GPS tracker M5. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS trackeru Amparos M5. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Přístroj využívá existující sítě GSM/GPRS a GPS satelity a s jejich pomocí dokáže lokalizovat a monitorovat jakékoliv vzdálené cíle přes SMS nebo internet. Použití: Pro děti, seniory a závislé členy rodiny Domácí zvířata, koně a zvířata na farmách Kola a sportovní vybavení Perfektní kontrola zavazadel, cenností apod. Mobilní poplachový systém do hotelových pokojů, chat, stanů, atd. Obsluha Instalace SIM karty Ubezpečte se, že neprobíhá přenos hovoru a že zobrazení hovoru je zapnuto a PIN kód je vypnut. Zpráva SMS musí být v textovém formátu a ne ve formátu PDU. Zvedněte měkký plastový kryt z otvoru schránky pro SIM kartu a vložte dovnitř SIM kartu. Karta je správně umístěna, když uslyšíte její zaklapnutí. Kryt schránky vraťte na místo. SIM karta se automaticky vysune ven, když na ni lehce zatlačíte. Baterie a nabíječka Před prvním použitím nabíjejte baterii 8 až 12 hodin, aby se zcela nabila. Použijte baterii a nabíječku, které jsou součástí dodávky. Výdrž polymerové baterie je po úplném nabití v pohotovostním režimu 240 hodin. Upozornění A: Li-Ion baterie obsahuje nebezpečné chemikálie, a může způsobit poleptání pokožky. Proto ji nikdy nevystavujte nárazům, násilně ji neotvírejte a nevhazujte do ohně. B: Baterii z času na čas dobíjejte, aby se zachovala v provozuschopném stavu. Začínáme Vložte SIM kartu a jděte s ní ven, aby se aktivovala. Při prvním použití přístroj inicializujte a obnovte výchozí nastavení. Poté když zachytí GSM signál, jakož i GPS signál, začne přístroj do 10 až 40 sekund pracovat. Když přístroj přijímá GPS signály normálně, vidíte příslušnou signalizaci a můžete provést jakékoli nastavení podle pokynů v tomto návodu. Indikátor stavu: Po zachycení signálu GSM začne blikat každou sekundu zelená LED kontrolka. V režimu GPRS bude blikat jedenkrát za tři sekundy. V průběhu nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, která se vypne po úplném nabití baterie. Pokud je napětí baterie v pořádku, bude červená kontrolka vypnuta. Po zachycení GPS signálu bude každou sekundu blikat modrá LED kontrolka.

2 Inicializace Odešlete na tracker SMS zprávu begin + heslo a přístroj odpoví begin ok a inicializuje všechna nastavení (heslo je ve výchozím stavu nastaveno na ). Příklad: Přes mobilní telefon odešlete zprávu begin a v případě jejího úspěšného přijetí dostanete odpověď begin ok. Změna hesla Nastavení hesla: Pro změnu hesla odešlete na přístroj SMS ve tvaru: password+staré heslo+mezera+nové heslo. Příklad: Odešlete text SMS: password Přístroj odpoví formou SMS s textem: Password OK. Změna hesla na byla úspěšná. Dejte pozor, abyste si nové heslo zapamatovali. Pokud jej zapomenete, budete muset načíst nový software, aby bylo možné obnovit původní nastavení. Pozor: Ubezpečte se, že nové heslo se skládá ze šesti arabských číslic, protože jinak jej tracker nerozpozná. Znak + v příkazu nepište. Mezeru zadáte stisknutím mezerníku na svém mobilním telefonu. Autorizace Autorizovat je možné pouze 5 telefonních čísel. Před prvním použitím se přesvědčte, že autorizované telefonní číslo je nastaveno, protože přijímat výstražné SMS a volat autorizované telefonní číslo stisknutím tlačítka SOS na trackeru je možné jen po jeho nastavení. Existují dva způsoby autorizace: 1. Telefonní číslo bude automaticky autorizováno, pokud z něj 10x po sobě zavoláte na tracker. 2. Pro nastavení autorizačního čísla zašlete autorizační SMS ve tvaru: admin+heslo+mezera+telefonní číslo. Další autorizovaná čísla se nastaví stejně jako první autorizované číslo. Úspěšná autorizace bude potvrzena SMS z přístroje ve tvaru admin ok! Pro vymazání autorizovaného čísla odešlete na přístroj SMS ve tvaru noadmin+heslo+mezera+autorizované číslo. Pro účely roamingu musíte před telefonní číslo zadat předvolbu země volání. Například pošlete na tracker SMS ve tvaru admin , aby se nastavilo autorizační číslo Nastavení kontaktů Na přístroji jsou tři tlačítka označena jako 1, 2 a 3, které se používají pro volání telefonních čísel kontaktů. Dříve se však musí kontaktní telefonní čísla nastavit pomocí SMS. Nastavte si první kontaktní osobu pod tlačítko č. 1. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact one+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact one ok. Nastavte druhou kontaktní osobu pod tlačítko číslo 2. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact two+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact two ok. Pod tlačítko číslo 3 nastavte třetí kontaktní osobu. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact three+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact three ok. Pro vymazání třech telefonních čísel kontaktů odešlete SMS ve tvaru nocontact +heslo. Jestliže chcete telefonní číslo kontaktu změnit, odešlete příslušný příkaz ještě jednou. Funkce tlačítek Tlačítko Funkce Popis Stiskněte po dobu 3 sekund, aby se na autorizovaná čísla SOS SOS odeslala opakovaně SOS zpráva. Zavěšení Během hovoru (odesílání) stiskněte krátce SOS. Odpověď Krátce stiskněte jakékoli tlačítko. 1 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání prvního kontaktního telefonního čísla. 2 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání druhého kontaktního telefonního čísla. 3 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání třetího kontaktního telefonního čísla. Nastavení hlasitosti Hlasitost zvyšujete stiskem tlačítka 1 a snižujete stiskem tlačítka 2. Vibrační režim Dvakrát krátce stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu vibrace. Znovu dvakrát stiskněte tlačítko pro ukončení režimu vibrace. Informace o poloze Pokud v trackeru není uloženo žádné autorizované číslo, můžete z něj získat informace o poloze prozvoněním z jakéhokoliv telefonního čísla. Pokud však v něm už je nastaveno autorizované telefonní číslo, zůstane kontakt z neautorizovaného čísla bez odpovědi. Když přístroj kontaktujete z autorizovaného telefonního čísla, tracker zašle na toto číslo informace o aktuální poloze a stavu. Odpověď může mít následující podobu: (lat = zeměpisná šířka, long = zeměpisná délka, speed = rychlost, T = datum a čas) V případě, že tracker nemá v daný moment přesný GPS signál, odešle informaci s poslední přesně určenou polohou, která obsahuje zeměpisnou šířku a délku, jakož i kód oblasti lokalizace (LAC). Tento kód může být zadán i v menu internetového portálu v sloupci manuálního sledování manual track. Opakované automatické sledování Nastavení omezeného počtu sledování v určitém časovém intervalu: Když na tracker odešlete SMS ve tvaru fix030s005n+heslo, přístroj vám v intervalu 30 sekund pošle 5 zpráv se svou zeměpisnou šířkou a délkou. Pro označení časového intervalu se používá s (sekunda), m (minuta) a h (hodina). Příkaz musí obsahovat tři číslice a jeho maximální hodnota je 255. Nepřetržité sledování v stanoveném časovém intervalu: Pokud se na tracker odešle SMS ve tvaru fix030s***n+heslo, přístroj vám bude posílat informace o své geografické poloze nepřetržitě v intervalu 30 sekund. Pozor: Interval nesmí být kratší než 30 sekund. Sledování na základě časového intervalu a vzdálenosti Dříve než tuto funkci použijete nastavte na přístroji nepřetržité sledování v stanoveném časovém intervalu. Poté odešlete na tracker SMS ve tvaru distance+heslo+mezera+vzdálenost a dostanete odpověď: Distance ok. Tracker vás následně bude informovat o své poloze jak na základě jak nastaveného časového intervalu, tak i na základě vzdálenosti. Příklad: Odešlete SMS distance Znamená to, že vzdálenost je 50 metrů. Číslo se musí skládat ze čtyř arabských číslic. Nastavení této funkce na internetovém portálu: nejdříve nastavte časový interval a poté interval vzdálenosti. Tracker se bude lokalizovat na základě času a vzdálenosti. Zrušení funkce automatického sledování: Odešlete na tracker SMS ve tvaru nonfix+heslo.

