Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy"

Transkript

1 Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy Dvoudenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: těžká Zaměření: environmentální, zeměpisné, biologické Navržená trasa: Žamberk Miedzygórze Schr.Na Sniezniku Malý Sněžník Dolní Morava - Kralický Sněžník, vrchol Stříbrnice - Žamberk Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

2 Navržená trasa: 1. den Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Ze Žamberka autobusem do Miedzygorze, odtud pěšky směr Kralický Sněžník na Schr. Na Sniezniku, dál po zelené turistické značce přes Malý Sněžník na Klepáč, Evropské rozvodí a odtud do Dolní Moravy 2. den Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník: Z Dolní Moravy po naučné stezce Kralický Sněžník, žlutá turistická značka, na rozcestí Francisca, dál po červené turistické značce na vrchol Kralického Sněžníku a odtud zpět po červené a dál po žluté turistické značce přes Návrší do Stříbrnice a autobusem do Žamberka 2

3 1. den Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Kralický Sněžník Masív není svou rozlohou největší, ale nadmořskou výškou třetí nejvyšší pohoří v ČR, tvoří rozmezí mezi Čechami, Moravou a Kladskem. Nejvyšším vrcholem je Kralický Sněžník s výškou 1423m.n.m. Těsně pod vrcholem pramení řeka Morava. Pohoří je zajímavé i po stránce geomorfologické. Králický Sněžník je kerné pohoří vzniklé tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Je 3

4 tvořeno přeměněnými horninami převážně krystalickými břidlicemi (rulami a svory), v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl charakteristický ráz řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné jevy. V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory a vyvěračk ami. Jeskyně Tvarožn é díry, Mléčný pramen nebo Patzeltov a jeskyně jsou ojedinělými ukázkami krasových jevů v tomto pohoří. Nejsou však široké veřejnosti běžně přístupné. V lomu nad Velkou Moravou se těží mramor. Území s rozlohou 1695 ha bylo vyhlášeno v roce 1990 národní přírodní rezervací. Oblast Králického Sněžníku patří mezi evropsky významné lokality. 4

5 Miedzygórze Mezihoří je východiskem na Kralický Sněžník, bylo založeno v roce 1560 jako dřevařské, hornické a hutnické městečko. Od roku 1840, kdy panství koupila Marianna Oranžská, získalo městečko specifickou atmosféru budováním penzionů v alpském a skandinávském stylu. Roku 1885 zde dr. Janisch zahájil výstavbu lázeňských léčeben. Sanatorium Dom Wicieczkowy Gigant patří dodnes k největším stavbám svého druhu v Polsku. Mezi historické památky patří původně dřevěný barokní kostel sv. Josefa z roku 1740, přebudovaný v roce 1920, evangelický kostel z roku 1911 a pomník princezny Marianny. Za zmínku stojí i pamětní deska M. Zadarského, který v 19.století v Mezihoří rozvíjel lyžování. Zajímavými místy jsou také Muzeum historie horské turistiky v Sudetech a Ogród Bajek (Pohádková zahrada), kde lze vidět mnoho soch pohádkových bytostí a hradů. V městečku se nachází na říčce Wilczce vodopád, který byl od 19. století do povodně roku 1997 uměle zvýšen asi o 5 m, aby byl nejvyšším vodopádem v Sudetech. Dnes dosahuje původní výšky 20 m. V okolí vodopádu byla na území cca 2,86 ha vyhlášena přírodní rezervace. 5

6 Schronisko Na Šnieźnieku im.zbigniewa Fastnachta Schronisko Na Snieźniku je nejstarší horská chata v Kladsku z roku 1871, kdy původní salaš, která stála na horské louce (Hala pod Śnieźniekiem), byla přebudována Mariannou Oranžskou na chatu přibližně dnešních rozměrů. Chata je pojmenovaná po chataři, který ji zásadně v letech 1983 až 2001 přestavěl a zmodernizoval. Malý Sněžník Malý Sněžník je hraniční hora, druhý nejvyšší vrchol Kralického Sněžníku s výškou 1338 m. Evropské rozvodí - vrch Klepý (1144 m n. m.), polsky Trójmorski wierch Vrch Klepý, často nazývaným střechou Evropy, je ve střední Evropě ojedinělá hydrogeologická zvláštnost. Pramení zde přítoky tří řek, jejichž vody odtékají do tří moří. Na polském území Kladská 6

