Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilová a tyčová ocel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilová a tyčová ocel"

Transkript

1 Long Carbon Europe Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilová a tyčová ocel Program sprzedaży / Sales Programme / Výrobní program

2 FMGB. Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao. 2007

3 Szanowny Kliencie Z przyjemnością przekazujemy Ci najnowsze wydanie programu sprzedaży ArcelorMittal dla kształtowników i prętów walcowanych na gorąco. Chcemy zaoferować najszerszy asortyment produktów w kategorii wymiarów oraz dostępnych gatunków stali. Program zawiera pełen zakres informacji na temat własności produktów jak również ich zalet oraz możliwości aplikacji. Zgodnie z polityką stałego rozwoju produktów niniejszy katalog będzie na bieżąco aktualizowany. Aby katalog spełniał Państwa oczekiwania, zapraszamy do wnoszenia wszelkich uwag pod adresem Oprócz lektury katalogu zapraszamy serdecznie do kontaktu z biurem Doradztwa Technicznego, gdzie zespół inżynierów chętnie odpowie na wszelkie pytania. Zapytania prosimy kierować na adres: sections. Życzymy miłej lektury katalogu! Dear Partner, We are delighted to present you the new paper edition of the ArcelorMittal sales programme for hot rolled sections and merchant bars. We offer you the widest range of structural shape sizes and steel grades and you will find here comprehensive information about their properties as well as their advantages and applications. Since we operate a policy of continuous product development, this product catalogue will be subject to changes. In order to remain up-to-date with our latest developments, we invite you to regularly consult our catalogue online at In addition to this catalogue, our commercial teams and technical advisory are at your disposal to answer any question you may have: We hope you enjoy reading our sales programme! Vážený partnere, jsme potěšeni, že Vám předložit nové tištěné vydání výrobního programu společnosti ArcelorMittal pro profily a tyčovou ocel válcované za tepla. Nabízíme Vám nejširší sortiment velikostí konstrukčních profilů a tříd ocelí, takže zde naleznete komplexní informace o jejich vlastnostech, jakož i o jejich přednostech a aplikacích. Vzhledem k tomu, že své produkty neustále dále vyvíjíme, bude tento katalog bude podléhat změnám. Pro aktuální informace o našem nejnovějším vývoji Vám doporučujeme pravidelně sledovat náš on-line katalog na adrese Kromě tohoto katalogu jsou Vám k dispozici naše obchodní týmy a technické poradenství, které zodpoví Vaše jakékoliv dotazy: Doufáme, že se Vám náš katalog bude líbit. Amit Sengupta ArcelorMittal LCE Chief Marketing Officer Augustine Kochuparampil ArcelorMittal LCE Chief Executive Officer 1

4

5 Spis treści Table of contents Obsah 7 Dane handlowe 27 Gatunki stali oraz jakość 63 Zakres produkcji 205 Dane techniczne 230 Agencje handlowe 7 Commercial data 27 Steel grades and qualities 63 Section ranges 205 Technical Data 230 Our agencies 7 Obchodní informace 27 Třídy a jakosti ocelí 63 Sortiment profilových tyčí 205 Technické podmínky 230 Naše zastoupení 3

6

7 ArcelorMittal ArcelorMittal est jest największym światowym producentem stali. Zatrudniamy 262,000 pracowników w ponad 60 krajach. Posiadamy ośrodki produkcyjne w 20 krajach; operujemy na wszystkich rynkach w tym rozwijających się i tych już rozwiniętych. Grupa jest liderem w większości ważnych segmentów rynku stalowego w tym w branży automotive, budownictwie, AGD oraz opakowaniach. Posiadamy silny dział R&D, rozwinięte zaplecze technologiczne jak również rozbudowaną sieć handlową. Zgodnie z podstawowymi założeniami zrównoważonego rozwoju, jakości oraz zaangażowania współpraca opiera przebiega z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny oraz dobrego samopoczucia. Udzielmy się również w zakresie ochorny środowiska wdrażając nowoczesne technologie procesu produkcji stali. ArcelorMittal is the world's number one steel company, with over 262,000 employees in more than 60 countries. An industrial presence in 20 countries exposes our company to all the key steel markets, from emerging to mature. Our Group is the leader in all major global markets, including automotive, construction, household appliances and packaging, with leading R&D and technology, as well as an outstanding distribution networks. Through our core values of sustainability, quality and leadership, we commit to operating in a responsible way with respect to the health, safety and well-being. We are also committed to the sustainable management of the environment taking a leading role in the industry's efforts to develop breakthrough steelmaking technologies. Společnost ArcelorMittal je největší světová ocelářská společnost, s více než zaměstnanců ve více než 60 zemích. Naše závody ve 20 zemích umožňují naší společnosti působit na klíčových trzích ocelí, od rozvíjejících se až po vyspělé trhy. Naše skupina je lídrem na všech hlavních světových trzích, včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, domácích spotřebičů a obalů, se špičkovým výzkumem, vývojem a technologií, jakož i s vynikající distribuční sítí. Prostřednictvím našich základních cílů zaměřených na udržitelnost, kvalitu a vedení, jsme se zavázali pracovat odpovědně s ohledem na zdraví, bezpečnost a blahobyt. Rovněž jsme se zavázali k řízení udržitelnosti životního prostředí, přičemž chceme hrát vedoucí úlohu při vývoji průlomových technologií výroby oceli. Long Carbon Europe Long Carbon Europe Long Carbon Europe Long Carbon Europe jest jednostką biznesową koncernu ArcelorMittal produkującą produkty długie. 22 zakłady produkcyjne znajdują się w 10 krajach na terenie Europy i Północnej Afryki. Oferta Long Carbon Europe obejmuje kształtowniki oraz pręty walcowane na gorąco, szyny, pale nośne, grodzice, pręty gładkie oraz profile specjalne. Jednostka oferuje najszerszy zakres produktów, spełniając wymagania swoich klientów jednocześnie w zakresie jakości oraz wymogów środowiskowych. Satysfakacja klientów, wydajność oraz rozwój są zagadnieniami priorytetowymi dla grupy, dlatego też wsparcie techniczne oraz darmowe oprogramowanie projektowe są dostępne dla naszych Klientów jako pomoc w projektowaniu konstrukcji z wykorzystanie stali konstrukcyjnej. Long Carbon Europe is ArcelorMittal s business unit producing long products at 22 plants within 10 countries in Europe and North Africa. Long Carbon Europe s offer covers Sections, Merchant bars, Rails, Piles, Bars Rods and Special Sections. The company offers the widest product range of its kind, meeting the strictest technical, quality and environmental requirements. Customer satisfaction, performance and innovation are our priority objectives therefore technical assistance and user-friendly software are made available to our partners as a support in the design of their projects involving structural steel. Long Carbon Europe je obchodní jednotka společnosti ArcelorMittal, vyrábějící dlouhé výrobky ve 22 závodech v 10 zemích v Evropě a v severní Africe. Nabídka Long Carbon Europe zahrnuje profily, tyče, kolejnice, nosníky, tyče a speciální profily. Naše společnost nabízí nejširší sortiment svého druhu, splňující nejpřísnější technické, kvalitativní a environmentální požadavky. Spokojenost zákazníků, výkonnost a inovace jsou naše prioritní cíle, a proto je našim partnerům k dispozici technická pomoc a uživatelsky příjemný software, jako podpora při navrhování jejich projektů využívajících konstrukční oceli. 5

