MosaicTech je rodinná kamenická firma podnikající v oboru zpracování kamene od roku 2004.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MosaicTech je rodinná kamenická firma podnikající v oboru zpracování kamene od roku 2004."

Transkript

1 MosaicTech je rodinná kamenická firma podnikající v oboru zpracování kamene od roku Výrobu řídí specialisté s dlouhodobou zkušeností ve výrobě a zpracování především konglomerovaného kamene. MosaicTech podniká ve třech oblastech: výroba malých formátů jako jsou mozaiky a bordury výroba klasických kamenických výrobků s důrazem na kuchyňské linky výroba vzorků z kamene a keramiky pro jiné firmy Společnost MosaicTech je vybavena italskou linkou na zpracování malých formátů Ferrari & Cigarini, kvalitní kamenická výroba a zaměření výrobků u zákazníka je zajištěna italským CNC obráběcím centrem Prussiani, a holandským digitálním zaměřovačem Proliner/ Prodim. MosaicTech ist ein Familiensteinmetzbetrieb, der im Bereich der Steinbearbeitung seit 2004 tätig ist. MosaicTech ist ein Familiensteinmetzbetrieb, der im Bereich der Steinbearbeitung seit 2004 tätig ist. Die Steinbearbeitung wird von Spezialisten mit langjähriger Praxis in Produktion und Bearbeitung, vor allem in Quarzkompositstein, durchgeführt. MosaicTech ist in drei Bereichen tätig: Herstellung der kleinen Formate wie Mosaiken und Bordüren Herstellung der klassischen Steinprodukte mit Betonung auf Küchenarbeitsplatten Herstellung der Muster aus Stein und Keramik für andere Firmen Die Firma MosaicTech ist zur professionellen Steinmetzproduktion und Vermessung der Produkte beim Kunden mit einer italienischen CNC-Bearbeitungfräsanlage Prussiani, einer italienischen Herstellungslinie Ferrari & Cigarini für die Produktion der kleinen Formate und einem holländischen Digitalvermessungsgerät Proliner/Prodim ausgestattet. MosaicTech is a family owned company active in stone fabrication since In the company, there are professionals with long-term experience in production and fabrication of above all the engineered stone. MosaicTech undertakes in three branches: production of small formats as mosaics and borders production of standard stone final products with emphasis on kitchen countertops production of samples from stone and ceramics for other companies Company MosaicTech is equipped with Italian line Ferrari & Cigarini for production of small formats, other high-quality stone production and taking the measurements by the clients is ensured with Italian CNC fabrication centre Prussiani and with Dutch digital measuring device Proliner/Prodim. 1

2 Sortiment malých formátů zahrnuje: Bordury Mozaiky Speciální dekory Používané tloušťky základních prvků jsou 8mm a 10mm, s tím, že nejpoužívanější je tloušťka 8mm tak, aby se malý formát mohl začlenit do stávající 8mm keramické dlažby. Malé formáty jsou nalepeny na plastové síťce. Standardně se používá 6 barev konglomerovaného kamene ze sortimentu firmy Technistone (www.technistone.eu). Konglomerovaný kámen vyniká svojí tvrdostí a nenasákavostí a tedy minimálními požadavky na údržbu. Kromě standardních 32 vzorů bordur a mozaik může Mosaictech vyrobit jakýkoliv zákaznický dekor, např. firemní logo, obrazec aj. Das Sortiment der kleinen Formate umfasst: Bordüren Mosaiken Spezialdekore Verwendete Stärken der Grundelemente sind 8mm und 10mm. Die dünnste Stärke ist 8mm, so können die Mosaikfliesen mit bestehenden keramischen Wandbelägen kombiniert werden. Die kleinen Formate werden auf Kunststoffnetz geklebt. Normalerweise werden 6 Farben Quarzkompositstein aus dem Sortiment der Firma Technistone (www.technistone.eu) benutzt. Quarzkompositstein zeichnet sich mit seiner Härte und geringer Wasseraufnahme aus, daraus resultieren minimale Anforderungen an Pflege und Instandhaltung. Außer der Standard-Produktion von 32 Modellen Bordüren und Mosaiken kann Mosaictech ein beliebiges Kundendekor, wie z.b. Ihr Firmenlogo oder ein Wunschmuster, herstellen. Assortment of small formats includes: Borders Mosaics Special patterns Used thicknesses of basic elements are 8mm and 10mm, the most used thickness being 8mm so that the small format could fit in existing 8mm ceramic wall cladding. The small formats are glued on a plastic net. 6 colours of engineered stone from assortment of the company Technistone (www.technistone.eu) are used as standard. The engineered stone features with its hardness and zero absorption and therefore minimum requirements on maintenance. Beside standard 32 patterns of borders and mosaics Mosaictech is ready to produce any custom-made pattern, e.g. company logo, diagram etc. 2

