EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITEL CZ a.s., člen skupiny Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security"

Transkript

1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche onsulting * Products * Services for EDI and Electronic ommerce * ommunications * EDI Security UN/EDIFAT - EANOM Zpráva INVOI Faktura Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha listopad 1999 Verze 1.00 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche

2 Tento dokument popisuje subset (podmnožinu) zprávy INVOI dle standardu UN/EDIFAT subsetu EANOM. Zpráva INVOI slouží k odeslání / přijetí faktury. Obsah 1. ÚVOD STATUS ZPRÁVY POUŽITÍ ZPRÁVY STRUKTURA ZPRÁVY STRUKTURA KOMPLETNÍ ZPRÁVY DLE STANDARDU UN/EDIFAT D.96A SUBSET ZPRÁVY ROZVRŽENÍ SEGMENTŮ OBÁLKA ZPRÁVY MAPOVANÉ PROMĚNNÉ PROMĚNNÉ PRO OBÁLKU ZPRÁVY PROMĚNNÉ PRO ZPRÁVU PŘÍKLAD ZPRÁVY EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 2

3 1. Úvod 1.1 Status zprávy Tento dokument obsahuje implementační příručku (MIG Message Implementation Guidelines) pro zprávu Faktura (Invoice message) INVOI. Zpráva vychází ze standardu UN/EDIFAT vydání 96A a subsetu EANOM. MESSAGE TYPE : INVOI REFERENE DIRETORY : D.96A EANOM SUBSET VERSION : Použití zprávy Zpráva INVOI se používá k zaslání požadavku na platbu za zboží nebo služby dodané za podmínek dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím. Odesílatel zprávy požaduje od příjemce platbu za dodané zboží či služby. Společně s tím předává příjemci některé další informace, zejména o zúčastněných stranách, a případné doplňující požadavky. K identifikaci zboží a zúčastněných stran se používají kódy EAN, které musí být oběma stranám předem známy. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí. Faktura se může vztahovat na položky zboží či služeb týkající se jedné nebo více objednávek či dodávek zboží. Zpráva může obsahovat v záhlaví i v jednotlivých řádkách (položkách) údaje téhož významu. V takovém případě se údaj v záhlaví vztahuje k celé zprávě a údaje v položkách se týkají pouze příslušných položek. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 3

4 2. Struktura zprávy 2.1 Struktura kompletní zprávy dle standardu UN/EDIFAT D.96A Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions ALI Additional information IMD Item description FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification FII Financial institution information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group UX urrencies M DTM Date/time/period Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount PAI Payment instructions FII Financial institution information Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 4

5 0420 DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text Segment group AJT Adjustment details M FTX Free text Segment group INP Parties to instruction M FTX Free text 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 5

6 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description MEA Measurements QTY Quantity PD Percentage details ALI Additional information DTM Date/time/period GIN Goods identity number GIR Related identification numbers QVR Quantity variances EQD Equipment details FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M UX urrencies Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period PD Percentage details MOA Monetary amount Segment group PRI Price details M APR Additional price information RNG Range details DTM Date/time/period Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M MEA Measurements Segment group PI Package identification M RFF Reference DTM Date/time/period GIN Goods identity number Segment group LO Place/location identification M QTY Quantity DTM Date/time/period * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount LO Place/location identification Segment group NAD Name and address M LO Place/location identification 5 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 6

7 1380 Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group DO Document/message details M DTM Date/time/period Segment group TA ontact information M OM ommunication contact Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information DTM Date/time/period Segment group QTY Quantity M RNG Range details Segment group PD Percentage details M RNG Range details Segment group MOA Monetary amount M RNG Range details Segment group RTE Rate details M RNG Range details Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group TDT Details of transport M Segment group LO Place/location identification M DTM Date/time/period Segment group TOD Terms of delivery or transport M LO Place/location identification Segment group RS Requirements and conditions M RFF Reference DTM Date/time/period FTX Free text 5 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M 100 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 7

