Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy"

Transkript

1 Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicky Park Krajoobrazowy Dvoudenní exkurze autobus, pěší turistika Náročnost: těžká Zaměření: environmentální, zeměpisné, biologické Navržená trasa: Žamberk Miedzygórze Schr.Na Sniezniku Malý Sněžník Dolní Morava - Kralický Sněžník, vrchol Stříbrnice - Žamberk Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

2 Navržená trasa: 1. den Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Ze Žamberka autobusem do Miedzygorze, odtud pěšky směr Kralický Sněžník na Schr. Na Sniezniku, dál po zelené turistické značce přes Malý Sněžník na Klepáč, Evropské rozvodí a odtud do Dolní Moravy 2. den Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník: Z Dolní Moravy po naučné stezce Kralický Sněžník, žlutá turistická značka, na rozcestí Francisca, dál po červené turistické značce na vrchol Kralického Sněžníku a odtud zpět po červené a dál po žluté turistické značce přes Návrší do Stříbrnice a autobusem do Žamberka 2

3 1. den Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Kralický Sněžník Masív není svou rozlohou největší, ale nadmořskou výškou třetí nejvyšší pohoří v ČR, tvoří rozmezí mezi Čechami, Moravou a Kladskem. Nejvyšším vrcholem je Kralický Sněžník s výškou 1423m.n.m. Těsně pod vrcholem pramení řeka Morava. Pohoří je zajímavé i po stránce geomorfologické. Králický Sněžník je kerné pohoří vzniklé tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Je 3

4 tvořeno přeměněnými horninami převážně krystalickými břidlicemi (rulami a svory), v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl charakteristický ráz řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné jevy. V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory a vyvěračk ami. Jeskyně Tvarožn é díry, Mléčný pramen nebo Patzeltov a jeskyně jsou ojedinělými ukázkami krasových jevů v tomto pohoří. Nejsou však široké veřejnosti běžně přístupné. V lomu nad Velkou Moravou se těží mramor. Území s rozlohou 1695 ha bylo vyhlášeno v roce 1990 národní přírodní rezervací. Oblast Králického Sněžníku patří mezi evropsky významné lokality. 4

5 Miedzygórze Mezihoří je východiskem na Kralický Sněžník, bylo založeno v roce 1560 jako dřevařské, hornické a hutnické městečko. Od roku 1840, kdy panství koupila Marianna Oranžská, získalo městečko specifickou atmosféru budováním penzionů v alpském a skandinávském stylu. Roku 1885 zde dr. Janisch zahájil výstavbu lázeňských léčeben. Sanatorium Dom Wicieczkowy Gigant patří dodnes k největším stavbám svého druhu v Polsku. Mezi historické památky patří původně dřevěný barokní kostel sv. Josefa z roku 1740, přebudovaný v roce 1920, evangelický kostel z roku 1911 a pomník princezny Marianny. Za zmínku stojí i pamětní deska M. Zadarského, který v 19.století v Mezihoří rozvíjel lyžování. Zajímavými místy jsou také Muzeum historie horské turistiky v Sudetech a Ogród Bajek (Pohádková zahrada), kde lze vidět mnoho soch pohádkových bytostí a hradů. V městečku se nachází na říčce Wilczce vodopád, který byl od 19. století do povodně roku 1997 uměle zvýšen asi o 5 m, aby byl nejvyšším vodopádem v Sudetech. Dnes dosahuje původní výšky 20 m. V okolí vodopádu byla na území cca 2,86 ha vyhlášena přírodní rezervace. 5

6 Schronisko Na Šnieźnieku im.zbigniewa Fastnachta Schronisko Na Snieźniku je nejstarší horská chata v Kladsku z roku 1871, kdy původní salaš, která stála na horské louce (Hala pod Śnieźniekiem), byla přebudována Mariannou Oranžskou na chatu přibližně dnešních rozměrů. Chata je pojmenovaná po chataři, který ji zásadně v letech 1983 až 2001 přestavěl a zmodernizoval. Malý Sněžník Malý Sněžník je hraniční hora, druhý nejvyšší vrchol Kralického Sněžníku s výškou 1338 m. Evropské rozvodí - vrch Klepý (1144 m n. m.), polsky Trójmorski wierch Vrch Klepý, často nazývaným střechou Evropy, je ve střední Evropě ojedinělá hydrogeologická zvláštnost. Pramení zde přítoky tří řek, jejichž vody odtékají do tří moří. Na polském území Kladská 6

