VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie"

Transkript

1 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, s. Klub mladých čtenářů. Bohové a hrdinové antických bájí. Encyklopedie. 7. upr. vyd., v nakl. Deus 1. Praha : Deus, s. : il., portréty. Bohové a králové starého Egypta. [Ilustroval Otakar Pok]. 3. upr. vyd. Praha : Brána, s. : il. Dějiny psané Římem. 4. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. Gilgameš. Pro čtenáře od 12 let. Podle asyrské, babylónské, sumerské a chetitské verze převyprávěl Vojtěch Zamarovský. [Ilustrovala Běla Kolčáková]. 2. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Jejich veličenstva pyramidy. 3. přeprac. české vyd. [Bratislava?] : Perfekt, [2006?]. 331 s. : il. (některé barev.), mapky. Kontrola podstatná a neoddeliteľná súčiastka socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. : il. Knižnica výrobnomasovej práce. Zv. 3. Na počátku byl Sumer. 3. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (některé barev.), fot. Návrat do staroveku. Po stopách vlastných kníh. 1. vyd. Bratislava : Q 111, s. : barev. il. Objevení Tróje. [Ilustrace Otakar Pok]. 5. přeprac. české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., mapy, plány. Řecký zázrak. 1. vyd. v této úpravě. Praha : Euromedia Group Knižní klub : Erika, s., [26] s. obr. příl. : il. Sinuhet. [Ilustroval Zdeněk Kudělka]. 1. vyd. Praha : Albatros, s. : barev. il. Obnovené obrazy. Slovensko v pětiletém plánu. Praha : Svět v obrazech, s. Příručka pětiletky. Sv. 10. Socialistické rozmiesťovanie výrobných síl. [Zvl. ot. z Ekonomického sborníka Slovenskej akadémie vied a umení, roč. 2, 1950.] Bratislava : Slov. ak. vied a umení, s. Vzkříšení Olympie. [Fotografie Petr Zamarovský. Kresby Radka Lahodná]. 2. přepr. vyd. Praha : Knižní klub : Erika, s. : il., obr. Za sedmi divy světa. 7. přepracované české vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il., fot. 1

2 Za tajemstvím říše Chetitů. 3. přeprac. a rozš. vyd. [Bratislava] : Perfekt, s. : il. (některé barev.), mapy. Zásady, metodika a organizácia socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava : Práca, s. Knižnica hospodára. Sv. 4. Ostatní předmluvy, doslovy, texty, překlady ASIMAKOPULOS, Kostas: Král a socha. [Doslov Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, s. BRUCKNER, Karl: Zlatý faraón. [Z německého původního vydání přeložil, obrazový materiál vybral a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 2. vyd. V Praze : Státní nakladatelství dětské knihy, s. : il. CERAM, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii. [Z němčiny přeložil a poznámku napsal Vojtěch Zamarovský]. Praha : Beta Dobrovský ; Plzeň : AZ tisk, s., [32] s. il. : il., mapy, genealogické tab. EISLER, Louise FISCHER, Ernst: Princ Eugen. [Přeložil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s. Goethe Schiller. Korespondence. [Z něm. orig. přel., pozn. a vysvětl. naps. Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Odeon, s. Paměti, korespondence, dokumenty. Sv. 56. GONÉM, Mohammed Zakaria: Ztracená pyramida. [Z anglického originálu... přeložil Vojtěch Zamarovský]. Praha : Mladá fronta, s., 32 s. čb. příl. Kolumbus. KUCZYNSKI, Jürgen: Studie o krásné literatuře a politické ekonomii. [Z německého originálu přeložili Vojtěch Zamarovský a Pavel Stránský. Poznámkami a vysvětlivkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. LAVOLLE, L. N.: Stopa v poušti. [Z francouzského originálu přeložil, obr. materiál vybral a doslovem Svět starého Sumeru opatřil V. Zamarovský]. [Rekonstrukce sumerských památek nakreslil Otakar Pok]. Praha : SNDK, , [3] s. : [4] s. barev. fot. příl. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. LEACOCK, Stephen: Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc. [Přeložil a poznámkami opatřil Vojtěch Zamarovský]. [Doslov napsala Olga Fialová]. [Ilustroval Antonín Pelc]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s., [12] l. barev. obr. příl. : il. LEACOCK, Stephen: Pochybné podniky. [Z angl. orig. přel. Vojtěch Zamarovský, překl. vlast. jmen a revize překl. Jiří Polák. Il. Jiří Slíva]. Praha : Nakladatelství Josefa Šimona, Simon and Simon, s. Český klub. PETERSHAGEN, Rudolf: Vzpoura svědomí. Z něm. orig. Gewissen in Aufruhr přel. V. Zamarovský. 2. vyd. Praha : SNPL, , [2] s. : [16] s. fot. a obr. příl. Jiskry. Sv. 4. PETIŠKA, Eduard: Staré grécke povesti a báje. [Z českého originálu preložili Jozef Brandobur a Mária Ďuríčková. Ilustroval Svetozár Mydlo. Predslov napísal Vojtech Zamarovský. Menný register a vysvetlivky vypracovala a edične pripravila Mária Števková]. Bratislava : Buvik, s., [1] s. il. 2

