Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka"

Transkript

1 Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Cíl projektu Prázdninový program předškolního vzdělávání pro děti z lokality Prahy 3, které o prázdninách zůstanou doma. Program je koncipován na 6 týdnů plného provozu s denní kapacitou 38 dětí. Jedná se o celodenní ( hodin) komponovaný program, která má na rok 2015 téma Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka. Pro děti budou připraveny hry, písničky, cvičení, tvořivé dílny a pokud počasí dovolí, každodenní pobyt venku. Pro děti sportovně založené je stejně jako v minulých letech připraven program plný sportu a pohybových her, kdy se mimo jiné seznámí se základy různých sportovních disciplín. Vše se odehrává pod vedením zkušených lektorek Nové Trojky, se kterými spolupracujeme již několik let. Součástí projektu je zajištění kvalitní stravy. Každý den dětem nabízíme dopolední a odpolední svačinu, oběd v biokvalitě - polévka a hlavní jídlo (firma Bionea - zařízení školního stravování s.r.o.) a celodenní pitný režim. CÍL A VÝZNAM PROJEKTU: Nabídnout zejména zaměstnaným rodičům z lokality Prahy 3 kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání v době letních prázdnin, kdy MŠ v lokalitě nefungují v obvyklém režimu. Zajistit cca 38 dětem denně atraktivní, pestrý a kreativní program po dobu 6 týdnů o letních prázdninách. Využít dobře vybavené a bezpečné prostory centra, stejně jako kvalifikované a zkušené pracovníky i v době letních prázdnin. Celodenní komponovaný program zaměřený především na děti předškolního věku, případně na děti mladšího školního věku. Děti jsou s ohledem na věk a založení rozděleny do dvou skupin takto: a) Klasická prázdninová školička - pro cca 26 dětí ve věku 3-4 roky, kde se denní režim co nejvíce podobá režimu v mateřské škole. Pravidelně se střídají výtvarné, hudební a nenáročné pohybové aktivity s odpočinkem a hraním. Součástí programu je dopolední pobyt venku. b) Sportovní prázdninová školička - pro cca 12 dětí ve věku 5-6 let, které mají rády pohyb. Prioritou je, aby děti byly co nejvíce venku a v pohybu. Lektoři využívají bohatou nabídku parků a sportovišť na Praze 3 a seznamují děti se základy různých sportovních disciplín. Program je doplněn i odpočinkovými činnostmi zaměřenými na rozvoj dětské kreativity. Pro obě skupiny jsou v pravidelných časech zajištěny dopolední a 1

2 odpolední svačina, oběd a celodenní pitný režim. HARMONOGRAM PROJEKTU: Projekt je realizován po dobu 6 týdnů, od 20. července do 28. srpna Program probíhá každý všední den, vždy od 7.30 hodin do hodin. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti předškolního věku z lokality Prahy 3, případně též děti mladšího školního věku, které ještě nemohou zůstávat doma samy nebo jezdit samostatně na letní tábory. Jedná se zpravidla o děti zaměstnaných rodičů, které o prázdninách zůstávají v Praze. Atraktivní prázdninový program pro cca 38 dětí denně, v délce 6 týdnů. Dostupné řešení problému s umístěním předškolních dětí v době letních prázdnin pro zaměstnané rodiče v lokalitě Prahy 3. Efektivní a úsporné řešení předškolního vzdělávání v lokalitě Prahy 3 v době letních prázdnin. Ekonomické využití prostoru Rodinného a kulturního centra Nová Trojka v době letních prázdnin. Projekt 2: Žižkovský rok 2015 kulturní akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi Friendly Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Cíl projektu Přibližně dvě desítky tradičních jednorázových akcí určených širší pražské veřejnosti, zejména rodinám z Prahy 3 a okolí. Happeningy, dílny a oslavy spojené s během roku mají každý rok své téma. Rok 2015 se bude odehrávat ve znamení čar a kouzel, tajemna a rozličných hádanek. Tradiční jednorázové akce se konají v prostorách centra nebo na atraktivních místech Žižkova (Parukářka, Vítkov, IC Zahrada, Rajská zahrada). Často je pořádáme ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi Prahy 3 (Še3sil, IC Zahrada, Ulita) a pro jejich realizaci je zásadní pomoc dobrovolníků Nové Trojky. Mužům nabízíme v rámci většiny těchto akcí činnosti, které jsou "chlapi friendly" - jde o aktivity určené tatínkům, synům i dědečkům. Součástí projektu je vytipování dobrovolníků, partnerů dobrovolnic a pravidelných návštěvníků, kteří by měli zájem zapojit se do vymýšlení, přípravy a realizace zajímavých činností pro muže jako součásti programu tradičních akcí. Vycházíme z přesvědčení, že angažované otcovství nemusí být jen teoretický pojem. Z naší praxe máme potvrzeno, že i otcové se rádi zapojují do společných rodinných aktivit, jsou-li jim "šity na míru". Snažíme se oslovovat svým programem i muže a nabídnout jim činnosti, které jsou pro ně atraktivní. CÍL A VÝZNAM PROJEKTU: Prostřednictvím "malé kultury" tvořit lokální identitu, podporovat aktivní komunitní život a napomáhat dobrému sousedství. Nabídnout žižkovské veřejnosti pokračování v tradicích vztahujících se k běhu roku prostřednictvím atraktivních programů. Poukazovat na zajímavá místa Prahy 3 a podporovat 2

