VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie"

Transkript

1 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, s. Klub mladých čtenářů. Bohové a hrdinové antických bájí. Encyklopedie. 7. upr. vyd., v nakl. Deus 1. Praha : Deus, s. : il., portréty. Bohové a králové starého Egypta. [Ilustroval Otakar Pok]. 3. upr. vyd. Praha : Brána, s. : il. Dějiny psané Římem. 4. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. Gilgameš. Pro čtenáře od 12 let. Podle asyrské, babylónské, sumerské a chetitské verze převyprávěl Vojtěch Zamarovský. [Ilustrovala Běla Kolčáková]. 2. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Jejich veličenstva pyramidy. 3. přeprac. české vyd. [Bratislava?] : Perfekt, [2006?]. 331 s. : il. (některé barev.), mapky. Kontrola podstatná a neoddeliteľná súčiastka socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. : il. Knižnica výrobnomasovej práce. Zv. 3. Na počátku byl Sumer. 3. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (některé barev.), fot. Návrat do staroveku. Po stopách vlastných kníh. 1. vyd. Bratislava : Q 111, s. : barev. il. Objevení Tróje. [Ilustrace Otakar Pok]. 5. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., mapy, plány. Řecký zázrak. 1. vyd. v této úpravě. Praha : Euromedia Group Knižní klub : Erika, s., [26] s. obr. příl. : il. Sinuhet. [Ilustroval Zdeněk Kudělka]. 1. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Slovensko v pětiletém plánu. Praha : Svět v obrazech, s. Příručka pětiletky. Sv. 10. Socialistické rozmiesťovanie výrobných síl. [Zvl. ot. z Ekonomického sborníka Slovenskej akadémie vied a umení, roč. 2, 1950.] Bratislava : Slov. ak. vied a umení, s. Vzkříšení Olympie. [Fotografie Petr Zamarovský. Kresby Radka Lahodná]. 2. přepr. vyd. Praha : Knižní klub : Erika, s. : il., obr. Za sedmi divy světa. 7. přepracované české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., fot. 1

2 Za tajemstvím říše Chetitů. 3. přeprac. a rozš. vyd. [Bratislava] : Perfekt, s. : il. (některé barev.), mapy. Zásady, metodika a organizácia socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. Knižnica hospodára. Sv. 4. Ostatní předmluvy, doslovy, texty, překlady ASIMAKOPULOS, Kostas: Král a socha. [Doslov Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, s. BRUCKNER, Karl: Zlatý faraón. [Z německého původního vydání přeložil, obrazový materiál vybral a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 2. vyd. V Praze : Státní nakladatelství dětské knihy, s. : il. CERAM, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii. [Z němčiny přeložil a poznámku napsal Vojtěch Zamarovský]. Praha : Beta Dobrovský ; Plzeň : AZ tisk, s., [32] s. il. : il., mapy, genealogické tab. EISLER, Louise FISCHER, Ernst: Princ Eugen. [Přeložil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s. Goethe Schiller. Korespondence. [Z něm. orig. přel., pozn. a vysvětl. naps. Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Odeon, s. Paměti, korespondence, dokumenty. Sv. 56. GONÉM, Mohammed Zakaria: Ztracená pyramida. [Z anglického originálu... přeložil Vojtěch Zamarovský]. Praha : Mladá fronta, s., 32 s. čb. příl. Kolumbus. KUCZYNSKI, Jürgen: Studie o krásné literatuře a politické ekonomii. [Z německého originálu přeložili Vojtěch Zamarovský a Pavel Stránský. Poznámkami a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. LAVOLLE, L. N.: Stopa v poušti. [Z francouzského originálu přeložil, obr. materiál vybral a doslovem Svět starého Sumeru opatřil V. Zamarovský]. [Rekonstrukce sumerských památek nakreslil Otakar Pok]. Praha : SNDK, , [3] s. : [4] s. barev. fot. příl. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. LEACOCK, Stephen: Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc. [Přeložil a poznámkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. [Doslov napsala Olga Fialová]. [Ilustroval Antonín Pelc]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s., [12] l. barev. obr. příl. : il. LEACOCK, Stephen: Pochybné podniky. [Z angl. orig. přel. Vojtěch Zamarovský, překl. vlast. jmen a revize překl. Jiří Polák. Il. Jiří Slíva]. Praha : Nakladatelství Josefa Šimona, Simon and Simon, s. Český klub. PETERSHAGEN, Rudolf: Vzpoura svědomí. Z něm. orig. Gewissen in Aufruhr přel. V. Zamarovský. 2. vyd. Praha : SNPL, , [2] s. : [16] s. fot. a obr. příl. Jiskry. Sv. 4. PETIŠKA, Eduard: Staré grécke povesti a báje. [Z českého originálu preložili Jozef Brandobur a Mária Ďuríčková. Ilustroval Svetozár Mydlo. Predslov napísal Vojtech Zamarovský. Menný register a vysvetlivky vypracovala a edične pripravila Mária Števková]. Bratislava : Buvik, s., [1] s. il. 2

