Duhové pohádky. Školní vzdělávací program Mateřské školy Heřmanov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duhové pohádky. Školní vzdělávací program Mateřské školy Heřmanov"

Transkript

1 Duhové pohádky Školní vzdělávací program Mateřské školy Heřmanov

2 Integrované bloky Podzimní pohádky Září pohádka O Ježourkovi pohádka O pyšné muchomůrce pohádka O jablíčkové babičce Říjen pohádka O dráčkovi Mráčkovi pohádka O šišaté bramboře Strašidelná pohádka Listopad pohádka O neposlušném autíčku pohádka O Koblížkovi Zimní pohádky Prosinec Čertovská pohádka Vánoční pohádka Leden Sněhová královna Pohádka z iglů Únor pohádka O sněhulákovi Masopustní pohádka

3 Jarní pohádky Březen pohádka O ztraceném zajíčkovi pohádka O studánce pohádka O jarním deštíku Duben Velikonoční pohádka Pohádka z Afriky Čarodějnická pohádka Květen Zamilovaná pohádka Proč maminka Adámka nechce Letní pohádky Červen pohádka O vodníku Brčálkovi Pohádka z mořských hlubin Indiánská pohádka

4 Podzimní pohádky Září pohádka O Ježourkovi Ježourek je malý ježeček, který je stále nespokojený, nic ho nebaví a se svými bratříčky a sestřičkami se nudí. Rozhodne se odejít od své maminky, aby prozkoumal svět. Dostane se do velkého lesa, kde bude poznávat mnoho nových kamarádů a zažije mnoho dobrodružných chvil. Děti se s Ježourem podívají do lesního prostředí, naučí se jaké žijou v lese zvířata, jak se jmenují, co jedí, kde spí, jak vypadají. Hlavní postavou, o které se budeme chtít něco zajímavého dozvědět, je ježek. Budeme si povídat o ježkovi a jeho životě, proč se choulí do klubíčka, co má nejraději k jídlu, proč celou zimu prospí a jak se na ni musí připravit. Děti budou pomáhat Ježourkovi řešit různé situace v lese, hledat ostatní zvířátka, poznávat zvířátka lesní a ostatní, přiřazovat barvy ke zvířátkům, rozlišovat množství nasbíraných lesních plodů, zdolávat lesní překážky ( chůze po lavičce, přeskoky, podlézání ). Společně s Ježourkem budeme poznávat písmeno J. procvičovat jeho výslovnost formou básniček o ježkovi nebo jiných lesních zvířátkách. Budeme trénovat jemnou motoriku při výtvarných činnostech a výrobě ježků ze slaného těsta. Společně se budou děti učit jakou hodnotu má vzájemná pomoc druhému a budeme utužovat hezké vztahy v kolektivu. Důležité je naučit se přijímat nové děti a pomoci jim v prvních dnech odloučení od maminky. I Ježourek pozná, jak důležité je, mít dobrého kamaráda a umět táhnout za jeden provaz. Očekávané přínosy pro dítě. mít alespoň základní znalosti o lesním prostředí a jeho nástrahách znát lesní zvířata a umět je pojmenovat, rozlišit od zvířat ostatních uvědomit si, že v lese jsme návštěvník a zvíře je zde doma vědět jak se v lese správně chovat mít povědomí o životě Ježka obecného, jak ho můžeme chránit dokázat interpretovat básničku Ježek v zimě umět barevně rozlišit zvířecí zabarvení logopedická chvilka hláska J mít povědomí o hodnotě přátelství a vzájemné pomoci umět se vcítit do situace druhého a pomoci mu

5 umět se orientovat v prostorách mateřské školy, vědět, kde je mé místo v šatně, v koupelně nebo v jídelně znát všechny děti jménem zvládnout samostatnou chůzi po lavičce, podlézání, přeskoky přes tyčku, umět se schoulit do klubíčka a rovně se postavit

