OPERÁTORSKÝ MANUÁL URISCAN PLUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERÁTORSKÝ MANUÁL URISCAN PLUS"

Transkript

1 OPERÁTORSKÝ MANUÁL URISCAN PLUS - 1 -

2 - 2 -

3 INSTALACE - 3 -

4 Technická specifikace Výrobce YEONGDONG Electronics Co., Ltd. Výrobek Urine Analyzer Model URiSCAN PRO Operation Mode Poloautomatický analyzátor moči Rozměry a hmotnost Rozměry 465mm(Š) X 440mm(H) X 246mm(V) Váha 7Kg (15.43 Ib) Napájení Napětí 230V ~ Frekvence 50Hz Příkon 80W Provozní podmínky Teplota 10 C 40 C Vlhkost 10% - 70% Skladovací podmínky Teplota -20 C 60 C Vlhkost 10% - 85% Jištění v přístroji Vnitřní přístupná pojistka AC 250V F2.0AL Vnitřní nepřístupná pojistka 250V/T5.0A Metoda měření Typ Reflektanční fotometr Kapacita testů 360 testů/hod Cyklus měření 10 sekund Paměť 2000 testů Snímač CCD Zdroj světla Výbojka (440,540, 610nm) Zobrazení LCD display (8 řádek) Tiskárna Termo 203dpi (8dots/mm) Komunikace s PC Bi-directional RS 232C Bezpečnostní standard EN / IEC EMC Standard Emission EN55011/A1:1997, A2:1996, Group 1, Class A Immunity EN /3/4/5/6/11-4 -

5 Instalace URiSCAN PRO by měl být umístěn na rovné stabilní ploše blízko zdroje napětí. Ponechte dostatek volného prostoru kolem přístroje z důvodu dobré ventilace. Při poloze síťového spínače v poloze OFF zasuňte síťový přívod do zásuvky. Založení papíru 1 Vytáhněte kryt tiskárny z přístroje. 2 Vložte roličku papíru do přístroje a otevřete štěrbinu zvednutím páčky v levé části. 3 Zasuňte papír do černé mezery až se objeví na druhé straně. Vytáhněte asi 10cm. 4 Zatlačením černé páčky zajistíte papír v tiskárně. 5 Prostrčte papír otvorem v krytu tiskárny a kryt zacvakněte do přístroje

6 Výměna pojistky URISCAN PRO má velký rozsah síťového napětí (80~250V). Pokud se přepálí pojistka, vyměníte ji takto: 1 Odpojte přístroj od sítě a šroubovákem vysuňte držák pojistky umístěný pod síťovým přívodem. 2 Uvnitř držáku je jedna náhradní pojistka. Vyměňte vadnou pojistku. 3 Zasuňte držák do přístroje. POZOR : Před výměnou pojistky se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě. Provoz Přístroj se zapíná vypínačem, který je umístěn vzadu vedle síťové šňůry. PROVOZNÍ PODMÍNKY Bezpečnost a funkčnost URiSCANu PRO je zaručena, je-li provozován v prostředí s následujícími podmínkami: - Síťové napětí s malými přepěťovými špičkami. - Stupeň prašnosti 2. - Přístroj je určen pro provoz v místnosti. - Kolísání síťového napětí max. ±10%. - Teplota mezi 10 C a 35 C

7 - Relativní vlhkost do 70%. - Bezprašné prostředí bez par, rozpouštědel a kyselin. - Prostředí bez vibrací. PODMÍNKY PROVOZU URiSCANu PRO Pro práci v blízkosti URiSCANu PRO dodržujte následující podmínky: - Nepoužívejte nebezpečné látky, jako toxické, radioaktivní a infekční materiály. - Před čištěním proveďte dekontaminaci. Za tu odpovídá uživatel. - Pozor na korozivní látky. Dostanou-li se do přístroje, vyčistěte jej. - Nepoužívejte výbušné nebo hořlavé materiály. - Nepoužívejte materiály se silnou chemickou reakcí. - Opravu provádí kvalifikovaný servis. - Vyhněte se vlhkým a mokrým místům. - Neprovozujte přístroj na místech s vibracemi nebo nakloněných., vyhněte se nárazům. - Neprovozujte přístroj na místech s velkým elektromagnetickým zářením a kolísáním sítě. Pozor : Provozujte přístroj pouze za výše uvedených podmínek. Údržba Pozor : Před údržbou nebo čištěním URiSCANu PRO jej odpojte od elektrické sítě

