9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány)"

Transkript

1 9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány) 9.1 Stavba květu 1 - podkvětní listy: b - listen b 1 - (braktea), listeny 2. řádu, α, β - listénce (profyla) 2 - gynofor (G) 3 - androgynofor (AG): A - tyčinky, G - gyneceum, C - koruna, K - kalich, k - kalíšek 4 - perikladium (PC): St - stopka, P - okvětí (perigon), G - gyneceum, A - tyčinky 5 - antofor (AF): K - kalich, C - koruna 9.2 Květní lůžko (torus) 1 - číška (cupula): a - šupinatá, b ježatá 2 - češule (receptaculum) (R): K - kalich, C - koruna, A - tyčinky 3 - vyklenuté lůžko (Ranunculus) 4 - zdužnatělé lůžko (Rubus)

2 9.3 Tyčinky a blizny 1 fornices 2 heterostylie (Primula) 3 tyčinky na bázi srostlé 4 tyčinky do poloviny srostlé 5 tyčinky po vrchol srostlé 6 tyčinky po celé délce srostlé 7 plochá nitka 8 nitka na bázi rozšířená 9 oboustranně vroubkovaná nitka 10 žláznatá nitka 11 vrtivé prašníky 12 chlopňovitě pukající prašníky 13 růžkaté prašníky 14 přisedlé prašníky 15 srostlé prašníky 16 prašník se 4 otvroy na apikální části 17 listovitá čnělka 18 rozeklaná 3zářezová blizna 19 stylopodium (SP) 20 pérovitá blizna

3 9.3.1 Struktura a metamorfózy 1 petalizace tyčinek 2 tyčinka: n nitka (filamentum), p prašník ze dvou pouzder, s spojidlo (konetkiv) 3 rozšířená nitka u tyčinky 4 epipetální tyčinky 5 episepální tyčinky 6 pelorie (Digitalis) 7 adelfie

4 9.4 Semeníky, semeno, typ pohlavnosti 1 8 gyneceum (3-5 příčný průřez) 1 gyneceum apokarpické 2 gyneceum cenokarpické 3 gyneceum synkarpické 4 gyneceum parakarpické 5 gyneceum lysikarpické 6 gyneceum jednoplodolistové (a-příčný p.) 7 dvouplodolistové (a-příčný p.) 8 trojplodolistové 9 14 placenta (semenice) 9 placenta apikální 10 placenta bazální 11 placenta nákoutní (středoúhlá, axilární) 12, 14 placenta nástěnná (parietální) 13 placenta středová 15 semeno: PK perikarp (oplodí) T testa (osemení) P perisperm E endosperm EM embryo (klíček) 16 oboupohl. 17 jednopohl. rostlina: a jednodomá b dvoudomá c - mnohomanželná

5 9.5 Složení květů a typy 1 květ nahý (bez květních obalů) 2 květ jednoobalný 3 květ dvouobalný (různoobalný) L květní lůžko K kalich C koruna A tyčinky (androeceum) G semeník (gynaeceum) 4 semeník svrchní 5 semeník polospodní 6 semeník spodní 7 zkoucený semení (Orchidaceae): p přílba (galea), o ostruha (calcar), l pysk (labellum) 8 schematický průřez květem: K kalich, C koruna, ž žlaznatý hypognický terč, T tyčinka (ni nitka, p prašník, pp průřez prašníkem), pla placenta, F funikulus (poutko), I integumentum, N nucellus (vaječné jádro), s semeník, pl pylová láčka, č čnělka, b blizna, zv zárodečný vak

6

7 9.6 Koruna (corolla) Různé typy korunních plátků 1 - dvoulaločný (nehet, čepel) 2 - zubatý 3 - pilovitý 4 - zastřihovaný 5 - dřípený 6 - srdčitý 7 - hluboce dvoulaločný 8 - hluboce dvoudílný 9 - dvouzářezový 10 - korunovitý

