VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie"

Transkript

1 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, s. Klub mladých čtenářů. Bohové a hrdinové antických bájí. Encyklopedie. 7. upr. vyd., v nakl. Deus 1. Praha : Deus, s. : il., portréty. Bohové a králové starého Egypta. [Ilustroval Otakar Pok]. 3. upr. vyd. Praha : Brána, s. : il. Dějiny psané Římem. 4. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. Gilgameš. Pro čtenáře od 12 let. Podle asyrské, babylónské, sumerské a chetitské verze převyprávěl Vojtěch Zamarovský. [Ilustrovala Běla Kolčáková]. 2. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Jejich veličenstva pyramidy. 3. přeprac. české vyd. [Bratislava?] : Perfekt, [2006?]. 331 s. : il. (některé barev.), mapky. Kontrola podstatná a neoddeliteľná súčiastka socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. : il. Knižnica výrobnomasovej práce. Zv. 3. Na počátku byl Sumer. 3. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (některé barev.), fot. Návrat do staroveku. Po stopách vlastných kníh. 1. vyd. Bratislava : Q 111, s. : barev. il. Objevení Tróje. [Ilustrace Otakar Pok]. 5. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., mapy, plány. Řecký zázrak. 1. vyd. v této úpravě. Praha : Euromedia Group Knižní klub : Erika, s., [26] s. obr. příl. : il. Sinuhet. [Ilustroval Zdeněk Kudělka]. 1. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Slovensko v pětiletém plánu. Praha : Svět v obrazech, s. Příručka pětiletky. Sv. 10. Socialistické rozmiesťovanie výrobných síl. [Zvl. ot. z Ekonomického sborníka Slovenskej akadémie vied a umení, roč. 2, 1950.] Bratislava : Slov. ak. vied a umení, s. Vzkříšení Olympie. [Fotografie Petr Zamarovský. Kresby Radka Lahodná]. 2. přepr. vyd. Praha : Knižní klub : Erika, s. : il., obr. Za sedmi divy světa. 7. přepracované české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., fot. 1

2 Za tajemstvím říše Chetitů. 3. přeprac. a rozš. vyd. [Bratislava] : Perfekt, s. : il. (některé barev.), mapy. Zásady, metodika a organizácia socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. Knižnica hospodára. Sv. 4. Ostatní předmluvy, doslovy, texty, překlady ASIMAKOPULOS, Kostas: Král a socha. [Doslov Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, s. BRUCKNER, Karl: Zlatý faraón. [Z německého původního vydání přeložil, obrazový materiál vybral a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 2. vyd. V Praze : Státní nakladatelství dětské knihy, s. : il. CERAM, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii. [Z němčiny přeložil a poznámku napsal Vojtěch Zamarovský]. Praha : Beta Dobrovský ; Plzeň : AZ tisk, s., [32] s. il. : il., mapy, genealogické tab. EISLER, Louise FISCHER, Ernst: Princ Eugen. [Přeložil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s. Goethe Schiller. Korespondence. [Z něm. orig. přel., pozn. a vysvětl. naps. Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Odeon, s. Paměti, korespondence, dokumenty. Sv. 56. GONÉM, Mohammed Zakaria: Ztracená pyramida. [Z anglického originálu... přeložil Vojtěch Zamarovský]. Praha : Mladá fronta, s., 32 s. čb. příl. Kolumbus. KUCZYNSKI, Jürgen: Studie o krásné literatuře a politické ekonomii. [Z německého originálu přeložili Vojtěch Zamarovský a Pavel Stránský. Poznámkami a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. LAVOLLE, L. N.: Stopa v poušti. [Z francouzského originálu přeložil, obr. materiál vybral a doslovem Svět starého Sumeru opatřil V. Zamarovský]. [Rekonstrukce sumerských památek nakreslil Otakar Pok]. Praha : SNDK, , [3] s. : [4] s. barev. fot. příl. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. LEACOCK, Stephen: Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc. [Přeložil a poznámkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. [Doslov napsala Olga Fialová]. [Ilustroval Antonín Pelc]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s., [12] l. barev. obr. příl. : il. LEACOCK, Stephen: Pochybné podniky. [Z angl. orig. přel. Vojtěch Zamarovský, překl. vlast. jmen a revize překl. Jiří Polák. Il. Jiří Slíva]. Praha : Nakladatelství Josefa Šimona, Simon and Simon, s. Český klub. PETERSHAGEN, Rudolf: Vzpoura svědomí. Z něm. orig. Gewissen in Aufruhr přel. V. Zamarovský. 2. vyd. Praha : SNPL, , [2] s. : [16] s. fot. a obr. příl. Jiskry. Sv. 4. PETIŠKA, Eduard: Staré grécke povesti a báje. [Z českého originálu preložili Jozef Brandobur a Mária Ďuríčková. Ilustroval Svetozár Mydlo. Predslov napísal Vojtech Zamarovský. Menný register a vysvetlivky vypracovala a edične pripravila Mária Števková]. Bratislava : Buvik, s., [1] s. il. 2

