History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA"

Transkript

1 Historie TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku 1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká od 7. března Od téhož roku společnosti patří ochranná známka, která je zaregistrována a chráněna ve více než 100 zemích na světě. V roce 1991 byla vytvořena ze státního podniku akciová společnost, která byla v roce 1993 privatizována. Své produkty profiluje především v oblasti investičních radiokomunikačních technologiích. Zahraniční zastoupení společnosti se nachází v Polsku a v Rusku. Základní jmění Kapitál společnosti je rozdělen na akcií ve jmenovité hodnotě Kč. Vedení společnosti V čele společnosti je pětičlenné představenstvo, které působí jako statutární orgán. V roce 2004 fungovalo v následujícím složení: History TESLA has been on the Czech market since 1921, when it started business under the name Elektra. From 1932 to 1945 the company was owned by Philips. Since 7 March 1946, it has been using the name TESLA and has owned the TESLA trademark, which is now registered in more than 100 countries across the world. In 1991, the Czech government transformed the formerly state-owned company into a public limited company, which was privatised in The company is best known for its products in the area of investment radio communication technology. The company has representative offices in Poland and Russia. Share Capital TESLA s share capital is divided into 311,164 shares, each with a nominal value of CZK 1,000. Company Management The company is controlled by a Board of Directors made up of five members. In 2004 the company s Board of Directors and Supervisory Board had the following members: PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Hála Mgr. Anna Bednaříková Ing. Jan Procházka Zdeněk Sedláček Zuzana Coufalová DOZORČÍ RADA Ing. Lenka Výborná Eva Spálová Michaela Zervanová předseda místopředsedkyně místopředseda předsedkyně BOARD OF DIRECTORS Mr. František Hála Chairman Ms. Anna Bednaříková Vice Chairwoman Mr. Jan Procházka Vice Chairman Mr. Zdeněk Sedláček Ms. Zuzana Coufalová SUPERVISORY BOARD Ms. Lenka Výborná Chairwoman Ms. Eva Spálová Ms. Michaela Zervanová 2 3

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ OD ORGANISATIONAL STRUCTURE AS AT 1 FEBRUARY 2004 Závody TESLA, akciová společnost, sídlí v Praze, kde se nachází vedení firmy, služby, marketing, výroba televizních a rozhlasových vysílačů, výroba anténních systémů, radioreléových zařízení, elektronických systémů a strojírenská výroba. Pracuje zde celkem 303 zaměstnanců. Strojírenskou výrobou dílců a dokončovacími pracemi se zabývá pracoviště se sídlem v Mladé Vožici, kde pracuje celkem 113 zaměstnanců. Branches TESLA is based in Prague, which is home to the company s management in addition to the units responsible for services, marketing, manufacturing TV and radio transmitters, antenna systems, radio-relay equipment, electronic systems and engineering. There are 303 employees working here. The branch in Mladá Vožice, with 113 employees, manufactures mechanical components and completes some of the final production work.

3 Systém řízení jakosti Systém řízení jakosti společnosti je ve shodě s normou ISO 9001/2000. Mezinárodní normy souboru ISO 9000 společně poskytují návod pro management jakosti a všeobecné požadavky na zabezpečení jakosti. Popisují prvky, které mají systémy jakosti obsahovat. Hlavním účelem managementu jakosti je zlepšování systémů a procesů uvnitř organizace tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jakosti a rostoucímu uspokojování zákazníků. Zavedený systém řízení jakosti je soustavně udržován a pravidelně ověřován externí certifikační firmou. Quality Control System The quality control systém of the company meets ISO 9001/ 2000 standard. The ISO 9000 standards both set out guidelines for quality management and general conditions for quality assurance. These describe the features which the quality control system should contain. The main goal of quality management is an improvement of the systems and processes of internal organisation to ensure constant improvement of quality and increased customer satisfaction. The existing quality control system is consistently maintained and regularly verified by an external certification company.

