VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR"

Transkript

1 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

2 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, Nová říše telefon domů: telefon+fax: mobil: Jednatel Ing. Miroslav Špaček Habena spol.s r.o. Korunní 60, Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil: Hlavní poradce chovu František Krejčí Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Výcvikář Pavel Fedorko Jírova 1, Brno mobil: Matrikář Václav Kuška Rpety 38, Hořovice telefon + fax: mobil: Tiskový referent MVDr. Jana Kočová Okružní 311, Kájov telefon: mobil: Člen výboru Vasil Fedorko Jarní 5, Brno mobil: Dozorčí komise KCHVO Předseda JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého 1383, Praha 6 mobil: Člen Blanka Hájková U potoka 764, Letohrad Mobil: Člen Branislav Hock U mlýna 175, Starý Rožmitál Rožmitál pod Třemšínem mobil: Výše členských příspěvků Řádný člen 400 Kč Platí se na účet KCHVO Člen nad 65 let věku 200 Kč Platí se na účet KCHVO Nový člen (včetně zápisného) 500 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za vydání krycího listu 100 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za uchovnění 120 Kč Platí se hotově při výběru do chovu Všechny platby se provádí na účet KCHVO. Variabilní symbol je vždy číslo členského průkazu. Mimo účet klubu nebudou platby přijímány (s vyjímkou poplatku za uchovnění). Poplatky za klubové akce jsou uváděny v propozicích a platí se rovněž výlučně na účet s uvedením čísla členského průkazu jako v.s. Číslo účtu: / 0800 Oficiální internetové stránky KCHVO: 2

3 Zpravodaj 1/ František Krejčí MVDr. Jaroslav Šonka MUDr. František Nahodil MVDr. Jana Kočová CHOVATELSKÁ RADA Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Hlavní poradce chovu, poradce chovu pro VOK a VOD Žádosti o uchovnění psů a fen VOK i VOD, žádosti o krytí VOK i VOD, příjem potvrzení o krytí a hlášení vrhů VOK i VOD Malšice 298, Malšice telefon: mobil: Zástupce hlavního poradce chovu Staroříšská 295, Nová Říše telefon: mobil: Okružní 311, Kájov telefon: mobil: František Kaplan Lipec 23, Pardubice 2 mobil: Milan Kazda Českomoravská kynologická unie Jankovcova 53, Praha 7, CZ Telefon: , Fax: Web: Návštěvní hodiny: Út 9:00-12:00 a 12:30-17:00 St 7:30-12:00 a 12:30-15:00 Je střešní organizací vůči FCI. Vyřizuje mezinárodní názvy chovatelských stanic, šampionáty, exportní průkazy původu. V polích 1384, Lysá nad Labem telefon: mobil: DŮLEŽITÉ ADRESY Českomoravská kynologická jednota Jungmannova 25, Praha 1, (vchod dvorem) Fax: IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Jednatel - Věra Dvořáková Českomoravská kynologická jednota je servisní organizací pro svoje členské subjekty - chovatelské kluby a jejich členy. Vydává průkazy původu chovatelskými kluby, delegace rozhodčích, vydává certifikáty do pracovních tříd. 3

4 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů OBSAH Adresář výboru KCHVO a dozorčí komise 2 Adresář chovatelské rady, Členské příspěvky, bankovní spojení, internetová adresa, důležité adresy 3 Obsah a Seznam vložených příloh 4 Chovné podmínky 5-6 Upozornění pro majitele chovných psů 6 Úvodník jednatele KCHVO - M. Špaček 7-11 Terminář činnosti KCHVO 12 Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi a na klubovou konferenci s programem Výzva návrhy nových řádů KCHVO, výzva návrhy kandidátů na funkce ve výboru let ČMKU Zpráva poradce chovu VOK F. Krejčí 18 Využití chovných psů VOK v roce 2007 F. Krejčí Stav chovu VOD F. Krejčí 21 Zpráva výcvikáře a přehled zkoušek z výkonu v roce 2007 P. Fedorko Klubový vítěz J. Kočová 25 Zpráva matrikáře V. Kuška 26 Opustili naše řady J. Kočová 27 Zpráva ekonoma Z. Krepsová Zpráva tiskového referenta J. Kočová Zpráva dozorčí komise J. Daněk 33 Zápis z jednání chovatelské rady J. Kočová 34 Zápis z jednání výboru č Zápis ze členské schůze Reakce členů KCHVO na členskou schůzi Stanislav Kára 44 - Zdenka Krejčová 45 - Jan Perička 46 - Petr Váňáček 47 - Jaroslav Daněk 48 - Ing. Martina Čechová 49 - Kateřina Matějašková 51 - Jana Kočová 52 - Jak to viděli.. 56 Mistrovství světa Výmarských ohařů v Jarním Field Trialu článek, výsledková listina, fotoreportáž J. Daněk Seznam chovných psů VOK J. Kočová Vzor bonitační karty Karty chovných psů VOK nově zařazených do chovu J. Kočová Seznam chovných psů VOD J. Kočová 78 Katalog chovných psů VOD M. Čechová, J. Kočová Povídka O sokolnictví V. Kulhánek Inzerce Seznam vložených příloh Přihláška na klubové zkoušky Přihláška na Klubovou výstavu Propozice Klubová výstava Foto na titulní straně : Citty od Červenického potoka Mistr světa JF solo (foto: J. Daněk) 4

