Barevnost podstávkového domu. 1 Historický vývoj KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 1. Heinz Rentsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevnost podstávkového domu. 1 Historický vývoj KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 1. Heinz Rentsch"

Transkript

1 Barevnost podstávkového domu Heinz Rentsch 1 Historický vývoj S počátkem aktivní péče o památky v polovině 19. století se všeobecně započalo s přesnějšími výzkumy historické zástavby, protože znalosti kolem ní byly téměř ztraceny. Po 2. světové válce byly ústavem pro památkovou ochranu v tehdejší NDR sbírány všechny ještě existující dokumenty z výzkumu a tím se přispívalo k tomu, že téma lidového stavění a tím i specializované směry jako roubené domy, podstávkové domy a hrázděné domy mohlo být dále vedeno. To bylo důležité nejen pro opravy, ale i pro další péči, ke které patří i konzervování a barevnost. Ze starých podkladů lze vyčíst hodně o výzkumu vědců, architektů, řemeslníků a i laiků, kteří se s entuziasmem věnovali výzkumu podstávkových domů a jejich vývoji s nadějí, že tak přispějí k objasnění hodnoty těchto domů. Také dnes platí, že před započetím renovací je přesné prozkoumání stavby odborníkem památkové péče s dlouholetými zkušenostmi (řemeslník, restaurátor, znalec komory) zárukou cenově nejlepších a nejjistějších stavebních opatření. Zde bychom se neměli opírat o radu obchodníka nebo prodejce stavebních materiálů, když nezastává z památkového hlediska vysokou odbornou úroveň a nemůže vykázat dlouholeté reference. Také přátelé a známí, kteří sami vlastní podstávkový dům, nejsou vždy nejlepšími rádci. Diagnóza i na podobných objektech může být velmi různá a navzájem nesrovnatelná. Rady zkušeného odborníka a památkáře mohou být levnější než špatná sanace. Úřady pro památkovou ochranu jsou schopny je odpovědně podle potřeby zprostředkovávat. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 1

2 Život v podstávkovém domě s historickými a novými nátěry Na podstávkovém domě mohou mít staré historické, ale také moderní nátěry své opodstatnění, když jsou historické stavební hmotě domu přizpůsobeny. Měli bychom důvěřovat odborníkovi zkoumajícímu stavbu, který je schopen vyjmenovat výběr historických a moderních materiálů, které udržují, nebo znovu obnovují kvalitu života v podstávkovém domě. Užívání historicky známých stavebních materiálů není totéž co ztráta moderní kvality bydlení. Dají se s nimi splnit všechny potřebné požadavky na zateplení, vytápění, dobré vnitřní klima, alergickou neutralitu až po barevné řešení a výtvarnou techniku. Často jsou to staré výtvarné techniky, které znovu našly svoje místo v našem moderním životním stylu. Použití historických stavebních materiálů v podstávkovém domě může spojit všechny požadavky obyvatel na útulnost, příjemné prostředí, zdravé bydlení a moderní styl života. K tomu mohou podstatným dílem přispět stavebně konzervační a nátěrové hmoty jako minerální barvy a přírodní oleje. Tímto výrokem nemají být z našeho života moderní stavební hmoty vyhnány. I ony mají na správných podkladech při správném užití své opodstatnění. Dějiny, výzkum ve stavebnictví a vývoj materiálů jsou stálý proces. Pozorovatel musí vidět ze svého úhlu pohledu a stavu znalostí výzkumné práce v oblasti barevnosti a materiálu barev. Pisatel se pokusí na základě své 50-ti leté zkušenosti jako malířský a cechovní mistr a přísežný znalec v řemesle a památkové ochraně zpracovat pro čtenáře všechny poznatky dřívějších výzkumů a rozšířit je o současné poznatky. Tento článek je krátkým shrnutím dosavadních výzkumů a laikovi má ukázat celkový přehled tématiky barevného zpracování. Přitom budou mezi jiným nepatrně poopraveny výsledky dřívějších výzkumů a přidány nové. Nové poukazy na regionální zvláštnosti budou výzkum v této oblasti rozšiřovat a pohánět. Vývoj barevnosti od pratypu přes roubenou stavbu až po smíšenou stavbu, hrázděného a podstávkovému domu. Použití prostředků ochrany dřeva, barevné utváření a natírací techniky u roubených a podstávkových domů podléhalo vždy jednotlivým požadavkům svých stavitelů a dalších uživatelů, jejich sociálnímu vývoji a technickým možnostem při výrobě barev, nátěrových hmot a nářadí. Poznatky k tomu narůstaly na základě výzkumných prací v posledních 150 letech. Mnoho dokumentů bylo ztraceno za válek a nositelé znalostí přišli o život dříve, než mohli své zkušenosti zaručeně předat dále. Památkáři si dali za úkol tyto ztráty opět doplnit. Nevyhnutelná bourání objektů jsou přitom hodnotnou pokladnicí nálezů pro výzkum v této oblasti. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 2