8 1820 MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M ALI Additional information MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 8

9 2.2 Subset zprávy Pro praktické účely je kompletní definice zprávy příliš obecná a široká. Proto byl vybrán subset zprávy, který je dostačující pro přenos požadovaných dat. Návrh subsetu vycházel z rozsahu datových proměnných, které jsou v daném typu faktury použity. Návrh vycházel z doporučení EANOM pro zprávu INVOI (verze 008). Pos Tag Name S R HEADER SETION 0010 UNH Message header M BGM Beginning of message M DTM Date/time/period M PAI Payment instructions FTX Free text Segment group RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group NAD Name and address M FII Financial institution information Segment group RFF Reference M Segment group UX urrencies M Segment group PAT Payment terms basis M DTM Date/time/period Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M 1 DETAIL SETION 0890 * Segment group LIN Line item M PIA Additional product id IMD Item description QTY Quantity DTM Date/time/period FTX Free text Segment group MOA Monetary amount M Segment group PRI Price details M Segment group 29 4 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 9

10 1170 RFF Reference M DTM Date/time/period Segment group PA Package M * Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group NAD Name and address M Segment group AL Allowance or charge M Segment group PD Percentage details M Segment group MOA Monetary amount M 1 SUMMARY SETION 1790 UNS Section control M NT ontrol total Segment group 48 M MOA Monetary amount M Segment group RFF Reference M Segment group TAX Duty/tax/fee details M MOA Monetary amount Segment group AL Allowance or charge M MOA Monetary amount UNT Message trailer M 1 EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 10

11 3. Rozvržení segmentů Tento oddíl popisuje všechny segmenty použité v subsetu popisované zprávy. Popis segmentů vychází z původního popisu EDIFAT zprávy a z popisu EANOM. Segmenty jsou uváděny v pořadí, jak se vyskytují ve zprávě. Jsou uváděny pouze segmenty použité v subsetu. Každý segment je popsán v samostatné tabulce, která se skládá ze tří částí: Záhlaví tabulky popisuje základní informace o segmentu. Obsahuje následující údaje: Skupina segmentů, jejíž je popisovaný segment součástí; její popis obsahuje: Moznačení skupiny SGnn (kde nn je pořadové číslo skupiny segmentů) Mindikátor povinnosti výskytu skupiny segmentů v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet opakování skupiny segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování skupiny segmentů s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) skupiny segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v uvozujícím segmentu Mvýčet segmentů a skupin segmentů, které daná skupina obsahuje, s vyznačením segmentů a skupin nepoužitých v subsetu Segment; jeho popis obsahuje: Mkód (návěští) segmentu (3 znaky) Mindikátor povinnosti výskytu segmentu v subsetu (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mmaximální povolený počet výskytů segmentů v subsetu; v případě vícenásobného opakování segmentu s různým významem pro jednotlivé výskyty je pořadí výskytu v rámci popisu vyjádřeno čitatelem a maximální počet opakování jmenovatelem zlomku; význam (a tím i obsah) segmentů není však určen pořadím výskytu, ale patřičnými kvalifikátory obsaženými v segmentu Mnázev segmentu Mobecný popis funkce segmentu Mpořadové číslo segmentu v rámci popisu subsetu Tělo tabulky popisuje informace o složených a jednoduchých datových prvcích obsažených v segmentu. Jednoduché datové prvky, které nejsou součástí složených datových prvků, a složené datové prvky jsou vyznačeny tučně. Tělo tabulky je rozvrženo do sloupců: úvodní sloupec obsahující návěští a název datového prvku dle standardu EDIFAT sloupec EDIFAT obsahující: Mstatus datových prvků dle standardu EDIFAT (M)andatory povinné / ()onditional podmíněné Mformát jednoduchých datových prvků dle standardu EDIFAT sloupec Stat. obsahující status datových prvků v subsetu: M(M)andatory povinný výskyt v subsetu M()onditional nepovinný výskyt v subsetu M(D)ependent povinnost výskytu v subsetu je závislá na výskytu jiného prvku v segmentu (v případě více závislostí v jednom segmentu může být ve sloupci označeném * doplněno číslicí určující vztah dílčí závislosti) Mmezera nepoužito sloupec obsahující popis použití jednoduchých datových prvků v subsetu: Mv uvozovkách jsou uvedeny kvalifikátory a konstanty, případně méně obsáhlé číselníky; za rovnítkem = je uveden jejich význam; dále může být uveden jejich podrobnější popis EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 11

