Vítání sv. Martina 2008 program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání sv. Martina 2008 program"

Transkript

1 Pozor, končí výměny občanských průkazů str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko SOŠ a SOU na ul. Bezručova 33 slaví 60 let str. 3 str. 8 Vítání sv. Martina 2008 program Podruhé projde ulicemi města od kostela na Starém Blansku k zámku na druhém břehu řeky Svitavy sv. Martin na bílém koni, a to opět v rámci oslav Vítání sv. Martina. Stane se tak v sobotu 15. listopadu, na niž je připraven hlavní program, ale i v neděli si zájemci z nabídky jistě vyberou. sobota 15. listopadu Slavnostní fanfáry před radnicí Dobrušské žesťové sdružení; Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku (rukodělné výrobky, tradiční zboží, stylové občerstvení a další) Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku Přivítání sv. Martina Vyhodnocení soutěže O nejlepší historický kostým + módní přehlídka Město Blansko a Muzeum Blansko vyhlásily u příležitosti druhého ročníku Blanenského vítání svatého Martina soutěž o nejlepší historický kostým. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny, jenž si pro letošní historický svatomartinský historický průvod, který vyrazí v sobotu 15. listopadu 2008 před polednem od kostela sv. Martina na blanenský zámek, zhotoví vlastní kostým z období vrcholného středověku ( století). Průvodu se mohou zúčastnit samozřejmě i ti, kteří si zapůjčí např. kostým divadelní, ale v rámci soutěže budou hodnoceny pouze ty kostýmy, pro jejichž vznik museli účastníci udělat něco víc, než si zajít do půjčovny. Účast soutěžících kolektivů (4 a více osob) a společné téma jejich kostýmů je třeba nahlásit nejpozději do 7. listopadu 18 hodin pracovnicím Blanenské informační kanceláře Blanka. Nejkrásnější kostýmy budou oceněny věcnými cenami. Na nejúspěšnější dětské kolektivy navíc čekají tři velké dorty! Podrobněji o kostýmech a soutěži pojednává zpravodaj č. 14/2008. Program na pódiu: Blanenští trubači SZUŠ Blansko Šerm Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci Rozeta Duo dudy, kytara, flétna, loutna. Tanec dvorních dam SZUŠ Drahánek a Drahan zábava prostého lidu; Řemeslnické tance, tance a hodba z Horácka, Slovenska a Slovácka Rozeta Duo Dubia Fortuna středověká hudba Vyhodnocení soutěže O plášť sv. Martina Koncert skupiny Weytora, Hudební salon zámku; hudba renesance a raného baroka Svatomartinské hody, Katolický dům; hraje skupina Pohoda Svatomartinská zábava, restaurace U Zámečku Hraje skupina Netopýr neděle 16. listopadu 8.45 Slavnostní bohoslužba a poděkování za úrodu (zpívá chrámový sbor) Varhanní koncert v kostele sv. Martina Beseda u cimbálu Hraje cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic Koncert skupiny Tata Bojs, Dělnický dům Občerstvení v areálu zámku a zámeckého parku zajišťují velkoobchod Nezval a Pivovar Černá Hora. V průběhu celého víkendu můžete ochutnat svatomartinské a zvěřinové speciality v těchto restauracích: Café Bergman, restaurace Aquapark, restaurace Lažánky, restaurace U Barona, restaurace U Zámečku a wellness hotel Panorama. SOUTĚŽ O PLÁŠŤ SV. MARTINA Hlasování veřejnosti o nejlepší na zámku podávaný nápoj, který zahřeje stejně jako svatomartinský plášť. Hlasovací lístky budou slosovatelné! Doprovodný program po celý den: Zámecké sklepení Vinný sklípek Restaurace U Zámečku (víno červené, bílé, svatomartinské i svařené) Galerie města Výstava Zobrazení sv. Martina v dějinách umění Skautská klubovna Růžová ulička Středověké hry pro děti, střelbu z luku, lanové techniky a prezentace skautských středisek Srdce na dlani a Světla Zámek Blansko Mimořádné prohlídky s výkladem v 10.30, 14 a 15 h. Den otevřených dveří Gymnázium Blansko, Seifertova 13 pořádá pro rodiče a žáky 5. a 9. tříd ZŠ v pátek 14. listopadu v době od do hodin Den otevřených dveří. Zájemci se dozví informace o studiu, informace o přijímacích zkouškách a mohou si prohlédnout školu Podrobnější informace na tel , nebo na red Volilo se do krajských zastupitelstev. K volební urně se hned v pátek po druhé hodině vydala do svého okrsku i starostka města PhDr. Jaroslava Králová. Foto: S. Mrázek Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve městě Blansku Z oprávněných voličů jich přišlo k volebním urnám a obálku odevzdalo z nich. Volební účast v Blansku včetně městských částí činila 44,43 %. Okrsky celkem zpr. v % Voliči v seznamu Vydané obálky Další strany získaly již méně než 1 % hlasů. Pozvánka na Burzu středních škol V pátek dne 14. listopadu 2008 se v Dělnickém domě Blansko uskuteční v době od 8.00 do h Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8.30 h za účasti místostarosty města Mgr. Poláka, ředitelky Úřadu práce Blansko JUDr. Lorkové a dalších hostů. Pro všechny návštěvníky je připraven přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu Blansko a okolních regionů. Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů Kdo obdržel nejvíce hlasů, kteří kandidáti obdrželi nejvíce preferenčních hlasů a kde přišlo k volbám nejvíce lidí a kde nejméně voličů? Výsledky za Blansko a městské části. číslo str. název strany hlasů celkem v % 48 Česká str. sociálně demokrat ,65 1 Komunistická str. Čech a Moravy ,87 47 Občanská demokratická strana ,89 12 Křesť. demokr. unie Čs. str. lid ,83 18 Strana zelených 192 2,58 Kandidáti s nejvyšším počtem přednostních hlasů: Jméno kandidáta strana počet hlasů v % Polák Ivo Mgr. ČSSD ,36 Juránek Stanislav Ing. KDU-ČSL ,11 Králová Jaroslava PhDr. ODS ,33 Navrkal Stanislav KSČM ,09 Vlašín Mojmír RNDr. SZ 23 11,97 Okrsky s nejvyšší a nejnižší účastí: Nejvyšší účast zaznamenal okrsek č. 4 (Lažánky a Gellhornova ulice), kde k volbám přišlo více jak šedesát procent voličů, přesně 65,09 %. Naopak nejnižší zájem o volby měli již tradičně obyvatelé ulic Chelčického, Údolní a 9. května. Jedná se o okrsek č. 13 a k volebním urnám zde přišlo 30,61 % oprávněných voličů. Více podrobností najdete na Na burze zájemci získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Poradenskou pomoc poskytnou také zástupci Úřadu práce Blansko. Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko a Gymnázium Blansko současně umožní zájemcům v tento den v rámci otevřených dveří prohlídku a návštěvu školy. red TELEVIZE BLANSKO Člen skupiny Rafani Marek Meduna vystavuje až do 16. listopadu v blanenské galerii. Návštěvníci zde najdou malby, kresby, objekty i jednoduché počítačové grafiky. Marek Meduna se vyznačuje mimořádnou pracovitostí a houževnatostí. Ta je průvodním znakem celé jeho umělecké tvorby. Své výstavy většinou sestavuje hravým propojením několika médií podle svého autentického schématu. Foto: S. Mrázek VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 z usnesení Z usnesení z 38. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 v maximální výši Kč na financování výměny počítačového serveru školy. s pronájmem vodního díla vodních nádrží Palava I, Palava II, včetně sedimentační nádrže a Češkovice Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci, Blansko, Rožmitálova 40, Blansko, IČ: na dobu neurčitou, za nájemné ve výši Kč/ha/rok, za účelem výkonu rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství a schváleným manipulačním řádem vodního díla. se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 742/2 zahrada a parc. č. st zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv s tím, že obdarovaný se zaváže po dobu 10 let využívat objekty čp pro účely školství (pozemky na ul. Žižkova). v souladu se směrnicí č. 3/2005 s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Města v oblasti zahraničních styků. Rada revokuje usnesení č. 26 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne usnesení č. 27 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne Rada nesouhlasí s posečkáním s podpisem kupní smlouvy na byt s panem Matuškou, Blansko a trvá na podepsání kupní smlouvy do termínu V případě, že pan Matuška ani další žadatelé ve schváleném pořadí již nebudou mít o byt zájem, ukládá odboru KOM zveřejnit nový záměr na odprodej bytu za minimální cenu Kč, včetně veškerých nákladů spojených s převodem. