History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA"

Transkript

1 Historie TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku 1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká od 7. března Od téhož roku společnosti patří ochranná známka, která je zaregistrována a chráněna ve více než 100 zemích na světě. V roce 1991 byla vytvořena ze státního podniku akciová společnost, která byla v roce 1993 privatizována. Své produkty profiluje především v oblasti investičních radiokomunikačních technologiích. Zahraniční zastoupení společnosti se nachází v Polsku a v Rusku. Základní jmění Kapitál společnosti je rozdělen na akcií ve jmenovité hodnotě Kč. Vedení společnosti V čele společnosti je pětičlenné představenstvo, které působí jako statutární orgán. V roce 2004 fungovalo v následujícím složení: History TESLA has been on the Czech market since 1921, when it started business under the name Elektra. From 1932 to 1945 the company was owned by Philips. Since 7 March 1946, it has been using the name TESLA and has owned the TESLA trademark, which is now registered in more than 100 countries across the world. In 1991, the Czech government transformed the formerly state-owned company into a public limited company, which was privatised in The company is best known for its products in the area of investment radio communication technology. The company has representative offices in Poland and Russia. Share Capital TESLA s share capital is divided into 311,164 shares, each with a nominal value of CZK 1,000. Company Management The company is controlled by a Board of Directors made up of five members. In 2004 the company s Board of Directors and Supervisory Board had the following members: PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Hála Mgr. Anna Bednaříková Ing. Jan Procházka Zdeněk Sedláček Zuzana Coufalová DOZORČÍ RADA Ing. Lenka Výborná Eva Spálová Michaela Zervanová předseda místopředsedkyně místopředseda předsedkyně BOARD OF DIRECTORS Mr. František Hála Chairman Ms. Anna Bednaříková Vice Chairwoman Mr. Jan Procházka Vice Chairman Mr. Zdeněk Sedláček Ms. Zuzana Coufalová SUPERVISORY BOARD Ms. Lenka Výborná Chairwoman Ms. Eva Spálová Ms. Michaela Zervanová 2 3

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ OD ORGANISATIONAL STRUCTURE AS AT 1 FEBRUARY 2004 Závody TESLA, akciová společnost, sídlí v Praze, kde se nachází vedení firmy, služby, marketing, výroba televizních a rozhlasových vysílačů, výroba anténních systémů, radioreléových zařízení, elektronických systémů a strojírenská výroba. Pracuje zde celkem 303 zaměstnanců. Strojírenskou výrobou dílců a dokončovacími pracemi se zabývá pracoviště se sídlem v Mladé Vožici, kde pracuje celkem 113 zaměstnanců. Branches TESLA is based in Prague, which is home to the company s management in addition to the units responsible for services, marketing, manufacturing TV and radio transmitters, antenna systems, radio-relay equipment, electronic systems and engineering. There are 303 employees working here. The branch in Mladá Vožice, with 113 employees, manufactures mechanical components and completes some of the final production work.

3 Systém řízení jakosti Systém řízení jakosti společnosti je ve shodě s normou ISO 9001/2000. Mezinárodní normy souboru ISO 9000 společně poskytují návod pro management jakosti a všeobecné požadavky na zabezpečení jakosti. Popisují prvky, které mají systémy jakosti obsahovat. Hlavním účelem managementu jakosti je zlepšování systémů a procesů uvnitř organizace tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jakosti a rostoucímu uspokojování zákazníků. Zavedený systém řízení jakosti je soustavně udržován a pravidelně ověřován externí certifikační firmou. Quality Control System The quality control systém of the company meets ISO 9001/ 2000 standard. The ISO 9000 standards both set out guidelines for quality management and general conditions for quality assurance. These describe the features which the quality control system should contain. The main goal of quality management is an improvement of the systems and processes of internal organisation to ensure constant improvement of quality and increased customer satisfaction. The existing quality control system is consistently maintained and regularly verified by an external certification company.

