VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR"

Transkript

1 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

2 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, Nová říše telefon domů: telefon+fax: mobil: Jednatel Ing. Miroslav Špaček Habena spol.s r.o. Korunní 60, Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil: Hlavní poradce chovu František Krejčí Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Výcvikář Pavel Fedorko Jírova 1, Brno mobil: Matrikář Václav Kuška Rpety 38, Hořovice telefon + fax: mobil: Tiskový referent MVDr. Jana Kočová Okružní 311, Kájov telefon: mobil: Člen výboru Vasil Fedorko Jarní 5, Brno mobil: Dozorčí komise KCHVO Předseda JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého 1383, Praha 6 mobil: Člen Blanka Hájková U potoka 764, Letohrad Mobil: Člen Branislav Hock U mlýna 175, Starý Rožmitál Rožmitál pod Třemšínem mobil: Výše členských příspěvků Řádný člen 400 Kč Platí se na účet KCHVO Člen nad 65 let věku 200 Kč Platí se na účet KCHVO Nový člen (včetně zápisného) 500 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za vydání krycího listu 100 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za uchovnění 120 Kč Platí se hotově při výběru do chovu Všechny platby se provádí na účet KCHVO. Variabilní symbol je vždy číslo členského průkazu. Mimo účet klubu nebudou platby přijímány (s vyjímkou poplatku za uchovnění). Poplatky za klubové akce jsou uváděny v propozicích a platí se rovněž výlučně na účet s uvedením čísla členského průkazu jako v.s. Číslo účtu: / 0800 Oficiální internetové stránky KCHVO: 2

3 Zpravodaj 1/ František Krejčí MVDr. Jaroslav Šonka MUDr. František Nahodil MVDr. Jana Kočová CHOVATELSKÁ RADA Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Hlavní poradce chovu, poradce chovu pro VOK a VOD Žádosti o uchovnění psů a fen VOK i VOD, žádosti o krytí VOK i VOD, příjem potvrzení o krytí a hlášení vrhů VOK i VOD Malšice 298, Malšice telefon: mobil: Zástupce hlavního poradce chovu Staroříšská 295, Nová Říše telefon: mobil: Okružní 311, Kájov telefon: mobil: František Kaplan Lipec 23, Pardubice 2 mobil: Milan Kazda Českomoravská kynologická unie Jankovcova 53, Praha 7, CZ Telefon: , Fax: Web: Návštěvní hodiny: Út 9:00-12:00 a 12:30-17:00 St 7:30-12:00 a 12:30-15:00 Je střešní organizací vůči FCI. Vyřizuje mezinárodní názvy chovatelských stanic, šampionáty, exportní průkazy původu. V polích 1384, Lysá nad Labem telefon: mobil: DŮLEŽITÉ ADRESY Českomoravská kynologická jednota Jungmannova 25, Praha 1, (vchod dvorem) Fax: IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Jednatel - Věra Dvořáková Českomoravská kynologická jednota je servisní organizací pro svoje členské subjekty - chovatelské kluby a jejich členy. Vydává průkazy původu chovatelskými kluby, delegace rozhodčích, vydává certifikáty do pracovních tříd. 3

4 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů OBSAH Adresář výboru KCHVO a dozorčí komise 2 Adresář chovatelské rady, Členské příspěvky, bankovní spojení, internetová adresa, důležité adresy 3 Obsah a Seznam vložených příloh 4 Chovné podmínky 5-6 Upozornění pro majitele chovných psů 6 Úvodník jednatele KCHVO - M. Špaček 7-11 Terminář činnosti KCHVO 12 Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi a na klubovou konferenci s programem Výzva návrhy nových řádů KCHVO, výzva návrhy kandidátů na funkce ve výboru let ČMKU Zpráva poradce chovu VOK F. Krejčí 18 Využití chovných psů VOK v roce 2007 F. Krejčí Stav chovu VOD F. Krejčí 21 Zpráva výcvikáře a přehled zkoušek z výkonu v roce 2007 P. Fedorko Klubový vítěz J. Kočová 25 Zpráva matrikáře V. Kuška 26 Opustili naše řady J. Kočová 27 Zpráva ekonoma Z. Krepsová Zpráva tiskového referenta J. Kočová Zpráva dozorčí komise J. Daněk 33 Zápis z jednání chovatelské rady J. Kočová 34 Zápis z jednání výboru č Zápis ze členské schůze Reakce členů KCHVO na členskou schůzi Stanislav Kára 44 - Zdenka Krejčová 45 - Jan Perička 46 - Petr Váňáček 47 - Jaroslav Daněk 48 - Ing. Martina Čechová 49 - Kateřina Matějašková 51 - Jana Kočová 52 - Jak to viděli.. 56 Mistrovství světa Výmarských ohařů v Jarním Field Trialu článek, výsledková listina, fotoreportáž J. Daněk Seznam chovných psů VOK J. Kočová Vzor bonitační karty Karty chovných psů VOK nově zařazených do chovu J. Kočová Seznam chovných psů VOD J. Kočová 78 Katalog chovných psů VOD M. Čechová, J. Kočová Povídka O sokolnictví V. Kulhánek Inzerce Seznam vložených příloh Přihláška na klubové zkoušky Přihláška na Klubovou výstavu Propozice Klubová výstava Foto na titulní straně : Citty od Červenického potoka Mistr světa JF solo (foto: J. Daněk) 4

