GPS tracker M5. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS trackeru Amparos M5. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Přístroj využívá existující sítě GSM/GPRS a GPS satelity a s jejich pomocí dokáže lokalizovat a monitorovat jakékoliv vzdálené cíle přes SMS nebo internet. Použití: Pro děti, seniory a závislé členy rodiny Domácí zvířata, koně a zvířata na farmách Kola a sportovní vybavení Perfektní kontrola zavazadel, cenností apod. Mobilní poplachový systém do hotelových pokojů, chat, stanů, atd. Obsluha Instalace SIM karty Ubezpečte se, že neprobíhá přenos hovoru a že zobrazení hovoru je zapnuto a PIN kód je vypnut. Zpráva SMS musí být v textovém formátu a ne ve formátu PDU. Zvedněte měkký plastový kryt z otvoru schránky pro SIM kartu a vložte dovnitř SIM kartu. Karta je správně umístěna, když uslyšíte její zaklapnutí. Kryt schránky vraťte na místo. SIM karta se automaticky vysune ven, když na ni lehce zatlačíte. Baterie a nabíječka Před prvním použitím nabíjejte baterii 8 až 12 hodin, aby se zcela nabila. Použijte baterii a nabíječku, které jsou součástí dodávky. Výdrž polymerové baterie je po úplném nabití v pohotovostním režimu 240 hodin. Upozornění A: Li-Ion baterie obsahuje nebezpečné chemikálie, a může způsobit poleptání pokožky. Proto ji nikdy nevystavujte nárazům, násilně ji neotvírejte a nevhazujte do ohně. B: Baterii z času na čas dobíjejte, aby se zachovala v provozuschopném stavu. Začínáme Vložte SIM kartu a jděte s ní ven, aby se aktivovala. Při prvním použití přístroj inicializujte a obnovte výchozí nastavení. Poté když zachytí GSM signál, jakož i GPS signál, začne přístroj do 10 až 40 sekund pracovat. Když přístroj přijímá GPS signály normálně, vidíte příslušnou signalizaci a můžete provést jakékoli nastavení podle pokynů v tomto návodu. Indikátor stavu: Po zachycení signálu GSM začne blikat každou sekundu zelená LED kontrolka. V režimu GPRS bude blikat jedenkrát za tři sekundy. V průběhu nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, která se vypne po úplném nabití baterie. Pokud je napětí baterie v pořádku, bude červená kontrolka vypnuta. Po zachycení GPS signálu bude každou sekundu blikat modrá LED kontrolka.