3 Póly přitažlivosti. Dialog z korespondence J. W. Goetha a F. Schillera. S použitím překladu Vojtěcha Zamarovského sestavil Josef Protiva. Praha : Dilia, s. QUESNAY, Francois: Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Výbor uspořádal, přeložil a poznámky napsal Vojtěch Zamarovský. 1. vyd. Praha : SNPL, s. REINHOLD, Otto: Hlavní buržoazní a maloburžoazní ekonomické názory v západním Německu. [Zápis z 2. dne společné propagandistické konference oddělení agitace a propagandy ústředních výborů KSČ a SED, konané v Berlíně ve dnech října Z německého originálu přeložil Vojtěch Zamarovský a Ladislav Biel. Hlavní referát přednesl O. Reinhold]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozprava o politické ekonomii. Z fr. orig. přeložili Vojtěch Zamarovský, Pavel Stránský. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s., pozn. a vysvětlivky. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozpravy. [Sestavil a předmluvou opatřil Vladimír Čechák. Přeložila Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský]. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, s. Filozofické dědictví. Utopisti. (Výber). [Zostavil, z originálov preložil, úvodné a spojovacie texty napísal Vojtech Zamarovský. Úvodnú štúdiu napísal Lev Hanzel]. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, s. Zvukové záznamy Jejich veličenstva pyramidy [zvukový záznam]. [Čte Jiří Kadlec.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (19:52:34) : digital, MP3. Objevení Tróje [zvukový záznam]. [Čte Jiří Škoda.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (13:03:10) : digital. Za sedmi divy světa [zvukový záznam]. [Čte Richard Honzovič.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (13:22:22) : digital, MP3. Za tajemstvím říše Chetitů [zvukový záznam]. [Čte Jiří Hurta.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (11:14:47) : digital. Díla zveřejněná v časopisech Antika na desce zcela jinak. [ Epizody z císařského Říma, pásmo poezie a prózy, sest. Josef Pávek.] G 72 [Supraphonrevue], 8, 1972, č. 2, s obr. Romantika hledání. [Literatura faktu. Beseda.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Zdena Bakešová. Mladá fronta, , Příloha 52 víkendů MF, č. 38, Příloha UM, září, s obr. Hra na tichou poštu. [Novoroční anketa čes. umělců a spisovatelů.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Vladimír Kovařík. Mladá fronta, , s obr. QUITT, Zdeněk: Nad kadlubem s latinou. [S publikovanými příspěvky Vojtěcha Zamarovského a Václava Šimečka.] Učitelské noviny, 32, 1982, č. 17, s

