Trh práce v Plzeňském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh práce v Plzeňském kraji"

Transkript

1

2 Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011

3 Obsah: Úvod Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska trhu práce Vývoj míry nezaměstnanosti Vývoj počtu volných pracovních míst Vnitrokrajské rozdíly na trhu práce v Plzeňském kraji Vývoj míry nezaměstnanosti Vývoj počtu volných pracovních míst Struktura nezaměstnaných a volných pracovních míst podle stupně vzdělání v Plzeňském kraji Závěr...13 Použité podklady...14 Trh práce v Plzeňském kraji 2

4 Úvod Studie Trhu práce v Plzeňském kraji si klade za cíl zhodnotit vývoj trhu práce v Plzeňském kraji pomocí hlavních ukazatelů, tj. míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst. V prvé řadě bylo shrnuto postavení Plzeňského kraje v rámci České republiky. Dále se analýza zaměřila podrobněji na situaci v Plzeňském kraji v meziokresním srovnání a v neposlední řadě bylo analyzováno, jak se projeví dosažené vzdělání na uplatnění pracovní síly na trhu práce. Zvolené časové období, tj. leden 2004 červen 2011, bylo vybráno s ohledem na hospodářský vývoj, kdy byl počátek hospodářské konjunktury, a přicházela krize. Cílem bylo analyzovat a ukázat, jaké dopady má tento vývoj na situaci na trhu práce v Plzeňském kraji. Pro hodnocení vývoje trhu práce byla využita převážně data Ministerstva práce a sociálních věcí, která jsou volně dosažitelná na portále Zaměstnanost ( Pro větší názornost jsou data prezentována ve studii formou grafů a tabulek. V případě údajů o volných pracovních místech byly použity údaje o místech evidovaných Úřadem práce ČR. Studie slouží k názornějšímu obrazu situace na trhu práce v Plzeňském kraji a také ČR. Všechny grafy použité v této studii jsou zároveň publikovány na portálu projektu Správná volba - kde budou i nadále aktualizovány. Trh práce v Plzeňském kraji 3

5 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska trhu práce 1.1 Vývoj míry nezaměstnanosti Plzeňský kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nízkou nezaměstnaností a také po celé sledované období (leden 2004 červen 2011) měl míru nezaměstnanosti pod průměrnou hodnotou ČR, Plzeňský kraj se pohyboval do 5. místa mezi kraji a v některých měsících byla hodnota míry nezaměstnanosti dokonce druhá nejnižší, a to hned za Prahou, která má trvale nejnižší míru nezaměstnanosti viz graf 1. Graf 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti kraje ČR Minimální míry nezaměstnanosti v Plzeňském kraji bylo dosaženo v polovině roku 2008, což byl vrchol hospodářské konjunktury, kdy se hodnota dostala pod 4 % (květen ,7 %). Na počátku roku 2010, tedy v době hospodářské krize, dosáhla nezaměstnanost v Plzeňském kraji maxima 8,7 %, zároveň bylo překonáno dosavadní maximum z počátku sledovaného období (leden ,9 %). V této době se také zhoršovalo postavení Plzeňského kraje v rámci ČR. Kraj se dostal na 5. místo, což bylo jeho nejhorší postavení mezi kraji za celé sledované období. Na přelomu roků 2010 a 2011 hodnota míry nezaměstnanosti opět překročila 8 %, ale již nedosáhla hodnoty před rokem a zároveň si kraj vylepšil své postavení mezi kraji ČR a dostal se zpět mezi 3 kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti. V posledních dvou měsících sledovaného období se Plzeňský kraj posunul dokonce na 2. místo za Prahu. Trh práce v Plzeňském kraji 4

