NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI"

Transkript

1 NĚKTERÉ POHLEDY NA GLOBALIZACI doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1

2 CO TO JE GLOBALIZACE? ANTHONY GIDENS: Unikající svět, SLON 2002 Kolik autorů, tolik výkladů, ale některá východiska společná Obecně: Globalizace je pojmem, který řada autorů vykládá z rozdílných pozic, s akcentem na některé stránky, s opomíjením jiných. Je třeba nalézt společné rysy a vytvořit si vlastní názor. 2

3 NĚKTERÁ VÝCHODISKA Rozvoj epochy kořeny ve vědě, technologii a racionalitě myšlení Evropa století Západní industriální kultura osvícenství, které je v kontrapozici proti náboţenství a dogmatu, poţaduje rozumový přístup k praktickému ţivotu a světu jako celku. Porozumění historii předpoklad vytváření budoucnosti, která podle některých myslitelů spěla ke stále větší dokonalosti a organizovanosti (Marx, Orwell, tovární pás) 3

4 Prvky stabilnosti, vypočitatelnosti, pokračování stávající trajektorie vývoje ALE Nová rizika, nové nejistoty mají vliv na člověka bez ohledu na jeho sociální postavení, majetek, vzdělání. VE SVĚTĚ DNES VÍCE VĚDCŮ, NEŢ ZA CELÝ VÝVOJ VĚDY 4

5 GLOBALIZACE přichází ze západu nese pečeť americké civilizace, americké ekonomické a politické moci z toho moci vojenské ovlivňuje svět bez ohledu na stupeň rozvoje jednotlivých komunit či států globalizace se projevuje spolu s rozšiřováním demokracie, i když ohrožuje klasické národní parlamentní struktury 5

6 Některé základní rysy globalizace globální trh je rozvinutější a je lhostejný ke státním hranicím státy ztrácejí svou svrchovanost národní politici přicházejí o moc ovlivňovat zcela události éra národního státu je pryč OSN, EU, ekonomická a politická národní uskupení ve světě finanční a kapitálové toky ve světě jejich rychlost, peníze jsou pouze čísly, statistickými jednotkami globalizace nezasahuje jen ekonomiku, ale celý společenský život politický, technologický, kulturní hlavní vliv vývoj v komunikačních systémech 6

7 PROSTŘEDKY MEZILIDSKÉ A TECHNOLOGICKÉ KOMUNIKACE Poprvé v historii lidstva moţnost komunikovat s celým světem Marshall Mc Luhan svět je globální vesnice. 50.leta transatlantické kabely max. 100 hovorů, dnes více než milion Mobil x satelitní telefon nové moţnosti Okamţitá elektronická komunikace mění povahu ţivota není to jen technologie rychlého přenosu 7

8 CELEBRITY JAKO PLOD NOVÝCH TECHNOLOGIÍ vliv celebrit na chování veřejnosti móda, zvyky, spotřeba, názory veřejné mínění. Rozhlas v USA 40 let neţ získal 50 mil. posluchačů Osobní počítače 15 let 50 mil Internet 4 roky 50 mil. Globalizace ovlivňuje rodinu osobní a intimní prvky života SOUHRNNĚ globalizace, soubor procesů, na straně jedné uniformita, na straně druhé oţivování lokální kulturní identity. Tvorba nových ekonomických a kulturních zón. 8

9 GLOBÁLNÍ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE vliv na rozpad socialistických států informační gheto překonáno silou médií změny televizní revoluce USA supervelmoc nejviditelnější kulturní prvky globalizace Coca-Cola, McDonald s, CNN V USA základny všechny nadnárodní společnosti. Vytváří globalizace svět nerovností stále větších a prudších? Podíl nejchudší pětiny na globálním příjmu klesl v letech ze 2,3% na 1,4%, podíl nejbohatší pětiny však vzrostl. 9

10 Nejváţnější problémy globalizace: ekologické, nerovnost, chudoba. Zpětná kolonizace jev vyspělého světa nezápadní země ovlivňují život západních zemí imigrací. Trhy není moţno vytvářet jen ekonomicky potřebují institucionální rámec. Národní politika postupně ustupuje, vznik nové identity, se zánikem studené války národy náhle nemají nepřítelesoučasná diskuse o armádě ČR. Gobalizace svět se vyvíjí zatím chaoticky, bez pevného vlivu lidské vůle. Odraz nikoliv neschopnosti jednotlivců, ale institucí. 10