4 Vysílací technika Výroba televizních a rozhlasových vysílačů má v naší společnosti mnohaletou tradici. Výroba je plně v souladu se standardy EU. V současné době se TESLA, akciová společnost orientuje na rozvoj a výrobu digitálních vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání, které postupně nahradí vysílání analogové. Společnost vyrábí vysílače vhodné jak pro umístění do budov, tak do kontejnerů, a to stabilních či mobilních. Pro všechny typy vysílačů vyrábíme kompletní příslušenství včetně měřicích přístrojů (zejména měřících demodulátorů obrazových a zvukových signálů), sdružovačů, vstupních zařízení TV a FM (AM) vysílačů pro přepínání jejich hlavních, záložních a regionálních modulačních signálů a jejich kontrolu. Zajišťujeme komplexní dodávky počínaje projektem, stavbou, přes ener- Transmitting Technology TESLA has a long tradition in the production of TV and radio transmitters. Its production processes are in full compliance with EU standards. TESLA s current focus is on the development and manufacture of digital transmitters for radio and television broadcasting; eventually these will replace their analogue counterparts. The company manufactures both stationary and mobile transmitters, which can be mounted on buildings or in containers. TESLA produces a full range of accessories. This includes measuring equipment for all types of transmitters (especially measuring demodulators for video and audio signals); combiners; and input devices for TV and FM (AM) transmitters for selecting main, back- -up, and regional modulation signals, and their control. We provide a complete service, ranging from the design stage, through construction and power supply, on to the provision of replacement parts and services. REFERENCE Naše vysílače pracují v mnoha zemích světa, včetně Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Do zemí Ruské federace a SNS bylo dodáno více jak vysílačů včetně anténních systémů a technického vybavení. Vysílače společnosti TESLA, akciová společnost jsou v provozu i v Polsku, Německu, Súdánu, Egyptě, Sýrii, Maroku, Jemenu, Guineji, Nicaragui, Uruguaji, Mali, Alžírsku, Kubě, Estonsku a v Arménii. CLIENTS: Our transmitters are in use throughout the world in many countries including some in Asia, Africa and South America. More than 1,500 of our transmitters, including antenna systems and technical equipment, have been supplied to Russia and countries of the former Soviet Union. Transmitters produced by TESLA, akciová společnost are also in operation in Poland, Germany, Sudan, Egypt, Syria, Morocco, Yemen, Guinea, Nicaragua, Uruguay, Mali, Algeria, Cuba, Estonia and Armenia. 4 5

5 Analogové televizní vysílače S týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků je TESLA, akciová společnost připravena poskytnout komplexní služby od odborných expertýz, projektování až po dodávky na klíč. REFERENCE: Kompletní vybavení vysílacího střediska Ryki (Polsko). Kompletní vybavení vysílacího střediska Przysucha (Polsko). Síť vysílačů IV V. TV pásma (Jordánsko). Vysílače pro III. TV pásmo ve spolupráci s německou firmou ROHDE & SCHWARZ (Austrálie, Brunej, Německo, Nigérie, Thajsko, Vietnam). Úspěšná obchodní spolupráce s francouzskou firmou SAGEM v oblasti pasivních prvků. Modernizace vysílacích středisek Tver a Sank Peterburg. Analogue TV Transmitters With a team of highly qualified staff, TESLA is able to provide a comprehensive service, from expert assessment and project design to turn-key delivery. CLIENTS: Supply of complete equipment to Ryki transmitting centre (Poland) Supply of complete equipment to Przysucha transmitting centre (Poland) Network of TV band IV V transmitters (Jordan) Transmitters for TV band III for customers in Australia, Brunei, Germany, Nigeria, Thailand, and Vietnam, in co-operation with the German company ROHDE & SCHWARZ Succesful co-operation with the French company SAGEM in the area of passive elements Modernisation of the transmitting centres in Tver and Saint Petersburg. TESLA dodává analogové televizní vysílače následujch výkonů: I. pásmo: 5 kw, 10 kw II. pásmo: 5 kw III. pásmo: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W IV. - V. pásmo: 0,5kW, 1kW, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw TESLA supplies analogue TV transmitters with the following power outputs: Band I: 5 kw, 10 kw Band II: 5 kw Band III: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W Band IV-V: 0.5 kw, 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw

