Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2, ,30 0,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00"

Transkript

1 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 1613 Pneumatiky O 6,62 22,7 18,9 16,18 17,6 342,9 83,26 85,61 15,44, Beton O 1,86 1,62 15,29, Cihly O 21,78 6,72 2,98 7,64 58,54 3,85 44,35 256,38 766,23 2, Zemina a kamení neuvedené pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 9,46 11,6,,3879 O 29,3, 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a N 2,6 2,54 123,3, O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6,6756

2 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 2139 Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 Celkem 6527, , , ,9 843,537 96,9 121,59 93, ,783 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

3 Tabulka č Celková produkce komunálních odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6, Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 CELKEM 6499, , , , , ,216 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

4 Tabulka č Celková produkce nebezpečných odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh 2121 zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9, 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 75,771

5 Tabulka č Identifikace hlavních druhů NO města Šumperka v období 2-24 pořadí Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ,48 16,218 26,59 4 H1,H13 1 nelze odhadnout 1,319 2,94 3,245 5,47 4,563 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout 2,6 2,54 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Olej a tuk neuvedený pod číslem ,363,62 1,2 1,236 1,379 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,3,133,57,683,148 4 H1,H13 1 nelze odhadnout Nepoužitelná cytostatika,13,11,9,9 4 H1,H13 1 nelze odhadnout CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32, * hmotnostně nejvýznamnější nebezpečné odpady, pořadí podle hmotnosti Produkce [t/rok] Důvody produkce Potencionální rizika Opatření Očekávaná produkce Důvody produkce: 1 - technologický průběžně vznikající odpad 2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce,staré zátěže) 3 - odpad vzniklý v důsledku nestandartních stavů (havarie,snižování skladových zásob) 4 - oddělený sběr Opatření k omezení produkce O - pokud není v rámci POHo problematika řešena 1 - pokud je k řešení problematiky přijato opatření

6 Příloha č.1 k Tabulce č Lineární růst produkce hlavních druhů NO* Města Šumperka v období 2-21 zdroj dat: evidence odpadů obce (zpracováno: software EVI 8 - modul POH Obce, výrobce: INISOFT s.r.o. Liberec) Produkce z evidence odpadů Předpokládaná produkce odpadů pořadí kat.č. [t/rok] [t/rok] ,, 6,48 16,218 26,59 3,677 37, , , , , ,319 2,94 3,245 5,47 4,563 6,2659 7,246 8,2261 9,262 1, , ,6 2,54, ,363,62 1,2 1,236 1,379 1,7198 1,9864 2,253 2,5196 2,7862 3, ,3,133,57,683,148,1387,1558,1729,19,272, ,13,,11,9,9 -,381 -,614 -,847 -,18 -,1313 -, celkem 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 4, , , ,748 74, ,

7 Tabulka č Způsob nakládání s odpady města Šumperka v roce Nakládání 24 Název druhu [t/rok] Kódy Kódy Kódy R1-R13 D1-D15 N1-N Pneumatiky O 16,18 ano 1711 Beton O 1,86 ano 1712 Cihly O 7,64 ano Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Kategorie Soulad s POH kraje N3 ano ne 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 29,3 ano 211 Papír a lepenka O 27,536 ano 212 Sklo O 174,46 ano 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,683 ano 2123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 16,218 ano 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N 1,236 ano 2127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 5,47 ano 2131 Nepoužitelná cytostatika N,9 ano 2135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,54 ano 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 11,46 ano 2139 Plasty O 83,74 ano 214 Kovy O 178,487 ano 231 Směsný komunální odpad O 5845,95 ano 237 Objemný odpad O 56,66 ano

8 Tabulka č Celková produkce a nakládání s odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů Popis Produkce celkem Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě Ostatní odpady / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 8.273, , , , , , , ,57 86

9 Tabulka č Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů obce Popis Ostatní odpady / 24 Z OO*BRKO / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] Produkce celkem 448, , , , Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě 448, , , , * OO = ostatní odpady BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad Druhy odpadů, které tvoří BRKO: Kód Název Papír a/nebo lepenka Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven Oděvy Textilní materiály Dřevo neuvedené pod číslem Biologicky rozložitelný odpad Směsný komunální odpad Odpad z tržišť Objemný odpad Podíl biologicky rozložitelné složky (% hm.)