3 Roubená stavba Naši předkové stavěli své domy pro sebe a později i pro svá zvířata jako ochranu před počasím a divokou zvěří. Ochrana před rozpadem a barevnost tehdy byly velmi skromné. To lze vysledovat dnes na roubených domech Horní a Dolní Lužice až ke Spreewaldu, kde jsou mnohdy ještě v této formě dodnes zachovány. Jestliže roubenky zůstávaly zpočátku neomítnuté, v pozdější době byly utěsněny zvířecími chlupy nebo rostlinným materiálem a omazány jílem. Brzy bylo pozorováno, že se dá trvanlivost jílových omítek na vnější straně a světelné podmínky uvnitř domu enormně vylepšit pomocí vápna. Použití rostlinných olejů na dřevěné konstrukce zlepšilo ochranu dřeva. Paleta stavebních materiálů a barev se rozšiřovala. Přitom se orientovalo hlavně na místní zdroje těsnících a nátěrových materiálů. Domácí dřevo dodávalo nejen stavební materiál, ale i pryskyřici, smolu, rozpustné látky a hobliny jako těsnění a krytinu (šindele). Kameny a jíl se již jako stavební materiály používaly. Dokonce mohly být užívány a zušlechťovány materiály jako sbíraná železná ruda, rašelina a povrchově sbírané uhlí. Nejvyšším nařízením zde však byla vždy úspornost, protože rostlinné oleje, rostlinná vlákna, zvířecí chlupy a tuky mohly být využity i jako potraviny a pro výrobu oblečení. Stavby musely co nejdéle odolávat vlivu počasí a musely být jednoduché na údržbu. Podstávkové a hrázděné stavby. Se vznikem staveb ve stylu podstávek se však postupně změnilo ošetřování povrchů staveb. Tak dostávaly vnější a částečně i vnitřní dřevěné části převážně až do 18. století vždy jen jeden druh konzervace s viditelným dřevem. Částečně se to udrželo podle umístění stavby na vesnici nebo v malém městě až do konce 20. století. Brzy však vtáhla barevnost z vyspělejších měst do domů malých měst a vesnických oblastí. Byly vyvinuty olejové a kaseinové barvy, aby se vyhovělo požadavkům na silnější barevnost. Dekorační techniky a cenné malby vtáhly i do vesnických oblastí. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 3

4 2 Restaurátorské a renovační práce - Techniky na budovách lidového stavitelství v době 21. století Při restaurování staré památkově hodnotné zástavby bychom se měli řídit historickými stavebními materiály a stavebními technikami. Dřevěná hmota na fasádě roubeného, podstávkového a hrázděného domu a dřevěné obklady. Základním předpokladem pro nátěrově technické konzervování a utváření je předcházející technická sanace dřeva bez moderních těsnicích materiálů. Dřevěné spoje a trhliny je nutno přezkoušet na zaručený volný odtok a odpařování dešťové vody, aby nedošlo k zapaření dřeva. Zde náleží poslední kontrola malíři. Při restaurování a sanaci těchto objektů má ještě dnes rozhodující význam pro ochranu dřeva lněný olej jako fermež, jako těsnicí materiál konopí, pazdeří, zvířecí chlupy a jako spojovací a barvicí materiál vápno. Velmi zastaralé barvy a hovězí krev by se dnes ve vnějším prostředí neměly používat, i když byly při průzkumu prokázány. Zde by se mělo ve prospěch trvanlivosti zapomenout na setrvávání na historických materiálech. Jako hloubková ochrana se osvědčilo natírání dřeva horkou fermeží. Použití pravých zemních pigmentů při výrobě přírodních olejových lazur nebo olejových barev s fermeží a odstátý olej je také dnes pořád ještě použitelné řešení. S jejich použitím může být dosaženo všech variací historického barevného řešení. Přidávání barevných prášků a plnidel (pigmentů) při vývoji lazur a olejových barev do pojiva bylo stále větší. Přitom byly používány teritoriálně získávané barevné pigmenty. To byly především hliněné barvy, oxidy železa jako okr, oxidová červeň a čerň. K tomu se přidávaly pigmenty ze vzdálenějších míst jako chromoxidová zeleň, kobaltová modř, niklotitanová žluť a ambra (směs oxidu manganu, oxidu železa a jílu). Jako plnivo se používala křída, vápenec, dolomit a kaolin, později olověná, zinková a titanová běloba. Pigmenty bývaly tehdy ještě dosti hrubé. Tím se dosáhlo velké pórovitosti a propustnosti pro vodní páru i při použití olejových pojiv. Tím nevznikalo větší nebezpečí ze zapaření a hniloby z vlhkosti ve dřevě. Toto nebezpečí vznikalo až později, když se pojivo používalo hustší a pigmenty jemnější. Používání těchto barev z vlastní výroby má své plné oprávnění i dnes na starém, volně zvětralém a odkrytém dřevěném podkladu. Vyhovují i novým směrnicím nařízení VOZ, protože mohou být zpracovány bez syntetických ředidel. Na podkladech, které už byly v minulosti natřeny umělými pryskyřičnými nebo alkydovými pryskyřičnými barvami nebo jinými ještě nepropustnějšími nátěry, by měl odborník na památky přezkoumat použití difúzně otevřených ochranných nátěrů proti vlivům počasí. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 4

