Domov pro seniory Koniklecová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Koniklecová"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 6 Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu strana 7 a 8 Blokové čištění Domov pro seniory Koniklecová Domov pro seniory Koniklecová je zařízení určené pro občany ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Nejčastěji jsou přijímáni senioři, kteří pobírají příspěvek na péči v I. a II. stupni. Posláním Domova pro seniory Koniklecová je umožnit klientům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. Důraz je přitom kladen na individuální přístup, respektování svobodné volby klientů a podporu co nejdelšího udržení soběstačnosti klientů. Kapacita zařízení je 70 lůžek, umístěných v 54 obytných jednotkách, z toho je 39 jednopokojových a 15 dvoupokojových. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka vybavená lednicí a sporákem a dále WC a koupelna. Klientům jsou poskytovány tyto základní služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Úhrada za bydlení se pohybuje od 155 do 170 Kč za den (podle typu bytu a pokoje), úhrada za celodenní stravování se pohybuje od 124 Kč denně za normální stravu, po 145 Kč denně za diabetickou stravu. Klienti si mohou sami zvolit rozsah stravy (mohou například odebírat pouze obědy). Strava je dovážena z DS Mikuláškovo náměstí. Od 1. února 2008 je zajištěna nepřetržitá služba pracovníků sociální péče. Během tohoto roku vzrostl počet pracovníků zejména pracovníků sociální péče. Klienti mají možnost zaregistrovat se u praktické lékařky, která do DS dochází dvakrát týdně, a mohou bezplatně využívat služeb rehabilitačních pracovnic. Dále do domova pravidelně dochází masér, kadeřnice a pedikérka, jejichž služby si klienti hradí zvlášť. Velký zájem je také o volnočasové aktivity kroužek zpívání pro radost, výtvarný kroužek (na posílení jemné motoriky), kroužek trénování (pokračování na str. 5) Stáří se nevysmívej vždyť k němu směřuješ. Menandros z Athén Vážení čtenáři Lískáčku, téma tohoto březnového čísla našeho zpravodaje je o lidech, kteří jakoby se nehodili do dnešní uspěchané doby zaměřené na výkon, úspěch, rychlost a schopnost se okamžitě adaptovat na každodenní změny. Alespoň takovýto dojem získáváme při čtení novin, časopisů o životním stylu a sledování televize. Jakoby stáří byl hendikep a naší povinností bylo být věčně mladí a krásní. Dokonce jsem si nekde přečetla, že stáří je vlastně nemoc, proti které se dá bojovat pomocí plastických operací, stále lepších vitaminových a preventivních přípravků a aktivním přístupem. Pokud přijmeme tuto teorii, znamená to, že se již rodíme nemocní, protože den ode dne našeho pobytu na tomto světě jsme starší a starší. Zažila jsem kdysi v jednom brněnském řeznictví scénku, kdy vnučka zjevně moderní mladá žena, která neměla čas nakupovala se svým dědečkem. Vůbec jí nepřipadalo divné, že na svého prarodiče před zástupem lidí, kteří její nervózní chování způsobené tím, že se dědeček nemohl rozhodnout, který salám chce a kolik, pozorovali, zcela otevřeně štěká a dává najevo, jak je nemožně pomalý. Pomalý dědeček byl díky jejímu projevu stále více nejistý a většině okolostojících ho bylo stále více líto. Vzpomněla jsem si na klasickou básničku o dědově míse a představila si tuto mladou dámu jako nejistou seniorku za pár desítek let. Ani si totiž neuvědomujeme, jak svým chováním ke starším členům rodiny stavíme model chování budoucích generací k nám samotným. A také si neuvědomujeme, že všichni budeme jednou staří. Tzv. primitivní a přírodní národy naopak staré lidi považovali a dodnes většinou považují za nositele moudrosti a životního nadhledu, schopnosti si uvědomit, že vše se v životě opakuje a vše má svou příčinu a následek. K tomuto životnímu postoji se lze totiž dostat pouze dlouholetým pozorováním života kolem sebe, na které dnešní generace při svém úprku životem nemají čas. A tak buďme hodní na naše babičky a dědečky, buďme rádi, že jsou mezi námi, a když nás posedne netrpělivost s jejich jiným přístupem k dění kolem nás, představme si jednou sebe na jejich místě. Kateřina Dubská V tomto čísle naleznete vloženou přílohu týkající se letošního blokového čištění. Pro jednodušší orientaci je na jedné straně uveden rozpis bloků a termínů čištění a na druhé straně je uvedena mapa s vyznačenými barevně odlišenými bloky.