3 Standard colours Gobi Black Starlight White Starlight Black Starlight Sapphire Starlight Ruby Crystal Quartz White Lze volit jakoukoliv barevnou kombinaci malých formátů z těchto šesti barev. Dále uvedené standardní vzory jsou tedy závazné svými rozměry, ale nikoliv zvolenými barvami. Es ist möglich jede beliebige Farbkombination der kleinen Formate aus diesen 6 Farben auszuwählen. Weiter angegebene Standardmodelle sind also verbindlich mit ihren Ausmaßen, aber nicht mit ausgewählten Farben. It is possible to choice any colour combination from the 6 given colours. The standard patterns given below are therefore obligatory with their sizes but not with selected colours. 3

4 Standardní vzory/standardmodelle/standard patterns - Mozaiky/Mosaiken/Mosaics Code 005 bevelled, squares 98 mm Crystal Quartz White/Starlight Ruby Code 006 bevelled, squares 48 mm Starlight Sapphire/Starlight White Code 007 squares 15 mm Starlight Ruby/Starlight Sapphire Code 009 bevelled, squares 48 mm Starlight Black/Starlight Ruby Code 028 bevelled, squares 28 mm Starlight Black/Starlight White Code 046 squares 28 mm Starlight Ruby/Starlight White Code 050 squares 15 mm Starlight Black/Crystal Quartz White Code 055 squares 28 mm Starlight Sapphire/Crystal Quartz White Code 078 squares 48 mm Starlight Ruby/Crystal Quartz White Code 079 squares 98 mm Starlight Black/Crystal Quartz White Code 104 bevelled, description on the page 6 Code 109 Type Mos 300x48, th. 8 mm, squares 15 mm Starlight Ruby/Starlight Sapphire/ Starlight White rectangles 300*15 Starlight White 4

5 Standardní vzory/standardmodelle/standard patterns - Mozaiky/Mosaiken/Mosaics Code 110 Code 111 Code 112 Type Mos 300x48, th. 8 mm, squares 15 mm Starlight White/Starlight Sapphire rectangles 300*15 Starlight White Type Mos 300x82, th. 8 mm, squares 15 mm Starlight Black/Crystal Quartz White, rectangles 300*15 Crystal Quartz White Type Mos 300x58, th. 8 mm, squares 28 mm Starlight White/Starlight Ruby Code 114 Code 115 Code 125 Type Mos 300x76, th. 8 mm, squares 15 mm Crystal Quartz White/Starlight Black Type Mos 288x253, th. 5 mm, bevelled, rectangles 70*40 mm Starlight White/Starlight Sapphire Type Mos 270x270, th. 10 mm, triangles 9,07*9,07*12,89 mm Starlight White/Starlight Ruby, square 13,97 mm Starlight Sapphire Code 132 Code 134 Code 144 Type Mos 300x65, th. 8 mm, squares 15 mm Crystal Quartz White/Starlight Ruby Type Mos 450x225, th. 8 mm, rectangles 55*15 mm Starlight Black/Starlight Ruby squares 15 mm Starlight Sapphire /Starlight White/Starlight Ruby rectangles 300*15 mm Starlight Sapphire/Starlight Ruby, rectangles 300*123,8 mm Starlight White Code 145 Code 147 Code 223 Type Mos 300x149, th. 10 mm, rectangle 300*28 mm Gobi Black, rectangles 85,4*14,8 mm Gobi Black/Starlight Ruby/Starlight White, rectangles 300*14,8 mm Starlight White Type Mos 299,8x299,8, th. 10 mm, rectangles 249,5*48,3 mm Starlight White/Starlight Sapphire, squares 48,3 mm Starlight Sapphire/Starlight White Type Mos 398x292, th. 10 mm, rectangles 300*47 mm Starlight White/Gobi Black, squares 47,0 mm Gobi Black, Starlight White 5