8 asbl Atomium vzw - Marie-Françoise Plissart

9 Dane handlowe Commercial data Obchodní informace 8 Warunki dostawy 10 Wsparcie techniczne 11 Prefabrykacja 12 Badania i rozwój 13 Zrównoważony rozwój 16 Oprogramowanie projektowe 18 ACB belki ażurowe z otworami kołowymi 20 "Angelina TM " belki ażurowe z otworami sinusoidalnymi 22 System SlimFloor stropowe dźwigary zintegrowane 25 CoSFB nowa generacja belek zintegrowanych slim floor 26 Profile zoptymalizowane 8 Delivery conditions 10 Technical support 11 Finishing 12 Research and development 13 Sustainability 16 Structural Software for Pre-design 18 ACB - Castellated beam with circular openings 20 "Angelina TM " - Castellated beam with sinusoidal openings 22 Slim-Floor Construction 25 CoSFB - New generation of slimfloor beams 26 Optimized Sections 8 Dodací podmínky 10 Technická podpora 11 Konečná úprava 12 Výzkum a vývoj 13 Udržitelnost 16 Software pro předběžné konstrukční návrhy 18 ACB Prolamovaný nosník s kruhovými otvory 20 "Angelina TM " - Prolamovaný nosník s sinusoidálními otvory 22 Stropní konstrukce Slim-Floor 25 CoSFB Nová generace nosníků pro štíhlé stropy 26 Optimalizované profily 7

10 Warunki dostawy Delivery conditions Dodací podmínky Tolerancje walcownicze Tolerancje normowe dla wymiarów, kształtu, ciężary oraz długości są podane w tabelach Niestandardowe tolerancje mogą być zachowane na podstawie indywidualnych ustaleń. Maksymalne długości Maksymalne długości dostawy oscylują pomiędzy 15,5m a 33m w zależności od przekroju. Większe długości są dostępne na podstawie indywidualnych ustaleń. Minimalny tonaż zamówienia Jeżeli nie podano inaczej w tabeli profilu, minimalny tonaż zamówienia dla standardowego zamówienia wynosi 5 ton na profil, w określonym gatunku i długości. Klasa powierchni Materiał z walcowania, standardowo jest dostarczany w klasie powierzchni zgodnej z EN : 2004, klasa C, podgrupa 1 Badania ultradźwiękowe Badania ultradźwiękowe są wykonywane na podstawie indywidualnych ustaleń z hutą oraz są dodatkowo płatne. Procedura badania powinna być uzgodniona pomiędzy klientem a hutą. Certyfikaty Typ wymaganego certyfikatu powinien być wyspecyfikowany w momencie składania zamówienia. Warunki dostawy Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży. Rolling tolerances The usual rolling tolerances on dimensions, shape, weight and length are given in table Specific tolerances can be reduced after agreement. Maximum length available The maximum length varies between 15,5 and 33 m depending on the shape. Greater lengths are available only upon request. Minimum tonnage Unless otherwise indicated in the section tables, the minimum tonnage for any order- item is 5 tonnes per section, quality, length and destination. Surface conditioning Material is delivered in standard ex-mill condition with surface quality in accordance with EN : 2004, class C, subclass 1. Ultrasonic testing Ultrasonic testing is carried out upon agreement at extra cost. The procedure for this test must be agreed between the purchaser and the manufacturer. Certification The type of certification shall be specified at the time of order. Terms of delivery Please contact our local representative. Válcovací tolerance Obvyklé válcovací tolerance rozměrů, tvaru, hmotnosti a délky jsou uvedeny v tabulce Konkrétní tolerance mohou být po dohodě zpřísněny. Maximální použitelná délka Maximální použitelná délka se pohybuje mezi 15,5 a 33 m v závislosti na tvaru. Větší délky jsou k dispozici pouze na vyžádání. Minimální množství Není-li uvedeno v tabulkách profilů jinak, činí minimální množství pro jakoukoliv položku objednávky 5 tun pro daný profil, kvalitu, délku a místo určení. Povrchová úprava Materiál je dodáván dle standardních podmínek ex-works s kvalitou povrchu v souladu s EN : 2004, třída C, podtřída 1. Ultrazvuková kontrola Ultrazvuková kontrola se provádí po dohodě za příplatek. Postup provedení této zkoušky musí být odsouhlasen mezi kupujícím a výrobcem. Osvědčení Typ osvědčení se specifikuje při objednávání. Dodací podmínky Kontaktujte laskavě našeho místního zástupce.

11 Ogólny warunki dostawy Jeżeli nie zostało ustalone inaczej, ogólne warunki sprzedaży spełniają wymogi EN10021: Dokument normy jest dostępny na stronie internetowej: Gwarancja jakości Huty produkujące kształtowniki oraz pręty walcowane na gorąco, należące do dywizji Commercial Long są certyfikowane wg. ISO General delivery conditions If not otherwise specified, general delivery conditions are in accordance with EN10021: The document is available upon request and can be found on the Internet site Quality Assurance The mills producing the sections and merchant bars of the Commercial Sections division of ArcelorMittal are certified ISO Všeobecné dodací podmínky Není-li uvedeno jinak, jsou všeobecné dodací podmínky v souladu s EN10021: Tento dokument je k dispozici na vyžádání a lze jej nalézt na internetových stránkách Záruka jakosti Závody vyrábějící profily a tyčovou ocel divize Tyčové oceli společnosti ArcelorMittal jsou certifikovány dle ISO Od 1 września 2006, oznakowanie CE oraz inne informacje wymagane przez zharmonizowaną normę EN 10025:2004, część 1 aneksu ZA, są wymienione w dokumentach kontrolnych dla wszystkich produktów w gatunkach stali ujętych w w/w normie. Oznakowanie CE zastępuje krajowe znaki jakości. Belki wykonywane na wymiar Wychodząc od standardowych wymiarów profili jesteśmy w stanie zaoferować belki wykonane na wymiar. Klient może zdefiniować wymiary przekroju belki, która zostanie wykonana wg indywidualnego projektu. Dzięki uniwersalnemu procesowi walcowania, produkcja jest jednocześnie efektowna oraz ekonomiczna. Minimalny tonaż zamówienia belek na wymiar, to 500 ton. Since September 1, 2006, the CE mark and the other information required in the harmonized part 1 - annex ZA of EN 10025:2004 are shown in the inspection document for all our products that are delivered in steel grades according to this new European standard. The CE marking replaces any national European conformity marking having the same scope. Tailor-made beams Working from the basis of specific standard beam ranges, we can offer the constructor a whole range of derived sections : tailor-made beams. The user can establish the steel section that is needed and have it rolled to measure. With our universal rolling technique, manufacture is both efficient and economic. The minimum order per tailor-made section and grade is 500 tonnes. Od 1. září 2006, je uváděna třída CE a další informace vyžadované v harmonizované části 1 - přílohy ZA normy EN 10025:2004 dokumentech o provedených kontrolách u všech našich výrobků, které jsou dodávány ve třídách oceli podle této nové evropské normy. CE nahrazuje jakékoli vnitrostátní evropské značení shody, které se týká stejné oblasti. Nosníky vyráběné na míru Na základě specifických standardních sortimentů nosníků můžeme nabídnout konstruktérům celou řadu odvozených profilů : nosníky vyráběné na míru. Uživatel může vytvořit potřebný ocelový profil a nechat si jej vyválcovat na míru. Díky univerzální válcovací technice je výroba jak efektivní, tak i hospodárná. Minimální objednávka profilu vyrobeného na míru ze zadané třídy oceli činí 500 tun 9