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru převod pozemků, které tvoří komunikaci a chodníky na ul. Boženy Němcové, chodníky na ul. Seifertova a Sadová a komunikaci chodník pro pěší podél SOU na ul. Bezručova a potoka Sloupečník. zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup pozemku parc. č. 398/8 trvalý travní porost v k. ú. Klepačov, od vlastníka pozemku, za cenu 50 Kč/m 2. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Další část cyklostezky na sportovním ostrově příští rok Město uspělo s žádostí o dotaci a získalo z regionálního operačního programu přes 7 milionů Kč na II. etapu cyklostezek na úsek B, jež obsahuje východní stranu baseballového hřiště, dále kolem sauny za tenisové kurty, nové přemostění ke garážím u dráhy a chodník za parkem na ulici Sv. Čecha. Zámkovou dlažbu chodníku za parkem Sv. Čecha směrem k Bille nahradí jako všude jemný asfalt a chodník bude rozšířen, protože všechny tyto nové trasy jsou určené pro smíšený provoz cyklistů, in-line bruslařů a chodců. Tato komunikace vyřeší napojení komunikací Jungmannovy a Na Lukách s ulicí Na Brankách. Dále bude prodloužen chodník z ulice Jungmannovy k ulici Na Lukách a v neposlední řadě vyřešen odvod balastních vod, vyvěrajících ze zahrad blízkých domů a nyní natékajících do splaškové kanalizace. Od pondělí je vydáno rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace. Zhotovitel (SIS silniční stavitelství s. r. o.) předpokládá plné uzavření pouze v nezbytně nutných případech překopy, frézování, balení apod. Po ukončení zajistí provizorní přejezd. Konkrétní termíny však není možné sdělit, proto není možné garantovat vjezd a výjezd z ulice Dalších Kč na cyklostezku B obdrží Město Blansko z rozpočtu Jihomoravského kraje. Realizace výše zmíněných úseků se předpokládá v příštím roce. Do budoucna je možné zokruhování všech cyklostezek na sportovním ostrově, uvažuje se i o cyklostezce navazující na trasu B za tribunou ASK s vyústěním u zimního stadionu. Do konce října tohoto roku bude podána žádost na III. etapu, v níž by měla být cyklostezka Poříčí, tzn. od lávky ke koupališti k mostu u zastávky ČD. V další plánované části trasy od Billy až k ČAD se zatím vyjasňují pozemkové vztahy. sl Jungmannovy, je tedy rizikem řidičů, zda vjedou či nevjedou do této ulice. Odvoz odpadu (každé úterý) bude zajištěn tak, aby se k nádobám svozová firma přímo dostala či nádoby zaměstnanci realizační firmy SIS přemístí na místo, kam se svozový vůz dostane. V případě dotazů kontaktujte nejlépe stavbyvedoucího pana Hrdličku či pracovníky Města pana Štefana nebo paní Vágnerovou Ukončení rekonstrukce se předpokládá v II. polovině listopadu Celkové náklady akce jsou cca 2,4 mil. Kč. odbor investic a územního rozvoje Město získalo dotaci na regeneraci sídliště Písečná Významnou dotaci se ke konci roku podařilo získat Městu Blansko. Díky ní se rozšířily práce na II. etapě úprav na sídlišti Písečná. Dotaci ve výši Kč získalo Město Blansko od ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora regenerace panelových sídlišť. Tato částka pokryje již realizované objekty, čímž se částečně sníží finanční podíl Města na pracích, které již začalo budovat z vlastních prostředků, neboť na ně nemělo dotaci, např. za propojení komunikací od penzionu k obchodní akademii. Pietní vzpomínka Komise pro občanské záležitosti města, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany. Uskuteční se v neděli ve hodin v areálu městského hřbitova v Blansku. Koná se ve stejnou dobu na hřbitovech farnosti v Lažánkách, na Klepačově a dále také v Ráječku, Spešově a Olomučanech. red příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko SENIOR centrum Blansko přijme do pracovního poměru: pracovníky sociální péče pro přímou obslužnou péči Požadované kvalifikační předpoklady osvědčení pracovníka sociální péče pro přímou obslužnou péči nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.ve znění platných předpisů). Nástup možný ihned Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do Rekonstrukce komunikace Na Lukách S realizační firmou byla dodatkem rozšířena smlouva o další objekty. Jedná se o parkoviště včetně krátkého chodníku na ulici Sušilově, oplocení stávajícího dětského hřiště s herními prvky a stanoviště kontejnerů v ulici Pod Javory. Namísto stávajících betonových budou tři nová a přibudou dvě kontejnerová stání pro separovaný odpad, uvedl místostarosta Ing. Jindřich Král. Během druhé etapy vznikne, kromě výše uvedených staveb, cca 80 parkovacích míst. Celkové náklady na II. etapu Regenerace sídliště Písečná dosahují 15 milionů korun. Připravuje se i v pořadí třetí etapa, jež se bude týkat ulice Jasanové. Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel , a to od do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích. ve II. pololetí MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Řehořková Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy MUDr. Semrádová Sloup, Zdrav. středisko MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová Svoz odpadu ve svátek 17. listopadu Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu. odbor komunální údržby Velkokapacitní kontejnery v listopadu 2008 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů Lažánky, u hřiště Lažánky, Márovky Klepačov, u obchodu Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Výzva k předložení nabídky na zajištění dodávky poukázek osobám v hmotné nouzi pro výplatu příspěvků na živobytí a mimořádné okamžité pomoci podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Termín realizace: od Termín podání nabídky: nabídky doručit do do hodin na podatelnu Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1, Blansko v zalepené obálce a označené Poukázky hmotné nouze a Neotvírat. Kontaktní osoba: Hana Píchová, odbor SOC, telefon , Konečný termín pro výměnu občanských průkazů se blíží Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se v České republice postupně vydává od 1. července Současně je zákonem stanovena doba ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Lhůty pro výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných: do 31. prosince 2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu Sídlo správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, který zabezpečuje agendu OP a cestovních dokladů, je v přízemí budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1. Otevřeno je v úřední dny, tj. PO a ST vždy od 8.00 do hodin. red Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, tenisový kurt května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu Dolní Lhota, u pomníku Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Přerušení dodávky elektrické energie , h Blansko Areál ČKD Paulinka, odběratelská trafostanice Blansko Paulínka č , areál fy MH GUSTAV HEES, odběratelská trafostanice Blansko BUSE č , areál fy TEMP Metal s.r.o, odběratelská trafostanice Blansko Agrostav č , areál čistírny odpad vod na konci směr Šebrov, odběratelská trafostanice Blansko Kanalizace č , areál ČD na konci směr Šebrov, odběratelská trafostanice Blansko ČD Kiosek č , h , h Blansko a Dolní Lhota chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna, chatová oblast Zborovce cihelna, restaurace Rulíšek + 2 domy směrem k bytovkám na ul. Okružní, ulice Pražská areály firem TATSUNO BENČ, SBD MACOCHA, garáže u SBD, areál OSP (Stavební společnost, MS Trade, pí Konečná), areál KT Progres, ulice Poříčí areál ISAN Radiátory, areál vodárny MKZ směr Dolní Lhota, domky u trati ČD Odběratelská trafost. OSP (č ) Odběratelská trafost. Univa (č ) Odběratelská trafost. MKZ, Vodárna (č ) Odběratelská trafost. Progres (č ) , h Horní Lhota, Ráječko, Spešov V obci Spešov bude vypnuta ulice od železničního přejezdu po konec obce směr Rájec a z ní odbočující ulice směr Ráječko. V obci Ráječko bude vypnuta lokalita Na Výsluní, ulice Sadová od ul. Sokolská po ul. V Hájíčku, ulice V Hájíčku, ulice Sokolská od ul. Sadová směrem ke Spešovu, ulice Sportovní, ulice Svitavská, ulice Osvobození od ul. Nová po konec obce směr Blansko, garáže za hřištěm. V obci Horní Lhota bude vypnuta horní část obce ulice od domů č. 123 a 128 po domy 140, 141, 146 a , h Blansko Celá lokalita Písečná (ulice Jasanová, Pod Javory, Nad Čertovkou, Na Pískách)