2 Inicializace Odešlete na tracker SMS zprávu begin + heslo a přístroj odpoví begin ok a inicializuje všechna nastavení (heslo je ve výchozím stavu nastaveno na ). Příklad: Přes mobilní telefon odešlete zprávu begin a v případě jejího úspěšného přijetí dostanete odpověď begin ok. Změna hesla Nastavení hesla: Pro změnu hesla odešlete na přístroj SMS ve tvaru: password+staré heslo+mezera+nové heslo. Příklad: Odešlete text SMS: password Přístroj odpoví formou SMS s textem: Password OK. Změna hesla na byla úspěšná. Dejte pozor, abyste si nové heslo zapamatovali. Pokud jej zapomenete, budete muset načíst nový software, aby bylo možné obnovit původní nastavení. Pozor: Ubezpečte se, že nové heslo se skládá ze šesti arabských číslic, protože jinak jej tracker nerozpozná. Znak + v příkazu nepište. Mezeru zadáte stisknutím mezerníku na svém mobilním telefonu. Autorizace Autorizovat je možné pouze 5 telefonních čísel. Před prvním použitím se přesvědčte, že autorizované telefonní číslo je nastaveno, protože přijímat výstražné SMS a volat autorizované telefonní číslo stisknutím tlačítka SOS na trackeru je možné jen po jeho nastavení. Existují dva způsoby autorizace: 1. Telefonní číslo bude automaticky autorizováno, pokud z něj 10x po sobě zavoláte na tracker. 2. Pro nastavení autorizačního čísla zašlete autorizační SMS ve tvaru: admin+heslo+mezera+telefonní číslo. Další autorizovaná čísla se nastaví stejně jako první autorizované číslo. Úspěšná autorizace bude potvrzena SMS z přístroje ve tvaru admin ok! Pro vymazání autorizovaného čísla odešlete na přístroj SMS ve tvaru noadmin+heslo+mezera+autorizované číslo. Pro účely roamingu musíte před telefonní číslo zadat předvolbu země volání. Například pošlete na tracker SMS ve tvaru admin , aby se nastavilo autorizační číslo Nastavení kontaktů Na přístroji jsou tři tlačítka označena jako 1, 2 a 3, které se používají pro volání telefonních čísel kontaktů. Dříve se však musí kontaktní telefonní čísla nastavit pomocí SMS. Nastavte si první kontaktní osobu pod tlačítko č. 1. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact one+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact one ok. Nastavte druhou kontaktní osobu pod tlačítko číslo 2. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact two+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact two ok. Pod tlačítko číslo 3 nastavte třetí kontaktní osobu. Odešlete SMS zprávu ve tvaru contact three+heslo+mezera+telefonní číslo. Přístroj odpoví contact three ok. Pro vymazání třech telefonních čísel kontaktů odešlete SMS ve tvaru nocontact +heslo. Jestliže chcete telefonní číslo kontaktu změnit, odešlete příslušný příkaz ještě jednou. Funkce tlačítek Tlačítko Funkce Popis Stiskněte po dobu 3 sekund, aby se na autorizovaná čísla SOS SOS odeslala opakovaně SOS zpráva. Zavěšení Během hovoru (odesílání) stiskněte krátce SOS. Odpověď Krátce stiskněte jakékoli tlačítko. 1 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání prvního kontaktního telefonního čísla. 2 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání druhého kontaktního telefonního čísla. 3 Volání Stiskněte 2 sekundy pro volání třetího kontaktního telefonního čísla. Nastavení hlasitosti Hlasitost zvyšujete stiskem tlačítka 1 a snižujete stiskem tlačítka 2. Vibrační režim Dvakrát krátce stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu vibrace. Znovu dvakrát stiskněte tlačítko pro ukončení režimu vibrace. Informace o poloze Pokud v trackeru není uloženo žádné autorizované číslo, můžete z něj získat informace o poloze prozvoněním z jakéhokoliv telefonního čísla. Pokud však v něm už je nastaveno autorizované telefonní číslo, zůstane kontakt z neautorizovaného čísla bez odpovědi. Když přístroj kontaktujete z autorizovaného telefonního čísla, tracker zašle na toto číslo informace o aktuální poloze a stavu. Odpověď může mít následující podobu: (lat = zeměpisná šířka, long = zeměpisná délka, speed = rychlost, T = datum a čas) V případě, že tracker nemá v daný moment přesný GPS signál, odešle informaci s poslední přesně určenou polohou, která obsahuje zeměpisnou šířku a délku, jakož i kód oblasti lokalizace (LAC). Tento kód může být zadán i v menu internetového portálu v sloupci manuálního sledování manual track. Opakované automatické sledování Nastavení omezeného počtu sledování v určitém časovém intervalu: Když na tracker odešlete SMS ve tvaru fix030s005n+heslo, přístroj vám v intervalu 30 sekund pošle 5 zpráv se svou zeměpisnou šířkou a délkou. Pro označení časového intervalu se používá s (sekunda), m (minuta) a h (hodina). Příkaz musí obsahovat tři číslice a jeho maximální hodnota je 255. Nepřetržité sledování v stanoveném časovém intervalu: Pokud se na tracker odešle SMS ve tvaru fix030s***n+heslo, přístroj vám bude posílat informace o své geografické poloze nepřetržitě v intervalu 30 sekund. Pozor: Interval nesmí být kratší než 30 sekund. Sledování na základě časového intervalu a vzdálenosti Dříve než tuto funkci použijete nastavte na přístroji nepřetržité sledování v stanoveném časovém intervalu. Poté odešlete na tracker SMS ve tvaru distance+heslo+mezera+vzdálenost a dostanete odpověď: Distance ok. Tracker vás následně bude informovat o své poloze jak na základě jak nastaveného časového intervalu, tak i na základě vzdálenosti. Příklad: Odešlete SMS distance Znamená to, že vzdálenost je 50 metrů. Číslo se musí skládat ze čtyř arabských číslic. Nastavení této funkce na internetovém portálu: nejdříve nastavte časový interval a poté interval vzdálenosti. Tracker se bude lokalizovat na základě času a vzdálenosti. Zrušení funkce automatického sledování: Odešlete na tracker SMS ve tvaru nonfix+heslo.