6 Rozhlasové vysílače Nabízíme vysílače pro středovlnné a FM pásmo. V oblasti FM vysílačů TESLA, akciová společnost vyvinula modernizovanou řadu od 20 W do 10 kw. TESLA, akciová společnost vyvinula AM středovlnné vysílače výkonové řady 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. Vysílače pracují s modulačním systémem DAM (Digital Amplitude Modulation). U těchto vysílačů byly provedeny praktické zkoušky s aplikací systému DRM. Dále vyvinula výkonovou řadu vysílačů do 200 W pro digitální rozhlasové vysílání DAB-T v pásmu L. Společnost se zabývá i výrobou malých vysílačů obecního rozhlasu, které byly vyvinuty speciálně pro celostátní varovný systém. Radio Transmitters TESLA produces transmitters both for the medium wave and the FM broadcasting band. In the FM transmitter sector TESLA has developed a modernized range of 20 W 10 kw. TESLA has developed AM medium wave transmitters with output ranges of 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. The transmitters use a DAM (Digital Amplitude Modulation) system. Field tests using the DRM system have been carried out with these transmitters. A range of transmitters with a capacity up to 200 W has been designed for digital DAB-T radio broadcasting in the L band. The company also produces small transmitters for public-address systems, specially developed for use in a national warning system. REFERENCE: - Středovlnné vysílače SRV 25 D v kontejneru včetně energetiky klimatizace a anténního systému pro vysílací středisko Al Mandes v Maroku. - Vysílací síť s vysílači 1 kw (SRV1D) a 5 kw (SRV5E) na Slovensku. - Aplikace DCC systému u vysílačů SRV 201 na Kubě. - Vysílače 1 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - DDC systémy pro vysílače SRV 200, nové středovlnné rozhlasové vysílače 100 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - FM vysílače od 500 W do 10 kw pro České Radiokomunikace. - FM vysílače od 200 W do 1 kw pro Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Komplexní dodávka FM vysílačů a AS pro Ryki a Przysucha Polsko. CLIENTS: - A container-mounted SRV 25 D medium wave transmitter set, complete with power, air-conditioning and antenna systems, supplied to the Al Mandes transmitting centre in Morocco. - Transmission network of 1 kw (SRV1D) and 5 kw (SRV5E) transmitters for Slovakia - DCC system application to the SRV 201 transmitter in Cuba. - 1 kw and 5 kw transmitters for Cuban client. - DDC systems for SRV 200 transmitters, new medium wave 100 W and 5 kw transmitters, for a Cuban customer. - FM transmitters, 500 W 10 kw, for České Radiokomunikace. - FM transmitters 200 W 1 kw, for Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Comprehensive supply of FM transmitters and AS for Ryki and Przysucha, Poland. Rozhlasové AM vysílače: 0,1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. Plně tranzistorové vysílače jsou určené pro rozhlasové vysílání na středních a dlouhých vlnách. Rozhlasové FM vysílače: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. Pro oblast FM rozhlasového vysílání TESLA dodává plně tranzistorové VKV vysílače, určené pro provoz v pásmu CCIR. AM radio transmitters: 0.1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. The fully transistor based transmitters are intended for medium and long wave radio transmission. FM radio transmitters: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. TESLA supplies these fully transistor based FM transmitters, intended for FM radio transmission in the CCIR band. 6 7

7 Digitální vysílače DVB-T A DVB-H Digitální vysílače slouží nejen k přenosu televizního a rozhlasového signálu, ale také i k přenosu dat. V současné době je digitální vysílání zavedeno již v několika evropských zemích. To způsobuje rychlý rozvoj oboru. Vývojová pracoviště společnosti udržují krok s probíhajícím rozvojem zařízení pro televizní vysílání. Využitím nových technologií polovodičových VF výkonových prvků typu LDMOS a kodérů CODFM s digitálními předkorekcemi jsme dosáhli lepších technicko-ekonomických parametrů v dokončených a nově vyvíjených řadách vysílačů DVB-T, které pokrývají pásmo od 20 W až do 1 kw. Tato řada umožňuje snadný a méně nákladný přechod z analogového na digitální vysílání. Novou řadu vysílačů doplňuje systém jejich dálkového ovládání a diagnostiky s využitím Internetu (Ethernetu), který velmi podstatně zvyšuje komfort uživatelského prostředí. Digitální vysílače jsou snadno a rychle aplikovatelné pro systém DVB-H. Vývoj digitálních technologií bude v roce 2004 završen univerzálním stavebnicovým řešením na klíč. TESLA, akciová společnost dodává digitální vysílače následujících výkonů: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. Digital Transmitters DVB-T A DVB-H Digital transmitters not only facilitate the transmission of TV and radio signals, but can provide data transmission as well. Digital transmission has already been brought on line in several European countries, which is stimulating rapid development in the sector. The company s development units are keeping pace with the latest developments in TV broadcasting equipment. By using new technologies like HF LDMOS semiconductor elements and CODFM coders with digital precorrectors, we have achieved better technical parameters and higher financial efficiency in both the existing and newly developed power ranges of DVB-T transmitters, which cover the 20 W to 1 kw band. This range enables a smooth and less costly transition from analogue to digital transmission. This new transmitter range comes complete with an innovative Ethernet-based remote control and diagnostic system, which significantly enhances usability. The digital transmitters can be easily and swiftly applied with DVB-H systems. In 2004, the development of digital technologies will reach a new height with the introduction of a turn-key, universal modular solution. TESLA supplies digital transmitters with the following outputs: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. REFERENCE: V současné době naše vysílače slouží v několika experimentálních projektech DVB-T. České Radiokomunikace provozují experimentální digitální terestriální SFN síť. V projektu společnosti Czech DVB Group, a.s. jsou využity naše antény a kompletní řízení všech projektových prací. Pro další pilotní projekty DVB Group, a.s., společnosti Český Telecom a Slovak Telecom byly dodány naše vysílače a anténní systémy. Český Telecom jako první v ČR využil kontejnerové řešení digitálního stanoviště. Pro zákazníka v Moskvě byl zprovozněn digitální vysílač pro experimentální vysílání o výkonu 1 kw, který zákazník využívá výhradně pro datové služby. CLIENTS: Currently, TESLA s digital transmitters are running in several experimental DVB-T projects. České Radiokomunikace is operating an experimental digital terrestrial SFN network. A project being conducted by Czech DVB Group, a.s. is currently using our antennas and control system for all the project work. Our transmitters and antenna systems have also been supplied for other pilot projects conducted by the DVB Group, a.s., Český Telecom and Slovak Telecom. Český Telecom was the first company in the Czech Republic to use containers as an option for digital stations. In Moscow TESLA put a digital transmitter for broadcasting at 1 kw into experimental operation; the transmitter is being used exclusively for data services.

