Domov pro seniory Koniklecová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Koniklecová"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 6 Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu strana 7 a 8 Blokové čištění Domov pro seniory Koniklecová Domov pro seniory Koniklecová je zařízení určené pro občany ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Nejčastěji jsou přijímáni senioři, kteří pobírají příspěvek na péči v I. a II. stupni. Posláním Domova pro seniory Koniklecová je umožnit klientům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. Důraz je přitom kladen na individuální přístup, respektování svobodné volby klientů a podporu co nejdelšího udržení soběstačnosti klientů. Kapacita zařízení je 70 lůžek, umístěných v 54 obytných jednotkách, z toho je 39 jednopokojových a 15 dvoupokojových. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka vybavená lednicí a sporákem a dále WC a koupelna. Klientům jsou poskytovány tyto základní služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Úhrada za bydlení se pohybuje od 155 do 170 Kč za den (podle typu bytu a pokoje), úhrada za celodenní stravování se pohybuje od 124 Kč denně za normální stravu, po 145 Kč denně za diabetickou stravu. Klienti si mohou sami zvolit rozsah stravy (mohou například odebírat pouze obědy). Strava je dovážena z DS Mikuláškovo náměstí. Od 1. února 2008 je zajištěna nepřetržitá služba pracovníků sociální péče. Během tohoto roku vzrostl počet pracovníků zejména pracovníků sociální péče. Klienti mají možnost zaregistrovat se u praktické lékařky, která do DS dochází dvakrát týdně, a mohou bezplatně využívat služeb rehabilitačních pracovnic. Dále do domova pravidelně dochází masér, kadeřnice a pedikérka, jejichž služby si klienti hradí zvlášť. Velký zájem je také o volnočasové aktivity kroužek zpívání pro radost, výtvarný kroužek (na posílení jemné motoriky), kroužek trénování (pokračování na str. 5) Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. Menandros z Athén Vážení čtenáři Lískáčku, téma tohoto březnového čísla našeho zpravodaje je o lidech, kteří jakoby se nehodili do dnešní uspěchané doby zaměřené na výkon, úspěch, rychlost a schopnost se okamžitě adaptovat na každodenní změny. Alespoň takovýto dojem získáváme při čtení novin, časopisů o životním stylu a sledování televize. Jakoby stáří byl hendikep a naší povinností bylo být věčně mladí a krásní. Dokonce jsem si nekde přečetla, že stáří je vlastně nemoc, proti které se dá bojovat pomocí plastických operací, stále lepších vitaminových a preventivních přípravků a aktivním přístupem. Pokud přijmeme tuto teorii, znamená to, že se již rodíme nemocní, protože den ode dne našeho pobytu na tomto světě jsme starší a starší. Zažila jsem kdysi v jednom brněnském řeznictví scénku, kdy vnučka zjevně moderní mladá žena, která neměla čas nakupovala se svým dědečkem. Vůbec jí nepřipadalo divné, že na svého prarodiče před zástupem lidí, kteří její nervózní chování způsobené tím, že se dědeček nemohl rozhodnout, který salám chce a kolik, pozorovali, zcela otevřeně štěká a dává najevo, jak je nemožně pomalý. Pomalý dědeček byl díky jejímu projevu stále více nejistý a většině okolostojících ho bylo stále více líto. Vzpomněla jsem si na klasickou básničku o dědově míse a představila si tuto mladou dámu jako nejistou seniorku za pár desítek let. Ani si totiž neuvědomujeme, jak svým chováním ke starším členům rodiny stavíme model chování budoucích generací k nám samotným. A také si neuvědomujeme, že všichni budeme jednou staří. Tzv. primitivní a přírodní národy naopak staré lidi považovali a dodnes většinou považují za nositele moudrosti a životního nadhledu, schopnosti si uvědomit, že vše se v životě opakuje a vše má svou příčinu a následek. K tomuto životnímu postoji se lze totiž dostat pouze dlouholetým pozorováním života kolem sebe, na které dnešní generace při svém úprku životem nemají čas. A tak buďme hodní na naše babičky a dědečky, buďme rádi, že jsou mezi námi, a když nás posedne netrpělivost s jejich jiným přístupem k dění kolem nás, představme si jednou sebe na jejich místě. Kateřina Dubská V tomto čísle naleznete vloženou přílohu týkající se letošního blokového čištění. Pro jednodušší orientaci je na jedné straně uveden rozpis bloků a termínů čištění a na druhé straně je uvedena mapa s vyznačenými barevně odlišenými bloky.

