OBSAH ZPRÁVY MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZPRÁVY MANAGEMENTU"

Transkript

1 OBSAH ZPRÁVY MANAGEMENTU Úvodník předsedy představenstva MUDr. Břetislava Shona (Šot) Náměstek pro řízení kvality a bezpečnosti (Šot) 240 miliónů korun pro zkvalitnění péče o pacienty (TZ) Výroční zpráva Nemocnice České Budějovice, a.s (Šot) STALO SE Návštěva ministra zdravotnictví (Šot) Pavilon C centrem pozornosti (Šot) MUDr. Ladislav Pešl: Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje po 10 letech své existence komplexní péči Doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, PhD., prim. MUDr. František Toušek, FESC: Otázky indikací a nová pracoviště kardiocentra MUDr. Ivona Mrázová: Nový lineární urychlovač v Nemocnici České Budějovice. a.s. Prim. MUDr. Petr Sák, Ph.D.: Akreditační řízení pro gynekologii a porodnictví PhDr. Marie Šotolová: Na prvním místě je pacient (prim. MUDr. Zuzana Liptáková) Král pohádek přinesl dobrou náladu (Šot) prim.mudr. Pavel Střihavka: Stomatochirurgům slouží nový ortopantomogram prim. MUDr. Jan Sattran: Co přináší perimetr Octopus, série 900 očnímu oddělení prim. MUDr. Milan Hanzl: Neonatologické oddělení měnilo inkubátory MUDr. Ivo Staněk: Interní jednotka intenzivní péče a PiCCO2 MUDr. Jiří Fiedler: Význam nového transkraniálního doppleru (TCD) pro neurochirurgické oddělení MUDr. Jiří Fiedler: Několik slov k nově zaváděné technologii bipolární koagulace malis prim. MUDr. Vojtěch Louda: Informace o novince na chirurgickém oddělení PRÁVĚ TEĎ prim. MUDr. Petr Lhoták, Mgr. Dušan Hejna: Nové radiodiagnostické centrum MUDr. Miroslav Verner: Centrální laboratoře - integrovaný informační systém Mgr. Lubomír Francl: E learningová forma celoživotního vzdělávání radiologických asistentů STANE SE Doc. MUDr. Petr Petr, PhD.: Projekt NUTRAFISH JEDNOU VĚTOU Hokejisté sponzory Dětské kliniky Výměna oken na psychiatrickém oddělení Nová prodejna Zelená hvězda 40+ Moje generace Den prevence mozkové mrtvice PhDr. Marie Šotolová: Řekni mi, co čteš KDO JE KDO PhDr. Marie Šotolová. Ředitel na koloběžce (Ing. Stanislav Jirkovský) SOUSEDSKÁ NÁVŠTĚVA PhDr. Marie Šotolová: Na kávě ve Strakonicích OSOBNOST PhDr. Marie Šotolová: Nedala jsem se nikdy zahnat do kouta (Jaroslava Křečková) KNIŽNÍ NOVINKY UTAJENÁ PROFESE PhDr. Marie Šotolová: Chlapíci z aut plných slunečnic ODBORY Mgr. Lubomír Francl: Informace ze ZO OSZSP MUDr. Miroslav Verner: Dovětek ředitele centrálních laboratoří Návštěva českých a slovenských odborářů KONGRESY A SEMINÁŘE Mgr. Jiřina Otásková, MBA: III. Českobudějovická odborná konference na téma Problematika hojení ran Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.: 3. Traumavideosympozium v Českých Budějovicích MUDr. Naďa Pavlíčková: VIII. Jihočeské Timrovy dny V Nových Hradech o rašelině (Šot) Všechny cesty radiologických asistentů končily v Budějcích (Šot) Co se chystá??? (Šot) LETEM SVĚTEM MUDr. Naďa Pavlíčková, MUDr. Aleš Křiváček: Na zkušené v kraji druidů po dvojtečce mezera MUDr. Libor Filip: 4. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM prim. MUDr. Naďa Mallátová: Mítink k aspergilóze na Floridě MUDr. Pavel Sadovský: Jak na ramenní kloub? prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD.: Léčbu psoriázy řešili dermatologové v Athénách MUDr. Jana Děkanová: Regional Cranio-Maxillofacial Principles Course SPOLEČENSKÁ KRONIKA prim. MUDr. Pavel Havránek: Primář MUDr. Ivo Žáček zemřel Životní výročí a dokončené vzdělání PŘÍLOHA: PhDr. Helena Dvořáková: Nemocnice České Budějovice, a.s. - Publikační činnost v roce

2 Pane předsedo, jak pokračuje rekonstrukce anesteziologicko-resuscitačního oddělení a kdy se bude přestřihávat páska? Rekonstrukce ARO běží i nadále dle harmonogramu. Pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné události, stále předpokládáme slavnostní otevření nejpozději do konce června U tak rozsáhlé přestavby s instalací velkého množství drahé přístrojové techniky (CT, AG, přímo digitalizovaná skiagrafie) musíme počítat, že může dojít z mnoha důvodů ke zdržení prací. Každopádně vysoce hodnotím z hlediska plnění termínů její dosavadní průběh, a to zvláště v situaci, kdy všechny práce běží za plného provozu. Uvědomuji si, že to znamenalo a znamená obrovský nápor na zdravotnický personál, ale i pacienty. Na druhou stranu musím říci, že i nasmlouvané firmy dělají pod naším vedením vše pro to, aby zdravotní péči neohrožovaly. Náš dnešní rozhovor by se mohl jmenovat stavím, stavíš, stavíme - už se ví, jaká bude podoba nové Dětské kliniky? Dětskou kliniku, nesrovnatelně prostornější než dnešní budova, postavíme na zelené louce vedle chirurgického pavilonu, se kterým ji spojí tunel. Bude mít dostatečné množství ambulancí, lůžkové kapacity se sociálním zařízením, rozšířenou možnost pobytu rodičů s dětskými pacienty a moderní prostornou jednotku intenzivní péče. Stavba začne ve druhém pololetí letošního roku. Jakékoliv další upřesnění by mohlo být nesprávné, a proto si nechávám tak široké časové období. Když už jsme v tom stavebním boomu, počítá se s rekonstrukcí ubytovny pro sestry? Nemocniční ubytovna byla původně zařazena do plánu ekologizace nemocnic, odkud jsme chtěli získat peníze na výměnu oken, zateplení a novou fasádu. Zda komise, která rozhoduje o eventuálních příjemcích peněz z Evropské unie, rozhodne v tomto případě ve prospěch nemocnice, zatím nedovedu říci. Pokud peníze z evropských zdrojů nedostaneme, žádné jednoznačné plány na rekonstrukci zatím nemáme. A teď z jiného soudku: je něco nového v personální politice nemocnice? Uvědomuji si, že někteří lékaři poměrně dost očekávali, zdali budou přeřazeni do kategorie specialisté. Management opakovaně při vysvětlování našich mzdových předpisů konstatoval, že nejdříve vydefinujeme balík peněz, o který mohou být mzdy navýšeny. Letos jsme se s odbory dohodli, že o třech čtvrtinách tohoto objemu rozhodnou právě ony a jedna čtvrtina poputuje do fondu odměn primářů, respektive vrchních sester. Návrhy primářů na specialisty by znamenaly spotřebu tak velkého objemu financí, že by na zvýšení mezd ostatním lékařům nezůstaly žádné mzdové prostředky. Cílem tohoto roku je přesně určit pojem specialista. S tím souvisí stanovení pravidel pro změny, a to například při odvolání specialisty, který neplní své úkoly, nebo naopak rozšíření počtu specialistů v případě jednoznačně prokazatelné nové činnosti, která je v zájmu medicínském, eventuálně ekonomickém. Kromě platů se na nemocničních chodbách v minulých měsících také probírala causa úniku dat, tedy nález CD s rentgenovými snímky v českobudějovické Stromovce. Jaký je váš názor na tuto věc? Většina našich zaměstnanců se již setkala s tím, že kontrolujeme, eventuálně přepracováváme všechny předpisy a jejich realizaci, související s ochranou dat. Jde o obrovský objem práce, neboť souvisí s kontrolou zacházení s veškerou (tedy nejen zdravotnickou) 4 Úvodník předsedy představenstva MUDr. Břetislava Shona

