AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014"

Transkript

1 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

2 SRPNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho z manželů je ale bezpředmětná PRAHA, 19. srpna 2014 Za 23 let se počet uzavřených manželství v Česku snížil o polovinu. Zatímco v roce 1990 uzavřelo sňatek přes 90 tisíc párů, v loňském roce to bylo jen kolem 43 tisíc. Manželství s sebou ale nese řadu výhod, na které mají nárok i lidé žijící v registrovaném partnerství. Stále více párů uzavírá předmanželskou smlouvu, díky níž je následný rozvod jednodušší. V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Oproti roku 2012 stoupl počet rozvedených manželství o Nejčastěji se páry rozvádějí po čtyřech až šesti letech manželství. Snoubenci si mohou společné jmění manželů upravit odlišně od znění zákona právě předmanželskou smlouvou. Ta může oddělovat jmění budoucích manželů, určovat vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i upravovat rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů. Výhoda předmanželské smlouvy spočívá v úpravě majetkových vztahů v případě rozvodu. Prostřednictvím předmanželské smlouvy však nelze ochránit manžela před věřiteli v případě, kdy druhý partner zemře a zanechá dluhy. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy, popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Smlouva může být uzavřena i mezi manžely o již existujícím společném jmění, smlouva ale nemá zpětný účinek. Navíc nový občanský zákoník umožňuje předmanželskou smlouvu zapsat do veřejného seznamu prostřednictvím notáře. Díky tomu páry předejdou případným námitkám ze strany třetích osob, které napadnou její platnost s odůvodněním, že o existenci smlouvy nevěděly, dodal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Novomanželským půjčkám a společnému zdanění manželů už je sice konec, ale zákony stále manžele zvýhodňují. Finanční podpora ze strany státu je manželským párům poskytována prostřednictvím daňových opatření. Hlavní daňovou výhodou je sleva na manžela nebo manželku bez příjmů. Tu lze v daňovém přiznání k dani z příjmů nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele uplatnit ve výši korun ročně, pokud manžel nebo manželka nemá vlastní příjem vyšší než korun za rok, vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. Dále je daňovou výhodou manželů, že při prodeji či nabytí nemovitosti, kterou mají ve společném jmění manželů, podávají jen jedno daňové přiznání, a to jak na daň z převodu nemovitých věcí, tak na daň z nemovitostí. Přiznání podává kterýkoliv z manželů. Pokud nejsou svoji, přiznání musí podat každý spoluvlastník zvlášť. Stejné danění jen u jednoho z manželů platí také u příjmů z pronájmu, doplnila Blanka Štarmanová. Pokud jeden z manželů onemocní, druhý z manželů je o jeho zdravotním stavu informován. U nesezdaných párů je ale situace opačná, lékař zpravidla nesmí sdělit diagnózu druhému z páru. V případě, že jeden z manželů zemře, je druhý z manželů podle zákonné dědické posloupnosti zařazen do první třídy dědiců společně s dětmi zesnulého. Pokud nežije pár

