Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, Kolín I tel.: , fax: , sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec Vrbčany Vrbčany VRBČANY Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: MUKOLIN/OZPZ /17-Mu OZPZ 21066/2017 Ing. Radek Smutný, Ing. Blanka Mukařovská /0 Datum: Změna stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby Vrbčany kanalizace a ČOV 500EO - oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Obec Vrbčany, Vrbčany 25 podala dne u zdejšího odboru žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby vodního díla Vrbčany kanalizace a ČOV 500 EO na poz. parc. č. 621/1, 625, 74/1, 83/1, 577/1, 280/7, 635/6, 277/21, 593, 278, 631/1, 92, 94/2, 592/2, 253/5, 248/6, 587/5, 592/5, 591/1, 83/45, 83/42, 83/16, 577/4, 625, 74/1, 621/1, 486/2, 547/10, 547/9, 548/3, 548/4, 548/2, 547/8, 547/7, 617/2, 548/1, 547/6, 547/1, 571/8, 571/7, 571/11, 571/2, 571/4, 571/3, 635/9, st. 26, 571/3, st. 20/3, st. 20/2, 29/2, 574/5, 574/2, 33, 273, 35, 635/12, 376, 374/1, 571/2, 271/3, 652, 664, 666, 571/1, 571/2, 571/7, 571/8, 617/2, 74/1, 67/4, 74/1, 617/2, 577/1, 571/8, 571/7, 571/11, 271/1, 571/2, 571/4, 571/3, 571/3, 571/4, 572/3, 46/3, 572/4, 572/1, 651/2, 635/9, 603, 368/1, 595/1, 572/5, 670, 596/1, 572/1, 651/2, 596/1, 572/1, 651/2, 651/1, 572/1, 66/2, 670, 596/1, 595/1, 572/1, 596/2, 298/1, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 596/1, 595/2, 298/4, 596/1, 289/9, 289/19, 297/7, 297/10, 572/3, 572/4, 46/3, 572/1, 682, 277/9, 594/1, 289/13, 75/3, st. 151, st. 138, 252/8, st. 173, 252/7, st. 174, 229/5, st. 176, 229/4, st. 175, 229/3, st. 200, 252/1, st. 74, 69/2, st. 54/1, st. 53, st. 73, 67/1, st. 56, 9/1, 574/5, 33, 573, 635/12, 374/1, 376, 35, st. 44, st. 67, 572/8, 66/1, 572/9, st. 47/1, 663, st. 48/1, 65/2, st. 50, st. 52, 64/1, st. 201/1, st. 201/2, 287/2, 287/1, 287/4, st. 46, st. 49, st. 45/2 k.ú. Vrbčany, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne pod č.j. OZPZ 29906/15-Mu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení., odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad dle 104 a 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení o změně stavby před dokončení - prodloužení lhůty k dokončení stavby. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, nebude dle 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konáno ústní jednání spojené s místním šetřením. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit písemně u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně nejpozději do , jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy../5

2 Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín (návštěvní dny pondělí a středa). Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vyvěšeno dne Sejmuto dne (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) Doručuje se: Účastníkům řízení Obec Vrbčany, Vrbčany 25, Kolín MěÚ Kolín podatelna, Karlovo Nám. 78, Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a vrácení zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, Hradec Králové 3 CETIN a.s., Olšanská 268/6, 1300 Praha 3 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Děčín GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 74 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace přísp.org., Zborovská 11, Praha 5 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, Praha 10 Obec Vrbčany, Vrbčany 25, Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a vrácení zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Praha 1 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, Praha 3 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 NTD group a.s., Jateční 32, Ústí nad Labem 1 Bubela Radek, Modletická 1390/1, Praha -Chodov, Praha 415 Chudáček František, Vrbčany 154, Vrbčany Holečková Věra, Raisova 1200, Kolín V Jeník Roman, Lomecká 1437, Újezd nad Lesy Mědínek Stanislav, Vrbčany 174, Vrbčany Mědínková Tereza, Vrbčany 174, Vrbčany Bruthans Václav, Žižkova 1149, Mladá Boleslav Dlabačová Božena, Nučice 108, Nučice Kratochvíl Josef, Kounice 302, Kounice Klabzubová Jana, Hospodářská 46, Hostovice Klabzuba Josef, Příkopy 441/4, Krásné Březno Dlabač Hubert, Vrbčany 71, Vrbčany Stavební bytové družstvo Kolín, Sladkovského 13, Kolín IV, Kolín 2 Bandy Jan, Vrbčany 62, Vrbčany 2/5

