7 Přímý tisk (PictBridge)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Přímý tisk (PictBridge)"

Transkript

1 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu vyberte na LCD obrazovce fotoaparátu snímky, které chcete tisknout, a počet výtisků. Snímky lze tisknout i podle údajů objednávky fotografií. g Nastavení tisku (DPOF) (str. 84) Informaci, zda je tiskárna slučitelná s normou PictBridge, hledejte v návodu k tiskárně. Co je to PictBridge?... norma pro vzájemné propojení digitálních fotoaparátů a tiskáren různých výrobců, s umožněním přímého tisku. STANDARD... Všechny tiskárny, které podporují normu PictBridge, mají standardní nastavení tisku. Pokud na obrazovkách nastavení (g strana 94-99) vyberete volbu [STANDARD], snímky se vytisknou podle výchozích nastavení. Popis standardních nastavení tiskárny viz návod k tiskárně nebo můžete položit dotaz výrobci tiskárny. TIPY Podrobnosti ohledně typu papíru, inkoustové kazety atd. viz návod k tiskárně. Při připojení fotoaparátu k tiskárně za účelem přímého tisku doporučujeme připojit napájecí adaptér. Pokud fotoaparát napájíte z akumulátoru, zkontrolujte, že je dostatečně nabitý. Pokud fotoaparát během komunikace s tiskárnou přestane reagovat, nemusí tiskárna fungovat správně nebo může dojít ke ztrátě obrazových dat. Videosekvence nelze tisknout. Pokud je připojen USB kabel, fotoaparát se nepřepne do režimu spánku. 91

2 Připojení tiskárny k fotoaparátu K připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge použijte USB kabel dodávaný s fotoaparátem. Zapněte tiskárnu a připojte konec USB kabelu určený pro tiskárnu k USB portu tiskárny. Podrobnosti o zapnutí tiskárny a umístění USB portu viz návod k tiskárně. Druhý konec USB kabelu připojte k USB portu fotoaparátu. Fotoaparát se automaticky zapne. LCD obrazovka fotoaparátu se zapne a zobrazí se obrazovka pro výběr účelu USB připojení. Kryt konektorů USB konektor Stiskem tlačítka vyberte položku [PRINT] a pak stiskněte tlačítko. Při připojení fotoaparátu k tiskárně zůstane rozsvícená zelená kontrolka na fotoaparátu. Zobrazí se nápis ONE MOMENT a pak dojde k propojení fotoaparátu s tiskárnou. Na LCD obrazovce se zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. Na LCD obrazovce fotoaparátu proveďte nastavení tisku.g Pokračujte podle popisu Tisk snímků (str. 93). Pokud je v kroku 3 vybrána volba [PC], obrazovka PRINT MODE SELECT se nezobrazí. Odpojte od fotoaparátu USB kabel a začněte znovu od kroku 1. 92

3 Poté, co je fotoaparát správně připojen k tiskárně slučitelné s normou PictBridge, se na LCD obrazovce zobrazí okno PRINT MODE SELECT. V tomto okně vyberte režim tisku. K dispozici máte následující režimy tisku: PRINT PRINT ORDER Vytiskne vybraný snímek. g Režim PRINT (str. 95) PRINT MODE SELECT obrazovka Tisk snímků dle údajů objednání fotografií uložených na kartě. Pokud nebyl proveden výběr snímků k tisku (g Výběr snímků k tisku (str. 84)), tato volba není dostupná. g Režim PRINT ORDER (str. 99) Možnosti režimu tisku a dalších nastavení Některá nastavení, jako režim tisku a velikost papíru, nabízejí různé možnosti podle typu připojené tiskárny. Podrobnosti viz návod k tiskárně. 93

4 Jednoduché ovládání tisku Následuje popis nejjednodušší možnosti, jak vytisknout snímek. Vytiskne se jedna kopie vybraného snímku. Netiskne se datum ani název souboru. Na obrazovce PRINT MODE SELECT stiskem tlačítka vyberte volbu [PRINT] a pak stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka PRINT PAPER. velikost papíru a pak stiskněte tlačítko. Pokud se obrazovka PRINT PAPER nezobrazí, jsou volby SIZE a BORDERLESS nastaveny na STANDARD. Pokračujte krokem 4. Tlačítko OK Kurzorový kříž tisk s rámečkem nebo až do kraje (bez rámečku) a pak stiskněte tlačítko. OFF ( ) Snímek je vytištěn v prázdném rámečku. ON ( ) Snímek je vytištěn přes celou stránku. snímek, který chcete tisknout, a pak stiskněte tlačítko. Objeví se obrazovka PRINT. Obrazovka PRINT PAPER 94

5 Stiskem tlačítka vyberte volbu [OK] a pak stiskněte tlačítko. Spustí se tisk. Tisk můžete přerušit výběrem položky [CANCEL] a stiskem tlačítka. Znovu se zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. Obrazovka PRINT Na obrazovce PRINT MODE SELECT stiskem tlačítka vyberte volbu [PRINT] a pak stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka PRINT PAPER. Režim PRINT Tlačítko zoomu Stiskem tlačítka vyberte velikost papíru a pak stiskněte tlačítko. Pokud se obrazovka PRINT PAPER nezobrazí, jsou volby SIZE a BORDERLESS nastaveny na STANDARD. Pokračujte krokem 4. Tlačítko OK Kurzorový kříž Obrazovka PRINT PAPER 95