5 Zpravodaj 1/ CHOVNÉ PODMÍNKY - VÝMARSKÝ OHAŘ platné od (Majitel chovného psa nebo feny je členem KCHVO) Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí jedinci žádající o uchovnění musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu, kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady (minimální věk v den výběru do chovu je 18 měsíců). Musí být plnochrupí. Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO Hodnocení na zkouškách Krátkosrstí: pes VÝBORNÝ PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně) VELMI DOBRÝ VZ (v jakékoliv ceně) fena VELMI DOBRÁ PZ I. cena Dlouhosrstí: pes VELMI DOBRÝ PZ I. cena fena VELMI DOBRÁ PZ II. cena MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál průkazu původu 2. kopii průkazu původu 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku 6. fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavní pozici 7. kopii podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků 8. vyhodnocení DKK (pouze u importů) Hlavní poradce chovu označí originál PP razítkem chovné podmínky splněny a odešle jej na plemennou knihu. Po obdržení originálu průkazu původu s razítkem chovný pes z plemenné knihy, zašle majitel chov. psa hlavnímu poradci chovu kopii PP s razítkem chovný pes. Chovný pes nesmí nakrýt chovnou fenu bez předložení doporučení ke krytí majitelem chovné feny. Nutno zkontrolovat, zda souhlasí tet. číslo feny ve slechu s číslem na průkazu původu. MAJITEL FENY, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál PP 2. kopii PP 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku. 5

6 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Hlavní poradce označí originál PP feny razítkem chovné podmínky splněny a zasílá zpět majiteli. Originál PP feny se zasílá na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat. Žádost o krytí: O krytí je nutno žádat poradce chovu Fr. Krejčí, písemně s časovým předstihem (platnost doporučení ke krytí je omezená na dobu 12 měsíců a je podmíněna členstvím v klubu). Majitel feny přiloží: 1. Kopii ústřižku složenky o zaplacení členských příspěvků 2. Kopii ústřižku složenky o zaplacení 100 Kč poplatku za vydání krycího listu (plaťte na účet KCHVO!) Bez těchto dokladů nebude krycí list vystaven a poradce chovu nebude na žádost o krytí reagovat. Po vrhu štěňat (i nezabřeznutí) je nutno do 10 dnů nahlásit majiteli krycího psa a poradci chovu datum vrhu a počet štěňat narozených a ponechaných podle pohlaví. S přihláškou vrhu je vhodné zaslat též kopie aktualizovaných PP psa i feny. V případě jakýchkoliv změn v PP (zkoušky, výstavy) je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP, rovněž tak kopii šampión ČR či Interšampion. DKK je sledována pouze u importovaných jedinců. Úhrada za posudek dysplazie (DKK): Na složenku typu C vyplňte částku 400,- Kč a jako adresáta uveďte MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, Brno. Složenku zaplaťte, okopírujte podací lístek a tuto kopii předejte při snímkování veterináři, který ji odešle spolu se snímkem MVDr. Snášilovi, CSc. Upozornění pro majitele chovných psů Je nutné hlásit změny u vašich psů výstavní tituly a absolvované zkoušky na plemenné knize ČMKU. Pokud tak neučiníte, nebudou mít štěňata po vašem psu uvedeny tyto údaje v průkazech původu. Zároveň, prosím, hlaste veškeré změny poradci chovu Františku Krejčímu a MVDr. Kočové pro doplnění do karty chovného psa. 6

7 Zpravodaj 1/ ÚVODNÍK JEDNATELE KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ Vážení přátelé, členové klubu. Vývoj událostí v KCHVO, který se v posledních dvou letech urychlil a vyhrotil na poslední členské schůzi, mne vede k zamyšlení, o které bych se s Vámi rád podělil. Dovolte mi krátké přirovnání. Zajisté znáte ten prastarý příběh Abrahama a Izáka. V dobrých překladech je nadepsán Bůh podrobil Abrahama zkoušce ; v ne zcela přesných a důsledných překladech je uveden např. nadpis Obětování Izáka. Prvotní informace čtenáře významně ovlivní. Zatímco v prvním případě čtenář od začátku ví, že jde o zkoušku, očekává a sleduje, zda a jak Abraham ve zkoušce obstojí, ve druhém případě čtenáře může např. napadnout otázka, co je to za boha, který vyžaduje lidské oběti? Tímto přirovnáním jsem si dovolil upozornit, jak zásadní důležitost má to, co člověk říká; jak informuje. Jistě to platí obecně - pro každého z nás. Mám pocit, že něco podobného se děje nyní v našem klubu. Člověk převezme informaci a pak s ní nakládá aniž by ji podrobil zkoumání - nakolik je přesná, pravdivá.to je čitelné ve vystoupeních i psaných projevech některých našich členů a má to své důsledky. Zpravodaj má za úkol jasně informovat celou členskou základnu, ale zejména Vás, kteří tvoříte většinu (více než 80%), a kteří se z nejrůznějších důvodů neúčastníte členských schůzí. Pokládám za svoji povinnost se nejen pokusit o objektivní informaci (jistě v rámci svého subjektu) o současném dění v klubu, ale musím jasně vyjádřit i svůj postoj k událostem v klubu, které tak zásadně ovlivnily průběh a atmosféru prakticky obou posledních členských schůzí. Proč ten úvod? O co vlastně jde? Tuto otázku jsem dostal od několika členů, kteří na členské schůzi 2007 nebyli (a na té poslední 2008 ano) a kteří klubový zpravodaj nikterak důkladně nečtou. Když se objeví zpravodaj ve schránce, je to signál, že klub funguje, prolistují pár fotek, možná termín výstavy a to je obvykle vše. Snad je dobré připomenout v úvodu, že situace v našem klubu odráží situaci naší doby a naší společnosti, nemůže tomu být jinak. Je k dispozici dostatek návodů i příkladů. A zůstaneme-li u kynologie...v řadě klubů proběhlo dění v podobném scénáři. Chtěl bych za sebe vyjádřit ještě v úvodu přesvědčení, že na stará lovecká plemena je třeba pohlížet jako na kulturní statek, který jsme zdědili. A podle toho jednat. Pokud tento pohled opustíme, nepřinese naše činnost plemeni nic dobrého. A ještě: Ukazuje-li se /v námi lidmi narušeném přírodním prostředí současného světa/ jako nutnost řídit chov volně žijící zvěře, jak by neměl být řízen chov čistokrevného plemene psů? V KCHVO jde nyní prakticky (nejen podle mého názoru) o dvě závažné věci. Ta první souvisí s pravidly pro chov. A ta jsou důležitá právě nyní, kdy se výmarský ohař stal (bohužel) módním plemenem. Opatření, která výbor přijal, zejména omezení počtu krytí chovného psa a nucený odpočinek feny po vícečetném vrhu, chápou někteří naši členové jako nepřijatelná omezení jejich práv a zájmů (někdy mi připadá i podnikatelských zájmů). Nebudu 7

