VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013

2 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje Hospodářská činnost Léčebná péče Věda a Výzkum Výuková činnost Celková publikační a prezentační aktivita Endokrinologického ústavu v roce

3 Výroční zpráva 2013 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, předkládáme Vám Výroční zprávu Endokrinologického ústavu za rok 2013, kde jsme v kostce shrnuli výstupy naší činnosti v oblasti diagnosticko-léčebné, vědecko-výzkumné a pedagogické, spolu se zprávou o hospodaření ústavu. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se zasloužili svým nasazením a pracovitostí o to, že rok 2013 byl pro nás úspěšný. Velmi si jejich práce cením a jsem ráda, že pomáhají udržet vysoký kredit našeho pracoviště a snaží se neustále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb a výstupů. Rok 2013 byl plný událostí a převratných změn. Připravovali jsme se na ministerstvem plánované sloučení Endokrinologického ústavu s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), kdy podle původního plánu, který byl podmíněn schválením tzv. slučovacího zákona vládou, jsme měli být již od součástí IKEM. Ke schválení zákona z důvodu červnového pádu vlády nedošlo. Od začátku jsme si byli vědomi nejistoty spojené s naším přesunem, proto jsme zároveň museli podnikat vše pro to, abychom zajistili ekonomické přežití ústavu jako samostatné instituce ve stávajících prostorách voršilského kláštera. Obrovské úsilí spojené s akreditací laboratorního komplementu bylo završeno 20. května 2013, kdy jsme se stali akreditovanou laboratoří ČIA č dle ČSN EN ISO 15189:2007 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Tato akreditace nám umožnila dosáhnout na vyšší bodové ohodnocení laboratorních výkonů pojišťovnami, což představuje nárůst příjmů od pojišťoven při stejném objemu práce o více než 10 mil. Kč za rok. V roce 2013 jsme zahájili přípravu na akreditaci celého našeho zdravotnického zařízení. Je třeba dostát mnoha požadovaným standardům, což vyžaduje nejen vytváření desítek vnitřních předpisů, ale i jejich implementaci.věříme, že se nám podaří získat akreditaci SAK do konce roku 2014 a že kvalita námi poskytovaných zdravotnických služeb bude splňovat ta nejpřísnější kritéria. I přes velké šetření, kdy jsme mimo jiné opustili prostory v Národní 35, pro které jsme nenalezli dostatečné využití, jsme se rozhodli investovat do vybavení 6 nových místnostní v prostorách 1. patra voršilského kláštera, které nám umožní rozšířit naši klinickou činnost, protože dospělých i dětských pacientů s endokrinopatiemi stále přibývá a o naše pracoviště je velký zájem. Velmi úspěšná byla v roce 2013 vědecko-výzkumná činnost. Byla publikována řada článků s celkovým impakt faktorem 140 a ústav byl bohatě reprezentován na mnoha domácích i zahraničních symposiích. Naše laboratoře byly vybaveny díky dotacím z Evropské unie dvěma novými špičkovými přístroji kapalinovým chromatografem s 2

4 Endokrinologický ústav tandemovou hmotnostní spektrometrií a pro genetické účely sekvenátorem nukleových kyselin nové generace, které významně posunou naše analytické možnosti, a to nejen pro potřeby výzkumu, ale i pro rutinní diagnostiku. Rok 2013 se nám podařilo díky realizaci mnoha opatření uzavřít s kladným hospodářským výsledkem. Jak vidíte, i přes mnoho úsporných opatření jsme se snažili investovat do budoucnosti, abychom nastavili podmínky pro další rozvoj našeho ústavu. Doufám, že se nám to společnými silami podaří realizovat. Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Ředitelka Endokrinologického ústavu 3

5 Výroční zpráva 2013 Endokrinologický ústav Národní 8, , Praha 1 tel.: / fax: internetové stránky: Statut IČO: DIČ: CZ Endokrinologický ústav (EÚ) je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Hlavní činnost Základním posláním Endokrinologického ústavu je vysoce specializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a vědeckovýzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní souvisejících metabolických poruch a v oborech endokrinologii doplňujících (jako je např. klinická biochemie, klinická imunologie, pediatrie, onkologie hormonálně dependentních tkání, molekulární genetika endokrinopatií, antropologie, klinická psychologie aj.) Endokrinologický ústav je ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 výzkumnou organizací provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikování. 4

6 Endokrinologický ústav ORGANIZAČNÍ SCHÉMA zřizovatel MZ ČR doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. -ředitelka Endokrinologického ústavu Mgr. Lucie Měkotová MUDr. Milan Šimon Mgr. Josef Včelák Ing. Martin Kodl -vedoucí Organizačněsprávního oddělení - vedoucí lékař klinických oddělení -vedoucí laboratorního komplementu -vedoucí ekonomickotechnického oddělení Vrcholové vedení Ředitelka : doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Zástupce ředitelky: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Kolégium ředitelky doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ing. Martin Kodl prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. MUDr. Milan Šimon Mgr. Josef Včelák prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D. prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 5

7 Výroční zpráva 2013 KLINICKÁ ODDĚLENÍ Klinická oddělení EÚ představují komplexní diagnosticko-terapeutickou základnu pro onemocnění žláz s vnitřní sekrecí včetně diabetu, osteopatie, či obezity. Oddělení klinické endokrinologie Oddělení funkční diagnostiky Oddělení obezitologie Léčebná péče je zajištěna vysoce kvalifikovaným personálem. Na klinických odděleních EÚ pracuje celkem 45 lékařů, většina z nich je atestována v oboru endokrinologie, či endokrinologie a diabetologie, a 22 zdravotních sester. Oddělení klinické endokrinologie Vedoucí Odd. klinické endokrinologie: MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. Léčebná péče EÚ se zaměřuje především na onemocnění štítné žlázy jak u dospělých, tak u dětí, řeší komplexně problematiku endokrinopatií s velkou převahou tyreopatií díky zázemí laboratorních hormonálních vyšetření, cíleného ultrazvukového vyšetření a diagnostické aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou. Klinika se dále zaměřuje na léčbu osteopatie, která je kvalitně podpořena diagnostikou pomocí celotělové kostní densitometrie. Diagnosticko terapeutická činnost oddělení je zaměřena též na dětské pacienty, u kterých řeší široké spektrum endokrinopatií v dětském věku se zaměřením na poruchy růstu a vývoje. Již 20 let je na Endokrinologickém ústavu Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dětí a na ně navazující Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dospělých. Existence těchto 2 center je jedinečná v České republice svým kontinuálním navazováním péče o pacienty, kteří přecházejí z dětského do dospělého věku a zůstávají na jednom pracovišti. 6