3 papírovou i počítačovou dokumentací. Souvisí s tím ale i požární bezpečnost, ochranné pomůcky atd. Najali jsme firmu, která se touto problematikou zabývá, aby provedla v nemocnici audit. Od dubna tak máme k dispozici první výsledky a doporučení, co všechno je třeba změnit. Potom teprve začne obrovský kus práce, který pod vedením zodpovědných pracovníků bude každý muset udělat. Upozorňuji, že v tomto případě budeme tvrdí a nekompromisní. Až bude vše tak, jak má být, požádáme o některou z akreditací. Máte někdy bezesné noci? Bezesných nocí jsem za tři roky ředitelování zažil velmi mnoho. Asi většina si umí představit stav, kdy uleháte do postele, např. před státní zkouškou z chirurgie, a snažíte se v hlavě narychlo proběhnout celou obsáhlou problematiku chirurgických nemocí. Přesně tak se dnes opotím, když se snažím v hlavě v rychlosti zrekapitulovat všechny věci, které se denně průběžně řeší. Patřily mezi noční oblíbené téma poplatky? Ano. Chci říci jen jedno: Vážení a milí spolupracovníci, děkuji vám znovu za váš skvělý přístup k pacientům při jejich vybírání v našich ambulancích i během hospitalizace. Jsem velmi rád, že nedošlo ke zhoršení mezilidských vztahů mezi pacientem a zdravotníkem. To byla jedna z mých největších obav. Co nás čeká do konce pololetí? Práce, práce a zase práce, a potom konečně dovolená. Rozhovor připravila PhDr. Marie Šotolová ZPRÁVY MANAGEMENTU Náměstek pro řízení kvality a bezpečnosti Nemocnice České Budějovice, a. s. posílila své vedení ustanovením funkce náměstka pro řízení kvality a bezpečnosti poskytované péče, kterou od vykonává MUDr. Jozef Filka, CSc. (58). Původní zaměření dr. Filky byla pediatrie, které se do roku 2002 věnoval v rodných Košicích. Ve svém oboru se jako primář tamější Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice s poliklinikou i externí pedagog košické lékařské fakulty především zaměřoval na dětskou nefrologii, hematologii, farmakoterapii, intenzivní medicínu a všeobecnou pediatrii. Pediatrii se věnoval i po svém přestěhování do Písku, kde pracoval do letošního května v nemocnici. V posledních čtyřech letech byl zároveň náměstkem písecké nemocnice, mimo jiné pro řízení kvality zdravotní péče. Během jeho působení získala nemocnice v Písku akreditaci Spojené akreditační komise ČR. Pedagogicky působí i v jižních Čechách, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. MUDr. J. Filka, CSc. má za sebou velmi bohatou publikační, přednáškovou a vědecko-výzkumnou činnost. V rámci svých mezinárodních aktivit absolvoval stáž v americké dětské nemocnici Hasbro Children s Hospital v Providence. Širší rozhovor s panem náměstkem na téma bezpečnosti v nemocnici přineseme v příštím vydání Zpravodaje. Šot 5

4 240 MILIÓNŮ KORUN PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O PACIENTY Nemocnice České Budějovice, a. s. letos dokončí významné investice do zkvalitnění medicínské péče. Jejich objem přesáhne 240 miliónů korun. Náklady spojené s modernizací plně hradí nemocnice ze svých vlastních zdrojů. V březnu otevřel hejtman Jihočeského kraje nově zrekonstruované pracoviště invazivní kardiologie se dvěma novými angiografickými jednotkami.více se dozvíte na následujících stranách Zpravodaje. Mezi další investiční akce českobudějovické nemocnice letos patří vybudování prvního pracoviště svého druhu na jihu Čech pro centrální ředění cytostatik včetně ordinace na jejich ambulantní aplikaci a prostor na ambulantní aplikaci infuzních roztoků. Neméně důležitou akcí zejména pro internu je rozšíření ambulantních prostor v krčku mezi interním pavilonem a pavilonem centrálních laboratoří, kam budou soustředěny další interní ambulance, které jsou v současné době v jiných nemocničních pavilonech. Koncentrací interních ambulancí do jednoho místa se zvýší komfort pro pacienty. Všechny tyto investiční akce začaly vloni a měly by skončit do poloviny letošního roku. Klíčovou a nejnáročnější investicí je rekonstrukce a modernizace celého anesteziologicko-resuscitačního oddělení a takzvané Emergency, tedy akutního příjmového prostoru, kde jsou soustředěny veškeré úrazové ambulance, diagnostické a akutní zákrokové místnosti. Náklady včetně peněz na přístrojové vybavení v podobě nového počítačového tomografu, angiografického kompletu a plně digitální skiagrafie dosáhnou 180 miliónů korun, zdůrazňuje ing. Jan Švejda, MBA, člen představenstva nemocnice. Tato modernizace povede ke zkrácení čekacích dob na ošetření. Podmínkou je plánované rozšíření počtu ambulancí a oddělení ambulancí pro drobné úrazy od ambulancí pro vážné situace, například dopravní nehody. Velkým přínosem oproti minulosti bude úzké a logické propojení diagnostických přístrojů, zákrokových sálů a dalších míst akutní a ambulantní medicínské služby anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pacienti jistě přivítají skutečnost, že do konce prvního pololetí tohoto roku přibude v největším pavilonu C další počítačový tomograf. (Tisková zpráva) VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S V červnu vydala nemocnice České Budějovice, a. s. svou výroční zprávu za rok Z obsahu vybíráme: Nemocnice disponovala lůžky, z toho jich bylo1 267 akutních. Hospitalizovaných bylo vloni osob. Nemocnice investovala v roce 2007 celkem ,- Kč. Z toho do zdravotnických přístrojů ,- Kč. Uskutečnilo se operací. Pracovalo zde 388 lékařů. Středních zdravotnických pracovníků je Ostatních zaměstnanců mimo zdravotnické obory 291. Celkový počet zaměstnanců byl osob. To představuje proti roku 2006 pokles o necelých 5 %. Průměrná mzda činila ,- Kč, proti roku 2006 stoupla tedy o 10 %. Výnosy Nemocnice České Budějovice, a. s. v roce 2007 představovaly ,- korun. Náklady činily vloni ,- Kč. V meziročním porovnání stouply náklady o 6,1 %, zatímco výnosy o 6, 6 %. (Šot) 6

