Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice"

Transkript

1

2 Pozvánka na semináře pro pěstitele máku Zveme vás na semináře pro pěstitele máku spojené s prohlídkou porostů Datum Okres Místo konání Spolupořadatel 9.5 HK Penzion u sv. Jána, Svobodné Dvory - Hradec Králové Labris s.r.o TR Pivovar Dalešice Agrochema Studenec Program: prezentace od 9,00 hodin, zahájení v 9,30. Aktuální informace Výživa máku Choroby máku Škůdci máku a možnosti ochrany Prohlídka porostů Garanti: Ing. Jaromír Šaroun, Ing. Roman Hrdina Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice Zveme vás na semináře pro pěstitele slunečnice spojené s prohlídkou demonstračních poloprovozních pokusů SPZO s hybridy slunečnice Datum Okres Místo konání Spolupořadatel 6. srpna LN Restaurace Stromovka Louny ISBN Rolnické družstvo Dobroměřice 7. srpna NY Loučeň AGRI Loučeň, a. s. 8. srpna ZN 13. srpna UH Zkušební stanice ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice Restaurace Sokolovna Uherský Brod Program seminářů: zahájení akcí v 9,00 hodin ZEPO Strachotice, spol. s r. o. ZEMASPOL Uherský Brod, a. s. Slunečnice ve světovém a evropském měřítku, aktuální situace v České republice Hybridy slunečnice, výsledky zkoušek užitné hodnoty Houbové choroby slunečnice a jejich význam v ČR Předsklizňová příprava porostů, sklizeň, úprava nažek Ceny a odbyt slunečnice v roce 2013, požadavky na kvalitu nažek jednotlivých typů slunečnice Prohlídka poloprovozních pokusů s hybridy slunečnice, praktická determinace houbových chorob a škůdců v porostu Garant seminářů: Ing. B. Málek, tel

3 Obsah publikace: Mák setý v číslech pro rok Jiří Čtvrtečka Choroby máku setého a jejich zvládání Karel Říha Škůdci máku 7 Jan Kazda Poloprovozní odrůdové pokusy s mákem setým v sezóně Roman Hnilička, Jiří Zeman, Roman Hrdina, Jaromír Šaroun 1 Legislativa v pěstování máku 15 Josef Škeřík Možnosti ochrany máku proti plevelům 17 Karel Klem Přehled pesticidů registrovaných do máku 22 Roman Hnilička Základy hnojení máku 33 Petr Škarpa

4 MÁK SETÝ V ČÍSLECH Ing. Jiří Čtvrtečka, LABRIS, s.r.o., zdroj ČSÚ Celkové množství sklizeného semene máku v roce 2011 bylo tun. Oseto bylo hektarů s průměrným výnosem 0,85 tuny z hektaru. Výkupní cena máku nepřesáhla v zimních měsících 2011/ Kč/kg. V období února 2012 byl vysoký tlak na snížení ceny máku, v tomto období byla zaznamenána nabídka okolo 16 Kč/kg. Rok 2012 V roce 2012 byla osetá plocha mákem setým v ČR hektarů. Což je snížení výměry o hektarů (41,7 %) oproti roku Toto razantní snížení pěstitelských ploch je důsledek dlouhotrvajících nízkých výkupních cen máku a vyšších cen ostatních komodit. V roce 2012 většina pěstitelů začala se setím máku poměrně brzy, již okolo 20. března. V období vzcházení máku přetrvávaly poměrně nízké teploty (noční teploty i hluboko pod bod mrazu). Porosty vzcházely postupně, vlivem bylo také dlouho trvající sucho. Na některých pozemcích se vyskytly rostliny s děložními lístky, tak i rostliny, které začínaly tvořit čtvrtý pravý list. Tyto vlivy tedy měly negativní vliv na dobu vzcházení, která přesáhla v některých lokalitách i tři týdny. Porosty máku byly stresovány nejprve jarními mrazy, poté extrémním suchem. Počátkem července postihly porosty silné bouřky, které na některých místech poměrně dobře vypadající porosty silně poškodily. Všechny zmíněné skutečnosti se odrazily ve výkupní ceně máku. Během dubna 2012 se ustálila na ceně 25 Kč/kg, kde také poměrně dlouhou dobu ustrnula. Od počátku června cena neustále stoupala až na 37 Kč/kg na počátku sklizně. Při podpisu smlouvy v červenci na novou sklizeň jsme zaznamenali cenu okolo 40 Kč/kg. Tato cena byla od roku 2008 zatím nejvyšší. Na druhou stranu není vhodné pomýšlet na velmi vysoké ceny z roku 2008 (což je dvousečné). 2

5 Na přelomu září a října 2012 začala cena máku po poměrně dlouhé době posilování výkupní ceny mírně stagnovat. V období listopadu 2012 se cena máku pohybovala mezi Kč/kg. Byl to dočasný jev, kdy byl momentální dostatek máku k obchodování. Poptávka po kvalitním potravinářském máku nadále převyšovala nabídku. Na počátku roku 2013 cena osciluje okolo 50 Kč/kg. Tento trend přetrvává i v prvním čtvrtletí roku. Očekávaná produkce máku v roce 2012 meziročně klesla přibližně o polovinu, a to na 13 tis. tun v důsledku výrazného snížení osevní plochy na 18 tis. ha ( 41,7 %) i nižšího odhadovaného výnosu 0,70 t/ha ( 17,6 %). Rok 2013 V roce 2013 se osetá výměra máku mírně zvýší oproti minulému roku. Odhadem by mohlo být oseto okolo 23 tis. ha. Tato skutečnost bude přesně doložena prvními údaji z ČSÚ na počátku června. Tento vývoj naznačuje relativní jistotu v poptávce po kvalitním potravinářském máku. To potvrzuje i značný zájem jednotlivých obchodních a zpracovatelských firem o uzavření výkupních smluv na novou produkci máku za poměrně přijatelné ceny. V letošním roce většina pěstitelů máku začala s výsevem v polovině dubna. Dřívější termín setí (přelom března a dubna) mohl být proveden jen u zlomku pěstitelů. U ploch založených v polovině dubna bylo zaznamenáno vzcházení už týden od zasetí. To je výsledek poměrně vysokých denních i nočních teplot a dostatečné vlhkosti půdy. Velkým hráčem ve vývoji ceny je v neposlední řadě také průběh počasí během vegetačního období. Z minulých let to jsou mrazy během vzcházení, následná sucha a vydatné srážky během dozrávání. Ing. Jiří Čtvrtečka LABRIS, s.r.o. Dobré Dobré Tel.: , 3

6 CHOROBY MÁKU SETÉHO A JEJICH ZVLÁDÁNÍ 2013 Ing. Karel Říha Choroby mají buď omezující vliv - jde hlavně o choroby omezující listovou plochu, nebo vliv ničivý - takový, kdy napadený orgán nebo celá rostlina, s vysokou pravděpodobností zcela odumírá, a nemůže tak vytvořit žádný výnos. V tomto případě jde nejčastěji o choroby kořenů, vegetačního vrcholu, stonku a tobolky/makovice. Při vzcházení máku se (mimo škůdce) projevují tři nejdůležitější poškozující vlivy: - Slévavost půdy působí fyziologickou spálu máku - Zamoření osiva nejčastěji plísní máku (Peronospora arborescens), helminthosporiozou máku (Helminthosporium papaveris, tel. Pleospora papaveracea) a bakteriální vadnutí máku setého (Erwinia carotovora, syn. Bacterium carotovorum) Slévavost půdy, působená špatným stavem půdní drobtovitosti, je problémem omezeně řešitelným jen dlouhodobou agrotechnikou s využitím maximálního dodávání organické hmoty a doplňováním vápníku s hořčíkem. Jen platí, že slévavé půdy podporují i výskyt helmintosporiového černání kořenů a hniloby krčků. Všechny tři podstatné houbové a bakteriální patogeny vzcházejících rostlin máku setého lze výrazně omezit mořením osiva. V České republice je registrován Cruiser OSR s účinnými látkami metalaxyl-m, fludioxonyl a thiamethoxam. Toto mořidlo zajišťuje i ochranu proti škůdcům vzcházejících rostlin máku. V praxi se stále častěji vyskytuje jeho doplnění přípravky s obsahem stříbra, které dlouhodobě brání rozvoji bakterióz a klíčení spor v oblasti semene v půdě. V následném období vzcházení a tvorby listové růžice by agronom měl sledovat následující příznaky. Žloutnutí mladých rostlinek při jejich odběru z půdy je potřeba zkontrolovat kořen a spodní zežloutlé listy. Při objevení skvrn na kořeni jde nejpravděpodobněji o helmintosporiovou hnilobu kořene, při bělavém mycéliu na lístcích o plíseň máku. Jejich rozlišení je důležité vzhledem k nízké účinnosti většiny přípravků proti plísni máku. Jediným specialistou proti ní je v této vývojové fázi máku pouze Dithane DG Neotec. Ačkoliv jde o dotykový přípravek (a používaný již od začátku sedmdesátých let minulého století), je stále vysoce účinný a je míchán do velké části přípravků proti peronosporám obecně. K jeho aplikaci je vhodné doplnit některé z dobrých smáčedel. Hranice pro určení potřeby časného fungicidního ošetření jsou: Pro plíseň máku od 10 % rostlin nemocné rostliny následně nejenom chybí v porostu, ale jsou zdrojem choroby pro další vývojové fáze máku. Navíc se na nich tvoří oospory zamořující půdu na dlouhé období. K ošetření je optimální přípravek Dithane DG Neotec se smáčedlem. Proti helmintosporiové hnilobě kořenů je v této vývojové fázi máku hranicí k ošetření 15 % rostlin kolem každé nemocné rostliny je vysoké riziko pravděpodobného vzniku 4

