Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2006/ Informace o konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech se konaly ve dnech Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl realizován. Uchazeči mohli využít realizace Opatření děkana k nahlédnutí do materiálů uchazeče, které mají význam o rozhodnutí o jeho přijetí ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) ve dnech: , , a Této možnosti využilo 12 uchazečů. Přijímací komise děkana Pedagogické fakulty UP zasedala ve dnech 15. a (výběrové řízení bez přijímacích zkoušek) a ve dnech Přezkumné řízení ( 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) bylo uzavřeno rektorem UP dne Přijímací řízení bylo ukončeno dnem 15. září Základní požadavky k přijetí ke studiu po studijních programech a studijních oborech KS kombinovaná forma studia PS prezenční forma studia Bakalářské studijní programy Studijní program: B7506 Speciální pedagogika Studijní obory: Speciálně pedagogická andragogika (PS, KS) Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (KS) Test z biologie člověka, psychologie a speciální pedagogiky. Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku (PS, KS) Test z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. Studijní obor: Speciální pedagogika (PS) Ústní motivační a vědomostní pohovor, talentová zkouška. Studijní obor: Speciální pedagogika komunikační techniky (PS) Test z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, pohovor v tematické oblasti studované problematiky. Studijní obor: Speciální pedagogika v kombinaci s dalším předmětem (PS) hudební kulturou se zaměřením na vzdělávání výtvarnou tvorbou se zaměřením na vzdělávání základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání filologické obory nebo historie na Filozofické fakultě UP matematika na Přírodovědecké fakultě UP Test z biologie člověka, psychologie a speciální pedagogiky, talentová zkouška z hudební nebo výtvarné výchovy, písemná jazyková zkouška z příslušného jazyka, historie.

2 Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy (PS) Přijímací řízení se uskutečnilo bez osobní účasti uchazečů. Výběrovým kritériem byly výsledky studia na střední škole s akcentem na profilové předměty český jazyk a matematika. Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (PS) Dvoukolová zkouška zaměřená na talentové, vědomostní a intelektuální předpoklady. Studijní obor: Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PS) Talentová zkouška ze hry na hudební nástroj a ze zpěvu. Zkouška hudebnosti a znalostí z oblasti hudební kultury. Studijní obor: Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (PS) Talentová zkouška ze zpěvu nebo hry na hudební nástroj. Studijní obor: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PS) Dějepis a základy společenských věd. Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (PS) Zkouška zaměřená na talentové, vědomostní a intelektuální předpoklady. Studijní obor: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání Bez přijímací zkoušky. Uchazeči byli posuzováni podle rozsahu studia a studijního průměru odborných předmětů elektrotechnického, strojírenského a informačního charakteru na střední škole a k mimoškolním aktivitám během studia na střední škole. Magisterské studijní programy Studijní program :M 7501 Pedagogika Studijní obory: Pedagogika sociální práce (PS, KS), Pedagogika správní činnost (KS), Test všeobecných znalostí. Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (PS, KS) Přijímací řízení se uskutečnilo bez osobní účasti uchazečů. Výběrovým kritériem byly výsledky studia na střední škole s akcentem na profilové předměty český jazyk a matematika. Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a anglický jazyk (PS) Písemná a ústní zkouška z anglického jazyka v rozsahu učiva gymnázia. Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PS) Písemná zkouška z českého jazyka z gramatiky a literatury v rozsahu učiva gymnázia. Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PS) Písemná zkouška z anglického jazyka v rozsahu učiva gymnázia. Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (PS) Písemná zkouška z německého jazyka v rozsahu učiva gymnázia. Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (PS) Test z biologie člověka a rodinné výchovy. Studijní obor: Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (PS) Bez přijímací zkoušky.

