Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca"

Transkript

1 Právo se nechá pouţít k velkému bezpráví, záleţí jen na tom, komu a za jakým účelem má poslouţit. Seneca INT. BYT ČALOUNOVÉ - KUCHYŇ - KVĚTEN DEN Ruka škrtne sirkou, zapálí hořák na sporáku. Cigareta se přiblíţí k plamínku. Silueta ŢENY s drdolem. Kouří, sluchátko u ucha. ŢENA Lásko moje, kocourku, seš tam? Co je s Tebou? Je mi smutno Byl tady, odnes si zbytek věcí. Uţ nám nic nebrání EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ - KVĚTEN PODVEČER Krásná alej u řeky za městem. Ticho. Samota. Jemný vítr. Na rozcestí malá kaplička s kříţem. Blíţící se zvuk auta. Modrý ford Sierra vjede do obrazu. V autě tři postavy. V trávě nedopalky cigaret. Dopadne k nim další. Špička sportovní boty ho zašlápne. V křoví se objeví ruka s malou videokamerou, na hřbetu ruky mateřské znaménko (celá scéna je vidět v odrazu objektivu). Auto zabočí ke kapličce a zastaví. Silueta MUŢE. Přistoupí k autu a začne pálit do bočního okna. Hejno ptákŧ vyletí z koruny stromu (ve zvuku). Jeden muţ vyskočí z auta a plazí se po zemi. Střelec k němu doběhne a vypálí. Pak vytáhne něco z auta a běţí pryč. Ruka s videokamerou zmizí. INT. BYT FRENCLA - OBÝVACÍ POKOJ - KVĚTEN PODVEČER V kleci bílá krysa, přebíhá sem a tam. Zazvoní telefon. Zapne se záznamník. ŢENA (M.O.) Lásko, ozvi se! Kde seš? Čekám na Tebe Stalo se něco? INT. VĚZENÍ VALDICE - OVA CELA - ZIMA DEN Silueta muţe ve vězeňské cele, sedí na posteli. Pod stropem malé zamříţované okno. V zámku se otočí klíč, dveře se otevřou. Muţ vzhlédne. Na jeho tvář dopadne pruh světla. JAN (42). DOZORCE (M.O.) Tak pojďte, Karas!

2 Na černém plátně vpravo dole se vylne titulek: PRINCIP K. 2. EXT. CHALUPA U ŘEKY - ZAHRADA - KVĚTEN SOUMRAK Na doutnajícím grilu spálené buřty. Z rádia vyhrává hit Lucie Bílé. U břehu policista ALOIS HAŠEK (46), v šortkách. Chytá ryby. Nohou si přisune basu piva leţící ve vodě a vytáhne láhev. Na houpací lavičce chrápe podnikatel JOSEF BALAK (46), v ruce láhev koňaku. Vedle něj jeho ţena VĚRA (43), ve tváři nepřítomný pohled. Štípne Balaka do boku. BALAK (probudí se) Co blbneš? BALAKOVÁ Chrochtáš. BALAK Měla bys slyšet sebe! Zvedne se a vztekle po ní hodí deku. Zazvoní mobil. Balak po něm sáhne. Prosím BALAK Balak ustrne, uţasle naslouchá. Pak zamáčkne mobil a křikne k vodě. Hašek se probere. BALAK Lojzo! Lojzo! (zařve) Kurva, Lojzo! Co je? HAŠEK BALAK (jde k němu) Z toho se zesereš, Alois! Nikoho uţ zatýkat nemusíš! Jak to? HAŠEK BALAK Ty vole, von je někdo vodkrágloval. Koho? HAŠEK

3 BALAK No, Šmejkala a ty jeho dva cikány. Našili do nich čtrnáct kulí. HAŠEK (užasle vstane) Si děláš prdel! 3. BALAK Volal Chcípák. Právě to tam vyšetřujou. Šmejkal je mrtvej a ty cigoši maj na kahánku. Balak se napije koňaku, jeho kulaté tváře se rozzáří. BALAK Lojzo, jsem svobodnej člověk! Pánbíček měl se mnou slitování! INT. BYT ČALOUNOVÉ - KUCHYŇ - KVĚTEN 1993 NOC Ţena s drdolem, sluchátko u ucha, cigaretu v ruce, chodí nervózně po kuchyni. Její asketická tvář se objeví ve světle. JIŘINA ČALOUNOVÁ (44). ČALOUNOVÁ Jendo, kde seš? Jeníku, seš tam? Zvedni to! Proč se mnou nemluvíš? Co se stalo? INT. VÝTAH V PANELÁKU - ČERVEN DEN (nyní 32) jede v posprejovaném výtahu. Na hlavě čepici, na očích brýle s velkými obroučkami. Výtah zastaví, přistoupí LENKA MÍKOVÁ (17). Krátké, na rudo obarvené vlasy, sebevědomý pohled. Typ polistopadové punkačky. Ţvýká a prohlíţí si Karasa. Karas se odvrátí. Na co tak koukáš? MÍKOVÁ Na Vás. (vyfoukne bublinu) Máte stejně blbý brejle jako moje bábi. (po chvilce) Blbě vidím.

4 4. EXT. SÍDLIŠTĚ - ČERVEN DEN Karas vyjde z paneláku, Míková za ním. MÍKOVÁ Jo, a ţe máte krásnej zadek Karas se otočí a podívá se uţasle na Míkovou. MÍKOVÁ...jsem chtěla říct. Usměje se a koketně mávne. INT. BAR U TŘÍ SRDCÍ - PODZIM NOC Na baru Čalounová s JANEM FRENCLEM (43), muţem sportovní postavy a tvrdých rysŧ. Zpívají společně s Matuškou "Slavíky z Madridu". Přiťuknou si. ČALOUNOVÁ (lehce opilá) Tak na to Tvoje povýšení, majore! Hodí do sebe panáka. Frencl se postaví a zasalutuje. FRENCL K Vašim sluţbám, paní doktorko! Řehtají se, hodí do sebe dalšího panáka. ČALOUNOVÁ Hele, kocoure, to Tě poloţí Co? FRENCL Čalounová si strčí do pusy dvě cigarety, Frencl jí připálí a jednu si vezme. ČALOUNOVÁ Dneska se ze mě definitivně stala kapitalistická burţoustka. Víš, co mi dovezli? Ne. FRENCL ČALOUNOVÁ Americkou vodní postel. FRENCL Jako fakt takovou tu s vodou, jo?