5 Zpravodaj 1/ CHOVNÉ PODMÍNKY - VÝMARSKÝ OHAŘ platné od (Majitel chovného psa nebo feny je členem KCHVO) Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí jedinci žádající o uchovnění musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu, kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady (minimální věk v den výběru do chovu je 18 měsíců). Musí být plnochrupí. Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO Hodnocení na zkouškách Krátkosrstí: pes VÝBORNÝ PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně) VELMI DOBRÝ VZ (v jakékoliv ceně) fena VELMI DOBRÁ PZ I. cena Dlouhosrstí: pes VELMI DOBRÝ PZ I. cena fena VELMI DOBRÁ PZ II. cena MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál průkazu původu 2. kopii průkazu původu 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku 6. fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavní pozici 7. kopii podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků 8. vyhodnocení DKK (pouze u importů) Hlavní poradce chovu označí originál PP razítkem chovné podmínky splněny a odešle jej na plemennou knihu. Po obdržení originálu průkazu původu s razítkem chovný pes z plemenné knihy, zašle majitel chov. psa hlavnímu poradci chovu kopii PP s razítkem chovný pes. Chovný pes nesmí nakrýt chovnou fenu bez předložení doporučení ke krytí majitelem chovné feny. Nutno zkontrolovat, zda souhlasí tet. číslo feny ve slechu s číslem na průkazu původu. MAJITEL FENY, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál PP 2. kopii PP 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku. 5

6 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Hlavní poradce označí originál PP feny razítkem chovné podmínky splněny a zasílá zpět majiteli. Originál PP feny se zasílá na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat. Žádost o krytí: O krytí je nutno žádat poradce chovu Fr. Krejčí, písemně s časovým předstihem (platnost doporučení ke krytí je omezená na dobu 12 měsíců a je podmíněna členstvím v klubu). Majitel feny přiloží: 1. Kopii ústřižku složenky o zaplacení členských příspěvků 2. Kopii ústřižku složenky o zaplacení 100 Kč poplatku za vydání krycího listu (plaťte na účet KCHVO!) Bez těchto dokladů nebude krycí list vystaven a poradce chovu nebude na žádost o krytí reagovat. Po vrhu štěňat (i nezabřeznutí) je nutno do 10 dnů nahlásit majiteli krycího psa a poradci chovu datum vrhu a počet štěňat narozených a ponechaných podle pohlaví. S přihláškou vrhu je vhodné zaslat též kopie aktualizovaných PP psa i feny. V případě jakýchkoliv změn v PP (zkoušky, výstavy) je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP, rovněž tak kopii šampión ČR či Interšampion. DKK je sledována pouze u importovaných jedinců. Úhrada za posudek dysplazie (DKK): Na složenku typu C vyplňte částku 400,- Kč a jako adresáta uveďte MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, Brno. Složenku zaplaťte, okopírujte podací lístek a tuto kopii předejte při snímkování veterináři, který ji odešle spolu se snímkem MVDr. Snášilovi, CSc. Upozornění pro majitele chovných psů Je nutné hlásit změny u vašich psů výstavní tituly a absolvované zkoušky na plemenné knize ČMKU. Pokud tak neučiníte, nebudou mít štěňata po vašem psu uvedeny tyto údaje v průkazech původu. Zároveň, prosím, hlaste veškeré změny poradci chovu Františku Krejčímu a MVDr. Kočové pro doplnění do karty chovného psa. 6

7 Zpravodaj 1/ ÚVODNÍK JEDNATELE KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ Vážení přátelé, členové klubu. Vývoj událostí v KCHVO, který se v posledních dvou letech urychlil a vyhrotil na poslední členské schůzi, mne vede k zamyšlení, o které bych se s Vámi rád podělil. Dovolte mi krátké přirovnání. Zajisté znáte ten prastarý příběh Abrahama a Izáka. V dobrých překladech je nadepsán Bůh podrobil Abrahama zkoušce ; v ne zcela přesných a důsledných překladech je uveden např. nadpis Obětování Izáka. Prvotní informace čtenáře významně ovlivní. Zatímco v prvním případě čtenář od začátku ví, že jde o zkoušku, očekává a sleduje, zda a jak Abraham ve zkoušce obstojí, ve druhém případě čtenáře může např. napadnout otázka, co je to za boha, který vyžaduje lidské oběti? Tímto přirovnáním jsem si dovolil upozornit, jak zásadní důležitost má to, co člověk říká; jak informuje. Jistě to platí obecně - pro každého z nás. Mám pocit, že něco podobného se děje nyní v našem klubu. Člověk převezme informaci a pak s ní nakládá aniž by ji podrobil zkoumání - nakolik je přesná, pravdivá.to je čitelné ve vystoupeních i psaných projevech některých našich členů a má to své důsledky. Zpravodaj má za úkol jasně informovat celou členskou základnu, ale zejména Vás, kteří tvoříte většinu (více než 80%), a kteří se z nejrůznějších důvodů neúčastníte členských schůzí. Pokládám za svoji povinnost se nejen pokusit o objektivní informaci (jistě v rámci svého subjektu) o současném dění v klubu, ale musím jasně vyjádřit i svůj postoj k událostem v klubu, které tak zásadně ovlivnily průběh a atmosféru prakticky obou posledních členských schůzí. Proč ten úvod? O co vlastně jde? Tuto otázku jsem dostal od několika členů, kteří na členské schůzi 2007 nebyli (a na té poslední 2008 ano) a kteří klubový zpravodaj nikterak důkladně nečtou. Když se objeví zpravodaj ve schránce, je to signál, že klub funguje, prolistují pár fotek, možná termín výstavy a to je obvykle vše. Snad je dobré připomenout v úvodu, že situace v našem klubu odráží situaci naší doby a naší společnosti, nemůže tomu být jinak. Je k dispozici dostatek návodů i příkladů. A zůstaneme-li u kynologie...v řadě klubů proběhlo dění v podobném scénáři. Chtěl bych za sebe vyjádřit ještě v úvodu přesvědčení, že na stará lovecká plemena je třeba pohlížet jako na kulturní statek, který jsme zdědili. A podle toho jednat. Pokud tento pohled opustíme, nepřinese naše činnost plemeni nic dobrého. A ještě: Ukazuje-li se /v námi lidmi narušeném přírodním prostředí současného světa/ jako nutnost řídit chov volně žijící zvěře, jak by neměl být řízen chov čistokrevného plemene psů? V KCHVO jde nyní prakticky (nejen podle mého názoru) o dvě závažné věci. Ta první souvisí s pravidly pro chov. A ta jsou důležitá právě nyní, kdy se výmarský ohař stal (bohužel) módním plemenem. Opatření, která výbor přijal, zejména omezení počtu krytí chovného psa a nucený odpočinek feny po vícečetném vrhu, chápou někteří naši členové jako nepřijatelná omezení jejich práv a zájmů (někdy mi připadá i podnikatelských zájmů). Nebudu 7

