Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca"

Transkript

1 Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca INT. BYT ČALOUNOVÉ - KUCHYŇ - KVĚTEN DEN Ruka škrtne sirkou, zapálí hořák na sporáku. Cigareta se přiblíţí k plamínku. Silueta ŢENY s drdolem. Kouří, sluchátko u ucha. ŢENA Lásko moje, kocourku, seš tam? Co je s Tebou? Je mi smutno Byl tady, odnes si zbytek věcí. Uţ nám nic nebrání EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ - KVĚTEN PODVEČER Krásná alej u řeky za městem. Ticho. Samota. Jemný vítr. Na rozcestí malá kaplička s kříţem. Blíţící se zvuk auta. Modrý ford Sierra vjede do obrazu. V autě tři postavy. V trávě nedopalky cigaret. Dopadne k nim další. Špička sportovní boty ho zašlápne. V křoví se objeví ruka s malou videokamerou, na hřbetu ruky mateřské znaménko (celá scéna je vidět v odrazu objektivu). Auto zabočí ke kapličce a zastaví. Silueta MUŢE. Přistoupí k autu a začne pálit do bočního okna. Hejno ptákŧ vyletí z koruny stromu (ve zvuku). Jeden muţ vyskočí z auta a plazí se po zemi. Střelec k němu doběhne a vypálí. Pak vytáhne něco z auta a běţí pryč. Ruka s videokamerou zmizí. INT. BYT FRENCLA - OBÝVACÍ POKOJ - KVĚTEN PODVEČER V kleci bílá krysa, přebíhá sem a tam. Zazvoní telefon. Zapne se záznamník. ŢENA (M.O.) Lásko, ozvi se! Kde seš? Čekám na Tebe Stalo se něco? INT. VĚZENÍ VALDICE - OVA CELA - ZIMA DEN Silueta muţe ve vězeňské cele, sedí na posteli. Pod stropem malé zamříţované okno. V zámku se otočí klíč, dveře se otevřou. Muţ vzhlédne. Na jeho tvář dopadne pruh světla. JAN (42). DOZORCE (M.O.) Tak pojďte, Karas!

2 Na černém plátně vpravo dole se vylne titulek: PRINCIP K. 2. EXT. CHALUPA U ŘEKY - ZAHRADA - KVĚTEN SOUMRAK Na doutnajícím grilu spálené buřty. Z rádia vyhrává hit Lucie Bílé. U břehu policista ALOIS HAŠEK (46), v šortkách. Chytá ryby. Nohou si přisune basu piva leţící ve vodě a vytáhne láhev. Na houpací lavičce chrápe podnikatel JOSEF BALAK (46), v ruce láhev koňaku. Vedle něj jeho ţena VĚRA (43), ve tváři nepřítomný pohled. Štípne Balaka do boku. BALAK (probudí se) Co blbneš? BALAKOVÁ Chrochtáš. BALAK Měla bys slyšet sebe! Zvedne se a vztekle po ní hodí deku. Zazvoní mobil. Balak po něm sáhne. Prosím BALAK Balak ustrne, uţasle naslouchá. Pak zamáčkne mobil a křikne k vodě. Hašek se probere. BALAK Lojzo! Lojzo! (zařve) Kurva, Lojzo! Co je? HAŠEK BALAK (jde k němu) Z toho se zesereš, Alois! Nikoho uţ zatýkat nemusíš! Jak to? HAŠEK BALAK Ty vole, von je někdo vodkrágloval. Koho? HAŠEK

3 BALAK No, Šmejkala a ty jeho dva cikány. Našili do nich čtrnáct kulí. HAŠEK (užasle vstane) Si děláš prdel! 3. BALAK Volal Chcípák. Právě to tam vyšetřujou. Šmejkal je mrtvej a ty cigoši maj na kahánku. Balak se napije koňaku, jeho kulaté tváře se rozzáří. BALAK Lojzo, jsem svobodnej člověk! Pánbíček měl se mnou slitování! INT. BYT ČALOUNOVÉ - KUCHYŇ - KVĚTEN 1993 NOC Ţena s drdolem, sluchátko u ucha, cigaretu v ruce, chodí nervózně po kuchyni. Její asketická tvář se objeví ve světle. JIŘINA ČALOUNOVÁ (44). ČALOUNOVÁ Jendo, kde seš? Jeníku, seš tam? Zvedni to! Proč se mnou nemluvíš? Co se stalo? INT. VÝTAH V PANELÁKU - ČERVEN DEN (nyní 32) jede v posprejovaném výtahu. Na hlavě čepici, na očích brýle s velkými obroučkami. Výtah zastaví, přistoupí LENKA MÍKOVÁ (17). Krátké, na rudo obarvené vlasy, sebevědomý pohled. Typ polistopadové punkačky. Ţvýká a prohlíţí si Karasa. Karas se odvrátí. Na co tak koukáš? MÍKOVÁ Na Vás. (vyfoukne bublinu) Máte stejně blbý brejle jako moje bábi. (po chvilce) Blbě vidím.

4 4. EXT. SÍDLIŠTĚ - ČERVEN DEN Karas vyjde z paneláku, Míková za ním. MÍKOVÁ Jo, a ţe máte krásnej zadek Karas se otočí a podívá se uţasle na Míkovou. MÍKOVÁ...jsem chtěla říct. Usměje se a koketně mávne. INT. BAR U TŘÍ SRDCÍ - PODZIM NOC Na baru Čalounová s JANEM FRENCLEM (43), muţem sportovní postavy a tvrdých rysŧ. Zpívají společně s Matuškou "Slavíky z Madridu". Přiťuknou si. ČALOUNOVÁ (lehce opilá) Tak na to Tvoje povýšení, majore! Hodí do sebe panáka. Frencl se postaví a zasalutuje. FRENCL K Vašim sluţbám, paní doktorko! Řehtají se, hodí do sebe dalšího panáka. ČALOUNOVÁ Hele, kocoure, to Tě poloţí Co? FRENCL Čalounová si strčí do pusy dvě cigarety, Frencl jí připálí a jednu si vezme. ČALOUNOVÁ Dneska se ze mě definitivně stala kapitalistická burţoustka. Víš, co mi dovezli? Ne. FRENCL ČALOUNOVÁ Americkou vodní postel. FRENCL Jako fakt takovou tu s vodou, jo?