3 Gondášová Růžena, Vrbčany 62, Vrbčany Hodulík Anton, Vrbčany 62, Vrbčany Hurt Roman, Vrbčany 62, Vrbčany Linhart Luděk, Vrbčany 62, Vrbčany Linhartová Věra, Vrbčany 62, Vrbčany Mandelíková Jaroslava, Vrbčany 62, Vrbčany Novák Robin, Roháčova 244/48, Praha 3 Novák Vladimír, Nepasické nám. 796, Praha Konvalinka Karel, Vrbčany 126, Vrbčany Konvalinková Ludmila, Vrbčany 126, Vrbčany Horvath Milan, Generála Janouška 849/8, Praha 9 Horvathová Jarmila, Generála Janouška 849/8, Praha 9 Machutková Jaroslava, V Domově 1324/3, Praha - Žižkov Ryšánek Richard, Vrbčany 142, Vrbčany Ekartová Stanislava, Budějovická 865/58, Praha - Krč Meixner Jiří, Jerevanská 702/8, Praha 10 Opavská Lucie, Svárovská 2422/2, Česká Lípa Břichnáčová Marie, Vrbčany 171, Vrbčany Stárek Petr, Žalanského 291/12b, Praha Sedláček René, Anglická 17, Praha Velká Šárka, F'ugnerova 379, Pečky Cosma Marta, Vrbčany 61, Vrbčany Martínek Jiří, Vrbčany 51, Vrbčany Martínková Andrea, Vrbčany 51, Vrbčany Dlabačová Božena, Nučice 108, Nučice Kratochvíl Josef, Kounice 302, Kounice Šíp Jaroslav, Nechvílova 1831/16, Praha - Chodov Šípová Soňa, Necvílova 1831/16, Praha - Chodov Hrych Antonín, Vrbčany 59, Vrbčany Hrychová Sandra, Vrbčany 59, Vrbčany Čáslavová Růžena, Vrbčany 21, Vrbčany Čermáková Zdeňka, Jakobiho 325, Praha - Petrovice Sündermann Miroslav, Vrnčany 45, Vrbčany Turin Jiří, Šrobárova 2182/3, Praha 3 Šulaj Petr, Vrbčany 172, Vrbčany Rettová Miluška, Werichova 952/13, Praha 5 Karmazín Roman, Vrbčany 22, Vrbčany Hurt Roman, Vrbčany 62, Vrbčany Hurtová Miloslava, Vrbčany 62, Vrbčany Novák Jan, Haškova 838/14, Praha 7 Nováková Vlasta, Haškova 838/14, Praha 7 Dotčené orgány Město Pečky Odbor výst. - SÚ, MěÚ, Masarykovo nám. 78, Pečky Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I, Kolín 2 MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo Nám. 78, Kolín Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV Drážní úřad, Wilsonova č.p.300/8, Praha MěÚ Kolín, OŽPZ Účastníci řízení: vlastníci sousedních pozemků doručuje se veřejnou vyhláškou: Účastníci řízení dle 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN : st. 18/1, st. 20/1, st. 20/3, st. 23/1, st. 235, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, st. 20/1, st. 20/2, 23/1, 571/3, st. 20/2, st. 23/1, st. 235, st. 243/1, 29/1, 29/3, 29/4, 421/14, 574/2, 574/3, 574/5, 574/6, st. 243/1, st. 243/2, 379/2, 420/1, 421/5, 573, 574/5, 574/7, 635/8, 635/12, 374/1, 376, 604, 635/12, 635/13, st. 29, 46/2, 572/3, 572/4, 603, st. 67, 65/2, 66/1, 572/1, 572/8, 572/9, 635/9, 3/5