2 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Nejmladší občánci Nového Lískovce Na svatého Valentýna, tedy 14. února, se konalo na radnici městské části tradiční přivítání nejmladších občánků Nového Lískovce. V příjemné sváteční atmosféře promluvila k rodičům a jejich dětem paní starostka a v programu vystoupily děti MŠ Poměnky. Takovéto setkání je vždy jakýmsi závazkem. Ze strany radnice otevřené dveře a podaná pomocná ruka, ze strany rodičů snaha vychovávat děti v řádné občany zodpovědné za své chování a hrdé na svoji vlast. Z celého seznamu věcí, co budou děti pro život potřebovat, je na prvním a nejdůležitějším místě právě láska rodičů. Toho dne byli přivítání následující občánci: Jitka Staňková, Laura Pelikánová, Jiří Musil, Anna Antonová, Sofie Václavíčková, Kamila Fráňová, Radim Juza, Jan Opletal, Tereza a Nela Mazalovi, Jakub Mazánek, Matyáš Sodomka, Beata Bílková, Sofie Bartošová, Karolína Červená, Lukáš Bechtold. Další fotografie naleznete na našem webu nliskovec.brno.cz Blahopřejeme!!! za komisi pro kulturu Ing. Privarčák BRUSLENÍ SE ZŠ KAMÍNKY Hodiny tělesné výchovy jsme zpestřili žákům naší školy několika hodinami bruslení. Děti před školou nedočkavě vyhlížely objednaný autobus, který je odvezl na ledovou plochu u OLYMPIE. Na kluzišti s větším či menším úspěchem předváděly své dovednosti, kluci si zahráli hokej. Všichni se do školy vraceli promrzlí, ale spokojení. Mgr. A. Široká a PeadDr. Z. Bučková Maškarní ples v ŠD Kamínky Po roce jsme zase měli, přesně tak, jak děti chtěly, úžasný a prostě skvělý, byl to mejdan nebo bál, byl to prostě karneval. Děti se moc těšily, bezvadně si užily. Tanec, hry a soutěže, všichni přece víme že, kdo si hraje nezlobí, je to známé přísloví. Masek bylo velmi mnoho, až se hlava točí z toho. Která maska lepší byla, která se víc zalíbila? Těžká volba páni, dámy, vyberte si prosím sami! Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 3/2009 informace z radnice Rada městské části 1/ ledna 2009 schvaluje: termíny čištění vozovek v Brně-Novém Lískovci Pořadník žádostí o byt platný do dodatek č. 2 ke smlouvě č. z a dodatek č. 11 ke smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Teplárnami Brno, a.s., Okružní 25, Brno Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne plán sportovních akcí pořádaných KMS v roce 2009 a položkový rozpočet pro rok 2009 pronájem nebytového prostoru v domě Koniklecová 5, Brno o celkové ploše 15,55 m 2 s výši nájmu 100 Kč/měsíc paní G.E. na dobu neurčitou od a nájemní smlouvu č. 01/09/6. souhlasí: s ukončením nájmu nebytového prostoru: v bytovém domě Oblá 2, Brno s Ing. L.N. v bytovém domě Svážná 14, Brno s Ing. L.K. a schvaluje dohody o ukončení nájmu s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na Uzávěrky příspěvků: do dubnového čísla a do květnového Nevyžádané příspěvky se nevracejí. AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat dne od 19 hodin na tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC. Připravili jsme pro Vás: opékání špekáčku, soutěže pro děti. Hrát bude skupina THE FIRE BALLS. Více info na nebo na tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu. Brno-střed s R.P. byt č. 106 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Komín s R.K. byt č. 97 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Maloměřice a Obřany s P. a F. D. byt č. 69 na dobu do se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 21, Oblá 2, Brno panu P.L. s technickým zhodnocením nebytového prostoru Oblá 75a nájemcem Českou poštou, s. p. v důsledku rozšíření datových sítí na poště Brno 34 ve výši Kč bez DPH se stavebními úpravami spočívajícími ve vybourání otvoru pro dveře v příčce mezi pokoji v domě Svážná 3, v bytě č. 12, na náklady nájemníka dle projektové dokumentace z XII/2008, zpracované Ing. Vladimírem Špačkem bez nároku na kompenzaci nákladů se stavebními úpravami spočívajícími v rekonstrukci bytového jádra v domě Svážná 25, v bytě č. 13, ve stávajících dispozicích na náklady nájemníka bez nároku na kompenzaci nákladů se