EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security"

Transkript

1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche onsulting * Products * Services for EDI and Electronic ommerce * ommunications * EDI Security UN/EDIFAT - EANOM Zpráva INVOI Faktura Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha listopad 1999 Verze 1.00 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche

2 Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy INVOI dle standardu UN/EDIFAT subsetu EANOM. Zpráva INVOI slouží k odeslání / přijetí faktury. Obsah 1. ÚVOD STATUS ZPRÁVY POUŽITÍ ZPRÁVY STRUKTURA ZPRÁVY STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFAT D.96A SUBSET ZPRÁVY ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ OBÁLKA ZPRÁVY MAPOVANÉ PROMĚNNÉ PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU PŘÍKLAD ZPRÁVY EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 2

3 1. Úvod 1.1 Status zprávy Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG Message Implementation Guidelines) pro zprávu Faktura (Invoice message) INVOI. Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFAT vydání 96A a subsetu EANOM. MESSAGE TYPE : INVOI REFERENE DIRETORY : D.96A EANOM SUBSET VERSION : Použití zprávy Zpráva INVOI se používá k zaslání požadavku na platbu za zboží nebo služby dodané za podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím. Odesílatel zprávy požaduje od příjemce platbu za dodané zboží či služby. Společně s tím předává příjemci některé další informace, zejména o zúčastněných stranách, a případné doplňující požadavky. K identifikaci zboží a zúčastněných stran se používají kódy EAN, které musí být oběma stranám předem známy. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí. Faktura se může vztahovat na položky zboží či služeb týkající se jedné nebo více objednávek či dodávek zboží. Zpráva může obsahovat v záhlaví i v jednotlivých řádkách (položkách) údaje téhož významu. V takovém případě se údaj v záhlaví vztahuje k celé zprávě a údaje v položkách se týkají pouze příslušných položek. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 3

4 2. Struktura zprávy 2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFAT D.96A Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions ALI Additional information IMD Item description FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification FII Financial institution information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group UX urrencies M DTM Date/time/period Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount PAI Payment instructions FII Financial institution information Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 4

5 0420 DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text Segment group AJT Adjustment details M FTX Free text Segment group INP Parties to instruction M FTX Free text 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 5

6 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description MEA Measurements QTY Quantity PD Percentage details ALI Additional information DTM Date/time/period GIN Goods identity number GIR Related identification numbers QVR Quantity variances EQD Equipment details FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M UX urrencies Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount Segment group PRI Price details M APR Additional price information RNG Range details DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group LO Place/location identification M QTY Quantity DTM Date/time/period * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 6

7 1380 Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text 5 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M 100 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 7

8 1820 MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 8

9 2.2 Subset zprávy Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos požadovaných dat. Návrh subsetu vycházel z rozsahu datových proměnných, které jsou v daném typu faktury použity. Návrh vycházel z doporučení EANOM pro zprávu INVOI (verze 008). Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M FII Financial institution information Segment group RFF Reference M Segment group UX urrencies M Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M 1 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description QTY Quantity DTM Date/time/period FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M Segment group PRI Price details M Segment group 29 4 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 9

10 1170 RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group NAD Name and address M Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M Segment group MOA Monetary amount M 1 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 10

11 3. Rozvržení segmentů Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFAT zprávy a z popisu EANOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí: Záhlaví tabulky popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje: Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje: Moznačení skupiny SGnn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů) Mindikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu Mvýčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu Segment; jeho popis obsahuje: Mkód (návěští) segmentu (3 znaky) Mindikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu Mnázev segmentu Mobecný popis funkce segmentu Mpořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu Tělo tabulky popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny tučně. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců: úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFAT sloupec EDIFAT obsahující: Mstatus datových prvků dle standardu EDIFAT (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mformát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFAT sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu: M(M)andatory povinný výskyt v subsetu M()onditional nepovinný výskyt v subsetu M(D)ependent povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti) Mmezera nepoužito sloupec obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu: Mv uvozovkách jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 11

12 Mtučnou kurzívou jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách ( ) na jejich popis v oddíle Mapované proměnné ; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny kurzívou psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFAT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis Spodní část tabulky obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 12