12 Doradztwo Techniczne Technical support Technická podpora W Long Carobon Europe pragniemy dostarczać coś więcej niż goła stal. Chcielibyśmy pomóc Państwo w procesie projektowania i rozwoju konstrukcji stalowych aby móc w pełni wykorzystać korzyści w nich drzemiące. At Long Carbon Europe, we want to do more than simply provide structural products. We would like to help you in designing and developing innovative solutions to take the best advantage of our steel. Long Carbon Europe se snaží dělat více, nežli jen prostě dodávat konstrukční materiály. Rádi bychom Vám pomohli při navrhování konstrukcí a při vývoji inovativních řešení, tak aby bylo možno co nejlépe využít předností naší oceli. Z radością przekazujemy szczegółowe i darmowe informacje techniczne i odpowiadamy na pytania w zakresie wykorzystania profili oraz prętów walcowanych na gorąco. Program doradztwa technicznego obejmuje projektowanie elementów konstrukcyjnych, detali elementów, zabezpieczenia powierzchni, odporność ogniową, metalurgię oraz spawalnictwo. We are happy to provide free technical advice and to answer your questions about the use of sections and merchant bars. This technical advice covers the design of structural elements, construction details, surface protection, fire safety, metallurgy and welding. Rádi Vám poskytneme bezplatné technické rady a zodpovíme Vaše dotazy týkající se používání profilů a tyčové oceli. Tyto technické rady zahrnují oblasti používání konstrukčních prvků při navrhování konstrukcí, podrobností o konstrukcích, ochrany povrchu, protipožární bezpečnosti, metalurgie a svařování. Nasi specjaliści są gotowi wesprzeć Państwa inicjatywy w każdym miejscu na świecie a oferowane wsparcie zostanie dostosowane stricte do Państwa potrzeb tak aby osiągnąć optymalne rezultaty w jak najkrótszym czasie. Our specialists are ready to support your initiatives anywhere in the world and to provide tailor made services to help you get better result faster with our steel. Naši odborníci rádi podpoří Vaše iniciativy kdekoliv na světě a poskytnou Vám služby na míru, aby Vám pomohli rychleji dosáhnout lepších výsledků s naší ocelí.

13 Prefabrykacja kształtowników Finishing Konečná úprava Jako uzupełnienie programy doradztwa technicznego dla naszych Klientów, oferujemy szeroki zakres możliwości prefabrykacji belek walcowanych na goraco: As a complement to the technical capacities of our partners, we are equipped with highperformance finishing tools and offer a wide range of services, such as: Jako doplněk k technickým kapacitám našich partnerů jsme vybaveni vysoce výkonnými nástroji pro konečnou úpravu a nabízíme širokou škálu služeb, jako např.: l wiercenie l cięcie palnikiem tlenowym l rozcinanie profili dwuteowych na teowe l ukosowanie l nadawanie strzałki ugiecia l gięcie l prostowanie l cięcie na zimno l spawanie bolców zespalających l czyszczenie strumienowo - ścierne l zabezpieczenie antykorozyjne l drilling l flame cutting l T cut-outs l notching l cambering l curving l straightening l cold sawing to exact length l welding and fitting of studs l shot and sand blasting l surface treatment l vrtání l řezání plamenem l T výřezy l nastřihování l prohýbání l ohýbání l rovnání l dělení za studena na přesnou délku l svařování a montování šroubů l otryskávání broky a pískem l úprava povrchu 11

14 Badania i rozwój Research and development Výzkum a vývoj ArcelorMittal kładzie nacisk na ciagły rozwój innowacyjnych technolgii, które spełnią wysokie wymagania rynku konstrukcji stalowych. Odporność ogniowa, zrównoważony rozówj, systemy antykorozyjne, konstrukcje zespolone oraz wykorzystanie Eurokodów stanowią integralną część strategii rozwoju. Nasze centrum badań i rozwoju, stale pracuje z działem handlowym i marektingowych, oferujac swoim Klientom poradniki projektanta oraz darmowe oprogramowanie projektowe. Pozwala to osiągnąć synergię pomiędzy producentem stali a głownymi ośrodkami projektowymi w Europie, największymi producentami oprogramowania projektowego oraz specjalistami rynku konstrukcji. Odwiedźcie Pańśtwo stronę com, aby dowiedzieć się jak sprawnie stosować Eurokody oraz stronę com aby dowiedzieć się więcej na temat programu inżynierii pożarowej dla konstrukcji stalowych. ArcelorMittal is constantly developing innovative products and solutions designed to satisfy the specific needs of the construction market. Fire safety, sustainable development, coatings, composite construction and the use of the Eurocodes form an integral part of our strategy. And our research centre, working with sales and marketing management, also produces product user guides and software, and takes care of the distribution of its output in synergy with European technical and promotional units, as well as globally recognized software publishers specialising in the construction industry. Visit to learn how to use the Eurocodes with ease, and to find out about the European network of fire safety engineering specialists. Společnost ArcelorMittal neustále vyvíjí inovativní výrobky a řešení, navržené k uspokojení specifických potřeb trhu pro stavebnictví. Požární bezpečnost, udržitelný rozvoj, povlakování, konstrukce kompozitů a použití Eurokódů tvoří integrální součást naší strategie. Naše výzkumné středisko, pracující s obchodním a marketingovým managementem, rovněž vyvíjí uživatelské příručky a software pro výrobky a stará se o distribuci produkce v koordinaci s evropskými technickými a propagačními jednotkami, jakož i s globálně uznávanými vydavateli softwaru specializovaného na stavební průmysl. Navštivte stránku a dozvíte se, jak snadno používat Eurokódy, a stránku kde se dozvíte více o evropské síti specialistů na požární bezpečnost.

