Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme... John Lennon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme... John Lennon"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, KVĚTEN 2007 / ČÍSLO 5. Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme... John Lennon Ohlédnutí za květnem Květnové dny vnímáme jako dny jara, lásky, nadějí, ale zejména pro starší generaci je měsíc květen také spojován s obdobím, kdy byla, alespoň pro nás, ukončena II. světová válka. Celé další ještě tři měsíce ale válka pokračovala s Japonskem v oblasti Tichomoří a byla ukončena teprve použitím tolik diskutovaných atomových bomb, svržených na Nagasaki a Hirošimu. Teprve poté následovala kapitulace Japonska a konec války, který přinesl tolik očekávanou svobodu pro naše národy. Tomu ale předcházelo více než šestileté období okupace celého našeho území německou armádou a následného německého protektorátu. Drtivá většina národa toto vnímala jako neštěstí a zradu našeho spojenectví s Francií a Velkou Británií. Němcům se tak dostal do rukou prosperující stát s rozvinutým průmyslem Do výrobních podniků byli dosazeni němečtí správci a celé naše hospodářství bylo podřízeno zbrojním potřebám Wehrmachtu. Z okupovaných zemí jsme byli zemí s nejvyšším výrobním potenciálem, který také Němci dokázali znamenitě využít. Nastala doba tuhého policejního režimu a jakýkoliv odpor byl nemilosrdně trestán. Česká inteligence byla postupně likvidována, všechny vysoké školy byly uzavřeny. Na zbývajících školách včetně škol základních byl zaveden povinný německý jazyk. Byl zaveden přídělový přísně kontrolovaný systém potravin, které byly vydávány pouze proti odevzdaným lístkům s vyznačenou potravinou. Po dobu šesti let zmizelo z trhu takzvané koloniální zboží jako rýže, káva, čokoláda, banány, pomeranče atd. Našli se bohužel i takoví, kteří podlehli velkorysé propagandě o neporazitelné Velkoněmecké říši a spolupracovali s režimem jako udavači. Přesto se dařilo zakládat odbojové buňky, které byly řízeny z Moskvy, ale většinou z Anglie, kde také sídlila naše exilová vláda v čele s Dr. Edvardem Benešem. Odtud jsme mohli za cenu vysokého rizika poslouchat české vysílání BBC. Totalitní režim se snažil omezit přístup ke všem informacím ze zahraničí, takže rozhlasové vysílání bylo důsledně rušeno a navíc byla povinnost předložit každý radiopřijímač ke kontrole, při které byl krátkovlnný rozsah, vhodný k poslechu zahraničního vysílání, vyřazen z činnosti. I tak za cenu vysokého rizika se našly cesty, jak se k informacím dostat a porovnávat je s nabubřelými zprávami německého rozhlasu a tím se udržovat v naději na zvrat a osvobození. Postupně jsme se naučili žít se sirénami, ohlašujícími nadcházející letecký útok. Poslední rok války byly nálety spojeneckých letadel stále častější, obě fronty se k sobě přiblížily a bylo zřejmé, 1

2 2 Z OBSAHU: Ohlédnutí za květnem 1945 Rozhovor s Mgr.Mařatkovou Tříděné odpady str. 4-5 Z Rady str. 7 Z naší školy str ZUŠÍK str že kon ec války je nado s a h. Co předch á zelo našemu osvobození J altská konference, na které byly roz děleny poválečné sféry vlivu. Podle ní západní část Čech měla být o s vobozena Am eri č a ny a zbytek sov ě t s kou arm á do u. V prvních květnových dnech 1945 osvobo zují Američané Plzeň a další města. Následuje 5. květen a začátek pražského povstání, 8. května Německo podepisuje kapitulaci a v té době již osvobozuje Prahu Rudá armáda. Jedna z tragických epoch našeho národa se tím uzavírá. Jaltskou konferencí nám tak na další čtyři desetiletí byla vnucena východní orientace, která, jak se později ukázalo, zásadním způsobem zbrzdila náš vývoj oproti našim sousedním zemím. -eb- ROZHOVOR S MGR. BARBOROU MA ATKOVOU V květnovém čísle přinášíme rozhovor se slečnou Mgr. Barborou Mařatkovou, pravnučkou známého českého sochaře Josefa Mařatky, který se autorsky podílel na klecanském Myslbekově pomníku V. B. T ř eb í z s k é h o. Sochař Mařatka je autorem cen trálního bron zového reliéfu spisovatele. Rozhovor se nesl v přátelské atmosféře jedné staropražské hospůdky, kde pravidelně vzpomínáme na naše společná filosofická studia nad sklenkou dobrého moravského vína. Znáš dobře Klecany? Měla jsem příležitost je poznat, ale netušila jsem, že mají vazbu k dílu mého pradědečka. Druhá otázka tedy bude asi trochu nelogická, hodlal jsem se zeptat, zda víš, že v Klecanech se nachází pomník spisovatele V. B. T., na kterém se podílel tvůj pradědeček. Přiznám se, že se to dozvídám až při této příležitosti od autora tohoto interview, kterého již dlouho znám. Za to ti srdečně děkuji a jsem ráda, že jsem si mohla díky tobě doplnit své znalosti. Prozradíš mi, ve kterých zemích a profesích se realizují potomci sochaře Mařatky dnes? Existuje někdo, kdo pokračuje v rodinné tradici? Převážná část naší rodiny zůstala v Čechách, s výjimkou mého strýce hudebního skladatele Kryštofa Mařatky, který žije trv ale ve Francii, odkud naše rodina původně pochází, coby k l av í ri s t a. Starší ze sester mého otce žije v USA, kam em i grovala z po l i ti ck ý ch důvodů v šedesátých letech. Kupodivu většina Mařatkových potomků se úspěšně uplatnila v lékařské profesi počínaje jeho jediným synem prof. Zdeňkem Mařatkou, který dosáhl zvlášť významných úspěchů v této profesi, v oboru gastroenterologie, za které získal čestný titul ry tíř lékařského stavu. Jeho děti vykročily v jeho šlépějích, nejstarší z jeho dětí můj otec Tomáš Mařatka provozuje kardiologickou ordinaci stejně jako jeho sestra žijící v USA. Oba se zaníceně věnují této profesi, která spočívá v záchraně lidských životů, jako svému poslání. Vážím si jejich práce neméně, jsou pro mě stejně velkým vzorem jako můj pradědeček, i když výsledky jejich práce nejsou tak veřejně prezentovány. Ze společenského hlediska jsou přinejmenším stejně významné. Vždyť co je krásnějšího, než zachránit lidský život. Můj strýc Kryštof se úspěšně uplatnil jako hudební skladatel, čímž se jeho kariéra podobá kariéře Josefa Mařatky, který si své umělecké renomé rovněž získal díky svému poby tu ve Francii, která dokáže skutečné umělce patřičně ocenit, což bohužel do jisté míry platilo před sto lety stejně jako dnes. Ve kterých dalších zemích bychom nalezli práce tvého pradědečka? Jistě ve Francii, ale nemám o této problematice přesné zprávy. Větší část můj dědeček věnoval naší Národní galerii. Které jeho dílo ty osobně považuješ za nejzajímavější? K některým jeho dílům mám sentimentální vztah, protože jsem s nimi vyrůstala. Mají pro mne tak zvláštní význam, protože jsou mi důvěrně známé, ale nejsem schopna posoudit, zda patří k vrcholům tvorby mého pradědečka. Jde např. o sochu Inteligence, jejíž odlitek vlastním a současně další exemplář této sochy je umístěn na Mařatkově hrobce v Praze na Olšanech. Na druhém místě bych jmenovala bustu prezidenta T. G. Masaryka ve velmi netradičním po jetí, které považuji za nejoriginálnější pojetí prezidentova portrétu a které svědčí o tom, že Josefu Mařatkovi se podařilo díky navázání osobního vztahu s prezidentem proniknout do jeho lidské podstaty, čímž se liší od ostatních ztvárnění, která zachycují jeho lidskou podobu, ale nevyjadřují hluboce lidskou podstatu prezidenta. Poznámky mého pradědečka z doby, kdy dílo vznikalo, umožňují poznat T. G. Masaryka z jiné stránky, než jeho akademické spisy a stojí rozhodně za přečtení. Jaký byl vztah mezi tvým pradědečkem a sochařem Myslbekem? Nejsem si jistá. To jsi mě zaskočil. Na základě četby vzpomínek mého dědečka, který mapuje počátky kariéry mého pradědečka si vybavuji, že Myslbek sehrál významnou úlohu v počátcích jeho tvorby a Myslbekův rukopis je znatelný v počátcích Mařatkovy kariéry, ale jeho umělecký rukopis se zformoval až během studijního poby tu ve Francii pod vedením sochaře Augusta Rodina. Teď otázka na závěr. Mohu se zeptat, ve které oblasti se realizuješ Ty? Asi zklamu většinu čtenářů tohoto příspěvku ač nerada. Moje volba profese je úplně mimo uměleckou sféru. Zvolila jsem si to nejprozaičtější povolání, jaké si lze představit. Pracuji jako právník. Děkuji Ti za rozhovor. 3 ph- Hledám podnájem v lokalitě Klecany a okolí. Jsem ochotna se i postarat o star í lidi, kteří potřebují v pomoc s udržováním a chodu domácnosti. Zájemci, prosím volat na tel.:

