dle rozdělovníku Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-3/ / KALÁN Roman/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dle rozdělovníku Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-3/2010-403 / KALÁN Roman/ 241 9.10.2012"

Transkript

1 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Sokolovská 875/167, Karlovy Vary tel.: , fax: , ID dat. schránky: 62zid8n dle rozdělovníku Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-3/ / KALÁN Roman/ Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen katastrální úřad ) Vám oznamuje, že v budově Městského úřadu Jáchymov, náměstí Republiky 1, v Informačním centru, v místnosti xxx, v období od do , vždy v pracovních dnech od 8.00 do hod. a od do hod., podle 16 odst. 1 zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Jáchymov obce Jáchymov. Ve čtvrtek , v pondělí a ve středu , vždy od 8.00 do hod. a od do hod., bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen zaměstnanec obce ). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o nemovitostech, které vlastní nebo ke kterým je v jeho prospěch zapsáno jiné věcné právo (zástavní právo, věcné břemeno, věcné právo předkupní), bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti: 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí ( 15 katastrálního zákona). 2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [ 27 písm. g) katastrálního zákona]. 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence ( 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel. 4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad ( 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního operátu není na překážku vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

2 5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní ( 17 odst. 1 katastrálního zákona). 6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát ( 17 odst. 2 katastrálního zákona). Ing. Libor Tomandl, v. r. ředitel katastrálního pracoviště Rozdělovník: 1 x Asník Jiří, Rašovická 722, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x Janeček Bedřich, Příčná 191, Otvice, Jirkov 1 1 x Faigl Miroslav, Fr. Kouby 98, Vrapice, Kladno 3 1 x Vyšinková Zuzana, Labská 376/9, Kunratice, Praha x RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, x Prchlík Luboš Ing., Pálavská 1345/12, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Šindler Evžen, Kordačova 1099, Kladno, Kladno 4 1 x PACK TRADE, s.r.o., Sídliště 638, Rotava, Rotava 1 1 x Schön Petr Ing., Vavřenova 1171/10, Braník, Praha x Laksar Luboš, Polní 469, Kamenné Žehrovice 1 x Tůmová Markéta Ing., Víta Nejedlého 1551, Kladno, Kladno 1 1 x ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín 2 1 x Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha - Nové Město, x Nejedlá Zdenka JUDr., Úvalská 609/12, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Kűhnelová Hana, Barrandova 2576, Kladno, Kladno 1 1 x Repiský Josef, Dolní Žďár 55, Ostrov nad Ohří 1 x Zajíc Petr, 28. října 246, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 1 1 x Gleich Svatopluk Ing., Nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Vinohrady, Praha 3 1 x Hájek Pavel, manž. Maříkových 734, Dubí, Kladno 3 1 x Vopat Marek, Bezručova 4199, Chomutov, Chomutov 3 1 x Vopatová Dana, Bezručova 4199, Chomutov, Chomutov 3 1 x Klier David, Pelhřimovská 339/9, Michle, Praha 4 1 x Konečná Bohumila MUDr., Národní obrany 758/23, Bubeneč, Praha 6 1 x Bezděk Robert JUDr. CSc., Em. Zahrádky 891, Rozdělov, Kladno 4 1 x Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Národní 138/10, Nové Město, Praha 1 1 x Voráč Přemysl Ing. Doc. CSc., U Havlíčkových Sadů 1579/3, Vinohrady, Praha 2, 1 x Hořtová Marta, Závodní 240/16, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Sternadel Rudolf Ing., Sdružení 1341/39, Nusle, Praha 4 1 x Zwengová Ludmila, Brjanská 3016, Kladno, Kladno 1 1 x Zoubková Elfrieda, Brigádnická 708, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Volfík Jan, Waldhegerova 364, Bezděkovské Předměstí, Domažlice 1 1 x Smolová Milena, S. K. Neumanna 981, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Schrehardt Oswald, Na Vrchu 155/3, Hůrky, Karlovy Vary 1 1 x Fencl Jan, Karlštejn 274, Karlštejn 1 x Loukota Martin, Masarykova 470, Nové Sedlo, Nové Sedlo u Lokte 1 x Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha - Libeň, x Solař Jaroslav, Spořická 3808/8, Chomutov, Chomutov 1 1 x Koželuh Miroslav, Šrámkova 554, Zdice 1 x Pačan Pavel, Vykmanov 24, Ostrov nad Ohří 1 x Pačanová Denisa, Vykmanov 24, Ostrov nad Ohří 1 x Freisleben Richard, Tolstého 1062/19, Vršovice, Praha x Bělor Jaromír, Podolské nábřeží 250/14, Podolí, Praha 47 1 x Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, Dolní Rychnov

3 1 x Šaldová Marie, Chomutovská 746/11, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Kubešová Helena, Družební 1326/27, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Fürbach Jan, Dářská 873/17, Kyje, Praha 98 1 x Krejčová Lýdia, Lidická 1213, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Stárková Alena Ing., Vinohradská 2378/154, Vinohrady, Praha 3 1 x Stárek Tomáš RNDr., Vinohradská 2378/154, Vinohrady, Praha 3 1 x Olejník Ladislav, Mikulova 1576/14, Chodov, Praha x Fux Bohuslav, Žižkova 728/12, Stará Role, Karlovy Vary 17, 1 x Štětka Miroslav, Borecká 971, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Ondrašík Petr JUDr., K jezeru 885/51, Háje, Praha x Václavíčková Irena Ing.arch., Koptova 1034/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Pohořalá Jitka Ing.arch., Gerská 1253/46, Bolevec, Plzeň 23 1 x Palivec Vladimír Ing., Odborů 570, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Vaculíková Danuše, Brunclíkova 1761/26, Břevnov, Praha x Jirásková Alena, Junácká 1646/7, Břevnov, Praha 69 1 x Hladík Petr, Kollárova 1119, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Vítek Václav, Korunní 873/2b, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Bidrman Jan Ing., Družební 1278, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bidrmanová Vlasta, Družební 1278, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Sviták František, Počerny 116, Karlovy Vary 17 1 x Svitáková Magda, Počerny 116, Karlovy Vary 17 1 x Solař Zdeněk, Jáchymovská 343, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hosnedl Jiří Ing., Sibiřská 849/11, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Hosnedlová Luďka MUDr., Sibiřská 849/11, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Bílek Josef Ing., Hlavní třída 961, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rykl Jaroslav, Jasná II 1339/3, Braník, Praha 47 1 x Ryklová Vladimíra, Jasná II 1339/3, Braník, Praha 47 1 x Loukotová Ludmila, Krušnohorská 1080, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pšenička Jan, Heřmanova 1119/9, Holešovice, Praha 7 1 x Pšeničková Jana, Heřmanova 1119/9, Holešovice, Praha 7 1 x Haragová Jana, Příčná 900, Podbořany 1 x Rezák Martin Ing., Hlavní třída 692, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rezáková Ivana Ing., Hlavní třída 692, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Vainar Tomáš MUDr., Tomanova 2646/15, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Rondevaldová Zdeňka, Práchovna 406, Nové Město, Rokycany 3 1 x Keřková Marie, V zahrádkách 297, Ohrobec, Zvole u Prahy 1 x Plecitá Libuše Ing., Únětická 146, Statenice - Černý Vůl, Horoměřice 1 x Litomiská Jindřiška Ing., Vršovická 694/79, Vršovice, Praha x Sentenská Hana Mgr., Příbram VIII 135, Příbram 1 1 x Klabík Pavel, Finská 2251, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Štefková Ludmila Ing., Jakobiho 325, Petrovice, Praha x Makar Radek, Stará Ovčárna 46, Vítkov, Sokolov 1 1 x Cruz Laporte Eva, U Porcelánky 854, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Hašková Jaroslava, Pod Královkou 1942/1, Břevnov, Praha 69 1 x Laksarová Vanda, Polní 469, Kamenné Žehrovice 1 x Šimánek Miloš, Láz 213, Bohutín 1 x Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, Praha - Dejvice, x Ulrichová Alena, Jáchymovská 809, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Lomozová Eva, U Janovického potoka 494, Týnec nad Sázavou 1 x Pěkný Karel, Pod Lipkami 1414/30, Smíchov, Praha 5 1 x Krompholc Jiří, Gagarinova 718, Lobeček, Kralupy nad Vltavou 1 1 x Bělorová Alena, Podolské nábřeží 250/14, Podolí, Praha 47 1 x Přikrylová Jana Ing. CSc., Čelakovského Sady 432/12, Vinohrady, Praha 2 1 x Thomayer Adam, Husova 230/14, Staré Město, Praha 1 1 x Domanská Irena, Gabinova 823/2, Hlubočepy, Praha 52 1 x Formanová Alexandra, Vysočanská 241/109, Střížkov, Praha 9 1 x Haaková Hana, I. P. Pavlova 56/34, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Švajdlerová Irena, Boční 409/2, Bohatice, Karlovy Vary 4, 1 x Jakoubková Irena, Dolní Žďár 41, Ostrov nad Ohří 1 x Stehlík Miroslav, Seifertova 650, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hvizd Michal, Česká 146, Tašovice, Karlovy Vary 18 1 x Ondrašík Pavel, Za Humny 825/11, Ruzyně, Praha x Krejčová Lucie, Masarykova 1150, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šalomová Jana, Lošetická 1476/3, Radotín, Praha x VŠTJ TECHNIKA STROJNÍ, Karlovo nám. 293/13, Nové Město, Praha 2 1 x SKI Klub Karlovy Vary, Moskevská 1008/40, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1