12 Mtučnou kurzívou jsou uvedeny datové proměnné dodávané aplikací (popř. vytvářené konvertorem) s odkazem v závorkách ( ) na jejich popis v oddíle Mapované proměnné ; proměnné jsou uváděny buď názvem nebo návěštím (pokud je použito) a mohou být doplněny kurzívou psaným formátem použitým nebo doporučeným pro aplikaci (pokud se liší od formátu EDIFAT); dále může být uveden jejich význam nebo podrobnější popis Spodní část tabulky obsahuje doplňkové informace o segmentu, zejména popis jeho konkrétního použití v subsetu a jednoduchý příklad. EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 12

13 UNH - M 1 - MESSAGE HEADER Function : To head, identify and specify a message. Segment number : Message reference number M an..14 M Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem. S009 MESSAGE IDENTIFIER M M 0065 Message type identifier M an..6 M INVOI = Invoice message - Faktura 0052 Message type version number M an..3 M D = Draft directory 0054 Message type release number M an..3 M 96A = Version 96A 0051 ontrolling agency M an..2 M UN = UN/EE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code an..6 M EAN008 = EAN Version control number ommon access reference an..35 S010 STATUS OF THE TRANSFER 0070 Sequence message transfer number M n First/last sequence message transfer indication a1 Segment se používá jako záhlaví, identifikace a specifikace zprávy. UNH+1+ INVOI:D:96A:UN:EAN008' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 13

14 BGM - M 1 - Beginning of message Function : To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number. Segment number : 2 EDIFAT EAN * 002 DOUMENT/MESSAGE NAME M 1001 Document/message name, coded an..3 M * DRUH_DOKL (1-2) an ode list responsible agency, coded an Document/message name an..35 Druh dokladu kód Přípustné hodnoty: 325 = Proforma faktura - Proforma invoice 380 = Faktura - ommercial invoice 381 = Dobropis redit note - goods and services 383 = Vrubopis - Debit note goods and services 384 = Opravná faktura - orrected invoice 385 = Sběrná (konsolidovaná) faktura onsolidated invoice 386 = Zálohová faktura - Prepayment invoice (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1001) 1004 Document/message number an..35 M IS_DOKL (1-1) an15 Číslo dokladu (daňového dokladu) 1225 Message function, coded an..3 M FN_ZPR (1-3) an Response type, coded an..3 Segment přenáší informaci o druhu dokladu, čísle dokladu a funkci dokladu BGM ' Funkce zprávy - kód Přípustné hodnoty: 9 = Originál Original 1 = Zrušení ancellation 5 = Náhrada Replace 7 = Duplikát Duplicate 31 = Kopie opy (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1225) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 14

15 DTM - M 1/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 137 = Document/message date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST (1-4) Datum vystavení dokumentu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vystavení dokumentu. DTM+137: :102' DTM - 2/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 325 = Tax period 2380 Date/time/period an..35 M DAT_UZP (1-5) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data uskutečnění zdanitelného plnění. DTM+325: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 15

16 DTM - 3/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 11 = Despatch date and or time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYSKL (1-6) Datum vyskladnění 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data vyskladnění pro daňový doklad o spotřební dani. DTM+11: :102' DTM - 4/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 35 = Delivery date/time, actual 2380 Date/time/period an..35 M DAT_DOD (1-7) Datum dodání 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data dodání fakturovaného zboží. DTM+35: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 16

