Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion"

Transkript

1 Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 3. září 2008

2 Obsah dokumentu 1. Úvod Frýdlant nad Ostravicí Bílá Čeladná Janovice Malenovice Metylovice Kunčice pod Ondřejníkem Ostravice Pstruží Pržno Staré Hamry....62

3 1. Úvod V rámci správního obvodu města Frýdlantu nad Ostravicí se dotazníkového šetření zúčastnily všechny obce správního obvodu. Konkrétně se jedná o tyto obce: Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Čeladná, Janovice, Malenovice, Metylovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Ostravice, Pstruží, Pržno a Staré Hamry. Celkem byly vypracované 3 Dotazníky se zaměřením: 1. Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb 2. Dotazník pro průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižené 3. Dotazník pro průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Byly zpracovány dotazníky, které zahrnovaly otázky týkající se jednak současného stavu sociálních služeb výše uvedeného regionu, tak případných budoucích potřeb občanů. Cílem Dotazníkového průzkumu potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání bylo zmapování skutečných potřeb obyvatel, volnočasových aktivit dětí a dospělých osob. Návrh dotazníků byl konzultován v Řídící skupině a se zástupci Pracovní skupiny jednotlivých obcí KPSS mikroregionu Frýdlantsko. Dále bylo dohodnuto v pracovní skupině jejich množství, distribuce včetně sběrných míst. Distribuce a sběrná místa dotazníků uvedeno u každé jednotlivé obce zvlášť. Dotazníky č.2 a 3 byly anonymní. Dotazníky č. 2 a 3 včetně průvodních dopisů se dostaly do domácností občanů v termínu do , po vyplnění je respondenti odevzdali na sběrných místech k tomu určených v termínu do Na každém sběrném místě byla umístěna schránka pro vhazování dotazníků, která byla označena logem s textem Sběrné místo dotazníkového průzkumu obyvatel. Dotazníky byly rovněž předány na základních a mateřských školách, kde byly rovněž sběrná místa. Celkem bylo v rámci správního obvodu města Frýdlantu nad Ostravicí osloveno 5745 respondentů. Z tohoto počtu bylo: 3107 dotazníků určeno pro seniory a zdravotně postižené a 2638 dotazníků pro rodiny s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání. Dále bylo osloveno formou dotazníku 15 poskytovatelů sociálních služeb. Návratnost dotazníků: Obec Senioři, zdr. postižení Rodiny, nezaměstnaní vydáno vráceno Vydáno Vráceno Frýdlant n.o. 20, ,7% ,2% Pržno 12, , ,7 Čeladná. 25, Kunčice p.o 6, Pstruží 17, ,2 Malenovice 1, Metylovice 17, Janovice 26, Staré Hamry 4, Bílá 5, , Ostravice 12, , ,4 Celkem 16,1% ,9%

4 Výstupy z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Frýdlant nad Ostravicí Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění: skutečných potřeb obyvatel našeho regionu volnočasových aktivit dětí volnočasových aktivit dospělých osob Ve Frýdlantu nad Ostravicí bylo vydáno celkem 1421 ks dotazníků, vráceno bylo 315 ks. Distribuce probíhala: základní školy mateřské školy Sběrná místa: městský úřad základní školy mateřské školy úřad práce městská knihovna poliklinika supermarket Albert potraviny Alka Lubno potraviny Nová Ves 4

5 A) Obecné identifikační údaje V rámci zpracování dotazníků jsme zjišťovali identifikační údaje respondentů v těchto oblastech: pohlaví věkových skupin vzdělání druh domácností pracovní uplatnění Zastoupení respondentů dle pohlaví Dotazníkového šetření se zúčastnilo - mužů - žen počet Z výše uvedeného vyplývá, že větší ochotu k odpovědím projevily ženy. Zastoupení dle věkových skupin Věkové skupiny : méně než 20 let let let více než 41 let počet 0 osob Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce odpovědí bylo získáno u věkové skupiny 31 až 40 let. Zastoupení dle vzdělání Typ vzdělání - bez vzdělání - základní - středoškolské - středoškolské s maturitou - vyšší odborné - vysokoškolské počet 0 osob Do které cílové skupiny byste se zařadil/a? Rodič na mateřské dovolené 36 respondentů Rodina ( rodič ) s dětmi 230 Student základní školy 0 Student střední školy 0 Student nad 18 let ( vysoká škola, vyšší odborné vzdělání ) 0 Nezaměstnaný /a 8 Osoby v přechodné sociální krizi 1 OSVČ 3 Pečující osoba o zdravotně postižené dítě 2 5