4 1 x Český svaz biatlonu, U Pergamenky 1511/3, Holešovice, Praha 7 1 x Tělovýchovná jednota Ostrov, Studentská 1300, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nejdku, Husova 525, Nejdek, Nejdek 1 1 x Vrupis, spol. s r.o., Hodkovická 115, Kamýk, Praha x AGRUS s.r.o., Domažlická 1506/2, Žižkov, Praha 3 1 x TRAUM Activities a.s., Horoušany 100, Úvaly 1 x Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Hlavní 130, Husinec - Řež, Řež 1 x Lyžařský klub Mattoni - Slovan Karlovy Vary, Kolmá 835/21, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x S.L.O.N. - PLUS, s.r.o., Libušina 445/9, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha - Žižkov, x Sportovní klub Hubertus Karlovy Vary, Zámecký Vrch 390/1, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x TROMPETTER GUSS CS s.r.o., T. G. Masaryka 816/36, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Bidenko Ivan Ing. CSc., Evropská 677/150, Vokovice, Praha 6 1 x Sloup Stanislav, Pstruží 23, Merklín, Ostrov nad Ohří 1 x Vízdal Vladimír, S. K. Neumanna 1005, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Přibylová Jarmila, Potůčky 51, Potůčky 1 x Luňáček Jiří, Bulharská 688/25, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1, 1 x Just Bedřich, Okružní 650/17, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Chocholouš Jaroslav, Vyskytná 138, Vyskytná u Pelhřimova 1 x Šamanová Marie MUDr., Masarykova 171, Šťáhlavy 1 x Fuxová Anežka, Žižkova 728/12, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Šup Ivan, Kamenická 365/1, Holešovice, Praha 7 1 x Geyer Helmut, Jáchymovská 30, Abertamy 1 x Votava Stanislav Ing., Doubická 787/18, Dolní Chabry, Praha 84 1 x Skoupil Jaromír Ing., Černokostelecká 1808/127, Strašnice, Praha x Kynzlová Monika, Žitná 565/16, Nové Město, Praha 28 1 x Ondrašíková Radoslava, K jezeru 885/51, Háje, Praha x Potůček Václav, Karoliny Světlé 556/2, Dubí, Dubí u Teplic 1 1 x Lapáček Antonín Ing., Mezirolí 87, Nová Role 1 x Zacharda Petr Ing., nábřeží Jana Palacha 1217/32, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Křivanec Miroslav, Mariánská 388, Bochov 1 x Plecitý Stanislav Mgr., Únětická 146, Statenice - Černý Vůl, Horoměřice 1 x Solař Vladimír, nábřeží Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Macháček Jan, T. G. Masaryka 215, Pernink 1 x Chocholouš Rostislav, Roháče z Dubé 206/4, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Poduška Jaroslav, K Řečišti 159/8, Hradiště, Plzeň 26 1 x Krejčí Miloš Ing., Masarykova 1150, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bouzek Martin Ing., Lošetická 1476/3, Radotín, Praha x Chocholouš Miroslav, Jáchymovská 174, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Růžička František, Lidická 656, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Škutová Jana, Sokolovská 702/49a, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Dudl Zdeněk, Májová 728, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Ondrašíková Věra, U Vojenské Nemocnice 1961/8, Břevnov, Praha x Myslivec Miroslav, Kfely 28, Ostrov nad Ohří 1 x Zahrádka Petr, Společná 2191/3, Libeň, Praha 82 1 x Hnilička Lukáš, Vítězná 546/73, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Kotrlová Romana, Pohraničníků 202, Hřebečná, Abertamy 1 x Bílek František, Roháčova 1480/76, Praha 3 1 x Hummel Jiří, Branická 63/62, Braník, Praha 47 1 x Sladký Martin, Celetná 557/10, Staré Město, Praha 1 1 x Beneš Václav, Májová 1158, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Myslil Vlastimil Ing. CSc., Hlavní 1399/78, Záběhlice, Praha 41 1 x Myslilová Hana, Hlavní 1399/78, Záběhlice, Praha 41 1 x Zindulková Monika, Svahová 988/10, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Maršák Zlatěk RNDr. CSc., Brunclíkova 1761/26, Břevnov, Praha x Kejst Miroslav Ing., Sládkova 1629/8, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Kejstová Květa Ing., Sládkova 1629/8, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Kunc Rudolf, Krušnohorská 1100, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kuncová Miroslava, Krušnohorská 1100, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Zahradník Miloslav, Na Výsluní 234/17, Dalovice 1 x Zahradníková Marie, Na Výsluní 234/17, Dalovice 1 x Kocsis Tibor, Luční 908, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Malá Jaroslava, Na Vápenném 1069/4, Podolí, Praha 47 1 x Rumánková Marie, Družební 1282, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Domanská Božena, Gabinova 823/2, Hlubočepy, Praha 52 1 x Šupová Marie, Kamenická 365/1, Holešovice, Praha 7

5 1 x Snopek Vlastimil Ing., Matoušova 1286/5, Smíchov, Praha 5, 1 x Novotný Ladislav, Písečná 448, Trója, Praha 8 1 x Dvořáková Vlasta, Limuzská 1811/11, Strašnice, Praha 10 1 x Tumpach František, Odborů 566, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bělecký František, Fügnerova 2010/13, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Pohořelá Světluška, Krušnohorská 1100, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Poddaná Bohumila MUDr., Václavkova 176/2, Dejvice, Praha 6 1 x Samec Miroslav, Křenova 253/4, Veleslavín, Praha x Zindulka Jaroslav Ing., Svahová 988/10, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Roubíček Josef, Horní alej 354/8, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Kuželová Jaroslava, Cyrila Boudy 2452, Kladno, Kladno 1 1 x Benešová Alena, Hnězdenská 767/2c, Troja, Praha 81 1 x Roubíčková Božena, Horní alej 354/8, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Matoušková Marie, Boženy Němcové 456/17, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Malý Milan prof.ing. CSc., Na Vápenném 1069/4, Podolí, Praha 47 1 x Domanský Karel MUDr., Gabinova 823/2, Hlubočepy, Praha 52 1 x Procházková Olga, Revoluční 181, Horoměřice 1 x Cibulková Jitka, Dvořákova 659/7, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Harantová Milada, Luční 837, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Novák Karel, Hornická kolonie 481/33, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Nováková Helga, Hornická kolonie 481/33, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Nejedlý Zdeněk, Úvalská 609/12, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Šenkýř Karel Ing., Vršovická 1395/22, Vršovice, Praha x Šenkýřová Jaroslava, Vršovická 1395/22, Vršovice, Praha x Schmachtelová Jaroslava, Hlavní třída 736, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Ochecová Marie, Chebská 247/31, Dvory, Karlovy Vary 6, 1 x Rezák Matej, Severní 1180, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rezáková Marie, Severní 1180, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Elšlégrová Jana, Bělohorská 3211, Chomutov, Chomutov 1 1 x Pekárek Zdeněk Ing., Bezručova 339, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pekárková Marie Ing., Bezručova 339, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Toman Vladislav, Smiřických 1471/2, Říčany, Říčany u Prahy 1 x Tomanová Věra, Smiřických 1471/2, Říčany, Říčany u Prahy 1 x Čermáková Vladimíra Mgr., Káranská 358/18, Malešice, Praha x Holý Josef Ing., Gagarinova 512/26, Drahovice, Karlovy Vary 20 1 x Holá Růžena MUDr., Gagarinova 512/26, Drahovice, Karlovy Vary 20 1 x Tomandl Vladimír Ing., Horní Žďár 76, Ostrov nad Ohří 1 x Tomandlová Miroslava, Horní Žďár 76, Ostrov nad Ohří 1 x Skala Miroslav, Masarykova 775, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Skalová Eva, Masarykova 775, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Volný Alojz, Stará Louka 346/26, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Volná Olga, Stará Louka 346/26, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, Praha 5 1 x Pajer Alan, Italská 834/34, Vinohrady, Praha 2 1 x Veselý Ben Ing., S. K. Neumanna 985, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Veselá Zdeňka, S. K. Neumanna 985, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kühnel Jiří, Palackého 127, Hřebeč 1 x Kühnelová Ludmila, Palackého 127, Hřebeč 1 x Doubek Jan, Borová 544/39, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Doubková Margita, Plzeňská 11, Nepomuk, Nepomuk 1 1 x Hic Pavel, Šafaříkova 678, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Hicová Jana, Šafaříkova 678, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Čepelík Pavel, Sládkova 1303, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Čepelíková Viera, Sládkova 1303, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Mendlík Zdeněk, Chomutovská 752/16, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Mendlíková Dobroslava, Chomutovská 752/16, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Šalda Vladimír Ing., Chomutovská 746/11, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Dučaj Ján, Dvořákova 663/15, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Jeřábek Antonín Ing., Kollárova 1810, Rakovník, Rakovník 2 1 x Ochec Jaroslav Ing., Chebská 247/31, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Kunzová Jaroslava, Závodu míru 800/34c, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Hrubý Vojtěch, Na Vyhlídce 1324/3, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Krakl Gerhard, Husova 166, Abertamy 1 x Staněk Bohumír, Staromlýnská 174/13, Březová, Březová u Karlových Var 1 x Stoicová Ludmila, Žežická 686/5, Krásné Březno, Ústí nad Labem 7 1 x Ullrich Milan, Komořanská 675/57, Modřany, Praha 412

6 1 x Krejčí Jaroslav JUDr., Družební 1276, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Lacko Andrej, K Roklím 216, Chýně, Hostivice 1 x Švehla Miroslav, Děpoltovická 126, Otovice, Karlovy Vary 1 1 x Kukrecht Jaroslav, Lidická 1330, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šafařík Aleš MUDr., Májová 941, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Krejčová Marie, Družební 1276, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Trávníková Olga, Přátelství 1418/3, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Michálková Iveta, Horní Žďár 93, Ostrov nad Ohří 1 x Palovová Jana, Luční 825, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Dlouhá Eva, Krušnohorská 823, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Wartha Hana, Vančurova 1090, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Ullrichová Jindřiška, Komořanská 675/57, Modřany, Praha x Pěnkava Jaroslav, Jana Ámose Komenského 461, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x Pěnkavová Anna, Jana Ámose Komenského 461, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, x Králová Milada, Poštovní 1718/1, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Svobodová Jana, U Filipových rybníků 5621, Chomutov, Chomutov 3 1 x Bernas Pavel Ing., Mezi Školami 2472/12, Stodůlky, Praha x Bernasová Helena Ing., Mezi Školami 2472/12, Stodůlky, Praha x Mader Roland, Revoluční 506, Nové Sedlo, Nové Sedlo u Lokte 1 x Kroupa Emil, S. K. Neumanna 987, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bartošová Josefa, Kollárova 1266, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kadlec Petr, Chomutovská 750/8, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Kadlecová Zdeňka, Chomutovská 750/8, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Henč Svatopluk, Horova 831/10, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Henčová Božena, Horova 831/10, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Krupička Jaroslav, Jungmannova 1256, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Krupičková Jarmila, Jungmannova 1256, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pazderková Štěpánka, Tržiště 381/31, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Gössnitzer Kurt, Velichov 113, Ostrov nad Ohří 1 x Gössnitzerová Alena, Velichov 113, Ostrov nad Ohří 1 x Šimák Miroslav, Růžová 22, Velvary 1 x Dub Miroslav, Buková Lhota 35, Benešov u Prahy 1 x Dubová Jaroslava, Buková Lhota 35, Benešov u Prahy 1 x Rokos Václav, Cíglerova 1081/14, Černý Most, Praha 98, 1 x Tranová Květa, Kollárova 1126, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šujan Karel, Roblínská 200/7, Hlubočepy, Praha 52 1 x Šujanová Markéta Ing., Roblínská 200/7, Hlubočepy, Praha 52 1 x Kulhavý Josef, Horská 873, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Špolcová Zuzana Ing., Bělohorská 210/131, Břevnov, Praha 69 1 x Beneda Miloš RNDr., Edvarda Beneše 444/9, Radošovice, Říčany u Prahy 1 x Benedová Eva RNDr., Edvarda Beneše 444/9, Radošovice, Říčany u Prahy 1 x Syptáková Drahomíra, Jungmannova 1255, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Gut Karel, Lidická 1331/1, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Gutová Jana, Lidická 1331/1, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rudolf Vladislav, Závodní 337/48, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Staněk Rudolf, Tyršova 1187/1, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Staňková Lenka, Kolová 116, Kolová 1 x Musil Jan, Myslbekova 694/5, Střešovice, Praha x Musilová Jana MUDr., Myslbekova 694/5, Střešovice, Praha x Sozanská Hana, Okružní 72, Habartov 1 x Kocourek Zdeněk, Anny Drabíkové 534/3, Háje, Praha x Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Rezák Matěj, Družební 1323, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rezáková Iveta, Družební 1323, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pavelková Romana, Nikoly Tesly 1092/4, Dejvice, Praha 6 1 x Horn Petr Ing., Sokolská 94, Nespeky, Čerčany 1 x Hornová Jana, Mezirolí 141, Nová Role 1 x Čapková Monika Mgr., Školní louka 328, Pernink 1 x Sedlačík Pavel, Horská 852, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Maxa Milan, Chodovská 116/26, Nová Role 1 x Kurťáková Jana Ing., S. K. Neumanna 985, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Svoboda František Ing., U Filipových rybníků 5621, Chomutov, Chomutov 3 1 x Bezděková Marie JUDr., Em. Zahrádky 891, Rozdělov, Kladno 4

