Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu"

Transkript

1 Taxony Klony dřeviny (keřovité i stromovité) 1 12 Topol černý Poplar Populus nigra 1 1 Topol osika Poplar P. tremula 1 3 Topol bavlníkový Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray 1 1 Topol + kříženci Poplar P. balsamifera II. x tremula (balsamifer a) 1 2 Topol kříženci Poplar P. maximowicz ii Henry x P.x berolinensis 1 3 Topol kříženci Poplar P. nigra x maximowicz ii Henry 1 2 Topol kříženci Poplar P. nigra x simonii Carr. 'CZ- 2354/58' 1 2 Topol kříženci Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray x P. koreana Rehd. 1 1 Topol * kříženci Poplar P. x euroameric ana = P. x canadensis Mönch - u pro specifické oblasti (CHKO, NP), HD Unhošť počáteční počáteční (1), (3) (1) 1 3 Topol kříženci Poplar P. x různí Belgie, Belgie, uznané odrůdy v (3) 1 5 Vrba bílá Willow Salix alba 1 2 Vrba lýkovcová Willow S. daphnoides Vill. 1 6 Vrba košíkářská Willow S. viminalis 1 2 Vrba křehká Willow S. fragilis 1 2 Vrba kříženci Willow S. x rubens Schr. (S.alba x fragilis) (5) (6) počáteční

2 1 2 Vrba kříženci Willow S. x smithiana Willd. (S. caprea x viminalis) 1 1 Vrba kříženci Willow S. alba x wind 1 3 Vrba kříženci Willow S. caprea x wind 1 6 Vrba kříženci Willow S. viminalis x viminalis (schwerinii) 1 12 Růže + různé tzv. podnožové růže Rosa Rosa sp. (i kříženci) 1 3 Olše lepkavá Alder Alnus glutinosa 1 1 Pajasan * žláznatý Tree of heaven 1 5 Líska + kříženci převážně starší kulturní odrůdy Hazelnut Ailantus altissima 1 1 Jilm horský Elm Ulmus montana Stok. - u Agrobransle - Švédsko (1) (3) Agrobransle - Švédsko uznané odrůdy v (6) - nízký výnos LČR počáteční, Itálie Corylus sp. Sempra a.s. 1 1 Trnovník * akát Locust Robinia Řecko, pseudoacaci Maďarsko, a Slovensko 3 3 Blahovičník více druhů Eucalyptus Eucalyptus sp. Jednoleté byliny 1 1 Lebeda + rozkladitá? Atriplex patula 1 1 Merlík bílý? Chenopodiu m album Dvouleté byliny 1 1 Topolovka + růžová? Alcea rosea Portugalsko, Řecko, Nový Zéland? počáteční Sempra a.s. a jiné organizace LČR, přírodní populace - neúspěšné vegetativní množení - neúspěšné vegetativní množení a domácí v spontánní populace a jiné v - v - v vláknina, štěpka na blíže neurčeno, ale předpokládá se spíše pro výroby bioplynu blíže neurčeno, ale předpokládá se spíše pro výroby bioplynu

3 1 1 Divizna velkokvětá? Verbascum densiflorum Bertol. 1 1 Sléz meljuka Malow Malva meluca Graebn. 1 1 Sléz + kadeřavý Malow Malva crispa 1 1 Sléz? Malow Malva verticilata Víceleté a vytrvalé byliny (dvouděložné) 1 1 Mužák + prorostlý Silphium perfoliatum 1 1 Křídlatka * japonská Knotweed Reynoutria japonica Houtt. 1 1 Křídlatka * sachalinská - u MZe Knotweed Reynoutria sachalinensi s (F.Schmidt Petropolit) Nakai 1 1 Křídlatka * česká Knotweed Reynoutria x Bohemica Chrtek a Chrtková, (R. sachalinensi s x japonica) 1 1 Vratič * obecný? Tanacetum vulgare 1 1 Bělotrn modrý? Echinops ritro 1 1 Karda? Cardoon Cynara cardunculus 1 1 Zlatobýl * kanadský? Solidago canadensis 1 1 Vrbka úzkolistá? Chameiron angustifoliu m () Holub 1 1 Tužebník jilmový? Filipendula ulmaria () Maxim Řecko, Španělsko a jiné Ukrajina, Usťak Ukrajina, Usťak a jiné a jiné a jiné a spontánní populace a jiné a jiné a jiné a jiné a jiné Doporučen Mze - sledování ve úhorech v - v - v (spíše bioplyn), farmaceutické, farmaceutické, farmaceutické, farmaceutické (spalování)

