Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková"

Transkript

1 Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

2 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: TES_32_2_Gender Petra Elizabeth Teslíková Společenskovědní seminář Psychologie Anotace: Datum: Powerpointová prezentace na téma gender obsahuje definici pojmu, vysvětlení teorie generových stereotypů, vysvětlení pojmu feminismus a sufražetky, zamyšlení se nad postavením ženy a muže v různých společnostech.

3 Nerovnost Nerovnosti mezi lidmi ekonomické, ve vzdělání, společenské aj. Vyskytují se na všech úrovních Gender souhrn významů a rozdílů, které se v rámci určitého společenství pojí s ženským nebo mužským pohlavím Genderové studie zabývají se rozdílem mezi muži a ženami

4 Pojmy Pohlaví biologická kategorie a označuje především fyziologické rozdíly mezi ženami a muži Gender sociálně a kulturně podmíněný, liší se v každé společnosti, záleží i na době, reprodukuje se v sociálních interakcích Nepanuje shoda v tom, které rozdíly mezi a jsou dané pohlavím a které gendrem

5 Pojmy Socializace přenos společenských norem a hodnot Genderová socializace jak by se měla chovat správná dívka, správný chlapec; mužské a ženské role Genderové role způsoby chování, které se očekávají od a Konflikt rolí jednotlivé role se vylučují (rodičovství x kariéra)

6 Pojmy Genderová identita jak se jedinec cítí, jako nebo Tvorba kolem 2. roku Posilována pozorováním, nápodobou, identitou Může být proměnlivá

7 Teorie Gender Esencialistické teorie rozdíly mezi muži a ženami jsou vrozené Teorie sociální konstrukce rozdíly mezi muži a ženami tkví v odlišné socializaci a ve výchově Genderová teorie = teorie reprodukce mateřství mateřství je připisován zásadní vliv na dělbu práce mezi pohlavím Řešení: rovnost ve sdílení rodičovství (zlepší postavení žen, vztah otců k dětem) Teorie optických skel

8 Teorie optických skel Soubory předpokladů, jak by členové společnosti měli vypadat, jednat a uvažovat Tyto předpoklady jsou začleněné ve spol. institucích, kultuře, samotných jednotlivcích

9 Optická skla dělení: A) Genderová polarizace - a jsou rozdílní, rozdílnost je základním principem společnosti B) Androcentrismus - jsou nadřazeni C) Biologický esencialismus výše zmíněné optiky jsou přirozeně dané, vrozené a vlastně ospravedlněné (Dítě hledá v okolí stabilní vzorce a vytváří si v souladu s nimi představu o sobě)

10 Genderové nerovnosti Uspořádání společnosti, v němž a nemají stejný podíl na rozhodování nebo stejný přístup k bohatství Běžné v tradičních společnostech V moderních společnostech nejsou ospravedlněny, přesto se projevují na celém světě

11 Genderové nerovnosti ve větší míře vykonávají práci s nižší hodnotou Se měří podílem majetku, který vlastní ženy; podílem žen v řídících pozicích a ve vládě; přístupem ke vzdělání apod. Nejnižší rozdíly mezi a jsou ve Skandinávii a západní Evropě, nejvyšší rozdíly jsou v muslimských zemích

12 Výchova dětí Interakce s rodiči - rodiče se chovají odlišně k dcerám a k synům Hračky posilují genderové rozdělení Děvčata panenky, princezny, oblečení Chlapci autíčka, stavebnice, sport Rozvíjení různých vlastností Děvčata pečovatelská role, tvořivost Chlapci vynalézavost, soutěživost, manuální dovednost

13 Genderové stereotypy Tradiční představy a předsudky o typicky mužských a ženských vlastnostech, o rolích a o pozicích mužů a žen ve společnosti Jazykový sexismus- způsob, jímž jazyk prezentuje jedno pohlaví jako méně cenné (oslovení skupiny často jen v mužském rodě, přechylování příjmení u žen) Média vliv na názor, často sexistické, formují naše myšlení

14 Feminismus Souhrn ideologií, sociálních teorií, proudů a politických hnutí, které vycházejí z přesvědčení nerovnoměrného postavení žen ve společnosti Studuje příčiny diskriminace žen a její kořeny, čímž se snaží přispět k odstranění těchto nerovností Hnutí za rovnoprávnost žen a ženská práva