7 ohniska nemocných rostlin až do doby dozrávání. Proti této chorobě je registrováno větší množství přípravků, ale pro rané fáze vývoje máku je vhodné použití přípravků Apel, Bumper super, Caramba a Prosaro 250 EC. V loňském roce provedla firma Labris zajímavý pokus s časnou aplikací přípravků Dithane DG Neotec, Caramba a Prosaro 250 EC. Cílem aplikace Caramby bylo zkrácení porostu. To se ve velmi suchém období prodlužovacího růstu nekonalo, naopak takto ošetřené rostliny byly delší. Důvodem byl téměř dvojnásobný nárůst kořenů, což se v suchém roce projevilo i na výnosu semen. Protože meteorologové slibují stále častější výskyt zemědělského sucha, je vhodné se tímto důsledkem aplikace Caramby vedle fungicidní ještě i morforegulační účinnosti zabývat. V následujících vývojových fázích se objevují choroby typu sekundární infekce plísní máku, helmintospóriová skvrnitost listů a helmintospóriové odumírání stonku, sklerocíniová hniloba. Při sekundární infekci plísní máku se vytvářejí hranaté žlutozelené skvrny na listech, zpravidla s šedofialovým povlakem mycelia a konidioforů na spodní straně. Skvrny postupně odumírají a černají. Často dochází k poškození nebo odumření vegetačního vrcholu, rostliny se větví a vytvářejí zakřivené stonky. Při pozdní infekci dochází k napadení a deformacím, méně i praskání makovic. Napadení sekundární infekcí může v některých případech vytvářet nevýrazné symptomy, neobjevuje se mycelium a projev choroby celkově připomíná helmintosporiózu. Ve fázi začátek kvetení se na svrchních listech kolem vegetačního vrcholu objevuje nezřetelná skvrnitost působená helmintospóriovou skvrnitostí listů. Za vlhka se z ní velmi rychle vyvíjí jak nekrotizace listů, tak zdroj pro infekci stonků. Při napadení stonků helmintospóriem dochází k odumírání povrchových pletiv, které se projevuje jako modročerné skvrny nebo páskování. Takové stonky se při zatížení větrem nebo deštěm lámou. Patogen napadá i makovice, na kterých se infekce projevuje drobnou nevýraznou skvrnitostí nebo černáním pletiv. Napadené makovice bývají drobnější a v různém stupni deformované. Mycelium patogena často (až v 50 % makovic) proniká dovnitř a znehodnocuje semena. Spolu s ním se pak objevují i černě produkující mykotoxin alternáriin. Sklerocíniová hniloba může napadat rostliny v průběhu celé vegetace. V posledních letech se nejčastěji vyskytuje na stoncích máku. Na nich se vytvářejí světlezelené, později vybělené koncentricky zónované skvrny. Skvrny se nejprve objevují v paždí listů, později se šíří po stonku, zasahují celý jeho obvod a stonek nad skvrnou odumírá, odumřelá pletiva nad skvrnou jsou zpravidla tmavohnědě zabarvená. Postup choroby, a také její dopad v případě výskytu, je podobný jako na řepce nebo slunečnici. Zbývající registrované přípravky jsou určeny pro tyto vyšší vývojové fáze máku od prodlužování až do začátku dozrávání. Jsou to zejména normálně firemně zaregistrované přípravky Discus a Acanto s vysokou a dlouhodobou účinností. Dále minoritně registrované Polyversum a i v těchto vyšších vývojových fázích lze za určitých předpokladů použít i ostatní minoritně registrované přípravky. 5

8 Je zajímavé, že účinky pozdních aplikací po odkvětu (odzkoušeno na Discus a Acanto u firmy Labris) mají pravděpodobně vyšší účinek při aplikaci spolu s lepidly (pinolen a podobně, nikoliv smáčedly). Shrnutí: O mák je nutné se postarat již namořením osiva. To podstatně omezí pravděpodobnost poškození máku při vzcházení. Je registrované mořidlo Cruiser OSR, které je vhodné doplnit přípravky/hnojivy s obsahem koloidního stříbra. Po vzejití je nejhorším nebezpečím plíseň máku. K jejímu zvládání je optimální použít Dithane Neotec. Pro možnost řešení nárůstu výskytu zemědělského sucha je potřeba spolu s ním aplikovat přípravek Caramba, nejenom jako fungicid, ale pro zvýšení nárůstu kořenů a ve srážkově normálním roce jako přípravek pro snížení porostu. V závěru vegetace mají význam přípravky omezující dopad chorob stonku a pozdní infekce plísní máku na makovicích. Z firemních registrací je podle dosavadních výsledků ověřovacích pokusů Acanto účinnější proti plísni máku na makovicích, Discus proti helmintospóriové nekróze stonků. Proti sklerocéniové hnilobě stonků a proti helmintospóriu v makovicích jsou si tyto přípravky svým účinkem (podle současných znalostí) rovny. Přehled přípravků je uveden na konci sborníku. 6

9 ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI MÁKU SETÉHO (PAPAVER SOMNIFERUM) Ing. Jan Kazda, CSc. Mák je velmi citlivý k poškození živočišnými škůdci. Ještě v období okolo roku 2002 se většina významných škůdců máku vyskytovala pouze na Moravě. V současné době se všichni významní škůdci máku objevují na celém území ČR. Brzy na jaře při vzcházení máku může porosty silně poškodit krytonosec kořenový Stenocarus ruficornis (= Stenocarus fuliginosus). Obvykle ve druhé polovině dubna se v porostech objevují dospělci. Silně poškozují drobným žírem malé vzcházející rostlinky máku. Mák je k poškození velmi citlivý, rostliny často zasychají a hynou. Při silném výskytu musí být porost někdy i zaorán. Larvy se vyvíjejí v kůlovém kořeni máku a v období před květem silně poškozují rostliny, které krní nebo hynou. Během celé vegetace jsou rostliny máku poškozovány sáním mšice makové (Aphis fabae), která na stonku i listech vytváří velké kolonie. Sáním poškozují rostliny i drobné ploštice klopušky (Miridae). Mák reaguje na sání žloutnutím listů a výraznými deformacemi stonků a květů. Ve fázi háčkování až počátku květu se v porostech máku, zejména v teplejších oblastech objevují velcí brouci krytonosce makovicového Neoglacianus maculaalba (= Ceutorhynchus macula-alba). Zpočátku poškozují žírem stonky a poupata, později malé makovice, kam kladou i vajíčka. Larvy vyžírají přepážky, v makovicích se nevyvíjejí semena. Od začátku června se v porostech máku objevuje drobný blanokřídlý hmyz žlabatka stonková Timaspis papaveris. Samička klade vajíčka do stonků, larvy poškozují stonek uvnitř žírem. Rostliny zakrňují v růstu, při silnějším výskytu se rostliny lámou. V makovicích se objevují drobné oranžové larvy bejlomorky makové (Dasineura papaveris). Larvy vyžírají vnitřní přepážky makovic a tvořící se semena. Krytonosec kořenový Stenocarus ruficornis = S. fuliginosus Dospělci těchto nosatcovitých brouků jsou 3-3,5 mm velcí. Tělo je šedočerné až černé s hedvábným leskem, spodní strana je žlutavá. Tělo je hustě porostlé přilehlými šedočernými chloupky. Na konci švu krovek je malá bělavá skvrnka. Apodní eucephalní bělavé larvy s tmavou hlavou jsou na konci vývoje 5-6 mm velké. Po vzejití porostů máku nalétávají dospělci na rostliny. Do čepelí listů vyžírají dírky a malá okénka, mladé srdéčkové listy sežírají zcela. Žír brouků, zvláště u pozdě setých porostů, může silně poškodit mladé rostliny. Samičky kladou průměrně asi 300 vajíček do vyhlodané jamky v hlavním nervu na spodní straně listů. Larvy nejprve krátce minují v listech a potom se spouštějí na zem a poškozují kůlový kořen rostlin, do kterého vykusují rýhy, jamky a chodbičky. Rostliny zakrňují, špatně kvetou a podehnívají. U jedné rostliny může být i 10 a více larev. 7

