VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR"

Transkript

1 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

2 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, Nová říše telefon domů: telefon+fax: mobil: Jednatel Ing. Miroslav Špaček Habena spol.s r.o. Korunní 60, Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil: Hlavní poradce chovu František Krejčí Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Výcvikář Pavel Fedorko Jírova 1, Brno mobil: Matrikář Václav Kuška Rpety 38, Hořovice telefon + fax: mobil: Tiskový referent MVDr. Jana Kočová Okružní 311, Kájov telefon: mobil: Člen výboru Vasil Fedorko Jarní 5, Brno mobil: Dozorčí komise KCHVO Předseda JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého 1383, Praha 6 mobil: Člen Blanka Hájková U potoka 764, Letohrad Mobil: Člen Branislav Hock U mlýna 175, Starý Rožmitál Rožmitál pod Třemšínem mobil: Výše členských příspěvků Řádný člen 400 Kč Platí se na účet KCHVO Člen nad 65 let věku 200 Kč Platí se na účet KCHVO Nový člen (včetně zápisného) 500 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za vydání krycího listu 100 Kč Platí se na účet KCHVO Poplatek za uchovnění 120 Kč Platí se hotově při výběru do chovu Všechny platby se provádí na účet KCHVO. Variabilní symbol je vždy číslo členského průkazu. Mimo účet klubu nebudou platby přijímány (s vyjímkou poplatku za uchovnění). Poplatky za klubové akce jsou uváděny v propozicích a platí se rovněž výlučně na účet s uvedením čísla členského průkazu jako v.s. Číslo účtu: / 0800 Oficiální internetové stránky KCHVO: 2

3 Zpravodaj 1/ František Krejčí MVDr. Jaroslav Šonka MUDr. František Nahodil MVDr. Jana Kočová CHOVATELSKÁ RADA Za školou 198, Velká Bíteš telefon: Hlavní poradce chovu, poradce chovu pro VOK a VOD Žádosti o uchovnění psů a fen VOK i VOD, žádosti o krytí VOK i VOD, příjem potvrzení o krytí a hlášení vrhů VOK i VOD Malšice 298, Malšice telefon: mobil: Zástupce hlavního poradce chovu Staroříšská 295, Nová Říše telefon: mobil: Okružní 311, Kájov telefon: mobil: František Kaplan Lipec 23, Pardubice 2 mobil: Milan Kazda Českomoravská kynologická unie Jankovcova 53, Praha 7, CZ Telefon: , Fax: Web: Návštěvní hodiny: Út 9:00-12:00 a 12:30-17:00 St 7:30-12:00 a 12:30-15:00 Je střešní organizací vůči FCI. Vyřizuje mezinárodní názvy chovatelských stanic, šampionáty, exportní průkazy původu. V polích 1384, Lysá nad Labem telefon: mobil: DŮLEŽITÉ ADRESY Českomoravská kynologická jednota Jungmannova 25, Praha 1, (vchod dvorem) Fax: IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Jednatel - Věra Dvořáková Českomoravská kynologická jednota je servisní organizací pro svoje členské subjekty - chovatelské kluby a jejich členy. Vydává průkazy původu chovatelskými kluby, delegace rozhodčích, vydává certifikáty do pracovních tříd. 3

4 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů OBSAH Adresář výboru KCHVO a dozorčí komise 2 Adresář chovatelské rady, Členské příspěvky, bankovní spojení, internetová adresa, důležité adresy 3 Obsah a Seznam vložených příloh 4 Chovné podmínky 5-6 Upozornění pro majitele chovných psů 6 Úvodník jednatele KCHVO - M. Špaček 7-11 Terminář činnosti KCHVO 12 Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi a na klubovou konferenci s programem Výzva návrhy nových řádů KCHVO, výzva návrhy kandidátů na funkce ve výboru let ČMKU Zpráva poradce chovu VOK F. Krejčí 18 Využití chovných psů VOK v roce 2007 F. Krejčí Stav chovu VOD F. Krejčí 21 Zpráva výcvikáře a přehled zkoušek z výkonu v roce 2007 P. Fedorko Klubový vítěz J. Kočová 25 Zpráva matrikáře V. Kuška 26 Opustili naše řady J. Kočová 27 Zpráva ekonoma Z. Krepsová Zpráva tiskového referenta J. Kočová Zpráva dozorčí komise J. Daněk 33 Zápis z jednání chovatelské rady J. Kočová 34 Zápis z jednání výboru č Zápis ze členské schůze Reakce členů KCHVO na členskou schůzi Stanislav Kára 44 - Zdenka Krejčová 45 - Jan Perička 46 - Petr Váňáček 47 - Jaroslav Daněk 48 - Ing. Martina Čechová 49 - Kateřina Matějašková 51 - Jana Kočová 52 - Jak to viděli.. 56 Mistrovství světa Výmarských ohařů v Jarním Field Trialu článek, výsledková listina, fotoreportáž J. Daněk Seznam chovných psů VOK J. Kočová Vzor bonitační karty Karty chovných psů VOK nově zařazených do chovu J. Kočová Seznam chovných psů VOD J. Kočová 78 Katalog chovných psů VOD M. Čechová, J. Kočová Povídka O sokolnictví V. Kulhánek Inzerce Seznam vložených příloh Přihláška na klubové zkoušky Přihláška na Klubovou výstavu Propozice Klubová výstava Foto na titulní straně : Citty od Červenického potoka Mistr světa JF solo (foto: J. Daněk) 4

