History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA"

Transkript

1 Historie TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku 1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká od 7. března Od téhož roku společnosti patří ochranná známka, která je zaregistrována a chráněna ve více než 100 zemích na světě. V roce 1991 byla vytvořena ze státního podniku akciová společnost, která byla v roce 1993 privatizována. Své produkty profiluje především v oblasti investičních radiokomunikačních technologiích. Zahraniční zastoupení společnosti se nachází v Polsku a v Rusku. Základní jmění Kapitál společnosti je rozdělen na akcií ve jmenovité hodnotě Kč. Vedení společnosti V čele společnosti je pětičlenné představenstvo, které působí jako statutární orgán. V roce 2004 fungovalo v následujícím složení: History TESLA has been on the Czech market since 1921, when it started business under the name Elektra. From 1932 to 1945 the company was owned by Philips. Since 7 March 1946, it has been using the name TESLA and has owned the TESLA trademark, which is now registered in more than 100 countries across the world. In 1991, the Czech government transformed the formerly state-owned company into a public limited company, which was privatised in The company is best known for its products in the area of investment radio communication technology. The company has representative offices in Poland and Russia. Share Capital TESLA s share capital is divided into 311,164 shares, each with a nominal value of CZK 1,000. Company Management The company is controlled by a Board of Directors made up of five members. In 2004 the company s Board of Directors and Supervisory Board had the following members: PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Hála Mgr. Anna Bednaříková Ing. Jan Procházka Zdeněk Sedláček Zuzana Coufalová DOZORČÍ RADA Ing. Lenka Výborná Eva Spálová Michaela Zervanová předseda místopředsedkyně místopředseda předsedkyně BOARD OF DIRECTORS Mr. František Hála Chairman Ms. Anna Bednaříková Vice Chairwoman Mr. Jan Procházka Vice Chairman Mr. Zdeněk Sedláček Ms. Zuzana Coufalová SUPERVISORY BOARD Ms. Lenka Výborná Chairwoman Ms. Eva Spálová Ms. Michaela Zervanová 2 3

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ OD ORGANISATIONAL STRUCTURE AS AT 1 FEBRUARY 2004 Závody TESLA, akciová společnost, sídlí v Praze, kde se nachází vedení firmy, služby, marketing, výroba televizních a rozhlasových vysílačů, výroba anténních systémů, radioreléových zařízení, elektronických systémů a strojírenská výroba. Pracuje zde celkem 303 zaměstnanců. Strojírenskou výrobou dílců a dokončovacími pracemi se zabývá pracoviště se sídlem v Mladé Vožici, kde pracuje celkem 113 zaměstnanců. Branches TESLA is based in Prague, which is home to the company s management in addition to the units responsible for services, marketing, manufacturing TV and radio transmitters, antenna systems, radio-relay equipment, electronic systems and engineering. There are 303 employees working here. The branch in Mladá Vožice, with 113 employees, manufactures mechanical components and completes some of the final production work.

3 Systém řízení jakosti Systém řízení jakosti společnosti je ve shodě s normou ISO 9001/2000. Mezinárodní normy souboru ISO 9000 společně poskytují návod pro management jakosti a všeobecné požadavky na zabezpečení jakosti. Popisují prvky, které mají systémy jakosti obsahovat. Hlavním účelem managementu jakosti je zlepšování systémů a procesů uvnitř organizace tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jakosti a rostoucímu uspokojování zákazníků. Zavedený systém řízení jakosti je soustavně udržován a pravidelně ověřován externí certifikační firmou. Quality Control System The quality control systém of the company meets ISO 9001/ 2000 standard. The ISO 9000 standards both set out guidelines for quality management and general conditions for quality assurance. These describe the features which the quality control system should contain. The main goal of quality management is an improvement of the systems and processes of internal organisation to ensure constant improvement of quality and increased customer satisfaction. The existing quality control system is consistently maintained and regularly verified by an external certification company.