15 Zrównoważony rozwój Sustainability Udržitelnost Stal: materiał przyjazny dla środowiska Dzieki możliwości zachowania wszystkich własności bez utraty jakości w procesie topienia, czyni ze stali materiał idealny do recyklingu. We współczesnym środowisku 99 stali walcowanej na gorąco może zostać wykorzystana ponownie lub poddana recyklingowi na końcu cyklu życia. Elastyczność i adaptacyjność stali pozwala na wydłużenie cyklu życiowego konstrukcji nowych lub poddanych renowacji. 100 odzyskanej stali złomu zostaje przetworzona na nowy materiał, co przekłada się na 65 do 95 oszczędności energii w porównaniu do produkcji w technologii wielkiego pieca. Wpływa to korzystnie na ochronę środowiska. Ocena cyklu życia (LCA) dla kształtowników stalowych, w tym Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD-BFS ) opracowana na bazie danych ze Word Steel Association, zakłada metodologię oceny przydatności do recyklingu na końcu cyklu życiowego. Metodologia ta obejmuje korzystny wpływ na środowisko przez ponowne wykorzystanie lub recykling materiału. Zgodnie z ISO 14025, oceny LCA były wykonywane przez niezależnych weryfikatorów aby potwierdzic iż obliczenia są zgodne z wymogami ISO Rozwiązania ze stali walcowanej na gorąco dla zrównoważonego rozwoju. ArcelorMittal opracował szereg rozwiązań, które spełniają założenia zrównoważonego rozwoju dzięki właściwej ocenie i analizie zrównoważonej wydajności budynków. Większość metod oceny opiera się na 5 podstawowych zasadach: Aspekt środowiskowy zrównoważonego rozwoju. W celu określenia wydajności środowiskowej budynku konieczne jest określenie jaki wpływ na środowisko budynek oraz jego elementy składowe w trakcie całego cyklu życia. Cykl życia obejmuje produkcję konstrukcji, użytkowanie, fazę końca życia obiektu oraz Steel: an eco-friendly material. Thanks to its ability to recover the original properties without loss of quality after melting makes steel the most recycled material in the world. In the built environment, 99 of the hotrolled steel sections can be re-used or recycled at their end of life. Being flexible and adaptable, the functional life of steel sections can be extended in refurbished and new constructions. As 100 of the recovered scrap will be used as a raw material in the steel industry and thus provides between 65 and 95 energy savings compared to primary production, recycling process contributes to resources savings and a better environment. Life Cycle Assessment (LCA) of steel sections such as the Environmental Product Declaration (EPD-BFS ) based on World Steel Association database are built on the most appropriate End-of-Life recycling rate methodology which takes into account the environmental benefits of the re-use and the recycling. As stated in ISO 14025, those LCA were reviewed by independent verifiers to confirm that all these calculations are in line with the standard ISO Sustainable hot-rolled steel solutions ArcelorMittal has developed solutions which fulfill most of sustainable aspects needed by rating systems or by assessment of sustainable performance of Buildings. Most of those methods concern the 5 common sustainable goals: Environmental aspects of sustainability The purpose of the environmental performance of buildings or products constituting the building is to get a quantitative evaluation of the different environmental impacts generated during the whole life cycle. The life cycle describes the Ocel: materiál šetrný k přírodě. Díky své schopnosti získat po přetavení zpět původní vlastnosti bez ztráty kvality, je ocel nejvíce recyklovaným materiálem na světě. V zastavěném prostředí je možno 99 ocelových profilů válcovaných za tepla znovu použít nebo recyklovat po skončení jejich životnosti. Díky flexibilitě a adaptabilitě je možno funkční životnost ocelových profilů prodloužit v renovovaných a v nových konstrukcích. Vzhledem k tomu, že 100 šrotu bude použito jako surovina v ocelářském průmyslu, a poskytuje tak mezi 65 a 95 úspory energie ve srovnání s prvovýrobou, recyklační proces přispívá k úsporám zdrojů a k lepšímu životnímu prostředí. Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment = LCA) ocelových profilů, jako je Environmentální prohlášení o produktu (EPD-BFS ) využívající databázi sdružení Word Steel Association, jsou založena na nejvhodnější metodice "Míry recyklace po skončení životnosti ", která bere v úvahu výhody opětovného použití a recyklace oceli pro životní prostředí. Jak je uvedeno v ISO 14025, tato hodnocení LCA byla přezkoumána nezávislým ověřovateli, aby se potvrdilo, že všechny tyto výpočty jsou v souladu se standardem ISO Řešení udržitelnosti pro oceli válcované za tepla Společnost ArcelorMittal vyvinula řešení, která splňují většinu aspektů udržitelnosti vyžadovaných ratingovými systémů nebo hodnoceními udržitelného provozu budov. Většina z těchto metod se týká 5 společných udržitelných cílů: Ekologické aspekty udržitelnosti Účelem ekologické funkce budov nebo výrobků tvořících budovy je získat kvantitativní vyhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí vznikajících v průběhu celého životního cyklu. Životní cyklus popisuje výrobu, výstavbu, používání, konečné 13

16 Zrównoważony rozwój Sustainability Udržitelnost potencjalny zysk w procesie recyklingu oraz ponownego wykorzystania konstrukcji. W tym celu ArcelorMittal opracował narzędzie AMECO, który oblicza wpływ na Globalny Efekt Cieplarniany oraz Zużycie Energii dla obiektów stalowych oraz zespolonych stalowo betonowych. AMECO pozwala na projektowanie ekologiczne, poprzez właściwy dobór rozwiązań najbardziej przyjaznych dla środowiska. Aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju Profile walcowane na gorąco są produkowane w nowoczesnym procesie produkcyjnym, w pełnym zakresie wymiarów oraz gatunków stali w tym gatunków HISTAR. Pozwalają one architektom oraz projektantom na swobodne projektowanie w oparciu o wysokie wymagania inwestorów dzieki połączeniu wysokiej jakości, funkcjonalności, estetyce, niskiej wadze oraz krótkiego czasu wytwarzania. Smukłe konstrukcje projektuje się m.in. dzięki obniżeniu wysokości konstrukcyjnej, zmniejszeniu wielkości fundamentów, które przekładają się na dalsze obniżenie zużycia materiałów, kosztów prefabrykacji, transportu oraz montażu konstrukcji. Koszty cyklu życia potwierdzają dużą konkurencyjność oraz trwałość stali oraz konstrukcji zespolonych. Aspekt socjalno kulturowy zrównoważonego rozwoju Profile stalowe pozwalają na tworzenie konstrukcji o przejrzystej i oszczędnej strukturze, połaczonej z wytrzymałością i bezpieczeństwem. Lokalni użytkoweinicy oraz ich otoczenie pozostają czyste w otoczeniu bez zanieczyszczeń dzięki temu że konstrukcje stalowe nie uwalniaja żadnych szkodliwych substancji do środowiska. Aspekt techniczny zrównoważonego rozwoju Konstrukcje oparte na kształtownikach walcowanych posiadają wysoką odpornośc na częstą i szybką utylizację. Trwałość oraz możliwość szybkiej adaptacji do zachodzących zmian pozwala na wydłużenie cyklu użytkowania bez szkody lub utraty funkcjonalności. production, construction, use, end-of-life phases and also potential benefits of recycling and re-use. Therefore, ArcelorMittal has developed the AMECO tool that calculates Global Warming Potential and Primary Energy Consumption of steel and composite steelconcrete buildings and bridges. AMECO allows the architects and designers to perform an ecodesign by choosing by comparison the most ecological solutions. Economical aspects of sustainability Hot-rolled sections are industrially produced to a high quality, in a full range of sizes and steel grades, including HISTAR. They allow architects and designers to easily fulfill the requirements of investors by combining high quality, functionality, aesthetics, low weight and short construction time. Slender structures can be designed which decrease construction height and foundation works leading to a further decrease of material, fabrication, transport and construction costs. The lifecycle costs prove the competitiveness and sustainability of steel and composite structures. Socio-cultural aspects of sustainability Steel sections provide the user with transparent and lean structures combined with robustness and safety. Local inhabitants and their social environment remain clean in uncontaminated surroundings as steel in structures does not release any harmful substances into the environment. Technical aspects of sustainability Structures made of rolled beams have the advantage of being able to resist high level utilization. These robust construction solutions are adaptable to changes in use during service life without damage or loss of functionality. fáze životnosti, a také potenciální přínosy recyklace a opětovného použití. Společnost ArcelorMittal proto vyvinula nástroj AMECO, který počítá Potenciál globálního oteplování a Spotřebu primární energie železo-betonových budov a mostů. Nástroj AMECO umožňuje architektům a projektantům zpracovat ekologický konstrukční návrh výběrem ze srovnání nejvíce ekologických řešení. Ekonomické aspekty udržitelnosti Profily válcované za tepla jsou průmyslově vyráběny ve vysoké kvalitě, v celé škále velikostí a jakostí oceli, včetně HISTAR. Umožňují architektům a projektantům snadno splnit požadavky investorů tím, že kombinují vysokou kvalitu, funkčnost, estetiku, nízkou hmotnost a krátkou dobu výstavby. Je možno navrhovat štíhlé konstrukce, které snižují stavební výšku a nároky na základové práce, což vede k dalšímu snížení nákladů na materiály, výrobu, dopravu a výstavbu. Náklady na celou dobu životnosti dokazují konkurence schopnost a udržitelnost ocelových a kombinovaných konstrukcí. Společensko-kulturní aspekty udržitelnosti Ocelové profily poskytují uživateli transparentními a štíhlé konstrukce v kombinaci s robustností a bezpečností. Místní obyvatelé a jejich sociální prostředí zůstávají čisté v nekontaminovaném okolí, jelikož ocel v konstrukcích neuvolňuje do životního prostředí žádné škodlivé látky. Technické aspekty udržitelnosti Konstrukce zhotovené z válcovaných nosníků mají výhodu v tom, že jsou odolné i při velice náročném používání. Tato robustní konstrukční řešení jsou přizpůsobitelná změnám při používání po celou dobu životnosti bez poškození nebo ztráty funkčnosti.

