EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security"

Transkript

1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche onsulting * Products * Services for EDI and Electronic ommerce * ommunications * EDI Security UN/EDIFAT - EANOM Zpráva INVOI Faktura Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha listopad 1999 Verze 1.00 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche

2 Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy INVOI dle standardu UN/EDIFAT subsetu EANOM. Zpráva INVOI slouží k odeslání / přijetí faktury. Obsah 1. ÚVOD STATUS ZPRÁVY POUŽITÍ ZPRÁVY STRUKTURA ZPRÁVY STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFAT D.96A SUBSET ZPRÁVY ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ OBÁLKA ZPRÁVY MAPOVANÉ PROMĚNNÉ PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU PŘÍKLAD ZPRÁVY EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 2

3 1. Úvod 1.1 Status zprávy Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG Message Implementation Guidelines) pro zprávu Faktura (Invoice message) INVOI. Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFAT vydání 96A a subsetu EANOM. MESSAGE TYPE : INVOI REFERENE DIRETORY : D.96A EANOM SUBSET VERSION : Použití zprávy Zpráva INVOI se používá k zaslání požadavku na platbu za zboží nebo služby dodané za podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím. Odesílatel zprávy požaduje od příjemce platbu za dodané zboží či služby. Společně s tím předává příjemci některé další informace, zejména o zúčastněných stranách, a případné doplňující požadavky. K identifikaci zboží a zúčastněných stran se používají kódy EAN, které musí být oběma stranám předem známy. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí. Faktura se může vztahovat na položky zboží či služeb týkající se jedné nebo více objednávek či dodávek zboží. Zpráva může obsahovat v záhlaví i v jednotlivých řádkách (položkách) údaje téhož významu. V takovém případě se údaj v záhlaví vztahuje k celé zprávě a údaje v položkách se týkají pouze příslušných položek. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 3

4 2. Struktura zprávy 2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFAT D.96A Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions ALI Additional information IMD Item description FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification FII Financial institution information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group UX urrencies M DTM Date/time/period Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount PAI Payment instructions FII Financial institution information Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 4

5 0420 DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text Segment group AJT Adjustment details M FTX Free text Segment group INP Parties to instruction M FTX Free text 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 5

6 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description MEA Measurements QTY Quantity PD Percentage details ALI Additional information DTM Date/time/period GIN Goods identity number GIR Related identification numbers QVR Quantity variances EQD Equipment details FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M UX urrencies Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount Segment group PRI Price details M APR Additional price information RNG Range details DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group LO Place/location identification M QTY Quantity DTM Date/time/period * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 6

7 1380 Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text 5 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M 100 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 7

8 1820 MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 8

9 2.2 Subset zprávy Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos požadovaných dat. Návrh subsetu vycházel z rozsahu datových proměnných, které jsou v daném typu faktury použity. Návrh vycházel z doporučení EANOM pro zprávu INVOI (verze 008). Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M FII Financial institution information Segment group RFF Reference M Segment group UX urrencies M Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M 1 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description QTY Quantity DTM Date/time/period FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M Segment group PRI Price details M Segment group 29 4 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 9

10 1170 RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group NAD Name and address M Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M Segment group MOA Monetary amount M 1 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 10

11 3. Rozvržení segmentů Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFAT zprávy a z popisu EANOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí: Záhlaví tabulky popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje: Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje: Moznačení skupiny SGnn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů) Mindikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu Mvýčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu Segment; jeho popis obsahuje: Mkód (návěští) segmentu (3 znaky) Mindikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu Mnázev segmentu Mobecný popis funkce segmentu Mpořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu Tělo tabulky popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny tučně. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců: úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFAT sloupec EDIFAT obsahující: Mstatus datových prvků dle standardu EDIFAT (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mformát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFAT sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu: M(M)andatory povinný výskyt v subsetu M()onditional nepovinný výskyt v subsetu M(D)ependent povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti) Mmezera nepoužito sloupec obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu: Mv uvozovkách jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 11

12 Mtučnou kurzívou jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách ( ) na jejich popis v oddíle Mapované proměnné ; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny kurzívou psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFAT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis Spodní část tabulky obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 12

13 UNH - M 1 - MESSAGE HEADER Function : To head, identify and specify a message. Segment number : Message reference number M an..14 M Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem. S009 MESSAGE IDENTIFIER M M 0065 Message type identifier M an..6 M INVOI = Invoice message - Faktura 0052 Message type version number M an..3 M D = Draft directory 0054 Message type release number M an..3 M 96A = Version 96A 0051 ontrolling agency M an..2 M UN = UN/EE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code an..6 M EAN008 = EAN Version control number ommon access reference an..35 S010 STATUS OF THE TRANSFER 0070 Sequence message transfer number M n First/last sequence message transfer indication a1 Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. UNH+1+ INVOI:D:96A:UN:EAN008' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 13