6 1.2 Vývoj počtu volných pracovních míst Z pohledu vývoje počtu pracovních míst evidovaných úřadem práce, resp. počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo (VPM), je na tom Plzeňský kraj lépe než z hlediska míry nezaměstnanosti. Dlouhodobě se držel převážně na 2. místě za Prahou (viz graf 2). Pouze v polovině roku 2010 si pohoršil a byl přechodně na 5. místě. Graf 2: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM kraje ČR Od počátku sledovaného období, kdy bylo v Plzeňském kraji více než 9 nezaměstnaných na 1 VPM (leden ,4 nezam. na 1 VPM), docházelo k poklesu počtu nezaměstnaných a zároveň k nárůstu počtu pracovních míst. V období od října 2007 až do srpna 2008, tedy v době vrcholící hospodářské konjunktury, bylo v Plzeňském kraji dokonce více pracovních míst než nezaměstnaných. Od druhé poloviny roku 2008 došlo v souvislosti s hospodářskou krizí k velkému úbytku pracovních míst. V Plzeňském kraji byl tento úbytek větší než průměr ČR (v ČR klesl počet VPM 5x, v Plzeňském kraji 9x). Maximální hodnoty počtu nezaměstnaných na 1 VPM bylo dosaženo v kraji na počátku roku 2010, kdy na 1 volné pracovní místo připadalo více než 16 uchazečů o zaměstnání (únor ,5). V následujícím období došlo k mírnému poklesu, ale počet nezaměstnaných na 1 VPM byl stále více než 10. Na přelomu let 2010 a 2011 došlo opět ke zvýšení počtu nezaměstnaných na 1 VPM (únor ), ale situace na trhu práce již nebyla tak dramatická jako v únoru Na konci sledovaného období došlo opět ke zlepšení (červen ,9 nezaměstnaných na 1 VPM). Trh práce v Plzeňském kraji 5

7 2. Vnitrokrajské rozdíly na trhu práce v Plzeňském kraji 2.1 Vývoj míry nezaměstnanosti Rozdíly ve vývoji míry nezaměstnanosti v Plzeňském kraji byly sledovány na úrovni okresů. Mezi okresy s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti po celé sledované období patřily okresy Plzeň-jih, Plzeň-město. Okres Tachov je naopak okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti po celé sledované období, viz následující graf 3. Graf 3: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti okresy Plzeňského kraje Okres Plzeň-jih byl po více než polovinu sledovaného období od dubna 2004 do ledna 2009 okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti (minimum květen ,5 %). Ale i zde došlo od konce roku 2008 k nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s již zmíněným nástupem hospodářské krize. Na počátku roku 2010 zde dosáhla míra nezaměstnanosti maxima za celé období (7,4 %) a od té doby se pohybovala okolo 6 %. Dalším okresem s dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti je okres Plzeň-město, který jako jediný z okresů Plzeňského kraje zaznamenal maximální hodnotu míry nezaměstnanosti hned na počátku sledovaného období v lednu 2004 a to 7,9 %. V té době byl okres dokonce na 4. místě v kraji. Postupně své postavení zlepšoval a od ledna 2009 byl okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v kraji s výjimkou období července a srpna 2010 (1. místo okres Plzeň-jih) Na konci sledovaného období, tj. od května 2011, se Plzeň posunula na 3. místo za okresy Plzeň-jih a Rokycany. Okres Plzeň-sever po celé sledované období v podstatě kopíruje průměrné hodnoty nezaměstnanosti Plzeňského kraje. Z počáteční hodnoty 7,1 % postupně klesla nezaměstnanost na minimum 3,5 % v srpnu V následujícím období, opět v souvislosti s počátkem hospodářské krize, dochází postupně k nárůstu až na maximum na počátku roku Trh práce v Plzeňském kraji 6