3 Určení polohy pomocí mobilní sítě V případě, že tracker nemá dobrý GPS signál, určí svoji polohu pomocí lokalizačních služeb LBS. Zprávy obsahují GPS koordináty poslední polohy v režimu SMS, ale LAC kód nové aktuální oblasti. Kód můžete zadat i v menu internetového portálu v sloupci manuálního sledování manual track a zobrazit tak lokalizaci trackeru. Můžete rovněž odeslat příkaz address+heslo a tracker vám pošle informaci o své poslední absolutní adrese spolu s koordináty GPS. Tracker se automaticky přepíná na sledování pomocí LBS v režimu GPRS. Při sledování na mapě webového portálu je pak poloha označena značkou LBS. Při tomhle způsobu sledování se mohou vyskytovat určité nepřesnosti v lokalizaci aktuální polohy. Odchylka závisí na kvalitě příjmu GSM. Poznámka: Tuto funkci lze za normálních okolností používat ve většině oblastí v závislosti na kvalitě signálu GSM sítě. V některých oblastech však nemusí být dostupná. Lokalizace pomocí místní adresy Předtím než použijete tuto funkci, musíte na SIM kartě v trackeru nastavit přístupový bod (APN) své místní GSM sítě. Pokud je potřebné zadat pro přihlášení uživatelské jméno a heslo viz níže uvedené pokyny pro konfiguraci APN, uživatelského jména a hesla. Po nastavení APN odešlete na tracker SMS ve tvaru address+heslo. Odpověď z trackeru bude obsahovat název ulice a číslo domu, například Unter den Linden, Berlin, Deutschland. Filtrování údajů GPS Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní. Pokud aktivní není, zapnete ji odesláním příkazu suppress+heslo na tracker, který odpoví suppress drift ok. Když se pak vozidlo nepohybuje a zeměpisné koordináty zůstávají beze změny, GPS data se přestanou aktualizovat. Odesílání dat se obnoví, až když se vozidlo začne znovu pohybovat. Pro zrušení funkce odešlete SMS ve tvaru nosuppress+heslo a tracker odpoví nosuppress ok. Režim sledování a monitorování Ve výchozím nastavení je tracker nastaven na režim sledování. Pokud režim není aktivní, zapnete jej odesláním SMS ve tvaru tracker+heslo. Přístroj odpoví tracker ok a přepne se do režimu sledování. Režim dohledu: Odešlete na tracker SMS monitor+heslo a tracker odpoví monitor ok!, čímž potvrzuje, že se přepnul na režim dohledu. Při dalším prozvonění trackeru můžete poslouchat prostředí, ve kterém se tracker nachází. Hovor Odešlete na tracker SMS ve tvaru call+heslo a přístroj odpoví call ok!. Pokud na tracker zavoláte znova, přístroj zazvoní, a když se na něm krátce stiskne tlačítko hovoru, můžete mluvit. Okamžitý hovor Odešlete na tracker SMS ve tvaru speak+heslo a přístroj odpoví speak ok!. Pokud na tracker zavoláte znova, přístroj hovor okamžitě přijme a můžete mluvit i bez stisknutí tlačítka. Ukládání dat Automatické ukládání: Pokud tracker ztratí signál GPS, nebo když není dostupná síť GPRS, zaznamená na SD kartu automaticky svou polohu a upozornění podle předem nastavených podmínek. Když se obnoví příjem GSM signálu, uložené výstrahy se odešlou v SMS na autorizovaná čísla, nebo na server. Uložená data o poloze se však musí načíst na server příkazem v SMS. Pravidelné ukládání: Odešlete na tracker SMS: save030s005n+heslo. Tracker odpoví save ok a zeměpisná šířka a délka se uloží 5x v intervalu 30 sekund (s = sekundy, m = minuty, h = hodiny). Opakované nepřetržité ukládání: Odešlete na tracker SMS: save030s***n+heslo. Tracker odpoví save ok a data se budou ukládat každých 30 sekund. Vymazání uložených dat: Odešlete na tracker SMS: clear+heslo a tracker odpoví clear ok. Velikost paměti: Na vestavěná flash paměť lze uložit kolem dat. Uložená data můžete