FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží."

Transkript

1

2 FIFe, SCHK a výstavy. Čím vším se řídit. Úspěch výstavy na čem všem záleží.

3 Termíny a podmínky pro pořádání výstav Zodpovědnost organizátora Dokumenty výstavy Příprava a průběh výstavy BIS Posuzvatelé, žáci, stewardi Non FIFe vystavovatelé

4 ZO, která chce organizovat výstavu, pošle žádost Výstavně posuzovatelské komisi SCHK nejméně 2 měsíce před plánovaným datem výstavy. V žádosti uvede: místo včetně PSČ Datum výstavy Typ (2 jednodenní MVK, NVK atd. Pravidlo vzdálenost dvou výstav konaných v témže termínu je minimálně 400 km po silnici Povolení pořádat výstavu podléhá poplatku dle sazebníku FIFe ZO, která žádá o pořádání výstav poprvé nejdříve dostane povolení organizovat NVK a až teprve, pokud se osvědčí, na další rok MVK!

5 Mezinárodní posuzovatelé FIFe, z toho minimálně jeden zahraniční Veterinář přítomen na přejímce koček; poté dostupný po celou dobu výstavy Kočky očkované podle předpisů dané země tj proti panleukopenii a kočičí rýmě min. 15 dní předem, max. doba platnosti je vyznačena v očkovacím průkazu nebo pasu. Vzteklina u nás nepovinná povinná pro přechod státní hranice Posuzovatelé, žáci, stewardi aj žádoucí je očkování proti tetanu

6 Minimální počet koček uvedených v katalogu v soutěžních třídách je pro MVK stanoven na 150, z nichž minimálně 80% musí být s PP. Pokud není tento počet dosažen 14 před výstavou, mění se tato výstava na Národní s minimálním počtem 80 koček (z nich min. 80% s PP) Ve zvláštních případech může FIFe udělit výjimku z tohoto pravidla, ale minimální počet koček na výstavě s takovouto výjimkou je 100 v soutěži a 80% s PP.

7 Oficiální dokumenty výstavy (propozice, katalog, pozvánky na výstavu, plakáty, posudky, diplomy) musí nést logo FIFe, ČSCH a SCHK.

8 Totéž jako MVK, pouze s výjimkou, že nemusí být mezinárodní zahraniční posuzovatel Počet koček je minimálně 80, z nichž minimálně 80% je s PP

9 Zvát posuzovatele schválené FIFe Zajistit, aby posuzovatelé, žáci, stewardi aj. byli pojištěni. Pokud to organizátor nezajistí, musí je o tom informovat, aby si mohli zajistit pojištění sami (především zahraniční posuzovatelé, žáci a stewardi). Zveřejnit propozice (povinný obsah za chvíli) Uschovat po dobu min. 3 roky po výstavě kopie posudků, originály nominačních listin posuzovatelů seznam všech koček nominovaných do BIS katalog včetně dodatků Kompletní výsledkovou listinu včetně seznamu absentů

10 Dát posuzovatelům potřebné dokumenty před zahájením posuzování; seznam absentů co nejdříve Poskytnout každému posuzovateli minimálně 4 klece oddělené pevnými přepážkami Oznámit posuzovatelům minimálně 14 dnů před datem pořádání výstavy jméno a adresu hotelu, kde budou ubytováni a informaci, jak budou přepraveni z letiště/nádraží, kontakt na někoho z výboru.

11 Datum výstavy Místo výstavy (Adresa výstavní haly) Datum uzávěrky Výše poplatků za účast (klecné) Jména pozvaných posuzovatelů s uvedením kategorií, na které mají kvalifikaci Seznam blízkých hotelů, kde akceptují kočky, aby si vystavovatelé mohli rezervovat ubytování Veterinární podmínky pro účast na výstavě a pro překročení státní hranice Čas zahájení a ukončení výstavy Čísla účtů, kam platit poplatky

12 Na titulní stránce musí být logo FIFe, ČSCH, SCHK O jednotlivých kočkách Katalogové číslo Jméno a titul zvířete Plemeno a barvu (EMS kód) Posuzovací skupinu (u plemen posuzovaných ve skupinách) Datum narození Pohlaví Výstavní třídu Jména a EMS kódy rodičů Jméno chovatele Jméno majitele Katalog musí obsahovat seznam vystavovatelů, u zahraničních kód jejich státu

13 Pro výstavy, kde se získává více certifikátů (typicky 2 jednodenní So + Ne) může být jeden společný katalog Všechny kočky uvedené v katalogu podléhají povinnosti zaplatit stanovený poplatek, a to i v případě absence Pokud se vystavovatel nemůže dostavit a oznámí do před datem uzávěrky písemně organizátorovi výstavy, nemusí platit Soutěžit mohou pouze kočky uvedené v katalogu Bez povolení organizátora není povoleno odnášet kočky z výstavní haly před ukončením výstavy

14 Poslat vystavovatelům potvrzení o přijetí. V něm jména alespoň 80% potrvrzených posuzovatelů. Pro každou výstavu stanovit klecné Zajistit odpovídající organizační úroveň a bezpečnost výstavy Zejména nedávat klece na sebe Dodržet minimální rozměry klecí a šířku uliček Odpovídající prostory, hygienické zázemí atd. Do 40 dnů po konání výstavy poslat katalog a kompletní výsledky na všechny národní sekretariáty členů FIFe, na náš sekretariát a HPCH.