5 STALO SE Návštěva ministra zdravotnictví Ve čtvrtek 6. března brzdilo na našem parkovišti vládní vozidlo. V doprovodu hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka se v době zjitřených emocí v souvislosti s reformou zdravotnictví přijel do Nemocnice České Budějovice, a. s. setkat se zdravotníky MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví ČR. Ministra Tomá e Julínka provedl po Horním areálu p edseda p edstavenstva Nemocnice eské Bud jovice, a. s. MUDr. B etislav Shon spole n se sv m zástupcem MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA. Prohlídka areálu prob hla v rychlém tempu. D vodem ministrovy náv t vy bylo objasnit zam stnanc m chystanou reformu zdravotnictví. B hem sch zky, které se zú astnilo n kolik desítek zam stnanc v ech profesí se ministr pochvaln zmínil o úsp né transformaci eskobud jovické nemocnice a naopak vyslechl podporu od jiho eského hejtmana. Na záv r náv t vy se ministr za zv dav ch pohled noviná podepsal do kroniky. Záznam si m ete p e íst... Mimochodem p i pohledu na datum si pan ministr vzpomn l, e druh den má jak on, tak jeho mluv í Tomá Cikrt svátek. A pak u do lo na neformální diskuzi se leny vedení spole nosti a p edání kní ky o na í historii. 7

6 Pavilon C centrem pozornosti bylo ve foyeru pavilonu C vidět mnohem více tmavých obleků nežli bílých uniforem. Za účasti nejvyšších představitelů Jihočeského kraje a Města České Budějovice, hejtmana RNDr. Jana Zahradníka i primátora Mgr. Juraje Thomy uvedl předseda představenstva nemocnice MUDr. Břetislav Shon do plného provozu hned tři pracoviště. Jednak katetrizační sály na kardiologickém oddělení, jednak nový lineární urychlovač onkologického oddělení. Hosté si nové přístroje prohlédli se skutečným zájmem, o čemž svědčily desítky zvídavých otázek. MUDr. Ladislav Pešl v pozici ředitele kardiocentra byl vzácným hostům plně k dispozici. Jak je patrné, pro primátora města nebyla prohlídka nového urychlovače, který předvedl vrchní laborant Mgr. Lubomír Francl, zdaleka jen formální záležitostí. Zprávy o této události přinesla všechna média. V obležení novinářů byl nejen předseda představenstva MUDr. Břetislav Shon. Nemocniční zpravodaj využil přítomnosti MUDr. L. Pešla a MUDr. Y. Mrázové k prosbě o články, které by nově otevřená pracoviště přiblížily zdravotníkům naší nemocnice. 8

7 Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a. s. poskytuje po 10 letech své existence komplexní péči MUDr. Ladislav Pešl Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice a. s. vzniklo zahájením provozu kardiologického oddělení na podzim roku Hlavním důvodem jeho vzniku byla značná časová prodleva daná převozem pacientů s akutním infarktem myokardu z jihočeského regionu na pražská pracoviště, kde jim byly prováděny kardiointervenční výkony s cílem trvale obnovit průtok akutně uzavřenou věnčitou tepnou. Společná ovladovna obou pracovišť Protože součástí nového kardiologického oddělení byl i katetrizační sál, mohla být na jaře roku 1999 zahájena tolik potřebná nonstop péče o pacienty s akutním infarktem myokardu pro celý jihočeský region. Snaha o poskytování komplexní péče kardiologickým pacientům pokračovala na jaře roku 2000 vybudováním a otevřením kardiochirurgického oddělení. Péče v oblasti intervenční kardiologie a kardiochirurgie představuje dva ze tří pomyslných pilířů, o něž se v současnosti opírá každé plnohodnotné kardiocentrum. Třetím pilířem je rozvinutá arytmologická a kardiostimulační péče, a tu zůstávalo českobudějovické kardiocentrum svým pacientům nadále dlužno. Proto byla po dohodě vedení kardiocentra s managementem nemocnice podniknuta v letech série kroků vedoucích k soběstačnosti i v této oblasti. Po složitých, ale korektních a nakonec zdárných jednáních s odbornou společností a zdravotními pojišťovnami dnes může naše kardiocentrum poskytovat i kompletní arytmologickou a kardiostimulační péči (radiofrekvenční ablace, implantace ICD, implantace biventrikulárních systémů, atd.). Vybudování nového katetrizačního traktu v přízemí pavilonu C bylo tedy dáno jednak potřebou zcela nového katetrizačního sálu určeného nově prováděným výkonům v oblasti arytmologie a kardiostimulace a rovněž potřebou obnovy katetrizačního sálu pro intervenční kardiologii po 10 letech nonstop provozu. Za tuto dobu bylo na tomto pracovišti provedeno přibližně diagnostických a intervenčních výkonů. Celá stavební rekonstrukce probíhala za plného provozu kardiocentra a trvala 6 měsíců. V nově otevřeném katetrizačním traktu kardiocentra se nacházejí dva nové katetrizační sály, první původní, nově rekonstruovaný pro intervenční kardiologii a druhý zcela nový pro arytmologii. V prvním sále pro intervenční kardiologii je instalována nová angiografická jednotka se stropním závěsem Integris Allura Xper FD20 firmy Philips a nová registrační jednotka firmy Mennen Medical Horizon SE, dále se v sále nachází přístroj pro intravaskulární ultrazvuk včetně virtuální histologie firmy Volcano, přístroj k určování fyziologické významnosti stenóz firmy Volcano a přístroj Angio- Jet pro trombektomie firmy Possis. 9

8 Druhý sál je vybaven novou angiografickou jednotkou se stropním závěsem Integris Allura Xper FD 10 firmy Philips, elektrofyziologickou jednotkou LabSystem Pro EP firmy Bard, 3D navigačním systémem Carto XP EP firmy Biosense Webster, generátorem RF proudu pro ablace Stockert EP Shuttle 100 firmy Biosense Webster a přístrojem pro intrakardiální ultrazvuk firmy Johnson&Johnson. Oba sály mají společnou prostornou ovladovnu a v zadní části traktu se nacházejí dvě denní místnosti a sklad. Na nově zrekonstruovaném sále pro intervenční kardiologii je možno v současné době z diagnostických výkonů provádět rtg vyšetření srdečních dutin a cév, měření tlaků a tlakových gradientů v jednotlivých srdečních oddílech nebo mezi nimi, oxymetrii, měření minutového výdeje, intrakoronární ultrazvuk, stanovení koronární a frakční průtokové rezervy, z terapeutických výkonů lze provádět perkutánní koronární intervence, katetrizační uzávěry PFO, ASD, VSD, PDA, PVL a TASH. V novém sále pro arytmologii jsou prováděna kompletní elektrofyziologická vyšetření, katetrizační ablace supraventrikulárních i komorových tachyarytmií a implantace biventrikulárních systémů. Provoz sálu pro intervenční kardiologii je zajištěn po personální stránce třemi plně licencovanými lékaři, čtyřmi sestrami a jednou radiologickou asistentkou, provoz arytmologického sálu dvěma plně licencovanými lékaři, pěti sestrami a jedním technikem. Na každém sále se pracuje průměrně 12 hodin denně. Čekací doba pro elektivní výkony nepřesahuje dobu jednoho týdne. V případě servisu angiografické jednotky jednoho sálu lze v případě akutní potřeby ošetření pacientů provést na druhém sále. Vybudováním a zahájením provozu arytmologického pracoviště je završena téměř desetiletá snaha lékařů českobudějovického kardiocentra o poskytování komplexní superspecializované péče v oborech kardiologie a kardiochirurgie. Spádovou oblastí pro intervenční kardiologii je celý Jihočeský kraj, spádovou oblast pro kardiochirurgii a nově poskytované výkony v oblasti arytmologie a kardiostimulace představuje celý jihočeský region, téměř polovina kraje Vysočina a malá část Plzeňského kraje. Českobudějovické kardiocentrum patří v současné době k nejvýkonnějším kardiocentrům v celé České republice. Ročně je v něm přijato k hospitalizaci kolem 4500 pacientů, intervenčně ošetřeno kolem 1700 pacientů, operováno je kolem 600 pacientů a kolem 350 pacientů má implantován kardiostimulátor. Ambulantně je ošetřeno kolem 5000 pacientů. V rámci nově prováděných arytmologických a kardiostimulačních výkonů předpokládáme každoročně 100 implantací kardioverterů, 130 implantací biventrikulárních systémů a 500 radiofrekvenčních ablací. Otázky indikací a nová pracoviště kardiocentra Doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, PhD., prim. MUDr. František Toušek, FESC Naučit lékaře indikace k arytmologickým zákrokům byla jedna z hlavních priorit Kardiocentra před otevřením nových pracovišť. Nejprve zde proběhly semináře, kdy vedoucí lékař arytmologické skupiny Doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, PhD. seznámil lékaře s indikacemi, technikou a dobou trvání arytmologických intervenčních výkonů a dojednaly se zásady péče o nemocné na lůžkách kardiologického oddělení. 10