8 Endokrinologický ústav Oddělení funkční diagnostiky Vedoucí oddělení: MUDr. Soňa Stanická, Ph.D. Významnou součástí klinické péče je Oddělení funkční diagnostiky, které poskytuje zátěžové testovaní endokrinního systému a metabolizmu u dospělých a dětí nejen v rámci léčebné a diagnostické péče, ale i v rámci výzkumných projektů. Dále toto oddělení zabezpečuje léčebné výkony v rámci endokrinologie, např. i.v. aplikace pulsní léčby glukokortikoidů u endokrinní orbitopatie, edukace osob před funkčním testem či edukace diabetiků v oblasti režimové léčby. Pracoviště je vybaveno moderní zdravotnickou technikou, která umožňuje provádět i vysoce specializovaná vyšetření jako jsou např. euglykemický clamp a mikrodialýza tukové tkáně. Oddělení obezitologie Vedoucí oddělení: doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých i dětí. Součástí diagnostiky obezity je možnost: stanovení obsahu tukové tkáně v těle metodami bioelektrické impedance a DEXA stanovení rozložení tuku (převážně v oblasti břicha nebo v oblasti hýždí) hodnocení záznamů příjmu potravy počítačem a doporučení správné skladby potravy pro konkrétního pacienta vyšetřování jídelního chování pomocí validizovaných dotazníků vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, a tedy stanovení energetické úspornosti a schopnosti spalování tuků na ostatních odděleních ústavu se provádí široké spektrum hormonálních a molekulárně genetických vyšetření V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněné farmakoterapií, popřípadě chirurgickou léčbou (bariatrická chirurgie) ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Na práci oddělení se podílejí nutriční terapeutky, které v rámci svých konzultací informují pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy do jejich jídelníčků. Psycholog provádí individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony bariatrické chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací, nutných k léčbě obézních pacientů (kromě chirurgie i ortopedie, gynekologie, kožní, psychiatrie, neurologie a další). Na oddělení pracují 1 profesor, 2 docenti, PhD nebo CSc má 8 pracovníků odd., 4 pracovníci mají atestaci z endokrinologie, 2 lékaři jsou v předatestační přípravě, 2 pracovníci mají atestaci z Interny I., 2 pracovníci mají atestaci z interny I. a II. stupně. Součástí práce oddělení je postgraduální vzdělávání lékařů. V roce 2013 proběhlo týdenní teoretické Postgraduální školení v obezitologii pro lékaře, jehož pořádání bylo podpořeno dotací Ministerstva zdravotnictví v rámci programu Péče o děti a dorost. Navíc na oddělení průběžně probíhají školení v praktické obezitologii v rámci přípravy před atestací z endokrinologie a diabetologie v praktické obezitologii. Na oddělení probíhá rovněž praktické vzdělávání nutričních terapeutů. 7

9 Výroční zpráva 2013 LABORATORNÍ KOMPLEMENT (LK-EÚ) Laboratoře Endokrinologického ústavu poskytují více než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra endokrinopatií. Hlavním cílem Laboratorního komplementu je neustálé zlepšování laboratorních metod s uplatněním nejnovějších přístrojů a vědeckých poznatků. Kontrola OKIE kvality prováděných laboratorních vyšetření je prováděna v rámci zavedeného systému. Laboratorní komplement poskytuje služby mimo léčebnou péči neindikované lékařem pro klienty samoplátce. Ceník dostupných vyšetření a podmínky pro objednání služeb je uveden na webu OME OKB+OSP Akreditace LK-EÚ je od 20. května 2013 zdravotnická laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 8260 dle ČSN EN ISO 15189:2007. Akreditovaná jsou vybraná laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. (viz Tabulka 1) Seznam akreditovaných metod Poř. č. Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu] Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření I. Oddělení klinické biochemie (OKB) 1. Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru fotometricky [Celková bílkovina] SOPv-OKB-01 sérum 2. Stanovení koncentrace tyreotropinu v séru metodou ECLIA [TSH] SOPv-OKB-02 sérum 3. Stanovení katalytické aktivity alkalické fosfatázy v séru fotometricky [ALP] SOPv-OKB-06 sérum 4. Stanovení katalytické aktivity alaninaminotransferázy v séru fotometricky [ALT] SOPv-OKB-07 sérum 5. Stanovení katalytické aktivity alfa-amylázy v séru fotometricky [Alfa-amyláza] SOPv-OKB-08 sérum 8

