Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro"

Transkript

1 Karlovy Vary

2

3 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice pro potřeby města. Nebylo zde účelné ani možné umísťovat jiné investice. Další důvody: vysoký potenciál růstu vytipovaného území nedostatek míst pro trávení volného času ve městě vysoká koncentrace obyvatel v dané lokalitě možnost integrovaného přístupu k revitalizaci území /volnočasové aktivity, odpočinková zóna, prodloužení víceúčelových stezek/ zvýšení atraktivity města pro obyvatele Karlových Varů

4 A) Specifický cíl 1 Zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí pro volnočasové aktivity a regeneraci pracovních sil obyvatel i návštěvníků města B) Specifický cíl 2 Zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva

5 Globální cíl IPRM Zkvalitnit prostředí města a jeho občanskou vybavenost, aby se Karlovy Vary staly přitažlivým a bezpečným místem pro spokojený život obyvatel i návštěvníků města Specifické cíle Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Opatření 1.1 podmínky pro volnočasové využití obyvatel i návštěvníků města 1.2 vzhled města a regenerace obyvatel i návštěvníků 2.1 podpora a spolupráce záchranářských subjektů a obyvatel Aktivity sportovní infrastruktura volnočasová infrastruktura infrastruktura k regeneraci obyvatel i návštěvníků infrastruktura pro vzdělávání a přípravu ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku

6 Aktivity Sportovní infrastruktura Projekt Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Projekt Míčová hala Volnočasová infrastruktura Projekt Areál Rolava Infrastruktura k regeneraci obyvatel i návštěvníků Projekt Meandr Ohře a víceúčelová stezka Rybáře Stará Role Infrastruktura pro vzdělávání a přípravu ochrany života, zdraví, životního prostředí a majektu Projekt Centrum zdraví a bezpečí

7 Realizace tohoto projektu bude součástí Výstavního sportovně kulturního a kongresového centra, jehož výstavba byla dokončena v červnu roku Tento areál tak nabídne obyvatelům a návštěvníkům města sportovní a kulturní vyžití. Umístění bazénu bylo vybráno i s ohledem na možnosti energeticky výhodného propojení staveb bazénu a zimního stadionu (odpadní teplo) a využití dopravních zařízení a kapacit. 10 plaveckých drah Dětský bazén 7x6m Hlediště se 132 místy Sauna tobogán

8 V současnosti se připravuje podání žádosti, žádost bude podána v prosinci roku 2009, zároveň se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projetu Zahájení realizace projektu se předpokládá v únoru 2010 a dokončení v říjnu roku 2011

9

10 Jedná se o projekt doplňující rozvoj celého areálu v Tuhnicích (KV Aréna, Plavecký bazén) rozměr hrací plochy vč. okrajových rezerv 44 x 30 Kapacita haly diváků (pevné hlediště + variabilní nastavení), 10 šaten, kanceláře V současnosti probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace Předpoklad zahájení stavby je rok 2012

11

12 Účelem projektu je rozšíření sportovních a zábavních atrakcí pro obyvatele. Zároveň proběhne modernizace inženýrských sítí, rozšíření ploch pro pláže, výstavba nového zázemí pro sportovce, výstavba technických objektů pro areál a záchranáře. V objektu je plánována výstavba nové in-line dráhy v severní části areálu okolo stávajících hřišť a rozšíření stávající dráhy v jižní části areálu, tak aby vznikl okruh o větší délce i šířce než stávající a zároveň se uvolnil chodník mezi koupalištěm a restaurací, který by měl v budoucnu sloužit především pro pěší. Smyslem úprav je co největší množství bruslařů z této části stávající dráhy odklonit a jejich pohyb zde zpomalit, tak aby se zvýšila bezpečnost. Objekt záchranářů, WC, převlékací boxy, venkovní veřejné sprchy, pítka, objekt záchranářů, šatní skříňky na plážích, oplocení Volejbalový kurt, horolezecká stěna, plocha pro výuku in-line bruslení, rozšíření in-line dráhy, přemostění, parkoviště, veřejné osvětlení

13

14 Žádost o dotaci na realizaci projektu byla podána město žádalo o 73 mil. Kč, s finanční spoluúčastí města 8,2 mil.kč Po podání žádosti proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení sdružení ALGON - BAUSTAV TIMA s nabídkovou cenou ,- Kč včetně DPH. Realizace projektu byla zahájena , ukončení je plánována na červen 2010