7 Nisa do Baltu, Lipkovský potok a posléze Tichá Orlice do Severního a do Černého Morava moře. řeka Pramen řeky Moravy kousek pod vrcholem, ve výšce 1380 m. n. m., vytéká z upravené studánky. Z důvodů zachování kvalitního zdroje vody musí zůstat pramen Moravy ve své stávající podobě, tj. uzamčený. Dolní Morava Dolní Morava je známé horské lyžařské středisko. Byla založena v roce 1577, v roce 1720 byla obec rozdělena Horní 7 a na Dolní

8 Moravu. Samostatná moravská obec Horní Morava splynula v roce 1920 s obcí Velká Morava, která byla do roku 1960 patřila k Moravě. Při správní a územní reformě v roce 1960, kdy došlo k posunutí zemské hranice mezi Čechami a Moravou, kterou do té doby historicky tvořila řeka Morava byla moravská obec Velká Morava, doložená prvně v roce 1564, spojena s obcí Dolní Morava. Část obce již náleží do Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník. Dnes je Dolní Morava významným zimním střediskem s lyžařským areálem SKI Sněžník na údolních svazích řeky Moravy, zdejší sjezdovka na západním svahu hory Slamník je jednou z nejstrmějších sjezdovek v České republice. 2. den Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník: Národní přírodní rezervace Králický Sněžník Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha, dnes zaujímá rozlohu 5303 ha. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce m. Posláním rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. 8

9 Cílem ochrany je regulovat hospodářské činnosti a poměrně intenzivně se rozvíjející rekreační činnost. Území parku se rozkládá na třech horopisných jednotkách. Horské partie patří Kralickému Sněžníku, podhůří je součástí Červenopotoční kotliny a jihozápadní okraj je součástí Kralické brázdy. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště. Nařízením vlády bylo území vyhlášeno v rámci programu NATURA 2000 ptačí oblastí pro ochranu chřástala 9

10 polního (Crex crex). V chráněném území se vyskytují některé vzácné druhy rostlin např. oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý. Ze vzácnějších druhů hub zde byl nalezen květnatec Archerův a holubinka Quéletova. Z chráněných druhů živočichů žijí v rezervaci např. myšivka horská, jeřábek lesní, hýl rudý, křepelka polní, ťuhýk obecný, strnad obecný, zmije obecná. Obranné vojenské tvrze využívají k zimování netopýr černý a ušatý. Kralický Sněžník Śnieźnik Klodzki Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) s nadmořskou výškou 1424 m n. m je nejvyšší horou a přírodní dominantou stejnojmenného horského masivu. Nejvyšší vrchol poskytuje jedinečný kruhový výhled na Hrubý Jeseník, Orlické hory a Kladskou kotlinu v Polsku. Přes vrchol běží česko-polská hranice a asi 400 m jihovýchodně 10

11 u sochy slůněte, je položen hraniční kámen. Soška slůněte nedaleko základů bývalé Liechtensteinovy chaty je nynějším symbolem Králického Sněžníku. Návrší Návrší je výchozí místo na Kralický Sněžník. Byla to původně soukromá turistická chata z roku 1928, nazývána U salašnických bud. V 80. letech byla přestavěna na srub. Stříbrnice Vznik Stříbrníce se datuje do roku 1128, patří k nejstarším obcím regionu.do historie obce se zapsalo lovecké právo, podle něhož měla vesnice název Lovecká obec Stříbrníce". V minulosti se zde dolovalo stříbro a rýžovalo zlato. Krajinářsky i přírodovědně významným územím je území Stříbrnických pasek, které bylo v roce 1993 vyhlášeno přírodním parkem. Na Stříbrnických pasekách se dosud udržel charakter pasekářského osídlení.území je suché a 11

12 výhřevné, s vrstvami navátých spraší a písků, což umožnilo existenci mnohých teplomilných květin a zvířat. 12

13 Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicki Park Krajobrazowy Wycieczka dwudniowa autobusem i pieszo Tematyka: geograficzna, środowiskowa, biologiczna Poziom trudności: ciężki Proponowana trasa: Žamberk Międzygórze schr.na Śnieżniku Mały Śnieżnik Dolní Morava - Kralický Sněžník, szczyt Stříbrnice - Žamberk Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 13

