Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214"

Transkript

1 Užívatelský Manuál GSM dálkového ovládání B214 on y- da nd o.sk 1 B214

2 Popis zařízení GS M dálkové ovládání B214 slouží k ovládání zařízení pomocí S MS a prozváněním pomocí mobilního tele fonu. Je vybaveno čtyřmi nezávislými výstupy dvou relé s maximální proudovou zátěží 10A pro střídavé napětí max. 250V. Uvedená zátěž 10A platí pro zátěž odporovou. Je možné jej napájet z baterie 10 18V stejnosměrných nebo 8 12V střídavých. Zaříz ení je automaticky chráněno proti přepolování. Možnosti zařízení: Sepnutí a rozepnutí je uskute čněno prozvoněním (zavoláním hovoru) telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení. Poté dojde automaticky k jeho zavěšení a je provedena příslušná akce, tj. v našem případě sepnutí jednoho, druhého, nebo obou relé najednou. Stav všech relé je signalizován LED diodami. Je možno si vybrat volbu, kdy po každé akci přijde na předem nastavená telefonní čísla informační SMS o právě provedené akci včetně datumu, hodiny, minuty, vteřiny a telefonního čísla, které tuto akci vyvolalo. Je možno si vybrat počet relé Vhodné k použití u rodinného domu, malých firem i vězších firem do 128 uživatelů. Administrace uživatelů se provádí mobilním telefonem za pomocí SMS zpráv nebo PC softwarem. Další výhody: administrace uživatelů přes mobilní te lefon nebo PC software každému telefonnímu číslu můžete přiřadit libovolné relé, takže například první číslo bude ovládat pouze relé1 a druhé číslo bude ovládat relé1 a relé2 a třetí pouze relé2. obsahuje USB konektor zařízení je umístěno v krabici s krytem IP65 napájecí napětí 220V nebo 12V (střídavých nebo stejnosměrných) 2 ks relé 220V/10A elektronická ochrana proti přepolování velmi jednoduchá montá ž (pouze připojíte napájecí napětí a kabely pro ovládání příslušného zařízení) Zprovoznění zařízení. Nejprve zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (viz obrázek níže). SIM karta nesmí obsahovat PIN, musí mít smazané všechny SMS a tel. čísla. Rovněž tak nesmí být aktivní hlasová schránka. Připojení napájecího napětí. Zařízení má 3 možností připojení napájecího napětí. 1. Napáje cí napětí 230V. Jednoduše připojíte napájecí napětí ke svorkám označeným 230V. 2. Napáje cí napětí 10 18V=. Připojíte stejnosměrné napětí ke svorkám na pravé straně desky pod GSM anténou. Nemusíte se zabývat, kam připojit plus a mínus, neboť zaříz ení je automaticky chráněné proti přepolování. 3. Napáje cí napětí 8 12V Připojuje se na stejné svorky jako u stejnosměrného napětí. on y- da nd o.sk 2 B214

3 Popis zařízení Instalace Vložíme SIM kartu do držáku SIM karty v zařízení. Připojíme napáje cí napětí. LED 1 blikne jednou a rozbliká se LED GSM sítě. LED GS M sítě zpočátku bliká rychle, což znamená, že hledá GSM síť. Jakmile ji najde, bude blikat jednou za cca 2-3 vte řiny. on y- da nd o.sk 3 B214

4 Příklad zapojení B214 Nastavení telefonních čísel, relé a informační SMS 1. Nejrychlejší způsob bez použití S MS či PC softwaru V DIP přepínači pro nastavení přepněte přepínač 1 do polohy ON, čímž zařízení přejde do učebního režimu. Rozbliká se LED 1. Blikání LED 1 indikuje učební re žim. Dále přepněte přepínač 2 na ON, pokud chcete tímto tel. číslem ovládat relé 1, či přepínač 3 do polohy ON, pokud chcete ovládat relé 2. Lze samozřejmě zvolit jedno, druhé, nebo obě relé najednou, která se budou ovládat tímto tele fonním číslem. Pokud přepnete přepínač 4 do polohy ON, po každé akci, tj. sepnutí či vypnutí relé, dostanete na svůj telefon informační SMS ve tvaru: Nazev zarizeni prepnuto s cisla Poté zavolejte na číslo SIM karty umístěné v zařízení. Přístroj automaticky uloží telefonní číslo včetně nastavení relé a informativní SMS. on y- da nd o.sk 4 B214