15 Zařazení podle věku: Při jednodenní výstavě je rozhodující datum výstavy Při dvoudenní výstavě je rozhodující datum prvního dne výstavy Při výstavě dělené podle kategorií je rozhodující den, kdy je posuzována daná kategorie

16 Všechny kočky musejí být registrovány v Plemenné knize (LO nebo RX) s výjimkou: Domácí kočky Novici Kočky non FIFe vystavovatelů Minimální věk pro přijetí kotěte na výstavu je 3 měsíce v den konání výstavy Zamykání klecí je zakázáno. Porušení tohoto zákazu může vést k vyloučení z výstavy.

17

18 Označení Popis Zadávaný certifikát 1 Supreme šampionů Čestná cena 2 Supreme premiorů Čestná cena 3 Grand inter šampionů CACS 4 Grand inter premiorů CAPS 5 Mezinárodních šampionů CAGCIB 6 Mezinárodních premiorů CAGPIB 7 Šampionů CACIB 8 Premiorů CAPIB 9 Otevřená CAC 10 Kastrátů CAP 11 Koťat ve věku 6 10 měsíců Pouze známka a apořadí není certifikát 12 Koťat ve věku 3 6 měsíců Pouze známka a apořadí není certifikát 13 a Noviců Pouze pro novice 13 b Kontrolní Pro kočky z experimentálního meziplemenného křížení 13 c Ověřovací Pro určení správé variety 14 Domácí kočky I, II, III, IV a V 15 Mimo soutěž 16 Vrhy 17 Veteráni 18 Registrační Pouze v SCHK pro kočky importované z non FIFe organizací.

19 Rozdělení koček k jednotlivým posuzovatelům podle jejich kvalifikace Všichni posuzovatelé by měli mít přibližně stejný počet koček Rozdělení koček k posuzovatelům by mělo být pokud možno spravedlivé

20 Dohromady všechny kategorie Po jednotlivých kategoriích V každé kategorii je možno zadat 6 titulů BIS: Dospělý kocour Dospělá kočka Kastrovaný dospělý kocour Kastrovaná dospělá kočka Kotě ve věku 6 10 měsíců Kotě ve věku 3 6 měsíců Záleží na organizátorovi, zda bude soutěžit kocour s kočkou o BIS a BOS, nebo zda bude výběr Best of Category a pak BOB.

21 Domácí kočky MAXIMÁLNĚ 2 BIS tituly: Krátkosrstá a dlouhosrstá nebo Domácí kocour a domácí kočka

22 Platí pro kategorie II a III Podmínka minimální počet koček daného plemene musí být 50 a minimální počet koček ostatních plemen v dané kategorii také 50 Tituly BIS z plemenné BIS jsou platné pro získávání titulů JW, DSM. Kočky plemene, pro které je organizována plemenná BIS se již neúčastní BIS své kategorie Plemenná BIS pouze 1 za den Pokud chce organizátor na své výstavě plemennou BIS musí to oznámit minimálně 2 týdny před datem výstavy Není povinná

23 Neplést s Breed BIS! Na této výstavě pouze kočky jednoho plemene (nebo sesterská plemena) Tituly BIS: Dospělý kocour Dospělá kočka Kastrovaný dospělý kocour Kastrovaná dospělá kočka Kocour ve věku 6 10 měsíců Kočka ve věku 6 10 měsíců Kocour ve věku 3 6 měsíců Kočka ve věku 3 6 měsíců

24 Posuzovatelé dostanou od organizátora seznam nominovaných koček (po kategoriích), který obsahuje: Katalogové číslo Pohlaví Datum narození nebo věk EMS (plus případně skupinu) Žáci musejí být přítomni na volbě BIS Kočky jsou prezentovány pouze stewardy a označeny katalogovými čísly

25 Hlasování na BIS je veřejné. To znamená, že buď posuzovatelé ukazují své hlasy publiku nebo jsou počty hlasů pro jednotlivé kočky oznámeny hlasatelem BIS Kočka, která obdrží nejvyšší počet hlasů je BIS V případě shody se rozhodne takto: 1. Ti posuzovatelé, kteří hlasovali pro jinou kočku, než jednu z těch, co mají shodně nejvíce hlasů, hlasují znovu pro jednu z těchto 2. Pokud se ani takto nerozhodne, má rozhodující hlas další posuzovatel činný na výstavě, který má kvalifikaci pro danou kategorii a na této výstavě ji neposuzoval a tudíž nehlasoval v BIS 3. Pokud není možno použít rozhodujícího posuzovatele podle bodu 2, přistoupí se k losování.

