BROUMY CHKO KŘIVOKLÁTSKO RODINNÝ DŮM/REKREAČNÍ OBJEKT (pozemky 638 m 2 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BROUMY CHKO KŘIVOKLÁTSKO RODINNÝ DŮM/REKREAČNÍ OBJEKT (pozemky 638 m 2 )"

Transkript

1 BROUMY CHKO KŘIVOKLÁTSKO RODINNÝ DŮM/REKREAČNÍ OBJEKT (pozemky 638 m 2 ) okres Beroun Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/4/11/11 Dražebník vyhlašuje touto dražební vyhláškou nedobrovolnou dražbu (dále jen dražba) 1

2 I. Datum, místo a čas zahájení dražby: v 14,45 hodin Hotel Esplanade, Washingtonova 19, Praha 1 II. Dražebník: GAVLAS, spol. s r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26019, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: tel: fax: Navrhovatel: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, Praha 2, IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 2281 Vlastníci předmětu dražby: SJM Kábrt Jan, nar , Ke Kohoutu 17, Broumy, a Kábrtová Petra, nar , Ke Kohoutu 17, Broumy Dlužník: Kábrt Jan, nar , Ke Kohoutu 17, Broumy Spoludlužník: Kábrtová Petra, nar Ke Kohoutu 17, Broumy Zástavci: SJM Brandejsová Jaroslava, nar , K Lukárně 239, Broumy a Brandejs Zdeněk, nar , K Lukárně 239, Broumy III. Předmět dražby: stavba č.p. 17 stojící v části obce Broumy na pozemku parc.č.st. 59 a pozemky parc.č.st. 59, parc.č.st. 331, parc.č. 466/171 a pozemek parc.č. 505/24, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 592, pro katastrální území Broumy, obec Broumy, okres Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun včetně těchto součástí a příslušenství: stodola na pozemku parc.č.st. 331, oplocení (ocel. pletivo a rámy s pletivem na ocel. sloupky), betonové podezdívky, ocelová vrata a vrátka, přípojky IS (voda, kanalizace do žumpy, elektřina), železobetonová žumpa, zpev.betonové plochy, venkovní suchý záchod dožilý, kopaná studna. Nejnižší podání: IV ,- Kč (slovy: Šestsetdevadesáttisíc korun českých) Upozornění na změny vyvolané novelou zákona platnou od : Jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby. Minimální příhoz: ,- Kč 2

3 Poloha předmětu dražby: V. Předmět dražby se nachází v obci Broumy. Obec je v rámci regionu okresu Beroun situována v jeho severozápadní části. Občanská vybavenost je na dobré úrovni - OÚ, obchody, restaurace, mateřská školka, základní škola, lékař, sportovní zařízení, nejbližší širší vybavenost je v obci Žebrák (11 km). Technická infrastruktura je v obci průměrně rozvinutá, přímo v místě je rozvod elektrické sítě a veřejného vodovodu, komunikace jsou zpevněné. V obci je provozována veřejná doprava - bus, vzdálenost do Berouna cca 20 km, nejbližší nájezd na dálnici D5 je vzdálen cca 12 km. Přírodní okolí je kvalitní - CHKO Křivoklátská vrchovina, v blízkém okolí je velké množství lesů. Předmět dražby je situován v širším centru obce Broumy, při ul. Ke Kohoutu. Nejbližší okolní zástavba je obytná (RD). Přístup k předmětu dražby je přímý z veřejné zpevněné komunikace. VI. Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází, práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby: Dům č.p.17 Samostatně stojící rodinný dům na pozemku parc.č. 59, který není podsklepen, má 1NP, částečné podkroví a půdní prostor bez účelového využití. Obsahuje byt o velikosti 2+1. Kolem r byla provedena částečná rekonstrukce a přestavba (přístavba pokoje v 1.NP. výměna krovu vč. střešní krytiny). Současný vlastník provedl od r částečnou rekonstrukci v rozsahu: vybudování soc. zázemí (osazena rohová vana, kombi klozet, rozvody vody a kanalizace, nově okno a dveře, ker. dlažba, nedokončeny ker. obklady, napojení na veřejný vodovod - přípojka v domě, ale bez napojení na vnitřní rozvod), v části RD nově rozvody elektřiny (v současné době odpojeno od el. sítě), úpravy pokoje (dveře, okna, ker. dlažby a obklady), bet. základová deska pro přístavbu verandy u hlavního vstupu do RD. Rekonstrukce RD nebyla dokončena. Základy - základové pasy bez funkčních izolací. Svislé nosné konstrukce u nejstarší části zděné z nepálených cihel, u novější přístavby cihelné. Vodorovné nosné konstrukce dřevěné trámové (u původní části s viditelnými trámy. Schodiště (do podkroví) jednoramenné dřevěné. Střešní konstrukce - sedlová střecha, klemp. konstr. pozink. plech, hromosvod není proveden. Střešní krytina - pálená drážková Venkovní omítky a obklady - vápenocementová hladká a hrubá, stříkaný břízolit. Vnitřní omítky a obklady - štukové omítky (zčásti chybí), ker. obklady - koupelna s WC nedokončené. Dlažby a podlahy betonové, ker. dlažby, povlakové. Okna zčásti nová dřev. zdvojená, zčásti původní dřev. dvojitá. Dveře vstupní původní dřev. náplňové, interiérové zčásti hladké plné a zčásti původní náplňové. Kanalizace - nové vnitřní rozvody, odkanalizování do vlastní žumpy. Rozvod vody - nové vnitřní rozvody (bez propojení na přívod vody), ohřev vody - el. 3