4 Vysílací technika Výroba televizních a rozhlasových vysílačů má v naší společnosti mnohaletou tradici. Výroba je plně v souladu se standardy EU. V současné době se TESLA, akciová společnost orientuje na rozvoj a výrobu digitálních vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání, které postupně nahradí vysílání analogové. Společnost vyrábí vysílače vhodné jak pro umístění do budov, tak do kontejnerů, a to stabilních či mobilních. Pro všechny typy vysílačů vyrábíme kompletní příslušenství včetně měřicích přístrojů (zejména měřících demodulátorů obrazových a zvukových signálů), sdružovačů, vstupních zařízení TV a FM (AM) vysílačů pro přepínání jejich hlavních, záložních a regionálních modulačních signálů a jejich kontrolu. Zajišťujeme komplexní dodávky počínaje projektem, stavbou, přes ener- Transmitting Technology TESLA has a long tradition in the production of TV and radio transmitters. Its production processes are in full compliance with EU standards. TESLA s current focus is on the development and manufacture of digital transmitters for radio and television broadcasting; eventually these will replace their analogue counterparts. The company manufactures both stationary and mobile transmitters, which can be mounted on buildings or in containers. TESLA produces a full range of accessories. This includes measuring equipment for all types of transmitters (especially measuring demodulators for video and audio signals); combiners; and input devices for TV and FM (AM) transmitters for selecting main, back- -up, and regional modulation signals, and their control. We provide a complete service, ranging from the design stage, through construction and power supply, on to the provision of replacement parts and services. REFERENCE Naše vysílače pracují v mnoha zemích světa, včetně Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Do zemí Ruské federace a SNS bylo dodáno více jak vysílačů včetně anténních systémů a technického vybavení. Vysílače společnosti TESLA, akciová společnost jsou v provozu i v Polsku, Německu, Súdánu, Egyptě, Sýrii, Maroku, Jemenu, Guineji, Nicaragui, Uruguaji, Mali, Alžírsku, Kubě, Estonsku a v Arménii. CLIENTS: Our transmitters are in use throughout the world in many countries including some in Asia, Africa and South America. More than 1,500 of our transmitters, including antenna systems and technical equipment, have been supplied to Russia and countries of the former Soviet Union. Transmitters produced by TESLA, akciová společnost are also in operation in Poland, Germany, Sudan, Egypt, Syria, Morocco, Yemen, Guinea, Nicaragua, Uruguay, Mali, Algeria, Cuba, Estonia and Armenia. 4 5

5 Analogové televizní vysílače S týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků je TESLA, akciová společnost připravena poskytnout komplexní služby od odborných expertýz, projektování až po dodávky na klíč. REFERENCE: Kompletní vybavení vysílacího střediska Ryki (Polsko). Kompletní vybavení vysílacího střediska Przysucha (Polsko). Síť vysílačů IV V. TV pásma (Jordánsko). Vysílače pro III. TV pásmo ve spolupráci s německou firmou ROHDE & SCHWARZ (Austrálie, Brunej, Německo, Nigérie, Thajsko, Vietnam). Úspěšná obchodní spolupráce s francouzskou firmou SAGEM v oblasti pasivních prvků. Modernizace vysílacích středisek Tver a Sank Peterburg. Analogue TV Transmitters With a team of highly qualified staff, TESLA is able to provide a comprehensive service, from expert assessment and project design to turn-key delivery. CLIENTS: Supply of complete equipment to Ryki transmitting centre (Poland) Supply of complete equipment to Przysucha transmitting centre (Poland) Network of TV band IV V transmitters (Jordan) Transmitters for TV band III for customers in Australia, Brunei, Germany, Nigeria, Thailand, and Vietnam, in co-operation with the German company ROHDE & SCHWARZ Succesful co-operation with the French company SAGEM in the area of passive elements Modernisation of the transmitting centres in Tver and Saint Petersburg. TESLA dodává analogové televizní vysílače následujch výkonů: I. pásmo: 5 kw, 10 kw II. pásmo: 5 kw III. pásmo: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W IV. - V. pásmo: 0,5kW, 1kW, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw TESLA supplies analogue TV transmitters with the following power outputs: Band I: 5 kw, 10 kw Band II: 5 kw Band III: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W Band IV-V: 0.5 kw, 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw

6 Rozhlasové vysílače Nabízíme vysílače pro středovlnné a FM pásmo. V oblasti FM vysílačů TESLA, akciová společnost vyvinula modernizovanou řadu od 20 W do 10 kw. TESLA, akciová společnost vyvinula AM středovlnné vysílače výkonové řady 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. Vysílače pracují s modulačním systémem DAM (Digital Amplitude Modulation). U těchto vysílačů byly provedeny praktické zkoušky s aplikací systému DRM. Dále vyvinula výkonovou řadu vysílačů do 200 W pro digitální rozhlasové vysílání DAB-T v pásmu L. Společnost se zabývá i výrobou malých vysílačů obecního rozhlasu, které byly vyvinuty speciálně pro celostátní varovný systém. Radio Transmitters TESLA produces transmitters both for the medium wave and the FM broadcasting band. In the FM transmitter sector TESLA has developed a modernized range of 20 W 10 kw. TESLA has developed AM medium wave transmitters with output ranges of 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. The transmitters use a DAM (Digital Amplitude Modulation) system. Field tests using the DRM system have been carried out with these transmitters. A range of transmitters with a capacity up to 200 W has been designed for digital DAB-T radio broadcasting in the L band. The company also produces small transmitters for public-address systems, specially developed for use in a national warning system. REFERENCE: - Středovlnné vysílače SRV 25 D v kontejneru včetně energetiky klimatizace a anténního systému pro vysílací středisko Al Mandes v Maroku. - Vysílací síť s vysílači 1 kw (SRV1D) a 5 kw (SRV5E) na Slovensku. - Aplikace DCC systému u vysílačů SRV 201 na Kubě. - Vysílače 1 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - DDC systémy pro vysílače SRV 200, nové středovlnné rozhlasové vysílače 100 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - FM vysílače od 500 W do 10 kw pro České Radiokomunikace. - FM vysílače od 200 W do 1 kw pro Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Komplexní dodávka FM vysílačů a AS pro Ryki a Przysucha Polsko. CLIENTS: - A container-mounted SRV 25 D medium wave transmitter set, complete with power, air-conditioning and antenna systems, supplied to the Al Mandes transmitting centre in Morocco. - Transmission network of 1 kw (SRV1D) and 5 kw (SRV5E) transmitters for Slovakia - DCC system application to the SRV 201 transmitter in Cuba. - 1 kw and 5 kw transmitters for Cuban client. - DDC systems for SRV 200 transmitters, new medium wave 100 W and 5 kw transmitters, for a Cuban customer. - FM transmitters, 500 W 10 kw, for České Radiokomunikace. - FM transmitters 200 W 1 kw, for Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Comprehensive supply of FM transmitters and AS for Ryki and Przysucha, Poland. Rozhlasové AM vysílače: 0,1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. Plně tranzistorové vysílače jsou určené pro rozhlasové vysílání na středních a dlouhých vlnách. Rozhlasové FM vysílače: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. Pro oblast FM rozhlasového vysílání TESLA dodává plně tranzistorové VKV vysílače, určené pro provoz v pásmu CCIR. AM radio transmitters: 0.1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. The fully transistor based transmitters are intended for medium and long wave radio transmission. FM radio transmitters: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. TESLA supplies these fully transistor based FM transmitters, intended for FM radio transmission in the CCIR band. 6 7

7 Digitální vysílače DVB-T A DVB-H Digitální vysílače slouží nejen k přenosu televizního a rozhlasového signálu, ale také i k přenosu dat. V současné době je digitální vysílání zavedeno již v několika evropských zemích. To způsobuje rychlý rozvoj oboru. Vývojová pracoviště společnosti udržují krok s probíhajícím rozvojem zařízení pro televizní vysílání. Využitím nových technologií polovodičových VF výkonových prvků typu LDMOS a kodérů CODFM s digitálními předkorekcemi jsme dosáhli lepších technicko-ekonomických parametrů v dokončených a nově vyvíjených řadách vysílačů DVB-T, které pokrývají pásmo od 20 W až do 1 kw. Tato řada umožňuje snadný a méně nákladný přechod z analogového na digitální vysílání. Novou řadu vysílačů doplňuje systém jejich dálkového ovládání a diagnostiky s využitím Internetu (Ethernetu), který velmi podstatně zvyšuje komfort uživatelského prostředí. Digitální vysílače jsou snadno a rychle aplikovatelné pro systém DVB-H. Vývoj digitálních technologií bude v roce 2004 završen univerzálním stavebnicovým řešením na klíč. TESLA, akciová společnost dodává digitální vysílače následujících výkonů: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. Digital Transmitters DVB-T A DVB-H Digital transmitters not only facilitate the transmission of TV and radio signals, but can provide data transmission as well. Digital transmission has already been brought on line in several European countries, which is stimulating rapid development in the sector. The company s development units are keeping pace with the latest developments in TV broadcasting equipment. By using new technologies like HF LDMOS semiconductor elements and CODFM coders with digital precorrectors, we have achieved better technical parameters and higher financial efficiency in both the existing and newly developed power ranges of DVB-T transmitters, which cover the 20 W to 1 kw band. This range enables a smooth and less costly transition from analogue to digital transmission. This new transmitter range comes complete with an innovative Ethernet-based remote control and diagnostic system, which significantly enhances usability. The digital transmitters can be easily and swiftly applied with DVB-H systems. In 2004, the development of digital technologies will reach a new height with the introduction of a turn-key, universal modular solution. TESLA supplies digital transmitters with the following outputs: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. REFERENCE: V současné době naše vysílače slouží v několika experimentálních projektech DVB-T. České Radiokomunikace provozují experimentální digitální terestriální SFN síť. V projektu společnosti Czech DVB Group, a.s. jsou využity naše antény a kompletní řízení všech projektových prací. Pro další pilotní projekty DVB Group, a.s., společnosti Český Telecom a Slovak Telecom byly dodány naše vysílače a anténní systémy. Český Telecom jako první v ČR využil kontejnerové řešení digitálního stanoviště. Pro zákazníka v Moskvě byl zprovozněn digitální vysílač pro experimentální vysílání o výkonu 1 kw, který zákazník využívá výhradně pro datové služby. CLIENTS: Currently, TESLA s digital transmitters are running in several experimental DVB-T projects. České Radiokomunikace is operating an experimental digital terrestrial SFN network. A project being conducted by Czech DVB Group, a.s. is currently using our antennas and control system for all the project work. Our transmitters and antenna systems have also been supplied for other pilot projects conducted by the DVB Group, a.s., Český Telecom and Slovak Telecom. Český Telecom was the first company in the Czech Republic to use containers as an option for digital stations. In Moscow TESLA put a digital transmitter for broadcasting at 1 kw into experimental operation; the transmitter is being used exclusively for data services.