8 - 8 -

9 OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE - 9 -

10 Hlavní funkce i Klávesnice R E ESC 6 5 ENT Funkce kláves: - Numerické klávesy pro volbu nabídek nebo vstup dat. - Šipky slouží pro přecházení mezi nabídkami, ID čísly...atd. - ESC ukončuje každou proceduru. - ENT potvrzuje vstupy identifikačních čísel (ID) a dat. - R...návrat do hlavní nabídky a během měření k vynulování počtu změřených vzorků. - E pro zadání ID statimového vzorku. i Externí konektor RS232C připojení se skládá ze dvou DB9 konektorů pro externí počítač a pro čtečku čárového kódu. i Odpadní nádoba Do této nádoby padají použité proužky

11 STRUČNÝ NÁVOD

12 Stručný návod ZAPNUTÍ Po zapnutí přístroje se objeví zpráva "Vítejte..." a systém se automaticky zinicializuje. INICIALIZACE SYSTÉMU Systém se automaticky zkontroluje a v případě chyby upozorní na displeji i na tiskárně. Během této kontroly (cca 3 minuty) bliká na displeji *. KONFIGURACE SYSTÉMU Stiskněte 3 z hlavní nabídky Nastavíte systémovou konfiguraci (čas,stav tiskáren, tón, jednotky a jazyk). KALIBRACE Stiskněte 4 z hlavní nabídky Zadejte šarži používaných proužků. Kalibrace má 2 kroky: - 1.krok : Použijte kalibrační proužek jako vyvážení bílé barvy. 2.krok: Použijte reagenční proužek namočený v destilované vodě. Kalibrujte při: - změně šarže proužku - máte-li pochybnosti o výsledcích testů vzorků nebo kontrol.. SPRÁVA ID Stiskněte 2 z hlavní nabídky ID vzorku můžete zadat z klávesnice nebo čtečkou čárového kódu nebo poslat počítačem. Můžete jej vložit buď před měřením nebo během měření v případě statimu. MĚŘENÍ Stiskněte 1 z hlavní nabídky NNamočte proužek do vzorku moči, otřete hranu proužku o buničinu a položte na plato vpravu od posunovacích hrabiček. Senzor zjistí přítomnost proužku a potvrdí ji zeleným světlem LED indikátoru a spustí měření. Výsledky mohou být průběžně vysílány do počítače. KOMUNICE Stiskněte 5 z hlavní nabídky Nastavení komunikačních parametrů sériového portu pro přenos dat do počítače a čtečky čárového kódu

13 PŘÍLOHA

14 Komunice Připojení Uriscanu na LIS Na přístroji nastavit v menu Komunikace : komunikace s počítačem = Zapnuto, 1 stop bit, bez parity, čtečka čárového kódu = Zapnuto 8 bitů Nastavení PC : rychlost dle nastavení v přístroji v menu Komunikace, 1 stop bit, bez parity, 8 bitů Zadání seznamu ID z počítače : poslat řetězec : ID1<ENTER>ID2<ENTER>ID3<ENTER> mezi jednotlivými ID nechat pauzu 500ms ID neobsahují znaky mezera a tečka Příjem výsledků z přístroje do počítače : Date :OCT :15:06 ID_NO: Ward : NAME : BLD RBC/ul BIL mg/dl URO mg/dl KET - neg PRO mg/dl NIT + pos GLU - neg p.h 9.0 S.G >=1.030 LEU WBC/ul VTC mg/dl STX + 26 Byte + CR_LF 27 Byte + CR_LF 6 Byte + CR_LF 6 Byte + CR_LF + ETX

15 Host Communication a) Data Format Baud Rate (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K Data Bit (bit) Parity Bit (bit) Stop Bit (bit) b) Hardware Connection : 7 or 8-bit code : None, Odd, Even : 1 or 2 stop bits TX 2 2 TX RX 3 3 RX GND 5 5 GND c) Download Protocol Structure start character data field (optional) CR (OxOd) LF (OxOa) The frame identification encodes the purpose of the transmitted block and provides the receiver with additional information at the start of the block. Barcode Reader Communication a) Data Format Baud Rate (bps) : 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K Data Bit (bit) : 8-bit code Parity Bit (bit) : None Stop Bit (bit) : 1 or 2 stop bits b) Hardware Connection TX 2 2 TX RX 3 3 RX S-GND 5 5 S-GND VCC 1 1 VCC GND 9 9 GND Barcode Reader URiSCAN PRO