3 Uchazeči byli posuzováni podle rozsahu studia matematiky na střední škole, studijního průměru z matematiky na střední škole a mimoškolních aktivit během studia na střední škole. Studijní obor: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (PS) Přijímací řízení se uskutečnilo bez osobní účasti uchazečů, na základě informací získaných z přihlášky ke studiu (prospěch na střední škole, vlastní aktivity týkající se přírodních věd, environmentální výchovy, aktivit v oblasti ochrany přírody atd.). Studijní obor: Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ (PS) Bez přijímací zkoušky. Uchazeči byli posuzováni podle rozsahu studia a studijního průměru odborných předmětů elektrotechnického, strojírenského a informačního charakteru na střední škole a k mimoškolním aktivitám během studia na střední škole. Studijní program: M7504 Učitelství pro střední školy Studijní obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy (PS, KS) Test z biologie člověka, základů společenských věd a sociologie. Studijní obor: Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy (KS) Talentová zkouška ze hry na hudební nástroj nebo zpěvu. Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro střední školy Talentová zkouška ze zpěvu a hry ma hudební nástroj. Prověrka znalostí z hudební nauky a hudební kultury v rozsahu učiva gymnázia a 2. cyklu ZUŠ. Studijní program: M7506 Speciální pedagogika Studijní obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (PS), Test všeobecných znalostí z biologie člověka, psychologie (na úrovni požadavků gymnázia) a speciální pedagogiky. Studijní obor: Logopedie (PS) Test z biologie člověka, psychologie, českého jazyka a základů speciální pedagogiky. Ústní zkouška. Magisterské navazující studijní programy Studijní program: N 7506 Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika Test ze speciální pedagogiky a dramaterapie. Talentová zkouška Studijní obor: Speciálně pedagogická andragogika Test znalostí o komplexních službách pro osoby se speciálními potřebami a jednotlivých speciálně-pedagogických specializacích v rozsahu bakalářského stupně studia obor Speciálně pedagogická andragogika.

4 3. Výsledky přijímacího řízení podle typů a formy studia, studijních programů a oborů Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = kombinovaná Typ studia = bakalářský St. program B7506 ================== Obor 7506R036 SPANDR Obor 7506R011 SPPED Obor 7506R012 SPPV Součet za B =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ bak ===============================================================================

5 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = kombinovaná Typ studia = doktorský St. program P7501 ================== Obor 7501V008 PED Obor 7501V008 PED-AJ Obor 7501V008 PED-M Obor 7501V008 PED-TE Obor 7501V008 PED-ČJ Součet za P =============================================================================== St. program P7506 ================== Obor 7506V002 SPECP Součet za P =============================================================================== St. program P7507 ================== Obor 7501V005 HUTE Součet za P =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ dok ===============================================================================

6 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = kombinovaná Typ studia = magisterský St. program M7501 ================== Obor 7501T024 PED-SP Obor 7501T025 PED-SČ Součet za M =============================================================================== St. program M7503 ================== Obor 7503T047 U1ST Součet za M =============================================================================== St. program M7504 ================== Obor 7504T066 HNKLA Obor 7504T066 HNVAR Obor 7504T066 HNZPEV Obor 7504T175 USZP Součet za M =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ mag ===============================================================================

7 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = kombinovaná Typ studia = magisterský navazující St. program N7506 ================== Obor 7506T036 SPANDR_N Součet za N =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ mag.nav ===============================================================================

8 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = prezenční Typ studia = bakalářský St. program B7506 ================== Obor 7506R036 SPANDR Obor 7506R002 SPECPED Obor 7506R002 SPECPEDK Obor 7506R035 SPKT Obor SPP-AF Obor SPP-FF Obor SPP-HI Obor SPP-HK Obor SPP-JA Obor SPP-M Obor SPP-MV Obor SPP-NF Obor SPP-PO Obor SPP-RF Obor SPP-VT Obor SPP-ZTV Obor SPP-ČF Obor SPP-ŠF Obor 7506R012 SPPV Součet za B =============================================================================== St. program B7507 ================== Obor HK-AF Obor HK-FF Obor HK-HI Obor HK-HNZP Obor HK-M Obor HK-NF Obor HK-ZTV Obor HK-ČF Obor HK-ŠF Obor SV-AF Obor SV-FF Obor SV-HI Obor SV-HK Obor SV-IF Obor SV-JA Obor SV-LF Obor SV-NF Obor SV-NI Obor SV-PF Obor SV-RF Obor SV-VT Obor SV-ZTV Obor SV-ČF

9 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Obor SV-ČI Obor SV-ŠF Obor 7531R001 UMŠ Obor 7507R032 VT Obor VT-ZTV Obor ZTV-Z Součet za B =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ bak ===============================================================================

10 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = prezenční Typ studia = doktorský St. program P7501 ================== Obor 7501V008 PED Obor 7501V008 PED-AJ Obor 7501V008 PED-M Obor 7501V008 PED-TE Obor 7501V008 PED-ČJ Součet za P =============================================================================== St. program P7506 ================== Obor 7506V002 SPECP Součet za P =============================================================================== St. program P7507 ================== Obor 7501V005 HUTE Součet za P =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ dok ===============================================================================