4 Rozhovory O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Medzičlánok medzi tvorcami a konzumentami vedy. [Rozhovor o literatuře faktu.] Zaps. Květa Dašková. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Už staří Římané [Rozhovor.] Zaps. Danica Kozlová. Práce, , s. 3. Vojtěch Zamarovský. [Rozhovor.] Zaps. Karel Hvížďala. Zlatý máj, 18, 1974, č. 7, s obr. Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Pojubilejný rozhovor s Vojtechom Zamarovským. Zaps. Hana Benediková. Zlatý máj, 24, 1980, č. 1, s obr. Historia magistra vitae. [Rozhovor o tvůrčí práci s problematikou antiky.] Zaps. Karel Pacner. Mladá fronta, , Příloha, s obr. Od trenčínské skály k břehům Nilu. [Význam literatury faktu. Rozhovor.] Zaps. Michael Borovička. Práce, 44, , Příloha, s obr. Vsedě až poté. Cesta do hlubin historie vede přes hory knih. Na devizy si vydělal psaním. [Rozhovor.] Zaps. Olga Nytrová. Práce, 50, , č. 201, Péčko [příloha], s fotogr. Neplatí-li římské právo, nestojí za to žít. [Rozhovor.] Zaps. Pavel Taněv. Reflex, 12, , č. 38, s il. Odmala mě přitahovaly pyramidy. [Rozhovor.] Zaps. Jan Suchl. Právo [Praha], 14, , č. 40, s il. Z LITERATURY O VOJTĚCHU ZAMAROVSKÉM Knihy ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. [Mozaika vzrušujúceho života]. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (převážně barev.), faksim., barev. mapa. ILLÉŠOVÁ, Zuzana: Vojtech Zamarovský. Bibliografický leták. Košice : Krajská knižnica, s. Bibliografia. Čís. 6/83. JURÍK, Ľ.: Rozhovory (o literatúre). [Též Vojtěch Zamarovský.] 1. vyd. Bratislava : Smena, s. 4

5 STROHNEROVÁ, Ľudmila: Cestovateľ stáročiami. Personálna bibliografia Vojtecha Zamarovského. Trenčín : Mesto Trenčín : Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, s. TOUFAR, Pavel: Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský. Výpravy do hlubin světa bájí a mýtů, aneb, Zasnouben s antikou. 1. vyd. Třebíč : Akcent, s. : il., portréty. URAMOVÁ, Dana ORVISKÁ, Judita: Vojtech Zamarovský. Metodická pomôcka k hodinám informatickej prípravy pre čitateľov staršieho školského veku. Bratislava : Mest. kniž., s. : 4 s. volná příl. Vojtěch Zamarovský. Medailón autora. Praha : Albatros, slož. list. Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ. Život a dielo Vojtecha Zamarovského. Zborník prednášok z odborného seminára venovaného 80. narodeninám spisovateľa, publicistu a bádateľa. Trenčín : Mesto Trenčín : Mestské kultúrne stredisko Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, s. : genealogické tabulky. Články L.K.: Jubileum Vojtecha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1979, č. 10, s JURČO, Milan: Za ideálom kalokagatie a ekecheirie. K šesťdesiatke Vojtecha Zamarovského, nositeľa Ceny Fraňa Kráľa. Zlatý máj, 23, 1979, č. 8, s Jubileum Vojtěcha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1984, č. 10, s mp: V[ojtěch] Zamarovský: 70. [70. výr. nar.] Kmen, 1989, č. 41, s. 2. Kulturní kalendář na leden a únor roku Vojtěch Zamarovský [medailón a bibliografie]. Zlatý máj, 1994, č. 5/6, s ČELKO, Vojtech: Slovenské drobnice. (56). Tvar, 10, , č. 18, s. 3. (čtk): Zamarovský se vrací v devíti dílech. Svazek Za sedmi divy světa zahajuje edici knih známého spisovatele. Hospodářské noviny, , s. 12. crh: Tulák po dějinách v Praze. Květy, 13, , č. 51, s. 92. SEIDL, Václav: Soutickým přiblížily pyramidy skoro nadosah. [Životní jubileum V. Zamarovského; žil a tvořil v Souticích na Benešovsku.] Benešovský deník, [4], , č. 232, s. 16. (kul, čtk): Zemřel spisovatel Vojtěch Zamarovský. Hospodářské noviny, 50, , č. 145, s