5 ČALOUNOVÁ I s ohřejvadlem! Z toho se picneš! Na tom my dva úplně ujedem! 5. Smích. Rozesmátá Čalounová s Frenclem v hledáčku fotoaparátu. Přiťuknou si, líbají se. Zacvaká spoušť. Ruka s mateřským znaménkem zastrčí fotoaparát do kapsy. Silueta MUŢE s baskickým baretem projde kolem baru a zmizí. PAVUK. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LOŢNICE - PODZIM 1991 NOC Voda se přelévá a bublá, matrace vibruje (kamera z podhledu uvnitř vodní postele). Čalounová s rozpuštěnými vlasy sedí na Frenclovi a ovívá ho svou hustou hřívou. ČALOUNOVÁ To je krása, kocoure! Boţe, to je krása! Chytne ho za hlavu a sevře mu ji mezi prsa. Na stěně nad postelí fotografie: mladá Čalounová v uniformě svazačky; jako gymnastka na Spartakiádě; u promoce; portrét soudkyně pod obrazem Gustava Husáka; diplom zaslouţilé socialistické pracovnice. Na rámu s Řádem práce připíchnutá "štěnice". INT. BEJBLOVA KANCELÁŘ - PODZIM DEN Na stole magnetofon, v křesle silueta muţe. Sedí zády k nám, mačká relaxační míček. FRENCL (z magnetofonu) Já se z Tebe zblázním, Lucifere! Ty mě tak vzrušuješ! Vodní vlny se přelévají stále bouřlivěji. Vzdechy sílí. ČALOUNOVÁ (z magnetofonu) Miluju Tě, kocoure, miluju! Čalounová vášnivě vykřikne. Muţ v křesle se otočí, vypne magnetofon. Rada ANTONÍN BEJBL (40). Liščí oči, lehce prošedivělé vlasy. INT. VĚZENÍ VALDICE - CHODBA - ZIMA DEN Lenka Míková, nyní atraktivní blondýna (27) v černém kabátě, úzkých šatech a módní čepicí, jde s dozorcem ŠUBRTEM (50) vězeňskou chodbou. Vstoupí do traktu pro doţivotní vězně. Před dveřmi návštěvní cely si nasadí brýle s velkými obroučkami, stejné jako Karas ve výtahu. Šubrt se na ni zaraţeně podívá a odemkne.

6 6. INT. VALDICE NÁVŠTĚVNÍ CELA ZIMA 2003 DEN Míková vstoupí. Za mříţovým výklenkem Karas. Karas mlčí. Dobrý den. MÍKOVÁ ŠUBRT Kdyby něco, paní magistro, tak to tady zmáčkněte. Šubrt ukáţe na tlačítko a odejde. Karas s Míkovou se na sebe podívají. Nedostala jste mŧj vzkaz? Dostala. MÍKOVÁ Tak proč jste přišla? MÍKOVÁ Chci Vám pomoct. To říkali ti před Vámi taky, a sedím tu uţ deset let. Jste všichni stejný! Přilepíte se na mě, jen abyste ze mě vytřískali peníze a dostali se do novin. MÍKOVÁ Já od Vás ţádný peníze nechci. A kromě toho, přilepila jsem se na Vás uţ trochu dřív. Sundá si brýle a čepici a podívá se na Karasa. MÍKOVÁ Nevzpomínáte si? Karas se zarazí, upřeně se na ni dívá. Míková se usměje. Panelák na Proseku? Sedmý patro? Babiččiny ošklivý brejle?

7 MÍKOVÁ (zvedne palec) Bingo! 7. INT. MEKŦV MLÝN - SALÓN - PODZIM 199O NOC Za klavírem silueta muţe, hraje virtuózně Čajkovského. TOMÁŠ ARBES alias MEK (40). Ostrý pohled, magické oči. Na malíčku levé ruky mu chybí dva články, na pahýlu se třpytí černý malachitový prsten. Na desce klavíru sedí ţlutozelený papoušek. Vstoupí VÁCLAV ZÍMA alias (37). Jemné rysy, výrazné modré oči. Jde ke klavíru. Mekova tvář skloněna u kláves, procítěně hraje. MEK (pohled na klávesách) Byls s ním? Ne. Sám Nelţi! MEK Nevím, kde je. Klekni! MEK Já to opravdu MEK (ostře sykne) Klekni! Doktor poklekne. Mekovy ruce poletují po klávesách. Najednou se vzduchem mihne jeho pravačka a udeří Doktora do obličeje. Papoušek zaskřehotá a vzlétne. INT. TOVÁRNÍ HALA - PODZIM DEN Ruina tovární haly, muţi s bojovými psy, vykřikují sázky a strkají peníze LADISLAVU VÁGNEROVI (38), hubeňourovi s vyholenou hlavou a krátkými vousy. Jeden z BODYGUARDŦ (35) zacloumá zvoncem. TOMÁŠ ŠMEJKAL (36) vpustí do jámy vydráţděného pitbula, z druhé strany vypustí romští bratři FERENC (33) a JÓZA (28) RAFAJOVÉ svalnatého ridgebacka. Psi se do sebe zakousnou. Stranou, u sloupu, Frencl. Pozoruje rozvášněný dav.

8 INT. BYT BEEROVÉ - CHODBA - LOŢNICE - PROSINEC NOC 8. Dveře do bytu se potichu otevřou, vstoupí JANA BEEROVÁ (39). V pozadí tichý zvuk televize. Jana jde po špičkách k loţnici. Nahlédne škvírou dovnitř. V posteli muţ. Dívá se na malou televizi schovanou pod dekou. Na obrazovce reportérka EVA JIRSÁKOVÁ (33). JIRSÁKOVÁ Na policejní prezidium došly i dnes stovky dopisŧ na podporu uprchlého vězně Jana Karase. Píšou mu hlavně ţeny, posílají mu milostné dopisy. Pro velkou část národa se z krvelačné šelmy stal miláček a idol. Vedle mě stojí psycholog doktor Hruška Jak si vysvětlujete tento fenomén, pane doktore? HRUŠKA Karas má mimořádné charisma, je inteligentní, má skvělé řečnické schopnosti. K tomu ta pozice oběti, aura Robina Hooda. To je přitaţlivé, paní redaktorko Muţ vypne nohou televizi. Muţ sáhne po pistoli. JANA (šeptá ve dveřích) Honzo To jsem já. JANA Muţova tvář se objeví ve světle. Karas (nyní 39). Kdes byla tak dlouho? JANA Za klukem Něco jsem Ti přinesla. Do pruhu světla dopadne kníţka: Jan Karas: Vrah nebo oběť? JANA Lidi na to stojej fronty jak za komoušŧ.