3 3 Platí od !" #$!%& '( ) * + )%, + ") ) #) -. /!" # 0 4H**0H H**0H # # $ 0 4H**0H * ( =2 $ 0 4H**0H* + ) ) % & * 0H H04* & 4 *H9 $H 4 ' ( %) * 0 4H**0H CE H**0H # 67, + 7), 0 7) #8 ) 9 * : 67, + ) ( ( ) (%& + ) ) 67, +!" #$!%& 4 0 ( =2 $ 0 4H**0H 9# 7 $ 0 4H**0H* +,! ( ) # 0 4H**0H 0 4H**0H -. $ 0 4H**0H 9 & $ 0 4H**0H* )4, +# 1' A $ 0 4H**0H % / $0 0 4H**0H 1' $ 0 4H**0H* $ 231 ' ( ) 4 0 4H**0H # 5' 0 4H**0H $ 8, $# 0 4H**0H 67, + 9, + 7! %! + 67, +,#, ) (! ) & H**0H 0* " ) 6, $# 0 4H**0H ),;(!7 + 9% 4, ' 1 6 & " # 0 4H**0H 7! 2 8 % & 4 H* 4H## # <. 4.< 0 ( =2 )5132 $ 9 0 4H**0H* < ' % ' # 0 4H**0H 67, + ( ' ) (#& :, > ' * 0 4H**0H $ : B! ( ) $ * 0 4H**0H*. 0 4H**0H 4 : & ; 3 6, 9 0 4H**0H 9 67, + *! & % 2 A $ * 0 4H**0H* $ <, = 0 4H**0H 04 % & * 0H H04$ < > 0 ( = H**0H 4 I!J+' < ( ),! $ 4 0 4H**0H* -. / 67, +? & ' > &2? 9 0 4H**0H ( ' - %) $ 4 0 4H**0H* # # , H**0H 53' > &2? 0 4H**0H 0 67, + )%, + "! A # 0 4H**0H#4* % & * 0H H04# K ( 6, 0 4H**0H 0 C. 50 ( =2 $ * 0 4H**0H* 1 ' # * 0 4H**0H#44 62,! '5 % & * H0 9H904 A B C 0 4H**0H % 2?' % $ $ 0 4H**0H* # #) B,7!" )4, +#) < + A ( ) $* 0 4H**0H 9 2 : ' ( ) $ $ 0 4H**0H* $ -. / -. / ' ' ' ( ) $ # 0 4H**0H* * 67, +,!7 + ) 9 %$ 67, +!" #$!%& 1' 8 ( ) $ 0 0 4H**0H* <,.. #0 0 4H**0H $$ # 1. = H**0H#$* <2' " ) 9 0 4H**0H0 %? % 2? ( ) $ 0 0 4H**0H* 0 % ' % #0 0 4H**0H $# % & 4 H##4H# ' % 9 0 4H**0H0 9 : ' D ( ) $ 0 4H**0H* 4 6 E,! C #0 0 4H**0H $0 C# 7 %+0 #:7 : &0 C ) ( ) $ 0 4H**0H* 67, +!% H**0H0## 7!,?, ) 67 %DB %& 67, + (7 (* +!" %+ % '2?' % 'F %) 0 0 4H**0H # =' H**0H$ 4 -. /.13. $ 0 4H**0H*$ G, + %) # 0 4H**0H * ) E '5.A 0 =52 * 0 4H**0H * 6 " $ 0 4H**0H*$ " 1 ' %) 4 0 4H**0H 9 67, + ( ' ) (#& 8 2, & 2 & 4 H0 #H 4 8E ' 1 $ 0 4H**0H*$ 2' H**0H H**0H$ 4 -. / 9 0 4H**0H A ' %, 4 0 4H**0H *,B +?(%, #D ") 0 4H**0H$04 % & * 0H H04! "# -. / 67, + B, % + :B : A B1 * 0 4H**0H$ 0 L # 0 4H**0H * ( =2 0 4H**0H$$ $ % #! & ' ( ) * " + % & * $H#$$H*$ % E > &2? 0 4H**0H *0 A B1 % 0 4H**0H 0 2? " 6, 4 0 4H**0H$ $ + $ 0 4H**0H *# 8E&! " 9 0 4H**0H 00,! ( 0 4H# H#* % & * H# H$ 4, -.! /! / 0 '#1 # -!2! " 67, +,;( )B, ;. 0 4H# H# # :!7 +? & % H**0H *$ )?(%, #$,4 "+#: -. / 34!5! - 6&7 &6 8"! 5 0 4H**0H# $ 5 4.< 0 =52 $0 0 4H**0H$0* 5 F.5 0 ( = H**0H $ 1' - 0 4H# 0H 4 : 1 ' H**0H$00 % & * 0H H# $ % & * 0H 4H04$?(% + ", H**0H$ $ 67, + B(%(7 + B ) & ) ) & # 7 ' "# -. / A G, 0 4H**0H$#0 8?' % $ 0 ) ( ) 0 0 4H**0H F 0 ( = H**0H$$$ % 2?' % ( ) 0 0 4H**0H 0 % & * 0H H$0! & & * 0H H044 67, + # 7& )!% + "+9, + 8 E C ) $4 0 4H**0H$# 2' % 0 0 4H**0H 4 3 ' ( # 0 4H**0H$$ ) 5 G 0 4H**0H# ( %, 2 ) 9, + 9% 4, % & 4 *H H9#9 67, + % +!" %+0 ;, 7 ;(,0 < ' $ 0 4H**0H$## ) 8 ) B 2 %9 :C+ 2& ' > # 0 4H**0H$#$ C 5 ( = H**0H $*? ' C ( ) 0 4H**0H 4 4.<. 0 ( = H**0H$$0 ;! 2 6 ' # 0 4H**0H#$ "4 # 1 : + ' 6+ ( ) * 0 4H**0H$$ ( %, (* + 67, + 8 ' % 0 4H**0H 94? % $* 0 4H**0H$# 8 ) E ( ) 4 0 4H**0H # ( "2 7 ' "# G + ( ) 0 4H**0H$$9 A2?' > 4 0 4H**0H $ 21 % $ 0 4H**0H 0 67, + 7, +!" %+0 A,' "! 4 0 4H**0H ) - "2 7 ' "# B ) & "+ & ) 9, 6 67 %+ 67, + 9, #8 ' ( $ 0 4H**0H $.5 0 4: 52 # 0 4H**0H$0 % ( ) 0 0 4H**0H 0 ;, A $ 0 4H**0H $9! = $9 0 4H**0H$#4 %2 D 0 0 4H**0H 9 B ( ) 0 0 4H**0H 0 2,! ' ( ( ) # 0 4H**0H$# G 1 % 0 0 4H**0H 0 % & 4 H0$$H 9# 1 5!" # 0 4H**0H$#9 B(!7 +B %6B+ % ( " +B %6B+ 6 #! 7(B(, H ) %! I < 3 A -. / 5 -. / ( =2 0 4H**0H0 # %:,! # 7. =52 $ 0 4H**0H # ; J A 0 ( =2 0 4H**0H! & * 0H H H# H$$0 + %) 0 4H**0H0 0 %: C ' 'F!! 67, +!% + "! #! & * 0H 9#H $ + - L 3 0 4H# $H#40 ; > # 0 4H**0H 4 ;5 5 * 0 4H**0H >? 0 4H**0H0 %: "? 3! $!!!. 0 4H# H# 9 + " ' K!S 0 4H# #H $ 67, + $ :9, A 1' / # 0 4H**0H * : ' 0 4H**0H0 %: M H**0H AE ' 0 0 4H**0H % & # ' (! & * 0H H# + %) % 7! 0 4H# #H* $ 6 ' %, $* 0 4H**0H $9 7. " " & - " %: " ' 94 A 1' %, 0 4H**0H $# : 1 ' " ) $ 0 4H**0H 9 > 0 4H**0H04 + D T & 2 0 0H0$ H0 G B,! & - 0 4H**0H# $ -!2 6! 1 0 4H# H# < + % 'F 0 4H**0H# # ' B % 'F * 0 4H**0H # A ' % & 4 H#4#H*9 <: D & $ ' ' D * 0 4H**0H $ + %) 8 L T 0 4H# H*0# 67, +!%,# 9 )% 6 (?, $ ; " #! G K /LM <: L% C ' 'F! # <. ( 0 12 $# 0 4H**0H 0 ' D 0 4H**0H 0 7:? & 7) # O K + CG" G 0 4H# H$ " & > &2? 0 4H**0H# 4 % ' % ' 0 4H**0H 4-0 ( =2 0 4H# H9 <: " ' 4 U2? = " $$ 0 4H**0H##0 ) )! & ***H04#H 9 + %) "2? 2 ' 0 4H# H4*0 B ' ( 6, " $0 0 4H**0H ##. 0 4H**0H 9 ;! 2 " 0 4H# H9 <: %: * H**0H##$ $!!!. 0 4H# H9 + %) D 0 4H#99H00 %, % * 0 4H**0H0 67, + )% 6!% +B );, ' + ( ) 0 4H# H9 $ N 21 F 3,? " >! * 1 " 0 4H**0H##4 # H**0H * 21 ' %) % 62 ) 0 4H# H 09 : 1 ' - $ 0 4H**0H 4 0!. - #! ' : 1 ' 0 4H# H9 0 ' + $0 0 4H**0H A ' -? 0 0 4H**0H # + & ***H*0#H$ LE 2 6 ' $ :,! A 4 0 4H**0H0$# > ' -? 0 0 4H**0H C! 0 4H# H9 9 + CG" A ' 0 4H# H4$ : & A $4 0 4H**0H '2? & O J #$ 0 4H**0H # H# H9 # &7 &! " & 0 4H# H9 ' 67, + B(!7 6!% + B ) & J -? 0 4H**0H $ 0 # 0 4H# H9 +,'?' G P ' 2 ' 5 4 = H**0H$0 ' 2 C2 0 4H**0H # < & ***H $#H + ( ) " + ' 6 2 E > &2? 4 0 4H**0H $ " & " H# H9 " ' % $ 0 4H**0H * 6 ' 0 4H**0H * L & 6 &! *$*H $$ ' 4 0 4H**0H# # =' A 0 4H**0H 4,B (B#$ 7:? & 7) # + ( ) P 3 ' %? - * 0 4H**0H $ 81 + " 0 4H**0H 5, 0 4H# 0H$ 0 0 4H# $H$*0 % '2?' ( * 0 4H**0H $$!2 6! 1 ;) (9)B, # H A / 2' E'?' > )2, 2 A D A 1' < ' %) $ 0 4H**0H $ Q! + ' 0 4H**0H 0 4 < H# #H4# A 1' # * = ' 6 > - "5 2 " + " D A? 67, + B(!7 +B 7:?, " ' R 0 4H**0H $ B ' > 0 4H# #H4# 0 4H# 9H #$ * - ( $ 0 4H**0H0 $ ' %,! 6, 0 4H**0H *!& 0 "? +?' ),' % E' >S = 0 4H**0H0 * '! % ' 0 4H# H , % 2! + + ' " ( ) 6, $ 0 4H**0H# CE? ' ( 0 4H**0H$ 9 = "# & " #& 0 4H# H*00 " O > ' %) $ 0 4H**0H# 2 % 9 0 4H**0H$ O,'5 >2&? 0 4H# #H*4 4 H* H $0 1 'E 0 4H**0H# 9 8 ( %) 0 4H**0H$ * & 4 H H#$* < '?' G P ' 2 * 2 : ' 0 4H**0H# #! + %) 6 ' 8 "! - A8 B A 0 4H# H H# H4$ 9 ' 0 4H# H *9 ; 5. < '?' 3, R O' * E $ 0 4H# *H$ + + (, 0 4H# 0H* + %) >2 3' 6 #! # ( % ) H >. N #. 0 4H# H*! "!27 9- I 0 4H**0H 90 > ) 0 4H# H#$* < ' 2,'?' < ' $ : & C ' %) 0 4H# $H0 # 0 4H# H. 0 4H# #H*4 + + R 1 ' 3 A 0 4H# $H0 # JB1 E 0 4H# H 0 4H# #H9# D' 0 4H# H :9,: H 9 / 2' ' 2,'?' AE&? I 0 4H# H* + % 2? + & 3,, 0 4H# H* 0 4H# H$00 J,, B (B, 7) # H 3 B ' 0 4H# *H 0 4H# H

