ZEBRIN VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE. ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 15, rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEBRIN VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE. ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 15, rok 2009 14. 12."

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 15, rok zdarma ÚVO D N Í K Milí čtenáři, setkáváme se opět v době adventní, v době, která měla vždy zvláštní význam. Lidé během ní vstupovali do těžkého ročního období, jež odhalilo kvalitu předchozích částí roku, tedy to, jak se člověku dařilo zabezpečit svou existenci, přežití. Příroda se uložila k spánku a své dary hodlá vydat zase až příští rok. V době adventní zbýval čas na zamyšlení o světě, o přírodě, o životě, o člověku. Také o tom, že je člověk součástí něčeho většího součástí společenství, krajiny, přírody, světa, řádu. Něco ovlivnit může, něco je nezvratné. Advent svým charakterem byl časem meditací, rozjímání, vyprávění, setkávání a skrytého očekávání. Tma vytěsnila světlo, ale naštěstí ne napořád. Brzy přijde den, kdy se obrátí karty a naděje zas bude vzrůstat. Podmínky, v nichž lidé před vymoženostmi moderní doby žili, nebyly růžové, mnohé věci, s nimiž se museli potýkat, jsou pro nás těžko představitelné. Přesto nám tu zanechali podivuhodné kulturní dědictví objevujeme zvyky a tradice, slovesné památky a myšlenky v nich skryté, prozrazují nám jejich pohled na svět a na sebe samé. Advent zůstává, přesto je leccos jiné. Roční rytmus naší planety je nezměněn, pohybuje se stále ve svých kruzích, jen ty naše kruhy jsou jiné. Nevím, zda větší, či menší, rozhodně pohyb v nich je hektičtější. I během adventu. Místo doby zklidnění a zamyšlení je to doba shánění a Pokračování na straně 2 VÁN O CE NA BÍ L É M P O H L A Z E N Í Vánoce už jsou tady. Budou bílé? Dnes, když píšu tyto řádky slýchám od meteorologů, že ne. Možná, až budete tyto řádky číst vy, se počasí rozhodne jinak. Letošní rok už nám naše milé počasí připravilo tolik překvapení, že opravdu nelze nic předvídat. Počasí dospělo do věku, kdy nás překvapuje svými vrtochy. I já sám si občas připadám, že jsem dospěl do věku, kdy mohu překvapovat své okolí různými vrtochy, ale snažím se krotit. Dnešní doba je naplněná očekáváním změn. Každý čeká, že se něco už musí změnit v naší politice, že se musí změnit ekonomika zasažená krizí, že se musí změnit přístup k výstavbě v prstenci okolo Prahy, že by se měl změnit občanský zákoník, že se musí změnit důchodový systém a mohl bych pokračovat. Mění se ale pouze naše počasí. Bohužel. Na druhou stranu některé věci jsou neměnné. Přátelství, láska, solidarita k bližnímu, čestnost a otevřenost, statečnost. Úplně mne brní ruka, Na úvod krátká rekapitulace Dne proběhlo setkání s občany a zastupiteli developerské společnosti, která připravuje výstavbu v lokalitě nacházející se po pravé straně silnice od naší zástavby směrem ke Slušticím. Této schůzce předcházela prezentace společnosti pro zastupitele obce. Na ní navázala schůzka s občany, ze které vyšlo oficiální stanovisko s podmínkami obce k dané výstavbě. Toto stanovisko bylo zaslané developerské společnosti. Všechny tyto aktivity probíhaly v průběhu jara a léta letošního roku a veřejnost byla informována mimo jiné i na webových stránkách obce. Přes prázdniny společnost Quinlan Private Golub zapracovala připomínky a vytvořila návrh dohody s obcí. Tato dohoda byla projednávána na setkání vznesla doplňující připomínky a finální dohoda byla schválena na veřejném zasedání dne Jak k tomu došlo a lze tomu zabránit? Celou dobu projednávání nás napadala otázka. Lze zabránit výstavbě v Květnici, která výrazně ovlivní život i v naší obci? Odpověď zní: Zasněžený park firmy SELGEN, a.s. ve Stupicích když tato slova píšu. Má cynická podstata se brání tato slova vůbec vyslovovat. Ale o to víc vám přeji, abyste našli odvahu vystoupit ze svých ulit a jít za podstatou našeho bytí, abychom se tak nakonec všichni doopravdy setkali a dokázali odlišit co je podstatné a šli za tím. Já se o to budu také snažit. Uvidíme, třeba se pak mohou změnit i věci, které chceme. Vánoční pohlazení pak nemusí být nutně pouze bílé. Petr Vítek VÝ STAV BA ZAHR A DY KVĚTNICE Dnes už nelze. Investor zakoupil pozemek určený k výstavbě změnou územního plánu obce Květnice z roku 2005 a v tuto chvíli připravuje výstavbu, aby mohl zhodnotit svou investici. Investor nepředpokládal, netušil nebo nechtěl vědět, že pro jeho záměr doposud není připravena infrastruktura, není vyřešena doprava ani silnice. Zmíněné nedostatky měly být řešeny již v okamžiku, kdy obec Květnice měnila svůj územní plán. To byl jediný a správný okamžik, kdy zástupci obce Květnice, ale i Sibřiny měli podávat podněty a určovat podmínky výstavby. Vše probíhalo v období od roku 1998 do roku A jak se dnes ukazuje, bylo vše silně zanedbáno a podceněno. Jak se k tomu postavit dnes? Dohodnout se na podmínkách, za kterých obec bude souhlasit s výstavbou, výměnou za investice do naší obce. Ano je to čistý pragmatismus a politika kompromisu, ale volba varianty boje by vedla k průtahům, ale ne k zabránění výstavby. Zabránit zmiňované výstavbě může pouze obec Květnice! Pokračování na str. 3

2 Strana 2 Číslo 15, rok 2009 nervozity. Ať chceme nebo ne, promlouvá i k nám v našich moderní dobou zhýčkaných životech něco, co si nechceme moc připouštět řád tohoto světa. Že když se jednou někdo narodí, pak taky zemře. Že když někomu ublížíme, nepřitíží se jen jemu, ale i nám. Že když stále jen bereme, jednoho dne nebude už co brát. Že když budeme stále pospíchat a chtít toho stihnout co nejvíce, nebude jednou kam spěchat a na co se těšit. Přeji Vám, abyste si dokázali najít čas na zamyšlení a na zklidnění. Není to ani luxus, ani projev lenosti, ani zbytečnost. Pomáhá to nacházet smysl ten můžeme mít každý jiný, ale výsledek je přínosný pro všechny. Člověk, který nalezl smysl svého života, smysl práce nebo smysl svátků je šťastnější a spokojenější. A spokojený člověk je požehnáním pro ostatní. Přeji Vám smysluplný advent a Vánoce! Pavla Veškrnová MA T E Ř S K Á Š K O L K A P O D Z I M N Í M Ě S Í C E V E Š K O L C E Venku je ošklivo, prší a začíná být pěkná zima Ve školce nám to ale nijak nevadí a náladu nekazí Toto počasí nás přímo vybízí ke konání různých školkových akcí, k organizování divadélek a další zábavy pro děti. Po tradiční poslední letní akci plážovém dni, jsme se přeorientovali na akce, které se konají uvnitř a u kterých nám nemusí záležet na počasí. Připravili jsme pro děti několik divadélek, měli jsme jablíčkový i ježčí den, koncem října jsme oslavili svátek Halloween, během kterého si děti vyzkoušely stezku odvahy s opravdovým děsivým strašidlem. Proti podzimnímu sychravému počasí a proti nachlazení bojujeme pravidelnými návštěvami solné jeskyně. Bohužel kapacita jeskyně neumožňuje vzít s sebou všechny děti, ale máme domluvenou účast po dobu celého školního roku, takže se na všechny zájemce ze školky postupně dostane. Posledním listopadovým zážitkem byl výlet do opravdového pekla vyjeli jsme s dětmi do dolu Marie v Příbrami, kde na ně čekala stezka dolem až k pekelné bráně a pak pro ty děti, které si A tak řádí děti v solné jeskyni... v pekle nenechali, ještě cesta do nebe, kde děti dostaly nadílku a zpívaly koledy přímo svatému Petrovi. V současné době se spolu s dětmi těšíme na Ježíška a užíváme si adventní čas Za celý kolektiv mateřské školky Vám všem přeji krásný zbytek letošního roku, pohodové Vánoce a šťastný nový rok Zuzana Svobodová V Á N O Č N Í T R H Y A B E S Í D K A M A T E Ř S K É Š K O L K Y V neděli jsme se s dětmi (tedy s těmi, které den předem neodnesl čert) sešli ve školce a na tradičních vánočních trzích, organizovaných obcí Sibřina a sdružením SOSák, předvedli naše podání živého Betlému spojené s recitací vánočních básniček a se zpěvem koled. Děti se moc snažily, nacvičovali jsme již od poloviny listopadu a myslím a doufám, že se besídka dětem opravdu povedla. V našem živém Betlému se letos objevil i opravdový živý Ježíšek, a to díky novému nedávno narozenému miminku zaměstnankyně školky, kterému tímto děkuji za hlavní (byť němou) roli. Na vánočních trzích jsme prodávali výrobky, které děti vytvořily během dopoledních aktivit ve školce, utržili jsme necelý jeden tisíc korun a všem kupujícím moc děkujeme. Také bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří vybavili děti krásnými kostýmy pasujícími k jejich roli, což velmi pomohlo celému dojmu z besídky. Doufám, že Vy, kteří jste se trhů zúčastnili, jste si společně s námi krásně užili druhou adventní neděli. Zuzana Svobodová