5 ČALOUNOVÁ I s ohřejvadlem! Z toho se picneš! Na tom my dva úplně ujedem! 5. Smích. Rozesmátá Čalounová s Frenclem v hledáčku fotoaparátu. Přiťuknou si, líbají se. Zacvaká spoušť. Ruka s mateřským znaménkem zastrčí fotoaparát do kapsy. Silueta MUŢE s baskickým baretem projde kolem baru a zmizí. PAVUK. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LOŢNICE - PODZIM 1991 NOC Voda se přelévá a bublá, matrace vibruje (kamera z podhledu uvnitř vodní postele). Čalounová s rozpuštěnými vlasy sedí na Frenclovi a ovívá ho svou hustou hřívou. ČALOUNOVÁ To je krása, kocoure! Boţe, to je krása! Chytne ho za hlavu a sevře mu ji mezi prsa. Na stěně nad postelí fotografie: mladá Čalounová v uniformě svazačky; jako gymnastka na Spartakiádě; u promoce; portrét soudkyně pod obrazem Gustava Husáka; diplom zaslouţilé socialistické pracovnice. Na rámu s Řádem práce připíchnutá "štěnice". INT. BEJBLOVA KANCELÁŘ - PODZIM DEN Na stole magnetofon, v křesle silueta muţe. Sedí zády k nám, mačká relaxační míček. FRENCL (z magnetofonu) Já se z Tebe zblázním, Lucifere! Ty mě tak vzrušuješ! Vodní vlny se přelévají stále bouřlivěji. Vzdechy sílí. ČALOUNOVÁ (z magnetofonu) Miluju Tě, kocoure, miluju! Čalounová vášnivě vykřikne. Muţ v křesle se otočí, vypne magnetofon. Rada ANTONÍN BEJBL (40). Liščí oči, lehce prošedivělé vlasy. INT. VĚZENÍ VALDICE - CHODBA - ZIMA DEN Lenka Míková, nyní atraktivní blondýna (27) v černém kabátě, úzkých šatech a módní čepicí, jde s dozorcem ŠUBRTEM (50) vězeňskou chodbou. Vstoupí do traktu pro doţivotní vězně. Před dveřmi návštěvní cely si nasadí brýle s velkými obroučkami, stejné jako Karas ve výtahu. Šubrt se na ni zaraţeně podívá a odemkne.

6 6. INT. VALDICE NÁVŠTĚVNÍ CELA ZIMA 2003 DEN Míková vstoupí. Za mříţovým výklenkem Karas. Karas mlčí. Dobrý den. MÍKOVÁ ŠUBRT Kdyby něco, paní magistro, tak to tady zmáčkněte. Šubrt ukáţe na tlačítko a odejde. Karas s Míkovou se na sebe podívají. Nedostala jste mŧj vzkaz? Dostala. MÍKOVÁ Tak proč jste přišla? MÍKOVÁ Chci Vám pomoct. To říkali ti před Vámi taky, a sedím tu uţ deset let. Jste všichni stejný! Přilepíte se na mě, jen abyste ze mě vytřískali peníze a dostali se do novin. MÍKOVÁ Já od Vás ţádný peníze nechci. A kromě toho, přilepila jsem se na Vás uţ trochu dřív. Sundá si brýle a čepici a podívá se na Karasa. MÍKOVÁ Nevzpomínáte si? Karas se zarazí, upřeně se na ni dívá. Míková se usměje. Panelák na Proseku? Sedmý patro? Babiččiny ošklivý brejle?

7 MÍKOVÁ (zvedne palec) Bingo! 7. INT. MEKŦV MLÝN - SALÓN - PODZIM 199O NOC Za klavírem silueta muţe, hraje virtuózně Čajkovského. TOMÁŠ ARBES alias MEK (40). Ostrý pohled, magické oči. Na malíčku levé ruky mu chybí dva články, na pahýlu se třpytí černý malachitový prsten. Na desce klavíru sedí ţlutozelený papoušek. Vstoupí VÁCLAV ZÍMA alias (37). Jemné rysy, výrazné modré oči. Jde ke klavíru. Mekova tvář skloněna u kláves, procítěně hraje. MEK (pohled na klávesách) Byls s ním? Ne. Sám Nelţi! MEK Nevím, kde je. Klekni! MEK Já to opravdu MEK (ostře sykne) Klekni! Doktor poklekne. Mekovy ruce poletují po klávesách. Najednou se vzduchem mihne jeho pravačka a udeří Doktora do obličeje. Papoušek zaskřehotá a vzlétne. INT. TOVÁRNÍ HALA - PODZIM DEN Ruina tovární haly, muţi s bojovými psy, vykřikují sázky a strkají peníze LADISLAVU VÁGNEROVI (38), hubeňourovi s vyholenou hlavou a krátkými vousy. Jeden z BODYGUARDŦ (35) zacloumá zvoncem. TOMÁŠ ŠMEJKAL (36) vpustí do jámy vydráţděného pitbula, z druhé strany vypustí romští bratři FERENC (33) a JÓZA (28) RAFAJOVÉ svalnatého ridgebacka. Psi se do sebe zakousnou. Stranou, u sloupu, Frencl. Pozoruje rozvášněný dav.