změnou užívání bytu, který je součástí objektu MŠ Oblá 51 na nebytové prostory určené k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže bere na vědomí: přechod nájmu bytu č. 6, Oblá 13, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní B.K. na jejího vnuka P.K. přechod nájmu bytu č. 23, Oblá 55, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti panem P.K. na jeho dceru T.H. přechod nájmu bytu č. 16, Kamínky 25, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní M.B. na jejího vnuka V.B. přechod nájmu bytu č. 11, Svážná 23, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti manželi H. a Z.H. na jejich syna J.H. přechod nájmu bytu č. 14, Svážná 12, Brno na základě Dohody o zrušení práva společného nájmu bytu uzavřené mezi V. a M. B. dne na V.B. přechod nájmu bytu č. 5, Oblá 13, Brno po zemřelém panu B.S. na jeho vnuka M.Ž. informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do k ukončení nájemního vztahu informaci OVV o prověření platnosti fikce doručení při nevyzvednutí rozhodnutí o výši nájemného Komentář k zák. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, vypracovaný odborem bytové politiky MMR ČR ze dne oznámení společnosti Teplárny Brno, a.s.o zvýšení ceny tepla v domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od o 17%. Navýšení ceny tepla dodavatel zdůvodňuje zvýšením ceny plynu v průběhu roku 2008 o téměř 45% Informaci o sociální situaci v Novém Lískovci v období zápisy z komisí RMČ bytové č. 13/08, prevence kriminality č. 4/2008, pro kulturu č. 10/2008 nesouhlasí: s finanční kompenzací nájemníkům obecních bytů od Městské části Brno-Nový Lískovec za úpravy prováděné na obecním majetku jmenuje: členy školské rady Základní škola Brno, Kamínky 5: Ing. Jan Privarčák Eva Benáčková Ing.Tomáš Havetta Základní škola Brno, Svážná 9: Ing. Jana Drápalová Ing. Kamila Tokošová JUDr. Všetečka odvolává: paní Helenu Grieblerovou a paní Růženu Polákovou z členství z komise pro kulturu na jejich vlastní žádost. Taj. Oznámení Vážení občané, opravy na bývalé sokolovně způsobily, že budeme letošní rok bez plesu zastupitelstva. Komise pro kulturu měla připraveno řešení v sále restaurace Campus Square, což ovšem zastupitelstvo většinově nepodpořilo. Trošku mě to mrzí, věřím však, že vám tuto ztrátu nadmíru vynahradíme např. konáním tradičního již 13.ročníku Koštu slivovice s cimbálovou muzikou 18.dubna v nově otevřeném sále na Rybnické, případně Pálením čarodějnic s programem v areálu Plachty 30.dubna. Samozřejmě nebudou na programu chybět ani oblíbené zájezdy za krásami naší země. Za komisi pro kulturu Ing. Privarčák

4 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně (NE)bezpečný Nový Lískovec Mnoha lidem v Novém Lískovci není situace bezpečnosti a pořádku v Novém Lískovci lhostejná a všímají si různých věcí v okolí svého bydliště. V tomto sídlišti není taková anonymita, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina lidí tu žije dlouhé roky a záleží jim na tom, aby byl v jejich sídlišti klid a čistota. Hodně lidí poukazuje právě na problémové místo u nákupního střediska Albert. Je to místo, kde jsou často rozbité zastávky, dochází zde k rušení nočního klidu a sdružují se zde různé skupiny mládeže. Pohyb lidí u NC Albert je velký. Policie na tomto místě dělá pravidelné kontroly, ale v zájmu slušných občanů je, aby zde byla právě v té chvíli, když se zde něco děje. K tomu je důležitá pro městskou i státní policii spolupráce s občany. Přispějte k tomu, aby byla policie na místech, kde je potřeba. Zejména v případech, kdy se jedná o klid a bezpečnost v naší čtvrti. Nebojte se o případech vandalství, sprejerství, výtržností a podobných událostech informovat strážníky či policisty, jejichž úkolem je dohlížet na veřejný pořádek v Novém Lískovci. Oznámit policii důležitou událost může zachránit v daném okamžiku zdraví, život nebo majetek. Obsah oznámení, který může zachránit zdraví či majetek je důležitější než jméno oznamovatele. Oznamovatel může být například jen prostředníkem mezi policií a svědkem události. Díky