6 čtk: Zemřel spisovatel Zamarovský. Lidové noviny, 19, , č. 174, s. 15. spa: Zemřel Vojtěch Zamarovský. Mladá fronta Dnes, 17, , č. 174, Praha, s. B/10. 1 il. CINGER, František: Zemřel Vojtech Zamarovský. Právo, 16, , č. 174, s il. KALAŠ, Jiří: Vojtěch Zamarovský: Dějiny mě vždy bavily. Haló noviny, 16, , č. 179, s. 14. NEFF, Ondřej: Učenec s krví dobrodruha. Lidové noviny, 19, , č. 181, Kulturní revue [příloha], s il. ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. Zrkadlenie = Zrcadlení, 4, 2007, č. 1, s čtk: Spisovatel Zamarovský byl agentem StB. Lidové noviny, 22, , č. 174, s. 7. (ČTK): Sme: Zamarovský pracoval pro StB. Mladá fronta Dnes, 20, , č. 174, s. 3. Fot. (ivi): SME: Vojtěch Zamarovský pracoval pro StB. Právo, 19, , č. 174, s. 9. Recenze knihy Aeneas ŠIMŮNEK, Jaroslav: Co s nimi? Jak na ně? [Též Vojtěch Zamarovský Aeneas.] Zlatý máj, 36, 1992, č. 2, s Bohové a hrdinové antických bájí NEJEDLÝ, Jan: Antické báje a jejich hrdinové. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Nové knihy, 36, , č. 35, s. 7. pk: Graves a Zamarovský. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Svobodné slovo, , s. 5. PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Rozjímání nad Zamarovským. Svobodné slovo, 88, , č. 207, s. 13. VAVŘÍNEK, V.: Slovník ke čtení. Literární noviny, 15, 1966, č. 1, s. 6. (vf): Slovník ke čtení. Zemědělské noviny, , s. 2. 6

7 Dějiny psané Římem (mar): Dva návraty do starověku. [Též Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Rudé právo, , s. 9. mr: Dialog. [Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Host do domu, 15, 1968, č. 1, s mr.: Ucelený pohled. Umění a řemesla, 1968, č. 3, Kronika U+R [příloha], s. 33. Souhrn rus., angl., franc., něm. PRŮŠKOVÁ, Dana: Vojtěch Zamarovský: Dějiny psané Římem [rukopis]. Jazykově stylistický rozbor. [Diplomová práce. Vedoucí práce: Marie Krčmová.] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, s. Jejich veličenstva pyramidy AJK: Vojtěch Zamarovský [Kniha Jejich veličenstva pyramidy.] Nové slovo, 18, 1976, č. 6, s. 15. PECHÁČEK, Jaroslav: Svědectví pyramid. Literární měsíčník, 5, 1976, č. 4, s ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Na počátku byl Sumer (mar): Na počátku byl Sumer. Rudé právo, , s. 5. VALLAŠEK, A.: Nový Zamarovský. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Z. M.: O knížkách [Vojtěch Zamarovský Na počátku byl Sumer.] Kostnické jiskry, 52, 1967, č. 15, s. 5. Objevení Tróje KAŇÁK, M.: Kniha o řecké slávě. Český zápas, 47, 1964, č. 13, s. 4. STANOVSKÝ, Vladislav: I toto je literatura. Kulturní tvorba, 1, 1963, č. 5, s. 13. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Řecký zázrak BAŽANT, Jan: Vojtěch Zamarovský Řecký zázrak. Zprávy Jednoty klasických filologů, 17, 1975, č. 1, s

8 DRUG, Štefan: Vojtech Zamarovský Grécky zázrak. Zlatý máj, 20, 1976, č. 2, s HORNÁT, Jiří: Řecko bohů, ale především lidí. Nové knihy, 40, , č. 46, s il. Sinuhet KOMOROVSKÝ, Ján: Najstaršie prerozprávanie príbehu. [Konfrontace příběhu Egypťana Sinuheta od Mika Waltari s Vojtěchem Zamarovským.] Romboid, 22, 1987, č. 12, s MARTINEC, Ivo: Sinuhet. Zlatý máj, 31, 1987, č. 2, s Utopisti J. N.: Utopisti (Výber). Československý časopis historický, 10, 1962, č. 3, s Vzkříšení Olympie TRUHLÁŘ, Břetislav: Vojtech Zamarovský Vzkriesenie Olympie. Romboid, 1988, č. 10, s. 91. Za sedmi divy světa jer: Na historické téma. [Též V. Zamarovský Za sedmi divy světa.] Svobodné slovo, , s. 5. JÍCHA, Jan: Zamarovského putování za sedmi divy světa v nové úpravě. Lidové noviny, 17, , č. 22, s. 18. (zp): Žijící legenda Vojtěch Zamarovský. Večerník Praha [Info Tip], 13, , č. 294, s. 3. Za tajemstvím říše Chetitů BURIAN, J.: Za tajemstvím říše Chetitů. Listy filologické, 86, 1963, č. 1, s H. R.: Za tajemstvím říše Chetitů. Práce, , s. 5. HAVRÁNEK, Alexandr: Objevení říše a kultury Chetitů. Křesťanská revue, 29, 1962, č. 3, s KOPECKÁ, Nea: Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím Chetitů. Nový Orient, 17, 1962, č. 5, s MÍŠEK, E. F.: Další Kolumbové vypluli. [Též Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím říše Chetitů.] Plamen, 4, 1962, č. 2, s

