Trh práce v Plzeňském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh práce v Plzeňském kraji"

Transkript

1

2 Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011

3 Obsah: Úvod Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska trhu práce Vývoj míry nezaměstnanosti Vývoj počtu volných pracovních míst Vnitrokrajské rozdíly na trhu práce v Plzeňském kraji Vývoj míry nezaměstnanosti Vývoj počtu volných pracovních míst Struktura nezaměstnaných a volných pracovních míst podle stupně vzdělání v Plzeňském kraji Závěr...13 Použité podklady...14 Trh práce v Plzeňském kraji 2

4 Úvod Studie Trhu práce v Plzeňském kraji si klade za cíl zhodnotit vývoj trhu práce v Plzeňském kraji pomocí hlavních ukazatelů, tj. míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst. V prvé řadě bylo shrnuto postavení Plzeňského kraje v rámci České republiky. Dále se analýza zaměřila podrobněji na situaci v Plzeňském kraji v meziokresním srovnání a v neposlední řadě bylo analyzováno, jak se projeví dosažené vzdělání na uplatnění pracovní síly na trhu práce. Zvolené časové období, tj. leden 2004 červen 2011, bylo vybráno s ohledem na hospodářský vývoj, kdy byl počátek hospodářské konjunktury, a přicházela krize. Cílem bylo analyzovat a ukázat, jaké dopady má tento vývoj na situaci na trhu práce v Plzeňském kraji. Pro hodnocení vývoje trhu práce byla využita převážně data Ministerstva práce a sociálních věcí, která jsou volně dosažitelná na portále Zaměstnanost (http://portal.mpsv.cz). Pro větší názornost jsou data prezentována ve studii formou grafů a tabulek. V případě údajů o volných pracovních místech byly použity údaje o místech evidovaných Úřadem práce ČR. Studie slouží k názornějšímu obrazu situace na trhu práce v Plzeňském kraji a také ČR. Všechny grafy použité v této studii jsou zároveň publikovány na portálu projektu Správná volba - kde budou i nadále aktualizovány. Trh práce v Plzeňském kraji 3

5 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska trhu práce 1.1 Vývoj míry nezaměstnanosti Plzeňský kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nízkou nezaměstnaností a také po celé sledované období (leden 2004 červen 2011) měl míru nezaměstnanosti pod průměrnou hodnotou ČR, Plzeňský kraj se pohyboval do 5. místa mezi kraji a v některých měsících byla hodnota míry nezaměstnanosti dokonce druhá nejnižší, a to hned za Prahou, která má trvale nejnižší míru nezaměstnanosti viz graf 1. Graf 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti kraje ČR Minimální míry nezaměstnanosti v Plzeňském kraji bylo dosaženo v polovině roku 2008, což byl vrchol hospodářské konjunktury, kdy se hodnota dostala pod 4 % (květen ,7 %). Na počátku roku 2010, tedy v době hospodářské krize, dosáhla nezaměstnanost v Plzeňském kraji maxima 8,7 %, zároveň bylo překonáno dosavadní maximum z počátku sledovaného období (leden ,9 %). V této době se také zhoršovalo postavení Plzeňského kraje v rámci ČR. Kraj se dostal na 5. místo, což bylo jeho nejhorší postavení mezi kraji za celé sledované období. Na přelomu roků 2010 a 2011 hodnota míry nezaměstnanosti opět překročila 8 %, ale již nedosáhla hodnoty před rokem a zároveň si kraj vylepšil své postavení mezi kraji ČR a dostal se zpět mezi 3 kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti. V posledních dvou měsících sledovaného období se Plzeňský kraj posunul dokonce na 2. místo za Prahu. Trh práce v Plzeňském kraji 4