10 Endokrinologický ústav Poř. č. Název postupu vyšetření [Název na výsledkovém listu] Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření 6. Stanovení katalytické aktivity aspartátaminotransferázy v séru fotometricky [AST] SOPv-OKB-12 sérum 7. Stanovení koncentrace celkového bilirubinu v séru fotometricky [Bilirubin celkový] SOPv-OKB-14 sérum 8. Stanovení katalytické aktivity celkové kreatinkinázy v séru fotometricky [CK] SOPv-OKB-15 sérum 9. Stanovení koncentrace glukózy v séru fotometricky [Glukóza] SOPv-OKB-16 sérum 10. Stanovení koncentrace C-peptidu v séru metodou ECLIA [C-peptid] SOPv-OKB-17 sérum 11. Stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v séru imunoturbidimetricky [CRP] SOPv-OKB-18 sérum 12. Stanovení koncentrace anorganického fosfátu (fosforu) v séru fotometricky [Fosfor] SOPv-OKB-20 sérum 13. Stanovení katalytické aktivity gama-glutamyltransferázy v séru fotometricky [GGT] SOPv-OKB-23 sérum 14. Stanovení koncentrace hořčíku v séru fotometricky [Hořčík] SOPv-OKB-24 sérum 15. Stanovení koncentrace celkového cholesterolu v séru fotometricky [Cholesterol] SOPv-OKB-26 sérum 16. Stanovení koncentrace HDL cholesterolu v séru fotometricky [HDL cholesterol] SOPv-OKB-27 sérum 17. Stanovení koncentrace LDL cholesterolu v séru fotometricky [LDL cholesterol] SOPv-OKB-28 sérum 18. Stanovení koncentrace inzulínu v séru metodou ECLIA [Inzulín] SOPv-OKB-29 sérum 19. Stanovení koncentrace kyseliny močové v séru fotometricky [Kyselina močová] SOPv-OKB-32 sérum 20. Stanovení koncentrace osteokalcinu v séru metodou ECLIA [Osteokalcin] SOPv-OKB-33 sérum 21. Stanovení koncentrace intaktního parathormonu v séru metodou ECLIA [Parathormon] SOPv-OKB-34 sérum 22. Stanovení koncentrace prolaktinu v séru metodou ECLIA [Prolaktin] SOPv-OKB-35 sérum 23. Stanovení koncentrace celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v séru metodou ECLIA [PSA celkový] SOPv-OKB-36 sérum 24. Stanovení koncentrace celkového trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [T3] SOPv-OKB-37 sérum 25. Stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v séru metodou ECLIA [Free T3] SOPv-OKB-38 sérum 26. Stanovení koncentrace volného tyroxinu v séru metodou ECLIA [Free T4] SOPv-OKB-40 sérum 27. Stanovení koncentrace triacylglycerolů v séru fotometricky [Triacylglyceroly] SOPv-OKB-41 sérum 28. Stanovení koncentrace tyreoglobulinu v séru metodou ECLIA [Tyreoglobulin] SOPv-OKB-42 sérum 29. Stanovení koncentrace urey v séru fotometricky [Urea] SOPv-OKB-44 sérum 30. Stanovení koncentrace celkového vápníku v séru fotometricky [Vápník celkový] SOPv-OKB-46 sérum 31. Stanovení koncentrace železa v séru fotometricky [Železo] SOPv-OKB-47 sérum 32. Stanovení koncentrace sodných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Natrium] 33. Stanovení koncentrace draselných iontů v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Kalium] 34. Stanovení koncentrace ionizovaného vápníku v séru potenciometricky iontově selektivní elektrodou [Vápník ionizovaný] SOPv-OKB-48 SOPv-OKB-50 SOPv-OKB-52 sérum sérum sérum 35. Stanovení koncentrace kreatininu v séru fotometricky [Kreatinin] SOPv-OKB-64 sérum 36. Stanovení koncentrace lutropinu v séru metodou ECLIA [LH] SOPv-OKB-66 sérum 37. Stanovení koncentrace folitropinu v séru metodou ECLIA [FSH] SOPv-OKB-67 sérum 38. II. Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Stanovení koncentrace kortizolu ranního [Kortizol-S odběr ráno], kortizolu odpoledního [Kortizol-S odběr odpoledne] v séru metodou RIA SOPv-OSP-06 sérum 39. Stanovení koncentrace progesteronu v séru metodou RIA [Progesteron] SOPv-OSP-07 sérum III. Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 40. Stanovení autoprotilátek proti TPO v séru metodou ELISA [Protil. proti TPO] SOPv-OKIE-21 Sérum 41. Stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru metodou ELISA [Protil. proti tyreoglobulinu] 42. Stanovení autoprotilátek proti ds-dna v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti ds-dna] 43. Stanovení autoprotilátek proti endomysiu IgA v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti Endomysiu IgA] 44. Stanovení antinukleárních autoprotilátek v séru metodou nepřímé imunofluorescence [Protil. proti buň. jádrům] IV. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) 45. Vyšetření RET proto-onkogenu přímou sekvenací [Vyšetření RET proto-onkogenu přímou sekvenací] SOPv-OKIE-22 SOPv-OKIE-18 SOPv-OKIE-14 SOPv-OKIE-12 SOPv-OME-01 Sérum Sérum Sérum Sérum DNA získaná z periferní krve 9

11 Výroční zpráva 2013 Funkční struktura LK-EÚ Oddělení klinické biochemie (OKB) Vedoucí oddělení: Mgr. Markéta Hartingerová Oddělení klinické biochemie se zaměřuje na tři oblasti laboratorní medicíny. Jednak jsou to vyšetření spadající do oblasti základní a speciální biochemie, dále pak vyšetření z oblasti imunochemie a speciální imunoanalýzy. Mimo standardního panelu vyšetření v klinické biochemii, jako jsou stanovení enzymů (ALP, ALT, AST, GGT, aj.), substrátů (močovina, kreatinin, kyselina močová ), proteinů (celková bílkovina, albumin, CRP, aj.) a iontů (Na, K, Cl, ica), poskytujeme výsledky vyšetření spadající do oblasti diagnostiky dyslipoproteinémií (cholesterol celkový, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Apo AI, Apo B, Aterogenní index plazmy, aj.), sledování kompenzace diabetu (glykovaný hemoglobin, mikroalbuminurie, aj.) nebo zhodnocení renálních funkcí (Clearance kreatininu, index ACR, odhad glomerulární filtrace dle MDRD, aj.). V oblasti imunochemických a speciálních imunoanalytických stanovení (RIA, ELISA) nabízíme širokou paletu stanovení běžných i méně frekventovaných analytů z oblasti funkce štítné žlázy včetně autoprotilátek a tumorových markerů (TSH, volné i celkové frakce tyreoidálních hormonů, protilátky proti TSH receptoru, kalcitonin, tyreoglobulin ), kompletní panel hodnocení kostního metabolismu (osteokalcin, parathormon, kostní alkalická fosfatáza, 25OH-vitamín D, aj.), vyšetření spadající do oblasti diagnostiky a léčby Diabetes mellitus (C-peptid, inzulín, aj.), stanovení hypofyzárních hormonů (LH, FSH, ACTH, aj.), vyšetření nezbytná pro diagnostiku a léčbu poruch růstu (IGF1, IGF-BP3, STH). 10

12 Endokrinologický ústav Oddělení klinické biochemie zajišťuje příjem a zpracování biologického materiálu pro celý Laboratorní komplement EÚ. Stanovení jsou prováděna samostatně nebo v rámci funkčních testů od interních lékařů, externích žadatelů a samoplátců. Vyšetření jsou prováděna jak v rámci speciální léčebně-preventivní péče, kterou naše zařízení poskytuje, tak i v rámci výzkumných projektů. OKB je plně zapojeno do systému externího hodnocení kvality (SEKK) a většina prováděných metod je od května 2013 akreditována ČIA podle normy ISO 15189:2007. Na oddělení je celkem 12 zaměstnanců: z toho 4 VŠ (vedoucí oddělení, který je zároveň manažerem kvality pro LK-EÚ, bioanalytik, který je zároveň správcem dokumentace LK-EÚ, analytik - garant odb. 801, lékař - garant odb. 801) a 8 laborantů. Oddělení steroidů a proteofaktorů Vedoucí oddělení: RNDr. Marie Bičíková Laboratorní vyšetření v oboru steroidní diagnostiky doposud tvořily převážně imunochemické metody a metody chromatografické, jakými jsou vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) a dosud především pro výzkumné projekty nejvíce využívaná plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS). Obohacením na tomto poli je a hlavně bude moderní analytický přístup s využitím kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (LC/MS/MS) nejen pro výzkum v rámci řešení grantových projektů, speciální lékařskou péči, ale i pro pre- či postgraduální výuku. Během roku 2013 byly s využitím LC/MS/MS vyvinuty metody klasického spektra steroidních hormonů a také dosud těžko pro strukturální podobnost rozlišitelné současné stanovení kortizolu a kortizonu. Této skutečnosti bude v budoucnu využíváno při řešení aktuálních otázek nejen na oddělení OSP, ale i na obezitologii a ostatních spolupracujících pracovištích. Byly vypracovány metody stanovení steroidů i v tak vzácném materiálu, jakým je mozkomíšní mok a seminální plazma. Na oddělení je v současné době řešeno 10 grantových projektů (7x hlavní řešitelé, 3 x jako spoluřešitelé). K dobrému řešení těchto úkolů přispívá stanovení steroidního metabolomu (jediné pracoviště v ČR) s využitím GC/MS, jeho vyhodnocení a vynikající statistické zpracování. Zatím stále unikátní je možnost vyšetření chromograninu A jako definitivní možnosti potvrzení nebo vyloučení karcinomu endokrinního původu. Oddělení je součástí laboratorního komplementu a k dobrému hodnocení zdravotnickými pojišťovnami přispělo akreditací dvou metod stanovení steroidních hormonů (kortizolu a progesteronu). Laboratorní komplement byl v roce 2013 akreditován u ČIA. V příštím roce hodláme akreditovat minimálně 6 dalších metod. V roce 2013 získala jedna postgraduální studentka titul PhD a na podzim téhož roku atestaci v oboru klinická biochemie. Dvě laborantky zahájily předatestační přípravu v oboru klinické biochemie. Čtyři pracovníci absolvovali úspěšně kurz zdravotnických pracovníků. Pro práci na LC/MS/MS jsme získali studentku magisterského studia Přírodovědecké fakultě UK, kde práce na tomto přístroji je součástí její diplomové práce. 11

