KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 2010"

Transkript

1 Ve dnech 21. a 22. dubna 2010 se uskutečnila Konference Projektový management 2010, jejíž organizace se při příležitosti výročí 20ti let od svého založení v Brně ujala Společnost pro projektové řízení, o. s. Na přípravě akce také spolupracovala Skupina mladých projektových manažerů při Akademickém centru studentských aktivit a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Konference se konala v příjemném prostředí brněnské přehrady v prostorách hotelu OREA Wellness Hotel Santon*** a nabídla účastníkům dva dny odborných přednášek a diskuzí na téma projektové řízení. Akce se zúčastnilo na 170 profesionálů a projektových manažerů z celé České i Slovenské republiky, lektorů, pedagogů i studentů a dalších osob pohybujících se v oblasti projektového řízení, své příspěvky předneslo na 30 přednášejících. Pozvání přijal také viceprezident IPMA pan Alexander Tovb. Akce se podle nás stala důstojným způsobem, jak oslavit krásné výročí 20 let existence SPŘ. Nejen vysoká účast ze strany přednášejících i posluchačů, ale celková příjemná pracovní atmosféra vnesla do mnohých z nás další sílu a chuť aktivně se věnovat oblasti projektového řízení. Účast viceprezidenta IPMA navíc celé akci dodala na váženosti. Rádi bychom jménem výboru poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili, a pomohli tak z ní vytvořit úspěšnou událost. Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili popis odborného programu konference, včetně odborných workshopů, zajímavostí z dění a základní vyhodnocení akce. Dále naleznete popis konference očima jednoho z účastníků. Popis průběhu prvního dne konference: První den konference zahájil svým příspěvkem o historii projektového řízení v Čechách prezident Společnosti pro projektové řízení, o. s. doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. a následně předal slovo našemu zahraničnímu hostovi panu Alexanderu Tovbovi, který se věnoval, tak jak hlásalo motto prvního dne konference Pro rozvoj globální ekonomiky je potřeba efektivně využít projektové řízení, současnému projektovému managementu a jeho úloze v budoucí globální ekonomice. Po obědě, který byl po oba dva dny konání konference stejně jako další občerstvení zajištěn v hotelu, začal druhý blok odborného programu příspěvkem paní Andrey Lelovics ze společnosti ROLAND GAREIS CONSULTING o trendech v projektovém řízení, se zaměřením na interkulturní kompetence v mezinárodních projektech. S postavením a profesí projektového manažera nás seznámil Ing. Rudolf Christopher Takáč, prezident slovenské Společnosti pre projektové riadenie. O tom, jak je hodnocena dobrá praxe v projektovém řízení v projektech strukturálních fondů přednášel Mgr. Tomáš Říčka, který vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Následoval příspěvek ředitelky Odboru evropských záležitosti z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. arch. Daniely Grabmüllerové zabývající se projekty v rámci budoucí kohezní politiky EU po roce 2013.

2 Souběžně s druhým blokem odborného programu probíhalo finále Soutěže studentských projektů, které organizovala Skupina mladých projektových manažerů při Akademickém centru studentských aktivit. Bližší informace o soutěži najdete také v tomto čísle Newsletteru. Po přestávce nás čekal příspěvek pánů Mariana Kudely a Karla Malíka (CORTIS Consulting s.r.o.) s originálním názvem Metody pro řízení projektů a jejich informační podpora aneb Projekťákův průvodce v galaxii metod řízení. Vzdělávání projektových manažerů na Slovensku představil doc. Ing. Petr Všetečka CSc. (GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.). Pánové Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., Ing. Michael Motal a Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA ze Společnosti pro projektové řízení, o. s. si připravili zajímavý příspěvek o jejich zkušenostech s certifikací projektových manažerů v České republice. Na závěr tohoto příspěvku bylo slavnostně pokřtěno nové vydání Národního standardu kompetencí projektového řízení, kmotrem publikace se stal pan Alexander Tovb. Na závěr odborného programu prvního dne proběhla přínosná diskuse na téma Postavení projektového řízení v ČR a jeho budoucnost. Debata se točila především okolo profese projektového manažera a certifikace v oblasti projektového řízení. Společenský večer měl opravdu bohatý program. Celým večerem nás, kromě pohodové atmosféry ideální pro navazování nových kontaktů, provázela příjemná hudba. Nejdříve vystoupilo smyčcové trio a následně Cimbálová muzika Aleše Smutného. Během večera byly oceněny významné osobnosti z historie Společnosti pro projektové řízení, o. s., byly slavnostně vyhlášeny výsledky Soutěže studentských projektů a proběhlo losování o knihy věnované nakladatelstvím Grada Publishing. Zajištěna byla ochutnávka výborných moravských vín a bohatá nabídka občerstvení formou rautu. Při příležitosti oslav 20 let působení Společnosti pro projektové řízení v ČR byla předána ocenění těm, kteří se během existence Společnosti významně zasloužili o její rozvoj Ing. Ladislav Chrudina, CSc., Ing. Petr Chlupatý, Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. Ing. Vladimíra Machová, které toto ocenění také patří, se bohužel nemohla konference zúčastnit a tak jí bude ocenění předáno na Valné hromadě dne