17 Aspekt funkcjonalny zrównoważonego rozwoju Z uwagi na fakt iż redukcja masy materiału jest bezpośrednio połączona z jego wpływem na środowisko, konstrukcje stalowe oferują wiele zalet dzięki swojej elastyczności, lekkości oraz smukłości. Z wielu zrównoważonych rozwiązań oferowanych przez ArcelorMittal, stal HISTAR w porównaniu do konwencjonalnych gatunków stali, pozwala na ograniczenie wagi a przy tym również emisjo CO 2 do o 30 w przypadku słupów stalowych, oraz do 20 w przypadku belek. Wykorzystanie zintegrowanych bele stropwych SlimFloor (CoSFB) lub belek ażrowych np. ACB lub Angelina, o znacznych rozpiętościach pozwala na zredukowanie wpływu nawet do 50 Functional aspects of sustainability As the reduction of weight of materials is directly linked to the reduction of environmental impacts, steel constructions offer many advantages through their flexibility, lightness and slenderness. Among ArcelorMittal sustainable solutions, HISTAR grades allow, in comparison with conventional structural steels, to reduce weight and material costs and thus CO 2 emissions of about 30 in steel columns and about 20 in beams. Large span composite flooring systems including slim-floor beams (CoSFB) or castellated beams like ACB and Angelina beams achieve also drastic impact reduction up to 50. Funkční aspekty udržitelnosti Vzhledem k tomu, že snížení hmotnosti materiálu má přímý vliv na snížení dopadů na životní prostředí, nabízejí ocelové konstrukce řadu výhod díky své flexibilitě, lehkosti a tenkosti. V rámci řešení společnosti ArcelorMittal zaměřených na udržitelnost umožňují třídy oceli HISTARve srovnání s klasickými konstrukčními ocelemi snížení hmotnosti a materiálových nákladů, a tedy i emisí CO 2 o 30 v případě ocelových sloupů, a cca o 20 v případě nosníků. Kombinované stropní systémy s velkým rozpětím, včetně tenkých nosníků pro stropní konstrukce (CoSFB) nebo prolamovaných nosníků, jako jsou nosníky ACB a Angelina, rovněž dosahují drastického snížení dopadů až o

18 Oprogramowanie projektowe Structural Software for PreDesign Software pro předběžné konstrukční návrhy Aby wspomóc proces projektowania oferujemy Państwu darmowe oprogramowanie oraz dokumentację techniczną produktów, które mozna darmowo pobrać z witryny internetowej. Estymator kosztów ACE estymator kosztów dla konstrukcji stalowych (obiektów jedno i wielokondygnacyjnych) obiektów miejskich i przemysłowych. Aplikacje stalowe PORTAL program do wymiarowania portalowych ram stalowych A3C wymiarowanie elementów stalowych podczas zginania oraz osiowego ściskania. PSL biblioteka oprogramowania ACoP program do wymiarowania połaczeń. AIFB program do wymiarowania zintegrowanych belek stropów zespolonych (IFB-SFB) Aplikacje zespolone ABC oprogramowanie do wymiarowania belek stalowych / zespolonych ACP program do wymiarowania belek w fazie montażowej. Weryfikacja wyboczenia giętno skrętnego w trakcie montażu. ACD wymiarowanie słupów COP2 wymiarowanie połączeń zespolonych Aplikacje belek zespolonych ACB+ dźwigary ażurowe z otworami kołowymi Angelina dźwigary ażurowe z otworami sinusoidalnymi Angelina Zrównoważony rozwój AMECO określenie cyklu życia dla obiektów kubaturowych oraz mostów / wiaduktów zespolonych. To facilitate the design of your projects, we also offer software and technical documentation that you can consult or download from our website free of charge. Cost Estimation ACE Cost Estimator for steel structure (single storey industrial buildings and multistorey commercial and residential buildings) Steel Solutions PORTAL Pre-design of single span portal frame A3C Verification of steel members in bending and axial compression PSL Pre-design Software Library ACoP Connexion Design AIFB Integrated Floor Beams (IFB-SFB) Composite solutions ABC composite beam/steel beam Calculator ACP Construction phase for composite beam. Check lateral torsional buckling during construction. ACD Column design COP2 Design of composite connexions Castellated beams solutions ACB+ cellular beams to optimize spans and usable ceiling height Angelina facilitate design of Angelina beams with sinusoidal opening Sustainability AMECO life cycle assessment of building structures and composite bridges Pro usnadnění navrhování Vašich projektů nabízíme rovněž software a technickou dokumentaci, kterou můžete bezplatně konzultovat nebo si ji stáhnout z našeho webu. Odhad nákladů ACE Nástroj pro odhadování nákladů pro ocelové konstrukce (přízemní průmyslové budovy nebo více poschoďové obchodní a obytné budovy) Řešení s použitím oceli PORTAL Zpracování předběžných konstrukčních návrhů pro jednotraktový portálový rám A3C Ověření chování ocelových prutů při ohybu a osovém stlačování PSL Softwarová knihovna pro zpracování předběžných konstrukčních návrhů ACoP Projektování spojů AIFB Integrované stropní nosníky (IFB-SFB) Řešení s použitím kombinace materiálů ABC Kalkulátor pro kompozitní nosník/ ocelový nosník ACP Konstrukční fáze pro kompozitní nosník. Kontrola vybočení zkroucením při konstruování. ACD Navrhování sloupů COP2 Navrhování kompozitních spojů Řešení s použitím prolamovaných nosníků ACB+ prolamované nosníky pro optimalizaci rozpětí a použitelné výšky stropu Angelina usnadňuje konstrukční návrhy pro nosníky Angelina se sinusoidálními otvory Udržitelnost AMECO hodnocení životnosti konstrukcí budov a kombinovaných mostů