17 DTM - 5/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 90 = Report start date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_OD_DAT (1-8) Fakturace od data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data počátku období fakturace pro sumární fakturu. DTM+90: :102' DTM - 6/6 - Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 91 = Report end date 2380 Date/time/period an..35 M FKT_DO_DAT (1-9) Fakturace do data: (pro sumární fakturu) 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment slouží k určení data konce období fakturace pro sumární fakturu. DTM+91: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 17

18 PAI Payment instructions Function : To specify the instructions for payment. Segment number : PAYMENT INSTRUTION DETAILS M M 4439 Payment conditions, coded an Payment guarantee, coded an Payment means, coded an..3 M ZPUS_UHR (1-11) 3055 ode list responsible agency, coded an Payment channel, coded an..3 Segment slouží k určení data způsobu úhrady za fakturu. PAI+::42' Způsob úhrady kód Přípustné hodnoty: 42 = Úhrada na bankovní účet - Payment to bank account 10 = V hotovosti - In cash 21 = Bankovní směnka - Banker's draft 23 = Bankovní šek - Bank cheque ZZZ = Definováno vzájemně - Mutually defined (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 4461) EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 18

19 FTX - 1 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_1 (1-96) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_2 (1-97) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_3 (1-98) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_4 (1-99) Volný text 1 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 2 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 3 (kontakt. osoba., tel., apod.) Volný text 4 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_5 (1-100) 3453 Language, coded an..3 Volný text 5 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 19

20 FTX - 2 / 2 - Free text Function : To provide free form or coded text information. Segment number : Text subject qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined 4453 Text function, coded an TEXT REFERENE 4441 Free text, coded M an ode list responsible agency, coded an TEXT LITERAL M 4440 Free text M an..70 M VOL_TXT_6 (1-101) Volný text 6 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_7 (1-102) Volný text 7 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_8 (1-103) Volný text 8 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_9 (1-104) Volný text 9 (kontakt. osoba., tel., apod.) 4440 Free text an..70 VOL_TXT_10 (1-105) 3453 Language, coded an..3 Volný text 10 (kontakt. osoba., tel., apod.) Segment slouží k přenášení volného textu ve faktuře. Měl by být užíván uvážlivě pouze v nutných případech. V textu mohou být použity národní znaky v kódování ISO Latin 2, případně po vzájemné dohodě obou komunikujících stran v kódování WIN FTX+ZZZ+++VOLNY TEXT' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 20

21 SG1-1/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M T = ontract number 1154 Reference number an..35 M IS_SML (1-12) an Line number an Reference version number an..35 Číslo smlouvy Segment slouží k přenášení údajů o smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem podle níž se řídí fakturace za zboží či služby. RFF+T:SMLOUVA' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 21

22 SG1-2/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ON = Order number (buyer) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_ZAK (1-13) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky zákazníka Segment přenáší číslo objednávky zákazníka. Pokud je uváděno datum objednávky v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ON:ORD12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 14 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_OBJ (1-14) Datum vystavení objednávky 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení objednávky zákazníka DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 22

23 SG1-3/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VN = Order number (supplier) 1154 Reference number an..35 IS_OBJ_DODAV (1-15) an Line number an Reference version number an..35 Číslo objednávky u dodavatele Segment přenáší číslo objednávky pod nímž je objednávka evidována u dodavatele. Pokud je uváděno datum přijetí objednávky u dodavatele v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+ VN:234567' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 16 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_PRIJ_OBJ_DODAV (1-16) Datum přijetí objednávky u dodavatele 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum přijetí objednávky u dodavatele. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 23

24 SG1-4/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M DQ = Delivery note number 1154 Reference number an..35 IS_DOD_LIST (1-17) an Line number an Reference version number an..35 Číslo dodacího listu Segment přenáší číslo dodacího listu. Pokud je uváděno datum vystavení dodacího listu v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+DQ:D12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 18 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_VYST_DOD_LIST (1-18) Datum vystavení dodacího listu 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum vystavení dodacího listu. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 24