tomu, že dobře zná své okolí, lidi, kteří zde žijí a také ví, co se zde děje. Komise pro kulturu RMČ připravuje ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky besedu s občany spojenou s promítnutím filmu (NE)bezpečný věk. Beseda se koná dne 9. dubna 2009 od 18 hod. v kinosále ZŠ Svážná. Všichni jsou srdečně zváni. Na vaše dotazy z oblasti bezpečnosti v naší MČ budou odpovídat vedoucí jednotlivých bezpečnostních složek. Srdečně zve ve spolupráci s MP a PČR, Ing. Jan Privarčák, místostarosta ZO ČSOP Veronica v partnerství se Statutárním městem Brněm a Veřejnou zelení města Brna vyhlašuje již desátý ročník ankety Brněnský strom roku. Nominujte váš oblíbený, výjimečný do 8. dubna Pro letošní rok hledáme do hlavní kategorie významný strom českého či cizokrajného původu, do vedlejší kategorie strom u školky, školy či univerzity a zvláštní cenu může získat strom se silným příběhem. Hledáme stromovou superstar. Vloni zvítězila Borovice černá na Kociánce, jírovec maďal ve vnitrobloku na Lidické 9 a v kategorii skupina stromů veverské křemeláky (duby letní) u hradu Veveří. Podrobnosti pro nominace a doprovodné akce najdete na nebo v Ekologické poradně Veronica na Panské ulici 9 v Brně. Pomozte nám rozjet dětské KINO na Svážné V jednom z minulých čísel Lískáčku jsem se zmínil o získání dotace na první etapu modernizace kinosálu ZŠ Svážná. Byly provedeny základní investice, které by měly umožnit promítání. Nyní nás čeká doladit několik technických, hlavně bezpečnostních záležitostí. Připravit program a zvolit vhodné termíny k promítání, které by se mělo uskutečňovat zpočátku cca 4x za měsíc a dále uvidíme dle zájmu. Předpoklad je, že by kino mělo oslovit především rodiny s dětmi a případně seniory. Rádi bychom nabídli další možnost kulturního vyžití pro rodiny s dětmi nejen z naší MČ, ale i z okolí. Pro přípravu propagace, na které s námi bude spolupracovat Studio19 je nutné zvolit příznačný název našeho dětského kina. Dovolím si tedy vyhlásit anketu o název a logo našeho dětského kina. Vaše návrhy, případně návrhy vašich dětí prosím zasílejte na grafické ztvárnění loga bude přílohou, případně doručte v papírové podobě na sekretariát ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Komise pro kulturu na svém nejbližším zasedání v dubnu vyhodnotí a ocení nejlepší název a logo, a výherce pak bude náležitě odměněn. Proto prosím pište i kontakt na vás, abychom vám mohli cenu předat. S přáním všeho dobrého Ing. Privarčák, místostarosta Solím, solíš solíme... aneb jak v zimě na chodníky ekologicky Sůl používaná na solení chodníků či silnic škodí nám všem, pravděpodobně nejvíce stromům, které důsledkem nadměrného solení chřadnou či uhynou. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v rámci poradenské a expertní činnost zpracoval celkem 50 odborných posudků na úhyn stromů. Nejčastější příčinou chřadnutí lesa byl právě vliv nadměrného solení vozovek v zimních měsících a zatékání solné břečky do porostů (11x). Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích prováděl Výzkum vlivu posypu vozovek a chodníků solí na městskou zeleň. Výzkum reagoval na akutní poškození pražských uličních stromořadí. Za dominantního původce odumírání stromů určil solení vozovek. Příznaky jsou postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovná nekrotizace a předčasný opad. To může probíhat na celém stromě, nebo jen na nejpostiženější straně koruny. Dalším příznakem je zasychání postižených větví nebo celé části koruny. Výzkum konstatuje, že způsoby, jak odstranit sůl z půdy, jsou velmi omezené. Jakmile chlorid vstoupí do stromu, musí projít jeho tělem až do listů, kde je ukládán a kde posléze způsobuje zničení listové plochy. Teprve po opadu listů může být listí s chloridy shrabáno a odstraněno. Výsledky výzkumu jasně konstatují, že na stromy sice působí více negativních vlivů (přehřívání, emise, sucho, městské prostředí), které vystupují v komplexu, ale působení soli zůstává jako hlavní příčina tohoto typu poškození stromů. Dokládají to rozbory obsahu solí