ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008"

Transkript

1 ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008

2 1 Studie byla vytvořena na základě týdenních monitoringů tisku sestavených společností Newton Media. Veškeré články pocházejí z předvýběru, který během uplynulých dvou let připravovaly mediální koordinátorky projektu Rozvojovka, financovaného MZV ČR a uskutečňovaného společností Člověk v tísni. Výběr článků není kompletním výčtem mediálních příspěvků na toto téma, obsahuje jen rozsáhlejší a relevantní články, zprávy a rozhovory z monitorovaných médií. Autor: Jana Krasney s přispěním Blanky Medkové, Sylvy Táborské a Marie Hokrové ze společnosti Člověk v tísni

3 2 OBSAH 1. Úvod - Jak, kolik a proč Média (typ média, periodicita, četnost) Zveřejněné články a jejich obsah Zpravodajské hodnoty a rozvojová tematika Rozvojoví novináři Závěr a doporučení Monitorovaná média... 17

4 3 1. Úvod Jak, kolik a proč Jedno přísloví říká, že moucha ve vlastním oku je horší než zemětřesení v Číně. O mouše ve vlastním oku se dozvíte sami od sebe, o zemětřesení v Číně vás ale ve většinou musejí informovat média. Stejně jako o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci, se kterými většina českých občanů není v každodenním a přímém styku. Mediální studie, kterou o těchto dvou souvisejících tématech připravila společnost Člověk v tísni, hledá odpověď na několik otázek. Jak často česká média informují o rozvojovém světě? Která média přinášejí nejvíce informací? Jsou témata, kterým se novináři věnují více? Jsou zmínky o rozvojovém světě jen negativní? Kdo píše o rozvojovém světě? Je v českých médiích prostor pro více informací o české rozvojové spolupráci? Hlavním tématem první části analýzy, která sleduje 525 mediálních výstupů mezi a , jsou média, jež v uplynulém období přinesla informace o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci. Analýza se podrobněji zaměřuje na druh a typ médií, která se tématu věnují, a mapuje jednotlivá česká média. Druhá část analýzy se pak zabývá samotnými články a zjišťuje, jestli publikované příspěvky o rozvojovém světě mají nějaké typické prvky. Tato obsahová část sleduje o několik měsíců kratší období mezi březnem 2007 a březnem Ve studii jsou podrobně rozebrána témata jednotlivých článků. Důležitým bodem jsou zpravodajské hodnoty a jejich role, kterou hrají při zpracování tohoto tématu. Studie se nevěnuje všem dvanácti zpravodajským hodnotám, vybrány byly jen tři nejrelevantnější: negativita, elita národy a elita osobnosti. Závěr studie nabízí shrnutí tohoto tématu a několik doporučení do budoucnosti, která by mohla být nápomocná těm, kdo usilují o zviditelnění rozvojového světa a rozvojové spolupráce v médiích. Studie Rozvojový svět a rozvojová spolupráce v českých mediích byla vytvořena na základě týdenních monitoringů tisku sestavených společností Newton Media. Veškeré články pocházejí z předvýběru, který během uplynulých dvou let připravovaly mediální koordinátorky projektu Rozvojovka, financovaného MZV ČR a uskutečňovaného společností Člověk v tísni. Výběr článků není kompletním výčtem mediálních příspěvků na toto téma, obsahuje jen rozsáhlejší a relevantní články, zprávy a rozhovory z monitorovaných médií. Seznam monitorovaných médií je uveden v závěru analýzy.

5 4 2. Média (typ média, periodicita, četnost zveřejněných článků) V této kvantitativní části mediální studie nabízí pohled na delší časový úsek než v obsahové části, a to na období mezi a V těchto patnácti měsících monitoring zachytil 525 mediálních příspěvků o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci. Nejvíce příspěvků za rok 2007 přinesla MF Dnes, a to 52 článků a zpráv. Přitom je však třeba brát v úvahu, že tento počet byl zvýšen velkým množstvím zveřejněných regionálních a celostátních příloh o rozvojové spolupráci. Hospodářské noviny zveřejnily 43 článků, Lidové noviny 38 příspěvků. V prvním půlroce 2008 však byla situace odlišná: nejvíce článků zveřejnily regionální deníky vydavatelství Vltava Labe Press (22) a Hospodářské noviny (22). MF Dnes zveřejnila jen články čtyři. Množství výstupů na téma rozvojového světa v MF Dnes tak bylo v porovnání s rokem 2007 (sledované období devíti měsíců) dramaticky nižší. Zatímco v roce 2007 byla MF Dnes médiem, které zaznamenalo nejvíce výstupů - 52, v roce 2008 byly v monitoringu zaznamenány jen čtyři články. To je nejméně ze všech celostátních deníků. Možným řešením nedostatku článků v MF Dnes by mohlo být vyšší množství příloh a navázání bližší spolupráce se zahraniční redakcí tohoto deníku. Novým médiem, ve kterém se začalo objevovat více článků o rozvojovém světě, je deník E15. Dalším důležitým rozdílem mezi oběma sledovanými roky je fakt, že v roce 2008 podle monitoringu nevyšel v časopise Týden žádný článek na téma rozvojový svět a rozvojová spolupráce. ROK 2007 Jednotlivá média a počet výstupů (uvedena jen média s více než 5 výstupy a veřejnoprávní média) počet výstupů čtenost za 3. a 4. čtvrtletí 2007 podle průzkumu Median MF Dnes Lidové noviny Deníky Bohemia Právo Hospodářské noviny Reflex Respekt Týden A2 5 Neuvedeno Český rozhlas 12 Neuvedeno Česká televize 3 Neuvedeno

6 5 Ekonom Lidé a země Literární noviny 14 Neuvedeno Mezinárodní politika 14 Neuvedeno MF Plus ROK 2008 Jednotlivá média a počet výstupů (uvedena jen média s více než 5 výstupy a veřejnoprávní média) počet výstupů čtenost za 1. čtvrtletí 2008 podle průzkumu Median MF Dnes Lidové noviny Právo Deníky Bohemia Hospodářské noviny E15 10 Neuvedeno Český rozhlas 15 Neuvedeno Česká televize 9 Neuvedeno Týden Reflex Respekt A2 7 Neuvedeno Haló noviny 6 Neuvedeno Typ média Z monitoringu publikovaných mediálních výstupů je zřejmé, že nejvíce výstupů o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci se objevilo v tiskových médiích (celkově 418 článků). Podle průzkumu agentury Median přitom 84,5 procent obyvatel čte deníky a 89,4 procent obyvatelstva sleduje časopisy. Přestože monitoring, na jehož základě byla studie sestavena, ukázal, že online byly zveřejněny jen dva články, je potřeba tento údaj vnímat s přihlédnutím k tomu, že monitoring s největší pravděpodobností nezachytil většinu online článků.