4 Vysílací technika Výroba televizních a rozhlasových vysílačů má v naší společnosti mnohaletou tradici. Výroba je plně v souladu se standardy EU. V současné době se TESLA, akciová společnost orientuje na rozvoj a výrobu digitálních vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání, které postupně nahradí vysílání analogové. Společnost vyrábí vysílače vhodné jak pro umístění do budov, tak do kontejnerů, a to stabilních či mobilních. Pro všechny typy vysílačů vyrábíme kompletní příslušenství včetně měřicích přístrojů (zejména měřících demodulátorů obrazových a zvukových signálů), sdružovačů, vstupních zařízení TV a FM (AM) vysílačů pro přepínání jejich hlavních, záložních a regionálních modulačních signálů a jejich kontrolu. Zajišťujeme komplexní dodávky počínaje projektem, stavbou, přes ener- Transmitting Technology TESLA has a long tradition in the production of TV and radio transmitters. Its production processes are in full compliance with EU standards. TESLA s current focus is on the development and manufacture of digital transmitters for radio and television broadcasting; eventually these will replace their analogue counterparts. The company manufactures both stationary and mobile transmitters, which can be mounted on buildings or in containers. TESLA produces a full range of accessories. This includes measuring equipment for all types of transmitters (especially measuring demodulators for video and audio signals); combiners; and input devices for TV and FM (AM) transmitters for selecting main, back- -up, and regional modulation signals, and their control. We provide a complete service, ranging from the design stage, through construction and power supply, on to the provision of replacement parts and services. REFERENCE Naše vysílače pracují v mnoha zemích světa, včetně Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Do zemí Ruské federace a SNS bylo dodáno více jak vysílačů včetně anténních systémů a technického vybavení. Vysílače společnosti TESLA, akciová společnost jsou v provozu i v Polsku, Německu, Súdánu, Egyptě, Sýrii, Maroku, Jemenu, Guineji, Nicaragui, Uruguaji, Mali, Alžírsku, Kubě, Estonsku a v Arménii. CLIENTS: Our transmitters are in use throughout the world in many countries including some in Asia, Africa and South America. More than 1,500 of our transmitters, including antenna systems and technical equipment, have been supplied to Russia and countries of the former Soviet Union. Transmitters produced by TESLA, akciová společnost are also in operation in Poland, Germany, Sudan, Egypt, Syria, Morocco, Yemen, Guinea, Nicaragua, Uruguay, Mali, Algeria, Cuba, Estonia and Armenia. 4 5

5 Analogové televizní vysílače S týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků je TESLA, akciová společnost připravena poskytnout komplexní služby od odborných expertýz, projektování až po dodávky na klíč. REFERENCE: Kompletní vybavení vysílacího střediska Ryki (Polsko). Kompletní vybavení vysílacího střediska Przysucha (Polsko). Síť vysílačů IV V. TV pásma (Jordánsko). Vysílače pro III. TV pásmo ve spolupráci s německou firmou ROHDE & SCHWARZ (Austrálie, Brunej, Německo, Nigérie, Thajsko, Vietnam). Úspěšná obchodní spolupráce s francouzskou firmou SAGEM v oblasti pasivních prvků. Modernizace vysílacích středisek Tver a Sank Peterburg. Analogue TV Transmitters With a team of highly qualified staff, TESLA is able to provide a comprehensive service, from expert assessment and project design to turn-key delivery. CLIENTS: Supply of complete equipment to Ryki transmitting centre (Poland) Supply of complete equipment to Przysucha transmitting centre (Poland) Network of TV band IV V transmitters (Jordan) Transmitters for TV band III for customers in Australia, Brunei, Germany, Nigeria, Thailand, and Vietnam, in co-operation with the German company ROHDE & SCHWARZ Succesful co-operation with the French company SAGEM in the area of passive elements Modernisation of the transmitting centres in Tver and Saint Petersburg. TESLA dodává analogové televizní vysílače následujch výkonů: I. pásmo: 5 kw, 10 kw II. pásmo: 5 kw III. pásmo: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W IV. - V. pásmo: 0,5kW, 1kW, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw TESLA supplies analogue TV transmitters with the following power outputs: Band I: 5 kw, 10 kw Band II: 5 kw Band III: 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 W Band IV-V: 0.5 kw, 1 kw, 2 kw, 5 kw, 10 kw, 20 kw