3 Určení polohy pomocí mobilní sítě V případě, že tracker nemá dobrý GPS signál, určí svoji polohu pomocí lokalizačních služeb LBS. Zprávy obsahují GPS koordináty poslední polohy v režimu SMS, ale LAC kód nové aktuální oblasti. Kód můžete zadat i v menu internetového portálu v sloupci manuálního sledování manual track a zobrazit tak lokalizaci trackeru. Můžete rovněž odeslat příkaz address+heslo a tracker vám pošle informaci o své poslední absolutní adrese spolu s koordináty GPS. Tracker se automaticky přepíná na sledování pomocí LBS v režimu GPRS. Při sledování na mapě webového portálu je pak poloha označena značkou LBS. Při tomhle způsobu sledování se mohou vyskytovat určité nepřesnosti v lokalizaci aktuální polohy. Odchylka závisí na kvalitě příjmu GSM. Poznámka: Tuto funkci lze za normálních okolností používat ve většině oblastí v závislosti na kvalitě signálu GSM sítě. V některých oblastech však nemusí být dostupná. Lokalizace pomocí místní adresy Předtím než použijete tuto funkci, musíte na SIM kartě v trackeru nastavit přístupový bod (APN) své místní GSM sítě. Pokud je potřebné zadat pro přihlášení uživatelské jméno a heslo viz níže uvedené pokyny pro konfiguraci APN, uživatelského jména a hesla. Po nastavení APN odešlete na tracker SMS ve tvaru address+heslo. Odpověď z trackeru bude obsahovat název ulice a číslo domu, například Unter den Linden, Berlin, Deutschland. Filtrování údajů GPS Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní. Pokud aktivní není, zapnete ji odesláním příkazu suppress+heslo na tracker, který odpoví suppress drift ok. Když se pak vozidlo nepohybuje a zeměpisné koordináty zůstávají beze změny, GPS data se přestanou aktualizovat. Odesílání dat se obnoví, až když se vozidlo začne znovu pohybovat. Pro zrušení funkce odešlete SMS ve tvaru nosuppress+heslo a tracker odpoví nosuppress ok. Režim sledování a monitorování Ve výchozím nastavení je tracker nastaven na režim sledování. Pokud režim není aktivní, zapnete jej odesláním SMS ve tvaru tracker+heslo. Přístroj odpoví tracker ok a přepne se do režimu sledování. Režim dohledu: Odešlete na tracker SMS monitor+heslo a tracker odpoví monitor ok!, čímž potvrzuje, že se přepnul na režim dohledu. Při dalším prozvonění trackeru můžete poslouchat prostředí, ve kterém se tracker nachází. Hovor Odešlete na tracker SMS ve tvaru call+heslo a přístroj odpoví call ok!. Pokud na tracker zavoláte znova, přístroj zazvoní, a když se na něm krátce stiskne tlačítko hovoru, můžete mluvit. Okamžitý hovor Odešlete na tracker SMS ve tvaru speak+heslo a přístroj odpoví speak ok!. Pokud na tracker zavoláte znova, přístroj hovor okamžitě přijme a můžete mluvit i bez stisknutí tlačítka. Ukládání dat Automatické ukládání: Pokud tracker ztratí signál GPS, nebo když není dostupná síť GPRS, zaznamená na SD kartu automaticky svou polohu a upozornění podle předem nastavených podmínek. Když se obnoví příjem GSM signálu, uložené výstrahy se odešlou v SMS na autorizovaná čísla, nebo na server. Uložená data o poloze se však musí načíst na server příkazem v SMS. Pravidelné ukládání: Odešlete na tracker SMS: save030s005n+heslo. Tracker odpoví save ok a zeměpisná šířka a délka se uloží 5x v intervalu 30 sekund (s = sekundy, m = minuty, h = hodiny). Opakované nepřetržité ukládání: Odešlete na tracker SMS: save030s***n+heslo. Tracker odpoví save ok a data se budou ukládat každých 30 sekund. Vymazání uložených dat: Odešlete na tracker SMS: clear+heslo a tracker odpoví clear ok. Velikost paměti: Na vestavěná flash paměť lze uložit kolem dat. Uložená data můžete pomocí