2 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Nejmladší občánci Nového Lískovce Na svatého Valentýna, tedy 14. února, se konalo na radnici městské části tradiční přivítání nejmladších občánků Nového Lískovce. V příjemné sváteční atmosféře promluvila k rodičům a jejich dětem paní starostka a v programu vystoupily děti MŠ Poměnky. Takovéto setkání je vždy jakýmsi závazkem. Ze strany radnice otevřené dveře a podaná pomocná ruka, ze strany rodičů snaha vychovávat děti v řádné občany zodpovědné za své chování a hrdé na svoji vlast. Z celého seznamu věcí, co budou děti pro život potřebovat, je na prvním a nejdůležitějším místě právě láska rodičů. Toho dne byli přivítání následující občánci: Jitka Staňková, Laura Pelikánová, Jiří Musil, Anna Antonová, Sofie Václavíčková, Kamila Fráňová, Radim Juza, Jan Opletal, Tereza a Nela Mazalovi, Jakub Mazánek, Matyáš Sodomka, Beata Bílková, Sofie Bartošová, Karolína Červená, Lukáš Bechtold. Další fotografie naleznete na našem webu nliskovec.brno.cz Blahopřejeme!!! za komisi pro kulturu Ing. Privarčák BRUSLENÍ SE ZŠ KAMÍNKY Hodiny tělesné výchovy jsme zpestřili žákům naší školy několika hodinami bruslení. Děti před školou nedočkavě vyhlížely objednaný autobus, který je odvezl na ledovou plochu u OLYMPIE. Na kluzišti s větším či menším úspěchem předváděly své dovednosti, kluci si zahráli hokej. Všichni se do školy vraceli promrzlí, ale spokojení. Mgr. A. Široká a PeadDr. Z. Bučková Maškarní ples v ŠD Kamínky Po roce jsme zase měli, přesně tak, jak děti chtěly, úžasný a prostě skvělý, byl to mejdan nebo bál, byl to prostě karneval. Děti se moc těšily, bezvadně si užily. Tanec, hry a soutěže, všichni přece víme že, kdo si hraje nezlobí, je to známé přísloví. Masek bylo velmi mnoho, až se hlava točí z toho. Která maska lepší byla, která se víc zalíbila? Těžká volba páni, dámy, vyberte si prosím sami! Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 3/2009 informace z radnice Rada městské části 1/ ledna 2009 schvaluje: termíny čištění vozovek v Brně-Novém Lískovci Pořadník žádostí o byt platný do dodatek č. 2 ke smlouvě č. z a dodatek č. 11 ke smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Teplárnami Brno, a.s., Okružní 25, Brno Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne plán sportovních akcí pořádaných KMS v roce 2009 a položkový rozpočet pro rok 2009 pronájem nebytového prostoru v domě Koniklecová 5, Brno o celkové ploše 15,55 m 2 s výši nájmu 100 Kč/měsíc paní G.E. na dobu neurčitou od a nájemní smlouvu č. 01/09/6. souhlasí: s ukončením nájmu nebytového prostoru: v bytovém domě Oblá 2, Brno s Ing. L.N. v bytovém domě Svážná 14, Brno s Ing. L.K. a schvaluje dohody o ukončení nájmu s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na Uzávěrky příspěvků: do dubnového čísla a do květnového Nevyžádané příspěvky se nevracejí. AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat dne od 19 hodin na tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC. Připravili jsme pro Vás: opékání špekáčku, soutěže pro děti. Hrát bude skupina THE FIRE BALLS. Více info na nebo na tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu. Brno-střed s R.P. byt č. 106 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Komín s R.K. byt č. 97 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Maloměřice a Obřany s P. a F. D. byt č. 69 na dobu do se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 21, Oblá 2, Brno panu P.L. s technickým zhodnocením nebytového prostoru Oblá 75a nájemcem Českou poštou, s. p. v důsledku rozšíření datových sítí na poště Brno 34 ve výši Kč bez DPH se stavebními úpravami spočívajícími ve vybourání otvoru pro dveře v příčce mezi pokoji v domě Svážná 3, v bytě č. 12, na náklady nájemníka dle projektové dokumentace z XII/2008, zpracované Ing. Vladimírem Špačkem bez nároku na kompenzaci nákladů se stavebními úpravami spočívajícími v rekonstrukci bytového jádra v domě Svážná 