8 9.6.2 Různé typy koruny 11 - souměrná (Fabaceae): p - pavéza (vexillum) k - křídla (alae) č - člunek (carina) 12 - prchavá (Vitis) 13 - neopadavá (C) 14 - volnoplátečná pravidelná 15 - srostloplátečná pravidelná 16 - baňkovitá (Erica) 17 - dvoupyská 18 - jazykovitá 19 - kolovitá 20 - kyjovitá 21 - nálevkovitá (Datura) 22 - řepicovitá (Phlox) 23 - šklebivá (Linaria) 24 - tlamatá (Lamium) 25 - trubkovitá (Cerinthe) 26 - zvonkovitá (Campanula) 27 - pakorunka (paracorolla) 28 - pakorunka (paracorolla) 29 - jednopyská (Ajuga) 30 - kulovitá (Andromeda)

9 9.7 Kalich (calyx) 1 - okolosemeníkový k. (c. perigynus) 2 - podsemeníkový k. (c. hypogynus) 3 - nadsemeníkový k. (c. epigynus) 4 - šestiklaný k. 5 - pětidílný k. 6 - srostlý k. 7 - dvoupyský k. 8 - rourkovitě pětizubý k. 9 - kyjovitý k za plodu zvětšený

10 9.8 Květenství Jednoduchá květenství A. HROZNOVITÉ (racemózní): hlavní osa (vřeteno) je prodloužená, postranní osy jsou kratší. Rozkvétání nastává buď od báze k vrcholu (akropetální) nebo od okraje ke středu (centropetální). a) latovitý (thyrsoidní) typ: hl. osa je prodloužená, postranní větve jsou rozvětvené 1. l a t a (panicula): hlavní vřeteno je vyvinuté, postranní větve jsou rozvětvené a kratší; terminální květ je položen nejvýše, jednostranná lata (p. secunda) - boční větve jsou obrácené nebo převislé na jednu stranu (např. Bromus tectorum, Melica nutans), hroznovitá lata (p. racemiformis) - postranní větve jsou jednoduše a stejně rozvětvené (např. Cimicifuga europea, Anthericum ramosum), klubkatá lata (p. glomerata) - boční větvičky jsou velmi zkrácené (např. Dactylis glomerata, Amaranthus retroflexus), přeslenitá lata (p. verticillata) - boční větve tvoří přeslen (např. Alisma plantago-aquatica), stažená lata (p. contorta) - bazální části bočních větví jsou zkracovány (např. Avena sativa, Festuca pratensis), vstřícná lata (p. geminata) - boční větve jsou vstřícné (např. Ligustrum vulgare, Catalpa bignonioides) lata vstřícná lata přeslenitá lata hroznovitá lata stažená lata jednostranná lata chocholíková lata (kytka) klubkatá lata 2. l i ch o k l a s (spicastrum); postranní větve téměř abortují, květy přisedají na vřeteno; květenství připomíná vzhledem klas,

11 3. k y t k a (choličnatá lata, corymbothyrsus): postranní větve jsou prodloužené, květy leží přibližně ve stejné rovině. b) hroznovitý (botrytický) typ: hlavní osa je prodloužená nebo zkrácená, boční větve jsou nerozvětvené: 4. h r o z e n (racemus): hlavní osa je prodloužená, boční větve jsou stejně dlouhé jednostranný hrozen (r. secundus) - květy směřují na jednu stranu (např. Convallaria majalis), lomený hrozen (r. rumpens) - vřeteno je zprohýbané, vychyluje se proti květní stopce, párový hrozen (r. geminatus) - boční větve s listeny a květními stopkami jsou vstřícné, přeslenitý hrozen (r. verticillatus) - květy jsou pomnožené (s listeny a květními stopkami ve zdánlivých nebo skutečných přeslenech (např. Hottonia, Tofieldia, Hippuris), chocholičnatý hrozen (r. corymbiformis) - v mládí jsou květy s poupaty v jedné rovině, později se prodlužují do hroznu (např. Iberis), chocholovitý hrozen (r. comosus) - na vrcholu je chochol sterilních listenů (např. Muscari comosum), 5. ch o ch o l í k (corymbus); postranní stopky květů jsou tak prodloužené, že květy leží přibližně ve stejné rovině, 6. k l a s (spica): květní stopky abortovaly a květy jsou přisedlé na hlavní ose, jednostranný klas - (květy jsou stočené na jednu stranu), 7. k l á s e k (spicula): silně zkrácený a redukovaný klas s málo květy, lichoklas hrozen hrozen přeslenitý hrozen párový hr. jednostranný hr. lomený chocholičnatý chocholovitý chocholík klas kl. jednostranný kl. přeslenitý