3 Popis průběhu druhého dne konference: Druhý den zahájil svým příspěvkem o úloze projektového řízení v dnešní společnosti Josef Lev (Bohemian Lions s.r.o.). Jako další vystoupil Ing. Peter Sochna (next level consulting) na téma Succesfull project management professionalisation. Ing. Miroslav Rybníček (SAPCON a.s.) ukázal na příkladech z praxe a zkušenostech v implementaci nástrojů projektového řízení proč projektově (ne)řídit. Dále zazněl příspěvek Ing. Miroslavy Buchbauerové z Letiště Praha nesoucí název Projektové řízení povinné zlo? Úvodní blok završilo představení úskalí projektového řízení dodávek provozních informačních systému RNDr. Josefem Černým (ICZ a.s.). Po přestávce vystoupil Ing. Miroslav Vlach na téma Banka projektů jako veřejný nástroj pro sdílení zkušeností s konkrétními typy projektů a Ing. Ivana Samela (EdU, s.r.o.) s příspěvkem Aplikácia teórie obmedzení v manažmente záujmových skupín v projektoch. Ing. Marek Beránek se podělil o své zkušenosti s výukou projektového managementu na Unicorn College. Blok byl zakončen Ondřejem Cinglem (PM Consulting s.r.o.) vystoupením na téma Technické >< behaviorální kompetence. Po obědové pauze vystoupil Ing. Jan Malý (PricewaterhouseCoopers) s příspěvkem Projektová kancelář. Následovaly dva příspěvky věnující se managementu projektového portfolia v podání Ing. Pavla Machánka (ICZ a.s.) a Ing. Heleny Hrůzové, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze). Na závěr bloku zazněla přednáška Ing. Jarmily Ircingové (Západočeská univerzita v Plzni) Zlepšování výkonnosti model vyspělosti řízení projektů, programů a portfolia. Poslední blok druhého dne zahájila Mgr. Lucie Holacká z Národního institutu pro další vzdělávání a představila myšlenku projektového manažera ve školách. Martin Petrech (Pro IT Services, s.r.o.) řešil rozpory mezi teorií a praxí projektového řízení. Jako poslední zazněly příspěvky doc. Ing. Petra Všetečky, CSc. (GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.) Myšlienková mapa projektového riadenia a doc. Ing. Jiřího Skalického, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) Přístupy a teorie projektového managementu. Odborné workshopy: Paralelně s dopoledním programem proběhly dva workshopy, které měly u účastníků velký ohlas. WORKSHOP Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces účastníci se dozvěděli statistické údaje o úspěšnosti kandidátů a informace o tom, co působí potíže, jaké jsou změny v textové části Národního standardu, jak je vylepšen slovník pojmů, které nástroje a techniky jsou prioritně zkoušeny, jaký je stav s akreditací vzdělávacích programů, informace o procesu akreditace. Ihned po workshopu jsme zaregistrovali několik zájemců o akreditaci vzdělávacích programů. Druhým workshopem, který dopoledne proběhl, byl WORKSHOP Implementace Critical Chain pro dosažení 95% spolehlivosti projektů. Ing. Miroslav Šmíra, vedoucí partner Goldratt CZ, s.r.o., přesně popsal jednotlivé kroky pro implementaci Kritického řetězu v multiprojektovém prostředí tak, aby výsledná časová spolehlivost projektů dosahovala úrovně 95%. Celý příspěvek byl doplněn praktickými zkušenostmi z implementací v ČR a zahraničí. Tento workshop byl plně obsazen a setkal se u zúčastněných s velkým ohlasem.