6 1.2 Vývoj počtu volných pracovních míst Z pohledu vývoje počtu pracovních míst evidovaných úřadem práce, resp. počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo (VPM), je na tom Plzeňský kraj lépe než z hlediska míry nezaměstnanosti. Dlouhodobě se držel převážně na 2. místě za Prahou (viz graf 2). Pouze v polovině roku 2010 si pohoršil a byl přechodně na 5. místě. Graf 2: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM kraje ČR Od počátku sledovaného období, kdy bylo v Plzeňském kraji více než 9 nezaměstnaných na 1 VPM (leden ,4 nezam. na 1 VPM), docházelo k poklesu počtu nezaměstnaných a zároveň k nárůstu počtu pracovních míst. V období od října 2007 až do srpna 2008, tedy v době vrcholící hospodářské konjunktury, bylo v Plzeňském kraji dokonce více pracovních míst než nezaměstnaných. Od druhé poloviny roku 2008 došlo v souvislosti s hospodářskou krizí k velkému úbytku pracovních míst. V Plzeňském kraji byl tento úbytek větší než průměr ČR (v ČR klesl počet VPM 5x, v Plzeňském kraji 9x). Maximální hodnoty počtu nezaměstnaných na 1 VPM bylo dosaženo v kraji na počátku roku 2010, kdy na 1 volné pracovní místo připadalo více než 16 uchazečů o zaměstnání (únor ,5). V následujícím období došlo k mírnému poklesu, ale počet nezaměstnaných na 1 VPM byl stále více než 10. Na přelomu let 2010 a 2011 došlo opět ke zvýšení počtu nezaměstnaných na 1 VPM (únor ), ale situace na trhu práce již nebyla tak dramatická jako v únoru Na konci sledovaného období došlo opět ke zlepšení (červen ,9 nezaměstnaných na 1 VPM). Trh práce v Plzeňském kraji 5

7 2. Vnitrokrajské rozdíly na trhu práce v Plzeňském kraji 2.1 Vývoj míry nezaměstnanosti Rozdíly ve vývoji míry nezaměstnanosti v Plzeňském kraji byly sledovány na úrovni okresů. Mezi okresy s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti po celé sledované období patřily okresy Plzeň-jih, Plzeň-město. Okres Tachov je naopak okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti po celé sledované období, viz následující graf 3. Graf 3: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti okresy Plzeňského kraje Okres Plzeň-jih byl po více než polovinu sledovaného období od dubna 2004 do ledna 2009 okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti (minimum květen ,5 %). Ale i zde došlo od konce roku 2008 k nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s již zmíněným nástupem hospodářské krize. Na počátku roku 2010 zde dosáhla míra nezaměstnanosti maxima za celé období (7,4 %) a od té doby se pohybovala okolo 6 %. Dalším okresem s dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti je okres Plzeň-město, který jako jediný z okresů Plzeňského kraje zaznamenal maximální hodnotu míry nezaměstnanosti hned na počátku sledovaného období v lednu 2004 a to 7,9 %. V té době byl okres dokonce na 4. místě v kraji. Postupně své postavení zlepšoval a od ledna 2009 byl okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v kraji s výjimkou období července a srpna 2010 (1. místo okres Plzeň-jih) Na konci sledovaného období, tj. od května 2011, se Plzeň posunula na 3. místo za okresy Plzeň-jih a Rokycany. Okres Plzeň-sever po celé sledované období v podstatě kopíruje průměrné hodnoty nezaměstnanosti Plzeňského kraje. Z počáteční hodnoty 7,1 % postupně klesla nezaměstnanost na minimum 3,5 % v srpnu V následujícím období, opět v souvislosti s počátkem hospodářské krize, dochází postupně k nárůstu až na maximum na počátku roku Trh práce v Plzeňském kraji 6