6 V případě, že pracujete, uveďte kde? Místo zaměstnání Počet respondentů Místo zaměstnání Počet respondentů Frýdlant nad Ostravicí 125 Neladná 6 Frýdek-Místek 33 Baška 3 Ostrava 20 Nová Ves 1 Ostravice 5 Frenštát p.r. 10 Pržno 5 Horní Bečva 1 Malenovice 3 Šošovice 1 Palkovice 1 Metylovice 1 Kunčice p.o. 1 Praha 1 V případě, že máte děti, jaký je věk Vašeho dítěte / Vašich dětí? Jsem těhotná / žena či partnerka je těhotná 0 Věk dítěte 0 10 let a více let 45 Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec 0 Oba rodiče s dítětem 220 Jeden rodič s dítětem 48 Prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata 0 Manželé/partneři žijící v domácností bez dětí 0 Vícegenerační domácnost 13 Jiný typ 2 B) Potřeby rodičů škola Jste jako rodina spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje / Vaše děti navštěvují? Ano 258 respondentů Ne 9 C) Potřeby rodičů volnočasové aktivity dětí Vyhovuje Vám nabídka volnočasových aktivit pro Vaše dítě/děti? Ano 94 respondentů Spíše ano 121 Spíše ne 42 Ne 16 6

7 Využívá Vaše dítě / děti volnočasové aktivity ve Vaší obci? Ano 230 Ne 37 V jiné obci Frýdek-Místek 8 Nová Ves 2 Palkovice 2 Pstruží 1 Trojanovice 1 Jak často Vaše dítě / Vaše děti aktivity využívají? Aktivita 3h a více 1,5 až 3h max. 1,5 h méně, jak často vylepšil/a bych u této aktivity: aktivita dětí nyní vícekrát v týdnu - větší nabídka aktivit Typy aktivit: Sport všeobecně Posilovna Školní kroužky Fotbal Cyklistika Keramika Stolní tenis Tenis Tanec Basketbal Jóga Skaut Aerobic Gymnastika Šerm Hokej Bruslení Základní umělecká škola Hasiči Výuka cizích jazyků Kultura Jaké aktivity Vaše dítě postrádá? Dům dětí a mládeže Bojové sporty Rukodělné kroužky Sportovní zaměření Jízda na koních Výuka jazyků Posilovna Gymnastika Kulturní představení Plavání Motokáry Kino Tanec Klub pro mládež Lední plocha Přírodovědní kroužek Lyžařský oddíl Jak často využívají aktivity dospělí Aktivita Aktivita dospělých nyní 3h a více 1,5 až 3h Max. 1,5h Méně, jak často Vylepšil/a bych u této aktivity prostory pro sport - městské zařízení 7

8 Typy aktivit Sport Turistika Florbal Bazén, sauna Jazyky Lyžování Kultura Tenis Cyklistika Kino, divadlo Aerobic Jóga Hokej Fotbal Zpěv Hasič Jezdectví Relax.centrum, Harcovka Jaké aktivity byste rádi Vy nebo Vaše rodina využívali? - výtvarná dílna pro dospělé - plavecký bazén - lesopark - kulturní akce - kino - rukodělné a modelářské kroužky - taneční pro starší generaci - kurz moderního tance - taneční večírky pro starší generaci - lyžařská škola - dům dětí a mládeže - míčové a pohybové hry - minilanové centrum pro děti - výuka jazyků - kurz vaření - kurz šití, paličkování Co brání Vašemu dítěti/ Vašim dětem či Vám ve využívání některých volnočasových aktivit? Nedostatek volného času Dopravní nedostupnost Zaměstnanost rodičů Neefektivnost časového Nedostatečné nabídky Zdravotní problémy rozvrhu Finanční nedostupnost Drahé školné ZUŠ Pohodlnost Chtěli byste být sami poskytovateli volnočasových aktivit, případně jejich realizátoři či sponzoři? Hudební výchova flétna, klavír kontakt: Výtvarná činnost kontakt: Výuka sjezdového lyžování kontakt: Dům dětí a mládeže kontakt: Sport, literatura kontakt:

