HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN"

Transkript

1 HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn

2 TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ PROFESE (METODIKA II) ; OBLAST KONTROLY OBLAST VLIVU Potřebnost zlepšení kvality práce pedagogů a vedoucích školských pracovníků, která je klíčem k úspěšné realizaci změn prováděných ve školství. Provozování a rozšiřování funkcí Metodického portálu RVP.cz jako systémového nástroje metodické pomoci MŠMT má přispívat ke zlepšení profesních kompetencí pedagogů a tím k postupné inovaci obsahu Rozpočet projektu: ,18 Kč MŠMT, VÚP, NÚOV Interní manažerský a administrativní Manažeři koordinátoři jednotlivých aktivit Expertní, programátoři, ad. Zapojení uživatelé projektu Pedagogové ZŠ, SŠ a ZUŠ Metodické materiály Technologie pro vzdělávání E-learning Článků Digitálních učebních materiálů Modul Odkazy (109 Odkazů) 2 sborníky Systém moderních nástrojů (často označovaných termínem Web 2.0) užívaných na Metodickém portálu, který umožní aktivním pedagogům participovat na obsahu dle předem stanovených a zveřejněných pravidel. E-learningové prostředí umožňující vkládat kdykoliv nové kurzy 15 kurzů, které byly následně ověřeny 555 účastníků pilotních kurzů Prezentace pro odbornou veřejnost Publikace PR článků 2 sborníky z konferencí Umožnění aktivní participace na obsahu dle předem stanovených a zveřejněných pravidel. Vysoká míra participace uživatelů na obsahu portálu. Pedagogové aktivně i pasivně využívají portál. Bezplatný přístup k obsahu portálu Možnost komunikace mezi pedagogy, výměny zkušeností a výměny obsahu Možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím E-learningu Metodický portál RVP.cz je využíván především pro praktické účely pedagogických pracovníků, vedle toho má ale také strategický potenciál, tzn., že může být využíván při koncipování strategických záměrů především MŠMT ČR s ohledem na potřeby dalšího vývoje počátečního, terciárního a případně dalšího vzdělávání (např. akreditace nezbytných vzdělávacích programů s dopadem na potřeby trhu práce, směrování inspekční činnosti apod.) Rozšiřování počítačové gramotnosti a využívání moderních technologií a internetu učiteli. Zefektivnění přenosu informací mezi učiteli. Prostřednictvím Metodického portálu RVP.cz lze provozovat a prezentovat výsledky dalších projektů nebo obsahu z oblasti počátečního Modernizace systému počátečního a dalšího vzdělávání Přispívání ke zvyšování kvality pedagogického působení a přínos pro systém počátečního vzdělávání Překonávání jazykových bariér a omezených kompetencí Přínosy z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Možnost změny výuky ve školách, která umožní vedle budování základů odbornosti také zlepšení klíčových kompetencí žáků v rovině jejich vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Usnadnění zapojení žáků do společnosti a budoucí uplatnění v životě a následné posilování konkurenceschopnosti ČR. kvality počátečního terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti.