8 2010, kdy v únoru 2010 dosáhla hodnota míry nezaměstnanosti 8,7 %. Poté opět nastal mírný pokles a ve stejném období následujícího roku byla nezaměstnanost na dalším maximu, ale již nedosáhla hodnoty z minulého roku 8,5 %. Na závěr sledovaného období nezaměstnanost klesla na 6,4 %. Okres Rokycany měl ve sledovaném období ze všech okresů Plzeňského kraje nejdynamičtější vývoj míry nezaměstnanosti. Na počátku sledovaného období v letech byl okresem s třetí nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Od února 2006 se postavení okresu Rokycany mezi ostatními okresy kraje zlepšovalo. Dokonce v srpnu 2007 byl na 2. místě. Minimální míry nezaměstnanosti okres dosáhl v květnu ,5 %. Od poloviny rolu 2008 kopíroval průměrné hodnoty nezaměstnanosti Plzeňského kraje, a to až do počátku roku 2009, kdy míra nezaměstnanosti v okrese Rokycany rostla rychleji, než byl průměr v kraji. V lednu 2010 míra nezaměstnanosti dosáhla maxima 8,8 %. Od počátku roku 2010 se okres Rokycany zařadil na 3. místo a v závěru sledovaného období byla míra nezaměstnanosti nejnižší v celém kraji. Z grafu 3 je patrné, že nejproblematičtější situace na trhu práce mezi okresy Plzeňského kraje je v příhraničních okresech (Domažlice, Klatovy a především Tachov). Tyto okresy hospodářská krize zasáhla nejvíce. Příhraniční okres Domažlice v průběhu sledovaného období prošel z pohledu míry nezaměstnanosti podobně jako okres Rokycany dynamičtějším vývojem. Na počátku sledovaného období byl jedním z okresů s nejnižší nezaměstnaností (7 % - 2. místo). Pak se dostal na úroveň průměru Plzeňského kraje (zhruba od poloviny roku 2007) a po dosažení minima v srpnu 2008 (3,8 %) zde došlo k velmi prudkému nárůstu míry nezaměstnanosti a okres Domažlice se zařadil mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji. Jeho míra nezaměstnanosti byla druhá, resp. třetí nejvyšší v kraji hned po okresech Tachov, popř. Klatovy. Maximum dosáhla nezaměstnanost až na počátku roku 2011 (10,5 %), pak nezaměstnanost klesá, ale stále byla vyšší než hodnoty nezaměstnanosti pro celý Plzeňský kraj. Mezi okresy s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti patří druhý příhraniční okres Klatovy. Na počátku sledovaného období měl míru nezaměstnanosti 8,8 %. Po celé sledované období byl prakticky stále okresem s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti, výjimku tvořilo výše zmíněné období, kdy se o předposlední místo střídal s okresem Domažlice. Maxima dosáhl opět na počátku roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti překročila 10 %. V polovině roku 2011 klesla hodnota míry nezaměstnanosti pod 8 % (7,7 %). Nejvyšší míru nezaměstnanosti má po celé sledované období okres Tachov. Na počátku sledovaného období byla hodnota míry nezaměstnanosti 10,6 %, pak hodnota klesala k minimu v květnu 2008 na 5,7 %. Maximum bylo dosaženo v lednu 2010 (14,2 %). Na konci sledovaného období klesla hodnota těsně pod 10 % (červen ,8 %). Okres Tachov patřil na přelomu let 2009 a 2010 mezi prvních deset okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celorepublikovém srovnání a zařadil se tak mezi některé okresy Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Trh práce v Plzeňském kraji 7

9 2.2 Vývoj počtu volných pracovních míst Od počátku sledovaného období počet volných pracovních míst (VPM) evidovaných úřadem práce v Plzeňském kraji vykazoval rostoucí trend, pouze na konci každého kalendářního roku došlo periodicky k mírnému poklesu. Od počátku roku 2006 docházelo k rychlému tempu růstu VPM. Maxima bylo dosaženo v únoru 2008, kdy bylo v Plzeňském kraji volných pracovních míst, tj. 6 krát více než na počátku sledovaného období. V této době bylo dokonce v Plzeňském kraji více VPM než nezaměstnaných, především v okrese Plzeňměsto. Od února do července 2008 následovalo období stagnace počtu VPM a poté došlo k prudkému poklesu počtu VPM, který se zastavil až v první polovině roku 2009, kdy klesl počet VPM na zhruba V dalších měsících počet VPM stále klesal, ale již výrazně pomaleji, a to až do počátku roku 2010 kdy bylo v únoru dosaženo minima za celé sledované období (méně než 2 000). Od té doby do konce sledovaného období se počet VPM pohybuje okolo Z výše zmíněného vývoje počtu VPM je patrné, že změny počtů VPM, resp. jejich razantní úbytek v první polovině roku 2008, již byl prvním projevem nadcházející hospodářské krize. Vzhledem k tomu, že okres Plzeň-město měl nejvíce volných pracovních míst v Plzeňském kraji, v podstatě určoval vývoj VPM celého kraje. Podíl VPM v okrese Plzeň-město na VPM Plzeňského kraje se pohyboval od 50 % až do 70 % (na konci roku 2008). Graf 4: Vývoj počtu volných pracovních míst okresy Plzeňského kraje Co se týká ostatních okresů Plzeňského kraje, většina z nich zaznamenala maximum volných pracovních míst o několik měsíců dříve (na konci roku 2007) než maxima dosáhl okres Plzeň-město, resp. celý kraj. Pouze okres Plzeň-sever kopíroval vývoj okresu Plzeňměsto. Trh práce v Plzeňském kraji 8