9 D) Potřeby dětí Jaké volnočasové aktivity Vaše děti vyhledávají? Aktivita převážně doplňkově náhodně vůbec ještě mě to nenapadlo Sport Kultura Tanec Ruční práce Cizí jazyk Další vzdělávání Cestování Setkávání Kde by pro Vaše dítě/děti byly nejlépe dostupné informace o nabídce volnočasových aktivit? Školní nástěnka 194 Vývěsky, nástěnky 76 Informace na obecním úřadě 8 V informačním centru 40 Z místních novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 70 Webové stránky 166 V místě, kde se tyto aktivity konají 31 Jiné 0 Co ovlivňuje výběr volnočasových aktivit Vašeho dítěte / Vašich dětí? převážně doplňkově minimálně vůbec Jiné Finance Doba konání Odjezdy autobusů Zaměření aktivity Kvalita získaných informací Doporučení známých Způsob vedení aktivity Organizace, která aktivitu nabízí Osoba, která aktivitu vede

10 Co by podle Vás obecně pomohlo zlepšit život rodinám, dětem, mládeži a osobám nezaměstnaným ve Frýdlantu n.o.? Dům dětí a mládeže Zřízení vzdělávacího centra Přednášky, osvěta proti drogám,kouření Výstavba malých bytů pro sociálně slabé rodiny Větší zájem městského úřadu o život občanů Větší příležitosti pracovních nabídek Podporovat neziskové organizace, které pomáhají rodinám s dětmi nebo nezaměstnaným Podporovat turistický ruch Zajistit bezbariérové přístupy Zrušení heren Omezit herny, automaty, hospody Absence služeb pro rodiny s postiženými dětmi Výstavba dětského hřiště Výstavba plaveckého bazénu, zimního stadionu Multifunkční sál kino, divadelní představení, koncerty Kulturní programy pro děti Sportovní aktivity pro předškoláky\ Lepší dostupnost informací Dozor policistů na přechodech pro chodce, více být viděni na ulicích 10

11 Výstupy z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Bílá Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění: skutečných potřeb obyvatel našeho regionu volnočasových aktivit dětí volnočasových aktivit dospělých osob V obci Bílá bylo vydáno celkem 36 ks dotazníků, vráceny byly 4 ks. Distribuce probíhala: do domácností obyvatel prostřednictvím tisku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Sběrná místa: Obecní úřad v Bílé A) Obecné identifikační údaje V rámci zpracování dotazníků jsme zjišťovali identifikační údaje respondentů v těchto oblastech: pohlaví věkových skupin vzdělání druh domácností pracovní uplatnění Zastoupení respondentů dle pohlaví Dotazníkového šetření se zúčastnilo - mužů - žen počet 1 3 Zastoupení dle věkových skupin Věkové skupiny : méně než 20 let let let více než 41 let počet 0 osob

12 Zastoupení dle vzdělání Typ vzdělání - bez vzdělání - základní - středoškolské - středoškolské s maturitou - vyšší odborné - vysokoškolské počet 0 osob Do které cílové skupiny byste se zařadil/a? Rodič na mateřské dovolené 1 respondentů Rodina ( rodič ) s dětmi 3 Student základní školy 0 Student střední školy 0 Student nad 18 let ( vysoká škola, vyšší odborné vzdělání ) 0 Nezaměstnaný /a 0 Osoby v přechodné sociální krizi 0 OSVČ 0 Pečující osoba o zdravotně postižené dítě 0 V případě, že pracujete, uveďte kde? Místo zaměstnání Počet respondentů Místo zaměstnání Počet respondentů Frýdlant nad Ostravicí 2 Bílá 1 V případě, že máte děti, jaký je věk Vašeho dítěte / Vašich dětí? Jsem těhotná / žena či partnerka je těhotná 0 Věk dítěte 0 10 let a více let 0 Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec 0 Oba rodiče s dítětem 4 Jeden rodič s dítětem 0 Prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata 0 Manželé/partneři žijící v domácností bez dětí 0 Vícegenerační domácnost 0 Jiný typ 0 12