8 Anténní systémy TESLA vyrábí a dodává anténní systémy pro televizní a rozhlasové vysílání včetně kompletních služeb (zahrnující projekt, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, servis). Široký výrobní sortiment vysílacích a přijímacích antén, pasivních prvků a dalších dílů umožňuje sestavit nejrůznější anténní systémy dle požadavků zákazníků. Na základě požadovaného vyzářeného výkonu, tvaru vyzařovacích diagramů a typu polarizace projektujeme anténní systémy určené pro umístění na různých typech stožárů a věží. Pro TV převáděče dodáváme přijímací i vysílací anténní systémy malého výkonu různých typů polarizací. Pro digitální TV vysílání disponujeme novými typy anténních systémů pracujících v pásmu UHF TV určeném pro DVB-T a v pásmech VHF TV a L určených pro vysílání DAB. Antenna Systems The antenna systems produced by TESLA are designed for television and radio transmission. They include a complete range of services (design, installation, assembly, testing, start- -up and maintenance). Our wide range of transmitting and receiving antenna systems, passive elements and associated parts allows the assembly of various systems meeting specific customer requirements concerning radiated power, radiation patterns and polarization types. Antenna systems can operate on various towers and masts. For TV transposers TESLA supplies low-capacity receiving and transmitting antenna systems with diverse types of polarization, while solutions for digital TV transmission include new types of antenna systems operating in the UHF TV band (intended for DVB-T transmission) and in the VHF TV and L bands (for DVB-T and DAB transmission). REFERENCE: TV a VKV FM anténní systémy pro polská vysílací střediska Olsztyn- Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice a Przysucha (umístění antén v samonosných laminátových válcích). Středovlnné anténní systémy pro rozhlasová střediska v Sýrii Anténní systémy IV. V. TV pásma pro estonského a jordánského zákazníka. Nově vyvinutý anténní FM systém s cirkulární polarizací pro velký výkon, instalovaný v Kuvajtu. Anténní systém pro III. TV pásmo a FM určené pro vysílací středisko Cukrák. CLIENTS: TV and FM antenna systems for Polish transmitting centres Olsztyn-Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice, and Przysucha (with antennas encased in self-supporting fibre glass cylinders) Medium wave antenna systems for radio transmitting centres in Syria Band IV V TV antenna systems in Estonia and Jordan A newly developed FM antenna system with circular polarization for high power output, installed in Kuwait An antenna system for TV band III and for FM at the Cukrák transmitting centre near Prague 8 9

9 Pasivní prvky DVB-T/H filtry, frekvenční sdružovače, umělé antény Tyto komponenty tvoří nedílnou součást výrobkového portfólia naší společnosti. Díky širokému sortimentu jsme schopni naplnit obchodní záměry našich klientů ať již komplexní dodávkou společně s vysílací technologií nebo zcela samostatně. Máme připravena projektová řešení různých variant implementace těchto komponentů s maximální efektivitou jejich využití. Sortimentně zaujímáme svými výrobky rozhlasové FM pásmo a TV pásma. Základní prvky pro nastupující digitální vysílání DVB-T/H již pracují u našich klientů a budou postupně rozšiřována. Svými technickými vlastnostmi a parametry jsou naše pasivní prvky srovnatelné s předními světovými výrobci. O tom nejlépe svědčí dosažené reference. Získali jsme řadu zkušeností při realizaci mnoha náročných projektů, v kterých jsme obstáli se ctí. Neuzavíráme se proto efektivní spolupráci s domácími i evropskými firmami. Kromě dodávek pro telekomunikační operátory, dodáváme pasivní prvky i pro ostatní výrobce vysílačů. Passive Components DVB-T/H filters, frequency combiners, dummy antennas These components are an integral part of the production portfolio of our company. Thanks to the wide assortment of products available, we are well able to fulfil our clients needs, whether that means delivery of complex packages including transmission equipment and technology or simply supplying a single item. We have project solutions available for various ways of bringing the components on line with maximal efficiency. Our product range covers the FM radio and TV bands. Our clients already have the basic elements for replacement DVB-T/H digital broadcasting in operation and such broadcasting will be expanded over time. Our passive components are comparable with the world s top products in terms of technical qualities and parameters, as our client list clearly testifies. We have gained a wealth of experience over the course of many challenging projects, always having cause to be proud of our performance. We therefore remain open the possibility of joining in effective projects with Czech or European partners. In addition to supplying telecommunication operators, we also supply passive components to other producers of transmitters. REFERENCE: TV UHF a FM sdružovače pro Litvu TV UHF a FM sdružovače pro Polsko TV UHF a FM sdružovače pro České Radiokomunikace TV VHF, UHF a FM sdružovace pro Arménii Diplexery, filtry a mosty pro firmu SAGEM Výstupní filtry pro pilotní projekty DVB-T v ČR, Slovensku a Rusku CLIENTS: TV UHF and FM combiners for Lithuania TV UHF and FM combiners for Poland TV UHF and FM combiners for České Radiokomunikace TV VHF, UHF and FM combiners for Armenia Diplexers, filters and bridges for SAGEM Output filters for DVB-T pilot project in the Czech Republic, Slovakia and Russia 10 11