4 st. 53, st. 73, 67/1, 67/5, 67/6, 571/1, 635/9, st. 120, 74/2, 83/1, 86/5, 577/1, 617/2, 621/1, 625, st. 109/1, st. 109/2, st. 111, st. 113, st. 115, st. 116, st. 120, st. 134, st. 169, st. 171, st. 179, 74/1, 74/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/36, p.č 83/37, 83/38, 577/1, 644, 83/13, 83/15, 83/42, 83/44, 83/45, 84/2, st. 162, st. 187, 83/13, 83/16, 83/17, 83/18, 83/44, 83/45, 577/1, 83/14, 83/15, 83/16, 83/21, 83/23, 83/24, 83/25, 83/26, 83/27, 83/28, 83/29, 83/35, 83/40, 83/42, 83/43, 83/44, st. 151, 91, 93, p.č 99, pč. 101, 577/1, p.č 631/1, st. 138, 94/1, 95/3, 95/5, 95/6, 98/1, 248/6, 592/2, 631/1, 250/8, 770/1, 770/2, 792, 793, st. 138, st. 234/1, st. 234/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/3, 95/6, 95/8, 95/9, 95/11, 98/1, 159/1, 159/2, 159/3, 172/1, 172/2, 174, 181, 182, 183, 185/4, 245/1, 245/3, 246, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 252/4, 252/5, 252/11, 252/13, 253/1, 253/3, 253/4, 253/5, 254/2, 332/2, 586/1, 586/2, 587/5, 592/2, 592/4, 592/5, 631/3, 631/5, 631/6, 631/8, 631/9, 631/10, 632/1, 248/6, 254/2, 592/2, st. 50, 64/1, 276/3, 276/4, 277/1, 277/10, 572/1, 635/9, 277/4, 277/19, 593, 635/6, 255, 256, 593, 631/1, 635/6, st. 58/1, st. 58/4, st. 172, 72/1, 73/2, 280/1, 280/3, 280/6, 280/9, 281, 282, 283, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 577/1, 577/4, 635/9, st. 36, st. 100/1, st. 106, st. 156, st. 165, st.166, 289/1, 289/2, 289/7, 289/8, 289/12, 289/16, 289/17, 289/18, 289/19, 289/20, 289/21, 290, 295/5, 295/8, 572/1, 596/1, st. 45/2, 59/2, 289/1, 572/1, 594/1, st. 155, st. 156, 289/9, 289/14, 289/16, st. 101, st. 152, 297/10, 596/1, st. 101, st. 152, 297/1, 297/4. 297/7, 297/9, 297/11, 596/1, st. 33, st. 34, st. 83, st. 91, 51/1, 299/5, 595/2, 595/3, 595/5, 596/1, st. 92, st. 95, 365/23, 366, 595/2, st. 108, 365/48, 365/49, 367/1, 368/6, 603, st. 140, 35, 48/8, 373, 374/4, 374/5, 376, 377/1, 604, 635/12, 635/13, 635/14, 35, 374/1, 604, 547/2, 547/10, 617/2, 621/1, st. 143, st. 185, 541/13, 541/14, 546/5, 547/6, 547/7, 547/8, 617/2, st. 143, st. 185, 547/1, 547/7, st. 142, st. 185, 547/1, 547/4, 547/6, 547/8, 617/2, st. 142, 547/1, 547/4, 547/7, 547/9, 617/2, st. 141, st. 142, 547/8, 547/10, p.č 617/2, st. 141, 486/2, 547/2, 547/9, 617/2, st. 1, st. 75, st. 77, st. 79, 485, 548/2, 548/3, 548/4, 616, 617/2, 639, st. 75, st. 77, 548/1, st. 79, 548/1, 548/4, 639, st. 77, st. 79, 548/1, 548/3, 639, st. 53, st. 54/1, st. 54/2, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58/1, st. 58/3, st. 59, st. 61, st. 73, st. 74, st. 128, 9/1, 67/4, 571/2, 571/5, 571/12, 571/13, 571/17, 635/9, st. 1, st. 5, st. 10, st. 26, st. 61, st. 80, 571/1, 571/3, 571/4, 571/7, 571/8, 571/11, 571/13, 571/14, 617/2, 635/9, st. 5, st. 6, st. 7/2, st. 12/1, s.t 12/2, st. 13, st. 14/1, st.14/2, st. 16/1, st. 16/2, st. 16/3, st. 18/1, st. 20/1, st. 20/3, st. 23/1, st. 23/2, st. 104, st. 216, st. 219, st. 233, st. 260/1, st. 260/2, 41/5, 571/2, 571/6, 571/9, 571/20, 635/9, 652, 653, 654, 656, 657/1, 658/2, 659, 669, 676, st. 10, st. 25/1, st. 26, st. 99, 16/1, 571/2, 572/6, 635/9, 689, st. 2, 571/2, 571/8, 571/11, st. 2, st. 80, 571/2, 571/7, 571/11, st. 2, st. 3, st. 5, 571/2, 571/7, 571/8, 571/15, 