Domov pro seniory Koniklecová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Koniklecová"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 6 Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu strana 7 a 8 Blokové čištění Domov pro seniory Koniklecová Domov pro seniory Koniklecová je zařízení určené pro občany ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Nejčastěji jsou přijímáni senioři, kteří pobírají příspěvek na péči v I. a II. stupni. Posláním Domova pro seniory Koniklecová je umožnit klientům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. Důraz je přitom kladen na individuální přístup, respektování svobodné volby klientů a podporu co nejdelšího udržení soběstačnosti klientů. Kapacita zařízení je 70 lůžek, umístěných v 54 obytných jednotkách, z toho je 39 jednopokojových a 15 dvoupokojových. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka vybavená lednicí a sporákem a dále WC a koupelna. Klientům jsou poskytovány tyto základní služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Úhrada za bydlení se pohybuje od 155 do 170 Kč za den (podle typu bytu a pokoje), úhrada za celodenní stravování se pohybuje od 124 Kč denně za normální stravu, po 145 Kč denně za diabetickou stravu. Klienti si mohou sami zvolit rozsah stravy (mohou například odebírat pouze obědy). Strava je dovážena z DS Mikuláškovo náměstí. Od 1. února 2008 je zajištěna nepřetržitá služba pracovníků sociální péče. Během tohoto roku vzrostl počet pracovníků zejména pracovníků sociální péče. Klienti mají možnost zaregistrovat se u praktické lékařky, která do DS dochází dvakrát týdně, a mohou bezplatně využívat služeb rehabilitačních pracovnic. Dále do domova pravidelně dochází masér, kadeřnice a pedikérka, jejichž služby si klienti hradí zvlášť. Velký zájem je také o volnočasové aktivity kroužek zpívání pro radost, výtvarný kroužek (na posílení jemné motoriky), kroužek trénování (pokračování na str. 5) Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. Menandros z Athén Vážení čtenáři Lískáčku, téma tohoto březnového čísla našeho zpravodaje je o lidech, kteří jakoby se nehodili do dnešní uspěchané doby zaměřené na výkon, úspěch, rychlost a schopnost se okamžitě adaptovat na každodenní změny. Alespoň takovýto dojem získáváme při čtení novin, časopisů o životním stylu a sledování televize. Jakoby stáří byl hendikep a naší povinností bylo být věčně mladí a krásní. Dokonce jsem si nekde přečetla, že stáří je vlastně nemoc, proti které se dá bojovat pomocí plastických operací, stále lepších vitaminových a preventivních přípravků a aktivním přístupem. Pokud přijmeme tuto teorii, znamená to, že se již rodíme nemocní, protože den ode dne našeho pobytu na tomto světě jsme starší a starší. Zažila jsem kdysi v jednom brněnském řeznictví scénku, kdy vnučka zjevně moderní mladá žena, která neměla čas nakupovala se svým dědečkem. Vůbec jí nepřipadalo divné, že na svého prarodiče před zástupem lidí, kteří její nervózní chování způsobené tím, že se dědeček nemohl rozhodnout, který salám chce a kolik, pozorovali, zcela otevřeně štěká a dává najevo, jak je nemožně pomalý. Pomalý dědeček byl díky jejímu projevu stále více nejistý a většině okolostojících ho bylo stále více líto. Vzpomněla jsem si na klasickou básničku o dědově míse a představila si tuto mladou dámu jako nejistou seniorku za pár desítek let. Ani si totiž neuvědomujeme, jak svým chováním ke starším členům rodiny stavíme model chování budoucích generací k nám samotným. A také si neuvědomujeme, že všichni budeme jednou staří. Tzv. primitivní a přírodní národy naopak staré lidi považovali a dodnes většinou považují za nositele moudrosti a životního nadhledu, schopnosti si uvědomit, že vše se v životě opakuje a vše má svou příčinu a následek. K tomuto životnímu postoji se lze totiž dostat pouze dlouholetým pozorováním života kolem sebe, na které dnešní generace při svém úprku životem nemají čas. A tak buďme hodní na naše babičky a dědečky, buďme rádi, že jsou mezi námi, a když nás posedne netrpělivost s jejich jiným přístupem k dění kolem nás, představme si jednou sebe na jejich místě. Kateřina Dubská V tomto čísle naleznete vloženou přílohu týkající se letošního blokového čištění. Pro jednodušší orientaci je na jedné straně uveden rozpis bloků a termínů čištění a na druhé straně je uvedena mapa s vyznačenými barevně odlišenými bloky.