11 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = prezenční Typ studia = magisterský St. program M7501 ================== Obor 7501T024 PED-SP Součet za M =============================================================================== St. program M7503 ================== Obor 7503T057 AJ Obor AJ-M Obor AJ-NJ Obor AJ-ČJ Obor M-NJ Obor M-PR Obor M-RV Obor M-TE Obor NJ-PR Obor NJ-RV Obor PR-RV Obor PR-TE Obor 7503T047 U1ST Obor ČJ-M Obor ČJ-NJ Obor ČJ-RV Obor ČJ-TE Součet za M =============================================================================== St. program M7504 ================== Obor 7504T175 USZP Součet za M =============================================================================== St. program M7506 ================== Obor 7506T001 LOG Obor 7506T026 U1SPN Součet za M =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ mag ===============================================================================

12 Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Forma studia = prezenční Typ studia = magisterský navazující St. program N7506 ================== Obor 7506T002 SPECPED_ Součet za N =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ mag.nav =============================================================================== =============================================================================== =============================================================================== Celkem za PDF =============================================================================== ===============================================================================

13 Celkové počty za PdF UP Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo Fakulta = PDF přihlášek se v 1.kole děk. rek. se Typ studia = bak Typ studia = dok Typ studia = mag Typ studia = mag.nav Součet za fakultu Další statistické charakteristiky jsou uvedeny na internetové adrese: https://stagweb.upol.cz/prohlizeni/pg$_prijimacky.zprava_o_prubehu_pr_vstup

14 Katedra Anglického Jazyka (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk) Version A 1. Multiple-choice cloze Error correction Reading comprehension 16 Total Multiple-choice cloze (VERSION A) KEY For questions 1-15, read the text and decide which word or phrase, A, B, C or D, is the correct one. Circle it or put a tick next to it. If you circle more than one, your answer is incorrect. There is an example at the beginning (0). 1 point per item, total = 15 Bigger British Bums on Seats Sitting comfortably? You should be. The British bottom has expanded (0) B record proportions. The country s largest (1) of office furniture has admitted there is a problem and ordered a (2) redesign of its chairs in order to adapt to (3) British bottoms. Senator, the company responsible (4) the chairs supporting thousands of British rears, has had (5) to our changing body shapes. Senator s chairman and founder, Colin Mustoe, said this pronounced increase in size (6) only in recent years. The average body is changing and we ve noticed that through our research over the past 10 years certainly, but (7) the past five years most dramatically, he (8) The Independent on Sunday. Senator has been forced to issue (9) in Britain with larger surface areas (10) greater depth and adjustability, to adapt to larger and more (11) body shapes. Britain has a well (12) obesity problem almost one in four of us is now classified as clinically obese. Andrew Crawford, chief executive of Bodymetrics, (13) holds the National Sizing Survey database, said Senator would undoubtedly be followed by (14) manufacturers to fit the new shape. I m not surprised by this at all, said Mr Crawford. The average waist has (15), shape is changing and people are getting bigger. (The Independent) 0 A for B to C of D with 1 A products B trade C manufacturer D chairman 2 A major B several C great deal D large number 3 A tender B modest C larger D smaller 4 A in B about C to D for 5 A to adjust B to adore C advise D to recommend 6 A has surfaced B had surfaced C is surfacing D will surface

15 7 A at B after C before D within 8 A said B signed C told D accused 9 A computers B seats C newspapers D bottoms 10 A against B without C along with D to 11 A diverse B divorced C disused D divided 12 A documents B documentary C documentation D documented 13 A whom B whose C what D which 14 A others B other C another D the others 15 A increased B decreased C raced D passed 2. Error correction (VERSION A KEY) For questions 1-15, read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. If a line is correct, put a ( ) at the end of it. If a line has a word which should not be there, underline the word and write it at the end of the line. There are two examples at the beginning (0 and 00). 1 per item, total = 12 The Goliath Expedition It is possible to journey by foot from the southernmost point of South 0 America back to England and leave behind you an unbroken a trail of 00 a footprints! This is the story of Karl Bushby's record is breaking attempt to 1 is walk around the world. It will take over twelve years to complete. It will 2 cover more over 36,000 miles. It will test one man's ability to go alone 3 more and walk around the world, in one non-stop journey. It is under way now 4 and will provide one of the most interesting and captivating stories to 5 have be told. Karl Bushby, a 36 year old ex-paratrooper, is chasing 6 have that very dream to become the first person to complete an unbroken 7 round-the-world walk. He set off out on 1st November 1998, 8 out he has completed over 17,000 miles. With over 19,000 more miles to walk, 9 maintaining his current speed, he should be return home to Hull in be All the adventures, trials, tribulations and magical moments are illustrated 11 in his personal journals. Karl has already been walked through South and 12 been Central and North America.