5 Jílová omítka jako ochrana dřeva Jako další ochrana roubených jizeb a domů (to se týká vodorovně položených dřev přízemních stěn) bývala místně používána jílová omítka. Převážně ji můžeme nalézt v dnes ještě dvoujazyčných oblastech Horní a Dolní Lužice a také v západní Lužici. Na těchto domech se surové dřevo nenatíralo olejem, ale na surové dřevo byla nahozena jílová omítka. K tomu se navrtaly do dřeva dírky, do nich se narazily dřevěné hřebíky, které se nechaly vystouplé a byly omotány ve vodě máčenou slámou a na ni se nahazovala omítka s průměrnou tloušťkou 3-4 cm. Po uschnutí pak byla omítka ošetřena jako výplně hrázdění, o kterých ještě bude řeč. Tento postup udržoval dřevo suché, pokud nebylo ve styku se stále vzlínající vlhkostí z podloží. Tento způsob omítání roubených stěn sloužil nejen ochraně roubeného dřeva, nýbrž také k utěsnění proti větru a tepelné ochraně. Také tato metoda je dnes s odpovídajícími řemeslnými znalostmi nebo přinejmenším s odborným dohledem proveditelná. Ochrana dveří a oken Zpočátku byly okna a dveře pouze za horka olejovány. Později byly nacházeny stopy po bílých oknech natíraných velmi mastnými olejovo-temperovými a olejovými barvami. Olejovotemperové barvy nebyly s jistotou ve vnějším prostředí příliš trvanlivé a musely být častěji obnovovány. Oproti tomu měly olejové barvy dlouhou životnost. Nacházíme ale i barevné lazury a olejové barvy, jejichž použití a vlastnosti na fasádním dřevěném podkladu již byly popsány. Pro použití na dveře a okna byla přidáním suchých příměsí pouze trochu zvyšována schopnost přídržnosti k podkladu. Barvy s dnešní přídržností tehdy sotva existovaly. Při restaurování historických oken můžeme ještě dnes použít staré techniky, když slevíme na přídržnosti k podkladu. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 5

6 Ochrana kovových částí Kovové součásti byly převážně z kovaného železa nebo později z mosazi. Železné části byly podrobeny ošetření již v kovárně tím, že ještě horké železo se ponořilo krátce do lněného oleje nebo fermeže. Přebytky byly setřeny. Po zchladnutí bylo železo několikrát přetupováno směsí grafitu a lněného oleje a tím získalo perfektní ochranu proti korozi. Movití vlastníci dávali přednost pocínování železného kování. Zdivo z pohledového kamene Zdivo z pohledového kamene bývalo užito hlavně u opěrných a zárubních zdí skládaných nasucho. Zde se nespárovalo. U budov se pohledového kamene používalo velmi zřídka, protože vyplavování jílové malty vodou bylo známo. Pohledový kámen nacházíme pouze u zdiva na vápennou maltu. Spárová hmota přitom sestávala z hrubozrnné směsi vápna a písku, u které se při spárování vyhlazením vytáhly jemné části vápenného pojiva a písku na povrch a vytvořily hladkou a povětrnosti odolnou vrstvu. Ochrana omítaných ploch Výplně ve štítech horních podlaží budov a části z masívního zdiva byly vyplněny a omítnuty lepenicí (v lužickosrbštině nazývané Wolepjar v němčině nazývané Bekleber). Povrch čerstvé omítky byl zvrásněn dřevěným hřebenem, starým koštětem nebo jen špičkami prstů, a po zaschnutí dostal tenkovrstvou omítku ze směsi vápna, jemného písku a malé příměsi tvarohu a telecích chlupů. Na ještě vlhkou omítku následoval nátěr mlékem z hašeného vápna (technika fresky). Na první vápenný nátěr následovalo až 5 dalších zředěných vápenných nátěrů s malým podílem fermeže. Fermež zmýdelnatěla v hašeném vápně a na povrchu se vytvořilo vápenné mýdlo, které bylo ve ztuhlém stavu nerozpustné ve vodě. Tato nátěrová technika je sice ještě dnes použitelná, ale v podmínkách znečištěného životního prostředí, které v souvislosti s deštěm tvoří slabé louhy a kyseliny, nemá dostatečnou dlouholetou trvanlivost. Pro tónování vápenných barev je možné přidat do 5% suchých pigmentů. Více není schopno vápno vázat. Přátelé vápenných nátěrů používají tuto techniku i dnes, musí však počítat s kratším obnovovacím cyklem. Současnou náhradou s podobnými vlastnostmi jako vápno jsou silikátové disperzní barvy. I v tomto případě je nutné výběr nátěrového materiálu nechat přezkoušet řemeslníkem, protože jsou v nátěrových hmotách velké rozdíly v použitém množství disperzního podílu. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 6