3 Póly přitažlivosti. Dialog z korespondence J. W. Goetha a F. Schillera. S použitím překladu Vojtěcha Zamarovského sestavil Josef Protiva. Praha : Dilia, s. QUESNAY, Francois: Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Výbor uspořádal, přeložil a poznámky napsal Vojtěch Zamarovský. 1. vyd. Praha : SNPL, s. REINHOLD, Otto: Hlavní buržoazní a maloburžoazní ekonomické názory v západním Německu. [Zápis z 2. dne společné propagandistické konference oddělení agitace a propagandy ústředních výborů KSČ a SED, konané v Berlíně ve dnech října Z německého originálu přeložil Vojtěch Zamarovský a Ladislav Biel. Hlavní referát přednesl O. Reinhold]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozprava o politické ekonomii. Z fr. orig. přeložili Vojtěch Zamarovský, Pavel Stránský. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s., pozn. a vysvětlivky. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozpravy. [Sestavil a předmluvou opatřil Vladimír Čechák. Přeložila Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský]. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, s. Filozofické dědictví. Utopisti. (Výber). [Zostavil, z originálov preložil, úvodné a spojovacie texty napísal Vojtech Zamarovský. Úvodnú štúdiu napísal Lev Hanzel]. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, s. Zvukové záznamy Jejich veličenstva pyramidy [zvukový záznam]. [Čte Jiří Kadlec.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (19:52:34) : digital, MP3. Objevení Tróje [zvukový záznam]. [Čte Jiří Škoda.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (13:03:10) : digital. Za sedmi divy světa [zvukový záznam]. [Čte Richard Honzovič.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (13:22:22) : digital, MP3. Za tajemstvím říše Chetitů [zvukový záznam]. [Čte Jiří Hurta.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (11:14:47) : digital. Díla zveřejněná v časopisech Antika na desce zcela jinak. [ Epizody z císařského Říma, pásmo poezie a prózy, sest. Josef Pávek.] G 72 [Supraphonrevue], 8, 1972, č. 2, s obr. Romantika hledání. [Literatura faktu. Beseda.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Zdena Bakešová. Mladá fronta, , Příloha 52 víkendů MF, č. 38, Příloha UM, září, s obr. Hra na tichou poštu. [Novoroční anketa čes. umělců a spisovatelů.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Vladimír Kovařík. Mladá fronta, , s obr. QUITT, Zdeněk: Nad kadlubem s latinou. [S publikovanými příspěvky Vojtěcha Zamarovského a Václava Šimečka.] Učitelské noviny, 32, 1982, č. 17, s

