VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013

2 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje Hospodářská činnost Léčebná péče Věda a Výzkum Výuková činnost Celková publikační a prezentační aktivita Endokrinologického ústavu v roce

3 Výroční zpráva 2013 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, předkládáme Vám Výroční zprávu Endokrinologického ústavu za rok 2013, kde jsme v kostce shrnuli výstupy naší činnosti v oblasti diagnosticko-léčebné, vědecko-výzkumné a pedagogické, spolu se zprávou o hospodaření ústavu. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se zasloužili svým nasazením a pracovitostí o to, že rok 2013 byl pro nás úspěšný. Velmi si jejich práce cením a jsem ráda, že pomáhají udržet vysoký kredit našeho pracoviště a snaží se neustále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb a výstupů. Rok 2013 byl plný událostí a převratných změn. Připravovali jsme se na ministerstvem plánované sloučení Endokrinologického ústavu s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), kdy podle původního plánu, který byl podmíněn schválením tzv. slučovacího zákona vládou, jsme měli být již od součástí IKEM. Ke schválení zákona z důvodu červnového pádu vlády nedošlo. Od začátku jsme si byli vědomi nejistoty spojené s naším přesunem, proto jsme zároveň museli podnikat vše pro to, abychom zajistili ekonomické přežití ústavu jako samostatné instituce ve stávajících prostorách voršilského kláštera. Obrovské úsilí spojené s akreditací laboratorního komplementu bylo završeno 20. května 2013, kdy jsme se stali akreditovanou laboratoří ČIA č dle ČSN EN ISO 15189:2007 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Tato akreditace nám umožnila dosáhnout na vyšší bodové ohodnocení laboratorních výkonů pojišťovnami, což představuje nárůst příjmů od pojišťoven při stejném objemu práce o více než 10 mil. Kč za rok. V roce 2013 jsme zahájili přípravu na akreditaci celého našeho zdravotnického zařízení. Je třeba dostát mnoha požadovaným standardům, což vyžaduje nejen vytváření desítek vnitřních předpisů, ale i jejich implementaci.věříme, že se nám podaří získat akreditaci SAK do konce roku 2014 a že kvalita námi poskytovaných zdravotnických služeb bude splňovat ta nejpřísnější kritéria. I přes velké šetření, kdy jsme mimo jiné opustili prostory v Národní 35, pro které jsme nenalezli dostatečné využití, jsme se rozhodli investovat do vybavení 6 nových místnostní v prostorách 1. patra voršilského kláštera, které nám umožní rozšířit naši klinickou činnost, protože dospělých i dětských pacientů s endokrinopatiemi stále přibývá a o naše pracoviště je velký zájem. Velmi úspěšná byla v roce 2013 vědecko-výzkumná činnost. Byla publikována řada článků s celkovým impakt faktorem 140 a ústav byl bohatě reprezentován na mnoha domácích i zahraničních symposiích. Naše laboratoře byly vybaveny díky dotacím z Evropské unie dvěma novými špičkovými přístroji kapalinovým chromatografem s 2

4 Endokrinologický ústav tandemovou hmotnostní spektrometrií a pro genetické účely sekvenátorem nukleových kyselin nové generace, které významně posunou naše analytické možnosti, a to nejen pro potřeby výzkumu, ale i pro rutinní diagnostiku. Rok 2013 se nám podařilo díky realizaci mnoha opatření uzavřít s kladným hospodářským výsledkem. Jak vidíte, i přes mnoho úsporných opatření jsme se snažili investovat do budoucnosti, abychom nastavili podmínky pro další rozvoj našeho ústavu. Doufám, že se nám to společnými silami podaří realizovat. Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Ředitelka Endokrinologického ústavu 3

5 Výroční zpráva 2013 Endokrinologický ústav Národní 8, , Praha 1 tel.: / fax: internetové stránky: Statut IČO: DIČ: CZ Endokrinologický ústav (EÚ) je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Hlavní činnost Základním posláním Endokrinologického ústavu je vysoce specializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a vědeckovýzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní souvisejících metabolických poruch a v oborech endokrinologii doplňujících (jako je např. klinická biochemie, klinická imunologie, pediatrie, onkologie hormonálně dependentních tkání, molekulární genetika endokrinopatií, antropologie, klinická psychologie aj.) Endokrinologický ústav je ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 výzkumnou organizací provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikování. 4

6 Endokrinologický ústav ORGANIZAČNÍ SCHÉMA zřizovatel MZ ČR doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. -ředitelka Endokrinologického ústavu Mgr. Lucie Měkotová MUDr. Milan Šimon Mgr. Josef Včelák Ing. Martin Kodl -vedoucí Organizačněsprávního oddělení - vedoucí lékař klinických oddělení -vedoucí laboratorního komplementu -vedoucí ekonomickotechnického oddělení Vrcholové vedení Ředitelka : doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Zástupce ředitelky: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Kolégium ředitelky doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ing. Martin Kodl prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. MUDr. Milan Šimon Mgr. Josef Včelák prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D. prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 5

7 Výroční zpráva 2013 KLINICKÁ ODDĚLENÍ Klinická oddělení EÚ představují komplexní diagnosticko-terapeutickou základnu pro onemocnění žláz s vnitřní sekrecí včetně diabetu, osteopatie, či obezity. Oddělení klinické endokrinologie Oddělení funkční diagnostiky Oddělení obezitologie Léčebná péče je zajištěna vysoce kvalifikovaným personálem. Na klinických odděleních EÚ pracuje celkem 45 lékařů, většina z nich je atestována v oboru endokrinologie, či endokrinologie a diabetologie, a 22 zdravotních sester. Oddělení klinické endokrinologie Vedoucí Odd. klinické endokrinologie: MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. Léčebná péče EÚ se zaměřuje především na onemocnění štítné žlázy jak u dospělých, tak u dětí, řeší komplexně problematiku endokrinopatií s velkou převahou tyreopatií díky zázemí laboratorních hormonálních vyšetření, cíleného ultrazvukového vyšetření a diagnostické aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou. Klinika se dále zaměřuje na léčbu osteopatie, která je kvalitně podpořena diagnostikou pomocí celotělové kostní densitometrie. Diagnosticko terapeutická činnost oddělení je zaměřena též na dětské pacienty, u kterých řeší široké spektrum endokrinopatií v dětském věku se zaměřením na poruchy růstu a vývoje. Již 20 let je na Endokrinologickém ústavu Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dětí a na ně navazující Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dospělých. Existence těchto 2 center je jedinečná v České republice svým kontinuálním navazováním péče o pacienty, kteří přecházejí z dětského do dospělého věku a zůstávají na jednom pracovišti. 6