7 Shrnutí možností barevného utváření na fasádách podstávkových domů Souhrnně se dá k barevnosti fasád říci, že možnosti barevného utváření byly omezeny materiálově technickými možnostmi. Byly proto vázány u starších staveb od jejich počátků až do 17. století z materiálně technických a hospodářských možností na jednoduché ne příliš obsáhlé barvení. To se týká všech oblastí s podstávkovým a roubeným stylem staveb. Barevná paleta dřevěných částí sahala od kameně šedých tónů (dřevěná patina) po tmavě hnědé, červenohnědé, ale také až dočerna lazurujícím tónům s viditelností dřeva. Působení ornamentů hrázdění se zakládalo na kontrastu čar a ploch a zároveň na působení rozdílnosti povrchů omítky a dřeva. K tomu se velmi dobře barevně přiřadily střechy z dřevěných šindelů, které obdržely stejné ošetření jako ostatní dřevo a také slaměné a rákosové střechy. Místně se tato barevnost udržela až do 19. století. Bohatší barevnost podstávkových domů byla však také od konce 16. a 17. století. Především to byly domy bohatších částí obyvatelstva (domy správců a faktorů), které si mohly dovolit větší barevnost. Barevně vyzvednuta zde byla především ostění vstupních dveří z přírodního kamene, okna a rámy oken, ozdobné prvky rostlinného vzhledu a písmo a jiná další zobrazení. Bylo používáno dokonce plátkového zlata. Předpoklad, že Hirschfeldský výběžek a Dittelsdorf byly hlavně černobílé, obce okolo Großschönau a v údolí Mandavy v teplých hnědých odstínech, břidlicová oblast kolem Obercunnersdorfu modro-bílá, a okolí Budišína tmověhnědá s bílou, Saské Švýcarsko hodně barevné a podstávky a roubenky severně od Budišína a Dolní Lužice až ke Spréwaldu černobílé, nelze zevšeobecňovat. Novější výsledky průzkumů přinášejí stále nové poznatky. To posiluje i mínění památkářů, že každý dům potřebuje vlastní průzkum. Barevnost vnitřních prostor Při utváření vnitřních prostor existovaly také stavebně časové, teritoriální a na majiteli závislé rozdíly. Zpočátku bylo provádění nezávislé na majiteli. Dřevo stropů v roubené světnici bylo olejováno, ale ne tak intenzívně jako venku. V převažujících případech bylo jen přetíráno fermeží. Po vyschnutí fermežové vrstvy následovalo voskování rozpuštěným včelím voskem. To umožňovalo snadnější péči v budoucnosti. Možnost péče o strop musela být zachována, protože stupeň znečištění lojovými svítidly, svíčkami ze včelího vosku a netěsnostmi v kuchyni, které měly dokonce i otevřená ohniště, byl značný. S počátkem 18.-tého až do 20.-tého století nabývala barevnost rychle na významu. Zvlášť dobře situovaní vlastníci nechtěli zůstávat pozadu za potřebami městských obyvatel a šlechty. Malíři, barvíři a vůbec specializovaní řemeslníci byli teď také žádaní a zaměstnaní i v podstávkovém domě, i když nároky na vesnicích nebyly tak vysoké jako ve městech. Přitom docházelo také k rozsáhlému používání barevných pigmentů (jako byly užívány i zvnějšku) v kaseinových, olejově temperových, KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 7

8 voskových a olejových barvách a lazurách. Obě poslední byly však ve vnitřních prostorách používány podstatně méně než v exteriéru. Olovnatá běloba byla užívána omezeně kvůli vlastnosti zažloutnutí, ne kvůli jedovatosti. Všeobecně se započalo v této době také na podstávkových domech následovat módní trend doby. Týkalo se to také technik nátěrů, technikzdobení a také tapet. Toto zjištění bylo až dosud zase potvrzeno pouze v jižních oblastech Horní Lužice, severních Čech a východně od Nisy. V brožuře Jiholužických podstávkových domů bylo správně popsáno následující: Do roku 1850 zažil náš dům množství zdobných drobností, stylové směry pozdního baroka, rokoka, klasicismu a nové užití napodobení starých stavebních stylů. Ty všechny jsou toho účastny a projevují se i jako samostatné lidové výtvory. Vznikala přitom malá mistrovská díla řemeslného umění. Přitom bylo stále lépe a mnohostraně rozvinuté malířské řemeslo na špici. Průzkumy nálezů potvrzují, že pro severní oblasti se tento trend nevytvořil. Zde dochází až v polovině 19. století k užívání technik šablon a později k válečkování na barevně natřených stěnách. Chyby přestaveb a škody z renovací Stále rychlejší vývoj ve stavebnictví a stavebních řemeslech a přísun průmyslových stavebnin a barviv přinesl i pro podstávkové domy nové projevy poškození. Těsnicí materiály a stále hustší laky a barvy vytvářely vodonepropustné a vodoodpudivé povrchy. Bohužel ale také nepřipouštěly výměnu vzduchu a vlhkosti. Dřevo a zdivo trpělo změněnými podmínkami. Došlo k sesychání a tvorbě trhlin. Vznikalo nebezpečí pro další existenci stavební hmoty. Omítky provlhly a dřevěné části zahnívaly. Následkem toho se šířily ve stavbě škodlivé soli a živočišní a rostlinní škůdci a vytvářela se nespokojenost a nepohoda mezi majiteli. V takových případech je třeba rada odborně kompetentních a specializovaných řemeslníků a restaurátorů, kteří vhodnými metodami při diagnostikování škod mohou odstranit nebo podpořit při provedení vlastníky. Chyby v domáckém zacházení s historickými a moderními materiály, ale i řemeslná neumělost z nedostatku památkově-ochranných znalostí, nebezpečná obchodnická snaha v nekvalifikovaném prodeji materiálů bez doložení památkářských znalostí a vlastností by měly být vymýceny. Dnešní požadavky a potřeby na bydlení majitelů podstávkových domů Dnešní požadavky a potřeby na bydlení obyvatel podstávkových domů jsou velmi rozdílné. Často zde vzniká přání na užívání všech předností moderních staveb. Při tom se často zapomíná na nedostatky moderních staveb a schází rada, jak dobrý vliv může mít na zdraví obyvatel originální stavební hmota nebo historické stavební materiály. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 8

