KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,"

Transkript

1 KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT v Praze, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., děkana FS VUT v Brně a prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, prezidenta Sdružení pro dopravní telematiku ČR a proděkana FD ČVUT v Praze 4. ročník odborné konference ŘÍJNA 2009, BRNO konferenční sál Střední školy informatiky a spojů, Čichnova 23 CÍLEM KONFERENCE je přenos nejnovějších poznatků výzkumu do praxe formou odborné diskuse o významu dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech se zaměřením na městské a příměstské aglomerace v České republice i v zahraničí. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE Pět odborných bloků reflektuje zásadní problematiku: 1. Úloha a postavení státní správy a územní samosprávy v rozvoji dopravní telematiky, 2. Přenos informací v dopravně - telematických systémech, 3. Ekonomika dopravní telematiky, 4. Dopravní telematika v městské aglomeraci, 5. Dopravní telematika v regionální dopravě. 1

2 KONFERENCE JE URČENA zejména zastupitelům a pracovníkům státní správy a územní samosprávy, dopravcům ve veřejné dopravě, správcům dopravních cest, dodavatelům telematických aplikací a dílčích technologických řešení, pracovníkům a pedagogům vysokých škol a pracovníkům výzkumných pracovišť. ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE prof. Ing. Petr MOOS, CSc., děkan Dopravní fakulty ČVUT v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR, proděkan pro pedagogickou činnost a vedoucí Ústavu řídící techniky a telematiky FD ČVUT v Praze doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy, DFJP Univerzita Pardubice prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc., vedoucí Certifikačního orgánu pro výrobky při FD ČVUT v Praze prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D., vedoucí Katedry technologie a řízení dopravy, DFJP UniverzitaPardubice Ing. Martin PICHL,vedoucí oddělení družicových systémů a integrovaných aplikací, odbor družicových systémů, Ministerstvo dopravy ČR Ing. Vojtěch KOCOUREK, Ph.D., poradce generálního ředitele Českých drah, s.o. Ing. Petr AUGUSTA, generální ředitel a předseda představenstva, KPM CONSULT, a.s. Ing. František KOPECKÝ, Ph.D., vedoucí oddělení dopravního inženýrství a telematiky, KPM CONSULT, a.s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Předseda: Miroslav Haxa / výkonný ředitel Odborní garanti: Ing. František Kopecký, Ph.D. / vedoucí oddělení dopravní inženýrství a telematika (dále DIT), Ing. Jiří Kohl / specialista DIT Realizační tým: Ing. Alena Kohlová / marketingový specialista, Mgr. Ilona Slámová / PR specialista, Ing. Jiří Kohl, Ing. Patrik Břečka, Ph.D., Ing. Miloslav Věžník, Ing. Luboš Malínek, Ing. Zdeněk Bahenský / specialisté DIT PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PROGRAMU KONFERENCE Formulář přihlášky příspěvků je k dispozici na Příspěvky musí splňovat motto a cíle konference. Zařazení do programu konference posoudí odborný výbor. Námětově rozpracovaná témata jsou uvedena výše. Všechny přihlášené anotace příspěvků budou zveřejněny ve sborníku anotací, formát A4. Zasílání přihlášek s anotacemi příspěvků do Výběr příspěvků do programu konference do

3 POKYNY PRO TVORBU PŘÍSPĚVKŮ A PREZENTACÍ Přednášející na konferenci má možnost zveřejnit ve sborníku konference na DVD příspěvek ve formátu.ppt a.doc. Prezentace (.ppt) Maximální délka prezentace 20 minut. Doporučený počet snímků 20. Doporučené písmo Tahoma, minimální velikost písma 18pt. Text (.doc) Příspěvek v textové podobě musí svým obsahem korespondovat s obsahem prezentace. Doporučený formát normálního textu: písmo Arial, velikost 11pt., řádkování 1,5. Příspěvek musí obsahovat: Název příspěvku, autor/ autoři příspěvku (včetně titulů), vlastní text příspěvku a použitou literaturu, články, atd. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A VLOŽNÉ - aktivní přihláška je k dispozici na kpmconsult.cz Výše vložného Kč (včetně 19 % DPH) při úhradě do Kč (včetně 19 % DPH) při úhradě v hotovosti na místě konání konference Vložné zahrnuje: účast na konferenci, tištěný sborník anotací, DVD sborník, občerstvení během konference - dva obědy, slavnostní večeři, nápoje Podmínkou účasti je uhrazení vložného na účet číslo , kód banky 0100, variabilní symbol je generován na on-line přihlášce, konstantní symbol 308. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci. Pracovníkům státní správy a územní samosprávy a pracovníkům organizací zřízených a řízených veřejnou správou je poskytována 50 % sleva. Vstup na konferenci zdarma má vždy jeden autor / přednášející vybraného příspěvku. NABÍDKA KOMERČNÍCH SLUŽEB (CENA NEZAHRNUJE VLOŽNÉ) PARTNERSTVÍ KONFERENCE konkrétní forma partnerské účasti vychází z individuálního jednání ZAŘAZENÍ KOMERČNÍHO VYSTOUPENÍ DO PROGRAMU KONFERENCE prezentace ve zvoleném přednáškovém bloku (formát viz pokyny pro tvorbu příspěvků a prezentací) smluvní cena za zařazení komerčního příspěvku (bez 19 % DPH) Kč ZAŘAZENÍ KOMERČNÍHO PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE DVD (formát viz pokyny pro tvorbu příspěvků a prezentací) smluvní cena za zařazení komerčního příspěvku (bez 19 % DPH) Kč INZERCE VE SBORNÍKU KONFERENCE A4 tištěný sborník o formátu A4 obsahuje základní informace o konferenci a anotace všech prezentací s plnými kontaktními údaji na autory; inzerce - stránka o velikosti A4, barevná smluvní cena za inzerci (bez 19 % DPH) Kč INZERCE VE SBORNÍKU KONFERENCE - DVD kompletní dokumentace konference včetně digitálního televizního záznamu a plných verzí všech prezentací smluvní cena za inzerci (bez 19 % DPH) Kč LOGO UMÍSTĚNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KONFERENCE smluvní cena za umístění loga (bez 19 % DPH) Kč REKLAMNÍ PANEL UMÍSTĚNÝ V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE smluvní cena (bez 19 % DPH) za umístění panelu Kč PROPAGAČNÍ MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE smluvní cena (bez 19 % DPH) za umístění materiálů Kč 3