7 6 Typ média Celkem televize rozhlas tisk online agentura Druh média Přestože se nejvíce výstupů objevilo v běžných zpravodajských denících nebo pořadech, je důležité zdůraznit význam specializovaných periodik v pokrytí tohoto tématu. Z 525 výstupů jich 73 vyšlo ve specializovaných periodikách. I když čtenost hlavních deníků (například 1,58 milionu čtenářů MF Dnes za první pololetí 2008 podle Median) není srovnatelná se čteností specializovaných periodik (nejčtenější specializovaná periodika o několik tisíc překračují statisícovou hranici), zastoupení tématu rozvojového světa je podstatné už vzhledem k tomu, že v relaci k celkovému rozsahu zabírá rozvojová tematika poměrně více místa než v ostatních periodikách. Relativně malé zastoupení bylo zaznamenáno v čistě bulvárních médiích (jen čtyři výstupy). Druh média Celkem běžný zpravodajský deník nebo pořad společenský magazín nebo pořad specializované či odborné periodikum bulvár 4 3 7

8 7 3. Zveřejněné články a jejich obsah Mezi březnem 2007 a březnem 2008 bylo v českých médiích zveřejněno 455 článků, které tato studie rozdělila podle tří parametrů, aby nastínila společné rysy publikovaných sdělení o rozvojovém světě a zároveň ukázala, které články mají větší šanci na zveřejnění. Žánry publikovaných příspěvků Obsah zpravodajských a publicistických médií je tvořen několika různými žánry, z nichž každý podléhá vlastním formálním a obsahovým žánrovým pravidlům. Pro potřeby této studie autorka mediální příspěvky zjednodušeně rozdělila na zprávy, komentáře, analýzy, reportáže, portréty, rozhovory a ankety. Nejméně prostoru v českých médiích zaujímají ankety, portréty a rozhovory s rozvojovou tematikou, nejvíce potom zprávy (viz tabulka níže). Žánr zveřejněných příspěvků Březen 07 prosinec 07 Leden březen 08 Březen 07 březen 08 Zpráva Reportáž Analýza Komentář Rozhovor Portrét Anketa 2 2 I. Zprávy Většina zveřejněných příspěvků (191 ze 455 příspěvků celkem), které se věnovaly rozvojovému světu a rozvojové spolupráci, byly zprávy, informující o dění v rozvojovém světě a České republice. Osmdesát devět z celkem 191 zpráv bylo negativních zpráv. Sedm zpráv, což je zanedbatelný počet vzhledem k celkovému počtu 191 zpráv, se věnovalo aktivitám v ČR a českým projektům.vzhledem k tomu, že výběr z monitoringu, který měla autorka této studie k dispozici, není kompletní, však není možné z toho nízkého počtu vyvozovat žádné závěry kromě toho, že šanci na zveřejnění mají spíš pozitivní zprávy o českých projektech a aktivitách než ty negativní (všechny zprávy o českých projektech byly pozitivní). Většina zpráv se věnovala životu v rozvojových zemích a tamní politické a ekonomické situaci.

9 8 Nejvíce zpráv bylo zveřejněno v servisu ČTK, v denících Hospodářské noviny a Lidové noviny, ve Vltava Labe Press tisku a týdeníku Ekonom. II. Reportáže V českých médiích se objevilo 93 reportáží, z nichž většina se věnovala životu a podmínkám v rozvojovém světě a jen pět jich reportovalo o českých rozvojových projektech, případně rozvojových aktivitách v České republice. Jedenáct reportáží se věnovalo chudobě, 21 ekonomické situaci, jedna reportáž byla o humanitární pomoci. Politice se věnovalo nejvíce reportáží - 31, o vzdělávání pojednávalo devět reportáží, o zdraví 11 a o životním prostředí osm. Nejvíce reportáží s rozvojovou tematikou bylo zveřejněno v deníku MF Dnes, a to 16. Větší množství reportáží zveřejnil také časopis A2 (5), Hospodářské noviny (6),Instinkt (3), Lidé a země (4), Lidové noviny (7), ČTK (8) a Týden (3). III. Analýzy Ze 75 analýz publikovaných v českých médiích se jich 27 věnovalo buď českým rozvojovým projektům nebo aktivitám souvisejícím s rozvojovými zeměmi v České republice, zbytek potom analyzoval situaci v rozvojových zemích. Porovnáme-li zastoupení příspěvků o českých aktivitách mezi zprávami a reportážemi se zastoupením v žánru analýz, dojdeme k závěru, že 27 ze 75 analýz je skutečně vysoký podíl. Nejvíce analýz se věnovalo ekonomickým otázkám (31), dále pak politice (18), zdraví (12) a chudobě (7). Polovina (38) analýz přitom měla negativní kontext. V českých médiích se za celý sledovaný rok neobjevila jediná analýza, která by neměla přímou návaznost na elitní národy nebo Českou republiku. Nejvíce analýz podle monitoringu ve sledovaném období přinesly Lidové noviny (10) a ČTK (10), dále potom MF Dnes (6) a Hospodářské noviny (6). IV. Komentáře Z 55 zveřejněných komentářů jich 23 bylo pozitivních a 32 negativních. Většina komentářů vyšla v Hospodářských novinách (16), vícero komentářů zveřejnila také MF Dnes (11). Komentáře v HN přitom měly až na tři výjimky stejného autora, v MF Dnes pocházeli od autorů různých, ale vyšly v rámci příloh, které připravuje společnost Člověk v tísni.