4 Rozhovory O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Medzičlánok medzi tvorcami a konzumentami vedy. [Rozhovor o literatuře faktu.] Zaps. Květa Dašková. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Už staří Římané [Rozhovor.] Zaps. Danica Kozlová. Práce, , s. 3. Vojtěch Zamarovský. [Rozhovor.] Zaps. Karel Hvížďala. Zlatý máj, 18, 1974, č. 7, s obr. Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Pojubilejný rozhovor s Vojtechom Zamarovským. Zaps. Hana Benediková. Zlatý máj, 24, 1980, č. 1, s obr. Historia magistra vitae. [Rozhovor o tvůrčí práci s problematikou antiky.] Zaps. Karel Pacner. Mladá fronta, , Příloha, s obr. Od trenčínské skály k břehům Nilu. [Význam literatury faktu. Rozhovor.] Zaps. Michael Borovička. Práce, 44, , Příloha, s obr. Vsedě až poté. Cesta do hlubin historie vede přes hory knih. Na devizy si vydělal psaním. [Rozhovor.] Zaps. Olga Nytrová. Práce, 50, , č. 201, Péčko [příloha], s fotogr. Neplatí-li římské právo, nestojí za to žít. [Rozhovor.] Zaps. Pavel Taněv. Reflex, 12, , č. 38, s il. Odmala mě přitahovaly pyramidy. [Rozhovor.] Zaps. Jan Suchl. Právo [Praha], 14, , č. 40, s il. Z LITERATURY O VOJTĚCHU ZAMAROVSKÉM Knihy ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. [Mozaika vzrušujúceho života]. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (převážně barev.), faksim., barev. mapa. ILLÉŠOVÁ, Zuzana: Vojtech Zamarovský. Bibliografický leták. Košice : Krajská knižnica, s. Bibliografia. Čís. 6/83. JURÍK, Ľ.: Rozhovory (o literatúre). [Též Vojtěch Zamarovský.] 1. vyd. Bratislava : Smena, s. 4

5 STROHNEROVÁ, Ľudmila: Cestovateľ stáročiami. Personálna bibliografia Vojtecha Zamarovského. Trenčín : Mesto Trenčín : Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, s. TOUFAR, Pavel: Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský. Výpravy do hlubin světa bájí a mýtů, aneb, Zasnouben s antikou. 1. vyd. Třebíč : Akcent, s. : il., portréty. URAMOVÁ, Dana ORVISKÁ, Judita: Vojtech Zamarovský. Metodická pomôcka k hodinám informatickej prípravy pre čitateľov staršieho školského veku. Bratislava : Mest. kniž., s. : 4 s. volná příl. Vojtěch Zamarovský. Medailón autora. Praha : Albatros, slož. list. Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ. Život a dielo Vojtecha Zamarovského. Zborník prednášok z odborného seminára venovaného 80. narodeninám spisovateľa, publicistu a bádateľa. Trenčín : Mesto Trenčín : Mestské kultúrne stredisko Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, s. : genealogické tabulky. Články L.K.: Jubileum Vojtecha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1979, č. 10, s JURČO, Milan: Za ideálom kalokagatie a ekecheirie. K šesťdesiatke Vojtecha Zamarovského, nositeľa Ceny Fraňa Kráľa. Zlatý máj, 23, 1979, č. 8, s Jubileum Vojtěcha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1984, č. 10, s mp: V[ojtěch] Zamarovský: 70. [70. výr. nar.] Kmen, 1989, č. 41, s. 2. Kulturní kalendář na leden a únor roku Vojtěch Zamarovský [medailón a bibliografie]. Zlatý máj, 1994, č. 5/6, s ČELKO, Vojtech: Slovenské drobnice. (56). Tvar, 10, , č. 18, s. 3. (čtk): Zamarovský se vrací v devíti dílech. Svazek Za sedmi divy světa zahajuje edici knih známého spisovatele. Hospodářské noviny, , s. 12. crh: Tulák po dějinách v Praze. Květy, 13, , č. 51, s. 92. SEIDL, Václav: Soutickým přiblížily pyramidy skoro nadosah. [Životní jubileum V. Zamarovského; žil a tvořil v Souticích na Benešovsku.] Benešovský deník, [4], , č. 232, s. 16. (kul, čtk): Zemřel spisovatel Vojtěch Zamarovský. Hospodářské noviny, 50, , č. 145, s

