ZEBRIN VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE. ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 15, rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEBRIN VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE. ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 15, rok 2009 14. 12."

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 15, rok zdarma ÚVO D N Í K Milí čtenáři, setkáváme se opět v době adventní, v době, která měla vždy zvláštní význam. Lidé během ní vstupovali do těžkého ročního období, jež odhalilo kvalitu předchozích částí roku, tedy to, jak se člověku dařilo zabezpečit svou existenci, přežití. Příroda se uložila k spánku a své dary hodlá vydat zase až příští rok. V době adventní zbýval čas na zamyšlení o světě, o přírodě, o životě, o člověku. Také o tom, že je člověk součástí něčeho většího součástí společenství, krajiny, přírody, světa, řádu. Něco ovlivnit může, něco je nezvratné. Advent svým charakterem byl časem meditací, rozjímání, vyprávění, setkávání a skrytého očekávání. Tma vytěsnila světlo, ale naštěstí ne napořád. Brzy přijde den, kdy se obrátí karty a naděje zas bude vzrůstat. Podmínky, v nichž lidé před vymoženostmi moderní doby žili, nebyly růžové, mnohé věci, s nimiž se museli potýkat, jsou pro nás těžko představitelné. Přesto nám tu zanechali podivuhodné kulturní dědictví objevujeme zvyky a tradice, slovesné památky a myšlenky v nich skryté, prozrazují nám jejich pohled na svět a na sebe samé. Advent zůstává, přesto je leccos jiné. Roční rytmus naší planety je nezměněn, pohybuje se stále ve svých kruzích, jen ty naše kruhy jsou jiné. Nevím, zda větší, či menší, rozhodně pohyb v nich je hektičtější. I během adventu. Místo doby zklidnění a zamyšlení je to doba shánění a Pokračování na straně 2 VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í Vánoce už jsou tady. Budou bílé? Dnes, když píšu tyto řádky slýchám od meteorologů, že ne. Možná, až budete tyto řádky číst vy, se počasí rozhodne jinak. Letošní rok už nám naše milé počasí připravilo tolik překvapení, že opravdu nelze nic předvídat. Počasí dospělo do věku, kdy nás překvapuje svými vrtochy. I já sám si občas připadám, že jsem dospěl do věku, kdy mohu překvapovat své okolí různými vrtochy, ale snažím se krotit. Dnešní doba je naplněná očekáváním změn. Každý čeká, že se něco už musí změnit v naší politice, že se musí změnit ekonomika zasažená krizí, že se musí změnit přístup k výstavbě v prstenci okolo Prahy, že by se měl změnit občanský zákoník, že se musí změnit důchodový systém a mohl bych pokračovat. Mění se ale pouze naše počasí. Bohužel. Na druhou stranu některé věci jsou neměnné. Přátelství, láska, solidarita k bližnímu, čestnost a otevřenost, statečnost. Úplně mne brní ruka, Na úvod krátká rekapitulace Dne proběhlo setkání s občany a zastupiteli developerské společnosti, která připravuje výstavbu v lokalitě nacházející se po pravé straně silnice od naší zástavby směrem ke Slušticím. Této schůzce předcházela prezentace společnosti pro zastupitele obce. Na ní navázala schůzka s občany, ze které vyšlo oficiální stanovisko s podmínkami obce k dané výstavbě. Toto stanovisko bylo zaslané developerské společnosti. Všechny tyto aktivity probíhaly v průběhu jara a léta letošního roku a veřejnost byla informována mimo jiné i na webových stránkách obce. Přes prázdniny společnost Quinlan Private Golub zapracovala připomínky a vytvořila návrh dohody s obcí. Tato dohoda byla projednávána na setkání vznesla doplňující připomínky a finální dohoda byla schválena na veřejném zasedání dne Jak k tomu došlo a lze tomu zabránit? Celou dobu projednávání nás napadala otázka. Lze zabránit výstavbě v Květnici, která výrazně ovlivní život i v naší obci? Odpověď zní: Zasněžený park firmy SELGEN, a.s. ve Stupicích když tato slova píšu. Má cynická podstata se brání tato slova vůbec vyslovovat. Ale o to víc vám přeji, abyste našli odvahu vystoupit ze svých ulit a jít za podstatou našeho bytí, abychom se tak nakonec všichni doopravdy setkali a dokázali odlišit co je podstatné a šli za tím. Já se o to budu také snažit. Uvidíme, třeba se pak mohou změnit i věci, které chceme. Vánoční pohlazení pak nemusí být nutně pouze bílé. Petr Vítek VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE Dnes už nelze. Investor zakoupil pozemek určený k výstavbě změnou územního plánu obce Květnice z roku 2005 a v tuto chvíli připravuje výstavbu, aby mohl zhodnotit svou investici. Investor nepředpokládal, netušil nebo nechtěl vědět, že pro jeho záměr doposud není připravena infrastruktura, není vyřešena doprava ani silnice. Zmíněné nedostatky měly být řešeny již v okamžiku, kdy obec Květnice měnila svůj územní plán. To byl jediný a správný okamžik, kdy zástupci obce Květnice, ale i Sibřiny měli podávat podněty a určovat podmínky výstavby. Vše probíhalo v období od roku 1998 do roku A jak se dnes ukazuje, bylo vše silně zanedbáno a podceněno. Jak se k tomu postavit dnes? Dohodnout se na podmínkách, za kterých obec bude souhlasit s výstavbou, výměnou za investice do naší obce. Ano je to čistý pragmatismus a politika kompromisu, ale volba varianty boje by vedla k průtahům, ale ne k zabránění výstavby. Zabránit zmiňované výstavbě může pouze obec Květnice! Pokračování na str. 3

2 Strana 2 Číslo 15, rok 2009 nervozity. Ať chceme nebo ne, promlouvá i k nám v našich moderní dobou zhýčkaných životech něco, co si nechceme moc připouštět řád tohoto světa. Že když se jednou někdo narodí, pak taky zemře. Že když někomu ublížíme, nepřitíží se jen jemu, ale i nám. Že když stále jen bereme, jednoho dne nebude už co brát. Že když budeme stále pospíchat a chtít toho stihnout co nejvíce, nebude jednou kam spěchat a na co se těšit. Přeji Vám, abyste si dokázali najít čas na zamyšlení a na zklidnění. Není to ani luxus, ani projev lenosti, ani zbytečnost. Pomáhá to nacházet smysl ten můžeme mít každý jiný, ale výsledek je přínosný pro všechny. Člověk, který nalezl smysl svého života, smysl práce nebo smysl svátků je šťastnější a spokojenější. A spokojený člověk je požehnáním pro ostatní. Přeji Vám smysluplný advent a Vánoce! Pavla Veškrnová MA T E Ř S K Á Š K O L K A P O D Z I M N Í M Ě S Í C E V E Š K O L C E Venku je ošklivo, prší a začíná být pěkná zima Ve školce nám to ale nijak nevadí a náladu nekazí Toto počasí nás přímo vybízí ke konání různých školkových akcí, k organizování divadélek a další zábavy pro děti. Po tradiční poslední letní akci plážovém dni, jsme se přeorientovali na akce, které se konají uvnitř a u kterých nám nemusí záležet na počasí. Připravili jsme pro děti několik divadélek, měli jsme jablíčkový i ježčí den, koncem října jsme oslavili svátek Halloween, během kterého si děti vyzkoušely stezku odvahy s opravdovým děsivým strašidlem. Proti podzimnímu sychravému počasí a proti nachlazení bojujeme pravidelnými návštěvami solné jeskyně. Bohužel kapacita jeskyně neumožňuje vzít s sebou všechny děti, ale máme domluvenou účast po dobu celého školního roku, takže se na všechny zájemce ze školky postupně dostane. Posledním listopadovým zážitkem byl výlet do opravdového pekla vyjeli jsme s dětmi do dolu Marie v Příbrami, kde na ně čekala stezka dolem až k pekelné bráně a pak pro ty děti, které si A tak řádí děti v solné jeskyni... v pekle nenechali, ještě cesta do nebe, kde děti dostaly nadílku a zpívaly koledy přímo svatému Petrovi. V současné době se spolu s dětmi těšíme na Ježíška a užíváme si adventní čas Za celý kolektiv mateřské školky Vám všem přeji krásný zbytek letošního roku, pohodové Vánoce a šťastný nový rok Zuzana Svobodová V Á N O Č N Í T R H Y A B E S Í D K A M A T E Ř S K É Š K O L K Y V neděli jsme se s dětmi (tedy s těmi, které den předem neodnesl čert) sešli ve školce a na tradičních vánočních trzích, organizovaných obcí Sibřina a sdružením SOSák, předvedli naše podání živého Betlému spojené s recitací vánočních básniček a se zpěvem koled. Děti se moc snažily, nacvičovali jsme již od poloviny listopadu a myslím a doufám, že se besídka dětem opravdu povedla. V našem živém Betlému se letos objevil i opravdový živý Ježíšek, a to díky novému nedávno narozenému miminku zaměstnankyně školky, kterému tímto děkuji za hlavní (byť němou) roli. Na vánočních trzích jsme prodávali výrobky, které děti vytvořily během dopoledních aktivit ve školce, utržili jsme necelý jeden tisíc korun a všem kupujícím moc děkujeme. Také bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří vybavili děti krásnými kostýmy pasujícími k jejich roli, což velmi pomohlo celému dojmu z besídky. Doufám, že Vy, kteří jste se trhů zúčastnili, jste si společně s námi krásně užili druhou adventní neděli. Zuzana Svobodová

