Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2, ,30 0,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00"

Transkript

1 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 1613 Pneumatiky O 6,62 22,7 18,9 16,18 17,6 342,9 83,26 85,61 15,44, Beton O 1,86 1,62 15,29, Cihly O 21,78 6,72 2,98 7,64 58,54 3,85 44,35 256,38 766,23 2, Zemina a kamení neuvedené pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 9,46 11,6,,3879 O 29,3, 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a N 2,6 2,54 123,3, O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6,6756

2 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 2139 Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 Celkem 6527, , , ,9 843,537 96,9 121,59 93, ,783 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

3 Tabulka č Celková produkce komunálních odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6, Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 CELKEM 6499, , , , , ,216 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

4 Tabulka č Celková produkce nebezpečných odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh 2121 zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9, 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 75,771

5 Tabulka č Identifikace hlavních druhů NO města Šumperka v období 2-24 pořadí Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ,48 16,218 26,59 4 H1,H13 1 nelze odhadnout 1,319 2,94 3,245 5,47 4,563 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout 2,6 2,54 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Olej a tuk neuvedený pod číslem ,363,62 1,2 1,236 1,379 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,3,133,57,683,148 4 H1,H13 1 nelze odhadnout Nepoužitelná cytostatika,13,11,9,9 4 H1,H13 1 nelze odhadnout CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32, * hmotnostně nejvýznamnější nebezpečné odpady, pořadí podle hmotnosti Produkce [t/rok] Důvody produkce Potencionální rizika Opatření Očekávaná produkce Důvody produkce: 1 - technologický průběžně vznikající odpad 2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce,staré zátěže) 3 - odpad vzniklý v důsledku nestandartních stavů (havarie,snižování skladových zásob) 4 - oddělený sběr Opatření k omezení produkce O - pokud není v rámci POHo problematika řešena 1 - pokud je k řešení problematiky přijato opatření

6 Příloha č.1 k Tabulce č Lineární růst produkce hlavních druhů NO* Města Šumperka v období 2-21 zdroj dat: evidence odpadů obce (zpracováno: software EVI 8 - modul POH Obce, výrobce: INISOFT s.r.o. Liberec) Produkce z evidence odpadů Předpokládaná produkce odpadů pořadí kat.č. [t/rok] [t/rok] ,, 6,48 16,218 26,59 3,677 37, , , , , ,319 2,94 3,245 5,47 4,563 6,2659 7,246 8,2261 9,262 1, , ,6 2,54, ,363,62 1,2 1,236 1,379 1,7198 1,9864 2,253 2,5196 2,7862 3, ,3,133,57,683,148,1387,1558,1729,19,272, ,13,,11,9,9 -,381 -,614 -,847 -,18 -,1313 -, celkem 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 4, , , ,748 74, ,

7 Tabulka č Způsob nakládání s odpady města Šumperka v roce Nakládání 24 Název druhu [t/rok] Kódy Kódy Kódy R1-R13 D1-D15 N1-N Pneumatiky O 16,18 ano 1711 Beton O 1,86 ano 1712 Cihly O 7,64 ano Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Kategorie Soulad s POH kraje N3 ano ne 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 29,3 ano 211 Papír a lepenka O 27,536 ano 212 Sklo O 174,46 ano 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,683 ano 2123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 16,218 ano 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N 1,236 ano 2127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 5,47 ano 2131 Nepoužitelná cytostatika N,9 ano 2135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,54 ano 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 11,46 ano 2139 Plasty O 83,74 ano 214 Kovy O 178,487 ano 231 Směsný komunální odpad O 5845,95 ano 237 Objemný odpad O 56,66 ano

8 Tabulka č Celková produkce a nakládání s odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů Popis Produkce celkem Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě Ostatní odpady / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 8.273, , , , , , , ,57 86

9 Tabulka č Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů obce Popis Ostatní odpady / 24 Z OO*BRKO / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] Produkce celkem 448, , , , Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě 448, , , , * OO = ostatní odpady BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad Druhy odpadů, které tvoří BRKO: Kód Název Papír a/nebo lepenka Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven Oděvy Textilní materiály Dřevo neuvedené pod číslem Biologicky rozložitelný odpad Směsný komunální odpad Odpad z tržišť Objemný odpad Podíl biologicky rozložitelné složky (% hm.)