8 Endokrinologický ústav Oddělení funkční diagnostiky Vedoucí oddělení: MUDr. Soňa Stanická, Ph.D. Významnou součástí klinické péče je Oddělení funkční diagnostiky, které poskytuje zátěžové testovaní endokrinního systému a metabolizmu u dospělých a dětí nejen v rámci léčebné a diagnostické péče, ale i v rámci výzkumných projektů. Dále toto oddělení zabezpečuje léčebné výkony v rámci endokrinologie, např. i.v. aplikace pulsní léčby glukokortikoidů u endokrinní orbitopatie, edukace osob před funkčním testem či edukace diabetiků v oblasti režimové léčby. Pracoviště je vybaveno moderní zdravotnickou technikou, která umožňuje provádět i vysoce specializovaná vyšetření jako jsou např. euglykemický clamp a mikrodialýza tukové tkáně. Oddělení obezitologie Vedoucí oddělení: doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých i dětí. Součástí diagnostiky obezity je možnost: stanovení obsahu tukové tkáně v těle metodami bioelektrické impedance a DEXA stanovení rozložení tuku (převážně v oblasti břicha nebo v oblasti hýždí) hodnocení záznamů příjmu potravy počítačem a doporučení správné skladby potravy pro konkrétního pacienta vyšetřování jídelního chování pomocí validizovaných dotazníků vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, a tedy stanovení energetické úspornosti a schopnosti spalování tuků na ostatních odděleních ústavu se provádí široké spektrum hormonálních a molekulárně genetických vyšetření V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněné farmakoterapií, popřípadě chirurgickou léčbou (bariatrická chirurgie) ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Na práci oddělení se podílejí nutriční terapeutky, které v rámci svých konzultací informují pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy do jejich jídelníčků. Psycholog provádí individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony bariatrické chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací, nutných k léčbě obézních pacientů (kromě chirurgie i ortopedie, gynekologie, kožní, psychiatrie, neurologie a další). Na oddělení pracují 1 profesor, 2 docenti, PhD nebo CSc má 8 pracovníků odd., 4 pracovníci mají atestaci z endokrinologie, 2 lékaři jsou v předatestační přípravě, 2 pracovníci mají atestaci z Interny I., 2 pracovníci mají atestaci z interny I. a II. stupně. Součástí práce oddělení je postgraduální vzdělávání lékařů. V roce 2013 proběhlo týdenní teoretické Postgraduální školení v obezitologii pro lékaře, jehož pořádání bylo podpořeno dotací Ministerstva zdravotnictví v rámci programu Péče o děti a dorost. Navíc na oddělení průběžně probíhají školení v praktické obezitologii v rámci přípravy před atestací z endokrinologie a diabetologie v praktické obezitologii. Na oddělení probíhá rovněž praktické vzdělávání nutričních terapeutů. 7

9 Výroční zpráva 2013 LABORATORNÍ KOMPLEMENT (LK-EÚ) Laboratoře Endokrinologického ústavu poskytují více než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra endokrinopatií. Hlavním cílem Laboratorního komplementu je neustálé zlepšování laboratorních metod s uplatněním nejnovějších přístrojů a vědeckých poznatků. Kontrola OKIE kvality prováděných laboratorních vyšetření je prováděna v rámci zavedeného systému. Laboratorní komplement poskytuje služby mimo léčebnou péči neindikované lékařem pro klienty samoplátce. Ceník dostupných vyšetření a podmínky pro objednání služeb je uveden na webu OME OKB+OSP Akreditace LK-EÚ je od 20. května 2013 zdravotnická laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 8260 dle ČSN EN ISO 15189:2007. Akreditovaná jsou vybraná laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. (viz Tabulka 1) Seznam akreditovaných metod Poř. č. Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu] Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření I. Oddělení klinické biochemie (OKB) 1. Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru fotometricky [Celková bílkovina] SOPv-OKB-01 sérum 2. Stanovení koncentrace tyreotropinu v séru metodou ECLIA [TSH] SOPv-OKB-02 sérum 3. Stanovení katalytické aktivity alkalické fosfatázy v séru fotometricky [ALP] SOPv-OKB-06 sérum 4. Stanovení katalytické aktivity alaninaminotransferázy v séru fotometricky [ALT] SOPv-OKB-07 sérum 5. Stanovení katalytické aktivity alfa-amylázy v séru fotometricky [Alfa-amyláza] SOPv-OKB-08 sérum 8

10 Endokrinologický ústav Poř. č. Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu] Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření 6. Stanovení katalytické aktivity aspartátaminotransferázy v séru fotometricky [AST] SOPv-OKB-12 sérum 7. Stanovení koncentrace celkového bilirubinu v séru fotometricky [Bilirubin celkový] SOPv-OKB-14 sérum 8. Stanovení katalytické aktivity celkové kreatinkinázy v séru fotometricky [CK] SOPv-OKB-15 sérum 9. Stanovení koncentrace glukózy v séru fotometricky [Glukóza] SOPv-OKB-16 sérum 10. Stanovení koncentrace C-peptidu v séru metodou ECLIA [C-peptid] SOPv-OKB-17 sérum 11. Stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v séru imunoturbidimetricky [CRP] SOPv-OKB-18 sérum 12. Stanovení koncentrace anorganického fosfátu (fosforu) v séru fotometricky [Fosfor] SOPv-OKB-20 sérum 13. Stanovení katalytické aktivity gama-glutamyltransferázy v séru fotometricky [GGT] SOPv-OKB-23 sérum 14. Stanovení koncentrace hořčíku v séru fotometricky [Hořčík] SOPv-OKB-24 sérum 15. Stanovení koncentrace celkového cholesterolu v séru fotometricky [Cholesterol] SOPv-OKB-26 sérum 16. Stanovení koncentrace HDL cholesterolu v séru fotometricky [HDL cholesterol] SOPv-OKB-27 sérum 17. Stanovení koncentrace LDL cholesterolu v séru fotometricky [LDL cholesterol] SOPv-OKB-28 sérum 18. Stanovení koncentrace inzulínu v séru metodou ECLIA [Inzulín] SOPv-OKB-29 sérum 19. Stanovení koncentrace kyseliny močové v séru fotometricky [Kyselina močová] SOPv-OKB-32 sérum 20. Stanovení koncentrace osteokalcinu v séru metodou ECLIA [Osteokalcin] SOPv-OKB-33 sérum 21. Stanovení koncentrace intaktního parathormonu v séru metodou ECLIA [Parathormon] SOPv-OKB-34 sérum 22. Stanovení koncentrace prolaktinu v séru metodou ECLIA [Prolaktin] SOPv-OKB-35 sérum 23. Stanovení koncentrace celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v séru metodou ECLIA [PSA celkový] SOPv-OKB-36 sérum 24. Stanovení koncentrace celkového trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [T3] SOPv-OKB-37 sérum 25. Stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [Free T3] SOPv-OKB-38 sérum 26. Stanovení koncentrace volného tyroxinu v séru metodou ECLIA [Free T4] SOPv-OKB-40 sérum 27. Stanovení koncentrace triacylglycerolů v séru fotometricky [Triacylglyceroly] SOPv-OKB-41 sérum 28. Stanovení koncentrace tyreoglobulinu v séru metodou ECLIA [Tyreoglobulin] SOPv-OKB-42 sérum 29. Stanovení koncentrace urey v séru fotometricky [Urea] SOPv-OKB-44 sérum 30. Stanovení koncentrace celkového vápníku v séru fotometricky [Vápník celkový] SOPv-OKB-46 sérum 31. Stanovení koncentrace železa v séru fotometricky [Železo] SOPv-OKB-47 sérum 32. Stanovení koncentrace sodných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Natrium] 33. Stanovení koncentrace draselných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Kalium] 34. Stanovení koncentrace ionizovaného vápníku v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Vápník ionizovaný] SOPv-OKB-48 SOPv-OKB-50 SOPv-OKB-52 sérum sérum sérum 35. Stanovení koncentrace kreatininu v séru fotometricky [Kreatinin] SOPv-OKB-64 sérum 36. Stanovení koncentrace lutropinu v séru metodou ECLIA [LH] SOPv-OKB-66 sérum 37. Stanovení koncentrace folitropinu v séru metodou ECLIA [FSH] SOPv-OKB-67 sérum 38. II. Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Stanovení koncentrace kortizolu ranního [Kortizol-S odběr ráno], kortizolu odpoledního [Kortizol-S odběr odpoledne] v séru metodou RIA SOPv-OSP-06 sérum 39. Stanovení koncentrace progesteronu v séru metodou RIA [Progesteron] SOPv-OSP-07 sérum III. Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 40. Stanovení autoprotilátek proti TPO v séru metodou ELISA [Protil. proti TPO] SOPv-OKIE-21 Sérum 41. Stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru metodou ELISA [Protil. proti tyreoglobulinu] 42. Stanovení autoprotilátek proti ds-dna v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti ds-dna] 43. Stanovení autoprotilátek proti endomysiu IgA v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti Endomysiu IgA] 44. Stanovení antinukleárních autoprotilátek v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti buň. jádrům] IV. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) 45. Vyšetření RET proto-onkogenu přímou sekvenací [Vyšetření RET proto-onkogenu přímou sekvenací] SOPv-OKIE-22 SOPv-OKIE-18 SOPv-OKIE-14 SOPv-OKIE-12 SOPv-OME-01 Sérum Sérum Sérum Sérum DNA získaná z periferní krve 9

