ČESKY. Údolím Ohře do Karlových Varů CYKLOTRASA Č. 1 SOKOLOV KARLOVY VARY NOVÁ ROLE - LOKET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKY. Údolím Ohře do Karlových Varů CYKLOTRASA Č. 1 SOKOLOV KARLOVY VARY NOVÁ ROLE - LOKET"

Transkript

1 ČESKY 1 Údolím Ohře do Karlových Varů CYKLOTRASA Č. 1 SOKOLOV KARLOVY VARY NOVÁ ROLE - LOKET

2 1 Klikatící se kaňon řeky, místy hluboký až 250 m, s prudkými, vedou neschůdnými turistické trasy. svahy Zelená lemují nás po skály 900 m a dovede jeskyně k s rozcestí pseudokrasovými Vyhlídková cesta. jevy. Stejnojmenná My přitom vrstevnicová pojedeme po cesta pohodlné je dlouhá rovinaté 700 m a cyklostezce nabídne úžasné až do výhledy Karlových z altánků Varů a s skalních řadou zajímavostí na dosah ruky a úchvatnými pohledy. Výlet pokraču- ochozů. Svatošské je do Nové skály Role 3 údolím - nejvýraznější řeky Rolavy. žulové Přes útvary zrekultivovanou v celém údolí Ohře. V soustavě věžovitých skalních a členitých seskupení bývalou Loketskou výsypku a farmu se zvířaty v Horách vysokých až 50 m našla lidská obrazotvornost zkamenělý svatební průvod. T Nejvýraznějším pilířem je Jan Svatoš, nahoře sjedeme zpět do Lokte. částečně rozdvojený v nevěstu. Seskupení skal vzniklo postupným zvětráváním žuly podle výrazných puklin a patří k oblíbeným horolezeckým terénům. Stará Role - Pojedeme po trase místopisné naučné stezky 5 s 18 zastaveními. Nová Role - Ve městě známém pro výrobu porcelánu nás zaujme románsko-gotický kostel sv. archanděla Michaela z doby krále Přemysla Otakara I. 4 Novorolský rybník funguje jako koupaliště. Jimlíkov - I přes zákaz se lidé občas koupou v zatopených lomech 2 z těžby kaolínu. Jenišov - Na bývalé Loketské výsypce (500 ha) málokdo pozná těžební minulost. Jsou zde krásné semenné sady jehličnanů a letiště pro větroně. Farma Hory - nabízí ubytování i občerstvení, obklopená oborou s daňčí, jelení a mufloní zvěří, jezdecký areál 6 2 Motto: Utrhl jsem květinu zvadla. Chytil Zajímavosti jsem motýla zahynul. Došel jsem k poznání, Staré Sedlo - v půli cesty mezi Královským Poříčím a Loktem. že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak. Po lávce přes řeku k informační tabuli, jež nás navede k ústí dědičné štoly, a ke zdejším geologickým zvláštnostem. Obtížnost: V přírodní pro památce rodiny Údolí s dětmi, Ohře z Karlových jsou chráněny Varů střední vysoké skalní Profil: stěny rovinatý, z pískovců z Karlových s malými Varů jeskyněmi, zvlněnývýklenky a převisy. Pod Jízdní úpatí kolo: skal vše směřují kromě jen silničního neznačené cesty v lesních porostech. Na pravém břehu můžeme najít největší zdejší jeskyni Cikánku, dlouhou trasy: Podél 40 m. obou Na stropech řek potkáme a stěnách mnoho některých naučných jeskyní tabu- Popis lí. U vystupují vlakového pozoruhodné nádraží v Sokolově pozůstatky využijeme prokřemenělých cyklotrasu kmenů č Po třetihorních silnici do Královského dřevin. Ačkoliv Poříčí, tak kde vypadá, se napojíme tato na výzdoba udržovanou není cyklostezku, krasová. která nás provede podél Ohře postupně pod mostem Bývalý silnice Starckův R6 u Transmotelu, zámek, nynější kolem obecní Starého úřad Sedla a mateřská (lávka škola přes řeku), Kostel skrze Nejsvětější Loket a dále trojice ke Svatošským (1711), který skalám, na požádání do karlovarské otevře čtvrti paní Doubí. z domu Zde odnaproti. se můžeme otočit a jet po rovině zpět anebo pokračovat do města. Cyklotrasa nás navede ke kolejím regionální - tratě středověké a podél město nich se k mostu slavným pro hradem pěší přes je téměř Ohři. dokona- Od řeky Loket le se obtočeno vydáme ke Ohří. koupališti Rolava (čtvrť Rybáře, Čankovská ul., severovýchodně), Historické náměstí kde s začíná obchůdky trasa a č. restauracemi Ta vede Zaujme podél stejnojmenné monumentální říčky přes budova Starou radnice Roli do s knihovnou Nové Role, ze ve 17. druhé stol. a polo- oje- nás vině dinělým po cyklostezce. muzeem knižní V Nové vazby. Roli se Dále napojíme sloup Nejsvětější na trasu č. trojice 2016 a po z roku silnici projedeme Cestou Jimlíkov k hradu a kostel Mírovou. sv. Václava Nad obcí z roku Jenišov 1240, se po který Loketské je trvale výsypce přístupný. dostaneme do obce Hory. Dále pak přírodou Královský s kopce hrad do Lokte 1 ze a 12. po století. již známé Otevírací trase zpět doba do hradu: Sokolova. březen- listopad denně 9:00-15:30, říjen-duben denně 9:00-16:30. Varianty Vstupné trasy: do 100 Kč. Cyklostezka vede po levém břehu Ohře 1. pod Ze Starého hradem Sedla (lavičky, si můžeme hradní kozy). trasu zkrátit a po polní cestě se Přírodní vydat k jezeru amfiteátr, Michal, kde koupališti se konají s kulturní písčitou akce, pláží např. a obřím Loketské tobogánem a léto. trojskluzavkou. kulturní 2. Motokrosová Milovníkům prudkých trať nad městem a dlouhých směrem stoupání na obec lze doporučit Hory je dějištěm z závodů Lokte na seriálu Svatošské mistrovství skály přes světa. Kozí hory. Z Lokte kolem cestu porcelánky Vodácké tábořiště u posledního na naší mostu trase je ve po městě. celou sezónu okupováno davy vodáků. Naučná stezka Doubí Svatošské skály je zaměřená na historii osídlení Pozor! a archeologii, Podél Ohře hornictví, probíhá výstavba geologii a nových ekologii. úseků Na naší trase páteřní uvidíme cyklostezky bývalou cínovou Ohře štolu (č. 204). a vrt Hořička. Po cestě zpět se na stezku napojíme v obci Hory. Od drobné barokní kaple sv. Anny na užším konci náměstí

