VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie"

Transkript

1 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, s. Klub mladých čtenářů. Bohové a hrdinové antických bájí. Encyklopedie. 7. upr. vyd., v nakl. Deus 1. Praha : Deus, s. : il., portréty. Bohové a králové starého Egypta. [Ilustroval Otakar Pok]. 3. upr. vyd. Praha : Brána, s. : il. Dějiny psané Římem. 4. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. Gilgameš. Pro čtenáře od 12 let. Podle asyrské, babylónské, sumerské a chetitské verze převyprávěl Vojtěch Zamarovský. [Ilustrovala Běla Kolčáková]. 2. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Jejich veličenstva pyramidy. 3. přeprac. české vyd. [Bratislava?] : Perfekt, [2006?]. 331 s. : il. (některé barev.), mapky. Kontrola podstatná a neoddeliteľná súčiastka socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. : il. Knižnica výrobnomasovej práce. Zv. 3. Na počátku byl Sumer. 3. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (některé barev.), fot. Návrat do staroveku. Po stopách vlastných kníh. 1. vyd. Bratislava : Q 111, s. : barev. il. Objevení Tróje. [Ilustrace Otakar Pok]. 5. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., mapy, plány. Řecký zázrak. 1. vyd. v této úpravě. Praha : Euromedia Group Knižní klub : Erika, s., [26] s. obr. příl. : il. Sinuhet. [Ilustroval Zdeněk Kudělka]. 1. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Slovensko v pětiletém plánu. Praha : Svět v obrazech, s. Příručka pětiletky. Sv. 10. Socialistické rozmiesťovanie výrobných síl. [Zvl. ot. z Ekonomického sborníka Slovenskej akadémie vied a umení, roč. 2, 1950.] Bratislava : Slov. ak. vied a umení, s. Vzkříšení Olympie. [Fotografie Petr Zamarovský. Kresby Radka Lahodná]. 2. přepr. vyd. Praha : Knižní klub : Erika, s. : il., obr. Za sedmi divy světa. 7. přepracované české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., fot. 1

2 Za tajemstvím říše Chetitů. 3. přeprac. a rozš. vyd. [Bratislava] : Perfekt, s. : il. (některé barev.), mapy. Zásady, metodika a organizácia socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. Knižnica hospodára. Sv. 4. Ostatní předmluvy, doslovy, texty, překlady ASIMAKOPULOS, Kostas: Král a socha. [Doslov Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, s. BRUCKNER, Karl: Zlatý faraón. [Z německého původního vydání přeložil, obrazový materiál vybral a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 2. vyd. V Praze : Státní nakladatelství dětské knihy, s. : il. CERAM, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii. [Z němčiny přeložil a poznámku napsal Vojtěch Zamarovský]. Praha : Beta Dobrovský ; Plzeň : AZ tisk, s., [32] s. il. : il., mapy, genealogické tab. EISLER, Louise FISCHER, Ernst: Princ Eugen. [Přeložil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s. Goethe Schiller. Korespondence. [Z něm. orig. přel., pozn. a vysvětl. naps. Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Odeon, s. Paměti, korespondence, dokumenty. Sv. 56. GONÉM, Mohammed Zakaria: Ztracená pyramida. [Z anglického originálu... přeložil Vojtěch Zamarovský]. Praha : Mladá fronta, s., 32 s. čb. příl. Kolumbus. KUCZYNSKI, Jürgen: Studie o krásné literatuře a politické ekonomii. [Z německého originálu přeložili Vojtěch Zamarovský a Pavel Stránský. Poznámkami a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. LAVOLLE, L. N.: Stopa v poušti. [Z francouzského originálu přeložil, obr. materiál vybral a doslovem Svět starého Sumeru opatřil V. Zamarovský]. [Rekonstrukce sumerských památek nakreslil Otakar Pok]. Praha : SNDK, , [3] s. : [4] s. barev. fot. příl. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. LEACOCK, Stephen: Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc. [Přeložil a poznámkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. [Doslov napsala Olga Fialová]. [Ilustroval Antonín Pelc]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s., [12] l. barev. obr. příl. : il. LEACOCK, Stephen: Pochybné podniky. [Z angl. orig. přel. Vojtěch Zamarovský, překl. vlast. jmen a revize překl. Jiří Polák. Il. Jiří Slíva]. Praha : Nakladatelství Josefa Šimona, Simon and Simon, s. Český klub. PETERSHAGEN, Rudolf: Vzpoura svědomí. Z něm. orig. Gewissen in Aufruhr přel. V. Zamarovský. 2. vyd. Praha : SNPL, , [2] s. : [16] s. fot. a obr. příl. Jiskry. Sv. 4. PETIŠKA, Eduard: Staré grécke povesti a báje. [Z českého originálu preložili Jozef Brandobur a Mária Ďuríčková. Ilustroval Svetozár Mydlo. Predslov napísal Vojtech Zamarovský. Menný register a vysvetlivky vypracovala a edične pripravila Mária Števková]. Bratislava : Buvik, s., [1] s. il. 2