7 1 x Zemanec Vladislav, Krásný Les 85, Ostrov nad Ohří 1 x Leffner Stanislav, Bořivojova 694/108, Žižkov, Praha 3 1 x Fencl Ctirad, Na Kopci 1233, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Fenclová Anděla, Na Kopci 1233, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šindelářová Bohumila, Merklín 132, Merklín u Karlových Var 1 x Kubištová Martina, Hlavní třída 961, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šnoblová Jaroslava, Krásný Les 13, Ostrov nad Ohří 1 x Platinská Elena, Plzeňská 1556/15, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Severa Aleš, Milešovice 219, Otnice 1 x Kollariková Daniela, Dvořákova 704/6, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Kumpoltová Monika, Jungmannova 1256, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Cikhardtová Jaroslava MUDr., Sadov 106, Karlovy Vary 1 1 x Bleha Jiří, Mánesova 1027, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Blehová Jana, Mánesova 1027, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Mašatová Adéla, Petřín 1132/12, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Vaněček Jiří, Kolová 200, Karlovy Vary 1 1 x Rumánek Miroslav Ing., Družební 1282, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Stoklasová Jitka Ing., Karlovarská 43, Nejdek, Nejdek 2 1 x Malá Věra, Děpoltovice 23, Nová Role 1 x Zelený Lubomír, Družební 1322, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kristen Miloš, Mostecká 196, Otovice, Karlovy Vary 1, 1 x Bačeová Kateřina JUDr., Proutěná 406/13, Újezd, Praha x Maschková Eva, Flügelaustr. 12, Vellberg - Talheim,, Německo 1 x Páleš Vladimír, Vančurova 1090, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hejma Jan PaeDr., U střešovických hřišť 619/11, Střešovice, Praha 69 1 x Rudolf Roman, Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Snopek Vlastimil, U opatrovny 275/4, Jinonice, Praha 58 1 x Lenhart Jan, Družební 1326, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Černý Jiří, V Chaloupkách 649/70, Hloubětín, Praha 98 1 x Švec Zdeněk, Konečná 901/17, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Hradil Miroslav, Nová 954/15, Dolní Chabry, Praha 84 1 x Keliš Milan, Bělocerkevská 1024/40, Vršovice, Praha 10 1 x Bláhová Milada, Plešivecká 791/5, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Coufalová Jana, Vančurova 1084, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kocsis Arpád, Merklín 102, Merklín u Karlových Var 1 x Šugar Milan, Vykmanov 12, Ostrov nad Ohří 1 x Miarka Roman Ing., Myslivecká 379/3, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Kostelecká Miroslava, Chýšská 240, Lubenec 1 x Šestáková Irena Ing.arch., Na Hřebenkách 3157/4, Smíchov, Praha 5 1 x Smola Jaroslav, S. K. Neumanna 981, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Klos Jan, K Lipanům 61, Benice, Praha x Bardová Juliana, Jungmannova 685, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šimáková Ivana, Wolkerova 342, Doksy 1 x Kabeláčová Hana, Kollárova 1269, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kašparovská Ivana Ing., Masarykova 1152, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hájek Vladimír, Dolní Žďár 78, Ostrov nad Ohří, 1 x Bělecký František, Hlávkova 817/7, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Keliš Ota, Doležalova 1045/20, Černý Most, Praha 98 1 x Vlasatá Alena, V Lučinách 323/26, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Pluhařová Lada Ing., U Děkanky 1652/20, Nusle, Praha 4 1 x Patera Miloš Ing., Zlatá 950/13, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Novák Otto, Hlavní třída 988, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pavelka Karel Dr. Ing., Nikoly Tesly 1092/4, Dejvice, Praha 6 1 x Šestáková Jaroslava, Raisova 85, Habartov 1 x Čapek Josef Ing., Školní louka 328, Pernink 1 x Kučera Václav, Dolní Žďár 87, Ostrov nad Ohří 1 x Kristenová Iva, Mostecká 196, Otovice, Karlovy Vary 1 1 x Nguyen Thi My, Sokolovská 68/144, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Schrehardtová Edita Ing., Na Vrchu 155/3, Hůrky, Karlovy Vary 1 1 x Pfeifer Ivo, Majakovského 694/11, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Severa Boris, I. P. Pavlova 920/15, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Domalíp Pavel, Karlovarská 1068, Nejdek, Nejdek 1 1 x Hašek Milan, Bylanská 79, Liblice, Český Brod 1 x Hunkes Jiří, Helsinská 2974, Kladno, Kladno 1 1 x Hunkesová Vlasta, Helsinská 2974, Kladno, Kladno 1 1 x Balák Miloš Ing., Na Hrázi 81, Úhonice

8 1 x Kuběnka Jaroslav, Palackého 778, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rayman Miroslav Ing., Anny Drabíkové 878/1, Háje, Praha x Kostlivý Zdeněk Ing., Na Dlouhých 1048/27, Doubravka, Plzeň 12 1 x Priesolová Zdenka, Husova 750, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Procházka Václav, Revoluční 181, Horoměřice, 1 x Václavíček Václav Ing., Vrchlického 348/12, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Vernerová Magda Mgr., Bolzanova 1944/25, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Antoš Zdeněk, Dvořákova 670/29, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Antošová Ludmila, Dvořákova 670/29, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Skála Jiří Ing., Dvořákova 661/11, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Bařtipánová Božena Mgr., nábřeží Jana Palacha 922/2, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Škába Arnošt, Šafaříkova 677, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Škábová Marie, Šafaříkova 677, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šafránek Jozef, Lipenec 120, Lipno, Louny 1 1 x Voráčová Anna Mgr., U Havlíčkových Sadů 1579/3, Vinohrady, Praha 2 1 x Čech Bořivoj, Vítězslava Nezvala 4280, Chomutov, Chomutov 1 1 x Čechová Eliška, Vítězslava Nezvala 4280, Chomutov, Chomutov 1 1 x Nevečeřal Wilfried, Luční 1026, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Šlanc Karel, Děpoltovice 56, Nová Role 1 x Červenka Miroslav Ing., Kolmá 275, Žebrák 1 x Černá Lenka, Politických vězňů 43, Kamenné Žehrovice 1 x Nykodymová Hana, Artura Krause 2345, Zelené Předměstí, Pardubice 2 1 x Líkařová Martina Ing., Mánesova 926, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kreč Luboš, Dlouhá 82, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Poláčková Jana, Blanická 1060/32, Vinohrady, Praha 2 1 x Šugarová Ivana, Vykmanov 12, Ostrov nad Ohří 1 x Chotašová Jana, Západní 1167/7, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Horinová Hana, Přístavní 1108/34, Holešovice, Praha 7 1 x Lacková Soňa, K Roklím 216, Chýně, Hostivice 1 x Dobrovolský Ivan, Rezlerova 305, Petrovice, Praha 111, 1 x Netřeba Miroslav, Sokolovská 1571, Sokolov, Sokolov 1 1 x Netřebová Milena, Sokolovská 1571, Sokolov, Sokolov 1 1 x Zoubek Milan, Družební 1281, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Mašek Jan Ing., Dělnická 833/8, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Mašková Daniela, Pražská silnice 2087/4a, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Věchet Miroslav, Luční 849, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Věchetová Běla, Luční 849, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Vaněk Vladimír, Brožíkova 1546/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Sůva Jiří, Krymská 1690/27, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Sůvová Helena, Krymská 1690/27, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Dlouhý František, Krušnohorská 823, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Konrád Edvard Ing., Hradecká 2325/7, Vinohrady, Praha 3 1 x Konrádová Alena, Hradecká 2325/7, Vinohrady, Praha 3 1 x Škodáček Julius, Horská 873, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Škodáčková Karla, Horská 873, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Blažková Danuše Ing., K Rozhraní 619/10, Černice, Plzeň 26 1 x Cibulka Aleš, Dvořákova 659/7, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Šedivá Drahomíra MUDr., Alešova 773, Litvínov, Litvínov 1 1 x Podušková Ludmila, Masarykova 902/124, Doubravka, Plzeň 12 1 x Brejcha Pavel, Osek 40, Řenče, Přeštice 1 x Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, Prosek, Praha 9 1 x Holcner Václav, Kšice 84, Stříbro 1 x Pollet Václav, Vřesinská 172/24, Božkov, Plzeň 26 1 x BALMED Praha, státní podnik, Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, Praha x Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, Praha 414, 1 x JK - TREND STAV s.r.o., alej Svobody 659/29, Plzeň - Severní Předměstí, x Gleichová Eva, nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Vinohrady, Praha 3 1 x Hummelová Jarmila, Branická 63/62, Braník, Praha 47 1 x Schönová Jitka, Vavřenova 1171/10, Braník, Praha x Dražná Alena, náměstí 9. května 764, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Přerost Josef Ing., Severní 1185, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Přerostová Jana MUDr., Severní 1185, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pokorný Rudolf, Karla Čapka 607, Habartov 1 x Gajda Marian, Ruská 155/3, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 1 x Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha - Krč, x Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou 1782/3, Libeň, Praha 82

9 1 x Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Nové Město, Praha 1 1 x Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, Prosek, Praha 9 1 x Ransdorfová Božena Ing., Elišky Přemyslovny 393, Zbraslav, Praha x Přerovský Jan PaedDr., Náměstí Interbrigády 950/2, Bubeneč, Praha 6 1 x Malaková Mária, Lidická 529/65, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Šreková Hedvika, Dvořákova 663/15, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Janata Pavel Ing., Šimonova 1109/3, Řepy, Praha x Janatová Helena PhDr., Šimonova 1109/3, Řepy, Praha x Ševčík Jiří, Dolní Třešňovec 15, Lanškroun 1 x Ševčíková Jindřiška, Dolní Heřmanice 20, Horní Heřmanice v Čechách 1 x Kakašová Markéta, Stráž nad Ohří 74, Stráž nad Ohří 1 x Coufal Stanislav, Vančurova 1084, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Dudlová Daniela, Horská 874, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Brtníček Radomír, Družební 1275, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Mašek Josef, T. G. Masaryka 837/29, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Mašková Hana, T. G. Masaryka 837/29, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Jungwirthová Barbora, Topolová 577, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x Vítek Eva, Korunní 873/2b, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Žažo Miroslav, Přemyslova 3757, Chomutov, Chomutov 1 1 x Bradová Ilona, Skupova 2665/20, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Zdeněk Ladislav, Potoční 110, Hroznětín 1 x Zdeňková Olga, Potoční 110, Hroznětín 1 x Hanka Lubor, Jiráskova 1704/14, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Hanková Eva Mgr., Jiráskova 1704/14, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Kalvas Karel, Hájek 109, Ostrov nad Ohří 1 x Kalvasová Božena, Hájek 109, Ostrov nad Ohří 1 x Ticháčková Ludmila, Havlíčkova 193, Černčice 1 x Veselková Eva, Ratiboř 73, Jindřichův Hradec 1 1 x Budinský Ludvík, Vodárenská 793/1, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Kubicová Zuzanka, Evropská 612/79, Vokovice, Praha 6 1 x Krejčová Eva, Stará Kysibelská 597/29, Drahovice, Karlovy Vary 9 1 x Chocholoušová Krista Mgr., U Porcelánky 871, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Rudolfová Kristina, Boženy Němcové 26/16, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Šafaříková Eva, Májová 941, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Lühneová Gertrud, Gen. Svobody 342, Abertamy 1 x Eker Václav Ing., Rumunská 156/4, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Švejda Jan, Merklín 34, Merklín u Karlových Var 1 x Kejst Jiří, Česká 238, Tašovice, Karlovy Vary 18 1 x Šedivý Jan, Nad Štolou 1277/6, Holešovice, Praha 7, 1 x Šimek David, Bergstrasse 121, 8707 Uetikon am See, Švýcarsko 1 x Havriško Jan, Koželužská 151, Hroznětín 1 x Slivoňová Helena, Nové domky 607/2, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Klimeš Zdeněk, Krátká 491, Svitávka 1 x Šamánková Marie Mgr., Nad Ryšánkou 1982/17, Krč, Praha 47 1 x Thomayerová Gabriela, Husova 230/14, Staré Město, Praha 1 1 x Špička Jan, Högerova 811, Velké Přílepy 1 x Loukota Petr, Krušnohorská 1080, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Přiklopil Jan, Amurská 1223/2, Vršovice, Praha 10 1 x Malý Otto, S. K. Neumanna 51/6, Bohatice, Karlovy Vary 4 1 x Djakoualnová Kristina, Pod Vilami 669/23, Nusle, Praha 4 1 x Vanišová Eva, Thámova 1862/32, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Tůmová Iva, Čechova 2465/19, Mělník, Mělník 1 1 x Mikulová Jitka Mgr., U Koupaliště 914/5, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Přiklopil Stanislav, Vančurova 1701/19, Nový Jičín, Nový Jičín 1 1 x Kubišta Roman Ing., Hlavní třída 961, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Makoš Milentín, Hlavní 82/25, Dalovice 1 x Stehlík Zdeněk, Gagarinova 514/30, Drahovice, Karlovy Vary 20 1 x Plecitá Alena, Krušnohorská 1114, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Slavíková Pavlína, Čapkova 412, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hofmanová Irena, Řehníkova 2144, Hostivice 1 x Hašek Ivan, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, Praha x Sůvová Helena, Krymská 1690/27, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Odehnalová Dana, Okružní 756/47, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Rázga Jan, Nad Alejí 1735/11, Břevnov, Praha 616, 1 x Hašek Roman, Liborova 470/2, Břevnov, Praha 69 1 x Zeman Vlastimil, Boršovská 478/2, Řepy, Praha 618

