Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa"

Transkript

1 Strojírenské výpočty Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu Strojírenské tabulky či Vaše školní učebnice! Svým rozsahem je určená pro studentky a studenty SPŠ strojírenského zaměření. Většinu vzorců v publikaci použitých jsem se snažil odvodit ze základních principů (pevnostní podmínky, geometrické veličiny), leč některé vzorce jsou odvozeny pomocí vyšší matematiky, ty jsem pak uvedl jak jsou uvedené v literatuře, ze které jsem čerpal (viz níže). Uvedené konstanty jsou jen orientační, protože přesná hodnota je obvykle závislá na více okolnostech, které musí být zohledněny v konkrétní situaci. Rád přivítám Vaše zlepšující návrhy na své ové adrese (viz tiráž). Pomocné výpočty Geometrické veličiny rovinných útvarů Útvar Vzorce Obdélník z Sb h o hh x h Osa x J x b h3 1 Osa z J z b3 h 1 W ox b h 6 W ox b h 6 b J k b 3 h 1 b h h b Strana: 1

2 Trojúhelník S b h oabc v Osa x Osa x' z J x b h3 36 W x b h 4 J x ' b h3 1 W x b h 1 Kruh Kruh s drážkou d S d 4 o d J x d 4 64 W o d 3 3 J k d 4 3 d 3 W o d 3 b t d t 3 d d 3 b t d t d Povrchy a objemy těles Těleso Vzorce Kvádr S S 1 S S 3 l bb hh l V l b h h b l Válec S Q S d h d d hd 4 d h d Strana:

3 V S h d 4 h Hrubá hmotnost součásti mv [ kg ] Výpočet kroutícího momentu M k P P n 60 Výpočet obvodové síly 60 P n 30 P n [ Nm ] A A-A F M K D A Je-li znám výkon motoru, otáčky a průměr hřídele F P v 1000 P P d 1000 n P d n d n 60 P [kw] [N ] Je-li znám kroutící moment a průměr hřídele F M k d [N ] Strana: 3

4 Výpočet momentu síly M o M k F rf D [ Nm] Výpočet převodového poměru i n 1 n 1 D D 1 z z 1 M k M k1 Výpočet účinnosti P V P P 100 [%] Výpočet dovoleného napětí Dov pt k [MPa ] Sdružené namáhání (ohyb + krut) redu B 3 Dov Redukovaný moment M Ored M o 0,75 B M k Součásti namáhané tahem Lana Maximální jmenovité zatížení lana F dov F N k F 1 [N ] Šrouby Obecná podmínka F S DovT [ MPa ] p F S p p D [MPa ] Strana: 4

5 Kontrolní výpočet pevnosti v tahu F S F d F d 3 [ MPa] Kontrolní výpočet na měrný tlak v závitech p F i S F i d 1 D F i d 1 D 1 [MPa ] Potřebný počet závitů p F i S F 4 F i d 1 D 1 i d 1 D F i p d 1 D 1 Výpočet výšky matice m z P Součásti namáhané střihem Obecná podmínka F S DovS [ MPa ] Příklady součástí: kolíky, lícované šrouby, čepy, pera Čepy, kolíky Obecná podmínky F S DovS [ MPa ] p F S p p D [MPa ] Strana: 5

6 Výpočet průměru čepu M K DovS F i p i s S D i p i s d M 4 k i p i s d 8 M k i p i s d 4 d 8 M k i p i s DovS Pera A l A-A b D t t 1 A Namáhání střihem Namáhání na otlačení b h l Strana: 6

7 Obecná podmínka F S DovS [ MPa ] p F S p p D [MPa ] Kontrolní výpočet pevnosti ve střihu M k F S d b l M k d b l [MPa ] Kontrolní výpočet měrného tlaku na boky pera p F S p M k d t 1 l M k d t 1 l [MPa] Výpočet délky pera p D F S p M k d t 1 l M k d t 1 l l M k d t 1 p D [ mm] Délky per Součásti namáhané ohybem Příklad součástí: Nosné hřídele, listové pružiny Strana: 7