3 Póly přitažlivosti. Dialog z korespondence J. W. Goetha a F. Schillera. S použitím překladu Vojtěcha Zamarovského sestavil Josef Protiva. Praha : Dilia, s. QUESNAY, Francois: Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy. Výbor uspořádal, přeložil a poznámky napsal Vojtěch Zamarovský. 1. vyd. Praha : SNPL, s. REINHOLD, Otto: Hlavní buržoazní a maloburžoazní ekonomické názory v západním Německu. [Zápis z 2. dne společné propagandistické konference oddělení agitace a propagandy ústředních výborů KSČ a SED, konané v Berlíně ve dnech října Z německého originálu přeložil Vojtěch Zamarovský a Ladislav Biel. Hlavní referát přednesl O. Reinhold]. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozprava o politické ekonomii. Z fr. orig. přeložili Vojtěch Zamarovský, Pavel Stránský. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, s., pozn. a vysvětlivky. ROUSSEAU, Jean-Jacques: Rozpravy. [Sestavil a předmluvou opatřil Vladimír Čechák. Přeložila Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský]. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, s. Filozofické dědictví. Utopisti. (Výber). [Zostavil, z originálov preložil, úvodné a spojovacie texty napísal Vojtech Zamarovský. Úvodnú štúdiu napísal Lev Hanzel]. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, s. Zvukové záznamy Jejich veličenstva pyramidy [zvukový záznam]. [Čte Jiří Kadlec.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (19:52:34) : digital, MP3. Objevení Tróje [zvukový záznam]. [Čte Jiří Škoda.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (13:03:10) : digital. Za sedmi divy světa [zvukový záznam]. [Čte Richard Honzovič.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvukové desky (13:22:22) : digital, MP3. Za tajemstvím říše Chetitů [zvukový záznam]. [Čte Jiří Hurta.] Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, zvuková deska (11:14:47) : digital. Díla zveřejněná v časopisech Antika na desce zcela jinak. [ Epizody z císařského Říma, pásmo poezie a prózy, sest. Josef Pávek.] G 72 [Supraphonrevue], 8, 1972, č. 2, s obr. Romantika hledání. [Literatura faktu. Beseda.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Zdena Bakešová. Mladá fronta, , Příloha 52 víkendů MF, č. 38, Příloha UM, září, s obr. Hra na tichou poštu. [Novoroční anketa čes. umělců a spisovatelů.] [Přisp. též Vojtěch Zamarovský.] Zaps. Vladimír Kovařík. Mladá fronta, , s obr. QUITT, Zdeněk: Nad kadlubem s latinou. [S publikovanými příspěvky Vojtěcha Zamarovského a Václava Šimečka.] Učitelské noviny, 32, 1982, č. 17, s

