Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne OÚ v Tuklatech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19.11.20 OÚ v Tuklatech"

Transkript

1 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne OÚ v Tuklatech 4 od hod na Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš K(b níček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust Omluveni: Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v hod., přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, zasedání bylo řádné ; svoláno a je usnášení schopné. Starosta navrhl program s těmito body: n J Prezence Schválení programu Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápisu, ze Zřízení finančního a kontrolního výboru Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru Volba předsedy finančního výboru Volba předsedy kontrolního výboru Volba členů kontrolního výboru 9. Volba členů finančního výboru 10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zákona o obcích) vyhlášky č. 37/ Projednání změny názvu ulice v obci Tuklaty - Úvalská 12. Návrhy na zřízení dalších výborů a komisí a jejich personální o 13. Diskuze zasedání ZO Tuklaty astupitelstva ( 72 Dsazeni Bod č. 2: Schválení programu Zastupitelka JUDr. Ammerlaan požaduje přehled nedokončených akcí m inulého zastupitelstva, které se budou týkat i nového. Pan starosta přehled připraví do příštího zasedání. Zastupitel Horký navrhuje zveřejnit programové prohlášení současného ; ;astupitelstva. Pan starosta prohlášení připraví do příštího zasedání. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje zřídit redakční radu Tuklatskýc i novinek - zařazeno. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 1/7/2014: I. schvaluje program zasedání zastupitelstva Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 1/7/2014 bylo schváleno v počtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Kon íček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mich al Chroust Proti: 0 1

2 Bod č. 3: Pověření dvou členů zastupitelstva obce k ověřování zápis Tuklaty Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni zastupitelé Lukáš Koníček a Ing. Bod č. 4: Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 2/7/2014: I. zřizuje finanční a kontrolní výbor pro volební období Starosta nechal hlasovat a usneseni c. 2/7/2014 bylo schváleno v počl Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mic Bod č. 5: Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/7/2014: I. schvaluje 5 členů finančního výboru II. schvaluje 3 členy kontrolního výboru Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 3/7/2014 bylo schváleno v počta hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr H orkf \ JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust roti: 0 Zdržel se: Ing. Ivan Franc Bod č. 6: Volba předsedy finančního výboru Pan starosta navrhuje zastupitele Lukáše Koníčka. Zastupitel Horký navrhuje zastupitelku Milotovou. Zastupitelka Milotová o předsedu finančního výboru nemá zájem. i ze zasedání ZO Ivan Franc. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/7/2014: I. schvaluje do funkce předsedy finančního výboru zastupitele Lukáše Coníčka Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 4/7/2014 bylo schváleno v počti hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Petr Horky, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč Proti: Michal Chro ust Zdržel se: Lukáš Koníček Bod č. 7: Volba předsedy kontrolního výboru Pan starosta navrhuje zastupitele Chrousta. Zastupitel Horký a místostarostka Petrisková navrhují zastupitelku JUDr. Ammerlaan. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/7/2014: I. schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelku JUDr. Ammerlaan. 8 u hlasů níček, Petr Horký, íal Chroust Proti: 0 2

3 Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 5/7/2014 bylo schváleno v počp u hlasů Pro: Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Martina Mil )tová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, Lukáš Koníček Proti:0 Zdržel se: JUDr. J ana Ammerlaan, Petr Jenšovský Bod č. 8: Volba členů kontrolního výboru Pan starosta navrhuje, ať si předsedové vyberou své členy a navrhnou je na příštím zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje, aby se členové výborů zvolili na tomto zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členové kontrolního výboru chválili na tomto zasedání obecního zastupitelstva. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 6/7/2014 bylo schváleno v počít u hlasů Pro: Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Petr Horký, Martina Milo tová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Jana Ammerlaan Proti:0 Zdržel se: Petr Jenšovský Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje jako členy kontrolního výboru pana Poláčka. zastupitele Horkého a Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem kontrolního výboru s tal zastupitel Horký, Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 7/7/2014 bylo schváleno v počít u hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko níček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mic hal Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem kontrolního výboru stal pan Poláček, Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 8/7/2014 bylo schváleno v poč u hlasů Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr. Jana A mmerlaan, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc Zd ržel se: Drahomír Ducháč Bod č. 9: Volba členů finančního výboru Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členové finančního výboru schválili na tomto zasedání obecního zastupitelstva. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 9/7/2014 bylo schváleno v poč u hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Petr Horký, Martina Milo^ová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, Lukáš Koníček, JUDr. Jana Ammerlaan?roti: Ing. Ivan Franc Zastupitel Koníček navrhuje Ing. Karbana, Ing. Procházkovou, Bc. Poláčka a Ing. Poláška. 3