8 Anténní systémy TESLA vyrábí a dodává anténní systémy pro televizní a rozhlasové vysílání včetně kompletních služeb (zahrnující projekt, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, servis). Široký výrobní sortiment vysílacích a přijímacích antén, pasivních prvků a dalších dílů umožňuje sestavit nejrůznější anténní systémy dle požadavků zákazníků. Na základě požadovaného vyzářeného výkonu, tvaru vyzařovacích diagramů a typu polarizace projektujeme anténní systémy určené pro umístění na různých typech stožárů a věží. Pro TV převáděče dodáváme přijímací i vysílací anténní systémy malého výkonu různých typů polarizací. Pro digitální TV vysílání disponujeme novými typy anténních systémů pracujících v pásmu UHF TV určeném pro DVB-T a v pásmech VHF TV a L určených pro vysílání DAB. Antenna Systems The antenna systems produced by TESLA are designed for television and radio transmission. They include a complete range of services (design, installation, assembly, testing, start- -up and maintenance). Our wide range of transmitting and receiving antenna systems, passive elements and associated parts allows the assembly of various systems meeting specific customer requirements concerning radiated power, radiation patterns and polarization types. Antenna systems can operate on various towers and masts. For TV transposers TESLA supplies low-capacity receiving and transmitting antenna systems with diverse types of polarization, while solutions for digital TV transmission include new types of antenna systems operating in the UHF TV band (intended for DVB-T transmission) and in the VHF TV and L bands (for DVB-T and DAB transmission). REFERENCE: TV a VKV FM anténní systémy pro polská vysílací střediska Olsztyn- Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice a Przysucha (umístění antén v samonosných laminátových válcích). Středovlnné anténní systémy pro rozhlasová střediska v Sýrii Anténní systémy IV. V. TV pásma pro estonského a jordánského zákazníka. Nově vyvinutý anténní FM systém s cirkulární polarizací pro velký výkon, instalovaný v Kuvajtu. Anténní systém pro III. TV pásmo a FM určené pro vysílací středisko Cukrák. CLIENTS: TV and FM antenna systems for Polish transmitting centres Olsztyn-Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice, and Przysucha (with antennas encased in self-supporting fibre glass cylinders) Medium wave antenna systems for radio transmitting centres in Syria Band IV V TV antenna systems in Estonia and Jordan A newly developed FM antenna system with circular polarization for high power output, installed in Kuwait An antenna system for TV band III and for FM at the Cukrák transmitting centre near Prague 8 9

9 Pasivní prvky DVB-T/H filtry, frekvenční sdružovače, umělé antény Tyto komponenty tvoří nedílnou součást výrobkového portfólia naší společnosti. Díky širokému sortimentu jsme schopni naplnit obchodní záměry našich klientů ať již komplexní dodávkou společně s vysílací technologií nebo zcela samostatně. Máme připravena projektová řešení různých variant implementace těchto komponentů s maximální efektivitou jejich využití. Sortimentně zaujímáme svými výrobky rozhlasové FM pásmo a TV pásma. Základní prvky pro nastupující digitální vysílání DVB-T/H již pracují u našich klientů a budou postupně rozšiřována. Svými technickými vlastnostmi a parametry jsou naše pasivní prvky srovnatelné s předními světovými výrobci. O tom nejlépe svědčí dosažené reference. Získali jsme řadu zkušeností při realizaci mnoha náročných projektů, v kterých jsme obstáli se ctí. Neuzavíráme se proto efektivní spolupráci s domácími i evropskými firmami. Kromě dodávek pro telekomunikační operátory, dodáváme pasivní prvky i pro ostatní výrobce vysílačů. Passive Components DVB-T/H filters, frequency combiners, dummy antennas These components are an integral part of the production portfolio of our company. Thanks to the wide assortment of products available, we are well able to fulfil our clients needs, whether that means delivery of complex packages including transmission equipment and technology or simply supplying a single item. We have project solutions available for various ways of bringing the components on line with maximal efficiency. Our product range covers the FM radio and TV bands. Our clients already have the basic elements for replacement DVB-T/H digital broadcasting in operation and such broadcasting will be expanded over time. Our passive components are comparable with the world s top products in terms of technical qualities and parameters, as our client list clearly testifies. We have gained a wealth of experience over the course of many challenging projects, always having cause to be proud of our performance. We therefore remain open the possibility of joining in effective projects with Czech or European partners. In addition to supplying telecommunication operators, we also supply passive components to other producers of transmitters. REFERENCE: TV UHF a FM sdružovače pro Litvu TV UHF a FM sdružovače pro Polsko TV UHF a FM sdružovače pro České Radiokomunikace TV VHF, UHF a FM sdružovace pro Arménii Diplexery, filtry a mosty pro firmu SAGEM Výstupní filtry pro pilotní projekty DVB-T v ČR, Slovensku a Rusku CLIENTS: TV UHF and FM combiners for Lithuania TV UHF and FM combiners for Poland TV UHF and FM combiners for České Radiokomunikace TV VHF, UHF and FM combiners for Armenia Diplexers, filters and bridges for SAGEM Output filters for DVB-T pilot project in the Czech Republic, Slovakia and Russia 10 11