4 Rozhovory O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Medzičlánok medzi tvorcami a konzumentami vedy. [Rozhovor o literatuře faktu.] Zaps. Květa Dašková. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Už staří Římané [Rozhovor.] Zaps. Danica Kozlová. Práce, , s. 3. Vojtěch Zamarovský. [Rozhovor.] Zaps. Karel Hvížďala. Zlatý máj, 18, 1974, č. 7, s obr. Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Pojubilejný rozhovor s Vojtechom Zamarovským. Zaps. Hana Benediková. Zlatý máj, 24, 1980, č. 1, s obr. Historia magistra vitae. [Rozhovor o tvůrčí práci s problematikou antiky.] Zaps. Karel Pacner. Mladá fronta, , Příloha, s obr. Od trenčínské skály k břehům Nilu. [Význam literatury faktu. Rozhovor.] Zaps. Michael Borovička. Práce, 44, , Příloha, s obr. Vsedě až poté. Cesta do hlubin historie vede přes hory knih. Na devizy si vydělal psaním. [Rozhovor.] Zaps. Olga Nytrová. Práce, 50, , č. 201, Péčko [příloha], s fotogr. Neplatí-li římské právo, nestojí za to žít. [Rozhovor.] Zaps. Pavel Taněv. Reflex, 12, , č. 38, s il. Odmala mě přitahovaly pyramidy. [Rozhovor.] Zaps. Jan Suchl. Právo [Praha], 14, , č. 40, s il. Z LITERATURY O VOJTĚCHU ZAMAROVSKÉM Knihy ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. [Mozaika vzrušujúceho života]. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, s. : il. (převážně barev.), faksim., barev. mapa. ILLÉŠOVÁ, Zuzana: Vojtech Zamarovský. Bibliografický leták. Košice : Krajská knižnica, s. Bibliografia. Čís. 6/83. JURÍK, Ľ.: Rozhovory (o literatúre). [Též Vojtěch Zamarovský.] 1. vyd. Bratislava : Smena, s. 4

5 STROHNEROVÁ, Ľudmila: Cestovateľ stáročiami. Personálna bibliografia Vojtecha Zamarovského. Trenčín : Mesto Trenčín : Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, s. TOUFAR, Pavel: Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský. Výpravy do hlubin světa bájí a mýtů, aneb, Zasnouben s antikou. 1. vyd. Třebíč : Akcent, s. : il., portréty. URAMOVÁ, Dana ORVISKÁ, Judita: Vojtech Zamarovský. Metodická pomôcka k hodinám informatickej prípravy pre čitateľov staršieho školského veku. Bratislava : Mest. kniž., s. : 4 s. volná příl. Vojtěch Zamarovský. Medailón autora. Praha : Albatros, slož. list. Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ. Život a dielo Vojtecha Zamarovského. Zborník prednášok z odborného seminára venovaného 80. narodeninám spisovateľa, publicistu a bádateľa. Trenčín : Mesto Trenčín : Mestské kultúrne stredisko Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, s. : genealogické tabulky. Články L.K.: Jubileum Vojtecha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1979, č. 10, s JURČO, Milan: Za ideálom kalokagatie a ekecheirie. K šesťdesiatke Vojtecha Zamarovského, nositeľa Ceny Fraňa Kráľa. Zlatý máj, 23, 1979, č. 8, s Jubileum Vojtěcha Zamarovského. Slovenské pohľady, 1984, č. 10, s mp: V[ojtěch] Zamarovský: 70. [70. výr. nar.] Kmen, 1989, č. 41, s. 2. Kulturní kalendář na leden a únor roku Vojtěch Zamarovský [medailón a bibliografie]. Zlatý máj, 1994, č. 5/6, s ČELKO, Vojtech: Slovenské drobnice. (56). Tvar, 10, , č. 18, s. 3. (čtk): Zamarovský se vrací v devíti dílech. Svazek Za sedmi divy světa zahajuje edici knih známého spisovatele. Hospodářské noviny, , s. 12. crh: Tulák po dějinách v Praze. Květy, 13, , č. 51, s. 92. SEIDL, Václav: Soutickým přiblížily pyramidy skoro nadosah. [Životní jubileum V. Zamarovského; žil a tvořil v Souticích na Benešovsku.] Benešovský deník, [4], , č. 232, s. 16. (kul, čtk): Zemřel spisovatel Vojtěch Zamarovský. Hospodářské noviny, 50, , č. 145, s