25, v bytě č. 13, ve stávajících dispozicích na náklady nájemníka bez nároku na kompenzaci nákladů se změnou užívání bytu, který je součástí objektu MŠ Oblá 51 na nebytové prostory určené k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže bere na vědomí: přechod nájmu bytu č. 6, Oblá 13, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní B.K. na jejího vnuka P.K. přechod nájmu bytu č. 23, Oblá 55, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti panem P.K. na jeho dceru T.H. přechod nájmu bytu č. 16, Kamínky 25, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti paní M.B. na jejího vnuka V.B. přechod nájmu bytu č. 11, Svážná 23, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti manželi H. a Z.H. na jejich syna J.H. přechod nájmu bytu č. 14, Svážná 12, Brno na základě Dohody o zrušení práva společného nájmu bytu uzavřené mezi V. a M. B. dne na V.B. přechod nájmu bytu č. 5, Oblá 13, Brno po zemřelém panu B.S. na jeho vnuka M.Ž. informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do k ukončení nájemního vztahu informaci OVV o prověření platnosti fikce doručení při nevyzvednutí rozhodnutí o výši nájemného Komentář k zák. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, vypracovaný odborem bytové politiky MMR ČR ze dne oznámení společnosti Teplárny Brno, a.s.o zvýšení ceny tepla v domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od o 17%. Navýšení ceny tepla dodavatel zdůvodňuje zvýšením ceny plynu v průběhu roku 2008 o téměř 45% Informaci o sociální situaci v Novém Lískovci v období zápisy z komisí RMČ bytové č. 13/08, prevence kriminality č. 4/2008, pro kulturu č. 10/2008 nesouhlasí: s finanční kompenzací nájemníkům obecních bytů od Městské části Brno-Nový Lískovec za úpravy prováděné na obecním majetku jmenuje: členy školské rady Základní škola Brno, Kamínky 5: Ing. Jan Privarčák Eva Benáčková Ing.Tomáš Havetta Základní škola Brno, Svážná 9: Ing. Jana Drápalová Ing. Kamila Tokošová JUDr. Všetečka odvolává: paní Helenu Grieblerovou a paní Růženu Polákovou z členství z komise pro kulturu na jejich vlastní žádost. Taj. Oznámení Vážení občané, opravy na bývalé sokolovně způsobily, že budeme letošní rok bez plesu zastupitelstva. Komise pro kulturu měla připraveno řešení v sále restaurace Campus Square, což ovšem zastupitelstvo většinově nepodpořilo. Trošku mě to mrzí, věřím však, že vám tuto ztrátu nadmíru vynahradíme např. konáním tradičního již 13.ročníku Koštu slivovice s cimbálovou muzikou 18.dubna v nově otevřeném sále na Rybnické, případně Pálením čarodějnic s programem v areálu Plachty 30.dubna. Samozřejmě nebudou na programu chybět ani oblíbené zájezdy za krásami naší země. Za komisi pro kulturu Ing. Privarčák

4 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně (NE)bezpečný Nový Lískovec Mnoha lidem v Novém Lískovci není situace bezpečnosti a pořádku v Novém Lískovci lhostejná a všímají si různých věcí v okolí svého bydliště. V tomto sídlišti není taková anonymita, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina lidí tu žije dlouhé roky a záleží jim na tom, aby byl v jejich sídlišti klid a čistota. Hodně lidí poukazuje právě na problémové místo u nákupního střediska Albert. Je to místo, kde jsou často rozbité zastávky, dochází zde k rušení nočního klidu a sdružují se zde různé skupiny mládeže. Pohyb lidí u NC Albert je velký. Policie na tomto místě dělá pravidelné kontroly, ale v zájmu slušných občanů je, aby zde byla právě v té chvíli, když se zde něco děje. K tomu je důležitá pro městskou i státní policii spolupráce s občany. Přispějte k tomu, aby byla policie na místech, kde je potřeba. Zejména v případech, kdy se jedná o klid a bezpečnost v naší čtvrti. Nebojte se o případech vandalství, sprejerství, výtržností a podobných událostech informovat strážníky či policisty, jejichž úkolem je dohlížet na veřejný pořádek v Novém Lískovci. Oznámit policii důležitou událost může zachránit v daném