Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2, ,30 0,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00"

Transkript

1 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 1613 Pneumatiky O 6,62 22,7 18,9 16,18 17,6 342,9 83,26 85,61 15,44, Beton O 1,86 1,62 15,29, Cihly O 21,78 6,72 2,98 7,64 58,54 3,85 44,35 256,38 766,23 2, Zemina a kamení neuvedené pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 9,46 11,6,,3879 O 29,3, 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a N 2,6 2,54 123,3, O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6,6756

2 Tabulka č Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 2139 Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 Celkem 6527, , , ,9 843,537 96,9 121,59 93, ,783 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

3 Tabulka č Celková produkce komunálních odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh Měrná produkce v roce 24 [t/rok] [%] / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* 211 Papír a lepenka O 26,411 27, ,844 13,89 84,59 8, Sklo O 58,74 16,23 134,71 174,46 254,41 18,85 126,81 129,51 145,83 8, zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9 84,62 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 8,73 12,81 11,46 19,26, 89,46 168,6, Plasty O 6,84 37,79 7,88 83,74 95,4 552,49 187,56 118,14 113,92 3, Kovy O 178, ,4 3,3 18, Směsný komunální odpad O 6423,54 693, , ,95 652,53 94,87 116,72 82,19 111,23 228, Objemný odpad O 56,66 637,12 125,75 22,3472 CELKEM 6499, , , , , ,216 Vysvětlivky: Papír a lepenka Sklo : Plasty:

4 Tabulka č Celková produkce nebezpečných odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh 2121 zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Kategorie * odhad pro 2851 obyvatel Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce / 2/1 3/2 4/3 [kg/obyv]* N,3,133,57,683, ,33 42,86 119,82 216,69, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 6,48 16,218 26,59 25,28 163,95, Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N,363,62 1,2 1,236 1, ,84 169,44 121,18 111,57,484 N 1,319 2,94 3,245 5,47 4, ,76 154,97 166,63 84,39, Nepoužitelná cytostatika N,13,11,9,9, 81,82 1,, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,6 2,54 123,3, CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 75,771

5 Tabulka č Identifikace hlavních druhů NO města Šumperka v období 2-24 pořadí Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ,48 16,218 26,59 4 H1,H13 1 nelze odhadnout 1,319 2,94 3,245 5,47 4,563 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout 2,6 2,54 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Olej a tuk neuvedený pod číslem ,363,62 1,2 1,236 1,379 4 H3,H12,H13 1 nelze odhadnout Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,3,133,57,683,148 4 H1,H13 1 nelze odhadnout Nepoužitelná cytostatika,13,11,9,9 4 H1,H13 1 nelze odhadnout CELKEM 1,842 2,829 12,873 25,478 32, * hmotnostně nejvýznamnější nebezpečné odpady, pořadí podle hmotnosti Produkce [t/rok] Důvody produkce Potencionální rizika Opatření Očekávaná produkce Důvody produkce: 1 - technologický průběžně vznikající odpad 2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce,staré zátěže) 3 - odpad vzniklý v důsledku nestandartních stavů (havarie,snižování skladových zásob) 4 - oddělený sběr Opatření k omezení produkce O - pokud není v rámci POHo problematika řešena 1 - pokud je k řešení problematiky přijato opatření

6 Příloha č.1 k Tabulce č Lineární růst produkce hlavních druhů NO* Města Šumperka v období 2-21 zdroj dat: evidence odpadů obce (zpracováno: software EVI 8 - modul POH Obce, výrobce: INISOFT s.r.o. Liberec) Produkce z evidence odpadů Předpokládaná produkce odpadů pořadí kat.č. [t/rok] [t/rok] ,, 6,48 16,218 26,59 3,677 37, , , , , ,319 2,94 3,245 5,47 4,563 6,2659 7,246 8,2261 9,262 1, , ,6 2,54, ,363,62 1,2 1,236 1,379 1,7198 1,9864 2,253 2,5196 2,7862 3, ,3,133,57,683,148,1387,1558,1729,19,272, ,13,,11,9,9 -,381 -,614 -,847 -,18 -,1313 -, celkem 1,842 2,829 12,873 25,478 32,689 4, , , ,748 74, ,