6 čtk: Zemřel spisovatel Zamarovský. Lidové noviny, 19, , č. 174, s. 15. spa: Zemřel Vojtěch Zamarovský. Mladá fronta Dnes, 17, , č. 174, Praha, s. B/10. 1 il. CINGER, František: Zemřel Vojtech Zamarovský. Právo, 16, , č. 174, s il. KALAŠ, Jiří: Vojtěch Zamarovský: Dějiny mě vždy bavily. Haló noviny, 16, , č. 179, s. 14. NEFF, Ondřej: Učenec s krví dobrodruha. Lidové noviny, 19, , č. 181, Kulturní revue [příloha], s il. ČOMAJ, Ján: Fenomén Zamarovský. Zrkadlenie = Zrcadlení, 4, 2007, č. 1, s čtk: Spisovatel Zamarovský byl agentem StB. Lidové noviny, 22, , č. 174, s. 7. (ČTK): Sme: Zamarovský pracoval pro StB. Mladá fronta Dnes, 20, , č. 174, s. 3. Fot. (ivi): SME: Vojtěch Zamarovský pracoval pro StB. Právo, 19, , č. 174, s. 9. Recenze knihy Aeneas ŠIMŮNEK, Jaroslav: Co s nimi? Jak na ně? [Též Vojtěch Zamarovský Aeneas.] Zlatý máj, 36, 1992, č. 2, s Bohové a hrdinové antických bájí NEJEDLÝ, Jan: Antické báje a jejich hrdinové. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Nové knihy, 36, , č. 35, s. 7. pk: Graves a Zamarovský. [Též Vojtěch Zamarovský Bohové a hrdinové antických bájí.] Svobodné slovo, , s. 5. PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Rozjímání nad Zamarovským. Svobodné slovo, 88, , č. 207, s. 13. VAVŘÍNEK, V.: Slovník ke čtení. Literární noviny, 15, 1966, č. 1, s. 6. (vf): Slovník ke čtení. Zemědělské noviny, , s. 2. 6

7 Dějiny psané Římem (mar): Dva návraty do starověku. [Též Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Rudé právo, , s. 9. mr: Dialog. [Vojtěch Zamarovský Dějiny psané Římem.] Host do domu, 15, 1968, č. 1, s mr.: Ucelený pohled. Umění a řemesla, 1968, č. 3, Kronika U+R [příloha], s. 33. Souhrn rus., angl., franc., něm. PRŮŠKOVÁ, Dana: Vojtěch Zamarovský: Dějiny psané Římem [rukopis]. Jazykově stylistický rozbor. [Diplomová práce. Vedoucí práce: Marie Krčmová.] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, s. Jejich veličenstva pyramidy AJK: Vojtěch Zamarovský [Kniha Jejich veličenstva pyramidy.] Nové slovo, 18, 1976, č. 6, s. 15. PECHÁČEK, Jaroslav: Svědectví pyramid. Literární měsíčník, 5, 1976, č. 4, s ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Ke knize Jejich veličenstva pyramidy!. [Rozhovor.] Zaps. jkt. (Pokrač.). Výběr, 1976, č. 2, s obr. Na počátku byl Sumer (mar): Na počátku byl Sumer. Rudé právo, , s. 5. VALLAŠEK, A.: Nový Zamarovský. Zlatý máj, 10, 1966, č. 10, s Z. M.: O knížkách [Vojtěch Zamarovský Na počátku byl Sumer.] Kostnické jiskry, 52, 1967, č. 15, s. 5. Objevení Tróje KAŇÁK, M.: Kniha o řecké slávě. Český zápas, 47, 1964, č. 13, s. 4. STANOVSKÝ, Vladislav: I toto je literatura. Kulturní tvorba, 1, 1963, č. 5, s. 13. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Objevení Tróje. [Rozhovor s autorem knihy.] Nové knihy, 1963, č. 24, s. 1. Řecký zázrak BAŽANT, Jan: Vojtěch Zamarovský Řecký zázrak. Zprávy Jednoty klasických filologů, 17, 1975, č. 1, s