10 9 V. Rozhovory Osm ze 28 zveřejněných rozhovorů se věnovalo české zahraniční spolupráci a rozvojovým zemím obecně. Z těchto osmi rozhovorů se čtyři věnovaly otázce zdraví. Většina rozhovorů se objevila v České televizi a Českém rozhlase. Rozhovory byly vedeny především s českými odborníky nebo novináři, hlas z Globálního Jihu v nich nezazněl. VI. Portréty Z celkem 17 portrétů vyšly čtyři v HN, tři v MF Dnes a dva v Lidových novinách. Tři ze zveřejněných portrétů se věnovaly českým rozvojovým projektům nebo iniciativám v České republice, zbytek se zaměřoval na politické a ekonomické osobnosti rozvojového světa. Tematické okruhy Autorka rozdělila články podle jejich tematického okruhu (aktivity v ČR, české rozvojové projekty a rozvojové země), aby zjistila, kolik se jich věnuje českým iniciativám a kolik se jich zaměřuje na samotné rozvojové země. Téměř tři čtvrtiny článků se přitom zabývají rozvojovými zeměmi a zbývající jedna čtvrtina pokrývá české projekty, události v České republice i česká politická rozhodnutí a procesy. Tematické okruhy zveřejněných příspěvků Březen 07 prosinec 07 Leden březen 08 Březen 07 březen 08 Aktivity v ČR České rozvojové projekty Rozvojové země Celkem O rozvojových aktivitách v České republice nejvíce informovala agentura ČTK, deník MF Dnes a Lidové noviny. Nejvíce sledované české projekty se zaměřovaly na zdraví (15). O vzdělávacích projektech byly podle sledovaného průzkumu zveřejněny jen tři články, stejně jako o projektech souvisejících se životním prostředím.

11 10 Rozvojová témata Mediální příspěvky o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci lze však dělit ještě jedním způsobem, a to podle rozvojových témat, kterými se zabývají. Pro tuto studii byly mediální výstupy rozděleny do deseti skupin (chudoba, ekonomika, politika, vzdělání, životní prostředí, zdraví, celebrity, humanitární pomoc, turismus, voda). Nejvíce článků přitom vyšlo o politice, ekonomice a také o zdraví. Problematika vody byla téměř opominuta, v monitoringu za téměř roční období se objevily jen tři články. Životní prostředí a vzdělání dostaly stejný prostor, věnovalo se jim 34 článků. Problematice chudoby se nejvíce věnovaly Hospodářské noviny a Literární noviny a MF Dnes. Ekonomickou situaci v rozvojovém světě sledovaly nejvíce týdeník Ekonom (4), Euro (2), Hospodářské noviny (14), Lidové noviny (8) a MF Dnes (7). Politickým otázkám se nejvíce věnovala MF Dnes (15). Nejvíce článků o zdraví vyšlo v Hospodářských novinách. Monitorované rozhlasové pořady se nejvíce věnovaly zdraví a vzdělání, o každém z těchto témat byly odvysílány tři příspěvky. Televizní pořady se zase soustředily na politiku. Co se rozhlasového a televizního vysílání týká, je třeba tyto závěry brát s rezervou, protože v monitoringu, který měla autorka k dispozici, se beze všech pochyb neobjevily všechny články. Témata zveřejněných příspěvků Březen 07 prosinec 07 Leden březen 08 Březen 07 březen 08 Chudoba Ekonomika Politika Vzdělání Životní prostředí Zdraví Celebrity 3 3 Humanitární pomoc Turismus 8 8 Voda 3 3

12 11 4. Zpravodajské hodnoty a rozvojová tematika Za rok od března 2007 do března 2008 bylo napříč českými médii zveřejněno a v monitoringu zachyceno 455 příspěvků o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci. Platí v případě těchto zveřejněných příspěvků určité zákonitosti? Podobné otázce se v posledních desetiletích věnovaly týmy mediálních odborníků. Mediální teoretici J. Galtung a M. H. Rugeová ve své studii The Structure of Foreign News z roku 1965 zavedli dvanáct základních zpravodajských hodnot (frekvence, rozměr, jednoznačnost, blízkost, souznění, neočekávanost, kontinuita, kompozice, elita národy, elita osoby, personifikace, negativita). Jejich teorie o těchto dvanácti kvalitách, které zvyšují šanci určitého jevu nebo sdělení na zveřejnění, je většinou odborníků uznávána dodnes. Galtung a Rugeová ve svém výzkumu zahraničního zpravodajství, jemuž se věnuje také tato studie, došli k závěru, že čím více z těchto dvanácti kritérií událost splní, tím větší má šanci, že se stane zprávou. Studie se blíže soustředila na tři zpravodajské hodnoty: elita národy, elita osoby (v této studii s ohledem na roli celebrit) a negativita. Zkoumala, zda mediální sdělení zveřejněná mezi březnem 2007 a březnem 2008 splňují tato tři kriteria a tím odpovídají teorii zpravodajských hodnot. Tyto tři zkoumané zpravodajské hodnoty jsou podle Galtunga a Rutgeové narozdíl od osmi ostatních, jež platí bez kulturních nebo společenských rozdílů po celém světě, relevantní jen v severozápadním světě. Právě pro svou geografickou omezenost jsou velmi důležitá pro obraz tak kulturně zatíženého tématu rozvojového světa a rozvojové spolupráce v českých médiích. Elita-národy Autoři konceptu zpravodajských hodnot vycházejí z toho, že zpravodajství je elitářské. Určité ekonomicky a kulturně silné národy a národy blízké zemi, v níž média působí, jsou sdělovacími prostředky považovány za elitní, tedy důležitější pro běžného mediálního konzumenta a je jim tak věnováno více prostoru. Jiné státy, většinou vzdálené nebo ekonomicky slabé, jsou pak považovány za méně relevantní a není jim věnována taková pozornost, případně je jejich pokrytí úzce spjaté se zastoupením elitních států. Z této hypotézy vycházela tato studie, když se soustředila na zastoupení elitních národů v mediálních výstupech o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci. K elitním státům kromě západoevropských zemí, Spojených států, Ruska a Číny zařadila také Českou republiku a její sousedy (kvůli geografické blízkosti, která zvyšuje elitnost určitého národa). Ze 455 sledovaných článků jich 390 mělo širší nebo užší spojitost s elitními národy, a pouhých 65 článků se věnovalo čistě jen rozvojovým zemím bez jakékoli návaznosti na elitní národy. V případě článků o rozvojové spolupráci je návaznost na rozvinutý (tedy elitní) svět nevyhnutelná a mezi