8 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů raději přidávat žádné přívlastky, vysvětlím, proč klub tato opatření přijal. (Omlouvám se, že se budu opakovat, snažil jsem se o vysvětlování i na stránkách zpravodaje již několikrát). Pokud jde o omezení počtu krytí u chovných psů na max. 4 v roce: jedna strana argumentuje tím, že máme širokou chovnou základnu, že máme z čeho vybírat, nač tedy nějaká omezení. Druhá strana si uvědomuje, že bude nutné v budoucnu přistoupit v chovu k nutné selekci (ať z hlediska výskytu vad exteriéru a dále i požadovaných vrozených vlastností) a rázem se nutně šíře chovného výběru omezí. Bylo by tedy velmi krátkozraké připustit, aby byla šíře chovné základny likvidována jen proto, že je krycí pes slavný a žádaný, a že se štěňata s rodiči ověnčenými tituly lépe prodávají. Pokud bychom takto pokračovali, bude velmi rychle naše chovná základna opět úzce příbuzná a současná šíře se ztratí. To jsme již zažili a trvalo dlouhou řadu let než jsme došli k dnešnímu stavu. U chovných fen jde o to, aby plemeno zůstalo zdravé. O štěňata je zájem a podle dnešních zákonů lze v jednom vrhu legálně odchovat třeba 14 štěňat. Počet odchovávaných štěňat ve vrhu má vliv na to, co štěňata od matky dostanou a jak je organismus matky vyčerpáván. (Osobně jsem přesvědčen, že umělá výživa situaci neřeší a věřím, že poznatky vědy budou tento předpoklad potvrzovat). Proto je u těchto fen (více než 6 štěňat ve vrhu) nařízen roční klid na regeneraci organismu. Tento problém je v klubu citelný již delší dobu, i když se přímo nepojmenovává. Ta druhá závažná záležitost se týká problému, který dnes již přerostl téměř do osobní roviny. Poradkyně chovu dlouhosrstých ing. Čechová nakryla dvě feny psem, který neměl splněny všechny podmínky pro chovnost, nebyl chovný. Nepochybuji, že to bylo ze strany ing. Čechové dobře míněno /pes se znaky VOD pocházel z chovu krátkosrstých, což bylo dříve diskutováno jako vhodnější cesta pro oživení krve než mezivarietní křížení/. Nicméně legislativa k tomu chyběla, resp. byla porušena. Předseda Dr. Nahodil nechtěl připustit (alespoň tak jsem tomu porozuměl), aby ze strany ČMKJ a ČMKU byl KCHVO označen za klub, kde se dějí takové věci a výbor všechno přikryje. Při projednávání této věci nejprve na chovatelské radě a následně na výboru ing. Čechová ze své funkce odstoupila /viz zápisy z Bouzova; CHR a zápisy z výboru č.11 a č.12 otištěné ve Zpravodaji 2/2007/. Tak události vidím z pohledu jednatele klubu. Následně ing. Čechová poslala dozorčí komisi k prošetření počet vrhů chovné feny předsedy klubu v roce 2001 (to jsem se dozvěděl na posledním jednání výboru). Je mi líto, že se aktéři nedovedou oprostit od osobních věcí, pocitů křivd a nedají přednost prospěchu celku před osobními prožitky. Spustit lavinu není těžké. Z tohoto důvodu byla na poslední členské schůzi skupina, která požadovala hlasování o důvěře výboru. Kritika padá na celý výbor. Kromě výše uvedeného mi zde ale chybí konkrétní předmět, konkrétní čin výboru. Proč má být ten výbor zneužívající své moci svržen. Tomu odpovídal připravený scénář, proč v sobotu na členské schůzi odstoupili dva členové výboru, ačkoliv v pátek na jednání výboru nebyli schopni svůj úmysl oznámit. 8

