Ministerstvo fi nancí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo fi nancí"

Transkript

1 Ministerstvo financí

2 Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí. patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky proti-inflační dluhopisy garantují také ochranu úspor před znehodnocením inflací jsou dostupné pro každého, lze je pořídit již od 1000 Kč pořízení a držení není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů přinášejí všem investorům stejné podmínky bez ohledu na výši vložených prostředků vložené prostředky lze v případě potřeby získat v původní výši zpět formou předčasného splacení před stanoveným datem řádné splatnosti bez sankcí a bez tržního rizika rozsáhlá síť distribučních míst 2/10

3 Pro koho jsou určeny? Prémiové, kuponové, reinvestiční a proti-inflační spořicí státní dluhopisy: fyzická osoba, občanské sdružení fyzických osob nebo honební společenstvo, odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, stavovská komora nebo profesní organizace, školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky, veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo resortní, odborová, podniková a další zdravotní pojišťovna, územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha, dobrovolný svazek obcí, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky, společenství vlastníků jednotek, vybrané zahraniční právnické osoby. 3/10

4 Nabízené typy 3letý prémiový spořicí státní dluhopis Výnos dluhopisu je vždy k daného roku automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet ve výši odpovídající výnosu dluhopisu. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje a navíc bude poslední rok výnos dluhopisů navýšen o prémii za držbu do splatnosti. Reinvestované výnosy dluhopisů spolu s posledním výnosem dluhopisů budou vypláceny ke dni splatnosti daných dluhopisů. 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Výnos dluhopisu je vyplácen vždy k daného roku bezhotovostním převodem na Váš platební účet. Výnos dluhopisu až do data splatnosti každý rok narůstá. 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Výnos dluhopisu je vždy k daného roku automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet ve výši odpovídající výnosu dluhopisu. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisu jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu. 7letý proti-inflační spořicí státní dluhopis Výnos dluhopisu je vždy k a daného roku automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet ve výši odpovídající výnosu. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisu budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu. 4/10

5 Úrokové sazby Výnosové období ,5 % 0,5 % 0,5 % ,5 % 1,0 % 1,0 % ,0 % 3,0 % 3,0 % ,0 % 4,0 % ,5 % 6,5 % Proti-inflační spořicí státní dluhopisy výnos dluhopisu bude připsán 2x ročně a reálný výnos (kupon) cca 0,50 % p. a. (0,25 % per semestre) + pohyblivá úroková sazba, která se vypočítá jako součet procentní změny indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen příslušného roku (či duben příslušného roku) proti indexu spotřebitelských cen za měsíc duben příslušného roku (či říjen roku předcházejícího) 5/10

6 Darování V rámci vánoční emise 2013 byla rozšířena služba darování o dva nové motivy dárkových certifikátů. Spořicí státní dluhopisy se tak stávají originálním dárkem, kterým můžete překvapit ty, na nichž Vám záleží. Jak darovat spořicí státní dluhopisy? Dárce si vybere typ spořicího státního dluhopisu, motiv dárkového certifikátu, zvolí si kolik kusů chce darovat a určí osobu - obdarovaného, které mají být spořicí státní dluhopisy darovány, a rozhodne způsob předání daru obdarovanému. Dále se dárce a obdarovaný dostaví k distributorovi společně nebo jednotlivě a vyplní Žádost o provedení darování. Dárkový certifikát bude doručen na adresu sloužící pouze pro jednorázové zaslání. Pokud nemáte zájem o službu darování a přece se Vám zalíbila idea mít ozdobnou variantu certifikátu, která bude připomínat, že jste hrdým vlastníkem spořicích státních dluhopisů, je možné v Žádosti o úpis zaškrtnout volbu vyjadřující zájem o jednorázové zaslání ozdobné varianty pamětního listu emise nebo můžete v průběhu celého roku podávat Žádost o vystavení pamětního listu emise prostřednictvím distributora. Více informací naleznete na internetových stránkách 6/10

7 Základní parametry: Spořicí státní dluhopis Upisovací období Datum emise Datum splatnosti Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč Emisní kurz 100 % 100 % 100 % 100 % Minimální počet ks 1 objednávky ks ks ks ks Pořizovací cena 1000 ks Kč Kč Kč Kč Maximální hodnota objednávky na osobu ks ks ks ks Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty ANO NE ANO ANO Typ úročení pevná úroková sazba s prémií v posledním roce rostoucí pevná úroková sazba rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen Automatická reinvestice výnosu* ANO NE ANO ANO Frekvence připisování výnosů 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně Výplata výnosu při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO ANO Možnost reinvestice jmenovité hodnoty dluhopisu do jiných dluhopisů ANO ANO ANO ANO * výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích státních dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet 7/10