11 Výroční zpráva 2013 Funkční struktura LK-EÚ Oddělení klinické biochemie (OKB) Vedoucí oddělení: Mgr. Markéta Hartingerová Oddělení klinické biochemie se zaměřuje na tři oblasti laboratorní medicíny. Jednak jsou to vyšetření spadající do oblasti základní a speciální biochemie, dále pak vyšetření z oblasti imunochemie a speciální imunoanalýzy. Mimo standardního panelu vyšetření v klinické biochemii, jako jsou stanovení enzymů (ALP, ALT, AST, GGT, aj.), substrátů (močovina, kreatinin, kyselina močová ), proteinů (celková bílkovina, albumin, CRP, aj.) a iontů (Na, K, Cl, ica), poskytujeme výsledky vyšetření spadající do oblasti diagnostiky dyslipoproteinémií (cholesterol celkový, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Apo AI, Apo B, Aterogenní index plazmy, aj.), sledování kompenzace diabetu (glykovaný hemoglobin, mikroalbuminurie, aj.) nebo zhodnocení renálních funkcí (Clearance kreatininu, index ACR, odhad glomerulární filtrace dle MDRD, aj.). V oblasti imunochemických a speciálních imunoanalytických stanovení (RIA, ELISA) nabízíme širokou paletu stanovení běžných i méně frekventovaných analytů z oblasti funkce štítné žlázy včetně autoprotilátek a tumorových markerů (TSH, volné i celkové frakce tyreoidálních hormonů, protilátky proti TSH receptoru, kalcitonin, tyreoglobulin ), kompletní panel hodnocení kostního metabolismu (osteokalcin, parathormon, kostní alkalická fosfatáza, 25OH-vitamín D, aj.), vyšetření spadající do oblasti diagnostiky a léčby Diabetes mellitus (C-peptid, inzulín, aj.), stanovení hypofyzárních hormonů (LH, FSH, ACTH, aj.), vyšetření nezbytná pro diagnostiku a léčbu poruch růstu (IGF1, IGF-BP3, STH). 10

12 Endokrinologický ústav Oddělení klinické biochemie zajišťuje příjem a zpracování biologického materiálu pro celý Laboratorní komplement EÚ. Stanovení jsou prováděna samostatně nebo v rámci funkčních testů od interních lékařů, externích žadatelů a samoplátců. Vyšetření jsou prováděna jak v rámci speciální léčebně-preventivní péče, kterou naše zařízení poskytuje, tak i v rámci výzkumných projektů. OKB je plně zapojeno do systému externího hodnocení kvality (SEKK) a většina prováděných metod je od května 2013 akreditována ČIA podle normy ISO 15189:2007. Na oddělení je celkem 12 zaměstnanců: z toho 4 VŠ (vedoucí oddělení, který je zároveň manažerem kvality pro LK-EÚ, bioanalytik, který je zároveň správcem dokumentace LK-EÚ, analytik - garant odb. 801, lékař - garant odb. 801) a 8 laborantů. Oddělení steroidů a proteofaktorů Vedoucí oddělení: RNDr. Marie Bičíková Laboratorní vyšetření v oboru steroidní diagnostiky doposud tvořily převážně imunochemické metody a metody chromatografické, jakými jsou vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) a dosud především pro výzkumné projekty nejvíce využívaná plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS). Obohacením na tomto poli je a hlavně bude moderní analytický přístup s využitím kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (LC/MS/MS) nejen pro výzkum v rámci řešení grantových projektů, speciální lékařskou péči, ale i pro pre- či postgraduální výuku. Během roku 2013 byly s využitím LC/MS/MS vyvinuty metody klasického spektra steroidních hormonů a také dosud těžko pro strukturální podobnost rozlišitelné současné stanovení kortizolu a kortizonu. Této skutečnosti bude v budoucnu využíváno při řešení aktuálních otázek nejen na oddělení OSP, ale i na obezitologii a ostatních spolupracujících pracovištích. Byly vypracovány metody stanovení steroidů i v tak vzácném materiálu, jakým je mozkomíšní mok a seminální plazma. Na oddělení je v současné době řešeno 10 grantových projektů (7x hlavní řešitelé, 3 x jako spoluřešitelé). K dobrému řešení těchto úkolů přispívá stanovení steroidního metabolomu (jediné pracoviště v ČR) s využitím GC/MS, jeho vyhodnocení a vynikající statistické zpracování. Zatím stále unikátní je možnost vyšetření chromograninu A jako definitivní možnosti potvrzení nebo vyloučení karcinomu endokrinního původu. Oddělení je součástí laboratorního komplementu a k dobrému hodnocení zdravotnickými pojišťovnami přispělo akreditací dvou metod stanovení steroidních hormonů (kortizolu a progesteronu). Laboratorní komplement byl v roce 2013 akreditován u ČIA. V příštím roce hodláme akreditovat minimálně 6 dalších metod. V roce 2013 získala jedna postgraduální studentka titul PhD a na podzim téhož roku atestaci v oboru klinická biochemie. Dvě laborantky zahájily předatestační přípravu v oboru klinické biochemie. Čtyři pracovníci absolvovali úspěšně kurz zdravotnických pracovníků. Pro práci na LC/MS/MS jsme získali studentku magisterského studia Přírodovědecké fakultě UK, kde práce na tomto přístroji je součástí její diplomové práce. 11