10 Rozpětí počtu volných pracovních míst v jednotlivých okresech ve sledovaném období shrnuje tabulka 1, zároveň také ukazuje, že pokles VPM v Plzeňském kraji byl podstatně vyšší než za celou ČR. V meziokresním srovnání je na tom nejhůře okres Tachov, kde Tabulka 1: Vývoj počtu volných pracovních míst území max.vpm min.vpm podíl Domažlice ,1 Klatovy ,1 Plzeň-město ,5 Plzeň-jih ,0 Plzeň-sever ,8 Rokycany ,2 Tachov ,4 Plzeňský kraj ,9 ČR ,9 Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Nezaměstnanost nabídka klesla více než 12x, v těsném závěsu jsou okresy Domažlice, Plzeň-město s poklesem více jak 11x, desetkrát se snížila nabídka volných míst v okresech Plzeň-jih a Rokycany, méně jak desetkrát poklesl počet VPM v okresech Plzeňsever a Klatovy. Komplexnější pohled na problematiku trhu práce nabízí ukazatel počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo. Tento ukazatel vyjadřuje nesoulad na trhu práce mezi poptávkou a nabídkou. Následující graf 5 názorně ukazuje situaci na trhu práce ve sledovaném období, pro které jsou charakteristické dynamické změny. Graf 5: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM okresy Plzeňského kraje Z grafu 5 vyplývá, že od počátku sledovaného období docházelo k postupnému poklesu počtu uchazečů na 1 VPM v prakticky ve všech okresech Plzeňského kraje, tj. se zvyšovala šance uchazeče o zaměstnání najít si práci. Pouze okresy Tachov a Rokycany měly v průběhu tohoto období dynamyčtější vývoj, ale i zde se situace uklidňovala od poloviny roku Na vrcholu ekonomické konjunktury (červenec 2007 červenec 2008) měly všechny okresy podobný průběh s velmi malým počtem nezměstnaných na 1 VPM (minimální rozdíl 1,43, maximální 2,35). Trh práce v Plzeňském kraji 9