8 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů raději přidávat žádné přívlastky, vysvětlím, proč klub tato opatření přijal. (Omlouvám se, že se budu opakovat, snažil jsem se o vysvětlování i na stránkách zpravodaje již několikrát). Pokud jde o omezení počtu krytí u chovných psů na max. 4 v roce: jedna strana argumentuje tím, že máme širokou chovnou základnu, že máme z čeho vybírat, nač tedy nějaká omezení. Druhá strana si uvědomuje, že bude nutné v budoucnu přistoupit v chovu k nutné selekci (ať z hlediska výskytu vad exteriéru a dále i požadovaných vrozených vlastností) a rázem se nutně šíře chovného výběru omezí. Bylo by tedy velmi krátkozraké připustit, aby byla šíře chovné základny likvidována jen proto, že je krycí pes slavný a žádaný, a že se štěňata s rodiči ověnčenými tituly lépe prodávají. Pokud bychom takto pokračovali, bude velmi rychle naše chovná základna opět úzce příbuzná a současná šíře se ztratí. To jsme již zažili a trvalo dlouhou řadu let než jsme došli k dnešnímu stavu. U chovných fen jde o to, aby plemeno zůstalo zdravé. O štěňata je zájem a podle dnešních zákonů lze v jednom vrhu legálně odchovat třeba 14 štěňat. Počet odchovávaných štěňat ve vrhu má vliv na to, co štěňata od matky dostanou a jak je organismus matky vyčerpáván. (Osobně jsem přesvědčen, že umělá výživa situaci neřeší a věřím, že poznatky vědy budou tento předpoklad potvrzovat). Proto je u těchto fen (více než 6 štěňat ve vrhu) nařízen roční klid na regeneraci organismu. Tento problém je v klubu citelný již delší dobu, i když se přímo nepojmenovává. Ta druhá závažná záležitost se týká problému, který dnes již přerostl téměř do osobní roviny. Poradkyně chovu dlouhosrstých ing. Čechová nakryla dvě feny psem, který neměl splněny všechny podmínky pro chovnost, nebyl chovný. Nepochybuji, že to bylo ze strany ing. Čechové dobře míněno /pes se znaky VOD pocházel z chovu krátkosrstých, což bylo dříve diskutováno jako vhodnější cesta pro oživení krve než mezivarietní křížení/. Nicméně legislativa k tomu chyběla, resp. byla porušena. Předseda Dr. Nahodil nechtěl připustit (alespoň tak jsem tomu porozuměl), aby ze strany ČMKJ a ČMKU byl KCHVO označen za klub, kde se dějí takové věci a výbor všechno přikryje. Při projednávání této věci nejprve na chovatelské radě a následně na výboru ing. Čechová ze své funkce odstoupila /viz zápisy z Bouzova; CHR a zápisy z výboru č.11 a č.12 otištěné ve Zpravodaji 2/2007/. Tak události vidím z pohledu jednatele klubu. Následně ing. Čechová poslala dozorčí komisi k prošetření počet vrhů chovné feny předsedy klubu v roce 2001 (to jsem se dozvěděl na posledním jednání výboru). Je mi líto, že se aktéři nedovedou oprostit od osobních věcí, pocitů křivd a nedají přednost prospěchu celku před osobními prožitky. Spustit lavinu není těžké. Z tohoto důvodu byla na poslední členské schůzi skupina, která požadovala hlasování o důvěře výboru. Kritika padá na celý výbor. Kromě výše uvedeného mi zde ale chybí konkrétní předmět, konkrétní čin výboru. Proč má být ten výbor zneužívající své moci svržen. Tomu odpovídal připravený scénář, proč v sobotu na členské schůzi odstoupili dva členové výboru, ačkoliv v pátek na jednání výboru nebyli schopni svůj úmysl oznámit. 8