8 Jak a kde si je můžete pořídit? Spořicí státní dluhopisy si můžete pořídit prostřednictvím kteréhokoli z distributorů, případně pomocí elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (https://pssd.sporicidluhopisycr.cz). Vaše dluhopisy budou evidovány v samostatné evidenci státních dluhopisů, ve které Vám bude zdarma zřízen majetkový účet. Tuto evidenci vede Ministerstvo financí. Distributory jsou: Česká pošta, s. p. Česká spořitelna, a. s. Československá obchodní banka, a. s., a vybraná finanční centra Poštovní spořitelny Komerční banka, a. s. J&T BANKA, a. s. Minimální počet dluhopisů, které si můžete pořídit při jedné objednávce, je 1000 ks. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 1 Kč. Maximální hodnota objednávky na osobu pro prémiové, kuponové, reinvestiční a proti-inflační spořicí státní dluhopisy činí 50 milionů Kč. O pořízení spořicích státních dluhopisů či poskytnutí dalších návazných služeb můžete požádat u některého z distributorů. Volba distributora a jeho pobočky je čistě na Vás a můžete jej kdykoli změnit. Reinvestice jmenovité hodnoty K datu bude umožněna reinvestice jmenovité hodnoty Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, , CZ , do předem určených spořicích státních dluhopisů s datem emise Reinvestice spořicích státních dluhopisů se řídí příslušnými emisními podmínkami. Reinvestici lze provést do následujících dluhopisů: PRÉMIOVÝ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY, II, FIX %, CZ REINVESTIČNÍ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY, II, FIX %, CZ PROTI-INFLAČNÍ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY, II, CPI %, CZ Období pro podávání Žádosti o reinvestici spořicích státních dluhopisů: /10

9 Služby poskytované zdarma zřízení, vedení a zrušení majetkového účtu změna údajů o majiteli účtu vedení dluhopisů na majetkovém účtu pořízení dluhopisů a jejich připsání na majetkový účet výplata výnosu a reinvestice výnosu předčasné splacení ve stanovených termínech reinvestice jmenovité hodnoty při splatnosti výpis z majetkového účtu v listinné podobě k datu vydání k datu reinvestice výnosu k datu předčasného splacení k datu splatnosti dluhopisů či k datu reinvestice jmenovité hodnoty Zpoplatněné služby mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele přechod spořicích státních dluhopisů (například dědictví) převod spořicích státních dluhopisů darování spořicích státních dluhopisů vystavení pamětního listu emise zástava spořicích státních dluhopisů a pozastavení práva nakládat Podmínky pro předčasné splacení Žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete podat u kteréhokoli z distributorů. Veškeré vložené prostředky dostanete v plné výši zpět, a to bez sankcí a poplatků. Přehled jednotlivých období pro podání žádosti a termínů předčasného splacení naleznete v emisních podmínkách daného dluhopisu a na internetových stránkách Minimální počet dluhopisů pro jednu žádost o předčasné splacení k jednomu datu je 1000 kusů. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad může být k jednomu datu předčasně splaceno nejvýše 50 % držených dluhopisů. 9/10

10 Důležité kontakty Ministerstvo financí internetové stránky: ová adresa: Distributoři Bezplatná informační linka Internetové stránky Česká pošta, s. p Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a.s., včetně vybraných finančních center Poštovní spořitelny Komerční banka, a.s J&T BANKA, a. s Podrobný seznam distribučních míst je k dispozici na a na internetových stránkách distributorů. 10/10

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Představení jarní emise 2012

Představení jarní emise 2012 Představení jarní emise 2012 3. května 2012 Miroslav Kalousek ministr financí Shrnutí pilotní emise 11. 11. 2011 Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí Shrnutí pilotní emise

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2014 Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo ) vydává

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020 II, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 140 Rozeslána dne 14. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 140 Rozeslána dne 14. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 140 Rozeslána dne 14. listopadu 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 372. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 2019, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 19. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Parametry dluhopisu ve smyslu 6 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j) Zákona o dluhopisech:

Parametry dluhopisu ve smyslu 6 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j) Zákona o dluhopisech: EMISNÍ PODMÍNKY Emisní podmínky uvedené v této kapitole představují pouze opis emisních podmínek k datu Prospektu, přičemž emisní podmínky k Emisi Dluhopisů, připravované na základě tohoto Prospektu budou

Více

Analýza depozitních produktů na bankovním trhu v ČR

Analýza depozitních produktů na bankovním trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Analýza depozitních produktů na bankovním trhu v ČR Diplomová práce Autor: Radek Rozvoral Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty PX Indexu předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise 100 000 000 Kč splatné v roce

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

740.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27.

740.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27. EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27. ÚNORA 2007 740.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji spotového kurzu EUR/PLN splatné v roce 2010, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701278 Tento emisní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta...3 Všeobecné údaje o emitentovi...4 Profil emitenta...5 Popis podnikání emitenta...8 Nabízené

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více