4 4 Historie kolejové dopravy v Dělnickém domě Funkční model na výstavě o historii železniční přepravy. Foto: S. Mrázek Od soboty 8. října do 1. listopadu představuje sdružení YORE v sále S2 Dělnického domu historii kolejové dopravy v České republice. Blanenská výstava je asi pátou v pořadí, jež Kolejová sekce sdružení YORE uspořádala. Převládají na ní fotografie historických lokomotiv, je zde popsána historie železniční dopravy a vystaveny předměty související s prací průvodčích nebo mašinfírů. Nejen pro děti vystavuje Stanice mladých techniků z Brna dvakrát funkční kolejiště velikosti ETS a LGB rozchod 45 mm. Poprvé to bylo při vernisáži, podruhé o víkendu října, zve návštěvníky na pěknou podívanou vedoucí sekce Jiří Šimkůj. Atraktivní jsou především víkendy, kdy návštěvníky výstavy provází členové sdružení v dobových železničních uniformách. Leckteré předměty nebo dokumentace napoví, jak byla dráha organizována a vedena před mnoha lety. Mezi nejvzácnější exponáty patří trubka výpravčího, neboť se jich zachovalo v celé republice už jen pár kusů. Vstup na výstavu je zdarma. Otevřeno je: Po Pá h So Ne h ve svátek h Kulturní středisko města pořádá k 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Brno Česká Třebová tématickou fotografickou soutěž pro amatérské fotografy. Podrobnosti k ní najdete v 16. čísle Zpravodaje města nebo na webu Lipka zazpívala seniorům v Břeclavi. Foto: M. Flek Soubor Lipka úspěšně reprezentoval Blansko Soubor Lipka z Městského klubu důchodců v Blansku si již poněkolikáté pozvala na oslavu Dne seniorů místní organizace svazu důchodců v Břeclavi. Sál kulturního domu byl zaplněn do posledního místečka. Program byl sestaven z mysliveckých písniček, vtipů a nechyběla ani scénka. Celý sál aplaudoval a zpíval písně s účinkujícími. Přítomen byl i břeclavský starosta, který v závěrečné řeči se slovy Blansko je vždy skvělé poděkoval za pěkné odpoledne. Po programu zahrál orchestr Lipky k tanci a poslechu. Všichni návštěvníci se při vydařeném odpoledni dobře bavili. VAM O festivalových Dětech noci hovořila kostýmní výtvarnice Jihomoravský festival pohodových filmů přinesl do premiérový film Děti noci. Blansko se řadí mezi jedno z osmi jihomoravských měst, v nichž se festival koná, letos již osmý ročník. Jedinečnost festivalu spočívá zejména v tom, že nepřináší jen časem prověřené české filmové trvalky a premiérové hity, ale zprostředkovává i osobní kontakt s tvůrci filmů. Blanenskou část festivalu, do nějž jeho tvůrci zařadili premiérový film Děti noci, zahájila starostka města Jaroslava Králová. Projekci každého festivalového filmu předchází tradičně beseda a autogramiáda s osobností, která je s filmem spojena. Většinou jde o představitele titulních rolí. Ty se ale do zajistit nepodařilo, a tak ve zdejším kině do křesla na pódiu usedla kostýmní výtvarnice Jaroslava Procházková. Zpovídal ji Vladimír Koudelka. Již v roce 1984, tehdy ještě na škole, se Jaroslava Procházková zapsala do titulků seriálu Slovácko se nesúdí. Tím odstartovala svoji kariéru a spolupráci s režisérem Petrem Tučkem. Kromě práce kostýmní výtvarnice se věnovala také modelingu. Letos má za sebou tři premiérové filmy Boží hod, Tobruk a Děti noci. V rozhovoru přiblížila svoji práci na posledně jmenovaném filmu, spolupráci s režisérem i herci, aby použité kostýmy správně odrážely pocity i náladu postav, představy režisérky Michaely Pavlátové i samotných herců. Film má fáze pozitivní, optimistické i depresivní a to je vše potřeba postihnout i za pomocí kostýmů. Martha Issová má ve filmu spoustu poloh, je hlavní hrdinkou a má hodně převleků, vybírá si Jaroslava Procházková na dotaz moderátora nejoblíbenější postavu z tohoto filmu, kterou pomocí kostýmů pomáhala dotvářet. Vybrané dobrovolné vstupné ze všech festivalových filmových představení půjde ve prospěch Nadačního fondu pro opuštěné děti Rozum a Cit, jehož patronkou je Naďa Konvalinková. Jen z to bude od cca 100 diváků něco málo přes dva tisíce korun. Za okny bylo krásné babí léto a v Oblázku se sešla parta nadšených krajkářek. Druhý říjnový víkend se konal první z mnoha připravovaných workshopů, tentokrát věnovaný šperkům z paličkované krajky. Od rána do pozdních odpoledních hodin vykouzlily krajkářky pod vedením lektorky pí Halíkové z Prahy nádherná dílka ne nepodobná právě pavučinkám babího léta. S obrovskou pečlivostí a zaujetím vznikaly náušnice a náhrdelníky nejrůznějších tvarů a barev, které pohladí duši snad každé ženě. DDM Oblázek připravuje na každý měsíc jeden workshop s nejrůznějším zaměřením. Těšit se můžete na andělská světýlka, bubnování, africké tance, pletení košíků a spoustu dalších. Stačí jen sledovat tisk nebo kde najdete bližší informace, a včas se přihlásit. Text a foto: B. Š. DDM Blansko Vaše realitní kancelář již 15 let Rožmitálova 14, Blansko RD Bořitov RD Svitávka RD Petrovice RD Černá Hora Vlevo Jaroslava Procházková zpovídaná Vladimírem Koudelkou. Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem se uskuteční na nám. Republiky v pátek 28. listopadu v h. Po celý den se koná vánoční trh, od h kulturní program. Podrobné informace o programu přineseme v dalším vydání Zpravodaje města. red Foto: S. Mrázek Kč Kč DB 1+1 Blansko ul. Salmova Kč DB 1+1 Boskovice Kč Kč Kč Výrobní areál Svitávka Info o ceně v RK Hledáme byt 2+1 v Blansku, lokalita střed nebo Sever, přízemí nebo s výtahem. tel.: , mobil:

5 5 Drahánek se představil na mezinárodním festivalu v Luhačovicích Vedle mnoha známých domácích i zahraničních účastníků dostaly pozvání na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů do Luhačovic i děti z blanenského Drahánku. Folklorní sdružení České republiky za vydatné pomoci Města i Lázní Luhačovice Drahánek na festivalu v Luhačovicích. Tančilo se všude, i v ulicích města. a sponzorů se již pošestnácté stalo pořadatelem a hlavním organizátorem Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů. Účastnily se ho soubory z naší republiky např. Kytice z Prahy, Hořeňáček z Lázní Bělohrad, Palavěnka a Palavánek z Mikulova i soubory zahraniční ze slovenského Martina, Spolkové republiky Německo nebo z Gruzie. Drahánek, který zde reprezentoval město Blansko, vznikl jako dětská odnož folklorního souboru Drahan v roce 1979 pro Foto: autorka výchovu mladší generace tanečníků s cílem udržovat lidové tradice našich předků. Tvoří ho děti ve věku od 5 do 14 let, se kterými spolupracovaly tři zpěvačky žákyně SZUŠ Blansko z pěveckého oddělení a nově se rodící muzika, která se za vedení primáše Jiřího Daniela chopila doprovodné role všech tří uvedených tanečních pásem. Příznivci lidových tradic si v krásném lázeňském městě Luhačovice přišli o posledním slunném zářijovém víkendu opravdu na své. Od čtvrtka do neděle se lázeňská kolonáda rozezněla tóny lidových písní a připravila nejenom lázeňským hostům, ale i místním obyvatelům a turistům nevšední zážitek. Muzika hrála, kde se dalo, dokonce i za chůze městem, všichni zpívali jako o život, včetně maminek, které doprovázely své malé ratolesti a pomáhaly pedagogům s organizací vcelku náročného třídenního harmonogramu. Zbyl ale i čas na seznámení se s jinými kulturními zvyky a tradicemi, z nichž nejvíce odlišná a zajímavá byla lidová kultura Gruzie. Jejich vystoupení bylo skutečným zážitkem. Oproti tomu horácké písně, říkadla a tance byly pohlazením na duši a vzbuzovaly lásku a obdiv k naší krásné vlasti. Pásma Had leze z díry, Řemesla i Horácká kola děti zatančily a zazpívaly s plným nasazením, i když poslední den festivalu už mnohé zápasily s únavou. Z Luhačovic ale odjížděly s dobrými pocity. Odměnou pro všechny byl nevšední zážitek, nové zkušenosti, nové kontakty a kamarádi, keramické medaile nebo lázeňské oplatky. Velký dík patří dětem, rodičům, kapele a zpěvačkám, paní ředitelce SZUŠ Miluši Jeřábkové, která vše nacvičila, zorganizovala a řídila. Irena Čepová Majitelé set-top-boxů budou muset přeladit Přijímáte pozemní digitální televizní vysílání z Brna? Připravte se, že si budete muset znovu naladit set-top-box. V noci z 30. na Česká televize zcela opustí přechodnou síť A. Diváci ladící její digitální terestrické vysílání z vysílačů Brno-Hády nebo Brno-město Barvičova budou muset přeladit své přijímače (set-top-boxy a digitální televizory) na definitivní digitální vysílání České televize, tedy na síť 1 s multiplexem veřejné služby. Šest nových vysílačů veřejnoprávního multiplexu bude uvedeno do provozu V časných hodinách začne digitální pozemní vysílání sítě 1 se všemi čtyřmi programy ČT a se sedmi programy Českého rozhlasu. Dva nové vysílače Hády a Barvičova budou vysílat na kanálu 25 programy ČT 1, 2, 24 a 4-sport. Na stávajícím 40. kanálu zůstane Nova a přibude Prima z kanálu 59. Změní se tedy obsah multiplexů. Další přelaďování čeká občany příští rok u vysílání z Kojálu.... kde kvalitní zboží méně stojí! Elektrická řetězová pila model Hurricane HEK 18-35, 230 V, 1800 W, řezná lišta 35 cm, včetně řetězu zn. OREGON, nádrž na olej 250 ml, hmotnost 6,4 kg Benzínová řetězová pila model Herkules 41/41, benzínový, 2-takt, 2,3 PS/ 41,5 cm 3, řezná lišta 41 cm, hmotnost 4,9kg 3.590, ,- 41 cm 35 cm 2,3 PS/ 41,5 cm³ vyrobeno v 1800 W Sada oscilačního nářadí Multimaster TOP s jedním jediným nástrojem zvládnete profesionálně řezat, brousit, seškrabovat, obrábět, pilovat, leštit, stříhat a mnoho dalšího, téměř neomezené možnosti použití díky výkyvnému pohybu nástroje, 21-dílná sada oscilačního nářadí, obsahuje stroj Fein 250 Q, brusnou desku, kufr, 10 brusných listů, pilový list E-cut, špachtle, segmentový pilový list, HSS pilový list, brusnou desku perforovanou, odsávací adaptér, rašple z tvrdokovu, brusná sada Kmitací pila PRO-ST 85 rychlá, silná, příkon 750 W, 3 stupně předkmitu, elektronická regulace, laserový ukazatel směru řezu, odvod pilin připojitelný na většinu běžných vačů, kabel 4 m, hloubka řezu 85 mm, úhel řezu až 45º vysa ,- PROFI 8.990,- Příklepová vrtačka PRO-SB 750 robustní, pro vysoké nároky, příkon 750 W, elektronická ká regulace otáček, 2600 ot./ min., vrtací výkon: ocel 13 mm, m, kámen 16 mm, dřevo 30 mm, sklíčidlo 1-13 mm, kabel 4 m, v kufru 1.690,- + KUPÓN NA KBELÍK A 50,- Kč POUKÁZKU ZDARMA! BRNO, Strážní 7 vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. (platnost kupónu do včetně; 1 kbelík + poukázka/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Zpravodaj indd :14:49