8 INT. BYT BEEROVÉ - CHODBA - LOŢNICE - PROSINEC NOC 8. Dveře do bytu se potichu otevřou, vstoupí JANA BEEROVÁ (39). V pozadí tichý zvuk televize. Jana jde po špičkách k loţnici. Nahlédne škvírou dovnitř. V posteli muţ. Dívá se na malou televizi schovanou pod dekou. Na obrazovce reportérka EVA JIRSÁKOVÁ (33). JIRSÁKOVÁ Na policejní prezidium došly i dnes stovky dopisŧ na podporu uprchlého vězně Jana Karase. Píšou mu hlavně ţeny, posílají mu milostné dopisy. Pro velkou část národa se z krvelačné šelmy stal miláček a idol. Vedle mě stojí psycholog doktor Hruška Jak si vysvětlujete tento fenomén, pane doktore? HRUŠKA Karas má mimořádné charisma, je inteligentní, má skvělé řečnické schopnosti. K tomu ta pozice oběti, aura Robina Hooda. To je přitaţlivé, paní redaktorko Muţ vypne nohou televizi. Muţ sáhne po pistoli. JANA (šeptá ve dveřích) Honzo To jsem já. JANA Muţova tvář se objeví ve světle. Karas (nyní 39). Kdes byla tak dlouho? JANA Za klukem Něco jsem Ti přinesla. Do pruhu světla dopadne kníţka: Jan Karas: Vrah nebo oběť? JANA Lidi na to stojej fronty jak za komoušŧ.

9 INT. KANCELÁŘ NÁMĚSTKA - SALÓN - PROSINEC DEN 9. Bejbl (nyní 49), mačká relaxační míček, ozývají se tlumené, kvičivé zvuky. Do místnosti vstoupí SEKRETÁŘKA (43). SEKRETÁŘKA Pane rado, pan náměstek Pojďte, prosím. INT. KANCELÁŘ NÁMĚSTKA - PROSINEC DEN Bejbl se obejme se ZDEŇKEM JIRSOU (52), muţem útlé postavy s řídkými vlasy. JIRSA Gratuluju, bejku! Víš, ţe seš na šestým místě v ţebříčku popularity? BEJBL Co je to za blbost? JIRSA Ţádná blbost. Nejnovější čísla z Respondu. A hádej, kdo je na špici? Podá Bejblovi papír s agenturním prŧzkumem. Bejbl se do něj podívá a vzhlédne uţasle k Jirsovi. Karas? BEJBL JIRSA Tři procenta před premiérem! Chápeš to? Tenhle národ snad chce, aby mu vládli vrazi! Sedne si a podívá se na Bejbla. JIRSA Musíme to rychle skončit. Bejbl otevře aktovku a vyndá obálku s fotkami. BEJBL Včera poprvý vyšel ven. Prošel se párkrát kolem bloku a u kiosku si koupil noviny. (podá mu fotky) Stejnej trik jako v třiadevadesátým. Velký brejle, velká čepice. Na blbečka. Skoro k nepoznání. Jirsa si prohlíţí fotky "maskovaného" Karase.

10 JIRSA Co ta ţenská? 10. BEJBL Přes den chodí do práce a večer je s ním. Syna dala k rodičŧm. Zbraně? JIRSA BEJBL Určitě. Jirsa odloţí fotky a podívá se na Bejbla. JIRSA Mluvil jsem s Mekem. A? BEJBL JIRSA Zejtra večer to spustíš. Natočí se to a odvysílá v televizi. BEJBL Podporujou ho dvě třetiny národa, vybrali na něj uţ přes pět milionŧ. Stojej za ním vlivný novináři, zaplatí si nejlepší právníky. Takhle se ten problém nevyřeší, Zdeňku. JIRSA A co chceš? Dát mu novou identitu a nechat ho zmizet do ciziny? Víš, co to bude, kdyţ to praskne? BEJBL Nic nepraskne. Za dva tejdny ho tam odpálíme a bude klid. Jirsa se na něj podívá a tajemně se usměje. JIRSA Mám jinej plán. Lepší. INT. BYT BEEROVÉ - LOŢNICE - PROSINEC NOC Karas má hlavu na Janiných prsou. JANA (čte z knížky) Bory, České Budějovice, Valdice - všude, kam Karas přijde, se pokusí dříve nebo později o útěk.

11 Připočteme-li proslulou vycházku z Příbrami k ministru spravedlnosti ze začátku devadesátých let, je uţ před svým útěkem z Mírova bezkonkurenčně nejslavnějším zločincem útěkářem, jakého česká justice zná. Karas 11. Přestaň! Karas zhasne lampičku. Chvilku ticho. JANA V rádiu hlásili, ţes utekl do ciziny. Sleduje Tě celej národ. Tak ať mi obnověj proces! Jsem nevinnej, nikoho jsem nezabil! Jana se k němu přitulí, políbí ho. Honzo JANA EXT. SÍDLIŠTĚ - PROSINEC DEN/PODVEČER/NOC Na periférii omšelé paneláky s plujícími mraky na nebi. Na obřím billboardu fotografie vězně Karase s rádiem a reklamním textem: Rádio na doživotí Auta uhánějí (zrychleně) v rytmu pulsující hudby. Pološero. Šero. Tma. Pouliční lampy se rozzáří. V oknech panelákŧ se rozsvěcují světla. Auta řídnou. Prázdná silnice. Napjaté ticho. Ozve se obrovská rána. Pak další. Sype se sklo, lidé křičí, rozhoukají se alarmy zaparkovaných aut. EXT. PŘED PANKRÁCKOU VĚZNICÍ - PROSINEC NOC K věznici přijíţdí kolona policejních aut. U brány se tlačí novináři. REPORTÉRKA JIRSÁKOVÁ (mluví do kamery) Váţení diváci, přerušujeme vysílání ţivým vstupem. Právě kolem nás projíţdějí policejní vozy s dopadeným vězněm Janem Karasem. Devětatřicetiletý Karas, odsouzený na doţivotí za dvojnásobnou vraţdu, byl 40 dní na útěku. Skrýval se v bytě manţelky svého spoluvězně Mariana Beera.