5 Zpravodaj 1/ CHOVNÉ PODMÍNKY - VÝMARSKÝ OHAŘ platné od (Majitel chovného psa nebo feny je členem KCHVO) Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí jedinci žádající o uchovnění musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu, kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady (minimální věk v den výběru do chovu je 18 měsíců). Musí být plnochrupí. Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO Hodnocení na zkouškách Krátkosrstí: pes VÝBORNÝ PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně) VELMI DOBRÝ VZ (v jakékoliv ceně) fena VELMI DOBRÁ PZ I. cena Dlouhosrstí: pes VELMI DOBRÝ PZ I. cena fena VELMI DOBRÁ PZ II. cena MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál průkazu původu 2. kopii průkazu původu 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku 6. fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavní pozici 7. kopii podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků 8. vyhodnocení DKK (pouze u importů) Hlavní poradce chovu označí originál PP razítkem chovné podmínky splněny a odešle jej na plemennou knihu. Po obdržení originálu průkazu původu s razítkem chovný pes z plemenné knihy, zašle majitel chov. psa hlavnímu poradci chovu kopii PP s razítkem chovný pes. Chovný pes nesmí nakrýt chovnou fenu bez předložení doporučení ke krytí majitelem chovné feny. Nutno zkontrolovat, zda souhlasí tet. číslo feny ve slechu s číslem na průkazu původu. MAJITEL FENY, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu: 1. originál PP 2. kopii PP 3. kopii posudku z jarního svodu 4. kopii soudcovských tabulek 5. kopii výstavního posudku. 5

6 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Hlavní poradce označí originál PP feny razítkem chovné podmínky splněny a zasílá zpět majiteli. Originál PP feny se zasílá na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat. Žádost o krytí: O krytí je nutno žádat poradce chovu Fr. Krejčí, písemně s časovým předstihem (platnost doporučení ke krytí je omezená na dobu 12 měsíců a je podmíněna členstvím v klubu). Majitel feny přiloží: 1. Kopii ústřižku složenky o zaplacení členských příspěvků 2. Kopii ústřižku složenky o zaplacení 100 Kč poplatku za vydání krycího listu (plaťte na účet KCHVO!) Bez těchto dokladů nebude krycí list vystaven a poradce chovu nebude na žádost o krytí reagovat. Po vrhu štěňat (i nezabřeznutí) je nutno do 10 dnů nahlásit majiteli krycího psa a poradci chovu datum vrhu a počet štěňat narozených a ponechaných podle pohlaví. S přihláškou vrhu je vhodné zaslat též kopie aktualizovaných PP psa i feny. V případě jakýchkoliv změn v PP (zkoušky, výstavy) je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP, rovněž tak kopii šampión ČR či Interšampion. DKK je sledována pouze u importovaných jedinců. Úhrada za posudek dysplazie (DKK): Na složenku typu C vyplňte částku 400,- Kč a jako adresáta uveďte MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, Brno. Složenku zaplaťte, okopírujte podací lístek a tuto kopii předejte při snímkování veterináři, který ji odešle spolu se snímkem MVDr. Snášilovi, CSc. Upozornění pro majitele chovných psů Je nutné hlásit změny u vašich psů výstavní tituly a absolvované zkoušky na plemenné knize ČMKU. Pokud tak neučiníte, nebudou mít štěňata po vašem psu uvedeny tyto údaje v průkazech původu. Zároveň, prosím, hlaste veškeré změny poradci chovu Františku Krejčímu a MVDr. Kočové pro doplnění do karty chovného psa. 6