7 Nisa do Baltu, Lipkovský potok a posléze Tichá Orlice do Severního a do Černého Morava moře. řeka Pramen řeky Moravy kousek pod vrcholem, ve výšce 1380 m. n. m., vytéká z upravené studánky. Z důvodů zachování kvalitního zdroje vody musí zůstat pramen Moravy ve své stávající podobě, tj. uzamčený. Dolní Morava Dolní Morava je známé horské lyžařské středisko. Byla založena v roce 1577, v roce 1720 byla obec rozdělena Horní 7 a na Dolní

8 Moravu. Samostatná moravská obec Horní Morava splynula v roce 1920 s obcí Velká Morava, která byla do roku 1960 patřila k Moravě. Při správní a územní reformě v roce 1960, kdy došlo k posunutí zemské hranice mezi Čechami a Moravou, kterou do té doby historicky tvořila řeka Morava byla moravská obec Velká Morava, doložená prvně v roce 1564, spojena s obcí Dolní Morava. Část obce již náleží do Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník. Dnes je Dolní Morava významným zimním střediskem s lyžařským areálem SKI Sněžník na údolních svazích řeky Moravy, zdejší sjezdovka na západním svahu hory Slamník je jednou z nejstrmějších sjezdovek v České republice. 2. den Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník: Národní přírodní rezervace Králický Sněžník Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha, dnes zaujímá rozlohu 5303 ha. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce m. Posláním rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. 8

9 Cílem ochrany je regulovat hospodářské činnosti a poměrně intenzivně se rozvíjející rekreační činnost. Území parku se rozkládá na třech horopisných jednotkách. Horské partie patří Kralickému Sněžníku, podhůří je součástí Červenopotoční kotliny a jihozápadní okraj je součástí Kralické brázdy. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště. Nařízením vlády bylo území vyhlášeno v rámci programu NATURA 2000 ptačí oblastí pro ochranu chřástala 9

10 polního (Crex crex). V chráněném území se vyskytují některé vzácné druhy rostlin např. oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý. Ze vzácnějších druhů hub zde byl nalezen květnatec Archerův a holubinka Quéletova. Z chráněných druhů živočichů žijí v rezervaci např. myšivka horská, jeřábek lesní, hýl rudý, křepelka polní, ťuhýk obecný, strnad obecný, zmije obecná. Obranné vojenské tvrze využívají k zimování netopýr černý a ušatý. Kralický Sněžník Śnieźnik Klodzki Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) s nadmořskou výškou 1424 m n. m je nejvyšší horou a přírodní dominantou stejnojmenného horského masivu. Nejvyšší vrchol poskytuje jedinečný kruhový výhled na Hrubý Jeseník, Orlické hory a Kladskou kotlinu v Polsku. Přes vrchol běží česko-polská hranice a asi 400 m jihovýchodně 10

11 u sochy slůněte, je položen hraniční kámen. Soška slůněte nedaleko základů bývalé Liechtensteinovy chaty je nynějším symbolem Králického Sněžníku. Návrší Návrší je výchozí místo na Kralický Sněžník. Byla to původně soukromá turistická chata z roku 1928, nazývána U salašnických bud. V 80. letech byla přestavěna na srub. Stříbrnice Vznik Stříbrníce se datuje do roku 1128, patří k nejstarším obcím regionu.do historie obce se zapsalo lovecké právo, podle něhož měla vesnice název Lovecká obec Stříbrníce". V minulosti se zde dolovalo stříbro a rýžovalo zlato. Krajinářsky i přírodovědně významným územím je území Stříbrnických pasek, které bylo v roce 1993 vyhlášeno přírodním parkem. Na Stříbrnických pasekách se dosud udržel charakter pasekářského osídlení.území je suché a 11

12 výhřevné, s vrstvami navátých spraší a písků, což umožnilo existenci mnohých teplomilných květin a zvířat. 12

13 Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník - Śnieżnicki Park Krajobrazowy Wycieczka dwudniowa autobusem i pieszo Tematyka: geograficzna, środowiskowa, biologiczna Poziom trudności: ciężki Proponowana trasa: Žamberk Międzygórze schr.na Śnieżniku Mały Śnieżnik Dolní Morava - Kralický Sněžník, szczyt Stříbrnice - Žamberk Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 13