3 Zebrin Strana Popis k fotografiím: 1. Trhy v mateřské škole 2. Stánek mateřské školky 3. Chvíle před vystoupením 4. Zahájení besídky 5. Hojná účast rodičů 6. Napadlo nám i trochu sněhu 7. Kampak jdete, milá paní Nesu rybu. Copak za ni? 9. Stojí vrba košatá já tě budu kolébati A ty, Janku, na píšťalku 12. Klanění pastýřů 13. My tři králové jdeme k vám 14. Zakončení 15. Živé jesličky 15. V Ý S T A V B A Z A H R A D Y K V Ě T N I C E P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1 Co se dohodlo? Součástí naší dohody s investorem záměru Zahrady Květnice, je úprava dopravní situace v naší obci vedoucí k omezení dopravy centrem obce, příspěvek na kanalizaci, vybudování části kanalizace v naší obci, oprava komunikace Ke Květnici, zpřístupnění pozemků našich občanů ze strany od Květnice, zabránění výjezdu ze zástavby do ulice U Hrušky apod. Co nás čeká? Milí občané, připravte se na to, že pozemky okolo silnice na Sluštice budou zastavěny. Připravte se na to, že v Květnici bude bydlet okolo obyvatel. Tedy třikrát více než dnes. Přinese to zvýšení dopravy. My se budeme i nadále snažit omezit dopravní zátěž v naší obci. Naším cílem je tlačit na obec Květnici a patřičné orgány státní správy a krajské samosprávy, aby byla vybudována výpadovka z Květnice severním směrem k naší benzínové stanici. Další zlepšení situace si slibujeme od vybudování obchvatu Běchovic a Újezdu nad Lesy a dobudování silničního okruhu okolo Prahy, který by měl vést od Říčan přes Královice a Dubeč do Běchovic. Tyto stavby ovšem neočekáváme v nejbližší době. Víme, že tato situace výrazně ovlivňuje naši obec, ale naše obec již v tuto chvíli nemá přímý mandát tyto věci řešit, protože se nacházejí na katastrech jiných obcí nebo jsou v zodpovědnosti kraje či státu. Komentář na závěr Rád bych se zeptal: Kde byli zodpovědní lidé, když se zastavěla rodinnými domy silnice, která měla vést za naším hřištěm a měla odklonit dopravu od Sluštic směrem k naší škole? Proč tam dnes stojí domy, když v územním plánu Květnice byla namalována silnice? Proč obec Květnice při tvorbě svého územního plánu a následných jeho změnách neřešila otázku dopravy, vodovodu, kanalizace, občanské vybavenosti? Proč tenkrát nikdo nic nepřipomínkoval? Když jsem slýchával během našeho boje v kauze lidové domky, že stejně se tady časem všechno zastaví domy, polévalo mne horko. Byl to čirý alibismus. měla tenkrát, stejně jako dnes, v rukou nástroje jak výstavbu uřídit, tím nástrojem je právě územní plánování! Výsledky tehdejších rozhodnutí vidíme dnes a denně. Doufám, že žádná další chybná rozhodnutí v těchto záležitostech nepadnou. Jde o zodpovědnost nás všech. Závěrem musím konstatovat, že ani já jsem v letech jako občan Sibřiny nic netušil. Tušili jiní? Petr Vítek

4 Strana 4 Číslo 15, rok 2009 P O D Ě K O V Á N Í Vážený pane Luhane, prostřednictvím občasníku Zebrin Vám ještě jednou děkuji za zajištění a sponzorování dopravy výletu pro seniory obce Sibřiny a Stupic. Dík patří i panu Matouškovi, který navzdory nevlídnému počasí bezpečně dopravil všechny účastníky zpět do svých domovů. Šťastné a úspěšné dny v čase adventním přeje za seniory a zastupitele obce Hana Kloučková Z Á P I S D O P R V N Í C H T Ř Í D P R O Š K O L N Í R O K / Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se doba zápisu do prvních tříd a Vy asi řešíte, kam to Vaše dítko umístíte. Možná už máte jasno, možná jste si řekli, že to prostě nějak dopadne. Zde Vám nabízím jako inspiraci informace, které se mi podařilo zjistit z webových stránek i od samotných pověřených osob zde uvedených základních škol. Záměrně jsem volila pouze ty školy, které jsou v dosahu sibřinských a stupických dětí, ačkoli dojíždění může v některých případech být problémovější. Na moje otázky mi všichni dotázaní odpovídali velmi ochotně a byla cítit snaha řešit problém, který stále narůstá zvyšující se počet dětí v mateřských školách se již projevil i ve školách základních. Přeji Vám a Vašemu budoucímu prvňáčkovi hodně štěstí v tomto důležitém okamžiku. 1.Základní škola Škvorec Tyršova 130, Škvorec, tel , Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 40 kapacita: 200 žáků Počet dětí v první třídě 2009/2010: 25 Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: a , 14:00 17:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: bez omezení podle zájmu ZŠ Škvorec nabízí pro předškoláky program ŠKOLA PŘED ŠKOLOU (viz webové stránky školy). Ráda bych tímto poděkovala zastupitelce Haničce Kloučkové za cenné rady a organizaci při výsadbě stromů v ulici V Kukli. Díky. Mgr. Markéta Klapková 2.Základní škola Úvaly nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel kapacita: 680 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 90 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 85 (4 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , náhradní Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 90 (3 paralelní třídy po 30) 3.Základní škola Koloděje Lupenická 20/6, Praha Koloděje, tel kapacita: 110 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 28 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 27 Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 15:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 20 V MŠ je 16 místních předškoláků, k nim přibudou dvě děti s odkladem z tohoto školního roku, zbývají tedy dvě volná místa. Děkuji paní Aničce Kašpárkové a panu Zdeňku Špringarovi za fotografie z vánoční besídky v Mateřské škole Sibřina. Pavla Veškrnová Děkujeme truhlářské dílně pana Krále za nové lavičky na kolotoč na dětském hřišti ve Stupicích. OÚ Sibřina 4.Základní škola Masarykova Praha 9 Polesná 1690, Praha Újezd n. Lesy, tel kapacita: 711 žáků 511 zspolesna.webskoly.cz Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: Počet dětí v první třídě 2009/2010: Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 21. a , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: Zápis proběhne v budově 1. stupně (v parku), bližší informace paní Vacková a webové stránky.