13 12 články o rozvojové spolupráci se nevyskytují žádné, které by opominuly elitní státy. V článcích o rozvojovém světě však elitní státy postradatelné jsou, a přesto se jen 65 z celkových 340 článků o rozvojových zemí (bez zmínky o rozvojové spolupráci) obešlo bez pasáží o rozvinutém světě. Prezentace elitních států v článcích o rozvojovém světě má dvojí účinek: ukazuje na spojitost mezi Globálním Jihem a elitními státy, ale zároveň vykresluje rozvojový svět jakožto závislý na Globálním Severu. Elitní národy v článcích o rozvojovém světě Články celkem 455 Články, v nichž důležitou roli hrají elitní národy 390 Články bez zmínky o elitních národech 65 Elita osoby (celebrity) Celebrity neslouží jen jako zajímavé téma, ale zároveň na nich může být postavena personifikace daného jevu, která je jednou ze zpravodajských hodnot, zvyšujících šanci tématu na zveřejnění. Článek o celebritě adoptující chudé africké dítě tak otázku adopcí a chudoby nejen činí více atraktivní z pohledu médií, ale také za ni dosazuje konkrétní a známé postavy. Studie při výběru této zpravodajské hodnoty vycházela z toho, že celebrity hrají důležitou roli v mediálním pokrytí rozvojového světa v západních médiích. V případě českých médií jsme však došli k překvapivým výsledkům. Ze 455 sledovaných článků se celebrita jakožto hlavní postava objevila jen ve třech případech. V této oblasti je tedy určitě prostor pro iniciativu těch hráčů na mediálním poli, kteří se snaží o zviditelnění rozvojového světa, případně jednotlivých neziskových organizací. Ve všech zmíněných článcích se přitom jednalo o zahraniční celebritu. Negativita Negativita je jednou z vlastností, které jsou nejvíce vytýkány zpravodajství a médiím obecně, a konkrétně pak pokrytí rozvojového světě. Mediální fascinace negativními informacemi podle Galtunga a Rutgeové mimo jiné souvisí s tím, že referovat o negativní situaci je snazší než referovat o pozitivním dění, už jen proto, že negativní události se většinou dějou v kratším časovém úseku, který média preferují a který se snadněji popisuje. Při bližším pohledu na články zveřejněné mezi březnem 2007 a březnem 2008 je patrné, že více než každý druhý článek o tomto tématu je pozitivní. Jako pozitivní autorka přitom označuje články, které přinášejí informace o pozitivní události či dění nebo kladně hodnotí určitý jev nebo iniciativu. Pozitivních článků bylo ve sledovaném období zveřejněno 264, negativních 189. Z výsledků tohoto

14 13 konkrétního monitoringu tak vyplývá, že se v českých médiích objevuje větší množství pozitivních článků o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci než negativních, což odporuje zažitým očekáváním.

15 14 5. Rozvojoví novináři Tematika rozvojového světa od novináře vyžaduje znalosti a zaujetí, mnohdy navíc i investice z vlastního rozpočtu na cestování. Ze studie vyplývá, že v českých médiích je jen několik novinářů, kteří téma systematicky sledují a pokrývají a kterým podle monitoringu během sledovaného roku vyšly o této problematice více než dva články. Pro téměř všechny novináře s více než třemi články o tématu ročně platí, že měli možnost vícekráte navštívit země rozvojového světa a pracují buď přímo v redakci nebo na volné noze v tištěných médiích. Vycházíme-li z tohoto vzorce, je patrné, že osobní zkušenost novinářů s rozvojovým světem zvyšuje množství zveřejněných informací o tomto tématu. Nejvíce článků během sledovaného obdob zveřejnil Radek Nedvěd z Hospodářských novin, který však tento deník i svůj pravidelný sloupek Třetí svět opustil, a novinářka na volné noze Markéta Kutilová, která články i reportáže zveřejňuje napříč českými médii. Další novináři aktivně se věnující tomuto tématu jsou Lucie Beranová z HN (4 články), Květa Havlová ze Zdravotnických novin (3 články), Lenka Klicperová z Lidé a země (4 články), Luboš Lukasík z Ekonomu (3 články), Tomáš Lindner z Respektu (4 články), Luboš Palata z LN (4 články), Tomáš Nídr z MF Dnes (3 články) a Milan Vodička z MF Dnes (3 články). Všechny tyto údaje vycházejí z monitoringu, který nezahrnoval všechny zveřejněné články, a proto je třeba počet článků u jednotlivých autorů vnímat s ohledem na tuto skutečnost.