12 INT. VĚZNICE - CHODBA - PROSINEC NOC 12. Černooděnci vlečou Karase v "medvědovi s pouty na rukou a na nohou připevněnými řetězem k opasku. INT. VĚZNICE - VYŠETŘOVACÍ CELA - PROSINEC NOC Černooděnci vrazí Karase do cely. Ze stínu vystoupí holohlavý muţ v civilu. JINDŘICH RÉMA (58). Dívá se Karasovi zblízka do očí. (úsměv) Ses pochcal strachy, Rémo, co? Karas se podívá na Bejbla s Jirsou stojící v rohu. Všichni jste se pochcali strachy! Směje se. Réma mu vrazí ránu pěstí. RÉMA Zmrde jeden zkurvenej! Rozzuřeně do něj buší a kope. Rémova tvář se rozmazává. Před Karasem tma. Ticho. INT. HOSPODSKÝ SÁL - JARO NOC Na pódiu hraje kapela hit 70. let. Plný sál tančících teenagerŧ. U stěny místní kráska, mladá Jana Beerová (20). Cigaretu v puse, pobrukuje si melodii. V místnosti za závěsem se hraje poker. Mezi HRÁČI dlouhovlasý Karas (20). Vyloţí karty na stŧl a shrábne balík peněz. Škvírou v závěsu zachytí pohledem Janu. Usmějí se na sebe. INT. ŦV POKOJ - JARO NOC V regálu knihy: Dostojevskij, Klíma, Kundera, Dóblin, Pelc, Bondy, Simenon, Chandler. Miniatury luxusních aut a motorek. Na stěně plakáty Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, plakát k filmu Easy Rider. Fotografie harlejŧ. Na dveřích fotografie zbraní. V pozadí sílící vzdechy milencŧ. Dívčin vášnivý výdech. Ticho. V posteli Jana s Karasem. Jana si zapálí cigaretu a přitulí se k němu. JANA Ty jo, to byl úlet! Gigantickej.

13 JANA Nepiješ, nekouříš, ale na šukání seš bomba. Co vlastně děláš? 13. Chtěl jsem na gympl a pak na práva. Ale komanči mě nevzali. Tak jsem se vyučil. Jako co? Opravář. Co? JANA JANA Opravář zemědělskejch strojŧ. JANA To jako fakt, jo? No. Jézédé v Planý. Ale brzy jim s tím seknu. Chci do světa. (maluje do vzduchu) Road 66. Dva a pŧl tisíce majlí (mil) z Chicaga do Los Angeles. Na harleji. Vemu Tě s sebou. (zpívá Stony) I can't get no satisfaction, 'Cause I try and I try and I try and I try, I can't get no (šeptá Janě do ucha) satisfaction. JANA Seš blázen! Komanči Tě nepustěj ani do Prčic na mopedu. Karas vytáhne z regálu miniaturu harleje a přiblíţí ho k Janiným očím. Černej chopper. Zejtra si pro něj jedu. Dětinsky se na Janu usměje a políbí ji. Budeš se mě drţet jako klíště.

14 EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ-KVĚTEN SOUMRAK 14. U policejní zátarasy zastaví červený favorit. Z auta vystoupí Frencl. Plno lidí, zmatek, blikající světla policejních vozŧ a záchranek. Prostřílený ford je nakládán na odtahové auto. Frencl projde kolem telefonujícího hromotluka CHCÍPÁKA (40) a dojde k Bejblovi stojícímu stranou. Přiběhne elév HANZAL (20). HANZAL Podívejte, pane majore Podá Frenclovi igelitový pytlík s nábojnicemi. HANZAL Střílelo se ze dvou pistolí, Čezetky 27 a Browningu ráţe 7,65. FRENCL Jo, dobrý, Hanzal. Dám to vyšetřit. Hanzal vytáhne další pytlík. HANZAL A tohle jsem našel v trávě za kapličkou. Dvanáct špačkŧ. Sparty. Vrah tam asi dost dlouho čekal. A nebo... (podívá se na oba muže)...jich tam bylo víc! Takzvaná teorie kolektivního svědomí. FRENCL Vy jste nějakej chytrej, Hanzal! (vytrhne mu pytlík z ruky) To Vás učej na tý Vaší škole, jo? HANZAL Arthur Ashley: Logistika zločinu. Dodnes nepřekonané dílo z roku Usměje se a odběhne. Bejbl se podívá na Frencla. BEJBL Seš bledej jako křída. Byla u Tebe? FRENCL Ne. Neví, kde jsem. BEJBL Dneska ráno jsem si odvez zbytek věcí.

15 FRENCL Vím, nechala mi vzkaz. (podívá se na Bejbla) Od kdys to vlastně věděl? 15. BEJBL Od začátku. Nechal jsem vás sledovat. Frencl se na něj uţasle podívá. Bejbl vytáhne z kapsy fotografie a podá mu je. BEJBL Hlavně to s ní neposer, budem ji potřebovat! Plácne Frencla po zádech a zmizí. INT. CHODBA V PANELÁKU ČERVEN 1993 NOC Mladá Míková vystoupí z výtahu, zahne k bytu. V puse cigaretu, v ruce láhev vína. Zazvoní. INT. BYT V PANELÁKU ČERVEN 1993 NOC Karas vzhlédne, sáhne po pistoli. Sedí na podlaze poloprázdného obýváku, v ruce fotografii ŢENY (jeho matka). MÍKOVÁ (M.O.) To jsem já, sedmý patro! Karas se posune do tmy za skříň. INT. PŘED BYTEM ČERVEN 1993 NOC Míková znovu zazvoní. MÍKOVÁ Pane Salcner, otevřete! Vím, ţe tam jste. (zaťuká) Viděla jsem Vás z okna. Vypadal jste nějak smutně. Chvilku naslouchá. Pak típne cigaretu a poloţí láhev na práh. EXT. HŘBITOV - ČERVEN SVÍTÁNÍ Ruka poloţí rŧţi na hrob. Na náhrobním kameni fotografie ţeny: Magda Karasová U hrobu Karas, něco šeptá.