3 Zajímavosti Staré Sedlo - v půli cesty mezi Královským Poříčím a Loktem. Po lávce přes řeku k informační tabuli, jež nás navede k ústí dědičné štoly, a ke zdejším geologickým zvláštnostem. V přírodní památce Údolí Ohře jsou chráněny vysoké skalní stěny z pískovců s malými jeskyněmi, výklenky a převisy. Pod úpatí skal směřují jen neznačené cesty v lesních porostech. Na pravém břehu můžeme najít největší zdejší jeskyni Cikánku, dlouhou 40 m. Na stropech a stěnách některých jeskyní vystupují pozoruhodné pozůstatky prokřemenělých kmenů třetihorních dřevin. Ačkoliv tak vypadá, tato výzdoba není krasová. Bývalý Starckův zámek, nynější obecní úřad a mateřská škola Kostel Nejsvětější trojice (1711), který na požádání otevře paní z domu odnaproti. vedou turistické trasy. Zelená nás po 900 m dovede k rozcestí Vyhlídková cesta. Stejnojmenná vrstevnicová cesta je dlouhá 700 m a nabídne úžasné výhledy z altánků a skalních ochozů. Svatošské skály 3 - nejvýraznější žulové útvary v celém údolí Ohře. V soustavě věžovitých skalních a členitých seskupení vysokých až 50 m našla lidská obrazotvornost zkamenělý svatební průvod. T Nejvýraznějším pilířem je Jan Svatoš, nahoře částečně rozdvojený v nevěstu. Seskupení skal vzniklo postupným zvětráváním žuly podle výrazných puklin a patří k oblíbeným horolezeckým terénům. Stará Role - Pojedeme po trase místopisné naučné stezky 5 s 18 zastaveními. Loket - středověké město se slavným hradem je téměř dokonale obtočeno Ohří. Historické náměstí s obchůdky a restauracemi. Zaujme nás monumentální budova radnice s knihovnou ze 17. stol. a ojedinělým muzeem knižní vazby. Dále sloup Nejsvětější trojice z roku Cestou k hradu kostel sv. Václava z roku 1240, který je trvale přístupný. Královský hrad 1 ze 12. století. Otevírací doba hradu: březenlistopad denně 9:00-15:30, říjen-duben denně 9:00-16:30. Vstupné do 100 Kč. Cyklostezka vede po levém břehu Ohře pod hradem (lavičky, hradní kozy). Přírodní amfiteátr, kde se konají kulturní akce, např. Loketské kulturní léto. Motokrosová trať nad městem směrem na obec Hory je dějištěm závodů seriálu mistrovství světa. Vodácké tábořiště na naší trase je po celou sezónu okupováno davy vodáků. Naučná stezka Doubí Svatošské skály je zaměřená na historii osídlení a archeologii, hornictví, geologii a ekologii. Na naší trase uvidíme bývalou cínovou štolu a vrt Hořička. Po cestě zpět se na stezku napojíme v obci Hory. Od drobné barokní kaple sv. Anny na užším konci náměstí Nová Role - Ve městě známém pro výrobu porcelánu nás zaujme románsko-gotický kostel sv. archanděla Michaela z doby krále Přemysla Otakara I. 4 Novorolský rybník funguje jako koupaliště. Jimlíkov - I přes zákaz se lidé občas koupou v zatopených lomech 2 z těžby kaolínu. Jenišov - Na bývalé Loketské výsypce (500 ha) málokdo pozná těžební minulost. Jsou zde krásné semenné sady jehličnanů a letiště pro větroně. Farma Hory - nabízí ubytování i občerstvení, obklopená oborou s daňčí, jelení a mufloní zvěří, jezdecký areál 6 2