4 DOPORUČENÉ UBYTOVÁNÍ Pro účastníky konference jsou rezervovány ubytovací kapacity v místě konání konference v ubytovacím zařízení Střední školy informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno na vlastní náklady účastníků. Ubytování je nutné osobně potvrdit telefonicky, faxem nebo em. tel.: fax: rezervace: V blízkosti jsou rovněž hotely Holiday Inn (www.hibrno).cz a Voroněž (www.orea.cz/voronez). MÍSTO KONÁNÍ Čichnova 982/23, Brno-Komín, GPS Loc: N, E KONTAKTY nebo Ing. Jiří Kohl, mobil: , 4

5 1. 2. ŘÍJNA 2009 BRNO, konferenční sál Střední školy informatiky a spojů, Čichnova 23 PROGRAM KONFERENCE ČTVRTEK 1. ŘÍJNA Registrace účastníků ÚVODNÍ ČÁST ZAHÁJENÍ KONFERENCE A VYSTOUPENÍ PARTNERŮ Ing. Petr Augusta, generální ředitel a předseda představenstva KPM CONSULT Roman Onderka, primátor města Brna prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha generální partner konference Ing. Juraj Rakovský, generální ředitel a předseda představenstva ČD-Telematika hlavní partner konference BLOK 1 ÚLOHA A POSTAVENÍ STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ROZVOJI DOPRAVNÍ TELEMATIKY Evropské instituce a programy rozvoje Ústřední instituce a programy rozvoje Kraje a města postavení a programy rozvoje dopravní telematiky BLOK 2 PŘENOS INFORMACÍ V DOPRAVNĚ-TELEMATICKÝCH SYSTÉMECH Rádiové přenosy v městské aglomeraci Pevné sítě v městské aglomeraci Přenosové prostředí správců dopravních cest Služby operátorů telekomunikačních sítí v dopravní telematice Systémové parametry v přenosu informací PANELOVÁ DISKUSE Témata 1. Propojitelnost informací v dopravně telematických systémech 2. Systémové parametry a jednotná informační báze jeden velký otazník proč? 3. Vzdělávání v oblasti dopravní telematiky 4. Financování projektů dopravní telematiky SPOLEČENSKÝ VEČER Večeře, cimbálová muzika, prezentace moravských vín

6 1. 2. ŘÍJNA 2009 BRNO, konferenční sál Střední školy informatiky a spojů, Čichnova 23 PROGRAM KONFERENCE PÁTEK 2. ŘÍJNA 2009 BLOK 3 EKONOMIKA DOPRAVNÍ TELEMATIKY Výstavba a provoz systémů Služby systémů uživatelům v oblasti sledování ekonomiky dopravy Chyby v rozvoji telematiky a jejich dopady do ekonomiky Legislativa, organizace a jejich vztah k ekonomice BLOK 4 DOPRAVNÍ TELEMATIKA V MĚSTSKÉ AGLOMERACI Telematika ve veřejné dopravě Dispečerské řízení městské aglomerace Platební systémy ve veřejné dopravě, parkování, elektronické mýto, atd. Obrazové informace v městské aglomeraci dohled, represe, prevence BLOK 5 DOPRAVNÍ TELEMATIKA V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ Nové směry v technice regionální železniční dopravy Systémy družicové lokalizace polohy v dopravních systémech regionů Technika Controllingu veřejné dopravy provozní, operační, organizační, ekonomická a plánovací úroveň, podpora výkonu státní správy GIS v regionální dopravě ZÁVĚREČNÁ ČÁST Ing. Petr Augusta, generální ředitel a předseda představenstva KPM CONSULT Oběd, odjezd účastníků

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Nové nástroje územního plánování

Nové nástroje územního plánování Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Nové nástroje územního plánování Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál obchodně-společenského

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

REGENERACE PØEDBÌ NÁ POZVÁNKA BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz VÝZVA K PØIHLÁŠENÍ PØÍSPÌVKÙ

REGENERACE PØEDBÌ NÁ POZVÁNKA BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz VÝZVA K PØIHLÁŠENÍ PØÍSPÌVKÙ PØEDBÌ NÁ POZVÁNKA VÝZVA K PØIHLÁŠENÍ PØÍSPÌVKÙ X. roèník celostátní odborné konference www.csias.cz REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI poøádané pod záštitou Ministerstva prùmyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více