10 Zdravotnická technika Zařízení TESLAGRAPH je určeno pro uživatele s lékařským i bez lékařského vzdělání. Zařízení má velmi široké použití od odborných specialistů v klinické praxi například kardiologů, neurologů přes anesteziology k diabetologům až po praktické lékaře či specialisty v oboru mikrobuněčných procesů. U profesí bez lékařského vzdělání můžeme zmínit fyziology, psychology, sociology, učitele, sportovní a fitness trenéry a další, kteří hodlají používat hardware-software komplex Teslagraph pro udržování svého zdraví cestou měření a snižování hladiny stresu cestou dynamické kontroly tělesných funkcí. Teslagraph je zařízení, kterým lze v organismu zjistit funkční změny o 5 let dříve než se zvrátí v nevratné strukturální změny v organismu. Může být dále účelně využito pro kontrolu účinnosti léčby pacienta při různých diagnosách. Toto zařízení umožňuje během 5 minutového měření variability srdečního rytmu stanovit celkový zdravotní stav, stresovou zátěž a specifické výsledky měření a posouzení harmonie nebo větší či menší disharmonie sympatiku a parasympatiku cyklu. Uživatel a konečným potenciálním zákazníkem není jen pacient, ale člověk cíleně sledující a kontrolující svůj zdravotní stav. Základ metody tkví ve sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené výsledky, pak odrážejí, jsou-li fyziologické funkce organismu řízeny harmonicky či dis-harmonicky. Současná elektronika dovoluje na základě dlouhodobých sledování resp. matematických řad a funkcí prakticky okamžitě vyhodnotit odchylky a odlišnosti v cyklech srdečního rytmu s celou řadou důležitých ukazatelů. Komplex Teslagraph odpovídá všem medicínskýma technickým standardům Evropské unie. Medical Equipment TESLAGRAPH equipment is intended for operators with or without medical training. The equipment is very widely used by a wide range of specialists in clinical practices, from cardiologists and neurologists through anaesthesiologists and diabetologists, on to general practitioners and specialists in the field of micro-cellular processes. Physiologists, psychologists, sociologists, teachers, and sport and fitness trainers number among the non-medical professionals using the equipment, along with many others who intend to use the Teslagraph hardware/software complex to stay healthy by measuring and limiting their stress levels through dynamic monitoring of their bodily functions. Teslagraph allows functional changes in the body to be detected five years before they would lead to irreversible structural changes in the organism. It can also be used to monitor the effectiveness of medication on patients with a range of diagnoses. In just five minutes, this device can measure heart rhythm variability, determine an overall level of health and stress burden, supply specific measurements, and evaluate the harmony relative lack of it within the sympathetic and parasympathetic cycles. Operators and potential final customers are not limited to patients but can be anyone who wants to monitor his or her own state of health. The basis of the technique involves monitoring deviations in the intervals between individual heartbeats. The results can show whether the organism s physiological functions are operating harmonically or not. Using the results of long term monitoring and mathematical series and functions, today s technology makes it possible to assess irregularities and deviations in the heart rhythm cycle almost immediately, using a whole series of indicators. The Teslagraph complex meets all European Union standards for medical equipment.