6 pohádka O pyšné muchomůrce V jednom lese, který byl tak velký, že dospělý člověk, by ho přešel za dva dny, zajíc za dvě hodiny a šnek dva roky byla uprostřed malá lesní mýtinka. Tahle mýtinka byla hluboko v lese a tak o ní věděli jen zvířátka, která tam chodila ke studánce pít. Na té mýtince však rostla velmi pyšná muchomůrka, která chtěla být královnou. Byla moc protivná a na ostatní obyvatele mýtinky moc ošklivá. Děti se v této pohádce seznámí s lesními stromy, plody a houbami. Pomohou obyvatelům lesní mýtinky vypořádat se s pyšnou muchomůrkou a muchomůrce zase ukážou, že nemít žádné kamarády je velký nerozum, který se ale může vždy změnit. Budeme si s dětmi osvojovat správné kamarádské chování. Umět se rozdělit o něco společného a nebýt lakomý. Jak se bude muchomůrka měnit bude poznávat další houby a děti se je naučí poznávat také. Budeme muchomůrce přilepovat ztracené tečky na kloboučku a vymýšlet další módní klobouky pro houbičky. Přitom si procvičíme rozeznávání geometrických tvarů. Děti si budou procvičovat nadále výslovnost hlásky J a přidáme si k tomu hlásku M. Zkusíme poznat na jakou hlásku začínají názvy hub a lesních plodů. Jakou mají houby barvu a s tím související barvy podzimu. Při procházkách do okolí budeme houby hledat a učit se, které jsou jedlé a které necháme v lese. Děti nakonec dostanou společný úkol pro dvojici. Doma zjistí od maminky, jak se vaří správná smaženice z hub. Očekávané přínosy pro dítě znát alespoň několik jedlých hub a umět odlišit od hub jedovatých mít povědomí, jak jsou jedovaté houby nebezpečné vědět, jak se zachovat při požití jedovatých hub-první pomoc umět pojmenovat některé lesní plody a stromy rozeznat je podle vzhledu, tvaru, velikosti umět určit větší- menší, vysoký-nízký, malý-velký umět přednést básničku Muchomůrka umět se orientovat v prostoru, určit kde je vpředu, vzadu, uprostřed vědět, co dělat, pokud se ztratíme v lese ovládat číselnou řadu do 5 umět pracovat s jemným materiálem ( krepový papír) umět napodobit předváděné pohyby těla uvědomit si hodnotu lesa a jeho plodů umět zacházet s lesním bohatstvím logopedická chvilka hláska J a M

7 pohádka O Jablíčkové babičce Jablíčková babička je babička kouzelná, děti si s paní učitelkou přečtou pohádku o tom, co všechno má taková babička na starosti. Musí se starat o stromy, kterým říkáme jablůňky, aby měly v létě a na podzim hodně zdravých jablíček. Děti dostanou od jablíčkové babičky dopis s prosbou o pomoc. Babička stůně a musí ležet doma v chaloupce v posteli a pít horký čaj s medem. Ale práce nepočká a tak poprosila děti, jestli by jí mohly pomoci. Nejprve budeme s dětmi rozeznávat různé druhy ovoce, jejich barvy, tvary, velikosti ale hlavně názvy. Budeme si povídat o tom jak vyroste strom a na něm potom taková jablíčka nebo hrušky, švestky nebo třeba třešinky. Děti mají za úkol rozlišit barvy jablíček ( správné od nesprávných-jablíčka zdravá a nemocná), přijít na to co potřebuje strom a jablíčka aby mohla růst. Podle chuti budeme poznávat různé ovoce. Podle hmatu jablíčka mezi různými předměty. Nakonec musí děti jablíčka natrhat na stromě, který se ohnul přes řeku( lavička a nad ní zavěšená papírová jablíčka). Pro babičku děti vyrobí krásnou jablůňku s jablíčkami ( tiskátka z jablek). Naučíme se několik písniček o jablíčkách. Na konci této nelehké cesty bude na děti čekat babička s košem plným jablíček, z kterých po rozříznutí vyletí spousty hvězdiček. Očekávané přínosy pro dítě umět ovládat své tělo, chůze po lavičce rovnováha umět používat hmat a chuť- poznávat dle smyslů mít povědomí o růstu stromů a povinnosti chránit přírodu znát druhy ovoce, jejich názvy a přiřazení ke stromu poznat ovoce dle barvy, tvaru, velikosti rozlišit ovoce exotické a tuzemské používat vodové barvy s přírodním materiálem interpretovat písničku Měla babka čtyři jabka, Pod naším okýnkem děti 5-6leté zatancovat mazurku k písničce soustředit se na poslech čteného textu umět vyprávět krátký příběh mít smysl pro pomoc druhému rozvoj fantazie ( hvězdičky v jablíčku) správná artikulační obratnost