13 Výroční zpráva 2013 Oddělení OSP má celkem 23 zaměstnanců v celkovém úvazku Z toho 3 osoby mají titul profesor, 2 osoby mají titul docent, 3 osoby mají titul DrSc, 5 osob má titul PhD (nebo CSc), 2 osoby jsou v postgraduální přípravě a 1 osoba je diplomantka - magisterské studium. Odborné vedení je pokryto 4 lékaři a 14 zdravotnickými pracovníky. Z toho 3 osoby jsou atestovaní lékaři v oboru endokrinologie,1 osoba je v předatestační přípravě v oboru endokrinologie, 1 vysokoškolačka je atestována v oboru klinická biochemie a 2 středoškolačky zahájily předatestační přípravu v oboru klinické biochemie. Oddělení klinické imunoendokrinologie Vedoucí oddělení: Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. Oddělení klinické imunoendokrinologie se zabývá klinickou lékařskou péčí na ambulantních provozech EÚ v oborech alergologie a klinická imunologie (odbornost 207) a endokrinologie (odbornost 104), a v laboratorním provozu poskytuje pacientům Endokrinologického ústavu i pacientům externích žadatelů a samoplátcům laboratorní diagnostiku v oblasti imunologie a alergologie (odbornost 813 laboratoř alergologická a imunologická). Je zde prováděno 28 jednotlivých typů vyšetření, zaměřených mimo jiné na hodnocení autoprotilátek u autoimunitních polyglandulárních syndromů (APS) I-III, autoprotilátek u samostatných endokrinopatií (např. tyreopatií), protilátek proti virům aktivujícím autoimunitní endokrinopatie (EBV, CMV), stanovení koncentrace imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), složek komplementu (C3, C4) a cirkulujících imunokomplexů v krevním séru a vyšetření autoprotilátek pomocí nepřímé imunofluorescence (IF) na histologických preparátech opičích endokrinních orgánů a na liniích lidských nádorových buněk (Hep-2). Součástí práce oddělení OKIE je také diagnostika týkající se diabetických pacientů I. typu (vyšetření protilátek proti GAD, IA2, inzulínu a Langerhansovým ostrůvkům). Významná je rovněž diagnostika v oblasti celiakie (jako součást APS II) a jiných gluten-aktivujících stavů (protilátky proti endomysiu). Na oddělení OKIE pracuje 10 zaměstnanců, z toho jsou 3 VŠ pracovníci (atestovaný lékař garant v oborech klinické imunologie, alergologie a endokrinologie a zároveň zástupce vedoucího Laboratorního komplementu EÚ, dále bioanalytik v oboru Vyšetřovací metody v alergologii a klinické imunologii a Odborný pracovník v laboratorních metodách), 5 laborantek a 2 pracovnice pro výzkum a vývoj. 3 laborantky mají atestaci v oboru imunologie, 1 laborantka má atestaci v oboru hematologie a krevní transfuze. Součástí práce oddělení je rovněž výuka v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů předatestační výchovy v oborech endokrinologie, diabetologie a obezitologie, která probíhá v Endokrinologickém ústavu pod hlavičkou IPVZ. Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. přednáší také lékařům, nelékařům a zdravotním sestrám v rámci ostatních vzdělávacích kurzů IPVZ a účastní se jako přednášející vzdělávacích kurzů pod záštitou Lékařské komory, a to jak v oblasti endokrinologie, tak i např. vakcinace. Oddělení OKIE se podílí na řešení dvou grantových projektů IGA, u kterých je vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. spoluřešitelem. Konkrétně se jedná o šestiletý grant IGA MZ ČR Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů, kde je hlavním řešitelem prof. MUDr. J. Astl, CSc. Na tomto grantu spolupracují Endokrinologický ústav, Fakultní nemocnice v Motole a 1. Lékařská fakulta UK. Druhým grantem, na kterém oddělení OKIE participuje, je pětiletý grantový projekt s názvem Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci patogenních cirkulujících imunitních komplexů u IgA nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury, kde je hlavním řešitelem doc. MUDr. et Mgr. M. Raška, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším spoluřešitelem tohoto projektu je prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. z Fakultní nemocnice Motol. Oddělení klinické imunoendokrinologie spolupracuje s různými pracovišti v rámci České republiky (1., 2. a 3. LF UK v Praze, LF UK Plzeň, LF Olomouc, VFN Praha, FN Motol, 12