9 INT. KANCELÁŘ NÁMĚSTKA - SALÓN - PROSINEC DEN 9. Bejbl (nyní 49), mačká relaxační míček, ozývají se tlumené, kvičivé zvuky. Do místnosti vstoupí SEKRETÁŘKA (43). SEKRETÁŘKA Pane rado, pan náměstek Pojďte, prosím. INT. KANCELÁŘ NÁMĚSTKA - PROSINEC DEN Bejbl se obejme se ZDEŇKEM JIRSOU (52), muţem útlé postavy s řídkými vlasy. JIRSA Gratuluju, bejku! Víš, ţe seš na šestým místě v ţebříčku popularity? BEJBL Co je to za blbost? JIRSA Ţádná blbost. Nejnovější čísla z Respondu. A hádej, kdo je na špici? Podá Bejblovi papír s agenturním prŧzkumem. Bejbl se do něj podívá a vzhlédne uţasle k Jirsovi. Karas? BEJBL JIRSA Tři procenta před premiérem! Chápeš to? Tenhle národ snad chce, aby mu vládli vrazi! Sedne si a podívá se na Bejbla. JIRSA Musíme to rychle skončit. Bejbl otevře aktovku a vyndá obálku s fotkami. BEJBL Včera poprvý vyšel ven. Prošel se párkrát kolem bloku a u kiosku si koupil noviny. (podá mu fotky) Stejnej trik jako v třiadevadesátým. Velký brejle, velká čepice. Na blbečka. Skoro k nepoznání. Jirsa si prohlíţí fotky "maskovaného" Karase.

10 JIRSA Co ta ţenská? 10. BEJBL Přes den chodí do práce a večer je s ním. Syna dala k rodičŧm. Zbraně? JIRSA BEJBL Určitě. Jirsa odloţí fotky a podívá se na Bejbla. JIRSA Mluvil jsem s Mekem. A? BEJBL JIRSA Zejtra večer to spustíš. Natočí se to a odvysílá v televizi. BEJBL Podporujou ho dvě třetiny národa, vybrali na něj uţ přes pět milionŧ. Stojej za ním vlivný novináři, zaplatí si nejlepší právníky. Takhle se ten problém nevyřeší, Zdeňku. JIRSA A co chceš? Dát mu novou identitu a nechat ho zmizet do ciziny? Víš, co to bude, kdyţ to praskne? BEJBL Nic nepraskne. Za dva tejdny ho tam odpálíme a bude klid. Jirsa se na něj podívá a tajemně se usměje. JIRSA Mám jinej plán. Lepší. INT. BYT BEEROVÉ - LOŢNICE - PROSINEC NOC Karas má hlavu na Janiných prsou. JANA (čte z knížky) Bory, České Budějovice, Valdice - všude, kam Karas přijde, se pokusí dříve nebo později o útěk.

11 Připočteme-li proslulou vycházku z Příbrami k ministru spravedlnosti ze začátku devadesátých let, je uţ před svým útěkem z Mírova bezkonkurenčně nejslavnějším zločincem útěkářem, jakého česká justice zná. Karas 11. Přestaň! Karas zhasne lampičku. Chvilku ticho. JANA V rádiu hlásili, ţes utekl do ciziny. Sleduje Tě celej národ. Tak ať mi obnověj proces! Jsem nevinnej, nikoho jsem nezabil! Jana se k němu přitulí, políbí ho. Honzo JANA EXT. SÍDLIŠTĚ - PROSINEC DEN/PODVEČER/NOC Na periférii omšelé paneláky s plujícími mraky na nebi. Na obřím billboardu fotografie vězně Karase s rádiem a reklamním textem: Rádio na doživotí Auta uhánějí (zrychleně) v rytmu pulsující hudby. Pološero. Šero. Tma. Pouliční lampy se rozzáří. V oknech panelákŧ se rozsvěcují světla. Auta řídnou. Prázdná silnice. Napjaté ticho. Ozve se obrovská rána. Pak další. Sype se sklo, lidé křičí, rozhoukají se alarmy zaparkovaných aut. EXT. PŘED PANKRÁCKOU VĚZNICÍ - PROSINEC NOC K věznici přijíţdí kolona policejních aut. U brány se tlačí novináři. REPORTÉRKA JIRSÁKOVÁ (mluví do kamery) Váţení diváci, přerušujeme vysílání ţivým vstupem. Právě kolem nás projíţdějí policejní vozy s dopadeným vězněm Janem Karasem. Devětatřicetiletý Karas, odsouzený na doţivotí za dvojnásobnou vraţdu, byl 40 dní na útěku. Skrýval se v bytě manţelky svého spoluvězně Mariana Beera.

12 INT. VĚZNICE - CHODBA - PROSINEC NOC 12. Černooděnci vlečou Karase v "medvědovi s pouty na rukou a na nohou připevněnými řetězem k opasku. INT. VĚZNICE - VYŠETŘOVACÍ CELA - PROSINEC NOC Černooděnci vrazí Karase do cely. Ze stínu vystoupí holohlavý muţ v civilu. JINDŘICH RÉMA (58). Dívá se Karasovi zblízka do očí. (úsměv) Ses pochcal strachy, Rémo, co? Karas se podívá na Bejbla s Jirsou stojící v rohu. Všichni jste se pochcali strachy! Směje se. Réma mu vrazí ránu pěstí. RÉMA Zmrde jeden zkurvenej! Rozzuřeně do něj buší a kope. Rémova tvář se rozmazává. Před Karasem tma. Ticho. INT. HOSPODSKÝ SÁL - JARO NOC Na pódiu hraje kapela hit 70. let. Plný sál tančících teenagerŧ. U stěny místní kráska, mladá Jana Beerová (20). Cigaretu v puse, pobrukuje si melodii. V místnosti za závěsem se hraje poker. Mezi HRÁČI dlouhovlasý Karas (20). Vyloţí karty na stŧl a shrábne balík peněz. Škvírou v závěsu zachytí pohledem Janu. Usmějí se na sebe. INT. ŦV POKOJ - JARO NOC V regálu knihy: Dostojevskij, Klíma, Kundera, Dóblin, Pelc, Bondy, Simenon, Chandler. Miniatury luxusních aut a motorek. Na stěně plakáty Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, plakát k filmu Easy Rider. Fotografie harlejŧ. Na dveřích fotografie zbraní. V pozadí sílící vzdechy milencŧ. Dívčin vášnivý výdech. Ticho. V posteli Jana s Karasem. Jana si zapálí cigaretu a přitulí se k němu. JANA Ty jo, to byl úlet! Gigantickej.

13 JANA Nepiješ, nekouříš, ale na šukání seš bomba. Co vlastně děláš? 13. Chtěl jsem na gympl a pak na práva. Ale komanči mě nevzali. Tak jsem se vyučil. Jako co? Opravář. Co? JANA JANA Opravář zemědělskejch strojŧ. JANA To jako fakt, jo? No. Jézédé v Planý. Ale brzy jim s tím seknu. Chci do světa. (maluje do vzduchu) Road 66. Dva a pŧl tisíce majlí (mil) z Chicaga do Los Angeles. Na harleji. Vemu Tě s sebou. (zpívá Stony) I can't get no satisfaction, 'Cause I try and I try and I try and I try, I can't get no (šeptá Janě do ucha) satisfaction. JANA Seš blázen! Komanči Tě nepustěj ani do Prčic na mopedu. Karas vytáhne z regálu miniaturu harleje a přiblíţí ho k Janiným očím. Černej chopper. Zejtra si pro něj jedu. Dětinsky se na Janu usměje a políbí ji. Budeš se mě drţet jako klíště.