4 Zajímavosti z hlediska SPŘ: Souběžně s programem konference se uskutečnilo setkání zástupců Výboru SPŘ, o. s. se zástupci Výboru SPPR. Obě strany se shodly na pokračování spolupráce mezi oběma výbory, byla dohodnuta spolupráce na příštím ročníku konference a předána pamětní medaile SPŘ, o. s. jako ocenění spolupráce mezi oběma společnostmi v uplynulých 20 letech. Dále se uskutečnilo setkání Výboru SPŘ s viceprezidentem IPMA Alexandrem Tovbem. Hlavním bodem jednání bylo navázání spolupráce s ruským Sovnetem, dále posílení postavení SPŘ, o. s. v rámci IPMA a zefektivnění a zjednodušení administrace certifikačního procesu. Sborník a DVD: V souvislosti s konferencí byla vydána odborná publikace Projektový management 2010: možnost nebo nutnost, čímž byla zahájena nová tradice publikace v PM. Tato publikace obsahuje 31 příspěvků nejen z konference, ale také články mnoha dalších odborníků. Je možné si ji zakoupit nebo objednat v kanceláři Společnosti pro projektové řízení. K prodeji bude také na Valné hromadě. Po konferenci vznikne a během prázdnin bude všem účastníkům rozesíláno DVD z konference, na němž budou prezentace v pdf, audionahrávky příspěvků, fotografie a další zajímavé informace.

5 Poděkování: Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům konference, zlatým partnerům: ICZ, a.s. a UNICORN COLLEGE s.r.o., partnerům akce: BenchCom, s.r.o., Equica, a.s., Pragoeduca, a.s., SHINE Consulting s.r.o. a mediálnímu partneru: Časopis IT Systems. Vyhodnocení akce: Konferenci celkově hodnotíme jako úspěšnou. Z dotazníků, které se nám po konferenci vrátily vyplněné, vybíráme několik hodnocení: Naprostá spokojenost. Velká pochvala a dík. Děkuji za konferenci, byla celkově přínosná. Konference splnila má očekávání, proto samé "1". Super workshopy. Vyhodnocení odpovědí na některé otázky z evaluačních dotazníků