3 4 T ÍDĚNÝ ODPAD Tříděný odpad stojí nejen peníze, ale i za trochu námahy. Už několik let je v ulicích našeho města umístěno několik kontejnerů na tříděný odpad. V Klecanech zatím třídíme 3 druhy odpadů - papír, sklo a plasty. V co nejbližší době nám svozová firma dodá také kontejnery na nápojové kartony, které budou mít oranžovou barvu.většina obyvatel Klecan tyto kontejnery využívá k tomu, k čemu byly původně určeny, a tím pomáhá udržovat ve městě pořádek a čistotu. Zaměstnanci MěÚ dvakrát až třikrát týdně provádějí na všech stanovištích s kontejnery na tříděný odpad úklid. Celkem jich máme v Klecanech sedm. Stále se bohužel najde dostatek spoluobčanů, kteří si tyto prostory pletou se smetištěm. Často barevné kontejnery a jejich blízké okolí využívají k odkládání nevhodných předmětů. Patrně si myslí, že je nutné zaměstnancům města neustále zajišťovat dostatek práce, a proto odkládají do těchto kontejnerů či jejich blízkosti všechno možné. Asi se domnívají, že tak ušetří peníze na zaplacení další nádoby na směsný odpad. Snad abychom byli nakonec rádi, že tyto věci neodhazují rovnou do škarp podle silnic, parků a dalších zelených ploch našeho města, což se bohužel také někdy stává. Považuji proto za vhodné znovu připomenout, jakým způsobem odpady třídit. Modré kontejnery jsou určeny na papír. Vyvážejí se jednou za dva týdny. PAT Í sem: noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. NEPAT Í sem: papír znečištěný potravinami, použité lepenky, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, papír mokrý, mastný či od bláta. Zelené kontejnery jsou určeny na smíšené sklo. Vyvážejí se jednou za měsíc. PAT Í sem: veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Lahve zbavené kovových uzávěrů. NEPAT Í sem: drátosklo (bezpečnostní sklo drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika a porcelán. Žluté kontejnery jsou určeny na plasty. Žluté kontejnery se vyvážejí jednou týdně. PAT Í sem: sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlápnutím plastových láhví výrazně ušetříme místo v kontejneru, asi 3x. Rozhodně nevadí, když se sem dávají PET lahve s víčky, ale víčka nesmějí být na lahvi utažena. NEPAT Í sem: plasty znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Oranžové kontejnery budou zřízeny v nejbližší době. Budou do nich patřit nápojové kartóny (krabice od nápojů, mléka a pod). Podrobnější informace můžete získat na nebo na Doufám, že po přečtení tohoto článku si více lidí uvědomí celkový problém likvidace odpadu a jeho následky. Snad si při cestě kolem kontejnerů si všimnou, jak to v těchto místech ve skutečnosti vypadá a přitom, jak by to tam vypadat mohlo. A to především ti, kteří si pletou tříděný odpad se svou vlastní popelnicí a domnívají se, že konečně našli levný způsob řešení svých problémů s likvidací domácího odpadu. Ladislav Němeček Nebuďme lhostejní Přišlo jaro a nastal čas jarních úklidů, práce na zahrádkách, ale také čas procházek a výletů. Pokud chodíte pravidelně na procházky po okolí Klecan, nemohli jste si nevšimnout, jak nám rostou počty černých skládek. Slušného člověka takový pohled dozajista zabolí a zároveň rozzlobí. Bohužel se v našem okolí našli rádoby podnikavci, kteří si z přírody udělali odkladiště starých pneumatik a dalšího harampádí. Češi ve světě zaujímají v mnoha přínosných činnostech přední příčky. Co ale určitě ještě neumíme, to je zacházení s opady, tak jak se to děje v jiných vyspělých společnostech. Už jsme si zvykli třídit plasty, sklo a papír do barevných kontejnerů, ale starý gauč či pneumatiku hodíme klidně do lesa, nebo pohodíme někde u cesty. Všemi médii probíhá masivní kampaň ohledně třídění a likvidace odpadů a jak se zdá, je to otázka velmi závažná, protože přírodě dochází dech. Každý z nás vyhodí za rok cca 200 kg odpadů. Tříděním umožníme recyklaci více než třetiny tohoto množství odpadů, a to už stojí za námahu. Kromě klasických nádob na směsný odpad jsou v našem městě rozmístěny kontejnery na tříděný odpad (zatím jenom sklo, plasty, papír). Bohužel i ty to kontejnery jsou zdrojem nepořádku, protože jsou neustále obloženy taškami a krabicemi, které někdo není schopen sešlapat, zmáčknout a vhodit do kontejneru. Stačí pak malý vítr, aby odpadky létaly po celém okolí. Na odkládání dalšího odpadu je zřízen v Klecanech sběrný dvůr za hřbitovem. V současné době je otevřen v sobotu a v neděli dopoledne hodin a každý všední den od 15 do 16 hodin. V době letního provozu bude otevírací doba rozšířena. Zde je možné odkládat za poplatek jakýkoliv odpad včetně elektrošrotu, lednic apod. Poplatek je vzhledem k nákladům na další likvidaci tohoto odpadu velice mírný. Nebuďme lhostejní, naučme sebe a svoje děti, ukládat odpady do nádob a sběrných dvorů k tomu určených a nelitujme těch pár korun, které zaplatíme za jejich ekologickou likvidaci. Myslím si, že by pro začátek mohly v našem městě přibýt ještě kontejnery na nápojové krabice, popelnice na staré baterie a možnost odkládání zahradního odpadu. -dh- Zde najdete soupis základních typů odpadů a způsob jak s nimi správně naložit (zdroj f. EKO-KOM) Autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný odpad (kromě nápojových krabic) CD nosiče - směsný odpad CD - plastový obal - kontejner na plasty E l e k tro technika ("el e k tro š rot" ) - po č í t a č e, tel evi ze, k u chyňské spo t ř ebi č e, tel efony, kabely - prodejce, sběrný dvůr Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr 5