8 2010, kdy v únoru 2010 dosáhla hodnota míry nezaměstnanosti 8,7 %. Poté opět nastal mírný pokles a ve stejném období následujícího roku byla nezaměstnanost na dalším maximu, ale již nedosáhla hodnoty z minulého roku 8,5 %. Na závěr sledovaného období nezaměstnanost klesla na 6,4 %. Okres Rokycany měl ve sledovaném období ze všech okresů Plzeňského kraje nejdynamičtější vývoj míry nezaměstnanosti. Na počátku sledovaného období v letech byl okresem s třetí nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Od února 2006 se postavení okresu Rokycany mezi ostatními okresy kraje zlepšovalo. Dokonce v srpnu 2007 byl na 2. místě. Minimální míry nezaměstnanosti okres dosáhl v květnu ,5 %. Od poloviny rolu 2008 kopíroval průměrné hodnoty nezaměstnanosti Plzeňského kraje, a to až do počátku roku 2009, kdy míra nezaměstnanosti v okrese Rokycany rostla rychleji, než byl průměr v kraji. V lednu 2010 míra nezaměstnanosti dosáhla maxima 8,8 %. Od počátku roku 2010 se okres Rokycany zařadil na 3. místo a v závěru sledovaného období byla míra nezaměstnanosti nejnižší v celém kraji. Z grafu 3 je patrné, že nejproblematičtější situace na trhu práce mezi okresy Plzeňského kraje je v příhraničních okresech (Domažlice, Klatovy a především Tachov). Tyto okresy hospodářská krize zasáhla nejvíce. Příhraniční okres Domažlice v průběhu sledovaného období prošel z pohledu míry nezaměstnanosti podobně jako okres Rokycany dynamičtějším vývojem. Na počátku sledovaného období byl jedním z okresů s nejnižší nezaměstnaností (7 % - 2. místo). Pak se dostal na úroveň průměru Plzeňského kraje (zhruba od poloviny roku 2007) a po dosažení minima v srpnu 2008 (3,8 %) zde došlo k velmi prudkému nárůstu míry nezaměstnanosti a okres Domažlice se zařadil mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji. Jeho míra nezaměstnanosti byla druhá, resp. třetí nejvyšší v kraji hned po okresech Tachov, popř. Klatovy. Maximum dosáhla nezaměstnanost až na počátku roku 2011 (10,5 %), pak nezaměstnanost klesá, ale stále byla vyšší než hodnoty nezaměstnanosti pro celý Plzeňský kraj. Mezi okresy s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti patří druhý příhraniční okres Klatovy. Na počátku sledovaného období měl míru nezaměstnanosti 8,8 %. Po celé sledované období byl prakticky stále okresem s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti, výjimku tvořilo výše zmíněné období, kdy se o předposlední místo střídal s okresem Domažlice. Maxima dosáhl opět na počátku roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti překročila 10 %. V polovině roku 2011 klesla hodnota míry nezaměstnanosti pod 8 % (7,7 %). Nejvyšší míru nezaměstnanosti má po celé sledované období okres Tachov. Na počátku sledovaného období byla hodnota míry nezaměstnanosti 10,6 %, pak hodnota klesala k minimu v květnu 2008 na 5,7 %. Maximum bylo dosaženo v lednu 2010 (14,2 %). Na konci sledovaného období klesla hodnota těsně pod 10 % (červen ,8 %). Okres Tachov patřil na přelomu let 2009 a 2010 mezi prvních deset okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celorepublikovém srovnání a zařadil se tak mezi některé okresy Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Trh práce v Plzeňském kraji 7

9 2.2 Vývoj počtu volných pracovních míst Od počátku sledovaného období počet volných pracovních míst (VPM) evidovaných úřadem práce v Plzeňském kraji vykazoval rostoucí trend, pouze na konci každého kalendářního roku došlo periodicky k mírnému poklesu. Od počátku roku 2006 docházelo k rychlému tempu růstu VPM. Maxima bylo dosaženo v únoru 2008, kdy bylo v Plzeňském kraji volných pracovních míst, tj. 6 krát více než na počátku sledovaného období. V této době bylo dokonce v Plzeňském kraji více VPM než nezaměstnaných, především v okrese Plzeňměsto. Od února do července 2008 následovalo období stagnace počtu VPM a poté došlo k prudkému poklesu počtu VPM, který se zastavil až v první polovině roku 2009, kdy klesl počet VPM na zhruba V dalších měsících počet VPM stále klesal, ale již výrazně pomaleji, a to až do počátku roku 2010 kdy bylo v únoru dosaženo minima za celé sledované období (méně než 2 000). Od té doby do konce sledovaného období se počet VPM pohybuje okolo Z výše zmíněného vývoje počtu VPM je patrné, že změny počtů VPM, resp. jejich razantní úbytek v první polovině roku 2008, již byl prvním projevem nadcházející hospodářské krize. Vzhledem k tomu, že okres Plzeň-město měl nejvíce volných pracovních míst v Plzeňském kraji, v podstatě určoval vývoj VPM celého kraje. Podíl VPM v okrese Plzeň-město na VPM Plzeňského kraje se pohyboval od 50 % až do 70 % (na konci roku 2008). Graf 4: Vývoj počtu volných pracovních míst okresy Plzeňského kraje Co se týká ostatních okresů Plzeňského kraje, většina z nich zaznamenala maximum volných pracovních míst o několik měsíců dříve (na konci roku 2007) než maxima dosáhl okres Plzeň-město, resp. celý kraj. Pouze okres Plzeň-sever kopíroval vývoj okresu Plzeňměsto. Trh práce v Plzeňském kraji 8