14 EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ-KVĚTEN SOUMRAK 14. U policejní zátarasy zastaví červený favorit. Z auta vystoupí Frencl. Plno lidí, zmatek, blikající světla policejních vozŧ a záchranek. Prostřílený ford je nakládán na odtahové auto. Frencl projde kolem telefonujícího hromotluka CHCÍPÁKA (40) a dojde k Bejblovi stojícímu stranou. Přiběhne elév HANZAL (20). HANZAL Podívejte, pane majore Podá Frenclovi igelitový pytlík s nábojnicemi. HANZAL Střílelo se ze dvou pistolí, Čezetky 27 a Browningu ráţe 7,65. FRENCL Jo, dobrý, Hanzal. Dám to vyšetřit. Hanzal vytáhne další pytlík. HANZAL A tohle jsem našel v trávě za kapličkou. Dvanáct špačkŧ. Sparty. Vrah tam asi dost dlouho čekal. A nebo... (podívá se na oba muže)...jich tam bylo víc! Takzvaná teorie kolektivního svědomí. FRENCL Vy jste nějakej chytrej, Hanzal! (vytrhne mu pytlík z ruky) To Vás učej na tý Vaší škole, jo? HANZAL Arthur Ashley: Logistika zločinu. Dodnes nepřekonané dílo z roku Usměje se a odběhne. Bejbl se podívá na Frencla. BEJBL Seš bledej jako křída. Byla u Tebe? FRENCL Ne. Neví, kde jsem. BEJBL Dneska ráno jsem si odvez zbytek věcí.

15 FRENCL Vím, nechala mi vzkaz. (podívá se na Bejbla) Od kdys to vlastně věděl? 15. BEJBL Od začátku. Nechal jsem vás sledovat. Frencl se na něj uţasle podívá. Bejbl vytáhne z kapsy fotografie a podá mu je. BEJBL Hlavně to s ní neposer, budem ji potřebovat! Plácne Frencla po zádech a zmizí. INT. CHODBA V PANELÁKU ČERVEN 1993 NOC Mladá Míková vystoupí z výtahu, zahne k bytu. V puse cigaretu, v ruce láhev vína. Zazvoní. INT. BYT V PANELÁKU ČERVEN 1993 NOC Karas vzhlédne, sáhne po pistoli. Sedí na podlaze poloprázdného obýváku, v ruce fotografii ŢENY (jeho matka). MÍKOVÁ (M.O.) To jsem já, sedmý patro! Karas se posune do tmy za skříň. INT. PŘED BYTEM ČERVEN 1993 NOC Míková znovu zazvoní. MÍKOVÁ Pane Salcner, otevřete! Vím, ţe tam jste. (zaťuká) Viděla jsem Vás z okna. Vypadal jste nějak smutně. Chvilku naslouchá. Pak típne cigaretu a poloţí láhev na práh. EXT. HŘBITOV - ČERVEN SVÍTÁNÍ Ruka poloţí rŧţi na hrob. Na náhrobním kameni fotografie ţeny: Magda Karasová U hrobu Karas, něco šeptá.

16 INT. NEMOCNICE - PATOLOGIE - CHODBA - ČERVEN NOC 16. LÉKAŘ odhalí Šmejkalovu mrtvolu. Frencl se na něj podívá, kývne. Poodejde k oknu, zapálí si cigaretu. Na chodbě vezou SESTRY Józu Rafaje z operačního sálu, za nimi Alois Hašek. Frencl se zarazí. Jejich pohledy se setkají. Hašek zmizí za roh. EXT. ULICE - KVĚTEN NOC Čalounová spěchá noční ulicí. INT. PŘED FRENCLOVÝM BYTEM - KVĚTEN NOC Čalounová zazvoní. Nikdo neotvírá. Vytáhne klíč a odemkne. INT. FRENCLŦV BYT - KVĚTEN NOC Čalounová vstoupí do bytu, projde do obýváku. Bílá krysa zapiští v kleci. V rohu silueta muţe, sedí v křesle. Jendo! ČALOUNOVÁ Čalounová rozsvítí lampičku. Na muţovu tvář dopadne světlo. Frencl. Obejme ho. ČALOUNOVÁ Co se stalo? Kdes byl? Proč ses neozval? FRENCL Zabili Šmejkala. Střílelo se. ČALOUNOVÁ Boţe, Jendo EXT. SILNICE - JARO DEN Karas s Janou jedou na černém chopperu po prázdné okresce. Dají nohy nahoru, smějí se. Karas přidává plyn. Najednou vyjede z vedlejší silnice embéčko. Ozve se velká rána. Motorka letí vzduchem a dopadne do pole. Karas leţí bezvládně na silnici. Jana se k němu doplazí. JANA Honzo! Honzo! Dveře embéčka se otevřou, vystoupí opilý muţ. JOSEF VOKOUN (53). Močí do škarpy.

17 INT. NEMOCNICE - POKOJ - JARO DEN 17. Karas v korzetu, otevře oči. U postele sedí Jirsa (nyní 33). JIRSA Dobrý den, pane Karasi. Jmenuji se Jirsa. Státní bezpečnost. Přišel jsem se s Vámi na něčem dohodnout. Dohodnout? JIRSA Ten pán s tím embéčkem, soudruh Vokoun, co jste do něj najel Já do nikoho nenajel! Nedal mi přednost! Byl oţralej! Mám na to svědka! Jirsa se ohlédne a nakloní se ke Karasovi. JIRSA Uklidněte se, pane Karasi. (vytáhne lejstro) Přinesl jsem Vám tady takovou smlouvičku. Na co? JIRSA Myslím, ţe jste chtěl jít na gymnázium a pak na práva. Je to tak? Jak to víte? JIRSA (úsměv) Víme leccos. I o tom Vašem hazardu. Přimhouřili bychom oči. Nakloní se ke Karasovi ještě blíţ. JIRSA Ty studia by se daly zařídit. Soudruh Vokoun by byl velice nerad, kdyby došlo k veřejné konfrontaci. Rozumíte mi? Podá mu lejstro. Karas ho přeletí a podívá se nevěřícně na Jirsu.