7 Tabulka č Způsob nakládání s odpady města Šumperka v roce Nakládání 24 Název druhu [t/rok] Kódy Kódy Kódy R1-R13 D1-D15 N1-N Pneumatiky O 16,18 ano 1711 Beton O 1,86 ano 1712 Cihly O 7,64 ano Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Kategorie Soulad s POH kraje N3 ano ne 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O 29,3 ano 211 Papír a lepenka O 27,536 ano 212 Sklo O 174,46 ano 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N,683 ano 2123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 16,218 ano 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N 1,236 ano 2127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 5,47 ano 2131 Nepoužitelná cytostatika N,9 ano 2135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N 2,54 ano 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 11,46 ano 2139 Plasty O 83,74 ano 214 Kovy O 178,487 ano 231 Směsný komunální odpad O 5845,95 ano 237 Objemný odpad O 56,66 ano

8 Tabulka č Celková produkce a nakládání s odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů Popis Produkce celkem Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě Ostatní odpady / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 8.273, , , , , , , ,57 86

9 Tabulka č Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Šumperka v roce zdroj dat: evidence odpadů obce Popis Ostatní odpady / 24 Z OO*BRKO / 24 Nebezpečné odpady / 24 Odpady celkem / 24 [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] Produkce celkem 448, , , , Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 Skládkování Spalování Předání jiné oprávněné osobě 448, , , , * OO = ostatní odpady BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad Druhy odpadů, které tvoří BRKO: Kód Název Papír a/nebo lepenka Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven Oděvy Textilní materiály Dřevo neuvedené pod číslem Biologicky rozložitelný odpad Směsný komunální odpad Odpad z tržišť Objemný odpad Podíl biologicky rozložitelné složky (% hm.)

10 Tabulka č Množství vytříděného z komunálního města Šumperka v období zdroj dat: evidence odpadů obce Druh vytříděného [t/rok] [%] Převažující způsob sběru [t/rok] [%] Papír 27, MS 228, MS/SN Plasty (směsné) 83,74 7 SN 95,4 5 SN PET (pokud se sbírá odděleně) Sklo 174,46 14 SN 254,41 14 SN Kovy 178, SD 536,4 3 SD Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Převažující způsob sběru Nebezpečný odpad (z KO) Objemný odpad 25,47 2 SD 32,689 2 SD 56,66 41 SN 637,12 36 SN Další komodity Celkem 1239, , Způsob sběru* Označte jako Sběrné nádoby SN Sběrné dvory SD Pytlový sběr PS Mobilní sběr MS Jiné Jinak (slovně popište způsob) * zdroj: Dotazník AOS EKO KOM

11 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s odpady na území města Šumperka 24 Název zařízení Stanislav Evják- Autovrakoviště zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpokladu končení Projektovaná kapacita zařízení Využití kapacity v roce 24 Z7,S1 nebyl neuvedeno neuvedeno neuvedeno ECOPAK spol. s r.o. R5 21 neuvedeno 6, neuvedeno Provozovatel a místo provozu Souhlas k provozování do [t/rok] [%] [rok] Stanislav Evják, Hybešova 1, 7871 Skupina 16 1 Šumperk ECOPAK spol. s r.o., Vikýřovická 42, 7871 Šumperk Kódy zpracovávaných odpadů neurčeno 338,19121,211 neurčeno HOPR GROUP a.s. sběrna druhotných surovin R neuvedeno 18, 1, HOPRGROUP a.s.cihlářská 643/19, 62 Brno-město / Lidická 2875/66, Šumperk Skupiny : 121,151,161,172, 174, JK MORAVA s.r.o. sběrna druhotných surovin S6,S neuvedeno 27, 66, JK MORAVA,spol. s r.o.dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk / Anglická ul.šumperk Skupina mimo nebezpečných, skupina 174- mimo nebezpečných, Skupina 21-mimo nebezpečných Metašrot Tlumačov výkup kovů R neuvedeno 5, 8, Metalšrot Tlumačov, Mánesova 51, Zlín / Zábřežská 41, Šumperk Skupina 174-mimo nebezpečných,skupina 191- mimo nebezpečných, samostatně 19122,19123,214 neurčeno SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr TSR Czech Republic spol. s r.o. S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, R4 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno SITA Moravia a.s. Holzova 14/73, 628 Brno - město / Anglická ul., Šumperk TSR Czech Republic spol. s r.o. / Žerotínova 39, Šumperk Skupiny 15 1,16,2 1 - včetně vybraných skupin N odpadů ,161,174 neurčeno