3 Zebrin Strana Popis k fotografiím: 1. Trhy v mateřské škole 2. Stánek mateřské školky 3. Chvíle před vystoupením 4. Zahájení besídky 5. Hojná účast rodičů 6. Napadlo nám i trochu sněhu 7. Kampak jdete, milá paní Nesu rybu. Copak za ni? 9. Stojí vrba košatá já tě budu kolébati A ty, Janku, na píšťalku 12. Klanění pastýřů 13. My tři králové jdeme k vám 14. Zakončení 15. Živé jesličky 15. V Ý S T A V B A Z A H R A D Y K V Ě T N I C E P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1 Co se dohodlo? Součástí naší dohody s investorem záměru Zahrady Květnice, je úprava dopravní situace v naší obci vedoucí k omezení dopravy centrem obce, příspěvek na kanalizaci, vybudování části kanalizace v naší obci, oprava komunikace Ke Květnici, zpřístupnění pozemků našich občanů ze strany od Květnice, zabránění výjezdu ze zástavby do ulice U Hrušky apod. Co nás čeká? Milí občané, připravte se na to, že pozemky okolo silnice na Sluštice budou zastavěny. Připravte se na to, že v Květnici bude bydlet okolo obyvatel. Tedy třikrát více než dnes. Přinese to zvýšení dopravy. My se budeme i nadále snažit omezit dopravní zátěž v naší obci. Naším cílem je tlačit na obec Květnici a patřičné orgány státní správy a krajské samosprávy, aby byla vybudována výpadovka z Květnice severním směrem k naší benzínové stanici. Další zlepšení situace si slibujeme od vybudování obchvatu Běchovic a Újezdu nad Lesy a dobudování silničního okruhu okolo Prahy, který by měl vést od Říčan přes Královice a Dubeč do Běchovic. Tyto stavby ovšem neočekáváme v nejbližší době. Víme, že tato situace výrazně ovlivňuje naši obec, ale naše obec již v tuto chvíli nemá přímý mandát tyto věci řešit, protože se nacházejí na katastrech jiných obcí nebo jsou v zodpovědnosti kraje či státu. Komentář na závěr Rád bych se zeptal: Kde byli zodpovědní lidé, když se zastavěla rodinnými domy silnice, která měla vést za naším hřištěm a měla odklonit dopravu od Sluštic směrem k naší škole? Proč tam dnes stojí domy, když v územním plánu Květnice byla namalována silnice? Proč obec Květnice při tvorbě svého územního plánu a následných jeho změnách neřešila otázku dopravy, vodovodu, kanalizace, občanské vybavenosti? Proč tenkrát nikdo nic nepřipomínkoval? Když jsem slýchával během našeho boje v kauze lidové domky, že stejně se tady časem všechno zastaví domy, polévalo mne horko. Byl to čirý alibismus. měla tenkrát, stejně jako dnes, v rukou nástroje jak výstavbu uřídit, tím nástrojem je právě územní plánování! Výsledky tehdejších rozhodnutí vidíme dnes a denně. Doufám, že žádná další chybná rozhodnutí v těchto záležitostech nepadnou. Jde o zodpovědnost nás všech. Závěrem musím konstatovat, že ani já jsem v letech jako občan Sibřiny nic netušil. Tušili jiní? Petr Vítek

4 Strana 4 Číslo 15, rok 2009 P O D Ě K O V Á N Í Vážený pane Luhane, prostřednictvím občasníku Zebrin Vám ještě jednou děkuji za zajištění a sponzorování dopravy výletu pro seniory obce Sibřiny a Stupic. Dík patří i panu Matouškovi, který navzdory nevlídnému počasí bezpečně dopravil všechny účastníky zpět do svých domovů. Šťastné a úspěšné dny v čase adventním přeje za seniory a zastupitele obce Hana Kloučková Z Á P I S D O P R V N Í C H T Ř Í D P R O Š K O L N Í R O K / Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se doba zápisu do prvních tříd a Vy asi řešíte, kam to Vaše dítko umístíte. Možná už máte jasno, možná jste si řekli, že to prostě nějak dopadne. Zde Vám nabízím jako inspiraci informace, které se mi podařilo zjistit z webových stránek i od samotných pověřených osob zde uvedených základních škol. Záměrně jsem volila pouze ty školy, které jsou v dosahu sibřinských a stupických dětí, ačkoli dojíždění může v některých případech být problémovější. Na moje otázky mi všichni dotázaní odpovídali velmi ochotně a byla cítit snaha řešit problém, který stále narůstá zvyšující se počet dětí v mateřských školách se již projevil i ve školách základních. Přeji Vám a Vašemu budoucímu prvňáčkovi hodně štěstí v tomto důležitém okamžiku. 1.Základní škola Škvorec Tyršova 130, Škvorec, tel , Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 40 kapacita: 200 žáků Počet dětí v první třídě 2009/2010: 25 Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: a , 14:00 17:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: bez omezení podle zájmu ZŠ Škvorec nabízí pro předškoláky program ŠKOLA PŘED ŠKOLOU (viz webové stránky školy). Ráda bych tímto poděkovala zastupitelce Haničce Kloučkové za cenné rady a organizaci při výsadbě stromů v ulici V Kukli. Díky. Mgr. Markéta Klapková 2.Základní škola Úvaly nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel kapacita: 680 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 90 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 85 (4 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , náhradní Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 90 (3 paralelní třídy po 30) 3.Základní škola Koloděje Lupenická 20/6, Praha Koloděje, tel kapacita: 110 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 28 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 27 Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 15:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 20 V MŠ je 16 místních předškoláků, k nim přibudou dvě děti s odkladem z tohoto školního roku, zbývají tedy dvě volná místa. Děkuji paní Aničce Kašpárkové a panu Zdeňku Špringarovi za fotografie z vánoční besídky v Mateřské škole Sibřina. Pavla Veškrnová Děkujeme truhlářské dílně pana Krále za nové lavičky na kolotoč na dětském hřišti ve Stupicích. OÚ Sibřina 4.Základní škola Masarykova Praha 9 Polesná 1690, Praha Újezd n. Lesy, tel kapacita: 711 žáků 511 zspolesna.webskoly.cz Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: Počet dětí v první třídě 2009/2010: Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 21. a , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: Zápis proběhne v budově 1. stupně (v parku), bližší informace paní Vacková a webové stránky.