13 Výroční zpráva 2013 Oddělení OSP má celkem 23 zaměstnanců v celkovém úvazku Z toho 3 osoby mají titul profesor, 2 osoby mají titul docent, 3 osoby mají titul DrSc, 5 osob má titul PhD (nebo CSc), 2 osoby jsou v postgraduální přípravě a 1 osoba je diplomantka - magisterské studium. Odborné vedení je pokryto 4 lékaři a 14 zdravotnickými pracovníky. Z toho 3 osoby jsou atestovaní lékaři v oboru endokrinologie,1 osoba je v předatestační přípravě v oboru endokrinologie, 1 vysokoškolačka je atestována v oboru klinická biochemie a 2 středoškolačky zahájily předatestační přípravu v oboru klinické biochemie. Oddělení klinické imunoendokrinologie Vedoucí oddělení: Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. Oddělení klinické imunoendokrinologie se zabývá klinickou lékařskou péčí na ambulantních provozech EÚ v oborech alergologie a klinická imunologie (odbornost 207) a endokrinologie (odbornost 104), a v laboratorním provozu poskytuje pacientům Endokrinologického ústavu i pacientům externích žadatelů a samoplátcům laboratorní diagnostiku v oblasti imunologie a alergologie (odbornost 813 laboratoř alergologická a imunologická). Je zde prováděno 28 jednotlivých typů vyšetření, zaměřených mimo jiné na hodnocení autoprotilátek u autoimunitních polyglandulárních syndromů (APS) I-III, autoprotilátek u samostatných endokrinopatií (např. tyreopatií), protilátek proti virům aktivujícím autoimunitní endokrinopatie (EBV, CMV), stanovení koncentrace imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), složek komplementu (C3, C4) a cirkulujících imunokomplexů v krevním séru a vyšetření autoprotilátek pomocí nepřímé imunofluorescence (IF) na histologických preparátech opičích endokrinních orgánů a na liniích lidských nádorových buněk (Hep-2). Součástí práce oddělení OKIE je také diagnostika týkající se diabetických pacientů I. typu (vyšetření protilátek proti GAD, IA2, inzulínu a Langerhansovým ostrůvkům). Významná je rovněž diagnostika v oblasti celiakie (jako součást APS II) a jiných gluten-aktivujících stavů (protilátky proti endomysiu). Na oddělení OKIE pracuje 10 zaměstnanců, z toho jsou 3 VŠ pracovníci (atestovaný lékař garant v oborech klinické imunologie, alergologie a endokrinologie a zároveň zástupce vedoucího Laboratorního komplementu EÚ, dále bioanalytik v oboru Vyšetřovací metody v alergologii a klinické imunologii a Odborný pracovník v laboratorních metodách), 5 laborantek a 2 pracovnice pro výzkum a vývoj. 3 laborantky mají atestaci v oboru imunologie, 1 laborantka má atestaci v oboru hematologie a krevní transfuze. Součástí práce oddělení je rovněž výuka v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů předatestační výchovy v oborech endokrinologie, diabetologie a obezitologie, která probíhá v Endokrinologickém ústavu pod hlavičkou IPVZ. Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. přednáší také lékařům, nelékařům a zdravotním sestrám v rámci ostatních vzdělávacích kurzů IPVZ a účastní se jako přednášející vzdělávacích kurzů pod záštitou Lékařské komory, a to jak v oblasti endokrinologie, tak i např. vakcinace. Oddělení OKIE se podílí na řešení dvou grantových projektů IGA, u kterých je vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. spoluřešitelem. Konkrétně se jedná o šestiletý grant IGA MZ ČR Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů, kde je hlavním řešitelem prof. MUDr. J. Astl, CSc. Na tomto grantu spolupracují Endokrinologický ústav, Fakultní nemocnice v Motole a 1. Lékařská fakulta UK. Druhým grantem, na kterém oddělení OKIE participuje, je pětiletý grantový projekt s názvem Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci patogenních cirkulujících imunitních komplexů u IgA nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury, kde je hlavním řešitelem doc. MUDr. et Mgr. M. Raška, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším spoluřešitelem tohoto projektu je prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. z Fakultní nemocnice Motol. Oddělení klinické imunoendokrinologie spolupracuje s různými pracovišti v rámci České republiky (1., 2. a 3. LF UK v Praze, LF UK Plzeň, LF Olomouc, VFN Praha, FN Motol, 12

14 Endokrinologický ústav ÚVN Střešovice, Nemocnice na Homolce) a také v zahraničí (The University of Alabama at Birmingham, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, The University of Illinois at Chicago, MELISA Medica Foundation v Uppsale a Karolinska Institute ve Stockholmu). Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. se pravidelně aktivně účastní jako zvaný host zahraničních kongresů a vědeckých setkání a výsledky své práce publikuje v tuzemských i zahraničních odborných periodikách. Oddělení molekulární endokrinologie Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Včelák Oddělení molekulární endokrinologie (OME) se zabývá studiem patogenetických příčin endokrinních a metabolických chorob a endokrinních nádorů na molekulární a zejména molekulárně genetické úrovni. Řeší vybrané otázky hormonálních a neurohumorálních regulací nejen na úrovni celého organismu, ale i na úrovni orgánové a celulární. Zavádí nové molekulárně genetické laboratorní metody, zaměřené na problematiku endokrinních a metabolických onemocnění a endokrinních nádorů. Sleduje nové markery a klinicko-diagnostické parametry endokrinních a metabolických chorob a zavádí jejich metody stanovení, zejména pro potřeby výzkumu v oblasti diabetologie, obezitologie a neuroendokrinních regulací. Provádí molekulárně genetická diagnostická vyšetření klientů EÚ i klientů mimoústavních, vede příslušné záznamy a podklady pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Provádí výzkumné práce podle specifikací přijatých grantových návrhů, vede dokumentaci výsledků výzkumných prací, publikuje výsledky a vyhotovuje průběžné a závěrečné zprávy o výzkumných úkolech. Odd. molekulární endokrinologie je vybavené veškerou nezbytnou technikou pro molekulárně genetickou diagnostiku a je od roku 2013 akreditované dle ČSN EN ISO pro odb. 816 (splňující tím podmínky Zákona 373/2011 O specifických zdravotních službách). Rutinně provádí sekvenaci RET proto-onkogenu u medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC), mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2, feochromocytomu a Hirschsprungovy choroby (HSCR). Aktuálně zavádí molekulárně genetickou diagnostiku monogenní obezity a mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1. Toto oddělení má mimo rutinní diagnostiky rozsáhlou výzkumnou činnost. Podílí se na řešení řady projektů Endokrinologického ústavu a samo řeší také řadu vlastních výzkumných grantů souvisejících s diabetem 2. typu a gestačním diabetem, obezitou, bariatrickou chirurgií, syndromem polycystických ovárií a nově Alzheimerovou nemocí. Databáze čítá přibližně 2500 osob, z toho 500 tvoří diabetici 2. typu, 700 ženy s gestačním diabetem, 500 je pacientek se syndromem PCOS a 800 zdravých kontrolních osob. Široká škála anamnestických, klinických, metabolických a genetických informací bude sloužit jako zdroj pro poznání patogenetických příčin těchto onemocnění. Semilongitudinální pojetí studií (cca 300 osob již bylo vyšetřeno opakovaně po 5ti, popř. po 10 letech) by mělo umožnit prediktivní modelování dynamiky jejich rozvoje a umožnit včasnou preventivní intervenci u rizikových jedinců. 13