10 1 x Marešová Kateřina, Pertoldova 3327/23, Modřany, Praha x Baloun Miloslav, Klínovecká 1204, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šupová Kateřina Ing., Kamenická 365/1, Holešovice, Praha 7 1 x Krušina Vladimír PhDr., 1. Máje 1535, Kadaň, Kadaň 1 1 x Benc Jiří MUDr., U Ovčárny 413/21, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Macek Pavel Ing., Severní 1187, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Skoupilová Irena, Černokostelecká 1808/127, Strašnice, Praha x Míč Jan, Ocelíkova 672/1, Háje, Praha x Míčová Jana Ing., Podělusy 18, Týnec nad Sázavou 1 x Lapáčková Jitka, Mezirolí 87, Nová Role 1 x Kovářová Libuše, Smrková 1438, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pinc Martin Ak.arch., Nuselská 160/11, Nusle, Praha 4 1 x Zelená Lenka, Družební 1322, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Dostál Adolf, Severní 1180, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Dostálová Naděžda, Severní 1180, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Všetečková Nina PhDr., U Kombinátu 2803/37, Strašnice, Praha 10 1 x Krůšková Ladislava JUDr., Budovatelů 1413/5, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Vaňková Růžena, Brožíkova 1546/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Palivcová Věra, Odborů 570, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kejstová Vlasta, Česká 238, Tašovice, Karlovy Vary 18 1 x Kirchmanová Jiřina, Šmeralova 518/42, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Kubeš Jaroslav, Družební 1326, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Hložek Jiří, Veletržní 823/69, Holešovice, Praha 7, 1 x Bílková Alena, Hlavní třída 961, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pajerová Alexandra, Zborovská 1188/8, Smíchov, Praha 5 1 x Jedličková Renata Ing., Brigádníků 1410/6, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Pátková Věra, Děpoltovická 126, Otovice, Otovice u Karlových Var 1 x Francová Ludmila, U Koupaliště 913/3, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Hána Ladislav, Družební 1323, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Havlůj Josef MUDr., Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, Praha x Muchová Alžběta, Havelská 494/31, Staré Město, Praha 1 1 x Veselá Hana, Úvalská 605/4, Drahovice, Karlovy Vary 9 1 x Wasyluková Vlastimila, Nad lesním divadlem 1116/12, Braník, Praha x Mařík Tomáš RNDr., Vršovická 663/73, Vršovice, Praha x Matějka Miroslav, Borová 544/39, Rybáře, Karlovy Vary 5 1 x Juilletová Eva, Fibichova 1425/5, Žižkov, Praha 3 1 x Möglichová Marie, Březiněveská 1016/22, Kobylisy, Praha 82 1 x Sládková Věra, Vítězná 1305/18, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Přerost Petr, Borecká 890, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Balounová Romana, Dolní Žďár 38, Ostrov nad Ohří 1 x Špeldová Lucie, V Středu 202/8, Vokovice, Praha 6 1 x Veselá Lucie, Waldertova 680/8a, Drahovice, Karlovy Vary 20 1 x Kostroun Jiří, Mattoniho nábřeží 207/84, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Novák Tomáš, Kolešovice 324, Kolešovice 1 x Torač Petr, Družební 1279, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Goldmanová Zdeňka, Horní Žďár 78, Ostrov nad Ohří 1 x Müller Josef, Merklín 79, Merklín u Karlových Var 1 x Surovec Jaroslav, Hájek 116, Ostrov nad Ohří, 1 x Šťastný Martin, Hlavní Třída 798, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šandorová Regina, Bukovany 122, Bukovany u Sokolova 1 x Jakobová Jana, Klášterní 533, Teplá, Teplá u Toužimě 1 x Rudolfová Alena Mgr., Boženy Němcové 26/16, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Rondevaldová Nikol, Práchovna 406, Nové Město, Rokycany 1 1 x Rondevaldová Linda, Práchovna 406, Nové Město, Rokycany 1 1 x Zacha Tomáš Mgr., Dolnokrčská 2035/17, Krč, Praha 4 1 x Zachová Klára Mgr., Dolnokrčská 2035/17, Krč, Praha 4 1 x Dvořáková Iva Mgr., Baarova 1594/16, Teplice, Teplice 1 1 x INSTALPRIM s.r.o., Křivoklátská 455/53, Letňany, Praha 99 1 x Freislebenová Monika, Žitomírská 685/6, Vršovice, Praha x Chruma Petr, Bulharská 739/3, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Bařtipán Jiří, Jáchymovská 42/19, Bohatice, Karlovy Vary 4 1 x SAŇA & DANA s.r.o., Budovatelů 1415/1, Tuhnice, Karlovy Vary 1 1 x Hulcová Blanka, Budějovická 144, Lomnice nad Lužnicí 1 x Faktorová Věra, Damice 10, Krásný Les, Ostrov nad Ohří 1 x Štréblová Olga Denisa, Tachovská Huť 17, Tři Sekery, Mariánské Lázně 1 1 x AVATOLL group s.r.o., Křižíkova 1373/9, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1

11 1 x Všetečka Václav RNDr., U Kombinátu 2803/37, Strašnice, Praha 10 1 x Šimková Nikola, Plzeňská 1552/79, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Šimek Jiří, Plzeňská 1552/79, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Vu Thi Phuong, Meinlova 199, Pernink 1 x Duchoslavová Zuzana, Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, Plzeň 26 1 x Jeřábková Olga, Pod Sedličkami 237, Středokluky 1 x Slivoň Karol, Nové domky 607/2, Stará Role, Karlovy Vary 17, 1 x Myšková Alena, Koněvova 1484/84, Žižkov, Praha 3 1 x Myška Petr Ing., Koněvova 1484/84, Žižkov, Praha 3 1 x Al Khaled Ivana JUDr.Bc., I. P. Pavlova 920/15, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Vančová Ivana, Lucemburská 1569/47, Žižkov, Praha 3 1 x Slámka Martin, Blahoslavova 636/26a, Drahovice, Karlovy Vary 9 1 x Hošek Hynek, Vodárenská 756/10, Rybáře, Karlovy Vary 10 1 x Devera Martin Ing., Na barikádách 885/4, Čakovice, Praha 96 1 x Deverová Monika Ing., Na Barikádách 885/4, Čakovice, Praha 96 1 x Hrušková Anna, Horáčkova 1217/25, Krč, Praha 4 1 x Černá Marie, Hraběšín 24, Čáslav 1 x Jungwirth Karel, Topolová 577, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x Burka Petr, Čapkova 449, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Burková Barbora, Čapkova 449, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Ludvigová Ludmila, Hostinského 1523/15, Stodůlky, Praha x Vízner Karel, Tylova 1918/26, Cheb, Cheb 2 1 x Víznerová Jitka, Tylova 1918/26, Cheb, Cheb 2 1 x Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, x Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4 1 x Sládková Lenka, Jungmannova 1264, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Jedlička Daniel, Slezská 856/74, Vinohrady, Praha 3 1 x Keřka Josef Ing. Ph.D., U Václava 624, Příbram, Příbram 1 1 x Šimáková Alena, Růžová 24, Velvary 1 x Brtníčková Jaroslava, Družební 1275, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kadlecová Libuše, Havanská 2826/8, Tábor, Tábor 5 1 x Oláh Jindřich, Pulovice 30, Šemnice, Kyselka, 1 x HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o., Rybniční 482, Abertamy 1 x Funková Ivana, Mánesova 626/3, Úšovice, Mariánské Lázně 1 1 x Sladká Alena RNDr. CSc., Celetná 557/10, Staré Město, Praha 1 1 x Halama Eduard Ing., Vocelova 637/10, Vinohrady, Praha 2 1 x Hájková Zdenka, Nuselská 497/67, Michle, Praha 41 1 x Maršáková Zdenka PaeDr., Brunclíkova 1761/26, Břevnov, Praha x Samohelová Helena ak. soch., K Lipanům 61, Benice, Praha x Zoubková Alena, Družební 1281, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Dobrovolská Helena, Rezlerova 305, Petrovice, Praha x Kukrechtová Jana, Lidická 1330, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Maderová Růžena, Revoluční 506, Nové Sedlo, Nové Sedlo u Lokte 1 x Otřísalová Drahuše, Komenského 2856, Česká Lípa, Česká Lípa 6 1 x Pech Patrik, Chlustina 88, Zdice 1 x Rutrich Aleš, Doubrava 116, Aš, x Rutrichová Denisa, Lumírova 511/4, Výškovice, Ostrava 30 1 x BENOCO ENERGY s.r.o., Na Roudné 18, Plzeň - Severní Předměstí, x SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, Vinohrady, Praha 2 1 x Czech Reality Group s.r.o., Bořivojova 878/35, Žižkov, Praha 3 1 x Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Hlušička Petr, Skácelova 3045/9, Hodonín, Hodonín 1 1 x Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x SWISHAT s.r.o., Petržílkova 2583/15, Stodůlky, Praha 58 1 x Laita Adam, Ostrov 9, Ostrov nad Ohří 1 x Dolínek Jan Ing., Folmavská 728/7, Řeporyje, Praha x Dolínková Darja, Heranova 1546/10, Stodůlky, Praha 515, 1 x Černá Milana, U Stadionu 403, Město Touškov 1 x Přibyl Rudolf, Potůčky 51, Potůčky 1 x Pešek Ladislav PhDr., Evaň 26, Lovosice 2 1 x Pešek Ladislav, Evaň 26, Lovosice 2 1 x Pešek Martin, Evaň 26, Lovosice 2 1 x NORIN s.r.o., Radlická 663/28, Smíchov, Praha 5 1 x Sikyr Rudolf, Schultenstr. 39, Gladbeck, Německo 1 x Šimková Blanka MUDr., Nad Hájem 264/17, Hodkovičky, Praha 47