11 Radioreléová zařízení Dodáváme radioreléová zařízení pro stacionární i mobilní (taktické) vojenské telekomunikační sítě. TESLA, akciová společnost plnila úlohu generálního dodavatele spojové části stacionární telekomunikační sítě Armády České republiky. Radioreléová zařízení také vyrábí pro obdobnou síť Armády Slovenské republiky. Součástí nabídky jsou také radioreléová zařízení pro civilní použití. TESlink Jsou určena pro vytváření digitálních duplexních spojů na krátké a střední vzdálenosti a jsou vhodná pro spojení typu bod- -bod v přístupových a privátních sítích. Základní sestava je tvořena vnější jednotkou (ODU) mechanicky spojenou s anténou, vnitřní jednotkou (IDU) a propojovacím koaxiálním kabelem. Radio-Relay Equipment TESLA, akciová společnost supplies radio-relay equipment both for stationary and mobile (tactical) military telecommunications networks. TESLA, akciová společnost served as the general supplier of the stationary telecommunications network of the Army of the Czech Republic. Presently, it supplies similar radio-relay equipment to the Slovak army and it can also provide radio-relay equipment to the civilian sector. TESlink Teslink is a family of point-to-point digital microwave radios designed for easy deployment of short and medium links that is particularly suitable for access and private networks. The basic architecture of TESlink consists of three parts: a pole mounted Outdoor Unit (ODU), a rack-mounted Indoor Unit (IDU) and a single interconnecting cable. Modulární multiplexor/demultiplexor MDX34 Je určen pro použití s libovolným rádiovým nebo kabelovým zařízením s přenosovou rychlostí kbit/s a rozhraním G.703. Díky své modularitě vyhoví všem požadavkům na skladbu přítoků 2048 kbit/s a kbit/s. MDX 34 - Modular multiplexer/demultiplexer The MDX 34 is intended for use with any radio or cable equipment with transmission capacity kbps and G.703 interface. Due to its modularity, the MDX34 fulfils all requirements at 2048 kbps and 8448 kbps composition

12 Malá digitální radioreléová stanice RR 2200 POSEL je určena pro zabezpečení spolehlivého digitálního radioreléového spojení s přenosovou kapacitou 384 kbit/s v kmitočtovém pásmu okolo 2,2 GHz na vzdálenosti do 15 km na úrovních nižších organizačních stupňů jednotek pozemních sil, případně pro připojení speciálních komunikačních a jiných provozoven do integrovaného operačně taktického komunikačního systému OTKS/TAKOM. RR 2200 (POSEL) Small digital radio relay station Designed for use on a lower level of organizational units for building reliable digital radio relay links with up to 15 km transmission capacity at 384 kbit/sec in the 2.2 GHz frequency band. The station can also be used for connecting special communication units (and others) to the OTKS/TAKOM integrated tactical/operational communication system. Taktickáradioreléová stanice RR 300, RR 1600 Stanice MRRS 300/1600 jsou určeny pro vytváření digitálních radioreléových spojů v taktických sítích v pásmech NATO I ( MHz) a NATO III ( MHz) a pracují s přenosovými rychlostmi dle norem EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/s) a ITU/T (2048 kbit/s). Stanice se snadno ovládají pomocí vestavěné klávesnice a displeje nebo připojením k řídícímu a dohledovému systému. Díky režimu automatického řízení výkonu (APC), možnosti rychlého přeladění na přednastavené kmitočty a dalším vlastnostem je stanice vysoce odolná proti účinkům RNB. Stanice je vybavena služebním hovorovým kanálem a dalšími služebními kanály. Tactical Radio-relay Station RR 300, RR1600 The MRRS 300/1600 stations are intended for digital radio relay links in tactical networks in NATO I ( MHz) and NATO III ( MHz) frequency ranges with data rates according to EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/sec) and ITU/T (2048 kbit/sec) Recommendations. The stations are easily operated with the built-in keypad and display or over Network Management. Electronic counter-measures include adaptive power control (APC), frequency agility and other features. The stations are equipped with engineering order wire and further service channels.