4 1 3 Konopí + seté Hemp Cannabis sativa 1 1 Pelyněk čenobýl Wormwood Arthemisia vulgaris 1 1 Kopřiva dvoudomá Nettle Urtica dioica 1 1 Oman + pravý? Inula helenium 1 1 Sida + vytrvalá Sida, Sida hermaphrod yta Rusby 1 1 Šťovík + krmný 'Uteuša' Dock hybrid (Sorrel) Víceleté a vytrvalé trávy (jednoděložné) 1 1 Ozdobnice + čínská Miscanthus, Elephant grass 1 1 Ozdobnice cukrolistá Miscanthus, Elephant grass 1 1 Ozdobnice 'Gigantheus' Miscanthus, Elephant grass Rumex tianshanicu s x R. patientia Miscantus sinensis Anderss. Miscantus sacharifloru s Miscantus x gigantheus 1 1 Rákos obecný Reed Phragmites australis (Canv.) Trin ex.steudel 1 1 Orobinec úzkolistý? Typha angustifolia 1 1 Tresť? Giant reed Arundo donax 1 1 Lesknice + (chrastice) rákosovitá Reed canary grass Phalaris arundinace a () Rauschert (syn. Baldingera, Phalaroides?) - u, Planta naturalis, možná i zahraniční a jiné a jiné VÚRV, VÚRV Praha VÚRV a Polsko, Ukrajina, Usťak, Fitmin VÚRV VS a VÚRV VS a VÚRV VS a,,,řecko, Španělsko, Německo, (Švédsko), a jiné včetně a jiné včetně a jiné včetně ověření a pěstuje se pro textilní - v - v zejména v (PL) doporučená energetická plodina MZE v v v v v zbytky pro zpracování textilních polotovarů (např. pazdeří), farmaceutické řezanka na a kořen na farmaceutické řezanka na a kořen na farmaceutické krmivářské účely

5 1 1 Spartina??? Cordgrass Spartina spp. 1 1 Třtina křovištní Wood small reed Calamagros tis epigeios 1 1 Třtina rákosovitá Reed-grass Calamagros tis arundinace a 1 1 Kostřava rákosovitá Tall festuce Festuca arundinace a 1 1 Psárka luční Meadow fox-tail Alopecurus pratensis 1 1 Srha laločnatá Cocksfoot Dactilis glomerata 1 1 Psineček + veliký Bent Agrostis gigantea 1 1 Ovsík * vyvýšený Tall oatgrass Arrhenather um elatius 1 1 Bojínek luční Timothy Phleum pratense Obiloviny 1 1 Pšenice + setá wheat Triticum aestivum 1 1 Žito + seté rye Secala cereale 1 1 Žitovec tritikále triticale Triticale Wittm. 1 1 Kukuřice + setá Corn Zea Mays 1 1 Čirok cukrový Sorghum Sorghum sacharatum 1 1 Čirok 'Hyso' Sorghum Sorghum 'Hyso' - u (UK), Severní Amerika a jiné včetně a jiné včetně a jiné včetně a jiné včetně a jiné včetně v VST Zubří VST Zubří VST Zubří VST Zubří ČZÚ Praha, ČZÚ Praha, ČZÚ Praha,, JČÚ České Budějovice, JČÚ České Budějovice a jiné včetně ověření ověření ověření (90. léta), od 2006 pokračuje (spalování) (spalování) (spalování) a a a a a a reziduální sláma nebo celá rostlina na reziduální sláma nebo celá rostlina na celá rostlina na (sláma a pelety ) reziduální sláma, zrno nebo celá rostlina na a a

6 1 1 Čirok + súdánská tráva 1 1 Čirok + dvoubarevn ý? Sorghum Sorghum Sorghum sudanense (Piper) Stapf in Prain Sorghum bicolor 1 1 Proso prutnaté Switchgrass Panicum virgatum () 1 1 Laskavec ocasatý Amaranth Amaranthus cholrostach ys - u pro fytoenergetik u Pícniny - víceleté a vytrvalé (bobovité, dvouděložné) 1 1 Komonice * lékařská? Melilotus officinalis () Pallas. 1 1 Komonice * bílá? Melilotus albus 1 1 Vojtěška + setá Lucerne, Alfalfa Medicago sativa 1 1 Jestřabina východní? Galega orientalis, 1 1 Vičenec + setý? Onobrychis viciifolia Scop. 1 1 Vlčí bob * mnoholistý? Lupinus polyphylus Lindl. 1 1 Jehlice rolní? Ononis arvensis 1 1 Sveřep bezbranný? Bromus inermis 1 1 Sveřep + samužníkov itý? Bromus catharticus 1 1 Janovec metlatý? Sarothamm us scoparious () Wimm ex koch Olejniny (jednoleté) (zejm. USA, Skandinávie, SRN) VÚRV, VÚRV, možná i zahraniční možná i zahraniční pokročilé testování v USA, počátky v Evropě doporučen MZE pro účely; od 2006 proběhá ověřování nových odrůd nevím že by - možná v a sláma nebo řezanka na přímé spalována uvažuje se o destilaci ethanolu. původně se uvažovala reziduální sláma na spalování dnes se spíše doporučuje na bioplyn (hlavně pro výrobu bioplynu) nevím že by - možná v (spíše pro bioplyn) a a