18 To přece nemyslíte 18. Zmačká lejstro a zahodí ho. Ten Váš soudruh pŧjde za katr! JIRSA Zdá se mi, ţe to vidíte dost optimisticky, pane Karasi. Soudruh Vokoun je významný stranický funkcionář. A kromě toho potřebujete drahé zahraniční léky. Bez nich se uţ nikdy nepostavíte na nohy. Zmizte! Jirsa se na něj nejistě usměje. Vypadni! Jirsa jde ke dveřím a zvedne smlouvu. A vzkaţ tomu zasranýmu komoušovi, ţe na ten soud dojdu po svejch! INT. BYT MÍKOVÉ V PANELÁKU - ČERVEN NOC Míková sedí s BABIČKOU (68, velké brýle) u televize. Běţí pátrací pořad. MODERÁTOR Dále se hledá Jan Karas, narozený 8. února (fotografie Karase) Karas si odpykával jedenáctiletý trest za loupeţ a útok na veřejného činitele. V lednu 1993 mu byla povolena návštěva u ministra spravedlnosti. Z této návštěvy se uţ do výkonu trestu nevrátil. Pozor, je ozbrojen! BABIČKA MÍKOVÁ Kdyţ jsem byla mladá, Leni, tak jsem milovala slavnýho Johna Dillingera, co utek padesáti bachařŧm přes šestery zamříţovaný dveře. (podívá se na Míkovou)

19 Holka, jak já to obrečela, kdyţ ho zastřelili! 19. INT. PŘED BYTEM MÍKOVÉ - ČERVEN DEN Karas vystoupí z výtahu a poloţí láhev vína před dveře. Vtom se dveře otevřou. Míková. Karas se na ni rozpačitě podívá. Já Nepiju. MÍKOVÁ Sorry, sem myslela, ţe máte chandru. Děkuju, uţ je to lepší. MÍKOVÁ Si říkám, kdybyste neměl ty blbý brejle, tak vypadáte jak ten frajer z televize, co ho pustili z basy za ministrem a on jim vzal roha. Tak to teda fakt nejsem. MÍKOVÁ (vyfoukne bublinu) Škoda. Pěknej chlap. Toho bych schovala i u sebe doma. INT. NEMOCNICE - JIP - ČERVEN DEN Józa Rafaj na kapačce, těţce dýchá. MUŢ (M.O.) Józy Rafaj otevře oči. U postele sedí Rom BERDY (30). Jak je? BERDY RAFAJ Brácha včera umřel Rozstříleli nás na sračky. Kdo? BERDY Rafaj mlčí.

20 Kdo, Józy? BERDY 20. INT. BEJBLOVA KANCELÁŘ - ČERVEN DEN Na stole magnetofon, v pozadí Bejblova silueta v křesle, sedí zády k nám. Ticho. RAFAJ (z magnetofonu) Fízlové Jaký fízlové? BERDY BERDY Józy, jaký fízlové? Je slyšet jen Rafajovo nesrozumitelné šeptání. Frencl vypne magnetofon. Bejbl se k němu otočí. Frencl se na něj nejistě podívá. FRENCL Jsme furt kámoši, ne, Tondo? Bejbl jde k sekretáři, nalije slivovici. BEJBL A co sis myslel? Ţe Tě nechám padnout kvŧli jedný babě? Frencl se usměje. Přiťuknou si, hodí do sebe panáka. BEJBL Hele, taky Ti říká v posteli kocourku? INT. FRENCLŦV BYT - LÉTO NOC Frencl vstoupí do bytu. Na podlaze leţí obálka. Frencl ji otevře, vytáhne videokazetu. Jde do pokoje a vloţí ji do přehrávače. Na obrazovce záběry střelby u hanáckého kříţe. Frencl zkamení. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Na sporáku naskočí plamínek, Čalounová si připálí cigaretu. Frencl sedí v pokoji, dívá se nepřítomně do prázdna. Čalounová si k němu sedne. ČALOUNOVÁ Jendo, co je s Tebou? Co se proboha stalo?

21 Nic. FRENCL 21. ČALOUNOVÁ Ţe Ty se k ní chceš vrátit, viď? FRENCL Jaks přišla na takovou blbost? ČALOUNOVÁ Tak co Ti je, Jendo? Co Tě trápí? (přitulí se k němu) Řekni mi to! Svěř se mi, Jeníku! Frencl jí podá fotografie. Na nich Čalounová s Frenclem na rŧzných místech a v rŧzných situacích. Čalounová se podívá uţasle na Frencla. Odkud to máš? ČALOUNOVÁ FRENCL Od Bejbla. Nechal nás sledovat. Celý dva roky. EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ - JARO DEN U kapličky zastaví auto SNB. Vystoupí Bejbl (nyní 30). Obejme se s Mekem (30). BEJBL Starý kámoši na starým místě. MEK Pamatuješ, jak jsme si tu dali do drţky? Oba se smějí, ze srandy boxují. BEJBL Pravej hák, levej hák, a měl jsem Tě na lopatě. Mek s Bejblem sedí opřeni o kapličku. MEK Jdu do velkejch kšeftŧ, Tondo. Potřebuju k tomu pár lidí a parťáka, na kterýho se mŧţu spolehnout. Tebe. BEJBL Tak mi o těch kšeftech trochu vyprávěj, Meku.

22 INT. SLAPY/ŢIVOHOŠŤ - HOTEL - APARTMÁ - PODZIM NOC 22. Mladý Šmejkal (25) otevře kufřík plný západních marek a posune ho před "bankéře" Meka. ŠMEJKAL Sto dvacet tácŧ. U stolu Bejbl, v pozadí Frencl a Doktor. Mek poloţí na stŧl kufřík s korunami. Vymění si kufříky. MEK Milion dvě stě osmdesát. MEK Zvedni otáčky, Šmejky. Do tejdne potřebujem pŧl miliónu. Za jedenáct. ŠMEJKAL Jedenáct pade. A k tomu všechny hraniční přechody. Nikdo jinej se mi tam nesmí srát. Co za to? BEJBL ŠMEJKAL Nechám vám pŧlku estébáckejch dodávek. MEK Všechny. A pak je marka za dvanáct. Šmejkal si ho změří pohledem. ŠMEJKAL Seš nenaţranej Meku, na to jednou dojedeš. INT. BYT V PANELÁKU - PODZIM DEN Karas skládá samopal, na stole další zbraně. Mám na háku jednoho Peršana, dá mi za ně tři sta tácŧ. Dobrý, ne? Na gauči sedí Doktor. Jo. Jen dávej na sebe bacha. Začínáš bejt lehkomyslnej.