12 1 x Hrubcová Dagmar, Kladenská 816/2, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Poduška Jaroslav Ing., Masarykova 902/124, Doubravka, Plzeň 12 1 x Schön Petr, Údolní 1174/102, Braník, Praha x Verner Aleš, Bolzanova 1944/25, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Jedlička Pavel Ing., Brigádníků 1410/6, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Krušinová Milena Mgr., 1. Máje 1535, Kadaň, Kadaň 1 1 x Polletová Jana, Vřesinská 172/24, Božkov, Plzeň 26 1 x Kocourková Yvona, Anny Drabíkové 534/3, Háje, Praha x Hozák Josef Ing., Drážďanská 170, Děčín, Děčín 2 1 x Hozáková Martina Ing., Drážďanská 170, Děčín, Děčín 2 1 x Palkosková Eva, K. H. Borovského 131/5, Most, Most 1 1 x Štýbrová Marcela, Pod Lesem 1204/19, Plzeň - Doubravka, x Zajícová Monika, 28. října 246, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 1 1 x Holšánová Zuzana Ing., Na Pláni 2008/3, Bolevec, Plzeň 23 1 x Šťáhlavský Jindřich, Jablonského 626/11, Východní Předměstí, Plzeň 26 1 x Říha Marek Ing., Borovičky 3045, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem 1 1 x Skybová Eva, Pivovarská 543/34, Božkov, Plzeň 26, 1 x Stehlíková Kateřina Ing., Mohylová 1468/96, Doubravka, Plzeň 12 1 x Horáková Lenka, Revoluční 607, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Valenta Martin Ing., Estonská 2569, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Rodová Marie, Ant. Kymličky 2747, Kladno, Kladno 1 1 x Micková Jitka, Soukalova 586, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou 1 1 x Micka Josef, Soukalova 586, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou 1 1 x Petr Tomáš, Náměstí 33, Valeč, Chyše 1 x Štohanzlová Helena, Mezi lysinami 246/3, Hodkovičky, Praha 47 1 x Gjurič Štěpán, Příběnická 981/4, Žižkov, Praha 3 1 x Kefurtová Monika, Olbrachtova 1062/58, Krč, Praha 4 1 x Lišková Alena, Vrútecká 2764/1, Záběhlice, Praha 41 1 x Bui Quang Hai, Lidická 400/6, Františkovy Lázně 1 x Beneš Lukáš Ing., Stupkova 1460/4, Holešovice, Praha 7 1 x Patočka Ondřej Ing., Lucemburská 1591/5, Vinohrady, Praha 3 1 x Slánská Marta, V kolkovně 910/8, Staré Město, Praha 1 1 x Baxa Libor, Tochovice 166, Tochovice 1 x Vaňková Petra Mgr., Valkeřice 235, Valkeřice 1 x Bannikov Sergey, Högerova 813, Velké Přílepy 1 x Hindawi Ziad MUDr., Jiřího Wolkera 2464/23, Teplice, Teplice 1 1 x Hejmová Pavlína, U střešovických hřišť 619/11, Střešovice, Praha 69 1 x Bartková Helena, Volyňských Čechů 2662, Žatec, Žatec 1 1 x Rajnochová Božena, Rezlerova 304, Petrovice, Praha x Filová Michaela, Závodu míru 588/15, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Šimonka Antonín, Budějovická 861/50, Krč, Praha 4 1 x Hošková Barbora, Jiráskova 138, Šťáhlavy, 1 x Krutina Viktor Ing., Husova třída 37, Dolejší Předměstí, Domažlice 1 1 x Tolarová Romana, třída Vojtěcha Rojíka 781/48a, Újezd, Plzeň 12 1 x DATAINDEX spol. s r.o., Hodkovická 181, Vestec, Jesenice u Prahy 1 x Dang Thi Thu Thanh, U Nemocnice 946, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Knödlová Hana, Kozolupy 62, Kozolupy 1 x Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 1 x Karkoš Jaroslav, Merklín 89, Merklín u Karlových Var 1 x Trávníková Šárka, Májová 902, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kropáček Václav, Komenského 1056/35, Plzeň - Bolevec, x Pražan Josef Ing., Šumice 451, Šumice 1 x Holeček Martin, Sedlčanská 1327/65, Michle, Praha 4 1 x Roubal Jan Ing., Sokolovská 1117/65, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Roubalová Vlasta Mgr., Sokolovská 1117/65, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Tokar Ladislav, Pasovská 150/54, Vimperk, Vimperk 1 x Červený Jan Ing., Skupova 2515/5, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Duong Chi Nguyen, Tovární 728, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Služby Boží Dar s.r.o., Boží Dar 199, Boží Dar 1 x Kim Natalia Nikolaevna, Ondřejská 112/38, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Kűhnel Jan, Palackého 127, Hřebeč 1 x Kropáčková Jana, Komenského 1056/35, Plzeň - Bolevec, x Rudolf Ondřej, Boženy Němcové 26/16, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Pražanová Danuše, Šumice 451, Šumice 1 x Novotný Petr, Farní 2, Abertamy 1 x Bernau Zdislav, Na Petynce 984/32, Střešovice, Praha 616

13 1 x Bernau Alena Ing., Poupětova 1332/9, Holešovice, Praha 7, 1 x PJK Vision, s.r.o., Družstevní 23, Kněževes, Středokluky 1 x Jeřábková Blanka, Mírová 524, Loket 1 x Loučka Jindřich, Hlivická 418/20, Bohnice, Praha 81 1 x Dvořáková Eva, U Porcelánky 854, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Malatová Marcela, Potůčky 102, Potůčky 1 x Kužel Ladislav, Dolní Žďár 3, Ostrov nad Ohří 1 x Vochozka Václav, Kamelova 3260/1, Záběhlice, Praha x Hašek Libor Ing., Ruzyňská 584/57, Liboc, Praha x Hrabě Boris Bc., Blata 49, Nýrsko 1 x Hrabětová Lenka Ing., Blata 49, Nýrsko 1 x Tancibudkova Zuzana, Družební 1281, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bozděch František, Dvořákova 669/27, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Beránek Jiří Ing., Vřesová 3006, Mělník, Mělník 1 1 x Beránková Lenka, Vřesová 3006, Mělník, Mělník 1 1 x Gajda Tomáš, Hřebeny 30, Josefov, Habartov 1 x Titěrová Kristýna, V Kopanské 38, Sloup, Davle 1 x Nádvorník David, Přecechtělova 2498/32, Stodůlky, Praha x Wittová Petra, Golovinova 1330, Kadaň, Kadaň 1 1 x Vaněčková Zuzana, Kolová 200, Kolová 1 x Macháček Jiří Ing., Husova 165/5, Brno, Brno 2 1 x Galek Lukáš, Štěpánská 712/4, Kynšperk nad Ohří 1 x Galeková Šárka, Štěpánská 712/4, Kynšperk nad Ohří 1 x Šandorová Marie, Česká 121, Volary 1 x Janichová Monika, Farní 2, Abertamy 1 x Kohoutová Iveta Mgr., Horomyslická 522/12, Újezd, Plzeň 12, 1 x Kohout Miroslav, Luďka Pika 464/3, Doudlevce, Plzeň 1 1 x Jurica Anton Ing., Boží Dar 176, Ostrov nad Ohří 1 x Juricová Blanka, Boží Dar 176, Ostrov nad Ohří 1 x Rejchrt Petr, 5. května 804/72, Nusle, Praha 4 1 x Vozáriková Dana, Borská 44, Vysoká, Dalovice 1 x Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 28 1 x Krátká Eva Ing., Poděbradská 775, Sadská 1 x Václavíčková Hana Mgr., Vrchlického 348/12, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x Mičanová Marcela, Vlastina 848/38, Ruzyně, Praha x Križan Michal Ing., Těšínská 1112/17, Doubravka, Plzeň 12 1 x Duong Thi Xuan Dung, Švecova 2359/7a, Chodov, Praha x Veselá Věra, V Nových Domcích 1438/18, Hostivař, Praha x Vohryzková Andrea, Borecká 882, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Barda Roman, Klínovecká 1204, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bardová Juliana, Krušnohorská 616, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Bičíková Kateřina MUDr., Londýnská 705/75, Vinohrady, Praha 2 1 x Rokosová Květoslava, Cíglerova 1081/14, Černý Most, Praha 9 1 x Bartková Andrea, Luční 831, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Smrčka Pavel, Na Skále 63, Nebušice, Praha x PHOENIX GOLD a.s., Terronská 947/49, Bubeneč, Praha 6 1 x Beňáková Květa, Železný Dvůr 1088, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Antoš Petr Ing., 5. Května 1059/17, Nusle, Praha 4 1 x Macháček Olga, Vrbenského 1499/38, Holešovice, Praha 7 1 x Svobodová Věnceslava MUDr., Na Záhonech 1383/67, Michle, Praha 41 1 x Svoboda Cyril JUDr., Na Záhonech 1383/67, Michle, Praha 41, 1 x Elis Zdeněk Ing., Kaplická 860/45, Podolí, Praha 4 1 x Nádvorníková Eva, Jungmannova 1256, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kemková Jitka Ing., Na Sídlišti 242, Bezdružice 1 x Nový Ladislav, Šikmá 187, Tašovice, Karlovy Vary 18 1 x Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 1 x VUSS Praha, Hradební 772/12, Praha - Staré Město, x Olivová Jiřina, K Vodárně 1504, Dobříš 1 x Sdružení sportovních svazů České republiky, U Pergamenky 1511/3, Holešovice, Praha 7 1 x Kotrbová Karolína, Plaská 612/14, Malá Strana, Praha 5 1 x Šamánek Robert Mgr., Dělnická 395, Dolní Břežany 1 x Šamánková Linda Mgr., K Hradišťátku 807, Dolní Břežany 1 x České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, Praha - Dejvice, x Knopová Věra, Nám. V. Řezáče 646/12, Drahovice, Karlovy Vary 9 1 x Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, Praha 6