8 Říjen pohádka O dráčkovi Mráčkovi Dráček Mráček je papírový drak, kterého si vyrobili na podzim dva kluci. Když se venku zvedl velký vítr kluci šli na pole a chtěli, aby dráček pěkně lítal. Ale dráčkovi to nešlo, vítr se sním honil sem a tam a nechtěl pomoct dráčkovi do oblak. Kluci se také moc nesnažili a tak nakonec nechali draka ležet na kraji pole a šli pouštět draky s ostatními dětmi. Večer, když šli všechny děti domů, milí kluci s nimi a na dráčka Mráčka zapomněli. Dráček zůstal na poli sám a brzy se začalo stmívat. Dráček se moc bál až se strachem celý klepal.. (Malované pohádky, Jitka Molavcová) Děti budou vymýšlet jak dráčkovi pomoci, co je potřeba k tomu, aby dobře lítal. Budou hodnotit jednání dvou kluků z pohádky. Naučí se pracovat s látkou a dráčkovi vyrobí nové dračí kamarády. Z papíru skládáním vytvoříme harmonikové mašle na dračí ocas. Vymyšleným kouzlem proměníme papírového dráčka v opravdového pohádkového draka, který umí létat sám. Zahrajeme si dračí honičku a dračí souboj. Budeme přemýšlet, kde drak bydlí a jak to u něj doma vypadá, co má rád k jídlu a kolik může mít hlav. Děti se budou učit rozlišovat množství a počet do 10. Naučíme se určovat geometrické tvary ( tvar papírového draka). Budeme si povídat jaký mají děti z draka pocit, jestli se ho bojí nebo ne. Dostaneme za úkol doma s maminkou a tatínkem najít obrázek pohádkového draka. Budeme pantominou předvádět, co máme my nejraději k jídlu. Naučíme se básničku o drakovi. Správně vyslovujeme hlásku D a hledáme další slova začínající na D. Nakonec dráčka proměníme zpět v papírového a on ukáže jak se naučil jako pohádkový drak rychle létat. Očekávané přínosy pro dítě naučit se pohotově přemýšlet používat představivost a fantazii přemýšlet o svých pocitech a reprodukovat je slovem umět ohodnotit jednání druhého (kladné a záporné skutky) zvládat práci s látkou ( stříhání, lepení ) pracovat s tupou jehlou ( navlékání ) překládat papír do harmoniky rozeznat množství v rozsahu 10, správně určovat posloupnost určovat správně geometrické tvary na vzoru předmětu

9 umět používat vlastní tělo k předvedení činnosti či věci interpretovat básničku Draci logopedická chvilka hláska D, T, N umět pohybovat tělem dle vzoru zvládat běh v zástupu, sladit pohyb s ostatními

10 pohádka O šišaté bramboře Dědeček s babičkou na podzim vyhrabávali brambory. Babička vyhrabala jednu opravdu velikou pěkně tvarovanou. Odstrčila ji k ostatním bramborám a zelenině a hledala další brambory. Najednou však uslyšela slabé plakání, otočila se na dědečka a poslouchala. Jde to od brambor a zeleniny. Shýbla se k bramborám a ona to pláče právě ta velká brambora. Babička se ptá, co se stalo? Nikdo si se mnou nechce povídat ani kamarádit protože jsem celá šišatá. Ale, ale povídá babička to není hezké od ostatních brambor.. Co si myslí děti? Jak je to s tím vnějším vzhledem. Záleží na tom, jak kdo vypadá nebo spíše na tom, jaký je? Budeme o tom přemýšlet a přitom se naučíme poznávat zeleninu a její význam pro zdraví lidí. Jaké znají děti vitamíny? K čemu nám pomáhají? Jak je důležité se zdravě stravovat a hlavně na podzim o sebe pěčovat? Zopakujeme si výslovnost hlásek J, M, B, D Naučíme se písničku Brambory a říkadlo Pasáci pečou brambory. Zkusíme vymyslet různé pokrmy z brambor a děti prozradí své nejoblíbenější jídlo. Budeme určovat v kterém pytli je brambor více podle hmotnosti. Namalujeme pro bramboru kamarády ( druhy zeleniny). Nakonec si vyrobíme panáčka bramboráčka. Očekávané přínosy pro dítě umět se vžít do situace druhého a zkusit ji vyřešit mít zažité hodnoty jednotlivce bez rozdílu vzhledu či rasy umět vyjmenovat alespoň několik dobrých vlastností a několik špatných znát druhy zeleniny, jejich názvy, barvy hodnota zdraví, jak si ho chránit a pečovat o něj vitamíny a co pro nás znamenají, správná životospráva rozeznat zeleninové druhy od ovoce umět zazpívat písničku Brambory interpretovat říkadlo pasáci pečou brambory určit váhu předmětu ( těžší-lehčí ) výroba panáčka z brambor, mrkve a další zeleniny skok v pytli, hod bramborou, přeskoky přes lano, přenesení brambory na rovném podnose jednou rukou, na polévkové lžíci