9 Následovala expanze vně nemocnice - série seminářů pro internisty a kardiology v jednotlivých okresech, pořádané pod záštitou primářů interních oddělení jednotlivých okresních nemocnic. Na těchto pracovištích jsme s kolegy domlouvali kromě odborných prezentací i konkrétní kroky budoucí spolupráce kontaktní telefony, maily, faxy, možnosti zpětných překladů pacientů mezi nemocnicemi, doladění kontrol pacientů po intervenčních arytmologických výkonech atd. Lékaři v terénu dostali i stručné indikační tabulky, které naleznete na v sekci Pro zdravotníky. Nový lineární urychlovač v Nemocnici České Budějovice. a. s. MUDr. Ivona Mrázová Ekonomický ředitel Ing. Jan Švejda a člen dozorčí rady nemocnice Ing. Miroslav Dvořák byli u zrodu myšlenky koupit nový urychlovač. Mgr. Petr Malecha z onkologického oddělení přibližuje, co vše nový přístroj dovede. Investice v hodnotě přibližně 70 milionů korun, zcela hrazená z vlastních zdrojů nemocnice, přispěla ke zvýšení kvality péče o onkologické pacienty na jihu Čech. Onkologické oddělení je zařazeno do sítě 18 komplexních onkologických center v České republice. Ročně je zahájena léčba u více než 1000 nových pacientů. V současné době je oddělení velmi dobře technicky vybaveno - disponuje dvěma lineárními urychlovači, jedním rentgenovým ozařovačem a jedním ozařovačem pro brachyterapii. Spolu s druhým lineárním urychlovačem byl instalován špičkový simulátor Acuity, umožňující simulaci a verifikaci ozáření. Jeho příslušenství zajišťuje digitalizaci rentgenového obrazu, lze na něm provést CT řezy potřebné pro plánování léčby. Lineární urychlovač Clinac 2100C/D umožňuje provádět verifikační snímky během léčby Portal Vision. Ty slouží k ověření, případně k úpravě polohy pacienta v průběhu ozařování. Práce na dvou lineárních urychlovačích přináší možnost ozářit větší množství pacientů. Vzájemná zastupitelnost přístrojů navíc zabrání přerušování léčby v případě opravy či pravidelné servisní prohlídky lineárního urychlovače. V léčbě se využívá vedle standardních technik i konformní radioterapie, která přizpůsobuje plánování ozařovaného objemu nepravidelnému tvaru nádorů, a tím šetří okolní zdravé tkáně. V roce 2007 bylo postupně zahájeno ozařování technikou IMRT - ozařování modulovanou intenzitou svazku. Zavedení techniky IMRT klade zvýšené nároky na technické a personální vybavení oddělení a přesné provedení všech kroků v procesu přípravy, plánování a vlastního provedení radioterapie. Trochu statistiky pro představu práce na lineárním urychlovači: Za rok 2007 bylo v naší nemocnici ozářeno 913 pacientů, to jest frakcí. Z radiobiologického hlediska je nutno dávku záření rozdělit do několika menších částí frakcí (1-40). V průběhu každé frakce ozařujeme z více polí, těch bylo za loňský rok aplikováno Technika IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) je formou 3D konformní radioterapie, využívající proměnlivé intenzity svazku záření v průběhu ozařovaného pole. Tím dosahuje lepší prostorové distribuce dávky záření v cílovém objemu než dříve užívané techniky. Touto metodou lze provést ozáření konkávních a nepravidelně tvarovaných objemů při současném šetření zdravých tkání v okolí. Nejčastější indikací jsou nádory prostaty, hlavy a krku, gynekologické oblasti a dále reiradiace v již ozářeném terénu. U karcinomu prostaty oproti klasickým technikám lze při užití IMRT docílit snížení dávky v oblasti rekta a močového měchýře, a tedy i poiradiačních komplikací, při 11

10 zachování dostatečné dávky v tumoru. Nově probíhají studie s eskalací dávky v cílovém objemu ve snaze zvýšit kontrolu onemocnění. V oblasti hlavy a krku lze využít záměrně nerovnoměrného rozložení dávky v cílovém objemu, kdy na oblast makroskopického tumoru aplikujeme vyšší dávku než na oblast mikroskopického uzlinového postižení. Limitující jsou dávky na míchu, mozkový kmen, oči a zrakové nervy, výrazné zhoršení kvality života představuje xerostomie po ozáření slinných žláz, proto je snaha omezit i dávku v oblasti parotid a submandibulárních slinných žláz. Podmínkou dobrého ozáření je co nejpřesnější znalost rozsahu zhoubného nádoru a způsobů jeho šíření. Vedle klinického vyšetření využíváme řadu zobrazovacích technik (UZ, CT, MR, PET). Proces přípravy ozařování technikou IMRT je až několikanásobně delší než u klasického ozařování a zahrnuje: imobilizaci pacienta v ozařovací poloze pomocí termoplastické masky a jiných fixačních zařízení lokalizaci cílového objemu na simulátoru zhotovení plánovacího CT v ozařovací poloze zakreslení cílových objemů, kritických orgánů a dalších pomocných struktur do plánovacích CT řezů (někdy za použití fúze s jinými zobrazovacími technikami) stanovení dávek pro jednotlivé objemy a jejich zadání do plánovacího systému vlastní proces plánování, vyhodnocení a schválení plánu dozimetrické ověření plánu pomocí portálové dozimetrie a ve fantomu verifikaci polí na simulátoru Léčba se provádí na lineárním urychlovači vybaveném dynamickým mnoholistovým kolimátorem. V průběhu vlastního ozařování je nutná korekce polohy pacienta podle snímků zhotovených na urychlovači. Ozáření se provádí většinou z 5 až 7 polí, probíhá každý pracovní den a trvá od 15 do 30 minut, počet ozáření se pohybuje v rozmezí Od dubna 2007 do února 2008 jsme techniku IMRT použili v léčbě u 67 pacientů, z toho 57 pacientů bylo léčeno pro karcinom prostaty a 10 pacientů pro nádory centrální nervové soustavy a ORL oblasti. Na zavedení techniky IMRT na onkologické oddělení naší nemocnice mají zásluhu MUDr. Jana Vančurová, Mgr. Petr Malecha a Mgr. Pavel Kučera. Na závěr bych chtěla zmínit, že v roce 2007 vyšla historicky první česká monografie široce pojednávající o radiační onkologii pro lékaře Radiační onkologie P. Šlampa, J. Petera a dalších. Milou skutečností je, že se na publikaci podílely naše kolegyně, MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D. a Ing. Dana Králová. Zaslouží si upřímný dík za odvedenou práci a veliké uznání v onkologické odborné společnosti. Akreditační řízení pro gynekologii a porodnictví Prim. MUDr. Petr Sák, Ph.D. Pro specializaci gynekologie a porodnictví úspěšně skončilo akreditační řízení. V celkovém vzdělávacím programu, rozvrženém na minimálně pět let, je nutné absolvovat tříměsíční stáž na chirurgickém a interním oddělení. Nemocnice České Budějovice, a. s. získala akreditaci pro II. stupeň vzdělávání v oboru. V praxi to znamená, že základní výuka proběhne v okresních nemocnicích a před složením atestační zkoušky lékař povinně absolvuje devítiměsíční trénink na akreditovaných pracovištích II. stupně. Povinností odesílajících nemocnic je smluvní vztah s Nemocnicí České Budějovice, a. s. 12