15 Výroční zpráva 2013 Oddělení molekulární endokrinologie se více než 20 let věnuje výzkumu nádorů štítné žlázy. V současné době disponuje souborem pacientů s MTC z celé republiky (cca 600 rodin, tj. téměř 1000 pacientů a rodinných příslušníků) a rozsáhlým souborem více než 1100 tkání štítné žlázy s maligním (MTC, PTC, FTC, ATC) či benigním onemocněním. Sběr vzorků probíhá především díky dlouhodobé spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole (Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM), Fingerlandovým ústavem patologie v Hradci Králové, Ústavem patologie 1. LF UK a dalšími českými pracovišti. Oddělení spolupracuje také se zahraničními klinikami (např. Devision of Endocrinology and Metabolism, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA; Department of Nephrology, University Medical Center Freiburg, SRN; Department of Pathology, Leiden University Medical Center; Leiden, Nizozemsko). Z důvodu rizika MTC je prováděno genetické vyšetření zárodečných mutací v RET proto-onkogenu také u pacientů s Hirschsprungovou chorobou a feochromocytomem, jejichž soubory čítají více než 200 pacientů s HSCR a 90 pacientů s feochromocytomem. Kromě rutinní diagnostiky mutací v RET proto-onkogenu se oddělení věnuje molekulárně genetické analýze hlavních genetických změn u ostatních karcinomů štítné žlázy (RET/PTC přeskupení, mutace v BRAF a RAS genech) a zkoumá další genetické změny a modifikující faktory. Zjištěné genetické změny porovnává s kontrolním souborem zdravých jedinců a klinickopatologickými parametry a zkoumá tak vliv genotypu na fenotyp onemocnění. Na oddělení pracuje 11 vysokoškolských pracovníků, z toho 5 s atestací z Laboratorních vyšetřovacích metod v lékařské genetice, klinický genetik a 2 atestované laborantky. V r pracovníci absolvovali akreditovaný kvalifikační kurz Odborný pracovník v laboratorních metodách. Vedle výzkumu a rutinního diagnostického servisu se pracovníci oddělení věnují i pedagogické činnosti. Školí se zde pre- a postgraduální studenti, kteří se významnou měrou podílejí na řešení grantových úkolů. Pravidelně zde probíhá také postgraduální školení lékařů v rámci Subkatedry endokrinologie a stáž studentů katedry Biochemie PřF UK Praha. Přístrojové vybavení OME: Sekvenátor nové generace MiSeq (f. Illumina - instalace v roce 2013, financováno z projektu OPPK), 8-kapilární sekvenátor CEQ 8000 (f. Beckman Coulter), automatický izolátor DNA QuickGene 610 L (f. FujiFilm), RealTime PCR LC 480 (f. Roche), 5 termocyclerů, vertikální i horizontální elektroforézy, laminární box, PCR box, Bioanalyzátor, řada homogenizátorů na izolace z tkání, centrifugy a dostatečné skladovací kapacity (-80 C) pro DNA banky, vzorky tkání a krevní vzorky. Součástí je rozsáhlé softwarové vybavení pro provádění analýz výsledků získaných z těchto přístrojů (programy DNAStar, IGV, Variant Studio, SureCall atd.) a zároveň personální zkušenosti s jeho použitím a statistickou interpretací získaných dat (programy NCSS, Statistica, Phase atd.). Pracoviště má zavedenou spolupráci s pracovišti AV ČR (BTÚ, ÚMG), kde využívá jejich přístrojové vybavení na čipové technologie a array. Pracoviště je dále vybaveno veškerou instrumentací a zkušeným personálem pro ELISA/RIA metody nezbytné pro přesnou fenotypizaci probandů nad rámec běžných klinicko-biochemických metod. Součástí je přístroj Bioplex 200 (f. Bio-Rad) pro multiplexové ELISA stanovení. V roce 2013 oddělení zavedlo sekvenování nové generace (NGS) na novém přístroji MiSeq a úspěšně tím zakončilo projekt OPPK (Operační program Praha - Konkurenceschopnost), z kterého bylo pořízení přístroje financováno. Zavedlo metodiky přípravy DNA knihoven pro NGS, jejich kvantifikace a optimalizace. Pro zjištění nových genetických změn u karcinomů štítné žlázy v dalších zatím netestovaných genech byl využit panel TruSight Cancer (Illumina). Dále bylo zavedeno stanovení RET/PTC1 a RET/PTC3 přeskupení pomocí Real-time PCR. Arteficiální RET/PTC1ex9 objevené v roce 2012 během stáže v Leidenu bylo dále studováno a potvrzeno pomocí nested PCR a přímé sekvenace. V roce 2013 se pokračovalo ve studii hlavních genetických změn v 14