15

16

17 Projekt Meandr Ohře bude realizován na území bývalého zahradnictví v Karlových Varech Tuhnicích za opuštěnou vodárnou, které není v současné době nijak využíváno a kolem kterého tvoří řeka Ohře meandr, plánuje město Karlovy Vary vybudovat přírodní park, jež bude sloužit veřejnosti k využití volného času. Přírodní park bude obsahovat dětské hřiště s adrenalinovou loukou, sportovní hřiště, sportovní stezku, centrální pěšinu, břehovou pěšinu a umělé vodní nádrže s nově zřízeným umělým vodním tokem. Celková výměra přírodního parku je cca 8,66 ha. Projekt Víceúčelová stezka Rybáře Stará Role navazuje na rozšiřování cyklostezek a víceúčelových stezek, jejichž síť již byla ve městě zahájena před několika lety. Trasa vede od ulice Dolní Kamenná přes ulici Sokolovskou do ulice Požární. V této části trasy bude nutné překonat značné převýšení na počátku trasy a z tohoto důvodu bude nutná výstavba opěrné zdi a dále od ulice Požární až k ulici Mlýnské a Dlouhé na konci sídliště Čankovská. Ve střední části prochází stezka okolo areálu koupaliště Rolava.

18 Město Karlovy Vary podalo žádost o dotaci na projekt dne Na realizaci projektu Meandr Ohře a víceúčelová stezka žádalo Město Karlovy Vary o dotaci ve výši 51 mil. Kč, finanční spoluúčast Města by byla 4 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 55 mil. Kč. Po podání žádosti proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, smlouva o dílo byla uzavřena s vítězem výběrového řízení EUROVIA CS a.s., s nabídková cenou ,- Kč včetně DPH. Část prací týkající se vegetačních a sadových úprav bude pro město realizovat Správa lázeňských parků v celkové výši 9,5 mil. Kč. Fyzická realizace projektu bude zahájena v lednu roku 2010 a dokončen bude v červnu roku 2010.

19 A Hlavní hala B Tréninková hala C Umístění plaveckého bazénu D Umístění míčové haly E - Umístění Centra zdraví a bezpečí

20

21 Vybudování infrastruktury pro realizaci aktivit vedoucích k ochraně zdraví, životů, životního prostředí a majetku a k podpoře udržitelného rozvoje města jako takového. Vybudování infrastruktury pro zvýšení kvality života, zkvalitnění součinnostních aktivit záchranářů a obyvatel, zejména dětí a mládeže, zkvalitnění školních aktivit i volnočasových aktivit dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů, aktivit NNO a jejich klientů a dalších cílových skupin vybudování infrastruktury pro realizaci zajímavých, dobrodružných a atraktivních aktivit vedoucích k prevenci a přípravě na běžná rizika i na rizika mimořádných událostí

22 Areál centra svou podobou připomíná malé město, ve kterém budou do slova na každém kroku trenažéry a podmínky pro realizaci praktické přípravy na běžná rizika i rizika mimořádných událostí: - učebny resuscitace a první pomoci - nácvik komunikace, tísňová volání - nácvik záchrany - rizika v domácnosti - rizika požáru - dopravní výchova - vodní záchrana - výškové aktivity - osobní bezpečí - environmentální výchova - primární prevence - prevence kriminality - Spolupráce NNO

23 v současnosti probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace Do roku 2011 plánuje město zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a v roce 2011 zahájení realizace projektu

24 Opatření / Aktivita Termín zahájení Termín ukončení Projekty Dotace z EU Opatření 1.1 Aktivita Plavecký bazén, parkoviště, lávka Míčová hala 32 Aktivita Opatření 1.2 Aktivita Opatření 2.1 Aktivita Areál Rolava Meandr Ohře a víceúčelové stezka Centrum zdraví a bezpečí

25 Bc. Tomáš Hybner 1. náměstek primátora tel.:

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti

Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Vytvořeno pro obce jako inspirace pro přípravu projektů financovaných přes MAS z IROP v letech 2016 2022. Níže uvedené projekty byly realizovány

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více