2 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Nejmladší občánci Nového Lískovce Na svatého Valentýna, tedy 14. února, se konalo na radnici městské části tradiční přivítání nejmladších občánků Nového Lískovce. V příjemné sváteční atmosféře promluvila k rodičům a jejich dětem paní starostka a v programu vystoupily děti MŠ Poměnky. Takovéto setkání je vždy jakýmsi závazkem. Ze strany radnice otevřené dveře a podaná pomocná ruka, ze strany rodičů snaha vychovávat děti v řádné občany zodpovědné za své chování a hrdé na svoji vlast. Z celého seznamu věcí, co budou děti pro život potřebovat, je na prvním a nejdůležitějším místě právě láska rodičů. Toho dne byli přivítání následující občánci: Jitka Staňková, Laura Pelikánová, Jiří Musil, Anna Antonová, Sofie Václavíčková, Kamila Fráňová, Radim Juza, Jan Opletal, Tereza a Nela Mazalovi, Jakub Mazánek, Matyáš Sodomka, Beata Bílková, Sofie Bartošová, Karolína Červená, Lukáš Bechtold. Další fotografie naleznete na našem webu nliskovec.brno.cz Blahopřejeme!!! za komisi pro kulturu Ing. Privarčák BRUSLENÍ SE ZŠ KAMÍNKY Hodiny tělesné výchovy jsme zpestřili žákům naší školy několika hodinami bruslení. Děti před školou nedočkavě vyhlížely objednaný autobus, který je odvezl na ledovou plochu u OLYMPIE. Na kluzišti s větším či menším úspěchem předváděly své dovednosti, kluci si zahráli hokej. Všichni se do školy vraceli promrzlí, ale spokojení. Mgr. A. Široká a PeadDr. Z. Bučková Maškarní ples v ŠD Kamínky Po roce jsme zase měli, přesně tak, jak děti chtěly, úžasný a prostě skvělý, byl to mejdan nebo bál, byl to prostě karneval. Děti se moc těšily, bezvadně si užily. Tanec, hry a soutěže, všichni přece víme že, kdo si hraje nezlobí, je to známé přísloví. Masek bylo velmi mnoho, až se hlava točí z toho. Která maska lepší byla, která se víc zalíbila? Těžká volba páni, dámy, vyberte si prosím sami! Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 3/2009 informace z radnice Rada městské části 1/ ledna 2009 schvaluje: termíny čištění vozovek v Brně-Novém Lískovci Pořadník žádostí o byt platný do dodatek č. 2 ke smlouvě č. z a dodatek č. 11 ke smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Teplárnami Brno, a.s., Okružní 25, Brno Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne plán sportovních akcí pořádaných KMS v roce 2009 a položkový rozpočet pro rok 2009 pronájem nebytového prostoru v domě Koniklecová 5, Brno o celkové ploše 15,55 m 2 s výši nájmu 100 Kč/měsíc paní G.E. na dobu neurčitou od a nájemní smlouvu č. 01/09/6. souhlasí: s ukončením nájmu nebytového prostoru: v bytovém domě Oblá 2, Brno s Ing. L.N. v bytovém domě Svážná 14, Brno s Ing. L.K. a schvaluje dohody o ukončení nájmu s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na Uzávěrky příspěvků: do dubnového čísla a do květnového Nevyžádané příspěvky se nevracejí. AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat dne od 19 hodin na tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC. Připravili jsme pro Vás: opékání špekáčku, soutěže pro děti. Hrát bude skupina THE FIRE BALLS. Více info na nebo na tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu. Brno-střed s R.P. byt č. 106 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Komín s R.K. byt č. 97 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Maloměřice a Obřany s P. a F. D. byt č. 69 na dobu do se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 21, Oblá 2, Brno panu P.L. s technickým zhodnocením nebytového prostoru Oblá 75a nájemcem Českou poštou, s. p. v důsledku rozšíření datových sítí na poště Brno 34 ve výši Kč bez DPH se stavebními úpravami spočívajícími ve vybourání otvoru pro dveře v příčce mezi pokoji v domě Svážná 3, v bytě č. 12, na náklady nájemníka dle projektové dokumentace z XII/2008, zpracované Ing. Vladimírem Špačkem bez nároku na kompenzaci nákladů se stavebními úpravami spočívajícími v rekonstrukci bytového jádra v domě Svážná 25, v bytě č. 13, ve