7 Zpravodaj 1/ ÚVODNÍK JEDNATELE KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ Vážení přátelé, členové klubu. Vývoj událostí v KCHVO, který se v posledních dvou letech urychlil a vyhrotil na poslední členské schůzi, mne vede k zamyšlení, o které bych se s Vámi rád podělil. Dovolte mi krátké přirovnání. Zajisté znáte ten prastarý příběh Abrahama a Izáka. V dobrých překladech je nadepsán Bůh podrobil Abrahama zkoušce ; v ne zcela přesných a důsledných překladech je uveden např. nadpis Obětování Izáka. Prvotní informace čtenáře významně ovlivní. Zatímco v prvním případě čtenář od začátku ví, že jde o zkoušku, očekává a sleduje, zda a jak Abraham ve zkoušce obstojí, ve druhém případě čtenáře může např. napadnout otázka, co je to za boha, který vyžaduje lidské oběti? Tímto přirovnáním jsem si dovolil upozornit, jak zásadní důležitost má to, co člověk říká; jak informuje. Jistě to platí obecně - pro každého z nás. Mám pocit, že něco podobného se děje nyní v našem klubu. Člověk převezme informaci a pak s ní nakládá aniž by ji podrobil zkoumání - nakolik je přesná, pravdivá.to je čitelné ve vystoupeních i psaných projevech některých našich členů a má to své důsledky. Zpravodaj má za úkol jasně informovat celou členskou základnu, ale zejména Vás, kteří tvoříte většinu (více než 80%), a kteří se z nejrůznějších důvodů neúčastníte členských schůzí. Pokládám za svoji povinnost se nejen pokusit o objektivní informaci (jistě v rámci svého subjektu) o současném dění v klubu, ale musím jasně vyjádřit i svůj postoj k událostem v klubu, které tak zásadně ovlivnily průběh a atmosféru prakticky obou posledních členských schůzí. Proč ten úvod? O co vlastně jde? Tuto otázku jsem dostal od několika členů, kteří na členské schůzi 2007 nebyli (a na té poslední 2008 ano) a kteří klubový zpravodaj nikterak důkladně nečtou. Když se objeví zpravodaj ve schránce, je to signál, že klub funguje, prolistují pár fotek, možná termín výstavy a to je obvykle vše. Snad je dobré připomenout v úvodu, že situace v našem klubu odráží situaci naší doby a naší společnosti, nemůže tomu být jinak. Je k dispozici dostatek návodů i příkladů. A zůstaneme-li u kynologie...v řadě klubů proběhlo dění v podobném scénáři. Chtěl bych za sebe vyjádřit ještě v úvodu přesvědčení, že na stará lovecká plemena je třeba pohlížet jako na kulturní statek, který jsme zdědili. A podle toho jednat. Pokud tento pohled opustíme, nepřinese naše činnost plemeni nic dobrého. A ještě: Ukazuje-li se /v námi lidmi narušeném přírodním prostředí současného světa/ jako nutnost řídit chov volně žijící zvěře, jak by neměl být řízen chov čistokrevného plemene psů? V KCHVO jde nyní prakticky (nejen podle mého názoru) o dvě závažné věci. Ta první souvisí s pravidly pro chov. A ta jsou důležitá právě nyní, kdy se výmarský ohař stal (bohužel) módním plemenem. Opatření, která výbor přijal, zejména omezení počtu krytí chovného psa a nucený odpočinek feny po vícečetném vrhu, chápou někteří naši členové jako nepřijatelná omezení jejich práv a zájmů (někdy mi připadá i podnikatelských zájmů). Nebudu 7

8 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů raději přidávat žádné přívlastky, vysvětlím, proč klub tato opatření přijal. (Omlouvám se, že se budu opakovat, snažil jsem se o vysvětlování i na stránkách zpravodaje již několikrát). Pokud jde o omezení počtu krytí u chovných psů na max. 4 v roce: jedna strana argumentuje tím, že máme širokou chovnou základnu, že máme z čeho vybírat, nač tedy nějaká omezení. Druhá strana si uvědomuje, že bude nutné v budoucnu přistoupit v chovu k nutné selekci (ať z hlediska výskytu vad exteriéru a dále i požadovaných vrozených vlastností) a rázem se nutně šíře chovného výběru omezí. Bylo by tedy velmi krátkozraké připustit, aby byla šíře chovné základny likvidována jen proto, že je krycí pes slavný a žádaný, a že se štěňata s rodiči ověnčenými tituly lépe prodávají. Pokud bychom takto pokračovali, bude velmi rychle naše chovná základna opět úzce příbuzná a současná šíře se ztratí. To jsme již zažili a trvalo dlouhou řadu let než jsme došli k dnešnímu stavu. U chovných fen jde o to, aby plemeno zůstalo zdravé. O štěňata je zájem a podle dnešních zákonů lze v jednom vrhu legálně odchovat třeba 14 štěňat. Počet odchovávaných štěňat ve vrhu má vliv na to, co štěňata od matky dostanou a jak je organismus matky vyčerpáván. (Osobně jsem přesvědčen, že umělá výživa situaci neřeší a věřím, že poznatky vědy budou tento předpoklad potvrzovat). Proto je u těchto fen (více než 6 štěňat ve vrhu) nařízen roční klid na regeneraci organismu. Tento problém je v klubu citelný již delší dobu, i když se přímo nepojmenovává. Ta druhá závažná záležitost se týká problému, který dnes již přerostl téměř do osobní roviny. Poradkyně chovu dlouhosrstých ing. Čechová nakryla dvě feny psem, který neměl splněny všechny podmínky pro chovnost, nebyl chovný. Nepochybuji, že to bylo ze strany ing. Čechové dobře míněno /pes se znaky VOD pocházel z chovu krátkosrstých, což bylo dříve diskutováno jako vhodnější cesta pro oživení krve než mezivarietní křížení/. Nicméně legislativa k tomu chyběla, resp. byla porušena. Předseda Dr. Nahodil nechtěl připustit (alespoň tak jsem tomu porozuměl), aby ze strany ČMKJ a ČMKU byl KCHVO označen za klub, kde se dějí takové věci a výbor všechno přikryje. Při projednávání této věci nejprve na chovatelské radě a následně na výboru ing. Čechová ze své funkce odstoupila /viz zápisy z Bouzova; CHR a zápisy z výboru č.11 a č.12 otištěné ve Zpravodaji 2/2007/. Tak události vidím z pohledu jednatele klubu. Následně ing. Čechová poslala dozorčí komisi k prošetření počet vrhů chovné feny předsedy klubu v roce 2001 (to jsem se dozvěděl na posledním jednání výboru). Je mi líto, že se aktéři nedovedou oprostit od osobních věcí, pocitů křivd a nedají přednost prospěchu celku před osobními prožitky. Spustit lavinu není těžké. Z tohoto důvodu byla na poslední členské schůzi skupina, která požadovala hlasování o důvěře výboru. Kritika padá na celý výbor. Kromě výše uvedeného mi zde ale chybí konkrétní předmět, konkrétní čin výboru. Proč má být ten výbor zneužívající své moci svržen. Tomu odpovídal připravený scénář, proč v sobotu na členské schůzi odstoupili dva členové výboru, ačkoliv v pátek na jednání výboru nebyli schopni svůj úmysl oznámit. 8