6 Rozhlasové vysílače Nabízíme vysílače pro středovlnné a FM pásmo. V oblasti FM vysílačů TESLA, akciová společnost vyvinula modernizovanou řadu od 20 W do 10 kw. TESLA, akciová společnost vyvinula AM středovlnné vysílače výkonové řady 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. Vysílače pracují s modulačním systémem DAM (Digital Amplitude Modulation). U těchto vysílačů byly provedeny praktické zkoušky s aplikací systému DRM. Dále vyvinula výkonovou řadu vysílačů do 200 W pro digitální rozhlasové vysílání DAB-T v pásmu L. Společnost se zabývá i výrobou malých vysílačů obecního rozhlasu, které byly vyvinuty speciálně pro celostátní varovný systém. Radio Transmitters TESLA produces transmitters both for the medium wave and the FM broadcasting band. In the FM transmitter sector TESLA has developed a modernized range of 20 W 10 kw. TESLA has developed AM medium wave transmitters with output ranges of 100 W, 1 kw, 5 kw, 10 kw a 25 kw. The transmitters use a DAM (Digital Amplitude Modulation) system. Field tests using the DRM system have been carried out with these transmitters. A range of transmitters with a capacity up to 200 W has been designed for digital DAB-T radio broadcasting in the L band. The company also produces small transmitters for public-address systems, specially developed for use in a national warning system. REFERENCE: - Středovlnné vysílače SRV 25 D v kontejneru včetně energetiky klimatizace a anténního systému pro vysílací středisko Al Mandes v Maroku. - Vysílací síť s vysílači 1 kw (SRV1D) a 5 kw (SRV5E) na Slovensku. - Aplikace DCC systému u vysílačů SRV 201 na Kubě. - Vysílače 1 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - DDC systémy pro vysílače SRV 200, nové středovlnné rozhlasové vysílače 100 kw a 5 kw pro kubánského zákazníka. - FM vysílače od 500 W do 10 kw pro České Radiokomunikace. - FM vysílače od 200 W do 1 kw pro Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Komplexní dodávka FM vysílačů a AS pro Ryki a Przysucha Polsko. CLIENTS: - A container-mounted SRV 25 D medium wave transmitter set, complete with power, air-conditioning and antenna systems, supplied to the Al Mandes transmitting centre in Morocco. - Transmission network of 1 kw (SRV1D) and 5 kw (SRV5E) transmitters for Slovakia - DCC system application to the SRV 201 transmitter in Cuba. - 1 kw and 5 kw transmitters for Cuban client. - DDC systems for SRV 200 transmitters, new medium wave 100 W and 5 kw transmitters, for a Cuban customer. - FM transmitters, 500 W 10 kw, for České Radiokomunikace. - FM transmitters 200 W 1 kw, for Rádio Impuls, Rádio Děčín. - Comprehensive supply of FM transmitters and AS for Ryki and Przysucha, Poland. Rozhlasové AM vysílače: 0,1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. Plně tranzistorové vysílače jsou určené pro rozhlasové vysílání na středních a dlouhých vlnách. Rozhlasové FM vysílače: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. Pro oblast FM rozhlasového vysílání TESLA dodává plně tranzistorové VKV vysílače, určené pro provoz v pásmu CCIR. AM radio transmitters: 0.1 kw, 1 kw, 5 kw, 25 kw, 50 kw. The fully transistor based transmitters are intended for medium and long wave radio transmission. FM radio transmitters: 20 W, 200 W, 500 W, 1 kw, 2 kw, 3 kw, 5 kw, 10 kw. TESLA supplies these fully transistor based FM transmitters, intended for FM radio transmission in the CCIR band. 6 7

7 Digitální vysílače DVB-T A DVB-H Digitální vysílače slouží nejen k přenosu televizního a rozhlasového signálu, ale také i k přenosu dat. V současné době je digitální vysílání zavedeno již v několika evropských zemích. To způsobuje rychlý rozvoj oboru. Vývojová pracoviště společnosti udržují krok s probíhajícím rozvojem zařízení pro televizní vysílání. Využitím nových technologií polovodičových VF výkonových prvků typu LDMOS a kodérů CODFM s digitálními předkorekcemi jsme dosáhli lepších technicko-ekonomických parametrů v dokončených a nově vyvíjených řadách vysílačů DVB-T, které pokrývají pásmo od 20 W až do 1 kw. Tato řada umožňuje snadný a méně nákladný přechod z analogového na digitální vysílání. Novou řadu vysílačů doplňuje systém jejich dálkového ovládání a diagnostiky s využitím Internetu (Ethernetu), který velmi podstatně zvyšuje komfort uživatelského prostředí. Digitální vysílače jsou snadno a rychle aplikovatelné pro systém DVB-H. Vývoj digitálních technologií bude v roce 2004 završen univerzálním stavebnicovým řešením na klíč. TESLA, akciová společnost dodává digitální vysílače následujících výkonů: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. Digital Transmitters DVB-T A DVB-H Digital transmitters not only facilitate the transmission of TV and radio signals, but can provide data transmission as well. Digital transmission has already been brought on line in several European countries, which is stimulating rapid development in the sector. The company s development units are keeping pace with the latest developments in TV broadcasting equipment. By using new technologies like HF LDMOS semiconductor elements and CODFM coders with digital precorrectors, we have achieved better technical parameters and higher financial efficiency in both the existing and newly developed power ranges of DVB-T transmitters, which cover the 20 W to 1 kw band. This range enables a smooth and less costly transition from analogue to digital transmission. This new transmitter range comes complete with an innovative Ethernet-based remote control and diagnostic system, which significantly enhances usability. The digital transmitters can be easily and swiftly applied with DVB-H systems. In 2004, the development of digital technologies will reach a new height with the introduction of a turn-key, universal modular solution. TESLA supplies digital transmitters with the following outputs: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kw. REFERENCE: V současné době naše vysílače slouží v několika experimentálních projektech DVB-T. České Radiokomunikace provozují experimentální digitální terestriální SFN síť. V projektu společnosti Czech DVB Group, a.s. jsou využity naše antény a kompletní řízení všech projektových prací. Pro další pilotní projekty DVB Group, a.s., společnosti Český Telecom a Slovak Telecom byly dodány naše vysílače a anténní systémy. Český Telecom jako první v ČR využil kontejnerové řešení digitálního stanoviště. Pro zákazníka v Moskvě byl zprovozněn digitální vysílač pro experimentální vysílání o výkonu 1 kw, který zákazník využívá výhradně pro datové služby. CLIENTS: Currently, TESLA s digital transmitters are running in several experimental DVB-T projects. České Radiokomunikace is operating an experimental digital terrestrial SFN network. A project being conducted by Czech DVB Group, a.s. is currently using our antennas and control system for all the project work. Our transmitters and antenna systems have also been supplied for other pilot projects conducted by the DVB Group, a.s., Český Telecom and Slovak Telecom. Český Telecom was the first company in the Czech Republic to use containers as an option for digital stations. In Moscow TESLA put a digital transmitter for broadcasting at 1 kw into experimental operation; the transmitter is being used exclusively for data services.