6 FOTOGALERIE

7 POSTŘEHY Z KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 2010 Konference Projektový management 2010 příležitost k rozvoji vztahů Ve dnech se konal 3. ročník konference Projektový management, tentokrát v prostorách hotelu Santon v Brně. Letošní ročník byl specifický tím, že se konal u příležitosti 20. výročí založení Společnosti pro projektové řízení, o. s. v České republice a zároveň 45. výročí založení IPMA, jejímž je SPŘ, o. s. členem. Ve svém zamyšlení se nebudu věnovat odbornému programu konference, i když již samotný podtitul konference Možnost nebo nutnost, samozřejmě myšleno uplatňování projektového řízení v každodenní praxi, přímo vybízí k úvaze na toto téma. Kromě odborné části však konference nabídla i jedinečnou možnost setkat se s lidmi podobných zájmů. Šikovné načasování akce ze strany pořadatelů, již na první pohled zajímavé téma a také její atraktivnost v podobě oslav 20. výročí zahájení činnosti SPŘ na území České republiky přilákalo opravdu mnoho odborníků na projektové řízení z nejrůznějších oblastí. Kromě načerpání nových informací v rámci odborného programu se tak účastníkům konference přímo nabízela jedinečná příležitost potkat se starými známými i poznat se s řadou nových lidí, zabývajících se projektovým řízením. Příjemné prostředí hotelu Santon pak přímo vybízelo k neformálním debatám. A o tom, že si bylo o čem vyprávět, svědčí i vzrušeně debatující skupinky účastníků konference během přestávek odborného programu, které musely být pořadateli decentně zvonečkem upozorňovány na začátek dalšího bloku přednášek. Kapitolou samou pro sebe pak byl společenský večer. Pořadatelé předvedli to nejlepší z Moravy, a k dobrému jídlu, ochutnávce moravských mimochodem opravdu výtečných vín a cimbálové muzice chyběly již jen stylové prostory moravského sklípku. Každopádně skvělé prostředí, ve kterém se večer konal, přispělo k tomu, že se poslední účastníci rozcházeli až opravdu hodně pozdě v noci, či spíše brzy ráno. Všichni tak měli opravdu dost času pozdravit se nejen se starými známými, ale především navázat nové kontakty, čehož jak jsem si mohl všimnout, účastníci opravdu náležitě využívali. Milým překvapením byla i účast zahraničních hostů, ze Slovenska a zejména pak viceprezidenta IPMA pana Alexandra Tovba z Moskvy. Já osobně jsem s ním strávil dost času v družném rozhovoru a pominu-li, že jsem měl jedinečnou možnost oprášit své již pomalu zapomenuté znalosti ruštiny, měli jsme si opravdu o čem povídat. Ukazuje se totiž, že problémy s uplatňováním projektového řízení jsou všude stejné. Tedy alespoň v Čechách, na Moravě, na Slovensku a v Rusku. Každopádně jsem si jist, že jsem získal dalšího přítele se stejnými zájmy, se kterým si budu mít vždy co říct. Závěrem bych tak rád poděkoval pořadatelům konference nejen za přínosnou odbornou část, ale i za vytvoření výtečných podmínek k rozvoji a upevnění vztahů profesně obdobně zaměřených lidí. Věřím, že se i další ročníky této zdařilé akce ponesou v podobném duchu a již nyní se na ně těším. Zbyněk Krebs, KSW Consulting

8 PŘÍP STUDENTSKÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ RAVNÉ KURZY K CE Součástí letošní konference byl i první ročník národní soutěže studentských projektů Studentská projektová soutěž. Odborná porota ohodnotila dodanou dokumentaci k přihlášeným projektům a 5 projektů s nejvyšším hodnocením postoupilo do druhého kola osobní prezentace projektu, které již probíhalo na konferenci samé. V rámci Slavnostního večera proběhlo pak vyhlášení výsledků. Třetí místo obsadil projekt Spanilé jízdy od Skupiny mladých projektových manažerů při ACSA, na druhém místě se umístil projekt Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER studentů Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie z Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a vítězem prvního ročníku Studentské projektové soutěže se stal projekt Cena Salvator 2008 projektového týmu studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž byla pořádána Skupinou mladých projektových manažerů při ACSA (YPMG). Obrovské díky patří sponzorům soutěže a hlavně porotcům, kteří měli nelehký úkol při hodnocení projektů. Vojtěch Talášek vedoucí projektu Studentská projektová soutěž

Newsletter SPŘ č. 04/2008

Newsletter SPŘ č. 04/2008 č. 04/2008 Říjen 2008 Ročník 2, číslo 4 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážení členové! Ve středu 3. prosince proběhla Valná hromada naší Společnosti v sále

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2012 Získali jsme akreditaci programu MPA Master of Public Administration Strana 04 Další ročník soutěže GMC začíná Simulace

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI Informace pro členy Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, pokud jste zároveň s Informacemi ČGS neobdržel/a také časopis Geografie 2011/3, znamená

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU 25. 26. DUBEN 2012 Společnost pro projektové řízení Česká republika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PROGRAM KONFERENCE

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce OBSAH Úvod 2 Projektový tým 4 Činnosti roku 2002 Celostátní studentská konference 7 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 Odborný seminář Vysokoškolská legislativa 14 Sběr a analýza

Více

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem.

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma NAPOSLEDY VE STARÉM KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Partner pro rozvoj inovativního podnikání

Více

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19. Národní institut pro další vzdělávání Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF Zvyšování kompetencí vedoucích

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XIII. ROČNÍK www.gaudeamus.cz BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON BRNO 31.10. 3.11.2006 NA VELETRHU SE PREZENTUJÍ

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více