5 Zebrin Strana 5 5.Základní škola Klánovice PO Z V Á NK Y Slavětínská 200, Praha Klánovice, tel kapacita: 480 žáků Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 97 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 57 (2 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: 54 (2 paralelní třídy po 27 dětech) Zápis proběhne v hlavní budově. Kriteria pro přijetí naleznete na webových stránkách. 6.Základní škola Praha 10 - Dubeč Starodubečká 413/14, Praha Dubeč, tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: asi 50 kapacita: 255 žáků Počet dětí v první třídě 2009/2010: 38 (2 paralelní třídy ) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 2. a , 14:00 16:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: 1 třída (bez konkrétního údaje), možná 2 7.Základní škola Běchovice Mýtní 73, Praha Běchovice, tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 37 Počet dětí v první třídě 2009/2010: 22 kapacita: 220 žáků Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: , 15:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max Základní škola Praha Uhříněves nám. Bratří Jandusů, Praha Uhř., tel Počet dětí u zápisu do první třídy 2009/2010: 52 Počet dětí v první třídě 2009/2010: kapacita: 500 žáků 34 (2 paralelní třídy) Termín zápisu pro školní rok 2010/2011: 21. a , 14:00 18:00 Předpokládaný počet dětí v první třídě 2010/2011: max. 50 dětí (2 paralel. třídy) Informace o zápisu pro rodiče včetně přehledu dokumentů nutných k zápisu (ke stažení) na webových stránkách. Pavla Veškrnová Základní škola Úvaly okr. Praha východ nám. Arnošta z Pardubic Úvaly tel , web: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Základní školy Úvaly PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SE KONÁ 22. LEDNA 2009 OD 12:00 HODIN K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, platný občanský průkaz. Děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou pozvány na určitou hodinu. V případě onemocnění dítěte je možné využít náhradní termín zápisu 12. února 2010 od hodin. Bližší info na webu školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC, TYRŠOVA , ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY LEDNA HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY Nabízíme: Malé kolektivy dětí, programy pro talentované děti i děti s SPÚ, angličtina od 1. třídy formou kroužku, individuální příprava na střední školy, zájmové kroužky (sportovní, výtvarné, hudební, PC) zdarma. Velké množství vzdělávacích programů, výletů, škol v přírodě. Nově vybavené třídy nábytkem, velmi dobře vybavenou učebnu PC, elektronickou žákovskou knížku. Všichni absolventi od roku 2007 se dostali bez problémů na zvolený typ školy. Další informace u ředitele školy a na webu.

6 Zebrin Strana 6 Z Ú Ř E D N Í D E S K Y V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Ing. Petr Vítek, Ing. Lenka Stemberková, Hana Kloučková, Alena Cvejnová, Ladislava Miková, RNDr. Zdeňka Kubánková Nepřítomni: Ing. Jiří Šáda, Ing.Roman Koštejn, Jiří Marčan Zastupitelstvo obce schválilo: návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva vč. zařazení dodatečného bodu věcné břemeno na pozemku č. 918/8 za úplatu ve výši Kč a pověřuje starostu Petra Vítka podepsáním smlouvy o věcném břemenu mezi majitelem pozemku či jeho pověřeným zástupcem a obcí Sibřina, o rozhodnutí zastupitelstva bude majitel pozemku informován písemně dne Vypsání výbìrového øízení na zpracovatele projektu změny č. 3 ÚP obce Sibřina a povìøují výbìrem zpracovatele místostarostku Lenku Stemberkovou Podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o smlouvě směnné mezi obcí Sibřina a majiteli pozemku PK 135 Podepsání kupní smlouvy mezi obcí Sibřina a manželi Krušinovými na pozemek č. 922/6 k.ú. Stupice Pověření starosty Petra Vítka organizací výběrového řízení na pro dodavatele části chodníku podél komunikace Sibřina Květnice, větev 20 a výběrem dodavatele Diskuze: V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Ing. Petr Vítek, Ing. Lenka Stemberková, Hana Kloučková, Alena Cvejnová, Ladislava Miková, Ing. Roman Koštejn, RNDr. Zdeňka Kubánková Nepřítomni: Ing. Jiří Šáda, Jiří Marčan Zastupitelstvo obce schválilo chválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení a stavby Květnice kvn zokruhování lok. Na Ladech na pozemcích p.č. PK 629 díl 2, PK 628 díl 2, PK 786/6 díl 3 ve vlastnictví obce Sibřina ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 a rozpočtového provizoria na 1-3/2010, které bylo řádně vyvěšeno na úřední desce Podání následujících žádostí o dotace na rok 2010 a finanční spoluúčast obce v případě přijetí žádosti, - SHD Sibřina: Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, celková požadovaná částka Kč z toho spoluúčast obce ve výši Kč - FK Viktoria Sibřina: Fond sportu a volného času, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina - autobusové zastávky, FROM, celkem cca Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina oprava křížku na parkovišti u MŠ II. etapa, Středočeský fond kultury a obnovy památek, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina propagační materiály, Středočeský Proběhla diskuze o navrhované 3. změně ÚP Sibřina, bylo informováno, že v současné době probíhá veřejné projednávání 3. změny ÚP, po uplynutí zákonné lhůty budou zastupitelé obce schvalovat finální podobu Zadání 3. změny ÚP Sibřina, přičemž může dojít k určitým změnám oproti Návrhu zadání, např. některé navržené plochy na změnu funkčního využití pozemků nemusí být zastupitelstvem do Zadání zařazeny, aj. Starosta informoval o doručení 2 dopisů od Ing.Miroslavy Skuhrovcové ohledně jejich pozemků v k.ú. Stupice a její žádosti o projednání dopisů se zastupiteli obce zastupitelům budou dnes předány formou mailové zprávy či písemně do jejich schránek na OÚ. Starosta informoval o rozpočtovém provizoriu obce Sibřina pro rok 2009, které zastupitelé bude dnes předáno formou mailové zprávy či písemně do jejich schránek na OÚ. Vzhledem k nevyčerpání investičních prostředků bylo rozhodnuto o výstavbě části chodníku v ulici Ke Květnici v Sibřině - větev 20. Starosta v diskuzi informoval o současné situaci v oblasti kanalizace a vodovodu v obci Sibřina a Stupice, možnostech dotací a pozval občany na schůzku z projektantem VRV na na OÚ Sibřina fond cestovního ruchu a podpory podnikání, celkem Kč, spoluúčast obce Kč - Sibřina výstavba Sportparku, ROP OÚ se zavazuje zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Sportpark Sibřina - alternativa volnočasových aktivit, předkládaného do výzvy č. 42 ROP Střední Čechy. Finanční prostředky na předfinancování aktivit (v rozsahu cca 6,5 mil. Kč), stejně jako prostředky vlastního spolufinancování budou zajištěny z vlastních zdrojů obce OÚ se zavazuje k zajištění finanční a organizační udržitelnost projektu Sportpark Sibřina - alternativa volnočasových aktivit v provozní fázi, a to nejméně po dobu udržitelnosti dle podmínek programu (nejméně 5 let po ukončení realizace projektu, v případě přijetí žádosti na vybudování Sportparku vlastní předfinancování obce a zavázání se udržitelnosti po dobu 5 let Schválení zahájení inventarizace majetku obce za rok 2009, ustanovení předsedy inventarizační komise Ing. Koštejn a provedení inventarizace ve stanoveném rozsahu Podepsání dohody o spolupráci mezi obcí Sibřina a společností Květnice Gardens s.r.o. IČ týkající se výstavby Rezidenční bydlení Zahrady Květnice v k. ú. Květnice Plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav I NZ ERC E Zvířátka, pozor! CHOVATELSKÉ POTŘEBY Praha 9- Újezd nad Lesy Na Rohožníku v areálu Albert Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, ptáčky, hlodavce, rybičky i terarijní zvířata, mouční červi,cvrčci, steliva, hajátka, klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky. Nabídka živých hlodavců. Chovatelská inzerce zdarma. Ucelené vyživovací programy : Purina * Eukanuba* Royal Canin * Eagle pack * Nutro Acana * K9 * Nutram * Animonda Proti blechám a klíšťatům obojkypostřiky-šampóny Přijímáme platební karty, Nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA. V Y H O D N O C E N Í A N K E T Z P Ř E D C H O Z Í H O Č Í S L A 1. Anketa: Využití Šálkova domu multifunkční společenské centrum 4 hlasy mateřská škola s malou kapacitou 28 hlasů mateřská škola s velkou kapacitou 1 hlas 2. Anketa: Služby obecního úřadu návrhy občanů dětský lékař stomatolog klub pro náctileté rehabilitace bankomat rozšíření pošty kosmetika pedikúra automat na vodu (stáčení do vlastních nádob)

