Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah"

Transkript

1 Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK... 5 Prozvoněním... 5 Použitím SMS... 5 Ovládání výstupu SMS... 6 Prozvonění T341L

2 Úvod GSM komunikátor T341L lze použít i jako jednoduchou ústřednu jak pro drátové, tak i bezdrátové systémy. 16 digitálních vstupů oddělených optočleny 2 reléové výstupy s přepínacími kontakty 64 telefonních čísel, které lze libovolně přiřadit kterémukoli vstupu 16 podsystémů, každý podsystém lze aktivovat/deaktivovat samostatně při použití jako bezdrátový systém doporučujeme použít bezdrátový přijímač 868MHz, včetně bezdrátových PIR868MHz, bezdrátových magnetů 868MHz a dalších detektorů 868MHz, jenž můžeme dodávat k tomuto komunikátoru lze libovolně nastavit jakýkoli parametr uživatelem (viz popis níže) nastavení doby zvonění nastavení počtu prozvonění pro každé číslo zvláště libovolné pojmenování vstupů/výstupů, kde délka vstupního textu je 63 písmen a výstupního 23 písmen nastavitelné zpoždění příchodu a odchodu nastavitelné doby sepnutí relé možnost výběru zavolání, poslání SMS nebo obojího v případě alarmu maximálně propracovaný a velice příjemnný servisní program na PC - připojení přes USB port možnost upgrade firmwaru pomoci obslužného programu přes USB bez nutnosti odpojit kabeláž zabudovaný USB konektor zařízení má všechny potřebné certifikáty Jsou-li některá čidla nastavená jako 24h smyčka, dojde k vyhlášení poplachu vždy po jejich aktivaci, ať už je ústředna zapnutá nebo vypnutá. Tato volba se například využívá u kouřových čidel, plynových čidel apod. Sestava GSM komunikátoru/ústředny 2 T341L

3 Zapnutí a vypnutí alarmu Pro zapnutí a vypnutí alarmu lze použít tří postupy: Systémovou klávesnici SEL-SK Prozváněním SMS Systémová klávesnice SEL-SK Obecný popis Tato klávesnice ukazuje aktuální stav jednotlivých zón (podsystémů). Klávesnice komunikuje oboustranně s ústřednou a to cca 10x za vteřinu. V případě odtržení či jakékoli poruchy, dojde k vyhlašení poruchového stavu a všechny LED diody přestanou svítit. K ústředně T341LD lze připojit až 8 klávesnic. Tyto funguje synchronně a tudíž všechny ukazují stejný stav ústředny. Pokud dojde tedy ke změně stavu ústředny použitím kterékoli klávesnice, tento stav se objeví na všech dalších klávesnicích. V případě pohybu nežádoucí osoby dojde následně k vyhlášení poplachu. Lze použít až 256 kódů se jmenovitým označením konkrétní osoby používající tento kód. V historii se pak zobrazí datum, hodina i minuta, kdy jednotlivé osoby zapnuly či vypnuly alarm. Klávesnice SEL-SK je určena pro 6 zón a obsahuje 10 LED diod. Všechny LED didody svítí zeleně, pokud je systém vypnut a vše je v pořádku. Zone1 až Zone6 zobrazuje stav jednotlivých zón. Pokud některá z LED diod u Zony1 až 6 svítí červeně, znamená to, že daná zóna je zapnut (aktivován). Do každé zóny (podsystému) lze přiřadit maximálně16 drátových čidel, maximálně 64 bezdrátových čidel na 434MHZ a 16 bezdrátových čidel na 868MHz. Význam horních 4 LED je následující: Ready svítí červeně při aktivaci či deaktivaci po nastavenou dobu System - poplach Armed B komunikace mezi klávesnici a ústřednou. Armed A - komunikace mezi klávesnici a ústřednou. Drátová klávesnice SEL-SK pro 6 zón - zavřená 3 T341L