4 6 Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad Ch em i k á l i e, m o torové oleje a barvy- sběrný dvůr nebo speciální autom obil pro sběr nebezpečných odpadů Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad Nábytek, podlahové krytiny, sanita- sběrný dvůr Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr Polystyren pěnový - kontejner na plasty Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu Stavební sutě - sběrný dvůr (je n utné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře) Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr Zápis ze zasedání školské rady (ŠR) dne 22. března ŠR projednala současný stav výuky ve speciální třídě. V tomto školním roce ji navštěvuje 9 žáků druhého stupně, z nichž tři na konci školního roku ukončí školní docházku. Vzhledem k tomu, že zbývajících 6 žáků je hraniční počet pro fungování třídy, navrhujeme vedení školy zrušení této třídy v příštím školním roce. Zároveň podporujeme záměr vedení školy vytvořit na prvním stupni vyrovnávací třídu nebo třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vedenou speciálním pedagogem) v závislosti na zájmu a souhlasu rodičů. 2. ŠR jednala o hospodaření s dotacemi města, zejména o úhradách energie s ohledem na to že pro celý areál školy jsou společné měřiče spotřeby energií. Z posledního rozpisu dotací na provoz není zřejmé, jakým způsobem probíhá vyučtování úhrad mezi ZŠ a MŠ na jedné straně a ubytovnou, domovem důchodců a ZUŠ na straně druhé. ŠR pro to žádá vedení ško ly o písemné vyj á d ř ení zda a jakým způsobem dochází k refundaci těchto nákladů. 3. ŠR konstatuje, že jí ředitelka školy do konce roku 2006 nepředložila návrh rozpočtu na rok 2007 a proto žádá vedení školy o jeho předložení. ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 26. března Rada města proj ednala situ aci ohledně kon tej n erů s tříděným od p adem - bu de roz š í ř ený o kon tej n ery na tetra p a kov é odpady. Rada města schválila návrh darovacích smluv na kulturní akce Klecan, který předloží na ZMě. Rada města schválila termín zasedání ZMě na v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu. Rada města vzala na vědomí změnu právní subjektivity Českého svazu ochránců přírody - na "Metropolitní region sdružení ochránů přírody". Rada města souhlasí s předěláním smlouvy Allianz pojišťovna a.s. Rada města rozhodla neproplácet příspěvek za 2 žáky ve výši ,-- Kč Městské části Prahy 6. Podle ustanovení 178 odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb. se povinnost na naše město nevztahuje z důvodu zřízení ZŠ. Rada města proj ednala žádost p. Ma l i- novského týkající se parc.čísla 184/4 za bytovým domem č. 398 v ulici K Sídlišti. Dopis předá právnímu zástupci JUDr. Berkovi. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise. Rada města schválila účast starosty na 10. sněmu Svazu měst a obcí, konaného 24. a 25. května 2007 v Hradci Králové. Rada města navrhla ceny pro Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Rada města byla seznámena se zápisem z jednání školské rady ze dne dubna Rada města projednala žádost pí. Marchakové Lidye o přidělení bytu. Město v současné době nemá žádné byty k přidělení - žádost zůstává v evidenci na MěÚ. Rada města projednala žádost manželů Harnachových ohledně odkoupení pozemku č žádost předá zastupitelstvu města. Rada města pověřila místo s t a ro s tu předložením dokumentace a vyhodnocení místního šet ř ení v ulici Dlouhá před Sch n eiderovými ohledně parkov á n í. V ý s l ede k šetření a dokumentaci předloží RM dne Rada města projednala žádost od Společenství vl a s tníků Kl ec a ny č Sys t é m parkování na sídlišti bude řešen komplexně pro celé sídliště. Rada města projednala program ZMě dne dubna - Rada... projednala dopis společnosti péče o válečné hroby a souhlasí s umožněním odkrytí hrobu šestnácti německých vojáků z 2 světové války. projednala stanovy svazku Dolní Povltaví a doporučuje ZMě vstup do tohoto svazku. pověřila vedení města k uzavření smlouvy s AUA- Agro u rb a n i s ti ckým atel i é rem na vytýčení zastavěného území. projednala návrhy AUA smlouvu o dílo na vypracování ÚP města Klecan a předá ke schválení ZMě. 16. dubna - Rada... byla seznámena s fotodokumentací z místního šetření v ul. Dlouhá u rod. domku Schneiderových - parkování bude řešeno novým dopravním značením rozhodla o r ozšíření počtu kontejnerů na 7