8 Nosné hřídele Obecná podmínka M o W o DovO [MPa] Listové pružiny Obecná podmínka M o W o DovO [MPa] Kontrolní výpočet M o i W o F a i b h 6 6 F a i b h [ MPa] Výpočet šířky pružnice dovo M o i W o F a b 6 F a i h DovO i b h 6 [ mm] 6 F a i b h Výpočet výšky pružnice dovo M o i W o F a h 6 F a i b DovO i b h 6 6 F a i b h Výpočet počtu pružnic dovo M o i W o F a i b h 6 6 F a i b h Strana: 8

9 i 6 F a b h DovO Výpočet maximální síly dovo M o i W o F a i b h 6 6 F a i b h F i b h DovO 6a [ N ] Součásti namáhané krutem Příklady součástí: Hybné hřídele, čepy Hybné hřídele Obecná podmínka: M k DovK [MPa] p F S p p D [MPa ] Kontrolní výpočet (plný průřez) M k M k d 3 M k d 3 [MPa ] Kontrolní výpočet pevnosti v krutu (dutý průřez) M k D 1 3 M k 3 d M k M k D 3 1 d 3 D 3 1 d 3 [MPa] Výpočet průměru pevnosti v krutu (plný průřez) DovK M k M k d 3 M k d 3 d 3 M k DovK Strana: 9

10 Výpočet maximálního přeneseného kroutícího momentu (plný průřez) DovK M k M k d 3 M k d 3 M k d 3 DovK [Nmm] Výpočet maximálního přeneseného kroutícího momentu (dutý průřez) DovK M k D 1 3 M k 3 d M k M k D 3 1 d 3 D 3 1 d 3 M k D 3 1 d 3 DovK [Nmm] Kluzná ložiska Výpočet délky kluzného ložiska ld d 1až 1,5 Kontrolní výpočet na měrný tlak p F S p F d l [ MPa] Kontrolní výpočet na oteplení p v p v D p d n p v D Valivá ložiska Výpočet ekvivalentní síly F e X F r Y F a [N ] Výpočet sil do ložiska (výpočet reakcí na nosníku na dvou podporách) Jsou-li síly šikmé je nutné je rozložit do směrů X a Y M 0B 0 F Y1 l 1 F Y l F Y3 l 3 R YB l0 R YB F Y1 l 1 F Y l F Y3 l 3 l [N ] Strana: 10

11 F Y 0 F Y1 F Y F Y3 F Y 0 F Y F Y1 F Y F Y3 [N ] F X 0 F X1 F X F X3 F X 0 F X F X1 F X F X3 [ N ] Výpočet základní trvanlivosti ložiska V otáčkách L 10 C p F e V hodinách L h 666 n C p F e Torzní tyče Obecné podmínky M k DovK M k l G. J k Dov [MPa] Kontrolní výpočet úhlu překroucení M k l G. J k F r l G d F r l G d 4 [rad ] Kontrolní výpočet pevnosti v krutu M k M k d 3 M k d 3 [MPa ] Strana: 11

12 Výpočet průměru DovK M k F r d 3 F r d 3 d 3 M k DovK Výpočet délky dříku Dov M k l G. J k l G J G d 4 k Dov M k Potrubí 3 Dov F r G d 4 Dov 3 F r Výpočet světlosti Q v S v d d 4 Q v v 4 v Čelní ozubená kola Výpočet základních rozměrů čelních ozubených kol Výpočet výška hlavy zubu h a m Hlavová vůle c a 0,5 m [ mm] Výška paty zubu h f mc a m0,5 mm 10,51,5 m Výška zubu hh a h f mmc a m0,5mm 0,5,5 m [mm ] Strana: 1