11 Strašidelná pohádka V jedné malé vesnici, žil starý dědeček a ten měl několik vnuků a vnuček. Děti často chodily za dědečkem a on jim vyprávěl krásné pohádky a dávné příběhy. Všichni ho měli velmi rádi a nevynechali ani jednu chvíli, kdy se mohli u dědečka všichni sejít a společně trávit příjemné chvíle. Dědeček byl ale velmi starý a každou chvíli hodně unavený. Využíval každé chvilky a podřimoval v křesle, aby nabral sil. Jednoho dne mu však nezbyly síly ani na vyprávění pohádek. Ve svém křesle usnul nadobro. Děti byly velmi smutné a ti nejmenší moc a moc plakaly. Jejich rodiče je utěšovaly a vysvětlovali, jak to v životě chodí. Celý život prožíváme tak nejlépe, jak jen dovedeme. A ke stáru už je naše tělo unavené a potřebuje si odpočinout a když už ani odpočinek nestačí, je čas se odebrat do jiného světa a tím je svět zemřelých duší. Tam je dědečkovi moc dobře a užívá si zaslouženého odpočinku. My všichni můžeme kdykoliv zajít na hřbitov a zavzpomínat na našeho milého dědečka. Jednou v roce se slaví svátek zesnulých a všichni, kterým někdo blízký zemřel, by měli zajít na hřbitov a vzpomenout si na krásné chvíle s ním prožité. Dědeček na nás jistě také myslí. Zdá se to možná trochu strašidelné, ale není, naopak rozsvícené svíčky a lampičky 2. listopadu na hřbitově působí hezky a klidně. Očekávané přínosy pro dítě seznámit se se svátkem všech zesnulých mít povědomí, proč chodí v ten den lidé na hřbitov porozumět skutečnosti, když mi zemře blízký umět projevit své pocity a myšlenky k tématu nebát se naučit se pracovat a tvořit z přírodnin

12 pohádka O neposlušném autíčku Listopad V jednom městě žilo pěkné červené autíčko. Patřilo panu Šnofousovi, který měl své autíčko velmi rád. Autíčko mělo však jednu vadu, bylo velmi neposlušné. Pan Šnofous jezdil každý den s autíčkem do města do zaměstnání a odpoledne na nákup. Autíčko chvíli dělalo dobrotu, ale jen zahlédlo, že na semaforu je červená, hned se rozjelo velkou rychlostí a projelo křižovatku na červenou. Potom zase nedalo přednost chodci na přechodu, zahnulo jiným směrem, než ukazovalo světlo na boku autíčka. Pan Šnofous byl velmi nešťastný a každý den se vracel domů se strachem, aby se nepřihodilo další jízdu nějaké neštěstí. Děti, chová se autíčko správně? Přemýšlíme, jak se chovat správně na silnici a vzpomínáme jak se chová naše auto, které řídí náš tatínek.vysvětlíme si, proč jsou pravidla silničního provozu tak důležitá a co by se mohlo stát, kdybychom je nedodržovali. Zahrajeme si pohybové hry, které nás naučí několik pravidel. Podíváme se jak vypadají značky a co nám říkají. Ujasníme si vztahy mezi chodci a auty. Budeme poznávat barvy aut a řadit se dle pokynů za sebou, vedle sebe, vpravo, vlevo. Zkusíme si některé značky namalovat a naučit se je nazpaměť. Prohlídneme si knihy a poznáme další dopravní prostředky. Naučíme se jak se jmenují řidiči(kapitán, strojvedoucí, pilot, řidič nákladního vozu, motocyklista, cyklista ). Obeznámíme se o zásadách první pomoci při autonehodách. Očekávané přínosy pro dítě umět se pohybovat v silničním provozu jako chodec znát alespoň obecně zásady silničního provozu znát některé důležité značky a signály rozeznat tři barvy semaforu a vědět, co signalizují znát různé dopravní prostředky a jejich vedoucí mít povědomí o riziku autonehod a neštěstí, které s tím souvisí umět se řadit do zástupu, do řady, do kruhu orientovat se vpravo a vlevo pohotově reagovat na určený signál interpretovat krátký příběh o autíčku recitovat básničku Autíčko jede