5 Pokud chcete uložit další telefonní číslo, postupujte stejným způsobem a přístroj opět automaticky uloží toto telefonní číslo na první volnou pozici. Takto můžete uložit až 128 tel. čísel, což by však v tomto případě bylo dosti zdlouhavé. V případě nutnosti uložení více telefonních čísel než 3 nebo 4, doporučujeme použití PC softwaru, kde lze nastavit mnoho te l. čísel velmi rychle. Po ukončení učebního režimu, jenž nastane když přepínač 1 přepnete do polohy OFF, obdržíte informační SMS se seznamem uložených tel. čísel, pokud jste nastavili volbu 4 do polohy ON. LED1 přestane blikat. Poté stačí pouze zařízení prozvonit a dojde k sepnutí vybraných relé. Dalším prozvoněním dojde k jejich vypnutí. Je možno si rovněž pomoci SMS nastavit dobu sepnutí jednotlivých relé. 2. Nastavení použitím PC soft waru. Spuštění programu: Připojte USB kabel k zařízení a PC a připojte napájecí napětí.. Poté spusťte ovládací program. Tento začne vyhledávat port, na který je zařízení nainstalováno. (Instalace ovladačů jinak řečeno driveru, viz video) Po jeho nale zení se v rozbalovacím boxu označeného nápisem port objeví číslo portu a zaškrtne se políčko nalevo od něho. Pokud není port nalezen, objeví se hlášení, že port nebyl nalezen. Kliknutím na tlačítko s otazníkem spustíte nové vyhledávání portu. Pokud ani po několika pokusech není port nalezen, stiskněte resetovací tlačítko a akci opakujte. Není-li port nalezen ani poté, rozpojte na cca 5 sec kabel USB a znovu zopakujte onen postup. V případě neúspěchu zařízení restartujte vypnutím na cca 10 sec a jeho znovu zapnutím. Opakujte výše uvedený postup. Zařízení připojená k USB a napájená exte rním zdrojem (tento případ) jsou velmi náchylná na rušení. Proto nelze vyloučit, že program občas tzv. zamrzne. V tom případě vypněte program a restartujte znovu zařízení. Někdy se v případě zamrznutí může stát, že původní program nedokáže zavřít port po vypnutí a tzv. zůstane viset. Další pokusy se připojit jsou pak neúspěšné. on y- da nd o.sk 5 B214

6 Tento stav lze napravit restartem počítače nebo nuceným přerušením procesu dle následujícího postupu: Stiskněte najednou klávesy ctrl-alt-del a vyberte volbu Spustit správce úloh Objeví se následující okno: Vyhledejte v něm aplikaci B214.exe a klikněte na ni myší. Po jejím zvýraznění klikněte na tlačítko ukončit proces a znovu spusťte vyhledávání portu. Spodní lišta: ulož heslo Obsah konfigurace je chráněn heslem tvořeným čtyřmi číslicemi. Data ze zařízení lze načíst, ale při použití nesprávného hesla vepsaného skrytě v okénku heslo nelze obsah změnit. Změna hesla se provádí následovně: Do okénka heslo vepište aktuální heslo. Do okénka nové heslo a potvrzení vepište nové heslo. uložte klikem na tlačítko ulož heslo. Přednastavené heslo je Doporučujeme heslo při instalaci změnit. načti nastavení, ulož nastavení na spodní liště slouží k uložení, popř. načtení veškerých předvoleb do konfiguračního souboru s příponou.cnf. Po kliknutí se zobrazí klasický windows dialog pro načtení / uložení souboru na / z disku. Pokud si chcete uložit nastavení ze zařízení, načtěte veškeré nastavení ze zažízení a poté uložte na disk. Pokud chcete mít v zařízení nastavení ze souboru, načtěte cnf soubor a poté vše uložte do zařízení. Pouhé načtení souboru nestačí. Systémové nastav ení: firm ware - načte aktuální verzi firmware on y- da nd o.sk 6 B214