16 15 6. Závěr a doporučení Monitoring během patnácti měsíců mezi březnem 2007 a červnem 2008 v českých médiích zachytil 525 relevantních a rozsáhlejších mediálních výstupů o rozvojovém světě a rozvojové spolupráci. To je více než jeden výstup za den. Vzhledem k tomu, kolik výstupů denně však média produkují, se jedná o zanedbatelné zastoupení této větší části světa. Pojďme se společně zamyslet nad tím, jaké závěry plynou z těchto sledovaných patnácti měsíců. Média Soustředit se na nejčtenější celostátní deník Nejvíce informací o rozvojovém světě v roce 2007 přinesla podle monitoringu tisku MF Dnes (včetně příloh o rozvojové spolupráci, které v tomto deníku vydal Člověk v tísni). V roce 2008 nejvíce příspěvků o tomto tématu zveřejnily regionální deníky vydavatelství Vltava Labe Press a Hospodářské noviny. MF Dnes v prvním pololetí 2008 zveřejnila nejméně článků o rozvojovém světě ze všech českých deníků, a z prvního místa tak spadla na poslední. Vzhledem k tomu, že MF Dnes je stále nejčtenějším českým deníkem, bylo by dobré se v budoucí práci s médii soustředit právě na tento deník. MF Dnes ve sledovaném období zveřejňovala spíše rozhovory, reportáže a analýzy a menší počet zpráv, v budoucnu by bylo dobré se zaměřit právě na tyto žánry. Využít prostor ve specializovaných médiích Dalším důležitým poznatkem, který vyplynul z rozboru monitoringu za patnáct měsíců minulých dvou let, je množství mediálních výstupů ve specializovaných periodikách, které se věnují rozvojovému světu a rozvojové spolupráci. Tato periodika, ať už ekonomicky nebo třeba zdravotně zaměřená, se rozvojové spolupráci a rozvojovému světu mohou věnovat více do hloubky a je pro ně snadnější svůj výstup přímo zaměřit na konkrétního příjemce. Více než polovina zveřejněných výstupů v těchto médiích byly analýzy. I když čtenost hlavních deníků (například 1,58 milionu čtenářů MF Dnes za první pololetí 2008 podle Median) není srovnatelná se čteností specializovaných periodik (nejčtenější specializovaná periodika o několik tisíc překračují statisícovou hranici), zastoupení tématu rozvojového světa je podstatné už vzhledem k tomu, že v relaci k celkovému rozsahu zabírá rozvojová tematika poměrně více místa než v ostatních periodikách. Do budoucna by bylo dobré prozkoumat možnosti v dalších specializovaných periodikách kromě následujících médií, které již byly zastoupeny v tomto monitoringu: Ekonom, Euro, Evropské noviny, Marketing & Média, Mezinárodní politika, Parlamentní zpravodaj, PC World, Rodina a škola, Sestra, Technik, TREND Marketing, Veřejná správa a Zdravotnické noviny. Navázat spolupráci s bulvárními médii, přitáhnout celebrity Relativně malé zastoupení bylo zaznamenáno v čistě bulvárních médiích (jen čtyři výstupy za patnáct měsíců). Zveřejněn byl podobně malý počet článků o celebritách, v nichž byl zmíněn rozvojový svět. Navíc se ve všech případech jednalo o celebrity zahraniční. Právě celebrity, pro lepší propojení

17 16 s českých konzumentem by bylo užitečné přilákat české celebrity, jsou jednou z mála cest, jak téma rozvojového světa a rozvojové spolupráce dostat do bulvárních médií. Obsah článků Zvýšit počet mediálních výstupů o rozvojové spolupráci Většina reportáží a zpráv se věnovala rozvojovému světu, nikoli rozvojové spolupráci či českým projektům. Výjimkou v tomto směru byl žánr analýz, v němž se 27 z celkem 75 výstupů věnovalo českým projektům a českým aktivitám, a převaha výstupů o rozvojovém světě nebyla tak znatelná. Nejméně se tématu českých projektů věnovaly reportáže, jen pět z celkem 93 monitorovaných reportáží pojednávalo o tomto podtématu. Prosadit vodu, vzdělání a životní prostředí O rozvojových aktivitách v České republice nejvíce informovala agentura ČTK, deník MF Dnes a Lidové noviny. Nejvíce sledované české projekty se zaměřovaly na zdraví (15). O vzdělávacích projektech byly podle sledovaného průzkumu zveřejněny jen tři články, stejně jako o projektech souvisejících se životním prostředím. Nejvíce článků přitom vyšlo o politice, ekonomice a také o zdraví. Problematika vody byla téměř opominuta, v monitoringu za téměř roční období se objevily jen tři články. Životní prostředí a vzdělání dostaly stejný prostor, věnovalo se jim 34 článků. Jak vyplývá z tohoto monitoringu, je potřeba více prosazovat důležitá témata otázku vody, kterou česká média téměř ignorovala, a následně otázku vzdělání a životního prostředí. Bez elitních národů se neobejdeme Ze 455 sledovaných článků jich 390 mělo širší nebo užší spojitost s elitními národy, a pouhých 65 článků se věnovalo čistě jen rozvojovým zemím bez jakékoli návaznosti na elitní národy. Překvapivě pozitivní bilance Negativita je jednou z vlastností, které jsou nejvíce vytýkány zpravodajství a médiím obecně, a konkrétně pak pokrytí rozvojového světě. Jak však vyplynulo ze sledovaného vzorku mediálních výstupů, za patnáct měsíců bylo publikováno více pozitivních než negativních výstupů. Vícero článků, vícero cest do rozvojového světa Pro téměř všechny novináře s více než třemi články o tématu ročně platí, že měli možnost vícekráte navštívit země rozvojového světa a pracují buď přímo v redakci nebo na volné noze v tištěných médiích