16 Endokrinologický ústav genech RET, BRAF, H-, K-, N-RAS a byly studovány polymorfismy v genech XRCC1, H- RAS, ATM, TP53, CDKN1B a RET. Ve spolupráci s Biotechnologickým ústavem (BTÚ AV ČR) se zavedlo přesné stanovení CNVs (copy number variants) u pacientů s Hirschsprungovou chorobou (geny GFRA1 a NRG3) a u pacientů s karcinomy štítné žlázy (gen PIK3CA) pomocí digitální PCR. Tým v roce 2013 rozšířil klinický genetik MUDr. Miloslav Kuklík, CSc., jehož hlavní náplní je klinická interpretace výsledků molekulárně genetických vyšetření. Běžící tři grantové projekty IGA MZd ČR: NT/ Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu (hl. řešitelka RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.) NT/ Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu (hl. řešitelka RNDr. Daniela vejražková, Ph.D.) NT/ Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy (hl. řešitelka doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.) byly koncem roku 2013 doplněny Inovačním voucherem DOT/66/01/001164/2013 z programu Akcelerace Hl. m. Prahy získaným s firmou BioTech a.s.. Voucher bude použit na vývoj metod NGS tumorů štítné žlázy. OME zajišťuje laboratorní část u řady úspěšně řešených grantových projektů zejména Oddělení obezitologie (OBE). V roce 2013 publikovali zaměstnanci OME jako hlavní autoři či spoluautoři 6 publikací v zahraničních časopisech s Impact faktorem, 4 publikace v českých časopisech, přednesli 29 sdělení (prezentace a postery) na významných vědeckých sympóziích. Doc. Bendlová s Dr. Š. Dvořákovou přispěly kapitolou Genetika nádorů štítné žlázy do knihy Prof. J. Marka et al. Endokrinologie, diabetes mellitus a poruchy metabolismu výživy. Mgr. Václavíková získala v roce 2013 Cenu České endokrinologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012 (Vaclavikova E. et al. Pediatr. Surg. Int. 2012). Na kongresu 2nd World Congress on Thyroid Cancer v Torontu byl poster Mgr. Václavíkové vybrán mezi 10 nejlepších (Top 10). Mgr. Sýkorová, Ph.D., byla Českou endokrinologickou společností nominována jako jedna ze dvou možných zástupců České republiky na 1st Central European Symposium of Young Endocrinologists (Club 30), který se konal začátkem května ve Wroclavi a kde Mgr. Sýkorová přednesla vyzvanou přednášku. LIDSKÉ ZDROJE Udělené ceny Cena České endokrinologické společnosti za původní práci pro mladé autorky a autory do 35 let věku - Václavíková E. (za publikaci Hirschsprung's disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Pediatr. Surg. Int Feb;28(2):123-8) Získané vědecké hodnosti a kvalifikace v roce 2013 Ph.D. : Jandíková H., Sosvorová L., Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví: Sosvorová L. Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Endokrinologie: Laburda M. 15

17 Výroční zpráva 2013 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody: Kubátová J., Sosvorová L., Bešťák J., Hill M., Václavíková E., Sýkorová V., Bradnová O., Hálková T., Absolonová K., Hartingerová M. Specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie: Laburda M. psycholog; 1 atestovaní VŠ - nelékaři (odb. prac. v lab. metodách); 22 lékaři; 46 VŠ - nelékaři (jiní odborní pracovníci); 9 administrativní a technickohospodářští pracovníci; 18 laboratorní pracovníci; 5 sestry; 22 nutriční terapeutky; 2 zdravotní laboranti; 17 Členství v odborných společnostech Asociace českých frankofonních lékařů: Kvasničková H. Česká biotechnologická společnost ČLS JEP: Bílek R. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP: Aldhoon Hainerová I., Bendlová B., Bičíková M., Bílek R., Braunerová R., Dušková M., Dvořáková K., Dvořáková M. (člen výboru), Jandíková H., Hainer V., Hampl R., Hill M., Kalousková P., Kalvachová B. (člen výboru), Kančeva R., Kancheva L., Kubátová J., Kunešová M., Kvasničková H., Máčová L., Pačesová P., Pospíšilová H., Sosvorová L., Stanická S., Stárka L., Sýkorová V., Šterzl I., Václavíková E., Vrbíková J. (člen výboru), Vondra K., Zamrazil V. (člen výboru) Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Bendlová B., Kvasničková H., Pačesová P., Srbová L., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V. Česká chemická společnost ČLS JEP: Bílek R. Česká internistická společnost ČLS JEP: Braunerová R., Kalousková P., Kvasničková H., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V. Česká lékařská akademie: Stárka L. Česká lékařská komora v Praze 1: Cirmanová V., Kvasničková H., Pačesová P., Srbová L., Stanická S., Šterzl I. (člen předsednictva), Vondra K. (člen předsednictva), Zamrazil V. Česká lékařská komora v Praze 5 : Jandíková H. Česká obezitologická společnost ČLS JEP: Braunerová R. (členka revizní komise), Bradnová O., Hainer V. (člen výboru), Hlavatý P., Kalousková P., Kunešová M. (členka výboru), Srbová L., Raisová V., Vyšatová V., Wagenknecht M., Zamrazilová H. Česká obezitologická společnost ČLS JEP pediatrická sekce: Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., (členky výboru), Kunešová M., Hainer V., Pařízková (členové poradní skupiny), Pilcová R. Česká obezitologická společnost ČLS JEP psychologická sekce: Wagenknecht M. Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Matucha P., Šterzl I. 16

18 Endokrinologický ústav Česká společnost klinické biochemie: Bílek R., Vosátková M. Česká společnost nukleární medicíny: Vosátková M. Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii: Bílek R. Fórum etických komisí: Bičíková M., Vaňková M. Společnost lékařské genetiky ČLS JEP: Bendlová B. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP: Cirmanová V., Pospíšilová H. Společnost pro výživu: Kunešová M. (členka presidia), Marková V., Zamrazilová H. Učená společnost ČR: Stárka L. American Diabetes Association: Vondra K. Androgen Excess Society: Vrbíková J. Deutsche Gesellschaft fuer Endokrinologie: Stárka L. EASO Obesity Prevention Task Force: Kunešová M. EASO - Obesity Management Task Force: Hainer V. European Association for the Study of Diabetes (EASD): Bendlová B., Bradnová O., Vaňková M., Včelák J., Vejražková D., Vondra K. EASD SGGD (Study Group for Genetics of Diabetes): Bendlová B., Včelák J. ETA - European Thyroid Assn. - West Central Europe Soc.: Bílek R., Zamrazil V. - Reprezentant of CR European Society of Endocrinology (ESE): Bendlová B. (European Society of Endocrinology Science Ambassador for the Czech Republic), Dušková M., Dvořáková Š., Jandíková H., Pospíšilová H. The International Society of Gynecological Endocrinology: Dušková M. International Association for the Study of Obesity Education and Management Task Force: Kunešová M. International Brain Research Organisation: Šterzl I. International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) - Zamrazil V. International Union of Immunological Societies (IUIS): Society for Neuroscience USA: Šterzl I. Middle European Society for Paediatric Endocrinology, European Childhood Obesity Group: Aldhoon-Hainerová I. Middle European Society for Paediatric Endocrinology: national coordinator: Cirmanová V., Čermáková I., Slovenská endokrinologická společnost: Stárka L. (čestné členství) Členství v profesních společnostech, komisích a radách Akademický sněm AV ČR: Šterzl I. Akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M. Akreditační komise pro obor dětská endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M. GAČR, panel 301: Hampl R. (v r místopředsedou) Komise pro státní zkoušky z vnitř. lékařství 2. LF UK, Motol: Vondra K., Zamrazil V. Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně: Bendlová B. Oborová komise 02 grantové agentury IGA MZ ČR: Hampl R. (v r předsedou), Kunešová M. Oborová komise 05 grantové agentury IGA MZ ČR: Dvořáková M. Oborová rada doktorského studijního programu (DSP) LF v Plzni, UK Praha: Dvořáková M., Hampl R., Hainer V., Vondra K., Stárka L., Zamrazil V. Oborová rada DSP Antropologie PřF UK: Bendlová B. Oborová rada DSP Biochemie PřF UK: Bendlová B. Oborová rada doktorského studijního programu v biomedicíně (DSPB) Biochemie a patobiochemie: Bendlová B., Bílek R. Oborová rada DSPB Experimentální chirurgie: Šterzl I. Oborová rada DSPB OR 05 Fyziologie a patofyziologie člověka: Stárka L. 17

