Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání"

Transkript

1 Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní tabule. Využil jsem své přípravy upravované průběžně po dobu mého pedagogického působení, dále odborných učebnic pro předmět stavba a provoz strojů, především jejich obrazových a tabulkových částí a dále strojírenské tabulky. Velkým přínosem byla i školení firmy AV media, provádějící instalace interaktivních tabulí i do škol, která jsem absolvoval a stal se také lektorem na využití těchto tabulí. Důvodem vytvoření celého tohoto materiálu, bylo zatraktivnění výuky předmětu stavba a provoz strojů pro druhý a třetí ročník středních odborných škol se strojírenským zaměřením. Pro každý ročník je vytvořen soubor materiálů, který se skládá s příprav na jednotlivé hodiny pro učitele na celý školní rok a dále z komplexu DUMů pro přesně označené vyučovací hodiny, které je možné pomocí CD vložit do programu SMART notebook a dále je pak využívat přímo ve vyučovací hodině právě pomocí funkcí interaktivní tabule. Tato část souboru je vytvořena jako otevřená a je možné do něj vkládat další materiály, které vyučující považuje, pro danou vyučovací hodinu, za důležité. Pro využití těchto zpracovaných materiálů je nutné podotknou, že jejich úkolem není nahradit vyučujícího, ale pouze doplnit jeho výklad a umožnit studentům lépe pochopit probíranou látku. Zpracované učební texty: A. Stavba a provoz strojů pro II. ročník Využití v předmětu stavba a provoz strojů pro druhý ročník středních průmyslových škol se strojním zaměřením. Zpracováno po jednotlivých vyučovacích hodinách pro první i druhé pololetí školního roku. V jednotlivých hodinách jsou vysvětleny základní pojmy, vztahy, jednotky týkající se oblasti uvedené v názvu hodiny. Vše je doplněno schématy, obrázky nebo tabulkami pro lepší názornost. V materiálu pro učitele jsou uvedeny příklady domácích cvičení, témata opakovacích písemných prací a na konci každého pololetí soubor opakovacích otázek, na které student zvládnout odpovědět. B. Stavba a provoz strojů pro III. ročník Využití v předmětu stavba a provoz strojů pro třetí ročník středních průmyslových škol se strojním zaměřením. Zpracováno po jednotlivých vyučovacích hodinách pro první i druhé pololetí školního roku. V jednotlivých hodinách jsou vysvětleny základní pojmy, vztahy, jednotky týkající se oblasti uvedené v názvu hodiny. Vše je doplněno schématy, obrázky nebo tabulkami pro lepší názornost. V materiálu pro učitele jsou uvedeny příklady domácích cvičení, témata opakovacích písemných prací a na konci každého pololetí soubor opakovacích otázek, na které student zvládnout odpovědět.

2 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice STAVBA A PROVOZ STROJŮ I. pro 2. ročník Podkladový materiál pro výuku s pomocí interaktivní tabule Pouze pro vnitřní potřebu školy Autor: Ing. Petr Kroupa 2011

3 Předmluva Tento materiál byl sestaven jako součást realizace grantového projektu Implementace nových vzdělávacích programů do praxe s registračním číslem CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento materiál je určen pro učitele předmětu stavba a provoz strojů ve druhém ročníku středních odborných škol. Umožňuje vést průběh hodiny tak, aby požadovaná náplň i úroveň byla splněna. Dále je možné podle informací uvedených v jednotlivých hodinách provést zápis do poznámkových sešitů studentů. Nedílnou součástí této práce je i materiál, který je určen pro výuku pomocí interaktivní tabule. V písemné části jsou uvedeny poznámky o tom, zda v dané hodině jsou obrázky, které je možné interpretovat i na interaktivní tabuli. To samo platí i pro filmové sekvence, které doplňují výklad některých hodin. Připravený materiál je možné individuálně doplňovat o další vhodné obrázky, grafy atd. Hodiny, ve kterých je možné využít interaktivní tabuli je v záhlaví následující označení. ICT V Českých Budějovicích Ing. Petr Kroupa

4 Obsah předmětu: 1. Úvod do předmětu 2. Základní pojmy 3. Spoje a spojovací součásti 3.1. Šroubové spoje Šroubové spoje a jejich součásti Závity Zatížení šroubů Montáž a demontáž Materiál šroubů a matic Pevnostní výpočet šroubů 3.2. Spoje kolíky a čepy Kolíkové spoje Čepové spoje Pojistné kroužky a závlačky 3.3. Spoje hřídele s nábojem Spoje se silovým stykem Spoje s tvarovým stykem Předpjaté spoje s tvarovým stykem 3.4. Nýtové spoje Konstrukce a materiál nýtů Výpočet nýtových spojů 3.5. Zvláštní spoje Obrubové spoje Lemové spoje Jazýčkové spoje Žlábkové spoje Spoje zalitím a zatavením, zalisováním