12 8. j e h n ě d a (amentum): klas v celosti opadavý s chabým vřetenem 9. p a l i c e (spadix): klas se ztlustlým vřetenem, někdy je obalen toulcem (spatha): přerušovaná palice - části vřetena jsou bez květů, nahoře jalová palice - bez květů je horní část vřetena, celá květonosná palice - květy jsou po celé délce vřetena, palice obalená toulcem palice bez toulce 10. o k o l í k (umbella); vzniká zakrněním hlavní osy (vřetena) hroznu a následkem toho vyrůstají květní stopky paprskovitě z jednoho místa. Rozkvétání je centripetální (od kraje ke středu). Obalem (involucrum) jsou listeny okolíkových květů: složený okolík - květní stopky nesou okolíčky 11. š i š k a (conus): klas se zdřevnatělým vřetenem i listeny, v jejichž paždí sedí květy: rozpadavá šiška - v době zralosti se rozpadá, šiška vcelku opadavá - v době zralosti opadá celá, složená šiška - je tvořena redukovanými vrcholíky, šupinovitá šiška - listeny mají šupinovitý tvar 12. s t r b o u l (hlávka, capitulum): u okolíku se zkrátí květní stopky, takže květy přisedají na rozšířeném konci stonku nebo větve; ve strboulu jsou blanité listeny (plevky) a pod strboulem tvoří sterilní listeny zákrov, 13. ú b o r (anthodium): strboul se silně rozšířeným koncem stonku (lůžkem, thalamus), na který přisedají květy (tzv. biologický květ - úbory napodobují totiž jeden květ); v úboru jsou blanité listeny (plevky), pod úborem tvoří sterilní listeny zákrov (involucrum): oboupohlavný úbor (a. hermaphroditum) - tvořený oboupohlavnými květy (např. Carduus), jednodomý (jednopohlavný) úbor (a. monoicum) - v terči jsou květy samčí, v paprscích samičí (např. Calendula officinalis), polygamický úbor (a. polygamus) - květy v terči jsou oboupohlavné, v paprscích samičí (např. Chrysanthemum spp., Matricaria spp., Achillea spp.), 14. k v ě t n í k o l á č (coenanthium): strboul, jehož lůžko je dužnaté nebo masité, různého tvaru, na něhož přisedají květy, které jsou někdy ponořené, uzavřený květní koláč (syconium).

13 jehněda palice šiška okolík prorostlý okolík složený okolík strboul hlávka úbor květní koláč vrcholík kružel