10 Krytonosec kořenový patří ke klíčovým škůdcům máku. Silný výskyt může vést až k zaorání porostů. Nebezpečí silného poškození snižují časné výsevy a všechny zásahy urychlující růst rostlin. Chemická ochrana je nutná na celém území ČR. Základem je insekticidní moření úč. l. thiamethoxam (Cruiser OSR), imidacloprid s beta-cyfluthrinem (Chinnook 200 FS) nebo beta-cyfluthrin s clothianidinem (Elado FS 400). V případě výskytu brouků se používá postřik chlorpyrifosem (Dursban Delta) nebo kombinace chlorpyrifosu s cypermethrinem (Nurelle D). Z pyretroidů je povolen gamma cyhalothrin (Nexide, Rapid). Ošetření musí být provedeno bezprostředně po zjištění výskytu dospělců, škody vznikají velmi rychle. Ochrana se provádí pouze proti dospělcům, aby se jim kromě žíru znemožnilo kladení vajíček. Ochrana proti larvám není možná. Mšice maková Aphis fabae Bezkřídlí jedinci jsou široce ovální až okrouhlí, 1,7 2,7 mm dlouzí, matní, tmavošedozelení až černí. Zadeček je u některých jedinců s dvěma řadami skvrn z voskového prášku. Okřídlení jedinci jsou ovální, asi 1,8 2,6 mm dlouzí, matní. Hlava a hruď černé, zadeček černavě zelený s tmavými příčnými pruhy, tykadla černá a kratší než tělo, sifunkuly a chvostek tmavé. Mšice maková je nesmírně široký polyfág a může sát na několika stech druzích hostitelských rostlin. Z polních plodin napadá kromě máku nejvíce okopaniny, bobovité rostliny a slunečnici. Během vegetačního období se mšice maková rozmnožuje živorodě. Černá drobná vajíčka klade samička jen na podzim na kůru brslenu, kaliny a pustorylu. Přezimuje ve stadiu vajíček. Dospělci i nymfy škodí sáním (deformace, zkrucování) ve velkých koloniích na máku od května do konce vegetace. Kromě toho škodí vylučováním medovice a přenosem viróz. Saje zejména na mladých listech, vegetačních vrcholech a generativních orgánech. Posáté části rostlin se deformují, listy mohou zasychat, květy opadávají. Mák je k posátí zvláště citlivý. Za suchých a teplých let se může mšice kalamitně přemnožit. V některých suchých a teplých letech může způsobit kalamitní přímé škody. Může škodit i přenosem viróz, ale u máku to není obvyklé. V některých letech se vyskytuje relativně řídce. K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů a provádění hluboké orby. Proti mšicím v máku je povoleno používat postřik ú.l. chlorpyrifos (Dursban Delta) a kombinace chlorpyrifos s cypermethrinem (Nurelle D), pirimicarb (Pirimor 50 WG) nebo pyretroidy cypermethrin (Cyperkill 25 EC), zeta cypermethrin (Fury 10 EW) nebo gamma cyhalothrin (Nexide, Rapid). 8

11 Klopušky z rodů Lygus, Lygocoris, Plesiocoris a Orthops Tělo dospělců je ploché, oválně vejčité, podle druhu 4-7 mm velké. Štít a štítek mají ve tvaru trojúhelníku, často barevně odlišného od zbarvení těla. Nymfy jsou bezkřídlé, podobné dospělcům. Široce polyfágní škůdce, vyskytující se běžně téměř na všech polních plodinách. Vajíčka banánovitého tvaru jsou kladena do rostlinných pletiv (lodyhy, řapíky listů a pod.). Nymfy i dospělci sají na různých nadzemních částech rostlin, nejčastěji na vegetačních vrcholech, listech a plodech. Posáté orgány se deformují a zasychají, květy a mladé plody mohou opadnout. Zvláště citlivé na posátí jsou rostliny máku silně se deformují. U posátých listů může dojít až k trhání pletiv. V máku způsobují vizuálně velmi nápadné deformace, ale celkové poškození není příliš velké a nezpůsobuje hospodářsky významné škody. Přímá chemická ochrana se většinou neprovádí, přípravky nejsou registrovány. Klopušky jsou však hubeny při aplikaci registrovaných insekticidů při ochraně proti jiným škůdcům. Krytonosec makovicový Neoglycianus macula-alba = Ceutorhynchus macula-alba Brouci jsou 3,5-4 mm velcí. Jejich tělo je černé, hustě porostlé bělošedými, na břišní straně žlutošedými šupinkovitými chloupky. Na švu krovek za štítkem je výrazná bílá skvrna. Chodidla jsou žlutohnědá. Dospělci se objevují v porostech na začátku květu, vykusují jamky a rýhy do stonků a do mladých makovic. Samičky kladou vajíček jednotlivě do vyhlodaných jamek v mladých tobolkách. Larvy vyžírají tvořící se semena, prožírají přepážky v tobolkách a způsobují tzv. červivost makovic. Larvy na konci svého vývoje se prokousávají ven z tobolek, padají na zem a v hloubce cm se kuklí v hliněném kokonu. Ještě v září a v říjnu se líhnou brouci, kteří však již nevylézají z půdy a v kokonech přezimují. Patří mezi závažné škůdce. Při silném napadení může být poškozeno % tobolek. Tento teplomilný krytonosec se postupně šíří z Moravy do Čech. Chemická ochrana se provádí ještě před květem proti dospělcům před kladením vajíček. Registrovány jsou pyretroidy cypermethrin (Cyperkill 25 EC), gamma cyhalothrin (Nexide, Rapid) nebo deltamethrin (Decis Mega). Vyšší účinnost je možno očekávat po aplikaci neonikotinoidu thiacloprid v kombinaci s deltametrinem (Proteus 110 OD). Proti krytonosci makovicovému jsou účinné i přípravky registrované proti bejlomorce makové. Při silnějším výskytu brouků je však chemická ochrana méně účinná. Žlabatka stonková Timaspis papaveris Žlabatka stonková je blanokřídlý tmavě zbarvený hmyz o velikosti 3 3,5 mm. Larva je apodní eucephalní, válcovitá s kulovitou hlavou, na konci svého vývoje 2 4 mm velké. 9

12 Dospělci se líhnou začátkem června. Samičky kladou jednotlivě vajíčka do stonku máku. Larvy vyžírají tenké chodbičky ve dřeni stonků směrem dolů. Podle stupně poškození rostliny vadnou nebo tobolky předčasně dozrávají a jsou malé. Při silném napadení se rostliny lámou. Larvy se kuklí v patách stonků. Žlabatka stonková má jednu generaci za rok. Dříve byla žlabatka jen příležitostným škůdcem, v současné době její význam rychle stoupá. Chemickou ochranu je nutno provést proti dospělcům před kladením vajíček jedinou registrovanou úč.l. cypermethrin (Cyperkill 25 EC). Bejlomorka maková Dasineura papaveris Bejlomorka maková je asi 1,5 1,8 mm velký komárek hnědočerné barvy. Larvičky jsou cca 1,5 mm velké, oranžově červené, beznohé, bezhlavé. Samičky kladou vajíčka především do míst, která poškodil žírem krytonosec makovicový. Během svého vývoje vysávají pletiva vnitřních stěn mladých makovic. Vlivem sání jsou makovice zakrnělé. Při silném napadení, kdy je v makovici několik desítek larev, dochází k likvidaci celé makovice. V minulosti bylo popisováno, že se larvy kuklí v řídkém zámotku uvnitř makovic. U současných odrůd, kdy se při dozrávání neotevírají makovice, by tento způsob kuklení vedl k uhynutí dospělců. Pozorovali jsme však, že larvy aktivně opouští makovice a kuklí se v zemi. Škodlivé výskyty jsou zjištěny v místech silnějšího poškození makovic žírem krytonosce makovicového a šíří se z Moravy do Čech. V současné době jsou registrovány neonikotinoidy thiacloprid (Biscaya 240 OD) nebo acetamiprid (Mospilan 20 SP) a pyretroid deltametrin (Decis Mega). Účinné jsou i všechny přípravky registrované proti krytonosci makovicovému. 10

13 POLOPROVOZNÍ ODRŮDOVÉ POKUSY S MÁKEM SETÝM V SEZÓNĚ 2012 Ing. Roman Hnilička, Ph.D., Ing. Jiří Zeman, Ing. Roman Hrdina, Ing. Jaromír Šaroun 1 Experimentální podmínky a metodika Cílem pokusu je zjistit co nejobjektivněji meziodrůdové rozdíly v konkrétních pěstitelských oblastech. Veškeré osivo bylo certifikované a mořené Cruiserem OSR. Výsevky byly doporučeny jednotlivými firmami, konečný výsev si stanovil podnik dle svých možností a zkušeností. Odrůdy Množství (kg) Doporučené výsevky 1. Major 2 1,4 2. Opal 2 1,4 3. Maraton 2 1,4 4. Bergam 2 1,4 5. Gerlach 2 1,4 6. Orfeus 2 1,5 7. Orbis 2 1,4 8. Major 2 zároveň kontrola Agrotechnika Při pesticidních zásazích průjezd mechanizace napříč variantami pokusu. Neklademe nároky na speciální agrotechniku (příprava půdy, hnojení, ošetřování, ). Je zapotřebí ale všechny zásahy dělat na všech variantách stejně. Odrůda Major vyseta 2x - na začátku a konci pokusu, jako kontrola vyrovnanosti honu. Základní informace Podnik Předplodina Datum setí Datum sklizně Mořina pšenice oz Dobré pšenice oz Ratměřice kukuřice Želiv kukuřice

14 Tab. 1: Výnosové výsledky POP 2012 s mákem setým z jednotlivých lokalit Lokalita Odrůda/hodnocení Major kontrola Major Opal Maraton Bergam Gerlach Orfeus Orbis 12 Mořina Ratměřice Želiv Dobré *dopočet Průměr lokalit Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s makovinou 1 101, , , , , , , ,0 Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti 872, , , , , , ,4 845,8 % 100,0 118,0 135,5 117,4 159,7 141,1 125,1 97,0 Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s makovinou 1 587, , , , , , , ,5 Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti 1 196, , , , , , , ,2 % 100,0 97,4 110,0 124,6 106,3 115,7 112,7 93,8 Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s makovinou 1 072, , ,9 805,8 955,3 854, , ,5 Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti 833,3 938, ,1 588,8 711,7 610,4 911, ,8 % 100,0 112,6 120,3 70,7 85,4 73,3 109,3 122,4 Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s makovinou 1 630, , , , , , , ,0 Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti * 1 630, , , , , , , ,3 % 100,0 104,4 118,3 69,4 91,0 76,3 98,1 119,5 Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s makovinou 1 347, , , , , , , ,5 Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti 1 133, , , , , , , ,0 % 100,0 106,7 119,8 93,5 107,2 98,6 109,2 108,9