5 3.6. Spoje lepené a tmelené 3.7. Spoje pájené 3.8. Spoje svarové 4. Nádoby, potrubí a armatury 4.1. Tlakové nádoby a aparáty Konstrukce a materiál Výpočet tlakových nádob 4.2. Potrubí Hlavní a doplňující části Základní pojmy u potrubí Druhy a spojování trub Těsnění trub, izolace a uložení potrubí 4.3. Přístroje uzavírací, pojistné a regulační 5. Součásti pro akumulaci energie 5.1. Závaží 5.2. Pružiny 6. Součásti točivého a přímočarého pohybu 6.1. Hřídelové čepy 6.2. Hřídele 6.3. Uložení Ložiska Vedení 6.4. Hřídelové spojky Základní pojmy a rozdělení Výpočet spojek Mechanicky neovládané spojky Mechanicky ovládané spojky

6 Hydraulické spojky Elektrické spojky 7. Brzdy 7.1. Účel, použití a rozdělení brzd 7.2. Mechanické brzdy Radiální brzdy Axiální brzdy 7.3. Proudové brzdy 7.4. Elektrické brzdy

7 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice STAVBA A PROVOZ STROJŮ II. pro 3. ročník Podkladový materiál pro výuku s pomocí interaktivní tabule Pouze pro vnitřní potřebu školy Sestavil: Ing. Petr Kroupa 2012

8 Předmluva Tento materiál byl sestaven jako součást realizace grantového projektu Implementace nových vzdělávacích programů do praxe s registračním číslem CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dále uvedený výukový materiál navazuje na část Stavba a provoz strojů pro 2. ročník a je určen pro učitele předmětu stavba a provoz strojů ve třetím ročníku středních odborných škol. Materiál je sestaven z příprav na jednotlivé hodiny tak, aby byl splněn tematický plán tohoto předmětu jak po stránce rozsahu, tak po stránce odborné úrovně vyžadované pro tento typ odborné školy. Zároveň tento materiál umožňuje využívat při výuce interaktivní tabuli. Připravené obrazové materiály je možné dále rozšiřovat o vhodné tabulky, grafy i krátká videa, které vhodně doplní probíranou látku. Tímto způsobem je určitě možné zatraktivnit daný předmět a změnit přístup studentů k němu. Hodiny, ve kterých je možné využít interaktivní tabuli, jsou v záhlaví označeny následující značkou. ICT V Českých Budějovicích Ing. Petr Kroupa

9 Obsah předmětu: 1. Úvod do předmětu Mechanické převody točivého pohybu Základní výpočty převodů Převodová čísla Silové poměry v převodech Ztráty a účinnost 9 3. Kontaktní převody se silovým stykem třecí převody Součásti třecích převodů Výpočet třecích převodů Opásané převody se silovým stykem řemenové a lanové převody 4.1. Základy teorie Součásti opásaných převodů Výpočty řemenových převodů Opásané převody s tvarovým stykem řetězové převody a převody ozubenými řemeny Součásti řetězových převodů Výpočty řetězových převodů Montáž, provoz a údržba řetězových převodů Převod ozubenými řemeny Převody s plynulou regulací otáček variátory Kontaktní převody s tvarovým stykem převod ozubenými koly Základní teorie ozubení Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby Základní profil Konstrukce kol N Podřezání a mezní počet zubů Korekce profilu 49

10 7.3. Čelní soukolí s cykloidním ozubením Čelní soukolí s evolventním ozubením se šikmými zuby Namáhání a výpočet čelních soukolí Materiály ozubených kol Kuželová soukolí Základní pojmy Postup výpočtu Průmyslové převodovky Šroubová soukolí Šneková soukolí Zkoušení a údržba ozubených kol Planetové převody 8.1. Základní pojmy Diferenciál Mechanismy Kinematické mechanismy Části kinematických mechanismů Šroubové mechanismy Klínové mechanismy Pákové mechanismy Kloubové mechanismy Čtyřčlenné mechanismy Silové poměry Rychlost a zrychlení Klikové mechanismy Základy teorie klikových mechanismů Písty.101

11 Pístní čepy Pístní kroužky Ojnice Klikové hřídele Setrvačníky Výstředníkové mechanismy Kulisové mechanismy Vačkové mechanismy Základy teorie vačkových mechanismů Návrh vačkového ústrojí Mechanismy s přerušovaným pohybem Mžikové mechanismy Podávací mechanismy Krokové mechanismy Regulační a brzdící mechanismy Rychlostní regulátory Brzdící mechanismy Tlumící mechanismy Tekutinové mechanismy Grafické značky a schémata Hydrostatické mechanismy Kapaliny pro hydrostatické mechanismy Generátory hydraulické energie Hydromotory Řídící prvky Pomocná zařízení Obvody hydrostatických mechanismů.159

12 11.3. Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamická spojka Hydrodynamický měnič Pneumatické mechanismy Servomechanismy...166

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět KOM: 1. Měření strojních součástí 2. Zkoušky materiálů Předmět

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 11 Listopad 2001 O B S A H Část normativní - Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Bakalářská

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

TABULKY pro automechaniky

TABULKY pro automechaniky TABULKY pro automechaniky ROLF GSCHEIDLE A KOLEKTIV Tabulky Vztahy Přehledy Normalizované postupy Matematika Vedení podniku Základní odborné znalosti Materiály Technické kreslení Odborné znalosti Elektrické

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR oboru středního vzdělání s výučním listem 36-52-H/01 INSTALATÉR Délka vzdělávání

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více