9 Zpravodaj 1/ /Je mi líto, že místopředseda, který byl na členské schůzi vyzván, aby přednesl svoji zprávu byla součástí programu v pozvánce - nepokládal za vhodné nám členům říci jediné slovo/. I mnoho jiných členů by jistě dokázalo soustředit kolem sebe své příznivce. Ale taková cesta vede jen k rozdělování, pokud se zabarikádujeme do skupin, nezbude nám moc šancí. Je smutné, že (bývalí) členové výboru pátrají v minulosti, kritizují jednotlivce i práci výboru tím způsobem, že odhalují hříchy svých nynějších protivníků (které se údajně udály před sedmi lety), ačkoliv do nedávné doby jsme byli všichni kolegové jeden výbor. Všichni jsme se podíleli na jeho práci. Za sebe k tomu říkám poctivě, že další podrobnosti sporů nevím. Věřím, že dozorčí komise pracuje nestranně. Věřím, že sami aktéři podají nám všem členům klubu písemné souhrnné vysvětlení svých postojů. Nic jiného nejsem schopen ani oprávněn k tomu zde a v tuto dobu říci. Přiznám se, že tento celkový stav v klubu mi není lhostejný. A nejen proto, že jsme vložili do společné činnosti hodně času, energie, úsilí...po celá léta. Jde i o úctu k těm, co pracovali před námi, k tomu co bylo dosud společně v klubu vytvořeno pro plemeno i mezilidské vztahy. Jsou výsledky. Dobrá úroveň chovu VO v ČR je hodnocena i v zemi původu plemene. K dokreslení atmosféry schůze, pro ty, kteří tam nebyli, ještě uvedu: Členské schůzi tradičně předcházelo (již potřetí) přednáškové dopoledne. Přednášky byly skutečně po oba roky velmi hodnotné. I sami přednášející konstatovali, že byli přednáškami kolegů skutečně obohaceni; paní Vladimíra Tichá (o jejíž odbornosti a lásce ke kynologii patně nikdo nepochybuje) se přiznala, že tak fundovanou a dobrou přednášku (kolegy z Jihlavy) dlouho neslyšela. A nejen to; vyjádřila se v tom smyslu, že KCHVO funguje jako málokterý klub, že mezi nás velmi ráda přichází, kdykoliv má příležitost. A podobná slova byla vyřčena i z úst jiných přednášejících, kteří přímo s klubem nemají osobní vazby. To jistě potěšilo. Bylo zajímavé si všimnout, kdo se přednášek zúčastnil z našich řad. V sále poloprázdno. Převážně staří členové. Mladších jen pár. (Ostatní připravovali překvapení na odpoledne). Z pověření výboru jsem obě schůze řídil; tedy spíše se snažil řídit. Nebylo to jednoduché. Schůze více probíhala v režii manželů Čechových a jejich přátel či sympatizantů. Respektuji odlišné názory. Nic proti tomu, kdyby se to obešlo bez hrubých vulgárních a nepravdivých útoků, patrně podle návodu současné demokracie, kdy dovoleno je všechno. Bylo od zástupců kritiky velmi nedemokratické požadovat řešení zásadních problémů právě teď...na této schůzi. Ale to bylo v zápalu boje zřejmě těžké si přiznat! Členská základna...celých více než 80%.. nebyla o nových požadavcích informována; /žádné požadavky na zařazení nových bodů do programu členské schůze nebyly předem pořadateli oznámeny, jak pro podobný případ předepisují klubová pravidla/ jinak než programem uveřejněným ve zpravodaji 2/2007 v pozvánce. Nevím, zda ti, kteří zařazení nových bodů do jednání tak tvrdě až na místě - požadovali, někdy četli jednací řád klubu, natož pak měli zájem se jím řídit. 9