25 SG1-5/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VYZN_REF_IS_FKT (1-19) an3 Význam ref. čísla faktury Přípustné hodnoty: AAB = Číslo proforma (zálohové) faktury - Proforma invoice number IV = Číslo faktury Invoice number (po vzájemné dohodě je možno použít i další kódy dle číselníku pro datový prvek 1153) 1154 Reference number an..35 REF_IS_FKT (1-20) an Line number an Reference version number an..35 Referenční číslo faktury (zálohové f.apod.) Segment přenáší referenční číslo faktury (zálohové faktury, původní faktury u dobropisu apod.). Pokud je uváděno datum v následujícím segmentu, je tento segment povinný. RFF+AAB:Z12345' SG1-1 - RFF-DTM DTM Date/time/period Function : To specify date, and/or time, or period. Segment number : 20 EDIFAT EAN * 507 DATE/TIME/PERIOD M M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 M 171 = Reference date/time 2380 Date/time/period an..35 M DAT_REF_IS_FKT (1-21) Datum vztahující se k ref. číslu faktury 2379 Date/time/period format qualifier an..3 M 102 = YYMMDD Segment přenáší datum k referenčnímu číslu faktury. DTM+171: :102' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 25

26 SG1-6/6 - RFF-DTM RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M ZZZ = Mutually defined reference number 1154 Reference number an..35 M DEAL_KAT (1-22) an15 Dealerská kategorie 1156 Line number an Reference version number an..35 Segment slouží k přenášení Dealerské kategorie pro přiznávání slev apod.. RFF+ ZZZ:DKAT1' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 26

27 SG2 - M 1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M BY = Buyer 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. identification M an..35 M EAN_KUP (1-23) n13 EAN lokační číslo kupujícího - odběratele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an..35 M KUP_OBH_JM_1 (1-26) Kupující - obchodní jméno 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 3036 Party name an..35 KUP_OBH_JM_2 (1-27) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_3 (1-28) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_4 (1-29) Kupující - obchodní jméno Party name an..35 KUP_OBH_JM_5 (1-30) 3045 Party name format, coded an STREET Kupující - obchodní jméno Street and number/p.o. box M an..35 M KUP_ADR_1 (1-31) Kupující adresa - ulice a číslo 1 Povinné, pokud se jedná o daňový doklad EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 27

28 SG2-1/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_2 (1-32) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_3 (1-33) Kupující adresa - ulice a číslo Street and number/p.o. box an..35 KUP_ADR_4 (1-34) Kupující adresa - ulice a číslo ity name an..35 KUP_MISTO (1-35) Kupující adresa místo 3229 ountry sub-entity identification an Postcode identification an..9 KUP_PS (1-36) an6 Kupující adresa PSČ 3207 ountry, coded an..3 Segment slouží k přenášení údajů o kupujícím včetně údajů, které má obsahovat daňový doklad. NAD+BY ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 28

29 SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-1 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M GN = Government reference number 1154 Reference number an..35 M IO_KUP (1-24) an Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno IČO kupujícího. IČO kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad RFF+GN:XXXXXX' SG2 - M 1 / 6 - NAD-FII-SG3-SG5 SG3-2 / 2 - RFF RFF - M 1 - Reference Function : To specify a reference. Segment number : REFERENE M M 1153 Reference qualifier M an..3 M VA = VAT registration number 1154 Reference number an..35 M DI_KUP (1-24) an15 DIČ kupujícího odběratele Povinné, pokud se jedná o daňový doklad 1156 Line number an Reference version number an..35 V segmentu je přenášeno DIČ kupujícího. RFF+VA:XXXXXX' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 29