16 INT. NEMOCNICE - PATOLOGIE - CHODBA - ČERVEN NOC 16. LÉKAŘ odhalí Šmejkalovu mrtvolu. Frencl se na něj podívá, kývne. Poodejde k oknu, zapálí si cigaretu. Na chodbě vezou SESTRY Józu Rafaje z operačního sálu, za nimi Alois Hašek. Frencl se zarazí. Jejich pohledy se setkají. Hašek zmizí za roh. EXT. ULICE - KVĚTEN NOC Čalounová spěchá noční ulicí. INT. PŘED FRENCLOVÝM BYTEM - KVĚTEN NOC Čalounová zazvoní. Nikdo neotvírá. Vytáhne klíč a odemkne. INT. FRENCLŦV BYT - KVĚTEN NOC Čalounová vstoupí do bytu, projde do obýváku. Bílá krysa zapiští v kleci. V rohu silueta muţe, sedí v křesle. Jendo! ČALOUNOVÁ Čalounová rozsvítí lampičku. Na muţovu tvář dopadne světlo. Frencl. Obejme ho. ČALOUNOVÁ Co se stalo? Kdes byl? Proč ses neozval? FRENCL Zabili Šmejkala. Střílelo se. ČALOUNOVÁ Boţe, Jendo EXT. SILNICE - JARO DEN Karas s Janou jedou na černém chopperu po prázdné okresce. Dají nohy nahoru, smějí se. Karas přidává plyn. Najednou vyjede z vedlejší silnice embéčko. Ozve se velká rána. Motorka letí vzduchem a dopadne do pole. Karas leţí bezvládně na silnici. Jana se k němu doplazí. JANA Honzo! Honzo! Dveře embéčka se otevřou, vystoupí opilý muţ. JOSEF VOKOUN (53). Močí do škarpy.

17 INT. NEMOCNICE - POKOJ - JARO DEN 17. Karas v korzetu, otevře oči. U postele sedí Jirsa (nyní 33). JIRSA Dobrý den, pane Karasi. Jmenuji se Jirsa. Státní bezpečnost. Přišel jsem se s Vámi na něčem dohodnout. Dohodnout? JIRSA Ten pán s tím embéčkem, soudruh Vokoun, co jste do něj najel Já do nikoho nenajel! Nedal mi přednost! Byl oţralej! Mám na to svědka! Jirsa se ohlédne a nakloní se ke Karasovi. JIRSA Uklidněte se, pane Karasi. (vytáhne lejstro) Přinesl jsem Vám tady takovou smlouvičku. Na co? JIRSA Myslím, ţe jste chtěl jít na gymnázium a pak na práva. Je to tak? Jak to víte? JIRSA (úsměv) Víme leccos. I o tom Vašem hazardu. Přimhouřili bychom oči. Nakloní se ke Karasovi ještě blíţ. JIRSA Ty studia by se daly zařídit. Soudruh Vokoun by byl velice nerad, kdyby došlo k veřejné konfrontaci. Rozumíte mi? Podá mu lejstro. Karas ho přeletí a podívá se nevěřícně na Jirsu.

18 To přece nemyslíte 18. Zmačká lejstro a zahodí ho. Ten Váš soudruh pŧjde za katr! JIRSA Zdá se mi, ţe to vidíte dost optimisticky, pane Karasi. Soudruh Vokoun je významný stranický funkcionář. A kromě toho potřebujete drahé zahraniční léky. Bez nich se uţ nikdy nepostavíte na nohy. Zmizte! Jirsa se na něj nejistě usměje. Vypadni! Jirsa jde ke dveřím a zvedne smlouvu. A vzkaţ tomu zasranýmu komoušovi, ţe na ten soud dojdu po svejch! INT. BYT MÍKOVÉ V PANELÁKU - ČERVEN NOC Míková sedí s BABIČKOU (68, velké brýle) u televize. Běţí pátrací pořad. MODERÁTOR Dále se hledá Jan Karas, narozený 8. února (fotografie Karase) Karas si odpykával jedenáctiletý trest za loupeţ a útok na veřejného činitele. V lednu 1993 mu byla povolena návštěva u ministra spravedlnosti. Z této návštěvy se uţ do výkonu trestu nevrátil. Pozor, je ozbrojen! BABIČKA MÍKOVÁ Kdyţ jsem byla mladá, Leni, tak jsem milovala slavnýho Johna Dillingera, co utek padesáti bachařŧm přes šestery zamříţovaný dveře. (podívá se na Míkovou)

19 Holka, jak já to obrečela, kdyţ ho zastřelili! 19. INT. PŘED BYTEM MÍKOVÉ - ČERVEN DEN Karas vystoupí z výtahu a poloţí láhev vína před dveře. Vtom se dveře otevřou. Míková. Karas se na ni rozpačitě podívá. Já Nepiju. MÍKOVÁ Sorry, sem myslela, ţe máte chandru. Děkuju, uţ je to lepší. MÍKOVÁ Si říkám, kdybyste neměl ty blbý brejle, tak vypadáte jak ten frajer z televize, co ho pustili z basy za ministrem a on jim vzal roha. Tak to teda fakt nejsem. MÍKOVÁ (vyfoukne bublinu) Škoda. Pěknej chlap. Toho bych schovala i u sebe doma. INT. NEMOCNICE - JIP - ČERVEN DEN Józa Rafaj na kapačce, těţce dýchá. MUŢ (M.O.) Józy Rafaj otevře oči. U postele sedí Rom BERDY (30). Jak je? BERDY RAFAJ Brácha včera umřel Rozstříleli nás na sračky. Kdo? BERDY Rafaj mlčí.

20 Kdo, Józy? BERDY 20. INT. BEJBLOVA KANCELÁŘ - ČERVEN DEN Na stole magnetofon, v pozadí Bejblova silueta v křesle, sedí zády k nám. Ticho. RAFAJ (z magnetofonu) Fízlové Jaký fízlové? BERDY BERDY Józy, jaký fízlové? Je slyšet jen Rafajovo nesrozumitelné šeptání. Frencl vypne magnetofon. Bejbl se k němu otočí. Frencl se na něj nejistě podívá. FRENCL Jsme furt kámoši, ne, Tondo? Bejbl jde k sekretáři, nalije slivovici. BEJBL A co sis myslel? Ţe Tě nechám padnout kvŧli jedný babě? Frencl se usměje. Přiťuknou si, hodí do sebe panáka. BEJBL Hele, taky Ti říká v posteli kocourku? INT. FRENCLŦV BYT - LÉTO NOC Frencl vstoupí do bytu. Na podlaze leţí obálka. Frencl ji otevře, vytáhne videokazetu. Jde do pokoje a vloţí ji do přehrávače. Na obrazovce záběry střelby u hanáckého kříţe. Frencl zkamení. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Na sporáku naskočí plamínek, Čalounová si připálí cigaretu. Frencl sedí v pokoji, dívá se nepřítomně do prázdna. Čalounová si k němu sedne. ČALOUNOVÁ Jendo, co je s Tebou? Co se proboha stalo?