4 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 10/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem finančního výboru st 1 Ing. Karban, Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 10/7/2014 bylo schváleno v po. čtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko. níček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Midi al Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 11/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem finančního výboru st; ala Starosta nechal hlasovat a usnesení c. 11/7/2014 bylo schváleno v po. čtu Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Hork; Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust Ing. Ivan Franc Ing. Procházková, hlasů \ JUDr. Jana roti: 0 Zdržel se: Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 12/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem finančního výboru sta Bc. Poláček, Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 12/7/2014 bylo schváleno v poct u hlasů Pro: Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr. Jana Ai i^irnerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust Proti: Ins. Ivan Franc Petr Jenšovský Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 13/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se členem finančního výboru stal Ing. Miloslav Polášek. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 13/7/2014 bylo schváleno v počl u hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Koní íček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mich i 1 Chroust Proti: 0 Bod č. 10: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 72 zákona o obcích) vyhlášky č. 37/2003 čle iů zastupitelstva ( Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 14/7/2014: I. rozhodlo ve svém usnesení č. 14/7/2014, že neuvolnění zastupitelé bidou odměňováni za výkon svých funkcí podle 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a obecli um znzem a vyhlášky č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 14/7/2014 bylo schváleno v počtu Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. J a n j Horký, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, Lukáš hlasů Ammerlaan, Petr Koníček Proti: 0 Bod č. 11: Projednání změny názvu ulice v obci Tuklaty - Úvalská Pan starosta informuje zastupitele, že obec Tuklaty byla upozorněna na >. duplicitní název ulic v obci Tuklaty a části obce Tlustovousy s názvem Úvalská. Obec byla vyzvána ke změně názvu jedné z ulic v uvedených obcí. Pan starosta navrhuje změnit název ulice v obce Tuklaty, protože tato změna se dotkne menšího počtu objektů. Pan starosta se dotazuje na návrh názvu ulice. 4

5 Zastupitel Horký navrhuje soutěž o název dotčených obyvatelů. Pan Poláček navrhuje název K Úvalům nebo Západní. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje kontaktovat obyvatele dotčené ulice. Zastupitel Horký navrhuje zpracovat informační materiál pro změnu ulice. Název ulice se změní na příštím zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 15/7/2014: I. souhlasí se změnou názvu ulice a pověřuje starostu konzultací o kc ulice. ^ nkrétním názvu Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 15/7/2014 bylo schváleno v po* tu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, JUDr. Jan a Ammerlaan, Petr Horký, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, Luká š Koníček Proti: 0 Bod c. 12: Návrhy na zřízení dalších výborů a komisí a jejich personuilní obsazení Pan starosta navrhuje zřídit další výbory a komise po sobotním průzkumu obecního majetku. Zastupitel Horký navrhuje zřídit minimálně výbory stavební a školský. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje výbor správy obecního majetku Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 16/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro zřízení školského výboru Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 16/7/2014 bylo schváleno v poctu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Koii íček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mich al Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 17/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se předsedkyní školského výboru Milotová. ^ stala zastupitelka Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 17/7/2014 bylo schváleno v počtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Koi,,, íček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Micha 1 Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 18/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro zřízení stavebního výboru Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 18/7/2014 bylo schváleno v počtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Koní ček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč Michali Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 19/7/2014: Ducháč0^ SC d tazu 'e kd ^ ep r aby SePředsedou stavebního výboru st al zastupitel 5