13 B) Potřeby rodičů škola Jste jako rodina spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje / Vaše děti navštěvují? Ano 4 respondentů Ne 0 C) Potřeby rodičů volnočasové aktivity dětí Vyhovuje Vám nabídka volnočasových aktivit pro Vaše dítě/děti? Ano 1 respondentů Spíše ano 1 Spíše ne 1 Ne 0 Využívá Vaše dítě / děti volnočasové aktivity ve Vaší obci? Ano 2 Ne 4 V jiné obci Frýdlant n.o. Ostravice 2 2 Jak často Vaše dítě / Vaše děti aktivity využívají? Aktivita 3h a více 1,5 až 3h max. 1,5 h aktivita dětí nyní méně, jak často vylepšil/a bych u této aktivity: Typy aktivit: Sport všeobecně Základní umělecká škola Kultura Školní kroužek Výuka cizích jazyků Cestování Jaké aktivity Vaše dítě postrádá? Kulturní vyžití ( kino ) Sportovně-rekreační centrum Sportovní kroužky 13

14 Jak často využívají aktivity dospělí Aktivita Aktivita dospělých nyní 3h a více 1,5 až 3h Max. 1,5h Méně, jak často Vylepšil/a bych u této aktivity Typy aktivit Sport Jazyky Kultura Cestování Jaké aktivity byste rádi Vy nebo Vaše rodina využívali? - sportovně relaxační centrum ( bazén, sauna, masáže ) - kultura - kino - bowling - aerobic Co brání Vašemu dítěti/ Vašim dětem či Vám ve využívání některých volnočasových aktivit? - vzdálenost od centra dění, dojíždění Chtěli byste být sami poskytovateli volnočasových aktivit, případně jejich realizátoři či sponzoři? Hudební výchova, kultura kontakt: D) Potřeby dětí Jaké volnočasové aktivity Vaše děti vyhledávají? Aktivita převážně doplňkově náhodně Vůbec ještě mě to nenapadlo Sport 3 Kultura 1 Tanec 1 1 Ruční práce 1 Cizí jazyk 2 Hudba 1 Cestování 1 Setkávání 1 14

15 Kde by pro Vaše dítě/děti byly nejlépe dostupné informace o nabídce volnočasových aktivit? Školní nástěnka 3 Vývěsky, nástěnky 3 Informace na obecním úřadě 2 V informačním centru 0 Z místních novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 1 Webové stránky 3 V místě, kde se tyto aktivity konají 1 Jiné 0 Co ovlivňuje výběr volnočasových aktivit Vašeho dítěte / Vašich dětí? převážně doplňkově minimálně vůbec Jiné Finance Doba konání 3 Odjezdy autobusů 4 Zaměření aktivity 1 Kvalita získaných informací Doporučení známých 1 Způsob vedení aktivity 1 1 Organizace, která aktivitu nabízí 1 Osoba, která aktivitu vede 1 1 Co by podle Vás obecně pomohlo zlepšit život rodinám, dětem, mládeži a osobám nezaměstnaným? Přístup zaměstnavatele k rodičům Finanční zvýhodnění rodičů ( rodinné vstupné ) Volnočasové aktivity v místě bydliště 15

16 Výstupy z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Čeladná Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění: skutečných potřeb obyvatel našeho regionu volnočasových aktivit dětí volnočasových aktivit dospělých osob V obci Čeladná bylo vydáno celkem 100 ks dotazníků, vráceno bylo 41 ks. Distribuce probíhala: do domácností obyvatel prostřednictvím tisku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Sběrná místa: obecní úřad Čeladná Klub Beránek základní škola A) Obecné identifikační údaje V rámci zpracování dotazníků jsme zjišťovali identifikační údaje respondentů v těchto oblastech: pohlaví věkových skupin vzdělání druh domácností pracovní uplatnění Zastoupení respondentů dle pohlaví Dotazníkového šetření se zúčastnilo - mužů - žen počet 7 34 Z výše uvedeného vyplývá, že větší ochotu k odpovědím projevily ženy. 16

