Jakub Fišer DLANĚ -3-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakub Fišer DLANĚ -3-"

Transkript

1

2 -2-

3 Jakub Fišer DLANĚ -3-

4 Jakub Fišer, 2013 Illustrations Oksana Rahalskaya, 2013 Epilogue Vladimír Novotný,

5 I kdyby na zemi pozbyli lásku a nebe nebylo v dlaních najdeš ji -5-

6 -6-

7 Neusiluj skálopevná nelpi možná uslyšíš let ptáka uvnitř sebe křídla sov ticho v oceánu možná uslyšíš Neusiluj skálopevná nelpi jinak nebudeš - 7 -

8 Vyhnali mě z ráje vzlétl jsem okradli mě oloupili rozdal jsem poslední na trůn mě posadili brousili nůž jazyk mi vyrvali psal jsem na kříž mě přibili milost jsem našel -8-

9 Šest nocí probděl jsem kde je tvé náručí? Šest dní propil jsem kde jsi? Šest lží spolknul jsem šest smutků krvácel kde jsi? Nepřicházíš Šest žen ztratil jsem šest dětí povil s démony zápasil Kde je tvé objetí? Kde jsi? Šest smrtí zahnal jsem šest životů nažil a sedmá rázem nehorázná Jsi tu -9-

10 Plujeme jako ryby mezi lvy zle v proudu krást múzám ledví matkám milost a otcům sny Plujeme jako ryby mezi lvy opilé skvrny na lahvi a Ty tu s námi jsi -10-

11 Na pažích dubů zlomené oblouky ran člověčí oči plné seker žilami kokrhá barbarská žluč v roztříštěných střepech listí vánek řeky N -Ti boží dlaně soustrasti -11-

12 Nejprve jazyku sebrali ústa ze slova zrubali zetlenou mleč a strach ulhali a z deště víno kaluže z mlčení a z potu hlad jen na smrt nezbývá Ve stromech chrání ji člověčí žal -12-

13 A co ta válka? zlomená zlem zlomikamenů svírající svinutým svazkem svinstev s falešnou suverenitou lžipravd i klamořečí humanitárních bomb jež ptákům kradou křídla a matkám prsy trhají Komu se zas zachtělo? -13-

14 Všechny zkoušky protrpím hrst strachu v očích sůl rány na předloktí chléb bez chuti Všechny zkoušky protrpím tebou protnut Nebeplnou až k oceánu z nahé tmy -14-

15 Kamení prožitého slepota zítřka Nejsi a nic není jen teď na napravení na lásku na tulipán Nejsi a nic nebylo jen teď Budeme? -15-

16 Slepé oči němé rty hluché uši a prsty bezmocné bezchutí Beztvará bezláska bez citu Doprovoď mě Jinam -16-

17 V pachu větru žízeň příslibu Nečekej! Nikdy na nic! Jen tma bude Jak svíci tě zažali jak pohár tě naplnili jak rty tě sevřeli Na co čekáš? Na zítřek? Na prázdno bez chuti? Nečekej! Napij se! -17 -

18 Dals ptákům z holé dlaně pít? Dals prostá zrna prosa maličkým? Dals ze svého a odlétají? Jako bys s nimi do nebe -18-

19 Břehy břehů bouře moří řev příboje křik rackův Neklesej! Utiš mne! Nesténej vichřicí zítřka mlhou pozítří v nádechu sluncesvitu Obzor -19-

20 Oheň praská ve švech voda se poddá kameni a bůh v nebi ze rtů odezírá Neslyšíš? Šepot olší bolest kalu zpěv kamene Neslyšíš? Odezírá -20-

21 Nejsi tu navěky nejsi tu do zítra nejsi tu Nač bráníš právo na strach? Nač čpíš ovčí močí? Koříš se orákulu satanášů démonu mamonu lhoucím harpyjím koříš se zítřku? Nač? Nejsi tu navěky nejsi tu do zítra nejsi tu -21-

22 Ne já se nebojím těch soudů křtů křivohubých křivd ne já se nebojím vřídel hněvu tříště závisti ne nebojím se křováckých křiků skřípění křídel křupanů Chráníš mě má něho -22-

23 Pohlédni do očí druhému nech ať se zaleskne ze čtvero zrcadel v růžové opuce pleti panenské utone ráno Usměj se do očí druhého rozpusť tu mlhu jež halí nás od nahoty Všechny ty strachy kříže i půlměsíce blednoucí pravdy ba dokonce smrt jsou proti tomu jen zrníčko soli na mořském dnu -23-

24 Ztrápená trapobolem dnů jež ukrývají tmu kobylky žáby světomor Smrt prvorozených Nepolykej! Netop se tmou! Sedm miliard otroků kráčí k jednomu Světlu sedm miliard nás Netop se tmou! -24-

25 Soumrak narození život jako noc není hladiny není odpověď není cesta jen trní jako kamení hlas bere si až Svítání a bolest tiší až ptáci láskyplní krčí se v listech aby den neplašili -25-