10 Zdravotnická technika Zařízení TESLAGRAPH je určeno pro uživatele s lékařským i bez lékařského vzdělání. Zařízení má velmi široké použití od odborných specialistů v klinické praxi například kardiologů, neurologů přes anesteziology k diabetologům až po praktické lékaře či specialisty v oboru mikrobuněčných procesů. U profesí bez lékařského vzdělání můžeme zmínit fyziology, psychology, sociology, učitele, sportovní a fitness trenéry a další, kteří hodlají používat hardware-software komplex Teslagraph pro udržování svého zdraví cestou měření a snižování hladiny stresu cestou dynamické kontroly tělesných funkcí. Teslagraph je zařízení, kterým lze v organismu zjistit funkční změny o 5 let dříve než se zvrátí v nevratné strukturální změny v organismu. Může být dále účelně využito pro kontrolu účinnosti léčby pacienta při různých diagnosách. Toto zařízení umožňuje během 5 minutového měření variability srdečního rytmu stanovit celkový zdravotní stav, stresovou zátěž a specifické výsledky měření a posouzení harmonie nebo větší či menší disharmonie sympatiku a parasympatiku cyklu. Uživatel a konečným potenciálním zákazníkem není jen pacient, ale člověk cíleně sledující a kontrolující svůj zdravotní stav. Základ metody tkví ve sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené výsledky, pak odrážejí, jsou-li fyziologické funkce organismu řízeny harmonicky či dis-harmonicky. Současná elektronika dovoluje na základě dlouhodobých sledování resp. matematických řad a funkcí prakticky okamžitě vyhodnotit odchylky a odlišnosti v cyklech srdečního rytmu s celou řadou důležitých ukazatelů. Komplex Teslagraph odpovídá všem medicínskýma technickým standardům Evropské unie. Medical Equipment TESLAGRAPH equipment is intended for operators with or without medical training. The equipment is very widely used by a wide range of specialists in clinical practices, from cardiologists and neurologists through anaesthesiologists and diabetologists, on to general practitioners and specialists in the field of micro-cellular processes. Physiologists, psychologists, sociologists, teachers, and sport and fitness trainers number among the non-medical professionals using the equipment, along with many others who intend to use the Teslagraph hardware/software complex to stay healthy by measuring and limiting their stress levels through dynamic monitoring of their bodily functions. Teslagraph allows functional changes in the body to be detected five years before they would lead to irreversible structural changes in the organism. It can also be used to monitor the effectiveness of medication on patients with a range of diagnoses. In just five minutes, this device can measure heart rhythm variability, determine an overall level of health and stress burden, supply specific measurements, and evaluate the harmony relative lack of it within the sympathetic and parasympathetic cycles. Operators and potential final customers are not limited to patients but can be anyone who wants to monitor his or her own state of health. The basis of the technique involves monitoring deviations in the intervals between individual heartbeats. The results can show whether the organism s physiological functions are operating harmonically or not. Using the results of long term monitoring and mathematical series and functions, today s technology makes it possible to assess irregularities and deviations in the heart rhythm cycle almost immediately, using a whole series of indicators. The Teslagraph complex meets all European Union standards for medical equipment.