14 Endokrinologický ústav ÚVN Střešovice, Nemocnice na Homolce) a také v zahraničí (The University of Alabama at Birmingham, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, The University of Illinois at Chicago, MELISA Medica Foundation v Uppsale a Karolinska Institute ve Stockholmu). Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. se pravidelně aktivně účastní jako zvaný host zahraničních kongresů a vědeckých setkání a výsledky své práce publikuje v tuzemských i zahraničních odborných periodikách. Oddělení molekulární endokrinologie Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Včelák Oddělení molekulární endokrinologie (OME) se zabývá studiem patogenetických příčin endokrinních a metabolických chorob a endokrinních nádorů na molekulární a zejména molekulárně genetické úrovni. Řeší vybrané otázky hormonálních a neurohumorálních regulací nejen na úrovni celého organismu, ale i na úrovni orgánové a celulární. Zavádí nové molekulárně genetické laboratorní metody, zaměřené na problematiku endokrinních a metabolických onemocnění a endokrinních nádorů. Sleduje nové markery a klinicko-diagnostické parametry endokrinních a metabolických chorob a zavádí jejich metody stanovení, zejména pro potřeby výzkumu v oblasti diabetologie, obezitologie a neuroendokrinních regulací. Provádí molekulárně genetická diagnostická vyšetření klientů EÚ i klientů mimoústavních, vede příslušné záznamy a podklady pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Provádí výzkumné práce podle specifikací přijatých grantových návrhů, vede dokumentaci výsledků výzkumných prací, publikuje výsledky a vyhotovuje průběžné a závěrečné zprávy o výzkumných úkolech. Odd. molekulární endokrinologie je vybavené veškerou nezbytnou technikou pro molekulárně genetickou diagnostiku a je od roku 2013 akreditované dle ČSN EN ISO pro odb. 816 (splňující tím podmínky Zákona 373/2011 O specifických zdravotních službách). Rutinně provádí sekvenaci RET proto-onkogenu u medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC), mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2, feochromocytomu a Hirschsprungovy choroby (HSCR). Aktuálně zavádí molekulárně genetickou diagnostiku monogenní obezity a mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1. Toto oddělení má mimo rutinní diagnostiky rozsáhlou výzkumnou činnost. Podílí se na řešení řady projektů Endokrinologického ústavu a samo řeší také řadu vlastních výzkumných grantů souvisejících s diabetem 2. typu a gestačním diabetem, obezitou, bariatrickou chirurgií, syndromem polycystických ovárií a nově Alzheimerovou nemocí. Databáze čítá přibližně 2500 osob, z toho 500 tvoří diabetici 2. typu, 700 ženy s gestačním diabetem, 500 je pacientek se syndromem PCOS a 800 zdravých kontrolních osob. Široká škála anamnestických, klinických, metabolických a genetických informací bude sloužit jako zdroj pro poznání patogenetických příčin těchto onemocnění. Semilongitudinální pojetí studií (cca 300 osob již bylo vyšetřeno opakovaně po 5ti, popř. po 10 letech) by mělo umožnit prediktivní modelování dynamiky jejich rozvoje a umožnit včasnou preventivní intervenci u rizikových jedinců. 13

15 Výroční zpráva 2013 Oddělení molekulární endokrinologie se více než 20 let věnuje výzkumu nádorů štítné žlázy. V současné době disponuje souborem pacientů s MTC z celé republiky (cca 600 rodin, tj. téměř 1000 pacientů a rodinných příslušníků) a rozsáhlým souborem více než 1100 tkání štítné žlázy s maligním (MTC, PTC, FTC, ATC) či benigním onemocněním. Sběr vzorků probíhá především díky dlouhodobé spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole (Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM), Fingerlandovým ústavem patologie v Hradci Králové, Ústavem patologie 1. LF UK a dalšími českými pracovišti. Oddělení spolupracuje také se zahraničními klinikami (např. Devision of Endocrinology and Metabolism, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA; Department of Nephrology, University Medical Center Freiburg, SRN; Department of Pathology, Leiden University Medical Center; Leiden, Nizozemsko). Z důvodu rizika MTC je prováděno genetické vyšetření zárodečných mutací v RET proto-onkogenu také u pacientů s Hirschsprungovou chorobou a feochromocytomem, jejichž soubory čítají více než 200 pacientů s HSCR a 90 pacientů s feochromocytomem. Kromě rutinní diagnostiky mutací v RET proto-onkogenu se oddělení věnuje molekulárně genetické analýze hlavních genetických změn u ostatních karcinomů štítné žlázy (RET/PTC přeskupení, mutace v BRAF a RAS genech) a zkoumá další genetické změny a modifikující faktory. Zjištěné genetické změny porovnává s kontrolním souborem zdravých jedinců a klinickopatologickými parametry a zkoumá tak vliv genotypu na fenotyp onemocnění. Na oddělení pracuje 11 vysokoškolských pracovníků, z toho 5 s atestací z Laboratorních vyšetřovacích metod v lékařské genetice, klinický genetik a 2 atestované laborantky. V r pracovníci absolvovali akreditovaný kvalifikační kurz Odborný pracovník v laboratorních metodách. Vedle výzkumu a rutinního diagnostického servisu se pracovníci oddělení věnují i pedagogické činnosti. Školí se zde pre- a postgraduální studenti, kteří se významnou měrou podílejí na řešení grantových úkolů. Pravidelně zde probíhá také postgraduální školení lékařů v rámci Subkatedry endokrinologie a stáž studentů katedry Biochemie PřF UK Praha. Přístrojové vybavení OME: Sekvenátor nové generace MiSeq (f. Illumina - instalace v roce 2013, financováno z projektu OPPK), 8-kapilární sekvenátor CEQ 8000 (f. Beckman Coulter), automatický izolátor DNA QuickGene 610 L (f. FujiFilm), RealTime PCR LC 480 (f. Roche), 5 termocyclerů, vertikální i horizontální elektroforézy, laminární box, PCR box, Bioanalyzátor, řada homogenizátorů na izolace z tkání, centrifugy a dostatečné skladovací kapacity (-80 C) pro DNA banky, vzorky tkání a krevní vzorky. Součástí je rozsáhlé softwarové vybavení pro provádění analýz výsledků získaných z těchto přístrojů (programy DNAStar, IGV, Variant Studio, SureCall atd.) a zároveň personální zkušenosti s jeho použitím a statistickou interpretací získaných dat (programy NCSS, Statistica, Phase atd.). Pracoviště má zavedenou spolupráci s pracovišti AV ČR (BTÚ, ÚMG), kde využívá jejich přístrojové vybavení na čipové technologie a array. Pracoviště je dále vybaveno veškerou instrumentací a zkušeným personálem pro ELISA/RIA metody nezbytné pro přesnou fenotypizaci probandů nad rámec běžných klinicko-biochemických metod. Součástí je přístroj Bioplex 200 (f. Bio-Rad) pro multiplexové ELISA stanovení. V roce 2013 oddělení zavedlo sekvenování nové generace (NGS) na novém přístroji MiSeq a úspěšně tím zakončilo projekt OPPK (Operační program Praha - Konkurenceschopnost), z kterého bylo pořízení přístroje financováno. Zavedlo metodiky přípravy DNA knihoven pro NGS, jejich kvantifikace a optimalizace. Pro zjištění nových genetických změn u karcinomů štítné žlázy v dalších zatím netestovaných genech byl využit panel TruSight Cancer (Illumina). Dále bylo zavedeno stanovení RET/PTC1 a RET/PTC3 přeskupení pomocí Real-time PCR. Arteficiální RET/PTC1ex9 objevené v roce 2012 během stáže v Leidenu bylo dále studováno a potvrzeno pomocí nested PCR a přímé sekvenace. V roce 2013 se pokračovalo ve studii hlavních genetických změn v 14