8 Anténní systémy TESLA vyrábí a dodává anténní systémy pro televizní a rozhlasové vysílání včetně kompletních služeb (zahrnující projekt, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, servis). Široký výrobní sortiment vysílacích a přijímacích antén, pasivních prvků a dalších dílů umožňuje sestavit nejrůznější anténní systémy dle požadavků zákazníků. Na základě požadovaného vyzářeného výkonu, tvaru vyzařovacích diagramů a typu polarizace projektujeme anténní systémy určené pro umístění na různých typech stožárů a věží. Pro TV převáděče dodáváme přijímací i vysílací anténní systémy malého výkonu různých typů polarizací. Pro digitální TV vysílání disponujeme novými typy anténních systémů pracujících v pásmu UHF TV určeném pro DVB-T a v pásmech VHF TV a L určených pro vysílání DAB. Antenna Systems The antenna systems produced by TESLA are designed for television and radio transmission. They include a complete range of services (design, installation, assembly, testing, start- -up and maintenance). Our wide range of transmitting and receiving antenna systems, passive elements and associated parts allows the assembly of various systems meeting specific customer requirements concerning radiated power, radiation patterns and polarization types. Antenna systems can operate on various towers and masts. For TV transposers TESLA supplies low-capacity receiving and transmitting antenna systems with diverse types of polarization, while solutions for digital TV transmission include new types of antenna systems operating in the UHF TV band (intended for DVB-T transmission) and in the VHF TV and L bands (for DVB-T and DAB transmission). REFERENCE: TV a VKV FM anténní systémy pro polská vysílací střediska Olsztyn- Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice a Przysucha (umístění antén v samonosných laminátových válcích). Středovlnné anténní systémy pro rozhlasová střediska v Sýrii Anténní systémy IV. V. TV pásma pro estonského a jordánského zákazníka. Nově vyvinutý anténní FM systém s cirkulární polarizací pro velký výkon, instalovaný v Kuvajtu. Anténní systém pro III. TV pásmo a FM určené pro vysílací středisko Cukrák. CLIENTS: TV and FM antenna systems for Polish transmitting centres Olsztyn-Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice, and Przysucha (with antennas encased in self-supporting fibre glass cylinders) Medium wave antenna systems for radio transmitting centres in Syria Band IV V TV antenna systems in Estonia and Jordan A newly developed FM antenna system with circular polarization for high power output, installed in Kuwait An antenna system for TV band III and for FM at the Cukrák transmitting centre near Prague 8 9