21 Nic. FRENCL 21. ČALOUNOVÁ Ţe Ty se k ní chceš vrátit, viď? FRENCL Jaks přišla na takovou blbost? ČALOUNOVÁ Tak co Ti je, Jendo? Co Tě trápí? (přitulí se k němu) Řekni mi to! Svěř se mi, Jeníku! Frencl jí podá fotografie. Na nich Čalounová s Frenclem na rŧzných místech a v rŧzných situacích. Čalounová se podívá uţasle na Frencla. Odkud to máš? ČALOUNOVÁ FRENCL Od Bejbla. Nechal nás sledovat. Celý dva roky. EXT. HANÁCKÝ KŘÍŢ - JARO DEN U kapličky zastaví auto SNB. Vystoupí Bejbl (nyní 30). Obejme se s Mekem (30). BEJBL Starý kámoši na starým místě. MEK Pamatuješ, jak jsme si tu dali do drţky? Oba se smějí, ze srandy boxují. BEJBL Pravej hák, levej hák, a měl jsem Tě na lopatě. Mek s Bejblem sedí opřeni o kapličku. MEK Jdu do velkejch kšeftŧ, Tondo. Potřebuju k tomu pár lidí a parťáka, na kterýho se mŧţu spolehnout. Tebe. BEJBL Tak mi o těch kšeftech trochu vyprávěj, Meku.

22 INT. SLAPY/ŢIVOHOŠŤ - HOTEL - APARTMÁ - PODZIM NOC 22. Mladý Šmejkal (25) otevře kufřík plný západních marek a posune ho před "bankéře" Meka. ŠMEJKAL Sto dvacet tácŧ. U stolu Bejbl, v pozadí Frencl a Doktor. Mek poloţí na stŧl kufřík s korunami. Vymění si kufříky. MEK Milion dvě stě osmdesát. MEK Zvedni otáčky, Šmejky. Do tejdne potřebujem pŧl miliónu. Za jedenáct. ŠMEJKAL Jedenáct pade. A k tomu všechny hraniční přechody. Nikdo jinej se mi tam nesmí srát. Co za to? BEJBL ŠMEJKAL Nechám vám pŧlku estébáckejch dodávek. MEK Všechny. A pak je marka za dvanáct. Šmejkal si ho změří pohledem. ŠMEJKAL Seš nenaţranej Meku, na to jednou dojedeš. INT. BYT V PANELÁKU - PODZIM DEN Karas skládá samopal, na stole další zbraně. Mám na háku jednoho Peršana, dá mi za ně tři sta tácŧ. Dobrý, ne? Na gauči sedí Doktor. Jo. Jen dávej na sebe bacha. Začínáš bejt lehkomyslnej.

23 Neboj, mám to zmáklý. 23. Mek letí na Vánoce do Ruska, budu sám. Pudeš se mnou na pŧlnoční? (usměje se) A za co se tam budem modlit? Aby Tě nechytli. Karas se podívá na Doktora. A kdyţ chytnou, tak ať mě hned zastřelej. Klidně jim za to i zaplatím. Zaklapne hlaveň samopalu a namíří na Doktora. Radši mrtvej, neţ znovu do lochu. EXT. ÚDOLÍ U MEKOVA MLÝNA - PODZIM PODVEČER Béţový peugeot jede údolím, zastaví na samotě u zrekonstruovaného mlýna. INT. MEKŦV MLÝN - SALÓN - PODZIM PODVEČER Bejbl se nakloní do světla. BEJBL Pustila se do toho inspekce z ministerstva. Myslej, ţe střílel někdo od nás. Mek sedí v masivním koţeném křesle. MEK Uděláš s Rafajem deal. A já Ti dodám střelce. Koho? BEJBL Ruka s malachitovým prstenem mu přisune fotografii. Bejbl se podívá na Meka. Karas? BEJBL

24 Vím, kde je. MEK 24. Bejbl se na něj usměje. Meku BEJBL Za dveřmi Doktor. Naslouchá. INT. BYT V PANELÁKU - ZIMA DEN Karas ukládá zbraně do velké sportovní tašky. INT. PANELÁK - VÝTAH - ZIMA DEN Karas s taškou přes rameno. Výtah zastaví, přistoupí mladá Míková s babičkou. MÍKOVÁ Zdravím, sousede. Jak je? Ujde to. MÍKOVÁ To je moje bábi. Sedla si včera na brejle, tak je vezem do opravy. Babička se podívá na Karasa. BABIČKA MÍKOVÁ Jsem bez nich slepá jak patrona! MÍKOVÁ Bábi, to je ten fešák ze čtrnáctýho, co nosí stejný brejle jak Ty. Míková sáhne po Karasových brýlích. Mŧţu? MÍKOVÁ Nemaj dioptrie. MÍKOVÁ Aha. A proč je teda nosíte? Z frajeřiny. Míková se na něj podívá a spiklenecky se usměje. Výtah zastaví.