9 Zpravodaj 1/ /Je mi líto, že místopředseda, který byl na členské schůzi vyzván, aby přednesl svoji zprávu byla součástí programu v pozvánce - nepokládal za vhodné nám členům říci jediné slovo/. I mnoho jiných členů by jistě dokázalo soustředit kolem sebe své příznivce. Ale taková cesta vede jen k rozdělování, pokud se zabarikádujeme do skupin, nezbude nám moc šancí. Je smutné, že (bývalí) členové výboru pátrají v minulosti, kritizují jednotlivce i práci výboru tím způsobem, že odhalují hříchy svých nynějších protivníků (které se údajně udály před sedmi lety), ačkoliv do nedávné doby jsme byli všichni kolegové jeden výbor. Všichni jsme se podíleli na jeho práci. Za sebe k tomu říkám poctivě, že další podrobnosti sporů nevím. Věřím, že dozorčí komise pracuje nestranně. Věřím, že sami aktéři podají nám všem členům klubu písemné souhrnné vysvětlení svých postojů. Nic jiného nejsem schopen ani oprávněn k tomu zde a v tuto dobu říci. Přiznám se, že tento celkový stav v klubu mi není lhostejný. A nejen proto, že jsme vložili do společné činnosti hodně času, energie, úsilí...po celá léta. Jde i o úctu k těm, co pracovali před námi, k tomu co bylo dosud společně v klubu vytvořeno pro plemeno i mezilidské vztahy. Jsou výsledky. Dobrá úroveň chovu VO v ČR je hodnocena i v zemi původu plemene. K dokreslení atmosféry schůze, pro ty, kteří tam nebyli, ještě uvedu: Členské schůzi tradičně předcházelo (již potřetí) přednáškové dopoledne. Přednášky byly skutečně po oba roky velmi hodnotné. I sami přednášející konstatovali, že byli přednáškami kolegů skutečně obohaceni; paní Vladimíra Tichá (o jejíž odbornosti a lásce ke kynologii patně nikdo nepochybuje) se přiznala, že tak fundovanou a dobrou přednášku (kolegy z Jihlavy) dlouho neslyšela. A nejen to; vyjádřila se v tom smyslu, že KCHVO funguje jako málokterý klub, že mezi nás velmi ráda přichází, kdykoliv má příležitost. A podobná slova byla vyřčena i z úst jiných přednášejících, kteří přímo s klubem nemají osobní vazby. To jistě potěšilo. Bylo zajímavé si všimnout, kdo se přednášek zúčastnil z našich řad. V sále poloprázdno. Převážně staří členové. Mladších jen pár. (Ostatní připravovali překvapení na odpoledne). Z pověření výboru jsem obě schůze řídil; tedy spíše se snažil řídit. Nebylo to jednoduché. Schůze více probíhala v režii manželů Čechových a jejich přátel či sympatizantů. Respektuji odlišné názory. Nic proti tomu, kdyby se to obešlo bez hrubých vulgárních a nepravdivých útoků, patrně podle návodu současné demokracie, kdy dovoleno je všechno. Bylo od zástupců kritiky velmi nedemokratické požadovat řešení zásadních problémů právě teď...na této schůzi. Ale to bylo v zápalu boje zřejmě těžké si přiznat! Členská základna...celých více než 80%.. nebyla o nových požadavcích informována; /žádné požadavky na zařazení nových bodů do programu členské schůze nebyly předem pořadateli oznámeny, jak pro podobný případ předepisují klubová pravidla/ jinak než programem uveřejněným ve zpravodaji 2/2007 v pozvánce. Nevím, zda ti, kteří zařazení nových bodů do jednání tak tvrdě až na místě - požadovali, někdy četli jednací řád klubu, natož pak měli zájem se jím řídit. 9