8 DRUG, Štefan: Vojtech Zamarovský Grécky zázrak. Zlatý máj, 20, 1976, č. 2, s HORNÁT, Jiří: Řecko bohů, ale především lidí. Nové knihy, 40, , č. 46, s il. Sinuhet KOMOROVSKÝ, Ján: Najstaršie prerozprávanie príbehu. [Konfrontace příběhu Egypťana Sinuheta od Mika Waltari s Vojtěchem Zamarovským.] Romboid, 22, 1987, č. 12, s MARTINEC, Ivo: Sinuhet. Zlatý máj, 31, 1987, č. 2, s Utopisti J. N.: Utopisti (Výber). Československý časopis historický, 10, 1962, č. 3, s Vzkříšení Olympie TRUHLÁŘ, Břetislav: Vojtech Zamarovský Vzkriesenie Olympie. Romboid, 1988, č. 10, s. 91. Za sedmi divy světa jer: Na historické téma. [Též V. Zamarovský Za sedmi divy světa.] Svobodné slovo, , s. 5. JÍCHA, Jan: Zamarovského putování za sedmi divy světa v nové úpravě. Lidové noviny, 17, , č. 22, s. 18. (zp): Žijící legenda Vojtěch Zamarovský. Večerník Praha [Info Tip], 13, , č. 294, s. 3. Za tajemstvím říše Chetitů BURIAN, J.: Za tajemstvím říše Chetitů. Listy filologické, 86, 1963, č. 1, s H. R.: Za tajemstvím říše Chetitů. Práce, , s. 5. HAVRÁNEK, Alexandr: Objevení říše a kultury Chetitů. Křesťanská revue, 29, 1962, č. 3, s KOPECKÁ, Nea: Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím Chetitů. Nový Orient, 17, 1962, č. 5, s MÍŠEK, E. F.: Další Kolumbové vypluli. [Též Vojtěch Zamarovský Za tajemstvím říše Chetitů.] Plamen, 4, 1962, č. 2, s

9 REKTORISOVÁ, M.: Tajemství říše Chetitů. Literární noviny, 11, 1962, č. 9, s. 4. Si: Po stopách zmizelé říše. Dějiny a současnost, 4, 1962, č. 1, vložka s. 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: O detektivce archeologické. [Rozhovor.] Kruh, 1961, č. 2, s DĚJINY LITERATURY, ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY BAGIN, Albín: Dejiny slovenskej literatúry. 4, Slovenská literatúra po roku vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, s BALÁŽ, Anton PETRÍK, Vladimír: Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy. [Překlad Ladislav Hejlík]. Vyd. 1. Praha : Slovensko-český klub, 2003, s REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 1. slovenské vyd. Bratislava : Slovart, 2001, s. 91. REZNÍK, Jaroslav: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. 2. rozš. a preprac. vyd. Bratislava : Slovart, 2012, s SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry. II. Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Literárne informačné centrum, c2009, s SLOVENSKÁ literatúra v Prahe [Editori Ján Rakytka, Naďa Vokušová, Vladimír Skalský]. Praha : Slovensko-český klub, 2000, s SLOVNÍK českých spisovatelů. [Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka]. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2005, s SLOVNÍK českých spisovatelů od roku Díl 2, M-Ž. [Zpracovalo oddělení současné literatury ÚČL AV ČR ; vedoucí redaktor Pavel Janoušek ; rejstřík sestavila Jiřina Táborská]. Vyd. 1. Praha : Brána, 1998, s SLOVNÍK klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. [Editor Jan Halada. Slovenskú časť zostavil Jozef Leikert]. 3. dopl. a upr. vyd. Praha ; Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2003, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov. [Napsal kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly.] 2. preprac. a dopl. vyd., v Kalligrame 1. Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry, 2005, s SLOVNÍK slovenských spisovateľov 20. storočia. Augustín Maťovčík... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ; Martin : Slovenská národná knižnica, 2001, s SLOVNÍK slovenských spisovatelů. [Kolektiv autorů pod vedením Valéra Mikuly. Translation Zdeněk Beran, Valér Mikula]. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s