okamžiku zdraví, život nebo majetek. Obsah oznámení, který může zachránit zdraví či majetek je důležitější než jméno oznamovatele. Oznamovatel může být například jen prostředníkem mezi policií a svědkem události. Díky tomu, že dobře zná své okolí, lidi, kteří zde žijí a také ví, co se zde děje. Komise pro kulturu RMČ připravuje ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky besedu s občany spojenou s promítnutím filmu (NE)bezpečný věk. Beseda se koná dne 9. dubna 2009 od 18 hod. v kinosále ZŠ Svážná. Všichni jsou srdečně zváni. Na vaše dotazy z oblasti bezpečnosti v naší MČ budou odpovídat vedoucí jednotlivých bezpečnostních složek. Srdečně zve ve spolupráci s MP a PČR, Ing. Jan Privarčák, místostarosta ZO ČSOP Veronica v partnerství se Statutárním městem Brněm a Veřejnou zelení města Brna vyhlašuje již desátý ročník ankety Brněnský strom roku. Nominujte váš oblíbený, výjimečný do 8. dubna Pro letošní rok hledáme do hlavní kategorie významný strom českého či cizokrajného původu, do vedlejší kategorie strom u školky, školy či univerzity a zvláštní cenu může získat strom se silným příběhem. Hledáme stromovou superstar. Vloni zvítězila Borovice černá na Kociánce, jírovec maďal ve vnitrobloku na Lidické 9 a v kategorii skupina stromů veverské křemeláky (duby letní) u hradu Veveří. Podrobnosti pro nominace a doprovodné akce najdete na nebo v Ekologické poradně Veronica na Panské ulici 9 v Brně. Pomozte nám rozjet dětské KINO na Svážné V jednom z minulých čísel Lískáčku jsem se zmínil o získání dotace na první etapu modernizace kinosálu ZŠ Svážná. Byly provedeny základní investice, které by měly umožnit promítání. Nyní nás čeká doladit několik technických, hlavně bezpečnostních záležitostí. Připravit program a zvolit vhodné termíny k promítání, které by se mělo uskutečňovat zpočátku cca 4x za měsíc a dále uvidíme dle zájmu. Předpoklad je, že by kino mělo oslovit především rodiny s dětmi a případně seniory. Rádi bychom nabídli další možnost kulturního vyžití pro rodiny s dětmi nejen z naší MČ, ale i z okolí. Pro přípravu propagace, na které s námi bude spolupracovat Studio19 je nutné zvolit příznačný název našeho dětského kina. Dovolím si tedy vyhlásit anketu o název a logo našeho dětského kina. Vaše návrhy, případně návrhy vašich dětí prosím zasílejte na grafické ztvárnění loga bude přílohou, případně doručte v papírové podobě na sekretariát ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Komise pro kulturu na svém nejbližším zasedání v dubnu vyhodnotí a ocení nejlepší název a logo, a výherce pak bude náležitě odměněn. Proto prosím pište i kontakt na vás, abychom vám mohli cenu předat. S přáním všeho dobrého Ing. Privarčák, místostarosta Solím, solíš solíme... aneb jak v zimě na chodníky ekologicky Sůl používaná na solení chodníků či silnic škodí nám všem, pravděpodobně nejvíce stromům, které důsledkem nadměrného solení chřadnou či uhynou. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v rámci poradenské a expertní činnost zpracoval celkem 50 odborných posudků na úhyn stromů. Nejčastější příčinou chřadnutí lesa byl právě vliv nadměrného solení vozovek v zimních měsících a zatékání solné břečky do porostů (11x). Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích prováděl Výzkum vlivu posypu vozovek a chodníků solí na městskou zeleň. Výzkum reagoval na akutní poškození pražských uličních stromořadí. Za dominantního původce odumírání stromů určil solení vozovek. Příznaky jsou postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovná nekrotizace a předčasný opad. To může probíhat na celém stromě, nebo jen na nejpostiženější straně koruny. Dalším příznakem je zasychání postižených větví nebo celé části koruny. Výzkum konstatuje, že způsoby, jak odstranit sůl z půdy, jsou velmi omezené. Jakmile chlorid vstoupí do stromu, musí projít jeho tělem až do listů, kde je ukládán a kde posléze způsobuje zničení listové plochy. Teprve po opadu listů