6 Standardní vzory/standardmodelle/standard patterns - Bordury/Bordüren/Borders Code 1 Type Bo A 200x75, th. 8 mm, bevelled squares 33,7 mm Starlight White, triangles 33,42*33,42*45,85 mm Starlight Black, rectangles 98,4*11,5 mm Starlight White Code 2 Type Bo B 180x55, th. 8 mm, bevelled rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Sapphire, triangles 39,78*39,78*56,25 mm Crystal Quartz White /Starlight Sapphire Code 3 Type Bo C 200x75, th. 8 mm, bevelled rectangles 98,4*11,5 mm Starlight Ruby, parallelograms 54,1*48,41 mm angle 53,13 Starlight Ruby, triangles 51,8*51,8*92,78 mm Starlight White Code 31 Type Bo A 200x75, th. 8 mm, non-bevelled squares 33,7 mm Starlight Sapphire, triangles 33,42*33,42*45,85 mm Starlight Ruby, rectangles 98,4*11,5 mm Starlight Sapphire Code 32 Type Bo B 180x55, th. 8 mm, non-bevelled rectangles 58,8*11,5 mm Starlight White, triangles 39,78*39,78*56,25 mm Starlight Black/Starlight White Code 49 Type Bo B 180x55, th. 10 mm, bevelled rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Ruby, triangles 39,78*39,78*56,25 mm Crystal Quartz White/Starlight Ruby Code 117 Type Bo 119x75, th. 8 mm, rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Ruby, square 33,7 mm Starlight Black, parallelograms 33,45*8,17 angle 45 Starlight Ruby triangles 33,42*33,42*45,85 mm Starlight Black/Starlight White Code 135 Type Bo 300x43, th. 8 mm, rectangle 239,1*28,38 mm Starlight White, rectangle 59,1*28,38 mm Starlight Sapphire, rectangle 59,1*13,29 mm Starlight White, rectangle 239,1*13,29 mm Starlight Sapphire Description Code 104 (page 4) rectangle 239,1*28,38 mm Starlight Ruby, rectangle 59,1*28,38 mm Starlight White, rectangle 59,1*13,29 mm Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White, rectangle 239,1*13,29 mm Starlight White/Starlight Ruby, rectangle 300*28,38 mm Starlight White, rectangle 89,1*13,29 mm 2x Starlight Sapphire 2x Starlight Ruby 1x Starlight White, rectangle 209,1*13,29 mm 3x Starlight Ruby 2xStarlight Sapphire, rectangle 208,2*13,29 mm Starlight Ruby, rectangle 29,1*13,29 mm Starlight Sapphire 6

7 Nestandardní vzory/spezialmodelle/special patterns Nestandardní vzory se vyrábí dle zadání zákazníka. Zákazník se nemusí omezovat tvarem prvků užitých ve Standardních vzorech. Spezialmodelle werden nach Kundenspezifikation erstellt. Der Kunde muss sich nicht auf die Form, der bei den Standardmodellen verwendeten Elemente, beschränken. Special patterns are produced according to customer s specification. The customer does not need limit himself with form of elements used by standard patterns. Překlad popisů vzorů/übersetzung der Modellebeschreibungen: Bevelled = hraněné = gefast Rectangle = obdélník = Rechteck Parallelogram = rovnoběžník = Parallelogramm Square = čtverec = Viereck Triangle = trojúhelník = Dreieck Angle = úhel = Winkel Jak objednat? Standardní vzory Požadované barvy uvádějte od levého horního rohu vzoru. Nemusíte uvádět tloušťku a velikosti prvků. Jen pokud je ve vzoru několik stejných geometrických obrazců o různé velikosti, uveďte i jejich rozměry. Dva příklady: Nestandardní vzory: Postačuje přesný náčrt na milimetrovém papíře. Kód 109: obdélníky Starlight White, čtverce Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White. Wie bestellen? Kód 104: detailní popis s velikostmi dílčích prvků je nutný, viz str.6. Standardmodelle Verlangte Farben geben Sie ab der linken oberen Ecke des Modelles an. Sie müssen nicht die Stärke und Ausmaße der Elemente angeben. Nur falls sind in dem Modell einige gleiche geometrische Figuren von verschiedener Größe, geben Sie auch ihre Ausmaße an. Zwei Beispiele: Spezialmodelle: Eine genaue Skizze auf Millimeterpapier ist genügend. Code 109: Rechtecken Starlight White, Vierecken Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White. How to order? Code 104: Detailbeschreibeung mit Ausmaßen der einzelnen Elemente ist notwendig, sieh Seite 6. Standard patterns State the required colours starting from the left upper corner of the pattern. You do not need to state the thickness and size of the elements. Only if there are in the pattern several same geometric figures of different size, state also their dimensions. Two examples: Code 109 Special patterns: Precise drawing made on a millimetre paper is sufficient. rectangles Starlight White, squares Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White. Code 104: detailed description with sizes of individual elements is necessary, see page 6. 7

8 Přehled kamenických výrobků zajišťovaných firmou Mosaictech: Kuchyňské desky Umyvadlové desky Mozaiky, bordury, malé dlaždice Obklady krbů Dlažby Obklady Schodiště Parapety a jiné kamenické výrobky Übersicht der Steinprodukte hergestellt bei der Firma Mosaictech: Küchenarbeitsplatten Waschtischplatten Mosaiken, Bordüren, kleine Fliesen Kaminbekleidungen Bodenfliesen Wandfliesen Treppenhäuser Parapette und andere Steinprodukte Overview of stone products provided by company Mosaictech: Kitchen tops Vanity units Mosaics, borders, small tiles Fireplace cladding Floor tiles Wall tiles Staircases Window sills and other stone products Kontakty/Kontakte/Contacts: MOSAICTECH s.r.o. Svojanov (Polička) No Svojanov Czech Republic Phone/Fax: Mobile: s.r.o.