stávajících dispozicích na náklady nájemníka bez nároku na kompenzaci nákladů se změnou užívání bytu, který je součástí objektu MŠ Oblá 51 na nebytové prostory určené k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže bere na vědomí: přechod nájmu bytu č. 6, Oblá 13, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní B.K. na jejího vnuka P.K. přechod nájmu bytu č. 23, Oblá 55, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti panem P.K. na jeho dceru T.H. přechod nájmu bytu č. 16, Kamínky 25, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní M.B. na jejího vnuka V.B. přechod nájmu bytu č. 11, Svážná 23, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti manželi H. a Z.H. na jejich syna J.H. přechod nájmu bytu č. 14, Svážná 12, Brno na základě Dohody o zrušení práva společného nájmu bytu uzavřené mezi V. a M. B. dne na V.B. přechod nájmu bytu č. 5, Oblá 13, Brno po zemřelém panu B.S. na jeho vnuka M.Ž. informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do k ukončení nájemního vztahu informaci OVV o prověření platnosti fikce doručení při nevyzvednutí rozhodnutí o výši nájemného Komentář k zák. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, vypracovaný odborem bytové politiky MMR ČR ze dne oznámení společnosti Teplárny Brno, a.s.o zvýšení ceny tepla v domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od o 17%. Navýšení ceny tepla dodavatel zdůvodňuje zvýšením ceny plynu v průběhu roku 2008 o téměř 45% Informaci o sociální situaci v Novém Lískovci v období zápisy z komisí RMČ bytové č. 13/08, prevence kriminality č. 4/2008, pro kulturu č. 10/2008 nesouhlasí: s finanční kompenzací nájemníkům obecních bytů od Městské části Brno-Nový Lískovec za úpravy prováděné na obecním majetku jmenuje: členy školské rady Základní škola Brno, Kamínky 5: Ing. Jan Privarčák Eva Benáčková Ing.Tomáš Havetta Základní škola Brno, Svážná 9: Ing. Jana Drápalová Ing. Kamila Tokošová JUDr. Všetečka odvolává: paní Helenu Grieblerovou a paní Růženu Polákovou z členství z komise pro kulturu na jejich vlastní žádost. Taj. Oznámení Vážení občané, opravy na bývalé sokolovně způsobily, že budeme letošní rok bez plesu zastupitelstva. Komise pro kulturu měla připraveno řešení v sále restaurace Campus Square, což ovšem zastupitelstvo většinově nepodpořilo. Trošku mě to mrzí, věřím však, že vám tuto ztrátu nadmíru vynahradíme např. konáním tradičního již 13.ročníku Koštu slivovice s cimbálovou muzikou 18.dubna v nově otevřeném sále na Rybnické, případně Pálením čarodějnic s programem v areálu Plachty 30.dubna. Samozřejmě nebudou na programu chybět ani oblíbené zájezdy za krásami naší země. Za komisi pro kulturu Ing. Privarčák

4 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně (NE)bezpečný Nový Lískovec Mnoha lidem v Novém Lískovci není situace bezpečnosti a pořádku v Novém Lískovci lhostejná a všímají si různých věcí v okolí svého bydliště. V tomto sídlišti není taková anonymita, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina lidí tu žije dlouhé roky a záleží jim na tom, aby byl v jejich sídlišti klid a čistota. Hodně lidí poukazuje právě na problémové místo u nákupního střediska Albert. Je to místo, kde jsou často rozbité zastávky, dochází zde k rušení nočního klidu a sdružují se zde různé skupiny mládeže. Pohyb lidí u NC Albert je velký. Policie na tomto místě dělá pravidelné kontroly, ale v zájmu slušných občanů je, aby zde byla právě v té chvíli, když se zde něco děje. K tomu je důležitá pro městskou i státní policii spolupráce s občany. Přispějte k tomu, aby byla policie na místech, kde je potřeba. Zejména v případech, kdy se jedná o klid a bezpečnost v naší čtvrti. Nebojte se o případech vandalství, sprejerství, výtržností a podobných událostech informovat strážníky či policisty, jejichž úkolem je dohlížet na veřejný pořádek v Novém Lískovci. Oznámit policii důležitou událost může zachránit v daném okamžiku zdraví, život nebo majetek. Obsah