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Dělnický dům, sál S2 Svět kolejové dopravy Výstava předmětů, dokumentů a fotografií z dob minulých i současných z oblasti železniční dopravy i přepravy. Sbírky služební dokumentace, starých jízdenek a zajímavých součástek. Vstup zdarma, bezbariérový přístup. Více o občanském sdružení na do , Galerie města MAREK MEDUNA MALBA, KOMB. TECHNIKA, INSTALACE Marek Meduna se vyznačuje mimořádnou pracovitostí a houževnatostí. Ta je průvodním znakem celé jeho umělecké tvorby. Své výstavy většinou sestavuje hravým propojením několika médií podle svého autentického schématu. do , muzeum Dřevořezby Ladislava Nečase Výstava je umístěna v zámeckém sklepu v h, muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku , Galerie města Zobrazení sv. Martina v dějinách umění Významná zobrazení světce. Výstava ve vstupních prostorách galerie , kino KŘÍŽEM KRÁŽEM ASIÍ Patrik Minář a Jiří Vyskočil / fotografie , Galerie Ve Věži BEJVÁVALO předvánoční výstava starých zvyků a tradic Nahlédněte v předvánočním shonu do zmizelého světa. Na výpravu za atmosférou a vůněmi jinak vnímaného, méně rušného života. Svět, do kterého zamíříme, se jmenuje Bejvávalo. Starými zvyky a obyčeji vás do konce listopadu provede připravená předvánoční výstava. Otevřena je od středy 5. listopadu 2008 vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin , muzeum FOTOGRAFIE STANISLAVA ODVÁŘ- KY Vernisáž proběhne v pátek v 17 hodin, výstavu uvede Mgr. Eva Nečasová , knihovna POVÍDÁNÍ SE SLUNÍČKEM Nápaditá poezie blanenské autorky Květy Pokorné doplní její textilní tvorbu určenou dětem. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 7. listopadu v 18 hodin ve výstavní síni Městské knihovny Blansko. Otevřeno v provozní době. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h, h, kino MÁJ Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu. Filmový Máj je příběhem Kata (Jan Tříska), který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. ČR / 76 minut / do 12 let nevhodný / česká verze / 65 Kč v h, kino Představení pro děti KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ Jejich svět je blíž, než si myslíte. Strašidelné domy skrývající řadu tajemství, fantastické světy se spoustou úžasných bytostí, to všechno nás lákalo, když jsme byli malí, a myslím, že se děti od té doby nezměnily, říká producent rodinného filmu Mark Canton. USA / 95 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč ve h, kino KATYŇ Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Slavný polský režisér Andrzej Wajda zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce Film byl v roce 2008 nominován na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Polsko / 126 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč v h v h, h, kino VESMÍRNÍ OPIČÁCI Ke hvězdám a zpět!...doufejme. Do služby je povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí, který by měl mít ty správné předpoklady k záchranné misi. To největší dobrodružství na něj ale teprve čeká, vymyslet způsob, jak se vrátit zpět na Zem! Hravé dobrodružství se skvělou animací v produkci tvůrců SHREKA. V českém znění s Martinem Písaříkem, Vojtou Kotkem a Lucií Vondráčkovou. USA / 80 minut / přístupný / česká verze / 60 Kč ve h, kino SIROTČINEC Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl. Laura koupila sirotčinec, toto nové prostředí však probouzí u syna zvláštní představivost... ale je to jen představivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou být znepokojivé. A když při jedné z her syn záhadně zmizí, Laura neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou je dům obklopen, musí za každou cenu odhalit. Z produkce Guillerma del Tora. Mexiko, Španělsko / 105 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč ve h, kino BATHORY Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. ČR / 140 minut / do 12 let nevhodný / česká verze / 65 Kč ve h, kino PAŘÍŽ Milovat Paříž znamená milovat život. Pod vlivem úvah o vlastní smrti si můžete myslet, že problémy ostatních jsou bezvýznamné, ale pro ně jsou těmi nejdůležitějšími na světě. Mág evropského filmu Cédric Klapisch opět přichází s jedinečným příběhem plným hereckých hvězd. Francie / 130 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč v h, kino SEZNAMTE SE S DAVEM Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. Eddie Murphy se vrací na pole rodinného filmu s komedií o tom, co může nepřipraveného mimozemšťana na naší planetě zaskočit. USA / 91 minut / přístupný / česká verze / 60 Kč ve h, kino ZRCADLA Zlo existuje... na druhé straně. Ben Carson (Kiefer Sutherland), policajt postavený mimo službu, zjistí, že tajuplná síla využívá zrcadla jako vstupní bránu k tomu, aby terorizovala jeho i jeho rodinu. Pokud chce zachránit ženu a děti před děsivou smrtí, musí nějakým způsobem přijít na pravdu ukrytou za zrcadly a přesvědčit ženu, aby mu pomohla zastavit největší zlo, s jakým se kdy setkali. USA / 110 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč v h, kino Představení pro děti: KUNG FU PANDA Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po, nový hrdina studia animovaných filmů DreamWorks. USA / 92 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč. Další akce ve h, Galerie města Vydlabané tykve Výtvarný workshop pro děti. Doprovodný program k výstavě Marka Meduny. V rámci programu vystoupí žáci Literárně-dramatického oboru ZUŠ Blansko pod vedením Evy Petrželové v h, hřbitov Pietní vzpomínka v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace v h, Galerie města Čínská medicína Tianshi Ve společenské místnosti Galerie města v h, Dělnický dům HAIR Muzikál Koncertně-divadelní verze muzikálu VLA- SY v provedení skupiny Hair Company Prague. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, Blansko, tel v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Údržba hřišť v Blansku Beseda s panem Milanem Vítkem z Odboru komunální údržby MěÚ Blansko v h, vinárna Dukla Skupina LUCIE revival Taneční večer se skupinou Lucie revival, v přestávce hraje DJ Roman v h, klub důchodců Martinské hody Program Lipka, k tanci hraje Lipka v h 28. ročník Pochodu podzimním lesem Všechny přátele turistiky a večerního lesa s dobrodružstvím a pohádkami zveme na 28. ročník Pochodu podzimním lesem. Začínáme v sobotu v h ve vestibulu ZŠ Dvorské. Délka trasy je asi 5 km, startovné 30 Kč. Pochod je určen pro všechny, děti s doprovodem dospělých, všichni na vlastní zodpovědnost. Vezměte s sebou baterku, na startu si můžete zakoupit voňavý pytlíček, v perníkové chaloupce perníčky, na startu dostanete párek, který si v cíli opečete a zapijete čajem. Na cestu plnou překvapení se teple oblečte a nenechejte doma dobrou náladu! Těší se na vás Klub českých turistů Blansko v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Salsa pro začátečníky Pořádá Taneční škola LYA. Od Salsa sólová pro ženy a Salsa párová. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! , knihovna TÝDEN POEZIE Trocha poezie nikoho nezabije aneb Báseň pro Tebe. V těchto dnech si u nás můžete vybrat svoji báseň. Nebo vám krásná slova nechybí? , Wellness Hotel Panorama Mladé svatomartinské víno a od Beaujolais Nouveau Po celou dobu s gastronomickou akcí Honzova domácí moravská kuchyně v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Význam pohybu pro zdraví Odborná beseda s paní Marií Jalovou z Poradny zdraví Blansko při KHS Brno beseda je realizována z projektu PPZ MZČR v h, klub Ulita, B. Němcové 2A DÍLNA LINE DANCE (COUNTRY) Přijďte si vyzkoušet moderní druh country tanců v řadách. Celá dílna bude pod vedením taneční skupiny Karolína z Brna. Svým novým uměním se můžete ihned pochlubit na Country bále na Rajbas Kotlíku! Dílna je určena pro začátečníky i pokročilé v h, knihovna VEČER POEZIE Ze své tvorby budou číst Dagmar URBÁN- KOVÁ a Radek MALÝ. Doplněno prodejem básnických sbírek v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s Kotlíkem č. 118 ZAMBIE Vladimír a Věra Matěnovi. Povídání o tom, jak se žije v této velké Africké zemi pod rovníkem v h, muzeum Čína II TERAKOTOVÁ ARMÁDA SIAN A PEKING Cestopisná přednáška manželů Habešových s promítnutím videofilmu v 8.00 h, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33 Dny otevřených dveří SOŠ a SOU pátek h v 8.00 h, Dělnický dům Burza středních škol v Blansku Přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu Blansko a okolních regionů. Na burze zájemci získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Poradenskou pomoc poskytnou také zástupci Úřadu práce Blansko. Slavnostní zahájení se uskuteční v 8.30 h. Burza potrvá do h v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje p. Nesrsta v h, Centrum zdraví - Jóga v denním životě MUDr. Martina Repka Co dělat, aby klouby nebolely Vstupné dobrovolné , zámek Blanenské vítání sv. Martina Podrobný program viz první strana v h, zámek Koncert skupiny Weytora Hudební salon zámku, hudba renesance a raného baroka ve h, Katolický dům Tradiční MARTINSKÉ HODY Hraje Pohoda, domácí kuchyně, tombola, vstupné 70 Kč ve h, restaurace U Zámečku Svatomartinská zábava Hraje skupina Netopýr v 8.45 h, kostel sv. Martina Slavnostní bohoslužba Ke cti svatého Martina připravila blanenská farnost slavnostní bohoslužbu. Zazní lidové sváteční zpěvy a zazpívá chrámový sbor. V rámci bohoslužby přinesou krojované děti spolu s dospělými symbolické dary letošní úrody v h, kostel sv. Martina Varhanní koncert v h, Katolický dům BESEDA U CIMBÁLU Hraje cimbálová muzika Grajcar z dolních Bojanovic, vstupné dobrovolné v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace ve h, Dělnický dům Tata Bojs BUBLAJS, MARDOŠA, VLÁDÍK, DU- ŠAN, JURA, čili TATA BOJS. Není nutno představovat jedničku české popové scény, která v roce 2007 oslavila své 20. narozeniny a u této příležitosti vydala i novou desku Kluci kde ste?. Vstupenky si již teď můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6 v Blansku. Vstupné 200 Kč. Sport v 9.30 h, h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Miroslav dorost st./ml v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD HKK Olomouc, II. KL muži ČKD B Valtice, divize v h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: h ČKD Orel Uh. Hradiště A, II. liga ženy h ČKD ČSAD Hodonín D, II. liga ženy h ČKD Dubňany A, divize muži A v h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Vavřinec muži B v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Ráječko žáci B v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Jihlava A I. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Vracov B divize muži A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Letovice přípravka v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Jirkov I. KL ženy v h, sport. hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Boskovice, KP juniorky ČKD Lískovec, KP ženy v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko 1. FC Brno B muži A v h, sport. hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: Atlas ČKD Bohemians I. liga muži A v 9.30 h, h, sport. hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: 9.30 h ČKD USK Praha, ČML ml. dorky h ČKD Nusle, ČML ml. dorky v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD B Rychnov II. KL dorci v h, h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Šardice B dorost st./ml v h, sport. hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: Atlas ČKD Pardubice I. liga muži A v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD C Val. Meziříčí divize v h, h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: h ČKD Val. Meziříčí, II. KL muži h ČKD B Sokol Brno 4, divize v h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: h ČKD Sokol Brno I A, II. liga ženy h ČKD MS Brno B, II. liga ženy h ČKD Slovan Hodonín B, KSI muži B v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Hazlov, I KL dorci ČKD B Prostějov, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín D KSI muži B