USB kabelu kopírovat na počítač. Místo uložených dat lze zjistit použitím menu Data Import na webovém portálu Načtení dat Načtení aktuálních dat: Odešlete na tracker SMS: load+heslo a tracker odpoví load ok. Pokud je v odpovědi load fail! Please Check gprs, znamená to, že přístroj nepracuje v režimu GPRS. Data lze načíst k monitorování jen v režimu GPRS. Načtení vybraných dat: Odešlete na tracker SMS: load+heslo+mezera+rok+měsíc+den. Tracker odpoví load ok a načtou se data zadaného časového úseku. Příklad: Odešlete na tracker SMS: load Znamená to, že na webový portál chcete načíst data o sledování pohybu z Tlačítko SOS Pokud po dobu 3 sekund stisknete tlačítko SOS, odešle se na všechna autorizovaná čísla SMS se žádostí o pomoc spolu se zeměpisnými koordináty vaší polohy: help me! + geografické koordináty a postupně se všechna autorizovaná čísla prozvoní. Jestliže žádné z autorizovaných čísel neodpoví, ani nereaguje na SMS se žádostí o pomoc, tracker výstražná upozornění zastaví. Jestliže autorizované číslo přijme hovor, tracker přejde do režimu odposlechu. Snímání otřesů Nastavení: Snímač otřesů je ve výchozím nastavení vypnut. V případě potřeby jej můžete aktivovat odesláním SMS ve tvaru shock+heslo na tracker, který odpoví Shock is activated!. Znamená to, že bylo úspěšně aktivováno upozornění ze snímače otřesů. Když tracker zachytí otřes, odešle na autorizovaná čísla SMS ve tvaru Sensor alarm+zeměpisné koordináty. Poznámka: Snímač otřesů detekuje otřesy každé tři minuty, tj. mezi jednotlivými detekcemi je tříminutová prodleva. Vypnutí funkce: Pro vypnutí funkce odešlete na tracker SMS: noshock+heslo. Citlivost vestavěného snímače otřesů má tři různé úrovně: První úroveň: Varování se aktivuje už při slabých otřesech. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+1. Druhá úroveň: Varování se aktivuje, když tracker zachytí v průběhu 2 sekund 8 otřesů. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+2. Třetí úroveň: Varování se aktivuje, když tracker zachytí v průběhu 5 sekund 25 otřesů. Tuto úroveň nastavíte odesláním SMS sensitivity+heslo+mezera+3. Ochranná zóna Tato funkce slouží k vytvoření ochranné zóny, v jejímž rámci se může tracker pohybovat. Pokud se tracker dostane mimo stanovenou oblast, přístroj odešle na autorizovaná čísla zprávu s upozorněním. Nastavení: Pokud je tracker bez pohybu na stejném místě 3 až 10 minut, můžete na něj odeslat SMS ve tvaru stockade+heslo+mezera+zeměpisná šířka,zeměpisná délka;zeměpisná šířka,zeměpisná délka a nastavit tak hranice oblasti, ve které se může pohybovat. Pokud se tracker dostane mimo stanovenou oblast, přístroj odešle na autorizovaná čísla SMS s upozorněním stockade!+zeměpisné koordináty. Poznámka: První zeměpisná šířka a zeměpisná délka představují koordináty levého horního rohu ochranné zóny a druhá zeměpisná šířka a zeměpisná délka představují koordináty pravého spodního rohu ochranné zóny. Vypnutí funkce: Pro vypnutí funkce odešlete na tracker SMS nostockade+heslo. Správa několika oblastí Nastavení oblasti: Odešlete na tracker SMS s příkazem area+heslo+mezera+zeměpisná šířka,zeměpisná délka+mezera+název oblasti,vzdálenostm (jednotky pro určení vzdálenosti: M = metry, K = kilometry). Tracker odpoví: area01 ok. Příklad odesílaného příkazu: area , škola,800m. Poznámka: Maximálně lze nastavit 5 oblastí. Vzdálenost mezi dvěma body nemůže být kratší, než je celková vzdálenost zadaná ve dvou příkazech. Různé oblasti se nemohou navzájem překrývat. Vymazání oblasti: Odešlete SMS s příkazem: noarea+heslo+mezera+název oblasti. Tracker odpoví: noarea ok.