6 čtk: Zemřel spisovatel Zamarovský. Lidové noviny, 19, , č. 174, s. 15. spa: Zemřel Vojtěch Zamarovský. Mladá fronta Dnes, 17, , č. 174, Praha, s. B/10. 1 il. CINGER, František: Zemřel Vojtech Zamarovský. Právo, 16, , č. 174, s il. KALAŠ, Jiří: Vojtěch Zamarovský: Dějiny mě vždy bavily. Haló noviny, 16, , č. 179, s. 14. NEFF, Ondřej: Učenec s krví dobrodruha. Lidové noviny, 19, , č. 181, Kulturní revue [příloha], s il. ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. Zrkadlenie = Zrcadlení, 4, 2007, č. 1, s čtk: Spisovatel Zamarovský byl agentem StB. Lidové noviny, 22, , č. 174, s. 7. (ČTK): Sme: Zamarovský pracoval pro StB. Mladá fronta Dnes, 20, , č. 174, s. 3. Fot. (ivi): SME: Vojtěch Zamarovský pracoval pro StB. Právo, 19, , č. 174, s. 9. Recenze knihy Aeneas ŠIMŮNEK, Jaroslav: Co s nimi? Jak na ně? [Též Vojtěch Zamarovský Aeneas.] Zlatý máj, 36, 1992, č. 2, s Bohové a hrdinové antických bájí NEJEDLÝ, Jan: Antické báje a jejich hrdinové. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Nové knihy, 36, , č. 35, s. 7. pk: Graves a Zamarovský. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Svobodné slovo, , s. 5. PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Rozjímání nad Zamarovským. Svobodné slovo, 88, , č. 207, s. 13. VAVŘÍNEK, V.: Slovník ke čtení. Literární noviny, 15, 1966, č. 1, s. 6. (vf): Slovník ke čtení. Zemědělské noviny, , s. 2. 6

7 Dějiny psané Římem (mar): Dva návraty do starověku. [Též Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Rudé právo, , s. 9. mr: Dialog. [Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Host do domu, 15, 1968, č. 1, s mr.: Ucelený pohled. Umění a řemesla, 1968, č. 3, Kronika U+R [příloha], s. 33. Souhrn rus., angl., franc., něm. PRŮŠKOVÁ, Dana: Vojtěch Zamarovský: Dějiny psané Římem [rukopis]. Jazykově stylistický rozbor. [Diplomová práce. Vedoucí práce: Marie Krčmová.] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, s. Jejich veličenstva pyramidy AJK: Vojtěch Zamarovský [Kniha Jejich veličenstva pyramidy.] Nové slovo, 18, 1976, č. 6, s. 15. PECHÁČEK, Jaroslav: Svědectví pyramid. Literární měsíčník, 5, 1976, č. 4, s ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Na počátku byl Sumer (mar): Na počátku byl Sumer. Rudé právo, , s. 5. VALLAŠEK, A.: Nový Zamarovský. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Z. M.: O knížkách [Vojtěch Zamarovský Na počátku byl Sumer.] Kostnické jiskry, 52, 1967, č. 15, s. 5. Objevení Tróje KAŇÁK, M.: Kniha o řecké slávě. Český zápas, 47, 1964, č. 13, s. 4. STANOVSKÝ, Vladislav: I toto je literatura. Kulturní tvorba, 1, 1963, č. 5, s. 13. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Řecký zázrak BAŽANT, Jan: Vojtěch Zamarovský Řecký zázrak. Zprávy Jednoty klasických filologů, 17, 1975, č. 1, s

8 DRUG, Štefan: Vojtech Zamarovský Grécky zázrak. Zlatý máj, 20, 1976, č. 2, s HORNÁT, Jiří: Řecko bohů, ale především lidí. Nové knihy, 40, , č. 46, s il. Sinuhet KOMOROVSKÝ, Ján: Najstaršie prerozprávanie príbehu. [Konfrontace příběhu Egypťana Sinuheta od Mika Waltari s Vojtěchem Zamarovským.] Romboid, 22, 1987, č. 12, s MARTINEC, Ivo: Sinuhet. Zlatý máj, 31, 1987, č. 2, s Utopisti J. N.: Utopisti (Výber). Československý časopis historický, 10, 1962, č. 3, s Vzkříšení Olympie TRUHLÁŘ, Břetislav: Vojtech Zamarovský Vzkriesenie Olympie. Romboid, 1988, č. 10, s. 91. Za sedmi divy světa jer: Na historické téma. [Též V. Zamarovský Za sedmi divy světa.] Svobodné slovo, , s. 5. JÍCHA, Jan: Zamarovského putování za sedmi divy světa v nové úpravě. Lidové noviny, 17, , č. 22, s. 18. (zp): Žijící legenda Vojtěch Zamarovský. Večerník Praha [Info Tip], 13, , č. 294, s. 3. Za tajemstvím říše Chetitů BURIAN, J.: Za tajemstvím říše Chetitů. Listy filologické, 86, 1963, č. 1, s H. R.: Za tajemstvím říše Chetitů. Práce, , s. 5. HAVRÁNEK, Alexandr: Objevení říše a kultury Chetitů. Křesťanská revue, 29, 1962, č. 3, s KOPECKÁ, Nea: Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím Chetitů. Nový Orient, 17, 1962, č. 5, s MÍŠEK, E. F.: Další Kolumbové vypluli. [Též Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím říše Chetitů.] Plamen, 4, 1962, č. 2, s