17 Zastoupení dle věkových skupin Věkové skupiny : méně než 20 let let let více než 41 let počet 2 osob Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce odpovědí bylo získáno u věkové skupiny 31 až 40 let. Zastoupení dle vzdělání Typ vzdělání - bez vzdělání - základní - středoškolské - středoškolské s maturitou - vyšší odborné - vysokoškolské počet 0 osob Do které cílové skupiny byste se zařadil/a? Rodič na mateřské dovolené 6 respondentů Rodina ( rodič ) s dětmi 30 Student základní školy 1 Student střední školy 1 Student nad 18 let ( vysoká škola, vyšší odborné vzdělání ) 0 Nezaměstnaný /a 1 Osoby v přechodné sociální krizi 0 OSVČ 0 Pečující osoba o zdravotně postižené dítě 0 Jiné svobodný 1 V případě, že pracujete, uveďte kde? Místo zaměstnání Počet respondentů Místo zaměstnání Počet respondentů Frýdlant nad Ostravicí 4 Čeladná 9 Frýdek-Místek 1 Frenštát p.r. 4 Ostrava 5 Nový Jičín 1 V případě, že máte děti, jaký je věk Vašeho dítěte / Vašich dětí? Jsem těhotná / žena či partnerka je těhotná 1 Věk dítěte 0 10 let a více let 6 17

18 Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec 0 Oba rodiče s dítětem 35 Jeden rodič s dítětem 2 Prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata 0 Manželé/partneři žijící v domácností bez dětí 0 Vícegenerační domácnost 3 Jiný typ 1 B) Potřeby rodičů škola Jste jako rodina spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje / Vaše děti navštěvují? Ano 22 respondentů Ne 11 C) Potřeby rodičů volnočasové aktivity dětí Vyhovuje Vám nabídka volnočasových aktivit pro Vaše dítě/děti? Ano 5 respondentů Spíše ano 12 Spíše ne 9 Ne 8 Využívá Vaše dítě / děti volnočasové aktivity ve Vaší obci? Ano 24 Ne 11 V jiné obci Frýdlant n.o. 5 Frenštát p.r. 2 Ostrava 1 Jak často Vaše dítě / Vaše děti aktivity využívají? Aktivita aktivita dětí nyní 3h a více 1,5 až 3h Max. 1,5 h méně, jak často vylepšil/a bych u této aktivity: častější frekvence některých aktivit - otevření MC Beránek 18

19 Typy aktivit: Sport všeobecně Hudební výchova Školní kroužky Výtvarná výchova Fotbal Keramika Stolní tenis Tenis Tanec Zpěv Šachy Gymnastika Klub Beránek Hasič Cyklistika Golf Výuka jazyků Florbal Dramatický kroužek Náboženství Jaké aktivity Vaše dítě postrádá? Sport obecně všem přístupný Taneční výuku Dramatický kroužek Plavání - plavecký bazén Turistický oddíl Bruslení-lední plocha Bojové umění Kino Lyžařský oddíl Výuka PC Výuku jazyků mimo školu Posilovna Florbal Sportovní oddíl Jak často využívají aktivity dospělí Aktivita Aktivita dospělých nyní 3h a více 1,5 až 3h Max. 1,5h Méně, jak často Vylepšil/a bych u této aktivity hodné prostory na sport -oprava tělocvičny Typy aktivit Sport všeobecně Klub Beránek Cvičení ženy Jóga Pilates Lyžování Nohejbal Posilovna Cyklistika Výuka jazyků Plavání Squash Volejbal Tanec Tenis Jaké aktivity byste rádi Vy nebo Vaše rodina využívali? - Sportovní aktivity - společenské centrum na trávení volného času - plavání - bazén - výuka cizích jazyků - aerobic - kulturní akce - bruslení - kino, divadlo - bowling - kuželky 19

20 Co brání Vašemu dítěti/ Vašim dětem či Vám ve využívání některých volnočasových aktivit? - škola nemá dostatek volnočasových aktivit pro děti - cenová nedostupnost některých aktivit - zdravotní problémy - dopravní spojení - v obci chybí volnočasové aktivity, malá nabídka - v obci chybí zařízení jako např. Dům dětí a mládeže Chtěli byste být sami poskytovateli volnočasových aktivit, případně jejich realizátoři či sponzoři? Basketbal kontakt: Klub Beránek kontakt: D) Potřeby dětí Jaké volnočasové aktivity Vaše děti vyhledávají? Aktivita převážně doplňkově náhodně vůbec ještě mě to nenapadlo Sport Kultura Tanec Ruční práce Cizí jazyk Další vzdělávání Cestování Setkávání Kde by pro Vaše dítě/děti byly nejlépe dostupné informace o nabídce volnočasových aktivit? Školní nástěnka 17 Vývěsky, nástěnky 7 Informace na obecním úřadě 0 V informačním centru 6 Z místních novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 15 Webové stránky 24 V místě, kde se tyto aktivity konají 5 Letáčky 1 20