9 Pasivní prvky DVB-T/H filtry, frekvenční sdružovače, umělé antény Tyto komponenty tvoří nedílnou součást výrobkového portfólia naší společnosti. Díky širokému sortimentu jsme schopni naplnit obchodní záměry našich klientů ať již komplexní dodávkou společně s vysílací technologií nebo zcela samostatně. Máme připravena projektová řešení různých variant implementace těchto komponentů s maximální efektivitou jejich využití. Sortimentně zaujímáme svými výrobky rozhlasové FM pásmo a TV pásma. Základní prvky pro nastupující digitální vysílání DVB-T/H již pracují u našich klientů a budou postupně rozšiřována. Svými technickými vlastnostmi a parametry jsou naše pasivní prvky srovnatelné s předními světovými výrobci. O tom nejlépe svědčí dosažené reference. Získali jsme řadu zkušeností při realizaci mnoha náročných projektů, v kterých jsme obstáli se ctí. Neuzavíráme se proto efektivní spolupráci s domácími i evropskými firmami. Kromě dodávek pro telekomunikační operátory, dodáváme pasivní prvky i pro ostatní výrobce vysílačů. Passive Components DVB-T/H filters, frequency combiners, dummy antennas These components are an integral part of the production portfolio of our company. Thanks to the wide assortment of products available, we are well able to fulfil our clients needs, whether that means delivery of complex packages including transmission equipment and technology or simply supplying a single item. We have project solutions available for various ways of bringing the components on line with maximal efficiency. Our product range covers the FM radio and TV bands. Our clients already have the basic elements for replacement DVB-T/H digital broadcasting in operation and such broadcasting will be expanded over time. Our passive components are comparable with the world s top products in terms of technical qualities and parameters, as our client list clearly testifies. We have gained a wealth of experience over the course of many challenging projects, always having cause to be proud of our performance. We therefore remain open the possibility of joining in effective projects with Czech or European partners. In addition to supplying telecommunication operators, we also supply passive components to other producers of transmitters. REFERENCE: TV UHF a FM sdružovače pro Litvu TV UHF a FM sdružovače pro Polsko TV UHF a FM sdružovače pro České Radiokomunikace TV VHF, UHF a FM sdružovace pro Arménii Diplexery, filtry a mosty pro firmu SAGEM Výstupní filtry pro pilotní projekty DVB-T v ČR, Slovensku a Rusku CLIENTS: TV UHF and FM combiners for Lithuania TV UHF and FM combiners for Poland TV UHF and FM combiners for České Radiokomunikace TV VHF, UHF and FM combiners for Armenia Diplexers, filters and bridges for SAGEM Output filters for DVB-T pilot project in the Czech Republic, Slovakia and Russia 10 11

10 Zdravotnická technika Zařízení TESLAGRAPH je určeno pro uživatele s lékařským i bez lékařského vzdělání. Zařízení má velmi široké použití od odborných specialistů v klinické praxi například kardiologů, neurologů přes anesteziology k diabetologům až po praktické lékaře či specialisty v oboru mikrobuněčných procesů. U profesí bez lékařského vzdělání můžeme zmínit fyziology, psychology, sociology, učitele, sportovní a fitness trenéry a další, kteří hodlají používat hardware-software komplex Teslagraph pro udržování svého zdraví cestou měření a snižování hladiny stresu cestou dynamické kontroly tělesných funkcí. Teslagraph je zařízení, kterým lze v organismu zjistit funkční změny o 5 let dříve než se zvrátí v nevratné strukturální změny v organismu. Může být dále účelně využito pro kontrolu účinnosti léčby pacienta při různých diagnosách. Toto zařízení umožňuje během 5 minutového měření variability srdečního rytmu stanovit celkový zdravotní stav, stresovou zátěž a specifické výsledky měření a posouzení harmonie nebo větší či menší disharmonie sympatiku a parasympatiku cyklu. Uživatel a konečným potenciálním zákazníkem není jen pacient, ale člověk cíleně sledující a kontrolující svůj zdravotní stav. Základ metody tkví ve sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené výsledky, pak odrážejí, jsou-li fyziologické funkce organismu řízeny harmonicky či dis-harmonicky. Současná elektronika dovoluje na základě dlouhodobých sledování resp. matematických řad a funkcí prakticky okamžitě vyhodnotit odchylky a odlišnosti v cyklech srdečního rytmu s celou řadou důležitých ukazatelů. Komplex Teslagraph odpovídá všem medicínskýma technickým standardům Evropské unie. Medical Equipment TESLAGRAPH equipment is intended for operators with or without medical training. The equipment is very widely used by a wide range of specialists in clinical practices, from cardiologists and neurologists through anaesthesiologists and diabetologists, on to general practitioners and specialists in the field of micro-cellular processes. Physiologists, psychologists, sociologists, teachers, and sport and fitness trainers number among the non-medical professionals using the equipment, along with many others who intend to use the Teslagraph hardware/software complex to stay healthy by measuring and limiting their stress levels through dynamic monitoring of their bodily functions. Teslagraph allows functional changes in the body to be detected five years before they would lead to irreversible structural changes in the organism. It can also be used to monitor the effectiveness of medication on patients with a range of diagnoses. In just five minutes, this device can measure heart rhythm variability, determine an overall level of health and stress burden, supply specific measurements, and evaluate the harmony relative lack of it within the sympathetic and parasympathetic cycles. Operators and potential final customers are not limited to patients but can be anyone who wants to monitor his or her own state of health. The basis of the technique involves monitoring deviations in the intervals between individual heartbeats. The results can show whether the organism s physiological functions are operating harmonically or not. Using the results of long term monitoring and mathematical series and functions, today s technology makes it possible to assess irregularities and deviations in the heart rhythm cycle almost immediately, using a whole series of indicators. The Teslagraph complex meets all European Union standards for medical equipment.