14 Proponowana trasa: 1. dzień Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Z Žamberka autobusem do Międzygórza, stąd pieszo w kierunku na Kralický Sněžník do schr. Na Sniezniku, dalej zielonym szlakiem turystycznym przez Mały Śnieżnik na Klepáč, Europejski dział wodny i stąd na Dolną Morawę 2. dzień Narodowy rezerwat przyrody Kralický Sněžník: Z Dolnej Morawy ścieżką dydaktyczną Kralický Sněžník, żółtym szlakiem turystycznym, na skrzyżowanie Francisca, dalej czerwonym szlakiem turystycznym na szczyt Kralickiego Sněžníku, stąd czerwonym szlakiem i dalej po żółtym szlaku turystycznym przez Návrší do Stříbrnice i autobusem do Žamberka 14

15 1. dzień Śnieżnicki Park Krajobrazowy: Kralický Sněžník (Masyw Śnieżnika) Masyw nie jest co do wielkości obszaru największy, ale jest trzecim najwyżej położonym pasmem górskim w Czechach, tworzy granicę Czech, Moraw i ziemi kłodzkiej. Najwyższym szczytem jest Králický Sněžník o wysokości 1423 m n.p.m. Pod szczytem wypływa źródło rzeki Morawy. Masyw ma ciekawą budowę 15

16 geomorfologiczną. Masyw powstał w wyniku metamorficznego wypiętrzenia skał we wczesnym trzeciorzędzie. Zbudowany jest w większości z gnejsów i łupków łyszczykowych, w małej ilości występuje wapień i dolomit. W epoce czwartorzędu teren został wymodelowany przez lodowiec, utworzyło się charakterystyczne koryto rzeki Morawy, i inne formy rzeźby terenu. W skałach wapiennych i dolomitowych w dolinie górnego biegu rzeki Morawy powstał ciekawy kras z jaskiniami, ponorami i wywierzyskami. Jaskinie Tvarožné díry, Mléčný pramen albo Patzeltowa jaskinia są wyjątko wymi formami krasowy mi w tym masywie, ale ich zwiedza nie jest zabronione. W kamieniołomach nad Wielką Morawą wydobywa się marmur. Obszar o powierzchni 1695 ha został uznany 16

17 w roku 1990 za narodowy rezerwat przyrody. Obszar Králickiego Sněžníku jest cennym europejskim rezerwatem. Międzygórze Międzygórze (Mezihoří) jest bazą wypadową dla pieszych wycieczek w Masyw Śnieżnika, osiedle zostało założone w 1560 roku przez drwali i węglarzy. Od roku 1840, gdy dobra ziemskie kupiła Marianna Oranžská, miasteczko otrzymało charakterystyczną zabudowę pensjonatów w stylu alpejskim i skandynawskim. W roku 1885 dr. Janisch rozpoczął budowę uzdrowisk. Budynek sanatorium Gigant jest do dziś największym obiektem tego typu w Polsce. Innymi zabytkami są drewniany kościół z roku 1911 oraz pomnik księżniczki Marianny. Ciekawostką jest też tablica ku czci M. Zadarskéiego, który stoi za rozwojem narciarstwa w XIX wieku. Godnymi uwagi są też muzeum historii turystyki górskiej w Sudetach i Ogród Bajek(Pohádková zahrada), gdzie możemy zobaczyć wiele posągów postaci z bajek i modeli zamków. W miasteczku znajduje się wodospad na rzece Wilczki, który był od XIX wieku do powodzi w roku 1997 sztucznie podwyższony o 5 m, żeby został największym wodospadem w Sudetach. Dzisiaj jest z powrotem wysoki na 20m. W okolicach wodospadu ustanowiono na obszarze 2,86 ha rezerwat przyrody. 17

18 Schronisko Na Śnieżniku im.zbigniewa Fastnachta Schronisko Na Śnieżniku jest najstarszym na terenach ziemi kłodzkiej. Powstało w roku 1871, gdy pierwotny szałas, który stał na górskiej łące (Hala pod Śnieżnikiem), został przebudowany przez Mariannę Orańską na schronisko górskie o dzisiejszym kształcie. Schronisko nosi nazwę dzierżawcy schroniska, który w latach wyremontował je i zmodernizował. Mały Śnieżnik Mały Śnieżnik jest górą graniczną, drugim najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika wznoszącym się na wysokość 1338 m n.p.m. Europejski ciek wodny - vrch Klepý (1144 m n. m.), po polsku Trójmorski Wierch Vrch Klepý, często nazywany dachem Europy, jest specyfyczną ciekawostką hydrogeologiczną w Środkowej Europie. Swoje źródła mają tu trzy 18