9 Užití nových nátěrových hmot a nářadí Nové nátěrové hmoty, prostředky na ochranu dřeva a k tomu příslušné pracovní postupy a nářadí mají jistě své důvody v hospodárnosti ale i ve zdravotní oblasti a v ochraně prostředí. V průmyslu barev byly podle dnešního stavu znalostí také v minulosti dělány velké chyby, ale to byl stav znalostí tehdejší doby. Hodně současných prodávaných nově vyvíjených vodorozpustných barev, laků, lazur a těsnicích hmot se hodí pro použití na podstávkových domech jen podmíněně nebo vůbec ne. To se týká i nářadí, při jehož použití, nejsou vždy rozpoznatelné stopy historického ručního zpracování. Pro domácí kutily a mnohé řemeslníky nebo udělej si sami bez památkového nebo řádného řemeslného vzdělání (např.: mistr řemesla, restaurátor v tom řemesle) může být trh nepřehledný, aby mohli udělat odborně správný výběr. Využití historických nátěrových hmot a nářadí Historické receptury barev neobsahují žádné jedy, jestliže v nich nebyly použity těžké kovy a jedovaté konzervační látky. Použití jedovatých látek při výrobě barev podle starých receptur může být dnes bez problémů vynecháno. Profilovaní řemeslníci památkové péče si je vyrábějí stále ještě sami. Jsou však výrobci přírodních barev, kteří mají podobné produkty. Nevýhodou těchto produktů jsou delší časy schnutí. Nářadí pro zpracování jsou zde kartáče a štětce, které po užití zanechávají štětcovou strukturu. V příloze jsou uvedeny příklady historických materiálových receptur. Tyto údaje mají čistě informačně-vzdělávací účel. Pro jejich použití by se však mělo využít odborné firmy. Přitom jsou však myslitelné i vlastní výkony pod řemeslným dohledem. Zásadně musí být ještě jednou zdůrazněno: "Samotná vůle nestačí k provádění řemeslných prací v oblasti památkové péče a restaurování." Zadavatel si musí nechat předložit před zadáním zakázky odpovídající kvalifikaci a reference, též k materiálům od prováděcí firmy, aby provedená práce nebyla jen otázkou ceny, ale také kvality. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 9

10 Příloha Historické receptury materiálů Odstraňovač nátěrů (Zwingerpaste) Složení zhruba pro 80 kg odstraňovače (Zwingerpaste): 20 kg hydroxidu sodného (sodného louhu NaOH) 3,6 kg mazlavého mýdla 0,7 kg vápenného prachu (hašeného vápna, čerťák) 6,3 kbelíků jemného dřevěného prachu (z broušení) Součásti se intenzivně smíchají bez hydroxidu sodného se 4-mi kbelíky vody a následně se opatrně přidává hydroxid sodný. Používat ochranné oblečení, brýle a gumové rukavice. Pozor: jedovaté a silně leptající. Neutralizace se při potřísnění provádí octovou vodou. Vápenné barvy Vápenné barvy vznikají ze silně zředěného v jámě (mokrou cestou) hašeného bílého vápna. Je možný nepatrný přídavek (cca. 3-5 % celkového množství) s vápnem se snášejících pigmentů (přírodní zemité pigmenty a pigmenty z oxidů železa). Přidání olejové fermeže (asi 0,7 litru na kbelík) umožňuje tvorbu vápenného mýdla a pevnější, povětří odolnější povrchy. Vápenokaseinová barva Přidání kaseinu je nutné v případě žádané silné barevnosti s vysokým podílem pigmentů na ručně malovaných ozdobách apod. a zvyšuje přídržnost, kterou samotné vápno nemá. V tomto případě je nutné provést následné povrchové zmýdelnatění nerozpustným vápenným mýdlem. Klihové barvy Klihové barvy přicházejí v úvahu pouze při restaurování v interiéru, když bylo nalezeno dražší a vzácnější barevné zpracování klihových barev. V ostatních případech je lépe přejít na vápennou nebo vápenokaseinovou techniku. Pigment klihových barev je vápno, pojidlo je klíh z kostí, později rostlinný klíh z obilného nebo bramborového škrobu. Tyto nátěry jsou extrémně citlivé na vlhko a extrémně ohrožené plísněmi. Olejové barvy Olejové barvy jsou vyráběny z pigmentů, fermeže, odstátého oleje a sušidel (sikativů). Složky se v odpovídajícím množství dávají do válcového mlýna a jemně se rozemelou. Tím vzniká olejový a ještě relativně difuzně otevřený nátěr. Ochrané nátěry proti rzi. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 10

11 Nátěry proti korozi jsou vyráběny jako olejové barvy. Oxid olovnato-olovičitý (suřík) jako pigment již není povolen, pouze s povolením výjimky. Pigmenty oxidů železa splňují přibližně tento účel také. Pro uzavírací (poslední) nátěr slouží jako pigment grafit nebo železitá slída. Poslední nátěr smí být nanášen jen tupováním. Ochranné prostředky na dřevo Ochranné prostředky na dřevo je nutno podle účelu užití nechat provést jen odbornou firmou nebo pod jejím vedením. Fasádní barvy Výplně podstávkových domů jsou ošetřovány jak již shora popsáno vápennými nebo vápennokaseinovými barvami. Při extrémním zatížení je možno použít v oblasti jílové omítky i disperzní silikátovou barvu s difuzním odporem Sd<0,01 m, u suché tloušťky vrstvy třídy 1 (s d <0,14 m). Dobu vyzrání čerstvé omítky v délce 1 den/1 mm tloušťky omítky je nutno bezpodmínečně dodržet. U čistě vápenné omítky podle historického smíchání může být natírána také čistě silikátová barva. Dobu vyzrání čerstvé omítky v délce 1 den/1 mm tloušťky omítky je nutno bezpodmínečně dodržet. KAPITOLA C BAREVNOST PODSTÁVKOVÉHO DOMU STRANA 11