5 8 tříděný odpad a přidání kontejnerů na nápojové kartony ohledně žádosti pana Klause bude provedeno místní šetření roz h odla přij m o ut p. Ma rtina Šimona na obecně prospěšné práce schválila odběr větví a trávy pro občany s trvalým pobytem v Klecanech - ve sběrném Den matek Už vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití, však žel dosud mě nenapadlo co psát, jak dopis začíti. Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky, přemýšlím; stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Přeji Ti dnes v den Tvého svátku - ve slově Tvého velké T - no vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě: Druhá květnová neděle - maminky mají svátek dvoře zd a rma - za podmínek roz t ř í d ě n í větve a trávu zvlášť schválila aktualizaci uličních štítů a jejich doplnění a orientačních plánů ve vytrínách byla seznámena se zápisem ze sch ů ze sociální komise a souhlasí s umístěním pana J. Zajíčka v DPS. První dopis mamince Jaroslav Seifert štěstí zdraví po t se píše ě a zdraví a pak selhává už nadobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. A trhám papír, muchlaje ho - maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého tu v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě. Pak zamoučené ruce obě zvedly mě rychle se země. Maminka, máma, mamka, maminečka. Existuje v našem rodném jazyce hezčí slovo? Myslím, že tak krásných slov moc nen a j dem e. C í t í te také po přečtení slova maminka ten hřejivý pocit u srdce? Vždyť u maminky najdeme pochopení, odpuštění a pocit bezpečí vždy. I když se nám zrovna nedaří a necítíme se zrovna nejlépe. Nejen v tento sváteční den by si měl každý s úctou připomenout každodenní neviditelnou péči a starost maminek o další generaci a o rodinu vůbec. Každá maminka si zaslouží, abychom si udělali volnou chvilku a společně s ní oslavili její svátek. Nejlepším a nejčastějším vyjádřením lásky a úcty jsou květiny. Vybereme ty nejkrásnější karafiáty v barvě červené pro maminku, k teré ještě můžeme říci, jak moc ji máme rádi a jak si ji vážíme. Bílé kara f i á ty koupíme té mamince, které současně s květinou rozsvítíme svíčku. Co pro nás maminka znamená pochopíme, až když ji ztratíme IN CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE? V měsíci dubnu jsme s našimi žáky opět vyrazili reprezentovat klecanskou základní školu, také něco nové poznat a zažít. Starší žáci předvedli své řidičské umění v dopravní soutěži, matematickými dovednostmi bojovala Kája Kopsová v okresním kole matematické olympiády a Barča Pleskotová vyrazila bojovat do celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. O další akcích v následujících příspěvcích. ZA AFRICKOU SAVANOU DO PRAHY 28.března se sedmáci a žáci speciální třídy ocitli za pouhou hodinu v africké savaně. Jak je to možné? Využili jsme totiž výukový program pražské ZOO, který pro naši školu financovalo SRPŠ.Během hodiny a půl jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířatech žijících převážně v Africe a většinu živočichů jsme viděli na vlastní oči. Abychom jen neposlouchali nezáživný v ý k l ad, dostali jsme od slečny lektorky pracovní listy, s nimiž jsme pracovali v pr ů b ě hu progra mu. Na závěr jsme si zkontrolovali výsledky, a protože bylo pěkně a nám se ještě nechtělo zpět, zůstali jsme v ZOO další hodinu. Výlet do ZOO se rozhodně vydařil. ZA SVĚTLEM DO PLANETÁRIA Paní učitelka Bláhová, která má ráda názornou výuku, zorganizovala 3. dubna pro sedmáky výlet do planetária v Holešovicích. Probírali totiž zrovna ve fyzice učivo optiky a k tomu se dobře hodil pořad Vesmír a světlo. V planetáriu sedmáci získali informace o šíření světla,zdroji světla, zatmění Slunce a Měsíce a o tom, jak vzniká stín. Po skončení programu si všichni ještě prohlédli malou expozici hvězdné oblohy a vydali se na zpáteční cestu ke škole. Eva Staňková NÁRODNÍ H EBČÍN KLADRUBY Po velikonočních prázdninách jsme podnikli polodenní výlet za kladrubskými koníčky. Návštěvu hřebčína jsme si objednali u jedné z dětských cestovních kanceláří. Již při ranní cestě autobusem jsme si zahráli soutěže zaměřené na exkurzi, která nás čekala. Při samotné prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Původně byli starokladrubští koně chováni v různých barevných variantách, od konce 18. století pouze v barvě bílé a černé. O rozvoj chovu těchto koní se významně zasloužil otec Marie Terezie. Starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro kočárovou službu a jsou označováni jako karosiéři, neboť byli zapřaháni do velkých kočárů - karos. Při prohlídce jsme nahlédli do všech vnitřních prostorů hřebčína a vyšli jsme si na procházku kolem výběhů koní. Exkurze se nám líbila, jen nás mrzelo, že jsme se během prohlídky míjeli s malými hříbátky, na která jsme se těšili nejvíce. Tak snad někdy příště... Aneta S. Šugarová, Alena Vulterinová DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V pondělí 16. dubna se vypravila skupina zdatných kolistů z šesté, sedmé a osmé třídy do Čelákovic na dopravní hřiště v doprovodu paní učitelky Šťastné. Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích zde pořádal již tradiční dopravní soutěž pro mladé cyklisty. Projít jí celou nebylo 9