10 ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. [Slovník českých spisovatelů od nejstarších dob do konce 20. století]. Vyd. 2. dopl. a přeprac., v HQ Kontakt vyd. 1. Praha : HQ Kontakt, 2001, s (Zpracovala: Lenka Štolfová) 10

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ 5. 10. 1919 26. 7. 2006 Spisovatel, historik a překladatel Vojtěch Zamarovský patří k nejvýznamnějším představitelům literatury faktu, k průkopníkům její moderní podoby ve slovenské,

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s.

ORHAN PAMUK. Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA. Knihy. Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. ORHAN PAMUK Personální bibliografie Z DÍLA ORHANA PAMUKA Knihy Bílá pevnost. [Přeložil Petr Kučera.] Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 195 s. Černá kniha. Vyd. 1. Praha : Argo, 2011. 530 s. Istanbul : vzpomínky

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie HERMÍNA TÝRLOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA HERMÍNY TÝRLOVÉ Filmy režírované Hermínou Týrlovou Co jim schází? (1947) Den odplaty (1960) Devět kuřátek (1952) Dvě klubíčka (1962) Ferda Mravenec (1943),

Více

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy GEORGE ORWELL Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA Knihy Farma zvířat. Pohádkový příběh. Z angl. Přel. Gabriel Gossel. 2. vyd., v nakl. Práce a v tomto překl. 1. vyd. P., Práce 1991. 80 s. Hold

Více

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty.

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty. GUSTAV KLIMT Personální bibliografie Z DÍLA GUSTAVA KLIMTA Knihy KLIMT, Gustav: Gustav Klimt. [Z anglického orig. přel. Jana Vlčková.] 1. vyd. [Frýdek-Místek], Alpress 2005. 80 s. Il. Z LITERATURY O GUSTAVU

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

Moje první knížka z knihovny. Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz

Moje první knížka z knihovny. Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz Moje první knížka z knihovny Moje první knížka z knihovny Ilustrace: Eva Petržílková Městská knihovna v Praze, 2009 www.mlp.cz................................................. Dětem k vybarvení, dospělým

Více

Bibliografie Ludvíka Muchy

Bibliografie Ludvíka Muchy Bibliografie Ludvíka Muchy Kapitola v knize 2011 MUCHA, Ludvík. Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase: k dvoustému výročí Merklasova narození. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie.

Více

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie VÁCLAV HRABĚ Personální bibliografie Z DÍLA VÁCLAVA HRABĚTE Knihy Blues. Blues pro bláznivou holku a jiné básně. 2. vyd. P., Labyrint 1999. 172 s. Blues pro bláznivou holku. Z autorovy rukopisné pozůstalosti

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy

UMBERTO ECO. Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA. Knihy UMBERTO ECO Personální bibliografie Z DÍLA UMBERTA ECA Knihy Foucaltovo kyvadlo. Z ital. orig. přel. Zdeněk Frýbort. P., Český klub : Simon and Simon 1999. 566 s. Jak napsat diplomovou práci. Z ital. přel.

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie LUIGI PIRANDELLO Personální bibliografie Z DÍLA LUIGIHO PIRANDELLA Knihy Černý šátek. Z ital. orig. přel. Nina Tučková. P., Adolf Synek 1933. 33, [I] s. Omnia. [Sv.] 31. Člověk, zvíře a ctnost. Novely.

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie ALBERTO MORAVIA Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA MORAVII Knihy (přeložené do češtiny) Agostino. Z ital. orig. přel. a doslov naps. Eva Ruxová. Il. Jan Černý. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1964. 85 s.