16 Parallel Communication a) Printer Interface-Data Transfer to a Printer b) Hardware Connection SYROBE 1 1 SYROBE DATA DATA 1 DATA DATA 2 DATA DATA 3 DATA DATA 4 DATA DATA 5 DATA DATA 6 DATA DATA 7 DATA DATA 8 BUSY BUSY DS DS S-GND S-GND Printer URiSCAN PRO

17 Nastavení URiSCANu PRO Změna hesla Heslo je třeba pro: - Vymazání ID - Vymazání pořadového ID - Vymazání uložených výsledků - Nastavení R% - Změna pořadí tisku testů Heslo je výrobcem přednastaveno na [ ]. Uživatel jej může změnit takto: Po zapnutí přístroje se na displeji objeví Vítejte.... Před spuštěním pohybů mechanických částí se na displeji objeví čas. Stiskněte 3krát klávesu 0 ještě před inicializací systému. Po zadání hesla stiskněte ENT. Pak začne inicializace systému. Zapomenete-li heslo, musíte resetovat systém. Vypněte přístroj, stiskněte a držte klávesu 1 a zapněte přístroj. Přístroj se nastaví podle výchozích hodnot výrobce včetně citlivostí! Heslo bude [ ]. Nastavení %R R%(Reflektance) je nastavena výrobcem. Uživatel ji může změnit takto: V hlavní nabídce stiskněte 7 a zadejte heslo. Enter Password [* * * * * * * * ] Use Key: NUM ENT ESC

18 Stiskněte 1.Zmenit %R Pro pohyb kurzoru k volbě parametru použijte šipky a stiskněte ENT. Zmenit R% [BLD] neg <= <= <= <= * +++ * * * * <= Vyberte měněný parametr šipkami. Čísla v pravém sloupci (reflektance) zadejte přímo numerickými klávesami. Ostatní hodnoty změníte postupným tiskem klávesy ENT. Symbol * označuje výsledky, které počínaje touto hodnotou mají mít příznak abnormální a budou vytištěny výrazně (negativně). Pro nastavení znaku * najeďte kurzorem vedle požadované reflektance a stiskněte ENT. Nastavení testu vytisknete klávesou R. Pro vytištění reflektance spolu s výsledkem (vhodné pro odladění nastavení citlivosti) stiskněte: 999 na displeji vpravo nahoře se objeví T, pak 57 esc - na displeji vpravo nahoře se objeví DT, pak 27 esc - na displeji vpravo nahoře se objeví HT. Pro zrušení tohoto režimu vypněte a zapněte přístroj. Originální nastavení od výrobce vrátíte držením klávesy 1 a zapnutím přístroje

19 Změna pořadí tisku testů URiSCAN PRO je naprogramován k tisku výsledků v pořadí shodném s proužky URiSCAN.Uživatel však může toto pořadí změnit dle svého přání. Stiskněte 2.Změnit pořadí tisku testu * * * Change Test Order BLD GLU BIL ph URO S.G KET LEU PRO VTC NIT Use Key: ARROW ENT ESC Použitím kláves tu vyberte příslušnou pozici a poté stiskem kláves vyberte příslušný test. K uložení a k návratu do hlavního menu stiskněte ESC

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka Obsah Obsah OBSAH... 2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 8 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 9 STRUČNÁ POČÁTEČNÍ PŘÍRUČKA...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte.

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. Zvukoměr SL322 Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. 1 Obsah I. Bezpečnostní pokyny Provozní podmínky Údržba a čištění Bezpečnostní symboly II. Obecný popis III. Technické parametry

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE TORREY PI Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ M TORREY řady PI Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Příručka pro faxování

Příručka pro faxování Příručka pro faxování Nastavení faxu Úvod programu FAX Utility (pouze Windows)... 3 Informace o napájení... 3 Připojení telefonu nebo záznamníku... 3 Kontrola připojení faxu... 5 Nastavení funkcí faxu...

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

Digimar 817 CLM Quick Height

Digimar 817 CLM Quick Height Návod k obsluze Digimar 817 CLM Quick Height Výškoměr 3759020 Verze 1.02-30 cz Mahr GmbH Esslingen D-73702 Esslingen Postfach 10 02 54 Telefon (07 11) 9 31 26 00 Fax (07 11) 9 31 27 25 e-mail: mahr.es@mahr.de

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka M00023801CS TM-T88V Uživatelská příručka 1 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do databázových systémů, ani přenášena jakoukoli formou

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více