3 sounáležitost s místem, kde žijeme. Oslovit zejm. rodičovskou veřejnost Prahy 3 a umožnit rodinám trávit společně aktivním způsobem volný čas. Využít a podpořit ochotu dobrovolníků připravit a realizovat zábavu pro své sousedy a jejich děti jako prevenci městské anonymity a životního stylu omezeného na prostor vlastního bytu. Prakticky a atraktivně podporovat aktivní otcovství. Přesvědčit muže, že nemusí být pouhý doprovod dětí, ale že společné aktivity mohou být i pro ně inspirativní a lákavé. Pomocí aktivit se značkou Chlapi friendly podpořit zájem otců o komunitní život Žižkova, zapojit do něj rodiny napříč sociálně pestrou strukturou obyvatel Prahy 3 jako protipól individualismu, trávení volného času pasivním sledováním televize a uzavíráním se v prostoru vlastního bytu. V prostředí ambiciózní nové zástavby propojovat starousedlíky s novými obyvateli a upozorňovat na zajímavá místa Žižkova. V roce 2015 plánujeme v rámci projektu následujcí akce: TŘÍKRÁLOVÉ DÍLNY (leden), DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (leden), MASOPUST (březen), VÝROBA MORANY A MALÝCH MORANEK (březen), MORANA (březen), VELIKONOČNÍ DÍLNY (duben), ČARODĚJNICE V ZAHRADĚ (duben), DEN MATEK (květen), TÝDEN RESPEKTU K PORODU (květen), RODINNÝ PÉTANQUE TURNAJ (květen), DEN DĚTÍ (červen), NAROZENINY NOVÉ TROJKY (červen), PODZIMNÍ SLAVNOST (září), VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI A RŮŽOVOU STUŽKOU (říjen), DRAKIÁDA (říjen), MARTINSKÁ SVĚTÝLKA (listopad), VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ (listopad), MIKULÁŠ (prosinec), HUDEBNÍ VÁNOCE (prosinec), VÁNOCE PRO TROJKOVÉ DĚTI (prosinec). Realizace cca 20 tradičních jednorázových akcí v průběhu roku. Obohacení kulturního a společenského života MČ Praha 3. Udržování tradic a budování kulturní pověsti Žižkova. Přispění k budování přirozené a funkční komunity v oblasti dolního Žižkova. Propagace aktivního otcovství, přispění k zapojení mužů do života komunity. Podpora kvalitního a smysluplného trávení volného času celých rodin. Projekt 3: Všichni spolu 2015 Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Cíle projektu CÍL A VÝZNAM PROJEKTU: Pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a rodinám integrovat se do běžné komunity. Reagovat na potřeby rodin v ohrožení či specifickém postavení a poskytovat jim dostupné služby, jejichž cílem je zkvalitnit jejich život. Usilovat o komplexní podporu, nabízet i aktivní pomoc formou základního odborného poradenství a mediace. Poskytovat rodinám a dětem, jež se ocitly v obtížné či specifické životní situaci, dlouhodobý 3