3 v manželství, dědický zákon upřednostňuje v první linii děti a rodiče zesnulého. V případě, že je druhý z páru pouze druhem zemřelého, dědí až ve třetí třídě dědiců spolu se sourozenci zemřelého, a to za podmínky, že žili nejméně jeden rok před smrtí ve společné domácnosti, popsal Jiří Hartmann. Vdovský důchod je výsadou pouze zákonných manželů. Bez ohledu na věk má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku po manželovi partner pouze tehdy, pobíral-li už sám zemřelý starobní nebo invalidní důchod, případně zemřel-li následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod náleží partnerovi i po uplynutí jednoho roku v případě, že sám dosáhl důchodového věku nebo pokud pečuje o nezaopatřené dítě, svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ním žije v domácnosti a je na této péči závislý, vysvětlil Jiří Hartmann. Advokát Jiří Hartmann získal za podporu sounáležitosti Čechů a Slováků Stříbrného lva PRAHA, 21. srpna 2014 Za úspěšnou realizaci slovenské pobočky Československého ústavu zahraničního v Bratislavě získal Jiří Hartmann významné ocenění Stříbrného pamětního lva. Zásadní výzvou roku 2013 bylo založení Československého ústavu zahraničního na Slovensku v Bratislavě. Tohoto úkolu jsem se společně s naší kanceláří zhostil a úspěšně jsme pobočku založili a tak vlastně navázali na samotný název ústavu, který měl a má československou tradici. Ústav v Bratislavě je relativně autonomní a samostatný, reflektuje potřeby krajanů a osob žijících v zahraničí se slovenskou a českou národností, popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Československý ústav zahraniční byl založen 20. prosince 1928 v Praze. Dobrovolné občanské sdružení prosazuje principy politické, náboženské, rasové a národnostní snášenlivosti, spolupracuje s českými a slovenskými krajany v zahraničí a jejich institucemi, které propagují český a slovenský jazyk, kulturu a dobré jméno České republiky a Slovenské republiky ve světě. Stříbrný pamětní lev je nejvyšší ocenění Československého ústavu zahraničního. Udělujeme jej za zásluhy o rozvoj spolupráce Čechů a Slováků v zahraničí, čímž založení ústavu na Slovensku jistě je. Historicky prvními držiteli Stříbrného pamětního lva byli v roce 1949 sponzoři dětí krajanů, kterým jejich podpora umožnila studium na vysokých školách v USA, popsal Jaromír Šlápota, předseda Československého ústavu zahraničního. Pro Československý ústav zahraniční pracuji dlouhá léta. V rámci této spolupráce jsem poskytoval a poskytuji zejména právní služby a spolupracuji v oblastech organizačních. Ocenění si velmi vážím, je to známka toho, že založení ústavu na Slovensku byl správný koncepční krok. Sounáležitost Čechů a Slováků je i 20 let po rozdělení Československa pro Evropu příkladná a věřím, že díky práci slovenského pracoviště ještě posílí, dodal Jiří Hartmann. Československý ústav zahraniční realizoval několik památníků J. A. Komenského a T. G. Masaryka v zahraničí, například v Německu, Chorvatsku, na Slovensku, v Rusku, Mexiku nebo na Ukrajině. Organizace podporuje české školy a školky v zahraničí. Aktivně se podílí na vybavování tříd a učeben českých škol, zahraničních univerzit, kde se vyučuje bohemistika