4 Přejmenování oblasti a nastavení vzdálenosti: Odešlete na tracker SMS s příkazem: rename+heslo+mezera+starý název;nový název,vzdálenostm. Jestliže se v příkazu neopakuje stejný název a oblasti se navzájem nepřekrývají, tracker odpoví rename ok! a potvrdí tak nové nastavení. Příklad odesílaného příkazu: area , škola,800m. Znamená to, že název nové oblasti je škola a zahrnuje plochu 800 m od zadaných zeměpisných koordinátů. Aktivace správy několika oblastí: Odešlete na tracker SMS s příkazem area+heslo+mezera+on a tracker odpoví Area on ok!. Když nositel přístroje vkročí do určené oblasti, tracker odešle na všechna autorizovaná čísla SMS název oblasti+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Stejná SMS se odesílá, pokud tracker určenou oblast opustí. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS area+heslo+mezera+off. Tracker odpoví area off ok!. Sledování pohybu Pokud se tracker po dobu 3 až 10 minut nepohybuje a má příjem GPS signálu, můžete odeslat SMS move+heslo+mezera+0200 (při předpokládaném rozsahu minimální vzdálenosti 200 metrů; maximálně je možné zadat 4 místní číslo, tj metrů; jednotky: M = metry). Tracker odpoví: move ok. Pokud nositel trackeru ujede stanovenou vzdálenost (ve výchozím nastavení 200 m), přístroj začne odesílat každé tři minuty na všechna autorizovaná čísla SMS s polohou trackeru ve tvaru Move+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS nomove+heslo. Kontrola překročení rychlosti Nastavení: Odešlete na tracker SMS s příkazem: speed+heslo+mezera+080 (za předpokladu, že stanovená rychlost je 80 km/hod.) a tracker odpoví speed ok!. Když sledovaný objekt překročí stanovenou rychlost, přístroj začne odesílat každé tři minuty na všechna autorizovaná čísla SMS: speed+080!+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete na tracker SMS: nospeed+heslo. Poznámka: Stanovená rychlost by neměla být nižší než 30 km/hod. V opačném případě se bude přesnost měření zkreslovat odchylkou signálů GPS. Upozornění na slabou baterii Po odeslání SMS lowbattery+heslo+mezera+on na tracker, začne přístroj posílat 2x v 15 minutových intervalech na autorizovaná čísla SMS s upozorněním na nízkou kapacitu baterie (pokud napětí baterie klesne zhruba na 3,55 V) ve tvaru: lowbattery+zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Upozornění na místo bez signálu GPS Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Pro její aktivaci odešlete na tracker SMS: gpssignal+heslo+mezera+on. V případě, že se tracker dostane na místo, které není pokryto signálem GPS, odešle na všechna autorizovaná čísla SMS no gps+poslední platná zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Vypnutí funkce: Odešlete SMS gpssignal+heslo+mezera+off. Režim spánku Režim spánku po určité době nečinnosti: Funkce se aktivuje odesláním SMS sleep+heslo+mezera+time na tracker, který potvrdí nastavení odpovědí sleep time ok. Pokud se neposílají žádné SMS a neprovádí se žádné operace, přístroj přejde po 5 minutách do režimu spánku. Modul GPS se vypne a rovněž se vypnou LED kontrolky. Tracker se znovu aktivuje, když přijme SMS, nebo hovor. Režim spánku do otřesu: Odešlete SMS sleep+heslo+mezera+shock a tracker odpoví sleep shock ok. V případě nastavení tohoto režimu, přejde tracker do režimu spánku, když nezachytí žádné otřesy. Zároveň se vypne modul GPS i LED kontrolky. Otřesem, nebo jakoukoliv činností se tracker znovu aktivuje. Vypnutí režimu spánku: odešlete na tracker SMS: sleep+heslo+mezera+off a dostanete odpověď sleep off ok. Znamená to, že tracker nebude přecházet do režimu spánku a je nepřetržitě aktivní. Ve výchozím nastavení je přechod do režimu spánku vypnut. Přeposílání SMS zpráv Odešlete z autorizovaného telefonního čísla na tracker SMS ve tvaru forward+heslo+mezera+telefonní číslo třetí strany, tracker odpoví forward ok a začne podporovat přeposílání zpráv ze zadaného telefonního čísla. Můžete si zde například nastavit telefonní číslo poskytovatele sítě GSM pro SIM kartu, která je v trackeru a příchozí zprávy o výšce kreditu přeposílat na autorizované telefonní číslo- Vypnutí přeposílání: Pošlete SMS s příkazem noforward+heslo. Přeposílání obsahu zpráv Pokud se na tracker odešle SMS s příkazem balance+heslo+mezera+telefonní číslo+mezera+obsah zprávy, tracker z příkazu vybere číslo SIM karty, zadané telefonní číslo a obsah a poté přepošle obsah zprávy na zadané telefonní číslo a vrátí odpověď z daného čísla na telefonní číslo, z kterého byla zpráva odeslána. Kontrola stavu trackeru ve vozidle Odešlete na tracker ve vozidle SMS s příkazem check+heslo a tracker vám vrátí odpověď s aktuálním stavem, například: GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OF Battery: 100%. Kontrola IMEI Odešlete na tracker SMS s příkazem imei+heslo a přístroj vám vrátí odpověď s unikátním 15 místným identifikačním číslem (IMEI). Nastavení časového pásma Odešlete na tracker SMS s příkazem time+mezera+zone+heslo+mezera+čas. V případě úspěchu dostanete odpověď time OK. Příklad: Odešlete SMS: time zone , kde 8 je čínské časové pásmo. Pokud je vaše časové pásmo se zápornou hodnotou, pošlete SMS s znakem minus time zone Přepínač TCP/UDP Příkaz gprs+heslo,0,0 výchozí nastavení TCP s přenosem keep alive paketů. Příkaz gprs+heslo,1,0 TCP bez keep alive dat. Příkaz gprs+heslo,0,1 UDP s přenosem keep alive paketů. Příkaz gprs+heslo,1,1 UDP bez keep alive dat. Resetování Pokud pošlete na tracker SMS reset+heslo, dostanete odpověď reset ok a GSM a GPS modul trackeru se resetuje. Konfigurace parametrů přes USB Kabelem USB, který je součástí dodávky propojte tracker s počítačem. Přejděte do paměti přístroje a v poznámkovém bloku otevřete soubor s úvodní konfigurací. Postupujte podle pokynů, které tam najdete. Pozor: při každé konfiguraci trackeru je vyžadováno heslo. Nastavení GPRS Před nastavením GPRS se musí pomocí mobilního telefonu nastavit APN, IP a port.