v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. Rozbory ukázaly, že do půdy přímo pod korunou stromu se dostalo vyhrnováním nasoleného sněhu, průsakem, posypem a rozstřikem břečky od 1,16 až do 4,7 kg soli na 1 m 2. Ve městech přežívají přesolování stromů nejvíce invazní akáty, které jsou, co se týká soli, nejvíce odolnými druhy. V okolí silnic škodí sůl jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky. V lepším případě se strom vzpamatuje, často celý uhyne. Sůl škodí i ve vodě. Je jasné, že slaný led jednou roztaje, vsákne se do půdy a odteče do řeky, prosakuje do podzemních vod. Poškození může být pěkně vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do čističky. Tam velké množství soli způsobí zničení celého biologického stupně čištění vod. Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to můžeme pozorovat na poškození tlapek našich psů. Volně žijící živočichové ve městě uhynou dříve, než můžeme pozorovat její zdravotní stav, takže nemůžeme zjistit, jaké má na ně vliv solení. K životnímu prostředí šetrnější náhrada existuje - jde např. o posypy na bázi drceného keramického kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), který zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou účinné i při teplotě minus patnáct stupňů. Jeden takovýto výrobek, dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, se prodává pod názvem Ekogrit. Na jaře jej lze zamést a buď jím zkypřit půdu či schovat na příští rok. Další možností je sypat pískem, který ale může způsobovat zanášení kanalizací. S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 tel , www. veronica.cz. Mojmír Vlašín a Petr Ledvina Ekologická poradna Veronica Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

5 5 LÍSKÁČEK 3/2009 téma měsíce Domov pro seniory Koniklecová (pokračování na str. 1) paměti (krátkodobé i dlouhodobé), skupinové cvičení a nově filmový klub (filmy pro pamětníky, dokumenty) spojený s besedami. Přibližně dvakrát ročně přicházejí klienty obohatit svým kulturním programem žáci ze ZŠ Kamínky, MŠ Pomněnky nebo Lidové školy umění z Vídeňské. DS dále spolupracuje s kulturní komisí MČ Nový Lískovec a klubem seniorů NL. Oblíbené jsou návštěvy hvězdárny (naposledy 25. února multimediální představení o planetě Saturn), výstav, brněnských kaváren. Úspěchy má také pořádání výletů, vycházek, sportovního odpoledne. Z posledních akcí můžeme také jmenovat kloboukovou zábavu, která proběhla 11. února, a to nejen za účasti klientů a personálu, ale i rodinných příslušníků klientů. Tato akce byla příležitostí k navázání a upevnění vzájemných kontaktů. Dne 23. února pak někteří klienti navštívili výstavu v Letohrádku Mistrovských, kde měli možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze seriálu Arabela. Zájemci o přijetí do DS Koniklecová si mohou vyzvednout žádost u sociálních pracovnic, nebo si ji stáhnout z webových stránek kde lze nalézt také další informace. Přílohou žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař žadatele. Na závěr bych chtěla napsat po osobní návštěvě domova, že jsou jeho obyvatelé skutečně spokojeni s péčí a lidským přístupem všech zaměstnanců i útulným zařízením penzionu. Dana Beranová Volná kapacita ve službě osobní asistence Osobní asistence pomáhá člověku s postižením v každodenních úkonech (přesuny na vozík, polohování, pomoc s jídlem, hygienou, pomoc s vedením domácnosti, doprovody k lékaři, za kulturou apod.). Základním principem služby je aktivní spolupráce uživatele s osobním asistentem. Člověk s postižením sám rozhoduje o tom, kdy které úkony potřebuje provést. Liga za práva vozíčkářů, o.s. nabízí službu osobní asistence již desátým rokem lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením od 7 do 60 let v lokalitách Brno-město a Brno-venkov. Zaměstnáváme spolehlivé osobní asistenty, kteří mají potřebné vzdělání dle zákona. Asistenti absolvují psychologické testy osobnosti, čímž podporujeme bezpečnost služby. S uživatelem služby (klientem) uzavíráme smlouvu o poskytnutí služby, ve které jsou