6 j ed n odu ch é, n eboť se skládala z několika nel eh k ý ch disciplín: proj et dle předpisů tra su dopravního hřiště, jízdu zručnosti, zvládnout první pomoc a dopravní testy. Přesto se naši zástupci velmi dobře umístili. Sedmáci D.Kuzma, L.Kúdela, L.Hyklová a A.Novotná vyhráli 3.místo, šesťáci D.Jeřábek, A.Bukovský, J.Vovsová a M.Korunková byli na 9.místě. Poděkování patří také náhradníkům V.Mičánové (7.A) a L.Kozubíkovi (8.A), kteří by zastali v soutěži toho, kdo by měl nějaké potíže. Cyklisty a možná i budoucí řidiče přišli po dpořit také zástupci Automotoklubu a České policie.výherci dostali hodnotné odměny. Blahopřejeme. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Karolína Kopsová z 8.A byla jedinou úspěšnou řešitelkou školního kola matematické olympiády, které probíhá formou domácí práce na šesti záludných matematických a prostorových úlohách. Uspěla v pěti z nich a v doprovodu své učitelky matematiky Aleny Dočkalové vyrazila soupeřit s dalšími žáky z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií na okresní kolo, které pořádalo Gymnázium íčany. V nemalé konkurenci získala potřebné body pro postup, stala se opět úspěšnou řešitelkou a umístila se na devátém místě. Olympiáda byla pro ni jistě zajímavou zkušeností, kterou může využít i v dalším ročníku a možná i při budoucím studiu na střední škole. Gratulujeme. TELKA NEBO NOVINY, HLAVA NAŠÍ RODINY Už jsme zase navštívili Terezu. Ne, to není nějaká naše kamarádka, ani druhá Matka Tereza. Ale přeci ekologické hnutí v centru Prahy! Tentokrát si pro žáky z devítky v doprovodu A. Bláhové a A.Dočkalové připravili lektoři pořad zaměřený na problematiku spojenou s médii, jejich vlivem a významem. V rámci diskuze a skupinové práce si tak deváťáci ujasnili, jaká média v dnešní době existují, která působí v České republice, jak člověka ovlivňují, jak s postupem doby mění svůj obsah a proměňují se celkově, a dokonce si zahráli na moderátory a reportéry zpráv tuzemských televizních stanic. Mohli si tak poro vnat, který telev izní kanál se zaměřuje na jaké druhy informací, nebo jaký je rozdíl mezi bulvárem a seriozními deníky. Pořad byl velmi zajímavý a myslím si, že i přínosný. Pomohl nám všem zamyslet se nad věcmi, které nám někdy přijdou často obyčejné, i když jsou velmi podstatné. Alena Dočkalová Za informace z dopravní soutěže děkuji Janě Šťastné ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA KLECANY pofiádá dne od 8.00 h do h DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO CYKLISTY Ve spolupráci s dopravní policií, Městsk m úfiadem Klecany a Školou 1. pomoci. Pfiijďte se podívat na náměstí i do areálu koly a povzbudit na e mladé cyklisty! FANTASTICKÝ ÚSPĚCH FLÉTNOVÉHO TRIA ZUŠ Z á k l adní umělecká škola se může ch lu bi t dalším obrovským úspěchem flétnové trio ve složení Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Karolínka Míková postoupily přes okresní a krajské kolo do celostátního kola komorních souborů a tam v silné konkurenci zvítězily. Je to velký úspěch, k terý překonal loňský výborný výsledek flétnistky Barbory Totuškové, která získala v celostátním kole 2. místo. Úspěch je výsled kem do konalého ped a gogi ckého vedení paní učitel ky Ireny Kra tochv í l ov é, od povědného přístupu všech žákyň a také v ý borné spo lu pr á ce s rod i č i. S úspěšnými hráčka z tria jsem natočila rozhovor. Samotný proces vzniku rozhovoru by l velmi zábavný. Stále se ozývaly výbuchy smíchu a chichotání, n ej v í ce hovorné byly Ka rolínka a Zu z a n k a, pouze Barunka byla skoupá na slovo a potulně se usmívala. (Karolínka Míková, 12 let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a ZUŠ navštěvuje od 1. třídy. Zuzanka Gulová 13, let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a do ZUŠ chodí od svých 5 let (navštěvuje i klavír, vloni chodila na zpěv a dra - m a ti cký ob o r ). Ba runka Totu š ková 12 let, ta studuje na Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích, je v 6. třídě a na flétnu hraje od 1. třídy.) DS: Počítaly jste s tím, že vyhrajete: K: Já jsem spíše počítala s druhým místem. Paní u č i telka nám říkala, že jsou tam kva l i tní soubory, tak jsme si ani tak nevěřily. Z: Nezahrály jsme to tak dobře jako v minulých kolech. K: A zahrály jsme jiné tempo, než jsme měly. DS: Můžete mi říct, co je nejtěžší na komorní hře? Z: Souhra. Je také hodně důležité poznat lidi v souboru. D: Takže rozumíte si, jste kamarádky? K: Velké. DS: Jak dlouho se doma připravujete? Z: Musí se cvičit podle toho, aby bylo jisté, že to potom umíte. K : Nec vičím tolik pravi del n ě, většinou o víkendu, protože nemám tolik času. Když jsem doma sama, tak ty 3 hodiny se klidně najdou. Z: Ve všední den já také nemám čas, ale většinou h raji ve č er, k romě úterk a, to mám hod n ě kroužků. B: V pondělí necvičím, to mám dlouho školu, v úterý (smích) tak v pátek a taky někdy v sobotu, tak půl hodiny. DS:Je na vás paní učitelka hodná? K : Je, ale musíme to všechno umět nebo bychom musely přijít někdy jindy a umět to DS: Máte jí rády? K: Jó, hrozně moc. DS: A můžete říct nějaký veselý zážitek s paní učitelkou? K: Když jsme hrály jednu skladbu, tak paní učitelka u toho tancovala. DS: Chtěly byste studovat konzervatoř? 10 11

7 12 K. Já bych ch t ě l a, ale nev í m, jestli se tam dostanu. Z : Nech t ě l a, já bych nestíhala doma cvičit 6 hodin denně, to pro mě není. B. Ne. DS: Jaký je to pocit být nejlepší v republice? K: Mně to ještě nedochází Z : M ě ly jsme rado s t, je to takové úplně nepředstavitelné. DS: A co jste dostaly za soutěž? Z: Skoro nic. K: Paní učitelka nám slíbila, že to oslavíme někde v pizzérii, to je taková naše motivace. DS: Jakou pizzu máte nejraději? Z: 4 druhy sýra. K: Já Havaj s ananasem. B: Se žampiony. DS: Je lepší hrát ve skupině nebo sólo? Z: Ve skupině K: Ve skupině je to záživnější a těžší. Když jsme samy, není tam tolik té legrace. DS: Drží se Vás tréma při vystoupení? Z: Mě se drží až do konce, protože mě štve, že se lidi na mě pořád koukají. Ale když jsme ve třech, tak vím, že na mě nikdo nekouká. DS: Proč si myslíte, že jste vyhrály? K: Jsme dobrá skupina, jsme sehrané, cítíme to všichni jako spolu. Z: Máme dobrou paní učitelku. Díky ní jsme se sešly čtyřikrát v týdnu na zkoušku K: Paní učitelka má na tom největší zásluhu, taky o víkendu jsme se musely sejít v Klecanech na zkoušku už o tři čtvrtě na deset. D S : A byla paní učitelka doja t á, k dyž jste vyhrály? K: Když jsme šly pro výsledky, tak jsme šly úplně poslední a potom, když jsme přišly za paní učitelkou, tak ta brečela dojetím. DS: A plánujete dál? K: Příští rok je mezinárodní soutěž ve Vidnavě a paní učitelka tam chce s námi jet. Z: Ve Vidnavě je výhodou to, že není žádné výběrové kolo, tam může jet, kdo chce K : A paní učitelka nám také dom luvi l a, že poj edeme na tábor (flétn ový seminář v Prachaticích, pozn. aut.) a tam budeme hrát sólo i trio, tam se hraje od rána do večera, D S : Co bys te si přály za od m ě nu za va š i reprezentaci?: K : S tejné šaty, dlouhé vcel k u, a by měly v í n ovou barvu, po l oviční rukávy a s paní u č i tel kou jít do pizzeri e, a bych om si s ní popovídaly o té soutěži. D S : Jaké vl a s tn o s ti, mys l í te, Vás dovedly k vašemu úspěchu? K: Trpělivost, když něco nejde hned, tak to neodložím. Jsem pilná a pracovitá. Z. Když se do něčeho pustím, tak to dodělám. B: Když mi něco nejde, tak to chvilku nechám a potom se zase k tomu vrátím Paní učitelce Ireně Kratochvílové se podařilo v krátké době vytvořit soubor, který je nejen profe s i onálně na špičkové úrov n i, ale také spojila trio příjemných, veselých a krásných kamarádek, které se těší, že společně budou tr á vit čas a věnovat se hu d b ě. D í vky jsou vzhledem k tomu, jaký úspěch dosáhly, velmi skromné, milují pizzu a jejich velkým přáním je v ys tu povat v jed n o tn ý ch šatech. J s em ráda, že jejich přátelství vzniklo hlavně kvůli společné lásce k hudbě a to je myslím, to nejcennější, co se paní učitelce Ireně Kratochvílové podařilo (i když ten úspěch taky není k zahození). Rozhovor připravila D. Snížková - ředitelka ZUŠ Klecany POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ AKCE: 1 6. k v ě tna 2007 od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany: Klavírní koncert 30. května 2007 od 17,30 hodin na chodbě ZUŠ Klecany: Vernisáž absolventů výtvarného oboru (Anna Krajčová, Anna Hakenová, Kateřina Pech ov á, Ma rtina Vovs ov á, Tere z a Kušnírová, Gabriela Těthalová). 1. č ervna 2007 od 19,00 hodin v Libeňský zámek: Kon cert absolventů paní učitel ky Jany Vaňkové (Veronika Konopásková, Kristýna Motalová). ZÁPISY DO ZUŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008: Zápisy do základní umělecké školy proběhnou v měsíci červnu. Přijímáme žáky od 5 let. Termíny zápisů nejsou pevně stanoveny, rodiče mohou žáky přihlašovat průběžně v měsíci červnu v tyto dny: 1/ Výtvarný obor (kresba, malba) pondělí, čtvrtek od 13,00-18,00 hodin (p. uč. Snížková, p.uč. Šoltysová) 2/ Výtvarný obor (keramika) úterý, středa od 15,45 17,35 hodin (p. uč. Dana Šoltysová) 3/ V ý t va rný obor (soch a ř s t v í, p ř í prava na umělecké ško ly, s tu d ium do s p ě l ý ch ) - pátek od 14,00 18,35 hodin (p.uč.dušan Šoltys) 4/ Dramatický obor: středa od 14,30 17,00 hodin (p. uč. Zuzana Kollárová Pokorná) i pro dospělé studenty!! 5/ Taneční obor: pátek od 13,00 16,45 hodin (p. uč. Zuzana Kollárová Pokorná) 6/ Hudební obor (žák musí projít talentovou zkouškou, škola žákům zapůjčuje zdarma hudební nástroje, pro studium klavíru je nutné nástroj mít doma nebo alespoň kvalitní klávesy): klavír: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek od 13,00 17,30 hodin (p.uč.vaňková, p. uč. Laurychová, p.uč.růžičková, p. uč. Barthová) zobcová flétna: pondělí, úterý, středa a čtvrtek od 13,00 17,30 hodin, p.č.nový, p. uč. Měšťanová, p. uč. Vitvarová příčná flétna: středa, čtvrtek od 13,00 17,00 hodin (p. uč. Měšťanová) saxofon, klarinet: čtvrtek od 13,00 17,30 hodin (p. uč. Vitvarová) trubka, lesní roh: pondělí, úterý 13,00 17, 30 hodin (p. uč. Karel Nový) klasická kytara: úterý, středa od 14,00 17,30 hodin (p. uč. Urban) elektrická kytara: středa od 14,00 17,30 hodin (p. uč. Kopecký) housle: pátek: 13,00 17, hodin, p. uč. Pittauerová sólový a sborový zpěv: úterý, pátek od 13,00 17,30 hodin (p.uč.vaňková a p. uč. Veselá) bicí: nástroj bude otevřen, pokud se přihlásí nejméně 4 žáci, zápis proběhne ve čtvrtek od 13,00 17,30 hodin 7/ Výuka pro žáky mateřských škol: hlásit se můžete každý den u ředitelky školy do 19,00 hodin. Výuka bude opět koncipována jako propojení výtvarného, tanečního, hudebního a dramatického oboru. Výuku povede p.uč. Zuzana Kollárová Pokorná. Výuka je určena pro děti předškolního věku. Podrobné informace k zápisům sledujte na internetových stránkách ZUŠ: zus.klecany.cz. Pokud máte dotazy, můžete volat na nebo (mob.řed. ZUŠ). Bc. Dana Snížková-ředitelka ZUŠ Klecany 13