5 Zebrin Strana 5 5.Základní škola Klánovice PO Z V Á NK Y Slavětínská 200, Praha Klánovice, tel kapacita: 480 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 97 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 57 (2 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: 54 (2 paralelní třídy po 27 dětech) Zápis proběhne v hlavní budově. Kriteria pro přijetí naleznete na webových stránkách. 6.Základní škola Praha 10 - Dubeč Starodubečká 413/14, Praha Dubeč, tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: asi 50 kapacita: 255 žáků Počet dětí v první třídě 2009/2010: 38 (2 paralelní třídy ) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 2. a , 14:00 16:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: 1 třída (bez konkrétního údaje), možná 2 7.Základní škola Běchovice Mýtní 73, Praha Běchovice, tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 37 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 22 kapacita: 220 žáků Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 15:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max Základní škola Praha Uhříněves nám. Bratří Jandusů, Praha Uhř., tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 52 Počet dětí v první třídě 2009/2010: kapacita: 500 žáků 34 (2 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 21. a , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 50 dětí (2 paralel. třídy) Informace o zápisu pro rodiče včetně přehledu dokumentů nutných k zápisu (ke stažení) na webových stránkách. Pavla Veškrnová Základní škola Úvaly okr. Praha východ nám. Arnošta z Pardubic Úvaly tel , web: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Základní školy Úvaly PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SE KONÁ 22. LEDNA 2009 OD 12:00 HODIN K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, platný občanský průkaz. Děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou pozvány na určitou hodinu. V případě onemocnění dítěte je možné využít náhradní termín zápisu 12. února 2010 od hodin. Bližší info na webu školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC, TYRŠOVA , ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY LEDNA HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY Nabízíme: Malé kolektivy dětí, programy pro talentované děti i děti s SPÚ, angličtina od 1. třídy formou kroužku, individuální příprava na střední školy, zájmové kroužky (sportovní, výtvarné, hudební, PC) zdarma. Velké množství vzdělávacích programů, výletů, škol v přírodě. Nově vybavené třídy nábytkem, velmi dobře vybavenou učebnu PC, elektronickou žákovskou knížku. Všichni absolventi od roku 2007 se dostali bez problémů na zvolený typ školy. Další informace u ředitele školy a na webu.

6 Zebrin Strana 6 Z Ú Ř E D N Í D E S K Y V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Ing. Petr Vítek, Ing. Lenka Stemberková, Hana Kloučková, Alena Cvejnová, Ladislava Miková, RNDr. Zdeňka Kubánková Nepřítomni: Ing. Jiří Šáda, Ing.Roman Koštejn, Jiří Marčan Zastupitelstvo obce schválilo: návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva vč. zařazení dodatečného bodu věcné břemeno na pozemku č. 918/8 za úplatu ve výši Kč a pověřuje starostu Petra Vítka podepsáním smlouvy o věcném břemenu mezi majitelem pozemku či jeho pověřeným zástupcem a obcí Sibřina, o rozhodnutí zastupitelstva bude majitel pozemku informován písemně dne Vypsání výbìrového øízení na zpracovatele projektu změny č. 3 ÚP obce Sibřina a povìøují výbìrem zpracovatele místostarostku Lenku Stemberkovou Podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o smlouvě směnné mezi obcí Sibřina a majiteli pozemku PK 135 Podepsání kupní smlouvy mezi obcí Sibřina a manželi Krušinovými na pozemek č. 922/6 k.ú. Stupice Pověření starosty Petra Vítka organizací výběrového řízení na pro dodavatele části chodníku podél komunikace Sibřina Květnice, větev 20 a výběrem dodavatele Diskuze: V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Ing. Petr Vítek, Ing. Lenka Stemberková, Hana Kloučková, Alena Cvejnová, Ladislava Miková, Ing. Roman Koštejn, RNDr. Zdeňka Kubánková Nepřítomni: Ing. Jiří Šáda, Jiří Marčan Zastupitelstvo obce schválilo chválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení a stavby Květnice kvn zokruhování lok. Na Ladech na pozemcích p.č. PK 629 díl 2, PK 628 díl 2, PK 786/6 díl 3 ve vlastnictví obce Sibřina ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 a rozpočtového provizoria na 1-3/2010, které bylo řádně vyvěšeno na úřední desce Podání následujících žádostí o dotace na rok 2010 a finanční spoluúčast obce v případě přijetí žádosti, - SHD Sibřina: Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, celková požadovaná částka Kč z toho spoluúčast obce ve výši Kč - FK Viktoria Sibřina: Fond sportu a volného času, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina - autobusové zastávky, FROM, celkem cca Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina oprava křížku na parkovišti u MŠ II. etapa, Středočeský fond kultury a obnovy památek, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina propagační materiály, Středočeský Proběhla diskuze o navrhované 3. změně ÚP Sibřina, bylo informováno, že v současné době probíhá veřejné projednávání 3. změny ÚP, po uplynutí zákonné lhůty budou zastupitelé obce schvalovat finální podobu Zadání 3. změny ÚP Sibřina, přičemž může dojít k určitým změnám oproti Návrhu zadání, např. některé navržené plochy na změnu funkčního využití pozemků nemusí být zastupitelstvem do Zadání zařazeny, aj. Starosta informoval o doručení 2 dopisů od Ing.Miroslavy Skuhrovcové ohledně jejich pozemků v k.ú. Stupice a její žádosti o projednání dopisů se zastupiteli obce zastupitelům budou dnes předány formou mailové zprávy či písemně do jejich schránek na OÚ. Starosta informoval o rozpočtovém provizoriu obce Sibřina pro rok 2009, které zastupitelé bude dnes předáno formou mailové zprávy či písemně do jejich schránek na OÚ. Vzhledem k nevyčerpání investičních prostředků bylo rozhodnuto o výstavbě části chodníku v ulici Ke Květnici v Sibřině - větev 20. Starosta v diskuzi informoval o současné situaci v oblasti kanalizace a vodovodu v obci Sibřina a Stupice, možnostech dotací a pozval občany na schůzku z projektantem VRV na na OÚ Sibřina fond cestovního ruchu a podpory podnikání, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina výstavba Sportparku, ROP OÚ se zavazuje zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Sportpark Sibřina - alternativa volnočasových aktivit, předkládaného do výzvy č. 42 ROP Střední Čechy. Finanční prostředky na předfinancování aktivit (v rozsahu cca 6,5 mil. Kč), stejně jako prostředky vlastního spolufinancování budou zajištěny z vlastních zdrojů obce OÚ se zavazuje k zajištění finanční a organizační udržitelnost projektu Sportpark Sibřina - alternativa volnočasových aktivit v provozní fázi, a to nejméně po dobu udržitelnosti dle podmínek programu (nejméně 5 let po ukončení realizace projektu, v případě přijetí žádosti na vybudování Sportparku vlastní předfinancování obce a zavázání se udržitelnosti po dobu 5 let Schválení zahájení inventarizace majetku obce za rok 2009, ustanovení předsedy inventarizační komise Ing. Koštejn a provedení inventarizace ve stanoveném rozsahu Podepsání dohody o spolupráci mezi obcí Sibřina a společností Květnice Gardens s.r.o. IČ týkající se výstavby Rezidenční bydlení Zahrady Květnice v k. ú. Květnice Plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav I NZ ERC E Zvířátka, pozor! CHOVATELSKÉ POTŘEBY Praha 9- Újezd nad Lesy Na Rohožníku v areálu Albert Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, ptáčky, hlodavce, rybičky i terarijní zvířata, mouční červi,cvrčci, steliva, hajátka, klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky. Nabídka živých hlodavců. Chovatelská inzerce zdarma. Ucelené vyživovací programy : Purina * Eukanuba* Royal Canin * Eagle pack * Nutro Acana * K9 * Nutram * Animonda Proti blechám a klíšťatům obojkypostřiky-šampóny Přijímáme platební karty, Nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA. V Y H O D N O C E N Í A N K E T Z P Ř E D C H O Z Í H O Č Í S L A 1. Anketa: Využití Šálkova domu multifunkční společenské centrum 4 hlasy mateřská škola s malou kapacitou 28 hlasů mateřská škola s velkou kapacitou 1 hlas 2. Anketa: Služby obecního úřadu návrhy občanů dětský lékař stomatolog klub pro náctileté rehabilitace bankomat rozšíření pošty kosmetika pedikúra automat na vodu (stáčení do vlastních nádob)