pomocí USB kabelu kopírovat na počítač. Místo uložených dat lze zjistit použitím menu Data Import na webovém portálu Načtení dat Načtení aktuálních dat: Odešlete na tracker SMS: load+heslo a tracker odpoví load ok. Pokud je v odpovědi load fail! Please Check gprs, znamená to, že přístroj nepracuje v režimu GPRS. Data lze načíst k monitorování jen v režimu GPRS. Načtení vybraných dat: Odešlete na tracker SMS: load+heslo+mezera+rok+měsíc+den. Tracker odpoví load ok a načtou se data zadaného časového úseku. Příklad: Odešlete na tracker SMS: load Znamená to, že na webový portál chcete načíst data o sledování pohybu z Tlačítko SOS Pokud po dobu 3 sekund stisknete tlačítko SOS, odešle se na všechna autorizovaná čísla SMS se žádostí o pomoc spolu se zeměpisnými koordináty vaší polohy: help me! + geografické koordináty a postupně se všechna autorizovaná čísla prozvoní. Jestliže žádné z autorizovaných čísel neodpoví, ani nereaguje na SMS se žádostí o pomoc, tracker výstražná upozornění zastaví. Jestliže autorizované číslo přijme hovor, tracker přejde do režimu odposlechu. Snímání otřesů Nastavení: Snímač otřesů je ve výchozím nastavení vypnut. V případě potřeby jej můžete aktivovat odesláním SMS ve tvaru shock+heslo na tracker, který odpoví Shock is activated!. Znamená to, že bylo úspěšně aktivováno upozornění ze snímače otřesů. Když tracker zachytí otřes, odešle na autorizovaná čísla SMS ve tvaru Sensor alarm+zeměpisné koordináty. Poznámka: Snímač otřesů detekuje otřesy každé tři minuty, tj. mezi jednotlivými detekcemi je tříminutová prodleva. Vypnutí funkce: Pro vypnutí funkce odešlete na tracker SMS: noshock+heslo. Citlivost vestavěného snímače otřesů má tři různé úrovně: První úroveň: Varování se aktivuje už při slabých otřesech. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+1. Druhá úroveň: Varování se aktivuje, když tracker zachytí v průběhu 2 sekund 8 otřesů. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+2. Třetí úroveň: Varování se aktivuje, když tracker zachytí v průběhu 5 sekund 25 otřesů. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+3. Ochranná zóna Tato funkce slouží k vytvoření ochranné zóny, v jejímž rámci se může tracker pohybovat. Pokud se tracker dostane mimo stanovenou oblast, přístroj odešle na autorizovaná čísla zprávu s upozorněním. Nastavení: Pokud je tracker bez pohybu na stejném místě 3 až 10 minut, můžete na něj odeslat SMS ve tvaru stockade+heslo+mezera+zeměpisná šířka,zeměpisná délka;zeměpisná šířka,zeměpisná délka a nastavit tak hranice oblasti, ve které se může pohybovat. Pokud se tracker dostane mimo stanovenou oblast, přístroj odešle na autorizovaná čísla SMS s upozorněním stockade!+zeměpisné koordináty. Poznámka: První zeměpisná šířka a zeměpisná délka představují koordináty levého horního rohu ochranné zóny a druhá zeměpisná šířka a zeměpisná délka představují koordináty pravého spodního rohu ochranné zóny. Vypnutí funkce: Pro vypnutí funkce odešlete na tracker SMS nostockade+heslo. Správa několika oblastí Nastavení oblasti: Odešlete na tracker SMS s příkazem area+heslo+mezera+zeměpisná šířka,zeměpisná délka+mezera+název oblasti,vzdálenostm (jednotky pro určení vzdálenosti: M = metry, K = kilometry). Tracker odpoví: area01 ok. Příklad odesílaného příkazu: area , škola,800m. Poznámka: Maximálně lze nastavit 5 oblastí. Vzdálenost mezi dvěma body nemůže být kratší, než je celková vzdálenost zadaná ve dvou příkazech. Různé oblasti se nemohou navzájem překrývat. Vymazání oblasti: Odešlete SMS s příkazem: noarea+heslo+mezera+název oblasti. Tracker odpoví: noarea ok.