7 Strana 7 Číslo 15, rok 2009 V Á N O Č N Í T R H Y proběhly vánoční trhy v Mateřské škole v Sibřině. Vánoční trhy jsou pro mě velmi osobní záležitost když jsme zde bydleli prvním rokem, byla to první velká společenská akce, při níž jsem poznala většinu svých současných přátel a známých. Tenkrát se konaly ve spolupráci s Kolodějemi. Vždy to byla příležitost popovídat si, pobavit se jak pro dospělé, tak pro děti. Letos na trhy přišlo málo lidí. Většina dorazila až na vánoční besídku MŠ ta byla až od 16 hodin a měla být vyvrcholení celého odpoledne. Nemá cenu se ptát, proč takový nezájem o trhy samotné. A jestli to opravdu byl nezájem. Důvody nízké účasti mohou být různé, pro každého jiné. Jenže ti, co tuto akci připravovali, stáli před rozhodnutím jak dál. A nejen oni. Všichni, kdo se na trhy připravovali, věnovali svůj čas na výrobu různých vánočních ozdůbek a maličkostí. Hodně zboží zůstalo neprodaného. I toho, které vyráběly děti ve školce. A to je myslím velká škoda. Je to příjemná forma sponzorství děti (a nejen ty školkové) se učí, že se mohou zapojit do něčeho užitečného a že jejich práce má nějakou hodnotu. Vánoční trhy vznikly spontánně z prosté potřeby setkávání. Lidé, co je organizovali, vedla radost ze společně stráveného času. Možná, že z radosti se začala stávat povinnost. A s ní přišlo rozladění, když odezvy neodpovídaly očekávání a vynaloženému úsilí. Takže dost. V nejlepším přestat. Toto byly patrně poslední vánoční trhy pořádané SOSákem. Alespoň v této podobě. Příští rok bude vše trochu jinak. Ač ještě ani neskončil letošní advent, rodí se v hlavách sosákovských nové nápady, vize, těší se na jejich realizaci a těší se, že hlavním smyslem jejich práce bude opět radost z akce samé. Pavla Veškrnová K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E D R A Č Í S O U B O J Dne se na poli mezi Stupicemi a Kolodějemi uskutečnila tradiční akce Drakiáda aneb sibřinsko stupické drakové klání. Jako každý rok přišla spousta lidí a každý měl draka, celkem jich bylo více než 60. Pořadatelé se nejdříve obávali, že vítr nebude foukat, ale nakonec někdy foukal až moc. Měl vzlétnout i horkovzdušný balón, ale kvůli větru nevzletěl. Lze však říci, že se počasí celkově vydařilo. Každý soutěžící se nejdříve musel zaregistrovat a říct jméno pro svého draka. I občerstvení měli soutěžící k dispozici, ale bohužel moc dlouho nevydrželo. Soutěžilo se o to, jak drak vyletí vysoko, co umí dělat - jako například střemhlavý let, a podomácku vyrobení draci měli možnost vyhrát soutěž o nejhezčího vyrobeného draka. Draků vzlétlo tolik, že rozhodčí ani nestíhali kontrolovat všechny soutěžící. Když po delší době konečně rozhodčí ohodnotili všechny soutěžící a dohodli se na konečných výsledcích, shromáždili se všichni lidé kolem stanoviště pro registraci a místem s občerstvením. Hodnotili se 3 nejlepší draci, kteří vyletěli nejvýš a kteří uměli nejlepší kousky. Výherci si odnesli dorty v podobě draka. Po vyhodnocení výsledků se všichni spokojeně rozešli směrem ke svým domovům. Kryštof Stemberk, 12 let Vzpomínka na podzim, Klaudia Svačinová, čtenářka z Květnice, obrázek namalovala ještě co by předškolák.. 2. S T U P I C K Ý T U R N A J V P E TA N Q U E A je tu druhá neděle v říjnu, vyhrazený termín pro již tradiční sportovní klání ve Stupicích na hřišti. Ještě než začalo rozlosování, posilnili jsme se kávičkou, někdo pivem, účastnice napekly spoustu buchet a buchtiček. Jenom to počasí! Teplota není nic moc, ale zatím neprší. Sešlo se dvanáct rodinných týmů, hrajeme na polovinu hřiště, jedna hra končí dosažením sedmi bodů. Týmy jsou domácí - stupičtí, skoro domácí sibřinští, přespolní kolodějští a jeden tým je s mezinárodní účastí. Hra začíná. Některé souboje jsou hodně dramatické, fandíme o sto šest, neustále jsou voláni rozhodčí ke sporným hodům. Turnaj po více než třech hodinách vrcholí. Během finálového zápasu mezi Hankou a Jirkou Koučkovými a manželi Moserovými se spustil déšt a výrazně se ochladilo. Hanka už má zcela modré ruce zimou. Ale je to boj! Nakonec vítězí Moserovi. Všichni dostávají drobné ceny,vítězové medaile a vítězný pohár. Potom zapalujeme ohýnek, opékáme buřty, popíjíme lahodného moku, klábosíme. Ahoj na 3.ročníku petanquového turnaje ve Stupicích druhou neděli v říjnu 2010, tzn. týden po Drakiádě. A stupičtí! Musíme víc trénovat, aby nám medaile zase nevyfoukli přespolní! místo manželé Moserovi - Koloděje místo manželé Hanka a Jirka Klučkovi Sibřina Tabulka vítězů: místo manželé Beranovi Koloděje místo Jana a Martin Krušinovi - Stupice Lenka Stemberková

8 Zebrin Strana 8 N E D Ě L N Í D Í L N A V Ý R O B A Š A M A N S K Ý C H B U B N Ů Dílna tentokrát začíná netradičně již dopoledne, zaháním myšlenku na to, že oběd jsem nestihla dodělat, syn se musí ještě učit do školy, koš prádla na žehlení Ale přihlásili jsme se na dílnu, tak jdeme. V úvodu probíhá šamanský rituál. Všichni stojíme v jednom celistvém kruhu, blízcí sobě, bubny znějí, vůně šalvěje, světlo svící. Každý je očarován vibracemi bubnu. Rituál úcty a poděkování zvířeti, které darovalo svoji kůži nám, nám pro náš buben. Dvacet rodin společně tvoří v klidné atmosféře svůj buben. Spoustu práce pro dětičky, taťky i mamky. Bubny dostávají svoji podobu. Některé budou jenom strohé, některé ozdobené korálky a pírky. Děti by chtěly už na svůj buben zabubnovat, ale kůže bude ještě několik dnů schnout,vypínat se, buben bude dostávat svůj zvuk. PODĚKOVÁNÍ SOSáku a Jonášovi za úžasnou neděli a za to, že máme buben, který bude součástí našeho domova. Lenka Stemberková I N Z E RCE P Á K I S T Á N N A O B E C N Í M Ú Ř A D Ě V S I B Ř I N Ě V sobotu se na ním úřadě v Sibřině konala přednáška o Pákistánu, kterou organizoval Jakub Stemberk. Účast byla bohužel minimální a ten, kdo nepřišel, měl by litovat. Jakub nás poučil, na co si máme dát v Pákistánu pozor a co si s sebou vzít. Ukázal nám mnoho fotografií a upozornil na různá nebezpečí. Tato akce byla zajímavá a doufám, že se nás příště sejde víc. Jiří Klouček ml. O B E C N Í V Ý L E T Z P R Á V Y Z O B C E Rabyně, Holice, Nové Město nad Metují, tak byla naplánována trasa celodenního zájezdu pro občany obce. Všichni, kteří se zúčastnili, mohli postupně nabývat dojmu, že jsem celkovou organizaci ponechala náhodě. Není tomu tak. Proběhlo plánování trasy, obvolání návštěvních míst, rezervace vstupenek a zajištění autobusové dopravy. První etapa se vydařila ve stanoveném čase, ale postupně začalo přibývat potíží. Daleké parkování od místa prohlídky, neznalost trasy ze strany pana řidiče, rozkopaná část města Holic a tím pádem časový skluz, který neumožnil návštěvu muzea. A možná bylo ještě víc kopanců, o kterých mi raději dcera Eliška jakožto Váš průvodce nechtěla říkat. Nemohla jsem se výletu osobně zúčastnit a člověk, který mi slíbil výpomoc, prakticky bez výčitek dva dny před odjezdem odmítl. Ještě, že naše děti vědí, co je odpovědnost. Děkuji, Eli, za tvůj čas. Omlouvám se dodatečně všem, kteří si udělali volnou chvilku a věřili v pěkně prožitý den. Předávám dál omluvu i od majitele autobusové dopravy pana Luďka Bartoše a jeho přislíbenou účast na příštím výletě. Hanka Kloučková D O P I S J E Ž Í Š K O V I Obrázek nakreslila Nelinka Berano- vá, 4 roky C O S E D Ě J E D Ě L O V O B C Í C H A N A O B E C N Í M Ú Ř A D Ě - byl vybrán dodavatel stavebních prací na akci Rozšíření mateřské školy pro Sibřinu a okolí - byl vybrán dodavatel stavebních prací na akci Chodník podél komunikace Sibřina- Květnice (větev 20 ) mimo chodník před autobusovou zastávkou - byl vybrán dodavatel na vypracování dokumentace pro 3. změnu ÚPO Sibřina - na dětském hřišti v Sibřině byl navezen nový písek pro děti, umístila se nová bedna na hračky, koš na psí exkrementy a odpadkový koš, vyrábí se další lavičky - byla projednána a schválená dohoda mezi obcí Sibřina a společností Quinlan Private Golub - investor záměru Zahrady Květnice - byly vyměněny vchodové dveře do budovy obecního úřadu a proběhla rekonstrukce přízemí - Výbor Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vyslovil souhlas s návrhem znaku a vlajky (znakč.2, který vyhrál v anketě) a doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny, aby udělil obci Sibřina právo tento znak a vlajku užívat - v jídelně společnosti Selgen se uskutečnila Mikulášská besídka, přišel i čert, naštěstí si nikoho neodnesl :-) - v neděli se konalo slavnostní rozsvěcování stromečku před obecním úřadem, bohužel stromek svítil jenom chvíli, zasáhly síly vyšší moci a vypadl proud na celé hodiny Za OÚ Michaela Synková Maladiová Z P R Á V Y Z R E D A K C E Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku. Ceník inzerce si vyžádejte na ním úřadě v Sibřině. Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma. Uzávěrka dalšího čísla zpravo-