12 Tabulka č Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) na území města 24 Název zařízení SITA Moravia a.s. Sběrný dvůr JK MORAVA sběrna druhotných surovin zdroj dat: evidence odpadů Kód zařízení Provoz zařízení zahájen předpoklad ukončení S6,S8 23 neuvedeno 33, 1, S6,S neuvedeno 27, 66, Projektovaná Využití kapacity Souhlas k kapacita Kódy Provozovatel / zařízení v roce 24 zpracovávaných provozování do místo provozu odpadů [t/rok] [%] [rok] SITA Moravia a.s. / ul.anglická, Šumperk JK MORAVA, spol. s r.o. / Dolnostudénská 2695/14, 7871 Šumperk Skupiny 15 1, včetně vybraných skupin NO Skupina mimo nebezpečných, skupina 16, skupina 174-mimo nebezpečných, skupina 21- mimo nebezpečných neurčeno

13 Tabulka č Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů zdroj dat: evidence odpadů Celková produkce odpadů [t/rok] [%] [t/rok] [%] 836, , 1 - papír 228, , 4 -plasty směsné 95, , 2 -PET (pokud se sbírá odděleně) -sklo 254, , 5 -kovy 536, , 1 b) nebezpečné složky 32,689 41, 1 c) objemný odpad 637, , 12 -z toho elektrická s elektronická zařízení d) biologicky rozložitelný odpad e) zbytkový směsný odpad 6521, , 66 Stavební odpady 8,22 1 1, 2 * * * * * * * * * * volba: Odpad Komunální odpady Z komunálního : a) vybrané složky odděleného sběru: Pokud obec zváží důležitost prognózy pro další druhy odpadů, které produkuje, uvede je v řádcích pod stavební odpady (např. odpady, pro které jsou stanoveny kvantifikované cíle v POH kraje).

14 Tabulka č Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady města Šumperka v roce 24 - neshody 24 zdroj dat: evidence odpadů Druh Název druhu Kategorie Kód stávajícího způsobu nakládání s odpadem Neshoda s požadavky zákona 1613 Pneumatiky O A 1613 Pneumatiky O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1711 Beton O A 1711 Beton O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1712 Cihly O A 1712 Cihly O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O A 1794 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 211 Papír a lepenka O A 211 Papír a lepenka O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 212 Sklo O A 212 Sklo O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N A 2121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N A 2126 Olej a tuk neuvedený pod číslem N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N A 2131 Nepoužitelná cytostatika N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

15 2131 Nepoužitelná cytostatika N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a N A N AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O A 2136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 2139 Plasty O A 2139 Plasty O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 214 Kovy O A 214 Kovy O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 231 Směsný komunální odpad O A 231 Směsný komunální odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění 237 Objemný odpad O A 237 Objemný odpad O AN3 Není - předání jiné oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění

16 Tabulka č Porovnání POH města Šumperka se závaznou částí POH kraje zdroj dat: evidence odpadů POH pro kraj: Olomoucký kraj Cíle a konkrétní opatření/programy k jejich dosažení pro: předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností nakládání s komunálními odpady nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými nakládání s odpady z obalů využívání odpadů snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené vytváření integrovaného systému nakládání s odpady Soulad nakládání s odpady obce se závaznou částí POH kraje ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu Město Šumperk není vlastníkem ani provozovatelem zařízení které by bylo možné zařadit do integrovaného systému nakládání s odpady