10 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Když si výbor dovolil dát předem na pozvánku do programu schůze bod o možnosti kooptace člověka do výboru /ve chvíli, když již chybí náhradníci a např. další člen výboru odstoupí čímž chtěl tuto potřebu řádně na čl. schůzi projednat, de facto zeptat se členů/ a jednatel se pokusil důvody vysvětlit bylo to označeno touto demokratickou skupinou jako nebezpečné zneužití moci výborem. ( větší demagogii si nedovedu představit). Výbor požadavky kritiky na zařazení nových bodů do jednání přesto akceptoval a body zařadil. I přesto, že podle jednacího řádu měl právo je odmítnout a zařadit až na příští členské schůzi. V tom tedy spatřuji nejen gesto, ale dobrou vůli řešit situaci v konsensu všech a ve prospěch celého klubu a nadřadit jej zájmům skupiny nebo jednotlivců. (Příčí se mi dále popisovat, jak jednotlivci z pléna doplňovali výkřiky text usnesení, přestože byla zcela demokraticky předem zvolena tzv. návrhová komise, ve které byly zastoupeny obě strany ). Zřejmě ty tam jsou časy poklidného klubového života, kdy se členové rádi setkávali na společných akcích, měli z nich radost a těšili se na příští. Členské schůze 2007 a 2008 to prokázaly. Do klubu vstoupila nová generace! (To nemyslím jako generační problém, spíše jde o odlišné vidění). Co převezme, na co naváže, čeho si všimne nebo nevšimne, co ohodnotí, co zahodí...záleží do jisté míry a právě v tuto chvíli na nás všech. Věřím, že ti starší, co mají už pár klubových let za sebou, mají i víc trpělivosti i pochopení pro mladší i nespokojené...a mají tedy předpoklad ještě něco předat a také ovlivnit. Na poslední schůzi z úst mladších členů několikrát zaznělo: Máme nárok! Výbor pro nás nic nedělá! Na to odpovídám: Výbor KCHVO jako první z klubů loveckých psů zavedl právě pro začínající členy výcvikový tábor a každoroční program je podle mého soudu bohatý...někdy až moc. Výbor je a - jsem o tom přesvědčen - vždy byl otevřený všem názorům. Ale málokdo je ochoten je pojmenovat jasně a napsat je! /Z desetileté zkušenosti tiskového referenta mohu prokázat, že příspěvků od členů klubu k řešení konkrétních problémů bylo vždy jako šafránu/. Na této členské schůzi výbor vyzval, aby všichni, kdo chtějí, formulovali své názory a písemně je dali k dispozici do zpravodaje pro všechny členy. Věřím, že se tak stane a každý si bude moci udělat svůj úsudek a připravit se na mimořádnou čl. schůzi. Členskou schůzí (správněji skupinou mladých členů na čl. schůzi) bylo také požadováno změnit stanovy. Jistě, stanovy jsou staré řadu let, neodpovídají ve všem současné době, je na nich co zlepšovat. / tak to bude samozřejmě vždy se všemi předpisy/. Se stanovami je třeba ale zacházet opatrně. Měly by zůstat co nejjednodušší.. nad věcí..něco jako ústava. Legislativní trend ( smršť zákonů ) nikam nevede, když chybí něco, co má mnohem obecnější účinek, a to je dobrá vůle a obětavost ve prospěch celého klubu; morálka každého z nás Pokud je snaha rozpracovat předpisy do detailu, vytváří to lavinu dalších zákonů, které ztratí přehlednost i účinnost...a vždy se nakonec ukáže, že život je pestřejší, že přinesl zase něco neočekávaného...a že zákony je třeba změnit nebo vydat další. 10

11 Zpravodaj 1/ Stanovy nelze vytvořit na schůzi. (Předpokládám, že mi v tom dáte za pravdu, zvláště po té poslední). Ovšem příspěvky k jejich koncepci (nejde nyní o přesné formulace) by měl poslat každý člen, každý, kdo má zájem. Zpracovat je musí pracovní skupina a ta potom k jednotlivým bodům, vývoji názorů a vytvořenému definitivnímu znění přednese členské schůzi zdůvodnění. To je i z časového hlediska možné na schůzi zvládnout. Ale vytvoření nových stanov si určitý čas vyžádá, nemá-li vzniknout paskvil. Jsem proti způsobu, kdy někdo pošle svůj návrh a trvá na jeho otištění ve zpravodaji. To by způsobilo určité zúžené vidění (nehledě na náklady). A ovlivnilo by to všechny ostatní, kteří by měli zpracovat své návrhy nezávisle. Doporučuji zvolit na příští členské schůzi pracovní skupinu, která z připravených materiálů vytvoří finální verzi. Se starými stanovami, které přežily tolik let snad lze ještě chvíli vydržet, myslím si, že jejich text nepřekáží nikomu, kdo má dobré úmysly. V občanském sdružení by měly být kriteriem dobré lidské vztahy a také, dovolte mi vyjádřit své přesvědčení, prospěch kulturního statku, který nám byl a je v současnosti svěřen, a za který jsme odpovědni. Stránky zpravodaje jsou pro tento účel k dispozici všem, členské schůze rovněž. Závěr? Je tedy svolána mimořádná schůze! Současnými stanovami dané podmínky pro její svolání...a sice, že to požaduje 1/3 všech členů nebo že nastala mimořádná situace nemá po poslední schůzi smysl zkoumat. (Kdo jste dočetli až sem, napište mi - máte-li chuť, mailem nebo dopisem, co si myslíte Vy! Zvláště, pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit. Všechny originály budu archivovat. Bude to zajímavá informace). Není mým přáním, jak jsem již několikrát v minulosti napsal, aby klub byl servisní organizací množitelům štěňat. Zdá se mi, že komerce a spotřební způsob bytí (přeloženo: jediná hodnota = peníze) ničí postupně vše; i ohaře, jak lze zpětně z historie doložit u některých plemen. Tomuto trendu, resp. jeho vlivu v klubu a důsledkům pro plemeno abych vyložil karty jasně předem - jsem chtěl do jisté míry bránit. A chtěl bych i nadále pokud bych byl zvolen do příštího výboru. (A pokud zvolen nebudu, tak jen oznamuji, že se k tomuto trendu nepřipojím). Chci ale zůstat optimistou. Věřím, že mnoho problémů lze řešit skutečně otevřenou výměnou názorů, pokud je ovšem společný zájem..a to by snad zde měl být prospěch plemene. Kdo jedná více ve prospěch klubu nebo více ve svůj prospěch... to ukáže vždycky až čas. Tímto zpravodajem budou informováni (pokud si jej přečtou) všichni členové klubu. Kdo se zúčastníte příští mimořádné schůze a koho si zvolíte je jen na vaší svobodné vůli. Byl bych velmi rád, kdybyste přijeli v hojném počtu; všichni, komu na klubu a výmarském ohaři záleží. A před tím, než pojedete, si sami odpověděli na otázku: Proč byl klub založen, jak skutečně funguje a čemu má sloužit? Kritizuje se snadněji než dělá. To je stará vesta. Věřím, že na schůzi zavane zdravý duch (myslivecké) sebekázně a že 40 let práce nebude zmařeno. K této spolupráci zvu všechny, kdo mají dobrou vůli. S přátelským pozdravem Ing. Miroslav Špaček 11