13 UNH - M 1 - MESSAGE HEADER Function : To head, identify and specify a message. Segment number : Message reference number M an..14 M Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem. S009 MESSAGE IDENTIFIER M M 0065 Message type identifier M an..6 M INVOI = Invoice message - Faktura 0052 Message type version number M an..3 M D = Draft directory 0054 Message type release number M an..3 M 96A = Version 96A 0051 ontrolling agency M an..2 M UN = UN/EE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code an..6 M EAN008 = EAN Version control number ommon access reference an..35 S010 STATUS OF THE TRANSFER 0070 Sequence message transfer number M n First/last sequence message transfer indication a1 Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. UNH+1+ INVOI:D:96A:UN:EAN008' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 13

14 BGM - M 1 - Beginning of message Function : To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number. Segment number : 2 EDIFAT EAN * 002 DOUMENT/MESSAGE NAME M 1001 Document/message name, coded an..3 M * DRUH_DOKL (1-2) an ode list responsible agency, coded an Document/message name an..35 Druh dokladu kód Přípustné hodnoty: 325 = Proforma faktura - Proforma invoice 380 = Faktura - ommercial invoice 381 = Dobropis redit note - goods and services 383 = Vrubopis - Debit note goods and services 384 = Opravná faktura - orrected invoice 385 = Sběrná (konsolidovaná) faktura onsolidated invoice 386 = Zálohová faktura - Prepayment invoice (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1001) 1004 Document/message number an..35 M IS_DOKL (1-1) an15 Číslo dokladu (daňového dokladu) 1225 Message function, coded an..3 M FN_ZPR (1-3) an Response type, coded an..3 Segment přenáší informaci o druhu dokladu, čísle dokladu a funkci dokladu BGM ' Funkce zprávy - kód Přípustné hodnoty: 9 = Originál Original 1 = Zrušení ancellation 5 = Náhrada Replace 7 = Duplikát Duplicate 31 = Kopie opy (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1225) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 14

15 DTM - M 1/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 137 = Document/message date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST (1-4) Datum vystavení dokumentu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vystavení dokumentu. DTM+137: :102' DTM - 2/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 325 = Tax period 2380 Date/time/period an..35 M DAT_UZP (1-5) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data uskutečnění zdanitelného plnění. DTM+325: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 15

16 DTM - 3/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 11 = Despatch date and or time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYSKL (1-6) Datum vyskladnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vyskladnění pro daňový doklad o spotřební dani. DTM+11: :102' DTM - 4/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 35 = Delivery date/time, actual 2380 Date/time/period an..35 M DAT_DOD (1-7) Datum dodání 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data dodání fakturovaného zboží. DTM+35: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 16

17 DTM - 5/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 90 = Report start date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_OD_DAT (1-8) Fakturace od data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data počátku období fakturace pro sumární fakturu. DTM+90: :102' DTM - 6/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 91 = Report end date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_DO_DAT (1-9) Fakturace do data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data konce období fakturace pro sumární fakturu. DTM+91: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 17

18 PAI Payment instructions Function : To specify the instructions for payment. Segment number : PAYMENT INSTRUTION DETAILS M M 4439 Payment conditions, coded an Payment guarantee, coded an Payment means, coded an..3 M ZPUS_UHR (1-11) 3055 ode list responsible agency, coded an Payment channel, coded an..3 Segment slouží k určení data způsobu úhrady za fakturu. PAI+::42' Způsob úhrady kód Přípustné hodnoty: 42 = Úhrada na bankovní účet - Payment to bank account 10 = V hotovosti - In cash 21 = Bankovní směnka - Banker's draft 23 = Bankovní šek - Bank cheque ZZZ = Definováno vzájemně - Mutually defined (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 4461) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 18

19 FTX - 1 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_1 (1-96) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_2 (1-97) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_3 (1-98) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_4 (1-99) Volný text 1 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 2 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 3 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 4 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_5 (1-100) 3453 Language, coded an..3 Volný text 5 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 19

20 FTX - 2 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_6 (1-101) Volný text 6 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_7 (1-102) Volný text 7 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_8 (1-103) Volný text 8 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_9 (1-104) Volný text 9 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_10 (1-105) 3453 Language, coded an..3 Volný text 10 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 20

21 SG1-1/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M T = ontract number 1154 Reference number an..35 M IS_SML (1-12) an Line number an Reference version number an..35 Číslo smlouvy Segment slouží k přenášení údajů o smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem podle níž se řídí fakturace za zboží či služby. RFF+T:SMLOUVA' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 21

22 SG1-2/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ON = Order number (buyer) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_ZAK (1-13) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky zákazníka Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ON:ORD12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 14 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_OBJ (1-14) Datum vystavení objednávky 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 22