4 počítačovou a audiovizuální technikou, a také na vybavení tělocvičen a podpoře krajanských folklorních i hudebních souborů. Češi si o sobě myslí, že umějí dobře hospodařit. Odborníci tvrdí pravý opak PRAHA, 28. srpna 2014 Počet lidí, kteří žijí bez finanční rezervy, v Česku stále roste. Až 30 procent lidí ušetří méně než 10 procent z toho, co vydělají, pětina Čechů nemá finanční rezervu vůbec žádnou. V případě poklesu příjmů se pak tito lidé snadno dostávají do finančních problémů. Celkový dluh českých domácností dosáhl ke konci loňského roku 1,206 bilionu korun. V roce 2013 požádalo o oddlužení osob. Navzdory tomu si přes 90 procent Čechů myslí, že se svými penězi umějí dobře hospodařit. Osobní bankrot se nejčastěji týká dvou skupin osob. Tou první jsou lidé se základním a středoškolským vzděláním, kteří jsou finančně negramotní a nedokážou objektivně zhodnotit, zda jsou například schopni splácet půjčky. Druhou skupinou jsou pak osoby, které se do osobního bankrotu dostaly bez svého zjevného zavinění. Jsou to lidé, kteří například zdědí dluhy, ztratí zaměstnání, dlouhodobě onemocní, a tím u nich dojde k poklesu příjmů, vysvětlil Jan Malý, ohlášený společník společnosti VPI CZ, v.o.s. Nejčastější příčinou vyhlášení osobního bankrotu jsou neuvážené půjčky. Nejčastěji to jsou půjčky na spotřební zboží, zejména pak elektroniku. Velmi časté jsou také půjčky na úhradu již existujících půjček, k čemuž mnoho lidí využívá nebankovní instituce, protože banky by jim už půjčku neposkytly. Problémem je pak zejména to, že nebankovní instituce požadují daleko vyšší úroky a stanovují nejrůznější sankce, které jsou vtělené do vysokých smluvních pokut, upozornil Jan Malý. Alespoň nějakou částku si každý měsíc dají stranou čtyři z pěti domácností. Problémem je ale výše úspor, podle odborníků je naprosto nedostatečná. Finanční rezervy českých domácností jsou příliš nízké, pří výpadku příjmu se do finančních problémů dostane drtivá většina z nich. Podle dostupných průzkumů téměř třetina domácností má finanční rezervu pouze na týden až měsíc. Každý patnáctý Čech dokonce na méně než týden a 35 procent lidí na dva až tři měsíce. Pouze 29 procent Čechů vydrží svými finančními prostředky pokrýt životní náklady déle než čtvrt roku. Navíc pětina českých rodin nemá finanční rezervu vůbec žádnou, potvrdil Jan Malý. Finanční problémy řeší Češi nejčastěji hledáním nového zaměstnání, jen 13 procent lidí je ochotno přestěhovat se do nového, levnějšího bytu. Pro šest procent Čechů je řešením půjčka. Splátky ale neplatí každý osmý z nich. Problémem jsou lidé, kteří nemohou dlouhodobě sehnat zaměstnání a své výdaje řeší prostřednictvím půjček. I když si myslím, že většina lidí si stále půjčuje s vědomím, že své závazky bude schopna ještě nějakým způsobem splácet, realita je jiná, upozornil Jan Malý.