9 Zpravodaj 1/ /Je mi líto, že místopředseda, který byl na členské schůzi vyzván, aby přednesl svoji zprávu byla součástí programu v pozvánce - nepokládal za vhodné nám členům říci jediné slovo/. I mnoho jiných členů by jistě dokázalo soustředit kolem sebe své příznivce. Ale taková cesta vede jen k rozdělování, pokud se zabarikádujeme do skupin, nezbude nám moc šancí. Je smutné, že (bývalí) členové výboru pátrají v minulosti, kritizují jednotlivce i práci výboru tím způsobem, že odhalují hříchy svých nynějších protivníků (které se údajně udály před sedmi lety), ačkoliv do nedávné doby jsme byli všichni kolegové jeden výbor. Všichni jsme se podíleli na jeho práci. Za sebe k tomu říkám poctivě, že další podrobnosti sporů nevím. Věřím, že dozorčí komise pracuje nestranně. Věřím, že sami aktéři podají nám všem členům klubu písemné souhrnné vysvětlení svých postojů. Nic jiného nejsem schopen ani oprávněn k tomu zde a v tuto dobu říci. Přiznám se, že tento celkový stav v klubu mi není lhostejný. A nejen proto, že jsme vložili do společné činnosti hodně času, energie, úsilí...po celá léta. Jde i o úctu k těm, co pracovali před námi, k tomu co bylo dosud společně v klubu vytvořeno pro plemeno i mezilidské vztahy. Jsou výsledky. Dobrá úroveň chovu VO v ČR je hodnocena i v zemi původu plemene. K dokreslení atmosféry schůze, pro ty, kteří tam nebyli, ještě uvedu: Členské schůzi tradičně předcházelo (již potřetí) přednáškové dopoledne. Přednášky byly skutečně po oba roky velmi hodnotné. I sami přednášející konstatovali, že byli přednáškami kolegů skutečně obohaceni; paní Vladimíra Tichá (o jejíž odbornosti a lásce ke kynologii patně nikdo nepochybuje) se přiznala, že tak fundovanou a dobrou přednášku (kolegy z Jihlavy) dlouho neslyšela. A nejen to; vyjádřila se v tom smyslu, že KCHVO funguje jako málokterý klub, že mezi nás velmi ráda přichází, kdykoliv má příležitost. A podobná slova byla vyřčena i z úst jiných přednášejících, kteří přímo s klubem nemají osobní vazby. To jistě potěšilo. Bylo zajímavé si všimnout, kdo se přednášek zúčastnil z našich řad. V sále poloprázdno. Převážně staří členové. Mladších jen pár. (Ostatní připravovali překvapení na odpoledne). Z pověření výboru jsem obě schůze řídil; tedy spíše se snažil řídit. Nebylo to jednoduché. Schůze více probíhala v režii manželů Čechových a jejich přátel či sympatizantů. Respektuji odlišné názory. Nic proti tomu, kdyby se to obešlo bez hrubých vulgárních a nepravdivých útoků, patrně podle návodu současné demokracie, kdy dovoleno je všechno. Bylo od zástupců kritiky velmi nedemokratické požadovat řešení zásadních problémů právě teď...na této schůzi. Ale to bylo v zápalu boje zřejmě těžké si přiznat! Členská základna...celých více než 80%.. nebyla o nových požadavcích informována; /žádné požadavky na zařazení nových bodů do programu členské schůze nebyly předem pořadateli oznámeny, jak pro podobný případ předepisují klubová pravidla/ jinak než programem uveřejněným ve zpravodaji 2/2007 v pozvánce. Nevím, zda ti, kteří zařazení nových bodů do jednání tak tvrdě až na místě - požadovali, někdy četli jednací řád klubu, natož pak měli zájem se jím řídit. 9