19 Mosty / wiadukty ACOBRI: wymiarowanie dźwigarów zespolonych i obetonowanych obiektów drogowych i kolejowych Sytuacje pożarowe AFCC obliczanie odporności ogniowej słupów zespolonych AFCB obliczanie odporności ogniowej belek zespolonych Ozone określanie temperatury gazów oraz temperatury profili w sytuacjach pożarowych Luca poradnik projektanta do projektowania hal przemysłowych w sytuacjach pożarowych MACS+: obliczanie częściowo zabezpieczonych płyt stropowych w sytuacjach pożarowych Sejsmika INERD wymiarowanie obetonowanych słupów stalowych na sytuacje awarii budowlanych Bridges ACOBRI: Predesign of composite bridges for roads, rails and pedestrians Fire AFCC - Fire resistance composite column AFCB Fire resistance composite beam Ozone Gas temperature in the event of fire and corresponding steel temperature Luca Design guide for industrial hall in fire condition MACS+: Partially protected composite slabs at elevated temperatures Seismic INERD reinforce concrete column with encased steel profile to avoid soft storey failure Mosty ACOBRI: Předběžné konstrukční návrhy kombinovaných mostů pro autodopravu, železniční dopravu a pro pěší Požární odolnost AFCC - Požární odolnost kompozitního sloupu AFCB Požární odolnost kompozitního nosníku Ozón Teplota plynu v případě požáru a odpovídající teplota oceli Luca Konstrukční příručka pro průmyslové haly s rizikem požáru MACS+: Částečně chráněné kompozitní desky za zvýšených teplot Seizmika INERD zesílení betonového sloupu se zapouzdřeným ocelovým profilem pro zabránění měkkému poškození podlaží 17

20 ACB - belki ażurowe o otworach kołowych ACB - Castellated beam with circular openings ACB - Prolamované profily s kruhovými otvory Belki ażurowe ACB są wykonywane wyłącznie z profili walcowanych na gorąco. Podwójna linia cięcia jest poprowadzona przez środnik profilu przez palnik tlenowy. Uzyskane w ten sposób dwa profile teowe są przesuwane względem siebie i zespawywane, tworząc nowy profil o większej wysokości. Dzięki temu element otrzymuje poprawiony stosunek momentu bezwładności do masy. Możliwe są liczne konfigurację średnicy otworów, ich rozstawu oraz wielkości. Duża elastyczność rozwiązania pozwala na idealne dopasowanie elementu do wymagań konstrukcyjnych. ACB beams are fabricated based on the exclusive use of hot rolled sections. A double cut-out is made in the web by flame cutting. The two obtained T-sections are shifted and rewelded, leading to an increase in height. The structural product thus obtained has an increased ratio of moment of inertia to weight. For a given section the diameter and the spacing of openings are variable resulting in an extremely adjustable beam geometry and a perfect suitability to the project requirements. Nosníky ACB se vyrábějí na základě exkluzivního použití profilů válcovaných za tepla. Ve stojině se provede dvojitý výřez plamenem. Dva takto získané T výřezy se posunou a znovu přivaří, čímž se zvýší výška. Takto získaný konstrukční produkt má zvýšený poměr momentu setrvačnosti k váze. Průměr a rozteč otvorů jsou pro daný profil variabilní, což vede k extrémně přizpůsobivé geometrii nosníků a k jejich dokonalé vhodnosti pro požadavky projektu. Definicje i aplikacje Definition and applications Definice a aplikace Cel: optymalizacja stosunku wysokości do masy profilu Objectives: Optimisation of the height/weight ratio Cíle: Optimalizace poměru výška/váha Cel: optymalizacja stosunku max. obciążenia do masy profilu Objectives: Optimisation of the load/weight ratio Cíle: Optimalizace poměru zatížení/váha Wysokość profile bazowego (h) / Starting section (height h) / Původní výška (výška h) Wysokość profile bazowego (h) / Starting section (height h) / Původní výška (výška h) h h Rozwiazanie Typ-1 / Design type 1 / Typ konstrukce 1 Rozwiazanie Typ-2 / Design type 2 / Typ konstrukce 2 a o H 1 H 2 a o S S a O = 1,0 to 1,3 h S = 1,1 to 1,3 ao H 1 = 1,4 to 1,6 h a O = 0,8 to 1,1 h S = 1,2 to 1,7 ao H 2 = 1,3 to 1,4 h Aplikacje / Applications / Aplikace: Dźwigary dachowe / Roofing / Zastřešení Przejścia dla pieszych/kładki / Gangways/footbridges / Ochozy/lávky pro pěší Płatwie dużych rozpiętości / Wide-span purlins / Vaznice s velkým rozpětím Gatunki stali: / Common steel grades: / Běžné třídy ocelí: S235, S275, S355 Aplikacje / Applications / Aplikace: Stropy / Floors / Stropní konstrukce Parkingi stalowe / Carparks / Parkoviště Konstrukcje przybrzeżne / Offshore structures / Přímořské konstrukce Gatunki stali: / Common steel grades: / Běžné třídy ocelí: S355, S460, HISTAR 460

21 ACB Typy prefabrykacji Types de fabrication Typy výroby Gięte belki ACB oraz belki ACB o zmiennej wyskości profilu / Curved and tapered ACB / Zahnuté a zkosené ACB Niesymetryczne belki ACB / Asymmetric ACB / Asymetrické ACB Koncepcja i prefabrykacja Concept and fabrication Koncept a výroba Stage 1: Cięcie palnikiem tlenowym / Flame cutting / Řezání plamenem ACB+ v 2.05 Web controls Szczegółowe informację są zawarte w materiałach technicznych ACB. Materiały dostępne na: sections (Biblioteka) Stage 2: Rozdzielenie profili teowych / Separation of T-sections / Oddělování T výřezů ArcelorMittal For a detailed description and further information please consult the technical Brochure ACB Cellular beams (available for download under sections (Library) Stage 3: Złożenie oraz zespawanie profili teowych / Re-assembly & welding / Opětovná montáž a svařování ACB + jest oprogramowaniem projektowym służącym do wymiarowania belek ażurowych o otworach kołowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www i pobrania darmowej wersji programu: sections (Centrum Pobierania) Podrobnější popis a další informace naleznete v technické brožurce ACB Cellular beams, kterou je možno stáhnout ze stránky (Library) Profil bazowy / Base profiles / Základní profily IPE300 IPE750 HE240 HE1000 HL920 HL1100 HD260 HD400 UB305 UB1016 UC305 UC356 W310 W1100 ACB+ is a predesign software for castellated beams. Visit our website for download and recent updates: sections (Download Center) ACB+ je software pro předběžné konstrukční návrhy pro prolamované nosníky. Z naší webové stránky si můžete stáhnout tento program i jeho aktualizace viz www. arcelormittal.com/sections (Download Center) Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars ACB Cellular Beams 19