5 MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZA MĚSÍC SRPEN Snídaně s Novou,

6

7 Právo,

8 Právo,

9 Deník, Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP: Region Jižní Morava Publikováno Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Region Jižní Čechy Publikováno Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Písecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Táborský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Region Vysočina Publikováno Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Publikováno Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 54 Region Východní Čechy Publikováno Hradecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Krkonošský deník; Příloha - Moje peníze; 54

10 Publikováno Chrudimský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Jičínský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Náchodský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Svitavský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Orlický deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Rychnovský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Pardubický deník; Příloha - Moje peníze; 54 Region Severní Morava Publikováno Moravskoslezský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Havířovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Karvinský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Novojičínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Region Střední Morava Publikováno Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Valašský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Region Západní Čechy Publikováno Plzeňský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Domažlický deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Chebský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Karlovarský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Klatovský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Rokycanský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Sokolovský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Tachovský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 54 Region Střední Čechy Publikováno Pražský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Berounský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Publikováno Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 54 Region Severní Čechy Publikováno Ústecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Děčínský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Chomutovský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Litoměřický deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Žatecký a lounský deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Mostecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Teplický deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Liberecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Jablonecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 Publikováno Českolipský deník; Příloha - Moje peníze; 54

11 Prager Zeitung,

12 Stavitel,

13 Blesk,

14

15 Pětka pro vás (zpravodaj Prahy 5),

16 Blesk.cz, reportáž k článku Ombudsman Blesku: Přístavba bezohledného souseda uvěznila důchodkyni,

17

18 E15.cz,

19

20

21 Idnes.cz,

22

23

24 Idnes.cz,

25

26

27 Idnes.cz,

28

29

30

31 Probyznysinfo.ihned.cz, (online portál Hospodářských novin)

32

33

34 Probyznysinfo.ihned.cz, (online portál Hospodářských novin)

35

36

37 Probyznysinfo.ihned.cz, (online portál Hospodářských novin)

38

39

40

41

42

43

44 Probyznysinfo.ihned.cz, (online portál Hospodářských novin)

45

46 Lidovky.cz,

47

48 Denik.cz,

49

50 Aktualne.cz,

51

52

53 Pravniradce.cz,

54

55 Podnikatel.cz,

56

57

58

59 Podnikatel.cz,

60

61

62 Parlamentnilisty.cz,

63

64

65 Parlamentnilisty.cz,

66

67

68 Parlamentnilisty.cz,

69

70

71 Eprofil.cz,

72

73 Eprofil.cz,

74

75 Finaparada.cz,

76

77

78

79 Eurozpravy.cz,

80

81

82 Zena.centrum.cz,

83

84

85

86 Mojebetynka.cz,

87

88 Businessinfo.cz,

89

90 Investujeme.cz,

91

92 Investujeme.cz,

93 Investujeme.cz,

94

95 Investujeme.cz,

96 Hypoindex.cz,

97

98 Kurzy.cz,

99

100 Finparada.cz,

101

102

103

104

105

106

107 Bankovnipoplatky.com,

108

109

110

111

112 Regiony24.cz,

113

114 Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových novin Regiony24.cz:

115 Buildingnews.cz,

116

117 Zenyprozeny.cz,

118

119

120

121

122 Zenyprozeny.cz,

123

124

125 Chytrazena.cz,

126

127 Vitalnisenior.cz,

128

129 Vitalnisenior.cz,

130

131

132 Nejenojidle.cz,

133

134 Viareality.cz,

135

136 Realitymorava.cz,

137

138 Brnenskyzvonek.cz,

139

140

141 Fitstyl.cz,

142

143

144 Nemovitosti-vykup.cz,

145

146 Cs.health.com.cz,

147

148 Bytoverekonstrukce.cz,

149

150

151 Bytoverekonstrukce.cz,

152 Pro-miminka.cz,

153

154 1-zpravy.cz,

155 Politicke-listy.cz, Politicke-listy.cz,

156 Politicke-listy.cz, Press-report.cz,

157 Ctusi.info, Ctusi.info,

158 Ctusi.info,

159 Souhrn24.cz, Bizinet.cz,

160 Prehlednezpravy.cz,

161 1-zprávy.cz, Clanky.kecteni.cz,

162 Mojecelebrity.cz, Mojecelebrity.cz,

163 News.sk, News.sk,

164 News.sk, News.sk,

165 Linkstip.com, Press-report.cz,

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Přehled zpráv 23.10.2013-30.10.2013

Přehled zpráv 23.10.2013-30.10.2013 Přehled zpráv 23.10.2013-30.10.2013 Brněnský deník Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014... 4 30.10.2013 Brněnský deník str. 53 Příloha - Vzdělávání Českobudějovický deník Termíny prázdnin ve školním

Více

To je 50 nejbohatších v Česku 19.1.2012 Blesk str. 2 Politika (map) Knihovna Václava Havla

To je 50 nejbohatších v Česku 19.1.2012 Blesk str. 2 Politika (map) Knihovna Václava Havla Blesk To je 50 nejbohatších v Česku 19.1.2012 Blesk str. 2 Politika (map) PRAHA Jak se stát v Česku miliardářem? Musíte začít skromně prodávat nějaké málo atraktivní zboží kopírky, kotle... A nebo se hned

Více

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: 27200761 DIČ: CZ27200761 se

Více

Přehled zpráv. Církve si svým mlčením zadělávají na potíže... 13 31.1.2013 Lidové noviny ~ str. 12 ~ Horizont_ VÁCLAV PLÁTENÍK_

Přehled zpráv. Církve si svým mlčením zadělávají na potíže... 13 31.1.2013 Lidové noviny ~ str. 12 ~ Horizont_ VÁCLAV PLÁTENÍK_ Přehled zpráv Církve si svým mlčením zadělávají na potíže... 13 31.1.2013 Lidové noviny ~ str. 12 ~ Horizont VÁCLAV PLÁTENÍK Kulíšková trénuje ve Vancouveru, chystá se do Soči... 13 31.1.2013 Mladá fronta

Více

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu: Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a. s., a podnikatelkou Hanou Veselou.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘIJOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům u podnájmů zůstala pravidla přísná

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I Barbora Matějková Jana Paloncyová VÚPSV prosinec 2003 Úvod Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Přehled zpráv. Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech:

Přehled zpráv. Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech: Přehled zpráv Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech: Bruntálský a krnovský deník (Kultura regionu, str. 07),

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více