9 REKTORISOVÁ, M.: Tajemství říše Chetitů. Literární noviny, 11, 1962, č. 9, s. 4. Si: Po stopách zmizelé říše. Dějiny a současnost, 4, 1962, č. 1, vložka s. 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BAGIN, Albín: Dejiny slovenskej literatúry. 4, Slovenská literatúra po roku vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, s BALÁŽ, Anton PETRÍK, Vladimír: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. [Překlad Ladislav Hejlík]. Vyd. 1. Praha : Slovensko-český klub, 2003, s REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 1. slovenské vyd. Bratislava : Slovart, 2001, s. 91. REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 2. rozš. a preprac. vyd. Bratislava : Slovart, 2012, s SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry. II. Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Literárne informačné centrum, c2009, s SLOVENSKÁ literatúra v Prahe [Editori Ján Rakytka, Naďa Vokušová, Vladimír Skalský]. Praha : Slovensko-český klub, 2000, s SLOVNÍK českých spisovatelů. [Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka]. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2005, s SLOVNÍK českých spisovatelů od roku Díl 2, M-Ž. [Zpracovalo oddělení současné literatury ÚČL AV ČR ; vedoucí redaktor Pavel Janoušek ; rejstřík sestavila Jiřina Táborská]. Vyd. 1. Praha : Brána, 1998, s SLOVNÍK klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. [Editor Jan Halada. Slovenskú časť zostavil Jozef Leikert]. 3. dopl. a upr. vyd. Praha ; Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2003, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov. [Napsal kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly.] 2. preprac. a dopl. vyd., v Kalligrame 1. Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry, 2005, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov 20. storočia. Augustín Maťovčík... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ; Martin : Slovenská národná knižnica, 2001, s SLOVNÍK slovenských spisovatelů. [Kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly. Translation Zdeněk Beran, Valér Mikula]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s

10 ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. [Slovník českých spisovatelů od nejstarších dob do konce 20. století]. Vyd. 2. dopl. a přeprac., v HQ Kontakt vyd. 1. Praha : HQ Kontakt, 2001, s (Zpracovala: Lenka Štolfová) 10

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

FRANCIS SCOTT FITZGERALD FRANCIS SCOTT FITZGERALD Personální bibliografie Z DÍLA FRANCISE SCOTTA FITZGERALDA Knihy Čriepky šťastia. Výber z poviedok. Z angl. orig. prel. Magda Brandoburová, Verona Chorváthová a Katarína Jusková.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11.

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. FRANTIŠEK MUZIKA Personální bibliografie Z DÍLA FRANTIŠKA MUZIKY Knihy Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU 1963. 677 s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. Krásné písmo ve vývoji

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

IVAN BUNIN. Personální bibliografie

IVAN BUNIN. Personální bibliografie IVAN BUNIN Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BUNINA Knihy Antonovská jablka. Z rus. orig. vybral a uspoř. Jan Zábrana. Přel. kol. Vladimír Novotný: Příběhy klidného zoufalství, doslov. 1. vyd. P., Odeon

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 Spisovatel, historik a překladatel Vojtěch Zamarovský patří k nejvýznamnějším představitelům literatury faktu, k průkopníkům její moderní podoby ve slovenské,

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s.