12 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Datum TERMINÁŘ ČINNOSTI 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů AKCE - místo konání, odkazy, kontaktní osoba Lesní zkoušky ohařů KCHVO Okříšky Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC Mimořádná členská schůze KCHVO Telč Všestranné zkoušky ohařů KCHVO 2008 se zadáváním titulů CACIT, CACT Všestranné zkoušky se budou konat v případě, že se přihlásí minimálně 8 psů Vracov u Kyjova Podzimní zkoušky KCHVO se zadáním titulů CACT, Res.CACT Klatovy Barvářské zkoušky KCHVO Dalečín Přesné propozice na jednotlivé zkoušky si můžete stáhnout z klubových internetových stránek nebo vám je na vyžádání zašle ing. Špaček. Přihlášky na zkoušky zasílejte na adresu: ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

13 Zpravodaj 1/ POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi KCHVO Výbor KCHVO zve všechny členy KCHVO, aby se zúčastnili mimořádné členské schůze, která se bude konat v Telči po klubové výstavě dne Místo konání: adresa: Upozornění: Kontaktní adresa: Registrace: přednášková aula střední odborné školy; nám. Zachariáše z Hradce č.2 (cca 60 m od zámku). Schůze pouze pro členy KCHVO (kapacita sálu) Do sálu není povolen vstup se psy. Ing. Miroslav Špaček HABENA spol. s r.o. Korunní 60, Praha 2 Tel ; T+F: :00 hod Program: 1) Schválení programu a jednacího pořádku mimořádné členské schůze. 2) Volba komisí (mandátová, návrhová, ověřovatelé, zapisovatel). 3) Důvody svolání mimořádné čl. schůze a rozhodnutí o konferenci. 4) Zpráva výboru a vyjádření členů výboru. 5) Zpráva předsedy dozorčí komise. 6) Diskuse k základním otázkám úpravy stanov. 7) Diskuse o kandidátech na konkrétní funkce ve výboru KCHVO, představení kandidátů 8) Volba kandidátů na konkrétní funkce ve výboru KCHVO 9) Volba delegátů. 10) Schválení závěrečného usnesení mimořádné čl. schůze. 11) Ukončení mimořádné čl. schůze (předpokládá se cca v hod) za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel Poznámka: Výbor po zvážení námitek vůči stanovám (nutnost svolávat konferenci a volit výbor a upravovat stanovy pouze konferencí), které zazněly na členské schůzi 15. března 2008, a s ohledem na konání jedné členské schůze, oproti dvěma pro Čechy a Moravu jak tomu bylo v minulosti, rozhodl předložit mimořádné členské schůzi tento postup jednání. Mimořádnou členskou schůzí nezvolit pouze delegáty na konferenci, ale přímo na členské schůzi projednat úpravu stanov a kandidáty do výboru a následně zavázat delegáty k hlasování na konferenci podle závěrů jednání členské schůze. Tak budou naplněny postupy podle platných stanov a současně se budou moci všichni členové vyjádřit k projednávaným otázkám. 13

14 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Urychlit projednání úpravy stanov klubu chce výbor tím, že v souladu s usnesením členské schůze vyzve členy k zasílání návrhů na úpravu stanov. Ze všech návrhů doručených od členů budou zpracovány variantní řešení základních otázek. Členskou schůzí budou varianty prodiskutovány a většinou rozhodnuto o nejlepší variantě řešení otázky. Usnesením pak bude delegátům uloženo na konferenci upravit stanovy klubu podle závěrů mimořádné členské schůze. Navrhnout a projednat kandidáty na obsazení orgánů klubu přímo členskou schůzí a k průhlednosti a urychlení tohoto procesu postupovat takto. Vyzvat všechny členy k zaslání konkrétních návrhů na jednotlivé funkce v klubu do poloviny srpna Vhodné by bylo zasílat návrhy od co nejvyššího počtu členů, protože počet návrhů pak může navrženému pomoci při zvážení, zda kandidovat do orgánu klubu. Následně výbor osloví navržené osoby do konce srpna k jejich ochotě funkci přijmout. Umožní jim tak i připravit si na mimořádnou členskou schůzi své vystoupení. Na mimořádné členské schůzi by měli navržení možnost oslovit členy a získat tak jejich důvěru. Časově nejvýhodnější variantou hlasování o navržení kandidátů do orgánů klubu se výboru jeví současné písemné hlasování o všech navržených na kandidátní listině rozdělené po jednotlivých funkcích. Tuto kandidátní listinu připraví výbor podle návrhů zaslaných členy a vyjádření navržených (Návrhy proto zasílejte do termínu uvedeného ve výzvě. Příprava kandidátky pro všechny přítomné, během schůze nebo veřejné hlasování po jednotlivých osobách by bylo velmi časově náročné). Členská schůze pak usnesením uloží delegátům konference zvolit do orgánů klubu navržené osoby, které získají nejvyšší počet hlasů na jednotlivou funkci. Tento postup jednání by při určité disciplinovanosti členů (vyhnout se osobním útokům a řešení otázek nesouvisejících s projednávanou záležitostí) měl podle výboru umožnit kvalitně projednat ve fakticky daném čase všechny navržené body. Je maximálně otevřený pro názory všech členů, kteří se chtějí zapojit do diskuze, a vylučuje možnost ovlivnění jednání mimořádné členské schůze vyloučením názorů některých členů nebo prosazováním se bez jasného řečení svého názoru. za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček. jednatel POZVÁNKA NA KLUBOVOU KONFERENCI pro ty, kteří budou zvoleni na mimořádné členské schůzi za delegáty klubové konference. Konference se bude konat po mimořádné členské schůzi v Telči v místě konání čl. schůze. Program: 1) Projednání zprávy výboru a usnesení čl. schůze 2) Volba výboru KCHVO a členů dozorčí komise pro volební období ) Úprava stanov klubu 4) Ukončení konference za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel 14