19 Výroční zpráva 2013 Oborová rada DSP Imunologie a mikrobiologie Masarykovy univerzity: Šterzl I. Oborová rada DSPB Preventivní medicína: Šterzl I. Poradní skupina pro genetiku (při Asociaci zdravotních pojišťoven): Bendlová B. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK: Hainer V. Vědecká rada 3. lékařské fakulty UK: Hainer V., Stárka L. Vědecká rada Institutu Danone CR : Hainer V. Vědecká rada MZ ČR: Šterzl I. Členství v redakčních radách Aldhoon Hainerová I.: členem redakční rady International Journal of Obesity Bendlová B.: členkou redakční rady časopisu Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, členkou redakční rady časopisu Endocrine Regulations Bílek R.: členem redakční rady časopisu Bioprospect (bulletin Biotechnologické společnosti ČSVTS) Čermáková I., Dvořáková M.: členkou redakční rady Bulletinu dětské endokrinologie, vydávaného firmou IPSEN Hainer V.: členem v redakčních radách Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa, Endokrynol. Otyl. Gdansk, Praktický lékař, Obesity Facts Hampl R.: členem redakční rady Hormone Molecular Biology Clinical Investigation; Guest Editor v časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue Endocrine Disruptors and Steroids Hill M.: členem redakční rady časopisu Veterinární medicína, Guest Editor v časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue Pregnancy and Steroids Kunešová M.: členkou redakční rady časopisu Výživa a potraviny Stárka L.: člen redakční rady časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology; Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation; Diabetes, metabolism, endokrinologie, výživa Vondra K.: členem redakční rady časopisu Kazuistiky v diabetologii Vrbíková J. ISRN endocrinology Zamrazil V.: členem v redakční rady časopisu Interní medicína pro praxi HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Rok 2013 uzavírá Endokrinologický ústav (EÚ) s kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům ústavu bylo dosaženo tohoto výsledku díky mnoha opatřením, která byla realizována. Na straně příjmů byly maximální aktivity Endokrinologického ústavu směrovány zejména na mandatorně vyžadovanou akreditaci laboratoří a na financování výzkumných projektů. Významným přínosem bylo získání akreditace ČIA pro laboratorní komplement Endokrinologického ústavu (ze dne ) pod číslem 8260 (dle ČSN EN ISO 15189:2007), která byla předpokladem zvýšení hodnoty bodů za klinicko-biochemická, imunologická a molekulárně-genetická vyšetření, což ve svém Hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši ,10 Kč důsledku představuje navýšení plateb oproti neakreditovanému stavu o cca 5,2 mil. Kč. zdravotními pojišťovnami. V roce 2014 usilujeme o získání akreditace SAK pro celé zdravotnické zařízení. V oblasti vědecko-výzkumné jsme se usilovně snažili získat další prostředky na financování výzkumných projektů. V roce 2013 bylo v EÚ řešeno 18 projektů IGA MZ ČR, projekt MZ ČR 4113, 2 projekty Dannone, a projekt OPPK, díky kterému jsme mohli zakoupit 2 přístroje, které významným způsobem zvyšují naši konkurenceschopnost v 18

20 Endokrinologický ústav oblasti výzkumu (z 80 % proplaceny z prostředků OPPK). Ve výzvě IGA MZ ČR jsme podali 10 nových projektů, 1 projekt GAČR, bohužel ani jeden návrh v převisu nabídek neuspěl. Uspěli jsme ve výzvě OPPK (nákup přístroje LC/MS) a ve výzvě Akcelerace, kdy řešíme společný projekt s firmou BioTech. Koncem roku 2013 jsme připravovali žádost v rámci Norských grantů, která byla podána. V roce 2013 jsme čerpali 4,6 mil. Kč v rámci institucionální podpory MZ ČR ( ), kdy 68% této dotace bylo vynaloženo na mzdy vědecko-výzkumných pracovníků. Této podpory bylo využito jako podpůrného zdroje pro rozšíření výzkumných aktivit EÚ. Věříme, že v letošním roce již budou (po 9 letech) plnohodnotně zohledněny naše vědecko-výzkumné výstupy dle metodiky RIV. Ukazuje se stále zřetelněji, že pro finanční zajištění organizace našeho typu, kde výzkum představuje % činnosti, je existence alespoň částečného institucionálního financování nezbytná. Dlouhodobá absence tohoto finančního bazálu zásadním způsobem omezuje oborový výzkum, ohrožuje stabilitu výzkumných týmů a možnosti finanční spoluúčasti ústavu na evropských projektech. Na tomto místě si však dovolujeme poděkovat alespoň za částečnou výpomoc a pochopení odboru MZ ČR pro vědu a výzkum za přidělení jednoletého projektu MZ , který alespoň z malé části pomohl ústavu překlenout problémy dlouhodobě nedostatečného financování z výše popsaného zdroje. Kladného hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky řadě úsporných opatření. Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v roce 2012 a promítla se do hospodaření ústavu v roce V roce 2013 jsme vypověděli pronájem prostor v Národní 35, k úsporám došlo v oblasti nákupu energií, telekomunikací, v rámci výběrových řízení aj. Minimálně bylo investováno do údržby a oprav, nicméně jsme se vzhledem k narůstající poptávce pacientů po naší zdravotní péči rozhodli investovat do vybavení 6 nových ordinací, které nám byly nabídnuty k pronájmu v 1. patře EÚ. Velmi šetříme v oblasti mzdové, kterou musíme z naprosto majoritní části pokrýt z vlastních zdrojů (pojišťovny, grantové úkoly). Radikální úsporná opatření v této oblasti však dlouhodobě není možné uplatňovat, protože by vedla ke stagnaci našeho zdravotnického a vědecko-výzkumného zařízení, zejména destabilizaci personální základny, a ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti. Proto věříme, že v letošním roce bude naše práce oceněna bez uplatnění radikálních restrikcí pojišťoven a že nám bude přiznána vyšší institucionální podpora než v roce To nám dává naději kladného hospodářského výsledku v roce