7 Strana 7 Číslo 15, rok 2009 V Á N O Č N Í T R H Y proběhly vánoční trhy v Mateřské škole v Sibřině. Vánoční trhy jsou pro mě velmi osobní záležitost když jsme zde bydleli prvním rokem, byla to první velká společenská akce, při níž jsem poznala většinu svých současných přátel a známých. Tenkrát se konaly ve spolupráci s Kolodějemi. Vždy to byla příležitost popovídat si, pobavit se jak pro dospělé, tak pro děti. Letos na trhy přišlo málo lidí. Většina dorazila až na vánoční besídku MŠ ta byla až od 16 hodin a měla být vyvrcholení celého odpoledne. Nemá cenu se ptát, proč takový nezájem o trhy samotné. A jestli to opravdu byl nezájem. Důvody nízké účasti mohou být různé, pro každého jiné. Jenže ti, co tuto akci připravovali, stáli před rozhodnutím jak dál. A nejen oni. Všichni, kdo se na trhy připravovali, věnovali svůj čas na výrobu různých vánočních ozdůbek a maličkostí. Hodně zboží zůstalo neprodaného. I toho, které vyráběly děti ve školce. A to je myslím velká škoda. Je to příjemná forma sponzorství děti (a nejen ty školkové) se učí, že se mohou zapojit do něčeho užitečného a že jejich práce má nějakou hodnotu. Vánoční trhy vznikly spontánně z prosté potřeby setkávání. Lidé, co je organizovali, vedla radost ze společně stráveného času. Možná, že z radosti se začala stávat povinnost. A s ní přišlo rozladění, když odezvy neodpovídaly očekávání a vynaloženému úsilí. Takže dost. V nejlepším přestat. Toto byly patrně poslední vánoční trhy pořádané SOSákem. Alespoň v této podobě. Příští rok bude vše trochu jinak. Ač ještě ani neskončil letošní advent, rodí se v hlavách sosákovských nové nápady, vize, těší se na jejich realizaci a těší se, že hlavním smyslem jejich práce bude opět radost z akce samé. Pavla Veškrnová K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E D R A Č Í S O U B O J Dne se na poli mezi Stupicemi a Kolodějemi uskutečnila tradiční akce Drakiáda aneb sibřinsko stupické drakové klání. Jako každý rok přišla spousta lidí a každý měl draka, celkem jich bylo více než 60. Pořadatelé se nejdříve obávali, že vítr nebude foukat, ale nakonec někdy foukal až moc. Měl vzlétnout i horkovzdušný balón, ale kvůli větru nevzletěl. Lze však říci, že se počasí celkově vydařilo. Každý soutěžící se nejdříve musel zaregistrovat a říct jméno pro svého draka. I občerstvení měli soutěžící k dispozici, ale bohužel moc dlouho nevydrželo. Soutěžilo se o to, jak drak vyletí vysoko, co umí dělat - jako například střemhlavý let, a podomácku vyrobení draci měli možnost vyhrát soutěž o nejhezčího vyrobeného draka. Draků vzlétlo tolik, že rozhodčí ani nestíhali kontrolovat všechny soutěžící. Když po delší době konečně rozhodčí ohodnotili všechny soutěžící a dohodli se na konečných výsledcích, shromáždili se všichni lidé kolem stanoviště pro registraci a místem s občerstvením. Hodnotili se 3 nejlepší draci, kteří vyletěli nejvýš a kteří uměli nejlepší kousky. Výherci si odnesli dorty v podobě draka. Po vyhodnocení výsledků se všichni spokojeně rozešli směrem ke svým domovům. Kryštof Stemberk, 12 let Vzpomínka na podzim, Klaudia Svačinová, čtenářka z Květnice, obrázek namalovala ještě co by předškolák.. 2. S T U P I C K Ý T U R N A J V P E TA N Q U E A je tu druhá neděle v říjnu, vyhrazený termín pro již tradiční sportovní klání ve Stupicích na hřišti. Ještě než začalo rozlosování, posilnili jsme se kávičkou, někdo pivem, účastnice napekly spoustu buchet a buchtiček. Jenom to počasí! Teplota není nic moc, ale zatím neprší. Sešlo se dvanáct rodinných týmů, hrajeme na polovinu hřiště, jedna hra končí dosažením sedmi bodů. Týmy jsou domácí - stupičtí, skoro domácí sibřinští, přespolní kolodějští a jeden tým je s mezinárodní účastí. Hra začíná. Některé souboje jsou hodně dramatické, fandíme o sto šest, neustále jsou voláni rozhodčí ke sporným hodům. Turnaj po více než třech hodinách vrcholí. Během finálového zápasu mezi Hankou a Jirkou Koučkovými a manželi Moserovými se spustil déšt a výrazně se ochladilo. Hanka už má zcela modré ruce zimou. Ale je to boj! Nakonec vítězí Moserovi. Všichni dostávají drobné ceny,vítězové medaile a vítězný pohár. Potom zapalujeme ohýnek, opékáme buřty, popíjíme lahodného moku, klábosíme. Ahoj na 3.ročníku petanquového turnaje ve Stupicích druhou neděli v říjnu 2010, tzn. týden po Drakiádě. A stupičtí! Musíme víc trénovat, aby nám medaile zase nevyfoukli přespolní! místo manželé Moserovi - Koloděje místo manželé Hanka a Jirka Klučkovi Sibřina Tabulka vítězů: místo manželé Beranovi Koloděje místo Jana a Martin Krušinovi - Stupice Lenka Stemberková