10 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Když si výbor dovolil dát předem na pozvánku do programu schůze bod o možnosti kooptace člověka do výboru /ve chvíli, když již chybí náhradníci a např. další člen výboru odstoupí čímž chtěl tuto potřebu řádně na čl. schůzi projednat, de facto zeptat se členů/ a jednatel se pokusil důvody vysvětlit bylo to označeno touto demokratickou skupinou jako nebezpečné zneužití moci výborem. ( větší demagogii si nedovedu představit). Výbor požadavky kritiky na zařazení nových bodů do jednání přesto akceptoval a body zařadil. I přesto, že podle jednacího řádu měl právo je odmítnout a zařadit až na příští členské schůzi. V tom tedy spatřuji nejen gesto, ale dobrou vůli řešit situaci v konsensu všech a ve prospěch celého klubu a nadřadit jej zájmům skupiny nebo jednotlivců. (Příčí se mi dále popisovat, jak jednotlivci z pléna doplňovali výkřiky text usnesení, přestože byla zcela demokraticky předem zvolena tzv. návrhová komise, ve které byly zastoupeny obě strany ). Zřejmě ty tam jsou časy poklidného klubového života, kdy se členové rádi setkávali na společných akcích, měli z nich radost a těšili se na příští. Členské schůze 2007 a 2008 to prokázaly. Do klubu vstoupila nová generace! (To nemyslím jako generační problém, spíše jde o odlišné vidění). Co převezme, na co naváže, čeho si všimne nebo nevšimne, co ohodnotí, co zahodí...záleží do jisté míry a právě v tuto chvíli na nás všech. Věřím, že ti starší, co mají už pár klubových let za sebou, mají i víc trpělivosti i pochopení pro mladší i nespokojené...a mají tedy předpoklad ještě něco předat a také ovlivnit. Na poslední schůzi z úst mladších členů několikrát zaznělo: Máme nárok! Výbor pro nás nic nedělá! Na to odpovídám: Výbor KCHVO jako první z klubů loveckých psů zavedl právě pro začínající členy výcvikový tábor a každoroční program je podle mého soudu bohatý...někdy až moc. Výbor je a - jsem o tom přesvědčen - vždy byl otevřený všem názorům. Ale málokdo je ochoten je pojmenovat jasně a napsat je! /Z desetileté zkušenosti tiskového referenta mohu prokázat, že příspěvků od členů klubu k řešení konkrétních problémů bylo vždy jako šafránu/. Na této členské schůzi výbor vyzval, aby všichni, kdo chtějí, formulovali své názory a písemně je dali k dispozici do zpravodaje pro všechny členy. Věřím, že se tak stane a každý si bude moci udělat svůj úsudek a připravit se na mimořádnou čl. schůzi. Členskou schůzí (správněji skupinou mladých členů na čl. schůzi) bylo také požadováno změnit stanovy. Jistě, stanovy jsou staré řadu let, neodpovídají ve všem současné době, je na nich co zlepšovat. / tak to bude samozřejmě vždy se všemi předpisy/. Se stanovami je třeba ale zacházet opatrně. Měly by zůstat co nejjednodušší.. nad věcí..něco jako ústava. Legislativní trend ( smršť zákonů ) nikam nevede, když chybí něco, co má mnohem obecnější účinek, a to je dobrá vůle a obětavost ve prospěch celého klubu; morálka každého z nás Pokud je snaha rozpracovat předpisy do detailu, vytváří to lavinu dalších zákonů, které ztratí přehlednost i účinnost...a vždy se nakonec ukáže, že život je pestřejší, že přinesl zase něco neočekávaného...a že zákony je třeba změnit nebo vydat další. 10

11 Zpravodaj 1/ Stanovy nelze vytvořit na schůzi. (Předpokládám, že mi v tom dáte za pravdu, zvláště po té poslední). Ovšem příspěvky k jejich koncepci (nejde nyní o přesné formulace) by měl poslat každý člen, každý, kdo má zájem. Zpracovat je musí pracovní skupina a ta potom k jednotlivým bodům, vývoji názorů a vytvořenému definitivnímu znění přednese členské schůzi zdůvodnění. To je i z časového hlediska možné na schůzi zvládnout. Ale vytvoření nových stanov si určitý čas vyžádá, nemá-li vzniknout paskvil. Jsem proti způsobu, kdy někdo pošle svůj návrh a trvá na jeho otištění ve zpravodaji. To by způsobilo určité zúžené vidění (nehledě na náklady). A ovlivnilo by to všechny ostatní, kteří by měli zpracovat své návrhy nezávisle. Doporučuji zvolit na příští členské schůzi pracovní skupinu, která z připravených materiálů vytvoří finální verzi. Se starými stanovami, které přežily tolik let snad lze ještě chvíli vydržet, myslím si, že jejich text nepřekáží nikomu, kdo má dobré úmysly. V občanském sdružení by měly být kriteriem dobré lidské vztahy a také, dovolte mi vyjádřit své přesvědčení, prospěch kulturního statku, který nám byl a je v současnosti svěřen, a za který jsme odpovědni. Stránky zpravodaje jsou pro tento účel k dispozici všem, členské schůze rovněž. Závěr? Je tedy svolána mimořádná schůze! Současnými stanovami dané podmínky pro její svolání...a sice, že to požaduje 1/3 všech členů nebo že nastala mimořádná situace nemá po poslední schůzi smysl zkoumat. (Kdo jste dočetli až sem, napište mi - máte-li chuť, mailem nebo dopisem, co si myslíte Vy! Zvláště, pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit. Všechny originály budu archivovat. Bude to zajímavá informace). Není mým přáním, jak jsem již několikrát v minulosti napsal, aby klub byl servisní organizací množitelům štěňat. Zdá se mi, že komerce a spotřební způsob bytí (přeloženo: jediná hodnota = peníze) ničí postupně vše; i ohaře, jak lze zpětně z historie doložit u některých plemen. Tomuto trendu, resp. jeho vlivu v klubu a důsledkům pro plemeno abych vyložil karty jasně předem - jsem chtěl do jisté míry bránit. A chtěl bych i nadále pokud bych byl zvolen do příštího výboru. (A pokud zvolen nebudu, tak jen oznamuji, že se k tomuto trendu nepřipojím). Chci ale zůstat optimistou. Věřím, že mnoho problémů lze řešit skutečně otevřenou výměnou názorů, pokud je ovšem společný zájem..a to by snad zde měl být prospěch plemene. Kdo jedná více ve prospěch klubu nebo více ve svůj prospěch... to ukáže vždycky až čas. Tímto zpravodajem budou informováni (pokud si jej přečtou) všichni členové klubu. Kdo se zúčastníte příští mimořádné schůze a koho si zvolíte je jen na vaší svobodné vůli. Byl bych velmi rád, kdybyste přijeli v hojném počtu; všichni, komu na klubu a výmarském ohaři záleží. A před tím, než pojedete, si sami odpověděli na otázku: Proč byl klub založen, jak skutečně funguje a čemu má sloužit? Kritizuje se snadněji než dělá. To je stará vesta. Věřím, že na schůzi zavane zdravý duch (myslivecké) sebekázně a že 40 let práce nebude zmařeno. K této spolupráci zvu všechny, kdo mají dobrou vůli. S přátelským pozdravem Ing. Miroslav Špaček 11