15 Tab. 2: Hmotnost tisíce semen jednotlivých odrůd v závislosti na lokalitě (g) HTS Lokality Major kontrola Major Opal Maraton Bergam Gerlach Orfeus Orbis Mořina 0,52 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,52 0,51 % 100,0 103,85 105,77 105,77 105,77 103,85 100,00 98,08 Ratměřice 0,59 0,59 0,56 0,59 0,58 0,56 0,58 0,55 % 100,0 100,00 94,92 100,00 98,31 94,92 98,31 93,22 Želiv 0,60 0,64 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 % 100,0 106,67 101,67 98,33 98,33 98,33 98,33 96,67 Dobré 0,63 0,57 0,56 0,61 0,57 0,58 0,58 0,63 % ,48 88,89 96,83 90,48 92,06 92,06 100,00 Průměr lokalit 0,59 0,59 0,57 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 % 100,0 100,00 97,44 100,00 97,86 97,01 97,01 97,01 Graf 1: Výnosové zhodnocení POP 2012 ze čtyř lokalit (kg/ha) Major kontrola Major Opal Maraton Bergam Gerlach Orfeus Orbis Ø lokalit 1132, , , , , , , ,02 % 100,00 106,70 119,78 93,45 107,24 98,62 109,23 108,

16 Graf 2: HTS odrůd máku setého v poloprovozních podmínkách v roce 2012 (g) 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 Major kontrola Major Opal Maraton Bergam Gerlach Orfeus Orbis Ø lokalit 0,59 0,59 0,57 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 % 100,0 100,00 97,44 100,00 97,86 97,01 97,01 97, Závěr V roce 2012 dosáhla z celkem sedmi zkoušených odrůd máku setého nejvyššího výnosu odrůda Opal. Její výnos čistého máku činil 1 357,08 kg/ha. Vyjádřeno v procentech došlo zde k navýšení o 19,78 %. Druhou nejvýnosnější odrůdou byl Orfeus s výnosem 1 237,52 kg/ha a procentuálním navýšením o 9,23 %. Odrůdové pokusy na hodnocených stanovištích nebyly počasím výrazněji ovlivněny. 14

17 LEGISLATIVA - OHLAŠOVACÍ POVINNOST PĚSTITELŮ MÁKU Ing. Josef Škeřík, CSc. Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 29 V tomto zákoně hlava V zakazuje v 24: a) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka) Hlava VI stanoví: Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí, která říká, že osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m 2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. a) do konce května: - výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, - odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce, b) v průběhu vegetace a sklizně 30 - údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění, c) do konce prosince příslušného kalendářního roku - výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, - množství sklizené makoviny, konopí, semene máku a semene konopí. Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny říká, že každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny je povinen předat ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném ministerstvem zdravotnictví 15

18 písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. 31 Forma hlášení bod (2) je uvedeno, že ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí ( 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem. Vzory formulářů jsou uvedeny níže. Zákaz používání farmářského osiva Mák setý není uveden v čl. 14 Nařízení Rady č. 2100/94 ani v 19a zákona č. 408/2000 Sb. Pěstitel tedy nesmí použít farmářské osivo máku setého k vypěstování další úrody. Hlava VIII uvádí: - v 36 správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a - v 37 pokuty za jednotlivé přečiny. Souvisejíci informace: o Zákon č. 167/1998 sb., o návykových látkách o Elektronické formuláře Celní správy o Hlášení osob pěstující mák setý k o Hlášení osob pěstující mák setý v průběhu roku o Hlášení osoby pěstující mák setý k Víc na nebo 16

19 MOŽNOSTI OCHRANY MÁKU PROTI PLEVELŮM Ing. Karel Klem, Ph.D. Úspěšná a šetrná regulace plevelů v máku je vedle založení porostů jedním ze základů intenzivních pěstitelských technologií máku. Klíčové postavení ochrany proti plevelům v rámci pěstitelské technologie je přitom dáno dvěma skutečnostmi: a) mák má velmi pomalý počáteční růst a z toho vyplývající nízkou konkurenční schopnost, b) semena máku mají velmi podobné vlastnosti jako semena některých plevelných druhů, což znamená následné obtížné čištění. Výsledkem jsou závažné výnosové ztráty i ztráty na kvalitě produkce již při relativně nízké úrovni zaplevelení. V posledních letech se navíc zvyšují problémy s pozdním zaplevelením druhy, jako jsou laskavec ohnutý, merlík bílý či ježatka kuří noha, ke kterému dochází při rychlé ztrátě listové plochy (např. vlivem chorob), nebo v důsledku prořídnutí porostu poškozením škůdci či vlivem sucha. Vzhledem k tomu, že prakticky žádný z herbicidů využívaných v ochraně máku proti plevelům nemůže zajistit plnou selektivitu při zcela spolehlivé účinnosti, představují optimální aplikace vždy určitý kompromis, při kterém je dosahováno nejmenšího poškození porostu a relativně vysoké účinnosti. Tento kompromis je realizovatelný pouze za určité kombinace podmínek, ke kterým patří především růstová fáze máku, plevelů, podmínky počasí, půdní podmínky, způsob aplikace apod. Je zřejmé, že k úplnému sladění všech požadavků na aplikaci dochází jen ve výjimečných případech, a proto se také tak často setkáváme s obrovskou rozmanitostí účinnosti i poškození porostů. V případě preemergentních aplikací by hlavní pozornost měla být zaměřena na: Obsah humusu a jílovitých částic Na půdách s vyšší sorpční schopností (vyšší obsah humusu a jílovitých částic) dochází k vyššímu poutání herbicidu na povrchu půdy a je možné používat vyšší dávky herbicidů. Na lehkých půdách je naopak nutné dávky herbicidů snižovat, nebo některé herbicidy vůbec nepoužívat. Vláhové podmínky po aplikaci V případě intenzivnějších srážek po aplikaci dochází k pohybu herbicidu ke vzcházejícímu semínku máku a ke zvyšování poškození máku. Se zvyšováním fytotoxicity musíme počítat již při srážkách od 10 mm. Hloubku výsevu Při preemergentních aplikacích nemůže být použito výsevu na povrch půdy. Semeno máku by mělo být přikryto vrstvičkou půdy okolo 0,5 cm, aby nedocházelo k přímému kontaktu herbicidu s osivem. ph půdy ph půdy představuje významný faktor ovlivňující sorpční schopnost a rychlost hydrolytického rozkladu. Různé herbicidy reagují na ph rozdílně podle polarity. V případě herbicidů používaných v máku by měla být pozornost věnována půdám s vyšším ph (půdy alkalické). 17

20 V případě postemergentních aplikací je nutné brát v potaz následující faktory: Vosková vrstvička máku Především u kontaktních herbicidů nebo herbicidů na bázi isoproturonu a chlorotoluronu je vytvořená vosková vrstvička předpokladem nízkého poškození máku. K narušení voskové vrstvičky dochází po intenzivnějších srážkách. K vytvoření nové voskové vrstvičky je pak nezbytné suché a teplé počasí minimálně 3 dny. Způsob aplikace Tato podmínka je zcela zásadní pro naprostou většinu postemergentně používaných herbicidů. Cílem aplikace musí být zachycení postřikové kapaliny na listech máku bez rizika zatékání k vyvíjejícím se listům a vegetačnímu vrcholu, které jsou citlivější než starší listy. Tohoto je možné dosáhnout při splnění následujících podmínek: - Nízká dávka postřikové jíchy ( l/ha) - Použití menších trysek (ne antidriftové) - Vypnutí nebo podstatné omezení výkonu podpory vzduchu (twin) - Neprovádět aplikaci za žádných okolností na rosu - Neprovádět aplikaci těsně před deštěm Růstová fáze máku Velkou část postemergentních aplikací máku je možné provádět již od 4. pravého listu máku, ovšem za optimálních aplikačních podmínek a použití nižších dávek herbicidů. U některých herbicidů (Callisto 480) a při méně vhodných podmínkách je vhodnější aplikace provádět až od fáze 6. pravého listu. Teploty a sluneční záření Obdobné podmínky jako pro aplikace herbicidů v cukrovce platí pouze pro kontaktní herbicidy a fotosyntetické inhibitory (isoproturon a chlorotoluron). U těchto přípravků by teploty neměly přesáhnout 18 C, a neměly by být prováděny za intenzivního slunečního záření. Nejvhodnější je tyto přípravky aplikovat až v podvečer. Ověřené kombinace s jinými herbicidy, fungicidy nebo hnojivy Přestože kombinace látek nemusí představovat přímé ovlivnění fytotoxicity, problém mohou způsobovat pomocné látky, smáčedla nebo živiny. Tyto pak rozpouští voskovou vrstvičku máku nebo urychlují příjem herbicidu a zvyšují fytotoxicitu. Zvláště opatrní bychom měli být při aplikacích s graminicidy a hnojivy. 18