21 Výroční zpráva 2013 Rozvaha k AKTIVA stav k stav k stav k A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Opravné položky k pohledávkám Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA stav k stav k stav k C. Vlastní kapitál Jmění a upravující položky Fondy Výsledek hospoření D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky PASIVA CELKEM Výkaz zisku a ztráty k NÁZEV POLOŽKY stav k stav k stav k Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplaky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Finanční náklady Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

22 Endokrinologický ústav LÉČEBNÁ PÉČE Endokrinologický ústav je smluvním zdravotnickým zařízením všech zdravotních pojišťoven působících v ČR. Majoritní podíl klientů Endokrinologického ústavu tvoří pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale za stejných smluvních podmínek poskytuje ústav léčebnou péči i klientům všech ostatních pojišťoven. Ve srovnání s předchozími léty, kdy pojištěnci VZP zaujímali téměř 70 % našich pacientů, je zde zřetelný odliv pojištěnců ve prospěch menších zdravotních pojišťoven. Rozložení pacientů v roce 2013 dle pojišťovny (celkem unicit. RČ) ZPMV 11% VOZP 5% ČPZP 3% ZPŠ 1% RBP 0% OZP 25% VZP 55% Úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 rámcově definovala vyhláška 475/2012 Sb. Počet vyšetření hrazených pojišťovnou - klinika

23 Výroční zpráva 2013 Počet vyšetření hrazených pojišťovnou - komplement Vzhledem k získané akreditaci laboratorního komplementu došlo od ke zvýšení hodnoty bodu v odbornosti 801 a 813 z původního 0,55 Kč/bod na 0,70 Kč/bod a v odbornosti 816 z původního 0,40 Kč/bod na 0,50 Kč/bod. Vlivem akreditace LK-EÚ je tedy celková roční úhrada vykázané péče LK-EÚ navýšena o více než 5 mil. Kč. V případě, že by LK-EÚ byla uznána zvýšená bodová úhrada již od , byla by celková částka navýšena o dalších 4,7 mil. Kč. Úhrada péče komplementu (Kč) bez akreditace s akreditací od června s akreditací od ledna úhrada bez akreditace úhrada s akreditací Endokrinologický ústav poskytuje léčebnou a diagnostickou péči v 10 odbornostech: Odb. 101 interní lékařství Odb. 103 diabetologie Odb. 104 endokrinologie Odb. 301 pediatrie Odb. 207 alergologie a klinická imunologie Odb. 904 antropologie Odb. 901 klinická psychologie Odb. 801 laboratoř klinické biochemie Odb. 813 laboratoř alergologie a klinické imunologie Odb. 816 laboratoř molekulární genetiky 22

24 Endokrinologický ústav Počet vyšetření v jednotlivých odbornostech v roce 2013 Odbornost/počet pacientů vyšetření body interna diabetologie endokrinologie alergologie a klin. imunologie pediatrie klinická psychologie antropologie lab. klinické biochemie lab. alergologie a klin. imunologie lab. molekulární genetiky Endokrinologický ústav trvale usiluje o zvyšování kvality léčebné péče a s tím souvisejících poskytovaných služeb zaměřených zejména na bezpečí pacienta. Ve vstupní hale byl nainstalován dávkovač dezinfekčního prostředku k hygieně rukou. Endokrinologický ústav dbá o handicapované pacienty. Zrakově postižení si mohou stáhnout informace o zdravotnickém zařízení do svých zvukových aparátů. V přízemí budovy bylo vybudováno bezbariérové WC. Bylo vyvinuto úsilí vedoucí k lepší informovanosti pacientů prostřednictvím aktualizovaných webových stránek. Pacienti mohou získávat informace také prostřednictvím QR kódu. Pacienti jsou vyzýváni k informovanému souhlasu s elektronickou komunikací mezi pacientem a lékařem. Dotazníkovým šetřením je snaha ověřit spokojenost pacientů a vyslyšet jejich přání. Vedle úspěšné akreditace LK-EÚ Endokrinologický ústav podniká přípravné kroky k akreditaci celé instituce, a to podle Národních akreditačních standardů pro ambulantní zdravotnická zařízení Spojené akreditační komise (SAK) ČR. 23

25 Výroční zpráva 2013 VĚDA A VÝZKUM EÚ zajišťuje aplikovaný výzkum s prvky základního výzkumu v endokrinologii a jiných souvisejících oborech. Výzkumné aktivity EÚ v uplynulém roce vycházely z průběžně aktualizované koncepce výzkumu z roku 2012, reagující na potřeby a výzvy zdravotnictví v endokrinologii a v příbuzných oblastech. Výzkumný plán vycházel z priorit zdravotnického výzkumu v Evropské unii, formulovaných v Rámcových programech a dále konkretizovaný v Rezortním plánu výzkumu MZ ČR a z měnící se společenské poptávky. Počty grantů v posledních 5 letech IGA MZ ČR spoluřešitelské GA ČR spoluřešitelské Institucionální MZCR Podpora Evropské unie OSTATNÍ IGA MZ ČR Podpora v tis. Kč na rok 2013 KOMERČNÍ (390) 1% OPPK (4 671) 12% MZ ČR - IGA EÚ spoluřešitel (4 172) 10% MZ ČR - INSTITUCIONÁL NÍ (4 600) 12% MZ ČR - PROGRAM ZDRAVÍ (140) 0% MZ ČR - IGA EÚ hlavní řešitel (26 080) 65% 24

Výroční zpráva 2014 Endokrinologický ústav

Výroční zpráva 2014 Endokrinologický ústav 0 0 Výroční zpráva 2014 Endokrinologický ústav Výroční zpráva 2014 slovo úvodem Vážení kolegové, milí čtenáři, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva za rok 2014. I když je poměrně útlá, dokumentuje spoustu

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

ÚVOD... 3 O ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU... 4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 UDĚLENÉ CENY... 12 ZÍSKANÉ VĚDECKÉ HODNOSTI A KVALIFIKACE... 13

ÚVOD... 3 O ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU... 4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 UDĚLENÉ CENY... 12 ZÍSKANÉ VĚDECKÉ HODNOSTI A KVALIFIKACE... 13 Výroční zpráva 2012 Obsah ÚVOD... 3 O ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU... 4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 UDĚLENÉ CENY... 12 ZÍSKANÉ VĚDECKÉ HODNOSTI A KVALIFIKACE... 13 ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH... 13 ČLENSTVÍ

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K.

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. V&V Infrastruktury ČR 6 velkých infrastruktur 40 malých infrastruktur 26 mld na VaV ½ Inst ½ účel KHK 1x Metodiky hodnocení V&V MF

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Původní záměr Porovnání ambulantních výkonů a jejich úhrad ČR x Dolní Rakousko:

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Příloha Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele

Příloha Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele Příloha Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 Vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STATUT Endokrinologického ústavu

STATUT Endokrinologického ústavu STATUT Endokrinologického ústavu Článek I. Úvodní ustanovení 1. Endokrinologický ústav (dále jen EÚ ) je součástí zdravotnické soustavy podle 2 odst. 1 a 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více