25 EXT. PARKOVIŠTĚ PŘED PANELÁKEM - ZIMA DEN 25. Karas jde ke svému mercedesu. Otevře kufr a poloţí do něj tašku. POLICISTA (M.O.) Policie! Ruce vzhŧru! Karas zvedne ruce nad hlavu. Kolem dokola policisté, míří na něj pistolemi. Míková jde s babičkou po chodníku, otočí se. Ustrne. Policisté se přiblíţí ke Karasovi a chtějí mu nasadit ţelízka. Karas jednoho udeří loktem, druhého odstrčí a běţí pryč. Ze zákrytŧ za parkujícími auty vyběhnou další policisté a strhnou Karase na zem. (křičí) Zastřelte mě! Radši mě rovnou zastřelte, neţ abych tam šel zpátky! Policisté mu nasadí ţelízka na ruce i na nohy. Míková stojí jak zkamenělá. BABIČKA MÍKOVÁ Co se tam děje, Leni? INT. VĚZENÍ VALDICE - NÁVŠTĚVNÍ CELA - ZIMA DEN Míková se podívá na Karasa. MÍKOVÁ Víte, ţe jsem celou noc probrečela, kdyţ Vás tehdy na tom parkovišti chytli? Šíleně jste se mi líbil a bylo mi úplně jedno, kdo jste. A teď je všechno jinak, co? MÍKOVÁ Teď začínáme znovu. Nesmíte to vzdát. Proč to děláte? MÍKOVÁ Já na ty práva šla snad jen kvŧli Vám.

26 Sledovala jsem Váš případ v novinách a v televizi a říkala si, to snad není moţný, ţe v týhle zemi se dějou takový sviňárny! 26. INT. VĚZENÍ - VYŠETŘOVACÍ MÍSTNOST - ZIMA DEN Frencl se podívá na Karasa. FRENCL Tak Vy si nevzpomínáte, kde jste ten den byl? Dyť uţ je to skoro osm měsícŧ! Vy si vzpomínáte, co jste měl před tejdnem k večeři? FRENCL Nechte si ty blbý řeči, Karas! Svědci Vás poznali! Jaký svědci? Co to tu na mě šijete za boudu? Hanáckej kříţ neznám, v ţivotě jsem tam nebyl! Ve vedlejší místnosti Bejbl s Jirsou. Na stole nahrávací zařízení. FRENCL (M.O.) Poznal Vás Rafaj. Střílel jste Vy! (M.O.) Jak mě moh poznat, kdyţ jsem tam nebyl? FRENCL (M.O.) Tak nám to dokaţte, Karas! EXT. VĚZENÍ - STŘECHA - ČERVENEC NOC Karas se protáhne škvírou v krycím pletivu na střechu vězeňské budovy. Rozeběhne se a krkolomným skokem skočí přes zeď věznice. EXT. PŘED VĚZENÍM - ČERVENEC NOC Karas dopadne do křoví. Spustí se sirény. Karas zmizí ve tmě. EXT. U ŘEKY - ČERVENEC NOC Karas běţí podél řeky. Osvítí ho kuţely světel, obklíčí ho vězeňské hlídky. Karas zvedne ruce nad hlavu a křičí. Osvítí vězeňské hlídky. Karas zvedne Nejsem vrah! Je to spiknutí! Já nikoho Dozorci ho strhnou k zemi a nasadí mu ţelízka.

27 Věřte mi, prosím vás, věřte mi! Já nikoho nezabil! 27. INT. VĚZENÍ - OVA CELA - PODZIM NOC Karas roztrhá prostěradlo. Stoupne si na ţidli a přiváţe ho na mříţ okna. Uváţe si smyčku kolem krku. Zavře oči a odkopne ţidli. Visí na zdi pod oknem a dusí se. Po chvíli se prostěradlo utrhne a Karas se zřítí na zem. Do cely vpadnou dozorci. INT. FITNESS - BOXERSKÝ RING - PODZIM DEN Na baru policisté, v sálu za skleněnou stěnou svalovci na posilovacích přístrojích, v boxerském ringu Šmejkal s Frenclem. Buší do sebe, levý hák, pravý hák, mlýnek. INT. FITNESS - SAUNA - PODZIM DEN Frencl se Šmejkalem leţí v sauně. Šmejkal vstane. FRENCL Celníky s Vágnerem jsem domluvil na sobotu. Kolik dáš dohromady? ŠMEJKAL Deset kamionŧ. Za dvacet mega. FRENCL Začal se nám do toho srát Balak. Přetáhnul k sobě Haška a další fízly. Nabízej Vágnerovi, ţe to budou vozit za míň. ŠMEJKAL Ten čurák, zmáčknu ho! Co Bejbl? FRENCL V pohodě. Je náš, dokud to sype.

28 ŠMEJKAL Postarej se o ty Vágnerovy gorily. Chci, aby tam v sobotu byl sám. 28. Přilije vodu na kameny a jde ven. Vyjde ven. FRENCL Vo co Ti jde? ŠMEJKAL (otočí se ve dveřích) Bude to sypat ještě víc. Promluv s Bejblem a nech je zatknout. INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Frencl sedí nehybně v křesle. Čalounová si k němu přisedne, pohladí ho. Frencl mlčí. ČALOUNOVÁ Jendo, co je s Tebou? Takhle Tě vŧbec neznám. ČALOUNOVÁ Tys s tím Šmejkalem v něčem jel, viď? A ono se to teď provalilo, ţe jo? INT. MEKŦV MLÝN - LÉTO DEN Magnetofon na stole. Na opěradle masivního koţeného křesla ruka s malachitovým prstenem na pahýlu malíčku. ČALOUNOVÁ (z magnetofonu) Co se stalo, Jeníku? Mluv! Řekni mi to, prosím! Pomŧţu Ti, ať je to cokoli INT. BYT ČALOUNOVÉ - LÉTO NOC Frencl mlčí. Vstane, jde k oknu. Kamenná tvář, dívá se do noci. Čalounová ustrne. FRENCL V tu neděli, u hanáckýho kříţe To jsem byl já.