11 Z toho vyplývá, že naši lékaři již nemusí za tímto vzděláním cestovat mimo nemocnici. Pro všechny lékaře z celé republiky trvá povinnost absolvovat tříměsíční atestační stáž na evropsky akreditovaném pracovišti. Těmi jsou v Čechách Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Na prvním místě je pacient K 1. lednu 2008 jmenoval předseda představenstva MUDr. Zuzanu Liptákovou (1963) primářkou Plicní léčebny Nemocnice České Budějovice, a. s. Paní primářko, asi se nebudete zlobit, když prozradím, že vaše jmenování bylo podmíněno složením 2. atestace. Takže nejdříve gratulace! Děkuji, kolegové vědí, že se člověk během několikaměsíčního studijního volna skutečně nenudí. Představa mého devítiletého syna, že je to doba vhodná k tomu, abych ho vozila do školy a kroužků, ta mě opravdu pobavila. Ani se mu nedivím, když bydlíte až za Budějovicemi - v Doubravici. Máme tam domek, kam jsme se přestěhovali z Vyššího Brodu, když skončila Plicní léčebna v Hrudkově. Do Pošumaví se ale vracíme, na chalupu. Máme to tam moc rádi, i když, jak říkám, jezdíme z venkova na venkov. Vy jste vůbec takový poutník po vlastech československých. My to máme trochu v rodině. Rodiče se z Moravy přistěhovali do Prešova, kde jsem se narodila. A já jsem zase potom při studiích Hygienické fakulty LF UK jezdila do Prahy. V roce 1988 jsme s manželem přesídlili do už zmíněného Vyššího Brodu. Ale také díky manželovi jsem byla se Slovenskem ve stálém kontaktu. Od listopadu 2005 je vaším domovem českobudějovická nemocnice. Jak se tu cítíte? Zdejší Plicní léčebna je proti Hrudkovu menší. Hlavně nepůsobí částečně jako léčebna dlouhodobě nemocných, ale skutečně jako zdravotnické zařízení výlučně pro léčbu plicních chorob včetně tuberkulózy. Celkem je tady padesát lůžek, z toho patnáct v izolovaném prostoru s podtlakovou klimatizací. Tato lůžka jsou právě pro nemocné TBC, kterým mají zajistit komfort v době nezbytně nutné izolace. Celková obsazenost je ovlivněná sezónně. Náš kolektiv tvoří dvanáct sester, dva lékaři a tři sanitářky. Co je vaší ambicí v nové funkci primářky? My se hodně věnujeme lidem s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dbáme na úpravu a zkvalitnění dlouhodobé terapie těchto nemocných, s cílem zabránit opakování akutních stavů. Využíváme například hospitalizace k nácviku inhalačních technik, edukujeme pacienty indikované k dlouhodobé domácí oxygenoterapii o efektivním a správném užívaní přístrojů k tomu určených. Ve Vyšším Brodě jsme například měli výborné zkušenosti s rehabilitací, kdy pacienti nacvičovali správné dechové návyky pod vedením odborného rehabilitačního pracovníka v tělocvičně, která byla součástí komplexu. Vzhledem k vynikajícím výsledkům této fyzioterapie bychom v českobudějovické léčebně chtěli v tomto duchu pokračovat. No a protože bez vzdělaného personálu to nejde, tak se snažím o pravidelnou účast všech sester na odborných seminářích pořádaných pneumologickou sekcí České asociace sester. Díky organizačním schopnostem vrchní sestry mám práci výrazně ulehčenou. 13

12 Pacienti si toho všeho váží? Pro mě je skutečně největší satisfakcí, když se nemocní cítí příjemně. Prostě: pacient, pacient, pacient Ale to víte, že je někdy někdo také naštvaný. Problém je třeba vysvětlit člověku s nemocí plic, který přes veškerá doporučení nepřestane kouřit, že svým přístupem sám omezuje léčebné možnosti, a často snižuje efektivitu léčby. Pomáhat ze všech sil, sem tam s někým bojovat nebojíte se vyhoření? My už jsme jednou skutečně vyhořeli, tak vyhořet obrazně už fakt nechci. Ale vážně, na vyhoření nemám čas. Kromě zaměstnání mám tři děti, nejstarší dcera sice už s námi není, ale zase se starám o maminku. Myslím, že každá žena ví, o čem mluvím. Jako kolektiv se snažíme předcházet vyhoření společnými mimopracovními aktivitami. Například v roce 2006 jsme si adoptovali na dálku holčičku z Nepálu, které se snažíme svou troškou ulehčit náročný život dětí v této zemi. Věřím, že dobře fungující kolektiv je a bude zárukou spokojenosti našich pacientů. Rozhovor připravila PhDr. Marie Šotolová Král pohádek přinesl dobrou náladu V rámci turné, doprovázejícího premiéru nové pohádky Nejkrásnější hádanka, přinesl odpoledne na svatého Valentýna dobrou náladu na Dětskou kliniku IPVZ Zdeněk Troška. Ahoj Péťo, já jsem Zdenda, začal svou návštěvu. Děti od něj dostaly pexeso s pohádkovými figurkami a sestry podpis se srdíčkem. Zvláště vyvedený autogram patřil sestřičce Růžence, protože milovaná maminka pana režiséra se jmenuje stejně. S panem režisérem si dokonce rádi popovídali i šestnáctiletí drsňáci, kteří se tu léčili po havárii na motorkách. Šot Stomatochirurgům slouží nový ortopantomogram prim. MUDr. Pavel Střihavka 14