18 17 7. Monitorovaná média Celostátní deníky Aha!; Blesk (Blesk magazín); E15; Haló noviny (Haló magazín Pro Vás); Hospodářské noviny (BoutIQue, Exportér, ICT revue, IN magazín, Kariéra speciál, Proč ne?, Reality, Víkend HN, Zdraví - HN); Lidové noviny (Pátek Lidových novin); Mladá fronta DNES (Magazín Mladé fronty DNES, Ona DNES); Právo (Dům a bydlení, Magazín Práva, STYL); Sport (Sport magazín); ŠÍP České regionální tituly 24 hodin; Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Bulvár; CV týden; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Domažlický deník; Homér; Hornopočernický zpravodaj; Hradecký deník; Chebský deník; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Jablonecký deník; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jindřichohradecký deník; Karlovarský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kutnohorský deník; Liberecký deník; Listy hlavního města Prahy; Listy Prahy 1; Litoměřický deník; MECCA; Mělnický deník; Metro; Mostecký deník; Náchodský deník; Nymburský deník; Orlický deník; Pardubický deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník - Plzeň-jih; Plzeňský deník - Plzeň-sever; Prachatický deník; Pražský deník; Příbramský deník; Rakovnický deník; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slánské listy; Sokolovský deník; Strakonický deník; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovská jiskra; Tachovský deník; Teplický deník; Turnovský a semilský deník; Týdeník Domažlicko; Týdeník Chebsko; Týdeník Karlovarska; Týdeník Klatovska; Týdeník Nymbursko; Týdeník Sokolovska; Ústecký deník; Zoom; Žatecký a lounský deník; ŽURNÁL pro karlovarský kraj Moravské regionální tituly Blanenský deník; Brněnský deník; Brno Business; Bruntálský a krnovský deník; Břeclavský deník; Dobrý den s kurýrem; Frýdecko-místecký a třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; Hodonínský deník; Horizont; Hranický deník; Hranický týden; Jihlavský deník; Karvinský deník; Kroměřížský deník; Moravskoslezský deník; Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Moravský sever; NEW express; Nové Přerovsko; Novojičínský deník; Nový život - zpravodajský týdeník; Olomoucký deník; Opavský a hlučínský deník; Pelhřimovský deník; Prostějovský deník; Prostějovský týden; Prostějovský večerník; Přerovský deník; Slovácké noviny - regionální týdeník; Slovácko - regionální týdeník; Slovácký deník; Šumperský a jesenický deník; Třebíčský deník; Týden u nás, okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník Frýdecko-Místecko; Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník Opavský a Hlučínský Region; Valašský deník; Vysočina - regionální týdeník; Vyškovské noviny; Vyškovský deník; Zlínský deník; Znojemské noviny; Znojemsko; Znojemský deník; Žďárský deník Oborové tituly

19 18 Ekonomické a politické Auditor; Bankovnictví; Bezpečnost a hygiena práce; BIZ; Business World; Czech business weekly (CZ); Daně a právo v praxi; Daňový expert; Direkt; Dotace; Ekonom; Euro; Eurokurýr; Finanční management; FP-finanční poradce; Fresh magazine; In-Store Marketing; Konkursní noviny; Lobby; Marketing & Media; Marketing magazine; Mezinárodní politika; Moderní řízení; Moje peníze; Obec & finance (Veřejná správa online); Osobní finance; Otázky & odpovědi z praxe; Parlament, vláda, samospráva; Parlamentní zpravodaj; Podnikatel; Práce a mzda; Právní fórum; Právní rádce; Profit; Prosperita (Madam business); Revue Sondy; Scientia et Societas; Sign; Strategie; TREND marketing; Účetnictví v praxi; UNES; Výběr Průmysl a podnikání ASB; Bar Life; Czech Defence Industry and Security REVIEW; Czech Industry; České stavebnictví; Domo; Doprava a silnice; Dopravák; Dopravní noviny; Ekolist; ERA 21; EuroFirma; Fasády; Hlásí se policie; Horeka; Hotel & Spa Management; HR Forum; HR Management; Interiér; Kadeřnická a kosmetická praxe; Komora.cz; Konstrukce; Lastauto omnibus; Logistika; Materiály pro stavbu; Noviny pro grafický průmysl; Obchodní týdeník; Odpady; Polygrafie revue; PRO-ENERGY; Projekt; Realit; Realizace staveb; Regal; Reklamní produkce; Rescue Report; Reseller Magazine CE; SALES POWER; Silnice a železnice; Spektra; Stavba; Stavitel; Střechy, fasády, izolace; Svět tisku; Systémy logistiky; T+T Technika a trh; Technický týdeník; Technologies & prosperity; Travel digest; Travel in the Czech Republic; Truck & business; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zemědělec; Železničář IT a telekomunikace Automa; Click!; Computer; Computer business; Computer design; Computerworld; Connect!; Elektro; Extra PC; Chief Information Officer Magazine; Chip; INSIDE REPORT; IT CAD; IT SYSTEMS; Jak na počítač; Mobilhry; Mobility; PC World; Počítač pro každého; Professional Computing; Reseller Magazine IT; Sdělovací technika; Security World; Svět mobilů; Světlo; Technik; VTM Science; Yop! Auto-moto Auto 7; Auto Data & News; Auto diesel; Auto motor a sport; auto OJETINY; Auto TIP; Auto TIP Extra; AutoBusiness; AutoEXPERT; AUTOforum; Autohit; Automobil revue; Auto-moto speciál; AutoProfi; AUTOSTYL; ČMN - České motocyklové noviny; Evropou za volantem; FLEET; Formule; LeasePlan Magazín; Motocykl; Motorsport magazín; Pneu revue; Supermoto; Svět motorů; Trucker Společenské zahraniční zajímavost; A2 kulturní týdeník; ABC; AD speciál; AGORA - studentské noviny; Aha! neděle; Babylon; Blesk Hobby; Blesk pro ženy; Blesk zdraví; Bravo; Bravo Girl!; Claudia; Dáma; Dieta; Dívka; Evropské noviny; Fajn život; ForMen; GEO; Glanc; Host; Chvilka pro tebe; Ikarie; Instinkt; Juicy; Krajské noviny; Květy; LINDA; Literární noviny; LOOK magazine; MF plus; Nedělní Blesk; Pestrý svět; Playboy; Praktická moderní žena; Překvapení; Puls; Reflex; Respekt; Rodina & zdraví; Romano voďi; Rytmus života; S tebou mě baví život; Sedm; Sport&Wellness Management; Story; Student IN; Svět; Sweet17; Šťastný JIM; The Spiritor; Tina; TV Duel; TV max; Tv Plus; Tv Pohoda; TV Revue; Tvar; Týden; Týdeník Rozhlas; Týdeník Televize; Universum; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Žena a život Hobby