10 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Když si výbor dovolil dát předem na pozvánku do programu schůze bod o možnosti kooptace člověka do výboru /ve chvíli, když již chybí náhradníci a např. další člen výboru odstoupí čímž chtěl tuto potřebu řádně na čl. schůzi projednat, de facto zeptat se členů/ a jednatel se pokusil důvody vysvětlit bylo to označeno touto demokratickou skupinou jako nebezpečné zneužití moci výborem. ( větší demagogii si nedovedu představit). Výbor požadavky kritiky na zařazení nových bodů do jednání přesto akceptoval a body zařadil. I přesto, že podle jednacího řádu měl právo je odmítnout a zařadit až na příští členské schůzi. V tom tedy spatřuji nejen gesto, ale dobrou vůli řešit situaci v konsensu všech a ve prospěch celého klubu a nadřadit jej zájmům skupiny nebo jednotlivců. (Příčí se mi dále popisovat, jak jednotlivci z pléna doplňovali výkřiky text usnesení, přestože byla zcela demokraticky předem zvolena tzv. návrhová komise, ve které byly zastoupeny obě strany ). Zřejmě ty tam jsou časy poklidného klubového života, kdy se členové rádi setkávali na společných akcích, měli z nich radost a těšili se na příští. Členské schůze 2007 a 2008 to prokázaly. Do klubu vstoupila nová generace! (To nemyslím jako generační problém, spíše jde o odlišné vidění). Co převezme, na co naváže, čeho si všimne nebo nevšimne, co ohodnotí, co zahodí...záleží do jisté míry a právě v tuto chvíli na nás všech. Věřím, že ti starší, co mají už pár klubových let za sebou, mají i víc trpělivosti i pochopení pro mladší i nespokojené...a mají tedy předpoklad ještě něco předat a také ovlivnit. Na poslední schůzi z úst mladších členů několikrát zaznělo: Máme nárok! Výbor pro nás nic nedělá! Na to odpovídám: Výbor KCHVO jako první z klubů loveckých psů zavedl právě pro začínající členy výcvikový tábor a každoroční program je podle mého soudu bohatý...někdy až moc. Výbor je a - jsem o tom přesvědčen - vždy byl otevřený všem názorům. Ale málokdo je ochoten je pojmenovat jasně a napsat je! /Z desetileté zkušenosti tiskového referenta mohu prokázat, že příspěvků od členů klubu k řešení konkrétních problémů bylo vždy jako šafránu/. Na této členské schůzi výbor vyzval, aby všichni, kdo chtějí, formulovali své názory a písemně je dali k dispozici do zpravodaje pro všechny členy. Věřím, že se tak stane a každý si bude moci udělat svůj úsudek a připravit se na mimořádnou čl. schůzi. Členskou schůzí (správněji skupinou mladých členů na čl. schůzi) bylo také požadováno změnit stanovy. Jistě, stanovy jsou staré řadu let, neodpovídají ve všem současné době, je na nich co zlepšovat. / tak to bude samozřejmě vždy se všemi předpisy/. Se stanovami je třeba ale zacházet opatrně. Měly by zůstat co nejjednodušší.. nad věcí..něco jako ústava. Legislativní trend ( smršť zákonů ) nikam nevede, když chybí něco, co má mnohem obecnější účinek, a to je dobrá vůle a obětavost ve prospěch celého klubu; morálka každého z nás Pokud je snaha rozpracovat předpisy do detailu, vytváří to lavinu dalších zákonů, které ztratí přehlednost i účinnost...a vždy se nakonec ukáže, že život je pestřejší, že přinesl zase něco neočekávaného...a že zákony je třeba změnit nebo vydat další. 10

11 Zpravodaj 1/ Stanovy nelze vytvořit na schůzi. (Předpokládám, že mi v tom dáte za pravdu, zvláště po té poslední). Ovšem příspěvky k jejich koncepci (nejde nyní o přesné formulace) by měl poslat každý člen, každý, kdo má zájem. Zpracovat je musí pracovní skupina a ta potom k jednotlivým bodům, vývoji názorů a vytvořenému definitivnímu znění přednese členské schůzi zdůvodnění. To je i z časového hlediska možné na schůzi zvládnout. Ale vytvoření nových stanov si určitý čas vyžádá, nemá-li vzniknout paskvil. Jsem proti způsobu, kdy někdo pošle svůj návrh a trvá na jeho otištění ve zpravodaji. To by způsobilo určité zúžené vidění (nehledě na náklady). A ovlivnilo by to všechny ostatní, kteří by měli zpracovat své návrhy nezávisle. Doporučuji zvolit na příští členské schůzi pracovní skupinu, která z připravených materiálů vytvoří finální verzi. Se starými stanovami, které přežily tolik let snad lze ještě chvíli vydržet, myslím si, že jejich text nepřekáží nikomu, kdo má dobré úmysly. V občanském sdružení by měly být kriteriem dobré lidské vztahy a také, dovolte mi vyjádřit své přesvědčení, prospěch kulturního statku, který nám byl a je v současnosti svěřen, a za který jsme odpovědni. Stránky zpravodaje jsou pro tento účel k dispozici všem, členské schůze rovněž. Závěr? Je tedy svolána mimořádná schůze! Současnými stanovami dané podmínky pro její svolání...a sice, že to požaduje 1/3 všech členů nebo že nastala mimořádná situace nemá po poslední schůzi smysl zkoumat. (Kdo jste dočetli až sem, napište mi - máte-li chuť, mailem nebo dopisem, co si myslíte Vy! Zvláště, pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit. Všechny originály budu archivovat. Bude to zajímavá informace). Není mým přáním, jak jsem již několikrát v minulosti napsal, aby klub byl servisní organizací množitelům štěňat. Zdá se mi, že komerce a spotřební způsob bytí (přeloženo: jediná hodnota = peníze) ničí postupně vše; i ohaře, jak lze zpětně z historie doložit u některých plemen. Tomuto trendu, resp. jeho vlivu v klubu a důsledkům pro plemeno abych vyložil karty jasně předem - jsem chtěl do jisté míry bránit. A chtěl bych i nadále pokud bych byl zvolen do příštího výboru. (A pokud zvolen nebudu, tak jen oznamuji, že se k tomuto trendu nepřipojím). Chci ale zůstat optimistou. Věřím, že mnoho problémů lze řešit skutečně otevřenou výměnou názorů, pokud je ovšem společný zájem..a to by snad zde měl být prospěch plemene. Kdo jedná více ve prospěch klubu nebo více ve svůj prospěch... to ukáže vždycky až čas. Tímto zpravodajem budou informováni (pokud si jej přečtou) všichni členové klubu. Kdo se zúčastníte příští mimořádné schůze a koho si zvolíte je jen na vaší svobodné vůli. Byl bych velmi rád, kdybyste přijeli v hojném počtu; všichni, komu na klubu a výmarském ohaři záleží. A před tím, než pojedete, si sami odpověděli na otázku: Proč byl klub založen, jak skutečně funguje a čemu má sloužit? Kritizuje se snadněji než dělá. To je stará vesta. Věřím, že na schůzi zavane zdravý duch (myslivecké) sebekázně a že 40 let práce nebude zmařeno. K této spolupráci zvu všechny, kdo mají dobrou vůli. S přátelským pozdravem Ing. Miroslav Špaček 11