6 Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 19/7/2014 bylo schváleno v po čtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko níček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Mic hal Chroust Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 20/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro zřízení výboru pro rozvoje obecního Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 20/7/2014 bylo schváleno v po Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Kc JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal Chroust Proti Drahomír Ducháč majetku. :tu hlasů níček, Petr Horký, Zdržel se: Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 21/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se předsedkyní výboru pro rozv )j obecního majetku stala zastupitelka JUDr. Jana Ammerlaan. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 21/7/2014 bylo schváleno v po. <tu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko, i triček, Petr Horký, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust Proti: 0 Zdrži; 1se: JUDr. Jana Ammerlaan Zastupitel Horký navrhuje zřídit výbor pro zajišťování dotací. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan se dotazuje na náplně výborů. Náplně činnosti výboru musí být ztotožněny s programových prohlášení zastupitelstvo. budou se řešit příští Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 22/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro zřízení dotačního výboru. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 22/7/2014 bylo schváleno v počru hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Kort íček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal Chroust, Drahom ír Ducháč Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 23/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se předsedou dotačního výboru s. al Petr Horký Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 23/7/2014 bylo schváleno v počk u hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Koní íček, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, JUDr. Jana Ammerlaa n Proti: 0 Zdržel se: Petr Horký Zastupitel Chroust namítá, že zastupitel Horký je v kontaktu s Direktou a ím ve střetu zájmů, Zastupitel Ing. Franc se dotazuje, zda se bude zřizovat výbor pro životní p rostředí a údržbu zeleně v obci. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje rozdělit činnost tohoto výboru m a výbor pro rozvoje majetku obce. Pan Poláček navrhuje oslovit k diskuzi na toto téma i Myslivecké sdružení Pan starosta Myslivecké sdružení již oslovil. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje zřídit výbor pro kulturní, sociální záležitosti. ;zi výbory stavební a občanské 6

7 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 24/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro zřízení výboru pro kulturní, sociální a občanské záležitosti. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 24/7/2014 bylo schváleno v po :tu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Kc níček, Petr Horký, JUDr. Jana Ammerlaan, Martina Milotová, Michal Chroust, Draho mír Ducháč Proti: 0 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 25/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby se předsedkyní výboru pro kulturní, sociální a občanské záležitosti stala místo starostka Petrisková. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 25/7/2014 bylo schváleno v po ótu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko níček, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, JUDr. Jana Ammerla an, Petr Horký Proti: 0 Bod č. 16: Připomínky zastupitelů a) Zřízení redakční rady Tuklatských novinek. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan navrhuje redakční radu ve složen í pan Polášek, Krupka a paní Holoubková. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 26/7/2014: Pan starosta se dotazuje, kdo je pro, aby redakční rada Tuklatský novinek c byla ve složení pan Polášek, Krupka a paní Holoubková. Starosta nechal hlasovat a usnesení č. 26/7/2014 bylo schváleno v po čtu hlasů Pro: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Ing. Ivan Franc, Lukáš Ko níček, Martina Milotová, Drahomír Ducháč, Michal Chroust, JUDr. Jana Ammerla an, Petr Horký Proti: 0 b) Zastupitelka Milotová, se dotazuje v jaké fázi je žádost o navýšer i kapacity ZŠ Tuklaty. Pan starosta odpovídá, že navýšení kapacity řeší ředitelka ZŠ Tul Jaty. Zastupitelka Petrisková navrhuje mapu s vyznačeným obecním m. ajetkem, kterou může vytisknout pan Roubíček. Pan starosta se spojí s panem Roubíčkem. Zastupitel Horký navrhuje využití projektoru. Pan starosta se pokusí projektor zajistit. Zastupitelka JUDr. Ammerlaan žádá soupis nemovitého majetku obce. Pan starosta odpovídá, že soupis je k nahlédnutí na stránkách katčji: strálního úřadu, LV Pan Polášek upozorňuje na nepřehlednost webových stránek. Pan starosta odpovídá, že webové stránky se budou reorganizovat Pan Krupka upozorňuje na nefunkční okapové svody v objektu fary, na nezamčeny sklad hasičů a skládku v jeho areálu a biokoridor, který je ve špat lém stavu. Dále požaduje zavolat pí Zajícové a dotázat se, zda se může biokoridoi udržovat, nejlépe následující den. Pan Krupka nabídl, že uspořádá brigádu na údržt u biokoridoru. Pan starosta odpovídá, že vše se řeší. 7

8 Zastupitel Chroust se dotazuje, zda jsou již nové kontakty ne \ve m Starosta odpovídá, že ano. Zastupitel Koníček upozorňuje, že ové adresy na webu nemají žádnou ochranu proti vykopírování spamovými roboty. Místostarostka Petrisková se dotazuje, zda jsou nějací zájemci o obecní pozemky. Pan starosta odpovídá, že ne. Příští zastupitelstvo se bude konat starosta ukončil zasedání hod. Zapsal: Ing. Zbyněk Růžička Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Franc Petr Jenšovský starosta 8

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více