14 B. VRCHOLIČNATÉ - CYMÓZNÍ: hlavní osa (vřeteno) je kratší, postranní osy přerůstají. Totéž se opakuje i u postranních větví. Terminální květ rozkvétá první: a) latovitý (thyrsoidní) typ: postranní větve jsou opět rozvětvené: 15. v r ch o l í k (cyma): víceramenný vrcholík (pleiochasium) - hlavní osa má několik větví, znovu větvených a znovu přerůstajících osu, chlocholičnatý vrcholík (corymbopleiochasium) - větve a květní stopky jsou tak prodloužené, že květy leží v jedné rovině, 16. k r u ž e l (anthella): dolní větve přerůstají větve horní a totéž se opakuje u větví bočních, 17. t r o j a n (trichasium): z jednoho místa vyrůstají vždy tři větve, které přerůstají květ, b) vidlanovitý (brachyální) typ: postranní větve jsou v omezeném počtu 18. v i d l a n (dichasium, dibrachium): dvouramenný vrcholík, postranní větve květenství jsou vstřícné, přerůstají terminální květ a opět se vstřícně větví, 19. l i ch o p ř e s l e n (verticillastrum): větve jsou zkrácené až zcela abortované a z tohoto důvodu jsou květy nahloučeny v úžlabí vstřícných listů, 20. s v a z e č e k (fasciculus): zkrácený vidlan, květy jsou krátce stopkaté až přisedlé, 21. k l u b í č k o (glomerulus): je podobné svazečku, ale květy přisedají všestranně na konci květonosného stonku, 22. j e d n o r a m e n n ý v r ch o l í k (monochasium): z obou vstřícných větví se vyvine jen jedna. Patří sem: vijan, šroubel, srpek, vějířek. 23. v i j a n (cincinnus): z obou listenů a větví vidlanu se vyvíjí jen jedna a to střídavě vpravo a vlevo. Listeny stojí v jedné řadě a nad nimi v jedné řadě květy, 24. š r o u b e l (bostrys): z obou listenů a větví vidlanu se vyvíjí jen jedna a to vždy na stejné straně, 25. s r p e k (drepanium): z obou listenů a větví vidlanu se vyvine vždy jen jeden, následující pár abortuje celý. Připomíná jednostranný hrozen, 26. v ě j í ř e k (rhipidium): z obou listenů a větví vidlanu se vyvine jen jeden a to střídavě. Mezi nimi vždy abortuje celý pár listenů i s větvemi. Listeny i květy stojí ve dvou řadách, 27. d v o j v i j a n (boragoid): jedno rameno vidlanu se vyvine v jednoduchý vijan, druhé ve dva vijany (tvoří prakticky trojvijan). vidlan chocholič. vrcholík trojan vijan šroubel srpek srpek vějířek

15 9.8.2 Složená květenství A. HOMOTAKTICKÁ: základní i druhotné květenství je stejného typu a) racemózní: hroznovitá květenství jsou složena z hroznovitých typů, např. hrozen hroznů, lata klásků, klas klásků, hrozen klásků, palice klásků, okolík okolíků, hrozen úborů, strboul úborů, lata úborů, b) cymózní: vrcholičnaté květenství je sdruženo do vrcholičnatého typu, např. vidlan vijanů, vidlan šroubelů, B. HETEROTAKTICKÁ: jsou složeny z hroznovitého i vrcholičnatého květenství, 1. c y m o b o t r y e: vrcholičnaté květenství je sdruženo do hroznovitého, např. klas lichopřeslenů, klas srpků, klas vijanů, lata vijanů, okolík vijanů, strboul vijanů, lata šroubelů, hrozen vidlanů, 2. c y a t h i u m : složité květenství, u něhož jsou větve hroznovitého květenství ukončené okolíkem a jeho stopky nesou vidlany (1. cymobotrye). Vidlany jsou složeny z okolíků, jejichž pět stopek nese vijany květů (2. cymobotrye). 3. b o t r y o c y m y : hroznovitá květenství jsou složená v cymózní typy, např. vijan hroznů, kružel klásků, svazečky klásků. vějířek okolík okolíků hrozen hroznů chocholík úborů vrcholík vidlanů lata vidlanů klas vidlanů kružel úborů

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich

Krytosemenné rostliny. Vít Grulich Krytosemenné rostliny Vít Grulich Slabá místa v klasickém systému krytosemenných Chybějící paleontologické důkazy Časté evoluční konvergence jako odraz působení ekologických podmínek Problémy při posuzování

Více

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá

Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá Systém a zástupci semenných rostlin pozn. pokud není uvedeno české jméno, tak se u rostliny český název nepoužívá V tomto sylabu je skupina semenné použita skutečně jako skupina, nikoliv jako taxon. V