7 7 pozvání odjinud Jedovnice ve h, kulturní dům 3. Vinný bál Připraveno bude předtančení a kvalitní hudba, košt moravských vín za doprovodu cimbálovky, bohaté občerstvení i tombola. Chybět nebude ani tradiční půlnoční překvapení. Veškerý výtěžek této společenské akce bude věnován na zlepšení materiálně-technických podmínek a další rozvoj jedovnické základní školy. Předprodej vstupenek v kanceláři školy, tel ve h, kulturní dům Běh za jedovnickým kaprem Tradiční přespolní běh kolem jedovnických rybníků. Prezence kulturní dům Jedovnice, start všech kategorií ve h před kulturním domem. Kategorie žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, ženy, muži, veteráni. Trať je vedena po 4,25 km dlouhém okruhu pro žáky a po 5 km dlouhém okruhu pro ostatní kategorie. Závodníci na prvních místech získají živého jedovnického kapříka, závodníci na druhém a třetím místě věcné odměny. Všichni závodníci obdrží účastnický list. Rájec-Jestřebí , knihovna DĚTSKÁ BURZA Burza dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb. Otevřeno: po h, út 9 18 h v 9.00 h, K-áčko Prodejní výstava kloboučků modistky Marie Geršlové Od 9 do 17 hodin bude předvedeno asi 250 nových modelů pro letošní zimu. společenská kronika Narození Živa Babíčková, Obůrka 290E Helena Doleželová, Jasanová Sára Petýrková, 9.května Karolína Tesařová, Okružní David Sedláček, Horní Lhota Bára Kroupová, Palackého Simona Vodičková, Těchov Anežka Fedrová, Klepačov, Dlouhá Vanesa Bezděková, 9.Května Kateřina Bartošová, Na Pískách Barbora Franková, Okružní Jakub Janoušek, Dolní Lhota Klára Jirušková, Sadová Kryštof Štěpánek, Horní Lhota Jakub Nejezchleb, Dolní Palava Viktorie Alexová, Masarykova Barbora Jakšová, Dvorská 90 Sňatky Jan Škorpík, Blansko Lada Gerišová, Blansko Mathieu Malhaire, Francie Markéta Dědinová, Blansko Miloš Palatka, Blansko Alena Pagáčová, Petrovice Tomáš Pospíšil, Blansko Lucie Semrádová, Blansko Michal Augustin, Těchov Jitka Procházková, Těchov Martin Ševčík, Olešná Ivana Přibylová, Němčice Michal Všianský, Bedřichov Soňa Ďurišová, Blansko Petr Valenta, Blansko Petra Hudcová, Vavřinec Radim Buřík, Blansko Jitka Jabůrková, Blansko Radek Dočekal, Lipůvka Hanna Rebljan, Ukrajina , knihovna Ernest Schimík Dřevořezby, dřevěné plastiky, figurální řezba... Výstava slovenského rodáka žijícího ve Vyškově. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, K-áčko AMANT Divadelní hra na motivy Pavla Němce. Divadelní spolek Rájec-Jestřebí v h, obřadní síň Violoncellový recitál Nassiba Al Ahmadieho (Kuvajt) Johanna Zmeck, klavír (Německo) Sloup Šetrné a trvale udržitelné lesnictví Víte, že kousek od Brna se zachovaly bez zásahu celé komplexy lesa a porosty s přirozenou skladbou dřevin? Hospodaří na nich MZLU v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. S renomovanými odborníky se dozvíte o jemnějších způsobech obhospodařování, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Seznámíte se i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. Navštívíte i unikátní lesnický slavín a arboreta. Více informací na David Bojda, Blansko Pavla Podsedníková, Blansko Pavel Kovář, Adamov Iva Pořízková, Adamov Úmrtí Miroslav Vyška Horní Lhota Michal Tamaškovič Podlesí Leopold Musil Lažánky Jan Růžička Čapkova Josef Kuchař Pod Javory Jindřich Páral Na Vyhlídce Marie Seitlerová Sadová Františka Králová Jasanová Miroslav Kotlán Těchov Růžena Břoušková Dolní Lhota Jaroslava Šmechlíková Údolní Otakar Černoch Palackého Jana Skotáková Husova Libuše Zachrdlová Pod Sanatorkou 74 roků 61 roků 55 roků 63 roků 76 roků 76 roků 82 roků 76 roků 63 roků 88 roků 78 roků 82 roků 66 roků 84 roků řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , KARKULÍN dětský bazárek Vše pro Vaše ňuňata, princezny a kluky Dvorská 82 (u aut. točny Sever ) PO PÁ 14 17h NEMOVITOSTI Nabízíme DB 1+1 v Blansku na Zborovcích. Byt se nachází v 1. patře domu, je vybaven nábytkem a má samostatné vytápění. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: SOUKROMÁ Prodám automatickou pračku Indesit WG 633, 1 5 kg prádla, ždímání 600 otáček, rozměr cm, málo používaná, jako nová, cena dohodou asi Kč. Reprobedny Dual CL 160, 4ohmy, 50/70W, , váha 10 kg/ks, Made in Germany, cena dohodou asi 690 Kč. Foto na mail. Tel Prodám autosedačku RÖMER, 9 18 kg. Kvalitní a bezpečná. PC Kč, nyní Kč. Tel Prodám Ford Escort 1.4 CLX, r. 1992, benzin, barva bílá, po celkové opravě perfektní stav, STK 08/09, cena Kč, dohoda jistá, tel Prodám Peugeot Partner 2,0 D, r.v. 98, STK do 3/2010, 145 tis. km, zachovalou dvousedadlovou dodávku vhodnou pro stavbu, stěhování nebo podnikání. Tel , Prodám málo používaný rotoped, má všechny důležité funkce. Cena Kč. Tel Prodám křeslo ušák, barva hnědo-béžová s květy. Cena Kč. Tel Prodám zachovalý, málo používaný rotoped za 500 Kč. Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI Město plánuje chodník kolem Sloupečníku Umožní to směna pozemků mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem. Cestu podél potoka Sloupečníku využívají především obyvatelé sídliště Zborovce pro zkrácení cesty do obchodního domu, průmyslové zóny nebo k autobusu. Právě vlastnictví pozemků kolem Sloupečníku za střední odbornou školou bránilo jakýmkoliv investicím ze strany Města, uvedla starostka PhDr. Jaroslava Králová. Nyní, kdy probíhá směna pozemků na ulici Žižkově za pozemky na ulici B. Němcové, Seifertově a hlavně pozemky u školy na ul. Bezručově, je možné započít s přípravami akce do rozpočtu na příští rok. Jihomoravskému kraji směna zase umožní provést jím plánované úpravy u Speciální školy pro děti s více vadami. 9. díl Karolina Meineke Královský portrét bez zlaceného rámu... Karolininou smrtí v lednu 1815 celý příběh zdaleka nekončí. Dál pokračují více či méně šťastné osudy ostatních aktérů a hlavně: svým vlastním životem začínají žít Karolininy dopisy adresované Karlu Teubnerovi. V roce 1818 zavítá do poprvé významný vědec a metalurg Karel z Reichenbachu ( ). Seznamuje se tu s provozem salmovských železáren a průvodcem mu při tom není nikdo jiný než Karel Teubner. Reichenbach se setkává i s Adolfem Meinekem, jenž po smrti své ženy zakotvil nakrátko v Letovicích, aby se nakonec na přímluvu starohraběte na sklonku života stal kustodem Františkova zemského muzea pro Moravu a Slezsko v Brně. Reichenbach byl záhy starohrabětem ze Salmu přizván k dlouhodobé spolupráci v železárnách. Jen na okraj v této souvislosti zmiňme dnes neprávem polozapomenutou skutečnost, že právě v Blansku Reichenbach vynalezl, mimo jiné, parafín i jeho praktické využití jako převratné světové novinky při výrobě kvalitních svíček. Karel z Reichenbachu v posledních letech života. S Teubnerem se brzy po příchodu do stali dobrými přáteli a jejich rodiny obývaly každá jedno křídlo zdejšího zámku. Jindřiška Teubnerová se dokonce stala kmotrou Reichenbachovy dcery Ottony Eugenie. Klidné časy ale neměly mít dlouhého trvání. Roku 1825 Teubner náhle umírá a zanechává po sobě nešťastnou Jindřišku s malými dcerkami. O rok později ztrácí Jindřiška i otce... Reichenbach i starohrabě se mladé vdově snaží její těžký úděl všemožně ulehčit. Z vděčnosti pak předává Jindřiška Teubnerová (zemřela 21. listopadu 1849 ve Štýrském Hradci) Reichenbachovi svazek matčiných dopisů, nalezený v manželově pozůstalosti. Obsah dopisů jej velmi zaujme. Léta je pak Reichenbach pietně uchovává v psacím stole a až krátce před svou smrtí se rozhodne, že by neměly upadnout v zapomnění. Obrací se na potomky Karolinina bratra Arnošta s prosbou o pomoc při vydání této úžasné korespondence. A tak se zásluhou Georga z Linsingenu (Karolinina prasynovce) po mnoha peripetiích nakonec v roce 1880 v Německu a záhy poté i v Británii objevuje knížka Karolina z Linsingenu, choť anglického prince. V knize jsou sice oproti originálům na popud rodiny Linsingenů schválně pozměněny nebo zamlženy některé důležité údaje, ale i tak vzbudí velký ohlas. Poprvé se díky ní širší veřejnost seznámí s dosud neznámou stránkou života ženy, která se mohla stát chotí anglického krále. Ano, krále, neboť princi Williamovi bylo skutečně souzeno, aby po svém bratru Jiřím IV. nastoupil roku 1830 na trůn. Svou bohatou kariéru v námořnictvu už před tím završil jako velkoadmirál a první lord admirality, přičemž se zasloužil o lidštější podmínky služby i o modernizaci flotily. Zrušil například bičování mužstva pověstnou devítiocasou kočkou za jiné delikty než vzpouru a podporoval myšlenku stavby prvních válečných parolodí. Pro námořnickou minulost neřekli králi Vilémovi IV. jeho poddaní většinou jinak než Sailor king Král námořník. Král Vilém měl i jinou, méně lichotivou přezdívku: Silly Billy volně přeloženo Hloupej Vilda nebo Tajtrdlík. Ne tak zcela právem. William sice, podobně jako jeho starší bratr, nebyl zrovna příkladem intelektuála, na rozdíl od něj se však před problémy země nezavíral do komnat Windsoru. Naopak, zajímal se o život svých poddaných, býval prý často vídán, jak se bez doprovodu prochází ulicemi Londýna nebo Brightonu, a měl i tolik státnické rozvahy, aby nebránil některým důležitým reformám, které rychle se rozvíjející Velká Británie nutně potřebovala. A tak za jeho krátké vlády došlo v roce 1832 k rozsáhlé reformě volebního systému, která rozšířila volební právo i na měšťany a nájemce venkovských statků a omezila dosavadní vliv vysoké šlechty na domácí politiku. Velký význam mělo rovněž zrušení otroctví v britských dominiích, omezení dětské práce v továrnách nebo konec politické diskriminace katolíků ve vztahu k anglikánské většině. Vilém IV. se stal také posledním králem, který si ještě troufl jmenovat britským premiérem politika, jenž nedisponoval většinou v Parlamentu. Peelova krátká vláda na přelomu let však nebyla akceschopná, a proto se Vilém, ani žádný z jeho nástupců, o něco podobného již nikdy nepokusil. Mgr. Jiří Kučera