21 Preemergentní aplikace Pro preemergentní aplikace se používají herbicidy Merlin, přípravky na bázi chlorotoluronu, přípravek Command 36 SC a herbicid Callisto 480. Herbicid Merlin se používá v poměrně širokém rozpětí dávkování g/ha. Toto velké rozpětí používaných dávek je dáno rozdíly v selektivitě v závislosti na půdních podmínkách. Plnou dávku 130 g/ha je možné použít pouze na půdách s vysokým obsahem humusu. Naopak na velmi lehkých půdách s nízkým nebo naopak vysokým ph jsou bezpečně použitelné dávky pouze ze spodní hranice uvedeného rozpětí. Spektrum působení herbicidu Merlin je velmi široké a zahrnuje prakticky všechny významné plevele máku vyjma svízele přítuly, pohanky svlačcovité a vytrvalých plevelů. Herbicid Merlin se vyznačuje také relativně dobrou účinností proti ježatce kuří noze. Přípravky na bázi chlorotoluronu jako je Lentipur 500 FW jsou používány preemergentně v dávkách 1-1,5 l/ha. Dávkování je opět závislé na úrodnosti půdy (především pak obsahu humusu). Lentipur při preemergentní aplikaci zajišťuje dobrou úroveň účinnosti proti merlíku bílému, laskavci ohnutému, heřmánkovitým druhům, drobnosemenným brukvovitým (kokoška, penízek), ptačinci apod. V preemergentních aplikacích se poměrně dobře uplatňuje jako partner v kombinacích např. s herbicidem Command 36 SC nebo Callisto 480. Přípravek Command 36 SC je v dávkách do 0,15 l/ha plně selektivní i na lehčích půdách. Tento herbicid je používán především jako partner do kombinací s jinými preemergentními přípravky. Jeho uplatnění je především v lokalitách s vysokým výskytem svízele. Command 36 SC ovšem rovněž přispívá v kombinacích ke zlepšení účinnosti proti pohance svlačcovité a rdesnům. Účinnost proti svízeli, pohance a rdesnům patří k slabým místům jak přípravku Merlin tak Lentipur 500 FW. Herbicid Callisto 480 je pro preemergentní aplikace registrován v dávce 0,25 l/ha. Tato dávka je vysoce selektivní i na lehkých půdách. K poškozování vzcházejícího máku dochází jen ve výjimečných případech kombinace lehkých půd a vydatnějších srážek po aplikaci. Na středních půdách byla ověřena selektivní aplikace až do dávek 0,6 l/ha. Registrovaná dávka 0,25 l/ha zajišťuje široké spektrum účinnosti (obdobně jako u herbicidu Merlin) se slabší účinností proti svízeli a ježatce. V případě nepříznivých podmínek (především suché počasí po aplikaci, hrudovitý povrch) dochází ovšem v této dávce k rychlému poklesu účinnosti proti méně citlivým druhům. To se projevuje často v účinnosti vůči pohance svlačcovité, výdrolu řepky, heřmánkovitým druhům a někdy i merlíku bílému. V dávce 0,25 l/ha je proto vhodné herbicid Callisto 480 kombinovat například s přípravkem Command 36 SC v dávce 0,15 l/ha nebo s herbicidem Lentipur v dávce 1 l/ha. Po delší dobu byly jak u nás, tak i v zahraničí ověřovány preemergentní aplikace účinných látek dimethachlor, sulfosulfuron a imazamox, při čemž u všech je dosahováno za příznivých půdních (vysoký obsah humusu, strukturní půdy) a vláhových (nižší srážkové úhrny po aplikaci) podmínek velmi dobré selektivity k máku. 19

22 Postemergentní aplikace Systém regulace plevelů založený pouze na postemergentních aplikacích je obvykle více využíván na lokalitách s lehkými půdami, kde jsou preemergentní aplikace značně riskantní, nebo v případě deštivého počasí po zasetí, kdy nebylo možné preemergentní ošetření provést. Nejdříve lze provádět ošetření přípravky na bázi chlorotoluronu (např. Lentipur 500 FW), a to již od fáze 4 pravých listů. Přípravky na bázi chlorotoluronu se vyznačují velmi dobrým účinkem proti merlíku bílému. Při aplikaci v růstové fázi máku 4. pravých listů by dávka přípravků na bázi chlorotoluronu neměla přesáhnout 1,5 l/ha. V případě pozdějšího termínu aplikace se pak dávka přípravků na bázi chlorotoluronu může zvýšit až na 2,4 l/ha. Klíčovými podmínkami pro bezpečné použití chlorotoluronu jsou vosková vrstvička, teploty pod 18 C, nižší intenzita slunečního záření a zamezení zatékání postřikové kapaliny k vegetačnímu vrcholu (nižší dávka vody, menší kapky apod.) Velmi důležité postavení v ochraně máku má dlouhodobě kontaktní herbicid na bázi účinné látky pyridate (Lentagran 50 WP). Pro použití kontaktních herbicidů v máku je velmi důležitou podmínkou dostatečně vytvořená vosková vrstvička na povrchu listu máku. Pro vytvoření voskové vrstvičky je nezbytné minimálně 3-4denní suché počasí bez srážek. Ochranný efekt voskové vrstvičky může fungovat ovšem pouze za určitých aplikačních podmínek. Především pak herbicidy nemohou být používány se smáčedly, které mohou uvedenou bariéru snadno překonávat. Pro aplikace od začátku 5. pravého listu je velmi úspěšně používán širokospektrální herbicid Callisto 480 (dávkování 0,15-0,25 l/ha), který může být při vyšší růstové fázi plodiny, vysoké intenzitě zaplevelení a nepříznivých aplikačních podmínkách (pokročilá růstová fáze, suché počasí) aplikován výjimečně se smáčedlem Atplus. Dosavadní výsledky ukazují přednosti velmi širokého spektra účinnosti, ale také skutečnost, že se určité malé míře fytotoxicity nevyhneme. Tato je ve většině případů pouze krátkodobá a po 14 dnech obvykle vymizí bez dopadu na růst máku. Callisto 480 je na základě experimentálních zkušeností bezpečně použitelný až od růstové fáze máku 5. pravého listu. V této růstové fázi lze použít dávku 0,15 l/ha. Pouze v případě silného zaplevelení je možné aplikovat dávku 0,2 l/ha. V této růstové fázi je vhodnější se zcela vyhnout použití se smáčedlem. Dávky v rozmezí 0,2-0,25 l/ha nebo použití dávky 0,15-0,2 l/ha se smáčedlem Atplus jsou možné teprve od růstové fáze 6-8. pravých listů. Při použití kombinace se smáčedlem je nutné počítat se zvýšením poškození o 5 15 %. Podobně jako i u jiných herbicidů je velmi důležitým požadavkem selektivního použití herbicidu Callisto 480 podmínka, aby postřiková kapalina zůstala na listech a nedocházelo ke stékání do úžlabí listů až k vegetačnímu vrcholu (vyšší dávky vody, větší trysky, podpora vzduchu, déšť po aplikaci). Herbicid Callisto 480 se i při aplikaci bez smáčedla vyznačuje širokým spektrem účinnosti, které zahrnuje především brukvovité včetně výdrolu řepky, merlíky, violky, hluchavky, zemědým, pcháč, rdesna, laskavec. Nižší účinnost je obvykle zaznamenávána proti svízeli, heřmánkovitým druhům a ježatce, ačkoliv i v těchto případech je možné v závislosti na růstové fázi a dávce herbicidu dosáhnout účinnosti nad 80 %. Při vyšší růstové fázi plevelů (nad 4 pravé listy) může být pozorován rovněž pokles účinnosti u laskavců a 20