může být listí s chloridy shrabáno a odstraněno. Výsledky výzkumu jasně konstatují, že na stromy sice působí více negativních vlivů (přehřívání, emise, sucho, městské prostředí), které vystupují v komplexu, ale působení soli zůstává jako hlavní příčina tohoto typu poškození stromů. Dokládají to rozbory obsahu solí v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. Rozbory ukázaly, že do půdy přímo pod korunou stromu se dostalo vyhrnováním nasoleného sněhu, průsakem, posypem a rozstřikem břečky od 1,16 až do 4,7 kg soli na 1 m 2. Ve městech přežívají přesolování stromů nejvíce invazní akáty, které jsou, co se týká soli, nejvíce odolnými druhy. V okolí silnic škodí sůl jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky. V lepším případě se strom vzpamatuje, často celý uhyne. Sůl škodí i ve vodě. Je jasné, že slaný led jednou roztaje, vsákne se do půdy a odteče do řeky, prosakuje do podzemních vod. Poškození může být pěkně vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do čističky. Tam velké množství soli způsobí zničení celého biologického stupně čištění vod. Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to můžeme pozorovat na poškození tlapek našich psů. Volně žijící živočichové ve městě uhynou dříve, než můžeme pozorovat její zdravotní stav, takže nemůžeme zjistit, jaké má na ně vliv solení. K životnímu prostředí šetrnější náhrada existuje - jde např. o posypy na bázi drceného keramického kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), který zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou účinné i při teplotě minus patnáct stupňů. Jeden takovýto výrobek, dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, se prodává pod názvem Ekogrit. Na jaře jej lze zamést a buď jím zkypřit půdu či schovat na příští rok. Další možností je sypat pískem, který ale může způsobovat zanášení kanalizací. S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 tel , www. veronica.cz. Mojmír Vlašín a Petr Ledvina Ekologická poradna Veronica Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

5 5 LÍSKÁČEK 3/2009 téma měsíce Domov pro seniory Koniklecová (pokračování na str. 1) paměti (krátkodobé i dlouhodobé), skupinové cvičení a nově filmový klub (filmy pro pamětníky, dokumenty) spojený s besedami. Přibližně dvakrát ročně přicházejí klienty obohatit svým kulturním programem žáci ze ZŠ Kamínky, MŠ Pomněnky nebo Lidové školy umění z Vídeňské. DS dále spolupracuje s kulturní komisí MČ Nový Lískovec a klubem seniorů NL. Oblíbené jsou návštěvy hvězdárny (naposledy 25. února multimediální představení o planetě Saturn), výstav, brněnských kaváren. Úspěchy má také pořádání výletů, vycházek, sportovního odpoledne. Z posledních akcí můžeme také jmenovat kloboukovou zábavu, která proběhla 11. února, a to nejen za účasti klientů a personálu, ale i rodinných příslušníků klientů. Tato akce byla příležitostí k navázání a upevnění vzájemných kontaktů. Dne 23. února pak někteří klienti navštívili výstavu v Letohrádku Mistrovských, kde měli možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze seriálu Arabela. Zájemci o přijetí do DS Koniklecová si mohou vyzvednout žádost u sociálních pracovnic, nebo si ji stáhnout z webových stránek kde lze nalézt také další informace. Přílohou žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař žadatele. Na závěr bych chtěla napsat po osobní návštěvě domova, že jsou jeho obyvatelé skutečně spokojeni s péčí a lidským přístupem všech zaměstnanců i útulným zařízením penzionu. Dana Beranová Volná kapacita ve službě osobní asistence Osobní asistence pomáhá člověku s postižením v každodenních úkonech (přesuny na vozík, polohování, pomoc s jídlem, hygienou, pomoc s vedením domácnosti, doprovody k lékaři, za kulturou apod.). Základním principem služby je aktivní spolupráce uživatele s osobním asistentem. Člověk s postižením sám rozhoduje o tom, kdy které úkony potřebuje provést. Liga za práva vozíčkářů, o.s. nabízí