16 Reading Text (based on the BBC): One in four drinks too much Up to a quarter of adults in Britain exceed their recommended daily limit of alcohol, according to research done last autumn. A survey of 2,000 people found almost one in three men and one in five women drank at least double the daily limit. BUPA Wellness says 11 million Britons are risking their health in this way. Despite the figures, more than two-thirds of those who drank more than the recommended amount on a night out denied that they were binge drinkers and a similar number were not concerned by their pattern of drinking. More than eight out of 10 drinkers said they did not keep track of how much they drank during a night out and just under half said they believed drinking had no effect at all on their health. Young men were found to be the most likely to binge-drink, with 47% of those aged classed as binge drinkers. But recent reports show the gender gap is closing and that many young women now binge-drink. Some have blamed licensing hours for encouraging people to cram their drinking into a shorter space of time, as well as drink promotions such as happy hours and "two-for-one" offers. Dr Peter Mace, medical director at BUPA Wellness, said part of the problem was that drinking limits were not as easily defined as they once were, with beers and wines served in a variety of strengths and sizes. This means it is often confusing to know exactly how much it is safe to drink. "There is clearly a gap in information being provided for drinkers and a strong need for education to stem what is fast becoming a serious health and social problem for the UK," Dr Mace said. Analysis of another, this time Europe-wide study, also shows that alcohol consumption in southern Mediterranean countries is falling, but rising in northern Europe. Liver disease is now seen in younger people, Professor Moira Plant of the University of West of England said. Alcohol is cheaper and more available than ever before. Professor Plant, a specialist in alcohol studies, warned that if young women in Britain continued to drink in this way, that they could present problems for the health service in the future. Licensed premises can apply to extend their opening hours beyond 11pm from 24 November, potentially to allow 24-hour drinking in some cases. She analysed research collected in a major international study focusing on 12 European countries in 2004 and She said: "Britain seems to be the only country in which women are overtaking young men in the 18 to 24 age group." She said that elsewhere, and in the past in Britain, women tended to drink in a much safer way than men. Professor Plant said that some of the reasons women used not to drink so extensively was because they feared for their physical safety when they did. This did not seem to be as much of an issue for them now, she added. But she warned there was a delayed physical risk for women associated with the health implications of binge drinking. "There are now young women in their late teens and early 20s developing liver damage that in the past was not being seen until the age of 60 or 70," she added. Advisers say women should drink no more than 2-3 units and men no more than 3-4 units of alcohol per day. A small glass of wine contains one unit. Alcohol abuse is also linked with stomach ulcers, damage to the oesophagus and damage to the brain. A spokeswoman for campaign group Alcohol Concern said: "Recent trends in women's drinking are certainly cause for concern, and we're pleased that this study shifts the issue away from simply being about alcohol-related disorder and the existing trends among young women towards social drinking and irresponsible behaviour, and actually addresses the real health risks of drinking too much. Health professionals have a crucial role to play in educating problem-drinkers about the health problems they could be storing up for the future." binge-drink (=an occasion when somebody drinks too much alcohol) BUPA (=British United Provident Association) is an organization that provides private medical insurance in the UK.

17 3. Reading Version A (KEY) Read the article called One in four drinks too much. For questions A-H decide which answer, 1, 2 or 3 is the best one, according to the article. Circle it. If you circle more than one answer, it will be incorrect. A. According to a recent survey in Britain 1. up to 25 percent of adults drank alcohol on a daily basis. 2. more men than women exceed their daily limit of alcohol intake. 3. the majority of excessive drinkers realize they drink too much. B. Most drinkers in the survey 1. know that the amount they drink could damage their health. 2. cannot remember how much they drink on a particular occasion. 3. say they they only drink small amounts of alcohol. C. People in the survey may also drink too much on a single occasion 1. because it is fashionable. 2. because of the existing regulations and attractive prices. 3. because they drink with other people. D. According to Dr Peter Mace, 1. alcohol is more available than in the past. 2. drinking limits in the past were more clearly stated. 3. beers and wines used to be served in a variety of strengths and sizes. E. A European study on alcohol consumption states that 1. it is on the rise in Northern Europe. 2. it is going up in the South of Europe. 3. more people drink alcohol in the whole of Europe. F. According to the European study on alcohol 1. its consumption among women in Britain is higher than in men. 2. British women aged between 18 and 24 drink more than men in the same age group. 3. in several EU countries young women drink more than men. G. Medical research in Britain shows that 1. British women in the past suffered from more alcohol-related diseases. 2. British women died more often as a result of excessive drinking. 3. British women develop liver disease much earlier than in the past. H. A safe amount of alcohol for a woman 1. is identical with that for a man. 2. is between two and three glasses of wine. 3. differs according to a woman s age.