23 merlíků. Nižší účinnost proti svízeli a současně posílení účinku proti rdesnům a pohankám je možné doplnit kombinací s herbicidem Starane 250 EC nebo Tomigan 250 EC v dávce do 0,4 l (Callisto 480 v dávce 0,15-0,2 l/ha). Tyto kombinace jsou jednou z mála variant, které téměř neovlivňují selektivitu herbicidu Callisto. K výraznému poškození máku dochází například v kombinacích s graminicidy, kde působí pravděpodobně obsah rozpouštědel a smáčedel. Heřmánkovité druhy je vhodné ještě před aplikací Callista vyřešit použitím přípravků na bázi isoproturonu nebo chlorotoluronu. Dobrých výsledků je dosahováno rovněž u kombinace Callisto 480 0,15 l/ha + Lentipur 500 FW 0,8 l/ha. Účinnost herbicidu Callisto 480 proti pcháči je velmi dobrá, přičemž dochází k úplnému prožloutnutí až vybělení vrcholových částí a zastavení růstu na dobu přibližně 3 týdnů až 1 měsíce. Nejedná se ale o systémový účinek, a po této době můžeme očekávat další regeneraci pcháče. U dobře zapojeného porostu ovšem již regenerující pcháč nezpůsobuje až do sklizně závažnější problémy. Při výskytu merlíků případně dalších plevelů ve vyšší růstové fázi se velmi dobrou účinností osvědčila kombinace Callisto 480 0,15 l/ha + Lentipur 500 FW 0,8 l/ha. Uvedené dávky jsou maximální pro bezpečné použití v máku. I tak musíme počítat se skutečností, že tato kombinace může způsobovat mírně vyšší fytotoxicitu v porovnání například se samostatnou aplikací herbicidu Callisto 480. Ošetření proti pozdnímu zaplevelení Ochrana proti pozdnímu zaplevelení je nejčastěji prováděna v návaznosti na preemergentní aplikace, ale v případě prořídlých porostů se stávají nutností i po předchozích postemergentních ošetřeních. Tyto aplikace jsou obvykle prováděny v růstové fázi 6-10 listů máku, přičemž jeho hlavním cílem je zajistit ochranu proti pozdním plevelným druhům jako jsou merlíky, laskavce, popřípadě ježatka. Částečně je možné problém pozdního zaplevelení řešit vyššími dávkami chlorotoluronu až 2,4 l/ha (Lentipur 500 FW, Toluron, Tolurex 50 SC). Pokud je účinnost preemergentních aplikací obecně nízká, například v důsledku suchého počasí a spektrum plevelů je širší, je vhodnější použít postemergentně přípravek Callisto 480 (dávka 0,15-0,2 l/ha). Ten představuje v systému s preemergentními aplikacemi rovněž řešení výskytu pcháče, proti kterému jsou preemergentní aplikace neúčinné nebo také výdrolu řepky, kde preemergentní aplikace nemusí poskytovat vždy spolehlivý účinek. Velmi častým problémem řešeným po preemergentních aplikacích herbicidů je výskyt svízele, pohanky svlačcovité a rdesen. Tyto plevele je možné řešit použitím účinné látky fluroxypyr (Starane 250 EC, Tomigan) do dávky až 0,5 l/ha. V případě aplikace od 4. listu máku je možné použít dávku 0,3 l/ha, při aplikaci od 6. listu máku pak dávku 0,4-0,5 l/ha. Aplikace fluroxypyru se často používají v kombinacích, přičemž velmi dobré zkušenosti jsou s kombinací Callisto 480 0,15 l + fluroxypyr 0,3-0,4 l/ha. 21

24 Přehled registrovaných pesticidů Tabulka označení přípravků vzhledem k ochraně včel Vyhl. 90/2002 Sb. Zákon 326/2004 Fenologická stupnice máku setého Bývalé označení Klasifikace dle registru Vč1 SPe8. J pro včely jedovatý (zvláště nebezpečný) Vč2 SPe8 Š pro včely škodlivý (nebezpečný) Vč3 N pro včely relativně neškodný Vč4 použití přípravku se řídí vyhláškou 327/2004 Sb. - - NK - - přípravek není klasifikován (vyloučené zasažení včel) - EV - expozice necílových přípravků vyloučena PR PR přijatelné riziko Nebezpečný pro včely SPe8: za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny. 22

25 Vzhledem k častým změnám v registru je tento přehled pouze informativní, při aplikaci se, prosím, řiďte aktuálním registrem na etiketami a příbalovými letáky přípravku. Ceny se mohou lišit podle odebraného množství a balíčků. AT - - systémový, apl. od listu plevele, vyšší dávka proti pýru - PRE - výborná selektivita k máku - max. 1x - POST - BBCH máku dostatečná vosková vrstvička - ne trysky s podporou vzduchu - při tank-mixu s jinými přípravky již nepoužívat smáčedlo Atplus - max. 1x - SPe3 Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám HERBICIDY OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek Lipnicovité jednoleté, pýr plazivý AGIL 100 EC (100 g/l propaquizafop) 0,5-0,8 1,2-1, AT 23 0, m od PV (vodní org.) Dvouděložné jednoleté (zvláště laskavce a merlíky, střed. citlivé: ježatka kuří noha) CALLISTO 480 SC (480 g/l mesotrione) 0,2 l/ha + Atplus 463 v 0,5% koncentraci smáčedlo m od PV (vodní org.) Dvouděložné jednoleté, svízel přítula CIRRUS CS (360 g/l clomazone) 0,125 0, AT - do 3 dnů po zasetí

26 OL Aplikace, vedlejší účinek 56 Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Dvouděložné jednoleté, svízel přítula COMMAND 36 CS (360 g/l clomazone) 0,125-0, AT - do 3 dnů po zasetí Lipnicovité jednoleté (oves hluchý, ježatka kuří noha) FUSILADE FORTE 150 EC (150 g/l fluazifop-p-butyl) 0, PR - 5 m od PV (vodní org.) 24 Lipnicovité jednoleté, pýr plazivý Jednoděložné i dvouděložné plevele včetně pcháče osetu GARLAND FORTE (100 g/l propaquizafop) LAUDIS (44 g/l tembotrione, 22 g/l isoxadien-ethyl) 0,5-0,8 1,2-1,5 1,7-2, AT - vyloučen PV 4 m od PV, neaplikovat na svažitých pozemcích ( 3 ) jestli jsou blíž jak 10 m od PV, 10/3/3/1 m od OOP (rostliny) - AT - od 16 BBCH do 19 BBCH - max. 1x - SPe3 - POST, - výdrol 2 4 listy, podzim, jaro - 0,4 l výdrol obilnin, - vyšší dávka proti pýru - POST ve fázi 6-8 listů máku, aplikovat na suchý porost, - odstup aplikace od posledních srážek 2-3 slunečné dny, - max. 1x za vegetaci, - možnost kombinace s herbicidem Starane 250 EC v 0,2-0,4 l/ha - od BBCH 12 do 29 - CPOST od 3. listu máku, dávka 1 kg/ha, plevele max. 1. pár pr. listů - POST dávka 1,3-2 kg/ha, mák ve fázi 4 a více pravých listů, plevele ve fázi 2-4 max. 6 pravých listů - POST lze i dělená v dávce 2 x 1 kg/ha, interval dnů, max. 1x dělená aplikace - voda max. 250 l/ha nebezpečí popálení kapkami v úžlabí listů Dvouděložné jednoleté LENTAGRAN WP (450 g/kg pyridate) vyloučen PV 2 m od PV; 5 m od OOP (necílové rostliny)

27 OL Aplikace, vedlejší účinek AT AT - PRE do 2 dnů po zasetí - POST od 6. listu máku, přes kořeny i listy, plná dávka - neaplikovat po dešti - R dní - přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody - max. 1x - nejpozději do 3 dnů po zasetí - R dle vlhkosti půdy - max. 1x - BBCH pýr 3 5 listů (10 20 cm) vyšší dávka - tepl. opt. nad 10 ºC - od 4 listů máku do počátku butonizace - vytvořená vosková vrstvička - systémový přes listy dny před aplikací a 1 hod. po aplikaci ne srážky Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Jednoděložné i dvouděložné jednoleté LENTIPUR 500 FW (500 g/l chlorotoluron) 1,2-1,3 1,2-2, Vyloučen PV 4 m od PV (vodní org.) 5/3/3/0 m od PV vodní org. 25 Dvouděložné jednoleté, lipnicovité jednoleté MERLIN 750 WG (750 g/kg isoxaflutole) 0,08-0, m od okraje pozemku (necílové ros.) Jednoděložné jednoleté, pýr plazivý PANTERA QT (40 g/l quizalofop-ptefuryl) 1-1,5 2,25-2, PR Dvouděložné (nehubí: vlčí mák) STARANE 250 EC (250 g/l fluroxypyr) 0,5-0, AT

28 OL Aplikace, vedlejší účinek AT - od 4 6 listů máku s vytvořenou voskovou vrstvičkou - plevele 2 4 listy, - svízel optimálně ve fázi 2 8 přeslenů, - heřmánkovec v malé list. růžici - systémový - 2 hod. po aplikaci ne srážky - tepl. opt ºC - PRE do 2 dnů po zasetí - POST, přes kořeny i listy, od 6. listu máku plná dávka - neapl. po dešti - R dní - BBCH BBCH vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody - max. 1x Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Dvouděložné (nehubí: rozrazily, vlčí mák) TOMIGAN 250 EC (250 g/l fluroxypyr) 0,5-0, AT 26 Dvouděložné jednoleté TOLURON (500 g/l chlorotoluron) 1,2-1,3 1,2-2, Vyloučen PV 4 m OP (vodní org.) 5/3/3/0 m od PV necílové rostliny

29 O L A T Aplikace, vedlejší účinek - max. 2x, - balíček Biscaya + Decis - podle signalizace - max. 1x - údaje se se liší podle druhu registrace, je nutné řídit se etiketou - max. 1x za vegetaci INSEKTICIDY Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Bejlomorka maková BISCAYA 240 OD (240 g thiacloprid) + olej 0, Krytonosec kořenový, makovicový, mšice, žlabatka stonková CYPERKILL 25 EC (250 g/l cypermethrin) 0,1 100 SPe8-5 m do OOP (členovci) 15 m od PV (vodní org.) 27 Krytonosec makový, bejlomorka maková DECIS MEGA (50 g deltamethrin) 0, /0/0/0 m od OOP (členovci) Krytonosec kořenový 2,25 50/25/20/4 m od PV, neaplikovat na svaž. pozemcích 3 DURSBAN DELTA (200 g chlorpyrifos) Mšice maková 1,75 není k dispozici SPe /20/10/4 m od PV, neaplikovat na svažitých pozemcích ( 3 ) jestli jsou blíž jak 30 m od PV Mšice maková FURY 10 EW (100 g zeta-cypermethrin) 0,1 128 PR podle signalizace