15 Zpravodaj 1/ VÝZVA TVORBA NOVÝCH STANOV KCHVO Dle usnesení Členské schůze KCHVO ve Štokách dne bude na mimořádnou členskou schůzi v Telči připraven výborem KCHVO návrh nových stanov KCHVO. Své návrhy a připomínky k novým stanovám můžete zasílat do na adresu předsedy dozorčí komise: JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého Praha 6 mobil: O průběhu přípravy nových stanov budete informováni na klubových internetových stránkách: VÝZVA NÁVRHY KANDIDÁTŮ NA FUNKCE VE VÝBORU K přípravě mimořádné členské schůze výbor KCHVO žádá členy o zaslání návrhů jmen kandidátů na jednotlivé funkce ve výboru KCHVO, kteří by byli voleni mimořádnou konferencí. Z těchto jmen bude sestavena kandidátka pro mimořádnou schůzi KCHVO v Telči Návrhy je možné podávat pouze do zasláním na kontaktní osobu: Ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

16 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů 15 let ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE ČMKU oslavila své 15. výročí. Byla založena těsně před rozdělením Československa v r K tomuto výročí vydala malou brožurku, odkud přebíráme alespoň stručný přehled hlavních historických dat. Počátky české kynologie jsou stejně jako v jiných evropských zemích asi nejvíce spjaty s kynologií loveckou. Historické prameny sahají do doby Karla IV. Mezi první v Čechách vzniklé kynologické organizace je řazen Spolek myslivců založený r v Mělníce, který měl ve svých stanovách zakotvenou povinnost pečovat o chov čistokrevných loveckých psů. Na něj navazoval v r vzniklý Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů. Právě v tomto spolku byla založena naše první plemenná kniha. Lovecká plemena to měla jednodušší, protože je spojovalo stejné pracovní zaměření. U ostatních plemen byla situace složitější vzhledem k různorodému využití, proto se jejich majitelé začali sdružovat o něco později. V r vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který mj. zavedl Zemskou knihu rodokmenů psů a jejich jmenný rejstřík. Tento spolek pořádal v r a 1901 v Praze Zemské výstavy; činnost tohoto spolku ukončila 1. světová válka. Po r se kynologie začala u nás znovu organizovat a její cesta byla společná s kynologií slovenskou. Vznikl Československý lovecký a kynologický říšský svaz, což byla na svoji dobu organizace velmi moderní. V r vznikla Českomoravská myslivecká jednota, mezi zakládajícími členy byla řada renomovaných kynologů. Byla založena plemenná kniha a začaly vznikat chovatelské kluby, z nichž většina funguje ještě v současné době. Zájmy chovatelů jiných plemen byly podobné, a tak v r vznikla Československá kynologická unie. Důležitý světový kongres FCI se konal již za naší účasti v r v Monte Carlu. Ve 30. letech vznikla celá řada z hlediska kynologie důležitých předpisů /zkušební řády, výstavní řád/. ČSKU fungovala až do 2. světové války. V r vznikla Československá kynologická jednota, která se organizačně stala součástí Jednotného svazu českých zemědělců. V roce 1953 přešla celá kynologie včetně plemenných knih do Svazarmu. Výjimku tvořila plemena lovecká, která byla prohlášena za nedílnou součást lidové myslivosti a byla organizačně začleněna do Československé myslivecké jednoty. Tu také Ministerstvo zemědělství pověřilo zastupováním republiky v FCI. Český zástupce generálporučík ing. Václav Růžička byl také po nějakou dobu presidentem FCI, a to presidentem velmi uznávaným. Zhruba do šedesátých let byla kynologie rozdělena na plemena lovecká (Myslivecká jednota, později Myslivecký svaz), služební (Svazarm) a společenská (Svaz chovatelů). Všechny tyto organizace měly vlastní chovatelské i výstavní předpisy. Po r vznikla Kynologická konfederace, v tomto období vznikaly nové kluby a také došlo k rozdělení stávajících klubů jednoho plemene do více celků. S rozdělení Československa 1. ledna 1993 jsme přišli o řádné členství v FCI a stali se členem asociovaným. Česká republika požádala FCI o řádné členství a v roce 1997 je obdržela. 16