14 BGM - M 1 - Beginning of message Function : To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number. Segment number : 2 EDIFAT EAN * 002 DOUMENT/MESSAGE NAME M 1001 Document/message name, coded an..3 M * DRUH_DOKL (1-2) an ode list responsible agency, coded an Document/message name an..35 Druh dokladu kód Přípustné hodnoty: 325 = Proforma faktura - Proforma invoice 380 = Faktura - ommercial invoice 381 = Dobropis redit note - goods and services 383 = Vrubopis - Debit note goods and services 384 = Opravná faktura - orrected invoice 385 = Sběrná (konsolidovaná) faktura onsolidated invoice 386 = Zálohová faktura - Prepayment invoice (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1001) 1004 Document/message number an..35 M IS_DOKL (1-1) an15 Číslo dokladu (daňového dokladu) 1225 Message function, coded an..3 M FN_ZPR (1-3) an Response type, coded an..3 Segment přenáší informaci o druhu dokladu, čísle dokladu a funkci dokladu BGM ' Funkce zprávy - kód Přípustné hodnoty: 9 = Originál Original 1 = Zrušení ancellation 5 = Náhrada Replace 7 = Duplikát Duplicate 31 = Kopie opy (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1225) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 14

15 DTM - M 1/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 137 = Document/message date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST (1-4) Datum vystavení dokumentu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vystavení dokumentu. DTM+137: :102' DTM - 2/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 325 = Tax period 2380 Date/time/period an..35 M DAT_UZP (1-5) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data uskutečnění zdanitelného plnění. DTM+325: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 15

16 DTM - 3/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 11 = Despatch date and or time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYSKL (1-6) Datum vyskladnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vyskladnění pro daňový doklad o spotřební dani. DTM+11: :102' DTM - 4/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 35 = Delivery date/time, actual 2380 Date/time/period an..35 M DAT_DOD (1-7) Datum dodání 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data dodání fakturovaného zboží. DTM+35: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 16

17 DTM - 5/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 90 = Report start date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_OD_DAT (1-8) Fakturace od data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data počátku období fakturace pro sumární fakturu. DTM+90: :102' DTM - 6/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 91 = Report end date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_DO_DAT (1-9) Fakturace do data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data konce období fakturace pro sumární fakturu. DTM+91: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 17

18 PAI Payment instructions Function : To specify the instructions for payment. Segment number : PAYMENT INSTRUTION DETAILS M M 4439 Payment conditions, coded an Payment guarantee, coded an Payment means, coded an..3 M ZPUS_UHR (1-11) 3055 ode list responsible agency, coded an Payment channel, coded an..3 Segment slouží k určení data způsobu úhrady za fakturu. PAI+::42' Způsob úhrady kód Přípustné hodnoty: 42 = Úhrada na bankovní účet - Payment to bank account 10 = V hotovosti - In cash 21 = Bankovní směnka - Banker's draft 23 = Bankovní šek - Bank cheque ZZZ = Definováno vzájemně - Mutually defined (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 4461) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 18

19 FTX - 1 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_1 (1-96) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_2 (1-97) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_3 (1-98) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_4 (1-99) Volný text 1 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 2 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 3 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 4 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_5 (1-100) 3453 Language, coded an..3 Volný text 5 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 19

20 FTX - 2 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_6 (1-101) Volný text 6 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_7 (1-102) Volný text 7 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_8 (1-103) Volný text 8 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_9 (1-104) Volný text 9 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_10 (1-105) 3453 Language, coded an..3 Volný text 10 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 20

21 SG1-1/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M T = ontract number 1154 Reference number an..35 M IS_SML (1-12) an Line number an Reference version number an..35 Číslo smlouvy Segment slouží k přenášení údajů o smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem podle níž se řídí fakturace za zboží či služby. RFF+T:SMLOUVA' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 21

22 SG1-2/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ON = Order number (buyer) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_ZAK (1-13) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky zákazníka Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ON:ORD12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 14 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_OBJ (1-14) Datum vystavení objednávky 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 22

23 SG1-3/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VN = Order number (supplier) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_DODAV (1-15) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky u dodavatele Segment přenáší číslo objednávky pod nímž je objednávka evidována u dodavatele. Pokud je uváděno datum přijetí objednávky u dodavatele v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ VN:234567' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 16 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_PRIJ_OBJ_DODAV (1-16) Datum přijetí objednávky u dodavatele 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum přijetí objednávky u dodavatele. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 23

24 SG1-4/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M DQ = Delivery note number 1154 Reference number an..35 IS_DOD_LIST (1-17) an Line number an Reference version number an..35 Číslo dodacího listu Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+DQ:D12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 18 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_DOD_LIST (1-18) Datum vystavení dodacího listu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 24