9 Strana 9 Číslo 15, rok 2009 Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009, 5. volební období, 197 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuze 34. schůze ze dne 11. listopadu 2009 k návrhu na udělení znaků a vlajek Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu I. v y s l o v u j e souhlas s návrhy znaků a vlajek těchto obcí a měst: Městys Název obce či města Okres s pověřeným obecním Udělené symbo- úřadem ly Blatno Chomutov Chomutov znak, vlajka Radkov Žďár nad Sázavou Bystřice nad Pernštejnem znak, vlajka Rakovice Písek Mirotice znak, vlajka Pecka Jičín Nová Paka vlajka Trojanovice Nový Jičín Frenštát pod Radhoštěm znak, vlajka Číčenice Strakonice Vodňany znak, vlajka Lukov Třebíč Moravské Budějovice znak, vlajka Želízy Mělník Mělník znak, vlajka Habartice Liberec Frýdlant znak, vlajka Jarov Plzeň-sever Plasy znak, vlajka Novosedly Strakonice Strakonice znak, vlajka Výrava Hradec Králové Hradec Králové znak, vlajka Čejkovice Znojmo Znojmo znak, vlajka Podlešín Kladno Slaný znak, vlajka Libchavy Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí znak, vlajka Bezdědovice Strakonice Blatná znak, vlajka Městys Městys Lišany Louny Žatec znak, vlajka Radimovice Liberec Turnov vlajka Biskupice Svitavy Jevíčko znak, vlajka Blížkovice Znojmo Znojmo vlajka Lhotka Mělník Mělník znak, vlajka Chlum Třebíč Třebíč znak, vlajka Kobyly Liberec Turnov znak, vlajka Slaná Semily Semily znak, vlajka Křemže Český Krumlov Český Krumlov vlajka Tisovec Chrudim Hlinsko znak, vlajka Dolní Hbity Příbram Příbram znak, vlajka Skuhrov Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod znak, vlajka Karlovice Bruntál Vrbno pod Pradědem znak, vlajka Neratov Pardubice Lázně Bohdaneč znak, vlajka Zdemyslice Plzeň-jih Blovice znak, vlajka

10 Zebrin Strana 10 Přívětice Rokycany Radnice znak, vlajka Borovany Písek Milevsko znak, vlajka Věžná Pelhřimov Pacov znak, vlajka Myslív Klatovy Horažďovice znak, vlajka Daňkovice Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě znak, vlajka Heřmanov Žďár nad Sázavou Velká Bíteš znak, vlajka Vlkovice Cheb Mariánské Lázně znak, vlajka Záluží Litoměřice Roudnice nad Labem znak, vlajka Lužany Plzeň-jih Přeštice znak, vlajka Slavětín Havlíčkův Brod Chotěboř znak, vlajka Přišimasy Kolín Český Brod znak, vlajka Kyšice Kladno Unhošť znak, vlajka Dolní Libochová Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí znak, vlajka Úhonice Praha-západ Hostivice znak, vlajka Mokrovraty Příbram Dobříš znak, vlajka Krumvíř Břeclav Klobouky u Brna znak, vlajka Vigantice Vsetín Rožnov pod Radhoštěm znak, vlajka Běrunice Nymburk Městec Králové znak, vlajka Buzice Strakonice Blatná znak, vlajka Sibřina Praha-východ Úvaly znak, vlajka II. d o p o r u č u j e předsedovi Poslanecké sněmovny, aby ve smyslu 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ní zřízení) v platném znění, udělil obcím a městům uvedeným v bodu I. tohoto usnesení právo užívat znak a nebo vlajku. Zbyněk Novotný, v. r. Zpravodaj Milan Bičík, v. r. Walter Bartoš, v. r. ověřovatel p předseda výboru pro vědu, vzdělání, výboru pro věduvzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu kulturu, mládež a tělovýchovu

11 Strana 11 Číslo 15, rok 2009 IN Z E R CE Pražská sportovní a jazyková škola Nabízí v roce 2009/10 tyto jazykové a sportovní kurzy v ZŠ Koloděje, Praha 9: Angličtina pro dospělé (různé úrovně) Angličtina hrou (děti od 3.let) Angličtina pro děti (1.,2., 3. třída) Angličtina pro děti (4.,5.,6. třída), Angličtina pro maminky Angličtina pro seniory English Home výuka přímo u Vás doma, nebo v práci. Kondiční cvičení pro ženy a dívky Cvičení pro rodiče a děti (1,5-3 roky) Cvičení pro předškoláky (3-6 let) Aerobic pro malá děvčata Sportovky pro školáky K U L T U R A, S P O R T, S P O L K Y Z E S I B Ř I N S K É H O F O T B A L U Konec roku nás nutí k zamyšlení a ke zhodnocení právě skončené podzimní sezony ročníku 2009/2010. Po sedmi letech má Sibřina opět 2 družstva dospělých a již čtvrtým rokem fotbalovou přípravku. A mužstvo dospělých se v okresním přeboru Prahy východ zatím se třinácti body umístilo na 11. místě, když doma prohrálo 3 zápasy (s oběma štikami soutěže a kandidáty postupu Jirnami a Kunicemi, ale také po slabším výkonu s Brázdimí). V přípravném období na jarní sezonu se mužstvo zúčastní zimního turnaje Kačerova (18 mužstev ve dvou skupinách) v těchto termínech: Ne Chodov, So Kačerov, Ne Hřebeč, So Hradištko, Ne 9.30 Hostovař, So Lochkov, Čt Střešovice, So Měcholupy pak vyřazovacím způsobem až po finále. Jarní mistrovská sezona přeboru Prahy východ začíná , první mistrovské utkání doma v Sibřině V sobotu před Velikonocemi v s I. FC Líbeznicemi, kde na podzim Sibřina zvítězila 3:2. B mužstvo hraje prvním rokem IV. třídu a po třinácti kolech uzavírá tabulku s 8 body společně s Řeží, když doma dokázalo zvítězit nad Doubkem a 5x hrálo nerozhodně. Nejlépe si vede mládežnické družstvo fotbalové přípravky, které trénuje na umělé trávě pod vedením nájemce restaurace Na Hřišti pana Pavla Soukupa. Přípravka se v Sibřině hraje již čtvrtým rokem. Je třeba ocenit podporu rodičů, kteří mají zásluhu, že tito mladí fotbalisté důstojně reprezentují Sibřinu. Získali za šest vítězství 18 bodů a mají velmi dobrý poměr vstřelených a obdržených branek 57:19. Na závěr sezony v sobotu Před společným posezením se uskutečnila pracovní brigáda. Na travnatém hřišti bylo provedeno zazimování závlahového systému, na umělé trávě dokončovací práce položení zámkové dlažby (80 m²), dokončení obrubníku (44 m) a postavení 3 m vysoké a 124 m dlouhé ochranné sítě. Tyto práce byly předpokladem, aby hřiště s UMT 4. Generace mohlo být řádně protokolárně zkolaudováno. Prosincové jednání obecního zastupitelstva v Sibřině by mělo posoudit a rozhodnout o příspěvku obce na sportovní činnost fotbalového klubu. Výbor oddílu bude současně od Středočeského kraje žádat grant na dostavbu rozestavěných nových kabin. Sportovní veřejnost v Sibřině může ještě před Vánocemi obdržet nový pěkný nástěnný kalendář se všemi hráči na příští rok František Chumlen Bližší informace u Mgr. Michaely Dvořákové na tel I N Z E R Á T A N E B K D O N I C N E D Ě L Á, N I C N E Z K A Z Í Přeji dobrý a ničím nerušený den! Vážení a milí občané místní i přespolní, mladí i staří aktivní i neaktivní, slušní i neslušní - tedy všichni! Můj článek, ač nechtěně, pravděpodobně bude postrádat optimismus, neb právě za s sebou všichni členové nejen našeho sdružení mají perný měsíc, vlastně měsíce (vždyť už je konec roku!!), kdy pro Vás připravujeme nejrůznější akce, aktivity, setkání. Příznávám, že s každou akcí nám všem, kteří víme, co to dá za práci vše vymyslet, zorganizovat, postavit, rozebrat, uklidit, nakoupit, inzerovat a spousta dalších drobných činností, dochází síly, a to jak fyzické, tak psychické. Vždy se však zvedneme, vždyť to má přece cenu, věříme v aktivní občanskou společnost a v aktivitu všech lidí, jejich vzájemnou sounáležitost... A proto píši (doufám za všechny své spoluorganizátory) tento INZERÁT, který bude mít mnoho rozličných položek: HLEDÁ SE MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL Hledáme nejlépe tatínky nebo dědečky, kteří by jednou za rok pomohli a vzali na sebe roli Mikuláše, nebo čerta. Maminky, anděl by se nám též hodil! HLÉDÁME STĚHOVÁKY Naše akce, jak víte, jsou rozličného charakteru, někdy venku, jindy uvnitř, jindy na hřišti. Vždy je potřeba něco přivést, přenést, smontovat apod. Nejlépe se hlaste vždy týden nebo alespoň den či 2 hodiny před akcí podle okolností. Je zvláštní, že se muži dokážou dívat s rukama v kapsách, jak dívenky (tím myslím naše děti) tahají stoly z auta do schodů. HLEDÁME LIDIČKY, CO POMOHOU SE ZÁBAVOU PŘI MASOPUSTU Tj. všechny, kterým nevadí ze sebe udělat kašpary pro pobavení ostatních, masek máme dosti, scénaře k akcím jsou tak trochu připravené v předstihu. HLEDÁME RUCE, NOHY, HLAVY I AUTO- MOBILY, KTERÉ PODLE DRUHU AKCE VY- RAZÍ NA NÁKUP