23 SG1-3/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VN = Order number (supplier) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_DODAV (1-15) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky u dodavatele Segment přenáší číslo objednávky pod nímž je objednávka evidována u dodavatele. Pokud je uváděno datum přijetí objednávky u dodavatele v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ VN:234567' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 16 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_PRIJ_OBJ_DODAV (1-16) Datum přijetí objednávky u dodavatele 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum přijetí objednávky u dodavatele. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 23

24 SG1-4/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M DQ = Delivery note number 1154 Reference number an..35 IS_DOD_LIST (1-17) an Line number an Reference version number an..35 Číslo dodacího listu Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+DQ:D12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 18 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_DOD_LIST (1-18) Datum vystavení dodacího listu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 24

25 SG1-5/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VYZN_REF_IS_FKT (1-19) an3 Význam ref. čísla faktury Přípustné hodnoty: AAB = Číslo proforma (zálohové) faktury - Proforma invoice number IV = Číslo faktury Invoice number (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1153) 1154 Reference number an..35 REF_IS_FKT (1-20) an Line number an Reference version number an..35 Referenční číslo faktury (zálohové f.apod.) Segment přenáší referenční číslo faktury (zálohové faktury, původní faktury u dobropisu apod.). Pokud je uváděno datum v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+AAB:Z12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 20 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_REF_IS_FKT (1-21) Datum vztahující se k ref. číslu faktury 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum k referenčnímu číslu faktury. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 25

26 SG1-6/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined reference number 1154 Reference number an..35 M DEAL_KAT (1-22) an15 Dealerská kategorie 1156 Line number an Reference version number an..35 Segment slouží k přenášení Dealerské kategorie pro přiznávání slev apod.. RFF+ ZZZ:DKAT1' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 26

27 SG2 - M 1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M BY = Buyer 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. identification M an..35 M EAN_KUP (1-23) n13 EAN lokační číslo kupujícího - odběratele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an..35 M KUP_OBH_JM_1 (1-26) Kupující - obchodní jméno 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 3036 Party name an..35 KUP_OBH_JM_2 (1-27) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_3 (1-28) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_4 (1-29) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_5 (1-30) 3045 Party name format, coded an STREET Kupující - obchodní jméno Street and number/p.o. box M an..35 M KUP_ADR_1 (1-31) Kupující adresa - ulice a číslo 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 27

28 SG2-1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_2 (1-32) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_3 (1-33) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_4 (1-34) Kupující adresa - ulice a číslo ity name an..35 KUP_MISTO (1-35) Kupující adresa místo 3229 ountry sub-entity identification an Postcode identification an..9 KUP_PS (1-36) an6 Kupující adresa PSČ 3207 ountry, coded an..3 Segment slouží k přenášení údajů o kupujícím včetně údajů, které má obsahovat daňový doklad. NAD+BY ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 28

29 SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-1 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M GN = Government reference number 1154 Reference number an..35 M IO_KUP (1-24) an Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno IČO kupujícího. IČO kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad RFF+GN:XXXXXX' SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-2 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VA = VAT registration number 1154 Reference number an..35 M DI_KUP (1-24) an15 DIČ kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 1156 Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno DIČ kupujícího. RFF+VA:XXXXXX' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 29

30 SG2-2/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M OB = Ordered by 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. Identification M an..35 M EAN_OBJEDNAT (1-37) n13 EAN lokační číslo objednatele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an Party name an Party name an Party name an Party name an Party name format, coded an STREET 3042 Street and number/p.o. box M an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an ity name an ountry sub-entity identification an Postcode identification an ountry, coded an..3 Segment slouží k identifikaci objednatele zboží. NAD+OB ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 30

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva ORDRSP Odpověď na objednávku Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha leden 2006 Verze 1.01 EDITEL CZ a.s. Tento dokument popisuje

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva APERAK Potvrzení o převzetí zprávy aplikací Příručka k implementaci - zpracováno pro GS1 Czech Republic (Message Implementation Guidelines) Praha leden 2006 Verze 1.00 EDITEL

Více

EANCOM. Zpráva COMDIS. Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR. (Message Implementation Guidelines)

EANCOM. Zpráva COMDIS. Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR. (Message Implementation Guidelines) EDITEL CZ a.s., součást Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security EANCOM Zpráva COMDIS Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka

Více

EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security

EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security UN/EDIFACT - EANCOM Zpráva CONTRL Control Příručka k implementaci