4 PLANstudio s.r.o. 3 Shrnutí trasy Délka trasy: 54 km, čas: 3 hod., nastoupáno: 969 m nadmořská výška: m, start v 409 m.n.n. 551 m 525 m 500 m 475 m 450 m 425 m 400 m 373 m 0m 7,5 km 15 km 22,5 km Ubytování Statek Bernard, restaurace 15 km ( km 54 km Stravování U Gardnera, Zahradní 311 Loket, ( a penzion, Šachetní 135 Královské Poříčí 37,5 km Restaurace Jan Svatoš Svatošské skály, (

5 i Sokolov ( , nám. Budovatelů Loket ( , T. G. Masaryka 12 Karlovy Vary ( , KV Arena, Západní 1812/ Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky Mikroregion Sokolov - východ neprodejné

Cheb/Karlovy Vary MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY

Cheb/Karlovy Vary MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY Cheb/ MUZEA, TECHNICKÉ PAMÁT- KY, HVĚZDÁRNY KLÁŠTER PREMONSTRÁ- TŮ V TEPLÉ Teplá Prohlídka kláštera zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Nově si lze prohlédnout malý a velký

Více

Příroda. Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA NAUČNÁ STEZKA JEŽÍŠKOVA CESTA. Ukázka z e-learningového kurzu Management produktů cestovního ruchu

Příroda. Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA NAUČNÁ STEZKA JEŽÍŠKOVA CESTA. Ukázka z e-learningového kurzu Management produktů cestovního ruchu Příroda Stezky NAUČNÁ STEZKA ANDĚLSKÁ HORA KYSELKA Stezka je zaměřená především na přírodu, geologii a historii. Trasa měří 10 km, pokud započítáme i odbočky, dostaneme se na délku 18 km. Naučná stezka

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

Příručka. pro. hosty

Příručka. pro. hosty Příručka pro hosty Naše osobní tipy na výlet 1) PĚŠÍ TURISTIKA: Blízké okolí Lokte Svatošské skály - Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském ţulovém masívu působením řeky Ohře s mnoţstvím skalních

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné.