30 O L A T 28 A T Aplikace, vedlejší účinek - BBCH max. 1x - kontaktní, požerový - vhodný za teplot do 23 ºC - delší doba působení díky EncapsuTech - max. 2x - SPe3 - apl. od BBCH kontaktní, dýchací, požerový jed h po apl. ne srážky - R dní - max. 1x za vegetaci - podle signalizace - max. 2x 45 - max. 1x Registrace přípravku Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Bejlomorka maková MOSPILAN 20 SP (20 % acetamiprid) 0, vyloučen PV 5 m od nezemědělské půdy (členovci) Mšice maková NEXIDE (60 g/l gammacyhalothrin) 0, m od PV, (vodní org.) 5 m od OOP (členovci) 28 Krytonosec kořenový, mšice NURELLE D (500 g/l chlorpyrifos, 50 g/l cypermethrin) 0,6 441 SPe8. - SPe2 SPe3 Mšice maková PIRIMOR 50 WG (500 g/kg pirimicarb) 0,5 909 SPe8 vyloučen z PV 4 m ochranné pásmo (vodní org.) 14/ 21 Krytonosec makovicový PROTEUS 110 OD (100 g thiacloprid, 10 g deltamethrin) 0,5 0, /4/4/4 m od PV (vodní org.) 15/10/5/5 m od OOP (členovci)

31 28/ 35 - přípravek vykazuje také výbornou účinnost na plíseň makovou a helmintosporiózu máku - lze použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Talkum Blue v souladu s návodem na jeho použití - pozn: fyzikální ošetření osiva proti houbovým patogenům, bakteriím a virům, výhodou je možnost dotace - pozdní zaplevelení do výšky 20 cm - aplikace při BBCH máku aplikace ve žluté zralosti máku - samostatně nebo v kombinaci s Bastou MOŘIDLA MÁKU 29 Registrace přípravku Krytonosec kořenový Obchodní název a účinná látka CRUISER OSR (280 g/l thiametoxam, 8 g/l fludioxonil, 33,3 g/l metalaxyl-m) CHINOOK 200 FS (100 g/l beta-cyfluthrin, 100 g/l imidacloprid) ELADO FS 480 (400 g/l clothianidin, 80 g/l beta-cyfluthrin ) Dávka l, kg/ha 25 l/t osiva 60 ml/kg Cena Kč/ha na 20 l na 15 l Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci AT l/t neznámá m od nezemědělské půdy (členovci) 4 m od PV (vodní org.) OL Aplikace, vedlejší účinek AT - - max. 1x Helmintosporióza máku, Plíseň maková E-VENTUS (nízkoenergetické elektrony) REGULACE DOZRÁVÁNÍ A DESIKACE Plevele dvouděložné jednoleté, regulace dozrávání, usnadnění sklizně BASTA 15 (150 g/l glufosinateammonium) 2, vyloučen PV SPe3 Podpora účinnosti desikantů, bránění pronikání vlhkosti do makovic AGROVITAL (96 % pinolene) 0,7 515 PR - - -

32 OL Aplikace, vedlejší účinek AT - od BBCH 51, do BBCH 61 - preventivně - od: 51 BBCH, do: 58 BBCH, před květem - přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody - max. 1x - od: 51 BBCH, do: 58 BBCH, před květem - přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody - max. 1x - morforegulace: optimálně při cm výšky porostu (květní poupě uzavřené v listové růžici) - listové choroby: opt. před květem - pozemně - max. 1x FUNGICIDY A RŮSTOVÉ REGULÁTORY Registrace přípravku Obchodní název a účinná látka Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Helmintho-sporióza, plíseň maková ACANTO (250 g picoxystrobin) 1, vyloučen z PV 4 m od PV (vodní org.) Alternáriová skvrnitost, helmintho-sporióza, hlízenka obecná APEL (400 g prochloraz, 90 g propiconazole) PR vyloučen z PV - AT 30 Alternáriová skvrnitost, helmintho-sporióza, hlízenka obecná BUMPER SUPER (400 g prochloraz, 90 g propiconazole) Používání povoleno max. do PR vyloučen z PV - AT Morforegulace; alternáriová skvrnitost, helmintho-sporióza, hlízenka obecná CARAMBA (60 g/l metconazole)

33 OL Aplikace, vedlejší účinek 56 - preventivně - aplikace opt. před květem - při pozdní infekci lze i koncem květu - vedl. úč. i na ostatní choroby - aplikace list. růžice nebo po napadení - přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody - max. 2x - 1. a 2. aplikace od BBCH 12 do BBCH aplikace do BBCH 51 - možnost využití dotace do 25 % ceny - max. 2x - preventivně Registrace přípravku Obchodní název a účinná látka Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Helmintho-sporióza DISCUS (500 g/kg kresoximmethyl) 0,2 0, PR Plíseň maková DITHANE DG NEOTEC (Mancozeb 75 %) PR vyloučen z PV SPe3 AT 31 Do spotřebování zásob Helmintho-sporióza, plíseň maková POLYVERSUM (Pythium oligandrum 1 mil. oospor na g) 0, AT Helminthospor., alternárie hlízenka, plíseň, morforegulace PROSARO 250 EC (Tebuconazole 125 g/l, prothioconazole 125 g/l) 0, m od PV (vodní org.)

34 Listová hnojiva a stimulátory odzkoušené v pokusech SPZO, výsledky Sborníky HLUK 32 Registrace přípravku FERTIGREEN KOMBI NPK 7 % N, 7 % P 2 O 5, 5 % K 2 O, 2 % S, 0,005 % Zn, 0,005 % Cu, 0,002 % Mo FORTESTIM Beta 194 g/l N, 51 g/l S, 64 g/l MgO, 13 g/l B *DAL CAMPOFORT Special Zn 180 g/l N, 43 g/l MgO, 34 g/l S, 12 g/l Zn *DAL LISTER Zn 150 WP 150 g/kg Zn HERGIT (kys. 2-aminobenzoová, kys. 2-hydroxybenzoová, kys. 2-amino-pentadiová/1,5/) Obchodní název a účinná látka pravý list 4. pravý list až počátek květu počátek dlouživého růstu až počátek květu od fáze 6. listu až po počátek květu plná butonizace až počátek květu Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám *DAL další aktivní látky stimulátory, smáčedla, aminokyseliny, mikroprvky Ceny uváděné ve Stanovisku, část mák setý, jsou cenami dealerskými bez množstevních slev. OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek - možný TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy - možný TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, morforegulátory (avšak zkouška mísitelnosti) - možný TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, morforegulátory (nutná zkouška mísitelnosti) - možný TM s fungicidem - možný TM s fungicidem, stimulace výnosu od OOP - od ošetřeného okraje pozemku. Zvlášť nebezpečný pro včely SPe8. - Za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty. 15/10/5/5 m - ochranná vzdálenost od okraje = bez protiúletovych trysek 15 m/s 50 % redukci úletu 10 m/75 % redukci úletu 5 m/90 % redukci úletu 5 m.

35 Zásady hnojení máku Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Výnosotvorné prvky u máku: počet rostlin na m 2 počet tobolek na rostlinu počet semen vyrovnanost v barvě (modrá) hmotnost 1000 semen obsah Cd v semeni obsah alkoaloidů v semeni Požadavky na půdu Vyžaduje půdy střední až těžší ph 6,3 7,2 Obsah přístupných živin P, K, Ca, Mg (dobrá zásoba) Půdy s nízkou až vyhovující zásobou dohnojujeme: - na podzim - na jaře před setím Dávku určíme podle normativu a kritérií Mehlicha III 33

36 Odběr živin v kg na 1 t semene a odpovídající množství makoviny ve sklizni Živina dle Edelbauera N 70 P (P 2 O 5 ) 26 (60) K (K 2 O) 90 (108) Ca (CaO) 79 (111) Mg (MgO) 15 (25) B 0.11 Zn 0.2 Mn 0.34 S (Richter, Lošák) kg.ha -1 Vliv výživy na růst máku po vzejití Dynamika odběru živin porostem máku během vegetace 300 Dc DC 35 DC N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) Ca (kg/ha) Mg (kg/ha) S (kg/ha) B (g/ha) Zn (g/ha) 34

37 Hnojení fosforem Schéma polního maloparcelkového pokusu s mákem Varianta číslo Schéma pokusu Dávka P 2 O 5 (kg.ha -1 ) 1 Kontrola 0 2 P P 2 75 Var. Obsah živin v rostlinách máku v DC 41 (počátek dlouživého růstu) Sušina 1 rostl. (g) N % živin v sušině 1. K 2,58 3,53 0,63 2. P 1 4,54 2,59 0,59 3. P 2 4,27 2,83 0,63 Odběr živin v mg.sušina rostliny -1 P mg Var. N mg Var. P mg 91,7 117,6 120,8 26,78 26,9 16,25 1. K 2. P1 3. P2 Průměrné výsledky sklizně Var. Výnos semene t/ha (P 0,05) rel. % Hmotnost makoviny g/rostlina (P 0,05) rel. % Počet tobolek HTS Obsah morfinu % 1. K 1,806 (a) 100,0 2,52 (a) 100,0 1,73 0,472 0,72 2. P 1 1,882 (a) 104,2 2,18 (a) 86,5 1,35 0,473 0,66 3. P 2 1,883 (a) 104,3 2,66 (a) 105,5 1,65 0,472 0,69 P 0,05 statistická průkaznost na 95% hladině významnosti 35

