Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)"

Transkript

1 Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet VPM uchazečů na 1 VPM 8,9 6,4 podíl nezaměstnaných osob 7,1% 7,5% Počet evidovaných uchazečů Podíl nezaměstnaných osob Počet volných pracovních míst Počet uchazečů na 1 VPM 1

2 Nejžádanější profese - poptávané zaměstnavateli Aktivní politika zaměstnanosti - možnosti využití jednotlivých nástrojů Rekvalifikace a vzdělávání zaměstnanců Rekvalifikace stanovené zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 108 získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení stávající kvalifikace evidovaných uchazečů Rekvalifikace zaměstnanců - stanovené zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 110 získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení stávající kvalifikace Školení zaměstnanců v rámci NIP Podpora vzdělávání zaměstnanců POVEZ Školení zaměstnanců v rámci RIP Vzdělávejte se pro růst vlibereckém kraji VSPRvLKII. Realizované od roku 2012 Zvolená rekvalifikace Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání stanovuje typ rekvalifikace a vzdělávací zařízení posouzení komise APZ ÚP ČR, podmínkou návaznost na nabídku trhu práce Posuzuje se potřebnost z hlediska požadavků trhu práce a zdravotní způsobilosti uchazeče Mohou být realizovány pouze akreditované kurzy dle zákona č. 435/2004 Sb. Doložení dokladu o úspěšném ukončení kurzu Max.částka50000,-Kčzaobdobí 3let Zkušenosti s NSK na ÚP Zájem o profesní kvalifikace mají občané zejména se základním vzděláním (většinou chtějí získat stupeň vzdělání), Cesty k málo častým profesím (příklad: točíř keramiky, florista, strážný) Volná místa hlášena zatím většinou bez vazby na profesní kvalifikace objevují se však výjimky Úhrada profesních kvalifikací ÚP ČR zkouška součástí kurzu Informace o NSK předávány zaměstnavatelům v rámci realizovaných monitoringů NSK v návaznosti na veřejné zakázky (1.) Na základě postupného ukončování stávajících akreditací navazují akreditované kurzy navazující na NSK V současné době realizovány rekvalifikační kurzy: Oblast údržby veřejné zeleně: Údržba veřejné zeleně Oblast ochrany osob a majetku: Strážný Oblast administrativy: Personalista 2

3 NSK v návaznosti na veřejné zakázky (2.) Vyhlášená nová veřejná zakázka požadované RK v návaznosti na NSK: Správce sítí pro malé a střední organizace Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně Příprava minutek Jednoduchá obsluha hostů Složitá obsluha hostů Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Asistent/ka, sekretář/ka (včetně zaměření na cizí jazyk AJ, NJ) Veřejně prospěšné práce - definice Veřejně prospěšné práce (VPP) = časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Společensky účelná pracovní místa - definice Rozdíly mezi SÚPM a VPP Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) = pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. VPP pracovní poměry jsou uzavírány na dobu určitou (ze zákona), dohoda mezi ÚP a zaměstnavatelem je rámcová (místa lze přeobsazovat), pro obce/města a neziskový sektor. SÚPM ÚP preferují pracovní poměry na dobu neurčitou, dohoda mezi ÚP a zaměstnavatelem je na konkrétního uchazeče o zaměstnání, především pro podnikatelskou sféru. VPP příjemci příspěvků Umísťování uchazečů na VPP města, obce (dělníci pro úklid a údržbu města/obce) obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení (např.: osobní asistent ZP, pomocné práce při ochraně přírody) církevní organizace (pomocníci, uklízeči) příspěvkové organizace měst a krajů (pomocné práce ve školách a školských zařízení, dělník pro úklid a údržbu města) jsou určeny především pro osoby obtížně umístitelné pomáhají uchazečům o zaměstnání udržovat nebo navracet pracovní návyky jsou v některých oblastech regionů jediná pracovní příležitost 3

4 SÚPM - příjemci příspěvků Umísťování uchazečů na SÚPM Podnikatelské subjekty fyzické a právnické osoby Příspěvkové organizace obcí a kraje Obecně prospěšné společnosti Církevní organizace Občanská sdružení (spolky) fyzické osoby do 30 let věku s praxí kratší než 2 roky, fyzické osoby starší 55 let věku, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby, které jsou v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců, fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (ze sociokulturně znevýhodněného prostředí). Finanční příspěvky VPP Maximální doba poskytování příspěvku a jeho výše v Libereckém kraji 6 měsíců pro rok Výše příspěvků na VPP v Libereckém kraji Kč/osoba/měsíc pro pozici koordinátor VPP, Kč/osoba/měsíc při plném pracovním úvazku, V případě kratšího úvazku se částka nekrátí úměrně, ale je zvýhodněna (např Kč/osoba/měsíc při úvazku 20 hodin). Finanční příspěvky SÚPM vyhrazená Maximální doba poskytování příspěvku a jeho výše v Libereckém kraji: 9 měsíců pro UoZstarší 55 let a OZP ( Kč/osoba nad 55 let; Kč/osoba se ZP) 6 měsíců pro ostatní kategorie podporovaných uchazečů (uchazeč s délkou evidence nad 5 měsíců, matky pečující o dítě do 15 let věku apod. ) ( Kč/osoba) V případě uzavření PP na dobu určitou bude maximální částka příspěvkusníženao2000kč. Příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek je poskytován stejným kategoriím uchazečů jako u příspěvku na SÚPM. Maximální výše příspěvku v Libereckém kraji Kč sezávazkemdobypodnikánímin.365dnů Kč sezávazkemdobypodnikánímin.730dnů ROK 2014 Prostřednictvím těchto tří nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je v současné době podpořeno v Libereckém kraji: osob v rámci VPP (financovaných z národních zdrojů a prostřednictvím ESF), 772 osob v rámci SÚPM (národní + ESF), 174 osob v rámci příspěvku na SVČ. 4