20 19 Bydlení; Bydlení, stavby, reality; Design & Home digest; DIGIfoto; Domov; DVDMAG HD+; Filmový přehled; Foto video; Fotografie magazín; Golf Digest; Home; Chatař & chalupář; Living; Living koupelna; Living kuchyně; Moderní byt; Můj dům; Nedělní Sport; Panel plus; Pěkné bydlení; Rodinný dům; Stavíme domov; STEREO & VIDEO; Svět kuchyní; Udělej si sám Veřejná sféra a ostatní Betynka; Bulletin GRAND ADVISOR; Děti a MY; GeoBusiness (GEOinformace); Informatorium 3-8; Lidé a země; Maminka; Medical Tribune; Moderní obec; Moderní vyučování; Moje psychologie; Moje zdraví; Postgraduální medicína; Practicus; Psychologie dnes; Rodina a škola; Řízení školy; Sestra; Sociální péče; TEMPUS Medicorum; Týdeník školství; Učitelské listy; Zdravotnické noviny (Lékařské listy); Zeměměřič Speciální tituly Obchodní věstník Cizojazyčné tituly Czech business weekly; Prager Zeitung; The Prague Post Celostátní televizní stanice ČT 1 Dobré ráno s Českou televizí (Zprávy 6:00, Zprávy 6:30, Zprávy 7:00, Zprávy 7:30, Zprávy 8:00); Dobré ráno z Moravy a Slezska - Brno (Zprávy - Brno 6:00, Zprávy - Brno 6:30, Zprávy - Brno 7:00, Zprávy - Brno 7:30, Zprávy - Brno 8:00); Dobré ráno z Moravy a Slezska - Ostrava (Zprávy - Ostrava 6:00, Regiony - Ostrava 6:30, Zprávy - Ostrava 7:00, Regiony - Ostrava 7:30, Zprávy - Ostrava 8:00); Zprávy 12:00; Otázky Václava Moravce; Týden v regionech - Praha; Týden v regionech - JM; Týden v regionech - OS; Auto Moto Revue; Auto Moto Styl; Stop; Report; Večerník z Čech; Jihomoravský večerník; Zprávy 18:00; Události; Události v regionech - Praha; Události v regionech - Brno; Události v regionech - Ostrava; Branky, body, vteřiny; Reportéři ČT; 168 hodin; POKR; Zprávy 23:00 v regionech - Ostrava; Branky, body, vteřiny; Reportéři ČT; 168 hodin; POKR; Zprávy 23:00 ČT 2 Události, komentáře ČT 24 Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy 7:00; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Zprávy 08:30; Otázky Václava Moravce; Zprávy 12:00; Otázky Václava Moravce II.; Investorský magazín; Evropské události; Média a svět; Večerník z Čech; Zprávy 18:00; Interview ČT24; Události; Události v regionech; Branky, body, vteřiny; Ekonomika 20:04; Regiony; Zprávy 22:00; Události, komentáře

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza 1. 31. 3. 2011 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8., Tel.: +420 255 729 672, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny)

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Aktuální zdroje Celostátní média Celostátní deníky Blesk Impuls Haló noviny Slovo Hospodářské noviny Super Sport Telegraf Mladá fronta Dnes Zemědělské

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 1 404 347,0 25-5,3 1 426 385,3-22 -38,3 Mladá fronta DNES 819 237,4 816 231 834 224,1 791 221,2-43

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010-2011 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2011 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008 7. srpna 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2008 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1. 1. 2008-30.

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 ÚNOROVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Pokuty v MHD: vyplatí se zaplatit okamžitě. V případě nejasností naopak počkat! PRAHA,

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 426 385,3 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 36-14,7 1 420 388-41 -35,7 Mladá fronta DNES 874 241,7 819 237,4 816 231 834 224,1

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

Deníky zdarma. Celostátní suplementy

Deníky zdarma. Celostátní suplementy 8. listopadu 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4. 2007-30.9.2007

Více

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace Dodatek Č. 2 ke smlouvě o poskytování a využívání infonnací ze dne I. 8.2000 uzavřené mezi NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM se sídlem: IČO: bankovní spojení: zastoupeným: Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta

Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta za období..00..00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 369 399,1 1 420 388 1 426 385,3 1 370 382-56 -3,3 1 390 407,6-20 -25,6 Mladá fronta DNES 892 244 874 241,9 874 241,7 819 237,4-55

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet osobních bankrotů loni klesl. Od nástupu krize je ale dvojnásobek důchodců s

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 5. května 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 01. 10. 2004-31. 03. 2005 bylo dotazováno celkem 14 191 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS za období březen a duben 000 00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 PROSINCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Legislativní novinky 2014: Česko čekají zásadní změny. Dotknou se prakticky všech občanů PRAHA,

Více

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zadavatel analýzy Bílý kruh bezpečí Zpracovatel analýzy In Media Veritas Kontaktní osoba (vymazáno tutorkou) Základní informace o zadavateli analýzy Občanské

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Titul Leden 2014 Inzerce v Kč Počet inzerátů Počet inz. stran 100+1 zahraniční zajímavost 1,630,000 15 10.0 21. Století 1,658,448

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO 15.7.2008 OBDOBÍ Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství

Více

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Odběratel: Statutární město Karlovy Vary Zastoupeno: Alenou Pokornou, pověřenou řízením odboru kancelář primátora Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2011/2012 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT

ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT Zdroj údajů a grafů: SKMO, realizace GfK Praha MEDIAN za období: 1. 4. 2004 30. 9. 2004, 1. 4. 2003 30. 9. 2003 a SKMO, realizace Sdružení GfK Praha TN Sofres STEM/MARK za období