oznámení, který může zachránit zdraví či majetek je důležitější než jméno oznamovatele. Oznamovatel může být například jen prostředníkem mezi policií a svědkem události. Díky tomu, že dobře zná své okolí, lidi, kteří zde žijí a také ví, co se zde děje. Komise pro kulturu RMČ připravuje ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky besedu s občany spojenou s promítnutím filmu (NE)bezpečný věk. Beseda se koná dne 9. dubna 2009 od 18 hod. v kinosále ZŠ Svážná. Všichni jsou srdečně zváni. Na vaše dotazy z oblasti bezpečnosti v naší MČ budou odpovídat vedoucí jednotlivých bezpečnostních složek. Srdečně zve ve spolupráci s MP a PČR, Ing. Jan Privarčák, místostarosta ZO ČSOP Veronica v partnerství se Statutárním městem Brněm a Veřejnou zelení města Brna vyhlašuje již desátý ročník ankety Brněnský strom roku. Nominujte váš oblíbený, výjimečný do 8. dubna Pro letošní rok hledáme do hlavní kategorie významný strom českého či cizokrajného původu, do vedlejší kategorie strom u školky, školy či univerzity a zvláštní cenu může získat strom se silným příběhem. Hledáme stromovou superstar. Vloni zvítězila Borovice černá na Kociánce, jírovec maďal ve vnitrobloku na Lidické 9 a v kategorii skupina stromů veverské křemeláky (duby letní) u hradu Veveří. Podrobnosti pro nominace a doprovodné akce najdete na nebo v Ekologické poradně Veronica na Panské ulici 9 v Brně. Pomozte nám rozjet dětské KINO na Svážné V jednom z minulých čísel Lískáčku jsem se zmínil o získání dotace na první etapu modernizace kinosálu ZŠ Svážná. Byly provedeny základní investice, které by měly umožnit promítání. Nyní nás čeká doladit několik technických, hlavně bezpečnostních záležitostí. Připravit program a zvolit vhodné termíny k promítání, které by se mělo uskutečňovat zpočátku cca 4x za měsíc a dále uvidíme dle zájmu. Předpoklad je, že by kino mělo oslovit především rodiny s dětmi a případně seniory. Rádi bychom nabídli další možnost kulturního vyžití pro rodiny s dětmi nejen z naší MČ, ale i z okolí. Pro přípravu propagace, na které s námi bude spolupracovat Studio19 je nutné zvolit příznačný název našeho dětského kina. Dovolím si tedy vyhlásit anketu o název a logo našeho dětského kina. Vaše návrhy, případně návrhy vašich dětí prosím zasílejte na grafické ztvárnění loga bude přílohou, případně doručte v papírové podobě na sekretariát ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Komise pro kulturu na svém nejbližším zasedání v dubnu vyhodnotí a ocení nejlepší název a logo, a výherce pak bude náležitě odměněn. Proto prosím pište i kontakt na vás, abychom vám mohli cenu předat. S přáním všeho dobrého Ing. Privarčák, místostarosta Solím, solíš solíme... aneb jak v zimě na chodníky ekologicky Sůl používaná na solení chodníků či silnic škodí nám všem, pravděpodobně nejvíce stromům, které důsledkem nadměrného solení chřadnou či uhynou. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v rámci poradenské a expertní činnost zpracoval celkem 50 odborných posudků na úhyn stromů. Nejčastější příčinou chřadnutí lesa byl právě vliv nadměrného solení vozovek v zimních měsících a zatékání solné břečky do porostů (11x). Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích prováděl Výzkum vlivu posypu vozovek a chodníků solí na městskou zeleň. Výzkum reagoval na akutní poškození pražských uličních stromořadí. Za dominantního původce odumírání stromů určil solení vozovek. Příznaky jsou postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovná nekrotizace a předčasný opad. To může probíhat na celém stromě, nebo jen na nejpostiženější straně koruny. Dalším příznakem je zasychání postižených větví nebo celé části koruny. Výzkum konstatuje, že způsoby, jak odstranit sůl z půdy, jsou velmi omezené. Jakmile chlorid vstoupí do stromu, musí projít jeho tělem až do listů, kde je ukládán a kde posléze způsobuje zničení listové plochy. Teprve po opadu listů může být listí s chloridy shrabáno a odstraněno. Výsledky