5 Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II (1.) Realizátor projektu: Úřad práce krajská pobočka v Liberci REALIZOVANÉ PROJEKTY Zdroje financování projektu: z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky Dobaprojektu: Ukončení vzdělávacích aktivit: Rozpočet projektu: přímá podpora ,- Kč Cílová skupina: zaměstnanci firem a zaměstnavatelé Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II (2.) Projekt je určen zaměstnavatelům v určených odvětvích dle CZ-NACE s prorůstovým potenciálem, kteří chtějí zvýšit zaměstnancům(hpp a DPČ) odborné znalosti a dovednosti či je proškolit, rekvalifikovat nebo zvýšit dosavadní kvalifikaci Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II (3.) Vybraní zaměstnavatelé mohou v rámci projektu získat: Příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců Příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání Zaměstnavatel může získat příspěvek na vzdělávací kurzy, které jsou: Akreditované -včetně ŘO sk. C, D, Neakreditované - dle specifických potřeb zaměstnavatele Odborná jazyková výuka Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (1.) Realizace projektu je prováděna Krajskými pobočkami ÚP ČR a jimi určenými kontaktními pracovišti (mimo KrP pro hl. město Prahu). Rozpočet projektu: Kč Doba trvání projektu: Ukončení vzdělávání: Cílová skupina: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (2.) Zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb (příjmů vpřípaděosvč)nežje5%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisku a ztrát (tzv. výsledovka). Porovnávají se dvě předcházející srovnatelná účetní období. 5

6 Získej práci v Libereckém kraji (1.) Doba trvání projektu: duben 2014 až duben 2015 Cílová skupina: evidovaní na ÚP ČR do 5 měsíců, se základním až středním odborným vzděláním s maturitou Rozpočet projektu: ,- Kč a národního financování 15% Aktivity projektu: Získej práci motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, bilanční diagnostika, nácvik měkkých dovedností, společensky účelná pracovní místa a nově vytvořená pracovní místa rekvalifikační kurzy: Obsluha CNC strojů, Svařování ZK + ČSN EN 278-1, řidičské průkazy, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, práce s PC, Základy podnikání, Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun), Administrativní pracovník s využitím cizího jazyka Šance shandicapem v Libereckém kraji (1.) Doba trvání projektu: duben 2014 až březen 2015 Cílová skupina:krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní, se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo zdravotním omezením Rozpočet projektu: ,- Kč a národního financování 15% Aktivity projektu: Šance shandicapem motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, bilanční diagnostika, nácvik měkkých dovedností, školení finanční gramotnosti, školení pracovně-právního minima, řízená praxe, Společensky účelná pracovní místa, nově vytvořená pracovní místa bez dotace rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy PC, Obsluha PC, Strážný, Úklidové práce v ubytovacím zařízení pokojská, Daňový specialista, Operátor call centra, Obchodní zástupce, Administrativní pracovník, Tvorba www stránek, Pracovník grafického studia, Základy podnikání, Obsluha elektrovozíku a motovozíku Mikroregiony v Libereckém kraji (1.) Doba trvání projektu: listopad 2014 až srpen 2015 Cílová skupina: uchazeči, kteří spadají do působnosti kontaktních pracovišť (KoP) úřadu práce Nový Bor, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Jilemnice, Semily, Tanvald, s délkou evidence větší než4měsíce Rozpočet projektu: ,- Kč a národního financování 15% Aktivity projektu: Mikroregiony motivační aktivity, individuální poradenství, bilanční diagnostika, finanční gramotnost, pracovněprávní minimum, kurz měkkých dovedností, společensky účelná pracovní místa a nově vytvořená pracovní místa Rekvalifikační kurzy: Pracovník grafického studia, Tvorba www stránek, Údržba veřejné zeleně, Příprava teplé kuchyně, Složitá obsluha hostů, Svářeč včetně ČSN, Obsluha CNC obráběcích strojů, Strážný, Základy podnikání 6

7 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji (1.) Realizátor projektu: Úřad práce ČR krajská pobočka vliberci Cíl projektu: Zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých uchazečů do 30 let Trváníprojektu: Ukončení aktivit projektu: Rozpočet projektu: ,- a národního financování 15% Cílová skupina: Odborné praxe pro mladé do 30 let Mladí uchazeči o zaměstnání, kteří: nedosáhli 31 let, postrádají pracovní zkušenosti nebo mají pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání, jsou evidovaní na ÚP, bez rozdílu vzdělání. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji (3.) Mzdové příspěvky SÚPM minimálně na 6 měsíců max. do ukončení projektu (10 měsíců) max. 2 SÚPM na IČO Děkuji za pozornost Eva Friedrichová Tel Příspěvky jsou uvedeny v superhrubé mzdě 7

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SOCIAL BUSINESS SUBJECT AT TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC AS AN OPPORTUNITY

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více