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. ORHAN PAMUK Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA Knihy Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. Černá kniha. Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. 530 s. Istanbul : vzpomínky

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - světová literatura SHAW, G. B. Pygmalión: romantická hra o pěti dějstvích. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2007. 145 s. Edice D. Sv. 42. ISBN 978-80-86216-95-9. Ve školní

Více

NORMAN MAILER. Personální bibliografie

NORMAN MAILER. Personální bibliografie NORMAN MAILER Personální bibliografie Z DÍLA NORMANA MAILERA Knihy Americké tajemství. Příběh Lee Harveye Oswalda. Z. angl. orig. přel. P. Kolmačka. Plzeň, Mustang 1997. 826 s. Beletrie ; Sv. 46. Americký

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM KAREL HYNEK MÁCHA MÁCHOVO DÍLO výběr literatury z fondu KJM B14360 Máj / Karel Hynek Mácha ; ilustrace Jan Zrzavý; doslov Helena Kupcová]. Ve vydavatelství Nibiru vyd. 1. Praha : Nibiru, 2009, 69 s. :

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie HERMÍNA TÝRLOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA HERMÍNY TÝRLOVÉ Filmy režírované Hermínou Týrlovou Co jim schází? (1947) Den odplaty (1960) Devět kuřátek (1952) Dvě klubíčka (1962) Ferda Mravenec (1943),

Více

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie JOHN GALSWORTHY Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA GALSWORTHYHO Knihy Bratrství. Román z londýnského života. Přel. Z. Franta. P., Laichter 1917. 3 l., 386 s. Laichtrova Sbírka krásného písemnictví ;

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

LAWRENCE FERLINGHETTI

LAWRENCE FERLINGHETTI LAWRENCE FERLINGHETTI Personální bibliografie Z DÍLA LAWRENCE FERLINGHETTIHO Knihy Čtu báseň která nekončí. Vybral a přeložil Jan Zábrana. 1. vyd. P., Československý spisovatel 1984. 270 s. Il. (některé

Více

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty.

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty. GUSTAV KLIMT Personální bibliografie Z DÍLA GUSTAVA KLIMTA Knihy KLIMT, Gustav: Gustav Klimt. [Z anglického orig. přel. Jana Vlčková.] 1. vyd. [Frýdek-Místek], Alpress 2005. 80 s. Il. Z LITERATURY O GUSTAVU

Více

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy GEORGE ORWELL Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA Knihy Farma zvířat. Pohádkový příběh. Z angl. Přel. Gabriel Gossel. 2. vyd., v nakl. Práce a v tomto překl. 1. vyd. P., Práce 1991. 80 s. Hold

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

Moje první knížka z knihovny. Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz

Moje první knížka z knihovny. Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz Moje první knížka z knihovny Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz................................................. Dětem k vybarvení, dospělým

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I.

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I. Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz únor 2013 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačněřešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie LADISLAV KLÍMA Personální bibliografie Z DÍLA LADISLAVA KLÍMY Knihy Arkanum. P., Trigon 1990. 54 s. Arta a jiné příběhy. Vybral a k vyd. připravil M. Ohnisko. Brno, Nakladatelství G 1992. 17 s. Boj o vše.

Více

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy UMBERTO ECO Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA Knihy Foucaltovo kyvadlo. Z ital. orig. přel. Zdeněk Frýbort. P., Český klub : Simon and Simon 1999. 566 s. Jak napsat diplomovou práci. Z ital. přel.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Bibliografie Ludvíka Muchy

Bibliografie Ludvíka Muchy Bibliografie Ludvíka Muchy Kapitola v knize 2011 MUCHA, Ludvík. Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase: k dvoustému výročí Merklasova narození. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie.

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VIRGINIA WOOLFOVÁ. Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ. Knihy

VIRGINIA WOOLFOVÁ. Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ. Knihy VIRGINIA WOOLFOVÁ Perosonální bibliografie Z DÍLA VIRGINIE WOOLFOVÉ Knihy Flush. Příběh lásky a přátelství. Z angl. přel. a doslov napsala H. Žantovská. P., Vyšehrad 1994. 111 s. Jak to vidí současník.