16 Endokrinologický ústav genech RET, BRAF, H-, K-, N-RAS a byly studovány polymorfismy v genech XRCC1, H- RAS, ATM, TP53, CDKN1B a RET. Ve spolupráci s Biotechnologickým ústavem (BTÚ AV ČR) se zavedlo přesné stanovení CNVs (copy number variants) u pacientů s Hirschsprungovou chorobou (geny GFRA1 a NRG3) a u pacientů s karcinomy štítné žlázy (gen PIK3CA) pomocí digitální PCR. Tým v roce 2013 rozšířil klinický genetik MUDr. Miloslav Kuklík, CSc., jehož hlavní náplní je klinická interpretace výsledků molekulárně genetických vyšetření. Běžící tři grantové projekty IGA MZd ČR: NT/ Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu (hl. řešitelka RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.) NT/ Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu (hl. řešitelka RNDr. Daniela vejražková, Ph.D.) NT/ Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy (hl. řešitelka doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.) byly koncem roku 2013 doplněny Inovačním voucherem DOT/66/01/001164/2013 z programu Akcelerace Hl. m. Prahy získaným s firmou BioTech a.s.. Voucher bude použit na vývoj metod NGS tumorů štítné žlázy. OME zajišťuje laboratorní část u řady úspěšně řešených grantových projektů zejména Oddělení obezitologie (OBE). V roce 2013 publikovali zaměstnanci OME jako hlavní autoři či spoluautoři 6 publikací v zahraničních časopisech s Impact faktorem, 4 publikace v českých časopisech, přednesli 29 sdělení (prezentace a postery) na významných vědeckých sympóziích. Doc. Bendlová s Dr. Š. Dvořákovou přispěly kapitolou Genetika nádorů štítné žlázy do knihy Prof. J. Marka et al. Endokrinologie, diabetes mellitus a poruchy metabolismu výživy. Mgr. Václavíková získala v roce 2013 Cenu České endokrinologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012 (Vaclavikova E. et al. Pediatr. Surg. Int. 2012). Na kongresu 2nd World Congress on Thyroid Cancer v Torontu byl poster Mgr. Václavíkové vybrán mezi 10 nejlepších (Top 10). Mgr. Sýkorová, Ph.D., byla Českou endokrinologickou společností nominována jako jedna ze dvou možných zástupců České republiky na 1st Central European Symposium of Young Endocrinologists (Club 30), který se konal začátkem května ve Wroclavi a kde Mgr. Sýkorová přednesla vyzvanou přednášku. LIDSKÉ ZDROJE Udělené ceny Cena České endokrinologické společnosti za původní práci pro mladé autorky a autory do 35 let věku - Václavíková E. (za publikaci Hirschsprung's disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Pediatr. Surg. Int Feb;28(2):123-8) Získané vědecké hodnosti a kvalifikace v roce 2013 Ph.D. : Jandíková H., Sosvorová L., Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví: Sosvorová L. Atestace dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Endokrinologie: Laburda M. 15

17 Výroční zpráva 2013 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody: Kubátová J., Sosvorová L., Bešťák J., Hill M., Václavíková E., Sýkorová V., Bradnová O., Hálková T., Absolonová K., Hartingerová M. Specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie: Laburda M. psycholog; 1 atestovaní VŠ - nelékaři (odb. prac. v lab. metodách); 22 lékaři; 46 VŠ - nelékaři (jiní odborní pracovníci); 9 administrativní a technickohospodářští pracovníci; 18 laboratorní pracovníci; 5 sestry; 22 nutriční terapeutky; 2 zdravotní laboranti; 17 Členství v odborných společnostech Asociace českých frankofonních lékařů: Kvasničková H. Česká biotechnologická společnost ČLS JEP: Bílek R. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP: Aldhoon Hainerová I., Bendlová B., Bičíková M., Bílek R., Braunerová R., Dušková M., Dvořáková K., Dvořáková M. (člen výboru), Jandíková H., Hainer V., Hampl R., Hill M., Kalousková P., Kalvachová B. (člen výboru), Kančeva R., Kancheva L., Kubátová J., Kunešová M., Kvasničková H., Máčová L., Pačesová P., Pospíšilová H., Sosvorová L., Stanická S., Stárka L., Sýkorová V., Šterzl I., Václavíková E., Vrbíková J. (člen výboru), Vondra K., Zamrazil V. (člen výboru) Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Bendlová B., Kvasničková H., Pačesová P., Srbová L., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V. Česká chemická společnost ČLS JEP: Bílek R. Česká internistická společnost ČLS JEP: Braunerová R., Kalousková P., Kvasničková H., Vondra K., Vrbíková J., Zamrazil V. Česká lékařská akademie: Stárka L. Česká lékařská komora v Praze 1: Cirmanová V., Kvasničková H., Pačesová P., Srbová L., Stanická S., Šterzl I. (člen předsednictva), Vondra K. (člen předsednictva), Zamrazil V. Česká lékařská komora v Praze 5 : Jandíková H. Česká obezitologická společnost ČLS JEP: Braunerová R. (členka revizní komise), Bradnová O., Hainer V. (člen výboru), Hlavatý P., Kalousková P., Kunešová M. (členka výboru), Srbová L., Raisová V., Vyšatová V., Wagenknecht M., Zamrazilová H. Česká obezitologická společnost ČLS JEP pediatrická sekce: Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., (členky výboru), Kunešová M., Hainer V., Pařízková (členové poradní skupiny), Pilcová R. Česká obezitologická společnost ČLS JEP psychologická sekce: Wagenknecht M. Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Matucha P., Šterzl I. 16