38 Hnojení draslíkem Schéma polního pokusu v letech 2007 a 2008 Var. č. Schéma hnojení Dávka K (K 2 O) v minerálním hnojivu kg.ha -1 Poznámka 1 Kontrola nehnojeno - 2 K 2 SO 4 45 (54,2) hnojeno SD 3 KCl 45 (54,2) hnojeno DS Průměrné výsledky sklizně v t.ha -1 Schéma pokusu Výnos semene Průměr 2007/2008 Počet tobolek na 1 rostl. t/ha rel. % t/ha rel. % t/ha rel. % Průměr Kontrola 0,98 a 100,0 1,77 a 100,0 1, ,0 1,60 1,74 1,67 K 2 SO 4 1,19 a 121,4 1,88 a 106,2 1, ,6 1,62 1,60 1,61 KCl 1,09 a 111,2 1,84 a 103,9 1, ,5 1,67 1,61 1,64 P 0,05 statistická průkaznost na 95% hladině významnosti. Varianty se shodnými písmeny (a) vykazují statisticky neprůkazné diference. Závěr polní pokus Synergický vliv síry na odběr dusíku rostlinou u varianty hnojené síranovou formou draslíku se projevil zvýšeným nárůstem biomasy. Oproti draslíkem nepřihnojené kontrole došlo ke zvýšení výnosu semene máku v závislosti na ročníku a formě draslíku: nepříznivé rozdělení srážek v roce 2007 (duben květen) výrazně snížilo výnos v porovnání s rokem 2008 z 1,83 na 1,08 t.ha -1, síranová forma draslíku zvýšila výnos v průměru sledovaných let o 11,6 %, zatímco chloridová forma pouze o 6,5 %. Obsah morfinu nebyl aplikací draselných hnojiv ovlivněn. 36

39 Doporučení pro praxi Mák, jako draslomilná plodina, vyžaduje dobrou zásobu přístupného K v půdě, který při harmonické výživě pozitivně ovlivňuje výnos, zejména v podmínkách zvýšeného stresu. S ohledem na výraznější zvýšení výnosu doporučujeme volit síranovou formu draslíku, ale CENA HNOJIVA, CENA KOMODITY NA TRHU!!!! Hnojení hořčíkem Hořčík v rostlině ovlivňuje: - tvorbu chlorofylu (váže % celkového Mg) - účastní se fixace CO 2 do organických sloučenin - glukosy - metabolismus dusíku: vazbou amoniaku do AK - podporuje příjem fosforu - aktivuje řadu enzymových systémů V rostlinách máku - optimální obsah Mg nad 0,3 % Semeno máku má nejvyšší obsah Mg 0,37 0,43 % Schéma pokusu Schéma pokusu Druh aplikace Dávka N a (MgO) v kg Poznámka 1. N - 90 LAV 2. N + Mg(NO 3 ) 2 do půdy 90 (50) LAV + DH 3. N + MgSO 4 do půdy 90 (50) LAV + SH 37

40 Průměrné výsledky chemických analýz listů u rostlin (DC 49-51) Schéma pokusu % živiny v sušině Mg S ppm Cd 1. N 0,330 0,488 0, N Mg(NO 3 ) 2 0,465 0,537 0, N MgSO 4 0,434 0,513 0,020 Průměrné výsledky sklizně Schéma pokusu Výnos semene Obsah Cd v semeni Obsah morfinu t/ha rel. % ppm % rel. % 1. N 1, ,21 0,72 100,0 2. N + Mg(NO 3 ) 2 1,88 103,9 0,24 0,65 90,3 3. N + MgSO 4 1,94 107,4 0,24 0,76 105,5 Průměrné výnosové výsledky semene máku při stupňované N výživě Varianta Výnos semene Počet tobolek na rostlinu t/ha rel. % ks rel. % N 0 1,37 a 100 1,36 a 100 N 60 1,54 b 112,4 1,49 b 109,6 N 90 1,56 b 113,1 1,55 bc 114,0 N 120 1,48 ab 108,0 1,67 c 122,8 38

41 Schéma pokusu Schéma hnojení Dávka N v minerálním hnojivu kg.ha -1 Poznámka Kontrola nehnojeno - LAV 120 N 27 % N Močovina 120 N 46 % N Urea Stabil 120 N 46 % N ALZON 120 N 46 % N Sklizňové výsledky Varianta hnojení Výnos semene t/ha rel. % t/ha rel. % Kontrola 1,69 100,0 0,87 100,0 LAV 1,82 107,7 0,98 112,9 Močovina 2,02 119,2 0,94 107,8 Urea Stabil 1,86 110,1 1,11 128,1 ALZON 1,08 124,4 Průměrné sklizňové výsledky (rel. %) 39

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Přehled registrovaných herbicidů do máku Účinná látka Příklad přípravku Použití clomazone Command 360CS preemergentně mesotrione Callisto 480 SC

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 174 Poř. č. Mák Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 40000 40000 40000 3 Tržba z prodeje semene

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Polní dny pro pěstitele máku a slunečnice s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů

Polní dny pro pěstitele máku a slunečnice s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů Polní dny pro pěstitele máku a slunečnice s exkurzí na polní přehlídky odrůdových pokusů Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky RČ: 10/010/1310a/180/002244

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Popisy jednotlivých odrůd řepky z hlediska jejich rajonizace do jednotlivých výrobních oblastí, jejich odrůdovou agrotechniku

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 13 C 15 C 9 C Brno Hodonín Uherské Hradiště 13 C 14 C 12 C 14 C 14 C 11 C 14 C 14 C 10 C Znojmo 13 C 13 C Týdenní předpověď

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Adengo PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu a časně postemergentnímu hubení jednoletých

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil / Telefon: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Škůdci ozimé řepky v jarním období Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ozimá řepka je plodinou velmi atraktivní pro řadu škůdců. Vysoká je nejen jejich početnost,

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY ÚTVAR: Oddělení rizik a účinnosti přípravků ADRESA ÚTVARU: Zemědělská 1a, 613 00 Brno VYŘIZUJE: Ing. Lenka Klašková E-MAIL: lenka.klaskova@ukzuz.cz TELEFON: 545 110 420 NAŠE ČJ.: UKZUZ 084804/2014 DATUM:

Více

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky:

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky: Přípravek na ochranu rostlin Flirt Nový Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Jan Vašák Prosperujúce olejniny 2012: Prefert, SPU, ČZU EU zásoby. Zaokrouhleno. Dle USDA, prosinec 2012 Komodita Zásoby proti spotřebě

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou Klopyr 300 SL Selektivní postřikový herbicid, rozpustný koncentrát (SL), k hubení odolných dvouděložných

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin CORELLO* CORELLO je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice,

Více

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5 obsah CHEMAP AGRO s.r.o 3 1 Prémiová výživa 5 1.1 LISTER Zn 80 SL 6 1.2 LISTER Cu 80 SL 7 1.3 LISTER Mn 80 SL 8 1.4 LISTER Mo 80 SL 9 1.5 LISTER Fe 130 WP, LISTER Fe Plus 80 SL 10 1.6 LISTER Co 50 SL 11

Více

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4 H Herbicid Registrační číslo: 4516-4 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Pardner 22,5 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti dvouděložným plevelům v ozimých obilninách, jarních obilninách s podsevem

Více

POZNATKY A VYBRANÉ EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY U OZIMÉ ŘEPKY A HOŘČICE BÍLÉ V POKUSNÉM ROCE 2003/04

POZNATKY A VYBRANÉ EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY U OZIMÉ ŘEPKY A HOŘČICE BÍLÉ V POKUSNÉM ROCE 2003/04 POZNTKY VYBRNÉ EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY U OZIMÉ ŘEPKY HOŘČICE BÍLÉ V POKUSNÉM ROCE 2003/04 JN VŠÁK, VLSTIMIL MIKŠÍK, DVID BEČK, HELEN ZUKLOVÁ, PERL KUCHTOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze Souhrn, klíčová

Více

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Obsah: Kukuřice jako plodina Termíny herbicidního ošetřování

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA 2012 Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR Semináře pro pěstitele

Více

Účinná látka: 500 g/l diflufenican tj. N-(2,4-dif1uorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl) fenoxy]nikotinamid

Účinná látka: 500 g/l diflufenican tj. N-(2,4-dif1uorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl) fenoxy]nikotinamid Block 1 Přípravek na ochranu rostlin Delfin Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ozimé pšenice a ozimého ječmene proti jednoletým dvouděložným

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 Praha 9.7.2012 čj.

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Stemat Super PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové a v semenných

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

OBSAH OBILNINY BRAMBORY OLEJNINY PÍCNINY

OBSAH OBILNINY BRAMBORY OLEJNINY PÍCNINY OBSAH OBILNINY Růstové fáze...........................4 Herbicidy - obilniny ozimé..............4 Herbicidy - obilniny jarní.............. 34 Přehled herbicidů s účinností na trávovité plevele..................

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 175 Poř. č. Len olejný Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 1,6 2,0 1,2 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 16000 16000 16000 3 Tržba z prodeje

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM Přípravek na ochranu rostlin Postřikový insekticidní přípravek ve formě vodorozpustných dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, celeru, endivie listové, chmele, jahodníku, kapusty, kořeninových

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje 22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing. David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x V posledních letech sledujeme a hodnotíme

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/19-2013 Počet stran: 25 Nahrazuje:ZUH/19 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY MÁK Mák Papaver somniferum L. Nabývá účinnosti dne 15.8.2013 Nedílnou součástí

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN NICOGAN Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům v kukuřici seté. Účinná látka: nikosulfuron

Více