11 RIZIKO Riziko - dané nejistotou, nepředvídatelností jevů, pojem vzniká v 16. a 17. stol. - mořeplavci Riziko vztah k nejistým situacím v budoucnosti Riziko svět nejistot příklon k jistotám víry, magie, pověry, náboženství. Riziko vzrušení a dobrodružství adrenalinové sporty dnes Riziko na jedné straně mobilizuje ke změně, na druhé straně znejisťuje účastníky. Riziko a pojištění podmíněný vztah Riziko vnější, přírodní Riziko vyrobené vzniká činností člověka tím se zabýváme více V chudých zemích více přírodních rizik Riziko a míra posouzení rizika - hlad x geneticky upravené potraviny, osobní riziko potraviny a geneticky modifikované x zdraví 11

12 TRADICE NÁRODNÍ IDENTITA A TRADICE, RITUÁLY Tradere- lat. předat do ochrany, do péče Tradice a obyčeje náplň života, zjednodušení komunikace, Tradice zahrnovaly moc panovníka, kněţí Určující rysy tradice rituály, opakování Tradice majetek skupin, kolektivit. Tradice nositelka nějaké pravdy, strážci tradic kněží, mudrci, filozofové interpretace rituální pravdy tradice Západ uvolňují se tradice - institucionální i všední život Tradice jsou potřebné zaručují kontinuitu života a dávají mu formu (vysoké školy, přísaha, Vánoce) Rituály, obřady, opakování mají významnou integrující sociální roli 12

13 ÚSTUP TRADIC Volnější životní styl, nárůst negativ alkoholismus, drogy. V tradici struktura sdílených hodnot, kolektivních přesvědčení a pocitů Pocit vlastního já se mění základ identity. Identita se musí utvářet aktivněji, proto také velký boom terapií a poradenství. Fundamentalismus odpověď na globalizaci. Dává novou roli strážcům tradic šáría, vlasy, role ženy. Fundamentalismus zablokovaná tradice, odkaz k rituální pravdě, je to odmítnutí dialogu se světem. Můţeme ţít ve světě, kde není nic svaté, jasně uznávané? Určitě ne je třeba nacházet univerzální hodnoty. 13

14 RODINA Nejdůležitější ze všech změn změny v pojetí rodiny, sexuality, manželství. Tradiční rodina Ekonomická jednotka výrobní, zachování a převod majetku Nerovnost muže a ženy Dvojí sexuální norma role antikoncepce oddělení sexuality od reprodukce Přetrvání James Bond fyzicky i sexuálně přijatelný, stejně se chovající žena povětrná Role matky role otce leta Dnes Skandinávie nesezdané páry, málo dětí, USA přistěhovalci rodinné tradice filmy- mafie 14

15 PÁR MUŢ A ŢENA Založen na emocionální komunikaci, intimitě Dříve manţelství, dnes emoční vztah Přístup k dětem změna, je jich méně, jsou vzácnější, více se do nich investuje větší náklady, větší ochota Barbie. Emoční komunikace nahrazuje rodinné vztahy sexuální a milostné vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, přátelství. Dobrý vztah vztah rovných práv a povinností Otevřený dialog klíčový moment demokracie Vztah rodičů a dětí založen na nevyslovené dohodě Rovnost pohlaví a sexuální svoboda ţen neslučitelné s fundamentalismem Co zavádí demokracii a ekonomický rozvoj v chudých zemích rovnost a vzdělání ţen 15

16 DEMOKRACIE Demokracie největší aktivizace rozvoje společnosti Vyžaduje soutěž politických stran Svoboda projevu, diskuse, vytváření politických skupin a spolčování Paradox ve zralých demokraciích rozčarování, méně vyspělé země zavádějí demokracii Svět založený na aktivní komunikací jednosměrná moc shora dolů ztrácí smysl. Globální společnost bez informačního monopolu 16

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

období od vývoje člověka před neolitickou revolucí (cca 10 000 8 000 př. n. l.)

období od vývoje člověka před neolitickou revolucí (cca 10 000 8 000 př. n. l.) Otázka: Společnost a její vrstvy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ASC Společnost = skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy, může mít vlastní kulturu a instituce, (národ,

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu

Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu Výchova k občanství Doplňující koncepce k současnému kurikulu Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita Komenského nám. 220/2 662 43 Brno Tel.: 549 493 178 E-mail: info@obcanskevzdelavani.cz

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Sociální problémy z aspektu gender

Sociální problémy z aspektu gender ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Helena Kolibová Sociální problémy z aspektu gender Distanční studijní opora Opava 2012 Obecná

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku

Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku 0 GENDER MAINSTREAMING Obsah: 1. Obecné aspekty... 2 Proč genderový mainstreaming v projektu Leonardo Assure?... 2 Kariéra pro ženy... 2 Časté argumenty

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Lence Václavíkové Helšusové, Ph.D. za věcné připomínky, cenné rady a vstřícné vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu.

Více

Vzděláváním k demokracii

Vzděláváním k demokracii Rada Evropy Řada metodických materiálů pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům VDO/VLP Díl I Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger (eds.) Vzděláváním k demokracii Podklady pro učitele

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více