12 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Datum TERMINÁŘ ČINNOSTI 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů AKCE - místo konání, odkazy, kontaktní osoba Lesní zkoušky ohařů KCHVO Okříšky Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC Mimořádná členská schůze KCHVO Telč Všestranné zkoušky ohařů KCHVO 2008 se zadáváním titulů CACIT, CACT Všestranné zkoušky se budou konat v případě, že se přihlásí minimálně 8 psů Vracov u Kyjova Podzimní zkoušky KCHVO se zadáním titulů CACT, Res.CACT Klatovy Barvářské zkoušky KCHVO Dalečín Přesné propozice na jednotlivé zkoušky si můžete stáhnout z klubových internetových stránek nebo vám je na vyžádání zašle ing. Špaček. Přihlášky na zkoušky zasílejte na adresu: ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

13 Zpravodaj 1/ POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi KCHVO Výbor KCHVO zve všechny členy KCHVO, aby se zúčastnili mimořádné členské schůze, která se bude konat v Telči po klubové výstavě dne Místo konání: adresa: Upozornění: Kontaktní adresa: Registrace: přednášková aula střední odborné školy; nám. Zachariáše z Hradce č.2 (cca 60 m od zámku). Schůze pouze pro členy KCHVO (kapacita sálu) Do sálu není povolen vstup se psy. Ing. Miroslav Špaček HABENA spol. s r.o. Korunní 60, Praha 2 Tel ; T+F: :00 hod Program: 1) Schválení programu a jednacího pořádku mimořádné členské schůze. 2) Volba komisí (mandátová, návrhová, ověřovatelé, zapisovatel). 3) Důvody svolání mimořádné čl. schůze a rozhodnutí o konferenci. 4) Zpráva výboru a vyjádření členů výboru. 5) Zpráva předsedy dozorčí komise. 6) Diskuse k základním otázkám úpravy stanov. 7) Diskuse o kandidátech na konkrétní funkce ve výboru KCHVO, představení kandidátů 8) Volba kandidátů na konkrétní funkce ve výboru KCHVO 9) Volba delegátů. 10) Schválení závěrečného usnesení mimořádné čl. schůze. 11) Ukončení mimořádné čl. schůze (předpokládá se cca v hod) za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel Poznámka: Výbor po zvážení námitek vůči stanovám (nutnost svolávat konferenci a volit výbor a upravovat stanovy pouze konferencí), které zazněly na členské schůzi 15. března 2008, a s ohledem na konání jedné členské schůze, oproti dvěma pro Čechy a Moravu jak tomu bylo v minulosti, rozhodl předložit mimořádné členské schůzi tento postup jednání. Mimořádnou členskou schůzí nezvolit pouze delegáty na konferenci, ale přímo na členské schůzi projednat úpravu stanov a kandidáty do výboru a následně zavázat delegáty k hlasování na konferenci podle závěrů jednání členské schůze. Tak budou naplněny postupy podle platných stanov a současně se budou moci všichni členové vyjádřit k projednávaným otázkám. 13

14 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Urychlit projednání úpravy stanov klubu chce výbor tím, že v souladu s usnesením členské schůze vyzve členy k zasílání návrhů na úpravu stanov. Ze všech návrhů doručených od členů budou zpracovány variantní řešení základních otázek. Členskou schůzí budou varianty prodiskutovány a většinou rozhodnuto o nejlepší variantě řešení otázky. Usnesením pak bude delegátům uloženo na konferenci upravit stanovy klubu podle závěrů mimořádné členské schůze. Navrhnout a projednat kandidáty na obsazení orgánů klubu přímo členskou schůzí a k průhlednosti a urychlení tohoto procesu postupovat takto. Vyzvat všechny členy k zaslání konkrétních návrhů na jednotlivé funkce v klubu do poloviny srpna Vhodné by bylo zasílat návrhy od co nejvyššího počtu členů, protože počet návrhů pak může navrženému pomoci při zvážení, zda kandidovat do orgánu klubu. Následně výbor osloví navržené osoby do konce srpna k jejich ochotě funkci přijmout. Umožní jim tak i připravit si na mimořádnou členskou schůzi své vystoupení. Na mimořádné členské schůzi by měli navržení možnost oslovit členy a získat tak jejich důvěru. Časově nejvýhodnější variantou hlasování o navržení kandidátů do orgánů klubu se výboru jeví současné písemné hlasování o všech navržených na kandidátní listině rozdělené po jednotlivých funkcích. Tuto kandidátní listinu připraví výbor podle návrhů zaslaných členy a vyjádření navržených (Návrhy proto zasílejte do termínu uvedeného ve výzvě. Příprava kandidátky pro všechny přítomné, během schůze nebo veřejné hlasování po jednotlivých osobách by bylo velmi časově náročné). Členská schůze pak usnesením uloží delegátům konference zvolit do orgánů klubu navržené osoby, které získají nejvyšší počet hlasů na jednotlivou funkci. Tento postup jednání by při určité disciplinovanosti členů (vyhnout se osobním útokům a řešení otázek nesouvisejících s projednávanou záležitostí) měl podle výboru umožnit kvalitně projednat ve fakticky daném čase všechny navržené body. Je maximálně otevřený pro názory všech členů, kteří se chtějí zapojit do diskuze, a vylučuje možnost ovlivnění jednání mimořádné členské schůze vyloučením názorů některých členů nebo prosazováním se bez jasného řečení svého názoru. za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček. jednatel POZVÁNKA NA KLUBOVOU KONFERENCI pro ty, kteří budou zvoleni na mimořádné členské schůzi za delegáty klubové konference. Konference se bude konat po mimořádné členské schůzi v Telči v místě konání čl. schůze. Program: 1) Projednání zprávy výboru a usnesení čl. schůze 2) Volba výboru KCHVO a členů dozorčí komise pro volební období ) Úprava stanov klubu 4) Ukončení konference za výbor KCHVO Ing. Miroslav Špaček, jednatel 14