9 REKTORISOVÁ, M.: Tajemství říše Chetitů. Literární noviny, 11, 1962, č. 9, s. 4. Si: Po stopách zmizelé říše. Dějiny a současnost, 4, 1962, č. 1, vložka s. 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BAGIN, Albín: Dejiny slovenskej literatúry. 4, Slovenská literatúra po roku vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, s BALÁŽ, Anton PETRÍK, Vladimír: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. [Překlad Ladislav Hejlík]. Vyd. 1. Praha : Slovensko-český klub, 2003, s REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 1. slovenské vyd. Bratislava : Slovart, 2001, s. 91. REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 2. rozš. a preprac. vyd. Bratislava : Slovart, 2012, s SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry. II. Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Literárne informačné centrum, c2009, s SLOVENSKÁ literatúra v Prahe [Editori Ján Rakytka, Naďa Vokušová, Vladimír Skalský]. Praha : Slovensko-český klub, 2000, s SLOVNÍK českých spisovatelů. [Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka]. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2005, s SLOVNÍK českých spisovatelů od roku Díl 2, M-Ž. [Zpracovalo oddělení současné literatury ÚČL AV ČR ; vedoucí redaktor Pavel Janoušek ; rejstřík sestavila Jiřina Táborská]. Vyd. 1. Praha : Brána, 1998, s SLOVNÍK klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. [Editor Jan Halada. Slovenskú časť zostavil Jozef Leikert]. 3. dopl. a upr. vyd. Praha ; Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2003, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov. [Napsal kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly.] 2. preprac. a dopl. vyd., v Kalligrame 1. Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry, 2005, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov 20. storočia. Augustín Maťovčík... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ; Martin : Slovenská národná knižnica, 2001, s SLOVNÍK slovenských spisovatelů. [Kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly. Translation Zdeněk Beran, Valér Mikula]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s

10 ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. [Slovník českých spisovatelů od nejstarších dob do konce 20. století]. Vyd. 2. dopl. a přeprac., v HQ Kontakt vyd. 1. Praha : HQ Kontakt, 2001, s (Zpracovala: Lenka Štolfová) 10

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie JOSEF TOPOL Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA TOPOLA Knihy/Dramata Básně. [Uspořádal a ediční poznámku napsal Jan Šulc.] 1. vyd. P., Torst 1997. 431 s. Básně a jejich torsa. [Sbírku seřadila Jiřina

Více

MARIE KUBÁTOVÁ. Personální bibliografie. Arcibáby, aneb, Živote, já nechci, abys byl vošklivej! 1. vyd. Praha : Sláfka, 2005. 177 s.

MARIE KUBÁTOVÁ. Personální bibliografie. Arcibáby, aneb, Živote, já nechci, abys byl vošklivej! 1. vyd. Praha : Sláfka, 2005. 177 s. MARIE KUBÁTOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA MARIE KUBÁTOVÉ Knihy Absolventka nultého ročníku. [Ilustrovala Hana Storchová.] 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1987. 158 s. Třináct. Sv. 171. Arcibáby, aneb,

Více

MIROSLAV HOLUB. Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu)

MIROSLAV HOLUB. Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu) MIROSLAV HOLUB Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu) Z DÍLA MIROSLAVA HOLUBA Knihy Achilles a želva. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1962. 76, [4] s. Ačkoli. 1. vyd. Praha : Československý

Více

ROBERT DESNOS. Personální bibliografie

ROBERT DESNOS. Personální bibliografie ROBERT DESNOS Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA DESNOSE Knihy Básně. Ve výboru Adolfa Kroupy. [Předmluvu napsal Josef Stuna. S komentářem Václava Navrátila]. 1. vyd. Praha : Dělnické nakladatelství,

Více

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie SIGMUND FREUD Personální bibliografie Z DÍLA SIGMUNDA FREUDA Knihy Budoucnost jedné iluse. Přel. Harry Schütz, Dr. Fr. Navrátil. P., Volná Myšlenka 1929. 82, [I] s. Kompendio de psikanalizo. Tradukita

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

JOY ADAMSON. Personální bibliografie

JOY ADAMSON. Personální bibliografie JOY ADAMSON Personální bibliografie Z DÍLA JOY ADAMSON Knihy Příběh levhartice Penny. [Z angl. orig. přel. M. Perglerová. Doslov J. Gaisler]. 1. vyd. Praha : Panorama, 1988. 186 s., [56] s. obr. příl.