22 «ANGELINA TM» - belka ażurowa o otworach sinusoidalnych ANGELINA TM - Castellated beam with sinusoidal openings ANGELINA TM - Prolamované nosníky se sinusoidálními otvory Belki ażurowe Angelina są wykonywane wyłącznie z profili walcowanych na gorąco. Pojedyncza linia cięcia jest poprowadzona przez środnik profilu przez palnik tlenowy. Uzyskane w ten sposób dwa profile teowe są obracane i przesuwane względem siebie a następnie zespawywane, tworząc nowy profil o większej wysokości. Dzięki temu element otrzymuje poprawiony stosunek momentu bezwładności do masy. Możliwe są liczne konfigurację średnicy otworów, ich rozstawu oraz wielkości. Duża elastyczność rozwiązania pozwala na idealne dopasowanie elementu do wymagań konstrukcyjnych. Angelina beams are fabricated based on the exclusive use of hot rolled sections. A single cut-out is made in the web by flame cutting. The two obtained T-sections are shifted and rewelded, leading to an increase in height. The structural product thus obtained has an increased ratio of moment of inertia to weight. For a given section height, length and spacing of openings are variable resulting in extremely adjustable beam geometry and a perfect suitability to the project requirements. Nosníky Angelina jsou vyráběny s exkluzivním použitím profilů válcovaných za tepla. Ze stojiny se plamenem vyřízne výřez. Dva získané T výřezy se posunou a znovu přivaří,, čímž se zvýší výška. Takto získaný konstrukční produkt má zvýšený poměr momentu setrvačnosti k váze. Pro danou výšku profilu je délka a rozteč otvorů profil variabilní, což vede k extrémně přizpůsobivé geometrii nosníků a k jejich dokonalé vhodnosti pro požadavky projektu. Koncepcja i prefabrykacja Concept and fabrication Koncept a výroba Step 1: Cięcie palnikiem tlenowym / Flame cutting / Řezání plamenem Step 2: Rozdzielenie kształtownika / Separation of T-sections / Oddělování T výřezů Step 3: Złożenie i zespawanie gotowej belki / Re-assembly and welding / Opětovná montáž a svařování Profil bazowy / Base profiles / Základní profily IPE300 IPE750 HE240 HE1000 HL920 HL1100 HD260 HD400 UB305 UB1016 UC305 UC356 W310 W1100

23 Y h t 0 X a l S w l S w Definicja i aplikacje Definition and applications Definice a aplikace Cel: optymalizacja stosunku wysokości do masy profilu Objectives: Optimisation of the height/weight ratio Cíle: Optimalizace poměru výška/váha Cel: optymalizacja stosunku max. obciążenia do masy profilu Objectives: Optimisation of the load/weight ratio Cíle: Optimalizace poměru zatížení/váha Wysokość profile bazowego (h) / Starting section (height h) / Původní výška (výška h) Wysokość profile bazowego (h) / Starting section (height h) / Původní výška (výška h) h h Rozwiazanie Typ-1 / Design type 1 / Typ konstrukce 1 Rozwiazanie Typ-2 / Design type 2 / Typ konstrukce 2 ht1 a0 ht2 a0 e e a O = 1,0 to 1,3 h e = 1,1 to 1,3 ao h t1 = 1,4 to 1,6 h a O = 0,8 to 1,1 h e = 1,2 to 1,7 ao h t2 = 1,3 to 1,4 h Aplikacje / Applications / Aplikace: Dźwigary dachowe / Roofing / Zastřešení Przejścia dla pieszych/kładki / Gangways/footbridges / Ochozy/lávky pro pěší Płatwie dużych rozpiętości / Wide-span purlins / Vaznice s velkým rozpětím Gatunki stali: / Common steel grades: / Běžné třídy ocelí: S235, S275, S355 Aplikacje / Applications / Aplikace: Stropy / Floors / Stropní konstrukce Parkingi stalowe / Carparks / Parkoviště Konstrukcje przybrzeżne / Offshore structures / Přímořské konstrukce Gatunki stali: / Common steel grades:/ Běžné třídy ocelí: S355, S460, HISTAR 460 Angelina jest oprogramowaniem projektowym służącym do wymiarowania belek ażurowych o otworach sinusoidalnych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www i pobrania darmowej wersji programu: (Centrum Pobierania) ANGELINA v 2.00 Angelina is a predesign software for castellated beams. Visit our website for download and recent updates: sections (Download Center) Angelina je software pro předběžné konstrukční návrhy pro prolamované nosníky. Z naší webové stránky si můžete stáhnout tento program i jeho aktualizace viz sections (Download Center) ArcelorMittal