23 Neboj, mám to zmáklý. 23. Mek letí na Vánoce do Ruska, budu sám. Pudeš se mnou na pŧlnoční? (usměje se) A za co se tam budem modlit? Aby Tě nechytli. Karas se podívá na Doktora. A kdyţ chytnou, tak ať mě hned zastřelej. Klidně jim za to i zaplatím. Zaklapne hlaveň samopalu a namíří na Doktora. Radši mrtvej, neţ znovu do lochu. EXT. ÚDOLÍ U MEKOVA MLÝNA - PODZIM PODVEČER Béţový peugeot jede údolím, zastaví na samotě u zrekonstruovaného mlýna. INT. MEKŦV MLÝN - SALÓN - PODZIM PODVEČER Bejbl se nakloní do světla. BEJBL Pustila se do toho inspekce z ministerstva. Myslej, ţe střílel někdo od nás. Mek sedí v masivním koţeném křesle. MEK Uděláš s Rafajem deal. A já Ti dodám střelce. Koho? BEJBL Ruka s malachitovým prstenem mu přisune fotografii. Bejbl se podívá na Meka. Karas? BEJBL

24 Vím, kde je. MEK 24. Bejbl se na něj usměje. Meku BEJBL Za dveřmi Doktor. Naslouchá. INT. BYT V PANELÁKU - ZIMA DEN Karas ukládá zbraně do velké sportovní tašky. INT. PANELÁK - VÝTAH - ZIMA DEN Karas s taškou přes rameno. Výtah zastaví, přistoupí mladá Míková s babičkou. MÍKOVÁ Zdravím, sousede. Jak je? Ujde to. MÍKOVÁ To je moje bábi. Sedla si včera na brejle, tak je vezem do opravy. Babička se podívá na Karasa. BABIČKA MÍKOVÁ Jsem bez nich slepá jak patrona! MÍKOVÁ Bábi, to je ten fešák ze čtrnáctýho, co nosí stejný brejle jak Ty. Míková sáhne po Karasových brýlích. Mŧţu? MÍKOVÁ Nemaj dioptrie. MÍKOVÁ Aha. A proč je teda nosíte? Z frajeřiny. Míková se na něj podívá a spiklenecky se usměje. Výtah zastaví.

25 EXT. PARKOVIŠTĚ PŘED PANELÁKEM - ZIMA DEN 25. Karas jde ke svému mercedesu. Otevře kufr a poloţí do něj tašku. POLICISTA (M.O.) Policie! Ruce vzhŧru! Karas zvedne ruce nad hlavu. Kolem dokola policisté, míří na něj pistolemi. Míková jde s babičkou po chodníku, otočí se. Ustrne. Policisté se přiblíţí ke Karasovi a chtějí mu nasadit ţelízka. Karas jednoho udeří loktem, druhého odstrčí a běţí pryč. Ze zákrytŧ za parkujícími auty vyběhnou další policisté a strhnou Karase na zem. (křičí) Zastřelte mě! Radši mě rovnou zastřelte, neţ abych tam šel zpátky! Policisté mu nasadí ţelízka na ruce i na nohy. Míková stojí jak zkamenělá. BABIČKA MÍKOVÁ Co se tam děje, Leni? INT. VĚZENÍ VALDICE - NÁVŠTĚVNÍ CELA - ZIMA DEN Míková se podívá na Karasa. MÍKOVÁ Víte, ţe jsem celou noc probrečela, kdyţ Vás tehdy na tom parkovišti chytli? Šíleně jste se mi líbil a bylo mi úplně jedno, kdo jste. A teď je všechno jinak, co? MÍKOVÁ Teď začínáme znovu. Nesmíte to vzdát. Proč to děláte? MÍKOVÁ Já na ty práva šla snad jen kvŧli Vám.

26 Sledovala jsem Váš případ v novinách a v televizi a říkala si, to snad není moţný, ţe v týhle zemi se dějou takový sviňárny! 26. INT. VĚZENÍ - VYŠETŘOVACÍ MÍSTNOST - ZIMA DEN Frencl se podívá na Karasa. FRENCL Tak Vy si nevzpomínáte, kde jste ten den byl? Dyť uţ je to skoro osm měsícŧ! Vy si vzpomínáte, co jste měl před tejdnem k večeři? FRENCL Nechte si ty blbý řeči, Karas! Svědci Vás poznali! Jaký svědci? Co to tu na mě šijete za boudu? Hanáckej kříţ neznám, v ţivotě jsem tam nebyl! Ve vedlejší místnosti Bejbl s Jirsou. Na stole nahrávací zařízení. FRENCL (M.O.) Poznal Vás Rafaj. Střílel jste Vy! (M.O.) Jak mě moh poznat, kdyţ jsem tam nebyl? FRENCL (M.O.) Tak nám to dokaţte, Karas! EXT. VĚZENÍ - STŘECHA - ČERVENEC NOC Karas se protáhne škvírou v krycím pletivu na střechu vězeňské budovy. Rozeběhne se a krkolomným skokem skočí přes zeď věznice. EXT. PŘED VĚZENÍM - ČERVENEC NOC Karas dopadne do křoví. Spustí se sirény. Karas zmizí ve tmě. EXT. U ŘEKY - ČERVENEC NOC Karas běţí podél řeky. Osvítí ho kuţely světel, obklíčí ho vězeňské hlídky. Karas zvedne ruce nad hlavu a křičí. Osvítí vězeňské hlídky. Karas zvedne Nejsem vrah! Je to spiknutí! Já nikoho Dozorci ho strhnou k zemi a nasadí mu ţelízka.

27 Věřte mi, prosím vás, věřte mi! Já nikoho nezabil! 27. INT. VĚZENÍ - OVA CELA - PODZIM NOC Karas roztrhá prostěradlo. Stoupne si na ţidli a přiváţe ho na mříţ okna. Uváţe si smyčku kolem krku. Zavře oči a odkopne ţidli. Visí na zdi pod oknem a dusí se. Po chvíli se prostěradlo utrhne a Karas se zřítí na zem. Do cely vpadnou dozorci. INT. FITNESS - BOXERSKÝ RING - PODZIM DEN Na baru policisté, v sálu za skleněnou stěnou svalovci na posilovacích přístrojích, v boxerském ringu Šmejkal s Frenclem. Buší do sebe, levý hák, pravý hák, mlýnek. INT. FITNESS - SAUNA - PODZIM DEN Frencl se Šmejkalem leţí v sauně. Šmejkal vstane. FRENCL Celníky s Vágnerem jsem domluvil na sobotu. Kolik dáš dohromady? ŠMEJKAL Deset kamionŧ. Za dvacet mega. FRENCL Začal se nám do toho srát Balak. Přetáhnul k sobě Haška a další fízly. Nabízej Vágnerovi, ţe to budou vozit za míň. ŠMEJKAL Ten čurák, zmáčknu ho! Co Bejbl? FRENCL V pohodě. Je náš, dokud to sype.