13 Výrobková řada VIWA - Mobilní úpravny pitné vody Výrobková sestava VIWA SET je koncipována jako plně automatizovaný modulový systém, s vestavěnými technologiemi pro úpravu, plnění a balení vody. Na počátku je surová voda z nejrůznějších povrchových nebo podzemních sladkovodních zdrojů. Ta je v prvním kontejneru (VIWA 5 STANDARD) upravena na vodu pitnou, s kvalitou předepsanou evropskými i světovými normami. Ve druhém modulu (VIWA BLOW) jsou z polyetylenových polotovarů vyrobeny lahve a ve finálním (VIWA PACK 750) je upravená pitná voda hygienicky plněna do vyrobených lahví a balena na palety k distribuci konečným uživatelům. Instalace do standardizovaných kontejnerů ISO 1 C zajišťuje rychlé nasazení v havarijních situacích. Mobilní úpravna plně nahradí stacionární vodárenské zařízení a umožňuje zásobit vyrobenou pitnou vodou 5000 až lidí. Hlavní výhodou je vysoká účinnost technologií, nízké provozní náklady a snadná instalace celého zařízení. Tyto hodnoty předurčují VIWA SET pro použití v mimořádných situacích jako jsou přírodní kalamity, v humanitárních a vojenských akcích i jako náhradní dočasné zdroje pitné vody v každodenním provozu. VIWA Product Line - Mobile Water Treatment Plants The VIWA SET product line features fully automated water treatment plants. The equipment provides water treatment, PE bottle blowing, bottling of drinking water and foil-wrapping of bottles. It can take source water from a wide variety of ground and surface sources. The first modular container (VIWA 5 STANDARD) has been designed to produce litres drinking water per hour. The treated water meets all EU and WHO quality directives. The second container (VIWA BLOW) holds the blow machine for the production of PE bottles and in the third container (VIWA PACK 750) the clean and safe potable water is sanitarily packed and prepared for easy distribution to the final user. The modular concept of the ISO 1C containers allows prompt deployment in emergency situations and crises. The VIWA 5 STANDARD Mobile water treatment plant is a full substitute for stationary treatment facilities and can supply drinking water for people. Its main advantages are - the high efficiency of the automated technology, its low operating costs and the ease of installation. These make VIWA SET the best choice in emergency situations such as natural disasters, as well as for humanitarian and military operations and as a temporary replacement source of drinking water for everyday use. VIWA 5 Umožňuje automaticky řízenou nadstandardní úpravu vody včetně filtrace aktivním uhlím a sterilizace UV lampou, čímž vzniká kvalitní pitná voda vhodná pro balení do lahví. K balení a výrobě lahví slouží následná zařízení, která jsou všechna instalována v ISO 1 C kontejneru. VIWA 5 Viwa 5 offers fully automatic standard and specialized water treatment, including activated carbon filtration and UV sterilization, producing high-quality drinking water appropriate for bottling

14 VIWA 05 COUNTRY Je mobilní zařízení, určené pro výrobu pitné vody v terénních podmínkách. Zaručuje kvalitu upravené pitné vody předepsanou evropskými i světovými normami. Úpravna je smontována na základové desce, upevněné na plastové paletě. Může být instalována na jednoosém přívěsu terénního vozidla. Lze ji kompletně smontovat a připravit k povozu za 15 minut. UV filtrace je poslední úpravou před vstupem do distribučního systému nebo do gumového zásobníku s kapacitou 6400 litrů. Jednotka má vlastní napájecí generátor. Může být provozována na přívěsu i volně v terénu. VIWA 05 COUNTRY The mobile plant is designed for the production of drinking water throughout the country at the quality level set by EU and WHO standards. Either sweet surface water (river, waterway, water reservoir) or ground water (bore hole, dug well) can be used as the source. The unit is mounted on polypropylene mounting base, screwed to a plastic Euro-pallet. The complete plant can be mounted on a single-axel trailer designed for rough terrain. The unit can be ready to operate in 15 minutes. UV-light is the final stage of the treatment process before the water feeds into a distribution system or a rubber water bag with a 6400-litre capacity. The unit can be fully autonomous thanks to its mobile, f-powered generator. The water treatment module can be operated either on the ler or on the ground. VIWA 5 ARMY Mobilní úpravna pitné vody Dodávka Armádě České Republiky 2004 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Dodávka Úřadu státních rezerv České Republiky 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY Mobilní úpravna pitné vody Humanitární pomoc obětem následků tsunami v Indonésii. Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Nouzová náhrada místní vodárnyv obci Holoubkov, České Republiky 2004 VIWA 5 ARMY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Delivered to the Army of the Czech Republic 2004 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Deliveries for the Administration of the State Material Reserves of the Czech Republic 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Humanitarian Aid for the Victims of Tsunami in Indonesia Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Temporary replacement of the stationary water station in Holoubkov village, Czech Republic 2004

15 VIWA PACK 750 Plnicí linka pitné vody s kapacitou 750 PET lahví o objemu 1,5 l za hodinu. VIWA BLOW Vyfukovací linka PET lahví s kapacitou 700 lahví za hodinu. VIWA PACK 750 VIWA PACK 750 is a water filling line producing 750 PET bottles (1,5 l capacity) per hour. VIWA BLOW VIWA BLOW is a blow moulding machine, producing 700 bottles per hour. VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD je mobilní úpravna pitné vody poskytující pitnou vodu standardní kvality instalovaná v přívěsu, který může přepravovat jakýkoliv nákladní automobil dokonce i v těžším VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD is a water treatment unit for supplying standard quality drinking water It is mounted on a trailer chassis