15 Zpravodaj 1/ VÝZVA TVORBA NOVÝCH STANOV KCHVO Dle usnesení Členské schůze KCHVO ve Štokách dne bude na mimořádnou členskou schůzi v Telči připraven výborem KCHVO návrh nových stanov KCHVO. Své návrhy a připomínky k novým stanovám můžete zasílat do na adresu předsedy dozorčí komise: JUDr. Jaroslav Daněk Skuteckého Praha 6 mobil: O průběhu přípravy nových stanov budete informováni na klubových internetových stránkách: VÝZVA NÁVRHY KANDIDÁTŮ NA FUNKCE VE VÝBORU K přípravě mimořádné členské schůze výbor KCHVO žádá členy o zaslání návrhů jmen kandidátů na jednotlivé funkce ve výboru KCHVO, kteří by byli voleni mimořádnou konferencí. Z těchto jmen bude sestavena kandidátka pro mimořádnou schůzi KCHVO v Telči Návrhy je možné podávat pouze do zasláním na kontaktní osobu: Ing. Miroslav Špaček Habena spol. s r.o. Korunní Praha 2 telefon: telefon+fax: mobil:

16 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů 15 let ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE ČMKU oslavila své 15. výročí. Byla založena těsně před rozdělením Československa v r K tomuto výročí vydala malou brožurku, odkud přebíráme alespoň stručný přehled hlavních historických dat. Počátky české kynologie jsou stejně jako v jiných evropských zemích asi nejvíce spjaty s kynologií loveckou. Historické prameny sahají do doby Karla IV. Mezi první v Čechách vzniklé kynologické organizace je řazen Spolek myslivců založený r v Mělníce, který měl ve svých stanovách zakotvenou povinnost pečovat o chov čistokrevných loveckých psů. Na něj navazoval v r vzniklý Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů. Právě v tomto spolku byla založena naše první plemenná kniha. Lovecká plemena to měla jednodušší, protože je spojovalo stejné pracovní zaměření. U ostatních plemen byla situace složitější vzhledem k různorodému využití, proto se jejich majitelé začali sdružovat o něco později. V r vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který mj. zavedl Zemskou knihu rodokmenů psů a jejich jmenný rejstřík. Tento spolek pořádal v r a 1901 v Praze Zemské výstavy; činnost tohoto spolku ukončila 1. světová válka. Po r se kynologie začala u nás znovu organizovat a její cesta byla společná s kynologií slovenskou. Vznikl Československý lovecký a kynologický říšský svaz, což byla na svoji dobu organizace velmi moderní. V r vznikla Českomoravská myslivecká jednota, mezi zakládajícími členy byla řada renomovaných kynologů. Byla založena plemenná kniha a začaly vznikat chovatelské kluby, z nichž většina funguje ještě v současné době. Zájmy chovatelů jiných plemen byly podobné, a tak v r vznikla Československá kynologická unie. Důležitý světový kongres FCI se konal již za naší účasti v r v Monte Carlu. Ve 30. letech vznikla celá řada z hlediska kynologie důležitých předpisů /zkušební řády, výstavní řád/. ČSKU fungovala až do 2. světové války. V r vznikla Československá kynologická jednota, která se organizačně stala součástí Jednotného svazu českých zemědělců. V roce 1953 přešla celá kynologie včetně plemenných knih do Svazarmu. Výjimku tvořila plemena lovecká, která byla prohlášena za nedílnou součást lidové myslivosti a byla organizačně začleněna do Československé myslivecké jednoty. Tu také Ministerstvo zemědělství pověřilo zastupováním republiky v FCI. Český zástupce generálporučík ing. Václav Růžička byl také po nějakou dobu presidentem FCI, a to presidentem velmi uznávaným. Zhruba do šedesátých let byla kynologie rozdělena na plemena lovecká (Myslivecká jednota, později Myslivecký svaz), služební (Svazarm) a společenská (Svaz chovatelů). Všechny tyto organizace měly vlastní chovatelské i výstavní předpisy. Po r vznikla Kynologická konfederace, v tomto období vznikaly nové kluby a také došlo k rozdělení stávajících klubů jednoho plemene do více celků. S rozdělení Československa 1. ledna 1993 jsme přišli o řádné členství v FCI a stali se členem asociovaným. Česká republika požádala FCI o řádné členství a v roce 1997 je obdržela. 16