8 VÝLETNÍ LOĎ PRAHA KLECANY MĚLNÍK...dokončení z minulého čísla. Při další plavbě z Klecánek zdymadlem zahýbáme západně k Žalovu s památným Levým Hradcem; na druhém břehu naproti stará víska Husinec. O něco dále západně dědina eží, načež otáčíme nakrátko k s everu ; zde vl evo při ústí po toka Úněti ckého starobylá dědinka Podmoráň... Průvodce pokračuje dál v podrobném a zajímavém popisu tehdejšího okolí plavby, ale my již dál nepoplujeme, rozloučíme se. Domníváme se, že uvedený datum (1924) není dnem ukončení plavby, ale jen krátkodobé opatření v provozu. Jednání obecního zastupitelstva se již k provádění plavby nevrací. Někteří občané pamatují provoz ještě i p o roce 1950, kdy v Klecánkách stál a byl prý v provozu i přístavní můstek. Jak to bylo s výletními plavbami Praha Klecánky? Pokud máte vzpomínky k tomuto tématu, prosíme, pomozte nám. V závěru ještě několik střípků : a) z průvodce roku 1913: - Pražská společnost pro paroplavbu na Vltavě a Labi v Čechách byla založena v roce V roce 1913 měla v provozu již 19 lodí pro trať Praha Štěchovice (Svatojánské proudy) a trať Praha Mělník. Výlety uvádí takto: Nádherná krajina povltavská a zvláště divokoromantická krajina Štěchovická se Svatojánskými proudy těší se velké oblibě výletníků (v létě odjíždějí parníky z Prahy téměř každou čtvrt hodinu. Mezi Prahou a Klecany jest každodenní spojení dle jízdního řádu, který na obou tratích dle ročních období se mění a jest publikován na nárožních tabulích po celé Praze - Praha jest třetí město velikostí a lidnatostí v celém mocnářství má domů a oby va tel ů. Je to město krásné, n á d h erně stav ě n é, rázu do sud na mnoze středov ě k é h o, korunované akropolí, jež budí dojem velkolepého gotického hradu francouzský architekt Viollet - Le Duc - v roce 1939 u těchto výletů je ještě uvedeno rozšíření provozu:.. o třídenní zájezdy salonním parníkem HRADČANY až k hranicím do Hřenska. Účastníci, kteří se při nich chtěli vyhřívati na slunci, měli na parníku k dispozici lehátka a na přídi přenosné židle. Kdo měl raději stín, seděl na zádi u prostřených stolů, chráněn před paprsky plachtou b) jaký byl tehdejší ceník jízd: - Praha-Karlín: do Klecánek = 50 haléřů, do Mělníka = 1,50 K - zpáteční Praha-Mělník-Praha = 2,- K - Klecánky: do Kralup = 50 haléřů, do Mělníka = 1,10 K Pro porovnání: z Prahy do Štěchovic = 1,20 K a zpáteční s platností 3 dnů = 1,80 K V Praze byly i dvě lanové dráhy: - na Letnou - ta však patřila do sítě elektrických drah pražských - na Petřín z Újezda na Menším městě Pražském = nahoru 20 h, dolů 12, a zpáteční 24 h. Zpáteční lístek se vstupenkou na rozhlednu = 60 haléřů. c) z historie Klecan: - klecanské stříbro byly obecní ovocné sady (třešně, švestky) a jejich stav, péče o stromy, byla vždy v pozornosti zastupitelů obce po celý rok byla to jejich chlouba. V roce 1929 kdy krutě řádily mrazy, pomrzlo ovocných stromů zůstalo jen Přes úsilí obecního zastupitelstva se nepodařilo tento stav obnovit. I proto, že část sadů byl přeměněna na stavební parcely (Skalka). Ze zápisů obecního zastupitelstva Klecan je doloženo, že každoročně zisk z dražby sadů podstatně ovlivňoval obecní rozpočet i chudinskou kasu (příspěvky chudým občanům). JN PODKLADY: - zápisy z jednání obecního zastupitelstva - Praha a království České průvodce z roku Neznámá Praha vydáno v roce 1939 KULTURNÍ KOMISE VÁS ZVE... Symfonický orchestr Prahy 8 Vás zve na koncert, který se koná v úterý v h v kostele Nanebevzetí Panny Marie F. Mendelssohn-Bartholdy ( ) Předehra k symfonii Hebridy W. A. Mozart ( ) Koncertní symfonie - dirigent: Jiří Hájek. Vstupné dobrovolné. Dne 7. května v 18 hodin na náměstí V. Beneše Třebízského, proběhne vzpomínkové setkání k uctění památky hrdinů 2. světové války u příležitosti Dne vítězství. N a š i k v ě t n o v í j u b i l a n t i : Bednář Augustýn (76), Kl a u s ová Hana (74), Vysu š i l ová Bo ž ena (70), Sekula Jo s ef ( 7 9 ), Vobořilová Olga (86), Pitauerová Anna (75), Chalupová Marie (85), Haragová Jaromíra (81), Polák Rudolf (72), Slánská Liliana (70), Pitauer Miroslav (74), Čorňák Juraj (70), Kraisingerová Eleonora (84), Ledecký Jaroslav (76), Buchar Mi l o s l av, ( 7 3 ), Ru do l f Fra n tišek (82), Malinovský Jaroslav (77), Hladká Ludmila (72), Hašková Emilie (91), Mayer Antonín (91)