13 pohádka O koblížkovi Pohádku o koblížkovi jistě každý zná. Budeme se držet klasické verze a připravíme si loutky všech postav. Dětem navrhneme, aby nás při vyprávění doplňovaly. Koblížek je velký vandrovník a na své cestě potká několik zvířátek. Jen jedno zvířátko je chytřejší než koblížek. Je to liška a my se v tomto tématu zaměříme i na tuto vlastnost, která je připisována hlavně liškám. Přečteme si několik bajek o liškách a jejich vychytralosti. Vzpomeneme si na pohádku O kmotře lišce a tu si na pokračování přečteme při poledním odpočinku. Nezapomeneme na koblížka a jeho odvážnou cestu lesem. Pohovoříme s dětmi o bezpečnosti a důležitosti nechodit nikam sám bez rodičů. Naučíme se jak se chovat, když potkáme někoho cizího. Naučíme se z čeho připravit sladký koblížek a jak na to. Na konec si zkusíme dramatizaci pohádky. Očekávané přínosy pro dítě seznámit se s pohádkou O koblížkovi naučit se písničku z pohádky rytmizace písničky na dětské hudební nástroje dramatizace pohádky přemýšlet o situaci, kdy jsem v lese sám a následně řešit problém vědět, co dělat pokud potkám cizího člověka, který mne obtěžuje umět vysvětlit, jaký je vychytralý člověk a přiřadit opačnou vlastnost rozeznat odlišné chutě ( sladký-slaný..) umět několik možností pohybu ( jak se mohl koblížek pohybovat kromě kutálení-skákání, běhání, plazení, chůze po čtyřech, válení sudů, kotrmelce, chůze pomalá a rychlá) rovnováha těla ( překonávání lesních překážek chůze po laně, chůze po lavičce, chůze poslepu, šplhání, přeskoky) sociální vztahy pomoc druhému chování v lese vztah k životnímu prostředí

14 Zimní pohádky Prosinec Čertovská pohádka V jedné vesnici žili dva bratři, Vilém a Toník. Maminka s nimi měla velké trápení. Chlapci byli velmi neposlušní a zlobiví. Ve škole se špatně učili a doma mamince s ničím něchtěli pomáhat a ještě si dělali z maminky legraci. Jednou jim maminka nalila plný talíř polévky a odešla do jiného pokoje. Když se vrátila oba hoši už byli v sobě. A než maminka stačila kluky okřiknout, polévka byla na zemi. Maminka byla moc rozčílená a tím rozčílením vykřikla kluci jedni zlobiví, aby si vás čert vzal! a v tu chvíli stál uprostřed místnosti čert černý jako uhel. A hned s klukama do pytle. Maminka chtěla chlapce zachránit, ale už to nešlo. Čert si je odnesl a přímo k čertovský bábě Ferandě. Ta si vzala uličníky do práce a nic nebylo platné, že kluci slibovali a prosili, musili zůstat v pekle celý rok a řádně pracovat. Za rok kluci byli jako beránci a čert je mohl odnést zpět k mamince. Pohádka pro všechny zlobivce, kteří se smějí jen do té doby, než u nich nezabouchá čert na dveře. Očekávané přínosy pro dítě. umět popsat, jak vypadá čert, jak se chová, kde bydlí, jak to v pekle vypadá, jaké má čert vlastnosti, jaké má úkoly a co všechno dokáže umět projevit pocity ze setkání s čertem a Mikulášem, naučit se o svých emocích mluvit naučit se několik písniček a básniček o čertech a Mikulášovi přemýšlet a porovnávat čerty a andílky vyjmenovat rozdíly-dobro a zlo vymyslet několik čertovských jmen pohybová činnost- čertovské rejdění, tanec práce s vlnou a látkou výroba čertíků a andělů práce s plástvovým papírem výroba čertů práce s čertovským těstem ( slané těsto modelování) logopedická chvilka sykavky hláska S

15 Vánoční pohádka Vánoce jsou svátky klidu a míru. Budeme si vyprávět o vánočních zvycích a tradicích. Vrátíme se do dob našich babiček a povyprávíme si o tradičním štědrém večeru. Budeme srovnávat vánoce u nás v Čechách a vánoce americké se Santa Clausem nebo vánoce s Dědečkem Mrazíkem. Děti se zamyslí a popíšou nám vánoce u nich doma. Budeme přemýšlet o tom, co se nám na vánocích nejvíc líbí a na co se nejvíc těšíme. Využijeme mnoha vánočních motivů a témat k výtvarné činnosti. Zazpíváme si vánoční písničky a koledy. Naučíme se péct vánoční pečivo a to přímo Vanilkové rohlíčky. Dále budeme vykrajovat různé motivy z vánočního těsta. Vyrobíme si vánoční svíčku a k tomu malý svícen z vosku. Při logopedických chvilkách se zaměříme na hlásku S Venku si budeme užívat sněhu a zimních radovánek. Nesmíme zapomenout ani na Ježíška a povídání o městě Betlému. Děti jistě přivítají pohádku o narození malého Ježíška. Poklidné téma zakončíme besídkou pro rodiče, prarodiče a všechny kamarády. Očekávané přínosy pro dítě. vstřebat tu správnou vánoční atmosféru a užít si své vlastní pocity mít povědomí o vánočních zvycích a tradicích nejen u nás, ale i v jiných zemích naučit se několik vánočních písniček a koled výtvarně zpracovat různé vánoční motivy modelování, vykrajování hra na cukráře umět poslouchat vyprávění druhého a doplňovat téma orientovat se v poslechu a zpětně vyprávět příběh logopedická chvilka hláska S prosociální cítění proč si dáváme dárečky, radost pro druhého zimní radovánky umět se pohybovat na sněhu, sáňkování, lezení ve sněhu, stavění sněhuláka, hod sněhovou koulí do dálky, do výšky