12 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Datum TERMINÁŘ ČINNOSTI 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů AKCE - místo konání, odkazy, kontaktní osoba Lesní zkoušky ohařů KCHVO Okříšky Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC Mimořádná členská schůze KCHVO Telč Všestranné zkoušky ohařů KCHVO 2008 se zadáváním titulů CACIT, CACT Všestranné zkoušky se budou konat v případě, že se přihlásí minimálně 8 psů Vracov u Kyjova Podzimní zkoušky KCHVO se zadáním titulů CACT, Res.CACT Klatovy Barvářské zkoušky KCHVO Dalečín Přesné propozice na jednotlivé zkoušky si můžete stáhnout z klubových internetových stránek nebo vám je na vyžádání zašle ing. Špaček. Přihlášky na zkoušky zasílejte na adresu: ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

13 Zpravodaj 1/ POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi KCHVO Výbor KCHVO zve všechny členy KCHVO, aby se zúčastnili mimořádné členské schůze, která se bude konat v Telči po klubové výstavě dne Místo konání: adresa: Upozornění: Kontaktní adresa: Registrace: přednášková aula střední odborné školy; nám. Zachariáše z Hradce č.2 (cca 60 m od zámku). Schůze pouze pro členy KCHVO (kapacita sálu) Do sálu není povolen vstup se psy. Ing. Miroslav Špaček HABENA spol. s r.o. Korunní 60, Praha 2 Tel ; T+F: :00 hod Program: 1) Schválení programu a jednacího pořádku mimořádné členské schůze. 2) Volba komisí (mandátová, návrhová, ověřovatelé, zapisovatel). 3) Důvody svolání mimořádné čl. schůze a rozhodnutí o konferenci. 4) Zpráva výboru a vyjádření členů výboru. 5) Zpráva předsedy dozorčí komise. 6) Diskuse k základním otázkám úpravy stanov. 7) Diskuse o kandidátech na konkrétní funkce ve výboru KCHVO, představení kandidátů 8) Volba kandidátů na konkrétní funkce ve výboru KCHVO 9) Volba delegátů. 10) Schválení závěrečného usnesení mimořádné čl. schůze. 11) Ukončení mimořádné čl. schůze (předpokládá se cca v hod) za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel Poznámka: Výbor po zvážení námitek vůči stanovám (nutnost svolávat konferenci a volit výbor a upravovat stanovy pouze konferencí), které zazněly na členské schůzi 15. března 2008, a s ohledem na konání jedné členské schůze, oproti dvěma pro Čechy a Moravu jak tomu bylo v minulosti, rozhodl předložit mimořádné členské schůzi tento postup jednání. Mimořádnou členskou schůzí nezvolit pouze delegáty na konferenci, ale přímo na členské schůzi projednat úpravu stanov a kandidáty do výboru a následně zavázat delegáty k hlasování na konferenci podle závěrů jednání členské schůze. Tak budou naplněny postupy podle platných stanov a současně se budou moci všichni členové vyjádřit k projednávaným otázkám. 13

14 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Urychlit projednání úpravy stanov klubu chce výbor tím, že v souladu s usnesením členské schůze vyzve členy k zasílání návrhů na úpravu stanov. Ze všech návrhů doručených od členů budou zpracovány variantní řešení základních otázek. Členskou schůzí budou varianty prodiskutovány a většinou rozhodnuto o nejlepší variantě řešení otázky. Usnesením pak bude delegátům uloženo na konferenci upravit stanovy klubu podle závěrů mimořádné členské schůze. Navrhnout a projednat kandidáty na obsazení orgánů klubu přímo členskou schůzí a k průhlednosti a urychlení tohoto procesu postupovat takto. Vyzvat všechny členy k zaslání konkrétních návrhů na jednotlivé funkce v klubu do poloviny srpna Vhodné by bylo zasílat návrhy od co nejvyššího počtu členů, protože počet návrhů pak může navrženému pomoci při zvážení, zda kandidovat do orgánu klubu. Následně výbor osloví navržené osoby do konce srpna k jejich ochotě funkci přijmout. Umožní jim tak i připravit si na mimořádnou členskou schůzi své vystoupení. Na mimořádné členské schůzi by měli navržení možnost oslovit členy a získat tak jejich důvěru. Časově nejvýhodnější variantou hlasování o navržení kandidátů do orgánů klubu se výboru jeví současné písemné hlasování o všech navržených na kandidátní listině rozdělené po jednotlivých funkcích. Tuto kandidátní listinu připraví výbor podle návrhů zaslaných členy a vyjádření navržených (Návrhy proto zasílejte do termínu uvedeného ve výzvě. Příprava kandidátky pro všechny přítomné, během schůze nebo veřejné hlasování po jednotlivých osobách by bylo velmi časově náročné). Členská schůze pak usnesením uloží delegátům konference zvolit do orgánů klubu navržené osoby, které získají nejvyšší počet hlasů na jednotlivou funkci. Tento postup jednání by při určité disciplinovanosti členů (vyhnout se osobním útokům a řešení otázek nesouvisejících s projednávanou záležitostí) měl podle výboru umožnit kvalitně projednat ve fakticky daném čase všechny navržené body. Je maximálně otevřený pro názory všech členů, kteří se chtějí zapojit do diskuze, a vylučuje možnost ovlivnění jednání mimořádné členské schůze vyloučením názorů některých členů nebo prosazováním se bez jasného řečení svého názoru. za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček. jednatel POZVÁNKA NA KLUBOVOU KONFERENCI pro ty, kteří budou zvoleni na mimořádné členské schůzi za delegáty klubové konference. Konference se bude konat po mimořádné členské schůzi v Telči v místě konání čl. schůze. Program: 1) Projednání zprávy výboru a usnesení čl. schůze 2) Volba výboru KCHVO a členů dozorčí komise pro volební období ) Úprava stanov klubu 4) Ukončení konference za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel 14