17 Tabulka č Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci zdroj dat: Evidence odpadů města Šumperk a závazná část POH Olomouckého kraje Cíl POHo Termín realizace Odpovědnost Název opatření/programu Vazba na závaznou část POH kraje Cílová hodnota Činnosti Způsob monitoringu Předpokládáná potřeba zdrojů Zvýšit podíl vytříděných elektronických odpadů na 4 kg na občana za rok 28 odbor ŽP Elektrické a elektronické odpady 3.2.Podíl recyklace Motivovat veřejnost Zvýšit vytřídění k oddělenému sběru odpadů z elektroniky. el. složek Využití použitelných komunálního částí v průměru na 7. %. Průběžně a dle potřeby Snížit měrnou produkci vytříděných nebezpečných odpadů o 2 % do roku odbor ŽP Nebezpečné odpady Nakládání s dalšími odpady,zejména nebezpečnými Omezit nebo snížit celkovou produkci nebezpečných odpadů Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního. Průběžně a dle potřeby Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 5% do roku 21 ve srovnání s rokem odbor ŽP Materiálové využití komunálních odpadů b)Využívání odpadů Zvýšit vytřídění odpadů z KO. Postupné rozšiřování sběrných míst, motivace veřejnosti Průběžně a dle potřeby Snížit podíl ukládání na skládku o 2 % do roku 21 s výhledem dalšího snižování odbor ŽP Snížení podílu odpadů ukládaných na skládku Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Snížit postupně podíl odpadů ukládaných na skládku,tím docílit větší efektivnosti odpadového hospodářství Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem a vtomto smyslu veřejnost motivovat Průběžně a dle potřeby Koordinovat budování Nakládání s autovraky odbor ŽP AUTOVRAKY Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona dostatečně přístupné síťě zařízení ke sběru, Zajistit propagaci výše uvedených soustředění autovraků zařízení pro širokou před jejich odvozem veřejnost. na konečné využití a Průběžně a dle potřeby likvidaci.

18 Dosáhnout do roku 26 sběru použitých baterií v množství 1g za rok na obyvatele. 26 odbor ŽP BATERIE Baterie a akumulátory Pneumatiky 21 odbor ŽP PNEUMATIKY 3.2.Podíl recyklace Snižování množství bilogicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku 21 odbor ŽP BRKO Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené Zvýšit zpětný odběr od občanů a jejich využití Zvýšit zpětný odběr pneumatik od občanů a jejich využití Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Snížit postupně podíl Zvýšit materiálové odpadů ukládaných na využití odpadů tvořících skládku,tím docílit BRKO zlepšeným větší efektivnosti tříděním a propagací odpadového hospodářství Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Průběžně a dle potřeby Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství 21 odbor ŽP Propagace Opatření č.2 Výchova občanů Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství Zajistit propagaci pro širokou veřejnost. Průběžně a dle potřeby

19 Tabulka č Příjmy a výdaje města Šumperka v období 2-24 zdroj dat: rozpočet obce Název nástroje Kč [%] Kč [%] Příjmy: Poplatky, ceny hrazené občany 1276, , 93 Dotace EKO KOM 127, 9 75, 5 Příjmy z prodeje druhotných surovin,, Jiné příjmy z OH* 14, 1 15, 1 Celkem příjmy 1417, , 1 Celkem příjmy z OH na tunu Celkem příjmy na obyv./rok 49, Výdaje: 472, Výdaje na svoz a odstranění směsného KO 123, 78 14, 74 Výdaje na svoz a odstranění objemného 17, 8 18, 8 Výdaje na tříděný sběr 113, 9 156, 11 Výdaje na sběr NO z KO 22, 2 3, 2 Výdaje na sběrné dvory 15, 1 22, 2 Vlastní dotace obce do systému,, Výdaje na informační a propagační akce 6, 7, Jiné výdaje na OH** 24, 2 48, 3 Celkem výdaje 131, , 1 Celkem výdaje z OH na tunu Celkem výdaje z OH na obyv./rok Poměr příjmů k výdajům * např. dotace ze SFŽP ČR apod. ** např. náklady na odstranění "černých skládek", odpadů vzniklých mimořádnou událostí apod. software: INISOFT s.r.o., Liberec 391, 485, 1,8,97