16 Leden Pohádka z iglů Pohádka o chlapci jménem Itak, který žije v zemi věčného ledu. Sám se vydává na cestu plnou dobrodružství, aby se z něj stal velký muž a lovec. Na své cestě musí překonat nelehké úkoly a překážky. Bude se muset schovat před velkou sněhovou bouří, bojovat s velkým ledním medvědem, ulovit vysokého soba, chytit rybu a ušít si kožešinový oblek, aby nezmrzl. Naučí se jezdit s psím spřežením a pohybovat se v hlubokém sněhu. Aby se ohřál musí rozdělat oheň, ale nemá ani sirky ani zapalovač. Děti budou absolvovat cestu s mladým eskymákem a přitom se obeznámí se životem eskymáků a zvířat, které žijou v zemi věčného ledu a sněhu. Budeme stavět iglů z kostek cukru, ale i ze sněhu na naší školní zahradě. Budeme si hrát na psí spřežení a vyzkoušíme si jak táhnout za jeden provaz, společná práce. Děti si vyzkouší zápas s medvědem vytlačování z určeného místa. Ulovit soba není hračka hod míčkem na cíl. Chytání ryb magnetické rybičky. Naučíme se říkanku o eskymácích a použijeme ji při pohybové hře. Seznámíme se samohláskou E a budeme vymýšlet slova začínající na toto písmeno. Přečteme si několik příběhů o eskymácích Pohádky z iglů ( Jan Suchl) Očekávané přínosy pro dítě mít znalosti o životě eskymáků znát zvířata ze severních zemí, vědět čím se živí, co člověku dávají umět interpretovat říkanku Eskymáci umět pracovat s jehlou a šít hrabičkovým stehem ovládat dobře ruce zaměřit okem cíl, orientovat se v prostoru chytání ryb, hod míčkem na cíl umět ovládat svou sílu a správně ji použít boj s medvědem umět spolupracovat s kamarádem, správně se pohybovat na sněhu psí spřežení, stavění iglů, stavění hradeb, snehuláků trénink jemné motoriky stavění iglů z kostek cukru trénink jemné motoriky- lední medvěd z bílé vlny správně vyslovovat samohlásky vydržet poslech krátkého příběhu a vyprávět ho umět charakterizovat život eskymáka logopedická chvilka hláska C

17 Sněhová královna Použijeme klasickou pohádku z knížky pohádek od CH. Andersena. Budeme dětem vyprávět příběh dvou lidí, kteří se měli velmi rádi. Tak rádi, že přemohli silná kouzla Sněhové královny. Očekávané přínosy pro dítě. seznámit se s pohádkou poslech na pokračování umět vyprávět o čem pohádka byla a co se mi nejvíc líbí výtvarně zpracovat sněhovou královnu umět si představit jak asi vypadá zámek sněhové královny přemýšlet o tom, co znamená mít srdce jako kus ledu rozvoj zrakového vnímání a koordinace oko-ruka skládání rozbitého zrcadla zimní královny rozvoj logického myšlení hádanky zimní královny básnička o zimním království rozvoj smyslu pro spravedlnost co udělala královna nesprávně a proč rozvoj empatie zimní královna také měla někdy srdce plné lásky tělesná výchova závody na saních, bobech, stavění zimního zámku samoobslužná činnost jak se správně oblékáme v zimě