28 ŠMEJKAL Postarej se o ty Vágnerovy gorily. Chci, aby tam v sobotu byl sám. 28. Přilije vodu na kameny a jde ven. Vyjde ven. FRENCL Vo co Ti jde? ŠMEJKAL (otočí se ve dveřích) Bude to sypat ještě víc. Promluv s Bejblem a nech je zatknout. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Frencl sedí nehybně v křesle. Čalounová si k němu přisedne, pohladí ho. Frencl mlčí. ČALOUNOVÁ Jendo, co je s Tebou? Takhle Tě vŧbec neznám. ČALOUNOVÁ Tys s tím Šmejkalem v něčem jel, viď? A ono se to teď provalilo, ţe jo? INT. MEKŦV MLÝN - LÉTO DEN Magnetofon na stole. Na opěradle masivního koţeného křesla ruka s malachitovým prstenem na pahýlu malíčku. ČALOUNOVÁ (z magnetofonu) Co se stalo, Jeníku? Mluv! Řekni mi to, prosím! Pomŧţu Ti, ať je to cokoli INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Frencl mlčí. Vstane, jde k oknu. Kamenná tvář, dívá se do noci. Čalounová ustrne. FRENCL V tu neděli, u hanáckýho kříţe To jsem byl já.

29 Co? Frencl se k ní otočí. ČALOUNOVÁ 29. FRENCL Ten střelec jsem byl já. INT. MEKŦV MLÝN - LÉTO DEN Ruka vypne magnetofon. Bejbl se podívá na Meka a Jirsu. Ticho. Najednou se Bejbl začne smát. Jirsa s Mekem se k němu přidají. Smějí se stále víc. Za dveřmi Doktor. Naslouchá. INT. REHABILITAČNÍ STŘEDISKO - PODZIM DEN Pacienti v bazénu, v přilehlé tělocvičně dělá Karas kliky. Za oknem ho pozoruje lékař MÁLEK (42). Zezadu k němu přistoupí mladý estébák Jirsa. MÁLEK Něco takového jsem tu ještě nezaţil. Vyléčil se naprosto sám, nezlomnou vŧlí. (podívá se na Jirsu) On Vám na ten soud nepřijde, soudruhu Jirso, on Vám tam doběhne. Neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné. Karas se doplazí po čtyřech k invalidnímu vozíku a vyškrábe se na něj. Spatří Jirsu. Sebevědomě se na něj usměje a zasalutuje. EXT. KRAJSKÝ SOUD - ZIMA DEN Před budovu předjede Tatra 613. Jirsa otevře dveře. Z auta vystoupí Vokoun. Za ním jeho PRÁVNÍK (50). Karas stojí u vchodu. Tak co, soudruhu, kopnul jste do sebe pár frťanŧ, aby se Vám netřás hlas? Vokoun ho ignoruje, vstoupí do budovy. INT. KRAJSKÝ SOUD - HALA - ZIMA DEN Karas vběhne do haly.

Následující příběh odehrává se převážně na cestě z vnitrozemí k moři, kam jedou hlavní postavy, z různých důvodů, které jsou z následujícího textu

Následující příběh odehrává se převážně na cestě z vnitrozemí k moři, kam jedou hlavní postavy, z různých důvodů, které jsou z následujícího textu Jedna ku padesáti Následující příběh odehrává se převážně na cestě z vnitrozemí k moři, kam jedou hlavní postavy, z různých důvodů, které jsou z následujícího textu zřejmé. Při pokusu o žánrové zařazení

Více

Zaživa pohřben. Richard Komárek

Zaživa pohřben. Richard Komárek Zaživa pohřben Richard Komárek 1 Anotace: Tato poněkud temnější komedie vypráví příběh Kolmačky a jeho rodiny. Je to příběh o tom, jak se mohou sebelepší a sebepřipravenější lidé ocitnout na pokraji šílenství

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Nepojmenovaný Ostravský projekt (80 procent)

Nepojmenovaný Ostravský projekt (80 procent) Nepojmenovaný Ostravský projekt (80 procent) Tomáš Fojtík červenec 2011 1. Eduard a Radek (řídí) jedou ve starším, na svou dobu luxusním autě, Je podvečer, projíždějí centrem města. Eduard si během konverzace

Více

CESTA DO LESA FILMOVÝ SCÉNÁŘ. Autoři: Tomáš VOREL, Bára SCHLESINGER

CESTA DO LESA FILMOVÝ SCÉNÁŘ. Autoři: Tomáš VOREL, Bára SCHLESINGER 1 CESTA DO LESA FILMOVÝ SCÉNÁŘ Autoři: Tomáš VOREL, Bára SCHLESINGER Copyright: VorelFilm 2010 Registration: Dilia 2010 2 O:1 LES - DEN Kamera let mezi stromy, klouže po pasekách a spolu s větrem hladí

Více

Sborník etud prvního ročníku KSD FAMU 2011/2012

Sborník etud prvního ročníku KSD FAMU 2011/2012 Sborník etud prvního ročníku KSD FAMU 2011/2012 Filmová a televizní fakulta AMU Sborník etud prvního ročníku Katedry scenáristiky a dramaturgie pro rok 2011/2012 Pedagogické vedení: Prof. Lubor Dohnal,

Více

Tržní hodnota jednoho života

Tržní hodnota jednoho života Tržní hodnota jednoho života OVERTURA Scéna je tmavá, prostorem probleskují světelné linky a zaznívají útržky telefonních hovorů z jedoucích automobilů (zvuk motorů a kolísající signál). Tady Orel, tady

Více

Pokoj mého syna hra o dvou dílech, napsal Václav Helšus

Pokoj mého syna hra o dvou dílech, napsal Václav Helšus Kdo by chtěl realizovat tuto moji původní hru, ať mne kontaktuje na vahel@centrum.cz nebo na tel. 605 83 57 83 Václav Helšus Pokoj mého syna hra o dvou dílech, napsal Václav Helšus Osoby: - její starší

Více

(scénář příběhu s pohádkovými motivy)

(scénář příběhu s pohádkovými motivy) O v r b ě V e r o n i c e (scénář příběhu s pohádkovými motivy) Krajina kolem rybníka, v povzdálí větší vesnice s náměstíčkem, při němž stojí věž s hodinami (asi kostelní, aby byla vidět už z dálky), a

Více

Srdce domova - úvodní kapitola Michala Viewegha

Srdce domova - úvodní kapitola Michala Viewegha Srdce domova - úvodní kapitola Michala Viewegha 3. srpna 2009 Určitě nás znáte. Viděli jste nás bezpočtukrát z auta, z městského autobusu nebo z tramvaje: stojíme zády k nějaké kancelářské budově, k čistírně