5 Nastavení APN Standardy pro název přístupového bodu jsou v různých zemích různé. Bližší informace k místnímu APN získáte u svého operátora sítě GPRS. Pro nastavení APN zašlete na tracker SMS ve tvaru APN mezera+název místní APN. Pokud je vše v pořádku, tracker vrátí odpověď APN OK. Příklad: Pošlete SMS s příkazem APN internet.t-mobile. V případě úspěšného přijetí dostanete SMS s odpovědí APN OK. Poznámka: představuje heslo trackeru a internet.t-mobile je název APN jednoho z operátorů. Nastavení ID uživatele GPRS a hesla Ve většině zemí se při přihlášení k GPRS uživatelské jméno a heslo nevyžadují a lze je přeskočit. V opačném případě postupujte při konfiguraci následovně: Pošlete SMS up+heslo+mezera+uživatelské jméno+mezera+heslo. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí user,password ok. Příklad: Odešlete SMS up t-mobile tm. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí user,password ok. Poznámka: je heslo trackeru, t-mobile je uživatelské jméno pro připojení k GPRS a tm je heslo pro připojení k GPRS. Nastavení IP a portu Z mobilního telefonu pošlete SMS adminip +heslo+mezera+ip adresa+mezera+číslo portu. V případě úspěšného přijetí dostanete z trackeru SMS s odpovědí adminip ok. Příklad: Odešlete na tracker SMS s příkazem adminip a tracker pošle SMS s odpovědí adminip ok. ( je heslo, je IP adresa a 1167 je číslo portu pro sledování AMPAROS. Poznámka: Informaci k IP a portu najdete na našich webových stránkách Režim úspory energie Po 5 minutách bez pohybu přejde tracker na režim tlumeného GPRS provozu a znovu se plně připojí, když se spustí alarm, nebo když zachytí otřesy. Tuto funkci aktivujete odesláním SMS s příkazem less gprs+heslo on a tracker odpoví less gprs on ok. Funkci vypnete odesláním SMS: less gprs+heslo off a tracker vypnutí potvrdí odpovědí less gprs off ok. Přepínání režimů SMS a GPRS Výchozí nastavení je SMS. Pro přepnutí do režimu GPRS pošlete na tracker SMS GPRS+heslo. Tracker odpoví GPRS ok! a přepne se do režimu GPRS. Pro přepnutí zpět do režimu SMS odešlete na tracker SMS SMS+heslo. Tracker odpoví SMS ok! a přepne se do režimu SMS. Nastavení čísla monitorovacího centra Nastavení: Pošlete na tracker příkaz centernum+heslo+mezera+číslo a tracker odpoví centernum ok. Příklad: Pošlete SMS s textem centernum Vymazání: Pošlete SMS nocenternum+heslo. Poznámka: pokud není číslo monitorovacího centra nastaveno, budou se zprávy o automatickém sledování odesílat na mobilní telefon, z kterého byl tento příkaz zadán. Internetový portál a aplikace sledování Aplikace pro sledování je jednou z našich služeb a najdete ji na Řešení problémů Problém Tracker se nedá zapnout Nelze zachytit signál GSM Nelze zachytit signál GPS Nepřichází SMS s odpovědí Na tracker je možné se dovolat, ale nepřichází odpověď ani SMS s výstrahou Řešení Zkontrolujte baterii a podívejte se, jestli je nabitá. Ubezpečte se, že SIM karta je správně vložena a že je určena pro síť GSM. Dejte pozor, aby při vkládání karty neprobíhal přenos hovoru a zobrazení hovoru bylo zapnuto a PIN kód vypnut. Zkontrolujte, zda funguje nabíjení. Pro zachycení GPS signálu se doporučuje mít výhled na oblohu. Přesvědčte se, že za takových podmínek dokáže tracker signál normálně přijímat. Máte nesprávné heslo, nebo jste zadali příkaz v špatném formátu. Je nesprávné autorizované číslo, resp. není nastaveno žádné autorizované číslo. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!