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč CENÍK platnost od 1.5.2009 výhradní zastoupení pro ČR Borek 11, 380 01 Dačice tel./fax: +420 384 422 3, mobil: +420 28 500 88 e-mail: info@kreidezeit.cz, www.kreidezeit.cz Program na ochranu dřeva - oleje

Více

Co je hlína? www.procrea.de

Co je hlína? www.procrea.de Co je hlína? Hlína je výsledkem zvětrání pevných hornin a tvoří svrchní povrch Země. Je to směs písku, štěrku a hlíny. Hlína spojuje drobné částečky s hrubšími. Již staletí se využívala jako stavební materiál.

Více

VY_32_INOVACE_A 02 15

VY_32_INOVACE_A 02 15 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120 Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120 Původní domovinou této dřeviny je severní Amerika, v Evropě se pěstuje od 19. století. Jde o borovici, jejíž jádrové dřevo je žlutavě hnědé až červenohnědé,

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_T_3.01 Datum vytvoření

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Malířské techniky Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky jsou ideálním materiálem nejen pro finální přípravu a vyrovnání povrchů

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

CENÍK výhradní zastoupení pro ČR a SR

CENÍK výhradní zastoupení pro ČR a SR platnost od 5.8.2014 CENÍK výhradní zastoupení pro ČR a SR Borek 11, 380 01 Dačice, dotazy a objednávky: +420 774 600 766, +420 728 500 788 e-mail: info@kreidezeit.cz, www.kreidezeit.cz Ochrana dřeva v

Více

KEIM-Restauro-Grund. www.novacek-fasady.cz. exteriér / interiér. Popis: Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy.

KEIM-Restauro-Grund. www.novacek-fasady.cz. exteriér / interiér. Popis: Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy. www.novacek-fasady.cz KEIM-Restauro-Grund exteriér / interiér Popis: Oblast použití: Dodávaná forma: Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy. KEIM-Restauro-Grund je náhrada přírodního

Více

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY 31 32 PRUŽNĚ PLASTICKÉ TMELY AKRYLOVÉ TMELY ŠTUKOVÝ TMEL Tmelení spojů a prasklin na fasádách, opravy prasklin štukových povrchů, retušovací opravy zrnitých povrchů, dokončovací hrubozrnné spárování kolem

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg)

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg) Pigmenty Základní řadu tvoří pigmenty Deffner&Johann a Raphael. Na ni pak navazuje kompletní nabídka pigmentů a barviv firmy Kremer Pigmente obsahující cca 800 položek. Obj.číslo Název 100g 1000g 25/10kg

Více

Vápno stavební hmota píše dějiny

Vápno stavební hmota píše dějiny Vápenná surovina v původní podobě. Základem produktů systému KEIM Athenit je kvalitní hašené vápno skladované ve speciálních prostorách. Vápno stavební hmota píše dějiny Oválný obrázek: Jeskynní malby

Více

RASANTE 1100 RASANTE 1200

RASANTE 1100 RASANTE 1200 KATALOG VÝROBKŮ STĚRKY 13 RASANTE 1100 Vápenocementová jemná dokončovací stěrka pro občanské stavby. Práškový produkt dostupný v bílé a světle šedé barvě, ideální jako jemná malta k dokončování nových

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Nátěry dřevěného obložení

Nátěry dřevěného obložení Nátěry dřevěného obložení Dříve než začnete Máte k disopozici dřevo přírodní a drsné nebo již dřevo natřené či jinak ošetřené? Dřevo je živý materiál, který vyžaduje speciální péči. Přestože je dřevo

Více

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek Účelné doplnění sanace zdiva. Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Difúzní lišta odstraňuje defekty

Více

renesance vzdušného vápna

renesance vzdušného vápna renesance vzdušného vápna Systém Historic Kalkfarbe Dispergovaný vápenný hydrát Pro restaurování, ochranu historických památek a ekologické bydlení 1 Typy vápenných nátěrových hmot Modifikované vápenné

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Princip. Nejteplejší cihla na světě jednoduchý princip. Vynikající kvalita izolace. Integrovaná izolace

Princip. Nejteplejší cihla na světě jednoduchý princip. Vynikající kvalita izolace. Integrovaná izolace Princip Nejteplejší cihla na světě jednoduchý princip Integrovaná izolace Nejlepší způsob, jak docílit vysokého standardu tepelně izolačních hodnot, je zabudovat kvalitní izolaci přímo do cihly. Perfektní

Více

NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A.

NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A. NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A. Na současný trend obliby vzhledu přírodních materiálů v interiérech i na fasádách zareagovala společnost Paulín S.p.A. vyvinutím a uvedením na trh speciální řady materiálů

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY OMÍTKY NANOPOR OMÍTKY Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i intriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. K 1,5 škrábaná struktura 1,5 mm 2,5 kg 30

Více

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Na přípravě jakéhokoliv podkladu závisí kvalita nátěru, stěrky,penetrace. Špatně připravený podklad může mít za následek praskání, odlupování a nedokonalou

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí

Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí Povrchové úpravy Provádí kvůli zlepšení technických, užitných a estetických parametrů. Zvyšují odolnost proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým

Více

Pokyny pro instalaci NMC Czech, s,r.o., Spořická 4949, 43001 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81 84, www.nmc-czech.cz, e mail: info@nmc-czech.

Pokyny pro instalaci NMC Czech, s,r.o., Spořická 4949, 43001 Chomutov, Tel: +420 474 63 87 81 84, www.nmc-czech.cz, e mail: info@nmc-czech. Pokyny pro instalaci strana 1 NOMA STONE stěnové panely (imitace kamenného obložení stěn) Přehled produktů 2 Substrát 2 Zpracování 3 Nástroje a nářadí 5 Finální lak 6 Poznámky 7 strana 2 Přehled produktů

Více

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10 WOCA * -produkty pro dřevěné podlahy, zahradní nábytek, venkovní terasy, fasády a pracovní dřevěné desky Doporučený MOC platný od 16. 4. 2012 Ceny bez DPH Louhy Ošetření louhem zabraňuje u měkkých dřev

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 %

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Bezkontaktní fasády Bezkontaktní fasády (zavěšené provětrávané)-provětrávané fasády

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

Sanační omítkové systémy Baumit Sanova. Informační servis

Sanační omítkové systémy Baumit Sanova. Informační servis Sanační omítkové systémy Sanova Informační servis Sanace vlhkého, částečně zasoleného zdiva Vzájemná sladěnost výrobků v systému Jednoduchá manipulace a zpracování Osvědčené sanační omítkové systémy s

Více

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

SANACE VLHKÉHO ZDIVA SANACE SANACE VLHKÉHO ZDIVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA www.paulin.cz paulin@paulin.cz Hlavní důvody a příčiny degradace konstrukčních materiálů Penetrace vody do interiérového zdiva představuje ve stavebnictví

Více

ClickBoard novinka na českém trhu. Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou. ClickBoard

ClickBoard novinka na českém trhu. Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou. ClickBoard ClickBoard novinka na českém trhu Obkladové stěnové a stropní panely s finální povrchovou úpravou ClickBoard Obkladové stěnové a stropní panely ClickBoard interiér Vašich snů Stěnové a stropní panely ClickBoard

Více

Technický list StoLook Piccolo

Technický list StoLook Piccolo Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Výrobková skupina odolávající poškrábání a nárazům bez rozpouštědel a odolávající dezinfekčním prostředkům světlostálá snadno čistitelná mechanicky

Více

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům pro dokončenou sílu stěny 100 a 125 mm se symetrickým uložením pro jednokřídlé i dvoukřídlé systémy MONTÁŽNÍ NÁVOD URČENÍ ZÁSAD POUŽITÍ A ÚDRŽBY Před zahájením montáže

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku Účel použití přípravku: PU 250-50 d15/0412 2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3 Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový protikorozní nátěr na bázi polyuretan-acryl s delší dobou

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná

Více

Zabývám se profesionálně téměř 15 let restaurováním starých věžních hodin. Součástí těchto věžních hodin, starých sto, dvě stě i více let, jsou velmi často ciferníky zhotovené ze dřeva. Jejich stav je

Více

Produktový list. Autokosmetika

Produktový list. Autokosmetika Produktový list Autokosmetika Péče o lak Šampony SONAX XTREME šampon 2 v 1 Šampon se sušicím účinkem pro ruční mytí. Podporuje rychlý odtok vody a nezanechává skvrny. 1 l 215 300 SONAX Lešticí šampon,

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Leonardo da Vinci, Mona Lisa

Leonardo da Vinci, Mona Lisa Leonardo da Vinci, Mona Lisa Malba je technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, zpravidla pomocí štětce. V přeneseném slova smyslu znamená také produkt této činnosti. Od kresby se liší použitým

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

Průvodce sortimentem - Oleje a vosky

Průvodce sortimentem - Oleje a vosky Průvodce sortimentem - Oleje a vosky Obsah Oleje a vosky s certifikací 2 Oleje a vosky rychle vysychající 3 Podlahové oleje a vosky 3 Exteriérové oleje a vosky 4 Tintovací pasty 5 Oleje a vosky 1. Oleje

Více

Znalost Dovednosti Kompetence

Znalost Dovednosti Kompetence Získané dovednosti, znalosti 2.1 Základní Příprava podkladu První Minerální podklady - Klasifikace (přírodní, umělé) - Funkce / vlastnosti / složení zdiva, omítky, beton, sklo - Podzemní zkoušky (metody)

Více

PCI-Elastoprimer. Adhezní podkladová penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Rozsah použití. Vlastnosti produktu

PCI-Elastoprimer. Adhezní podkladová penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár. Rozsah použití. Vlastnosti produktu PCI-Elastoprimer Adhezní podkladová penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár Výrobní list č.: 201 S PCI-tabulkou penetrací Rozsah použití Pro vnitřní i venkovní použití. Do spár na stěnách, podlahách

Více

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch KATALOG VÝROBKŮ LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉ MATERIÁLY PRO PROFESIONÁLY Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK Schnelle Trocknung: 20-40 Minuten Z-157.10-131