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie

JOYCE CAROL OATES. Personální bibliografie JOYCE CAROL OATES Personální bibliografie Z DÍLA JOYCE CAROL OATES Knihy Americká balada. [Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi]. 1. vyd. Praha : Ikar, 2001. 365 s. Americké chutě. Přel. Eva Křístková.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s.

JACK KEROUAC. Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA. Knihy. Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. JACK KEROUAC Personální bibliografie Z DÍLA JACKA KEROUACA Knihy Andělé pustiny. Z angl. přel. Edita Drozdová. Olomouc, Votobia 1995. 328 s. Big Sur. Z angl. přel. Markéta Kaněrová, předmluva Ann Charters.

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN JOHN RONALD REUEL TOLKIEN Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA RONALDA REUELA TOLKIENA Knihy Básně. Napsal a ilustroval J.R.R. Tolkien Z angličtiny přeložili František Vrba (sv. 1, 2); Petr Štěpán a Stanislava

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - česká literatura BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. v ČS 3. Praha: Československý spisovatel, 1985. 169 s. BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. 19., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel,

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Údaje řazené do bibliografických citací se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu!!! MODEL AUTOR. NÁZEV: PODTITUL. SEKUNDÁRNÍ ODPOVĚDNOST. VYDÁNÍ.

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku MUZEUM KNIHY na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol Muzeum knihy Otevřeno:

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověk

Obrazová příloha k zápisu Starověk Obrazová příloha k zápisu Starověk Srovnání vývoje ve střední Evropě a v oblasti Úrodného půlměsíce Obrázek 1: Mapka oblasti Úrodného půlměsíce [1] Starověká Mezopotámie Obrázek 2: Mapka starověké Mezopotámie

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

ROBERT MERLE. Personální bibliografie

ROBERT MERLE. Personální bibliografie ROBERT MERLE Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA MERLEHO Knihy Až delfín promluví. Z franc. orig. přel. a doslov Fikce a skutečnost naps. Miroslav Drápal. 3. vyd., v Argo 1. Praha : Argo, 1992. 309

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pierre Morhange (1901 1972)

Pierre Morhange (1901 1972) Pierre Morhange (1901 1972) 590 Pierre Morhange 591 V HÁJI Předstíraje lidskou lásku, nějaký pták mne něžně volá hrdýlkem. Křikavec ze všech sil se směje, samoten v háji. Jazyky trávy měkké jsou, a stopy

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34.

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34. ADOLF HEYDUK Personální bibliografie Z DÍLA ADOLFA HEYDUKA Knihy Apel k trůnu za vraždy v Černové. Báseň. Písek, Burian 1908. 7 s. Bajky a báje. Uprav. a vyd. Ferdinand Strejček. P., Topič 1922. 71 s.

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XLI. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň XIII. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 16. října 2010 Startovalo 138 Dokončilo 135 Předžáci

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 26.5.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji roční účetní závěrku za rok 2014 2. Schvaluji zprávu o hospodaření

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Anička malířka Bára a Flíček : [můj pohádkový slabikář] Bára a Flíček mají prázdniny : [můj pohádkový slabikář]

Anička malířka Bára a Flíček : [můj pohádkový slabikář] Bára a Flíček mají prázdniny : [můj pohádkový slabikář] Anička malířka / Eduard Petiška ; il. Helena Zmatlíková. - Vyd. 4. (v Knižním klubu 2.). - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. - 110 s. ; 25 cm: Kč 189,00 Pohádka o šestiletém děvčátku, které

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

ALOIS HÁBA. Personální bibliografie

ALOIS HÁBA. Personální bibliografie ALOIS HÁBA Personální bibliografie Z DÍLA ALOISE HÁBY Knihy Národ v písni. Tisíc národních písní vybral, upravil a zharmonisoval J. Seidel. Předml. Naps. V. Novák. Studii Skladebné hodnoty lidové písně

Více