3 Póly přitažlivosti. Dialog z korespondence J. W. Goetha a F. Schillera. S použitím překladu Vojtěcha Zamarovského sestavil Josef Protiva. Praha : Dilia, s. QUESNAY, Francois: Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Výbor uspořádal, přeložil a poznámky napsal Vojtěch Zamarovský. 1. vyd. Praha : SNPL, s. REINHOLD, Otto: Hlavní buržoazní a maloburžoazní ekonomické názory v západním Německu. [Zápis z 2. dne společné propagandistické konference oddělení agitace a propagandy ústředních výborů KSČ a SED, konané v Berlíně ve dnech října Z německého originálu přeložil Vojtěch Zamarovský a Ladislav Biel. Hlavní referát přednesl O. Reinhold]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozprava o politické ekonomii. Z fr. orig. přeložili Vojtěch Zamarovský, Pavel Stránský. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s., pozn. a vysvětlivky. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozpravy. [Sestavil a předmluvou opatřil Vladimír Čechák. Přeložila Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský]. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, s. Filozofické dědictví. Utopisti. (Výber). [Zostavil, z originálov preložil, úvodné a spojovacie texty napísal Vojtech Zamarovský. Úvodnú štúdiu napísal Lev Hanzel]. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, s. Zvukové záznamy Jejich veličenstva pyramidy [zvukový záznam]. [Čte Jiří Kadlec.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (19:52:34) : digital, MP3. Objevení Tróje [zvukový záznam]. [Čte Jiří Škoda.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (13:03:10) : digital. Za sedmi divy světa [zvukový záznam]. [Čte Richard Honzovič.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (13:22:22) : digital, MP3. Za tajemstvím říše Chetitů [zvukový záznam]. [Čte Jiří Hurta.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (11:14:47) : digital. Díla zveřejněná v časopisech Antika na desce zcela jinak. [ Epizody z císařského Říma, pásmo poezie a prózy, sest. Josef Pávek.] G 72 [Supraphonrevue], 8, 1972, č. 2, s obr. Romantika hledání. [Literatura faktu. Beseda.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Zdena Bakešová. Mladá fronta, , Příloha 52 víkendů MF, č. 38, Příloha UM, září, s obr. Hra na tichou poštu. [Novoroční anketa čes. umělců a spisovatelů.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Vladimír Kovařík. Mladá fronta, , s obr. QUITT, Zdeněk: Nad kadlubem s latinou. [S publikovanými příspěvky Vojtěcha Zamarovského a Václava Šimečka.] Učitelské noviny, 32, 1982, č. 17, s

4 Rozhovory O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Medzičlánok medzi tvorcami a konzumentami vedy. [Rozhovor o literatuře faktu.] Zaps. Květa Dašková. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Už staří Římané [Rozhovor.] Zaps. Danica Kozlová. Práce, , s. 3. Vojtěch Zamarovský. [Rozhovor.] Zaps. Karel Hvížďala. Zlatý máj, 18, 1974, č. 7, s obr. Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Pojubilejný rozhovor s Vojtechom Zamarovským. Zaps. Hana Benediková. Zlatý máj, 24, 1980, č. 1, s obr. Historia magistra vitae. [Rozhovor o tvůrčí práci s problematikou antiky.] Zaps. Karel Pacner. Mladá fronta, , Příloha, s obr. Od trenčínské skály k břehům Nilu. [Význam literatury faktu. Rozhovor.] Zaps. Michael Borovička. Práce, 44, , Příloha, s obr. Vsedě až poté. Cesta do hlubin historie vede přes hory knih. Na devizy si vydělal psaním. [Rozhovor.] Zaps. Olga Nytrová. Práce, 50, , č. 201, Péčko [příloha], s fotogr. Neplatí-li římské právo, nestojí za to žít. [Rozhovor.] Zaps. Pavel Taněv. Reflex, 12, , č. 38, s il. Odmala mě přitahovaly pyramidy. [Rozhovor.] Zaps. Jan Suchl. Právo [Praha], 14, , č. 40, s il. Z LITERATURY O VOJTĚCHU ZAMAROVSKÉM Knihy ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. [Mozaika vzrušujúceho života]. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (převážně barev.), faksim., barev. mapa. ILLÉŠOVÁ, Zuzana: Vojtech Zamarovský. Bibliografický leták. Košice : Krajská knižnica, s. Bibliografia. Čís. 6/83. JURÍK, Ľ.: Rozhovory (o literatúre). [Též Vojtěch Zamarovský.] 1. vyd. Bratislava : Smena, s. 4