10 Tabulka č Množství vytříděného z komunálního města Šumperka v období zdroj dat: evidence odpadů obce Druh vytříděného [t/rok] [%] Převažující způsob sběru [t/rok] [%] Papír 27, MS 228, MS/SN Plasty (směsné) 83,74 7 SN 95,4 5 SN PET (pokud se sbírá odděleně) Sklo 174,46 14 SN 254,41 14 SN Kovy 178, SD 536,4 3 SD Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Převažující způsob sběru Nebezpečný odpad (z KO) Objemný odpad 25,47 2 SD 32,689 2 SD 56,66 41 SN 637,12 36 SN Další komodity Celkem 1239, , Způsob sběru* Označte jako Sběrné nádoby SN Sběrné dvory SD Pytlový sběr PS Mobilní sběr MS Jiné Jinak (slovně popište způsob) * zdroj: Dotazník AOS EKO KOM

11 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s odpady na území města Šumperka 24 Název zařízení Stanislav Evják- Autovrakoviště zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpokladu končení Projektovaná kapacita zařízení Využití kapacity v roce 24 Z7,S1 nebyl neuvedeno neuvedeno neuvedeno ECOPAK spol. s r.o. R5 21 neuvedeno 6, neuvedeno Provozovatel a místo provozu Souhlas k provozování do [t/rok] [%] [rok] Stanislav Evják, Hybešova 1, 7871 Skupina 16 1 Šumperk ECOPAK spol. s r.o., Vikýřovická 42, 7871 Šumperk Kódy zpracovávaných odpadů neurčeno 338,19121,211 neurčeno HOPR GROUP a.s. sběrna druhotných surovin R neuvedeno 18, 1, HOPRGROUP a.s.cihlářská 643/19, 62 Brno-město / Lidická 2875/66, Šumperk Skupiny : 121,151,161,172, 174, JK MORAVA s.r.o. sběrna druhotných surovin S6,S neuvedeno 27, 66, JK MORAVA,spol. s r.o.dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk / Anglická ul.šumperk Skupina mimo nebezpečných, skupina 174- mimo nebezpečných, Skupina 21-mimo nebezpečných Metašrot Tlumačov výkup kovů R neuvedeno 5, 8, Metalšrot Tlumačov, Mánesova 51, Zlín / Zábřežská 41, Šumperk Skupina 174-mimo nebezpečných,skupina 191- mimo nebezpečných, samostatně 19122,19123,214 neurčeno SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr TSR Czech Republic spol. s r.o. S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, R4 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno SITA Moravia a.s. Holzova 14/73, 628 Brno - město / Anglická ul., Šumperk TSR Czech Republic spol. s r.o. / Žerotínova 39, Šumperk Skupiny 15 1,16,2 1 - včetně vybraných skupin N odpadů ,161,174 neurčeno

12 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) na území města 24 Název zařízení SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr JK MORAVA sběrna druhotných surovin zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpoklad ukončení S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, S6,S neuvedeno 27, 66, Projektovaná Využití kapacity Souhlas k kapacita Kódy Provozovatel / zařízení v roce 24 zpracovávaných provozování do místo provozu odpadů [t/rok] [%] [rok] SITA Moravia a.s. / ul.anglická, Šumperk JK MORAVA, spol. s r.o. / Dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk Skupiny 15 1, včetně vybraných skupin NO Skupina mimo nebezpečných, skupina 16, skupina 174-mimo nebezpečných, skupina 21- mimo nebezpečných neurčeno