11 Radioreléová zařízení Dodáváme radioreléová zařízení pro stacionární i mobilní (taktické) vojenské telekomunikační sítě. TESLA, akciová společnost plnila úlohu generálního dodavatele spojové části stacionární telekomunikační sítě Armády České republiky. Radioreléová zařízení také vyrábí pro obdobnou síť Armády Slovenské republiky. Součástí nabídky jsou také radioreléová zařízení pro civilní použití. TESlink Jsou určena pro vytváření digitálních duplexních spojů na krátké a střední vzdálenosti a jsou vhodná pro spojení typu bod- -bod v přístupových a privátních sítích. Základní sestava je tvořena vnější jednotkou (ODU) mechanicky spojenou s anténou, vnitřní jednotkou (IDU) a propojovacím koaxiálním kabelem. Radio-Relay Equipment TESLA, akciová společnost supplies radio-relay equipment both for stationary and mobile (tactical) military telecommunications networks. TESLA, akciová společnost served as the general supplier of the stationary telecommunications network of the Army of the Czech Republic. Presently, it supplies similar radio-relay equipment to the Slovak army and it can also provide radio-relay equipment to the civilian sector. TESlink Teslink is a family of point-to-point digital microwave radios designed for easy deployment of short and medium links that is particularly suitable for access and private networks. The basic architecture of TESlink consists of three parts: a pole mounted Outdoor Unit (ODU), a rack-mounted Indoor Unit (IDU) and a single interconnecting cable. Modulární multiplexor/demultiplexor MDX34 Je určen pro použití s libovolným rádiovým nebo kabelovým zařízením s přenosovou rychlostí kbit/s a rozhraním G.703. Díky své modularitě vyhoví všem požadavkům na skladbu přítoků 2048 kbit/s a kbit/s. MDX 34 - Modular multiplexer/demultiplexer The MDX 34 is intended for use with any radio or cable equipment with transmission capacity kbps and G.703 interface. Due to its modularity, the MDX34 fulfils all requirements at 2048 kbps and 8448 kbps composition

12 Malá digitální radioreléová stanice RR 2200 POSEL je určena pro zabezpečení spolehlivého digitálního radioreléového spojení s přenosovou kapacitou 384 kbit/s v kmitočtovém pásmu okolo 2,2 GHz na vzdálenosti do 15 km na úrovních nižších organizačních stupňů jednotek pozemních sil, případně pro připojení speciálních komunikačních a jiných provozoven do integrovaného operačně taktického komunikačního systému OTKS/TAKOM. RR 2200 (POSEL) Small digital radio relay station Designed for use on a lower level of organizational units for building reliable digital radio relay links with up to 15 km transmission capacity at 384 kbit/sec in the 2.2 GHz frequency band. The station can also be used for connecting special communication units (and others) to the OTKS/TAKOM integrated tactical/operational communication system. Taktickáradioreléová stanice RR 300, RR 1600 Stanice MRRS 300/1600 jsou určeny pro vytváření digitálních radioreléových spojů v taktických sítích v pásmech NATO I ( MHz) a NATO III ( MHz) a pracují s přenosovými rychlostmi dle norem EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/s) a ITU/T (2048 kbit/s). Stanice se snadno ovládají pomocí vestavěné klávesnice a displeje nebo připojením k řídícímu a dohledovému systému. Díky režimu automatického řízení výkonu (APC), možnosti rychlého přeladění na přednastavené kmitočty a dalším vlastnostem je stanice vysoce odolná proti účinkům RNB. Stanice je vybavena služebním hovorovým kanálem a dalšími služebními kanály. Tactical Radio-relay Station RR 300, RR1600 The MRRS 300/1600 stations are intended for digital radio relay links in tactical networks in NATO I ( MHz) and NATO III ( MHz) frequency ranges with data rates according to EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/sec) and ITU/T (2048 kbit/sec) Recommendations. The stations are easily operated with the built-in keypad and display or over Network Management. Electronic counter-measures include adaptive power control (APC), frequency agility and other features. The stations are equipped with engineering order wire and further service channels.