13 Na konci února byl na stomatochirurgickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. uveden do provozu nový rentgenový přístroj Pro One firmy Planmeca s rozšířeným programovým vybavením. Jedná se o plně digitální přístroj s možností přenosu rentgenových snímků do PACS (Picture Archiving and Communication System systém, který umožňuje akvizici, archivaci a distribuci snímku v rámci nemocniční informační sítě). V základní výbavě je panoramatický (OPG) program, temporomandibulární program a sinus program k zobrazení čelistních dutin. V rozšířené programové nabídce jsou různé variace panoramatické projekce jako např. interproximální ortopantomogram k detekci kazů chrupu, ortogonální ortopantomogram k zobrazení nemocí parodontu. Dále nabízí dvojitý laterální - PA TMJ (zadopřední temporomandibulární) program a laterální TMJ program při 3 úhlech zobrazení. Tyto programy jsou vhodné k vyšetření onemocnění a poranění v oblasti čelistních kloubů. Laterální a středový sinus program v kombinaci se základním sinus programem umožňují zobrazení čelistní dutiny ve dvou kolmých rovinách. Lahůdkou v rozšířené programové nabídce jsou pak příčné řezy čelistí, které nám umožní zpřesnit rentgenovou diagnostiku v široké škále stomatologických onemocnění. Softwarové vybavení umožňuje mimo jiné individualizovat výslednou dávku záření v závislosti na velikosti pacienta a tvaru čelistí, měření velikosti patologické kostní léze nebo sledování změn v denzitě čelistních kostí. Umístěním ortopantomografu v prostorách stomatochirurgického oddělení získají především naši pacienti, protože rentgenologické i klinické vyšetření bude provedeno na jednom místě. Odpadne nutnost putovat za rentgenovým vyšetřením jinam a celková doba vyšetření se tak zkrátí. Stomatochirurgické oddělení je v současnosti jediným pracovištěm na území Jihočeského kraje, kde je toto rentgenové vyšetření dostupné v pracovní i v mimopracovní době. Co přináší perimetr Octopus, série 900 očnímu oddělení prim. MUDr. Jan Sattran Jde o náhradní přístroj za dosloužilé, více než šestnáctileté přístroje s jedním zásadním atributem. Tento perimetr firmy OCTOPUS, série 900 představuje v současnosti evropskou, ne-li světovou špičku ve vyšetřování zorného pole. Umožňuje všechny dosavadní metody perimetrie - kinetickou i statickou a vyšetřování v základech barevného spektra. Velmi důležité a prozíravé bylo zakoupení přístroje s plným softwarovým vybavením s řadou funkcí upřesňujících a urychlujících vyšetření, dále poskytuje kvalitativně nejpřesnější výstupy jednotlivých testů, které lze samozřejmě v čase automaticky porovnávat. Přístroj slouží pro pacienty naší spádové oblasti a dosavadní zkušenosti s jeho provozem jsou velmi dobré. Neonatologické oddělení měnilo inkubátory prim. MUDr. Milan Hanzl Pět inkubátorů SI 600, které začaly pomáhat dětem v l. pololetí, jsme získali jako obměnu za vyřazenou zastaralou techniku pro ošetřování novorozenců vyžadujících intermediární péči. Jako zajímavost lze možná zmínit, že jde o českou techniku, vyráběnou firmou TSE České Budějovice. Těší nás, že se na vývoji přístroje podílelo naše oddělení, protože nemocnice s TSE dlouhodobě spolupracuje. 15

14 Interní jednotka intenzivní péče a PiCCO2 MUDr. Ivo Staněk Od počátku roku je k dispozici pro pacienty na interní JIP nový moderní přístroj PiCCO2. V posledních letech se v intenzivní péči objevují stále častěji zařízení k intermitentnímu nebo kontinuálnímu měření srdečního výdeje různými způsoby. Technologie PiCCO vychází z analýzy tvaru pulsové vlny v kanylované tepně. Jde o relativně méně invazivní metodu ke stanovení hlavních hemodynamických parametrů u kriticky nemocných, která vyžaduje přístup do tepny a centrální žíly. Základním požadavkem intenzivní péče je zajistit optimální prokrvení a okysličení všech tkání v organismu. K posouzení stavu pacienta a určení správné terapie je třeba znát řadu údajů. PiCCO umožňuje odpovědět na otázky týkající se momentálního kardiovaskulárního stavu pacienta a reakce na terapii, posouzení stažlivosti srdečních vláken i množství mimocévní plicní vody. Tyto údaje modifikují množství podaných tekutin a způsob inotropní a vasoaktivní podpory. Výhodou přístroje je i možnost sledování trendů zaznamenávaných veličin až po dobu pěti dnů. Hlavní indikací k použití zařízení je léčba závažných a pokročilých forem šoku, septických stavů, srdečního selhání či zásadních poruch funkce orgánů. Význam nového transkraniálního doppleru (TCD) pro neurochirurgické oddělení MUDr. Jiří Fiedler Transkraniální doppler je přístroj, který umožňuje vyšetřit mozkovou hemodynamiku. Jeho užití lze rozdělit na tři velké oblasti: 1. Umožňuje jedno ze základních neurologických vyšetření, které dává dobrou informaci o cévách Willisova okruhu. Přes temporální kost se insonuje oblast kolem diencephala, která je ovinuta cévami výše uvedeného okruhu. Výsledkem je určení velocit, směru a některých indexů střední mozkové tepny (M1, M2), přední mozkové tepny (A1) a dvou segmentů zadní mozkové tepny (Pl,/2) Přes occipitální otvor lze vyšetřit bazilární tepnu. Při tomto vyšetření lze vyslovit podezření na neurovaskulární patologii a indikovat zobrazovací vyšetření. Toto vyšetření by mělo být v rukou neurologa. 2. Zajišťuje jednu z klíčových metod, jak monitorovat pacienta na jednotce intenzivní péče neurologicko-neurochirurgického typu. Např. intervence iktu. Pomocí transkraniálního doppleru, který běží v modu monitoračním (tzn., že cévy jsou insonovány dlouhodobě) lze sledovat výsledek zprůchodnění ucpané mozkové tepny (například M2). Další důležitou vlastností TCD je to, že je schopen dostat energii do stěny cévy. Je prokázáno, že jeho cílené půlhodinové působení na ucpanou cévu vede k jejímu zprůchodnění. Této metodě léčby iktu se říká sonotrypse a má stejné výsledky jako radiointervenční léčba. Tato léčba se může různě kombinovat s radiointervenční léčbou a systémovou trombolýsou. Další širokou možností užití těchto monitorací na jednotce intenzivní péče je sledování spasmů po akutním subarachnoidálním krvácení, průkaz mozkové smrti či nitrolební hypertense. 3. Lze využít pro insonaci mozkových tepen během několikaminutového období u pacienta, který je vystaven změnám vnitřního prostředí (například změna tense CO2), a tím i změnám regionálního mozkového průtoku (rcbf). Tyto testy se nazývají testy cerebrovaskulární reaktivity. Průkaz zhoršené reaktivity mozkových cév je jedním z klíčových indikačních požadavků k provedení extra-intrakraniální anastomosy u pa- 16