4 bojler. Rozvod elektro 220/380V, částečně provedeny nové rozvody, částečně pouze provizorní. Vytápění lokální na tuhá paliva, v pokoji chybí topidlo. Místním šetřením znalce byly zjištěny zjevné závady: - RD odpojen od elektrorozvodné sítě - stavba nemá funkční rozvod vody (chybí propojení na již zavedenou vodovodní přípojku) - poškozené nově osazované interiérové dveře (koupelna, pokoj) - chybějící omítky v kuchyni v 1.NP (otlučeno v rámci nedokončené rekonstrukce) - chybějící vnitřní okenní křídla v kuchyni v 1.NP - původní (neměněné) prvky krátkodobé životnosti jsou vesměs dožilé - zčásti koroze klemp. konstrukcí - lokálně vlhkost ve zdivu Dle informací původního vlastníka byla stavba RD postavena před více než 100 lety. V současné době je stavba delší dobu neobývaná. Výměry místností stanovené znalcem: 1.NP výčet místností kuchyně 24,20 m 2 pokoj 26,72 m 2 zádveří 5,75 m 2 koupelna s WC 6,06 m 2 WC 1,30 m2 Součet ploch na podlaží 64,03 m 2 Podkroví pokoj 17,74 m 2 Stodola Jedná se o samostatně stojící objekt stodoly s chlévem. Objekt je částečně podsklepený, má 1NP a otevřený půdní prostor bez účelového využití. V části 1.NP jsou situovány bývalé chlévy nyní využívané jako skladové prostory, ve zbývající je stodola (možno alternativně využívat ke garážování). Dle informací původního vlastníka byla stavba postavena kolem r Základy - základové pasy bez funkčních hydroizolací. Svislé nosné konstrukce zděné, zčásti z cihel a zčásti z betonových tvárnic, suterénní zdivo je kamenné.vodorovné nosné konstrukce nad chlévy a 1.PP nespalné do ocelových profilů, nad stodolou otevřený krov.schodiště - do 1.PP ŽB jednoramenné.střešní konstrukce - sedlová střecha, klemp. konstr. pozink. plech, hromosvod není. Střešní krytina - pálená drážková. Venkovní omítky a obklady nejsou provedeny. Vnitřní hladké omítky (zčásti chybí). Podlahy z cihelných dlaždic, v 1.PP beton. Okna jednoduchá a sklobetonová. Dveře svlakové a ocelové, vrata prkenná. Kanalizace a rozvod vody není proveden. Rozvod elektro je zčásti světelný, zčásti chybí.bez vytápění a rozvodu plynu. U stavby prováděna běžná údržba, opotřebení stavby odpovídá délce užívání a průběžné údržbě. Místním šetřením znalce byly zjištěny zjevné závady: - vlhkost ve zdivu (zejména v 1.PP) - lokálně poškozená střešní krytina Studna jedná se o kopanou studnu, která je osazena ručním čerpadlem. Hloubka 6 m. Dle informace původního vlastníka je studna stáří cca 60 let. Pozemky: Velikost pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne : - parc.č.st m 2 - parc.č.st m 2 - parc.č. 466/ m 2 - parc.č. 505/24 51 m 2 Pozemky jsou napojeny z veřejných IS na rozvod elektřiny a vody, voda je rovněž zajišťována z vlastní studny, odkanalizování je řešeno do vlastní žumpy. Pozemky tvoří dohromady parcelu nepravidelného půdorysu, podélná osa je SZ-JV, jsou téměř rovinné. Zástavní práva: Zástavní právo smluvní Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, Praha 2, IČ: , právní účinky vkladu práva ke dni , V-5189/ Zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká ( 58, část odst. 4