14 1 x Boubínová Anna, Pražská 1752, Varnsdorf, Varnsdorf 1 1 x Štefek Alois Ing., Jakobiho 325, Petrovice, Praha x Dvořáková René Mgr., Jílovská 907, Těptín, Kamenice 1 x Loučka Václav, Zlatá 39, Škvorec 1 x Loučková Dana, Zlatá 39, Škvorec 1 x Kuhn Vladimír, Ke Kateřinkám 1409/13, Chodov, Praha x Kuhnová Eva, Ke Kateřinkám 1409/13, Chodov, Praha x Statutární město Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, x Hloušková Kateřina, U Roháčových Kasáren 479/24, Vršovice, Praha 10 1 x Kuželová Ivana Ing., Krkoškova 744/24, Černá Pole, Brno 13 1 x Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, Libeň, Praha 82, 1 x Ječný Miloslav Ing., Zahradní 62, Valdice 1 x Koutecká Hánová Kateřina, Finská 578/3, Vršovice, Praha x PNP Praha, a.s., Pštrossova 189/16, Nové Město, Praha 1 1 x Žilková Jarmila, Heřmanova 408/12, Holešovice, Praha 7 1 x Hrušková Monika, Havlíčkovo Nám. 1388/12, Rudná, Rudná u Prahy 1 x Baláková Danuše MUDr., Bělohorská 516/183, Břevnov, Praha x Rykl Karel, Devonská 1000/3, Hlubočepy, Praha 52 1 x Zemancová Vlastimila, Zásada 240, Zásada 1 x Fleig Lucia, Mlýnská 179, Jablonné v Podještědí 1 x Zemanec Milan, Matoušova 64/11, Liberec, Liberec 7 1 x Zemancová Anne, Dominikánská 264/2, Brno, Brno 2 1 x Sladká Kateřina RNDr., Mlynářská 1361/4, Nové Město, Praha 1 1 x Bencová Ilona, U Ovčárny 413/21, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Šimák Vilém, Wolkerova 342, Doksy 1 x Tůmová Marie, Vnitřní 1098/4, Žďár Nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 1 x Němec Jiří, Dobrovského 2591/8, Aš, Aš 1 1 x KŘEMEN A BK, s.r.o., Na Neklance 903/24, Smíchov, Praha 5 1 x Mikeš Rondevaldová Markéta, Strmá 5, Senec, Zruč-Senec 1 x Pacovská Marcela, Na Petřinách 1246/87, Břevnov, Praha x Zaytsev Sergey, Jugoslávská 1311/14, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Thomayerová Lenka, Husova 230/14, Staré Město, Praha 1 1 x Šulepova Marina Albertovna, K. Čapka 1210/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Veselý Josef Ing., Dražice 45, Benátky nad Jizerou 1 1 x Špolc Milan Ing., U letiště 1055/8, Ruzyně, Praha x Přindišová Jitka, Jiráskova 602, Habartov, 1 x Přindiš Lubomír, Jiráskova 602, Habartov 1 x Müller Petr, Emlerova 585/19, Modřany, Praha x Samohel Václav Ing., Jeremenkova 786/51, Podolí, Praha 47 1 x Samohelová Ludmila, Jeremenkova 786/51, Podolí, Praha 47 1 x Muziková Iveta Mgr., Biskupcova 382/14, Žižkov, Praha 3 1 x Art Life s.r.o., Prvního pluku 320/17, Karlín, Praha 86 1 x Muziková Martina, V Úvalu 158/30, Motol, Praha 5 1 x Leffnerová Štěpánka, Na výsledku II 1024/6, Nusle, Praha 4 1 x Kreisinger Vladimír Ing., Dělnická 414/21, Holešovice, Praha 7 1 x Konrád Jindřich Bc., Hradecká 2325/7, Vinohrady, Praha 3 1 x Konrádová Blanka Ing., Nad Volyňkou 981/15, Uhříněves, Praha x Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, Libeň, Praha 82 1 x Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského nám. 1888/2, Praha - Břevnov, x Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 1143/4, Libeň, Praha 82 1 x NORD CORPORATION, s.r.o., Sluneční náměstí 2562/2, Stodůlky, Praha x Škábová Věnceslava Ing., Mimoňská 633/24, Prosek, Praha 9 1 x Mašín Miloš Ing. CSc., K Železnici 338, Běchovice, Praha x Zachová Jana RNDr. CSc., Bojanovická 2712/5, Záběhlice, Praha 41 1 x Mašínová Anna, K Železnici 338, Běchovice, Praha x Vočková Jana Ing., Na Ořechovce 475/58, Střešovice, Praha x Mostecký Jiří, Devonská 999/1, Hlubočepy, Praha 52 1 x Kozelka Milan, Štíbrova 1221/2, Kobylisy, Praha 82 1 x Smrčková Alena, Na Skále 119, Nebušice, Praha x Muziková Ilona Ing., V Úvalu 158/30, Motol, Praha 5 1 x Galská Blanka MUDr., Sudoměřská 884/3, Žižkov, Praha 3, 1 x Rajnyš Stanislav, Štúrova 1152/34, Krč, Praha x Roubíčková Věra, Částkova 1826/19, Východní Předměstí, Plzeň 26 1 x Vyšinka Jaroslav, Labská 376/9, Kunratice, Praha 414

15 1 x Fenclová Blanka Ing., Karlštejn 274, Karlštejn 1 x Mostecká Alena, Devonská 999/1, Hlubočepy, Praha 52 1 x Ferbr Libor Ing. arch., Řipská 767/15, Vinohrady, Praha 3 1 x Mlejnek Radek Ing., Nad Pískovnou 1453/11, Krč, Praha 4 1 x Rafaja David RNDr. CSc., V středu 202/8, Vokovice, Praha 6 1 x Špička Jiří, Nad Šárkou 129/43, Dejvice, Praha 6 1 x Štohanzl Jan, Nedvědovo náměstí 549/5, Podolí, Praha 47 1 x Skácelíková Milena, Fragnerova 2390/32, Dejvice, Praha 6 1 x Šimek Stanislav MUDr., Nad Hájem 264/17, Hodkovičky, Praha 47 1 x Vočka Jiří Ing., Vejražkova 1157/22, Košíře, Praha 5 1 x Vočková Hana Mgr., Vejražkova 1157/22, Košíře, Praha 5 1 x Fürbachová Jitka, Dářská 873/17, Kyje, Praha 98 1 x Šimek Stanislav MUDr., Londýnská 2397/60, Vinohrady, Praha 2 1 x Potužník Petr, U Družstva Ideál 1067/4, Nusle, Praha 4 1 x Kratochvíl Petr, Xaveriova 1966/35, Smíchov, Praha 5 1 x Kratochvílová Naděžda JUDr., Xaveriova 1966/35, Smíchov, Praha 5 1 x Freisleben Martin, Žitomírská 685/6, Vršovice, Praha x Šimková Renáta MUDr., Londýnská 2397/60, Vinohrady, Praha 2 1 x Šnábl Karel Ing., Wolkerova 1521, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Hospergerová Hana Ing., 5. Května 1059/17, Nusle, Praha 4 1 x Fuxová Bohuslava, Karla Hlaváčka 2285/5, Libeň, Praha 8 1 x Voleská Jitka JUDr., Ke Zděři 319/41, Radotín, Praha 512, 1 x Krejčí Michal JUDr., Šimonova 1104/4, Řepy, Praha x Krejčí Alena JUDr., Šimonova 1104/4, Řepy, Praha x Sýkorová Jana, Kamenné Zboží 32, Nymburk 2 1 x Volejníková Jana MUDr., Lidická 1333, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Horvát Imrich, Hornická 617, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Szitai Vojtěch, Budovatelů 677, Chodov, Chodov u Karlových Var 1 1 x Erbenová Denisa, Nejdlova 923/1, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Krátký Petr, Poděbradská 775, Sadská 1 x Štoček Tomáš, Mírová 472/35, Milovice, Milovice nad Labem 3 1 x Procházka Stanislav, U Výboru 91, Svinařov, Smečno 1 x Jandíková Jitka, Písty 164, Zvěřínek 1 x Čamov Raymond, Bohúňova 1342/12, Chodov, Praha x Suchánková Alice, Zavidov 6, Petrovice u Rakovníka 1 x Ransdorf Zbyněk Ing., Elišky Přemyslovny 393, Zbraslav, Praha x Soukupová Andrea, Jáchymovská 169, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x CREAM uzavřený investiční fond, a.s., Řehořova 908/4, Žižkov, Praha 3 1 x RTS Reisen s.r.o., náměstí Republiky 1060/3, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, Špindlerův Mlýn 1 x Hornová Jana, Sokolská 94, Nespeky, Čerčany 1 x Pazderka Svatopluk, Tržiště 381/31, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Novotná Edita, Vinohradská 2222/156, Vinohrady, Praha 3 1 x Červenka Jan Ing., Křivenická 410/10, Čimice, Praha 81 1 x Ransdorfová Ivana, Frimlova 1350/4b, Stodůlky, Praha x Bláhová Jana, U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, Praha x Svobodová Marie Ing., Španielova 1257/61, Řepy, Praha 618, 1 x Vondráček Jaroslav JUDr., Na Plzeňce 1235/2, Smíchov, Praha 5 1 x Syrová Věra, Na Šutce 400/29, Troja, Praha 82 1 x Sláma Karel, Jana Želivského 1790/35, Žižkov, Praha 3 1 x Slámová Štěpánka, Jana Želivského 1790/35, Žižkov, Praha 3 1 x Hýča Milan Prof. Ing. DrSc., Soukenická 2060/27, Nové Město, Praha 1 1 x Hýčová Pavla RNDr., Soukenická 2060/27, Nové Město, Praha 1 1 x Šimurda Juraj, Vyšehradská 428/35, Nové Město, Praha 28 1 x Poláčková Blanka, Malátova 509/4, Smíchov, Praha 5 1 x Poláček Jiří, Malátova 509/4, Smíchov, Praha 5 1 x Čejka Vladimír MUDr., S. K. Neumanna 178/11, Bohatice, Karlovy Vary 4 1 x Štěpánková Sabina, Paříkova 910/9, Vysočany, Praha 9 1 x Šubrtová Ludmila MUDr., Na Rozdílu 808/24a, Vokovice, Praha 6 1 x Turková Alexandra, Dvouletky 2867/435, Strašnice, Praha 10 1 x Turek Miloš Ing., Dvouletky 2867/435, Strašnice, Praha 10 1 x Korec Štěpán Ing., Hrádkov 1, Boskovice 1 x Svobodová Věra, Michalská 511/6, Staré Město, Praha 1 1 x Hráchová Blanka, Okružní 1467/6, Beroun, Beroun 1 1 x Rudolfová Dita Mgr., Atletická 2417/1b, Břevnov, Praha 6 1 x Viktoria reality, s.r.o., Služská 537/21, Kobylisy, Praha 82