výzkumu jasně konstatují, že na stromy sice působí více negativních vlivů (přehřívání, emise, sucho, městské prostředí), které vystupují v komplexu, ale působení soli zůstává jako hlavní příčina tohoto typu poškození stromů. Dokládají to rozbory obsahu solí v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. Rozbory ukázaly, že do půdy přímo pod korunou stromu se dostalo vyhrnováním nasoleného sněhu, průsakem, posypem a rozstřikem břečky od 1,16 až do 4,7 kg soli na 1 m 2. Ve městech přežívají přesolování stromů nejvíce invazní akáty, které jsou, co se týká soli, nejvíce odolnými druhy. V okolí silnic škodí sůl jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky. V lepším případě se strom vzpamatuje, často celý uhyne. Sůl škodí i ve vodě. Je jasné, že slaný led jednou roztaje, vsákne se do půdy a odteče do řeky, prosakuje do podzemních vod. Poškození může být pěkně vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do čističky. Tam velké množství soli způsobí zničení celého biologického stupně čištění vod. Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to můžeme pozorovat na poškození tlapek našich psů. Volně žijící živočichové ve městě uhynou dříve, než můžeme pozorovat její zdravotní stav, takže nemůžeme zjistit, jaké má na ně vliv solení. K životnímu prostředí šetrnější náhrada existuje - jde např. o posypy na bázi drceného keramického kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), který zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou účinné i při teplotě minus patnáct stupňů. Jeden takovýto výrobek, dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, se prodává pod názvem Ekogrit. Na jaře jej lze zamést a buď jím zkypřit půdu či schovat na příští rok. Další možností je sypat pískem, který ale může způsobovat zanášení kanalizací. S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 tel , www. veronica.cz. Mojmír Vlašín a Petr Ledvina Ekologická poradna Veronica Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

5 5 LÍSKÁČEK 3/2009 téma měsíce Domov pro seniory Koniklecová (pokračování na str. 1) paměti (krátkodobé i dlouhodobé), skupinové cvičení a nově filmový klub (filmy pro pamětníky, dokumenty) spojený s besedami. Přibližně dvakrát ročně přicházejí klienty obohatit svým kulturním programem žáci ze ZŠ Kamínky, MŠ Pomněnky nebo Lidové školy umění z Vídeňské. DS dále spolupracuje s kulturní komisí MČ Nový Lískovec a klubem seniorů NL. Oblíbené jsou návštěvy hvězdárny (naposledy 25. února multimediální představení o planetě Saturn), výstav, brněnských kaváren. Úspěchy má také pořádání výletů, vycházek, sportovního odpoledne. Z posledních akcí můžeme také jmenovat kloboukovou zábavu, která proběhla 11. února, a to nejen za účasti klientů a personálu, ale i rodinných příslušníků klientů. Tato akce byla příležitostí k navázání a upevnění vzájemných kontaktů. Dne 23. února pak někteří klienti navštívili výstavu v Letohrádku Mistrovských, kde měli možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze seriálu Arabela. Zájemci o přijetí do DS Koniklecová si mohou vyzvednout žádost u sociálních pracovnic, nebo si ji stáhnout z webových stránek kde lze nalézt také další informace. Přílohou žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař žadatele. Na závěr bych chtěla napsat po osobní návštěvě domova, že jsou jeho obyvatelé skutečně spokojeni s péčí a lidským přístupem všech zaměstnanců i útulným zařízením penzionu. Dana Beranová Volná kapacita ve službě osobní asistence Osobní asistence pomáhá člověku s postižením v každodenních úkonech (přesuny na vozík, polohování, pomoc s jídlem, hygienou, pomoc s vedením domácnosti, doprovody k lékaři, za kulturou apod.). Základním principem služby je aktivní spolupráce uživatele s osobním asistentem. Člověk s postižením sám rozhoduje o tom, kdy které úkony potřebuje provést. Liga za práva vozíčkářů, o.s. nabízí službu osobní asistence již desátým rokem lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením od 7 do 60 let v lokalitách Brno-město a Brno-venkov. Zaměstnáváme spolehlivé osobní asistenty, kteří mají potřebné vzdělání dle zákona. Asistenti absolvují psychologické testy osobnosti, čímž podporujeme bezpečnost služby. S uživatelem služby (klientem) uzavíráme smlouvu o poskytnutí služby, ve které jsou zohledněny jeho individuální potřeby. Cena služby je 60 Kč/hod. V případě zájmu o službu osobní asistence nebo o místo osobního asistenta nás kontaktujte: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, kontaktní osoba: Mgr. Nikol Mikušová, tel: , mobil: , Všichni budeme jednou senioři Problémy jednotlivých věkových skupin obyvatelstva jsou středem pozornosti v každé společnosti. Rok od roku se početně zvyšuje skupina obyvatel, která vyžaduje pozornost a pomoc společnosti včetně prevence, která musí být včasná, aby byla účinná. Touto ohroženou věkovou kategorií obyvatel se stávají staří lidé. Stáří, stejně tak jako každé jiné věkové období v životě člověka, má svá specifika. Stáří je v mnoha ohledech důsledkem až doposud prožitého života člověka, odráží se jak v psychice, tak i na tělesné stránce. Za nejobecnější charakteristiku stárnutí je považováno zpomalení psychické činnosti, které je ovlivňováno charakterem života a životním stylem. Vliv času ve svém životě člověk vnímá i v podobě smyslových deficitů, které jsou rovněž ovlivněny životním stylem a vlivem civilizace. Člověk registruje úbytek zraku, sluchu, zhoršují se jeho zvukové rozlišovací schopnosti apod. To může být pramenem k uvědomění si počínající závislosti na ostatních, uvědomění si omezení vlastních možností, nutnosti vynaložení větší námahy k výkonu a k určité činnosti apod. To vše opět vede k větší úzkosti, výbušnosti, netrpělivosti a pochopitelně může vést i ke vzniku složitějších psychických onemocnění. Další změny, které člověk velmi intenzivně vnímá a které ovlivňují jeho život, jsou změny v motorice, které jsou opět velmi individuální a opět jsou ovlivněny dosavadním životním stylem člověka. Změny paměti ve stáří patří k nejaktuálnějším a nejzásadnějším projevům, které mohou značně ovlivnit život člověka v tomto věkovém období. K typickým změnám paměti ve stáří patří změny epizodické paměti. To znamená, že si starší člověk hůře pamatuje, kde si co uložil, za co včera zaplatil apod. Naproti tomu se poměrně dobře uchovává kvalita dlouhodobé paměti. Proto dochází k situacím, že si starý člověk dokáže do poměrně velkých podrobností vybavit dávno prožité situace, ale nepamatuje si, co se stalo včera. Paměť a kvalita paměti ve stáří má pro člověka velký význam, protože má vliv na celkovou adaptaci na řadu změn v tomto věkovém období a současně je předpokladem pro uchování vlastní integrity. Pro seniory obecně je velmi důležité, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí doma, a to i v případě, že jejich soběstačnost bude snížena. Systém sociální pomoci u nás tuto možnost poskytuje. Z tohoto systému lze seniorům poskytnout dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby a příspěvek na péči. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje pomoc osobám s nedostatečnými příjmy. Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Příspěvek na péči umožňuje seniorům zajistit si kvalitní pomoc od institucí, které se poskytováním sociálních služeb zabývají např. pečovatelská služba, centra denních služeb a další nestátní a neziskové organizace. L. Mikšíková Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