9 16 Kácení na návsi a zvířena Klecan V uplynulých týdnech se město Klecany pustilo do úprav a odstraňování několika vzrostlých stromů v centru města. Městská zeleň si údržbu určitě zaslouží, pro tože po dobu mnoha let doch á zelo spíše k příležito s tným zásahům, k de ž to komplexní píéče realizována nebyla. Ovšem okolo údržby zeleně, zejména dřevin, panuje tolik dohadů, legend a zkazek, že je třeba o věci více se šířit a mnohé osvětlit. Dobrým vstupem byl příspěvek M. Lemona v jednom z minulých čísel Zpravodaje, který osvětlil hlavní principy administrativních postupů, kdy a jak žádat o kácení a jiné. Pokusíme se v několika přípěvcích dále rozhovořit o navazujících problematikách, zejména o některých nepravdivých zkazkách. R ů z n ý ch aspe k t ů, ke kterým je třeba přihlížet, je mnoho. Patří k nim například bezpečnost obyvatel. Pokud by se nějaký strom zřítil na obytný objekt nebo na auto, nebo dokonce na chodce, určitě to bude mít veliký ohlas. Po vichřicích je n a p ř í k l ad často sly š et návrhy v tom smys lu, že je třeba od s tranit po ten c i á l n ě nebezpečné stromy. Ovšem po dlouholetých pozorováních můžeme vcelku svědomitě tvrdit, že nebezpečné jsou v podstatě všechny stromy starší dvaceti let. Takže tudy asi cesta nepovede. Ono totiž to chce zamýšlet se nad umístěním stromu v době, kdy jej vysazujeme, a to se velmi často nedělá. Umisťování stromů ale necháme do některého dalšího Zpravodaje, a podíváme se na jinou věc, okolo které se mnoho mluví, a to jsou živočichové na stromech a ve stromech. Všímaví občané zaregistrovali, že největší z kácených stromů, převislá vrba na náměstí poblíž restaurac U rytíře, byla téměř celá dutá a plná trouchu a drti. Silně trouchnivá byla také lípa v aleji podél náměstí a jírovec maďal u schodů vedle restaurace Srdíčko. Při kácení jsme zaslechli několik ohlasů v tom smyslu, že ty stromy brouci rozežrali, že se tam množí různá havěť apod. Nicméně tak tomu naprosto není. Takových brouků nebo jiných bezobratlých živočichů, kteří aktivně likvidují zdravé stromy, je jen malé množství druhů. Je to například bělokaz ovocný v sade ch nebo proslavený lýkožrout smrkový na smrku. Ovšem množení a roz voj takov ý ch druhů umožňuje po u ze a jedině člov ě k, pro tože výsad bo u jednodruhového lesa či sadu jim poskytuje jedinečné možnosti pro vývoj a rozmnožení. Pravá po h roma pak nastává, k dyž jsou stromy oslabeny, zejména působen í m průmyslových imisí, neslavných kyselých dešťů apod. Pak se dokáží šířit jako lavina. U většiny ostatních druhů to však není tento případ. Na okrasných a alejových stromech v intravilánu Klecan rozhodně žádný takový invazivní a žravý druh nežije. Tady se jedná o přirozený proces, kdy u stromů ve vyšším věku již dřevní hmota uvnitř kmene a větví začíná podléhat rozpadu, tvoří se dutiny a v nich se ukládá trouch. Ten poskytuje potravu mnoha druhům často velmi vzácných žicvočichů, kteří tam jednak pokračují ve své existenci, jednak napomáhají logické přeměně dřevní hmoty na anorganický substrát, který je v přírodě základem pro vznik půdy, další růst stromů a existenci všeho živého. Drobní živočichové, žijící na stromech, jsou potravou mnoha druhů ptáků, kteří by bez nich nemohli existovat. Duté a různě rozeklané a narušené stromy jsou pro ptáky také často obydlím. Hnízdí zde mnozí pěvci, jako brhlík obecný, strakapoud velký, sýkora modřinka, šoupálek dlouhoprstý, holub doupňák a další, někdy také sova puštík obecný nebo sýček obecný. V létě (ale někdy i v zimě) osidlují dutiny netopýři, po celou letní sezónu chytající komáry a jiný létající hmyz. Různých d ruhů na strom ech je mnoho, a všech ny do h rom ady tvoří bohatě propoj ený stromový ekosystém. A vůbec nevadí, že se stromy nacházejí na rušné ulici, v aleji u silnice, na hřbitově, u kostela, u zámku nebo v průmyslovém areálu. Pokud však už je strom na spadnutí a je nutno jej odstranit, pak je třeba zajistit, aby se nezničilo vše, co v něm žije. Z toho vyplývají určitá pravidla pro zásahy na stromech. Kvůli hnízdídím ptákům je třeba kácení a úpravy stromů neprovádět v období cca od začátku března do poloviny srpna. Zejména u značně velkých stromů s rozsáhlými dutinami by měl u kácení asistovat odborník, který je schopen odchytit přítomné živočichy a přenést je na vhodné místo. To platí především pro přenos netopýrů, případně jiných savců, plazů nebo ptáků. U bezobratlých živočichů je postup zhruba dvojí. Buď je strom natolik rozpadlý, že je třeba ode brat dřevo a trouch i s drobnými živočichy, larvami a kuklami a přenést je do insektária, kde bude jejich vývojový cyklus dokončen, nebo u ostatních stromů je možné převést celé kmeny na vhodné místo, aby tam došlo k samovolnému dokončení vývoje. Takové místo by mělo být dobře osluněné, bez plevele (jinak je třeba v létě plevel okolo odstraňovat), bez přístupu domácích zvířat (zejména slepic) a také bez přístupu zvědavců a dětí, kteří by mohli trouch třeba zapálit. V případě kácení v Klecanech úspěšnou spoluprací vedení města a ochránců přírody došlo jak k odebrání části trouchu, tak k přemístění částí kmenů. I na těch několika stromech bylo již nalezeno několik zajímavých a vzácných druhů, a další budou zjištěny po dokončení jejich vývoje z larev a kukel. Ve vrbě na náměstí například žily larvy teplomilných zlatohlávků Liocola marmorata a Valgus hemipterus (česká jména nemají), které dokončí vývoj v terariu a budou vypuštěny zčásti v Klecanském háji, zčásti Na Vlásini. Bylo zde také kompletní hnízdo sršně obecné (Vespa crabro) a uhynulé zlatěnky rodu Chrysis. V jírovci u Srdíčka byly nalezeny larvy potemníků, kteří jsou vesměs všichni vzácní. Nejspíše se bude jednat o druh Prionychus ater. Kromě uvedených je v každém stromě mnoho druhů dalších bezobratlých, takže každý takový starší strom představuje malý zvířecí mikrosvět. Protože město Klecany bude pokračovat v plánovité péči o zeleň, bylo by třeba vedle podrobného dendrologického zhodnocení význačných stromů zohlednit také výskyt a perspektivu živočichů, kteří na nich žijí. Není třeba se obávat, že by Klecany a jejich obyvatelé byli ohroženi nebezpečnými brouky. Oni ti brouci zde totiž byli již pár milionů let před námi. Proto nás vnímání a respektování i takových malých forem života může posunout na vyšší laťku existence člověka. František Málek Jaromír Bratka Metropolitní region sdružení ochránců přírody 17