5 STROHNEROVÁ, Ľudmila: Cestovateľ stáročiami. Personálna bibliografia Vojtecha Zamarovského. Trenčín : Mesto Trenčín : Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, s. TOUFAR, Pavel: Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský. Výpravy do hlubin světa bájí a mýtů, aneb, Zasnouben s antikou. 1. vyd. Třebíč : Akcent, s. : il., portréty. URAMOVÁ, Dana ORVISKÁ, Judita: Vojtech Zamarovský. Metodická pomôcka k hodinám informatickej prípravy pre čitateľov staršieho školského veku. Bratislava : Mest. kniž., s. : 4 s. volná příl. Vojtěch Zamarovský. Medailón autora. Praha : Albatros, slož. list. Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ. Život a dielo Vojtecha Zamarovského. Zborník prednášok z odborného seminára venovaného 80. narodeninám spisovateľa, publicistu a bádateľa. Trenčín : Mesto Trenčín : Mestské kultúrne stredisko Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, s. : genealogické tabulky. Články L.K.: Jubileum Vojtecha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1979, č. 10, s JURČO, Milan: Za ideálom kalokagatie a ekecheirie. K šesťdesiatke Vojtecha Zamarovského, nositeľa Ceny Fraňa Kráľa. Zlatý máj, 23, 1979, č. 8, s Jubileum Vojtěcha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1984, č. 10, s mp: V[ojtěch] Zamarovský: 70. [70. výr. nar.] Kmen, 1989, č. 41, s. 2. Kulturní kalendář na leden a únor roku Vojtěch Zamarovský [medailón a bibliografie]. Zlatý máj, 1994, č. 5/6, s ČELKO, Vojtech: Slovenské drobnice. (56). Tvar, 10, , č. 18, s. 3. (čtk): Zamarovský se vrací v devíti dílech. Svazek Za sedmi divy světa zahajuje edici knih známého spisovatele. Hospodářské noviny, , s. 12. crh: Tulák po dějinách v Praze. Květy, 13, , č. 51, s. 92. SEIDL, Václav: Soutickým přiblížily pyramidy skoro nadosah. [Životní jubileum V. Zamarovského; žil a tvořil v Souticích na Benešovsku.] Benešovský deník, [4], , č. 232, s. 16. (kul, čtk): Zemřel spisovatel Vojtěch Zamarovský. Hospodářské noviny, 50, , č. 145, s

6 čtk: Zemřel spisovatel Zamarovský. Lidové noviny, 19, , č. 174, s. 15. spa: Zemřel Vojtěch Zamarovský. Mladá fronta Dnes, 17, , č. 174, Praha, s. B/10. 1 il. CINGER, František: Zemřel Vojtech Zamarovský. Právo, 16, , č. 174, s il. KALAŠ, Jiří: Vojtěch Zamarovský: Dějiny mě vždy bavily. Haló noviny, 16, , č. 179, s. 14. NEFF, Ondřej: Učenec s krví dobrodruha. Lidové noviny, 19, , č. 181, Kulturní revue [příloha], s il. ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. Zrkadlenie = Zrcadlení, 4, 2007, č. 1, s čtk: Spisovatel Zamarovský byl agentem StB. Lidové noviny, 22, , č. 174, s. 7. (ČTK): Sme: Zamarovský pracoval pro StB. Mladá fronta Dnes, 20, , č. 174, s. 3. Fot. (ivi): SME: Vojtěch Zamarovský pracoval pro StB. Právo, 19, , č. 174, s. 9. Recenze knihy Aeneas ŠIMŮNEK, Jaroslav: Co s nimi? Jak na ně? [Též Vojtěch Zamarovský Aeneas.] Zlatý máj, 36, 1992, č. 2, s Bohové a hrdinové antických bájí NEJEDLÝ, Jan: Antické báje a jejich hrdinové. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Nové knihy, 36, , č. 35, s. 7. pk: Graves a Zamarovský. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Svobodné slovo, , s. 5. PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Rozjímání nad Zamarovským. Svobodné slovo, 88, , č. 207, s. 13. VAVŘÍNEK, V.: Slovník ke čtení. Literární noviny, 15, 1966, č. 1, s. 6. (vf): Slovník ke čtení. Zemědělské noviny, , s. 2. 6