10 Rozpětí počtu volných pracovních míst v jednotlivých okresech ve sledovaném období shrnuje tabulka 1, zároveň také ukazuje, že pokles VPM v Plzeňském kraji byl podstatně vyšší než za celou ČR. V meziokresním srovnání je na tom nejhůře okres Tachov, kde Tabulka 1: Vývoj počtu volných pracovních míst území max.vpm min.vpm podíl Domažlice ,1 Klatovy ,1 Plzeň-město ,5 Plzeň-jih ,0 Plzeň-sever ,8 Rokycany ,2 Tachov ,4 Plzeňský kraj ,9 ČR ,9 Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Nezaměstnanost nabídka klesla více než 12x, v těsném závěsu jsou okresy Domažlice, Plzeň-město s poklesem více jak 11x, desetkrát se snížila nabídka volných míst v okresech Plzeň-jih a Rokycany, méně jak desetkrát poklesl počet VPM v okresech Plzeňsever a Klatovy. Komplexnější pohled na problematiku trhu práce nabízí ukazatel počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo. Tento ukazatel vyjadřuje nesoulad na trhu práce mezi poptávkou a nabídkou. Následující graf 5 názorně ukazuje situaci na trhu práce ve sledovaném období, pro které jsou charakteristické dynamické změny. Graf 5: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM okresy Plzeňského kraje Z grafu 5 vyplývá, že od počátku sledovaného období docházelo k postupnému poklesu počtu uchazečů na 1 VPM v prakticky ve všech okresech Plzeňského kraje, tj. se zvyšovala šance uchazeče o zaměstnání najít si práci. Pouze okresy Tachov a Rokycany měly v průběhu tohoto období dynamyčtější vývoj, ale i zde se situace uklidňovala od poloviny roku Na vrcholu ekonomické konjunktury (červenec 2007 červenec 2008) měly všechny okresy podobný průběh s velmi malým počtem nezměstnaných na 1 VPM (minimální rozdíl 1,43, maximální 2,35). Trh práce v Plzeňském kraji 9