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné. Labská cyklotrasa v Královéhradeckém kraji Pramen Labe Špindlerův Mlýn Vrchlabí Hostinné Dvůr Králové Kuks Jaroměř Smiřice Hradec Králové Vysoká n/l druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map Celý tok Labe

Více

Naučné stezky středních Čech

Naučné stezky středních Čech Naučné stezky středních Čech Mělník Mladá Boleslav 48 47 1 Rakovník 36 38 Slaný Kralupy 43 46 nad Vltavou 44 42 45 Brandýs nad Labem 41 - Stará Boleslav 40 Kladno 39 37 Praha Říčany 14 15 10 Beroun 21

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

Kraj, který nemůžete minout! Cyklistické výlety ve Středočeském kraji 5. Střední Čechy na kole s dětmi

Kraj, který nemůžete minout! Cyklistické výlety ve Středočeském kraji 5. Střední Čechy na kole s dětmi Kraj, který nemůžete minout! Cyklistické výlety ve Středočeském kraji 5. Střední Čechy na kole s dětmi Cyklistické výlety ve Středočeském kraji 5. Střední Čechy na kole s dětmi Obsah 1. Lhoteckou cyklostezkou

Více

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem Putování Valašskem... 2 Valašskomeziříčsko-Kelečsko... 6 Valašské Meziříčí...

Více

Broumovsko baví rodiny s dětmi

Broumovsko baví rodiny s dětmi Lotrando zve do broumovského kláštera Geocaching aneb 6 8 po stopách pokladů regionu strana strana n Pojmenujte si svou skálu 5 n Mlýn Dřevíček 9 n Muzea v regionu 14 Vítejte v chráněné krajinné oblasti

Více

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O neprodejné zdarma Jízdní řády cyklobusů Stejně jako v minulých letech můžete při svých cyklovýletech využít autobusových spojů, které vás odvezou do blízkých či vzdálenějších

Více

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn Projekt spolupráce je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, vzájemnou Památky na území Zámek Šluknov Hrad Tolštejn Křížové cesty Poprvé se zmínka o zámku ve Šluknově objevuje roku 1573. Zámek

Více

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ ČESKY 13 Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ 1 1 Kultura Nápady na zážitky, když je venku mokro, zima a sychravo. Můžeme Kino Alfa sportovat, v Sokolově relaxovat (Heyrovského

Více

Vodácký průvodce po řece Orlici

Vodácký průvodce po řece Orlici Vodácký průvodce po řece Orlici kilometráž mapy, výlety zajímavá místa kempy, půjčovny Jaroměř Orlické hory a Podorlicko 14 Smiřice Praha 308 309 Dobruška Labe 299 Opočno 298 9 Třebechovice pod Orebem

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Hřensko plavba soutěskami Kamenice. Ústí nad Labem. Želízy Čertovy hlavy a jeskyně Klácelka Mělník kostnice v chrámu sv.

Hřensko plavba soutěskami Kamenice. Ústí nad Labem. Želízy Čertovy hlavy a jeskyně Klácelka Mělník kostnice v chrámu sv. Karlovy Vary Františkovy Lázně přírodní rezervace Soos Kladská přírodní rezervace Plzeň Ústí nad Labem Želízy Čertovy hlavy a jeskyně Klácelka Mělník kostnice v chrámu sv. Petra a Pavla Mariánské Lázně

Více

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL

ZVEME VÁS... Vize přestala být snem ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Vize přestala být snem ZVEME VÁS... ANEB S ČÍM REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD POMOHL Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Vážení přátelé, milí návštěvníci

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

jubilejní a CYKLOZÁJEZDY pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ

jubilejní a CYKLOZÁJEZDY pro všechny generace WWW.EUROCYKL.CZ 2014 jubilejní j 20. katalog a CYKLOZÁJEZDY pro všechny generace e e WWW.EUROCYKL.CZ E V R O P A Č E S K O S V Ě T CYKLOZÁJEZDY pro všechny generace Milí přátelé, držíte v rukou Katalog pro rok 2014 cestovní

Více

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět XIX. ročník, 6-7/2014 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Karel IV. se chystá do Kadaně str. 10 Starostové v Šatlavě str. 12 Víte, kde leží Valchov? str. 14 Powiat

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více

Kontakt: http://www.avalanche-hotel.cz

Kontakt: http://www.avalanche-hotel.cz Komfortní ubytování Kongresová turistika Relaxace a odpočinek Sportovní vyžití Zajímavosti Jeseníku Kontakt: Hotel AVALANCHE, Dolní Moravice tel.: +420 554 254 099, mobil: +420 777 742 405 e-mail: hotel.avalanche@seznam.cz

Více

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města.

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města. Děčín a okolí Turistické informace Památky a tipy na výlety Přírodní zajímavosti Restaur ace a ubytování Orientační plánek města Nákupní centr a Sport a rekreace Půjčovny aut Důležitá telefonní čísla Děčín

Více