zohledněny jeho individuální potřeby. Cena služby je 60 Kč/hod. V případě zájmu o službu osobní asistence nebo o místo osobního asistenta nás kontaktujte: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, kontaktní osoba: Mgr. Nikol Mikušová, tel: , mobil: , Všichni budeme jednou senioři Problémy jednotlivých věkových skupin obyvatelstva jsou středem pozornosti v každé společnosti. Rok od roku se početně zvyšuje skupina obyvatel, která vyžaduje pozornost a pomoc společnosti včetně prevence, která musí být včasná, aby byla účinná. Touto ohroženou věkovou kategorií obyvatel se stávají staří lidé. Stáří, stejně tak jako každé jiné věkové období v životě člověka, má svá specifika. Stáří je v mnoha ohledech důsledkem až doposud prožitého života člověka, odráží se jak v psychice, tak i na tělesné stránce. Za nejobecnější charakteristiku stárnutí je považováno zpomalení psychické činnosti, které je ovlivňováno charakterem života a životním stylem. Vliv času ve svém životě člověk vnímá i v podobě smyslových deficitů, které jsou rovněž ovlivněny životním stylem a vlivem civilizace. Člověk registruje úbytek zraku, sluchu, zhoršují se jeho zvukové rozlišovací schopnosti apod. To může být pramenem k uvědomění si počínající závislosti na ostatních, uvědomění si omezení vlastních možností, nutnosti vynaložení větší námahy k výkonu a k určité činnosti apod. To vše opět vede k větší úzkosti, výbušnosti, netrpělivosti a pochopitelně může vést i ke vzniku složitějších psychických onemocnění. Další změny, které člověk velmi intenzivně vnímá a které ovlivňují jeho život, jsou změny v motorice, které jsou opět velmi individuální a opět jsou ovlivněny dosavadním životním stylem člověka. Změny paměti ve stáří patří k nejaktuálnějším a nejzásadnějším projevům, které mohou značně ovlivnit život člověka v tomto věkovém období. K typickým změnám paměti ve stáří patří změny epizodické paměti. To znamená, že si starší člověk hůře pamatuje, kde si co uložil, za co včera zaplatil apod. Naproti tomu se poměrně dobře uchovává kvalita dlouhodobé paměti. Proto dochází k situacím, že si starý člověk dokáže do poměrně velkých podrobností vybavit dávno prožité situace, ale nepamatuje si, co se stalo včera. Paměť a kvalita paměti ve stáří má pro člověka velký význam, protože má vliv na celkovou adaptaci na řadu změn v tomto věkovém období a současně je předpokladem pro uchování vlastní integrity. Pro seniory obecně je velmi důležité, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí doma, a to i v případě, že jejich soběstačnost bude snížena. Systém sociální pomoci u nás tuto možnost poskytuje. Z tohoto systému lze seniorům poskytnout dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby a příspěvek na péči. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje pomoc osobám s nedostatečnými příjmy. Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Příspěvek na péči umožňuje seniorům zajistit si kvalitní pomoc od institucí, které se poskytováním sociálních služeb zabývají např. pečovatelská služba, centra denních služeb a další nestátní a neziskové organizace. L. Mikšíková Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

6 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu V dnešní druhé části historie tělovýchovy a sportu nahlédneme do její části od roku 1951, kdy byly zrušeny tělovýchovné a sportovní organizace Sokol, Orel a další a veškerou organizovanou tělovýchovnou a sportovní činnost bylo možno provozovat pod řízením Československého svazu tělesné výchovy. Novolískovečtí sokolové přešli do tehdejší Tělovýchovné jednoty Dynamo Dopravní podnik Brno se sídlem v Pisárkách (do té doby Sportovní klub elektrických podniků SKEP). Novolískovecká část Dynama DP neměla svého samostatného předsedu. Činnost zajišťovali funkcionáři a cvičitelé zrušeného Sokola. Určitou výhodou této organizace bylo, že novolískovečtí členové mohli využívat kromě sokolovny a hřiště také dobře vybavená sportoviště Dynama DP (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové a atletické