17 Zpravodaj 1/ Pro zajímavost. Počet zápisů ČR Počet zápisů ČR Slovensko Rakousko 7784 Evropa Počet zápisů 2006 FCI Zpracoval: ing. M. Špaček 17

18 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů ZPRÁVA PORADCE CHOVU Ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit se stavem chovu výmarského ohaře v roce Ve Zpravodaji 2/2007 byl zveřejněn podrobný seznam psů VOK. Tento seznam bude v následujících letech doplňován a aktuaklizován (vyřazení, úhyny, změna majitele, prodej atd.). Prosím proto majitele chovných psů, aby nezapomínali zasílat aktualizaci informací o svém chovném psu poradci chovu a současně také MVDr. Kočové, která vede elektronickou databázi chovných psů pro potřeby chovatelské rady a klubu. Významným přínosem pro zhodnocení stavu chovu jsou výsledky jarních svodů a výběrů do chovu v letech , které zpracoval MVDr. Šonka a byly rovněž zveřejněny v loňském druhém čísle Zpravodaje. Ve Zpravodaji jste také seznamováni formou zápisu o jednáních chovatelské rady. Dovoluji si podotknout, abyste Zpravodaj četli pozorně. V roce 2007 bylo vystaveno 89 doporučení ke krytí (z toho 8 náhradních krytí). Bylo hlášeno 67 vrhů. Z toho je 29 vrhů vícečetných (více než 6 štěňat). 3 vrhy byly ze zahraničního krytí. Nezabřezlo 10 fen. Narodilo se 539 štěňat z toho 452 štěňat bylo odchováno. K je 63 chovných psů (seznam je u katalogu chovných psů na str. 62). Počty chovných fen VOK: (podle roku narození) CELKEM 183 V průběhu roku 2007 bylo uchovněno 38 fen. Vyřazeno 26 fen (úhyn, kastrace, věk nad 8 let). František Krejčí 18

19 Zpravodaj 1/ VYUŽITÍ CHOVNÝCH PSŮ VOK V ROCE 2007 Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat 1. Skupina - volná Akim z Kačinských tůní Arrax vom Forst Eibenstein Artuš Artemis Terra 1 Atos z Křesína Atrey Artemis Terra 3 Baron od Jituše Blanko von der Klinge Brit od Kanclíře 1 Cír z Aloisova Drake Sireva Edy vom Gstettenhof 10 7, (z toho 3 vrhy po krytí v roce 2006) Olaf z Hájské Sam z Čeřeniště Sandy z Javorové aleje Šon Andělský hrad skupina - Krokočínské lesy Astor od Pátého jezera 1 Bor z Šelešovských strání Car z Šelešovských strání 4 El z Líšeňských lesů skupina - Pocínovická samota Astor z Brněnského vrchu Ben od Pátého jezera Fredy od Jituše Gerd z Dyjských břehů skupina - Smržov Agar od Varajů Alan z Karhanova dvora Cir z Šatavy Doug Šedý lovec Pat z Dančí paseky V. skupina Pocínovická samota - Erbo von der Lippe Adar z Trštiny

20 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat Aran Divoká řeka 2 Arki od Dubinské skály Astor ze Špalkova domu 5 Ben z Líšeňských lesů Car z Dianina Veselí Cid z Dianina Veselí 5 Fido od Červenického potoka 2 Gari z Altova dvora VI. Skupina - Bukovské vrchy - Hornice Alan od Vrátenské hory Apolo ze Škarezu 1 1 vrh úhyn Arny ze Škarezu 3 Atos z Daměnických lesů 3 Bon z Postupických lesů Don z Postupických lesů Egon z Velenovského boru Erik z Žehuňské doliny Fin z Postupických lesů 4 Fergus Akibon Gary z Postupických lesů Jim z Krokočínských lesů 1 Chán z Krokočínských lesů ZAHRANIČNÍ KRYTÍ Austrálie 7 7 Anglie 7 7 Francie

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy.

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková,

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU.

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Zpráva: kongres španělů KLUB CHOVATELU LOVECKÝCH SLIDIČU (KCHLS) PRAHA 2006 AUTOR: MILOŠ KAŠPAR HLAVNÍ PORADCE CHOVU KCHLS OBSAH ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 Propozice Regionální soutěž barvářů se zadáním titulů CACT a res. CACT 7. ročník Nová Ves v Horách 3.5. - 4.5. 2014 Foto (C) Monika Liwińska Historie soutěže Soutěž vznikla jako

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 7 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2007 Klub chovatelů výmarských ohařů VÝBOR KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše telefon

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka pořádá Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka GPS: 50 5 25.965"N, 13 28 38.625"E pátek 13. 8. Jubilejní výstava bearded collií se zadáváním titulů CAJC, CAC a Vítěz Jubilejní výstavy sobota 14.

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014.

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014. Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 14 51 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů konané dne 14. 3. 2010 od 11 00 v restauraci Pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková Zápis provedla: Ing.

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S.

STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S. STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S. 1, NÁZEV, SÍDLO,PŮSOBNOST A CHRAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále KPPPK) je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický zapsaný spolek

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub

Více

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s.

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. 1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen Klub) je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická zájmová

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více