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) zahrnuje přibližně 350 000 druhů rostlin řazených do 450 čeledí. Této druhové rozmanitosti dosáhly krytosemenné rostliny, jak je zřejmo

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

Systematická botanika

Systematická botanika Systematická botanika Vývoj systematické botaniky Systematická nebo též soustavná botanika se zabývá popisem rostli, které na základě určitých představ řadí do umělých nebo přirozených skupin. Nutnost

Více

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR Metodická příručka Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda Vědecký výbor pro výživu zvířat při MZe, Výzkumný ústav živočišné

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

ANDĚLÍKA LÉKAŘSKÁ lidové názvy: angelika, janoklika, koření sv. Ducha, andělský kořen ARCHANGELICA OFFICINALIS

ANDĚLÍKA LÉKAŘSKÁ lidové názvy: angelika, janoklika, koření sv. Ducha, andělský kořen ARCHANGELICA OFFICINALIS Úvodem Přesto, že se léčivými bylinami u nás zabývá mnoho autorů, touží se dychtiví čtenáři dočíst ještě více. Výtečná literatura odborná, reprezentovaná řadou spisů vědeckých, zůstává pro širokou obec

Více

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc.,

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Obsah: Betel... 3 Durman... 4 Kata jedlá... 5 Kawa... 7 Koka...

Více

Slovní č ek pojmů webove ho portá lů Monitoring eroze zeme de lske pů dy

Slovní č ek pojmů webove ho portá lů Monitoring eroze zeme de lske pů dy Eroze zemědělské půdy Erozi lze charakterizovat jako přírodní proces, při kterém působením vody, větru, ledu, příp. jiných činitelů dochází k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních částic a jejich

Více

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady 154 Neznámá tvář Prahy 9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky V předchozích odstavcích jsme se zabývali přirozenou vegetací města, která se na jeho malé části zachovala téměř zázrakem po staletích

Více

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D.

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova Tereza Baďurová

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

Praktická cvičení z botaniky

Praktická cvičení z botaniky Schola Humanitas Litvínov Střední odborná škola pro obnovu a ochranu životního prostředí Praktická cvičení z botaniky ( pro vnitřní potřebu školy ) Mgr. Jaromír Brožík Litvínov 1999 Úvod Milí studenti,

Více

PLATAN (PLATANUS L.) Počet druhů a původ: asi 10, převáţně

PLATAN (PLATANUS L.) Počet druhů a původ: asi 10, převáţně PLATAN (PLATANUS L.) Platany jsou krásné, mohutné, rozloţité a hluboko kořenící stromy s opadavými, střídavě postaveným, dlanitě laločnatými listy, které připomínají listy některých javorů. Jsou nápadné

Více

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen ...protirakovinné působení - Lapačo antioxidačnf účinek - Brutnák zvyšování imunity - Echinacea stimulující vlastnosti - Ženšen afrodiziakální účinky - Kotvičník zdroj enzymů - Papája lóčebné účinky -

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Fytoterapie jako podpůrná léčba diabetu

Fytoterapie jako podpůrná léčba diabetu Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Fytoterapie jako podpůrná léčba diabetu Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Hana Dušáková Vypracovala: Blanka Peterová

Více

Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství

Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Uplatněná certifikovaná metodika 1/2013 Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství Ing. Radek Macháč, Ph.D. Květen 2013 Realizační výstup projektu

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY Vážení zákazníci, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši důvěru a nákup v našem zahradním centru. Níže Vám přinášíme některé důležité informace. Pokud jste si objednali sazenice

Více

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk portrét rostliny I Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk Jak snadno pěstovat... mexické tučnice fotografie k článku na straně 4 jak snadno pěstovat...

Více

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV přímý konzum a konzervace průměrné i horší půdy, přímý konzum a konzervace úrodné a záhřevné půdy ASTRID Původ: CZE, vznikla křížením odrůd Dan s Mistake Zelený hruškovitý. Růstové vlastnosti: vzrůstnost

Více