11 Od druhé poloviny roku 2008 se situace na trhu práce rapidně zhoršovala. V důsledku nastupující hospodářské krize došlo k prudkému úbytku pracovních míst a zároveň nárůstu počtu nezaměstnaných ve všech okresech Plzeňského kraje. Vývoj od začátku roku 2009 do konce sledovaného období byl v každém okrese kraje odlišný. Lze konstatovat, že pro všechny okresy byl nejkritičtější rok V okrese Tachov připadalo 50 nezaměstnaných na 1 VPM. V průběhu roku 2010 docházelo k mírnému zlepšení prakticky ve všech okresech, vyjma okresu Rokycany. Okres Plzeň-město byl po celé sledované období okresem s nejvyrovnanějším průběhem, bez výrazných výkyvů ve svém vývoji. Zároveň byl okresem s nejnižším počtem nezaměstnaných na 1 VPM a hodnota počtu nezaměstnaných na 1 VPM nikdy nepřekročila 10. V období od března 2007 až do konce roku 2008 bylo v tomto okrese více pracovních míst než nezaměstnaných a to i 3x. Nejhorší situace byla v tomto okrese na začátku roku 2011, kdy na 1 VPM připadlo téměř 9 nezaměstnaných. Okresy Klatovy, Plzeň-sever a Plzeň-jih od počátku sledovaného období víceméně kopírovaly průměrné počty uchazečů o zaměstnání na 1 VPM celého kraje. Okres Domažlice měl podobný vývoj jako výše zmíněné okresy, a to až do vypuknutí krize, kdy se hodnoty ukazatele okresu Domažlice dostaly vysoko nad průměr kraje a dokonce na přelomu let 2009 a 2010 byl druhým okresem s největším počtem nezaměstnaných na 1 VPM a ve stejném období rok poté byl na 2 měsíce dokonce okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM. Na konci sledovaného období se situace zklidnila a okres Domažlice se dostal na hodnoty blízké krajskému průměru. Okresy Tachov a Rokycany jsou i z pohledu komplexního ukazatele počtu nezaměstnaných na 1 VPM okresy Plzeňského kraje s nejmenší šancí najít si práci. Již výše byla zmíněná extrémní hodnota, kdy v okrese Tachov na počátku roku 2010 připadlo na 1 VPM až 50 nezaměstnaných (okres Tachov byl i z pohledu tohoto ukazatele nesouladu na trhu práce krátce v první desítce mezi okresy ČR). V následujících měsících se situace rychle zlepšila a od poloviny roku 2010 nepřekročil počet nezaměstnaných na 1 VPM hodnotu 23. Naopak okres Rokycany byl v závěru sledovaného období okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM, ale za celé období hodnota ukazatele nikdy nepřesáhla 30 uchazečů. I když byl v poslední době okres Rokycany s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM, hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 15. V předchozí kapitole bylo zmíněno, že okres Rokycany byl na konci sledovaného období okresem s velmi nízkou, resp. nejnižší, mírou nezaměstnanosti v kraji. Zároveň byl ve shodném období okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM. Lze tedy vyvozovat, že okres Rokycany na konci sledovaného období zaostával v tvorbě nových pracovních míst. Trh práce v Plzeňském kraji 10

12 3. Struktura nezaměstnaných a volných pracovních míst podle stupně vzdělání v Plzeňském kraji Vzdělání je důležitým faktorem pro uplatnění na trhu práce. Pro potřeby této studie je analyzován jak vliv vzdělání uchazečů na jejich uplatnění na trhu práce, tak i struktura volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání. Z dlouhodobého pohledu měli nejlepší vyhlídky na uplatnění na trhu práce lidé s vyšším vzděláním, tj. minimálně s maturitou. Podíl nezaměstnaných, kteří své vzdělání zakončili maturitou, se pohyboval okolo 22 %, nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním bylo pouze do 5%. Nezaměstnaní s nižším vzděláním, tj. bez maturity, resp. nejvýše se základním vzděláním, tvořili více než 70 % nezaměstnaných, z nichž středoškolské vzdělání bez maturity mělo něco málo přes 40 %, a přibližně 30 % tvořili lidé s nejvýše základním vzděláním. Pro srovnání z výběrového šetření pracovních sil (2. čtvrtletí 2011) si můžeme udělat představu o struktuře zaměstnaných podle dosaženého vzdělání. Největší podíl na všech zaměstnaných v ČR měla pracovní síla se SŠ bez maturity 38,4 %, s maturitou 37,5 %. Následují vysokoškoláci s téměř 20 % podílem a nejmenší podíl téměř 5 % měla skupina s nejnižším vzděláním, tedy nejvýše základním. Podíly skupin nezaměstnaných podle stupně dosaženého vzdělání se nijak výrazně nezměnily ani během hospodářské krize. Malý nárůst (cca o 3 procentní body) zaznamenala skupina nezaměstnaných se SŠ vzděláním bez maturity. Mírně poklesly (okolo 1 procentního bodu) skupiny nezaměstnaných s maturitou a skupina nezaměstnaných se vzděláním nejvýše základním. Vzhledem k malým počtům skupiny s vyšším odborným vzděláním se jí nebudeme více zabývat. Graf 6: Vývoj počtu volných pracovních míst a nezaměstnaných podle vzdělanostních skupin - Plzeňský kraj Užitečné je srovnání nabídky volných pracovních míst v souvislosti s dosaženým vzděláním pracovní síly a také vývoj struktury této nabídky v letech Z grafu 6 je patrné, že nejdynamičtějším vývojem prošly počty volných pracovních míst určené pro pracovní sílu s nejvýše základním vzděláním. V době vrcholící konjunktury byla největší poptávka po pracovní síle s nejnižším vzděláním, podíl těchto VPM byl více než 50 %, poté se podíl snížil na polovinu. Volná pracovní místa určená pro vysokoškolsky vzdělanou sílu zaznamenala po celé sledované období minimální změny. Podobně na tom byl i vývoj VPM pro skupinu se SŠ vzděláním zakončeným maturitou. Trh práce v Plzeňském kraji 11