11 Od druhé poloviny roku 2008 se situace na trhu práce rapidně zhoršovala. V důsledku nastupující hospodářské krize došlo k prudkému úbytku pracovních míst a zároveň nárůstu počtu nezaměstnaných ve všech okresech Plzeňského kraje. Vývoj od začátku roku 2009 do konce sledovaného období byl v každém okrese kraje odlišný. Lze konstatovat, že pro všechny okresy byl nejkritičtější rok V okrese Tachov připadalo 50 nezaměstnaných na 1 VPM. V průběhu roku 2010 docházelo k mírnému zlepšení prakticky ve všech okresech, vyjma okresu Rokycany. Okres Plzeň-město byl po celé sledované období okresem s nejvyrovnanějším průběhem, bez výrazných výkyvů ve svém vývoji. Zároveň byl okresem s nejnižším počtem nezaměstnaných na 1 VPM a hodnota počtu nezaměstnaných na 1 VPM nikdy nepřekročila 10. V období od března 2007 až do konce roku 2008 bylo v tomto okrese více pracovních míst než nezaměstnaných a to i 3x. Nejhorší situace byla v tomto okrese na začátku roku 2011, kdy na 1 VPM připadlo téměř 9 nezaměstnaných. Okresy Klatovy, Plzeň-sever a Plzeň-jih od počátku sledovaného období víceméně kopírovaly průměrné počty uchazečů o zaměstnání na 1 VPM celého kraje. Okres Domažlice měl podobný vývoj jako výše zmíněné okresy, a to až do vypuknutí krize, kdy se hodnoty ukazatele okresu Domažlice dostaly vysoko nad průměr kraje a dokonce na přelomu let 2009 a 2010 byl druhým okresem s největším počtem nezaměstnaných na 1 VPM a ve stejném období rok poté byl na 2 měsíce dokonce okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM. Na konci sledovaného období se situace zklidnila a okres Domažlice se dostal na hodnoty blízké krajskému průměru. Okresy Tachov a Rokycany jsou i z pohledu komplexního ukazatele počtu nezaměstnaných na 1 VPM okresy Plzeňského kraje s nejmenší šancí najít si práci. Již výše byla zmíněná extrémní hodnota, kdy v okrese Tachov na počátku roku 2010 připadlo na 1 VPM až 50 nezaměstnaných (okres Tachov byl i z pohledu tohoto ukazatele nesouladu na trhu práce krátce v první desítce mezi okresy ČR). V následujících měsících se situace rychle zlepšila a od poloviny roku 2010 nepřekročil počet nezaměstnaných na 1 VPM hodnotu 23. Naopak okres Rokycany byl v závěru sledovaného období okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM, ale za celé období hodnota ukazatele nikdy nepřesáhla 30 uchazečů. I když byl v poslední době okres Rokycany s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM, hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 15. V předchozí kapitole bylo zmíněno, že okres Rokycany byl na konci sledovaného období okresem s velmi nízkou, resp. nejnižší, mírou nezaměstnanosti v kraji. Zároveň byl ve shodném období okresem s nejvyšším počtem nezaměstnaných na 1 VPM. Lze tedy vyvozovat, že okres Rokycany na konci sledovaného období zaostával v tvorbě nových pracovních míst. Trh práce v Plzeňském kraji 10

12 3. Struktura nezaměstnaných a volných pracovních míst podle stupně vzdělání v Plzeňském kraji Vzdělání je důležitým faktorem pro uplatnění na trhu práce. Pro potřeby této studie je analyzován jak vliv vzdělání uchazečů na jejich uplatnění na trhu práce, tak i struktura volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání. Z dlouhodobého pohledu měli nejlepší vyhlídky na uplatnění na trhu práce lidé s vyšším vzděláním, tj. minimálně s maturitou. Podíl nezaměstnaných, kteří své vzdělání zakončili maturitou, se pohyboval okolo 22 %, nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním bylo pouze do 5%. Nezaměstnaní s nižším vzděláním, tj. bez maturity, resp. nejvýše se základním vzděláním, tvořili více než 70 % nezaměstnaných, z nichž středoškolské vzdělání bez maturity mělo něco málo přes 40 %, a přibližně 30 % tvořili lidé s nejvýše základním vzděláním. Pro srovnání z výběrového šetření pracovních sil (2. čtvrtletí 2011) si můžeme udělat představu o struktuře zaměstnaných podle dosaženého vzdělání. Největší podíl na všech zaměstnaných v ČR měla pracovní síla se SŠ bez maturity 38,4 %, s maturitou 37,5 %. Následují vysokoškoláci s téměř 20 % podílem a nejmenší podíl téměř 5 % měla skupina s nejnižším vzděláním, tedy nejvýše základním. Podíly skupin nezaměstnaných podle stupně dosaženého vzdělání se nijak výrazně nezměnily ani během hospodářské krize. Malý nárůst (cca o 3 procentní body) zaznamenala skupina nezaměstnaných se SŠ vzděláním bez maturity. Mírně poklesly (okolo 1 procentního bodu) skupiny nezaměstnaných s maturitou a skupina nezaměstnaných se vzděláním nejvýše základním. Vzhledem k malým počtům skupiny s vyšším odborným vzděláním se jí nebudeme více zabývat. Graf 6: Vývoj počtu volných pracovních míst a nezaměstnaných podle vzdělanostních skupin - Plzeňský kraj Užitečné je srovnání nabídky volných pracovních míst v souvislosti s dosaženým vzděláním pracovní síly a také vývoj struktury této nabídky v letech Z grafu 6 je patrné, že nejdynamičtějším vývojem prošly počty volných pracovních míst určené pro pracovní sílu s nejvýše základním vzděláním. V době vrcholící konjunktury byla největší poptávka po pracovní síle s nejnižším vzděláním, podíl těchto VPM byl více než 50 %, poté se podíl snížil na polovinu. Volná pracovní místa určená pro vysokoškolsky vzdělanou sílu zaznamenala po celé sledované období minimální změny. Podobně na tom byl i vývoj VPM pro skupinu se SŠ vzděláním zakončeným maturitou. Trh práce v Plzeňském kraji 11