6 Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Technické údaje Rozměry 8,6 x 4,6 x 1,8 cm Hmotnost 60 g Síť GSM/GPRS Rozsah pásma 850/900/100/1900 MHz Citlivost GPS -159 dbm Přesnost GPS 5 m Za studena: 45 s Čas na vyhodnocení prvních souřadnic Za tepla: 35 s V plném provozu: 1 s Nabíjecí napětí Vstup V Výstup 5 V Baterie Akumulátor 3,7 V, 1000 mah, Li-Pol Výdrž baterie v pohotovostním režimu 240 hodin Skladovací teplota -40 C až +85 C Provozní teplota -20 C až 70 C EN 55022:2010 Certifikát č.: BST Y-1EC-1 EN :2006 A1:2009+A2:2009 Test Report č.: BST Y-1ER-1 EN :2008 EN 55024:2010 Záruka Na GPS tracker Amparos M5 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/10/2014

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál

GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál U GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho GPS lokátoru. Tento manál Vás seznámí s jeho ovládáním. Doporučujeme si přečíst následující stránky dříve než začnete přístroj

Více

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí:

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí: GPS/GSM lokátor Rozměrově velmi malý GPS tracker se zabudovaným GSM modulem. Vhodný pro hlídání dětí, starších lidí, k zjištění aktuální pozice a trasy automobilů, zvířat. Pomocí sms zjistíte aktuální

Více

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání U GPS lokátor TK- 104 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Shrnutí Přístroj pracuje na sítích

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13 Přizpůsobení přístroje Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání

Více

GPS Tracker TK108. Návod k použití

GPS Tracker TK108. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 20.2.2014 Obsah Obsah... 2 Před prvním použitím... 2 Nastavení internetového připojení... 4 Nastavení hesla... 7 Jednorázové zjištění pozice... 8 Průběžné zjišťování pozice...

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

GPS lokátor TK-102. Návod k obsluze. Výhody produktu:

GPS lokátor TK-102. Návod k obsluze. Výhody produktu: GPS lokátor TK-102 Návod k obsluze Výhody produktu: Jednoduché ovládání pomocí SMS Výdrž v pohotovostním režimu až 70 hodin Vysoká spolehlivost a přesnost lokalizace www.spyshops.cz Stránka 1 Úvod Děkujeme

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4000 PRO D. Obj. č.: 12 50 52

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4000 PRO D. Obj. č.: 12 50 52 Účel použití Měřič nákladů na energii je určen pro měření a analýzu dat týkajících se spotřeby elektrických spotřebičů. Měřič by se měl instalovat mezi zásuvku elektrického proudu a elektrický spotřebič

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Tracker Auto-GPS návod k použití

Tracker Auto-GPS návod k použití 1. Využití Funkce tohoto zař ízení je založena na lokalizaci pomocí systému GPS (Global positing system) a odesílání této informace přes GSM sí ť. Informace z jednotky pak mohou být zobrazeny formou SMS

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

PET TRACKER TK. Uživatelský manuál TK-201. Úvod

PET TRACKER TK. Uživatelský manuál TK-201. Úvod Univerzální řešení pro zjišťování aktuální polohy a sledování pohybu TK Uživatelský manuál TK-201 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš Pet Tracker TK-201. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

RC model traktoru Porsche Diesel Super. Obj. č.: 23 92 92. Rozsah dodávky. Vložení baterií do modelu. Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie

RC model traktoru Porsche Diesel Super. Obj. č.: 23 92 92. Rozsah dodávky. Vložení baterií do modelu. Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie Rozsah dodávky RC model traktoru Porsche Diesel Super Obj. č.: 23 92 92 Slovníček: Sender=vysílač, Batterien=baterie Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu Carson Porsche Diesel

Více

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje:

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje: 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat informace přes GPRS díky možností

Více

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M)

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M) Funkce hodinek Tyto multifunkční hodinky disponují následujícími funkcemi: Outdoorové hodinky EQAS 400 Obj. č. 130 18 03 Budík (alarm) Stopky Časovač (timer) Zobrazení druhého časového pásma Kompas Barometr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Návod k použití Hlavní výhody produktu: Snadná montáž na autobaterii Jednoduché ovládání Výborný poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

RC model vrtulníku Spy Cam II, RtF 2,4 GHz. Obj. č. 23 99 62. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Helikoptéra.