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANOM 2002, Syntax 3 Zpráva DESADV Avízo dodávky (Dodací list) Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha březen 2004 Verze 1.00 EDITEL Z a.s., součást Deloitte

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva REMADV Avízo o úhradě Příručka k implementaci - zpracováno COOP Jednota Slovensko s.d. Bratislava září 2010 Verze 1.00 EDITEL SK s.r.o. Tento dokument popisuje subset (podmnožinu)

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva RECADV Potvrzení příjmu zboží Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha leden 2006 Verze 1.01 Tento dokument popisuje subset

Více

Odvolávka / výhled (NLK) DELFOR D97A (AV) ODVOLÁVKA / VÝHLED DODÁVEK DELFOR D97A (AV) Implementační příručka

Odvolávka / výhled (NLK) DELFOR D97A (AV) ODVOLÁVKA / VÝHLED DODÁVEK DELFOR D97A (AV) Implementační příručka Odvolávka / výhled (NLK) ODVOLÁVKA / VÝHLED DODÁVEK Implementační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli v rámci konceptu NLK Strana 1 Odvolávka

Více

EANCOM 2002, Syntax 4

EANCOM 2002, Syntax 4 EANCOM 2002, Syntax 4 Zpráva AUTACK Příručka k implementaci - zpracováno pro GS1 Czech Republic (Message Implementation Guidelines) Praha červen 2009 Verze 1.00 EDITEL CZ s.r.o. Tento dokument popisuje

Více

RECADV D97A DENNÍ SBĚRNÝ DODACÍ LIST RECADV. Implementační příručka

RECADV D97A DENNÍ SBĚRNÝ DODACÍ LIST RECADV. Implementační příručka DENNÍ SBĚRNÝ DODACÍ LIST RECADV Impleační příručka Podrobný popis zprávy RECADV používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě dokuace EDIFACT.

Více

Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML

Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML SBERBANK CZ 26.10.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Struktura XML... 3 3. Popis XML... 4 Hlavička... 5 Platební příkaz... 5 2 1. Úvod Dokument obsahuje popis a

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva DESADV Avízo dodávky nepaletová verze (Dodací list) Příručka k implementaci - zpracováno pro COOP Jednota Slovensko s.d. Bratislava září 2011 Verze 1.01 EDITEL SK s.r.o. Tento

Více

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP Implementační příručka Podrobný popis zprávy AVIEXP používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě dokumentace ODETTE.

Více

DELFOR D97A ODVOLÁVKA DELFOR. Implementační příručka

DELFOR D97A ODVOLÁVKA DELFOR. Implementační příručka ODVOLÁVKA DELFOR Impleační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě dokuace ODETTE. Detailní informace

Více

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka SELFBILLING FAKTURA Implementační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Upozornění! Pro členské země EU od 1. 1. 2004, pro přistupující

Více

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT Implementační příručka. Verze: 1.0

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT Implementační příručka. Verze: 1.0 Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT Implementační příručka Varianta: JDC_Skoda Zdroj: UN D.04B S3 Datum vydání: 24.7.2013 Autor: M. Nettl 1 Úvod Použití zprávy JDC odvolávka se používá v rámci procesu

Více

Schema PRE_grp_bill.xsd

Schema PRE_grp_bill.xsd Schema PRE_grp_bill.xsd schema location: /PRE_grp_bill.xsd attribute form default: unqualified element form default: qualified targetnamespace: Elements GRPBILL element GRPBILL properties GRPHEADER BILL

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

DELJIT D97A / VW SYNCRO Version 2

DELJIT D97A / VW SYNCRO Version 2 DELJIT/SYNCRO ODVOLÁVKA / Implementační příručka Podrobný popis zprávy DELJIT / SYNCRO D97A používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě

Více

Ceník. Didaktik s.r.o. Revoluční Rohatec. 3B Scientific anatomie. Učební pomůcky

Ceník. Didaktik s.r.o. Revoluční Rohatec. 3B Scientific anatomie. Učební pomůcky Učební pomůcky pro fyziku, anatomii, laboratorní zařízení, vybavení učeben, doplňky, audio-video technika Učební pomůcky Anatomie člověka Buněčná biologie Genetika Reprodukce Pokusy Chemie Anatomická schémata

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3,

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY mezi společnostmi Telefónica O2 a OLO zapsaná v Obchodním rejstříku Městského

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44 E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu

Více

Představujeme Vám. nový fakturační systém FedEx

Představujeme Vám. nový fakturační systém FedEx Představujeme Vám nový fakturační systém FedEx Vítáme Vás v nové FedEx fakturaci. Pro zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové typy faktur s volitelnými formáty tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.