14 Proponowana trasa: 1. dzień Śnieżnicky Park Krajoobrazowy: Z Žamberka autobusem do Międzygórza, stąd pieszo w kierunku na Kralický Sněžník do schr. Na Sniezniku, dalej zielonym szlakiem turystycznym przez Mały Śnieżnik na Klepáč, Europejski dział wodny i stąd na Dolną Morawę 2. dzień Narodowy rezerwat przyrody Kralický Sněžník: Z Dolnej Morawy ścieżką dydaktyczną Kralický Sněžník, żółtym szlakiem turystycznym, na skrzyżowanie Francisca, dalej czerwonym szlakiem turystycznym na szczyt Kralickiego Sněžníku, stąd czerwonym szlakiem i dalej po żółtym szlaku turystycznym przez Návrší do Stříbrnice i autobusem do Žamberka 14

15 1. dzień Śnieżnicki Park Krajobrazowy: Kralický Sněžník (Masyw Śnieżnika) Masyw nie jest co do wielkości obszaru największy, ale jest trzecim najwyżej położonym pasmem górskim w Czechach, tworzy granicę Czech, Moraw i ziemi kłodzkiej. Najwyższym szczytem jest Králický Sněžník o wysokości 1423 m n.p.m. Pod szczytem wypływa źródło rzeki Morawy. Masyw ma ciekawą budowę 15

16 geomorfologiczną. Masyw powstał w wyniku metamorficznego wypiętrzenia skał we wczesnym trzeciorzędzie. Zbudowany jest w większości z gnejsów i łupków łyszczykowych, w małej ilości występuje wapień i dolomit. W epoce czwartorzędu teren został wymodelowany przez lodowiec, utworzyło się charakterystyczne koryto rzeki Morawy, i inne formy rzeźby terenu. W skałach wapiennych i dolomitowych w dolinie górnego biegu rzeki Morawy powstał ciekawy kras z jaskiniami, ponorami i wywierzyskami. Jaskinie Tvarožné díry, Mléčný pramen albo Patzeltowa jaskinia są wyjątko wymi formami krasowy mi w tym masywie, ale ich zwiedza nie jest zabronione. W kamieniołomach nad Wielką Morawą wydobywa się marmur. Obszar o powierzchni 1695 ha został uznany 16

17 w roku 1990 za narodowy rezerwat przyrody. Obszar Králickiego Sněžníku jest cennym europejskim rezerwatem. Międzygórze Międzygórze (Mezihoří) jest bazą wypadową dla pieszych wycieczek w Masyw Śnieżnika, osiedle zostało założone w 1560 roku przez drwali i węglarzy. Od roku 1840, gdy dobra ziemskie kupiła Marianna Oranžská, miasteczko otrzymało charakterystyczną zabudowę pensjonatów w stylu alpejskim i skandynawskim. W roku 1885 dr. Janisch rozpoczął budowę uzdrowisk. Budynek sanatorium Gigant jest do dziś największym obiektem tego typu w Polsce. Innymi zabytkami są drewniany kościół z roku 1911 oraz pomnik księżniczki Marianny. Ciekawostką jest też tablica ku czci M. Zadarskéiego, który stoi za rozwojem narciarstwa w XIX wieku. Godnymi uwagi są też muzeum historii turystyki górskiej w Sudetach i Ogród Bajek(Pohádková zahrada), gdzie możemy zobaczyć wiele posągów postaci z bajek i modeli zamków. W miasteczku znajduje się wodospad na rzece Wilczki, który był od XIX wieku do powodzi w roku 1997 sztucznie podwyższony o 5 m, żeby został największym wodospadem w Sudetach. Dzisiaj jest z powrotem wysoki na 20m. W okolicach wodospadu ustanowiono na obszarze 2,86 ha rezerwat przyrody. 17

18 Schronisko Na Śnieżniku im.zbigniewa Fastnachta Schronisko Na Śnieżniku jest najstarszym na terenach ziemi kłodzkiej. Powstało w roku 1871, gdy pierwotny szałas, który stał na górskiej łące (Hala pod Śnieżnikiem), został przebudowany przez Mariannę Orańską na schronisko górskie o dzisiejszym kształcie. Schronisko nosi nazwę dzierżawcy schroniska, który w latach wyremontował je i zmodernizował. Mały Śnieżnik Mały Śnieżnik jest górą graniczną, drugim najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika wznoszącym się na wysokość 1338 m n.p.m. Europejski ciek wodny - vrch Klepý (1144 m n. m.), po polsku Trójmorski Wierch Vrch Klepý, często nazywany dachem Europy, jest specyfyczną ciekawostką hydrogeologiczną w Środkowej Europie. Swoje źródła mają tu trzy 18