výpalky cut shapes brennschneidteile

výpalky cut shapes brennschneidteile výpalky cut shapes brennschneidteile Produktový katalog / Product catalogue / Katalog 2 představení střediska tvarových výpalků Introducing the cut shapes centre Präsentation des Brennschneidbetriebes

Více

o firmě Gesellschaft company

o firmě Gesellschaft company o firmě Gesellschaft company Společnost LENZA rozvíjí svoji podnikatelskou činnost v malebné krajině NP Podyjí na okraji obce Hnanice. Od roku 1998 se začala zabývat výrobou a prodejem kancelářského nábytku

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informational directory for easy wandering around Prague Ein Informationswegweiser zum einfachen Wandern durch Prag OBSAH / CONTENTS / INHALT PŘES BARIÉRY

Více

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO GARDENICO Dear Partners, Since 1998 we design, develop and manufacture over 30 new products every year. We focus on

Více

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual

Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual 1 14.10.2010 Volkswagen Touran (2003 ) Návod k obsluze a montáži Betriebs und Montageanleitung Owner s and fitting Manual TMB PS 029 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro automobily Volkswagen Touran s odnímatelným

Více

Pitelnost piva a metoda jejího stanovení Drinkability of Beers and the Methods Applied for its Assessment

Pitelnost piva a metoda jejího stanovení Drinkability of Beers and the Methods Applied for its Assessment 406 57 / 2011 (11 12) Drinkability of Beers and the Methods Applied for its Assessment PAVEL ČEJKA 1, JOSEF DVOŘÁK 1,2, VLADIMÍR KELLNER, JIŘÍ ČULÍK 1, JANA OLŠOVSKÁ 1 1 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,

Více

PRODUCTS CATALOGUE KATALOG GENUINE ORIGINAL

PRODUCTS CATALOGUE KATALOG GENUINE ORIGINAL CATALOGUE DUCTS KATALOG GENUINE ORIGINAL ABOUT AXI ÜBER AXI O AXI High performance AXI electric motors have been produced by MODELMOTORS Ltd. since 2001. Our company has specialised in the development

Více

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5 ramvajový motorový vůz ČKD atra ; ramcar ČKD atra ; Strassenbahn ČKD atra ; /87 SÉRIE SVEBNIC RMVJÍ rt.nr.: 00;07;00;0 /87 RMCR KIS / SERIE VON SRSSENBHNEN -BUKSEN rt.nr.: 00; 07;00;0 Rok výroby/manufacturing

Více

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz 18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu

Více

Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků,

Více

VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU P S VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU ROČNĚ ROZJÍŽDÍME VÍCE NEŽ 1000 ZAKÁZEK S T A R T I N G M O R E T H A N 1 0 0 0 O R D E R S A Y E A R J Ä H R L I C H E R Ö F F N E N W I R Ü

Více

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi

Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi 1 Škoda Octavia II Škoda Octavia II Combi Uživatelský a montážní návod Montage und Bedienungsanleitung User s guide and installation instructions TMB PS 016A (4x2) TMB PS 041A (4x4) Tažné zařízení pro

Více

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber 012736 Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber Quick-Start Instructions for the Operation of AST10 Controller with 320E... Screwdriver První kroky pro uvedení do provozu

Více

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT TYPO.TEXT Nimbus Sans Novus (medium, semibold, heavy) URW++ 2 TYPO.TOOLS The year 2005 marks an unusual anniversary: 30 years of digital font technology. In 1975, at the ATypI conference in Warsaw, Peter

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.lsss.upol.cz Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ein Instrument zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Niederösterreich? Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nástroj pro přeshraniční

Více

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE D Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen

Více

PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE

PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE ÚDRŽBA PRESSURE RELIEF VALVES FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE VCP ÜBER - UNTERDRUCKVENTILE FÜR EXPLOSIVE ATMOSPHÄRE EINBAU-, BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG BEZPEČNOSTNÍ

Více

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar 300/10/50 N #50054 Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 12 6 11 4 13 5 7 2 1 10 9

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

ISSA AISS IVSS. International Workshop Safety and Health Protection in expanded Europe

ISSA AISS IVSS. International Workshop Safety and Health Protection in expanded Europe ISSA AISS IVSS INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SECURITÉ SOCIALE ASSOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Důležité po nehodě: 1. Nechte

Více

PIERBURG Zaostřeno na produkty

PIERBURG Zaostřeno na produkty PIERBURG Zaostřeno na produkty Technika a servis s tradicí SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 TRH S AUTO SOLEX Služba pro karburátory PŘÍSLUŠENSTVÍM PIERBURG Servis Produkce

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více