13 Výpočet průměru roztečné kružnice D t z m Výpočet průměru hlavové kružnice D a D t m z m mm z Výpočet průměru patní kružnice D f D t,5 mz m,5 mm z,5 Výpočet šířky ozubení b6 až 30 m Výpočet rozteče t m Výpočet šířky zubu/zubové mezery se t m Výpočet osové vzdálenosti a D 1 D Síly v ozubení m z m z 1 m z z 1 Výpočet obvodové síly F o M k D [ N ] Výpočet normálové síly M k F F n o cos cos D cos cos M k D cos cos [ N ] Výpočet radiální síly F r F o tg M k D tg [ N ] Výpočet axiální síly F r F o tg M k D tg [ N ] Strana: 13

14 Řetězové převody Výpočet doporučené osové vzdálenosti a30 až 50 t nebo a1,5 až 1,5 D Výpočet přibližné délky řetězu LX t a t z 1 z z z 1 t t a Výpočet základních rozměrů řetězových kol pro válečkové řetězy D n D f D t D a B 1 Výpočet průměru roztečné kružnice D t p sin 180 z p x Strana: 14

15 Výpočet průměru patní kružnice D f p sin 180 z 0,505 d 1 D t R 1 [ mm] Výpočet průměru hlavové kružnice Pro počet zubů menší než p D a sin 180 0,5 d 1 D t 0,5 d 1 z Pro počet zubů větší než p D a sin 180 0,6 d 1 D t 0,6 d 1 z Výpočet největšího průměru věnce D g p sin 180 z 0,7 p D t f [ mm] Řemenové převody Výpočet doporučené osové vzdálenosti pro řemenové převody a0,7až D 1 D [mm ] Výpočet přibližné délky řemene L a D 1 D D D 1 4 a Přílohy Hustoty technických materiálů Materiál Bronz Hliníková Fosforová Zrcadlová Cín 7 00 až Durál 750 až 870 Litina Bílá Hustota kg m 3 Strana: 15

16 Šedá Mosaz až Ocel Nástrojová Pro trvalé magnety až Nerez Niklová Zlato 1 karátů až karátů až Železo Čisté Použitá literatura Titul Autoři Nakladatelství ISBN Stavba strojů - strojní součásti Jiří zelený Computer press Stavba a provoz strojů Ing. Rudolf Kříž Scientia (http://www.scientia.cz) Základy strojnictví Ing. Bohumil Freisleben Albra Příručka strojního inženýra Technologie zpracování kovů Příklady Ing Stanislav Hosnedl, Ing. Jaroslav Krátký Ing. Adolf Frischherz, Ing Herbert Piegler Computer Press SNTL Strojírenské tabulky Jaroslav Řasa, Josef Švercl Scientia Matematické, fyzikální a chemické tabulky Matematické, fyzikální a chemické tabulky Matematické, fyzikální a chemické tabulky Fragment Prometheus Prometheus Strojírenské tabulky Jan Leinveber, Pavel Vávra Albra TODO Napětí v materiálu (ve střihu, svaru) Pythagorova věta sinová/kosinová věta Eukleidovi věty Jednotky do vzorců Jednotky SI Táhla Strana:

17 Namáhání na vzpěr Nosné hřídele Těžiště Nosníky (ohybový moment) Svary (tupé, koutové, děrové, bodové) Potrubí Více rozepsat odvození vzorců Strojírenské výpočty 1. vydání v roce 007 Strana: 17

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

OVMT Měření ozubených kol

OVMT Měření ozubených kol Měření ozubených kol Ozubená kola Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 1 2.5.1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t 1.1.. sin 2a], kde r je polomer

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

TABULKY pro automechaniky

TABULKY pro automechaniky TABULKY pro automechaniky ROLF GSCHEIDLE A KOLEKTIV Tabulky Vztahy Přehledy Normalizované postupy Matematika Vedení podniku Základní odborné znalosti Materiály Technické kreslení Odborné znalosti Elektrické

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01 Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více