Více

THOMAS BERNHARD. Personální bibliografie

THOMAS BERNHARD. Personální bibliografie THOMAS BERNHARD Personální bibliografie Z DÍLA THOMASE BERNHARDA Knihy/Dramata Ano. Z něm. orig. přel. Hana Staviařová. V českém jazyce 1. vyd. Praha : Prostor, 2004. 166 s. Střed. Sv. 61. Beton. Z něm.

Více

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013 Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl Stav: Listopad 2013 Prozaik, básník, literární historik a editor, překladatel Vladimír Binar (6. 10. 1941 ve Velkém Meziříčí) se narodil

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012 Knihovna města Plzně, 2012 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně

Více

JAN KRISTOFORI. Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO. Knihy

JAN KRISTOFORI. Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO. Knihy JAN KRISTOFORI Personální bibliografie Z DÍLA JANA KRISTOFORIHO Knihy Jan Kristofori. [Katalog sestavil. František Talián.] 1. vyd. P., Fortuna 1993. 83 s. Jan Kristofori. Odpovědná redaktorka Ludmila

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Literární vědec. Autor monografických prací (o E. Štorchovi, J. Johnovi aj.), desítek

Více

ERICH MARIA REMARQUE

ERICH MARIA REMARQUE ERICH MARIA REMARQUE Personální bibliografie Z DÍLA E. M. REMARQUEA Knihy Brána vítězství. Z angl. autorem přel. předlohy přel. Z. Dostálová-Dandová. P., Svobodné slovo-melantrich 1958. 443 s. Cesta zpátky.

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

JOSEF MOCKER. Personální bibliografie

JOSEF MOCKER. Personální bibliografie JOSEF MOCKER Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA MOCKERA Knihy, reprodukce ECKERT, František: Die Prager Domkirche zu Sct. Veit. Geschichte, Bau, alterthümliche und Kunst-Denkmale, Gräber und Schätze

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

SOBOTA 18. KVĚTNA. 9.30 10.30 P 208 Pravé křídlo. 10.00 10.50 SÁL POEZIE Pravé křídlo (balkon vpravo) 10.00. 11.00 11.50 VELKÝ SÁL Střední hala3

SOBOTA 18. KVĚTNA. 9.30 10.30 P 208 Pravé křídlo. 10.00 10.50 SÁL POEZIE Pravé křídlo (balkon vpravo) 10.00. 11.00 11.50 VELKÝ SÁL Střední hala3 64 SOBOTA 18. KVĚTNA 9.30 10.30 P 208 Pravé křídlo Lásky Martiny Drijverové a Vojtěcha Otčenáška Autorka Martina Drijverová a ilustrátor Vojtěch Otčenášek pokřtí trilogii Lásky českých spisovatelů, Lásky

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

AACR2R příklady. V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví

AACR2R příklady. V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví AACR2R příklady Příklad 1 V pramenech popisu vyjmenovaní více než 3 původci: Popisujeme pod názvem, 1. autor má vedlejší záhlaví Městská hromadná doprava : (vybrané statě) / Jan Folprecht... [et al.].

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník IX /2010 7. 6. 20. 6. 2010 11 Vaše knihkupectví Nakupujte pohodlně na novém e-shopu Mladé fronty Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 061 Callaey, Eduardo R., 1958- Historický klíč k románu Ztracený symbol /Eduardo R. Callaey, Ana Lía Alvarezová ; [přeložila Hana Jovanovičová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2010. - 218 s. :il., portréty,

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK VII /2008 23. 6. 2008 13. 7. 2008 12 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu krajek neznámý dopis

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S.

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S. 150 LET 150 let dráhy z Prahy do Drážďan : 1851-2001 / Vedoucí autorského kolektivu: Ludvík Losos. - Praha : Nadatur, 2001. - 119 s. - ISBN 80-7270-009-X dějiny dopravy; doprava železniční; české země;

Více