571/19, st. 37, st. 38, st. 40, st. 42, st. 44, st. 45/2, st. 46, st. 47/1, st. 48/1, st. 49, st. 50, st. 52, st. 67, st. 71, st. 90, st. 97, st. 102/1, st. 102/2, st. 137, st. 139, st. 196, st. 288, 54/4, 56, 57, 58, 59/1, 64/1, 64/2, 65/2, 66/1, 66/2, 276/3, 277/1, 277/9, 289/1, 289/8, 289/9, 289/10, 289/13, 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 594/1, 596/1, 603, 635/9, 647, 648, 651/1, 651/2, 651/3, 663, 680, 682, st. 28, st. 29, 46/3, 603, 46/2, 46/3, 572/5, 603, 649, st. 31/1, st. 31/2, 572/4, 603, 649, st. 243/1, st. 243/2, 33, 36, 379/2, 574/1, 574/5, 635/12, st. 243/1, st. 243/2, 29/2, 33, 573, 574/2, 574/7, st. 61, st. 115, st. 116, st. 119, st. 133/1, st. 151, st. 159, st. 160, st. 161, st. 162, st. 171, st. 172, st. 179, st. 180, st. 181, st. 182, st. 183, st. 184, st. 187, st. 189, st. 190, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 82/3, 83/1, 83/9, 83/10, 83/19, 83/42, 92, 280/7, 280/9, 577/4, 577/5, 577/6, 617/2, 621/1, 631/1, 635/6, 635/7, st. 173, st. 174, st. 175, st. 176, 95/4, 95/8, 95/9, 95/11, 184, 185/1, 185/2, 185/4, 188, 189, 190, 193, 194, 198, 229/1, 229/3, 229/4, 229/5, 248/6, 252/5, 252/7, 252/8, 252/11, 252/12, 252/14, 253/1, 587/1, 587/4, 588, 591/1, 592/5, st. 173, st. 200, 229/5, 231, 234/1, 239, 241/3, 241/4, 248/1, 249, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 252/7, 252/9, 252/10, 587/5, 590/2, pč.st. 138, 94/2, 248/6, 253/5, 254/2, 631/1, 255, 256, 257/2, 277/4, 277/6, 277/21, 278, 306/2, 306/16, 307/1, 308, 310, 311, 312, 315, 320/1, 323, 635/6, st. 50, 268/3, 268/4, 273, 274, 277/1, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/13, 292, 293, 572/1, st. 32, st. 96, st. 215, 595/4, 595/6, 595/7, 596/1, 603, 670, st. 91, st. 92, st. 153, st. 178, 298/1, 298/4, 298/9, 365/23, 365/27, 366, 367/8, 596/1, st. 33, st. 90, st. 101, st. 103, st. 152, st. 177, st. 215, st. 282, st. 284, 289/2, 289/9, 289/12, 297/1, 297/4, 297/7, 297/8, 297/10, 298/1, 298/9, 306/6, 306/7, 306/8, 306/12, 354, 356, 365/2, 365/50, 365/51, 365/52, 365/53, 365/54, 365/55, 365/56, 572/1, 595/1, 595/2, 595/6, 595/8, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 602, 603, st. 103, st. 154, 289/5, 596/1, 596/3, st. 154, st. 155, 289/5, 289/14, 596/1, 596/2, 596/4, st. 155, st. 156, 289/14, 596/1, 596/3, 596/5, st. 155, st. 156, 289/7, 596/1, 596/4, 596/6, st. 156, 289/2, 289/7, 596/1, 596/5, st. 27, st. 28, st. 31/2, st. 96, st. 105, st. 107, st. 108, st. 110, st. 112, st. 114, st. 122, st. 135, st. 136, st. 140, st. 144, st. 145, st. 146, st. 147, st 157, st. 186, st. 197, st. 202, 46/3, 49/6, 365/47, 365/48, 368/1, 370/6, 374/3, 572/1, 572/3, 572/4, 572/5, 595/1, 602, 635/9, 649, st. 1, st. 61, 74/1, 460, 463, 464, 465, 466, 469, 485, 486/2, 526/12, 526/13, 526/16, 541/11, 541/12, 541/13, 544/1, 544/2, 547/1, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 548/1, 551, 552, 571/2, 577/1, 616, 621/1, 687, st. 141, st. 167, st. 170, st. 199, 74/1, 486/1, 486/2, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497/10, 497/14, 498/2, 498/4, 498/5, 511/10, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/7, 531, 532, 534, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 535/12, 535/13, 535/14, 535/15, 4/5