15 Sufražetky Suffrage = volební právo = ženy bojující za volební práva žen Původně hanlivé označení Vznik VB 19. stol. (kořeny ve Francii) Boj: Převážně militantní boj (narušení veřejných zasedání) Civilní neposlušnost Letáky Lobbing

16 Sufražetky 1928 volební právo žen ve VB 1893 volební právo žen Nový Zéland (1. na světě)

17 Gender a rodina Jednotka společenského seskupení Vzniká narozením nebo svatbou, popřípadě dlouhodobým soužitím Skupina osob, které pojí příbuzenské vztahy Hlavní funkce Reprodukce Výchova Socializace

18 Typy rodin Rodina tradiční účelové sňatky Moderní rodina příjmy muže Postmoderní rodina dvoupříjmový model

19 Rodinná politika Současný trend - podpora genderové rovnosti Otcovská dovolená (1-2 týdny v období porodu) Rodičovská dovolená zavedeno Švédsko 1974 Otcovské kvóty - Island Jesle

20 Chudoba Vyspělé státy- ohroženy ženy po rozvodu, svobodné matky Rozvojové státy ženy plně závislé na muži Vdávají se před 18 rokem, rychle otěhotní

21 Postavení žen ve světě Přístup ke vzdělání Přístup k informacím Přístup ke zdravotní péči

22 Vzdělání GPI (gender pariti index) podíl počtu žen k počtu mužů na daném stupni vzdělání Nejvíce negramotných v Indii 2/3 z 796 mil. negramotných jsou ženy Sekundární vzdělávání největší rozdíl diskriminace žen

23 Segregace na trhu práce Ženy zastávají funkce hierarchicky nižší Hůře placené posty Péče o domácnost a děti částečný úvazek Za tutéž práci v průměru o 23% nižší plat 25% vedoucích zaměstnaneckých pozic Zavedení kvót

24 Násilí na ženách Fyzické či sexuální zneužívání (až 70% ve svém životě) Ženská obřízka Obchod se ženami

25 Zdroje Dnešní svět: Časopis pro moderní výuku programu dnešní svět. Praha: TERRA-KLUB, o.p.s., 2013, 2012/2013. ISSN

GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST DENISA LABISCHOVÁ BLAŽENA GRACOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVENEC 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Bakalářský Studijní obor (kombinace): Specializace v pedagogice ( český jazyk a literatura

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Lence Václavíkové Helšusové, Ph.D. za věcné připomínky, cenné rady a vstřícné vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu.

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Školící materiál pro účastníky projektu Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Byznys nebere ohled na ženy, které musejí vyvažovat práci s jinými povinnostmi. Už to, že jim vůbec na něčem jiném záleží, může být vykládáno jako

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor filosofie Učitelství pro 2. stupeň základní školy německý jazyk občanská výchova ŽENY

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta. Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte.

UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta. Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte. UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte Tereza Cachová Bakalářská práce 2009 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7 Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace OBSAH Abstrakt 5 Úvod 7 1. Vývoj české rodiny za posledních 100 let (z pohledu dat z výběrových šetření) -

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Eva Stránská Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Genderové diference v mluveném a

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. PETRA SUCHÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Tato publikace vyšla díky finanční podpoře Open Society Fund Praha

Tato publikace vyšla díky finanční podpoře Open Society Fund Praha abc feminismu abc feminismu Jana Decarli Valdrová Lucie Jarkovská Kateřina Machovcová Hana Maříková Marek Šálek Iva Šmídová Andrea Baršová Věra Sokolová Markéta Huňková Klára Skřivánková Jolana Navrátilová

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému IVA ŠMÍDOVÁ*, ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno KLÁRA JANOUŠKOVÁ*,

Více

2. 2. Člověk ve společnosti

2. 2. Člověk ve společnosti projektivní techniky: promítnutí vnitřních představ, tužeb, skrytých emocí, kterých si zkoumaná osoba nemusí být vědoma, do situace navozené jednoduchým podnětem (např. obrázek, vyprávění, které se má

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více