18 Endokrinologický ústav Česká společnost klinické biochemie: Bílek R., Vosátková M. Česká společnost nukleární medicíny: Vosátková M. Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii: Bílek R. Fórum etických komisí: Bičíková M., Vaňková M. Společnost lékařské genetiky ČLS JEP: Bendlová B. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP: Cirmanová V., Pospíšilová H. Společnost pro výživu: Kunešová M. (členka presidia), Marková V., Zamrazilová H. Učená společnost ČR: Stárka L. American Diabetes Association: Vondra K. Androgen Excess Society: Vrbíková J. Deutsche Gesellschaft fuer Endokrinologie: Stárka L. EASO Obesity Prevention Task Force: Kunešová M. EASO - Obesity Management Task Force: Hainer V. European Association for the Study of Diabetes (EASD): Bendlová B., Bradnová O., Vaňková M., Včelák J., Vejražková D., Vondra K. EASD SGGD (Study Group for Genetics of Diabetes): Bendlová B., Včelák J. ETA - European Thyroid Assn. - West Central Europe Soc.: Bílek R., Zamrazil V. - Reprezentant of CR European Society of Endocrinology (ESE): Bendlová B. (European Society of Endocrinology Science Ambassador for the Czech Republic), Dušková M., Dvořáková Š., Jandíková H., Pospíšilová H. The International Society of Gynecological Endocrinology: Dušková M. International Association for the Study of Obesity Education and Management Task Force: Kunešová M. International Brain Research Organisation: Šterzl I. International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) - Zamrazil V. International Union of Immunological Societies (IUIS): Society for Neuroscience USA: Šterzl I. Middle European Society for Paediatric Endocrinology, European Childhood Obesity Group: Aldhoon-Hainerová I. Middle European Society for Paediatric Endocrinology: national coordinator: Cirmanová V., Čermáková I., Slovenská endokrinologická společnost: Stárka L. (čestné členství) Členství v profesních společnostech, komisích a radách Akademický sněm AV ČR: Šterzl I. Akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M. Akreditační komise pro obor dětská endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M. GAČR, panel 301: Hampl R. (v r místopředsedou) Komise pro státní zkoušky z vnitř. lékařství 2. LF UK, Motol: Vondra K., Zamrazil V. Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně: Bendlová B. Oborová komise 02 grantové agentury IGA MZ ČR: Hampl R. (v r předsedou), Kunešová M. Oborová komise 05 grantové agentury IGA MZ ČR: Dvořáková M. Oborová rada doktorského studijního programu (DSP) LF v Plzni, UK Praha: Dvořáková M., Hampl R., Hainer V., Vondra K., Stárka L., Zamrazil V. Oborová rada DSP Antropologie PřF UK: Bendlová B. Oborová rada DSP Biochemie PřF UK: Bendlová B. Oborová rada doktorského studijního programu v biomedicíně (DSPB) Biochemie a patobiochemie: Bendlová B., Bílek R. Oborová rada DSPB Experimentální chirurgie: Šterzl I. Oborová rada DSPB OR 05 Fyziologie a patofyziologie člověka: Stárka L. 17

19 Výroční zpráva 2013 Oborová rada DSP Imunologie a mikrobiologie Masarykovy univerzity: Šterzl I. Oborová rada DSPB Preventivní medicína: Šterzl I. Poradní skupina pro genetiku (při Asociaci zdravotních pojišťoven): Bendlová B. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK: Hainer V. Vědecká rada 3. lékařské fakulty UK: Hainer V., Stárka L. Vědecká rada Institutu Danone CR : Hainer V. Vědecká rada MZ ČR: Šterzl I. Členství v redakčních radách Aldhoon Hainerová I.: členem redakční rady International Journal of Obesity Bendlová B.: členkou redakční rady časopisu Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, členkou redakční rady časopisu Endocrine Regulations Bílek R.: členem redakční rady časopisu Bioprospect (bulletin Biotechnologické společnosti ČSVTS) Čermáková I., Dvořáková M.: členkou redakční rady Bulletinu dětské endokrinologie, vydávaného firmou IPSEN Hainer V.: členem v redakčních radách Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa, Endokrynol. Otyl. Gdansk, Praktický lékař, Obesity Facts Hampl R.: členem redakční rady Hormone Molecular Biology Clinical Investigation; Guest Editor v časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue Endocrine Disruptors and Steroids Hill M.: členem redakční rady časopisu Veterinární medicína, Guest Editor v časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue Pregnancy and Steroids Kunešová M.: členkou redakční rady časopisu Výživa a potraviny Stárka L.: člen redakční rady časopisu Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology; Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation; Diabetes, metabolism, endokrinologie, výživa Vondra K.: členem redakční rady časopisu Kazuistiky v diabetologii Vrbíková J. ISRN endocrinology Zamrazil V.: členem v redakční rady časopisu Interní medicína pro praxi HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Rok 2013 uzavírá Endokrinologický ústav (EÚ) s kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům ústavu bylo dosaženo tohoto výsledku díky mnoha opatřením, která byla realizována. Na straně příjmů byly maximální aktivity Endokrinologického ústavu směrovány zejména na mandatorně vyžadovanou akreditaci laboratoří a na financování výzkumných projektů. Významným přínosem bylo získání akreditace ČIA pro laboratorní komplement Endokrinologického ústavu (ze dne ) pod číslem 8260 (dle ČSN EN ISO 15189:2007), která byla předpokladem zvýšení hodnoty bodů za klinicko-biochemická, imunologická a molekulárně-genetická vyšetření, což ve svém Hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk ve výši ,10 Kč důsledku představuje navýšení plateb oproti neakreditovanému stavu o cca 5,2 mil. Kč. zdravotními pojišťovnami. V roce 2014 usilujeme o získání akreditace SAK pro celé zdravotnické zařízení. V oblasti vědecko-výzkumné jsme se usilovně snažili získat další prostředky na financování výzkumných projektů. V roce 2013 bylo v EÚ řešeno 18 projektů IGA MZ ČR, projekt MZ ČR 4113, 2 projekty Dannone, a projekt OPPK, díky kterému jsme mohli zakoupit 2 přístroje, které významným způsobem zvyšují naši konkurenceschopnost v 18

20 Endokrinologický ústav oblasti výzkumu (z 80 % proplaceny z prostředků OPPK). Ve výzvě IGA MZ ČR jsme podali 10 nových projektů, 1 projekt GAČR, bohužel ani jeden návrh v převisu nabídek neuspěl. Uspěli jsme ve výzvě OPPK (nákup přístroje LC/MS) a ve výzvě Akcelerace, kdy řešíme společný projekt s firmou BioTech. Koncem roku 2013 jsme připravovali žádost v rámci Norských grantů, která byla podána. V roce 2013 jsme čerpali 4,6 mil. Kč v rámci institucionální podpory MZ ČR ( ), kdy 68% této dotace bylo vynaloženo na mzdy vědecko-výzkumných pracovníků. Této podpory bylo využito jako podpůrného zdroje pro rozšíření výzkumných aktivit EÚ. Věříme, že v letošním roce již budou (po 9 letech) plnohodnotně zohledněny naše vědecko-výzkumné výstupy dle metodiky RIV. Ukazuje se stále zřetelněji, že pro finanční zajištění organizace našeho typu, kde výzkum představuje % činnosti, je existence alespoň částečného institucionálního financování nezbytná. Dlouhodobá absence tohoto finančního bazálu zásadním způsobem omezuje oborový výzkum, ohrožuje stabilitu výzkumných týmů a možnosti finanční spoluúčasti ústavu na evropských projektech. Na tomto místě si však dovolujeme poděkovat alespoň za částečnou výpomoc a pochopení odboru MZ ČR pro vědu a výzkum za přidělení jednoletého projektu MZ , který alespoň z malé části pomohl ústavu překlenout problémy dlouhodobě nedostatečného financování z výše popsaného zdroje. Kladného hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky řadě úsporných opatření. Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v roce 2012 a promítla se do hospodaření ústavu v roce V roce 2013 jsme vypověděli pronájem prostor v Národní 35, k úsporám došlo v oblasti nákupu energií, telekomunikací, v rámci výběrových řízení aj. Minimálně bylo investováno do údržby a oprav, nicméně jsme se vzhledem k narůstající poptávce pacientů po naší zdravotní péči rozhodli investovat do vybavení 6 nových ordinací, které nám byly nabídnuty k pronájmu v 1. patře EÚ. Velmi šetříme v oblasti mzdové, kterou musíme z naprosto majoritní části pokrýt z vlastních zdrojů (pojišťovny, grantové úkoly). Radikální úsporná opatření v této oblasti však dlouhodobě není možné uplatňovat, protože by vedla ke stagnaci našeho zdravotnického a vědecko-výzkumného zařízení, zejména destabilizaci personální základny, a ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti. Proto věříme, že v letošním roce bude naše práce oceněna bez uplatnění radikálních restrikcí pojišťoven a že nám bude přiznána vyšší institucionální podpora než v roce To nám dává naději kladného hospodářského výsledku v roce