12 Zebrin Strana 12 Nakoupí, přivezou, nakrájí, rozvezou, připraví apod. HLEDÁME ŠIKOVNÉ HOSPODYŇKY, kterým nebude zatěžko napéci (nejlépe ze svých surovin) koláče, záviny, dorty a všelijaké jiné rostodivné dobroty pro potěšení a žaludky všech zúčastněných. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří pomohou na stanovištích při akcích, připraví pomůcky a rekvizity pro zdar akce apod. Opět je dobré hlásit se včas před akcí. HLEDÁME TŘI KRÁLE Tedy vlastně alespoň 12 králů - dětí a 4 dospělé dobrovolníky jako doprovod každé skupinky tři skupinky pro Sibřinu, jednu pro Stupice. Odměnou bude v tomto případě koleda, kterou si tři králové vyzpívají na své obchůzce. P. S.: Ve skupince může být králů více, bude-li velký zájem. O K É N K O S I B Ř I N S K Ý C H H A S I Č Ů ( Z P R Á V A O Č I N N O S T I ) 1. Od října 2009 funguje oddíl Mladý hasič v Mateřské škole Sibřina. Přihlášeno je celkem dvanáct dětí, scházíme se každý čtvrtek. Náplní kroužku je preventivně výchovná činnost a pěstování fyzické zdatnosti s dětmi trávíme čas povídáním o tom, jak předcházet různým nebezpečím ohrožujícím náš život, nebo cvičením baví je různé překážkové dráhy a pohybové hry. PTÁTE SE: CO ZA TO? Odpovídám: Schůdek do nebe a pocit z dobrého skutku... a ještě trochu vesnického sarkazmu v podobě pomluv za zády, křivých pohledů... však všichni víte... žijeme přeci na vsi NA ZÁVĚR: Děkuji všem sosákovským i nesosákovským dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, často tiše a anonymně přiloží ruku k dílu stěhují, pečou, vyrábí kostýmy, poskytnou materiální zázemí... Bez nich by naše akce nemohly proběhnout. Takže přece jen končím trochu optimisticky. A doufám, že ten optimismus bude vzrůstat. Nebojte se, nestyďte se, nedejte se odradit. Účast na akcích je nakonec velká, Vaše pomoc sklidí své plody. Pomozte, rozšiřte naše řádečky! Budeme se na Vás těšit! Michi Vítková 2. Podali jsme dvě žádosti na OÚ Sibřina žádáme v nich prostory pro scházení a práci našeho sboru, zvážení možnosti pořízení automobilu pro jednotku. Za Sbor dobrovolných hasičů obce Sibřina Antonín Pacholík U P O Z O R N Ě N Í Připomínáme majitelům a provozovatelům rodinných domků, aby nezanedbali vyčištění komínů. Nevymetený komín bývá jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů. Za Sbor dobrovolných hasičů Antonín Pacholík A N D Ě L S K Á P O Š TA Popis k fotografiím: 1.Příprava na cestu výroba lampionů 2.Lampionový průvod 3.Andělská pošta 4.Vhození dopisu do andělské poštovní schránky 5.Andělští úředníci 6.Zde je přijetí o potvrzení zásilky 7.Hojná účast 8.Strom chvíli svítil

13 Strana 13 Aktualit y, zajímavosti Číslo 15, rok 2009 Soukromá mateřská škola Jitřenka zahájila provoz v obci Vyžlovka - školka zdravého životního stylu - všestranný rozvoj dětí, rodinná atmosféra - individuální přístup ke každému dítěti - angličtina, tenis, plavání, pohybová příprava - výtvarná a hudební nauka, zimní sporty Provoz školky: PO - PÁ od 6.30 do hod Základní cena: 420,-/den (úplný ceník na www stránkách) Stravné: 80,- Kč/1 den (3 jídla, pitný režim) Registrační poplatek: 2.000,- Kč při zápisu Hodinové hlídání dětí 130,- Kč/hod vč. stravy *****Přijďte se podívat***** Kontakt: tel.: Těšíme se na Vás a Vaše děti, kolektiv školky Při předložení tohoto inzerátu sleva 10 % na školné při přihlášení do konce roku 2009 S TŘÍBŘINY R O Z H O V O R Milí čtenáři, ráda bych Vás seznámila s paní Bohuslavou Kolářovou, která je sibřinskou rodačkou a provozuje zde masáže a pedikúru. Jsem také jejím klientem. Mohu Vám ji vřele doporučit, masíruje skvěle. Odkdy Váš salon funguje? A kolik máte v tuto chvíli zhruba zákazníků? Od roku Zhruba 120 stálých klientů a pořád mi přibývají další klienti. Lidé jezdí z celého okolí. Z Uhříněvsi, Říčan, Újezdu nad Lesy, Jesenice a blízkých vesnic. Kolik stihnete za den obstarat klientů? Bolí Vás večer ruce? Ruce mne nebolí, spíš nohy. Za den jsem schopna obsloužit maximálně 8 klientů. Co jste dělala předtím, myslím před otevřením salonu? Pracovala jsem jako analytik IT v jedné nejmenované bance. Vlastně jsem dělala analýzy a programy pro elektronické bankovnictví. Cesta od IT, počítačů, k masážím není trochu dlouhá? Vadilo mi dojíždění, to ale není ten pravý důvod. V roce 2005 jsem měla problémy s krční páteří. Ležela jsem týden v nemocnici na kapačkách a pak absolvovala sérii rehabilitací. Díky tomu jsem zjistila, že rehabilitace je příjemná a hlavně že pomáhá. A začala jsem se o danou problematiku zajímat, zvládla jsem několik kurzů, a tím pádem jsem došla až sem. Jaké služby klientům nabízíte? Mokrou pedikúru, depilaci, manikúru a různé druhy masáží. Např. klasická, čínská, baňkování, lymfatická, reiki a další. Můžete našim čtenářům přiblížit, co je to reiki? Je to bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest. Reiki posiluje a léčí tělo a uvádí do rovnováhy tělesné energie. Co byste doporučila klientům před masáží a po masáži, aby měla ten správný účinek? Zaprvé, musí být člověk zcela zdravý. Zadruhé, neměl by být příliš najedený. Po masáži se vyhnout tělesné námaze, necvičit, neuklízet a tak podobně. Umí vůbec lidé v dnešní době relaxovat? To nedokážu posoudit. Ten, kdo chce relaxovat, navštěvuje např. můj salon. Pro jiné lidi třeba relaxace není taková priorita. Když na někoho saháte, poznáte na jeho fyzickém stavu i ten duševní, zda je např. ve stresu atd.? To poznám okamžitě, už na postoji člověka se dá poznat jeho psychický stav. Při masáži cítím, že má mnohem víc zatuhlé svalstvo, hlavně šíjové svaly. Jestliže je klient unaven psychicky, uvolní se třeba až při další masáži. Máte v úmyslu do budoucna třeba další rozšíření salonu nebo služeb? Co se týká náplně masáží, plánuji ještě kurz masáže těhotných. Jinak je moje nabídka už velmi široká. A mohu libovolně kombinovat dle přání zákazníka. Co ráda děláte ve svém volném čase? Moc volného času nemám. Jen v sobotu a v neděli. Veškerý čas věnuji vnoučatům a zahradě. Věříte, že existuje něco mezi nebem a zemí? No určitě. To vlastně dokládá i reiki, které dělám. Sledujete dění v obci? Já se hodně dozvím od klientů při masážích a pedikúře. Zdrojů mám dost. Jak dlouho vlastně bydlíte v Sibřině? Od narození. Vychodila jsem tu základní školu, pětiletku. Od šesté do deváté jsem chodila do Újezdu. Střední ekonomku jsem absolvovala v Praze. Tam jsem se také vdala. Do Sibřiny jsem se vrátila v roce Mockrát děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených klientů! Markéta Klapková