18 (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk) Version B 1. Multiple-choice cloze Error correction Reading comprehension 16 Total Multiple-choice cloze (VERSION B) KEY For questions 1-15, read the text and decide which word or phrase, A, B, C or D, is the correct one. Circle it or put a tick next to it. If you circle more than one, your answer is incorrect. There is an example at the beginning (0). 1 point per item, total = 15 Bigger British Bums on Seats Sitting comfortably? You should be. The British bottom has expanded (0) B record proportions. The country s largest (1) of office furniture has admitted there is a problem and ordered a (2) redesign of its chairs in order to adapt to (3) British bottoms. Senator, the company responsible (4) the chairs supporting thousands of British rears, has had (5) to our changing body shapes. Senator s chairman and founder, Colin Mustoe, said this pronounced increase in size (6) only in recent years. The average body is changing and we ve noticed that through our research over the past 10 years certainly, but (7) the past five years most dramatically, he (8) The Independent on Sunday. Senator has been forced to issue (9) in Britain with larger surface areas (10) greater depth and adjustability, to adapt to larger and more (11) body shapes. Britain has a well (12) obesity problem almost one in four of us is now classified as clinically obese. Andrew Crawford, chief executive of Bodymetrics, (13) holds the National Sizing Survey database, said Senator would undoubtedly be followed by (14) manufacturers to fit the new shape. I m not surprised by this at all, said Mr Crawford. The average waist has (15), shape is changing and people are getting bigger. (The Independent) 0 A for B to C of D with 1 A manufacturer B products C trade D chairman 2 A great deal B several C major D large number 3 A larger B modest C tender D smaller 4 A in B for C to D about 5 A advise B to adore C to adjust D to recommend 6 A will surface B is surfacing C had surfaced D has surfaced

19 7 A after B within C before D at 8 A told B signed C said D accused 9 A newspapers B computers C seats D bottoms 10 A against B without C along with D to 11 A divorced B diverse C disused D divided 12 A documents B documented C documentation D documentary 13 A which B whose C what D whom 14 A other B the others C another D others 15 A increased B decreased C passed D raced 2. Error correction (VERSION B KEY) For questions 1-15, read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. If a line is correct, put a ( ) at the end of it. If a line has a word which should not be there, underline the word and write it at the end of the line. There are two examples at the beginning (0 and 00). 1 per item, total = 12 The Goliath Expedition It is possible to journey by foot from the southernmost point of South 0 America back to England and leave behind you an unbroken a trail of 00 a footprints! This is the story of Karl Bushby's record breaking attempt to 1 walk around the world. It will take that over twelve years to complete. It will 2 that cover over 36,000 miles. It will test one man's ability to go alone 3 and walk around the world, in a one non-stop journey. It is under way now 4 a and will be provide one of the most interesting and captivating stories to 5 be be told. Karl Bushby, a 36 year old ex-paratrooper, is chasing 6 that very dream is to become the first person to complete an unbroken 7 is round-the-world walk. He set off on 1st November 1998, he has 8 completed over 17,000 miles. With over 19,000 more than miles to walk, 9 than maintaining his current speed, he should return home to Hull in All 10 over the adventures, trials, tribulations and magical moments are 11 over illustrated in his personal journals. Karl has already walked through 12 South and Central and North America.