8 Zebrin Strana 8 N E D Ě L N Í D Í L N A V Ý R O B A Š A M A N S K Ý C H B U B N Ů Dílna tentokrát začíná netradičně již dopoledne, zaháním myšlenku na to, že oběd jsem nestihla dodělat, syn se musí ještě učit do školy, koš prádla na žehlení Ale přihlásili jsme se na dílnu, tak jdeme. V úvodu probíhá šamanský rituál. Všichni stojíme v jednom celistvém kruhu, blízcí sobě, bubny znějí, vůně šalvěje, světlo svící. Každý je očarován vibracemi bubnu. Rituál úcty a poděkování zvířeti, které darovalo svoji kůži nám, nám pro náš buben. Dvacet rodin společně tvoří v klidné atmosféře svůj buben. Spoustu práce pro dětičky, taťky i mamky. Bubny dostávají svoji podobu. Některé budou jenom strohé, některé ozdobené korálky a pírky. Děti by chtěly už na svůj buben zabubnovat, ale kůže bude ještě několik dnů schnout,vypínat se, buben bude dostávat svůj zvuk. PODĚKOVÁNÍ SOSáku a Jonášovi za úžasnou neděli a za to, že máme buben, který bude součástí našeho domova. Lenka Stemberková I N Z E RCE P Á K I S T Á N N A O B E C N Í M Ú Ř A D Ě V S I B Ř I N Ě V sobotu se na ním úřadě v Sibřině konala přednáška o Pákistánu, kterou organizoval Jakub Stemberk. Účast byla bohužel minimální a ten, kdo nepřišel, měl by litovat. Jakub nás poučil, na co si máme dát v Pákistánu pozor a co si s sebou vzít. Ukázal nám mnoho fotografií a upozornil na různá nebezpečí. Tato akce byla zajímavá a doufám, že se nás příště sejde víc. Jiří Klouček ml. O B E C N Í V Ý L E T Z P R Á V Y Z O B C E Rabyně, Holice, Nové Město nad Metují, tak byla naplánována trasa celodenního zájezdu pro občany obce. Všichni, kteří se zúčastnili, mohli postupně nabývat dojmu, že jsem celkovou organizaci ponechala náhodě. Není tomu tak. Proběhlo plánování trasy, obvolání návštěvních míst, rezervace vstupenek a zajištění autobusové dopravy. První etapa se vydařila ve stanoveném čase, ale postupně začalo přibývat potíží. Daleké parkování od místa prohlídky, neznalost trasy ze strany pana řidiče, rozkopaná část města Holic a tím pádem časový skluz, který neumožnil návštěvu muzea. A možná bylo ještě víc kopanců, o kterých mi raději dcera Eliška jakožto Váš průvodce nechtěla říkat. Nemohla jsem se výletu osobně zúčastnit a člověk, který mi slíbil výpomoc, prakticky bez výčitek dva dny před odjezdem odmítl. Ještě, že naše děti vědí, co je odpovědnost. Děkuji, Eli, za tvůj čas. Omlouvám se dodatečně všem, kteří si udělali volnou chvilku a věřili v pěkně prožitý den. Předávám dál omluvu i od majitele autobusové dopravy pana Luďka Bartoše a jeho přislíbenou účast na příštím výletě. Hanka Kloučková D O P I S J E Ž Í Š K O V I Obrázek nakreslila Nelinka Berano- vá, 4 roky C O S E D Ě J E D Ě L O V O B C Í C H A N A O B E C N Í M Ú Ř A D Ě - byl vybrán dodavatel stavebních prací na akci Rozšíření mateřské školy pro Sibřinu a okolí - byl vybrán dodavatel stavebních prací na akci Chodník podél komunikace Sibřina- Květnice (větev 20 ) mimo chodník před autobusovou zastávkou - byl vybrán dodavatel na vypracování dokumentace pro 3. změnu ÚPO Sibřina - na dětském hřišti v Sibřině byl navezen nový písek pro děti, umístila se nová bedna na hračky, koš na psí exkrementy a odpadkový koš, vyrábí se další lavičky - byla projednána a schválená dohoda mezi obcí Sibřina a společností Quinlan Private Golub - investor záměru Zahrady Květnice - byly vyměněny vchodové dveře do budovy obecního úřadu a proběhla rekonstrukce přízemí - Výbor Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vyslovil souhlas s návrhem znaku a vlajky (znakč.2, který vyhrál v anketě) a doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny, aby udělil obci Sibřina právo tento znak a vlajku užívat - v jídelně společnosti Selgen se uskutečnila Mikulášská besídka, přišel i čert, naštěstí si nikoho neodnesl :-) - v neděli se konalo slavnostní rozsvěcování stromečku před obecním úřadem, bohužel stromek svítil jenom chvíli, zasáhly síly vyšší moci a vypadl proud na celé hodiny Za OÚ Michaela Synková Maladiová Z P R Á V Y Z R E D A K C E Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku. Ceník inzerce si vyžádejte na ním úřadě v Sibřině. Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma. Uzávěrka dalšího čísla zpravo-

9 Strana 9 Číslo 15, rok 2009 Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009, 5. volební období, 197 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuze 34. schůze ze dne 11. listopadu 2009 k návrhu na udělení znaků a vlajek Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu I. v y s l o v u j e souhlas s návrhy znaků a vlajek těchto obcí a měst: Městys Název obce či města Okres s pověřeným obecním Udělené symbo- úřadem ly Blatno Chomutov Chomutov znak, vlajka Radkov Žďár nad Sázavou Bystřice nad Pernštejnem znak, vlajka Rakovice Písek Mirotice znak, vlajka Pecka Jičín Nová Paka vlajka Trojanovice Nový Jičín Frenštát pod Radhoštěm znak, vlajka Číčenice Strakonice Vodňany znak, vlajka Lukov Třebíč Moravské Budějovice znak, vlajka Želízy Mělník Mělník znak, vlajka Habartice Liberec Frýdlant znak, vlajka Jarov Plzeň-sever Plasy znak, vlajka Novosedly Strakonice Strakonice znak, vlajka Výrava Hradec Králové Hradec Králové znak, vlajka Čejkovice Znojmo Znojmo znak, vlajka Podlešín Kladno Slaný znak, vlajka Libchavy Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí znak, vlajka Bezdědovice Strakonice Blatná znak, vlajka Městys Městys Lišany Louny Žatec znak, vlajka Radimovice Liberec Turnov vlajka Biskupice Svitavy Jevíčko znak, vlajka Blížkovice Znojmo Znojmo vlajka Lhotka Mělník Mělník znak, vlajka Chlum Třebíč Třebíč znak, vlajka Kobyly Liberec Turnov znak, vlajka Slaná Semily Semily znak, vlajka Křemže Český Krumlov Český Krumlov vlajka Tisovec Chrudim Hlinsko znak, vlajka Dolní Hbity Příbram Příbram znak, vlajka Skuhrov Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod znak, vlajka Karlovice Bruntál Vrbno pod Pradědem znak, vlajka Neratov Pardubice Lázně Bohdaneč znak, vlajka Zdemyslice Plzeň-jih Blovice znak, vlajka

10 Zebrin Strana 10 Přívětice Rokycany Radnice znak, vlajka Borovany Písek Milevsko znak, vlajka Věžná Pelhřimov Pacov znak, vlajka Myslív Klatovy Horažďovice znak, vlajka Daňkovice Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě znak, vlajka Heřmanov Žďár nad Sázavou Velká Bíteš znak, vlajka Vlkovice Cheb Mariánské Lázně znak, vlajka Záluží Litoměřice Roudnice nad Labem znak, vlajka Lužany Plzeň-jih Přeštice znak, vlajka Slavětín Havlíčkův Brod Chotěboř znak, vlajka Přišimasy Kolín Český Brod znak, vlajka Kyšice Kladno Unhošť znak, vlajka Dolní Libochová Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí znak, vlajka Úhonice Praha-západ Hostivice znak, vlajka Mokrovraty Příbram Dobříš znak, vlajka Krumvíř Břeclav Klobouky u Brna znak, vlajka Vigantice Vsetín Rožnov pod Radhoštěm znak, vlajka Běrunice Nymburk Městec Králové znak, vlajka Buzice Strakonice Blatná znak, vlajka Sibřina Praha-východ Úvaly znak, vlajka II. d o p o r u č u j e předsedovi Poslanecké sněmovny, aby ve smyslu 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ní zřízení) v platném znění, udělil obcím a městům uvedeným v bodu I. tohoto usnesení právo užívat znak a nebo vlajku. Zbyněk Novotný, v. r. Zpravodaj Milan Bičík, v. r. Walter Bartoš, v. r. ověřovatel p předseda výboru pro vědu, vzdělání, výboru pro věduvzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu kulturu, mládež a tělovýchovu