5 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,: Zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku, které je z hlediska svého vzniku nejstarší, jakož i všechna zástavní práva z hlediska svého vzniku mladší přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají to platí i o právech vyplývajících ze smluv o omezení převodu nemovitosti. ). Popis předmětu dražby a popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, je převzat ze znaleckého posudku č. 2078/120/2011. Podrobnější informace jsou uvedeny v informačním memorandu, které lze vyžádat na dole uvedených adresách u společnosti GAVLAS. Zjištěná cena předmětu dražby: ,- Kč dle znaleckého posudku č. 2078/120/2011 ze dne VII. Dražebník upozorňuje, že údaje uvedené v dražební vyhlášce, zejména pak o předmětu dražby, o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a že navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela nebo zčásti neodpovídá. Dražební jistota: ,- Kč. VIII. IX. Lhůta a způsob složení dražební jistoty: 1) Dražební jistotu je možno složit od do zahájení dražby vyjma složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky, kdy lhůta končí (tj. v 16,00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícímu dni dražby). Dražební jistotu je možno složit v pracovních dnech od 9 do 16 hod. po předchozí dohodě v kancelářích GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, Praha 1 (3. patro), tel , v den konání dražby však pouze před jejím zahájením v místě konání dražby. Účastník dražby je povinen složit dražební jistotu prokazatelným způsobem vylučujícím jakékoli pochybnosti a v dostatečném předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit. 2) Dražební jistotu lze složit: a) převodem nebo v hotovosti na jeden z následujících účtů dražebníka: /0300 u Československé obchodní banky, a.s /0100 u Komerční banky, a.s., /2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Upozornění na změny vyvolané novelou zákona platnou od : V souladu s 10 a 65 zákona 26/2000 Sb. v platném znění zdůrazňujeme, že dražební jistota je při bezhotovostním převodu složena až připsáním na účet dražebníka. Proto účastníkům dražby doporučujeme, aby den účinnosti převodního příkazu (tj. splatnosti) na převod dražební jistoty byl u převodu finančních prostředků v české měně mezi bankami se sídlem na území České republiky nejpozději (minimálně dva bankovní pracovní dny přede dnem konáním dražby - viz 108 a násl. zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění). Bude-li převodní příkaz podán později, s vysokou pravděpodobností nebude dražební jistota připsána na účet dražebníka řádně a včas a účastník dražby nebude připuštěn do dražby. Dražebník poskytnutím této informace však nezaručuje, že lhůty stanovené zákonem budou peněžními ústavy dodrženy. Dokladem o složení dražební jistoty je: aa) pokladní stvrzenka prokazující složení dražební jistoty na účet dražebníka nebo ab) výpis z účtu účastníka dražby prokazující odeslání dražební jistoty na účet dražebníka a výpis z účtu dražebníka prokazující připsání dražební jistoty na jeho účet nebo ac) potvrzení vystavené dražebníkem o složení dražební jistoty na jeho účet. b) bankovním šekem, kde je výstavcem Komerční banka, a. s. nebo Česká spořitelna, a. s. nebo Československá obchodní banka, a. s, a to ve prospěch GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: Doba platnosti šeku, tj. doba, do které je šek inkasovatelný, musí být minimálně do včetně c) v hotovosti, d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty formou bankovní záruky, tj. do ,00 hod., předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat 5