4 Drátová klávesnice SEL-SK pro 6 zón otevřená Pokud některá z LED diod u Zony1 až 6 svítí červeně, daná zóna je zapnutá (aktivována), což znamená, že v případě narušení dojde k poplachu, pokud nebude systém vypnut v přednastavené době, jenž se nazývá Zpoždění při příchodu. Zde je možno nastavit individuální zpoždění pro každé čidlo. Kromě jiného lze mít nastavenou i tzv. Závislé zpožděnou zónu, což znamená, že například budete mít klávesnici umístěnou u vchodu v chodbě, kde bude umístěno i PIR čidlo a kde bude nastaveno zpoždění při příchodu na 20 vteřin, abyste měli čas alarm vypnout. Pokud tak učiníte, systém bude vypnutý a nedojde k vyhlašení poplachu. Nicméně, pokud by někdo vnikl do domu řekněme přes okno do obývacího pokoje, kde by bylo nastaveno zpoždění 0, dojde okamžitě k vyhlášení poplachu, i když je u čidla v chodbě nastaveno zpožění 20 vteřin a to právě proto, že pachatel vnikl do domu jinou než běžnou cestou přes vstupní dveře. Stejně tak to funguje i když vejde do domu vstupními dveřmi, ústřednu nevypne, ale jde okamžitě do dalšího pokoje, kde je nastaveno zpoždění při příchodu 0. I zde tedy dojde okamžitě k vyhlášení poplachu, i když je u čidla v chodbě nastaveno zpožění 20 vteřin. V PC softwaru lze nastavit až 16 uživatelů, kteří mohou deaktivovat i aktivovat kteroukoli zónu pod svým jménem. Do první položky uživatel se tedy napíše jméno konkrétní osoby, které se přídělí daný kód nebo si jej vybere sama. Jakmile se do okénka heslo z klávesnice napíše daný kód, poté je nutno vybrat, kterou zónu lze tímto kódem ovládat. Je možno ovšem některým kódům přiřadit i vypnutí (deaktivaci) všech zón najednou. Jinak řečeno, jedním kódem lze deaktivovat všechny zóny. Může být použít jeden kód nebo i více kódů pro tuto činnost s tím, že pak lze jasně rozlišit v historii, kdo a kdy deaktivaci provedl. Celkem je možno použít až 256 kódů. Libovolně lze přiřazovat libovolný počet jednotlivým zónám, takže například zóna 0 může mít 7 různých kódů, zóna 1 například 5 různých kódů atd. V historii jsou zobrazeny všechny operace týkající se zapnutí (aktivace) a vypnutí (deaktivace) včetně jmén osob, jenž tuto činnost prováděly. Zapnutí a vypnutí alarmu klávesnici Pro vypnutí zóny (nebo všech zón najednou) zadejte kód a poté stiskněte #. Pro zapnutí lze využít i tzv. zkrácenou volbu, kdy stačí stisknout pouze * a dojde k automatickému zapnutí (aktivaci) všech zón, což se projeví změnou LED diod označených jako Zone1 až Zone 6 ze zelené na červenou barvu. Tuto funkci lze úspěšně využívat při odchodu z domu nebo firmy. Zároveň se rozvítí LED označená jako SYSTEM červeně. Chce-li zákazník zapnout například pouze zónu 1, stačí stisknout 1 a * a zóna 1 bude automaticky zapnuta, rozvítí se LED označená jako Zone 1 červěně a začne pípat klávesnice po přednastavenou dobu pro odchod. Stejně postupujeme i u dalších, takže například pro zapnutí zóny 3, to bude 3 a * atd. Je to velmi rychlé a pohodlné řešení. Po každé aktivaci (zapnutí) klávesnice začne pípat a to po dobu nastavenou při volbě zpoždění při odchodu. Po uplynutí tohoto času klávesnice přestane pípat. Tímto pípaním upozorňuje, že je nutno opustit prostor do předem nastavené doby, jinak dojde k poplachu. 4 T341L

5 Příklad zapnutí (aktivace) zóny 1 (po stisknutí 1 a *) Klávesnice začne rovněž pípat i po aktivaci kteréhokoli čidla (detektoru), pokud je ústředna zapnuta a zároveň se rozsvítí LED označená jako READY červeně. Pípá i po dobu nastavenou při volbě zpoždění při příchodu při aktivaci jednotlivých čidel. Zde naopak klávesnice upozorňuje obsluhu, že je nutno systém vypnout, neboť ústředna již dostala poplachový signál z některého čidla a nyní čeká, zda dojde k vypnutí poplachu nebo ne. Viz obrázek Příklad poplachu v zóně 1. Příklad poplachu v zóně 1 (po stisknutí 1 a *) Tento stav však nenastane, pokud zareaguje čidlo, na kterém je nastaveno zpoždění při příchodu 0, neboť v tomto případě ústředna vyhlásí poplach okamžitě. Pokud v době pípání klávesnice není systém vypnut, spustí se poplach, včetně volání a odesílání SMS na předem nastavení telefonní čísla. 5 T341L