21 Co ovlivňuje výběr volnočasových aktivit Vašeho dítěte / Vašich dětí? převážně doplňkově minimálně vůbec jiné Finance Doba konání Odjezdy autobusů Zaměření aktivity Kvalita získaných informací Doporučení známých Způsob vedení aktivity Organizace, která aktivitu nabízí Osoba, která aktivitu vede Co by podle Vás obecně pomohlo zlepšit život rodinám, dětem, mládeži a osobám nezaměstnaným? Obecní úřad i škola jsou pasivní Zlepšit vztah k obyvatelům, a to bez rozdílů Chybí kino v obci Výrazně omezit výstavbu a efektivněji využít přírodních faktorů Úlevy na poplatcích pro rodiny s dětmi Sportovní centrum Špatné autobusové spojení Neudržované komunikace v zimních měsících Hřiště a volně dostupná místnost pro děti a mládež Více pracovních příležitostí Lavičky v oddechové části, prostor pro matky s dětmi Aktivity pro mládež od 15 do 18 let Společenský sál Chybí kapacita školky MC Beránek uzavřen není cvičení s dětmi 21

22 Výstupy z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Janovice Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění: skutečných potřeb obyvatel našeho regionu volnočasových aktivit dětí volnočasových aktivit dospělých osob V obci Janovice bylo vydáno celkem 150 ks dotazníků, vráceno bylo 66 ks. Distribuce probíhala: základní školy Sběrná místa: obecní úřad základní škola A) Obecné identifikační údaje V rámci zpracování dotazníků jsme zjišťovali identifikační údaje respondentů v těchto oblastech: pohlaví věkových skupin vzdělání druh domácností pracovní uplatnění Zastoupení respondentů dle pohlaví Dotazníkového šetření se zúčastnilo - mužů - žen počet Z výše uvedeného vyplývá, že větší ochotu k odpovědím projevily ženy. 22

23 Zastoupení dle věkových skupin Věkové skupiny : méně než 20 let let let více než 41 let počet 1 osoba Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce odpovědí bylo získáno u věkové skupiny 31 až 40 let. Zastoupení dle vzdělání Typ vzdělání - bez vzdělání - základní - středoškolské - středoškolské s maturitou - vyšší odborné - vysokoškolské počet 0 osob Do které cílové skupiny byste se zařadil/a? Rodič na mateřské dovolené 8 respondentů Rodina ( rodič ) s dětmi 52 Student základní školy 1 Student střední školy 0 Student nad 18 let ( vysoká škola, vyšší odborné vzdělání ) 0 Nezaměstnaný /a 0 Osoby v přechodné sociální krizi 0 OSVČ 3 Pěstounská rodina 1 V případě, že pracujete, uveďte kde? Místo zaměstnání Počet respondentů Místo zaměstnání Počet respondentů Frýdlant nad Ostravicí 9 Janovice 8 Frýdek-Místek 16 Sviadnov 1 Ostrava 6 Paskov 1 Staříč 1 Frenštát p.r. 2 Pržno 1 Chlebovce 1 V případě, že máte děti, jaký je věk Vašeho dítěte / Vašich dětí? Jsem těhotná / žena či partnerka je těhotná 1 Věk dítěte 0 10 let a více let 8 23

24 Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec 0 Oba rodiče s dítětem 53 Jeden rodič s dítětem 4 Prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata 0 Manželé/partneři žijící v domácností bez dětí 0 Vícegenerační domácnost 8 Jiný typ 0 B) Potřeby rodičů škola Jste jako rodina spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje / Vaše děti navštěvují? Ano 55 respondentů Ne 4 C) Potřeby rodičů volnočasové aktivity dětí Vyhovuje Vám nabídka volnočasových aktivit pro Vaše dítě/děti? Ano 27 respondentů Spíše ano 22 Spíše ne 9 Ne 4 Využívá Vaše dítě / děti volnočasové aktivity ve Vaší obci? Ano 51 Ne 10 V jiné obci Frýdek-Místek 6 Frýdlant n.o. 2 Ostravice 1 Jak často Vaše dítě / Vaše děti aktivity využívají? Aktivita 3h a více 1,5 až 3h max. 1,5 h méně, jak často aktivita dětí nyní vylepšil/a bych u této aktivity: - musí za aktivitami dojíždět - větší nabídka aktivit - chybí prostory 24