6 prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 160 dnů ode dne konání dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. 3) Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude složená dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby v případě složení ad a) na účet, který uvedou při zápisu do dražby, nebo ihned po skončení dražby v případě složení ad b) vrácením šeku, v případě složení ad c) vrácením hotovosti a v případě složení ad d) vrácením záruční listiny. X. Úhrada ceny dosažené vydražením: Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty do 10 dnů od skončení dražby, a to v hotovosti nebo na účet stanovený v Protokolu o provedené dražbě. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než pět miliónů korun je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty do 30 dnů od skončení dražby. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozím odstavci a dražebník pak bez zbytečného odkladu je povinen mu vrátit záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná. Jestliže vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, má se za to, že v souladu s ust. 2, odst. n) zákona 26/2000 Sb. zmařil dražbu, tj. vydražitel nenabývá vlastnictví předmětu dražby a dražební jistota jím složená se použije na náklady zmařené dražby, popř. koná-li se opakovaná dražba na náklady opakované dražby (viz ust. 48, odst. 1 a 51, odst. 3 zákona 26/2000 Sb). XI. Upozornění pro osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo: Účastník dražby, který má předkupní právo k předmětu dražby, je povinen doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřeným opisem nejpozději do zahájení dražby, jinak je v dražbě uplatnit nelze. XII. Upozornění pro dražební věřitele: Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky včetně příslušenství ke dni konání dražby, a to do 15 dnů před zahájením dražby s tím, že v této lhůtě musí doložit jejich vznik a zajištění právem k předmětu dražby listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise. Podpis dražebních věřitelů na přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen. Přihlášené pohledávky: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, Praha 2, IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 2281, přihlásila pohledávku ke dni konání dražby ve výši ,80Kč spolu s úrokem z úvěru ve výši 4,99% p.a. ode dne do zaplacení z částky ,80Kč a s úrokem z prodlení ve výši 7,25% p.a. ode dne do zaplacení z částky ,80Kč a náklady soudního řízení ve výši ,- Kč. XIII. Datum, místo a čas konání prohlídek předmětu dražby: 1) dne v 15:00 hodin, 2) dne v 15:00 hodin Sraz zájemců o prohlídku je před objektem č.p. 17, ulice Ke kohoutu, Broumy. 6

7 XIV. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Bývalý vlastník je povinen po předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele bez zbytečného odkladu předat předmět dražby vydražiteli. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby dle 55 zákona 26/2000 Sb. Náklady spojené s předáním předmětu dražby v souladu s 55, odst. 4) zákona 26/2000 Sb. nese vydražitel. Náklady činí částku ve výši 6.000,- Kč včetně DPH a přesáhne-li doba předávání 2 hod., je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli k výše uvedené částce 600,- Kč včetně DPH za každou další započatou hodinu každého pracovníka. Vydražitel je povinen tyto náklady uhradit dražebníkovi v hotovosti při předání předmětu dražby. Bývalý vlastník zajišťuje běžnou údržbu a správu předmětu dražby až do dne předání. Přijaté a vydané finanční částky spojené s touto běžnou údržbou a správou za období ode dne dražby do dne předání vyúčtuje bývalý vlastník v rámci předání předmětu dražby vydražiteli. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. XV. Zápis do dražby: Účastník dražby je povinen doložit při zápisu do dražby svou totožnost, předložit podklady prokazující složení dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby, popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby. Je-li účastníkem dražby více osob (nabývání do spoluvlastnictví) je nutné předložit čestné prohlášení těchto osob o tom, že se dohodli na společném postupu při veřejné dražbě dle této vyhlášky, že se dohodli na výši svých spoluvlastnických podílů, že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-li předmět dražby společně a nerozdílně uhradí cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí předmětu dražby a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce, aby se dražby zúčastnil a jejich jménem předmět dražby dražil. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Zastupování účastníka dražby: účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Vzory plných mocí při zastupování nebo při dražbě do spoluvlastnictví a vzor čestného prohlášení při dražbě do spoluvlastnictví, jakož i způsob dokládání totožnosti u fyzických i právnických osob, obdržíte na dole uvedených adresách u společnosti GAVLAS. V 2a zákona 26/2000 Sb. v platném znění je uvedeno, že jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka. Vstupné na dražbu: 100,- Kč V Praze dne

Výrobní a skladový areál KRYRY okres Louny

Výrobní a skladový areál KRYRY okres Louny JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Výrobní a skladový areál KRYRY okres Louny Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/8/11 Dražebník vyhlašuje touto

Více

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Administrativní budova (kanceláře, předváděcí plochy) Chomutov

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Administrativní budova (kanceláře, předváděcí plochy) Chomutov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Administrativní budova (kanceláře, předváděcí plochy) Chomutov Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/2/8/11 Dražebník

Více

Rodinný dům s velkou zahradou Vratimov

Rodinný dům s velkou zahradou Vratimov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Rodinný dům s velkou zahradou Vratimov Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 02/06/2013/O Dražebník vyhlašuje touto