19 rzeki, które płyną do trzech mórz. Na terenie Polski: Nysa Kłodzka do Bałtyku, Lipkowski potok do Cichej Orlicy i następnie do Morza Północnego i rzeka Morawa do Morza Czarnego. Źródło rzeki Morawy wypływa ze studzienki na wysokości 1380 m n.p.m. Z powodu zachowania dobrej jakości wody, musi zostać źródło Morawy w swojej pierwotnej postaci, tj. zamknięte. Dolní Morava Dolní Morava jest znanym górskim ośrodkiem narciarskim. Powstała w roku 19

20 1577, w roku 1720 została gmina podzielona na Horní i Dolní Moravu. Niezależna wieś na Morawie została w roku 1920 połączona z Velką Moravą, która do roku 1960 należała do Moraw. Przy reformie w roku 1960, gdy została przesunięta granica pomiędzy Czechami i Morawą, którą do tej pory historycznie tworzyła rzeka Morawa, została wieś Velká Morava (pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1564) połączona z wsią Dolní Morava. Część wsi znajduje się na obszarze narodowego rezerwatu przyrody Kralický Sněžník. SKI Sněžník jest największym centrum narciarskim w rejonie, tutejsza trasa zjazdowa na zachodnim zboczu góry Slamník jest jedną z najbardziej stromych w Czeskiej Republice. 2. dzień Narodowy rezerwat przyrody Kralický Sněžník: Narodowy rezerwat przyrody Králický Sněžník Narodowy rezerwat przyrody Králický Sněžník został utworzony w roku 1990 na obszarze 1694,67 ha, dziś zajmuje obszar 5303 ha. Rezerwat położony jest w środkowej i szczytowej części pasma górskiego o tej samej nazwie na wysokości m. Został utworzony dla ochrony przyrody i krajobrazu Masywu 20

21 Śnieżnika, reguluje działania gospodarcze i rekreacyjne na tym terenie. Obszar parku rozprzestrzenia się na terenie trzech pasm górskich. Górska część należy do Kralickiego Śněżnika, podgórska część należy do Červenopotoční kotliny a południowo-zachodni skraj jest częścią Králické brázdy. Występuje tu strefa szczytowa o subalpejskim charakterze, na grzbietach nad górnym skrajem lasu zachowały się fragmenty pierwotnych lasów z tutejszym ekotypem świerka i mokradła. Decyzją rządu dołączono obszar do systemu NATURA 2000 jako Ptasia Dyrektywa z powodu ochrony derkacza (Crex crex). Na obszarze chronionym występują cenne gatunki roślin np. tojad mocny, omieg, owsica, dzwonek brodaty. Z cennych gatunków grzybów znaleziono tu okretek australijski i gołąbek Quéletova. Z cennych gatunków zwierząt występują w rezerwacie np. smużka leśna, jarząbek, dziwonia zwyczajna, przepiórka, gąsiorek, trznadel zwyczajny, żmija 21

22 zygzakowata. W fortyfikacjach wojskowych zimują mopek i gacek brunatny. Kralický Sněžník Śnieźnik Kłodzki Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) wznosi się na wysokość 1424 m n.p.m., jest to najwyższa góra w górskim masywie. Z najwyższego szczytu jest piękny widok na Wysoki Jesionik, Góry Orlickie i Kotlinę Kłodzką na terenie Polski. Przez szczyt biegnie granica państwa, blisko 400 m od posągu słonika znajduje się słup graniczny. Posąg słonika blisko fundamentów dawnego Schroniska Liechtensteina jest dzisiejszym symbolem Śnieżnika Kłodzkiego. Návrší Návrší jest bazą wypadową dla pieszych wycieczek na Śnieżnik Kłodzki. Była to pierwotnie prywatna chata turystyczna z roku 1928, nazywana U salašnických bud. W 80-tych latach została przebudowana na dom z bali. 22

23 Stříbrnice Stříbrníce powstała w roku 1128, jest jedną z najstarszych wsi w regionie. Historia wsi jest związana z prawem myśliwskym, z czego wywodzi się nazwa wsi Lovecká obec Stříbrníce. W przeszłości wydobywano tutaj srebro i złoto. Krajowe i przyrodniczonaukowe znaczenie ma obszar Stříbrnických pasek(polan), które zostało w roku 1993 uznano za park przyrody. Na Stříbrnickich polanach zachowało się typowe osiedlenie. Obszar jest suchy i ciepły, z warstwami nanieszonych lessów i piaskowców, dzięki czemu występuje tu wiele ciepłolubnych roślin i zwierząt. 23

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI R E L A X A C E. v Kladském pomezí R E L A K S. na Pograniczu Kłodzkim