14 Strana 14 Číslo 15, rok 2009 Přinášíme Vám ukázku z poezie Brigity Brathové, která se brzy přistěhuje do Stupic a poslala do naší redakce pár svých básní. Snad Vám tímto zpříjemníme předvánoční čas, který je tradičně s poezií spjatý. Brigitě Brathové pak děkujeme za příspěvky, těšíme se na další a přejeme hodně chvil ve společnosti múz. Za redakci Pavla Veškrnová C H V I L K A PO E Z I E - B R I G I TA BRATH O V Á RANEC VLOČEK VYKOUKLA VLOČKA Z OBLAK,CHCE VEN. TIŠE SI PADÁ A SNÍ SVŮJ SEN. TANČÍ A TANČÍ, SVĚT SE JÍ TOČÍ, NEVÍ, KDE MALÁ VLOČIČKA SKONČÍ. TANEC TÉ VLOČKY KRÁTKÝ JE PŘEC, JE TO JEN ZIMNÍ KRATIČKÁ VĚC. PŘEDSUDEK KDYŽ VÍTR FOUKÁ, NIKDO NETUŠÍ, JAK SE MI VKRÁDÁ STESK NA DUŠI. POD KŮŽI SE VKRÁDÁ CHLAD, STUDÍ, JAK VELKÝ HAD. EJHLE, NÁMITKA! HAD NESTUDÍ, JSOU TO JEN PŘED- SUDKY. PŘEDSUDKY, JAK FOUKAJÍCÍ VÍTR, CHLAD. MOŽNÁ TO BUDE K NĚČEMU, SNAD. VÍTR MÉ SLZY OSUŠÍ, POKUD NE, TAK AŤ! STEJNĚ NIKDO NIC NETUŠÍ O HADU, VĚTRU A MÉ DUŠI. PRÁZDNOTA. PRÁZDNOTA JE ČERNÁ DÍRA, PRÁZDNOTA JE SAMOTA. PRÁZDNOTA JE ČERNÝ HAVRAN, CO VŽDY KŘIČÍ DO TICHA. PRÁZDNOTA JE PRÁZDNÝ POHÁR, CO SE OBČAS ROZBÍJÍ, NEJDE SLEPIT - HOŘCE CHUTNÁ, KDYŽ SE Z NĚHO UPÍJÍ. PRÁZDNOTA JE TĚŽKÁ TÍHA, CO SE V DUŠI USÍDLÍ. JENOM ÚSMĚV NA RTECH SLAD- KÝCH, JENOM TEN JI ROZPTÝLÍ. TANČÍ VLOČKY VEDLE SEBE AŽ PŘIKRYJOU CELÉ NEBE. JEDNA VLOČKA, DRUHÁ VLOČKA, ZAVÍRÁM SVÁ HNĚDÁ OČKA. TANČÍ VLOČKY TEN SVŮJ TANEC, NA ZEM DOPADNE JICH RANEC. RANEC, TO JE PŘECE SNÍH, POJEDEME NA SANÍCH. A TA VLOČKA, TA SE DOČKÁ, DO RANCE SE PŘIDALA. JE TEĎ V RANCI, JE V TOM TANCI, NA JAŘE VŠAK ROZTÁLA. VZPOMÍNKA KDYŽ ČERNÉ SLUNCE ZALEJE TVOU DUŠI A KOLEM NIKDO NIC NETUŠÍ, TY OTEVŘEŠ A ZAVŘEŠ MALÝ SVĚT, V NĚM NIC A NIKDY NELZE VZÍTI ZPĚT. VŠAK ROZPLYNOU SE ČERNÉ CHMURY, TO ZLATÉ SLUNCE SVÍTIT BUDE ZAS, AŽ VZPOMÍNKA, TA CO TĚ DNESKA TRÁPÍ, ROZPLYNE SE V NEJVZÁCNĚJŠÍ SAD. TY VZPOMENEŠ NA DOBRÉ ZLATÉ ČASY, KDY ČESALI TVÉ KRÁSNÉ DLOUHÉ VLASY, KDY ČETLI POHÁDKY NA DOBROU NOC. TY OTEVŘEŠ A ZAVŘEŠ MALÝ SVĚT, V NĚM NIC A NIKDY NELZE VZÍTI ZPĚT, V NĚM BUDEŠ NAVŽDY ŠŤASTNÁ. LÁSKA JE, KDYŽ KDYŽ MOTÝL NĚŽNĚ SEDÁ NA KVĚT A SAJE SLADKÝ NEKTAR, KDYŽ VLAHÝ VÍTR FOUKAJE NĚŽNĚ LASKÁ LIS- TÍ BŘÍZY, KDYŽ MRAKY PLUJÍ LÍNĚ OBLOHOU, KDYŽ KAPKY DEŠTĚ PADAJÍ SI TIŠE NA ZEM, KDYŽ NĚŽNÝ HLAS TI ŠEPTÁ, MÁM TĚ RÁD. TAK TO JE LÁSKA. ŽIVOT JE DIVADLO (na shakespearovské téma) ŽIVOT JE JAKO DIVADLO A KAŽDÝ MÁ V NĚM SVOJI ROLI. NĚKDO SE HEZKY USMÍVÁ, NĚKDO JAK KAŠPÁREK SE CULÍ. POKUD SE HRAJE KOMEDIE, KAŽDÝ TI TLESKÁ, RÁD SE SMĚJE. NAD TRAGEDIÍ SKLOPÍ HLAVU TIŠE I KAŠPÁREK, CO V KOUTĚ PIKLE KUJE. ŽIVOT JE JAKO DIVADLO A KAŽDÝ MÁ V NĚM SVOJI ROLI. NEVYBRAL SI JEJ NIKDO SÁM, OSUD JEJ PRO NĚJ UCHYSTAL! NĚKDO JE HRAVÝ, JAKO ŽIVOT SÁM PŘI JEHO SAMÉM NAROZENÍ. NĚKDO NA MÁRÁCH TIŠE ODCHÁZÍ A V TICHU PADÁ V ZAPOMĚNÍ. ŽIVOT - JE JAKO DIVADLO...