25 Typy aktivit: Sport všeobecně Posilovna Školní kroužky Fotbal, Florbal Cyklistika Keramika Stolní tenis Tenis Tanec Basketbal Jóga Cvičení s rodiči Aerobic Gymnastika Informatika Hokej Bruslení Základní umělecká škola Hasiči Výuka cizích jazyků Kultura Plavání Knihovna Turistický kroužek Dramatický kroužek Vodácký oddíl Mažoretky Jaké aktivity Vaše dítě postrádá? Tenis Šachový kroužek Výuka fotbalu Kroužky pro předškolní děti Ruční práce Plavecký kroužek Hokej Sportovní hry Bruslení Lehká atletika Výtvarný kroužek Bojové sporty všeobecně Dramatický kroužek Taneční kroužek Turistický kroužek Modelářství Jak často využívají aktivity dospělí Aktivita Aktivita dospělých nyní 3h a více 1,5 až 3h Max. 1,5h Méně, jak často Vylepšil/a bych u této aktivity - prostory pro sport - víceúčelové hřiště - za aktivitami dojíždím Typy aktivit Stolní tenis Sport všeobecně Cestování Cyklistika Plavání Bruslení Aerobic Lyžování Výuka jazyků Pilates Jóga všeobecně Squash Vzdělávání Posilovna Spolek šikovných žen Cvičení Volejbal Fotbal, nohejbal Jaké aktivity byste rádi Vy nebo Vaše rodina využívali? - Sportovních aktivit na nově vybudovaném hřišti - Cyklistika - Tenis - Stolní tenis - Rukodělné kroužky 25

26 - Jóga - Společenské a kulturní akce - Divadelní představení - Akce pro rodiče s dětmi - Výuka lyžování Co brání Vašemu dítěti/ Vašim dětem či Vám ve využívání některých volnočasových aktivit? - málo aktivit v obci - špatná organizace - pozdní hodina - dojíždění za aktivitami Chtěli byste být sami poskytovateli volnočasových aktivit, případně jejich realizátoři či sponzoři? K této otázce nebyla žádná písemná vyjádření. D) Potřeby dětí Jaké volnočasové aktivity Vaše děti vyhledávají? Aktivita převážně doplňkově náhodně vůbec ještě mě to nenapadlo Sport Kultura Tanec Ruční práce Cizí jazyk Další vzdělávání Cestování Setkávání Kde by pro Vaše dítě/děti byly nejlépe dostupné informace o nabídce volnočasových aktivit? Školní nástěnka 34 Vývěsky, nástěnky 11 Informace na obecním úřadě 2 V informačním centru 1 Z místních novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 22 Webové stránky 37 V místě, kde se tyto aktivity konají 4 Jiné 0 26

27 Co ovlivňuje výběr volnočasových aktivit Vašeho dítěte / Vašich dětí? převážně doplňkově minimálně vůbec jiné Finance Doba konání Odjezdy autobusů Zaměření aktivity Kvalita získaných informací Doporučení známých Způsob vedení aktivity Organizace, která aktivitu nabízí Osoba, která aktivitu vede Co by podle Vás obecně pomohlo zlepšit život rodinám, dětem, mládeži a osobám nezaměstnaným? zlepšení podnikatelské struktury v obci ( zvýšení pracovních míst ) větší ochota a vystupování obecního úřadu zlepšit informovanost obyvatel obce, propagace akcí vytvořit nezaměstnaným vhodná pracovní místa, aby byli obci ku prospěchu výstavba volnočasového centra v obci ( sport, hudba, rukodělné kroužky ) více aktivit pro děti v základní škole pravidelnou autobusovou dopravu, mikrobusy zdravotní služby v obci ( lékař, zubař ) 27

28 Výstupy z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Malenovice Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění: skutečných potřeb obyvatel našeho regionu volnočasových aktivit dětí volnočasových aktivit dospělých osob V obci Malenovice bylo vydáno celkem 100 ks dotazníků, vráceno bylo 9 ks. Distribuce probíhala: do domácností obyvatel prostřednictvím tisku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Sběrná místa: obecní úřad restaurace Borová hotel Rajská bouda v domácnostech, při distribuci tisku Mikroregionu F-B, v měsíci únoru A) Obecné identifikační údaje V rámci zpracování dotazníků jsme zjišťovali identifikační údaje respondentů v těchto oblastech: pohlaví věkových skupin vzdělání druh domácností pracovní uplatnění Zastoupení respondentů dle pohlaví Dotazníkového šetření se zúčastnilo - mužů - žen počet

