Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce."

Transkript

1 VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/ Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření: Autor: Určeno pro předmět: Tematická oblast: Obor vzdělání: Název výukového materiálu: Druh výukového materiálu: Čas: Využití: Mgr. Jana Jeřábková Anglický jazyk Cestování, komunikace a svět kolem nás Masér M/ ročník Opakování časů Pracovní list s cvičeními k celkovému procvičení časů v anglickém jazyce. 40 minut Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

2 OPAKOVÁNÍ ČASŮ Present Tenses Present simple x present continuous 1. Finish the sentences with the correct verb form: 1. A: Where is our son? B: He... (have) a shower. 2. She... (have) a shower in the evening. 3. I... (love) my boyfriend. 4. Look! My best friend... (not like) dancing but now he... (dance) with Jane. 5. I... (dance) folk dances every Tuesday. 6. I... (get up) at 6 o'clock. 7. A: Where... (you/go) to school? B: I attend an English class at secondary school. 8. Stop talking! She... (sing). 9. A: Hi, where... (you/go)? B: To the movies. 10. I love playing the violin but I... (not play) very often. 11. Please, lend me the magazine. You... (not read) it. 12. A:... she at the moment (work). B: No, he (have lunch). 13. A: Why... (cry) children usually? B: Because they... (be) hungry or thirsty. 2. Translate these sentences, make negative sentence and question: 1. Mám 18 let. 2. Ona má 15 let. 3. On studuje střední školu služeb a podnikání. 4. Mám rád plavání a cyklistiku. 5. Každé úterý trénuji na fotbalovém stadiónu.

3 6. Jedenkrát do měsíce chodím ke kadeřnici. 7. Jezdí do školy autobusem. (oni) 8. Chodíme každý den do školy pěšky. 9. On je jedináček, ale má nevlastní sestru. 10. Odpočívám každý den, poté co přijdu ze školy. 11. Naše sousedka zase hraje na klavír. 12. Nemůžu jít s tebou, protože právě uklízím byt. Present perfect simple x present perfect continuous 3. Complete the sentences with the correct form: 1. As soon as the plane... (land), I... (jump) out of my seat. 2. When I... (arrive) home, my girlfriend... (sleep). 3. My friend... (stop) by while I... (shop). 4. She... (stand) in the rain for an hour but the train... (not come). 5. They... (believe) that I... the new president personally. 6. The day before yesterday, I... (drive) when I suddenly... (hear) a loud noise. I... (stop) and... (see) that a lot of smoke... (come) from the back of the car. I... (have to, call) the fire brigade. 7. We... (go) to dinner yesterday, as we... (chat), somebody... (steal) my purse. 8. I... (meet) my first wife three years ago when I... (walk) the dog. 9. My mum... (be) angry when I... (tell) her the truth. 10. It was a beautiful weekend. The sun... (shine) and the birds... (sing).

4 4. Complete the sentences with the correct form: 1. A: Why are you so angry? B: I... (lose) my wallet somewhere. 2. You should buy a new car because you... (have) your old car for ages and it doesn t start properly. 3. Our parents... (return) from holiday yesterday morning. 4. A: Do you still smoke 30 cigarettes a day? B: I haven t smoked since You look tired and your eyes are red.... you (drink) alcohol? 6. He... (make) that mistake in the test. 7. He... (make) that mistake for the third time. 8. Potatoes... (bring) first to Europe from America by Sir Walter Raleigh. 9. I... (know) my husband since we were children. 10. She... (leave) his boyfriend last week. Past simple x present perfect simple x present perfect continuous 5. Complete the sentences with the correct form: 1. He... (recently publish) his new novel. 2. It s ten years since I... (start) playing tennis. 3. Where... you (be born)? 4. My mother... (not eat) chocolate since last Christmas. 5. Look what you... (do)! The dishwasher is broken! 6. Somebody... (eat) my lunch! Half of my sandwich is gone! 7. He's tired because he... (work) all day. 8. Your sister... (call) a few minutes ago. You should ring her back. 9. A: Are you finished? B: No, I... (start). 10. My parents are still shopping. They... (leave) just after breakfast. 6. Translate these sentences, make negative sentence and question: 1. Když jsem byl dítě, neposlouchal jsem své rodiče. 2. Včera pršelo. 3. Hledal deštník, ale nikde ho nemohl najít. 4. Včera jsem vstal v půl 9.

5 5. Děti si hrály s hračkami, když maminka přišla domů. Future Tenses 7. Complete the sentences with the correct form: 1. What... (do) this summer? Do you have any plans? 2. Waiter: What will you have? Guest: I... (have) the fish and chips. 3. If you leave now, I... (help) you. 4. I have the tickets, so we... (go) to the cinema tonight. 5. She... (pass) the exam. I believe in her. 6. I... (help) you if you want (answer) you the phone please? I'm busy right now. 8. Your vacation starts tomorrow! What time... (leave)? 9. It... (be) spring soon. Look at those flowers. 10. The theatre performance... (start) at 6 p.m. 8. Translate these sentences, make negative sentence and question: 1. Právě se chystám odejít. 2. Chystám se ti napsat mail. 3. Koncert začne v 8 hodin. 4. Vlak odjíždí v 11 hodin večer. 5. Zítra odpoledne jdeme do kina. 6. Dnes vyrážíme ven s přáteli.

6 7. Dnes nikam nejde. Zůstane doma. 8. Obloha je šedá. Bude sněžit. 9. Doteď jsem si nesbalil své věci. Nestihnu vlak. 10. Myslím, že určitě přijdu pozdě. Modal Verbs 9. Complete the sentences with the correct modal verb: could doesn't have to can't (2x) had to might must may has to should 1. She isn't going to the mountains with us because she... ski. She has never learned it. 2. A: Did you like the summer camp? B: No, we... get up at 6 am every morning. 3. I... remember to buy a present for my girlfriend tomorrow. 4. I don't know where he is. He... be anywhere. 5. My son is ill so he... go to school this week. 6. The film... be very good. Everyone speaks badly of it. 7. I'm not sure if she comes to the party. She... stay at home. 8. He isn't coming with us, because he... help his parents in the garden. 9. I think you... apologize because you weren't very nice I ask you something?

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) TVAR: Oznamovací věty: I+ HAVE/HAS + MINULÝ TVAR SLOVESA I have been to Prague. She has written a letter. Byl jsem v Praze. Napsala dopis. Otázka: HAVE/HAS

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka FUNKY PHRASALS kurz anglického jazyka Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme v sobotu v 13.30 a v neděli

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Přehled gramatiky 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (strany 8-9) Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje).

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více