13 Tabulka č Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů zdroj dat: evidence odpadů Celková produkce odpadů [t/rok] [%] [t/rok] [%] 836, , 1 - papír 228, , 4 -plasty směsné 95, , 2 -PET (pokud se sbírá odděleně) -sklo 254, , 5 -kovy 536, , 1 b) nebezpečné složky 32,689 41, 1 c) objemný odpad 637, , 12 -z toho elektrická s elektronická zařízení d) biologicky rozložitelný odpad e) zbytkový směsný odpad 6521, , 66 Stavební odpady 8,22 1 1, 2 * * * * * * * * * * volba: Odpad Komunální odpady Z komunálního : a) vybrané složky odděleného sběru: Pokud obec zváží důležitost prognózy pro další druhy odpadů, které produkuje, uvede je v řádcích pod stavební odpady (např. odpady, pro které jsou stanoveny kvantifikované cíle v POH kraje).

14 Tabulka č Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady města Šumperka v roce 24 - neshody 24 zdroj dat: evidence odpadů Druh Název druhu Kategorie Kód stávajícího způsobu nakládání s odpadem Neshoda s požadavky zákona 1613 Pneumatiky O A 1613 Pneumatiky O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1711 Beton O A 1711 Beton O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1712 Cihly O A 1712 Cihly O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O A 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 211 Papír a lepenka O A 211 Papír a lepenka O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 212 Sklo O A 212 Sklo O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N A 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N A 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N A 2131 Nepoužitelná cytostatika N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

15 2131 Nepoužitelná cytostatika N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O A 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2139 Plasty O A 2139 Plasty O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 214 Kovy O A 214 Kovy O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 231 Směsný komunální odpad O A 231 Směsný komunální odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 237 Objemný odpad O A 237 Objemný odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

16 Tabulka č Porovnání POH města Šumperka se závaznou částí POH kraje zdroj dat: evidence odpadů POH pro kraj: Olomoucký kraj Cíle a konkrétní opatření/programy k jejich dosažení pro: předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností nakládání s komunálními odpady nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými nakládání s odpady z obalů využívání odpadů snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené vytváření integrovaného systému nakládání s odpady Soulad nakládání s odpady obce se závaznou částí POH kraje ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu Město Šumperk není vlastníkem ani provozovatelem zařízení které by bylo možné zařadit do integrovaného systému nakládání s odpady

17 Tabulka č Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci zdroj dat: Evidence odpadů města Šumperk a závazná část POH Olomouckého kraje Cíl POHo Termín realizace Odpovědnost Název opatření/programu Vazba na závaznou část POH kraje Cílová hodnota Činnosti Způsob monitoringu Předpokládáná potřeba zdrojů Zvýšit podíl vytříděných elektronických odpadů na 4 kg na občana za rok 28 odbor ŽP Elektrické a elektronické odpady 3.2.Podíl recyklace Motivovat veřejnost Zvýšit vytřídění k oddělenému sběru odpadů z elektroniky. el. složek Využití použitelných komunálního částí v průměru na 7. %. Průběžně a dle potřeby Snížit měrnou produkci vytříděných nebezpečných odpadů o 2 % do roku odbor ŽP Nebezpečné odpady Nakládání s dalšími odpady,zejména nebezpečnými Omezit nebo snížit celkovou produkci nebezpečných odpadů Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního. Průběžně a dle potřeby Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 5% do roku 21 ve srovnání s rokem odbor ŽP Materiálové využití komunálních odpadů b)Využívání odpadů Zvýšit vytřídění odpadů z KO. Postupné rozšiřování sběrných míst, motivace veřejnosti Průběžně a dle potřeby Snížit podíl ukládání na skládku o 2 % do roku 21 s výhledem dalšího snižování odbor ŽP Snížení podílu odpadů ukládaných na skládku Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Snížit postupně podíl odpadů ukládaných na skládku,tím docílit větší efektivnosti odpadového hospodářství Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem a vtomto smyslu veřejnost motivovat Průběžně a dle potřeby Koordinovat budování Nakládání s autovraky odbor ŽP AUTOVRAKY Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona dostatečně přístupné síťě zařízení ke sběru, Zajistit propagaci výše uvedených soustředění autovraků zařízení pro širokou před jejich odvozem veřejnost. na konečné využití a Průběžně a dle potřeby likvidaci.