11 Strana 11 Číslo 15, rok 2009 IN Z E R CE Pražská sportovní a jazyková škola Nabízí v roce 2009/10 tyto jazykové a sportovní kurzy v ZŠ Koloděje, Praha 9: Angličtina pro dospělé (různé úrovně) Angličtina hrou (děti od 3.let) Angličtina pro děti (1.,2., 3. třída) Angličtina pro děti (4.,5.,6. třída), Angličtina pro maminky Angličtina pro seniory English Home výuka přímo u Vás doma, nebo v práci. Kondiční cvičení pro ženy a dívky Cvičení pro rodiče a děti (1,5-3 roky) Cvičení pro předškoláky (3-6 let) Aerobic pro malá děvčata Sportovky pro školáky K U L T U R A, S P O R T, S P O L K Y Z E S I B Ř I N S K É H O F O T B A L U Konec roku nás nutí k zamyšlení a ke zhodnocení právě skončené podzimní sezony ročníku 2009/2010. Po sedmi letech má Sibřina opět 2 družstva dospělých a již čtvrtým rokem fotbalovou přípravku. A mužstvo dospělých se v okresním přeboru Prahy východ zatím se třinácti body umístilo na 11. místě, když doma prohrálo 3 zápasy (s oběma štikami soutěže a kandidáty postupu Jirnami a Kunicemi, ale také po slabším výkonu s Brázdimí). V přípravném období na jarní sezonu se mužstvo zúčastní zimního turnaje Kačerova (18 mužstev ve dvou skupinách) v těchto termínech: Ne Chodov, So Kačerov, Ne Hřebeč, So Hradištko, Ne 9.30 Hostovař, So Lochkov, Čt Střešovice, So Měcholupy pak vyřazovacím způsobem až po finále. Jarní mistrovská sezona přeboru Prahy východ začíná , první mistrovské utkání doma v Sibřině V sobotu před Velikonocemi v s I. FC Líbeznicemi, kde na podzim Sibřina zvítězila 3:2. B mužstvo hraje prvním rokem IV. třídu a po třinácti kolech uzavírá tabulku s 8 body společně s Řeží, když doma dokázalo zvítězit nad Doubkem a 5x hrálo nerozhodně. Nejlépe si vede mládežnické družstvo fotbalové přípravky, které trénuje na umělé trávě pod vedením nájemce restaurace Na Hřišti pana Pavla Soukupa. Přípravka se v Sibřině hraje již čtvrtým rokem. Je třeba ocenit podporu rodičů, kteří mají zásluhu, že tito mladí fotbalisté důstojně reprezentují Sibřinu. Získali za šest vítězství 18 bodů a mají velmi dobrý poměr vstřelených a obdržených branek 57:19. Na závěr sezony v sobotu Před společným posezením se uskutečnila pracovní brigáda. Na travnatém hřišti bylo provedeno zazimování závlahového systému, na umělé trávě dokončovací práce položení zámkové dlažby (80 m²), dokončení obrubníku (44 m) a postavení 3 m vysoké a 124 m dlouhé ochranné sítě. Tyto práce byly předpokladem, aby hřiště s UMT 4. Generace mohlo být řádně protokolárně zkolaudováno. Prosincové jednání obecního zastupitelstva v Sibřině by mělo posoudit a rozhodnout o příspěvku obce na sportovní činnost fotbalového klubu. Výbor oddílu bude současně od Středočeského kraje žádat grant na dostavbu rozestavěných nových kabin. Sportovní veřejnost v Sibřině může ještě před Vánocemi obdržet nový pěkný nástěnný kalendář se všemi hráči na příští rok František Chumlen Bližší informace u Mgr. Michaely Dvořákové na tel I N Z E R Á T A N E B K D O N I C N E D Ě L Á, N I C N E Z K A Z Í Přeji dobrý a ničím nerušený den! Vážení a milí občané místní i přespolní, mladí i staří aktivní i neaktivní, slušní i neslušní - tedy všichni! Můj článek, ač nechtěně, pravděpodobně bude postrádat optimismus, neb právě za s sebou všichni členové nejen našeho sdružení mají perný měsíc, vlastně měsíce (vždyť už je konec roku!!), kdy pro Vás připravujeme nejrůznější akce, aktivity, setkání. Příznávám, že s každou akcí nám všem, kteří víme, co to dá za práci vše vymyslet, zorganizovat, postavit, rozebrat, uklidit, nakoupit, inzerovat a spousta dalších drobných činností, dochází síly, a to jak fyzické, tak psychické. Vždy se však zvedneme, vždyť to má přece cenu, věříme v aktivní občanskou společnost a v aktivitu všech lidí, jejich vzájemnou sounáležitost... A proto píši (doufám za všechny své spoluorganizátory) tento INZERÁT, který bude mít mnoho rozličných položek: HLEDÁ SE MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL Hledáme nejlépe tatínky nebo dědečky, kteří by jednou za rok pomohli a vzali na sebe roli Mikuláše, nebo čerta. Maminky, anděl by se nám též hodil! HLÉDÁME STĚHOVÁKY Naše akce, jak víte, jsou rozličného charakteru, někdy venku, jindy uvnitř, jindy na hřišti. Vždy je potřeba něco přivést, přenést, smontovat apod. Nejlépe se hlaste vždy týden nebo alespoň den či 2 hodiny před akcí podle okolností. Je zvláštní, že se muži dokážou dívat s rukama v kapsách, jak dívenky (tím myslím naše děti) tahají stoly z auta do schodů. HLEDÁME LIDIČKY, CO POMOHOU SE ZÁBAVOU PŘI MASOPUSTU Tj. všechny, kterým nevadí ze sebe udělat kašpary pro pobavení ostatních, masek máme dosti, scénaře k akcím jsou tak trochu připravené v předstihu. HLEDÁME RUCE, NOHY, HLAVY I AUTO- MOBILY, KTERÉ PODLE DRUHU AKCE VY- RAZÍ NA NÁKUP

12 Zebrin Strana 12 Nakoupí, přivezou, nakrájí, rozvezou, připraví apod. HLEDÁME ŠIKOVNÉ HOSPODYŇKY, kterým nebude zatěžko napéci (nejlépe ze svých surovin) koláče, záviny, dorty a všelijaké jiné rostodivné dobroty pro potěšení a žaludky všech zúčastněných. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří pomohou na stanovištích při akcích, připraví pomůcky a rekvizity pro zdar akce apod. Opět je dobré hlásit se včas před akcí. HLEDÁME TŘI KRÁLE Tedy vlastně alespoň 12 králů - dětí a 4 dospělé dobrovolníky jako doprovod každé skupinky tři skupinky pro Sibřinu, jednu pro Stupice. Odměnou bude v tomto případě koleda, kterou si tři králové vyzpívají na své obchůzce. P. S.: Ve skupince může být králů více, bude-li velký zájem. O K É N K O S I B Ř I N S K Ý C H H A S I Č Ů ( Z P R Á V A O Č I N N O S T I ) 1. Od října 2009 funguje oddíl Mladý hasič v Mateřské škole Sibřina. Přihlášeno je celkem dvanáct dětí, scházíme se každý čtvrtek. Náplní kroužku je preventivně výchovná činnost a pěstování fyzické zdatnosti s dětmi trávíme čas povídáním o tom, jak předcházet různým nebezpečím ohrožujícím náš život, nebo cvičením baví je různé překážkové dráhy a pohybové hry. PTÁTE SE: CO ZA TO? Odpovídám: Schůdek do nebe a pocit z dobrého skutku... a ještě trochu vesnického sarkazmu v podobě pomluv za zády, křivých pohledů... však všichni víte... žijeme přeci na vsi NA ZÁVĚR: Děkuji všem sosákovským i nesosákovským dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, často tiše a anonymně přiloží ruku k dílu stěhují, pečou, vyrábí kostýmy, poskytnou materiální zázemí... Bez nich by naše akce nemohly proběhnout. Takže přece jen končím trochu optimisticky. A doufám, že ten optimismus bude vzrůstat. Nebojte se, nestyďte se, nedejte se odradit. Účast na akcích je nakonec velká, Vaše pomoc sklidí své plody. Pomozte, rozšiřte naše řádečky! Budeme se na Vás těšit! Michi Vítková 2. Podali jsme dvě žádosti na OÚ Sibřina žádáme v nich prostory pro scházení a práci našeho sboru, zvážení možnosti pořízení automobilu pro jednotku. Za Sbor dobrovolných hasičů obce Sibřina Antonín Pacholík U P O Z O R N Ě N Í Připomínáme majitelům a provozovatelům rodinných domků, aby nezanedbali vyčištění komínů. Nevymetený komín bývá jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů. Za Sbor dobrovolných hasičů Antonín Pacholík A N D Ě L S K Á P O Š TA Popis k fotografiím: 1.Příprava na cestu výroba lampionů 2.Lampionový průvod 3.Andělská pošta 4.Vhození dopisu do andělské poštovní schránky 5.Andělští úředníci 6.Zde je přijetí o potvrzení zásilky 7.Hojná účast 8.Strom chvíli svítil