21 Výroční zpráva 2013 Rozvaha k AKTIVA stav k stav k stav k A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Opravné položky k pohledávkám Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA stav k stav k stav k C. Vlastní kapitál Jmění a upravující položky Fondy Výsledek hospoření D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky PASIVA CELKEM Výkaz zisku a ztráty k NÁZEV POLOŽKY stav k stav k stav k Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplaky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Finanční náklady Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

22 Endokrinologický ústav LÉČEBNÁ PÉČE Endokrinologický ústav je smluvním zdravotnickým zařízením všech zdravotních pojišťoven působících v ČR. Majoritní podíl klientů Endokrinologického ústavu tvoří pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale za stejných smluvních podmínek poskytuje ústav léčebnou péči i klientům všech ostatních pojišťoven. Ve srovnání s předchozími léty, kdy pojištěnci VZP zaujímali téměř 70 % našich pacientů, je zde zřetelný odliv pojištěnců ve prospěch menších zdravotních pojišťoven. Rozložení pacientů v roce 2013 dle pojišťovny (celkem unicit. RČ) ZPMV 11% VOZP 5% ČPZP 3% ZPŠ 1% RBP 0% OZP 25% VZP 55% Úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 rámcově definovala vyhláška 475/2012 Sb. Počet vyšetření hrazených pojišťovnou - klinika

23 Výroční zpráva 2013 Počet vyšetření hrazených pojišťovnou - komplement Vzhledem k získané akreditaci laboratorního komplementu došlo od ke zvýšení hodnoty bodu v odbornosti 801 a 813 z původního 0,55 Kč/bod na 0,70 Kč/bod a v odbornosti 816 z původního 0,40 Kč/bod na 0,50 Kč/bod. Vlivem akreditace LK-EÚ je tedy celková roční úhrada vykázané péče LK-EÚ navýšena o více než 5 mil. Kč. V případě, že by LK-EÚ byla uznána zvýšená bodová úhrada již od , byla by celková částka navýšena o dalších 4,7 mil. Kč. Úhrada péče komplementu (Kč) bez akreditace s akreditací od června s akreditací od ledna úhrada bez akreditace úhrada s akreditací Endokrinologický ústav poskytuje léčebnou a diagnostickou péči v 10 odbornostech: Odb. 101 interní lékařství Odb. 103 diabetologie Odb. 104 endokrinologie Odb. 301 pediatrie Odb. 207 alergologie a klinická imunologie Odb. 904 antropologie Odb. 901 klinická psychologie Odb. 801 laboratoř klinické biochemie Odb. 813 laboratoř alergologie a klinické imunologie Odb. 816 laboratoř molekulární genetiky 22

24 Endokrinologický ústav Počet vyšetření v jednotlivých odbornostech v roce 2013 Odbornost/počet pacientů vyšetření body interna diabetologie endokrinologie alergologie a klin. imunologie pediatrie klinická psychologie antropologie lab. klinické biochemie lab. alergologie a klin. imunologie lab. molekulární genetiky Endokrinologický ústav trvale usiluje o zvyšování kvality léčebné péče a s tím souvisejících poskytovaných služeb zaměřených zejména na bezpečí pacienta. Ve vstupní hale byl nainstalován dávkovač dezinfekčního prostředku k hygieně rukou. Endokrinologický ústav dbá o handicapované pacienty. Zrakově postižení si mohou stáhnout informace o zdravotnickém zařízení do svých zvukových aparátů. V přízemí budovy bylo vybudováno bezbariérové WC. Bylo vyvinuto úsilí vedoucí k lepší informovanosti pacientů prostřednictvím aktualizovaných webových stránek. Pacienti mohou získávat informace také prostřednictvím QR kódu. Pacienti jsou vyzýváni k informovanému souhlasu s elektronickou komunikací mezi pacientem a lékařem. Dotazníkovým šetřením je snaha ověřit spokojenost pacientů a vyslyšet jejich přání. Vedle úspěšné akreditace LK-EÚ Endokrinologický ústav podniká přípravné kroky k akreditaci celé instituce, a to podle Národních akreditačních standardů pro ambulantní zdravotnická zařízení Spojené akreditační komise (SAK) ČR. 23

25 Výroční zpráva 2013 VĚDA A VÝZKUM EÚ zajišťuje aplikovaný výzkum s prvky základního výzkumu v endokrinologii a jiných souvisejících oborech. Výzkumné aktivity EÚ v uplynulém roce vycházely z průběžně aktualizované koncepce výzkumu z roku 2012, reagující na potřeby a výzvy zdravotnictví v endokrinologii a v příbuzných oblastech. Výzkumný plán vycházel z priorit zdravotnického výzkumu v Evropské unii, formulovaných v Rámcových programech a dále konkretizovaný v Rezortním plánu výzkumu MZ ČR a z měnící se společenské poptávky. Počty grantů v posledních 5 letech IGA MZ ČR spoluřešitelské GA ČR spoluřešitelské Institucionální MZCR Podpora Evropské unie OSTATNÍ IGA MZ ČR Podpora v tis. Kč na rok 2013 KOMERČNÍ (390) 1% OPPK (4 671) 12% MZ ČR - IGA EÚ spoluřešitel (4 172) 10% MZ ČR - INSTITUCIONÁL NÍ (4 600) 12% MZ ČR - PROGRAM ZDRAVÍ (140) 0% MZ ČR - IGA EÚ hlavní řešitel (26 080) 65% 24

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 3 Komplexní centra a centra specializované péče 9 4 FNUSA-ICRC 10 5 Hospodaření 18 6 Řízení lidských zdrojů 24 7 Obchodní

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 128 20 Praha 2 Telefon: 221 977 111

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více