13 Výrobková řada VIWA - Mobilní úpravny pitné vody Výrobková sestava VIWA SET je koncipována jako plně automatizovaný modulový systém, s vestavěnými technologiemi pro úpravu, plnění a balení vody. Na počátku je surová voda z nejrůznějších povrchových nebo podzemních sladkovodních zdrojů. Ta je v prvním kontejneru (VIWA 5 STANDARD) upravena na vodu pitnou, s kvalitou předepsanou evropskými i světovými normami. Ve druhém modulu (VIWA BLOW) jsou z polyetylenových polotovarů vyrobeny lahve a ve finálním (VIWA PACK 750) je upravená pitná voda hygienicky plněna do vyrobených lahví a balena na palety k distribuci konečným uživatelům. Instalace do standardizovaných kontejnerů ISO 1 C zajišťuje rychlé nasazení v havarijních situacích. Mobilní úpravna plně nahradí stacionární vodárenské zařízení a umožňuje zásobit vyrobenou pitnou vodou 5000 až lidí. Hlavní výhodou je vysoká účinnost technologií, nízké provozní náklady a snadná instalace celého zařízení. Tyto hodnoty předurčují VIWA SET pro použití v mimořádných situacích jako jsou přírodní kalamity, v humanitárních a vojenských akcích i jako náhradní dočasné zdroje pitné vody v každodenním provozu. VIWA Product Line - Mobile Water Treatment Plants The VIWA SET product line features fully automated water treatment plants. The equipment provides water treatment, PE bottle blowing, bottling of drinking water and foil-wrapping of bottles. It can take source water from a wide variety of ground and surface sources. The first modular container (VIWA 5 STANDARD) has been designed to produce litres drinking water per hour. The treated water meets all EU and WHO quality directives. The second container (VIWA BLOW) holds the blow machine for the production of PE bottles and in the third container (VIWA PACK 750) the clean and safe potable water is sanitarily packed and prepared for easy distribution to the final user. The modular concept of the ISO 1C containers allows prompt deployment in emergency situations and crises. The VIWA 5 STANDARD Mobile water treatment plant is a full substitute for stationary treatment facilities and can supply drinking water for people. Its main advantages are - the high efficiency of the automated technology, its low operating costs and the ease of installation. These make VIWA SET the best choice in emergency situations such as natural disasters, as well as for humanitarian and military operations and as a temporary replacement source of drinking water for everyday use. VIWA 5 Umožňuje automaticky řízenou nadstandardní úpravu vody včetně filtrace aktivním uhlím a sterilizace UV lampou, čímž vzniká kvalitní pitná voda vhodná pro balení do lahví. K balení a výrobě lahví slouží následná zařízení, která jsou všechna instalována v ISO 1 C kontejneru. VIWA 5 Viwa 5 offers fully automatic standard and specialized water treatment, including activated carbon filtration and UV sterilization, producing high-quality drinking water appropriate for bottling

14 VIWA 05 COUNTRY Je mobilní zařízení, určené pro výrobu pitné vody v terénních podmínkách. Zaručuje kvalitu upravené pitné vody předepsanou evropskými i světovými normami. Úpravna je smontována na základové desce, upevněné na plastové paletě. Může být instalována na jednoosém přívěsu terénního vozidla. Lze ji kompletně smontovat a připravit k povozu za 15 minut. UV filtrace je poslední úpravou před vstupem do distribučního systému nebo do gumového zásobníku s kapacitou 6400 litrů. Jednotka má vlastní napájecí generátor. Může být provozována na přívěsu i volně v terénu. VIWA 05 COUNTRY The mobile plant is designed for the production of drinking water throughout the country at the quality level set by EU and WHO standards. Either sweet surface water (river, waterway, water reservoir) or ground water (bore hole, dug well) can be used as the source. The unit is mounted on polypropylene mounting base, screwed to a plastic Euro-pallet. The complete plant can be mounted on a single-axel trailer designed for rough terrain. The unit can be ready to operate in 15 minutes. UV-light is the final stage of the treatment process before the water feeds into a distribution system or a rubber water bag with a 6400-litre capacity. The unit can be fully autonomous thanks to its mobile, f-powered generator. The water treatment module can be operated either on the ler or on the ground. VIWA 5 ARMY Mobilní úpravna pitné vody Dodávka Armádě České Republiky 2004 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Dodávka Úřadu státních rezerv České Republiky 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY Mobilní úpravna pitné vody Humanitární pomoc obětem následků tsunami v Indonésii. Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD Mobilní úpravna pitné vody VIWA PACK 750 Mobilní plnící a balicí linka Nouzová náhrada místní vodárnyv obci Holoubkov, České Republiky 2004 VIWA 5 ARMY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Delivered to the Army of the Czech Republic 2004 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Deliveries for the Administration of the State Material Reserves of the Czech Republic 2004, 2005 VIWA 05 COUNTRY MOBILE WATER TREATMENT PLANT Humanitarian Aid for the Victims of Tsunami in Indonesia Banda Aceh Desa Siron Camp 2005 VIWA 5 STANDARD MOBILE WATER TREATMENT PLANT VIWA PACK 750 MOBILE FILLING AND PACKING LINE Temporary replacement of the stationary water station in Holoubkov village, Czech Republic 2004