11 Radioreléová zařízení Dodáváme radioreléová zařízení pro stacionární i mobilní (taktické) vojenské telekomunikační sítě. TESLA, akciová společnost plnila úlohu generálního dodavatele spojové části stacionární telekomunikační sítě Armády České republiky. Radioreléová zařízení také vyrábí pro obdobnou síť Armády Slovenské republiky. Součástí nabídky jsou také radioreléová zařízení pro civilní použití. TESlink Jsou určena pro vytváření digitálních duplexních spojů na krátké a střední vzdálenosti a jsou vhodná pro spojení typu bod- -bod v přístupových a privátních sítích. Základní sestava je tvořena vnější jednotkou (ODU) mechanicky spojenou s anténou, vnitřní jednotkou (IDU) a propojovacím koaxiálním kabelem. Radio-Relay Equipment TESLA, akciová společnost supplies radio-relay equipment both for stationary and mobile (tactical) military telecommunications networks. TESLA, akciová společnost served as the general supplier of the stationary telecommunications network of the Army of the Czech Republic. Presently, it supplies similar radio-relay equipment to the Slovak army and it can also provide radio-relay equipment to the civilian sector. TESlink Teslink is a family of point-to-point digital microwave radios designed for easy deployment of short and medium links that is particularly suitable for access and private networks. The basic architecture of TESlink consists of three parts: a pole mounted Outdoor Unit (ODU), a rack-mounted Indoor Unit (IDU) and a single interconnecting cable. Modulární multiplexor/demultiplexor MDX34 Je určen pro použití s libovolným rádiovým nebo kabelovým zařízením s přenosovou rychlostí kbit/s a rozhraním G.703. Díky své modularitě vyhoví všem požadavkům na skladbu přítoků 2048 kbit/s a kbit/s. MDX 34 - Modular multiplexer/demultiplexer The MDX 34 is intended for use with any radio or cable equipment with transmission capacity kbps and G.703 interface. Due to its modularity, the MDX34 fulfils all requirements at 2048 kbps and 8448 kbps composition

12 Malá digitální radioreléová stanice RR 2200 POSEL je určena pro zabezpečení spolehlivého digitálního radioreléového spojení s přenosovou kapacitou 384 kbit/s v kmitočtovém pásmu okolo 2,2 GHz na vzdálenosti do 15 km na úrovních nižších organizačních stupňů jednotek pozemních sil, případně pro připojení speciálních komunikačních a jiných provozoven do integrovaného operačně taktického komunikačního systému OTKS/TAKOM. RR 2200 (POSEL) Small digital radio relay station Designed for use on a lower level of organizational units for building reliable digital radio relay links with up to 15 km transmission capacity at 384 kbit/sec in the 2.2 GHz frequency band. The station can also be used for connecting special communication units (and others) to the OTKS/TAKOM integrated tactical/operational communication system. Taktickáradioreléová stanice RR 300, RR 1600 Stanice MRRS 300/1600 jsou určeny pro vytváření digitálních radioreléových spojů v taktických sítích v pásmech NATO I ( MHz) a NATO III ( MHz) a pracují s přenosovými rychlostmi dle norem EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/s) a ITU/T (2048 kbit/s). Stanice se snadno ovládají pomocí vestavěné klávesnice a displeje nebo připojením k řídícímu a dohledovému systému. Díky režimu automatického řízení výkonu (APC), možnosti rychlého přeladění na přednastavené kmitočty a dalším vlastnostem je stanice vysoce odolná proti účinkům RNB. Stanice je vybavena služebním hovorovým kanálem a dalšími služebními kanály. Tactical Radio-relay Station RR 300, RR1600 The MRRS 300/1600 stations are intended for digital radio relay links in tactical networks in NATO I ( MHz) and NATO III ( MHz) frequency ranges with data rates according to EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/sec) and ITU/T (2048 kbit/sec) Recommendations. The stations are easily operated with the built-in keypad and display or over Network Management. Electronic counter-measures include adaptive power control (APC), frequency agility and other features. The stations are equipped with engineering order wire and further service channels.