25 SG1-5/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VYZN_REF_IS_FKT (1-19) an3 Význam ref. čísla faktury Přípustné hodnoty: AAB = Číslo proforma (zálohové) faktury - Proforma invoice number IV = Číslo faktury Invoice number (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1153) 1154 Reference number an..35 REF_IS_FKT (1-20) an Line number an Reference version number an..35 Referenční číslo faktury (zálohové f.apod.) Segment přenáší referenční číslo faktury (zálohové faktury, původní faktury u dobropisu apod.). Pokud je uváděno datum v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+AAB:Z12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 20 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_REF_IS_FKT (1-21) Datum vztahující se k ref. číslu faktury 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum k referenčnímu číslu faktury. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 25

26 SG1-6/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined reference number 1154 Reference number an..35 M DEAL_KAT (1-22) an15 Dealerská kategorie 1156 Line number an Reference version number an..35 Segment slouží k přenášení Dealerské kategorie pro přiznávání slev apod.. RFF+ ZZZ:DKAT1' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 26

27 SG2 - M 1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M BY = Buyer 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. identification M an..35 M EAN_KUP (1-23) n13 EAN lokační číslo kupujícího - odběratele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an..35 M KUP_OBH_JM_1 (1-26) Kupující - obchodní jméno 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 3036 Party name an..35 KUP_OBH_JM_2 (1-27) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_3 (1-28) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_4 (1-29) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_5 (1-30) 3045 Party name format, coded an STREET Kupující - obchodní jméno Street and number/p.o. box M an..35 M KUP_ADR_1 (1-31) Kupující adresa - ulice a číslo 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 27

28 SG2-1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_2 (1-32) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_3 (1-33) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_4 (1-34) Kupující adresa - ulice a číslo ity name an..35 KUP_MISTO (1-35) Kupující adresa místo 3229 ountry sub-entity identification an Postcode identification an..9 KUP_PS (1-36) an6 Kupující adresa PSČ 3207 ountry, coded an..3 Segment slouží k přenášení údajů o kupujícím včetně údajů, které má obsahovat daňový doklad. NAD+BY ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 28

29 SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-1 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M GN = Government reference number 1154 Reference number an..35 M IO_KUP (1-24) an Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno IČO kupujícího. IČO kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad RFF+GN:XXXXXX' SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-2 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VA = VAT registration number 1154 Reference number an..35 M DI_KUP (1-24) an15 DIČ kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 1156 Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno DIČ kupujícího. RFF+VA:XXXXXX' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 29

30 SG2-2/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M OB = Ordered by 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. Identification M an..35 M EAN_OBJEDNAT (1-37) n13 EAN lokační číslo objednatele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an Party name an Party name an Party name an Party name an Party name format, coded an STREET 3042 Street and number/p.o. box M an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an ity name an ountry sub-entity identification an Postcode identification an ountry, coded an..3 Segment slouží k identifikaci objednatele zboží. NAD+OB ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 30

Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3

Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3 Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o. 27. 9. 2012 Finální verze Budou uváděny konkrétní

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Verze č. 1: 31. října 2014 Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Souhrn Systém Elektronického exekučního příkazu (EEP) je označován soubor XML dokumentů, které byly vytvořeny v návaznosti na změnu 49

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

ISDOC 6.0.1 Národní standard pro elektronickou fakturaci

ISDOC 6.0.1 Národní standard pro elektronickou fakturaci Národní standard pro elektronickou fakturaci 26. května 2014 1. Úvod... 1 1.1. Konvence... 1 2. Shoda se standardem... 2 2.1. Typy dokumentů ISDOC... 2 2.2. Dokument ISDOC... 2 2.3. Konzument ISDOC...

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Příručka uživatele Duben 2015 2 3 ÚVOD Vážený kliente, zahraniční platební styk je téma, které

Více

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows:

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows: ANGLICKÝ ORIGINÁL ENGLISH ORIGINAL ORIGINALE NELLA LINGUEA INGLESE PŘEKLAD DO ČEŠTINY TRANSLATION INTO CZECH TRADUZIONE VERSO CECO 1. XX undertakes to maintain a sales- and service department with a sufficient

Více

Import do programu WinDUO.

Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO je řešen dvěma způsoby jednak za pomocí textového importu implementovaného přímo v programu a nebo za pomocí tzv. Plug-In DLL knihoven, které ale nejsou

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Formát MT101 (od release 018, leden 2007)

Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci

Více

Využití platebního styku v provozní oblasti

Využití platebního styku v provozní oblasti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Využití platebního styku v provozní oblasti Bakalářská práce Autor: Martina Kolářová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Novinky v systému SHOPTRONIC

Novinky v systému SHOPTRONIC Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku L 352/18 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d

C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d Příručka k modulu C É Z A R: V e l k o o b c h o d n í s k l a d 1.Úvod 1.2. Základní ovládání programu 2.1. Základní minimum, základní principy 2.2. Spuštění programu 2.3. Základní postavení v programu

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS.

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS. Databázový systém pro evidenci stravování Miroslav Garaj DiS. Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvořením databázové aplikace pro podporu stravování ve školní jídelně. Databázová

Více