službu osobní asistence již desátým rokem lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením od 7 do 60 let v lokalitách Brno-město a Brno-venkov. Zaměstnáváme spolehlivé osobní asistenty, kteří mají potřebné vzdělání dle zákona. Asistenti absolvují psychologické testy osobnosti, čímž podporujeme bezpečnost služby. S uživatelem služby (klientem) uzavíráme smlouvu o poskytnutí služby, ve které jsou zohledněny jeho individuální potřeby. Cena služby je 60 Kč/hod. V případě zájmu o službu osobní asistence nebo o místo osobního asistenta nás kontaktujte: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, kontaktní osoba: Mgr. Nikol Mikušová, tel: , mobil: , Všichni budeme jednou senioři Problémy jednotlivých věkových skupin obyvatelstva jsou středem pozornosti v každé společnosti. Rok od roku se početně zvyšuje skupina obyvatel, která vyžaduje pozornost a pomoc společnosti včetně prevence, která musí být včasná, aby byla účinná. Touto ohroženou věkovou kategorií obyvatel se stávají staří lidé. Stáří, stejně tak jako každé jiné věkové období v životě člověka, má svá specifika. Stáří je v mnoha ohledech důsledkem až doposud prožitého života člověka, odráží se jak v psychice, tak i na tělesné stránce. Za nejobecnější charakteristiku stárnutí je považováno zpomalení psychické činnosti, které je ovlivňováno charakterem života a životním stylem. Vliv času ve svém životě člověk vnímá i v podobě smyslových deficitů, které jsou rovněž ovlivněny životním stylem a vlivem civilizace. Člověk registruje úbytek zraku, sluchu, zhoršují se jeho zvukové rozlišovací schopnosti apod. To může být pramenem k uvědomění si počínající závislosti na ostatních, uvědomění si omezení vlastních možností, nutnosti vynaložení větší námahy k výkonu a k určité činnosti apod. To vše opět vede k větší úzkosti, výbušnosti, netrpělivosti a pochopitelně může vést i ke vzniku složitějších psychických onemocnění. Další změny, které člověk velmi intenzivně vnímá a které ovlivňují jeho život, jsou změny v motorice, které jsou opět velmi individuální a opět jsou ovlivněny dosavadním životním stylem člověka. Změny paměti ve stáří patří k nejaktuálnějším a nejzásadnějším projevům, které mohou značně ovlivnit život člověka v tomto věkovém období. K typickým změnám paměti ve stáří patří změny epizodické paměti. To znamená, že si starší člověk hůře pamatuje, kde si co uložil, za co včera zaplatil apod. Naproti tomu se poměrně dobře uchovává kvalita dlouhodobé paměti. Proto dochází k situacím, že si starý člověk dokáže do poměrně velkých podrobností vybavit dávno prožité situace, ale nepamatuje si, co se stalo včera. Paměť a kvalita paměti ve stáří má pro člověka velký význam, protože má vliv na celkovou adaptaci na řadu změn v tomto věkovém období a současně je předpokladem pro uchování vlastní integrity. Pro seniory obecně je velmi důležité, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí doma, a to i v případě, že jejich soběstačnost bude snížena. Systém sociální pomoci u nás tuto možnost poskytuje. Z tohoto systému lze seniorům poskytnout dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby a příspěvek na péči. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje pomoc osobám s nedostatečnými příjmy. Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Příspěvek na péči umožňuje seniorům zajistit si kvalitní pomoc od institucí, které se poskytováním sociálních služeb zabývají např. pečovatelská služba, centra denních služeb a další nestátní a neziskové organizace. L. Mikšíková Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