5 535/26, 535/27, 536/1, 536/2, 537, 540, 541/4, 541/5, 541/7, 541/9, 541/10, 543, 545/2, 545/3, 546/4, 547/2, 547/3, 547/5, 577/1, 617/2, 622, 625, 349/8, 419/1, st. 120, st. 167, 74/1, 86/5, 88, 89, 90, 102, 103, 104, 106/4, 106/5, 113/3, 113/5, 115, 116, 119, 120, 121, 130, 131, 132/2, 143, 486/1, 487/2, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 498/2, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 621/1, 92, 94/2, 98/1, 99, 156, 157, 162/3, 163/2, 166, 168, 170, 174, 175, 180/1, 180/2, 246, 247, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 254/2, 254/3, 255, 278, 309/1, 309/2, 310, 315, 320/1, 321, 330, 331, 577/1, 592/2, 592/4, 630/1, 631/5, 631/6, 631/7, 632/1, 635/6, 277/5, 277/19, 277/20, 277/21, 278, 577/1, 593, 631/1, 635/7, st. 26, st. 27, st. 48/1, st. 196, 16/1, 41/2, 41/5, 41/6, 64/1, 64/2, 65/2, 66/2, 67/4, 67/5, 276/2, 276/3, p.č 277/9, 277/10, 280/1, 280/7, 280/8, 287/3, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/13, 572/1, 572/6, 603, 635/5, 635/14, 682, 33, 35, 36, 48/2, 48/10, 48/11, 374/1, 379/1, 379/2, 379/4, 573, 604, 635/11, 635/13, 635/14, 572/1, 651/2, 651/3, 572/1, 651/1, st. 12/1, st. 258, 571/3, 654, 656, 664, st. 12/1, st. 257, 13/1, 652, 654, st. 256, 10/2, 11, 13/1, 654, 664, 665, 595/1, st. 48/1, 64/2, 572/1, 635/9, st. 46, st. 102/1, st. 102/2, st. 288, 62/3, 572/1, st. 45/1, st. 46, 59/2, 289/13, 572/1, 680, st. 44, st. 45/1, st. 45/2, 62/3, 572/1, st. 49, 572/1, 572/11, 663, st. 114, 48/7, 48/8, 49/6, 635/14, st. 47/1, 572/1, 572/11, 277/1, 277/9, 572/1, 594/1, 64/1, 572/1, st. 54/2, st. 73, 67/3, 67/4, 67/6, 571/1, 571/5, st. 54/2, st. 74, 67/3, 69/1, 69/2, 282, 283, 9/1, 66/1, 66/2, 572/1, 572/8, 572/9, st. 53, 67/1, 67/4, 67/6, st. 54/1, 128, 69/1, 69/2, 571/1, 94/2, 95/5, 248/6, 252/4, 592/2, 75/2, 75/3, 91, 92, 577/1, 252/7, pč. 587/5, p.č 591/1, 229/4, 229/5, 587/5, st. 176, 229/3, 587/5, st. 175, 229/3, 229/4, 587/5, 252/1, 252/2, 252/9, 591/1, st. 243/1, st. 243/2, 379/2, 420/1, 421/5, 573, 574/5, 574/7, 635/8, 635/12, 374/1, 376, 604, 635/12, 635/13, st. 67, 66/2, 572/1, 572/9, st. 58/1, st. 58/4, st. 172, 72/1, 73/2, 280/1, 280/3, 280/6, 280/9, 281, 282, 283, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 577/1, 577/4, 635/9, st. 201/1, st.201/2, 280/7, 282, 287/1, 287/5, st. 201/1, 280/7, 282, 287/1, 287/3, st. 140, 35, 48/8, 373, 374/4, 374/5, 376, 377/1, 604, 635/12, 635/13, 635/14, 35, 374/1, 604, st. 67, 66/2, 572/1, st. 67, 66/1, 66/2, 572/1, st. 243/1, st. 243/2, 33, 36, 379/2, 574/1, 574/5, 635/12, st. 243/1, st. 243/2, 29/2, 33, 573, 574/2, 574/7, st. 188, 248/1, 248/6, 252/1, 252/8, 253/1, 253/3, 587/5, st. 26, st. 27, st. 48/1, st 196, 16/1, 41/2, 41/5, 41/6, 64/1, 64/2, 65/2, 66/2, 67/4, 67/5, 276/2, 276/3, 277/9, 277/10, 280/1, 280/7, 280/8, 287/3, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/13, 572/1, 572/6, 603, 635/5, 635/14, 682, 33, 35, 36, 48/2, 48/10, 48/11, 374/1, 379/1, 379/2, 379/4, 573, 604, 635/11, 635/13, 635/14, 248/6, 252/11, 587/5 k.ú. Vrbčany a 767, 792 k.ú. Radim u Kolína. 5/5