7 1 1 Řepka + olejka Oilseed rape Brassica napus ssp. oleifera 1 1 Ředkev + olejná? Raphanus sativus 1 1 Řepice + ozimá Winter rape Brassica rapa 1 1 Řepice??? Ethiopian mustard Brassica carinata 1 1 Hořčice bílá Mustard Sinapis alba 1 1 Katrán + habešský Crambe Crambe abyssinica Hochst. 1 1 Lnička + setá Gold of pleasure Camelina sativa 1 1 Světlice + barvířská Carthamnus tinctorius 1 1 Slunečnice + rolní Sunflower Helianthus annuus 1 1 Topinambur * hlíznatý Jerusalem artichoke 1 2 Pryšec?? +? Carper spurge Helianthus tuberosus Euphorbia lathyris, E.lagascae 1 1 Pupalka * dvouletá? Oenothera biennis - u - Spain pro Jižní a Severní Evropu, (např. DK, SRN),,, Španělsko, Německo domácí a zahraniční domácí a zahraniční již využívána štěpka, řezanka ze stonků na (spalování již využívána štěpka, řezanka ze stonků na (spalování již využívána štěpka, řezanka ze stonků na (spalování ověření ověření již využívána např. v Rakousku pro fytoenergetik u Německo a nevím že by u nás - v ano s více druhy štěpka, řezanka ze stonků na (spalování reziduální štěpka nebo řezanka na a a štěpka, řezanka ze stonků a slupky plodů ze stonků na a hlízy na krmné a (líh) semena na olej pro štěpka, řezanka ze stonků na (spalování a léčiv

8 Zatím nezařazeno 1 1 Toposlunečn ice - u?? 1 1 Čičorka pestrá Coronilla varia možná i zahraniční nevím že by - možná v (spíše pro bioplyn) * hlavní nebezpečné invazivní druhy podle: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha. * invazivní druhy podle: Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, Praha. + nepůvodní druhy podle: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Praha.

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon. V

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Lidová jména rostlin ve východních Čechách

Lidová jména rostlin ve východních Čechách EMIL HADAČ Lidová jména rostlin ve východních Čechách Úvod Vposledních několika desetiletích se náš venkov značně vylidnil odchodem zemědělců do měst. Tento odchod a změněný způsob života způsobily odcizení

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

ISBN 978-80-87308-20-2

ISBN 978-80-87308-20-2 Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra Sborník příspěvků z mezioborové konference Editorka: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Vydavatel: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno 1. vydání leden 2013

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

Metodika likvidace invazních druhů křídlatek

Metodika likvidace invazních druhů křídlatek Materiál byl zhotoven v rámci projektu LIFE III Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.) Metodika likvidace invazních druhů křídlatek

Více

Invazní druhy. Co je to invazní druh? Jsou i u nás? Rostlinné invaze. Živočišné invaze

Invazní druhy. Co je to invazní druh? Jsou i u nás? Rostlinné invaze. Živočišné invaze Invazní druhy Co je to invazní druh? Invazní druh je druh živého organismu (rostlina, živočich, houba, atd.), který je na daném území nepůvodní a nekontrolovaně se šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013 CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE DIVISION OF SEED AND PLANTING MATERIALS ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR OSIV A SADBY ANNUAL REPORT OF THE MARKETING YEAR

Více

NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA LONDON : DUBLIN : PRAGUE : MIDDLE EAST NOVÉ MSTĚTICE Stavebník : Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29 Projektant : HKR Prague s.r.o.

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů

Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem řešení

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Český ramsarský výbor, poradní orgán Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, a expertní skupina Českého ramsarského výboru MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Studijní cesta sdílení zkušeností

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby 2) Legislativní rámec 3) Finanční rámec 4) Aktivní zemědělec

Více

Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především pak: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především pak: Škroupova 18, 306 13 Plzeň KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY PLZEŇSKÉHO KRAJE Zadavatel: Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13 Plzeň Zpracovatel a zadavatel děkují za spolupráci všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, především

Více

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny.

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny. 1 rostlinná část Dokument obsahuje seznam druhů pro podzimní kolo poznávačky školní rok 2014/2015. Protože neproběhlo kolo jarní, dostáváte do rukou seznam všech druhů, které jsou od žáků vašeho ročníku

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6Doteky přírody geologie, botanika, zoologie Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 Geologie, geomorfologie Region Frenštátska se rozkládá na rozhraní horské západní části Moravskoslezských Beskyd ve skupině

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více