15 Strana 15 Číslo 15, rok 2009 IN Z E R CE Instalatérství I N S T A L A T É R - S T V Í P R O C H Á Z K A V A Š E S T A R O S T I S V O D O U A T O P E - N Í M S V Ě Ř T E N Á M! V Ý Z V A Vážení rodiče, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové! Dovoluji si Vám nabídnout možnost zveřejnit informaci o narození Vašeho miminka. Pokud budete chtít oznámit narození Vašeho potomka i s otištěním fotografie, máte možnost. Obracejte N A R O D I L I S E... se na ní úřad v Sibřině nebo přímo na mě. Přivítáme tak nové spoluobčánky společně. Tuto výzvu zveřejňuji na přání čtenářů. Pavla Veškrnová S L U Ž B Y : INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: rekonstrukce veškerých vodovodních a kanalizačních rozvodů, koupelen, bytového jádra výměny el. ohřívačů vody dodávka a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu odborné zapojení myček, praček, kuchyní výměny a opravy vodovodních baterií vnitřní rozvody vody a kanalizace venkovní přípojky vody a kanalizace plyn - včetně revizní zprávy TOPENÁŘSKÉ PRÁCE: montáž rozvodů ústředního vytápění a otopných těles montáž podlahové vytápění montáž a dodání plynových kotlů, elektrických kotlů a kotlů na tuhá paliva * Eliška Šádová * Michal Švára * Adriana Karásková * Anastázie Slámová Rodičům gratulujeme a přejeme jejich dětem hodně lásky a zdraví. Michal Švára, váha a míra při narození 3,44 kg, 50 cm, Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, ve 21:27 K O N T A K T JINDŘÍCH PROCHÁZKA Vodoinstalatérství, topenářství Z kopečka Sibřina Telefon: , IČ: DIČ: CZ ZAVOLEJTE, POMŮŽEME VÁM! topení - kotle - vodovody - plynovody - odpady - vany - r u č n í p u m p y čerpadla - vodoměry - sprchy - umyvadla - toalety - ohřívače vody

ZEBRIN. Ú VO D N Í K Vážení čtenáři! ZEBRIN, Sibřinsko-stupický stupický zpravodaj

ZEBRIN. Ú VO D N Í K Vážení čtenáři! ZEBRIN, Sibřinsko-stupický stupický zpravodaj ZEBRIN, Sibřinsko-stupický stupický zpravodaj Číslo 16, rok 2010 ZEBRIN 16. 3. 2010 zdarma Ú VO D N Í K Vážení čtenáři! Letos jako by se mělo doslova vyplnit pořekadlo: Březen za kamna vlezem, duben ještě

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

ZEBRIN, Sibřin sko- stu pický zpravod aj Z EBRIN Čís lo 5, ro k 2007 7. 1 1. 2007 zdarma Ú VODNÍK Vážení čtenáři, dovolte, abych se Vám alespoň v krátkosti představila: Jmenuji se Pavla Veškrnová, je mi

Více

Z EBRIN ÚVODNÍK MILÍ SPOLUOBČANÉ! Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 11, rok 2009 10. 4. 2009. zdarma

Z EBRIN ÚVODNÍK MILÍ SPOLUOBČANÉ! Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 11, rok 2009 10. 4. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 11, rok 2009 10. 4. 2009 Z EBRIN zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Jsem moc ráda, že se opět spolu setkáváme, ačkoli je to jen prostřednictvím tištěného slova. V minulém

Více

Z EBRIN JEDEME DÁL. ÚVODNÍK. Sibřinsko-stupický zpravodaj

Z EBRIN JEDEME DÁL. ÚVODNÍK. Sibřinsko-stupický zpravodaj Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 8, rok 2008 30. 5. 2008 Z EBRIN zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Konečně! Jaro už je tu v plné parádě. Po pomalém rozjezdu, připomínajícím spíše nástup zimy, přišly dny

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

8:00-12:00,NE zavřeno

8:00-12:00,NE zavřeno ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok 2007 20. 3. 2007 zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je

Více

Život 8 9/2011 8 9/2011. Ročník LII. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí OBSAH

Život 8 9/2011 8 9/2011. Ročník LII. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí OBSAH Život 8 9/2011 8 9/2011 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LII OBSAH 1. Vánoční a novoroční přání...1 2. Slovo redakce...2 3. 105 let...2 4. Předvánoční akce...3 5. Zámek Berchtold...4

Více

Stupický 3D petanquový turnaj

Stupický 3D petanquový turnaj číslo 4 / 2013 Stupický 3D petanquový turnaj V sobotních odpoledních hodinách ožilo stupické hřiště nebývalým ruchem, spousta dětí skotačících na hracích zařízeních i mimo ně, skupinky rozprávějících,

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Představujeme odbor vnitřních věcí. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti. Osobnosti René Trinkl

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Představujeme odbor vnitřních věcí. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti. Osobnosti René Trinkl Ročník 53. / březen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Představujeme odbor vnitřních věcí Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti Osobnosti René Trinkl Historie Karma

Více

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 11 Libuš a Písnice 2 0 1 1 KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 1 2 3 4 1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém

Více

ROZHOVOR NEJEN O STAR DANCE MODELÁŘI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA HLEDÁTE SPRÁVNOU ŠKOLKU? SEDMIKRÁSKA NOVÝ PĚVECKÝ SBOR KURZY A VÝLETY PRO SENIORY

ROZHOVOR NEJEN O STAR DANCE MODELÁŘI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA HLEDÁTE SPRÁVNOU ŠKOLKU? SEDMIKRÁSKA NOVÝ PĚVECKÝ SBOR KURZY A VÝLETY PRO SENIORY Libuš a Písnice ROZHOVOR NEJEN O STAR DANCE MODELÁŘI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2 2014 HLEDÁTE SPRÁVNOU ŠKOLKU? SEDMIKRÁSKA NOVÝ PĚVECKÝ SBOR KURZY A VÝLETY PRO SENIORY 1 3 5 2 4 1 Mateřské školy zvou na návštěvu

Více

poděkování a zhodnocení akcí Z memoriálu str. 4 Návrh rozpočtu 2015 str. 5 Fotbalové zhodnocení str. 9

poděkování a zhodnocení akcí Z memoriálu str. 4 Návrh rozpočtu 2015 str. 5 Fotbalové zhodnocení str. 9 ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Libuš a Písnice. Foto: Veronika Blažková, archiv MŠ Ke Kašně, Dita Kopecká, Martin Tůma, archiv MC Kuřátko, Marie Štaflová

Libuš a Písnice. Foto: Veronika Blažková, archiv MŠ Ke Kašně, Dita Kopecká, Martin Tůma, archiv MC Kuřátko, Marie Štaflová 2 Libuš a Písnice 2013 PARK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE PŘEDÁN VEŘEJNOSTI POZVÁNKA NA JARNÍ KERAMICKOU DÍLNU VÝLETY PRO SENIORY V SEZÓNĚ 2013 PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL JAK JSME VOLILI 1 2 3 5 4 6 1 Sbor dobrovolných

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

Veselé vánoční hody, nalaďte se do pohody, všichni se dobře mějte, svátků si užívejte v klidu a bez nehody. Ať se dobře daří!

Veselé vánoční hody, nalaďte se do pohody, všichni se dobře mějte, svátků si užívejte v klidu a bez nehody. Ať se dobře daří! KOVÁŘOVSKÝ ZPRAVODAJ Číslo: 4/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov Vážení spoluobčané! Jsme na samém prahu konce roku 2013. Tento adventní čas je a měl by být plný pohody a příprav na krásné svátky plné zasloužilého

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Oslavy 130. výroční založení hasičského sboru. Vážení spoluobčané! Dostává se vám do rukou prázdninové číslo našeho občasníku, ve kterém se vás snažíme informovat o životě naší obce

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Čarodějnice obléhaly Sibřinu

Čarodějnice obléhaly Sibřinu číslo 2 / 2013 Čarodějnice obléhaly Sibřinu V úterý 30. dubna 2013 proběhlo na hřišti Viktorie Sibřina již tradiční pálení čarodějnic. Umístěním ohniště na tradičním místě nohejbalového hřiště, stejně

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN. Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4. K podzimu patří posvícení 12 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2012 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník IX. číslo 4 Školáků u nás stále přibývá Více na str. 18 K podzimu patří posvícení 12 Pohádkový les 15 Cross Country II. ročník 23 Kalendář akcí setříděno

Více

hlučínskénoviny kolektivu či souboru působícího ve městě Hlučíně

hlučínskénoviny kolektivu či souboru působícího ve městě Hlučíně hlučínskénoviny ročník 20 číslo 1 leden 2015 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Vykročení do nového roku - co nás čeká Stojíme na prahu roku 2015 a

Více