Více

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu opakovanou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/12/12

Více

Rekonstruovaný byt 3+1 Korunní ul., Ostrava - Mariánské Hory

Rekonstruovaný byt 3+1 Korunní ul., Ostrava - Mariánské Hory JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Rekonstruovaný byt 3+1 Korunní ul., Ostrava - Mariánské Hory Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 01/12/2013/O

Více

Bystřička, Valašské Meziříčí - Vsetín

Bystřička, Valašské Meziříčí - Vsetín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Hala 1000 m 2 s železniční vlečkou Bystřička, Valašské Meziříčí - Vsetín Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

Stáčírna olejů (bývalá prodejna potravin) Horní Loděnice, u Šternberka

Stáčírna olejů (bývalá prodejna potravin) Horní Loděnice, u Šternberka JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Stáčírna olejů (bývalá prodejna potravin) Horní Loděnice, u Šternberka Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 01/06/2013/O

Více

Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice

Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 02/10/07/O Dražebník vyhlašuje

Více

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Výrobní a skladovací areál. Svitavy

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Výrobní a skladovací areál. Svitavy JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Výrobní a skladovací areál Svitavy Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/4/12 Dražebník vyhlašuje touto dražební

Více

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Rezidence CÍSAŘKA I. Byt 106/B1. (1+kk včetně předzahrádky s terasou a garážového stání) Praha 5

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Rezidence CÍSAŘKA I. Byt 106/B1. (1+kk včetně předzahrádky s terasou a garážového stání) Praha 5 JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Rezidence CÍSAŘKA I Byt 106/B1 (1+kk včetně předzahrádky s terasou a garážového stání) Praha 5 Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č.

Více

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Rezidence CÍSAŘKA I. Byt 406/B2. (4+kk včetně střešní terasy, balkonu a garážového stání)

JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT. Rezidence CÍSAŘKA I. Byt 406/B2. (4+kk včetně střešní terasy, balkonu a garážového stání) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Rezidence CÍSAŘKA I Byt 406/B2 (4+kk včetně střešní terasy, balkonu a garážového stání) Praha 5 Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona

Více

RODINNÝ DŮM Zlatá, Praha - východ

RODINNÝ DŮM Zlatá, Praha - východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT RODINNÝ DŮM Zlatá, Praha - východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou opakovanou - elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/6/13 Dražebník

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Dům se třemi byty Damníkov okr. Ústí nad Orlicí

Dům se třemi byty Damníkov okr. Ústí nad Orlicí JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Dům se třemi byty Damníkov okr. Ústí nad Orlicí Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky 18/2014

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 25. března 2010, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. června 2014

Více

Byt 4 + 1 se sklepní kójí a lodžií Rochovská 770/6 Praha 9 Hloubětín

Byt 4 + 1 se sklepní kójí a lodžií Rochovská 770/6 Praha 9 Hloubětín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 4 + 1 se sklepní kójí a lodžií Rochovská 770/6 Praha 9 Hloubětín Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 492/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 492/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 492/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Byt 2 + kk se sklepní kójí Slévačská 496/7 Praha 9 Hloubětín

Byt 2 + kk se sklepní kójí Slévačská 496/7 Praha 9 Hloubětín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 2 + kk se sklepní kójí Slévačská 496/7 Praha 9 Hloubětín Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky

Více

Byt 4 + 1 s lodžií Rochovská 769/4 Praha 9 Hloubětín

Byt 4 + 1 s lodžií Rochovská 769/4 Praha 9 Hloubětín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 4 + 1 s lodžií Rochovská 769/4 Praha 9 Hloubětín Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/10./11/13 Dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 516/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 516/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 516/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné - elektronické. Dražba se koná

Více

Firemní budova charakteru rodinného domu Jesenice u Praha, Praha - západ

Firemní budova charakteru rodinného domu Jesenice u Praha, Praha - západ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Firemní budova charakteru rodinného domu Jesenice u Praha, Praha - západ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 451/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 451/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 451/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 287/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 287/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 287/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 25. září 2013, na adrese

Více

Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín

Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky 18/2014

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Zástavce předmětu veřejné dražby: Jiří Bilina, nar. dne 22.03.1957, bytem Janáčkova 829/22, 29301 Mladá Boleslav III.

Zástavce předmětu veřejné dražby: Jiří Bilina, nar. dne 22.03.1957, bytem Janáčkova 829/22, 29301 Mladá Boleslav III. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 598/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 942/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více