Více

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00 PENETRACE Penetrace pod omítky vodní-pigmentované Pigmentový speciální základní nátěr pro strukturované omítky v exteriéru i interiéru Capatect penetrace pod omítky B 25 kg 0,2 kg 55,00 1 375,00 Capatect

Více

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech Základní y Impregnace na dřevo s obsahem bylin 1010 45 0.75 452.00 6.50 70.00 na dřevo v exteriérech, proniká

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

Balení do omítek ze série Art

Balení do omítek ze série Art Hrubá omítka a zdící malta Picas 3 790 Kč / 4 586 Kč 1 895 Kč / 2 293 Kč 260 Kč / 315 Kč (vč. obalu) Hrubá omítka s přísadou řezanky Picas ( řezanka je v BIO kvalitě) 4 190 Kč / 5 070 Kč 2 095 Kč / 2 535

Více

Obkladové palubky. Obkladové palubky. Profil C - Klasik. Profil F - Tatran. Profil E - Soft MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY. www.drevoobchod.

Obkladové palubky. Obkladové palubky. Profil C - Klasik. Profil F - Tatran. Profil E - Soft MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY. www.drevoobchod. Obkladové palubky Obkladové palubky Palubky jsou dílce vyrobené z masivního dřeva, které jsou frézovány do různých profilů, tlouštěk a délek. Dle normy ČSN EN 14519 se palubky třídí do třech stupňů kvality

Více

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU Pro řešení problémů kondenzace vlhkosti na stěnách, hluku a vlivů teplotních změn 9 kg VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ MIN. TLOUŠŤKA 5 mm, termoizolace v proporci k tloušťce

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

www.glamur.cz * chrom žárovka není součástí svítidla * černý dřevěný stojan, chromované doplňky žárovka není součástí svítidla

www.glamur.cz * chrom žárovka není součástí svítidla * černý dřevěný stojan, chromované doplňky žárovka není součástí svítidla S001 * chrom ROZMĚRY (cm) : v 195 x š 37 x h 37 CENA: 21 546,- Kč bez DPH HMOTNOST: 10 kg ŽÁROVKA: E27, 60W, 1 ks S002 * černý dřevěný stojan, chromované doplňky ROZMĚRY (cm) : v 102 x š 44 x h 43 CENA:

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu

Lepší dřevo pro Vaši terasu Lepší dřevo pro Vaši terasu žádné třísky, žádné praskliny vysoká odolnost, dlouhá životnost nízká náročnost na údržbu nepřekonatelný poměr kvality a ceny Terasové profily biwood ze dřeva jen to nejlepší!

Více

Mnoho podob dřevěných stěn

Mnoho podob dřevěných stěn 140 Interiér ROZHODNUTÍ PRO STAVBU Z MASIVNÍHO DŘEVA JE ROZHODNUTÍM PRO ŽIVOT V PŘIROZENÉ INTERAKCI S PŘÍRODOU. STROM JE ŽIVOU SOUČÁSTÍ PROSTORU, VE KTERÉM ŽIJEME. OBKLOPUJE NÁS NA KAŽDÉM KROKU. MÍSTŮM

Více

katalog Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC)

katalog Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC) Vzorková prodejna spolecnosti MAGICRETE: Chráštany 140 252 19 Rudná u Prahy Ceská republika (CZECH REPUBLIC) Tel/Fax: +420 257 951 521 Fax: +420 251 619 289 Mobil: +420 605 255 512 sortiment zboží a seznam

Více

Aquawood Ligno+ Top 59111

Aquawood Ligno+ Top 59111 59111 Vysoce transparentní vrchní vrstva povrchové úpravy na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmyslové a řemeslné použití Určena pro 3-vrstvý systém s Aquawood Ligno+ Base a Aquawood Ligno+

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Posouzení objektu K zámku 214, Praha 9 Dolní Počernice z hlediska vlhkosti a vlhkostních projevů a možné postupy a návrhy řešení Zpracovatel: Zadavatel: TRUMF, renovace

Více

DŘEVĚNÉ PODLAHY OCHRANA & ÚDRŽBA CENÍK OSMO COLOR. Maloobchodní ceník 2014 2013

DŘEVĚNÉ PODLAHY OCHRANA & ÚDRŽBA CENÍK OSMO COLOR. Maloobchodní ceník 2014 2013 PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA NÁTĚRY DŘEVO NA DO DŘEVO VNITŘNÍCH DO A VNĚJŠÍCH VNITŘNÍCH PROSTOR A VNĚJŠÍCH PROSTOR OŠETŘENÍ TVRDÝ VOSKOVÝ DŘEVA OLEJ A JEHO NA ÚDRŽBA DŘEVĚNÉ PODLAHY OCHRANA & ÚDRŽBA CENÍK OSMO COLOR

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB

Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB Otevírací doba: Po Pá 7 30 15 30 Jaroslav Karban Ořešská 972/59, Praha 5, 155 00 prodejna: 778 480 171 mob: 603 427 868 E-mail: jaroslav-karban@seznam.cz www.palubkykarban.cz

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend Firma Caparol uvádí na trh inovační řadu produktů pro fasádní systémy, které

Více

Stavební systém EUROPANEL, materiálová složení, zkušenosti s dozorem nad výrobou Jitka Beránková Historie Dřevo jako stavební materiál dnes: Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních

Více