13 Strana 13 Aktualit y, zajímavosti Číslo 15, rok 2009 Soukromá mateřská škola Jitřenka zahájila provoz v obci Vyžlovka - školka zdravého životního stylu - všestranný rozvoj dětí, rodinná atmosféra - individuální přístup ke každému dítěti - angličtina, tenis, plavání, pohybová příprava - výtvarná a hudební nauka, zimní sporty Provoz školky: PO - PÁ od 6.30 do hod Základní cena: 420,-/den (úplný ceník na www stránkách) Stravné: 80,- Kč/1 den (3 jídla, pitný režim) Registrační poplatek: 2.000,- Kč při zápisu Hodinové hlídání dětí 130,- Kč/hod vč. stravy *****Přijďte se podívat***** Kontakt: tel.: Těšíme se na Vás a Vaše děti, kolektiv školky Při předložení tohoto inzerátu sleva 10 % na školné při přihlášení do konce roku 2009 S TŘÍBŘINY R O Z H O V O R Milí čtenáři, ráda bych Vás seznámila s paní Bohuslavou Kolářovou, která je sibřinskou rodačkou a provozuje zde masáže a pedikúru. Jsem také jejím klientem. Mohu Vám ji vřele doporučit, masíruje skvěle. Odkdy Váš salon funguje? A kolik máte v tuto chvíli zhruba zákazníků? Od roku Zhruba 120 stálých klientů a pořád mi přibývají další klienti. Lidé jezdí z celého okolí. Z Uhříněvsi, Říčan, Újezdu nad Lesy, Jesenice a blízkých vesnic. Kolik stihnete za den obstarat klientů? Bolí Vás večer ruce? Ruce mne nebolí, spíš nohy. Za den jsem schopna obsloužit maximálně 8 klientů. Co jste dělala předtím, myslím před otevřením salonu? Pracovala jsem jako analytik IT v jedné nejmenované bance. Vlastně jsem dělala analýzy a programy pro elektronické bankovnictví. Cesta od IT, počítačů, k masážím není trochu dlouhá? Vadilo mi dojíždění, to ale není ten pravý důvod. V roce 2005 jsem měla problémy s krční páteří. Ležela jsem týden v nemocnici na kapačkách a pak absolvovala sérii rehabilitací. Díky tomu jsem zjistila, že rehabilitace je příjemná a hlavně že pomáhá. A začala jsem se o danou problematiku zajímat, zvládla jsem několik kurzů, a tím pádem jsem došla až sem. Jaké služby klientům nabízíte? Mokrou pedikúru, depilaci, manikúru a různé druhy masáží. Např. klasická, čínská, baňkování, lymfatická, reiki a další. Můžete našim čtenářům přiblížit, co je to reiki? Je to bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest. Reiki posiluje a léčí tělo a uvádí do rovnováhy tělesné energie. Co byste doporučila klientům před masáží a po masáži, aby měla ten správný účinek? Zaprvé, musí být člověk zcela zdravý. Zadruhé, neměl by být příliš najedený. Po masáži se vyhnout tělesné námaze, necvičit, neuklízet a tak podobně. Umí vůbec lidé v dnešní době relaxovat? To nedokážu posoudit. Ten, kdo chce relaxovat, navštěvuje např. můj salon. Pro jiné lidi třeba relaxace není taková priorita. Když na někoho saháte, poznáte na jeho fyzickém stavu i ten duševní, zda je např. ve stresu atd.? To poznám okamžitě, už na postoji člověka se dá poznat jeho psychický stav. Při masáži cítím, že má mnohem víc zatuhlé svalstvo, hlavně šíjové svaly. Jestliže je klient unaven psychicky, uvolní se třeba až při další masáži. Máte v úmyslu do budoucna třeba další rozšíření salonu nebo služeb? Co se týká náplně masáží, plánuji ještě kurz masáže těhotných. Jinak je moje nabídka už velmi široká. A mohu libovolně kombinovat dle přání zákazníka. Co ráda děláte ve svém volném čase? Moc volného času nemám. Jen v sobotu a v neděli. Veškerý čas věnuji vnoučatům a zahradě. Věříte, že existuje něco mezi nebem a zemí? No určitě. To vlastně dokládá i reiki, které dělám. Sledujete dění v obci? Já se hodně dozvím od klientů při masážích a pedikúře. Zdrojů mám dost. Jak dlouho vlastně bydlíte v Sibřině? Od narození. Vychodila jsem tu základní školu, pětiletku. Od šesté do deváté jsem chodila do Újezdu. Střední ekonomku jsem absolvovala v Praze. Tam jsem se také vdala. Do Sibřiny jsem se vrátila v roce Mockrát děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených klientů! Markéta Klapková

14 Strana 14 Číslo 15, rok 2009 Přinášíme Vám ukázku z poezie Brigity Brathové, která se brzy přistěhuje do Stupic a poslala do naší redakce pár svých básní. Snad Vám tímto zpříjemníme předvánoční čas, který je tradičně s poezií spjatý. Brigitě Brathové pak děkujeme za příspěvky, těšíme se na další a přejeme hodně chvil ve společnosti múz. Za redakci Pavla Veškrnová C H V I L K A PO E Z I E - B R I G I TA BRATH O V Á RANEC VLOČEK VYKOUKLA VLOČKA Z OBLAK,CHCE VEN. TIŠE SI PADÁ A SNÍ SVŮJ SEN. TANČÍ A TANČÍ, SVĚT SE JÍ TOČÍ, NEVÍ, KDE MALÁ VLOČIČKA SKONČÍ. TANEC TÉ VLOČKY KRÁTKÝ JE PŘEC, JE TO JEN ZIMNÍ KRATIČKÁ VĚC. PŘEDSUDEK KDYŽ VÍTR FOUKÁ, NIKDO NETUŠÍ, JAK SE MI VKRÁDÁ STESK NA DUŠI. POD KŮŽI SE VKRÁDÁ CHLAD, STUDÍ, JAK VELKÝ HAD. EJHLE, NÁMITKA! HAD NESTUDÍ, JSOU TO JEN PŘED- SUDKY. PŘEDSUDKY, JAK FOUKAJÍCÍ VÍTR, CHLAD. MOŽNÁ TO BUDE K NĚČEMU, SNAD. VÍTR MÉ SLZY OSUŠÍ, POKUD NE, TAK AŤ! STEJNĚ NIKDO NIC NETUŠÍ O HADU, VĚTRU A MÉ DUŠI. PRÁZDNOTA. PRÁZDNOTA JE ČERNÁ DÍRA, PRÁZDNOTA JE SAMOTA. PRÁZDNOTA JE ČERNÝ HAVRAN, CO VŽDY KŘIČÍ DO TICHA. PRÁZDNOTA JE PRÁZDNÝ POHÁR, CO SE OBČAS ROZBÍJÍ, NEJDE SLEPIT - HOŘCE CHUTNÁ, KDYŽ SE Z NĚHO UPÍJÍ. PRÁZDNOTA JE TĚŽKÁ TÍHA, CO SE V DUŠI USÍDLÍ. JENOM ÚSMĚV NA RTECH SLAD- KÝCH, JENOM TEN JI ROZPTÝLÍ. TANČÍ VLOČKY VEDLE SEBE AŽ PŘIKRYJOU CELÉ NEBE. JEDNA VLOČKA, DRUHÁ VLOČKA, ZAVÍRÁM SVÁ HNĚDÁ OČKA. TANČÍ VLOČKY TEN SVŮJ TANEC, NA ZEM DOPADNE JICH RANEC. RANEC, TO JE PŘECE SNÍH, POJEDEME NA SANÍCH. A TA VLOČKA, TA SE DOČKÁ, DO RANCE SE PŘIDALA. JE TEĎ V RANCI, JE V TOM TANCI, NA JAŘE VŠAK ROZTÁLA. VZPOMÍNKA KDYŽ ČERNÉ SLUNCE ZALEJE TVOU DUŠI A KOLEM NIKDO NIC NETUŠÍ, TY OTEVŘEŠ A ZAVŘEŠ MALÝ SVĚT, V NĚM NIC A NIKDY NELZE VZÍTI ZPĚT. VŠAK ROZPLYNOU SE ČERNÉ CHMURY, TO ZLATÉ SLUNCE SVÍTIT BUDE ZAS, AŽ VZPOMÍNKA, TA CO TĚ DNESKA TRÁPÍ, ROZPLYNE SE V NEJVZÁCNĚJŠÍ SAD. TY VZPOMENEŠ NA DOBRÉ ZLATÉ ČASY, KDY ČESALI TVÉ KRÁSNÉ DLOUHÉ VLASY, KDY ČETLI POHÁDKY NA DOBROU NOC. TY OTEVŘEŠ A ZAVŘEŠ MALÝ SVĚT, V NĚM NIC A NIKDY NELZE VZÍTI ZPĚT, V NĚM BUDEŠ NAVŽDY ŠŤASTNÁ. LÁSKA JE, KDYŽ KDYŽ MOTÝL NĚŽNĚ SEDÁ NA KVĚT A SAJE SLADKÝ NEKTAR, KDYŽ VLAHÝ VÍTR FOUKAJE NĚŽNĚ LASKÁ LIS- TÍ BŘÍZY, KDYŽ MRAKY PLUJÍ LÍNĚ OBLOHOU, KDYŽ KAPKY DEŠTĚ PADAJÍ SI TIŠE NA ZEM, KDYŽ NĚŽNÝ HLAS TI ŠEPTÁ, MÁM TĚ RÁD. TAK TO JE LÁSKA. ŽIVOT JE DIVADLO (na shakespearovské téma) ŽIVOT JE JAKO DIVADLO A KAŽDÝ MÁ V NĚM SVOJI ROLI. NĚKDO SE HEZKY USMÍVÁ, NĚKDO JAK KAŠPÁREK SE CULÍ. POKUD SE HRAJE KOMEDIE, KAŽDÝ TI TLESKÁ, RÁD SE SMĚJE. NAD TRAGEDIÍ SKLOPÍ HLAVU TIŠE I KAŠPÁREK, CO V KOUTĚ PIKLE KUJE. ŽIVOT JE JAKO DIVADLO A KAŽDÝ MÁ V NĚM SVOJI ROLI. NEVYBRAL SI JEJ NIKDO SÁM, OSUD JEJ PRO NĚJ UCHYSTAL! NĚKDO JE HRAVÝ, JAKO ŽIVOT SÁM PŘI JEHO SAMÉM NAROZENÍ. NĚKDO NA MÁRÁCH TIŠE ODCHÁZÍ A V TICHU PADÁ V ZAPOMĚNÍ. ŽIVOT - JE JAKO DIVADLO...