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: Usnesení

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Usnesení Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II FIALA

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

í.tll ~ Došlo: V/'J')/.

í.tll ~ Došlo: V/'J')/. MĚSTSKÝ Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘíBRO Tel. +420374801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1073/0VÚP/16 Č. ev.: 16384/16-STRIBRO Oprávněná

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum:

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.:852-319 /12 Zlonice dne 4.2.2013 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť Městský úřad Třešť Revoluční 20/1 589 14 Třešť Odbor stavební úřad Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 E-mail: rudolf@trest.cz www.trest.cz Váš dopis ze dne 09.02.2016 Číslo jednací 745/2016-66/2016-8/2016-STU

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/167/15 Číslo jednací: ŽP/1754/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 18.3.2015 dle rozdělovníku Stavba

Více

Městský úřad Ždírec nad Doubravou Stavební úřad Školní 500, Ždírec nad Doubravou

Městský úřad Ždírec nad Doubravou Stavební úřad Školní 500, Ždírec nad Doubravou Městský úřad Ždírec nad Doubravou Stavební úřad Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: E MAIL: DATUM: MŽ/946/2016 2 124/16/S Š Luděk Špinar oprávněná úřední osoba 569 694

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/19647/2019/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 13.06.2019 Číslo spisu: 3678/2019 Tel: 465 514 216 Spis. značka: ŽP-Vod/3678/2019

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 17.3.2015 Vyřizuje: František

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II.

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Městský úřad Kolín ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-16 POČET LISTŮ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/7523/14-3/Au Spisová zn.: ZN/OD/790/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

Naše čj.: SU 56976/12-skr Naše zn.: 9701/2012. Počet listů: 5 Příloh/listů: 0. Datum:

Naše čj.: SU 56976/12-skr Naše zn.: 9701/2012. Počet listů: 5 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA "" "' :. > fy { MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL:

Více

Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ , Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy

Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ , Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy Úz.R a SP - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Děčín - rekonstrukce vedení NN u RD č.p. 42, 46 a 49, Polepy Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna:

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 4 6 5 2 7-2 0 1 8 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č.sp. 6847/2017/MULET/2300/11 V Letohradě dne 8.1.2018 Počet stránek:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV.

Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV. Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Sp.zn.: OV-7266/2016-blas Č.j.: KRNOOV-47216/2016-blas Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor životního prostředí V Čáslavi 6.listopadu 2017 Vyřizuje: Jana Skotnicová Č.j.: MěÚ/12896/2017/ŽP sp.zn.: 4175/17 Žadatel: Zástupce: Obec Vrdy, IČ 00236616 Fiala Projekty, s.r.o.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 582/2014-14494/Sk/Pr Č.J.: MUNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: 11448 MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MUSO/108197/2018/OŽP/ROST MUSO/9495/2019/OŽP/ROST

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/12706/13-4/Au Spisová zn.: ZN/OD/1219/13 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.10.2014

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Tel.: 482 411 471, fax 482 411 499 V Hrádku nad dne 3.4. 2013 Spis.č.: UŘ /13 SŘ SP /13 Vyřizuje: Ing. Milan

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 71740/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad. nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav

S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad. nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav *S00RX00Y8SKY* S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav spisový znak: číslo jednací: oprávněná úřední osoba: telefon: e-mail: MUBR-S 13646/2018

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

Naše čj.: Počet listů: 5 Příloh/listů: 0. OZNÁMENÍ o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

Naše čj.: Počet listů: 5 Příloh/listů: 0. OZNÁMENÍ o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739

Více

~...-, J'~' Il.,c

~...-, J'~' Il.,c Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : M U D K - O Ž P / 2 6 9 5 1-2 0 1 7 / s e a 9 1 8 8-2017 S p is. a s kart.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou. III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/18280/16-3287/16/Maz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 537/2017 Zn. sp.: BATE 512/2017 Batelov 08.06.2017 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více