15 Zpravodaj 1/ VÝZVA TVORBA NOVÝCH STANOV KCHVO Dle usnesení Členské schůze KCHVO ve Štokách dne bude na mimořádnou členskou schůzi v Telči připraven výborem KCHVO návrh nových stanov KCHVO. Své návrhy a připomínky k novým stanovám můžete zasílat do na adresu předsedy dozorčí komise: JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého Praha 6 mobil: O průběhu přípravy nových stanov budete informováni na klubových internetových stránkách: VÝZVA NÁVRHY KANDIDÁTŮ NA FUNKCE VE VÝBORU K přípravě mimořádné členské schůze výbor KCHVO žádá členy o zaslání návrhů jmen kandidátů na jednotlivé funkce ve výboru KCHVO, kteří by byli voleni mimořádnou konferencí. Z těchto jmen bude sestavena kandidátka pro mimořádnou schůzi KCHVO v Telči Návrhy je možné podávat pouze do zasláním na kontaktní osobu: Ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

16 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů 15 let ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE ČMKU oslavila své 15. výročí. Byla založena těsně před rozdělením Československa v r K tomuto výročí vydala malou brožurku, odkud přebíráme alespoň stručný přehled hlavních historických dat. Počátky české kynologie jsou stejně jako v jiných evropských zemích asi nejvíce spjaty s kynologií loveckou. Historické prameny sahají do doby Karla IV. Mezi první v Čechách vzniklé kynologické organizace je řazen Spolek myslivců založený r v Mělníce, který měl ve svých stanovách zakotvenou povinnost pečovat o chov čistokrevných loveckých psů. Na něj navazoval v r vzniklý Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů. Právě v tomto spolku byla založena naše první plemenná kniha. Lovecká plemena to měla jednodušší, protože je spojovalo stejné pracovní zaměření. U ostatních plemen byla situace složitější vzhledem k různorodému využití, proto se jejich majitelé začali sdružovat o něco později. V r vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který mj. zavedl Zemskou knihu rodokmenů psů a jejich jmenný rejstřík. Tento spolek pořádal v r a 1901 v Praze Zemské výstavy; činnost tohoto spolku ukončila 1. světová válka. Po r se kynologie začala u nás znovu organizovat a její cesta byla společná s kynologií slovenskou. Vznikl Československý lovecký a kynologický říšský svaz, což byla na svoji dobu organizace velmi moderní. V r vznikla Českomoravská myslivecká jednota, mezi zakládajícími členy byla řada renomovaných kynologů. Byla založena plemenná kniha a začaly vznikat chovatelské kluby, z nichž většina funguje ještě v současné době. Zájmy chovatelů jiných plemen byly podobné, a tak v r vznikla Československá kynologická unie. Důležitý světový kongres FCI se konal již za naší účasti v r v Monte Carlu. Ve 30. letech vznikla celá řada z hlediska kynologie důležitých předpisů /zkušební řády, výstavní řád/. ČSKU fungovala až do 2. světové války. V r vznikla Československá kynologická jednota, která se organizačně stala součástí Jednotného svazu českých zemědělců. V roce 1953 přešla celá kynologie včetně plemenných knih do Svazarmu. Výjimku tvořila plemena lovecká, která byla prohlášena za nedílnou součást lidové myslivosti a byla organizačně začleněna do Československé myslivecké jednoty. Tu také Ministerstvo zemědělství pověřilo zastupováním republiky v FCI. Český zástupce generálporučík ing. Václav Růžička byl také po nějakou dobu presidentem FCI, a to presidentem velmi uznávaným. Zhruba do šedesátých let byla kynologie rozdělena na plemena lovecká (Myslivecká jednota, později Myslivecký svaz), služební (Svazarm) a společenská (Svaz chovatelů). Všechny tyto organizace měly vlastní chovatelské i výstavní předpisy. Po r vznikla Kynologická konfederace, v tomto období vznikaly nové kluby a také došlo k rozdělení stávajících klubů jednoho plemene do více celků. S rozdělení Československa 1. ledna 1993 jsme přišli o řádné členství v FCI a stali se členem asociovaným. Česká republika požádala FCI o řádné členství a v roce 1997 je obdržela. 16

17 Zpravodaj 1/ Pro zajímavost. Počet zápisů ČR Počet zápisů ČR Slovensko Rakousko 7784 Evropa Počet zápisů 2006 FCI Zpracoval: ing. M. Špaček 17