18 Únor pohádka O sněhulákovi V zimě napadlo mnoho sněhu a kluci si postavili sněhuláka. Nebyl to ale obyčejný sněhulák. Byl to velice šikovný sněhulák. Staral se klukům a holčičkám o kluziště, upravoval kopeček na sjíždění a každý den si s nimi hrál. Jednoho dne upadl starý pán na uklouzaném chodníku, sněhulák nelenil a hned se staral chodník posypat, aby byl bezpečný. Všichni ho měli moc rádi. Jednoho dne ale zasvítilo sluníčko a milý sněhulák začal tát. Děti běhaly kolem sněhuláka a přemýšlely, jak mu pomoci. Zkusíme s dětmi také něco vymyslet? Sněhulák nám celou zimu hodně pomáhal a teď je řada na nás. Prozkoumáme s dětmi co je vlastně sníh, z čeho vzniká, jaké druhy sněhu jsou, jak můžeme sníh sami vyrobit? Budeme dělat různé pokusy. Pokusíme se vyrobit sněhuláka z nalepené vaty na papír, z krupicového cukru nasypaného na papír, z korkových razítek Naučíme se básničky o sněhulákovi a zazpíváme si při doprovodu xylofonu. Jestlipak se dětem podařilo vymyslet jak přežije sněhulák léto? Očekávané přínosy pro dítě umět konstruktivně přemýšlet a řešit problémy umět pomoci kamarádovi a mít schopnost empatie prozkoumat vlastnosti sněhu a znát možnosti jak sníh vyrobit výtvarné zpracování sněhuláka na několik způsobů umět interpretovat básničku Sněhulák zapívat písničku o sněhulákovi znát několik hádanek na téma sníh postavit sněhuláka a vědět z jakého druhu to jde a z jakého sněhu sněhuláka nepostavíme logopedická chvilka hláska Z postavit sněhuláka válet kouli ze sněhu klouzání na sněhu

19 Masopustní pohádka Maminka smaží v kuchyni šišky, v troubě voní pečínka a na stole se směje masopustní cukroví. Andulka si hraje s panenkou, když v tom uslyší zpěv a hlahol, než se stačí schovat už vchází do světnice veselý průvod. Žid nutí maminku, aby si od něj něco koupila, řezník tahá tatínka do chléva, aby mu také něco prodal, bába s nůší na zádech si žádá vajíčka a nakonec vchází vysoký medvěd, nejprve zamířil ke skříni, kde je schovaná Andulka, ale poté ho zlákala vůně pečínky a to už maminka vzala pometlo a žene maškary ven. Pečínku ale nezachránila, všechno je samozřejmě velké veselí a radost. Pečínka byla připravená pro hodovníky. Andulka se odvážila vylézt ze skříně a sleduje odcházející průvod. Očekávané přínosy pro dítě Seznámit se s obdobím masopustu a karnevalovým veselím Znát charakteristiku masopustního průvodu a masek Naučit se několik básniček a říkanek na téma masopust a karneval Výtvarné zpracování masek na karneval Výroba výzdoby na karneval-stříhání, lepení, vybarvování (jemná motorika) Seznámit se se starými řemesly Znát pojmenování řemesel, řemeslníků a jejich klasických nástrojů a nářadí Umět srovnat řemesla za dob našich babiček a pracovní možnosti dnes Interpretovat několik básní a písní na téma stará řemesla Trénovat pozornost, postřeh a koordinaci těla při pohybových soutěžích při karnevalu Uvědomit si hodnotu manuální práce a manuální zručnosti řemeslná výroba Znát význam některých zaměstnání, které se objevují i v současné době Uvědomit si, které řemesla se objevují v naší vesnici, okolí, se kterými se můžeme setkat v běžném životě Logopedická chvilka hláska Z Početní představy množství

20 Jarní pohádky Pohádka o ztraceném zajíčkovi Máma zaječice si vyšla se svými dětmi na první jarní den na procházku. Pěkně si vyšlapují a prozpěvují si písničku. Najednou se nad posledním zajíčkem objevil motýlek. Pojď si se mnou hrát! Proč ne a tak se s motýlkem honili a motýlek najednou zvedl křídla a byl fuč. Zajíček se nezlobil, ale zjistil, že je v lese sám. Volal maminku, ale ta se neozývala. Zajíček se dal do pláče. Kdo mu děti pomůže. Zajíček v lese potká mnoho zvířátek, ale nikdo neviděl mámu zaječici. Myška se svými dětmi, ježek a malé ježčata, starý morous jezevec, srnka s malým srnečkem a mnoho dalších zvířátek pomůže zajíčkovi přečkat v lese den a noc, maminku mu však nenajdou. Mlsná liška by si dala zajíčka k večeři, ale naštěstí je tu kamarád krtek a ptáčkové, kteří vědí, co se kde šustne. A tak se s jejich pomocí dostane zajíček ke své mamince. Děti se seznámí s lesními zvířaty, čím se živí, jak žijí, jak se jmenují mláďata. Naučíme se jaká nebezpečí na nás mohou číhat a proč se máme držet rodičů. Společně se zajíčkem si zazpíváme. Zahrajeme si pohybové hry na rozvoj sluchového vnímání. Naučíme se několik zásad, jak se neztratit v přírodě. Očekávané přínosy pro dítě. Poznat lesní zvířata, popis, pojmenování Umět je rozlišit podle toho, čím se živí ( všežravec, býložravec.) Znát pojmenování mláďat Umět písničky na téma les a lesní zvířátka Umět poslouchat text a vyprávět krátký příběh Umět přemýšlet a poradit druhému Znát nebezpečí, která na nás číhají v lese Umět se alespoň trochu orientovat v přírodě dle znaků přírody Vědět, kdy je první jarní den vědět, že mláďata se rodí na jaře znaky jara ( probouzení přírody) naučit se používat sluch vědět jak se chováme v přírodě početní představy více, méně, orientace na číselné ose v rozmezí do 10 výtvarně ztvárnit les s použitím látky a přírodnin zahrajeme si divadlo o zajíčkovi logopedická chvilka hláska Š