6 tisk s rámečkem nebo až do kraje (bez rámečku) a pak stiskněte tlačítko. OFF ( ON ( ) Snímek je vytištěn v prázdném rámečku. ) Snímek je vytištěn přes celou stránku. snímek, který chcete tisknout. Otočením páčky zoomu směrem k W zobrazíte index více snímků. Ze zobrazeného indexu pak můžete postupně vybrat jednotlivé snímky, které chcete tisknout. Vyberte režim výběru snímků k tisku. SINGLE PRINT Nastaví tisk vybraného snímku s uplatněním standardních nastavení. MORE Uloží k údajům objednávky fotografií počet výtisků vybraného snímku. Můžete se také rozhodnout na snímek tisknout datum nebo název souboru. ( Nastavení tisku SINGLE PRINT Stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka v době, kdy je snímek zobrazen se symbolem <, jeho výběr zrušíte. Zobrazí se symbol výběru k tisku. 96

7 Nastavení tisku MORE Stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka nastavení údajů objednávky fotografií. snímek, který chcete tisknout, a pak stiskněte tlačítko. položku a pak stiskněte tlačítko. Vyberte počet výtisků Můžete vybrat až 10 výtisků. Pokud vyberete volbu [WITH], na snímky se tiskne datum. Pokud vyberete volbu [WITH], na snímky se tiskne název souboru. Poté, co při metodě tisku [MORE] vyberete požadovaná nastavení, stiskem tlačítka vyberte volbu [END] a stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka zmíněná v kroku 4. Pokud chcete tisknout více než jeden snímek, opakujte kroky 4 a 5 a proveďte výběr jednoho nebo více snímků k tisku pro všechny snímky, které chcete tisknout. Stiskněte tlačítko. Objeví se obrazovka PRINT. Zobrazí se nastavení, která jste provedli. 97

8 Stiskem tlačítka vyberte volbu [OK] a pak stiskněte tlačítko. Spustí se tisk. Tisk můžete přerušit výběrem položky [CANCEL] a stiskem tlačítka. Na monitoru se zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. Po dokončení tisku se na LCD obrazovce znovu zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. g Ukončení režimu přímého tisku (str. 101) ( Zrušení tisku Stiskem tlačítka v době, kdy probíhá přenos tiskových dat, se vyvolá obrazovka s dotazem, zda má tisk pokračovat nebo se má zrušit. Tisk můžete přerušit výběrem položky [CANCEL] stiskem tlačítka a pak stiskem tlačítka. Obrazovka TRANSFERRING 98

9 Režim PRINT ORDER Na obrazovce PRINT MODE SELECT stiskem tlačítka vyberte volbu [PRINT ORDER] a pak stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka PRINT PAPER. Stiskem tlačítka vyberte velikost papíru a pak stiskněte tlačítko. Pokud se obrazovka PRINT PAPER nezobrazí, jsou volby SIZE a BORDERLESS nastaveny na STANDARD. Pokračujte krokem 4. Stiskem tlačítka vyberte tisk s rámečkem nebo až do kraje (bez rámečku) a pak stiskněte tlačítko. OFF ( ) Snímek je vytištěn v prázdném rámečku. ON ( ) Snímek je vytištěn přes celou stránku. Objeví se obrazovka PRINT. 99

10 volbu [OK] a pak stiskněte tlačítko. Spustí se tisk. Tisk můžete přerušit výběrem položky [ CANCEL] a stiskem tlačítka. Na monitoru se zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. Po dokončení tisku se na LCD obrazovce znovu zobrazí obrazovka PRINT MODE SELECT. g Ukončení režimu přímého tisku (str. 101) Zrušení tisku Stiskem tlačítka v době, kdy probíhá přenos tiskových dat, se vyvolá obrazovka s dotazem, zda má tisk pokračovat nebo se má zrušit. Tisk můžete přerušit výběrem položky [CANCEL] stiskem tlačítka a pak stiskem tlačítka. Obrazovka TRANSFERRING 100

11 Ukončení přímého tisku Po skončení tisku odpojte fotoaparát od tiskárny. V okně PRINT MODE SELECT stiskněte tlačítko. Zobrazí se hlášení. Odpojte od fotoaparátu USB kabel. Fotoaparát se vypne. Odpojte USB kabel od tiskárny. 101

12 Ukončení přímého tisku V případě zobrazení chybového kódu Pokud se během nastavování tisku nebo během tisku na LCD obrazovce fotoaparátu zobrazí chybové hlášení, postupujte podle této tabulky: Podrobnosti viz návod k tiskárně. Hlášení na monitoru Možná příčina Náprava Fotoaparát není správně připojen k tiskárně. Odpojte fotoaparát a připojte jej znovu. V tiskárně není papír. Vložte do tiskárny papír. Tiskárně došel inkoust. Vyměňte inkoustovou patronu v tiskárně. V tiskárně se zasekl papír. Vyjměte zaseklý papír. Během nastavování tisku na fotoaparátu byla z tiskárny vyjmuta kazeta s papírem nebo s ní bylo jinak manipulováno. Při provádění nastavení na fotoaparátu neměňte nastavení tiskárny. S tiskárnou nebo fotoaparátem jsou potíže. Vypněte fotoaparát a tiskárnu. Před novým zapnutím tiskárnu zkontrolujte a odstraňte případné problémy. TIPY V případě zobrazení chybového kódu, který není uveden v tabulce, nahlédněte do sekce g Chybová hlášení (str. 124). 102

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista

DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista Dai Nippon Printing Co., Ltd 27. února 2015 Ver. 1.0.1.0 Bezpečnostní opatření Před použitím

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka FilmScan35 II Professional -Patentovaný design- Uživatelská příručka Verze 1.00 Březen 2010 Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku...3 III. Rychlý start...7 IV.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více