10 Tabulka č Množství vytříděného z komunálního města Šumperka v období zdroj dat: evidence odpadů obce Druh vytříděného [t/rok] [%] Převažující způsob sběru [t/rok] [%] Papír 27, MS 228, MS/SN Plasty (směsné) 83,74 7 SN 95,4 5 SN PET (pokud se sbírá odděleně) Sklo 174,46 14 SN 254,41 14 SN Kovy 178, SD 536,4 3 SD Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Převažující způsob sběru Nebezpečný odpad (z KO) Objemný odpad 25,47 2 SD 32,689 2 SD 56,66 41 SN 637,12 36 SN Další komodity Celkem 1239, , Způsob sběru* Označte jako Sběrné nádoby SN Sběrné dvory SD Pytlový sběr PS Mobilní sběr MS Jiné Jinak (slovně popište způsob) * zdroj: Dotazník AOS EKO KOM

11 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s odpady na území města Šumperka 24 Název zařízení Stanislav Evják- Autovrakoviště zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpokladu končení Projektovaná kapacita zařízení Využití kapacity v roce 24 Z7,S1 nebyl neuvedeno neuvedeno neuvedeno ECOPAK spol. s r.o. R5 21 neuvedeno 6, neuvedeno Provozovatel a místo provozu Souhlas k provozování do [t/rok] [%] [rok] Stanislav Evják, Hybešova 1, 7871 Skupina 16 1 Šumperk ECOPAK spol. s r.o., Vikýřovická 42, 7871 Šumperk Kódy zpracovávaných odpadů neurčeno 338,19121,211 neurčeno HOPR GROUP a.s. sběrna druhotných surovin R neuvedeno 18, 1, HOPRGROUP a.s.cihlářská 643/19, 62 Brno-město / Lidická 2875/66, Šumperk Skupiny : 121,151,161,172, 174, JK MORAVA s.r.o. sběrna druhotných surovin S6,S neuvedeno 27, 66, JK MORAVA,spol. s r.o.dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk / Anglická ul.šumperk Skupina mimo nebezpečných, skupina 174- mimo nebezpečných, Skupina 21-mimo nebezpečných Metašrot Tlumačov výkup kovů R neuvedeno 5, 8, Metalšrot Tlumačov, Mánesova 51, Zlín / Zábřežská 41, Šumperk Skupina 174-mimo nebezpečných,skupina 191- mimo nebezpečných, samostatně 19122,19123,214 neurčeno SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr TSR Czech Republic spol. s r.o. S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, R4 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno SITA Moravia a.s. Holzova 14/73, 628 Brno - město / Anglická ul., Šumperk TSR Czech Republic spol. s r.o. / Žerotínova 39, Šumperk Skupiny 15 1,16,2 1 - včetně vybraných skupin N odpadů ,161,174 neurčeno

12 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) na území města 24 Název zařízení SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr JK MORAVA sběrna druhotných surovin zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpoklad ukončení S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, S6,S neuvedeno 27, 66, Projektovaná Využití kapacity Souhlas k kapacita Kódy Provozovatel / zařízení v roce 24 zpracovávaných provozování do místo provozu odpadů [t/rok] [%] [rok] SITA Moravia a.s. / ul.anglická, Šumperk JK MORAVA, spol. s r.o. / Dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk Skupiny 15 1, včetně vybraných skupin NO Skupina mimo nebezpečných, skupina 16, skupina 174-mimo nebezpečných, skupina 21- mimo nebezpečných neurčeno

13 Tabulka č Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů zdroj dat: evidence odpadů Celková produkce odpadů [t/rok] [%] [t/rok] [%] 836, , 1 - papír 228, , 4 -plasty směsné 95, , 2 -PET (pokud se sbírá odděleně) -sklo 254, , 5 -kovy 536, , 1 b) nebezpečné složky 32,689 41, 1 c) objemný odpad 637, , 12 -z toho elektrická s elektronická zařízení d) biologicky rozložitelný odpad e) zbytkový směsný odpad 6521, , 66 Stavební odpady 8,22 1 1, 2 * * * * * * * * * * volba: Odpad Komunální odpady Z komunálního : a) vybrané složky odděleného sběru: Pokud obec zváží důležitost prognózy pro další druhy odpadů, které produkuje, uvede je v řádcích pod stavební odpady (např. odpady, pro které jsou stanoveny kvantifikované cíle v POH kraje).

14 Tabulka č Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady města Šumperka v roce 24 - neshody 24 zdroj dat: evidence odpadů Druh Název druhu Kategorie Kód stávajícího způsobu nakládání s odpadem Neshoda s požadavky zákona 1613 Pneumatiky O A 1613 Pneumatiky O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1711 Beton O A 1711 Beton O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1712 Cihly O A 1712 Cihly O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O A 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 211 Papír a lepenka O A 211 Papír a lepenka O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 212 Sklo O A 212 Sklo O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N A 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N A 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N A 2131 Nepoužitelná cytostatika N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

15 2131 Nepoužitelná cytostatika N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O A 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2139 Plasty O A 2139 Plasty O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 214 Kovy O A 214 Kovy O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 231 Směsný komunální odpad O A 231 Směsný komunální odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 237 Objemný odpad O A 237 Objemný odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