4 Přejmenování oblasti a nastavení vzdálenosti: Odešlete na tracker SMS s příkazem: rename+heslo+mezera+starý název;nový název,vzdálenostm. Jestliže se v příkazu neopakuje stejný název a oblasti se navzájem nepřekrývají, tracker odpoví rename ok! a potvrdí tak nové nastavení. Příklad odesílaného příkazu: area , škola,800m. Znamená to, že název nové oblasti je škola a zahrnuje plochu 800 m od zadaných zeměpisných koordinátů. Aktivace správy několika oblastí: Odešlete na tracker SMS s příkazem area+heslo+mezera+on a tracker odpoví Area on ok!. Když nositel přístroje vkročí do určené oblasti, tracker odešle na všechna autorizovaná čísla SMS název oblasti+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Stejná SMS se odesílá, pokud tracker určenou oblast opustí. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS area+heslo+mezera+off. Tracker odpoví area off ok!. Sledování pohybu Pokud se tracker po dobu 3 až 10 minut nepohybuje a má příjem GPS signálu, můžete odeslat SMS move+heslo+mezera+0200 (při předpokládaném rozsahu minimální vzdálenosti 200 metrů; maximálně je možné zadat 4 místní číslo, tj metrů; jednotky: M = metry). Tracker odpoví: move ok. Pokud nositel trackeru ujede stanovenou vzdálenost (ve výchozím nastavení 200 m), přístroj začne odesílat každé tři minuty na všechna autorizovaná čísla SMS s polohou trackeru ve tvaru Move+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS nomove+heslo. Kontrola překročení rychlosti Nastavení: Odešlete na tracker SMS s příkazem: speed+heslo+mezera+080 (za předpokladu, že stanovená rychlost je 80 km/hod.) a tracker odpoví speed ok!. Když sledovaný objekt překročí stanovenou rychlost, přístroj začne odesílat každé tři minuty na všechna autorizovaná čísla SMS: speed+080!+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS: nospeed+heslo. Poznámka: Stanovená rychlost by neměla být nižší než 30 km/hod. V opačném případě se bude přesnost měření zkreslovat odchylkou signálů GPS. Upozornění na slabou baterii Po odeslání SMS lowbattery+heslo+mezera+on na tracker, začne přístroj posílat 2x v 15 minutových intervalech na autorizovaná čísla SMS s upozorněním na nízkou kapacitu baterie (pokud napětí baterie klesne zhruba na 3,55 V) ve tvaru: lowbattery+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Upozornění na místo bez signálu GPS Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Pro její aktivaci odešlete na tracker SMS: gpssignal+heslo+mezera+on. V případě, že se tracker dostane na místo, které není pokryto signálem GPS, odešle na všechna autorizovaná čísla SMS no gps+poslední platná zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete SMS gpssignal+heslo+mezera+off. Režim spánku Režim spánku po určité době nečinnosti: Funkce se aktivuje odesláním SMS sleep+heslo+mezera+time na tracker, který potvrdí nastavení odpovědí sleep time ok. Pokud se neposílají žádné SMS a neprovádí se žádné operace, přístroj přejde po 5 minutách do režimu spánku. Modul GPS se vypne a rovněž se vypnou LED kontrolky. Tracker se znovu aktivuje, když přijme SMS, nebo hovor. Režim spánku do otřesu: Odešlete SMS sleep+heslo+mezera+shock a tracker odpoví sleep shock ok. V případě nastavení tohoto režimu, přejde tracker do režimu spánku, když nezachytí žádné otřesy. Zároveň se vypne modul GPS i LED kontrolky. Otřesem, nebo jakoukoliv činností se tracker znovu aktivuje. Vypnutí režimu spánku: odešlete na tracker SMS: sleep+heslo+mezera+off a dostanete odpověď sleep off ok. Znamená to, že tracker nebude přecházet do režimu spánku a je nepřetržitě aktivní. Ve výchozím nastavení je přechod do režimu spánku vypnut. Přeposílání SMS zpráv