26 Sceluješ rány malomocných dotykem soucitu hladíš je chtěl jsem vzít tvé ruce pro sebe ale ona to byla křídla chtěl jsem je přibít na kříž jako na vrata ale on to byl minaret dral jsem se vysoko až k Němu Jedinému a padal pokaždé do lidských dlaní -26-

27 -27 -

28 Ztracená ve tmě daleko ode mě ve světle plamenů stále blíž tak blízko až ke rtům v nádechu svítání Spoluspojení Ztracená ve tmě daleko ode mě -28-

29 Neprchej! Prchlivá Předstíráš Nepršíš Etna pod Vesuvem stéká k Jerichu Lepká to! Lepká to leporelem tepla Neprchej! Prchlivá Pln Tebe Poprchávám -29-

30 A kdyby tě psi z temnot kdyby tě démoni kdyby tě plameny pekelné temnoskřítci kdyby tě lžikněží žoldnéři žvanění klamproroci kdyby tě mžouraví vetešníci netvoři nestvoření kdyby tě Jsem tu -30-

31 Bez tebe za svítání krahujci pijí z bílých rtů jeleni splašení výkřikem samoty Bez tebe za svítání umírá hlady slunce tmy -31-

32 Mé zajetí tvá dlaň mé slané lži a tvoje moře tvé včera jako kámen má náruč tvé slzy na dně očí a má tvář má předtím tvé Budu má spása tichá tvůj džihád tvoje žízeň a mé rty mé kudy asi? kam? tvé Jsem tu můj kříž z olova a tvé vzkříšení -32-

33 Těla zakletá kamenem hroznu dvě syrské duše přibité na most jen srdce ještě bijí půl nahotou půl vírou v amnestii stoletou milost tvého doteku -33-

34 Jaro pohlaď rukama znovu prokřehlýma létu dej napít chryzantém podzim se tě dotkne a zimě rozčešeš bílé vlasy a to ještě bůh nebude doma to ještě slyším jak tiše potměchutnáš -34-

35 Zkameněly jeho oči jeho perský plášť zkameněla jeho slova od mečů myšlení uvnitř třásl se třpytem Golgoty až tebou roztál ten kámen Led mramorových slz -35-

36 Slíbila čtyřikrát méně ohně a pořád chlad Slíbila čtyřikrát méně noci a nerozbřesklo zalykám se topím se po prameni lnu Slíbila vodu jako den a beze snu -36-

37 Padal acidofilní déšť v šedivé inkontinenci nebe tu noc umřel jsem na třikrát v jezeře předsudků na poušti falše a v řezavé ráně tvého ne Ráno bylo poledne sladké jako v Nazaretu -37 -

38 Zatímco na zemi suchožraví psi nebe bylo plné varhan slepoty paprsků a hluchoněmých hromobití na pokrývce tvoje ruce pod tou klenbou tiše spím -38-

39 V mlčení mlčet ústy očima ve všech jazycích mlčet v hořícím keři v půlměsíci v přilbici trnové mlčet v mlčení ve světle tmy tichu navzdory -39-

40 Jednou jsem zabil ptáčka ukryl usušil zahřál a v dlani zmačkal Poslouchej! Nevěř tomu že nebylo to naschvál že nechtěl jsem že je mi to líto To jsem ho měl zavřít do klece a zpívej si můj žlutý ptáčku? Podívej jak letí -40-

41 Z Tichého náměstí ulicí Pokornou až k nábřeží řeky Něhy hostinec U dvou dlaní v ulici Polibků na rohu Nahé a Láskyplné slepá Bez milosti a zámostí Odpusť mi -41-

42 Na stěnu hospody kdosi napsal DNES NABÍZÍME: Liduprázdno matnou břitvou skla holí Magdaléna černý svůj Zeměklín Samotu zahání -42-

43 V oblečení oblačno na tváři zataženo po ránu z očí občas déšť na rtech pak přeháňky místy i bouřky nárazy větru rychlostí slov dvou dlaní za sekundu tlaková tendence mírný vzestup... setrvale proměnlivý stav přízemní mrazíky zejména v podhrudí na zbytku území jasno -43-

44 Propočetl s nepatrnou pravděpodobností odchylky neexistenci boha Prokázal nepotřebnost lyriky a nadbytečnost bytí Se zázraky se zásadně nepočítá prohlásil aby se vrátil ke své oslí matematice Ráno pak vyšlo slunce tam kde večer zapadlo -44-

45 Rejnok zvaný manta protíná oceány sedmimetrovým rozpětím hladinu prosí o dech se sotva slyšitelným nárazem hledá dno Ukřižovaný a Znovuvzkříšený Básník soli Lidským okem povětšinou nespatřen -45-

46 Jedním provazem dotyku jednou konopnou smyčkou my černo žluto bílí připoutáni jednou dlaní Žádný člověk tu není sám od sebe Bolest druhého je i tvou Jedním jediným uzlem pevnějším než láska silnějším než smrt spoutáni k sobě -46-