30 SG2-2/6 - NAD-FII-SG3-SG5 NAD - M 1 - Name and address Function : To specify the name/address and their related function, either by O82 only and/or structured by O80 thru Segment number : Party qualifier M an..3 M OB = Ordered by 082 PARTY IDENTIFIATION DETAILS M 3039 Party id. Identification M an..35 M EAN_OBJEDNAT (1-37) n13 EAN lokační číslo objednatele 3055 ode list responsible agency, coded an..3 M * 9 = EAN (International Article Numbering association) 058 NAME AND ADDRESS 3124 Name and address line M an Name and address line an Name and address line an Name and address line an Name and address line an PARTY NAME 3036 Party name M an Party name an Party name an Party name an Party name an Party name format, coded an STREET 3042 Street and number/p.o. box M an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an Street and number/p.o. box an ity name an ountry sub-entity identification an Postcode identification an ountry, coded an..3 Segment slouží k identifikaci objednatele zboží. NAD+OB ::9' EDITEL Z a.s., člen skupiny Deloitte & Touche strana 30

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva ORDRSP Odpověď na objednávku Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR (Message Implementation Guidelines) Praha leden 2006 Verze 1.01 EDITEL CZ a.s. Tento dokument popisuje

Více

EANCOM 2002, Syntax 3

EANCOM 2002, Syntax 3 EANCOM 2002, Syntax 3 Zpráva APERAK Potvrzení o převzetí zprávy aplikací Příručka k implementaci - zpracováno pro GS1 Czech Republic (Message Implementation Guidelines) Praha leden 2006 Verze 1.00 EDITEL

Více

EANCOM. Zpráva COMDIS. Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR. (Message Implementation Guidelines)

EANCOM. Zpráva COMDIS. Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka k implementaci - zpracováno pro EAN ČR. (Message Implementation Guidelines) EDITEL CZ a.s., součást Deloitte & Touche Consulting * Products * Services for EDI and Electronic Commerce * Communications * EDI Security EANCOM Zpráva COMDIS Obchodní námitka (Commercial Dispute) Příručka

Více

EANCOM 2002, Syntax 4

EANCOM 2002, Syntax 4 EANCOM 2002, Syntax 4 Zpráva AUTACK Příručka k implementaci - zpracováno pro GS1 Czech Republic (Message Implementation Guidelines) Praha červen 2009 Verze 1.00 EDITEL CZ s.r.o. Tento dokument popisuje

Více

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP Implementační příručka Podrobný popis zprávy AVIEXP používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě dokumentace ODETTE.

Více

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka SELFBILLING FAKTURA Implementační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Upozornění! Pro členské země EU od 1. 1. 2004, pro přistupující

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Představujeme Vám. nový fakturační systém FedEx

Představujeme Vám. nový fakturační systém FedEx Představujeme Vám nový fakturační systém FedEx Vítáme Vás v nové FedEx fakturaci. Pro zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové typy faktur s volitelnými formáty tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015)

Klientský formát XML SEPA CT v KB. (platnost od 28.11.2015) Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od 28.11.2015) 1/22 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 4 3.1 Záhlaví skupiny... 5 3.2 N Informace o platbě...

Více

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7 Komunikační formát PDK verze 7 revize k 11.5.2008 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny žlutě: Je zrušen kód dodavatele (=9) ve výčtu možných objednacích kódů a kód VZP PZT (=4, není to kód

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Formát MT101 (od release 018, leden 2007)

Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (WIN verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (WIN verze) Soubor VYDFAK.??? obsahuje hlavičky vydaných faktur a umožňuje jejich import do knihy

Více

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce

Více

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ P L A T E B N Í P Ř Í K A Z Y ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o.

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezhotovostní platby Bezhotovostní platby Využití Obchodníků: Platba Věrnost

Více

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011 Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55. 020 Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Vratné přepravní jednotky (RTIs)

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Vaše Vodafone Vyúčtování

Vaše Vodafone Vyúčtování Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (DOS verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (DOS verze) Soubor VYDFAK.DBF - obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR18/2015 na akci: Studiové mikrofony Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Studiové mikrofony Č.j.: MR18/2015 2. ZADAVATEL Sídlo zadavatele:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/44108284.aspx External tender id 224475-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více