15 cienta s chronickým uzávěrem vnitřní karotidy. Touto operací se na neurochirurgii zabýváme 8 let a máme největší soubor těchto operací v ČR. K vyšetření používáme monitorační software, monitorační helmu na hlavu, monitorační sondy a přímé propojení měření kapnometrie s korelací velocit. Zakoupený transkraniální doppler je druhým, přenosným přístrojem na neurochirurgickém oddělení. Jeho součástí je monitorační helma, sondy a přímé propojení etco2 v monitoračním softwaru. Z toho vyplývá i hlavní užití nového přístroje na neurochirurgii: podrobnější vyšetření již patologických pacientů po zobrazovacích vyšetřeních či monitorace léčby. Několik slov k nově zaváděné technologii bipolární koagulace malis MUDr. Jiří Fiedler Neurochirurgická operace může být rozdělena na dvě fáze. První je klasická chirurgická, kdy se konvenčními metodami musí chirurg dostat skrz kost na mozek. Ve druhé fázi začíná vlastní neurochirurgie, která je založena na mikrochirurgickém principu. V pravé ruce drží chirurg bipolární pinzetu, kterou preparuje, koaguluje, podává co potřebuje, v levé drží odsávačku, kterou odsává, odtahuje. Při tom všem kouká do mikroskopu. Koagulace tenkých, ale někdy krvácivých cév je specifická, protože dochází k napalování cév k pinzetě. Bipolární koagulace Malis je nejlepší dostupná technologie, která minimalizuje toto napalování tkáně a umožňuje koagulovat cévy, které jsou pokládány prakticky za neřešitelné (hluboké feeder arteriovenózních malformací, malformované cévy vysoce prokrvených tumorů). Informace o novince na chirurgickém oddělení prim. MUDr. Vojtěch Louda Nový přístroj Sonoca 180 je určen na ošetření chronických ran. Aplikace nízkofrekvenčního ultrazvuku společně s roztokem pro ošetření ran vede ke zničení bakterií a jejich vyplavení. Pomocí ultrazvukového ošetření ran dochází k procesu kavitace, který má vysoce baktericidní účinky, pronikající hluboko do rány. Kavitace (mikroskopické bublinky plynu, které cyklicky implodují) ničí bakterie, viry a plísně. Ultrazvukové impulsy způsobují pronikání hojivého roztoku hlouběji do rozštěpené tkáně a vznik mechanického účinku vyplachování. PRÁVĚ TEĎ Nové radiodiagnostické centrum prim. MUDr. Petr Lhoták, Mgr. Dušan Hejna V současné době dochází k dokončování úprav nově vznikajícího diagnostického centra, které bude součástí Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s. Poskytne služby pacientům z pavilonu chirurgických oborů. Jedná se o komplex tří pracovišť, která na sebe jednotlivě navazují. Toto centrum bude provádět diagnostické a terapeutické výkony za pomoci nejnovějších technologií. Pracoviště budou vybavena 64řadým počítačovým tomo- 17

16 grafem disponujícím nejmodernějším softwarem. Dále zde bude 3D rotační angiografie pro neurovaskulární intervenční výkony. Stávající skiagrafické rentgenové zařízení nahradí moderní technologie pracující na principu přímé digitalizace. Výkonnost jednotlivých zařízení jednoznačně zvýší průchodnost pacientů a zajistí jim maximální komfort. Provázanost centra počítačovou sítí s klinickými pracovišti umožní okamžitou práci se získanými daty. Centrální laboratoře - integrovaný informační systém MUDr. Miroslav Verner, ředitel Centrálních laboratoří V Centrálních laboratořích vrcholí v současné době příprava na dobudování integrovaného laboratorního informačního systému, který by měl být základnou pro lepší komunikaci mezi Centrálními laboratořemi a klinickými pracovišti nemocnice. Integrovaný laboratorní informační a manažerský systém je jednou ze základních podmínek dokončení transformace Centrálních laboratoří jak po stránce provozní, tak zlepšení podmínek pro nadstavbové činnosti, které jsou v současné době stále více vyžadovány z pohledu komplexnosti služeb a prokazování bezpečnosti a kvality. Kvalitní informační systém hraje rovněž nezastupitelnou roli v certifikačních a akreditačních procesech. E learningová forma celoživotního vzdělávání radiologických asistentů Mgr. Lubomír Francl Jak jsem již informoval, Společnost radiologických asistentů ČR získala grant od Jihočeského kraje na e-learningovou formu certifikovaných kurzů, které jsou jednou z forem celoživotního vzdělávání radiologických asistentů. E - learning začal v září 2007 prvním kurzem. Postupně byly radiologickým asistentům bezplatně zpřístupněny čtyři kurzy: Analogová a digitální skiagrafie, Zobrazování v mammární diagnostice, Teleterapie (certifikované kursy zařazené do systému celoživotního vzdělávání) a Zdravotnická angličtina, která sice není zařazena do systému celoživotního vzdělávání, nicméně poslouží k prohloubení znalostí angličtiny s důrazem na terminologii pro profesi radiologický asistent. Každý e - learningový kurz obsahoval články s texty (+ audio, video, grafy, schémata, obrázky, fota), cvičení pro samostudium s návody k řešení, hodnocené úkoly, autotesty a závěrečný test (kromě Zdravotnické angličtiny, kde test není). Certifikované kurzy zařazené do systému celoživotního vzdělávání byly přístupné studentům po dobu dvou měsíců, kurz Zdravotnická angličtina byl k dispozici přihlášeným neomezeně po celou dobu trvání programu, tedy do března 2008, a studující tak měli dostatek času na prostudování i opakování. Do této formy studia se přihlásilo celkem 504 zájemců z řad radiologických asistentů z celého státu. O tom, že studium včetně závěrečného testu bylo poměrně náročné, svědčí i čísla hovořící o úspěšnosti studia: Kurz Analogová a digitální skiagrafie: z 279 přihlášených nebylo úspěšných 58, což je 20,8 %. Kurz Teleterapie: z 59 přihlášených nebylo úspěšných 25, což je 42,4 %. Kurz Zobrazování v mammární diagnostice se skládá z teoretické a praktické části, a byl ukončen k Přihlášeno bylo 48 asistentů, úspěšně kurz dokončily 32 osoby. Kurz Zdravotnická angličtina měl 120 frekventantů. 18

17 Vzhledem k tomu, že grant Jihočeského kraje končí v červnu 2008, probíhají uvnitř Společnosti radiologických asistentů ČR jednání o dalším trvání e - learningové formy certifikovaných kurzů. O výsledku jednání budeme včas informovat. STANE SE Projekt NUTRAFISH Doc. MUDr. Petr Petr, PhD. Menza Jihočeské univerzity ve spolupráci s pracovištěm klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice a. s., z podnětu a za finančního přispění Jihočeského kraje připravila akci Prostřený stůl. Co to znamená? Od počátku května menza předkládala pokrmy z rybího masa, a to v rámci objednávkových jídel. Ryby byly do jídelníčku zařazovány v množství a časovém rytmu, aby průměrná spotřeba rybího masa těch, kteří budou tuto variantu volit, podstatně přesáhla stávající celostátní průměr. Projekt nese označení NUTRAFISHnutraceutický význam ryb. Ti, kteří volili jídla z prostřeného stolu, si mohli nechat bezplatně zjistit hladinu cholesterolu, a to jak před zahájením pravidelné konzumace jídelníčku se zvýšeným obsahem rybího masa, tak při jejím ukončení. Projekt bude vyhodnocen k Bude podáno celkem jídel u strávníků menzy Jihočeské university. Podrobnosti na webových stránkách Prostřený stůl je od nepaměti symbolem nabídky, pohostinnosti a pozvání ke společenství. A to v užším i v přeneseném slova smyslu. Nejen chlebem živ je člověk, ale i slovem. V dnešní uspěchané době se zdá, že cynicky upřímná maxima L. Feuerbacha, že totiž člověk je to, co jí, nabývá nového a velmi pozitivního rozměru. Strava by měla nejen sytit a chutnat. Musí mít i další, konkrétní funkce. Měla by nás také učinit zdravějšími, odolnějšími, životaschopnějšími (Koncept funkční stravy functional food). Vtipné, Orwella parafrázující rčení prof. S. Heydena: čtyři nohy špatně, dvě nohy lépe, žádné nohy nejlépe vystihuje fakt, že z hlediska funkční stravy je maso čtyřnožců poněkud zastíněno masem drůbežím, přičemž vítězem na této stupnici je nepochybně maso rybí. Autoři a realizátoři projektu NUTRAFISH si předsevzali, a doufají, že za pomoci nás všech v této snaze uspějí, přiblížit se co nejvíce krásné, více nežli dvě a půl tisíciletí staré myšlence zakladatele medicíny Hippokrata: Nechť je tvá strava tvým lékem a tvůj lék stejně přirozený jako tvá strava JEDNOU VĚTOU Dne přišlo díky českobudějovickým hokejistům na konto Dětské kliniky korun. Na snímku jsou MUDr. Alena Smrčková, která šek za nemocnici převzala, člen představenstva HC MOUNTFIELD, a. s. ing. František Lošek a jednatel společnosti Topmen, s.r.o. Libor Stojan. Proč právě korun? To je násobek nastřílených gólů českobudějovického mužstva na domácím ledě x 500,-Kč. Jak je vidět, fandit domácím je třeba! (Šot) 19