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI R E L A X A C E. v Kladském pomezí R E L A K S. na Pograniczu Kłodzkim KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI R E L A X A C E v Kladském pomezí www.kralovehradeckyregion.cz R E L A K S na Pograniczu Kłodzkim Hradec Králové TURISTICKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Tipy na výlety v turistickém regionu SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NA LISTECH POZNÁNÍ Vážení turisté, výletníci, milovníci tohoto kraje a vyznavači zdravého pohybu, publikace, kterou

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009 SPRÁVA KRNAP 1 SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU DYREKCJA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO THE KRKONOŠE MOUNTAINS NATIONAL PARK ADMINISTRATION VERWALTUNG DES RIESENGEBIRGSNATIONALPARKS ROČENKA ALMANACH

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Kontakt: http://www.avalanche-hotel.cz

Kontakt: http://www.avalanche-hotel.cz Komfortní ubytování Kongresová turistika Relaxace a odpočinek Sportovní vyžití Zajímavosti Jeseníku Kontakt: Hotel AVALANCHE, Dolní Moravice tel.: +420 554 254 099, mobil: +420 777 742 405 e-mail: hotel.avalanche@seznam.cz

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI. A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku. A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI. A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku. A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku www.kralovehradeckyregion.cz A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej Hradec Králové TURISTICKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

v Euroregionu Beskydy

v Euroregionu Beskydy Vítejte Welcome Witamy v Euroregionu Beskydy Realizováno z projektu Vítejte v Euroregionu Beskydy spolufinancovaného z prostředků ERDF v rámci OPPS Česká republika Polská republika 2007 2013 Turistika

Více

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima První číslo vyšlo v roce 1946 ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima Z naší přírody Jindřich Chlapek Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Více

Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis Tento materiál je vydán v rámci projektu Vítejte v Orlických horách, který je spolufinancován Evropskou Unií a Královéhradeckým krajem. Od 3. června do 28. září opět jezdí víkendové cyklobusy do Orlických

Více

www.krkonose.eu KRKONOŠE

www.krkonose.eu KRKONOŠE www.krkonose.eu KRKONOŠE KRKONOŠE Rozloha: cca 717 km 2 Nejvyšší bod: Nejnižší bod: 1 602 m n.m. Sněžka 268,5 m n.m. Obří důl Počet obcí: 34 Největší obec (město): Trutnov Středisko zimních sportů 1 605

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08 časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 7 8/08 Elektronické aukce dříví na OM/ES Je současný lesní zákon vyhovující? Rezervace na rozvodí tří moří Králický Sněžník Lesy LS Ostrava procházejí přeměnou 2

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství

GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše spol. s r. o. GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 54521 1053, tel: 54524

Více

MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY

MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MOŽNOSTI PODPORY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY Klára Václavínková Klíčová slova: agrotourism, cestovní ruch, podpora Key words: agrotourism, tourism, support Abstrakt Cílem

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH ČECHÁCH...28

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Obsah. Vysvětlivky. Legenda k mapám. start a cíl výletu. zajímavosti na trase. běh. golf a minigolf. In-line bruslení. délka. jezdectví.

Obsah. Vysvětlivky. Legenda k mapám. start a cíl výletu. zajímavosti na trase. běh. golf a minigolf. In-line bruslení. délka. jezdectví. Běh Praha sportovní Obsah Projekt čisté a zelené Prahy...2 Vysvětlivky...3 1. Park Cibulka...4 2. Ďáblický háj...7 3. Divoká Šárka...10 4. Hostivařský lesopark...13 5. Obora Hvězda...17 6. Klánovický

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

WLEŃ. Już nie zginiesz w naszej gminie. Przewodnik po gminie Wleń

WLEŃ. Już nie zginiesz w naszej gminie. Przewodnik po gminie Wleń WLEŃ Już nie zginiesz w naszej gminie Przewodnik po gminie Wleń M.K. DRAL RADOMICE Radomice to niewielka wieś położona na wysokości 340 430 m n.p.m. Niegdyś miejscowość nosiła nazwę Wünschendorf, tzn.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice o. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 4 2 Analytická část...

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

Naučné stezky středních Čech

Naučné stezky středních Čech Naučné stezky středních Čech Mělník Mladá Boleslav 48 47 1 Rakovník 36 38 Slaný Kralupy 43 46 nad Vltavou 44 42 45 Brandýs nad Labem 41 - Stará Boleslav 40 Kladno 39 37 Praha Říčany 14 15 10 Beroun 21

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více