A) Název dokumentu. Plán odpadového hospodářství Města Ústí nad Orlicí. Adresa: Městský úřad Ústí nad Orlicí Sychrova Ústí nad Orlicí

A) Název dokumentu. Plán odpadového hospodářství Města Ústí nad Orlicí. Adresa: Městský úřad Ústí nad Orlicí Sychrova Ústí nad Orlicí PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí IČ 00 27 96 76 Obsah: A) Název dokumentu B) Účel Plánu odpadového hospodářství obce C) Působnost a doba platnosti

Více

Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů

Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Vykazovaný rok 2008. List č. 1

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 1. Identifikace původce, účel a působnost POH 1.1. Identifikační údaje původce Název: Město Krnov Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov IČ:

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Plán odpadového hospodářství Příbora

Plán odpadového hospodářství Příbora Příbora dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Moravskoslezský Červenec 2005 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021 Obsah

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Plán odpadového hospodářství města Jílového

Plán odpadového hospodářství města Jílového Plán odpadového hospodářství města Jílového OBSAH: A) Název dokumentu B) Účel Plánu odpadového hospodářství obce C) Působnost a doba platnosti POH obce D) Identifikační údaje obce E) Zpracovatel Plánu

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Samostatná příloha Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje ŘÍJEN 2010 ISES, s.r.o. M.J.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 POH PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 Statutární město ul. Radniční 1148 PSČ 738 22 IČ 002966 1 POH Obsah A) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ...3

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk IČ 00303461 se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 1 (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) evidenci odpadů zpracoval software

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2007 Zpracovatel plánu: Earth Tech CZ s.r.o, středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických

Více

Plán odpadového hospodářství Roztok

Plán odpadového hospodářství Roztok Roztok dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Listopad 2011 Vypracoval:, Jitka Nováková, ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Červenec 2006 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Města Horšovský Týn 2005 Město Horšovský Týn IČ: 002 53 383 Adresa MěÚ: Náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn Obsah Základní pojmy Použité zkratky A. i. Úvod B. Účel C.

Více

Plán odpadového hospodářství Města Jílového

Plán odpadového hospodářství Města Jílového Města Jílového (prosinec 2011) OBSAH: A) Název dokumentu B) Účel Plánu odpadového hospodářství obce C) Působnost a doba platnosti POH obce D) Identifikační údaje obce E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Podmínky provozování sběrných dvorů odpadů na území města Letohrad

Podmínky provozování sběrných dvorů odpadů na území města Letohrad Příloha č. 1 Podmínky provozování sběrných dvorů odpadů na území města Letohrad Umístění zařízení: sběrný dvůr I Orlice na p.p.č. 171/15 a 171/17 v katastrálním území Orlice sběrný dvůr II Letohrad - p.p.č.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Plán odpadového hospodářství původce

Plán odpadového hospodářství původce Plán odpadového hospodářství původce Město POLNÁ se sídlem: HUSOVO NÁM. 39, 588 13 Polná IČ 00286435 Prosinec 2016 ODAS ODPADY s.r.o. Jihlavská 2485/32 Žďár nad Sázavou Plán odpadového hospodářství města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHRUDIM Srpen 2015 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Chrudim Sídlo : Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD Zpracovatel: Sdružení obcí Vysočiny Matky Boží 1182/9 58601 Jihlava IČ: 70812853 Statutární zástupce: Ing.

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

STUDIE Systém nakládání s odpady ve městě Jindřichův Hradec leden 2007 ISES, s.r.o.