6 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Něco z novolískovecké historie tělovýchovy a sportu V dnešní druhé části historie tělovýchovy a sportu nahlédneme do její části od roku 1951, kdy byly zrušeny tělovýchovné a sportovní organizace Sokol, Orel a další a veškerou organizovanou tělovýchovnou a sportovní činnost bylo možno provozovat pod řízením Československého svazu tělesné výchovy. Novolískovečtí sokolové přešli do tehdejší Tělovýchovné jednoty Dynamo Dopravní podnik Brno se sídlem v Pisárkách (do té doby Sportovní klub elektrických podniků SKEP). Novolískovecká část Dynama DP neměla svého samostatného předsedu. Činnost zajišťovali funkcionáři a cvičitelé zrušeného Sokola. Určitou výhodou této organizace bylo, že novolískovečtí členové mohli využívat kromě sokolovny a hřiště také dobře vybavená sportoviště Dynama DP (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové a atletické hřiště). Kronikář Ing.arch. Volavý píše, že dle mínění některých pamětníků byla činnost po zmíněné reorganizaci poznamenána sníženým zájmem a aktivitou. Pokud tomu tak bylo, netrvalo to dlouho a tělovýchovná činnost brzo v Novém Lískovci pokračovala v duchu sokolských tradic. Kromě cvičení (nově nazvaného základní tělesnou výchovou), které zahrnovalo všechny složky od žactva po dospělé a později také cvičení rodičů s dětmi se hrál rekreačně volejbal, nohejbal a v přísálí sokolovny stolní tenis. Hřiště bylo v příznivých zimních dnech nadále upravováno na kluziště pro bruslení, lední hokej se hrál už pouze rekreačně. Nebyla také přerušena činnost divadelního odboru, jehož činnost skončila až začátkem sedmdesátých let (o tom více v historii společenského a kulturního dění v minulých číslech Lískáčku). Dalším mezníkem novolískovecké tělovýchovy byl rok 1957, kdy bylo rozhodnuto novolískoveckými organizátory o odchodu z TJ Dynamo a založení samostatné Tělovýchovné jednoty Nový Lískovec. Jejím prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Jandík, po něm následoval na krátké období Karel Svatoň, dále Antonín Kala, František Racek, Emanuel Veselý a Alois Jaša st. Krátce před přechodem novolískovecké TJ zpět do obnoveného Sokola v r nebyla funkce předsedy TJ obsazena a řízením byl pověřen tajemník výboru TJ Jan Chaloupka. K dobře fungující základní tělesné výchově přibývaly postupně další aktivity - koncem padesátých let bylo utvořeno soutěžní volejbalové družstvo mužů, v r byl založen oddíl stolního tenisu, dalšími aktivitami byly aerobik a kulturistika. Základní tělesná výchova Jak už bylo řečeno, cvičení bylo organizováno pro všechny složky. Náčelnicemi byly postupně Marie Čubová Kocmanová, Jitka Vojtová Volavá, Jarka Havránková Ondrášková, Vlasta Vojtová a Miroslava Schejbalová Chaloupková. Dlouholetým náčelníkem byl Ladislav Schejbal a poté Alois Jaša st. bývalý vynikající gymnasta, člen špičkového oddílu sportovní gymnastiky brněnské Družstvo dorostenců a mučů cvičitel Ladislav Schejbal na bradlech 1958 Zbrojovky. Cvičitelkami byly společně s náčelnicemi Marie Musilová, Zdena Keprtová, Jarka Jandíková-Čížková také cvičitelka rodičů s dětmi, Alena Hrabalová, Marie Jašová a Hana Kalová, která byla také cvičitelkou aerobiku a vedla nácviky na Spartakiády. Z cvičitelů mužských složek jmenujme kromě náčelníků také Františka Tika Musila, Miloše Zapletala, Lubomíra Keprta, Jana Fialu, Miloše Drtila, Antonína Kalu, Ladislava Schejbala, Emanuela Veselého. Volejbal Koncem padesátých let novolískovečtí příznivci volejbalu rozhodli vytvořit soutěžní družstvo, které bylo zařazeno do městského přeboru. Kádr družstva tehdy tvořili Drahomír Dolníček, Karel Pešťál, Lubomír Keprt, Karel Turoň, Miloslav Čermák, Milan Špičák st., doplňovali jej Slavoj Fabík a hlavně Arnošt Jonáš, dříve člen prvoligové Zbrojovky Brno. Jeho vedoucím byl Arnošt Jonáš st., který působil také jako rozhodčí. V prvních letech soutěže bylo volejbalové hřiště provizorní a členové družstva jej upravovali naváženým pískem z okolí Nového Lískovce. Po ukončení jižní přístavby sokolovny v r byla také provedena úprava přední části hřiště, provedeno jeho odvodnění a zřízeny dva regulérní antukové volejbalové kurty a třetí kurt tréninkový. V roce 1973 byl první kurt pronajat pro tréninky a soutěžní utkání volejbalovému oddílu brněnské