Odešlete z autorizovaného telefonního čísla na tracker SMS ve tvaru forward+heslo+mezera+telefonní číslo třetí strany, tracker odpoví forward ok a začne podporovat přeposílání zpráv ze zadaného telefonního čísla. Můžete si zde například nastavit telefonní číslo poskytovatele sítě GSM pro SIM kartu, která je v trackeru a příchozí zprávy o výšce kreditu přeposílat na autorizované telefonní číslo- Vypnutí přeposílání: Pošlete SMS s příkazem noforward+heslo. Přeposílání obsahu zpráv Pokud se na tracker odešle SMS s příkazem balance+heslo+mezera+telefonní číslo+mezera+obsah zprávy, tracker z příkazu vybere číslo SIM karty, zadané telefonní číslo a obsah a poté přepošle obsah zprávy na zadané telefonní číslo a vrátí odpověď z daného čísla na telefonní číslo, z kterého byla zpráva odeslána. Kontrola stavu trackeru ve vozidle Odešlete na tracker ve vozidle SMS s příkazem check+heslo a tracker vám vrátí odpověď s aktuálním stavem, například: GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OF Battery: 100%. Kontrola IMEI Odešlete na tracker SMS s příkazem imei+heslo a přístroj vám vrátí odpověď s unikátním 15 místným identifikačním číslem (IMEI). Nastavení časového pásma Odešlete na tracker SMS s příkazem time+mezera+zone+heslo+mezera+čas. V případě úspěchu dostanete odpověď time OK. Příklad: Odešlete SMS: time zone , kde 8 je čínské časové pásmo. Pokud je vaše časové pásmo se zápornou hodnotou, pošlete SMS s znakem minus time zone Přepínač TCP/UDP Příkaz gprs+heslo,0,0 výchozí nastavení TCP s přenosem keep alive paketů. Příkaz gprs+heslo,1,0 TCP bez keep alive dat. Příkaz gprs+heslo,0,1 UDP s přenosem keep alive paketů. Příkaz gprs+heslo,1,1 UDP bez keep alive dat. Resetování Pokud pošlete na tracker SMS reset+heslo, dostanete odpověď reset ok a GSM a GPS modul trackeru se resetuje. Konfigurace parametrů přes USB Kabelem USB, který je součástí dodávky propojte tracker s počítačem. Přejděte do paměti přístroje a v poznámkovém bloku otevřete soubor s úvodní konfigurací. Postupujte podle pokynů, které tam najdete. Pozor: při každé konfiguraci trackeru je vyžadováno heslo. Nastavení GPRS Před nastavením GPRS se musí pomocí mobilního telefonu nastavit APN, IP a port.

5 Nastavení APN Standardy pro název přístupového bodu jsou v různých zemích různé. Bližší informace k místnímu APN získáte u svého operátora sítě GPRS. Pro nastavení APN zašlete na tracker SMS ve tvaru APN mezera+název místní APN. Pokud je vše v pořádku, tracker vrátí odpověď APN OK. Příklad: Pošlete SMS s příkazem APN internet.t-mobile. V případě úspěšného přijetí dostanete SMS s odpovědí APN OK. Poznámka: představuje heslo trackeru a internet.t-mobile je název APN jednoho z operátorů. Nastavení ID uživatele GPRS a hesla Ve většině zemí se při přihlášení k GPRS uživatelské jméno a heslo nevyžadují a lze je přeskočit. V opačném případě postupujte při konfiguraci následovně: Pošlete SMS up+heslo+mezera+uživatelské jméno+mezera+heslo. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí user,password ok. Příklad: Odešlete SMS up t-mobile tm. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí user,password ok. Poznámka: je heslo trackeru, t-mobile je uživatelské jméno pro připojení k GPRS a tm je heslo pro připojení k GPRS. Nastavení IP a portu Z mobilního telefonu pošlete SMS adminip +heslo+mezera+ip adresa+mezera+číslo portu. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí adminip ok. Příklad: Odešlete na tracker SMS s příkazem adminip a tracker pošle SMS s odpovědí adminip ok. ( je heslo, je IP adresa a 1167 je číslo portu pro sledování AMPAROS. Poznámka: Informaci k IP a portu najdete na našich webových stránkách Režim úspory energie Po 5 minutách bez pohybu přejde tracker na režim tlumeného GPRS provozu a znovu se plně připojí, když se spustí alarm, nebo když zachytí otřesy. Tuto funkci aktivujete odesláním SMS s příkazem less gprs+heslo on a tracker odpoví less gprs on ok. Funkci vypnete odesláním SMS: less gprs+heslo off a tracker vypnutí potvrdí odpovědí less gprs off ok. Přepínání režimů SMS a GPRS Výchozí nastavení je SMS. Pro přepnutí do režimu GPRS pošlete na tracker SMS GPRS+heslo. Tracker odpoví GPRS ok! a přepne se do režimu GPRS. Pro přepnutí zpět do režimu SMS odešlete na tracker SMS SMS+heslo. Tracker odpoví SMS ok! a přepne se do režimu SMS. Nastavení čísla monitorovacího centra Nastavení: Pošlete na tracker příkaz centernum+heslo+mezera+číslo a tracker odpoví centernum ok. Příklad: Pošlete SMS s textem centernum Vymazání: Pošlete SMS nocenternum+heslo. Poznámka: pokud není číslo monitorovacího centra nastaveno, budou se zprávy o automatickém sledování odesílat na mobilní telefon, z kterého byl tento příkaz zadán. Internetový portál a aplikace sledování Aplikace pro sledování je jednou z našich služeb a najdete ji na Řešení problémů Problém Tracker se nedá zapnout Nelze zachytit signál GSM Nelze zachytit signál GPS Nepřichází SMS s odpovědí Na tracker je možné se dovolat, ale nepřichází odpověď ani SMS s výstrahou Řešení Zkontrolujte baterii a podívejte se, jestli je nabitá. Ubezpečte se, že SIM karta je správně vložena a že je určena pro síť GSM. Dejte pozor, aby při vkládání karty neprobíhal přenos hovoru a zobrazení hovoru bylo zapnuto a PIN kód vypnut. Zkontrolujte, zda funguje nabíjení. Pro zachycení GPS signálu se doporučuje mít výhled na oblohu. Přesvědčte se, že za takových podmínek dokáže tracker signál normálně přijímat. Máte nesprávné heslo, nebo jste zadali příkaz v špatném formátu. Je nesprávné autorizované číslo, resp. není nastaveno žádné autorizované číslo. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!

6 Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Technické údaje Rozměry 8,6 x 4,6 x 1,8 cm Hmotnost 60 g Síť GSM/GPRS Rozsah pásma 850/900/100/1900 MHz Citlivost GPS -159 dbm Přesnost GPS 5 m Za studena: 45 s Čas na vyhodnocení prvních souřadnic Za tepla: 35 s V plném provozu: 1 s Nabíjecí napětí Vstup V Výstup 5 V Baterie Akumulátor 3,7 V, 1000 mah, Li-Pol Výdrž baterie v pohotovostním režimu 240 hodin Skladovací teplota -40 C až +85 C Provozní teplota -20 C až 70 C EN 55022:2010 Certifikát č.: BST Y-1EC-1 EN :2006 A1:2009+A2:2009 Test Report č.: BST Y-1ER-1 EN :2008 EN 55024:2010 Záruka Na GPS tracker Amparos M5 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/10/2014

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení sledovacího zařízení GPS Vehicle Tracker. Tato příručka ukazuje, jak při práci se zařízením hladce a správně manipulovat. Před vlastní instalací

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Digitální tužka Obj. č.: 77 71 15 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití Vysvětlení symbolů Symbol blesku v trojúhelníku označuje nebezpečí ohrožení zdraví, např. nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Symbol šipky označuje speciální radu nebo informaci k obsluze. Elektronické

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů!

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! Charakteristika produktu Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! SOCCER ROBOT je fotbalový robot, který si nejdříve musíte sami sestavit. Pokud je SOCCER ROBOT hotov, můžete si zorganizovat vlastní

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více