17 Zpravodaj 1/ Pro zajímavost. Počet zápisů ČR Počet zápisů ČR Slovensko Rakousko 7784 Evropa Počet zápisů 2006 FCI Zpracoval: ing. M. Špaček 17

18 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů ZPRÁVA PORADCE CHOVU Ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit se stavem chovu výmarského ohaře v roce Ve Zpravodaji 2/2007 byl zveřejněn podrobný seznam psů VOK. Tento seznam bude v následujících letech doplňován a aktuaklizován (vyřazení, úhyny, změna majitele, prodej atd.). Prosím proto majitele chovných psů, aby nezapomínali zasílat aktualizaci informací o svém chovném psu poradci chovu a současně také MVDr. Kočové, která vede elektronickou databázi chovných psů pro potřeby chovatelské rady a klubu. Významným přínosem pro zhodnocení stavu chovu jsou výsledky jarních svodů a výběrů do chovu v letech , které zpracoval MVDr. Šonka a byly rovněž zveřejněny v loňském druhém čísle Zpravodaje. Ve Zpravodaji jste také seznamováni formou zápisu o jednáních chovatelské rady. Dovoluji si podotknout, abyste Zpravodaj četli pozorně. V roce 2007 bylo vystaveno 89 doporučení ke krytí (z toho 8 náhradních krytí). Bylo hlášeno 67 vrhů. Z toho je 29 vrhů vícečetných (více než 6 štěňat). 3 vrhy byly ze zahraničního krytí. Nezabřezlo 10 fen. Narodilo se 539 štěňat z toho 452 štěňat bylo odchováno. K je 63 chovných psů (seznam je u katalogu chovných psů na str. 62). Počty chovných fen VOK: (podle roku narození) CELKEM 183 V průběhu roku 2007 bylo uchovněno 38 fen. Vyřazeno 26 fen (úhyn, kastrace, věk nad 8 let). František Krejčí 18

19 Zpravodaj 1/ VYUŽITÍ CHOVNÝCH PSŮ VOK V ROCE 2007 Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat 1. Skupina - volná Akim z Kačinských tůní Arrax vom Forst Eibenstein Artuš Artemis Terra 1 Atos z Křesína Atrey Artemis Terra 3 Baron od Jituše Blanko von der Klinge Brit od Kanclíře 1 Cír z Aloisova Drake Sireva Edy vom Gstettenhof 10 7, (z toho 3 vrhy po krytí v roce 2006) Olaf z Hájské Sam z Čeřeniště Sandy z Javorové aleje Šon Andělský hrad skupina - Krokočínské lesy Astor od Pátého jezera 1 Bor z Šelešovských strání Car z Šelešovských strání 4 El z Líšeňských lesů skupina - Pocínovická samota Astor z Brněnského vrchu Ben od Pátého jezera Fredy od Jituše Gerd z Dyjských břehů skupina - Smržov Agar od Varajů Alan z Karhanova dvora Cir z Šatavy Doug Šedý lovec Pat z Dančí paseky V. skupina Pocínovická samota - Erbo von der Lippe Adar z Trštiny

20 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Skupina/pes Počet do- Počet Neza Narozeno Odchováno poručení vrhů březlo štěňat štěňat Aran Divoká řeka 2 Arki od Dubinské skály Astor ze Špalkova domu 5 Ben z Líšeňských lesů Car z Dianina Veselí Cid z Dianina Veselí 5 Fido od Červenického potoka 2 Gari z Altova dvora VI. Skupina - Bukovské vrchy - Hornice Alan od Vrátenské hory Apolo ze Škarezu 1 1 vrh úhyn Arny ze Škarezu 3 Atos z Daměnických lesů 3 Bon z Postupických lesů Don z Postupických lesů Egon z Velenovského boru Erik z Žehuňské doliny Fin z Postupických lesů 4 Fergus Akibon Gary z Postupických lesů Jim z Krokočínských lesů 1 Chán z Krokočínských lesů ZAHRANIČNÍ KRYTÍ Austrálie 7 7 Anglie 7 7 Francie

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 H L A V N Í Z Á S A D Y věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 Věcný návrh Stanov ČSCH vychází z připomínek, které obdržela komise od předsedy LK ÚV

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : restaurace U Krále Václava IV, V Praze - Kunraticích. Datum konání : 19.

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Jakub Merc V Kroměříži dne 13.10.2010 STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Tento aktualizovaný Statut Žákovské rady (dále jen ŽR) Gymnázia Kroměříž (dále jen GKM),

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008 Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28.3.8 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.8 Zahájeno: 19:15 Přítomní všichni členové výboru Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltýnová

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR

Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR Kandidát na funkci: předseda Jméno: Ing. Brázdová Blanka Narozena: 1958 Vzdělání: VŠ-VŠCHT Povolání: jednatel firmy Bydliště: Praha Člen klubu: 1992 1997,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM Metodická příručka pro přípravu a realizaci oblastních sněmů České tábornické unie Posláním této příručky je vytvoření předpokladů pro zdárný průběh sněmu oblasti ČTU počínaje

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/.

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/. Článek 1 Preambule 1.1 Gold Wing Club Czech Republic / dále jen GWCCZ/ je dobrovolný sportovní klub řidičů motocyklů GOLD WING. Působí na území České republiky. Článek 2 Sídlo GWCCZ 2.1 Sídlem GWCCZ je

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více