hřiště). Kronikář Ing.arch. Volavý píše, že dle mínění některých pamětníků byla činnost po zmíněné reorganizaci poznamenána sníženým zájmem a aktivitou. Pokud tomu tak bylo, netrvalo to dlouho a tělovýchovná činnost brzo v Novém Lískovci pokračovala v duchu sokolských tradic. Kromě cvičení (nově nazvaného základní tělesnou výchovou), které zahrnovalo všechny složky od žactva po dospělé a později také cvičení rodičů s dětmi se hrál rekreačně volejbal, nohejbal a v přísálí sokolovny stolní tenis. Hřiště bylo v příznivých zimních dnech nadále upravováno na kluziště pro bruslení, lední hokej se hrál už pouze rekreačně. Nebyla také přerušena činnost divadelního odboru, jehož činnost skončila až začátkem sedmdesátých let (o tom více v historii společenského a kulturního dění v minulých číslech Lískáčku). Dalším mezníkem novolískovecké tělovýchovy byl rok 1957, kdy bylo rozhodnuto novolískoveckými organizátory o odchodu z TJ Dynamo a založení samostatné Tělovýchovné jednoty Nový Lískovec. Jejím prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Jandík, po něm následoval na krátké období Karel Svatoň, dále Antonín Kala, František Racek, Emanuel Veselý a Alois Jaša st. Krátce před přechodem novolískovecké TJ zpět do obnoveného Sokola v r nebyla funkce předsedy TJ obsazena a řízením byl pověřen tajemník výboru TJ Jan Chaloupka. K dobře fungující základní tělesné výchově přibývaly postupně další aktivity - koncem padesátých let bylo utvořeno soutěžní volejbalové družstvo mužů, v r byl založen oddíl stolního tenisu, dalšími aktivitami byly aerobik a kulturistika. Základní tělesná výchova Jak už bylo řečeno, cvičení bylo organizováno pro všechny složky. Náčelnicemi byly postupně Marie Čubová Kocmanová, Jitka Vojtová Volavá, Jarka Havránková Ondrášková, Vlasta Vojtová a Miroslava Schejbalová Chaloupková. Dlouholetým náčelníkem byl Ladislav Schejbal a poté Alois Jaša st. bývalý vynikající gymnasta, člen špičkového oddílu sportovní gymnastiky brněnské Družstvo dorostenců a mučů cvičitel Ladislav Schejbal na bradlech 1958 Zbrojovky. Cvičitelkami byly společně s náčelnicemi Marie Musilová, Zdena Keprtová, Jarka Jandíková-Čížková také cvičitelka rodičů s dětmi, Alena Hrabalová, Marie Jašová a Hana Kalová, která byla také cvičitelkou aerobiku a vedla nácviky na Spartakiády. Z cvičitelů mužských složek jmenujme kromě náčelníků také Františka Tika Musila, Miloše Zapletala, Lubomíra Keprta, Jana Fialu, Miloše Drtila, Antonína Kalu, Ladislava Schejbala, Emanuela Veselého. Volejbal Koncem padesátých let novolískovečtí příznivci volejbalu rozhodli vytvořit soutěžní družstvo, které bylo zařazeno do městského přeboru. Kádr družstva tehdy tvořili Drahomír Dolníček, Karel Pešťál, Lubomír Keprt, Karel Turoň, Miloslav Čermák, Milan Špičák st., doplňovali jej Slavoj Fabík a hlavně Arnošt Jonáš, dříve člen prvoligové Zbrojovky Brno. Jeho vedoucím byl Arnošt Jonáš st., který působil také jako rozhodčí. V prvních letech soutěže bylo volejbalové hřiště provizorní a členové družstva jej upravovali naváženým pískem z okolí Nového Lískovce. Po ukončení jižní přístavby sokolovny v r byla také provedena úprava přední části hřiště, provedeno jeho odvodnění a zřízeny dva regulérní antukové volejbalové kurty a třetí kurt tréninkový. V roce 1973 byl první kurt pronajat pro tréninky a soutěžní utkání volejbalovému oddílu brněnské Techniky, jehož vedoucím byl Pavel Malec a trenérem Jan Kasimir. Tento úspěšný oddíl byl účastníkem II. volejbalové ligy, v níž získal v letech jednou druhé, dvakrát třetí, jednou šesté a osmé místo a v r postoupila Technika Brno do I. ligy, kde se v letech umísťovala pravidelně ve středu tabulky. V sezoně pak skončila druhá a v následující sezoně dokonce zvítězila. Soutěžní utkání I. ligy musela být hrána v halách, ale Technika i po svém postupu využívala novolískovecké kurty k tréninkům. Družstvo TJ Nový Lískovec se i nadále zúčastňovalo městského přeboru. Bylo také vytvořeno družstvo dorostenek, které vedl Arnošt Jonáš st. Stolní tenis Oddíl stolního tenisu vznikl v Novém