47 Když jsme se ráno probudili nebyla válka nebylo zoufalství ani hlad nebylo utrpení nebyla bezmoc ani moc když jsme se ráno probudili nebyla krize nebyl strach ani zlo už nebylo bezpráví lež ani bezectnost když jsme se ráno probudili byla jen naděje -47 -

48 -48-

49 Poezie jak na dlani: vzývání něhy a naděje Jinak se básní po Kristových letech a jinak před Kristovými roky. To před se stále ještě týká píšícího plzeňského právníka Jakuba Fišera (nar. 1981): na jedné straně promlouvá jako impozantně celistvá básnická osobnost, na straně druhé je autorova poezie samé tvůrčí hledání, nalézající i nenalézající, hledání i hledačství zřící náš pobloudílý svět jasným zrakem a zároveň se záměrně nořící do všudypřítomných mlžin, pastí a léček nynějších společenských pocitů. Nořící se s gestem básníka, aby se s nimi porovnal i aby se s nimi potýkal. S tímto vědomím jsme mohli číst Fišerovu prvotinu S žízní neustaň, s tímž vědomím se nyní můžeme začíst do jeho druhotiny Dlaně. V té se ale široširý svět jako kdyby záměrně scvrkl či schoulil do mikrosvěta člověčí dlaně: utichá tu rovina občanského protestu, ztišuje se modlitební oslovování země, nedoléhá k nám příklad uměleckých person, všechna vzdálená místa jsou už v nedostupných dálavách. Zdá se, že jediné, co ještě zbývá, je cit, ano, citovost, ale i vůle a leckdy také kuráž, ba zmužilost dokázat veškerý všehomír našeho bytí vnímat prostřednictvím tohoto citového světa. Básník Fišer si právě takto počíná s vášnivým postojem romantického rozervance, který si nepřeje být romantickým rozervancem, nicméně i při vzpurném či pokorném mlčení hodlá mlčet tak, aby jeho poetický hlas mocně prostoupil nekonečné hrsti strachu ze samoty. Ve světě bezlásky, ve světě otázek bez odpovědí nikoli náhodou tvůrce nejvíce touží po sdílení, po spoluspojení, po věčně láskyplném sluncesvitu, po nebeplné pouti jinam: tam, kde nedochází k osamění ani v sobě, kde přebývá něha, kde nezmírá naděje, ba dokonce i ty tu jsi. Co se však především ve Fišerově post-postmoderní poezii změnilo? Motiv sevřených pěstí tu nahradil niterný motiv vztažených dlaní. Což vůbec není málo: vždyť to je mnohem víc než nic. Vladimír Novotný -49-

50 -50-

51 Obsah Neusiluj skálopevná... 7 Vyhnali mě z ráje... 8 Šest nocí probděl jsem... 9 Plujeme jako ryby Vánek řeky N -Ti Nejprve jazyku sebrali ústa Válka Všechny zkoušky protrpím Nejsi Jinam Nečekej Ptáci Neklesej Neslyšíš? Nejsi tu navěky Ne já se nebojím Pohlédni do očí druhému Netop se tmou Svítání Dlaně Ztracená ve tmě Neprchej A kdyby tě Bez tebe za svítání Mé zajetí Syřané Jaro léto podzim zima Zkameněly jeho oči Slíbila Padal acidofilní déšť Zatímco na zemi Mlčení Jednou jsem zabil ptáčka Z Tichého náměstí Magdaléna Předpověď počasí Propočetl Básník soli K sobě Naděje Poezie jak na dlani: vzývání něhy a naděje (Vladimír Novotný)

52 Edice Ulita Svazek 29 Jakub Fišer Dlaně Vydalo Pro libris, o. s. Edici řídí Vladimír Novotný Ilustrace Oksana Rahalskaya Doslov Vladimír Novotný Redakce: Vladimír Gardavský, Jana Horáková Tisk Vladimír Hanzar, Přeštice Plzeň 2013 Náklad 200 ks ISBN

53 Jakub Fišer Dlaně -53-

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Dr. Daniela Tausch-Flammer: Čas zármutku Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ISBN 978-80-254-8944-4 Jednoho

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Pavouk! d c s 5Utekl.

Pavouk! d c s 5Utekl. e L Pavouk! d c oca s 5Utekl. RONDÊAU Čte se po směru hodinových ručiček od kteréhokoli slova psaného tučně, a to libovolněkrát, podle chuti a času čtenáře» 2 uslyšet ~ podzimní dech ~ motýla s kapkou

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Vydání z roku 1929 Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozibita - i když unikla jejím

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Možná mě zabiješ. Anna Šochová

Možná mě zabiješ. Anna Šochová Možná mě zabiješ. Anna Šochová Marcus Conehan poposedl. Netrpěl nervozitou, ale konečně cítil, že má řešení na dosah. Ne, že by dosáhnout a ohmatat výsledek zrovna teď doopravdy toužil. Na to bylo ve hře

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více