16 1 x Svoboda Josef Ing. Ph.D., Tigridova 1500/4, Michle, Praha 41 1 x Nechvíle Petr, Wenzigova 1859/15, Nové Město, Praha 2 1 x Černý Jaromír Ing., Anny Rybníčkové 2613/5, Stodůlky, Praha x Černá Marcela Mgr., Anny Rybníčkové 2613/5, Stodůlky, Praha x Rajnyš Stanislav, Štúrova 1152/34, Krč, Praha x Hanáková Ivana, Zemské Právo 460/6, Hostivař, Praha 102, 1 x Kameník Michal, Bělčická 2825/12, Záběhlice, Praha 41 1 x Šnáblová Eva Ing., Wolkerova 1521, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Hloušek Jaroslav, Makovského 1148/4, Řepy, Praha x Drábková Eva, Makovského 1148/4, Řepy, Praha x Kupková Michaela, Lomařská 824, Zbraslav, Praha x Kupka Martin, Lomařská 824, Zbraslav, Praha x Ustimenko Elena, Foersterova 1203/17, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, Chomutov 3 1 x Horáková Radomíra, Nepravidelná 269/17, Štěrboholy, Praha x Holubová Milada Ing., Rakovnická 343/43, Ruzyně, Praha x Město Boží Dar, Boží Dar 1, Boží Dar 1 x Dvořáčková Jaromíra, Dlouhá 12, Březno, Březno u Chomutova 1 x Nováková Hana, Pod Hrachovkou 205/4, Troja, Praha 71 1 x Popul, s.r.o., Nerudova 199/5, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Štýbr Jan, K Plzenci 1004/13, Černice, Plzeň 26 1 x Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x AGRO TRAVEL, spol. s r.o., Dolní Žďár 28, Ostrov nad Ohří 1 x Janeczek Lubomír, Mládežnická 1123, Nejdek, Nejdek 1 1 x Vacata Martin Ing., Částkova 1820/12, Východní Předměstí, Plzeň 26 1 x AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4 1 x Pokorný Tomáš, Plzeňská 49, Žebrák 1 x Křížek Lubomír, Horní Žďár 54, Ostrov nad Ohří 1 x Březinová Lenka, Rochlov 51, Blatnice u Plzně 1 x Březina Miroslav, Rochlov 51, Blatnice u Plzně 1 x Paulíková Ivana, Lidická 1351, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Khaled Youssef Ing., Velký Rybník č. evid. 403, Hroznětín, Ostrov nad Ohří 1 x Khaled Ludmila MUDr., Velký Rybník č. evid. 403, Hroznětín, Ostrov nad Ohří 1 x Kadeřábek Petr, Lidická 1332, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Stehlík Tomáš Ing., Úvalská 614/22, Drahovice, Karlovy Vary 1 1 x DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem 1 x Radová Jaroslava, Svaté Pole 46, Dobříš 1 x Pšeničková Hana, Májová 843, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Korcová Helena, Sekaninova 550/40, Nusle, Praha 28 1 x LIVORNOOS s.r.o., Trojanova 2022/12, Nové Město, Praha 2 1 x Tollok Michal, Bystřice nad Úhlavou 44, Nýrsko 1 x Tolloková Silvie, Masarykova 1136, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, Praha 69 1 x Asník František, Dlouhá 536, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří 1 1 x FOR KV, s.r.o., Jenišov 41, Karlovy Vary 1 1 x Lebedová Lenka Ing., Antala Staška 1013/39, Krč, Praha 4 1 x Tůma Zdeněk Ing., Víta Nejedlého 1551, Kladno, Kladno 1 1 x Hanzalius Petr, Merklín 9, Merklín u Karlových Var 1 x Pelíšek Petr, Štěpánská 622/36, Nové Město, Praha 1 1 x Paterna Michal, Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, Plzeň 23 1 x Sentenský František Ing., Příbram VIII 135, Příbram 1 1 x Švejcar Dominik, Bělohorská 723/132, Břevnov, Praha x Bischofová Zdenka, U Brány 444/13, Znojmo, Znojmo 2 1 x Pořízková Dana, Vlastec 63, Záhoří u Písku 1 x Varhanová Zdeňka, Vlastec 63, Záhoří u Písku 1 x Gála Antonín, Arbesova 2629, Kročehlavy, Kladno 1, 1 x Gálová Jana, Arbesova 2629, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Skyba Karel, Staniční 1225/54, Doubravka, Plzeň 12 1 x Naniaš Pavel, Rybničná 482, Abertamy 1 x Kremer Václav Ing., Na baště sv. Tomáše 229/9, Hradčany, Praha x Do Du Long, Husitská 192/45, Žižkov, Praha 3 1 x Náprava Bedřich, Čapkova 394, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kopšová Karolína, Krále Jiřího 1303/14, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Müllerová Pavlína, Emlerova 585/19, Modřany, Praha x Kravčišin Karel, Mšec 227, Mšec

17 1 x DALEZA, spol. s r.o., Štoutov 6, Čichalov, Žlutice 1 x Třísková Marie, Borská 699/11, Kyje, Praha 98 1 x Hora Matěj Ing. MSc., kpt. Jaroše 1798, Kročehlavy, Kladno 1 1 x Bajgerová Marcela, Klínovecká 1204, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Rajchmanová Eva, Boženy Němcové 1069/19, Vejprty 1 x Stehlíková Michaela Mgr., III. ulice 89, Vinařice, Vinařice u Kladna 1 x Stehlík Jan DiS., III. ulice 89, Vinařice, Vinařice u Kladna 1 x Skvrnová Markéta, Severní 1180, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x VP SELECT s.r.o., Bělohorská 1703/144, Břevnov, Praha 69 1 x Hynek Martin, Zimova 623/7, Kamýk, Praha 4 1 x Šandorová Monika, Hornická 617, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Švára Zbyněk, Rooseveltova 1660/33, Předměstí, Litoměřice 1 1 x Černý Petr, Politických vězňů 43, Kamenné Žehrovice 1 x Kužel Michal, Cyrila Boudy 2452, Kladno, Kladno 1 1 x Kubešová Šárka, Dlouhá 91, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Vojtková Zdeňka, Požární 822/6, Rybáře, Karlovy Vary 5, 1 x Michailidis Martin, Krušnohorská 615, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Klauda Petr, U Studánky 288, Velké Přítočno, Unhošť 1 x Rošková Eva, Závodní 241/18, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Dočkalová Petra, Jana Kubelíka 1541/19, Most, Most 1 1 x Schmidbauer Franziska, Hauptstr. 26, Wenzenbach, Německo 1 x Pešina Zdeněk, Komenského 4431, Chomutov, Chomutov 3 1 x Kantová Věra, Brodského 1677/5, Chodov, Praha x Hrycišin Jiří Bc., Zbečno 19, Zbečno 1 x Šustr Tomáš, Karlovarská 759/3, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Nováková Zdeňka Ing., Vykmanov 31, Ostrov nad Ohří 1 x Novák Bohuslav, Vykmanov 31, Ostrov nad Ohří 1 x Pešinová Alena, Komenského 4431, Chomutov, Chomutov 3 1 x Bařtipán Jaroslav, nábřeží Jana Palacha 922/2, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Kančiová Helena, Hornická 617, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Šollová Danuše, Lidická 1334, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Malimánek Tomáš, Krušnohorská 140/18, Dubí, Dubí u Teplic 1 1 x Hloušek Vít, U Družstva Repo 1061/7, Nusle, Praha 4 1 x Procházka Antonín, Plzeňská 2470/146, Smíchov, Praha 5 1 x Dvořák Tomáš Mgr. Ph.D., Jinačovice 57, Kuřim 1 x Dvořáková Simona, Jinačovice 57, Kuřim 1 x Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Doubí, Karlovy Vary 7 1 x Riwendel s.r.o., Amforová 1906/2, Stodůlky, Praha x Tokarová Milada, Hornická 617, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kováčová Růžena, Skláře 9, Hořice na Šumavě, Český Krumlov 1 1 x Tokárová Irena, Vančurova 1089, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Tokárová Ľubica, Kpt. Jaroše 153/11, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Tokarová Monika, Kpt. Jaroše 153/11, Dvory, Karlovy Vary 6 1 x Zahálková Iveta, Malonty 5, Malonty 1 x IROS,Inženýrsko-realitní a obchodní společnost,spol. s r.o., Sdružení 1331/37, Nusle, Praha 4 1 x Dvořáček Ladislav, Dlouhá 12, Březno, Březno u Chomutova 1 x Kubeš Radim, Dlouhá 91, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Pangrácová Hana MVDr., Kyjská 436/9, Hloubětín, Praha 98 1 x Pangrác Martin MVDr., Kyjská 436/9, Hloubětín, Praha 98 1 x Procházková Michaela, Samota 63, Rotava, Rotava 1 1 x Maroušková Milada, 5. května 1330/8, Nusle, Praha 4 1 x Macková Olga MUDr., Severní 1187, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Klier Lukáš, Zelenečská 502/43, Hloubětín, Praha 98 1 x Vosykova Lucie, U Modřanské Školy 144/8, Modřany, Praha x Rudolf Jan JUDr., Atletická 2417/1b, Břevnov, Praha 6 1 x Pěkný Václav, Horská 834, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Jelinková Martina, Elišky Machové 1166/38, Žabovřesky, Brno 16 1 x Adamcová Iva, Luční 201/15, Řetenice, Teplice 3 1 x Svoboda Jaroslav, Strouhalova 2635, Kladno, Kladno 1 1 x Dvořák Milan, Viklefova 1722/5, Žižkov, Praha 3 1 x Spirtravel s.r.o., Cejl 533/79, Zábrdovice, Brno 2 1 x Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, Opava 1 1 x Stehlík Petr RNDr. Ph.D., Mohylová 1468/96, Doubravka, Plzeň 12 1 x Vaňková Jana Ing., Ruská 419/46, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 1 x Elisová Agusta, Kaplická 860/45, Podolí, Praha 4

18 1 x RAMONA international, s.r.o., Zádražanská 882, Klánovice, Praha 914, 1 x Koudela Vladimír, Bratří Hlaviců 126, Vsetín, Vsetín 1 1 x MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, Spálená 6/2, Praha - Nové Město, x Pek Pavel, Račanská 41, Statenice, Horoměřice 1 x Peková Venuše, Račanská 41, Statenice, Horoměřice 1 x Růžička Marek, Růžovka 117/4, Předměstí, Litoměřice 1 1 x Hložková Ilona, Veletržní 823/69, Holešovice, Praha 7 1 x Piovarči Milan, V Hlinkách 1261/24, Beroun, Beroun 1 1 x Dinamiko plus trade s.r.o., Hřbitovní 82/9, Karlovy Vary, Karlovy Vary 20 1 x Križan Tomáš, Kaznějovská 1218/25, Bolevec, Plzeň 23 1 x Rázgová Hana, Nad Vinicemi 1713, Roztoky, Roztoky u Prahy 1 x Doesburg s.r.o., Cejl 79, Zábrdovice, Brno 2 1 x Faiglová Věra, Fr. Kouby 98, Vrapice, Kladno 3 1 x Lédlová Marta, Do Roklí 81, Přední Kopanina, Praha x Chlapovičová Tereza, Borecká 890, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kněžický Pavel, Přátelství 1441/17, Cheb, Cheb 2 1 x Krompholcová Pavlína, Miletice 3, Černuc, Velvary 1 x Křečková Anna, Masarykova 1153, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Turek Tomáš, Grafická 2337/30, Smíchov, Praha 5 1 x OPANEVIC s.r.o., Amforova 1906/2, Stodůlky, Praha x Nováková Monika, Rakovnická 343/43, Ruzyně, Praha x Nemec Pavel Ing. CSc., Adámiho 491/24, Bratislava, Slovensko 1 x Gurnos s.r.o., Bryksova 761/42, Černý Most, Praha 98 1 x Kumžáková Richterová Ilona, Bolívarova 2073/12, Břevnov, Praha 69 1 x Nováková Ivana, Záryby 160, Kostelec nad Labem 1 x Přerostová Daniela, Borecká 890, Ostrov, Ostrov nad Ohří, 1 x Fiala Luboš, Nová Pasečnice 7, Domažlice 1 1 x Seliger Michal, Opletalova 1608/43, Nové Město, Praha 1 1 x van Endschot Johannes Adrianus Maria, Hurdálkova 206, Náchod, Náchod 1 1 x Marijnissen Gerarda, Hurdálkova 206, Náchod, Náchod 1 1 x Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 86 1 x Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2 1 x Město Volary, Náměstí 25, Volary 1 x Intrum Justitia, s.r.o., Prosecká 851/64, Prosek, Praha 9 1 x Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Nové Město, Praha 1 1 x Finanční úřad v Karlových Varech, Západní 1800/19, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, Brno, Brno 2 1 x Finanční úřad v Tachově, Hornická 1695, Tachov, x ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, Nové Město, Praha 1 1 x LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Malá Strana, Praha 5 1 x ACEMA Credit Czech, a.s., Čimická 780/61, Čimice, Praha 81 1 x Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Praha - Staré Město, x Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha - Stodůlky, x Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1238/1, Stodůlky, Praha x AB - CREDIT a. s., Na Pankráci 1658/121, Praha - Nusle, x ING Bank N.V., Plzeňská 345/5, Smíchov, Praha 5 1 x ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice - Zelené Předměstí, x BENOCO, s.r.o., Na Roudné 443/18, Plzeň - Severní Předměstí, x Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Nusle, Praha 4 1 x Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Břevnov, Praha x Město Abertamy, Farní 2, Abertamy, 1 x Obec Dalovice, Hlavní 99, Dalovice, Karlovy Vary 2 1 x Přiklopilová Hildegarda, Jaromírova 53, Jakubské Předměstí, Jaroměř 1 1 x Potužníková Marie Akad. mal., Pod Vilami 669/23, Nusle, Praha 4 1 x Miarková Věra, Ostrovská 275/5, Bohatice, Karlovy Vary 10 1 x Patera Miloš, Brigádníků 1411/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Paterová Eva, Brigádníků 1411/4, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Jirsa Jaroslav, Hlávkova 817/7, Stará Role, Karlovy Vary 17 1 x Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Vinohrady, Praha 3 1 x UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha - Michle, x Zušťák Martin Ing., Střítež 147, Třebíč 1 1 x Košinár Karel, Mořičov 18, Ostrov nad Ohří 1 x Pryclová Magda Ing., Krolmusova 1751, Roztoky, Roztoky u Prahy 1 x Filip Miroslav, Lesov 60, Sadov, Karlovy Vary 1