19 rzeki, które płyną do trzech mórz. Na terenie Polski: Nysa Kłodzka do Bałtyku, Lipkowski potok do Cichej Orlicy i następnie do Morza Północnego i rzeka Morawa do Morza Czarnego. Źródło rzeki Morawy wypływa ze studzienki na wysokości 1380 m n.p.m. Z powodu zachowania dobrej jakości wody, musi zostać źródło Morawy w swojej pierwotnej postaci, tj. zamknięte. Dolní Morava Dolní Morava jest znanym górskim ośrodkiem narciarskim. Powstała w roku 19

20 1577, w roku 1720 została gmina podzielona na Horní i Dolní Moravu. Niezależna wieś na Morawie została w roku 1920 połączona z Velką Moravą, która do roku 1960 należała do Moraw. Przy reformie w roku 1960, gdy została przesunięta granica pomiędzy Czechami i Morawą, którą do tej pory historycznie tworzyła rzeka Morawa, została wieś Velká Morava (pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1564) połączona z wsią Dolní Morava. Część wsi znajduje się na obszarze narodowego rezerwatu przyrody Kralický Sněžník. SKI Sněžník jest największym centrum narciarskim w rejonie, tutejsza trasa zjazdowa na zachodnim zboczu góry Slamník jest jedną z najbardziej stromych w Czeskiej Republice. 2. dzień Narodowy rezerwat przyrody Kralický Sněžník: Narodowy rezerwat przyrody Králický Sněžník Narodowy rezerwat przyrody Králický Sněžník został utworzony w roku 1990 na obszarze 1694,67 ha, dziś zajmuje obszar 5303 ha. Rezerwat położony jest w środkowej i szczytowej części pasma górskiego o tej samej nazwie na wysokości m. Został utworzony dla ochrony przyrody i krajobrazu Masywu 20

21 Śnieżnika, reguluje działania gospodarcze i rekreacyjne na tym terenie. Obszar parku rozprzestrzenia się na terenie trzech pasm górskich. Górska część należy do Kralickiego Śněżnika, podgórska część należy do Červenopotoční kotliny a południowo-zachodni skraj jest częścią Králické brázdy. Występuje tu strefa szczytowa o subalpejskim charakterze, na grzbietach nad górnym skrajem lasu zachowały się fragmenty pierwotnych lasów z tutejszym ekotypem świerka i mokradła. Decyzją rządu dołączono obszar do systemu NATURA 2000 jako Ptasia Dyrektywa z powodu ochrony derkacza (Crex crex). Na obszarze chronionym występują cenne gatunki roślin np. tojad mocny, omieg, owsica, dzwonek brodaty. Z cennych gatunków grzybów znaleziono tu okretek australijski i gołąbek Quéletova. Z cennych gatunków zwierząt występują w rezerwacie np. smużka leśna, jarząbek, dziwonia zwyczajna, przepiórka, gąsiorek, trznadel zwyczajny, żmija 21

22 zygzakowata. W fortyfikacjach wojskowych zimują mopek i gacek brunatny. Kralický Sněžník Śnieźnik Kłodzki Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) wznosi się na wysokość 1424 m n.p.m., jest to najwyższa góra w górskim masywie. Z najwyższego szczytu jest piękny widok na Wysoki Jesionik, Góry Orlickie i Kotlinę Kłodzką na terenie Polski. Przez szczyt biegnie granica państwa, blisko 400 m od posągu słonika znajduje się słup graniczny. Posąg słonika blisko fundamentów dawnego Schroniska Liechtensteina jest dzisiejszym symbolem Śnieżnika Kłodzkiego. Návrší Návrší jest bazą wypadową dla pieszych wycieczek na Śnieżnik Kłodzki. Była to pierwotnie prywatna chata turystyczna z roku 1928, nazywana U salašnických bud. W 80-tych latach została przebudowana na dom z bali. 22