18 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů ZPRÁVA PORADCE CHOVU Ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit se stavem chovu výmarského ohaře v roce Ve Zpravodaji 2/2007 byl zveřejněn podrobný seznam psů VOK. Tento seznam bude v následujících letech doplňován a aktuaklizován (vyřazení, úhyny, změna majitele, prodej atd.). Prosím proto majitele chovných psů, aby nezapomínali zasílat aktualizaci informací o svém chovném psu poradci chovu a současně také MVDr. Kočové, která vede elektronickou databázi chovných psů pro potřeby chovatelské rady a klubu. Významným přínosem pro zhodnocení stavu chovu jsou výsledky jarních svodů a výběrů do chovu v letech , které zpracoval MVDr. Šonka a byly rovněž zveřejněny v loňském druhém čísle Zpravodaje. Ve Zpravodaji jste také seznamováni formou zápisu o jednáních chovatelské rady. Dovoluji si podotknout, abyste Zpravodaj četli pozorně. V roce 2007 bylo vystaveno 89 doporučení ke krytí (z toho 8 náhradních krytí). Bylo hlášeno 67 vrhů. Z toho je 29 vrhů vícečetných (více než 6 štěňat). 3 vrhy byly ze zahraničního krytí. Nezabřezlo 10 fen. Narodilo se 539 štěňat z toho 452 štěňat bylo odchováno. K je 63 chovných psů (seznam je u katalogu chovných psů na str. 62). Počty chovných fen VOK: (podle roku narození) CELKEM 183 V průběhu roku 2007 bylo uchovněno 38 fen. Vyřazeno 26 fen (úhyn, kastrace, věk nad 8 let). František Krejčí 18

19 Zpravodaj 1/ VYUŽITÍ CHOVNÝCH PSŮ VOK V ROCE 2007 Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat 1. Skupina - volná Akim z Kačinských tůní Arrax vom Forst Eibenstein Artuš Artemis Terra 1 Atos z Křesína Atrey Artemis Terra 3 Baron od Jituše Blanko von der Klinge Brit od Kanclíře 1 Cír z Aloisova Drake Sireva Edy vom Gstettenhof 10 7, (z toho 3 vrhy po krytí v roce 2006) Olaf z Hájské Sam z Čeřeniště Sandy z Javorové aleje Šon Andělský hrad skupina - Krokočínské lesy Astor od Pátého jezera 1 Bor z Šelešovských strání Car z Šelešovských strání 4 El z Líšeňských lesů skupina - Pocínovická samota Astor z Brněnského vrchu Ben od Pátého jezera Fredy od Jituše Gerd z Dyjských břehů skupina - Smržov Agar od Varajů Alan z Karhanova dvora Cir z Šatavy Doug Šedý lovec Pat z Dančí paseky V. skupina Pocínovická samota - Erbo von der Lippe Adar z Trštiny

20 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat Aran Divoká řeka 2 Arki od Dubinské skály Astor ze Špalkova domu 5 Ben z Líšeňských lesů Car z Dianina Veselí Cid z Dianina Veselí 5 Fido od Červenického potoka 2 Gari z Altova dvora VI. Skupina - Bukovské vrchy - Hornice Alan od Vrátenské hory Apolo ze Škarezu 1 1 vrh úhyn Arny ze Škarezu 3 Atos z Daměnických lesů 3 Bon z Postupických lesů Don z Postupických lesů Egon z Velenovského boru Erik z Žehuňské doliny Fin z Postupických lesů 4 Fergus Akibon Gary z Postupických lesů Jim z Krokočínských lesů 1 Chán z Krokočínských lesů ZAHRANIČNÍ KRYTÍ Austrálie 7 7 Anglie 7 7 Francie

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 PŘEČTĚTE SI: Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb...

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů prosinec 2002 číslo 10 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Problematika dětské gynekologie Péče o jizvy v dětském věku Farmakologické možnosti léčby obezity Podpora duševního zdraví

Více

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů.

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. KRONIKA 1994 Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. 1 OBSAH Úvod... 3 Samospráva a státní správa... 4-10 Komunální

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

BULLETIN ADVOKACIE 20033 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE I. (Karel Čermák) 58

BULLETIN ADVOKACIE 20033 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE I. (Karel Čermák) 58 20033 OBSAH ÚVODNÍK Stanislav Balík: Náčrtek 5 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PODÍLU ADVOKACIE NA ČINNOSTI OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 9 ČLÁNKY Kay-Thomas Pohl: Vliv jurisdikce Evropského soudního dvora na

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR Odborné články Efektivita práce v moderní zubní laboratoři Ondřej Kudera, MSc. Ekonomika

Více

2/2010. VYDÁVÁ KOMORA SOUDNÍCH TLUMOČNíKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z OBSAHU VYBÍRÁME

2/2010. VYDÁVÁ KOMORA SOUDNÍCH TLUMOČNíKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z OBSAHU VYBÍRÁME VYDÁVÁ KOMORA SOUDNÍCH TLUMOČNíKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2/2010 Z OBSAHU VYBÍRÁME Novela zákona o znalcích a tlumočnících KST ČR řádným členem EULITA a kandidátem na člena FIT Spolupráce s Právnickou fakultou

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci!

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.5 www.zdravotnickeodbory.cz 19. 5. 2010 Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! V minulém čísle Bulletinu Odborového svazu zdravotnictví

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Úvaha na téma členské základny, výkonu funkcí, pozice MS, úlohy OMS a centrálních orgánů Mgr. Miroslav Wolf, Mgr. Josef Drmota V průběhu podzimních

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více