16 Zabezpečovací zařízení a externí montáže Společnost TESLA zajišťuje externí montáže radiotechnických zařízení a komplexní služby v oblasti zabezpečovací techniky: elektronické zabezpečovací signalizace, požární signalizace, videotelefonů, televizních dohledových systémů, kartové přístupové a docházkové systémy včetně turniketů, zajištění parkovišť včetně elektrických závor a pojezdových vrat, nerozbitná zrcadla pro nepřehledná místa (vnitřní i venkovní), výškové montáže (projekty, výroba a montáž lehkých ocelových konstrukcí, antén a anténních systémů), montáže radiotechnických zařízení (projekty a montáž TV a FM vysílačů, základnových stanic GSM, radiotelefonních sítí a radioreléových spojů). Security Equipment and External Assembly TESLA, akciová společnost assembles radio engineering equipment and provides comprehensive services relating to security systems: electronics security systems and fire alarms; videophones, CCTV; card access and attendance control systems, including turnstiles; electronic security systems for car parks, such as lifting bars and sliding barriers; shatterproof mirrors for visual monitoring (for indoor and outdoor use); high-rise installation (design, manufacturing and installation of light steel constructions, antennas and antenna systems); installation of radio engineering equipment (design and installation of TV and FM transmitters, GSM base stations, radiophone networks and radio-relay links). REFERENCE: Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Česká spořitelna a. s, Státní památková péče, městské a obecní úřady, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Polsko CLIENTS: Czech Ministry of Finance, Czech Ministry of Culture, Česká spořitelna a. s., National Monument Institute, a number of municipalities, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Poland

17 Work dílenský nábytek TESLA úspěšně působí na trhu v oblasti dílenského nábytku již 11 let. Zákazníkům dodává speciální dílenský nábytek vlastní konstrukce. Naše ochranná známka WORK sdružuje tři řady dílenského nábytku: WORK PROFI Masivní a robustní dílenské stoly, skříně, pojízdné kontejnery, závěsné skříňky a další doplňky pro profesionály. Work Workshop Furniture TESLA has been successfully operating on the furniture market for 11 years. We supply customers with proprietary workshop furniture. Our trademark WORK covers three types of workshop furniture: WORK PROFI Solid and robust workshop benches, desks, mobile containers, suspended cases and professional accessories.

18 WORK AUTO Modulové vestavby pro servisní vozidla nejrůznějších oborů, využitelné ve všech typech užitkových automobilů. WORK AUTO A modular storage system for almost any kind of service vehicle that can be mounted into all types of utility vehicles WORK HOBBY Cenově přístupný nábytek pro domácí kutily. WORK HOBBY Inexpensive furniture for DIY enthusiasts

19 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE V LETECH 2001 AŽ 2004 V TISÍCÍCH KČ FINANCIAL FIGURES FOR 2001 TO 2004 IN THOUSANDS OF CZK 20 21

20 Výrok auditora Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TES- LA, akciová společnost k 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Provedl jsem audit účetní závěrky v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého výroku. Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz na aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Tesla, akciová společnost k 31. prosinci 2004 a výsledek hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Datum: Auditor s Opinion I have conducted an audit of final accounts of TESLA, akciová společnost, as of 31 December Preparation of the final accounts is the responsibility of the company s statutory body. My responsibility is to express an opinion on these final accounts, based on my audit. I have conducted an audit of the final accounts in accordance with the Act on Auditors and Audit Guidelines of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. These guidelines require that I plan and perform the audit in a manner which will enable me to attain reasonable assurance that the final accounts are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual accounts, with regard to their completeness and conclusiveness. An audit also includes examining the correctness and suitability of the accounting principles used and significant estimates made by the auditee, as well as evaluating the overall presentation of the final accounts. I am convinced that the audit performed provides a solid basis for my opinion. In my opinion, the final accounts present fairly in all material aspects the assets, liabilities, equity and financial standing of TESLA, akciová společnost, as of 31 December 2004, and the results of its operations for 2004, in conformity with the Act on Accounting and relevant legislation and regulations of the Czech Republic. Date: 19 May 2005 Josef Špeta AUDITOR Želivecká 5, Prague 10 Reg. Number: 62

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Deliberant.com, 2013. APC series

Deliberant.com, 2013. APC series APC series APC series Proč zákazníci používají Deliberant řešení? Vysoká kapacita v zarušeném prostředí (ipoll protocol) Vyspělé vlastnosti SW řešení Flexibilní management systém (WNMS i v cloud verzi)

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP

INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP MAIN FEATURES comprehensive of video server integrated in the base for IP control of PTZ functions Continuous rotation Variable speed: 0.1-100 /s Pan and 0.1-40 /s Tilt

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více