23 Stříbrnice Stříbrníce powstała w roku 1128, jest jedną z najstarszych wsi w regionie. Historia wsi jest związana z prawem myśliwskym, z czego wywodzi się nazwa wsi Lovecká obec Stříbrníce. W przeszłości wydobywano tutaj srebro i złoto. Krajowe i przyrodniczonaukowe znaczenie ma obszar Stříbrnických pasek(polan), które zostało w roku 1993 uznano za park przyrody. Na Stříbrnickich polanach zachowało się typowe osiedlenie. Obszar jest suchy i ciepły, z warstwami nanieszonych lessów i piaskowców, dzięki czemu występuje tu wiele ciepłolubnych roślin i zwierząt. 23

ŚLADAMI UROKÓW PRZYRODY EUROREGIONU GLACENSIS ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI EUROREGIONU GLACENSIS

ŚLADAMI UROKÓW PRZYRODY EUROREGIONU GLACENSIS ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI EUROREGIONU GLACENSIS ŚLADAMI UROKÓW PRZYRODY EUROREGIONU GLACENSIS ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI EUROREGIONU GLACENSIS Pr oje kt je sp olu fin a nco ván zp r os tř ed ků E RDF pr os tř edn ictvím Eur or eg ionu Glacensi s. Pr ojekt

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-21-24, 14-21-25, 14-23-04, 14-23-05, 14-23-08, 14-23-09, 14-23-10, 14-23-13, 14-23-14, 14-23-15, 14-23-18, 14-23-19,

Více

Chráněná krajinná oblast Orlické hory Góry Bystrzyckie

Chráněná krajinná oblast Orlické hory Góry Bystrzyckie Chráněná krajinná oblast Orlické hory Góry Bystrzyckie Dvoudenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: těžká Zaměření: zeměpisné, environmentální, biologické Navržená trasa: Žamberk Zieleniec Orlické

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Suchý vrch dělostřelecká tvrz Bouda

Suchý vrch dělostřelecká tvrz Bouda Suchý vrch dělostřelecká tvrz Bouda Jednodenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: střední Zaměření: historické, zeměpisné, enviromentální, biologické Navržená trasa: Žamberk Jablonné nad Orlicí

Více

Žamberk - Severomoravská chata Přírodní park Jeřáb Dolní Hedeč -

Žamberk - Severomoravská chata Přírodní park Jeřáb Dolní Hedeč - Králíky - Králicko Jednodenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: střední Zaměření: historické, zeměpisné, enviromentální, biologické Navržená trasa: Žamberk - Severomoravská chata Přírodní park

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 4. 11. 7. 2015 Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 Odkaz na přihlášku: http://goo.gl/forms/utv63j8sjo Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 15. 6. 2015, poté bude účastníkům zaslán individuální

Více

Krajní body. Česká republika

Krajní body. Česká republika Krajní body Česká republika Poloha Česká republika Poloha Sámova říše (7. století) Velká Morava 9. stol. Boleslavská říše 10. století Přemyslovský stát ve 13. století Lucemburkové (14. stol.) Jagellonci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Klub českých turistů - Odbor Horal Ústí nad Orlicí Z Á Z N A M N Í K. oblastního turistického odznaku K R Á L I C K O

Klub českých turistů - Odbor Horal Ústí nad Orlicí Z Á Z N A M N Í K. oblastního turistického odznaku K R Á L I C K O Klub českých turistů - Odbor Horal Ústí nad Orlicí Z Á Z N A M N Í K oblastního turistického odznaku K R Á L I C K O 1 Oblastní turistický odznak K R Á L I C K O Číslo záznamníku :... Podrobnější informace

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Náchodsko Góry Stolowe

Náchodsko Góry Stolowe Náchodsko Góry Stolowe Dvoudenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: těžká Zaměření: zeměpisné, environmentální, biologické, historické Navržená trasa: Žamberk Dobruška Nové Město nad Metují Náchod

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ. Příslušné obce Části obce Katastrální území Ostružná Ramzová Petříkov u Branné Branná Branná Branná u Šumperka

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ. Příslušné obce Části obce Katastrální území Ostružná Ramzová Petříkov u Branné Branná Branná Branná u Šumperka REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-21, 14-23-10, 14-24-01, 14-24-02, 14-24-06, 14-24-07, 14-24-11 Okres : Jeseník, Šumperk Rozloha : 3 964,8 ha Počet obyvatel : 469