Techniky, jehož vedoucím byl Pavel Malec a trenérem Jan Kasimir. Tento úspěšný oddíl byl účastníkem II. volejbalové ligy, v níž získal v letech jednou druhé, dvakrát třetí, jednou šesté a osmé místo a v r postoupila Technika Brno do I. ligy, kde se v letech umísťovala pravidelně ve středu tabulky. V sezoně pak skončila druhá a v následující sezoně dokonce zvítězila. Soutěžní utkání I. ligy musela být hrána v halách, ale Technika i po svém postupu využívala novolískovecké kurty k tréninkům. Družstvo TJ Nový Lískovec se i nadále zúčastňovalo městského přeboru. Bylo také vytvořeno družstvo dorostenek, které vedl Arnošt Jonáš st. Stolní tenis Oddíl stolního tenisu vznikl v Novém Lískovci v r. 1964, kdy byla ukončena jižní přístavba sokolovny, část jejíhož přízemí byla určena pro hernu stolního tenisu. I když neměla rozměry, předepsané pro soutěže, bylo Městským svazem stolního tenisu její užívání pro městské soutěže povoleno. Oddíl vznikl zásluhou Jiřího Fabera a PhDr. Františka Pospíšila a jeho soutěžní družstvo bylo vytvořeno převážně z hráčů, kteří do Nového Lískovce přešli ze zrušeného TJ Baníku Brno. Kádr nově vytvořeného oddílu tvořili hráči Dr. Pospíšil, Ing. Langer, Ing. Škorpík, Malý a Faber, který byl současně jeho prvním předsedou. Do činnost oddílu se zapojil také Stanislav Hrabal, který po Faberovi převzal funkci předsedy oddílu. Oddíl velmi brzo získal mladé zájemce o stolní tenis, jejichž výchovou se zabývali hlavně Dr. Pospíšil a Stanislav Hrabal, později Jan Kristen, který působí v novolískoveckém oddíle po krátké přetržce jeho činnosti až do současnosti (před nedávnem se oddíl osamostatnil jako Sportovní klub stolního tenisu). Péče o mladé adepty stolního tenisu přinesla své ovoce a ti se mohli brzo zúčastňovat soutěží. Byli to zejména Miloš Kopp, Bohumil Nykodym, Jiří Válka, Pavel Ovísek, Mirek Hlavička, Standa Hrabal ml. a další. Nejúspěšnější Kopp a Nykodym byli záhy přijati do Tréninkového centra mládeže Moravské Slavie. Miloš Kopp pokračoval v úspěšné kariéře získal třetí místo v Mistrovství republiky dorostu, postoupil do druholigového družstva Moravské Slavie a vojnu absolvoval v prvoligové Dukle Týniště n.o. Vyhrál také řadu turnajů a stal se nejúspěšnějším z novolískoveckých odchovanců. Postupně se rozrůstal počet hráčů oddílu, takže byla vytvořena dvě, později dokonce tři družstva, která hrála městský přebor a městskou soutěž. Posílení prvního družstva znamenal příchod hráčů, převážně studentů Vojenské akademie, na níž přednášel Ing. Škorpík. Byli to na př. druholigoví Emil Polakovič a Jan Ryšavý, dále Jan Bartolšic, Jan Benák a další, kteří výkonnost prvního družstva pozvedli až k účasti v krajském přeboru v sezoně Tuto soutěž již bylo nutno hrát v sále a pro technické problémy s tím spojené družstvo soutěž nedokončilo. Účast v soutěžích dospělých byla pak po krátkém přerušení obnovena. Do Nového Lískovce přešla řada hráčů z některých zrušených brněnských oddílů a zdárně pokračuje výchova mládeže pod vedením již zmíněného Jana Kristena. V dnešní době má Sportovní klub stolního tenisu Nový Lískovec více jak šedesát členů a ke své činnosti využívá prostor ZŠ Svážná. Jeho předsedou je MUDr. Pavel Ovísek. Kulturistika Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl pod vedením tehdejšího správce sokolovny Grejtáka založen oddíl kulturistiky, z jehož dalších členů jmenujme alespoň Milana Špičáka ml., Petra Opletala nebo Jana Galocha. Zapálení kulturisté si ke své činnosti upravili prostor bývalé nářaďovny pod prodlouženým jevištěm s přístupem přes jižní přístavbu sokolovny, který postupně vybavovali posilovacím nářadím a stroji. Při stále pokračujících úpravách sokolovny bylo útočiště kulturistů na přelomu století zrušeno. Z novolískoveckých kronik a vzpomínek pamětníků připravil Jiří Faber.

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 4 Preventivní opatření

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana

Více