6 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu V dnešní druhé části historie tělovýchovy a sportu nahlédneme do její části od roku 1951, kdy byly zrušeny tělovýchovné a sportovní organizace Sokol, Orel a další a veškerou organizovanou tělovýchovnou a sportovní činnost bylo možno provozovat pod řízením Československého svazu tělesné výchovy. Novolískovečtí sokolové přešli do tehdejší Tělovýchovné jednoty Dynamo Dopravní podnik Brno se sídlem v Pisárkách (do té doby Sportovní klub elektrických podniků SKEP). Novolískovecká část Dynama DP neměla svého samostatného předsedu. Činnost zajišťovali funkcionáři a cvičitelé zrušeného Sokola. Určitou výhodou této organizace bylo, že novolískovečtí členové mohli využívat kromě sokolovny a hřiště také dobře vybavená sportoviště Dynama DP (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové a atletické hřiště). Kronikář Ing.arch. Volavý píše, že dle mínění některých pamětníků byla činnost po zmíněné reorganizaci poznamenána sníženým zájmem a aktivitou. Pokud tomu tak bylo, netrvalo to dlouho a tělovýchovná činnost brzo v Novém Lískovci pokračovala v duchu sokolských tradic. Kromě cvičení (nově nazvaného základní tělesnou výchovou), které zahrnovalo všechny složky od žactva po dospělé a později také cvičení rodičů s dětmi se hrál rekreačně volejbal, nohejbal a v přísálí sokolovny stolní tenis. Hřiště bylo v příznivých zimních dnech nadále upravováno na kluziště pro bruslení, lední hokej se hrál už pouze rekreačně. Nebyla také přerušena činnost divadelního odboru, jehož činnost skončila až začátkem sedmdesátých let (o tom více v historii společenského a kulturního dění v minulých číslech Lískáčku). Dalším mezníkem novolískovecké tělovýchovy byl rok 1957, kdy bylo rozhodnuto novolískoveckými organizátory o odchodu z TJ Dynamo a založení samostatné Tělovýchovné jednoty Nový Lískovec. Jejím prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Jandík, po něm následoval na krátké období Karel Svatoň, dále Antonín Kala, František Racek, Emanuel Veselý a Alois Jaša st. Krátce před přechodem novolískovecké TJ zpět do obnoveného Sokola v r nebyla funkce předsedy TJ obsazena a řízením byl pověřen tajemník výboru TJ Jan Chaloupka. K dobře fungující základní tělesné výchově přibývaly postupně další aktivity - koncem padesátých let bylo utvořeno soutěžní volejbalové družstvo mužů, v r byl založen oddíl stolního tenisu, dalšími aktivitami byly aerobik a kulturistika. Základní tělesná výchova Jak už bylo řečeno, cvičení bylo organizováno pro všechny složky. Náčelnicemi byly postupně Marie Čubová Kocmanová, Jitka Vojtová Volavá, Jarka Havránková Ondrášková, Vlasta Vojtová a Miroslava Schejbalová Chaloupková. Dlouholetým náčelníkem byl Ladislav Schejbal a poté Alois Jaša st. bývalý vynikající gymnasta, člen špičkového oddílu sportovní gymnastiky brněnské Družstvo dorostenců a mučů cvičitel Ladislav Schejbal na bradlech 1958 Zbrojovky. Cvičitelkami byly společně s náčelnicemi Marie Musilová, Zdena Keprtová, Jarka Jandíková-Čížková také cvičitelka rodičů s dětmi, Alena Hrabalová, Marie Jašová a Hana Kalová, která byla také cvičitelkou aerobiku a vedla nácviky na Spartakiády. Z cvičitelů mužských složek jmenujme kromě náčelníků také Františka Tika Musila, Miloše Zapletala, Lubomíra Keprta, Jana Fialu, Miloše Drtila, Antonína Kalu, Ladislava Schejbala, Emanuela Veselého. Volejbal Koncem padesátých let novolískovečtí příznivci volejbalu rozhodli vytvořit soutěžní družstvo, které bylo zařazeno do městského přeboru. Kádr družstva tehdy tvořili Drahomír Dolníček, Karel Pešťál, Lubomír Keprt, Karel Turoň, Miloslav Čermák, Milan Špičák st., doplňovali jej Slavoj Fabík a hlavně Arnošt Jonáš, dříve člen prvoligové Zbrojovky Brno. Jeho vedoucím byl Arnošt Jonáš st., který působil také jako rozhodčí. V prvních letech soutěže bylo volejbalové hřiště provizorní a členové družstva jej upravovali naváženým pískem z okolí Nového Lískovce. Po ukončení jižní přístavby sokolovny v r byla také provedena úprava přední části hřiště, provedeno jeho odvodnění a zřízeny dva regulérní antukové volejbalové kurty a třetí kurt tréninkový. V roce 1973 byl první kurt pronajat pro tréninky a soutěžní utkání volejbalovému oddílu brněnské Techniky, jehož vedoucím byl Pavel Malec a trenérem Jan Kasimir. Tento úspěšný oddíl byl účastníkem II. volejbalové ligy, v níž získal v letech jednou druhé, dvakrát