18 Na psychiatrickém oddělení proběhla výměna oken, takže je budova zvenku hezčí a uvnitř teplejší. Organizačními změnami jsme získali další prostory, ze kterých jsme udělali pokoje pacientů, a tak je většina pokojů již jen dvou nebo třílůžkových. prim. MUDr. Jan Tuček Na rohu budovy dárců krve byla otevřena nová prodejna Zelená hvězda, patřící do skupiny Braun. Zvláště dobře je zásobena zdravou a hezkou obuví. Foto Bohumír Langmaier V letošním roce budou dostávat zdarma všechna oddělení pro potřebu svých pacientů nový časopis 40+ Moje generace (www.mojegenerace.cz), zaměřený na zdravý životní styl a lázeňství pro lidi nad čtyřicet let. Nepravidelně také posílá na naši adresu různé časopisy z neprodaného nákladu firma Prevence mozkové mrtvice byla tématem úterý 27. května. Z iniciativy MUDr. Miroslavy Nevšímalové a MUDr. Františka Pfeifera se vůbec poprvé v naší nemocnici v rámci celostátní osvětové kampaně konaly přednášky o léčbě a prevenci cévní mozkové příhody, součástí kterých bylo i ultrazvukové vyšetření přívodních tepen mozku. Zájem vysoce překročil všechna očekávání. Text a foto Šot Dopolední program zahájil primář nervového oddělení MUDr. A. Wierer za účasti obou iniciátorů akce. V hodin se do přednáškového sálu Infocentra nevešla už ani jediná další židle. Na přednášky přišlo postupně 180 lidí. 20

19 Zájem o vyšetření byl tak velký, že sestry musely začít vydávat pořadové lístky a pomoci přišli i předem domluvení lékaři z jiných oddělení. MUDr. František Pfeifer oči od monitoru celý den neodtrhnul. Pacienti se na lůžku střídali doslova po minutách. Celkem proběhlo 150 vyšetření. Řekni mi, co čteš PhDr. Marie Šotolová a já ti řeknu, kdo jsi. Zajímala by mě odpověď, když bych se přiznala, že jsem pár hodin hltala nemocniční kroniky. Nikoli ovšem letopisy z prvopočátků existence nemocnice, ale z éry sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Více či méně jsou skryty na různých odděleních, rudé a v každé s nápisem Kronika BSP. (Poznámka pro mladé čtenáře: BSP = Brigáda socialistické práce. Přelož si do dnešní řeči - pracovní tým, který měl být politicky na výši, trhat pracovní rekordy a trávit spolu zvesela volné chvíle.) Valnou část jejich obsahu tvoří zápisy ze schůzí BSP, desítky pohlednic z dovolené, k vánocům, velikonocům, spousta svatebních oznámení a následně fotografií miminek, novinové články na téma kapitalistický agresor a hrdinný komunistický lid, programy společně navštívených divadelních představení, snímky ze zájezdů do NDR, z návštěv Země živitelky, Muzea dělnického revolučního hnutí, malůvky k 1. máji a tak dál. Vždyť víte, jaká byla doba Kromě výjimek končí těsně před 17. listopadem I kdyby v nich byl jen výše uvedený výčet, jsou výmluvným svědectvím. V kronikách je však ukryto mnohem víc. Tím vůbec nemám na mysli dodnes trochu výbušnou směs jmen lidí, chválených za příkladný postoj k tehdejšímu režimu. Ani přehlídku módy včetně nažehlených čepečků a minisukní sester či oděvů pro volný čas typu tepláky. Nebo dobovou oblibu toho kterého jídla a pití, podávaného při různých sešlostech. Najdou se v nich totiž perličky. V květnu 1981 navštívili své kolegy pražští urologové. Pivo točil MUDr. Břetislav Shon - nynější předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. za dohledu MUDr. Petra Pumpra - současného předsedy představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. Rok Interna 1. C: Tady si do kroniky namalovali MUDr. Ivana Vonkeho. 21

20 Kronika očního oddělení: Večeře byla výborná. To jistě dosvědčí pan dr. M., který se ukázal jako největší jedlík. Nejen, že snědl smažené brýle s oblohou, ale ještě potom si dal kuře po čínsku. Jídlo bylo častým tématem záznamů. V kronice koronární jednotky se píše cestou jsme v Kameňáku koupili 4 buřtíky, rohlíky a limonády... Jenže na fotografii je 5 sester. Jakpak se podělily? Na konci zápisu se to dozvíte u netřebického rybníka jsme si udělaly táborák. Chutnalo všem, ale bylo toho málo. Za dalších 18 stran a rok se Pečené buřty opakovaly. A hádejte, co se podávalo o pár listů dál na Mrhalu? A na podzim znovu? Asi aby si to děvčata vynahradila. Kronika Interny A popis jednotlivých zaměstnanců: MUDr. Václav M. (Kocourek). Otec Tomáše. Záliby: autíčka malá i velká, krásné dívky. Víbůh, že když potkávám onoho pana doktora třicet let poté, ani ve snu bych v něm nehledala Kocourka se slabostí pro něžné pohlaví. Co se člověk nedozví! Volby pacientů očního oddělení. I kdyby ty volební lístky neviděli, stejně by to bylo fuk. Důležitý byl hmat - vhodit. Oddělení XY :,,V rámci ústavu jsme získali 1. místo za nástěnku k výročí VŘSR. Tak se na nás štěstí přece jen usmálo!!! Kronika Brigády socialistické práce Interny A: Pohlednice, odeslaná ze Zlivi nese text: Kéž Vám Bůh žehná v práci pro nemocné! Poděkování za poskytnutou péči v nejrůznějších formách, byť bez kouzla nechtěného, nechybí snad v žádné z kronik. Jedno je například ve vietnamštině. Pod dalším je podepsán Václav Neckář Normální vztah k životu prosvítá kronikami i přes proklamace. Kronika psychiatrického oddělení: Kromě záležitostí pracovních oznámila nám, že si zakoupila psa (kokršpaněla) a tak kolektiv vymýšlel vhodné jméno. Shodli jsme se, že fenka bude pokřtěna jako Arina. 22

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Strukturovaná péče v radioterapii Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Postavení RT v léčbě nádorů 25% Chirurgie Radioterapie 55% 15% Chemoterapie 5% SBU. The Swedish council

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 31.8.2006 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více