Více

EDI elektronický obchod. Markéta Tůmová

EDI elektronický obchod. Markéta Tůmová EDI elektronický obchod Markéta Tůmová Co je EDI? EDI (Electronic Data Interchange) Elektronická výměna dat jednoduchý a universální způsob komunikace mezi dvěma IS. Výměna standardních strukturovaných

Více

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7 Komunikační formát PDK verze 7 revize k 11.5.2008 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny žlutě: Je zrušen kód dodavatele (=9) ve výčtu možných objednacích kódů a kód VZP PZT (=4, není to kód

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015)

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015) Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od 28.11.2015) 1/22 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 4 3.1 Záhlaví skupiny... 5 3.2 N Informace o platbě...

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Import a export objednávek

Import a export objednávek Import a export objednávek Slouží k vzájemnému propojejení aplikace s Vaším interním informačním systémem. Import objednávek Za pomoci správce Vašeho interního systému je možné vygenerovat objednávku a

Více

e-fakturace prostřednictvím webfakt e-fakturace by means of webfakt

e-fakturace prostřednictvím webfakt e-fakturace by means of webfakt e-fakturace prostřednictvím webfakt e-fakturace by means of webfakt ŠKODA AUTO, E-invoicing Sending of Electronic Invoices by Means of Webfakt Application, 24.08.2016 1 E-fakturace Odesílání elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

Faktura - daňový doklad

Faktura - daňový doklad Faktura - daňový doklad 97106465 Dodavatel: Patio Europe s.r.o. Zálešná I/1381 760 01 Zlín Česká republika IČ: DIČ: Tel.: Fax: Mobil: 26933756 CZ26933756 +420-841111116 +420-577011940 e-mail: info@obchodnet.cz

Více

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 8 Téma přednášky: S.W.I.F.T.

Více

Formát MT101 (od release 018, leden 2007)

Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. Oblast: RTTT. Zkrácený název: Přenos TTI přes DSRC 1. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. Oblast: RTTT. Zkrácený název: Přenos TTI přes DSRC 1. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: RTTT Zkrácený název: Přenos TTI přes DSRC 1 Norma číslo: 14822-1 Norma název (en): Road transport and traffic telematics Traffic and travel information - Medium range

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele:

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele: Obchodní podmínky Číslo smlouvy odběratele: Číslo smlouvy dodavatele: Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi: Město Semily se sídlem Husova 82, 513 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash. (platný od )

Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash. (platný od ) Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash (platný od 1.11. 2016) Obsah: 1. Úvod 2. Použití formátu 3. Struktura zprávy při zadání/importu v SEPA modulu v aplikaci MultiCash 3.1. Záhlaví souboru 3.2. N

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

e-fakturace prostřednictvím EDI e-fakturace by means of EDI

e-fakturace prostřednictvím EDI e-fakturace by means of EDI e-fakturace prostřednictvím EDI e-fakturace by means of EDI ŠKODA AUTO, E-invoicing Sending of Electronic Invoices by Means of EDI, 24.08.2016 1 E-fakturace prostřednictvím EDI ŠKODA AUTO, E-invoicing

Více

VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07

VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07 VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07 What is EDI? https://www.youtube.com/watch?v=d1wosansnzc https://www.youtube.com/watch?v=ym8wtsusfxi EDI Elektronická výměna dat (EDI - zkratka anglického originálu

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (WIN verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (WIN verze) Soubor VYDFAK.??? obsahuje hlavičky vydaných faktur a umožňuje jejich import do knihy

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ P L A T E B N Í P Ř Í K A Z Y ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je

Více

Publish date 2/14/2014 4:38 AM. Bid due date 3/26/2014 9:00 AM. Document due date 3/26/2014 9:00 AM. Change date 2/14/2014 4:38 AM

Publish date 2/14/2014 4:38 AM. Bid due date 3/26/2014 9:00 AM. Document due date 3/26/2014 9:00 AM. Change date 2/14/2014 4:38 AM Electricity Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43259207.aspx External tender id 52462-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated procedure Contract

Více

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR18/2015 na akci: Studiové mikrofony Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Studiové mikrofony Č.j.: MR18/2015 2. ZADAVATEL Sídlo zadavatele:

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55. 020 Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Vratné přepravní jednotky (RTIs)

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více

1 Import platebních příkazů

1 Import platebních příkazů Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více