19 1 x Neumannová Jaroslava, Hlavní třída 800, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Kuneš Stanislav, Palackého 768, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Sladkovského 609/5, Hodolany, Olomouc 2 1 x Košinárová Hana, Mořičov 18, Ostrov nad Ohří 1 x BRE Bank S.A., organizační složka podniku, Karolinská 654/2, Karlín, Praha 86 1 x Finanční úřad v Ostrově, Klínovecká 998, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Libeň, Praha 9 1 x Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, Nusle, Praha 4 1 x CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 3208/5, Smíchov, Praha 5 1 x Živnostenská banka, a.s., Na příkopě 858/20, Praha - Nové Město, x T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha x Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 86, 1 x AAA Barvy s.r.o., Velvarská 23, Horoměřice 1 x Pražská plynárenská, a.s., Národní 37/38, Nové Město, Praha 1 1 x ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Praha - Michle, x Hrubý Jaroslav, Babylon 87, Babylon 1 x LANOVÁ DRÁHA KLÍNOVEC, s.r.o., Lanová dráha Klínovec, Boží Dar 1 x Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Praha - Nusle, x Hejský Petr, Pod Nádražím 243/7, Nová Role 1 x ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II 1132/4, Podolí, Praha 47 1 x Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, Malá Strana, Praha x Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha - Radlice, x Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha 4 1 x Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, x Kupka Pavel, Hřímalého 2707/20, Jižní Předměstí, Plzeň 1 1 x Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha - Nové Město, x Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, Praha 10 1 x Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Praha - Vinohrady, x CM - CREDIT a.s., Kříženeckého náměstí 1079/5b, Hlubočepy, Praha 52 1 x Tessile ditta a.s., Ve studeném 117/5a, Braník, Praha 47 1 x Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Praha - Vinohrady, x GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha - Michle, x Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, x Kepková Libuše, třída Vojtěcha Rojíka 781/48a, Újezd, Plzeň 12 1 x ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, x GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Michle, Praha 4 1 x Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, Praha 3, 1 x UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, Litvínov, x Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Kodaňská 1441/46, Vršovice, Praha x Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí 808/66, Nové Město, Praha 1 1 x Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov, Nádražní 11, Sokolov, x W.B.R. West Bohemian Real, a.s., Lukavická 2019/16, Plzeň - Jižní Předměstí, x OSPEN s.r.o., Hradecká 1383, Přelouč 1 x Finanční úřad pro Prahu 3, Drahobejlova 945/48, Praha - Libeň, x Berner spol. s r.o., Jinonická 804/80, Košíře, Praha 58 1 x Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín, Praha 86 1 x BEAM ČR s.r.o., Libušská 391/215, Libuš, Praha x VORTEX MARKETING s.r.o., Radlická 663/28, Smíchov, Praha 5 1 x INVESA s.r.o., Malá Štěpánská 1932/3, Nové Město, Praha 2 1 x Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, Karlín, Praha 86 1 x Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha - Radlice, x Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary, Krymská 2011/2a, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Beck International, s.r.o., Blatecká 3344, Mělník, Mělník 1 1 x Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, Strašnice, Praha 10 1 x E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, x Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno, Fibichova 2819, Kladno, x První novinová společnost a.s., Paceřická 2773/1, Horní Počernice, Praha x Město Toužim, Sídliště 428, Toužim 1 x Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Praha - Nusle, x FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, Karlín, Praha 86 1 x Finanční úřad pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, Vinohrady, Praha 2 1 x PENTA TRADING CZ s.r.o., Nádražní 218, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují 1, 1 x SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s., Pod Můstkem 884/6, Rudná, Rudná u Prahy

20 1 x CASH COLLECTORS CZ a.s., Týn 1049/3, Staré Město, Praha 1 1 x VIVA leasing,a.s., Táborská 65/29, Nusle, Praha 4 1 x Požárová Michaela, Dolní 1479/10, Nusle, Praha 4 1 x DACHDECKER spol. s r.o., Dobrovského 1936, Dolní Rychnov 1 x Investiční a Poštovní banka, a.s., Senovážné nám. 976/32, Nové Město, Praha 1 1 x BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o., Jáchymovská 27/114, Bohatice, Karlovy Vary 4 1 x Celní úřad Karlovy Vary, Dubová 246/8, Bohatice, Karlovy Vary 4 1 x Zima Luboš, Arbesova 903/3, Slaný, Slaný 1 1 x Svobodová Jana, Mírové Náměstí 21/13, Litoměřice, Litoměřice 1 1 x Matco, s.r.o., Letenská 121/8, Malá Strana, Praha x Edl Miloš, Nad plynovodem 267/2, Štěrboholy, Praha x Voigt Luděk Mgr., Hlavní 241, Svinařov, Smečno 1 x Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 655/1, Staré Město, Praha 1 1 x Klusák Stanislav Ing., Milady Horákové 845/96, Bubeneč, Praha 7 1 x Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Vršovice, Praha x Barlog Capital a.s., Moulíkova 2238/1, Smíchov, Praha 5 1 x Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, Seifertova 2063/3, Předměstí, Litoměřice 1 1 x EURO CASH s.r.o., Sokolská třída 1263/24, Ostrava, Ostrava 2 1 x Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, Sokolovská 42/217, Praha - Vysočany, x Profidebt, s.r.o., Jindřišská 941/24, Nové Město, Praha 1 1 x SMART HYPO s.r.o., tř. Svobody 956/31, Olomouc, Olomouc 9 1 x Hrušková Věra, Horáčkova 1217/25, Krč, Praha 4 1 x Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, Radlice, Praha 5 1 x 1595 s.r.o., V celnici 1028/10, Nové Město, Praha 1, 1 x Finanční úřad pro Prahu 6, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, Praha 7 1 x Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město, Americká 767/28, Plzeň - Jižní Předměstí, x Lázeňská společnost s.r.o., Stará Louka 340/36, Karlovy Vary, Karlovy Vary 1 1 x Správní bytové družstvo Rozvoj, Jihlavská 1276/17, Michle, Praha 4 1 x Preis Martin, Vítězná 2957, Kladno, Kladno 4 1 x Mari Trade a.s., Sokolská třída 244/27, Ostrava, Ostrava 2 1 x Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, Loučná pod Klínovcem, Vejprty 1 x GELOT s.r.o., Albánská 334/19, Děčín, Děčín 2 1 x Přikryl Marek Ing. Ph.D., Kazínská 231/2, Velká Chuchle, Praha 59 1 x JUBILEX-CZ, spol. s r.o., Lipůvka 275, Lipůvka 1 x RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, x Hána Ivo MUDr. Doc. Prof. CSc., Zdíkovská 3022/45, Smíchov, Praha 5 1 x IZOMAT Praha s.r.o., Hroznová 491/4, Malá Strana, Praha x CREDIT CARDS INVEST a.s., Týn 1049/3, Staré Město, Praha 1 1 x ARMONET a.s., Radlická 663/28, Smíchov, Praha 5 1 x Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov, Roháčova 4183, Chomutov, Chomutov 3 1 x JAF HOLZ spol. s r.o., Průmyslová 717/8g, Vyškov, x Špurek Radim, Slunečná 304, Frýdek, Frýdek-Místek 1 1 x UNILEASING a.s., Randova 214, Klatovy, Klatovy 1 1 x Reticulum Power, a. s., Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 86 1 x Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Libeň, Praha 82 1 x Tessile ditta services a.s., Vinohrady 794/45, Štýřice, Brno 39 1 x Euro Benefit a.s., Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha 1 1 x David Pavel Bc., K Šeberovu 678, Šeberov, Praha x COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, Stodůlky, Praha 58 1 x Macke Josef Ing., Husova 32, Ostrov, Ostrov nad Ohří 1 x LEASING - STAR spol. s r.o. Teplice, Krakovská 1346/15, Nové Město, Praha 1 1 x CCRB a.s., Olivova 948/6, Nové Město, Praha 1 1 x Procházka Tomáš, Košická 68/25, Vršovice, Praha x A.K.Leasing, spol. s r.o., Dobrovského 536/16, Holešovice, Praha 7 1 x Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, x FINWAY a.s., K Brance 1171/11, Stodůlky, Praha x Inkasní a kapitálová společnost s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, Východní Předměstí, Plzeň 1 1 x Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, x ZANA invest a.s., Ukrajinská 728/2, Vršovice, Praha x Vinařský fond, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno-střed, Veveří, x Kratochvíl Petr, Xaveriova 1966/35, Smíchov, Praha 5 1 x Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 875/167, Karlovy Vary-Rybáře

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Adresy Pracovní listy. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Adresy Pracovní listy. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Adresy Pracovní listy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Předtisk pro nácvik psaní adres v předtisku dopisu se svislými odvolacími

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV, nám. Svobody 15, Brno, 602 00, SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. ROBERT PAZÁK, Tel.: 542514556, E-mail: pazak@pazak.

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV, nám. Svobody 15, Brno, 602 00, SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. ROBERT PAZÁK, Tel.: 542514556, E-mail: pazak@pazak. Adresát: Hausnerová Martina, nar. 26.01.1982 Adresa, na níţ má být písemnost doručena: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk Svobody 15, 602 00 Brno Doručovaná písemnost: 059 EX 4874/10-3 Evidence usnesení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 59 Hegedüsová Zdeňka, ing. 62 Korbelová Alice, ing. 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing.

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y Ekocentrum Karlovy Vary www.stuz-kv.cz Obsah: 1. Záchranný integrovaný systém... 2 2. Policie ČR... 3 3. Zdravotnická zařízení... 4 3.2 Poliklinika... 5 3.3 Zdravotní středisko...

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Hlavni město Praha A Vlastník jiný oprávněný 5 Vysočany List vlastnictví: 3130 Vlastnické právo Brejcha

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění:

Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění: ČR Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PRAHA Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Ruzyně 161 00 NAŠE Č. J. SRS 051733/2013 VYŘIZUJE

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Ostrava ---/--- SBS/34836/2012/OBÚ-05/30/464/Ing.Ka

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více