7 Dějiny psané Římem (mar): Dva návraty do starověku. [Též Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Rudé právo, , s. 9. mr: Dialog. [Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Host do domu, 15, 1968, č. 1, s mr.: Ucelený pohled. Umění a řemesla, 1968, č. 3, Kronika U+R [příloha], s. 33. Souhrn rus., angl., franc., něm. PRŮŠKOVÁ, Dana: Vojtěch Zamarovský: Dějiny psané Římem [rukopis]. Jazykově stylistický rozbor. [Diplomová práce. Vedoucí práce: Marie Krčmová.] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, s. Jejich veličenstva pyramidy AJK: Vojtěch Zamarovský [Kniha Jejich veličenstva pyramidy.] Nové slovo, 18, 1976, č. 6, s. 15. PECHÁČEK, Jaroslav: Svědectví pyramid. Literární měsíčník, 5, 1976, č. 4, s ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Na počátku byl Sumer (mar): Na počátku byl Sumer. Rudé právo, , s. 5. VALLAŠEK, A.: Nový Zamarovský. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Z. M.: O knížkách [Vojtěch Zamarovský Na počátku byl Sumer.] Kostnické jiskry, 52, 1967, č. 15, s. 5. Objevení Tróje KAŇÁK, M.: Kniha o řecké slávě. Český zápas, 47, 1964, č. 13, s. 4. STANOVSKÝ, Vladislav: I toto je literatura. Kulturní tvorba, 1, 1963, č. 5, s. 13. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Řecký zázrak BAŽANT, Jan: Vojtěch Zamarovský Řecký zázrak. Zprávy Jednoty klasických filologů, 17, 1975, č. 1, s

8 DRUG, Štefan: Vojtech Zamarovský Grécky zázrak. Zlatý máj, 20, 1976, č. 2, s HORNÁT, Jiří: Řecko bohů, ale především lidí. Nové knihy, 40, , č. 46, s il. Sinuhet KOMOROVSKÝ, Ján: Najstaršie prerozprávanie príbehu. [Konfrontace příběhu Egypťana Sinuheta od Mika Waltari s Vojtěchem Zamarovským.] Romboid, 22, 1987, č. 12, s MARTINEC, Ivo: Sinuhet. Zlatý máj, 31, 1987, č. 2, s Utopisti J. N.: Utopisti (Výber). Československý časopis historický, 10, 1962, č. 3, s Vzkříšení Olympie TRUHLÁŘ, Břetislav: Vojtech Zamarovský Vzkriesenie Olympie. Romboid, 1988, č. 10, s. 91. Za sedmi divy světa jer: Na historické téma. [Též V. Zamarovský Za sedmi divy světa.] Svobodné slovo, , s. 5. JÍCHA, Jan: Zamarovského putování za sedmi divy světa v nové úpravě. Lidové noviny, 17, , č. 22, s. 18. (zp): Žijící legenda Vojtěch Zamarovský. Večerník Praha [Info Tip], 13, , č. 294, s. 3. Za tajemstvím říše Chetitů BURIAN, J.: Za tajemstvím říše Chetitů. Listy filologické, 86, 1963, č. 1, s H. R.: Za tajemstvím říše Chetitů. Práce, , s. 5. HAVRÁNEK, Alexandr: Objevení říše a kultury Chetitů. Křesťanská revue, 29, 1962, č. 3, s KOPECKÁ, Nea: Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím Chetitů. Nový Orient, 17, 1962, č. 5, s MÍŠEK, E. F.: Další Kolumbové vypluli. [Též Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím říše Chetitů.] Plamen, 4, 1962, č. 2, s