10 Zvýšená kriminalita v Klecanech Rádi bychom Vás seznámili s vyjádřením Obvodního oddělení policie Odolena Voda o způsobu řešení zvýšené kriminality ve městě (viz. dopis MěÚ). -pš- Dopis MěÚ ze dne 6. února 2007 Na zasedání Rady města byly projednány stížnosti občanů na zvýšenou kriminalitu v Klecanech. Na základě těchto stížností se na Vás obracíme se žádostí o pomoc řešení situace v našem městě. Sdělte nám prosím, jak výše uvedenou problematiku s Vaší pomocí vyřešit. Z odpovědi Obvodního oddělení policie Odolena Voda citujeme:...jsme si vědomi vysokého nápadu trestné činnosti ve Vašem městě a jsme připraveni tuto nepříznivou situaci řešit. Pro Váš region byly určeni dva policejní inspektoři, kteří s Vámi budou minimálně 1x v každém měsíci v osobním kontaktu... K eliminaci nápadu trestné činnosti jsou každý den vysílány, zejména v noční době, do Klecan a okolí policejní hlídky OOP Odolena Voda, v někteých dnech i hlídky OHS Brandýs n. Labem. Současná personální obsazenost na zdejším OOP zatím neumožňuje nasazení policejních hlídek na celou 24h. službu ve městě. ešením by bylo zřízení obvodního oddělení Policie ČR ve Vašem městě. (Bylo již předběžně projednáváno s předchozím vedením města, ale bez konkrétních výsledků.) Tato alternativa je však dlouhodobější a její realizace by v případě optimálních podmínek trvala i několik let. Mnohem účinnějším a rychlejším by bylo zřízení Městské policie, ale o této variantě jste již s npor. Aronem také hovořili. Tímto jsme se dostali k části, čím může Vaše obec pomoci Policii ČR. Je třeba nás informovat o všech současných a nově zřízených ubytovnách, popř. podezřelých osobách zde ubytovaných, dále o vrakovištích a bazarech. Je třeba informovat občany o preventivních opatřeních, které snižují zájem pachatelů - tj. řádně si zabezpečit svůj majetek, nenechávat zavazadla ani cenné věci ve vozidlech, neumožnit přístup neznámých osob do domů či bytů atd... Vedoucí OOP Odolena Voda Upozornění Ve čtvrtek dne proběhne na náměstí V.B. Třebízského očkování psů i koček pro ti vzte k l i n ě. (V Kl ec á n k á ch u autobu s ové zastávky asi ve hod i n ). Vezměte očkovací průkazy. MVDr. Irena Sedláčková SECOND HAND NIKY Spojovací 402, Odolena Voda tel OTEVÍRACÍ DOBA po-pá: 9-17 hod. so: 9-12 hod. Máslovické Skotaãení se Skoty sobota 2. ãervna 2007 na návsi v Máslovicích hod. Taneãní zábava na návsi hodin. Vstupné: 50,- Kã, seniofii a studenti: 30,-Kã, dûti (do 15 let) zdarma KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ! ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ - ANGLIE Pfiívoz v provozu do noãních hodin. Kontakt: V. S korová, tel.: , Srdeãnû zve zastupitelstvo obce Máslovice 14 Vydává Městsk úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Kapustová, Z. Tomá ová, D. Horová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Z p r a vodaj MK ČR E IČO: Uz á vě rka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každ é h o měsíce. Cena v tisku: Kč 7,- Číslo 5/2007, vychází dne zpravo d a k l e c a n y.cz w w w. k l e c a n y. c z

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO Jak třídit odpad PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice mokrý,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce Odpadové hospodářství obce Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Odpadové hospodářství

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Noviny obce Křoví duben 2013

Noviny obce Křoví duben 2013 Noviny obce Křoví duben 2013 Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat o připravovaných akcích. Koncem měsíce března jsme panu architektovi Kunčíkovi zadali vypracování projektu na inženýrské sítě

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy od 1.1.2016 1 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy Vážení spoluobčané, v letošním roce se uskutečnilo několik změn v oblasti nakládání s odpady

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí?

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí? Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Určitě obrázek barevných kontejnerů nevidíte poprvé, s tříděním odpadů se můžete setkat prakticky kdekoliv. Někteří z vás aktivně třídí, jiní začínáte

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 4. Anotace Tyto dva pracovní listy volně navazují

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kunštátské informace 5/2005

Kunštátské informace 5/2005 Kunštátské informace 5/2005 Informace ze zasedání Rady města (vybrané části) RM 4. 4. 2005 RM schválila:! zadání provedení úpravy prostoru po odstraněné stavbě firmě KORA Vodostaving! úhradu nákladů za

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více