13 Z tabulky 2 je patrné, která pracovní místa postihl mezi lety 2007 a 2010 největší propad. O téměř 95 % se snížil počet nabízených VPM pro pracovní sílu maximálně se základním vzděláním. O 80 % klesl počet VPM pro skupinu se SŠ bez maturity. Na polovinu klesl počet Tabulka 2: Vývoj počtu volných pracovních míst podle požadovaného vzdělaní Plzeňský kraj (k 31.12) Stupeň dosaženého vzdělání skupinu index 07/10 nejvyšší zákl ,34 střední bez mat ,47 střední s mat ,37 VOŠ ,56 vysokoškolské ,70 Celkem VPM ,36 Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Nezaměstnanost VPM určených pro pracovní sílu s maturitním vzděláním. Pouze o 25 % klesla nabídka VPM pro vysokoškolsky vzdělanou pracovní sílu. Lze shrnout, že nejméně na vývoj trhu práce a ekonomiky reagovala nabídka VPM pro pracovní sílu s vyšším vzděláním a naopak nejcitlivěji pro nejméně vzdělanou Graf 7: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM podle stupně dosaženého vzdělání Plzeňský kraj Použijeme-li pro srovnání nabídky a poptávky již dříve použitý ukazatel počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo z pohledu vzdělanostní struktury je patrné, že po většinu sledovaného období byla nejhorší šance najít si zaměstnání pro skupinu s maturitou (viz graf 7). Počet nezaměstnaných s VŠ vzděláním na 1 VPM byl po celé sledované období vyrovnaný a pohyboval se okolo 5 nezaměstnaných na 1 VPM. Změny, které postihly trh práce v průběhu sledovaného období, tedy tuto skupinu zasáhly minimálně. Na počátku sledovaného období byla pro obě skupiny s nejnižším vzděláním nejpříznivější situace na trhu práce a jejich šance uplatnění na trhu práce byly největší (maximálně bylo 5 uchazečů na 1 VPM), situace se stále zlepšovala a v okamžiku vrcholu hospodářské konjunktury byla na 1 uchazeče s nejvýše ZŠ vzděláním k dispozici téměř 2 VPM a pro jednoho uchazeče se SŠ vzděláním bez maturity 1VPM. V souvislosti s hospodářskou krizí docházelo, jak již bylo výše zmíněno, k velkému úbytku pracovních míst především pro tyto dvě vzdělanostní skupiny a během jednoho roku se obě tyto skupiny dostaly přes 10 nezaměstnaných na 1 VPM (14,5 nezaměstnaných s nejvýše ZŠ na 1 VPM, 12,5 nezaměstnaných se SŠ bez maturity). Na konci roku 2010 se pro skupinu s nejvýše základním vzděláním situace nadále zhoršila a na 1 VPM připadalo téměř 18 nezaměstnaných. Naopak pro pracovní sílu se SŠ vzděláním bez maturity se v posledním roce šance na uplatnění na trhu práce zvýšily. Trh práce v Plzeňském kraji 12