7 IMEI načte IMEI identifikační číslo GSM modulu. Pokud neproběhnou korektně veškerá nastavení nebo není modul přihlášen k síti, je načtení IMEI nefunkční. signál načte sílu GS M signálu. nastav ení času tlačítkem načti čas je načten čas zařízení. Tlačítkem ulož čas je automaticky uložen do zařízení a to aktuální čas z PC. Čas v zařízení není zálohován, ale je vždy aktualizován z každé došlé sms zprávy a to nejen z autorizovaných čísel, ale všech, včetně sms od operátora. načti kredit Vyberte v rozbalovacím boxu operátora a číslo kreditní služby se automaticky přepíše do okénka vlevo. Pokud máte jiného operá tora, vepište číslo jeho kreditní služby do příslušného okénka a klikněte na načti kredit. Do okénka hlášení na dolní liště se vepíše pro kontrolu číslo kreditní služby a po chvíli se v něm objeví komple tní hlá šení operátora o výši kreditu. pokud nejste úspěšní, opakujte postup. jméno zařízení zde si napište jméno svého zařízení Název výstupu vepište název nebo názvy pro relé 1 a relé 2. doba sepnutí doba, po kterou je výstup sepnut po jeho aktivaci. Je-li nastaveno na 0, je výstup sepnut trvale, dokud není vypnut nějakou jinou akcí, např. prozvoněním nebo SMS. Po nastavení těchto parametrů klikněte na tlačítko Ulož data. Budete-li je chtít naopak v budoucnu opět načíst, stačí kliknout na tlačítko Načti data. Nastavení telefonních čísel: Zařízení obsahuje seznam až 128 telefonních čísel na které může být odeslána příslušná sms nebo prozvonění. Zařízení reaguje pouze na čísla v tomto seznamu a to platí jak pro prozvánění, tak pro nastavovací sms. Čísla v seznamu nemusí být od začátku nebo ihned po sobě, ale mohou být na jakékoliv pozici v seznamu. Povolen je národní i mezinárodní formát včetně + před mezinárodní formou. Seznam telefonních čísel: Klikněte myší na pozici kterou chcete změnit. Klikněte na tlačítko vymaž pokud chcete číslo vymazat. vepište do zadej číslo te lefonní číslo, které chcete přidat. klikněte na ---> a číslo se přepíše do seznamu out1, out2 - ke každému číslu lze individuálně přiřadit libovolné relé. Můžete zaškrtnout volbu out 1 (relé 1), nebo out 2 (relé 2), nebo obě relé najednou. Při normálním provozu, pouhé prozvánění bude spínat, popřípadě rozepínat příslušné relé, nebo obě relé. info S MS zaškrtnutím této volby dojde k odeslání na dané telefonní číslo. Můžete si tedy ke každému tel. číslu přiřadit libovolnou kombinaci relé a informačních SMS. Po nastavení těchto parametrů klikněte na tlačítko Ulož čísla. Budete-li je chtít naopak v budoucnu opět načíst, stačí kliknout na tlačítko Načti čísla. Máte-li vše nastaveno klikněte na křížek v pravém horním rohu obrazovky programu a tento bude ukončen. on y- da nd o.sk 7 B214

8 3. Nastavení použitím S MS příkazů Přidat číslo: Příkaz *ad + číslo + atributy. Napsat dohromady bez mezer. Příklad: *ad *#* první znak atributu určí, zda uvedené číslo bude spínat relé č. 1 * spínat, # nespínat. druhý znak atributu určí, zda uvedené číslo bude spínat relé č. 2. třetí znak atributu určí, zda na uvedené číslo budou odesílány informace o přístupech k zařízení z jiných čísel. Telefonní číslo se automaticky uloží na první volnou pozici. Od ebrat číslo: Příkaz *er + číslo. Příklad *er provede odebrání čísla ze seznamu, pokud je v něm toto obsaženo. Sepnout / vypnout výstup: Příkaz *sw + atributy. * sepne relé, # vypne relé, x beze změny. příklady: *sw** - sepne relé 1 a 2. *sw#* - vypne rel é 1 a sepne relé 2 *swx* - relé 1 beze změny, sepne relé 2 Při nastavení sepnutí relé toto sepne podle nastavení délky sepnutí. Pokud je 0 - sepne natrvalo do vypnutí, jinak je sepnuto na délku nastavení v sekundách sec. Přejem e Vám příjem né používání našeho zařízení, které bude sloužit k Vaší plné spokojenosti. on y- da nd o.sk 8 B214

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software Návod k obsluze MarCom Standard / Professional Software verze 20140416 Mahr GmbH Esslingen Postfach 100254 D-73728 Esslingen Tel. + 49 (0)711 9312-600 Fax +49 (0)711 9312-725 e-mail: mahr.es@mahr.de Internet:

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 1) Obsah balení - Kamera - USB přijímač - Napájecí adaptér - 2 ks instalačních CD - Anglický návod k obsluze 2) Popis produktu USB přijímač:

Více

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod Dveřní Vrátný VoIP Návod k obsluze a instalaci IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémně citlivý (externí antény GPS i GSM) Možnost kompletního monitoringu provozu vozu Velmi kvalitní mapový

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 200 _. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více