13 Výrobková řada VIWA - Mobilní úpravny pitné vody Výrobková sestava VIWA SET je koncipována jako plně automatizovaný modulový systém, s vestavěnými technologiemi pro úpravu, plnění a balení vody. Na počátku je surová voda z nejrůznějších povrchových nebo podzemních sladkovodních zdrojů. Ta je v prvním kontejneru (VIWA 5 STANDARD) upravena na vodu pitnou, s kvalitou předepsanou evropskými i světovými normami. Ve druhém modulu (VIWA BLOW) jsou z polyetylenových polotovarů vyrobeny lahve a ve finálním (VIWA PACK 750) je upravená pitná voda hygienicky plněna do vyrobených lahví a balena na palety k distribuci konečným uživatelům. Instalace do standardizovaných kontejnerů ISO 1 C zajišťuje rychlé nasazení v havarijních situacích. Mobilní úpravna plně nahradí stacionární vodárenské zařízení a umožňuje zásobit vyrobenou pitnou vodou 5000 až lidí. Hlavní výhodou je vysoká účinnost technologií, nízké provozní náklady a snadná instalace celého zařízení. Tyto hodnoty předurčují VIWA SET pro použití v mimořádných situacích jako jsou přírodní kalamity, v humanitárních a vojenských akcích i jako náhradní dočasné zdroje pitné vody v každodenním provozu. VIWA Product Line - Mobile Water Treatment Plants The VIWA SET product line features fully automated water treatment plants. The equipment provides water treatment, PE bottle blowing, bottling of drinking water and foil-wrapping of bottles. It can take source water from a wide variety of ground and surface sources. The first modular container (VIWA 5 STANDARD) has been designed to produce litres drinking water per hour. The treated water meets all EU and WHO quality directives. The second container (VIWA BLOW) holds the blow machine for the production of PE bottles and in the third container (VIWA PACK 750) the clean and safe potable water is sanitarily packed and prepared for easy distribution to the final user. The modular concept of the ISO 1C containers allows prompt deployment in emergency situations and crises. The VIWA 5 STANDARD Mobile water treatment plant is a full substitute for stationary treatment facilities and can supply drinking water for people. Its main advantages are - the high efficiency of the automated technology, its low operating costs and the ease of installation. These make VIWA SET the best choice in emergency situations such as natural disasters, as well as for humanitarian and military operations and as a temporary replacement source of drinking water for everyday use. VIWA 5 Umožňuje automaticky řízenou nadstandardní úpravu vody včetně filtrace aktivním uhlím a sterilizace UV lampou, čímž vzniká kvalitní pitná voda vhodná pro balení do lahví. K balení a výrobě lahví slouží následná zařízení, která jsou všechna instalována v ISO 1 C kontejneru. VIWA 5 Viwa 5 offers fully automatic standard and specialized water treatment, including activated carbon filtration and UV sterilization, producing high-quality drinking water appropriate for bottling

14 VIWA 05 COUNTRY Je mobilní zařízení, určené pro výrobu pitné vody v terénních podmínkách. Zaručuje kvalitu upravené pitné vody předepsanou evropskými i světovými normami. Úpravna je smontována na základové desce, upevněné na plastové paletě. Může být instalována na jednoosém přívěsu terénního vozidla. Lze ji kompletně smontovat a připravit k povozu za 15 minut. UV filtrace je poslední úpravou před vstupem do distribučního systému nebo do gumového zásobníku s kapacitou 6400 litrů. Jednotka má vlastní napájecí generátor. Může být provozována na přívěsu i volně v terénu. VIWA 05 COUNTRY The mobile plant is designed for the production of drinking water throughout the country at the quality level set by EU and WHO standards. Either sweet surface water (river, waterway, water reservoir) or ground water (bore hole, dug well) can be used as the source. The unit is mounted on polypropylene mounting base, screwed to a plastic Euro-pallet. The complete plant can be mounted on a single-axel trailer designed for rough terrain. The unit can be ready to operate in 15 minutes. UV-light is the final stage of the treatment process before the water feeds into a distribution system or a rubber water bag with a 6400-litre capacity. The unit can be fully autonomous thanks to its mobile, f-powered generator. The water treatment module can be operated either on the ler or on the ground. VIWA 5 ARMY Mobilní úpravna pitné vody Dodávka Armádě České Republiky 2004 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Dodávka Úřadu státních rezerv České Republiky 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY Mobilní úpravna pitné vody Humanitární pomoc obětem následků tsunami v Indonésii. Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Nouzová náhrada místní vodárnyv obci Holoubkov, České Republiky 2004 VIWA 5 ARMY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Delivered to the Army of the Czech Republic 2004 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Deliveries for the Administration of the State Material Reserves of the Czech Republic 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Humanitarian Aid for the Victims of Tsunami in Indonesia Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Temporary replacement of the stationary water station in Holoubkov village, Czech Republic 2004

15 VIWA PACK 750 Plnicí linka pitné vody s kapacitou 750 PET lahví o objemu 1,5 l za hodinu. VIWA BLOW Vyfukovací linka PET lahví s kapacitou 700 lahví za hodinu. VIWA PACK 750 VIWA PACK 750 is a water filling line producing 750 PET bottles (1,5 l capacity) per hour. VIWA BLOW VIWA BLOW is a blow moulding machine, producing 700 bottles per hour. VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD je mobilní úpravna pitné vody poskytující pitnou vodu standardní kvality instalovaná v přívěsu, který může přepravovat jakýkoliv nákladní automobil dokonce i v těžším VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD is a water treatment unit for supplying standard quality drinking water It is mounted on a trailer chassis