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie VÁCLAV HRABĚ Personální bibliografie Z DÍLA VÁCLAVA HRABĚTE Knihy Blues. Blues pro bláznivou holku a jiné básně. 2. vyd. P., Labyrint 1999. 172 s. Blues pro bláznivou holku. Z autorovy rukopisné pozůstalosti

Více

JOHANNES MARIO SIMMEL

JOHANNES MARIO SIMMEL JOHANNES MARIO SIMMEL Personální bibliografie Z DÍLA JOHANNESE MARIA SIMMELA Knihy A Jimmy šel za duhou. [Z německého originálu... přeložila Ivana Parkmanová.] 3. vyd., (v Euromedia Group 2. vyd.). P.,

Více

ALBERT CAMUS. Personální bibliografie

ALBERT CAMUS. Personální bibliografie ALBERT CAMUS Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA CAMUSE Knihy Cizinec. Z franc. přel. Miloslav Žilina. Dosl. naps. Jindřich Veselý. 4. vyd. P., Odeon 1988. 116 s. Cizinec. Pád. Přel. Miloslav Žilina.

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie LUIGI PIRANDELLO Personální bibliografie Z DÍLA LUIGIHO PIRANDELLA Knihy Černý šátek. Z ital. orig. přel. Nina Tučková. P., Adolf Synek 1933. 33, [I] s. Omnia. [Sv.] 31. Člověk, zvíře a ctnost. Novely.

Více

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie JOYCE CAROL OATES Personální bibliografie Z DÍLA JOYCE CAROL OATES Knihy Americká balada. [Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. 1. vyd. Praha : Ikar, 2001. 365 s. Americké chutě. Přel. Eva Křístková.

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

ALFRED HITCHCOCK. Personální bibliografie

ALFRED HITCHCOCK. Personální bibliografie ALFRED HITCHCOCK Personální bibliografie Z DÍLA ALFREDA HITCHCOCKA Knihy -ještě jednou strašidla. Vybral Alfred Hitchcock. Z angličtiny přeložili Zdeněk Rosenbaum a Jaroslav Čejka. P., ABR 1996. 351 s.

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - česká literatura BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. v ČS 3. Praha: Československý spisovatel, 1985. 169 s. BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. 19., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel,

Více

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie ALBERTO MORAVIA Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA MORAVII Knihy (přeložené do češtiny) Agostino. Z ital. orig. přel. a doslov naps. Eva Ruxová. Il. Jan Černý. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1964. 85 s.

Více

NICCOLO MACHIAVELLI. Personální bibliografie

NICCOLO MACHIAVELLI. Personální bibliografie NICCOLO MACHIAVELLI Personální bibliografie Z DÍLA NICCOLA MACHIAVELLIHO Knihy Florentské letopisy. Z ital. orig. přel. Štěpán Andreas. Jakub Netopilík: Ideolog raného kapitalismu, předmluva. Doslov Machiavelli,

Více

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Údaje řazené do bibliografických citací se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu!!! MODEL AUTOR. NÁZEV: PODTITUL. SEKUNDÁRNÍ ODPOVĚDNOST. VYDÁNÍ.

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s.

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. JACK KEROUAC Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA Knihy Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. Big Sur. Z angl. přel. Markéta Kaněrová, předmluva Ann Charters.

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN JOHN RONALD REUEL TOLKIEN Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA RONALDA REUELA TOLKIENA Knihy Básně. Napsal a ilustroval J.R.R. Tolkien Z angličtiny přeložili František Vrba (sv. 1, 2); Petr Štěpán a Stanislava

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34.

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34. ADOLF HEYDUK Personální bibliografie Z DÍLA ADOLFA HEYDUKA Knihy Apel k trůnu za vraždy v Černové. Báseň. Písek, Burian 1908. 7 s. Bajky a báje. Uprav. a vyd. Ferdinand Strejček. P., Topič 1922. 71 s.

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XLI. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň XIII. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 16. října 2010 Startovalo 138 Dokončilo 135 Předžáci

Více

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku MUZEUM KNIHY na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol Muzeum knihy Otevřeno:

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze PhDr. Richard Olehla, Ph.D. 6. 10. 2016 Co je E-knihovna? projekt, který v sobě sdružuje produkty nakladatelské činnosti MKP e-knihy mají vlastní ISBN tituly

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více