9 REKTORISOVÁ, M.: Tajemství říše Chetitů. Literární noviny, 11, 1962, č. 9, s. 4. Si: Po stopách zmizelé říše. Dějiny a současnost, 4, 1962, č. 1, vložka s. 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BAGIN, Albín: Dejiny slovenskej literatúry. 4, Slovenská literatúra po roku vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, s BALÁŽ, Anton PETRÍK, Vladimír: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. [Překlad Ladislav Hejlík]. Vyd. 1. Praha : Slovensko-český klub, 2003, s REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 1. slovenské vyd. Bratislava : Slovart, 2001, s. 91. REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 2. rozš. a preprac. vyd. Bratislava : Slovart, 2012, s SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry. II. Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Literárne informačné centrum, c2009, s SLOVENSKÁ literatúra v Prahe [Editori Ján Rakytka, Naďa Vokušová, Vladimír Skalský]. Praha : Slovensko-český klub, 2000, s SLOVNÍK českých spisovatelů. [Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka]. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2005, s SLOVNÍK českých spisovatelů od roku Díl 2, M-Ž. [Zpracovalo oddělení současné literatury ÚČL AV ČR ; vedoucí redaktor Pavel Janoušek ; rejstřík sestavila Jiřina Táborská]. Vyd. 1. Praha : Brána, 1998, s SLOVNÍK klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. [Editor Jan Halada. Slovenskú časť zostavil Jozef Leikert]. 3. dopl. a upr. vyd. Praha ; Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2003, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov. [Napsal kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly.] 2. preprac. a dopl. vyd., v Kalligrame 1. Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry, 2005, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov 20. storočia. Augustín Maťovčík... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ; Martin : Slovenská národná knižnica, 2001, s SLOVNÍK slovenských spisovatelů. [Kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly. Translation Zdeněk Beran, Valér Mikula]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s

10 ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. [Slovník českých spisovatelů od nejstarších dob do konce 20. století]. Vyd. 2. dopl. a přeprac., v HQ Kontakt vyd. 1. Praha : HQ Kontakt, 2001, s (Zpracovala: Lenka Štolfová) 10

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 Spisovatel, historik a překladatel Vojtěch Zamarovský patří k nejvýznamnějším představitelům literatury faktu, k průkopníkům její moderní podoby ve slovenské,

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

JOY ADAMSON. Personální bibliografie

JOY ADAMSON. Personální bibliografie JOY ADAMSON Personální bibliografie Z DÍLA JOY ADAMSON Knihy Příběh levhartice Penny. [Z angl. orig. přel. M. Perglerová. Doslov J. Gaisler]. 1. vyd. Praha : Panorama, 1988. 186 s., [56] s. obr. příl.

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_768_Malý princ_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

LADISLAV MŇAČKO. Personální bibliografie. Agresori. O vine a nevine slabých. 1. vyd. Bratislava : Vyd. politickej literatúry, 1968. 230 s.

LADISLAV MŇAČKO. Personální bibliografie. Agresori. O vine a nevine slabých. 1. vyd. Bratislava : Vyd. politickej literatúry, 1968. 230 s. LADISLAV MŇAČKO Personální bibliografie Z DÍLA LADISLAVA MŇAČKA Knihy Agresori. O vine a nevine slabých. 1. vyd. Bratislava : Vyd. politickej literatúry, 1968. 230 s. Albánska reportáž. [Kresby: Hedviga

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

JOSEF EHM. Personální bibliografie

JOSEF EHM. Personální bibliografie JOSEF EHM Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA EHMA Knihy Castles in Czechoslovakia. [Fot. publ.] Selected by Josef Ehm. Photographs by [autor a kol.]. Introduction by Dalibor Veselý. Idea and text by

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

ZDENĚK JIROTKA. Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA JIROTKY. Knihy

ZDENĚK JIROTKA. Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA JIROTKY. Knihy ZDENĚK JIROTKA Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA JIROTKY Knihy Hvězdy nad starým Vavrouchem. Rozhlasová hra. Obálka a kresba Václav Kocourek. Graficky upravil Bedřich Satrapa. 1. vyd. Praha : Česká

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Akta budoucnosti : historie příštích 50 let / Richard Watson ; [překlad Petra Žižlavská] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2012 -- 296 s. -- čeština.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Metodický list Mýtus keltské mýty (literární interpretace)

Metodický list Mýtus keltské mýty (literární interpretace) Metodický list Mýtus keltské mýty (literární interpretace) Littera KČJL PdF UHK Mýtus metodický list Žánr mýtu Mýtus z řeckého mythos (vypravování) je tradovaný příběh (např. o vzniku světa, o životě bohů

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory 1. 20 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2012 -- 158 s. -- čeština.

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR Statistika, úvod, historie Aleš Drobník strana 1 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR V rámci předmětu Kancelářský software se nyní moderním způsobem s využitím výpočetní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika)

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Petra Šobáňová metodika přednášky Metodika č. 1 Úvod do problematiky 1. Seminář bude zahájen

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více