29 Zastoupení dle věkových skupin Věkové skupiny : méně než 20 let let let více než 41 let počet 0 osob Zastoupení dle vzdělání Typ vzdělání - bez vzdělání - základní - středoškolské - středoškolské s maturitou - vyšší odborné - vysokoškolské počet 0 osob Do které cílové skupiny byste se zařadil/a? Rodič na mateřské dovolené 2 respondenti Rodina ( rodič ) s dětmi 6 V případě, že pracujete, uveďte kde? Místo zaměstnání Počet respondentů Místo zaměstnání Počet respondentů Malenovice 1 Metylovice 1 Frenštát p.r. 1 Ostrava 1 Nový Jičín 1 V případě, že máte děti, jaký je věk Vašeho dítěte / Vašich dětí? Jsem těhotná / žena či partnerka je těhotná 0 Věk dítěte 0 10 let a více let 0 Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec 0 Oba rodiče s dítětem 7 Jeden rodič s dítětem 2 Prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata 0 Manželé/partneři žijící v domácností bez dětí 0 Vícegenerační domácnost 0 Jiný typ 0 29

30 B) Potřeby rodičů škola Jste jako rodina spokojeni se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje / Vaše děti navštěvují? Ano 8 respondentů Ne 0 C) Potřeby rodičů volnočasové aktivity dětí Vyhovuje Vám nabídka volnočasových aktivit pro Vaše dítě/děti? Ano 5 respondentů Spíše ano 4 Spíše ne 1 Ne 0 Využívá Vaše dítě / děti volnočasové aktivity ve Vaší obci? Ano 7 Ne 2 V jiné obci Frýdlant n.o. 1 Jak často Vaše dítě / Vaše děti aktivity využívají? Aktivita 3h a více 1,5 až 3h max. 1,5 h aktivita dětí nyní méně, jak často vylepšil/a bych u této aktivity: Typy aktivit: Sport všeobecně Tenis Karate Rybářský kroužek Košíková Základní umělecká škola Kroužky v ZŠ všeobecně Jaké aktivity Vaše dítě postrádá? - míčové hry - jazykové kroužky - matematický kroužek 30

31 Jak často využívají aktivity dospělí Aktivita Aktivita dospělých nyní 3h a více 1,5 až 3h 1 2 Max. 1,5h Méně, jak často Vylepšil/a bych u této aktivity Typy aktivit - sport všeobecně Jaké aktivity byste rádi Vy nebo Vaše rodina využívali? - plavecký bazén - ruční práce - kulturní akce Co brání Vašemu dítěti/ Vašim dětem či Vám ve využívání některých volnočasových aktivit? - nedostatek volného času - dopravní nedostupnost Chtěli byste být sami poskytovateli volnočasových aktivit, případně jejich realizátoři či sponzoři? / D) Potřeby dětí Jaké volnočasové aktivity Vaše děti vyhledávají? Aktivita převážně Doplňkově náhodně vůbec ještě mě to nenapadlo Sport 6 1 Kultura 1 Tanec 2 1 Ruční práce 1 Cizí jazyk 1 Další 1 vzdělávání Cestování 2 31

32 Kde by pro Vaše dítě/děti byly nejlépe dostupné informace o nabídce volnočasových aktivit? Školní nástěnka 3 Vývěsky, nástěnky 1 Informace na obecním úřadě 1 V informačním centru 0 Z místních novin Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 3 Webové stránky 3 V místě, kde se tyto aktivity konají 0 Jiné do schránek 1 Co ovlivňuje výběr volnočasových aktivit Vašeho dítěte / Vašich dětí? převážně doplňkově minimálně vůbec jiné Finance 3 Doba konání 2 Odjezdy autobusů 3 1 Zaměření aktivity Kvalita získaných informací 1 1 Doporučení známých 3 Způsob vedení aktivity 1 Organizace, která aktivitu nabízí Osoba, která aktivitu vede 2 Co by podle Vás obecně pomohlo zlepšit život rodinám, dětem, mládeži a osobám nezaměstnaným? vybudování dětského hřiště zlepšení autobusové dopravy 32

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více