14 4. Závěr Plzeňský kraj je dlouhodobě krajem s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti v porovnání s ostatními kraji ČR, přestože se ho dotkly změny způsobené hospodářským vývojem, který postihl ekonomiku a trh práce celé ČR. Došlo k více jak dvojnásobnému nárůstu míry nezaměstnanosti v období od května 2008 z 3,7 % (vrchol konjunktury) do února 2010 na 8,7 %, přesto si kraj udržel své postavení kraje s nízkou nezaměstnaností v ČR. Relativně příznivou situaci na trhu práce mezi kraji ČR dokládá také počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo, Plzeňský kraj byl od roku 2004 do pololetí 2011 většinou na 2. místě. I když v polovině roku 2010 kraj zaznamenal devítinásobný úbytek pracovních míst (ČR pouze pětkrát), a tím se přechodně Plzeňský kraj dostal na 5. místo v porovnání s ostatními kraji ČR podle počtu nezaměstnaných na 1 VPM. Z vnitrokrajského hlediska byla situace na trhu práce nejsložitější pro příhraniční okresy, především okres Tachov. Po celé sledované období měl nejvyšší míru nezaměstnanosti a s nástupem hospodářské krize se zařadil mezi 10 okresů ČR s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Napětí na trhu práce v tomto okrese vystihuje také velmi vysoký počet nezaměstnaných na 1 VPM (leden nezaměstnaných na 1 VPM). V Plzni a obou příměstských okresech byla situace na trhu práce v rámci kraje nejpříznivější a stabilní po celé sledované období. Naopak dynamickým vývojem prošly okresy Rokycany a Domažlice. Analýza nezaměstnanosti podle vzdělanostní struktury pracovní síly potvrdila skutečnost, že velké problémy na trhu práce má skupina osob s nejnižším vzděláním (nejvýše ZŠ a SŠ bez maturity). Ačkoli v době hospodářské konjunktury měly právě tyto skupiny nejlepší postavení na trhu práce, s nástupem hospodářské krize došlo k obrovskému úbytku pracovních míst pro tyto skupiny a šance na uplatnění těchto osob byly naopak nejhorší. V posledních letech se situace mírně zlepšila pouze pro pracovní sílu se SŠ vzděláním bez maturity. Pracovní síla se středoškolským vzděláním s maturitou měla situaci na trhu práce po celé sledované období relativně stabilní, ale podle poměru nezaměstnaných na 1 VPM byla její situace dlouhodobě nejobtížnější. Příčinou je nedostatek volných pracovních míst evidovaných ÚP. Trh práce v Plzeňském kraji 13

15 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Statistiky nezaměstnanosti. [online]. Dostupné z: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2. čtvrtletí Praha. ČSÚ [online]. Dostupné z: Trh práce v Plzeňském kraji v roce RRA Trh práce v Plzeňském kraji 14

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vývoj počtu pracovních sil v Plzeňském kraji

Vývoj počtu pracovních sil v Plzeňském kraji číslo 7 březen 2008 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Vývoj počtu pracovních sil v Plzeňském kraji Přechod absolventů středních škol v Plzeňském kraji na vysoké

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina LIDSKÉ ZDROJE

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina LIDSKÉ ZDROJE Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018 Odborná skupina LIDSKÉ ZDROJE OBYVATELSTVO 12 000 Pohyb obyvatel Plzeňského kraje Populační vývoj 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000 Živě narození Zemřelí

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Cenová úroveň bydlení v Ostravě

Cenová úroveň bydlení v Ostravě Cenová úroveň bydlení v Ostravě Ing. David Svata, PhD. VŠB-TU Ostrava, EKF Abstract The paper analyses housing market in Ostrava. The Ostrava housing market is analysed from the historical point of view.

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková listopad 2010 Obsah Úvod... 3 1. Vývoj mezd v Plzeňském

Více

Zájem o střední školy

Zájem o střední školy číslo 5 říjen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Stabilita sítě základních škol Zájem o střední školy Kvalifikační potřeby zaměstnavatelů Regionální rozdíly

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více