3 TEORIE ZMĚNY: PODPORA UČITELŮ GYMNÁZIÍ JAKO PILÍŘŮ KVALITY GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (KURIKULUM G) OBLAST KONTROLY OBLAST VLIVU Z důvodů zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do školství bylo potřebné vytvořit podporu a optimální podmínky vedoucím pracovníkům a koordinátorům, kteří se měli podílet na tvorbě, ověřování, realizaci a inovaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) na gymnáziích, jelikož tvorba ŠVP byla pro školy nový jev, na který nebyli učitelé odborně připraveni. Projekt umožňuje učitelům a koordinátorům ŠVP na gymnáziích získat kompetence, které potřebují k vytváření a realizaci kvalitních ŠVP. Projekt má svými aktivitami přispět k řešení problematiky zvyšování kvality vzdělávání na gymnáziích. Ta je spojena s kvalitou pedagogů, kteří vzdělávání žákům poskytují. Rozpočet projektu: ,62 Kč MŠMT, VÚP Interní manažerský a administrativní Experti Externí dodavatelé Zapojení uživatelé projektu Koordinátoři ŠVP a učitelé na vybraných gymnáziích Podpora koordinátorů Podpora učitelů Systém řízených návštěv na školách 9 metodických případových studií Inovované prostředí internetové komunity pro potřeby zapojených koordinátorů a učitelů z gymnázií Zpracované souhrny z diskuzí, zpracované často kladené dotazy k problematice ŠVP Pravidelné regionální setkávání koordinátorů s půlroční periodicitou v Čechách i na Moravě Mentoring/koučování koordinátorů a z toho zpracovaných 100 případových studií Virtuální hospitace - databáze konaných virtuálních hospitací Oborové semináře - databáze konaných oborových seminářů Umožnění koordinátorům a učitelům získat kompetence, které potřebují pro zvýšení kvality vzdělávání na svých školách. Vznik originálních metodických materiálů založených na autentické zkušenosti škol volně dostupných i po skončení projektu. Vznik nových možností pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami. Vzdělávání formou "peer aktivit", kdy dochází k přenosu informací mezi členy stejné skupiny lidí. Objektivní vyhodnocení míry úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích a vznik doporučení pro gymnázia i decizní sféru, jak dále zkvalitňovat vzdělávání na tomto typu škol. Zvýšení kvality vzdělávání na gymnáziích posílením kompetencí koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií. Motivace koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií k přijetí změn spojených se zaváděním ŠVP do praxe. Vytvoření a ověření nových modelů spolupráce pro vzájemně se učící školy. Projekt je solidní základnou pro dokončení kurikulární reformy v ČR, což je jedním z klíčových cílů systému počátečního kvality počátečního terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti. Dále projekt umožňuje provést objektivní zhodnocení úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích prostřednictvím výzkumu Kvalitní škola. Výstupy projektu jsou k dispozici na webových stránkách Metodického portálu Kvalitní škola Výzkumná studie (sborník) popisující míru úspěšnosti zavádění ŠVP do gymnázií Odborná doporučení především pro školy a decizní sféru týkající se kvality vzdělávání Standard kvalitní školy především pro školy, ČŠI, VŠ a zřizovatelé Informační akce - 1 národní konference, 3 kulaté stoly

4 TEORIE ZMĚNY: PŘÍPRAVA VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A KOORDINÁTORŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL NA TVORBU A REALIZACI ŠVP (KOORDINÁTOR S1) OBLAST KONTROLY OBLAST VLIVU Z důvodů zavádění dvoustupňové kurikulární reformy do školství bylo potřebné vytvořit podporu a optimální podmínky vedoucím pracovníkům a koordinátorům, kteří se měli podílet na tvorbě, ověřování, realizaci a inovaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve středním odborném školství, jelikož tvorba ŠVP byla pro školy nový jev, na který nebyli učitelé odborně připraveni. Projekt měl tuto problematiku řešit v návaznosti na zkušenosti a výstupy ze systémového projektu PILOT S, které měl implementovat na další školy (SOŠ a SOU). Rozpočet projektu: Kč MŠMT, NÚOV, NIDV Interní manažerský a administrativní Konzultanti a lektoři Externí dodavatelé Zapojení uživatelé projektu Koordinátoři ŠVP a učitelé na SOŠ a SOU Setkání školitelů ŠVP SOŠ a SOU Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU Proškolení 107 školitelů tvorby ŠVP v odborném vzdělávání Metodická příručka pro lektorování klíčové aktivity č. 2 Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP na odborných školách Účastníci obdrželi informace a odkazy na www portály, kde naleznou metodické materiály Z této aktivity byl vytvořen vzdělávací program DVPP Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. Umožnění koordinátorům a vedoucím pracovníkům získat kompetence, které potřebují pro zvýšení kvality vzdělávání na svých školách. Vznik originálních metodických materiálů založených na autentické zkušenosti škol volně dostupných i po skončení projektu. Vznik nových možností pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami. Vzdělávání formou "peer aktivit", kdy dochází k přenosu informací mezi členy stejné skupiny lidí. Zkušenosti ze zahraniční ukazují, že je to velmi efektivní způsob. Objektivní vyhodnocení míry úspěšnosti zavádění ŠVP na SOŠ a SOU a vznik doporučení pro tyto školy i decizní sféru, jak dále zkvalitňovat vzdělávání na tomto typu škol. Zvyšování adaptibility učitelů na měnící se podmínky na trhu práce. Navození příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu jak mezi žáky, tak mezi pedagogy Vzdělávání vedoucích pracovníků SOŠ a SOU v manažerských dovednostech Rozšiřování témat vzdělávání pedagogů na SOŠ a SOU o bloky věnované jednak osobnímu rozvoji učitelů a dále o ty, které zdokonalí výuku klíčových kompetencí žáků a studentů. Získané zkušenosti lektorů a proškolených koordinátorů a vedoucích pracovníků jsou dobrým základem pro další kroky v implementaci kurikulární reformy kvality počátečního terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti. Evaluační aktivity Vyhodnocené požadavky a potřeby cílové skupiny pomocí dotazníku Závěrečná evaluační studie

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Praha, září 2013 Shrnutí dosavadních aktivit V lednu 2013 Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více