8 8 Spotřebiče odevzdávejte kompletní, ušetříte Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen kompletní vysloužilý elektrospotřebič. Nejen pračky, ale zejména lednice obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, ale i své zdraví. Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách elektro mohou vyměnit starý za nový při nákupu modernějšího domácího pomocníka. V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy. Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu, vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin, která má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti. Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází zpracování či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení, dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady. Co je kompletní zařízení Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také základní návod pro posouzení, zda elektrozařízení splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje. Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku za odpad promítají. Jak se kompletnost posuzuje Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky. Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu. Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče. Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/ kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce. Poslední skupinu s obecným názvem jiné tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva indukční zdroj a nosnou konstrukci. Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané! Občané města a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka h, v pátek h a v sobotu 8 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček 2. malé domácí spotřebiče 3. elektrické nářadí a nástroje 4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky 5. televizory a PC monitory 6. výpočetní a telekomunikační technika 7. spotřební elektronika 8. hračky, vybavení pro volný čas a sport SSO Horní Lhota SSO na ul. Na Brankách placená inzerce TATA BOJS Střední odborná škola na ul. Bezručově slaví 60 let Historie školy se datuje už od roku 1948, kdy tehdejší vedení národního podniku Metra Blansko rozhodlo zahájit skupinovou výuku učňů. Výuka učňů především pro výrobu elektrických měřicích přístrojů svým významem ovlivnila nejen blanenský region. Po roce 1991, kdy došlo v celém systému školství k uvolnění, ke vzniku nových škol a téměř neřízenému rozšiřování vzdělávací nabídky, vznikl nový jev, konkurence mezi školami. V celé ČR zaniklo na 150 učilišť a situace se podepsala i na tom blanenském. Počet žáků se snížil téměř o 300 a zaměstnanců o 20. V posledních letech je však naplněnost školy optimální, k má škola téměř 500 žáků. Měnil se i zřizovatel školy. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Jihomoravský kraj. S pomocí nového zřizovatele bylo možné vybudovat nový domov mládeže a uskutečnit řadu dalších investičních akcí vedoucích k technickému rozvoji školy. Stavební pozemek m 2 Adamov (u lesa) 996 Kč/m 2 Doporučte prodej nemovitosti a vyplatíme Vám až Kč. Těšíme se na Vaše doporučení. Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě byt 2+1, prodej/výměna Adamov (60 m 2, lodžie) Kč Mobilní telefon: K technickému a metodickému rozvoji školy jsme využili tří projektů vypsaných Evropskou unií v celkové výši téměř 23 mil. Kč. Byly nakoupeny nové CNC stroje a výpočetní technika pro výuku jejich programování. Prostředí rekonstruovaného strojního parku je nyní na úrovni srovnatelné s moderními strojírenskými firmami, vypočítává úspěchy na poli získávání dotací a modernizace školních dílen ředitel školy Ing. Pavel Čípek. Dočkali se ale nejen nástrojaři. Vedení školy se podařilo s pomocí projektu EU výrazně modernizovat také elektrotechnické dílny, bylo zajištěno nejen technické vybavení, ale byly také vytvořeny metodické materiály pro zavedení do výuky mikroelektroniky povrchové montáže včetně navrhování plošných spojů pomocí výpočetní techniky. V současné době škola vyučuje následujícím oborům: ve čtyřletém maturitním studiu obory mechanik seřizovač programátor CNC strojů, mechanik elektronik a management v elektronice zaměření na logistiku v el. průmyslu. V tříletých oborech zakončených výučním listem jsou to elektrikář slaboproud (elektromechanik), elektrikář silnoproud, nástrojař a kuchař číšník. Poskytuje také dvouleté denní nástavbové studium pro žáky vyučené v oborech strojních a elektro. Škola spolupracuje s více jak 40 moderními firmami. Žáci tak mohou využívat získané poznatky na odborných praxích u firem jak v České republice, tak i v zahraničí. Tento fakt výrazně ovlivňuje uplatnění žáků na pracovním trhu. Zahraniční odborné praxe probíhají pravidelně v Berlíně a v Drážďanech, nového partnera pro gastronomický obor získala škola v italském městě Reggio Emilia poblíž Scandiana. Za svou 60letou úspěšnou historii vychovala škola téměř odborníků a má před sebou i dobrou perspektivu, je přesvědčený její ředitel Ing. Čípek. Pro naše klienty hledáme: Rodinný dům 3/5 + 1/kk v Blansku a okolí (zahrada) Byt 2/3+1 v Blansku (OV) Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru Judo: děvčata uspěla na přeboru ČR Starší žačky z oddílu Judo BeF Home Blansko vyrazily října na Přebor České republiky do Olomouce. V sobotu si Štěpánka Puklová téměř sáhla na bronzovou medaili, rozhodující zápas bohužel prohrála. Lépe se dařilo Nele Tihelkové, která obhájila stříbro z minulého roku. Neděle pokračovala soutěží družstev. Blanenské závodnice startovaly za družstvo Hranic a společně získaly první místo s titulem Přebornice ČR pro rok Pokud vás tento sport vhodný jak pro chlapce, tak i děvčata, zajímá, zkuste se podívat na kde najdete spoustu zajímavých informací, fotky a také místo a časy tréninků ve h, Dělnický dům Koncert kapely, která v roce 2007 oslavila své 20. narozeniny. Vstupenky si můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel Miroslav Klíma Puklová je na snímku úplně vlevo, Tihelková vpravo. Foto: autor Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

Investice ke konci roku

Investice ke konci roku Výměna OP bez sankce jen do konce roku str. 2 Telefonní seznam Nemocnice Blansko Rajbas Outdoor Kotlík program festivalu str. 3 str. 5 Investice ke konci roku Oprava chodníku u polikliniky na ul. Sadové.

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

IX. Historický a pivní jarmark. program str. 5

IX. Historický a pivní jarmark. program str. 5 Inzerce ve zpravodaji e-mail: zpravodaj@blansko.cz tel. 516 412 155 IX. Historický a pivní jarmark program str. 5 Kostel sv. Martina poodhalil další tajemství str. 7 I N FOR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA

LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 9 / ROČNÍK X ZÁŘÍ 2008 Cena 7 Kč LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA Ve dnech 29. až 31. srpna se konal na Helfštýně již 27. ročník setkání uměleckých kovářů

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blansko

Více

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Advent v Blansku str. 3 Dveře kina zdobí graffi ti str. 5 Turistická sezona 2011 str. 4 Vítání sv. Martina fotky str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více