21 pohádka O studánce Bylo jaro a příroda se probouzela ze zimního spánku. Na louce blízko lesa byla studánka. Všechna zvířátka k ní chodila pít, ale když jednoho dne roztál sníh a studánka se objevila, byla úplně špinavá. Někdo ji tak znečistil, že voda se netřpytila ani neblyštila, ale ležela ve studánce pod tíhou všech odpadků a nečistot. Zvířátka se nemohla napít a nemohla studánce ani pomoci, protože to zvířátka neumí. Děti pomůžeme studánku a vodičku v ní vyčistit? Určitě ano, ale jak. Nejprve si roztřídíme odpad, který jsme vytahali ze studánky. Potom zvolíme správné barvy na obrázku se studánkou. Ke studánce zasadíme samé jarní květinky a naučíme se jejich jména. Výtvarně zpracujeme studánku a jarní květiny. Naučíme se proč je správné třídit odpad a jak se to dělá. V okolí vyčistíme také jednu opravdovou studánku a naučíme se básničku nebo písničku o vodě. Připomeneme si proč je voda tak důležitá a kde se voda ve studánce bere. Očekávané přínosy pro dítě seznámit se se znaky jara seznámit se s jarními květinami, umět je pojmenovat a poznat znát hodnotu vodu a čisté přírody vědět jak a proč třídit odpad umět rozpoznat barvy, základní, příbuzné umět používat vodové barvy a pracovat se štetcem umět použít techniku rozpíjení barev zkusit pracovat s blyštivým materiálem ( alobal, hliníkové plátky)-výroba studánky naučit se básničku o jaru, sluníčku, vodě a studánce zkusíme si vyčistit pramen v okolí školky naučit se pracovat společně dělba práce trénovat pravolevou orientaci a orientaci v prostoru trénovat rytmus při písničkách vytleskávání slabik ve slovech pohádka O jarním deštíku Na jaře se začala travička zelenat a květinky rostly a rostly a s každým jarním deštěm se vytáhly o pěkný kousek. Samozřejmě že i sluníčko zapracovalo, to je velmi důležité. Zkusíme si s dětmi zahrát na meteorology a budeme si povídat o počasí. Co je déšť, co je bouřka, co je vítr a kde se bere. Jaké je typické jarní počasí. Jak vypadá koloběh vody a v jakých skupenstvích může voda být. Použijeme praktické nápady z knížky Školka plná zábavy.

22 Očekávané přínosy pro dítě seznámit se se slovem počasí, podnebí, klima znát rozdíly mezi těmito slovy umět pojmenovat a krátce vyprávět jaké je počasí rozdíly v počasí znát hodnotu deště, vody pro přírodu mít alespoň základní povědomí o síle vody ( nebezpečí povodní) výtvarně zpracovat téma počasí, výzdoba herny básničky a písničky o počasí, o dešti.. pokusy s vodou, vpíjení do písku, do zeminy, vypařování vody v solném roztoku, praktické znázornění síly vody správná výslovnost hlásky Š - logopedické chvilky poznat zvuky vody, větru umět pojmenovat jaké zvuky může voda vydávat-synonyma ( šplouchá, zurčí, klokotá, šumí, bublá.) umět určit opak slova antonyma ( suchý-mokrý ) umět vytvářet rýmy říkanka Kapsička

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřské školy Doudleby Jak koloběh roku letí, naše školka plná dětí, objevuje krásy světa,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny

Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny Školní rok 2014/2015 PUTOVÁNÍ S KRTEČKEM Celoroční projekt Vyrábíme s Radomírem - ekologie Zpracovala: Ivana Kubátová, ředitelka MŠ Barevný podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle

Více

ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: 180/2011 ze dne 25. 8. 2011 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 až 2013/2014 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky:

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2013 do 31.8.2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16 Celoroční motivační projekt s názvem: Motto

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více