20 Reading Text (based on the BBC): One in four drinks too much Up to a quarter of adults in Britain exceed their recommended daily limit of alcohol, according to research done last autumn. A survey of 2,000 people found almost one in three men and one in five women drank at least double the daily limit. BUPA Wellness says 11 million Britons are risking their health in this way. Despite the figures, more than two-thirds of those who drank more than the recommended amount on a night out denied that they were binge drinkers and a similar number were not concerned by their pattern of drinking. More than eight out of 10 drinkers said they did not keep track of how much they drank during a night out and just under half said they believed drinking had no effect at all on their health. Young men were found to be the most likely to binge-drink, with 47% of those aged classed as binge drinkers. But recent reports show the gender gap is closing and that many young women now binge-drink. Some have blamed licensing hours for encouraging people to cram their drinking into a shorter space of time, as well as drink promotions such as happy hours and "two-for-one" offers. Dr Peter Mace, medical director at BUPA Wellness, said part of the problem was that drinking limits were not as easily defined as they once were, with beers and wines served in a variety of strengths and sizes. This means it is often confusing to know exactly how much it is safe to drink. "There is clearly a gap in information being provided for drinkers and a strong need for education to stem what is fast becoming a serious health and social problem for the UK," Dr Mace said. Analysis of another, this time Europe-wide study, also shows that alcohol consumption in southern Mediterranean countries is falling, but rising in northern Europe. Liver disease is now seen in younger people, Professor Moira Plant of the University of West of England said. Alcohol is cheaper and more available than ever before. Professor Plant, a specialist in alcohol studies, warned that if young women in Britain continued to drink in this way, that they could present problems for the health service in the future. Licensed premises can apply to extend their opening hours beyond 11pm from 24 November, potentially to allow 24-hour drinking in some cases. She analysed research collected in a major international study focusing on 12 European countries in 2004 and She said: "Britain seems to be the only country in which women are overtaking young men in the 18 to 24 age group." She said that elsewhere, and in the past in Britain, women tended to drink in a much safer way than men. Professor Plant said that some of the reasons women used not to drink so extensively was because they feared for their physical safety when they did. This did not seem to be as much of an issue for them now, she added. But she warned there was a delayed physical risk for women associated with the health implications of binge drinking. "There are now young women in their late teens and early 20s developing liver damage that in the past was not being seen until the age of 60 or 70," she added. Advisers say women should drink no more than 2-3 units and men no more than 3-4 units of alcohol per day. A small glass of wine contains one unit. Alcohol abuse is also linked with stomach ulcers, damage to the oesophagus and damage to the brain. A spokeswoman for campaign group Alcohol Concern said: "Recent trends in women's drinking are certainly cause for concern, and we're pleased that this study shifts the issue away from simply being about alcohol-related disorder and the existing trends among young women towards social drinking and irresponsible behaviour, and actually addresses the real health risks of drinking too much. Health professionals have a crucial role to play in educating problem-drinkers about the health problems they could be storing up for the future." binge-drink (=an occasion when somebody drinks too much alcohol) BUPA (=British United Provident Association) is an organization that provides private medical insurance in the UK.

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H O N T H E S I T U A T I O N M I G R A N T Ů V D O B Ě O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H E K O N O M I C K É K R I Z E T E

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Mezinárodní studentská vědecká konference Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009 Editoři Martin Pěkný, Stanislav Tvaroh Praha 2009 Partneři konference

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation.

One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation. Programme 1: Water 01 One person in five across the world has no access to safe drinking water; two in five have no proper sanitation. Helen Sewell There are issues like sanitation, the availability of

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Corporate Social Responsibility Report 2008/2009

Corporate Social Responsibility Report 2008/2009 Corporate Social Responsibility Report 2008/2009 CEZ GROUP Contents Introduction 4 CEZ Group and the Public 6 ČEZ Public Relations 6 ČEZ Foundation 17 Donorship Outside of ČEZ Foundation 24 Joint Philanthropic

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

Women's Dress as an Expression of Social Development in Bohemia in the Years 1850-1950. Eva Uchalová

Women's Dress as an Expression of Social Development in Bohemia in the Years 1850-1950. Eva Uchalová Women's Dress as an Expression of Social Development in Bohemia in the Years 1850-1950 Eva Uchalová Copyright 1999 Eva Uchalová This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

INDEX ENGLISH INDICE CZECH

INDEX ENGLISH INDICE CZECH INDEX ENGLISH Who We Are? Victim Support Services in Czech Republic and Slovakia European Forum for Victim Services Statement of victims' rights in the process of criminal justice The social rights of

Více

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Angličtina také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Kateřina Matoušková a Barbora Faktorová Maturita Angličtina e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

PART 1: CULTURAL TEST Put down the letter of the correct option into your answer sheet.

PART 1: CULTURAL TEST Put down the letter of the correct option into your answer sheet. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1. Studijní program B7310 Filologie a) Studijní obor Anglický jazyka a literatura bakalářská

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4 Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více