16 Tabulka č Porovnání POH města Šumperka se závaznou částí POH kraje zdroj dat: evidence odpadů POH pro kraj: Olomoucký kraj Cíle a konkrétní opatření/programy k jejich dosažení pro: předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností nakládání s komunálními odpady nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými nakládání s odpady z obalů využívání odpadů snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené vytváření integrovaného systému nakládání s odpady Soulad nakládání s odpady obce se závaznou částí POH kraje ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu Město Šumperk není vlastníkem ani provozovatelem zařízení které by bylo možné zařadit do integrovaného systému nakládání s odpady

17 Tabulka č Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci zdroj dat: Evidence odpadů města Šumperk a závazná část POH Olomouckého kraje Cíl POHo Termín realizace Odpovědnost Název opatření/programu Vazba na závaznou část POH kraje Cílová hodnota Činnosti Způsob monitoringu Předpokládáná potřeba zdrojů Zvýšit podíl vytříděných elektronických odpadů na 4 kg na občana za rok 28 odbor ŽP Elektrické a elektronické odpady 3.2.Podíl recyklace Motivovat veřejnost Zvýšit vytřídění k oddělenému sběru odpadů z elektroniky. el. složek Využití použitelných komunálního částí v průměru na 7. %. Průběžně a dle potřeby Snížit měrnou produkci vytříděných nebezpečných odpadů o 2 % do roku odbor ŽP Nebezpečné odpady Nakládání s dalšími odpady,zejména nebezpečnými Omezit nebo snížit celkovou produkci nebezpečných odpadů Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního. Průběžně a dle potřeby Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 5% do roku 21 ve srovnání s rokem odbor ŽP Materiálové využití komunálních odpadů b)Využívání odpadů Zvýšit vytřídění odpadů z KO. Postupné rozšiřování sběrných míst, motivace veřejnosti Průběžně a dle potřeby Snížit podíl ukládání na skládku o 2 % do roku 21 s výhledem dalšího snižování odbor ŽP Snížení podílu odpadů ukládaných na skládku Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Snížit postupně podíl odpadů ukládaných na skládku,tím docílit větší efektivnosti odpadového hospodářství Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem a vtomto smyslu veřejnost motivovat Průběžně a dle potřeby Koordinovat budování Nakládání s autovraky odbor ŽP AUTOVRAKY Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona dostatečně přístupné síťě zařízení ke sběru, Zajistit propagaci výše uvedených soustředění autovraků zařízení pro širokou před jejich odvozem veřejnost. na konečné využití a Průběžně a dle potřeby likvidaci.

18 Dosáhnout do roku 26 sběru použitých baterií v množství 1g za rok na obyvatele. 26 odbor ŽP BATERIE Baterie a akumulátory Pneumatiky 21 odbor ŽP PNEUMATIKY 3.2.Podíl recyklace Snižování množství bilogicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku 21 odbor ŽP BRKO Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Zvýšit zpětný odběr od občanů a jejich využití Zvýšit zpětný odběr pneumatik od občanů a jejich využití Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Snížit postupně podíl Zvýšit materiálové odpadů ukládaných na využití odpadů tvořících skládku,tím docílit BRKO zlepšeným větší efektivnosti tříděním a propagací odpadového hospodářství Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 21 odbor ŽP Propagace Opatření č.2 Výchova občanů Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Průběžně a dle potřeby

19 Tabulka č Příjmy a výdaje města Šumperka v období 2-24 zdroj dat: rozpočet obce Název nástroje Kč [%] Kč [%] Příjmy: Poplatky, ceny hrazené občany 1276, , 93 Dotace EKO KOM 127, 9 75, 5 Příjmy z prodeje druhotných surovin,, Jiné příjmy z OH* 14, 1 15, 1 Celkem příjmy 1417, , 1 Celkem příjmy z OH na tunu Celkem příjmy na obyv./rok 49, Výdaje: 472, Výdaje na svoz a odstranění směsného KO 123, 78 14, 74 Výdaje na svoz a odstranění objemného 17, 8 18, 8 Výdaje na tříděný sběr 113, 9 156, 11 Výdaje na sběr NO z KO 22, 2 3, 2 Výdaje na sběrné dvory 15, 1 22, 2 Vlastní dotace obce do systému,, Výdaje na informační a propagační akce 6, 7, Jiné výdaje na OH** 24, 2 48, 3 Celkem výdaje 131, , 1 Celkem výdaje z OH na tunu Celkem výdaje z OH na obyv./rok Poměr příjmů k výdajům * např. dotace ze SFŽP ČR apod. ** např. náklady na odstranění "černých skládek", odpadů vzniklých mimořádnou událostí apod. software: INISOFT s.r.o., Liberec 391, 485, 1,8,97

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Návrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora

Návrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora ávrh na realizaci sběrného dvora na území města Kutná Hora Ing. Shyamoli Hájková, Městský úřad v Kutné Hoře, technické oddělení, hajkova@mu.kutnahora.cz, tel. 724 706 98, Bc. Koudelková Andrea, Česká zemědělská

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více