18 Dosáhnout do roku 26 sběru použitých baterií v množství 1g za rok na obyvatele. 26 odbor ŽP BATERIE Baterie a akumulátory Pneumatiky 21 odbor ŽP PNEUMATIKY 3.2.Podíl recyklace Snižování množství bilogicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku 21 odbor ŽP BRKO Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Zvýšit zpětný odběr od občanů a jejich využití Zvýšit zpětný odběr pneumatik od občanů a jejich využití Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Snížit postupně podíl Zvýšit materiálové odpadů ukládaných na využití odpadů tvořících skládku,tím docílit BRKO zlepšeným větší efektivnosti tříděním a propagací odpadového hospodářství Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 21 odbor ŽP Propagace Opatření č.2 Výchova občanů Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Průběžně a dle potřeby

19 Tabulka č Příjmy a výdaje města Šumperka v období 2-24 zdroj dat: rozpočet obce Název nástroje Kč [%] Kč [%] Příjmy: Poplatky, ceny hrazené občany 1276, , 93 Dotace EKO KOM 127, 9 75, 5 Příjmy z prodeje druhotných surovin,, Jiné příjmy z OH* 14, 1 15, 1 Celkem příjmy 1417, , 1 Celkem příjmy z OH na tunu Celkem příjmy na obyv./rok 49, Výdaje: 472, Výdaje na svoz a odstranění směsného KO 123, 78 14, 74 Výdaje na svoz a odstranění objemného 17, 8 18, 8 Výdaje na tříděný sběr 113, 9 156, 11 Výdaje na sběr NO z KO 22, 2 3, 2 Výdaje na sběrné dvory 15, 1 22, 2 Vlastní dotace obce do systému,, Výdaje na informační a propagační akce 6, 7, Jiné výdaje na OH** 24, 2 48, 3 Celkem výdaje 131, , 1 Celkem výdaje z OH na tunu Celkem výdaje z OH na obyv./rok Poměr příjmů k výdajům * např. dotace ze SFŽP ČR apod. ** např. náklady na odstranění "černých skládek", odpadů vzniklých mimořádnou událostí apod. software: INISOFT s.r.o., Liberec 391, 485, 1,8,97

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk IČ 00303461 se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 1 (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) evidenci odpadů zpracoval software

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk Plán odpadového hospodářství Města Vimperk ČECH-ODPADY s.r.o. září 2005 Plán odpadového hospodářství Města Vimperk 1 Obsah 1 Úvod 4 2 Obecná ustanovení 5 2.1 Účel plánu odpadového hospodářství původce

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Část A. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Červen 2011 Zpracovatel:.A.S.A. České Budějovice, s.r.o. Strana 1 z 54 Obsah A) NÁZEV DOKUMENTU... 3 B) ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTO PRACHATICE IČ 00250627

MĚSTO PRACHATICE IČ 00250627 Plán odpadového hospodářství původce odpadů MĚSTO PRACHATICE IČ 00250627 se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 PRACHATICE září 2005 (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) OBSAH: ÚVOD...3

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu v ČR

Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu v ČR Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel./fax: 222 781 471, GSM: 774 406 825 Připomínky k Programu předcházení vzniku odpadu

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 Obsah: 1. Rozbor odpadového hospodářství 2. Plnění plánu odpadového hospodářství obcí okresu Jeseník 3. Ostatní aktuální informace 1. Rozbor odpadového

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více