26 Nestandardní variety XLH, XSH <XXX> Např. XLH <NFO> - ohodnocení I, II, III, IV a V. Neuznané barevné variety Např. BRI x es Dostanou známku, ale ne certifikát Neuznaná plemena Ohodnocení I, II, III, IV. Některá mají EMS kód značí se tedy EMS non. A posuzovatel, který je má posuzovat, o tom musí být informován.

27 Pro tato plemena jsou určeny třídy 12, 11, 10, 9, 8, 7. Maximální certifikát je CACIB nebo CAPIB. Mají vlastní BIV Nemohou být nominovány do BIS

28 Výběr ze seznamu FIFe (na webu FIFe) Pozvat písemně Posuzovatel na pozvání písemně odpoví Pokud posuzovatel odmítne přijaté pozvání, nesmí na stejný termín přijmout jiné bez souhlasu původně zvoucího organizátora Dormantní (spící) posuzovatelé nesmějí přijmout pozvání

29 Je nutné schválení předsednictva FIFe Organizátor je povinen seznámit non FIFe posuzovatele s pravidly a standardy FIFe, podle kterých bude posuzovatel poté posuzovat Posuzuje pouze ty kategorie, na které má kvalifikaci ve své domovské organizaci Nesmí dohlížet stáž a být zkoušejícím Minimálně 75% posuzovatelů musí být FIFe!

30 Cestovní náklady letenka v ekonomické třídě nebo 1. třída vlakem. Auto po dohodě Ubytování a strava po dobu výstavy Pokud je třeba ještě večeři po výstavě a ubytování do dalšího dne Odměnu ve výši stanovené GA FIFe

31 Doporučení FIFe přijmout na každou výstavu alespoň jednoho žáka Žák pošle svou přihlášku písemně, v ní uvede, kde je členem a kdo je jeho mentorem (u žáků, kteří mají mentora) Organizátor žákovi odpoví písemně, zda je přijat Organizátor určí, u kterého posuzovatele Organizátor informuje posuzovatele Že má žáka Že dohlíží na stáž

32 Obvykle na závěr procesu vzdělávání žáka Organizátor zajistí stejné podmínky, jako při oficiálním posuzování Organizátor zajistí min. 1 stewarda Organizátor připraví posuzovací lístky

33 Může probíhat na výstavě, kde je minimálně 50 koček v případě kategorie II a III nebo minimálně 40 koček v případě kategorie I a IV. Pro organizátora v podstatě totéž, jako pro paralelní posuzování. Rozdíl k dispozici 2 stewardi

34 Musí být oblečeni tak, aby bylo poznat, že jsou to stewardi = odlišně od vystavovatelů Minimální věk 15 let Po celou dobu posuzování se nesmí vzdálit od posuzovatele Nesmí komentovat posuzování atd. Na výstavách, kde kočky prezentují stewardi min. 2 u každého posuzovatele Na výstavách, kde si majitelé předvádějí kočky sami stačí 1 na posuzovatele.

35 Jednotný vzhled pro všechny výstavy FIFe, musí nést logo Co musí obsahovat: Místo a datum výstavy Katalogové číslo kočky Plemeno a barvu (EMS kód) Skupinu (i plemen posuzovaných ve skupinách) Datum narození Výstavní třídu

36 Připevní se k posudku Opět FIFe, ČSCH, SCHK logo Jméno kočky Pokud není diplom, dopíše se jméno kočky do posuzovacího listu po skončení BIS

37 NON FIFe vystavovatelé na našich výstavách Mohou se účastnit pouze ve třídách 9, 10, 11, 12. Nesmí být ve vyšších třídách!

38 Dotazy?

39

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012)

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012) CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..0). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3 Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček, konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3 Program : 1. 08:30 09:30 Prezence delegátů ZO SCHK 2. 09:30 Zahájení konference 3. Zpráva předsednictva

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA POSTUPOVÝCH KOL FORMACÍ CDO ADULTS II CDO Dance Life Tour 2015 disciplín definovaných v paragrafu 10 tohoto dokumentu Tato pravidla jsou součástí Soutěžního řádu CDO. Stránka

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Propozice výstavy Českého klubu potkanů

Propozice výstavy Českého klubu potkanů Propozice výstavy Českého klubu potkanů Rádi bychom vás pozvali na druhý ročník pražské jarní výstavy potkanů, která se koná v ekologickém areálů Toulcův Dvůr v pražské Hostivaři v sobotu 7. 3. 2015. 1

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více