15 Strana 15 Číslo 15, rok 2009 IN Z E R CE Instalatérství I N S T A L A T É R - S T V Í P R O C H Á Z K A V A Š E S T A R O S T I S V O D O U A T O P E - N Í M S V Ě Ř T E N Á M! V Ý Z V A Vážení rodiče, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové! Dovoluji si Vám nabídnout možnost zveřejnit informaci o narození Vašeho miminka. Pokud budete chtít oznámit narození Vašeho potomka i s otištěním fotografie, máte možnost. Obracejte N A R O D I L I S E... se na ní úřad v Sibřině nebo přímo na mě. Přivítáme tak nové spoluobčánky společně. Tuto výzvu zveřejňuji na přání čtenářů. Pavla Veškrnová S L U Ž B Y : INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: rekonstrukce veškerých vodovodních a kanalizačních rozvodů, koupelen, bytového jádra výměny el. ohřívačů vody dodávka a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu odborné zapojení myček, praček, kuchyní výměny a opravy vodovodních baterií vnitřní rozvody vody a kanalizace venkovní přípojky vody a kanalizace plyn - včetně revizní zprávy TOPENÁŘSKÉ PRÁCE: montáž rozvodů ústředního vytápění a otopných těles montáž podlahové vytápění montáž a dodání plynových kotlů, elektrických kotlů a kotlů na tuhá paliva * Eliška Šádová * Michal Švára * Adriana Karásková * Anastázie Slámová Rodičům gratulujeme a přejeme jejich dětem hodně lásky a zdraví. Michal Švára, váha a míra při narození 3,44 kg, 50 cm, Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, ve 21:27 K O N T A K T JINDŘÍCH PROCHÁZKA Vodoinstalatérství, topenářství Z kopečka Sibřina Telefon: , IČ: DIČ: CZ ZAVOLEJTE, POMŮŽEME VÁM! topení - kotle - vodovody - plynovody - odpady - vany - r u č n í p u m p y čerpadla - vodoměry - sprchy - umyvadla - toalety - ohřívače vody

16 St r an a 1 6 VÝZNAMNÁ JUBILEA * , Iva Řeháková * , Zdeněk Musil * , Václav Vosátka Jubilantům gratulujeme a k jejich životnímu jubileu přejeme vše nejlepší. ROZLOUČENÍ Marie Domkářová, 79 let listopad 2009 Anna Krejčová, 86 let listopad 2009 Marie Králová, 82 let listopad 2009 Upřímnou soustrast KLUB SENIORŮ Dne proběhlo na OÚ v Sibřině vánoční setkání seniorů. Program byl do poslední chvíle záhadou, protože den předtím vyhlásili v MŠ chřipkové prázdniny. Nakonec se sešla skupinka zdravých dětí a ty společně se svými učitelkami zazpívaly vánoční koledy pro dobrou pohodu. Přivítali jsme také paní doktorku Ročňovou, která v Sibřině otvírá v novém roce svou ordinaci a přišla se nám představit.společné chvíle nám zpříjemnil také pan Jaroslav Klouček z Újezda n. L. hrou na harmoniku. Všem zúčastněným děkujeme. Hanka Kloučková Z E B R I N, si b ř i n sk os t u p i ck ý z p r a v o daj Vydavatel: Sibřina, Sibřina 15, IČ: Registrační zn. MK ČR E Tel: Mob: Redakce: Pavla Veškrnová - šéfredaktor, Zdeňka Kubánková, Michaela Vítková, Petr Vítek Vaše příspěvky směřujte sem: Chceme, aby se nám všem zde dobře žilo Zebrin Č ís l o 15, r o k M E DAI L ON Dnes, kdy píšu tento text, by se paní MARIE DOMKÁŘOVÁ dožila 80 let. K narozeninám jsme v Zebrinu gratulovali, ale chtěli jsme popřát lépe, osobně. A hlavně se s paní Domkářovou, stupickou rodačkou a ženou s bystrým úsudkem a přehledem o dění v místě i ve světě, popovídat. Paní Marie Domkářová se narodila do katolické rodiny Anně a Antonínovi Bejšovcovým. Celý život prožila ve Stupicích na návsi ve statku č. 12. nou školu vychodila v Kolodějích v letech , měšťanku v Běchovicích Pak absolvovala Odbornou školu pro ženská povolání v Praze v letech Vím z jejího vyprávění, že moc ráda chodila s rodinou a vrstevníky na poutě a posvícení přes Královice do Uhříněvsi po starých polních cestách, z kterých nám už mnoho nezbylo. Moc ráda četla. Scházívaly jsme se spolu pravidelně v pojízdné knihovně - autobusu, který je součástí knihovny v Brandýse nad Labem. Když byla tato služba ukončena, půjčovala zájemcům knížky z vlastní knihovny. Měla také ráda divadlo. Jak už bylo řečeno, žena s přehledem. V roce 1949 se provdala za Ing. Karla Domkáře. V letech 1951 a 1952 se jim narodily děti Karel a Marie. Domkářovi společně žili i pracovně nejdřív ve Šlechtitelské stanici Stupice, kde jsem je osobně poznala, později přešli do Státního semenářského podniku v Běchovicích, Dolních Počernicích, kde zůstali až do důchodu. Naposledy jsem s paní Domkářovou hovořila o drogerii v Úvalech. Bylo to na sklonku léta, měla na sobě modré šaty, klobouk na hlavě. Moc jí to slušelo. Radila jsem jí, kde najde OPTIKU s nejlepším přístupem k lidem, ale hlavně bezbariémarie Domkářová rovým přístupem. Ortopedické potíže byly patrné už pár let. O hlavní příčině únavy jsem ještě nevěděla. Pak pár pozdravů a zamávání na návsi, začal nový školní rok a pak už bylo na návštěvu pozdě. Tak nashledanou, paní Domkářová. Zdeňka Kubánková

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012 OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více