Více

Monitorované médiá Slovenská republika

Monitorované médiá Slovenská republika Monitorované médiá Slovenská republika Celostátní deníky Nový Čas (Nový Čas víkend); Plus jeden deň (Plus jeden deň magazín); Pravda (Moment); SME (TV OKO); Šport Slovenské regionální tituly Banskobystrické

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: 27200761 DIČ: CZ27200761 se

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 SRPNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho

Více

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky název časopisu - novin Lidové noviny Mladá fronta adresa telefon e-mail www stránky Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11 150 00, Praha 5 - Smíchov Mladá fronta a.s. Mezi Vodami 1952/9 143 00 Praha

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence nad

Více

Analýza mediální obrazu pátého ročníku akce Březen měsíc čtenářů. Národní knihovnu ČR

Analýza mediální obrazu pátého ročníku akce Březen měsíc čtenářů. Národní knihovnu ČR Analýza mediální obrazu pátého ročníku akce Březen měsíc čtenářů vypracovaná pro: Národní knihovnu ČR Období:. 2. 2015 12. 4. 2015 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 16 00 Praha, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz,

Více

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč)

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě bydlení, zahrada, domácí hobby (100% = 640713 tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě cestovní ruch, hotely, pohostinství (100% = 222574 tis. Kč) 1 MF DNES

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)"

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 (Monitoring médií pro Liberecký kraj) Smlouva o dílo č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)" uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Ev id.č. objednatele: S/20 ISN/O 16 Evid.č. smlouvy po) Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany Media Tenor, spot s r.o. se sídlem: Nádražní 118. Ostrava.- Moravská Ostrava. PSČ 702 00, IČ> 259

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství Brněnský deník 31.3.2014 Brněnský deník str. 14 Česká republika Cempírka nákup souprav stále vyvolává pochybnosti. Vzhledem ke konkurenci, která na našich železnicích již reálně existuje, by měly postupovat

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví Kombinovaná tisková zpráva Advokátní

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ. Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz

VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ. Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz Knihovna http://www.mup.cz/knihovna Zdroje a služby knihovny Klasické tištěné zdroje monografie, skripta, periodika,

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2013 Program Změny ve struktuře a chování populace Pár poznámek k metodice Trendy ve vývoji odhadovaných čteností Odhady čtenosti deníků a suplementů Co nového ve vybavenosti

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19.

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. února 2013 Logistika.cz Pro malé a střední firmy je mezinárodní obchod klíčový

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Mediální analýza. Týden knihoven 2015. Zažijte knihovnu jinak

Mediální analýza. Týden knihoven 2015. Zažijte knihovnu jinak Mediální analýza Týden knihoven 2015 Zažijte knihovnu jinak Obsah 1. Úvod... 2 2. Zdroje... 2 3. Trend publicity Týdne knihoven 2015... 6 4. Publicita akcí konaných v rámci Týdne knihoven 2015... 6 5.

Více

Čtenost tisku MEDIA PROJEKT

Čtenost tisku MEDIA PROJEKT 64_UVDT_čtenost tisku 20.7.2005 13:00 Stránka 64 MEDIA PROJEKT ZDROJ ÚDAJŮ A GRAFŮ: SKMO, REALIZACE GFK PRAHA MEDIAN ZA OBDOBÍ 1. 1. 17. 12. A 1. 1. 17. 12.. V závěru letošního roku skončí další tříletý

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytváření mediálních analýz ev. č. 14/193-1 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Strany: Česká republika - Úřad vlády České

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Analýza mediální prezentace vítězných filmů 4. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Období: 0..00 8.7.00 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku 04 03 2015 PŘEHLED E-VÝSTŘIŽKŮ Spolky mohou dostat přes milion korun Pražský deník Další várce lékárniček v autech nyní končí životnost Českobudějovický deník Zraněný lyžař Českobudějovický deník Ohlédnutí

Více

Region Střední Čechy Stejná zpráva vyšla také v dalších 10 titulech:

Region Střední Čechy Stejná zpráva vyšla také v dalších 10 titulech: Zdroj: Benešovský deník +10 Rubrika / pořad: Tématická strana Strana / zpráva 10 Autor: JAN KRATOCHVÍL, ČTK Objev liberecké univerzity pomůže ochránit před rakovinou kůže Praha/Liberec Nový objev vědců

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Měsíční zpráva - Prosinec 2005

Měsíční zpráva - Prosinec 2005 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Prosinec 2005 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Mediální analýza. Týden knihoven 2014. Muzea a 20. století Muzea a Velká válka

Mediální analýza. Týden knihoven 2014. Muzea a 20. století Muzea a Velká válka Mediální analýza Týden knihoven 014 Muzea a 0. století Muzea a Velká válka Obsah 1. Úvod.... Zdroje... 3. Trend publicity Týdne knihoven 014... 6 4. Publicita akcí konaných v rámci Týdne knihoven 014...

Více

Průměr. ATS rel. měsíc. RU den. RU měsíc. RU pracovní den. víkend

Průměr. ATS rel. měsíc. RU den. RU měsíc. RU pracovní den. víkend CELKEM Sekce Návštěvníci CELKEM (Srpen 2005) tý pracovní TOTAL 3 588 267 1 991 414 787 414 887 293 500 264 650 947 061 3:11:36 0:27:58 69 787 842 0:09:51 4men.cz 24 096 6 991 1 378 1 499 1 031 366 875

Více

Měsíční zpráva - Říjen 2005

Měsíční zpráva - Říjen 2005 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Říjen 2005 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Měsíční zpráva - Listopad 2005

Měsíční zpráva - Listopad 2005 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Listopad 2005 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012

Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012 Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012 MÚ Česká Lípa Brněnský deník... 3 5.12.2012 Brněnský deník str. 14 Česká republika MÚ Česká Lípa Českobudějovický deník... 3 5.12.2012 Českobudějovický deník str. 14 Česká

Více