6 Každé čidlo může mít přednastavený jiný čas. V historii lze pak vysledovat přesnou činnost jednotlivých osob týkající se zapnutí (aktivace) i vypnutí (deaktivace), včetně datumu, hodiny, minuty, vteřiny a jména osoby, jenž vypnutí provedla. Zapnutí a vypnutí prozváněním Stačí pouze zavolat na telefonní číslo ústředny a dojde k automatickému zapnutí a po dalším zazvonění vypnutí. Jednoduše to prostě funguje tak, že každé další prozvonění změní stav ústředny na opačný, tzn, byla-li ústředna před prozvoněním zapnutá, prozvoněním se vypne a naopak. Pokud je v softwaru ještě vybrána volba SMS po změně aktivace, vždy po tomto prozvonění ústředna pošle informativní SMS o stavu ústředny, tj, zda je zapnutá (aktivována) či vypnutá (deaktivována). Takovýmto způsobem lze ovládat pouze jednu konkrétní zónu, anebo všechny zóny najednou, což znamená, že pokud je například dům rozdělen na 3 zóny, telefonickým prozvoněním všechny zóny zapnete a dalším prozvoněním je zase vypnete a dostanete SMS o stavu ústředny. Zapnutí/vypnutí zón (podsystémů) pomocí SMS Ovládat komunikátor použitím SMS mohou pouze osoby, jejichž mobilní telefonní číslo je v seznamu čísel. Neníli tam, je možno napsat na začátek SMS čtyřmístné heslo a komunikátor pak tuto sms akceptuje. Není třeba rozlišovat velká a malá písmena, komunikátor veškeré názvy i text sms převede automaticky na malá písmena. V textu názvů nepoužívejte diakritiku. SMS diakritiku neumí a dojde tak k chybě. Tvar sms je aktiv* číslo nebo nebo aktiv#číslo, aktiv je klíčové slovo pro povel. * zapne # vypne. Za * nebo # musí následovat číslo zóny (podsystému) 0 15 nebo a. Je li použito a, jsou zapnuty/vypnuty všechny zóny. Ovládání jednotlivých zón je možno řadit za sebou bez mezer a ovládání je prováděno postupně zleva doprava. (jak se čte) Např: aktiv*a - zapne všechny zóny aktiv#a - vypnevšechny zóny aktiv*0*9#2#14 - zapne zóny 0 a 9 a vypne zóny 2 a 14 aktiv#a*2*11 - vypne všechny zóny a následně zapne zóny 2 a 11. aktiv*1*3#a - chybné zadání, protože jsou zapnuty zóny 1 a 3, ale poté jsou všechny zóny vypnuty včetně 1 a 3. Aktiv*1 *6*8 - chybné zadání obsahuje mezeru. Je aktivován pouze podsystém 1 Odpověď na jiné číslo: Pokud odešlete sms pro nastavení např. z internetu, vrací se odpověď na číslo internetové služby sms brány a dojde k chybě. Pokud chcete přesměrovat odpověď na jiné číslo (nemusí to být právě z internetu), napište do sms klíčové slovo *r# a za něj bez mezer číslo pro odpověď. Např: *r# vrátí odpověď na číslo Zapnutí / rozepnutí výstupů: pomocí SMS: tvar sms je **nazev vystupu# pro zapnutí výstupu nebo ##nazev vystupu#. Příkaz musí začínat vždy dvěma ** pro zapnutí a dvěma ## pro vypnutí. Text názvu musí být vždy zakončen křížkem #. Název v sms nemusí být kompletní, stačí část textu, je jenom třeba, aby se tato část neopakovala ve více názvech, vznikla by tak chyba z nejednoznačnosti. Použité názvy výstupů musí být nastaveny v softwaru 7341L v okně výstupy. Příklady: Název výstupu : sirena zahradni altan **sirena zahradni altan# spravně (sepne) ##zahradni# spravně (vypne) velká písmena se automaticky převedou na malá ## sirena zahradni# chyba mezery navíc (mezi křížky a prvním názvem sirena) **sirena ahradni# chyba, nesprávně napsaný název Prozvoněním V PC softwaru lze vybrat volbu zapnutí či vypnutí výstupních relé pouhým prozvoněním (zdarma), kdy při jednom prozvonění dojde k sepnutí a druhém vypnutí relé. Prostě každé prozvonění změní stav výstupů na opačný. Vždy dojde k sepnutí nebo vypnutí obou relé najednou. Pokud chcete ovládat jednotlivá relé, je nutné použít SMS příkazy. 6 T341L

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL TROJNÁSOBNÝ DRŽITEL CENY GRAND PRIX NA VELETRHU FOR SENIOR v Praze ZA ROKY 2008, 2009 A 2010 2008 2009 2010 1 o společnosti Česká bezpečnostní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více