13 Z tabulky 2 je patrné, která pracovní místa postihl mezi lety 2007 a 2010 největší propad. O téměř 95 % se snížil počet nabízených VPM pro pracovní sílu maximálně se základním vzděláním. O 80 % klesl počet VPM pro skupinu se SŠ bez maturity. Na polovinu klesl počet Tabulka 2: Vývoj počtu volných pracovních míst podle požadovaného vzdělaní Plzeňský kraj (k 31.12) Stupeň dosaženého vzdělání skupinu index 07/10 nejvyšší zákl ,34 střední bez mat ,47 střední s mat ,37 VOŠ ,56 vysokoškolské ,70 Celkem VPM ,36 Zdroj dat: MPSV, portál Zaměstnanost - Statistiky - Nezaměstnanost VPM určených pro pracovní sílu s maturitním vzděláním. Pouze o 25 % klesla nabídka VPM pro vysokoškolsky vzdělanou pracovní sílu. Lze shrnout, že nejméně na vývoj trhu práce a ekonomiky reagovala nabídka VPM pro pracovní sílu s vyšším vzděláním a naopak nejcitlivěji pro nejméně vzdělanou Graf 7: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů na 1 VPM podle stupně dosaženého vzdělání Plzeňský kraj Použijeme-li pro srovnání nabídky a poptávky již dříve použitý ukazatel počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo z pohledu vzdělanostní struktury je patrné, že po většinu sledovaného období byla nejhorší šance najít si zaměstnání pro skupinu s maturitou (viz graf 7). Počet nezaměstnaných s VŠ vzděláním na 1 VPM byl po celé sledované období vyrovnaný a pohyboval se okolo 5 nezaměstnaných na 1 VPM. Změny, které postihly trh práce v průběhu sledovaného období, tedy tuto skupinu zasáhly minimálně. Na počátku sledovaného období byla pro obě skupiny s nejnižším vzděláním nejpříznivější situace na trhu práce a jejich šance uplatnění na trhu práce byly největší (maximálně bylo 5 uchazečů na 1 VPM), situace se stále zlepšovala a v okamžiku vrcholu hospodářské konjunktury byla na 1 uchazeče s nejvýše ZŠ vzděláním k dispozici téměř 2 VPM a pro jednoho uchazeče se SŠ vzděláním bez maturity 1VPM. V souvislosti s hospodářskou krizí docházelo, jak již bylo výše zmíněno, k velkému úbytku pracovních míst především pro tyto dvě vzdělanostní skupiny a během jednoho roku se obě tyto skupiny dostaly přes 10 nezaměstnaných na 1 VPM (14,5 nezaměstnaných s nejvýše ZŠ na 1 VPM, 12,5 nezaměstnaných se SŠ bez maturity). Na konci roku 2010 se pro skupinu s nejvýše základním vzděláním situace nadále zhoršila a na 1 VPM připadalo téměř 18 nezaměstnaných. Naopak pro pracovní sílu se SŠ vzděláním bez maturity se v posledním roce šance na uplatnění na trhu práce zvýšily. Trh práce v Plzeňském kraji 12