24 Konstrukcje Slim-Floor Slim-Floor Construction Stropní konstrukce Slim-Floor Opracowany i oferowany przez grupę ArcelorMittal system Slim-Floor jest innowacyjnym i ekonomicznym rozwiązaniem, które łączy zalety zespolonych i prefabrykowanych płyt stropowych ze zintegrowanymi dźwigarami stalowymi. Koncepcja systemu polega na rozbudowaniu półki dolnej na której oparta jest płyta żelbetowa. Pozwala to na całkowite zintegrowanie dźwigara stalowego z płytą żelbetową. Stworzone aby wyeliminować dźwigary ze strefy podstropowej, system pozwala na swobodną aranżację powierzchni dolnej stropu przy maksymalnej rozpiętości dźwigarów stalowych do 14 metrów. System Slim-Floor pozwala na optymalne wykorzystanie kubatury budynku oraz oferuje liczne zalety. Zredukowanie grubości stropu: Grubość stropu dla systemu waha się od 20 do 40cm. Wysokość użytkowa może zostać zwiększona, możliwe jest zaprojektowanie większej ilości kondygnacji bez zwiększania kubatury budynku lub zmniejszenie kubatury przy zachowaniu ilości kondygnacji. Wysoka elastyczność rozwiania daję pełną swobodę przy projektowaniu fasady oraz dachu dając jednocześnie duże oszczędności. Prowadzenie instalacji podstropowych: Zintegrowanie belek daje dużą swobodę w prowadzeniu wszelkich instalacji bezpośrednio pod powierzchnią stropu (ciągi wentylacyjne, elektryczne, IT i inne) oraz ułatwia montaż stropów podwieszonych. Przestrzeń w kondygnacjach przyziemnych: Charakterystyka systemu to belki o rozpiętości od 8m dla belek bez zespolenia do 14m dla belek zespolonych możliwe jest kształtowanie otwartych powierzchni. Wyeliminowanie słupów pozwala na swobodne zmiany aranżacji przestrzeżeni pod kątem funkcji i formy. Developed and offered by the ArcelorMittal group, the Slim-Floor system is a innovative, fast and economical solution which marries composite or prefabricated concrete slabs with built-in steel beams. The secret of design is a special kind of girder with a lower flange which is wider than the upper flange. This arrangement makes it possible to place the floor slabs directly onto the lower flange of the beam, the beam is integrated into the slab. Created to eliminate beam downstands at the level of the floor slabs, this reliable and economic prefabricated component unit gives the architect new scope for imagination and guaranteed economy for working spans up to 14m. The Slim-Floor construction optimizes the effective volume of the building and offers a number of advantages. Floor thickness reduction: This concept leads to a total floor thickness between 20cm and 40cm. The clear height can be increased, extra floors can be added or the total height of the building can be reduced. This degree of flexibility allows great freedom in the design of the façade and the roof and savings can be made. Incorporating under-floor technical equipment: The integration of the beams makes it easier to build in under-floor technical equipment (air-conditioning, piping, electrical and IT networks ) and simplify the fitting of false ceilings. Freedom in ground floor design: The structural characteristics of the components up to 8m beam span of noncomposite beams and up to 14m beam span for composite beams and 14m span for the slab open work spaces can be created. Due to the absence of intermediate columns, the area can easily be re-organized and adapted to future esthetic and functional needs. Systém štíhlých stropů Slim-Floor vyvinutý a nabízený skupinou ArcelorMittal je inovativním, rychlým a hospodárným řešením, které kombinuje kompozitní nebo prefabrikované betonové desky se zabudovanými ocelovými nosníky. Tajemství konstrukce spořívá ve speciálním druhu nosníku se spodní přírubou, která je širší nežli horní příruba. Toto uspořádání umožňuje umístit stropní desky přímo na spodní přírubu nosníku, přičemž nosník je integrován do desky. Tento spolehlivý a úsporný prefabrikovaný dílec, vytvořený pro odstranění stropních průvlaků na úrovni stropu, nabízí architektovi nový prostor pro fantazii a garantovanou hospodárnost pro pracovní rozpětí až do 14m. Štíhlý strop Slim-Floor optimalizuje efektivní objem budovy a nabízí řadu výhod. Snížení tloušťky stropu: Touto koncepcí je možno dosáhnout celkové tloušťky stropu mezi 20cm a 40cm. Je možno zvětšit světlou výšku, je možno přidat další podlaží, nebo je možno snížit celkovou výšku budovy. Tento stupeň flexibility umožňuje velkou volnost při projektování fasády a střechy, jakož i dosažení úspor. Zabudování technického vybavení pod strop: Začlenění nosníků usnadňuje zabudování technického vybavení (klimatizace, potrubí, elektrické a IT sítě...) pod strop a zjednodušit montáž podhledů. Volnost při projektování přízemí: Konstrukční charakteristiky komponent - až 8 m rozpětí nosníku z nekompozitních nosníků, a rozpětí kompozitních nosníků až 14 m, a rozpětí 14m pro desky je možno vytvářet otevřené pracovní prostory mohou. Vzhledem k absenci prostředních sloupců může být plocha snadno reorganizována a přizpůsobena budoucím estetickým a funkčním potřebám.

Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče

Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče Long Carbon Europe Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče Program sprzedaży / Sales Programme / Výrobní program Pierre-François Grosjean, 2005 FMGB.

Více

Contents. Spis treści Obsah

Contents. Spis treści Obsah Contents INTRODUCTION 2 Product index 5 Product options 7 Part number index 8 Technical information 10 Product datasheets Light duty slides up to 50kg 13 Medium duty slides, 51-99kg 43 Heavy duty slides,

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA SOFAS SOFY POHOVKY MODULAR SEATING SYSTEMS MODUŁOWE SYSTEMY SIEDZISK MODULÁRNÍ SYSTÉMY SEDADEL ARMCHAIRS FOTELE KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE 0 index indeks

Více

let/years jsme tu pro Vás / on the market JSP Měření a regulace Výroční zpráva JSP Industrial Controls Annual Report www.jsp.cz

let/years jsme tu pro Vás / on the market JSP Měření a regulace Výroční zpráva JSP Industrial Controls Annual Report www.jsp.cz let/years jsme tu pro Vás / on the market JSP Měření a regulace Výroční zpráva JSP Industrial Controls Annual Report 2013 www.jsp.cz Výroční zpráva JSP / JSP Annual Report 2013 Obsah / Content 1. Úvodní

Více

Play&Work. English Polski Česky

Play&Work. English Polski Česky Play&Work English Polski Česky Play&Work Play as you work, work as you play Business is like a strategy game. The winners are those who can look a few game moves ahead and foresee the future. Knowledge,

Více

Play&Work. English Polski Česky

Play&Work. English Polski Česky Play&Work English Polski Česky Play&Work Play as you work, work as you play Business is like a strategy game. The winners are those who can look a few game moves ahead and foresee the future. Knowledge,

Více

Myslíme na budoucnost We are thinking of the future

Myslíme na budoucnost We are thinking of the future Myslíme na budoucnost We are thinking of the future Obsah List of Contents Obecná část General part Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 9 Konstrukce armatur 13 Výroba armatur 17 Automatizace

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

Certifikace úsporných a dlouhodobě udržitelných projektů

Certifikace úsporných a dlouhodobě udržitelných projektů Europaviertel Boulevard Mitte, Frankfurt Autorská práva: Aurelis Real Estate GmbH & Co. Certifikace úsporných a dlouhodobě udržitelných projektů Výstavba tzv. zelených budov je celosvětovým trendem, který

Více

Průzkumy trhu Market surveys

Průzkumy trhu Market surveys EDITORIAL Rozšiřujte své obzory! Průzkumy trhu Market surveys Jelikož je náš tým v Eurospapoolnews optimistický, rozhodli jsme se pro optimistický tón. Navzdory tomu, že hlavní média nás bombardují se

Více

Korozivzdorné oceli. Stainless Steel. ve stavebnictví. in construction. transforming tomorrow

Korozivzdorné oceli. Stainless Steel. ve stavebnictví. in construction. transforming tomorrow Korozivzdorné oceli ve stavebnictví / Stainless Steel in construction 2. vydání Korozivzdorné oceli ve stavebnictví Stainless Steel in construction transforming tomorrow Produkce / Produced by Building

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

Rychlý přehled Quick Overview. Služby klientům Client Services. Kancelářský nábytek Office Furniture. Kancelářské židle Office Chairs

Rychlý přehled Quick Overview. Služby klientům Client Services. Kancelářský nábytek Office Furniture. Kancelářské židle Office Chairs Rychlý přehled Quick Overview Služby klientům Client Services Kancelářský nábytek Office Furniture Kancelářské židle Office Chairs Komerční a veřejné prostory Commercial and Public Premises Vzorník povrchů

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ

POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ Praha (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU

Více

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements.

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements. IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti Požadavky IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements 1 IQNet SR 10. Systém managementu společenské odpovědnosti. Požadavky

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

katalog aktivit activity report

katalog aktivit activity report katalog aktivit activity report 3 Obsah Contents 1. SEVEn a jeho poslání Mission and policy 4 2. Úvodní slovo Opening statement 5 3. Reference přehled projektů SEVEn v roce 2014 References Overview of

Více

Poslání a politika Mission and policy Úvodní slovo Opening statement Reference přehled projektů SEVEn v roce 2011 References overview of the Seven s projects in 2011 Energetické strategie, změna klimatu

Více

ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002

ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the energy

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ RODINNÝCH

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci

Více