STUDIE Systém nakládání s odpady ve městě Jindřichův Hradec leden 2007 ISES, s.r.o. Systém nakládání s odpady ve městě Jindřichův Hradec ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel : Město Jindřichův Hradec Sídlo : Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO prosinec 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Hlinsko Sídlo : Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko IČ : 00270059

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů Analytická část FITE a.s. Výstavní

Více

Čl.1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Zvíkovské Podhradí č.2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Město Řevnice Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nový Bor Zastoupené : Ing. Radkem

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC září 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Červený Kostelec Sídlo : Náměstí T. G. Masaryka 120, 549

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Objednatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec 2. Zhotovitel : FITE a.s. Výstavní 8 Ostrava - Mar. Hory

Objednatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec 2. Zhotovitel : FITE a.s. Výstavní 8 Ostrava - Mar. Hory Objednatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Zhotovitel : FITE a.s. Výstavní 8 Ostrava - Mar. Hory Listopad 2005 1 Úvod Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje (dále

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města Starý Plzenec dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Plzeňský Říjen 2016 Zhotovitel: Odpadová poradenská, s.r.o. Osadní 26, 170 00 Praha 7 tel.: 220 800

Více

MĚSTO SLAVIČÍN. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

MĚSTO SLAVIČÍN. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO SLAVIČÍN OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Změna: 03/2006 Zastupitelstvo města Slavičín rozhodlo dne 10. září 2003 usnesením ZMS č. VI/11/2003

Více

Plán odpadového hospodářství původce

Plán odpadového hospodářství původce Plán odpadového hospodářství původce Město ŽĎÁR NAD SÁZAVOU se sídlem: Žižkova1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 00295841 Prosinec 2016 ODAS ODPADY s.r.o. Jihlavská 2485/32 Žďár nad Sázavou Plán odpadového

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE MĚSTO VYŠKOV

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE MĚSTO VYŠKOV PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE MĚSTO VYŠKOV Zpracováno dle 41 a 44 zákona č. 185/2001 Sb., oodpadech, vplatném znění, adále dle 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., opodrobnostech nakládání sodpady,vplatném

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

G) Stanovení cílů a návrhů opatření k jejich dosažení, které budou města a obce realizovat

G) Stanovení cílů a návrhů opatření k jejich dosažení, které budou města a obce realizovat G) Stanovení cílů a návrhů k jejich dosažení, které budou města a realizovat G.1 Přehled cílů a k realizaci cílů V předchozích částech POH byl vyhodnocen současný stav nakládání s odpady ve městech a obcích

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Plán odpadového hospodářství původce

Plán odpadového hospodářství původce Plán odpadového hospodářství původce Město Kopřivnice IČ 00298077 se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) Tento dokument byl vytvořen

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Říjen 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Zruč nad Sázavou Sídlo : Zámek

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Plán odpadového hospodářství Rokycany

Plán odpadového hospodářství Rokycany Rokycany dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Plzeňský Říjen 2016 Vypracoval:, Osadní 26, Praha 7 pavel.novak@ingpavelnovak.cz; tel. 603 161 021 Plán odpadového hospodářství města Rokycany

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Plán odpadového hospodářství města Česká Skalice

Plán odpadového hospodářství města Česká Skalice města Česká Skalice dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Královehradecký Srpen 2016 Vypracoval:, Osadní 26, Praha 7 ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Souhrn Plán odpadového

Více

Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava IČ: 70938334 Společnost je zapsána

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Plán odpadového hospodářství města Bučovice

Plán odpadového hospodářství města Bučovice Plán odpadového hospodářství města Bučovice Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. prosinec 2016 OBSAH 1 ANALYTICKÁ ČÁST... 15 1.1 Název obce a základní údaje o obci... 15 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje...

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: 309. Vyhláška, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Strana 712 Věstník právních předpisů částka

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk Plán odpadového hospodářství Města Vimperk ČECH-ODPADY s.r.o. září 2005 Plán odpadového hospodářství Města Vimperk 1 Obsah 1 Úvod 4 2 Obecná ustanovení 5 2.1 Účel plánu odpadového hospodářství původce

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Plán odpadového hospodářství města Ralsko

Plán odpadového hospodářství města Ralsko Plán odpadového hospodářství města Ralsko OBSAH: A) Název dokumentu B) Účel Plánu odpadového hospodářství obce C) Působnost a doba platnosti POH obce D) Identifikační údaje obce E) Zpracovatel Plánu odpadového

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Město Černošice Sídlo: Riegrova 1209, 252 28

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více