16 Zabezpečovací zařízení a externí montáže Společnost TESLA zajišťuje externí montáže radiotechnických zařízení a komplexní služby v oblasti zabezpečovací techniky: elektronické zabezpečovací signalizace, požární signalizace, videotelefonů, televizních dohledových systémů, kartové přístupové a docházkové systémy včetně turniketů, zajištění parkovišť včetně elektrických závor a pojezdových vrat, nerozbitná zrcadla pro nepřehledná místa (vnitřní i venkovní), výškové montáže (projekty, výroba a montáž lehkých ocelových konstrukcí, antén a anténních systémů), montáže radiotechnických zařízení (projekty a montáž TV a FM vysílačů, základnových stanic GSM, radiotelefonních sítí a radioreléových spojů). Security Equipment and External Assembly TESLA, akciová společnost assembles radio engineering equipment and provides comprehensive services relating to security systems: electronics security systems and fire alarms; videophones, CCTV; card access and attendance control systems, including turnstiles; electronic security systems for car parks, such as lifting bars and sliding barriers; shatterproof mirrors for visual monitoring (for indoor and outdoor use); high-rise installation (design, manufacturing and installation of light steel constructions, antennas and antenna systems); installation of radio engineering equipment (design and installation of TV and FM transmitters, GSM base stations, radiophone networks and radio-relay links). REFERENCE: Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Česká spořitelna a. s, Státní památková péče, městské a obecní úřady, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Polsko CLIENTS: Czech Ministry of Finance, Czech Ministry of Culture, Česká spořitelna a. s., National Monument Institute, a number of municipalities, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Poland

17 Work dílenský nábytek TESLA úspěšně působí na trhu v oblasti dílenského nábytku již 11 let. Zákazníkům dodává speciální dílenský nábytek vlastní konstrukce. Naše ochranná známka WORK sdružuje tři řady dílenského nábytku: WORK PROFI Masivní a robustní dílenské stoly, skříně, pojízdné kontejnery, závěsné skříňky a další doplňky pro profesionály. Work Workshop Furniture TESLA has been successfully operating on the furniture market for 11 years. We supply customers with proprietary workshop furniture. Our trademark WORK covers three types of workshop furniture: WORK PROFI Solid and robust workshop benches, desks, mobile containers, suspended cases and professional accessories.

18 WORK AUTO Modulové vestavby pro servisní vozidla nejrůznějších oborů, využitelné ve všech typech užitkových automobilů. WORK AUTO A modular storage system for almost any kind of service vehicle that can be mounted into all types of utility vehicles WORK HOBBY Cenově přístupný nábytek pro domácí kutily. WORK HOBBY Inexpensive furniture for DIY enthusiasts

19 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE V LETECH 2001 AŽ 2004 V TISÍCÍCH KČ FINANCIAL FIGURES FOR 2001 TO 2004 IN THOUSANDS OF CZK 20 21

20 Výrok auditora Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TES- LA, akciová společnost k 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Provedl jsem audit účetní závěrky v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého výroku. Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz na aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Tesla, akciová společnost k 31. prosinci 2004 a výsledek hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Datum: Auditor s Opinion I have conducted an audit of final accounts of TESLA, akciová společnost, as of 31 December Preparation of the final accounts is the responsibility of the company s statutory body. My responsibility is to express an opinion on these final accounts, based on my audit. I have conducted an audit of the final accounts in accordance with the Act on Auditors and Audit Guidelines of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. These guidelines require that I plan and perform the audit in a manner which will enable me to attain reasonable assurance that the final accounts are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual accounts, with regard to their completeness and conclusiveness. An audit also includes examining the correctness and suitability of the accounting principles used and significant estimates made by the auditee, as well as evaluating the overall presentation of the final accounts. I am convinced that the audit performed provides a solid basis for my opinion. In my opinion, the final accounts present fairly in all material aspects the assets, liabilities, equity and financial standing of TESLA, akciová společnost, as of 31 December 2004, and the results of its operations for 2004, in conformity with the Act on Accounting and relevant legislation and regulations of the Czech Republic. Date: 19 May 2005 Josef Špeta AUDITOR Želivecká 5, Prague 10 Reg. Number: 62

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN

AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN AWZ 520 MP5 v.1.0 RELÉ MODUL/RELAY MODULE 16062009 CZ/EN Vydání: 1 ze dne 23.01.2009 Nahrazuje vydání: ---------------- ČESKY 1. Určení. Relé modul MP5 (AWZ 520) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

3M Telecommunications. Solutions for Networks. Solutions for. Optical Fibre. Telecommunications. Networks

3M Telecommunications. Solutions for Networks. Solutions for. Optical Fibre. Telecommunications. Networks 3M Telecommunications Solutions for Networks Solutions for Optical Fibre Telecommunications Networks 2 Solutions for Optical Fibre Telecommunications Networks Central Office and POPs Single Family Units

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 menovité zatížení P N při 25 C typový přehled Nominal load P N at 25 C types summary P N P NED=1% 3W 4W 45W 45W 6W 7W 8W 1W 12W 75W 1W 15W 2W 25W 3W 1W TR 311 125W TR 312 TR

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Typy a specifikace rozhraní používaných v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Typy a specifikace rozhraní používaných v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Typy a specifikace rozhraní používaných v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Předmět specifikace Tento dokument popisuje základní typy a technické specifikace rozhraní používaných ČESKÝM TELECOMEM, a.s pro připojení

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více