RC model vrtulníku Spy Cam II, RtF 2,4 GHz. Obj. č. 23 99 62. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Helikoptéra. Popis a ovládací prvky Helikoptéra RC model vrtulníku Spy Cam II, RtF 2,4 GHz Obj. č. 23 99 62 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu vrtulníku Silverlit. Tento návod k obsluze

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38 FM vysílač FMT 300 BT Obj. č. 37 43 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače Technaxx. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Endoskop Findoo MicroCam. Obj. č.: 12 34 07. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Monitor

Endoskop Findoo MicroCam. Obj. č.: 12 34 07. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Monitor Popis a ovládací prvky Rukojeť Endoskop Findoo MicroCam Obj. č.: 12 34 07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup endoskopu dnt Findoo MicroCam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití Tracker Auto-GPS návod k použití Specifikace Rozměry Hmotnost Síť Rozsah pásma GPS čip GSM/GPRS modul Citlivost GPS Přesnost GPS Nastartování Auto nabíječka Nabíječka Baterie Výdrž Pracovní teplota Vlhkost

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

TK-START TRACKER. Návod na použití

TK-START TRACKER. Návod na použití TK-START TRACKER Návod na použití Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Tento manuál popisuje, jak s přístrojem správně zacházet. Před použitím produktu si manuál pečlivě přečtěte. Technické

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení sledovacího zařízení GPS Vehicle Tracker. Tato příručka ukazuje, jak při práci se zařízením hladce a správně manipulovat. Před vlastní instalací

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod Univerzální řešení pro zjišťování aktuální polohy a sledování pohybu PET TRACKER CP Uživatelský manuál CP-100G Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš Pet Tracker CP. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Kazetový enkodér PST USB. Obj. č.: 37 55 11. Popis a ovládací prvky. Přehrávání kazet. Audacity a USB připojení. Rozsah dodávky

Kazetový enkodér PST USB. Obj. č.: 37 55 11. Popis a ovládací prvky. Přehrávání kazet. Audacity a USB připojení. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky Kazetový enkodér PST USB Obj. č.: 37 55 11 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kazetového enkodéru PST USB. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 31. Vlastnosti výrobku NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 31 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Vložení pohonného akupacku do modelu

Vložení pohonného akupacku do modelu Rozsah dodávky použití RC model traktoru FENDT 930 VARIO TMS Vysílač Model Obj. č.: 25 14 05 Pohonný akupack s nabíječkou 8 baterií Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu traktoru

Více

GSM/GPRS/GPS LOCATOR

GSM/GPRS/GPS LOCATOR GSM/GPRS/GPS LOCATOR (uživatelská příručka) Děkujeme za zakoupení lokátoru. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití GSM komunikátor s otřesovým spínačem GShake Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení...

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 I. Úvod Hodinky s GPS lokátorem TK-109 skvěle reprezentují kombinaci moderních technologií a užitných vlastností. Jedná

Více

RC model vrtulníku PRION, RtF. Obj. č.: 23 59 75. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí vrtulníku a dálkového ovládání.

RC model vrtulníku PRION, RtF. Obj. č.: 23 59 75. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí vrtulníku a dálkového ovládání. Vlastnosti RC model vrtulníku PRION, RtF Vrtulník: Nový koaxiální systém rotorů s elektronickým gyroskopickým systémem, které poskytují vynikající letové vlastnosti. Pevný aerodynamický plastový trup Zabudovaný

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

GPS LOKALIZÁTOR 102B Uživatelský manuál

GPS LOKALIZÁTOR 102B Uživatelský manuál GPS LOKALIZÁTOR 102B Uživatelský manuál 1.05 1 Obsah 1 Základní informace... 4 1.1 Charakteristika GPS lokalizátoru... 4 1.2 Funkce zařízení... 4 1.3 Popis produktu... 5 2 Instalace a aktivace zařízení...

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Mini GPS lokátor na kolo

Mini GPS lokátor na kolo Mini GPS lokátor na kolo Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování Vodotěsnost Online sledování www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace GPS lokátor na kolo je perfektně kamuflovaný uvnitř

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Grafický tablet Aiptek 10000U. Obj. č.: 91 47 51. Popis a ovládací prvky

Grafický tablet Aiptek 10000U. Obj. č.: 91 47 51. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Grafický tablet Aiptek 10000U Obj. č.: 91 47 51 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup grafického tabletu Aiptek 10000U. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více