třetí, jednou šesté a osmé místo a v r postoupila Technika Brno do I. ligy, kde se v letech umísťovala pravidelně ve středu tabulky. V sezoně pak skončila druhá a v následující sezoně dokonce zvítězila. Soutěžní utkání I. ligy musela být hrána v halách, ale Technika i po svém postupu využívala novolískovecké kurty k tréninkům. Družstvo TJ Nový Lískovec se i nadále zúčastňovalo městského přeboru. Bylo také vytvořeno družstvo dorostenek, které vedl Arnošt Jonáš st. Stolní tenis Oddíl stolního tenisu vznikl v Novém Lískovci v r. 1964, kdy byla ukončena jižní přístavba sokolovny, část jejíhož přízemí byla určena pro hernu stolního tenisu. I když neměla rozměry, předepsané pro soutěže, bylo Městským svazem stolního tenisu její užívání pro městské soutěže povoleno. Oddíl vznikl zásluhou Jiřího Fabera a PhDr. Františka Pospíšila a jeho soutěžní družstvo bylo vytvořeno převážně z hráčů, kteří do Nového Lískovce přešli ze zrušeného TJ Baníku Brno. Kádr nově vytvořeného oddílu tvořili hráči Dr. Pospíšil, Ing. Langer, Ing. Škorpík, Malý a Faber, který byl současně jeho prvním předsedou. Do činnost oddílu se zapojil také Stanislav Hrabal, který po Faberovi převzal funkci předsedy oddílu. Oddíl velmi brzo získal mladé zájemce o stolní tenis, jejichž výchovou se zabývali hlavně Dr. Pospíšil a Stanislav Hrabal, později Jan Kristen, který působí v novolískoveckém oddíle po krátké přetržce jeho činnosti až do současnosti (před nedávnem se oddíl osamostatnil jako Sportovní klub stolního tenisu). Péče o mladé adepty stolního tenisu přinesla své ovoce a ti se mohli brzo zúčastňovat soutěží. Byli to zejména Miloš Kopp, Bohumil Nykodym, Jiří Válka, Pavel Ovísek, Mirek Hlavička, Standa Hrabal ml. a další. Nejúspěšnější Kopp a Nykodym byli záhy přijati do Tréninkového centra mládeže Moravské Slavie. Miloš Kopp pokračoval v úspěšné kariéře získal třetí místo v Mistrovství republiky dorostu, postoupil do druholigového družstva Moravské Slavie a vojnu absolvoval v prvoligové Dukle Týniště n.o. Vyhrál také řadu turnajů a stal se nejúspěšnějším z novolískoveckých odchovanců. Postupně se rozrůstal počet hráčů oddílu, takže byla vytvořena dvě, později dokonce tři družstva, která hrála městský přebor a městskou soutěž. Posílení prvního družstva znamenal příchod hráčů, převážně studentů Vojenské akademie, na níž přednášel Ing. Škorpík. Byli to na př. druholigoví Emil Polakovič a Jan Ryšavý, dále Jan Bartolšic, Jan Benák a další, kteří výkonnost prvního družstva pozvedli až k účasti v krajském přeboru v sezoně Tuto soutěž již bylo nutno hrát v sále a pro technické problémy s tím spojené družstvo soutěž nedokončilo. Účast v soutěžích dospělých byla pak po krátkém přerušení obnovena. Do Nového Lískovce přešla řada hráčů z některých zrušených brněnských oddílů a zdárně pokračuje výchova mládeže pod vedením již zmíněného Jana Kristena. V dnešní době má Sportovní klub stolního tenisu Nový Lískovec více jak šedesát členů a ke své činnosti využívá prostor ZŠ Svážná. Jeho předsedou je MUDr. Pavel Ovísek. Kulturistika Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl pod vedením tehdejšího správce sokolovny Grejtáka založen oddíl kulturistiky, z jehož dalších členů jmenujme alespoň Milana Špičáka ml., Petra Opletala nebo Jana Galocha. Zapálení kulturisté si ke své činnosti upravili prostor bývalé nářaďovny pod prodlouženým jevištěm s přístupem přes jižní přístavbu sokolovny, který postupně vybavovali posilovacím nářadím a stroji. Při stále pokračujících úpravách sokolovny bylo útočiště kulturistů na přelomu století zrušeno. Z novolískoveckých kronik a vzpomínek pamětníků připravil Jiří Faber.

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal NABÍDKA NABÍDKA SK ToRiK využití reklamních ploch v areálu klubu volejbal beachvolejbal nohejbal volejbal beachvolejbal nohejbal... sportovní vyžití a relax pro každého... OBSAH základní informace klub

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více