4 program začlenění se do běžného života místní komunity. Umožnit dětem, resp. rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí účastnit se aktivit, které by si jinak nemohly dovolit. Cílovou skupinou jsou děti, resp. rodiny ohrožené sociálním vyloučením, včetně rodin se specifickými potřebami nebo ve specifickém postavení, z lokality Prahy 3. Přímá práce s dětmi a rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Základní myšlenkou tohoto projektu je přirozená integrace klientů ve specifickém postavení (sociálně znevýhodnění, rodiny se specifickými potřebami, pěstounské rodiny) do běžných programů a aktivit centra. Protože od samého počátku prosazujeme ideu, že lokální komunitu je třeba budovat na základě solidarity a spolupráce, snažíme se nevyčleňovat tyto klienty do zvláštních programů a neseparovat je od ostatních návštěvníků. Vytvořili jsme systém spolupráce s OSPOD Praha 3 a v rámci komunitního plánování také s nízkoprahovými kluby v lokalitě. Na základě konkrétních požadavků umožňujeme klientům ohroženým sociálním vyloučením bezplatnou účast ve všech programech Nové Trojky (cca 60 programů), kde jim garantujeme 1-4 volná místa. Konkrétně ve spolupráci se sociálními pracovnicemi umísťujeme děti, resp. rodiny do programů dle jejich specifických potřeb. Umožňujeme jim navštěvovat volnočasové aktivity průběžně během roku bez ohledu na dané začátky kurzů. Některé programy existují přímo jako reakce na poptávku OSPOD Praha 3 a jeho klientů (Den pro pěstounské a sociálně znevýhodněné rodiny, Víkendové akce pro děti ap.). Rodinám ohroženým sociálním vyloučením nabízíme také bezplatně základní odborné poradenství a zprostředkování mediace a vzdělávání v rámci projektu Rodičovské inspirace. Projekt je koncipován jako celoroční, probíhá i v době školních prázdnin a jeho součástí jsou tyto aktivity: - zapojení klientů do aktivit pro rodiče s dětmi (Miminka, Cvičení pro rodiče s dětmi, Mrňouskové, Batolátka, volné herny ap.) - zapojení dětí do zájmových aktivit/kurzů - účast v pravidelných programech každý týden (pohybové, výtvarné, hudební kurzy) - účast rodin na tradičních jednorázových akcích - minimálně 1x měsíčně - Mikulášská nadílka s programem - 2 skupiny a Masopust - speciálně pro děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin - doučování - průběžně během celého roku včetně školních prázdnin pro děti s učebními i výchovnými problémy - víkendové akce pro děti - min. 2x ročně celodenní program volnočasových aktivit spojený zpravidla s výletem - Den pro sociálně znevýhodněné a pěstounské rodiny - program pro celé rodiny minimálně 2x ročně - Jarní, letní a podzimní příměstský tábor - týden na jaře, 2 týdny v létě a o podzimních prázdninách - bezplatné odborné poradenství a zprostředkování mediace, krizová linka - dle potřeb OSPOD a jeho klientů - bezplatné vzdělávání v rámci projektu Rodičovské inspirace - sbírky oblečení a dalších potřebných věcí (vybavení domácnosti, školní pomůcky ap.) - pravidelně 2x ročně a operativně dle potřeb klientů OSPOD Praha 3. pro pěstounské rodiny či děti z pěstounských rodin jsou hrazeny z jiných zdrojů. Výstupem projektu je cílená a dlouhodobá pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením v úzké spolupráci s OSPOD Praha 3. V roce 2015 konkrétně zrealizujeme: - Bezplatné poradenství pro sociálně znevýhodněné rodiny (včetně telefonického a internetového a včetně služeb krizové linky) - Zprostředkování mediace - Zapojení klientů do aktivit pro rodiče s dětmi - účast v pravidelných programech každý týden - Zapojení dětí do zájmových aktivit - účast v pravidelných programech každý týden - Mikulášská nadílka s programem (2 skupiny) a Masopust - Účast rodin na tradičních jednorázových akcích - minimálně 1x měsíčně - Den pro sociálně znevýhodněné a pěstounské rodiny - program pro celé rodiny - 2x ročně - Odlehčovací den pro sociálně znevýhodněné a pěstouny - celodenní víkendový 4

5 program pro děti - 2x ročně - Jarní, letní a podzimní příměstský tábor - týden na jaře, 2 týdny v létě a o podzimních prázdninách - Bezplatné vzdělávání v rámci vzdělávacího projektu Nové Trojky Rodičovské inspirace (zahrnuje i vzdělávání pěstounů ve spolupráci s OSPOD Praha 3) - Doučování - pro děti s učebními, ale i výchovnými či rodinnými problémy - pravidelně každý týden - Sbírky oblečení a dalších potřebných věcí - minimálně 2x ročně a operativně dle potřeb klientů OSPOD Praha 3. 5

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka nabízí přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu. PARTNEŘI NOVÉ TROJKY Projekty Nové Trojky

Více

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Je až neuvěřitelné, že opět nastal čas, abych ve výroční zprávě zhodnotila uplynulý rok. Ta rychlost, jakou uběhl, svědčí o tom, že jsme se v Nové Trojce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Dětem i rodičům nabízíme další specifické aktivity. Tyto činnosti jsou organizovány pro všechny děti a některé i pro rodiče, případně

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. Christian Morgenstern Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace

Více

Sdružení maminek Sluníčko o.s.

Sdružení maminek Sluníčko o.s. Sdružení maminek Sluníčko o.s. Výroční zpráva 2009 Sdružení maminek Sluníčko o.s. Poslání organizace Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto

Více