15 VIWA PACK 750 Plnicí linka pitné vody s kapacitou 750 PET lahví o objemu 1,5 l za hodinu. VIWA BLOW Vyfukovací linka PET lahví s kapacitou 700 lahví za hodinu. VIWA PACK 750 VIWA PACK 750 is a water filling line producing 750 PET bottles (1,5 l capacity) per hour. VIWA BLOW VIWA BLOW is a blow moulding machine, producing 700 bottles per hour. VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD je mobilní úpravna pitné vody poskytující pitnou vodu standardní kvality instalovaná v přívěsu, který může přepravovat jakýkoliv nákladní automobil dokonce i v těžším VIWA OFF ROAD VIWA OFF ROAD is a water treatment unit for supplying standard quality drinking water It is mounted on a trailer chassis

16 Zabezpečovací zařízení a externí montáže Společnost TESLA zajišťuje externí montáže radiotechnických zařízení a komplexní služby v oblasti zabezpečovací techniky: elektronické zabezpečovací signalizace, požární signalizace, videotelefonů, televizních dohledových systémů, kartové přístupové a docházkové systémy včetně turniketů, zajištění parkovišť včetně elektrických závor a pojezdových vrat, nerozbitná zrcadla pro nepřehledná místa (vnitřní i venkovní), výškové montáže (projekty, výroba a montáž lehkých ocelových konstrukcí, antén a anténních systémů), montáže radiotechnických zařízení (projekty a montáž TV a FM vysílačů, základnových stanic GSM, radiotelefonních sítí a radioreléových spojů). Security Equipment and External Assembly TESLA, akciová společnost assembles radio engineering equipment and provides comprehensive services relating to security systems: electronics security systems and fire alarms; videophones, CCTV; card access and attendance control systems, including turnstiles; electronic security systems for car parks, such as lifting bars and sliding barriers; shatterproof mirrors for visual monitoring (for indoor and outdoor use); high-rise installation (design, manufacturing and installation of light steel constructions, antennas and antenna systems); installation of radio engineering equipment (design and installation of TV and FM transmitters, GSM base stations, radiophone networks and radio-relay links). REFERENCE: Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Česká spořitelna a. s, Státní památková péče, městské a obecní úřady, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Polsko CLIENTS: Czech Ministry of Finance, Czech Ministry of Culture, Česká spořitelna a. s., National Monument Institute, a number of municipalities, Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o., RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Poland

17 Work dílenský nábytek TESLA úspěšně působí na trhu v oblasti dílenského nábytku již 11 let. Zákazníkům dodává speciální dílenský nábytek vlastní konstrukce. Naše ochranná známka WORK sdružuje tři řady dílenského nábytku: WORK PROFI Masivní a robustní dílenské stoly, skříně, pojízdné kontejnery, závěsné skříňky a další doplňky pro profesionály. Work Workshop Furniture TESLA has been successfully operating on the furniture market for 11 years. We supply customers with proprietary workshop furniture. Our trademark WORK covers three types of workshop furniture: WORK PROFI Solid and robust workshop benches, desks, mobile containers, suspended cases and professional accessories.

18 WORK AUTO Modulové vestavby pro servisní vozidla nejrůznějších oborů, využitelné ve všech typech užitkových automobilů. WORK AUTO A modular storage system for almost any kind of service vehicle that can be mounted into all types of utility vehicles WORK HOBBY Cenově přístupný nábytek pro domácí kutily. WORK HOBBY Inexpensive furniture for DIY enthusiasts

19 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE V LETECH 2001 AŽ 2004 V TISÍCÍCH KČ FINANCIAL FIGURES FOR 2001 TO 2004 IN THOUSANDS OF CZK 20 21

20 Výrok auditora Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TES- LA, akciová společnost k 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Provedl jsem audit účetní závěrky v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého výroku. Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz na aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Tesla, akciová společnost k 31. prosinci 2004 a výsledek hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Datum: Auditor s Opinion I have conducted an audit of final accounts of TESLA, akciová společnost, as of 31 December Preparation of the final accounts is the responsibility of the company s statutory body. My responsibility is to express an opinion on these final accounts, based on my audit. I have conducted an audit of the final accounts in accordance with the Act on Auditors and Audit Guidelines of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. These guidelines require that I plan and perform the audit in a manner which will enable me to attain reasonable assurance that the final accounts are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual accounts, with regard to their completeness and conclusiveness. An audit also includes examining the correctness and suitability of the accounting principles used and significant estimates made by the auditee, as well as evaluating the overall presentation of the final accounts. I am convinced that the audit performed provides a solid basis for my opinion. In my opinion, the final accounts present fairly in all material aspects the assets, liabilities, equity and financial standing of TESLA, akciová společnost, as of 31 December 2004, and the results of its operations for 2004, in conformity with the Act on Accounting and relevant legislation and regulations of the Czech Republic. Date: 19 May 2005 Josef Špeta AUDITOR Želivecká 5, Prague 10 Reg. Number: 62

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

roční zpráva 2007 activity report zat 2007

roční zpráva 2007 activity report zat 2007 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více