14 4. Závěr Plzeňský kraj je dlouhodobě krajem s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti v porovnání s ostatními kraji ČR, přestože se ho dotkly změny způsobené hospodářským vývojem, který postihl ekonomiku a trh práce celé ČR. Došlo k více jak dvojnásobnému nárůstu míry nezaměstnanosti v období od května 2008 z 3,7 % (vrchol konjunktury) do února 2010 na 8,7 %, přesto si kraj udržel své postavení kraje s nízkou nezaměstnaností v ČR. Relativně příznivou situaci na trhu práce mezi kraji ČR dokládá také počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo, Plzeňský kraj byl od roku 2004 do pololetí 2011 většinou na 2. místě. I když v polovině roku 2010 kraj zaznamenal devítinásobný úbytek pracovních míst (ČR pouze pětkrát), a tím se přechodně Plzeňský kraj dostal na 5. místo v porovnání s ostatními kraji ČR podle počtu nezaměstnaných na 1 VPM. Z vnitrokrajského hlediska byla situace na trhu práce nejsložitější pro příhraniční okresy, především okres Tachov. Po celé sledované období měl nejvyšší míru nezaměstnanosti a s nástupem hospodářské krize se zařadil mezi 10 okresů ČR s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Napětí na trhu práce v tomto okrese vystihuje také velmi vysoký počet nezaměstnaných na 1 VPM (leden nezaměstnaných na 1 VPM). V Plzni a obou příměstských okresech byla situace na trhu práce v rámci kraje nejpříznivější a stabilní po celé sledované období. Naopak dynamickým vývojem prošly okresy Rokycany a Domažlice. Analýza nezaměstnanosti podle vzdělanostní struktury pracovní síly potvrdila skutečnost, že velké problémy na trhu práce má skupina osob s nejnižším vzděláním (nejvýše ZŠ a SŠ bez maturity). Ačkoli v době hospodářské konjunktury měly právě tyto skupiny nejlepší postavení na trhu práce, s nástupem hospodářské krize došlo k obrovskému úbytku pracovních míst pro tyto skupiny a šance na uplatnění těchto osob byly naopak nejhorší. V posledních letech se situace mírně zlepšila pouze pro pracovní sílu se SŠ vzděláním bez maturity. Pracovní síla se středoškolským vzděláním s maturitou měla situaci na trhu práce po celé sledované období relativně stabilní, ale podle poměru nezaměstnaných na 1 VPM byla její situace dlouhodobě nejobtížnější. Příčinou je nedostatek volných pracovních míst evidovaných ÚP. Trh práce v Plzeňském kraji 13

15 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Statistiky nezaměstnanosti. [online]. Dostupné z: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2. čtvrtletí Praha. ČSÚ [online]. Dostupné z: Trh práce v Plzeňském kraji v roce RRA Trh práce v Plzeňském kraji 14

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno 9 147 volných pracovních míst. Na jedno evidované volné pracovní místo připadalo 1,6 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Plzeňském kraji 4,9 % 1 a celkový počet dosahoval 14 765 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce 5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce Počet neumístěných uchazečů v okrese Domažlice se v časové řadě let 2000 až 2006 zvýšil o 36,4%. Až do roku 2004 počet neumístěných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 3044 5,9 9,3 2003 2649 7,6 12,4 2004 2707 7,7 12,5 2005 1 4074 4,5 8,6 2006 1 5213 3,4 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 3044 5,9 9,3 2003 2649 7,6 12,4 2004 2707 7,7 12,5 2005 1 4074 4,5 8,6 2006 1 5213 3,4 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Plzeňském kraji 5,9 % 1 a celkový počet dosahoval 17 953 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Jeseník. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Jeseník Červenec 2011 Graf č. 1: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra ve Středočeském kraji 5,6 % 1 a celkový počet dosahoval 38 514 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Pavel Tuleja katedra ekonomie Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v kraji 8,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 912 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán nárůst

Více

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Pardubickém kraji 5,7 % 1 a celkový počet dosahoval 15 167 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více