29 Co? Frencl se k ní otočí. ČALOUNOVÁ 29. FRENCL Ten střelec jsem byl já. INT. MEKŦV MLÝN - LÉTO DEN Ruka vypne magnetofon. Bejbl se podívá na Meka a Jirsu. Ticho. Najednou se Bejbl začne smát. Jirsa s Mekem se k němu přidají. Smějí se stále víc. Za dveřmi Doktor. Naslouchá. INT. REHABILITAČNÍ STŘEDISKO - PODZIM DEN Pacienti v bazénu, v přilehlé tělocvičně dělá Karas kliky. Za oknem ho pozoruje lékař MÁLEK (42). Zezadu k němu přistoupí mladý estébák Jirsa. MÁLEK Něco takového jsem tu ještě nezaţil. Vyléčil se naprosto sám, nezlomnou vŧlí. (podívá se na Jirsu) On Vám na ten soud nepřijde, soudruhu Jirso, on Vám tam doběhne. Neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné. Karas se doplazí po čtyřech k invalidnímu vozíku a vyškrábe se na něj. Spatří Jirsu. Sebevědomě se na něj usměje a zasalutuje. EXT. KRAJSKÝ SOUD - ZIMA DEN Před budovu předjede Tatra 613. Jirsa otevře dveře. Z auta vystoupí Vokoun. Za ním jeho PRÁVNÍK (50). Karas stojí u vchodu. Tak co, soudruhu, kopnul jste do sebe pár frťanŧ, aby se Vám netřás hlas? Vokoun ho ignoruje, vstoupí do budovy. INT. KRAJSKÝ SOUD - HALA - ZIMA DEN Karas vběhne do haly.

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole.

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole. 1 1 NÁVŠTĚVA INT. BYT sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí. Ty volé. Zdar volé. No nazdar vole. Ty vole. No jo vole. Tak co vole? Ale vole... znáš to vole.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne 1 1 2h svícení 30min Kabát,klobouk,boty, Lino na zem, o tmy se otevřou dveře, v nich stojí postava s botami v ruce, prohledá si kapsy, něco jí chybí 2 15min Modré pozadí Skřípot dveří Praští s botami o

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

JE TO V RODINĚ. Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno. je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje.

JE TO V RODINĚ. Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno. je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje. ARCHISS WESTERGARLD JE TO V RODINĚ Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje. Zrovna když mám Novillu trénovat, tak si ji musí nechat

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN Tomáš, Oliver, Sergej, uniformovaní slovenští policisté (kompars) Tomáš, Sergej a Oliver stojí u starého odstaveného vagónu, jeden z policistů jim ukazuje zmačkaný spací pytel a batoh s několika věcmi.

Více

Marcus pokládá na stůl před Royla pistoli a krabičku s náboji. ROYLE (nervózně) Nikdy jsem v ruce nedržel zbraň.

Marcus pokládá na stůl před Royla pistoli a krabičku s náboji. ROYLE (nervózně) Nikdy jsem v ruce nedržel zbraň. PETR PŘÍHODA 1 INT. DOUPĚ OBCHODNÍKA SE ZBRANĚMI DEN V nevelké tmavé místnosti osvětlené pouze lampou sedí za stolem překupník se zbraněmi. Za ním vidíme v policích různé druhy zbraní, na stole stojí lahev

Více

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte!

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! 8 DIGESTIV První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! Nad objemným jídelním lístkem: To vypadá jako babiččino album. Nad šálkem espressa: To kafe vypadalo

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad!

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad! Chór modlitby Libor se vrací ze školy domů kvůli fotografickému kroužku později než obvykle. A k tomu ještě pomaleji než včera, kdy měl v žákovské knížce poznámku. Dnes ho tíží třídní důtka. Rodiče se

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

Babička je už upravená, lehce nasnídaná a modlí se pod křížem a obrazem Panny Marie. Dobrý den, zdraví Mirka. Copak se stalo? diví se babička, že k

Babička je už upravená, lehce nasnídaná a modlí se pod křížem a obrazem Panny Marie. Dobrý den, zdraví Mirka. Copak se stalo? diví se babička, že k Záměna a změna Jsou dny, ve kterých je v nemocnici pohoda. Primář se usmívá, je samý vtip, srší průpovídkami. Dnešek však k takovým dnům ani zdaleka nepatří. Primář je hned od rána se vším nespokojený.

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO

URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ AUTORA POVOLENO POUZE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.FILMOVANI.CZ

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí absolventský film Katedry hrané režie P: Jedna z prvních věcí, které se herec musí naučit, je koncentrace. Existuje

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody.

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody. Leo a vodní žínka Poník Leo je hrozný mlsoun. Už když byl docela maličký, hledal všude ta nejšťavnatější stébla trávy. Nelenil kvůli tomu ujít sebedelší cestu a přeskočit sebevyšší plot. Není proto divu,

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Plánuješ něco na víkend? ptal se mě Mario. Ehm něco s tebou? zeptala jsem se s úsměvem, protože mi došlo, že on něco plánuje. Přesně, usmál se, napadlo mě, že bychom

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Libor to slyší a otáčí se za sebe. Zadním sklem vidí blikající auto. Uvědomuje si, že je to stejné auto jako jejich. Pak poznává, že za volantem sedí

Libor to slyší a otáčí se za sebe. Zadním sklem vidí blikající auto. Uvědomuje si, že je to stejné auto jako jejich. Pak poznává, že za volantem sedí Vzrušení po ránu Čtvrteční ráno je plné otazníků. Jak se rozloučí Libor s tatínkem? Bude mít pozorování Lucčiny maminky v nemocnici dobrý konec? Pocítí Mirka při svátosti smíření uzdravující milost? Zaujme

Více

Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.

Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. Festival 2015 Autoři Arnon Grunberg: Vítej doma Arnon Grunberg: Vítej doma Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Kristina Ohlssonová Andělé strážní kristina ohlssonová U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

divadelní busta UMĚLEC A JEHO HRŮZA Dorgit Kousziczek

divadelní busta UMĚLEC A JEHO HRŮZA Dorgit Kousziczek divadelní busta UMĚLEC A JEHO HRŮZA Dorgit Kousziczek život je nádherný vtip [2] osoby: Vien - malíř Anděla Běsná - múza Grom jen telefon (první scéna) Klára - tanečnice Vlk - malíř Fešák - malíř Silvestra

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE Copyright 2016 Pavla Toole Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 ISBN epub formátu: 978-80-7536-065-6 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-7536-066-3

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více