Lískovci v r. 1964, kdy byla ukončena jižní přístavba sokolovny, část jejíhož přízemí byla určena pro hernu stolního tenisu. I když neměla rozměry, předepsané pro soutěže, bylo Městským svazem stolního tenisu její užívání pro městské soutěže povoleno. Oddíl vznikl zásluhou Jiřího Fabera a PhDr. Františka Pospíšila a jeho soutěžní družstvo bylo vytvořeno převážně z hráčů, kteří do Nového Lískovce přešli ze zrušeného TJ Baníku Brno. Kádr nově vytvořeného oddílu tvořili hráči Dr. Pospíšil, Ing. Langer, Ing. Škorpík, Malý a Faber, který byl současně jeho prvním předsedou. Do činnost oddílu se zapojil také Stanislav Hrabal, který po Faberovi převzal funkci předsedy oddílu. Oddíl velmi brzo získal mladé zájemce o stolní tenis, jejichž výchovou se zabývali hlavně Dr. Pospíšil a Stanislav Hrabal, později Jan Kristen, který působí v novolískoveckém oddíle po krátké přetržce jeho činnosti až do současnosti (před nedávnem se oddíl osamostatnil jako Sportovní klub stolního tenisu). Péče o mladé adepty stolního tenisu přinesla své ovoce a ti se mohli brzo zúčastňovat soutěží. Byli to zejména Miloš Kopp, Bohumil Nykodym, Jiří Válka, Pavel Ovísek, Mirek Hlavička, Standa Hrabal ml. a další. Nejúspěšnější Kopp a Nykodym byli záhy přijati do Tréninkového centra mládeže Moravské Slavie. Miloš Kopp pokračoval v úspěšné kariéře získal třetí místo v Mistrovství republiky dorostu, postoupil do druholigového družstva Moravské Slavie a vojnu absolvoval v prvoligové Dukle Týniště n.o. Vyhrál také řadu turnajů a stal se nejúspěšnějším z novolískoveckých odchovanců. Postupně se rozrůstal počet hráčů oddílu, takže byla vytvořena dvě, později dokonce tři družstva, která hrála městský přebor a městskou soutěž. Posílení prvního družstva znamenal příchod hráčů, převážně studentů Vojenské akademie, na níž přednášel Ing. Škorpík. Byli to na př. druholigoví Emil Polakovič a Jan Ryšavý, dále Jan Bartolšic, Jan Benák a další, kteří výkonnost prvního družstva pozvedli až k účasti v krajském přeboru v sezoně Tuto soutěž již bylo nutno hrát v sále a pro technické problémy s tím spojené družstvo soutěž nedokončilo. Účast v soutěžích dospělých byla pak po krátkém přerušení obnovena. Do Nového Lískovce přešla řada hráčů z některých zrušených brněnských oddílů a zdárně pokračuje výchova mládeže pod vedením již zmíněného Jana Kristena. V dnešní době má Sportovní klub stolního tenisu Nový Lískovec více jak šedesát členů a ke své činnosti využívá prostor ZŠ Svážná. Jeho předsedou je MUDr. Pavel Ovísek. Kulturistika Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl pod vedením tehdejšího správce sokolovny Grejtáka založen oddíl kulturistiky, z jehož dalších členů jmenujme alespoň Milana Špičáka ml., Petra Opletala nebo Jana Galocha. Zapálení kulturisté si ke své činnosti upravili prostor bývalé nářaďovny pod prodlouženým jevištěm s přístupem přes jižní přístavbu sokolovny, který postupně vybavovali posilovacím nářadím a stroji. Při stále pokračujících úpravách sokolovny bylo útočiště kulturistů na přelomu století zrušeno. Z novolískoveckých kronik a vzpomínek pamětníků připravil Jiří Faber.

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08

ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08 Změna termínu: POZOR!!! Ještědský pohár v Liberci v kordu seniorů, seniorek, juniorů a juniorek a ve fleretu juniorů a kadetů se koná o týden dříve tj.

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

1. - 5. kolo 2014/2015

1. - 5. kolo 2014/2015 SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Liga curlingu vozíčkářů 1. - 5. kolo 2014/2015 V. ročník PRAHA 2014/2015

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 Představení klubu Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno oslaví v roce 2013 sto let od svého založení. Během bohaté historie dosáhl řady úspěchů nejen na domácích hřištích, ale i

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Liga curlingu vozíčkářů III. ročník PRAHA 2012/2013 Curlingová

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více