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) Datum: Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) POLOHA A ROZLOHA - území ČR má plochu 78 864 km 2-21. místo v Evropě a 114. ve světě - žije v ní 10, 549 mil. lidí - 78. na světě - průměrná hustota zalidnění

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích :

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Wyróżnienia najciekawszych mikroprojektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w

Více

Na nejvyšší vrcholy Slezských Beskyd

Na nejvyšší vrcholy Slezských Beskyd Na nejvyšší vrcholy Slezských Beskyd Naše putování začíná ve městě Szczyrk. To bylo založeno v 16. století, přičemž ve 30. letech 17. století zde žilo asi 100 obyvatel, kteří se živili zemědělstvím a pastevectvím.

Více

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Elektrownia przepływowa Lesní Mlýn, Malá Morávka, rzeka Moravice. Turbina Francisa z generatorem asynchronicznym o mocy 75 kw. Druga turbina Francisa z

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Od hradu ke hradu. Žamberk Litice Potštejn Žamberk

Od hradu ke hradu. Žamberk Litice Potštejn Žamberk Od hradu ke hradu Dvoudenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: lehká Zaměření: historické, zeměpisné, environmentální Navržená trasa: Žamberk Litice Potštejn Žamberk (Ze Žamberka vlakem do Litic,

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

Opevnění v okolí Králického Sněžníku

Opevnění v okolí Králického Sněžníku www.sneznik.cz Králický Sněžník Rozhledna a chata *** http://www.sudety.info.pl/nasniezniku kpramenimoravy.wz.cz, 19.10.2003 Vrchol Králického Sněžníku ve výšce 1 424 m s rozsáhlým vrcholovým platem byl

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Za poutními kostely. Žamberk - Letohrad - Orlice - Mistrovice - Klášterec nad Orlicí - Zemská brána - Neratov - Žamberk

Za poutními kostely. Žamberk - Letohrad - Orlice - Mistrovice - Klášterec nad Orlicí - Zemská brána - Neratov - Žamberk Za poutními kostely Jednodenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: lehká Zaměření: historické, zeměpisné, enviromentální Navržená trasa: Žamberk - Letohrad - Orlice - Mistrovice - Klášterec nad

Více

Přírodní park Lanškrounské. rybníky

Přírodní park Lanškrounské. rybníky Přírodní park Lanškrounské rybníky Jednodenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: střední Zaměření: zeměpisné, enviromentální, biologické Navržená trasa: Žamberk - Letohrad - Verměřovice Dolní Čermná

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Apartmány Dolní Morava

Apartmány Dolní Morava Apartmány Dolní Morava Apartmány na Větrné Hůrce Apartmánové domy jsou situovány nad místní cestou, nachází se ve vyšší části obce s panoramatickým výhledem na vrchol Kralického Sněžníku přes svahy protější

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Obec: Okres: Kraj: Orličky Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodej: 980 000,00 CZK / za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize RK,

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

LYŽAŘSKÁ BĚŽECKÁ OBLAST KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK STUDIE

LYŽAŘSKÁ BĚŽECKÁ OBLAST KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK STUDIE LYŽAŘSKÁ BĚŽECKÁ OBLAST KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK STUDIE Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare přeshraniční spolupráce Odbor Klubu českých turistů Horal 1 Zadavatel

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK ZLATÉ HORY 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-20, 14-22-25, 14-24-05, 14-24-10, 14-24-15 15-11-16, 15-11-17, 15-11-21, 15-11-22, 15-13-01, 15-13-02, 15-13-06, 15-13-07, 15-13-11

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Trasa autobusu: Petřvald Havířov Karviná Cieszyn Bielsko-Biala Źywiec Korbielów sedlo Hliny 102 km, 2 ¼ hodiny. Příjezd na výchozí bod cca 8:00

Trasa autobusu: Petřvald Havířov Karviná Cieszyn Bielsko-Biala Źywiec Korbielów sedlo Hliny 102 km, 2 ¼ hodiny. Příjezd na výchozí bod cca 8:00 Trasa autobusu: Petřvald Havířov Karviná Cieszyn Bielsko-Biala Źywiec Korbielów sedlo Hliny 102 km, 2 ¼ hodiny. Příjezd na výchozí bod cca 8:00 Základní trasa: Sedlo Hliny Pilsko (št.hranica) Pilsko (vrchol)

Více