Více

LOSERS. Václav Roman. Postavy:

LOSERS. Václav Roman. Postavy: LOSERS Václav Roman Postavy: Tom Procházka spisovatel a scénárista Klára Procházková jeho žena, autorka knížek pro děti Katka Macáková jeho milenka, studentka výtvarného umění a Patrik Novák filmový producent

Více

@ DERER virtual 2013 Text @ Ivan Derer 2009 Kresby @ Ivan Derer 2009 ISBN 978-80-260-5540-2

@ DERER virtual 2013 Text @ Ivan Derer 2009 Kresby @ Ivan Derer 2009 ISBN 978-80-260-5540-2 DERER virtual @ DERER virtual 2013 Text @ Ivan Derer 2009 Kresby @ Ivan Derer 2009 ISBN 978-80-260-5540-2 Muž bez pokračování "Víte, že vypadáte jako Bruce Willis?" Podíval jsem se na slečnu, která právě

Více

1. Otázky a odpovědi Arnold Schwarzennegger to má dlouhý, Helmut Kohl to má krátký a Madonna to nemá vůbec.

1. Otázky a odpovědi Arnold Schwarzennegger to má dlouhý, Helmut Kohl to má krátký a Madonna to nemá vůbec. Kniha vtipů Obsah: 1. Otázky a odpovědi... 2 2. Vtipy všelijaké blbůstky... 5 3. Vtipy o cestování... 5 4. Vtipy o dětech, škole... 9 5. Vtipy o lékařích, advokátech, profesorech... 14 6. Vtipy týkající

Více

Dopad "Vás už jsem někde viděl, nepamatujete se?" povídá mi prošedivělej chlap s brejlema, přes který člověk nepřehlídne jasně modrý, příjemný oči, jen o něco málo vyšší než já. "Hm... asi jo... ale nedokážu

Více

Kenn Kesey. Vyhoďme ho z kola ven

Kenn Kesey. Vyhoďme ho z kola ven Kenn Kesey Vyhoďme ho z kola ven Jeden, dva, tři - my jsme bratři; kterej je to mezi námi, co si zalez do tý slámy: ten, ten, nebo ten, vyhoďme ho z kola ven. DĚTSKÉ ROZPOČITADLO 1 Jsou tam. Černí frajeři

Více

Laketown. 1. ledna. Lovec vzdechů

Laketown. 1. ledna. Lovec vzdechů 1. ledna Laketown 2003 Městečko Laketown je poklidné místo, kde se krásně žije, kde jsou vždy milí lidé a kde existuje dům, jehož minulost je temnější, než tma v pytli. Skupina teenageřů se musí spojit,

Více

Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden. Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová. www.sarden.cz

Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden. Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová. www.sarden.cz 1 Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová www.sarden.cz 3 Soudce Fred 2009 Milan Březina (CKČ 2009) Zrození 2011 Karolina Francová Neznámá země 2011 Petr Heteša

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

Dva neznámí lidé, kteří se nikdy neviděli.. dva tablety.. Office 365.. SkyDrive.. 3 týdny.. a naprostá anonymita.

Dva neznámí lidé, kteří se nikdy neviděli.. dva tablety.. Office 365.. SkyDrive.. 3 týdny.. a naprostá anonymita. 1 Dva neznámí lidé, kteří se nikdy neviděli.. dva tablety.. Office 365.. SkyDrive.. 3 týdny.. a naprostá anonymita. Jak asi bude probíhat spolupráce dvou lidí, kteří o sobě vůbec nic nevědí, nikdy se

Více

z brna do nairobi stopem a žebrotou

z brna do nairobi stopem a žebrotou Jakub Ryška Prigl.cz z brna do nairobi stopem a žebrotou Motto V Turecku ti uříznou hlavu. anonymní Maďar V Súdánu tě zastřelí. anonymní Turek Ty seš úplnej blázen. anonymní Súdánec Vysvětlení Byl jsem

Více

*ÚNOS MALÉHO TADEUSZA* čili O PRAKTICÍCH A PRCÍŘÍCH ŽIVOTA

*ÚNOS MALÉHO TADEUSZA* čili O PRAKTICÍCH A PRCÍŘÍCH ŽIVOTA *ÚNOS MALÉHO TADEUSZA* čili O PRAKTICÍCH A PRCÍŘÍCH ŽIVOTA DÍL I. 1.ÚVOD Celý Ivetin problém začal ve chvíli, kdy se narodila. Ovšem najít v jejím životě nějaký větší problém, to by byl do určité doby

Více

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii POŠKOZENÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY JE TŘEBA ŘEŠIT BLESKOVĚ Pierre Curie pracoval se svou ženou Marií na výzkumu radioaktivity na následky záření ale nezemřel

Více

Rollenspiele und Zeitprobleme

Rollenspiele und Zeitprobleme 1 Seite drucken Fenster schließen Vesničko má středisková Gedruckt von: Rollenspiele und Zeitprobleme URL des Themas: http://www.fey-family.de/foren/phil/topic.asp?topic_id=61 Gedruckt am: 30.01.2008 Thema:

Více

MAREK EPSTEIN PESCHO

MAREK EPSTEIN PESCHO MAREK EPSTEIN PESCHO Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551 200 www.czechradio.cz 1 / 49 MAREK EPSTEIN PESCHO Režie / Director: Zvuk / Sound: Hudba / Music: Dramaturgie

Více

1*13 PETRA SOUKUPOVÁ MILAN LASICA PETR SÝKORA JIŘÍ JEŽEK

1*13 PETRA SOUKUPOVÁ MILAN LASICA PETR SÝKORA JIŘÍ JEŽEK 1*13 JIŘÍ JEŽEK PETRA SOUKUPOVÁ PETR SÝKORA MILAN LASICA na začátek Pojištění pro ty, kdo mají rádi permanentky Allianz cestovní pojištění pro opakované výjezdy Stanislav Bernard spolumajitel Rodinného

Více

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek Matka Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

2 0 0 9 povídky druhého kola

2 0 0 9 povídky druhého kola 1 2 0 0 9 povídky druhého kola 2 Vidoucí 2009 Vidoucí je soutěž pořádaná časopisem Pevnost a kluby Palantír a Islington. Soutěž je dvoukolová, v prvním porotci vybírali povídky, které se zúčastní kola

Více

Lorem ipsum, Lenko. Jakub Raida

Lorem ipsum, Lenko. Jakub Raida Lorem ipsum, Lenko Jakub Raida 2013 Obsah 1) Plakát s Éowyn 1 2) Plakát s nebulou 4 3) Šplouchání Léthé 6 4) Kafe a medovník 9 5) Píseň pradlen 11 6) Mornië utúlië 14 7) Čaj a palačinky 19 8) Neptuniánský

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více