Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Opravy a údržba motorových dopravních prostředků Celní správy ČR Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na Opravy a údržbu motorových dopravních prostředků pro Celní správu ČR je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Čl. I Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: DIČO zadavatele CZ Kontaktní adresa zadavatele: Budějovická 7, Praha 4 Čl. II Předložení nabídky (1) Veřejná zakázka je rozdělena na 14 (čtrnáct) částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či některé části, nebo jen jednu část veřejné zakázky. Každá část je definována místy, kde zadavatel požaduje opravnu část: region Praha (opravny: Praha) - 2. část: region Jihočeský (opravny: Č. Budějovice, Strakonice, Tábor) - 3. část: region Jihomoravský (opravny: Brno, Břeclav, Znojmo) - 4. část: region Karlovarský (opravny: Karlovy Vary, Cheb) - 5. část: region Královehradecký (opravny: Hradec Králové, Jičín, Náchod) - 6. část: region Liberecký (opravny: Liberec) - 7. část: region Moravskoslezský (opravny: Ostrava, Opava, Frýdek-Místek) - 8. část: region Olomoucký (opravny: Olomouc, Šumperk) - 9. část: region Pardubický (opravny: Pardubice, Česká Třebová) část: region Plzeňský (opravny Plzeň, Domažlice, Tachov) část: region Středočeský (opravny: Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Kutná Hora, Mladá Boleslav) část: region Ústecký (opravny: Ústí nad Labem, Chomutov) část: region Vysočina (opravny: Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč) část region Zlínský (opravny: Zlín, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí) (2) Nabídky se podávají písemně, opatřené podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo dodavatelem, je-li fyzickou osobou, ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie), vložených v jedné uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem, příp. podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, nebo jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, na přední straně označené Veřejná zakázka opravy a údržba motorových dopravních prostředků Celní správy ČR NEOTEVÍRAT Oddělení 010 Veřejných zakázek. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele. 1

2 (3) Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně zadavatele: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4, PSČ , nejpozději do 10:00 hodin dne (4) Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce. (5) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. (6) Součástí nabídky musí být podle 68 odst. 3 zákona rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Čl. III Požadavek na zpracování nabídky (1) Nabídka bude obsahovat všechny součásti a požadavky podle této zadávací dokumentace. (2) Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Čl. IV Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je oprava a údržba motorových dopravních prostředků celní správy, jejichž přehled je uveden v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Požadovaná struktura rozsahu služeb je následující: a) provádění pozáručních oprav služebních vozidel (u záručních oprav zajištění oprav u autorizovaného servisu) včetně motocyklů a nákladních přívěsů a samostatné řešení garancí, b) provádění servisních prohlídek (pravidelného inspekčního servisu) a nepravidelných oprav. c) zajištění přípravy a provedení STK, včetně měření emisí, d) provádění mechanických, klempířských, autoelektrikářských a lakýrnických oprav, e) provádění oprav havarovaných vozidel včetně vyřízení pojistné události, f) zajištění odtahové služby 24 hodin denně, 365 dní v roce v ČR a v rámci zemí Evropské unie, g) provádění pneuservisních prací (oprava a výměna pneumatik), včetně nákupu a likvidací. h) základní mytí vozidel, mytí podvozku a motoru, předání vozidel po opravě uvnitř i vně čistých, h) instalace doplňkových zařízení (tažné zařízení, zvláštní výstražné zařízení, nezávislé topení) a dodání dalšího vybavení vozidel (koberečky, potahy, sněhové řetězy, handsfree sady), doplňování povinné výbavy (lékárničky, výstražný trojúhelník, tažné lano, žárovky, pojistky), ch) zajištění zvláštního barevného označení motorových dopravních prostředků celní správy podle vyhlášky, i) zastupování zadavatele při jednání s pojišťovnou v případě škodních událostí nezaviněných motorovým dopravním prostředkem zadavatele. V případě, že uchazeč provádí opravy jen některých značek vozidel, pak může předložit nabídku, kde využije subdodávky (s garancí cen a kvality). Záruční opravy budou zajištěny v autorizovaném servisu s souladu s podmínkami tohoto servisu. 2

3 Čl. V Platební podmínky Platební podmínky upravuje Čl. III. návrhu smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Čl. VI Doba a místo plnění Dobu a místo plnění upravují Čl. I. odst a Čl. VII. odst návrhu smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Čl. VII Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů (1) V nabídce uchazeč doloží doklady prokazujících splnění: 1. základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona ne starší než 90 kalendářních dnů ( 57 odst. 2 zákona za podmínek podle 52 odst. 1 zákona). 2. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. zákona, tj.: podle 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 kalendářních dnů; podle 54 písm. b) zákona, tj. oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. (2) Uchazeč dále přeloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona. Čl. VIII Kritéria hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena je součtem celkových cen, které jsou výsledkem součinu četností a jednotkových cen u jednotlivých servisních úkonů v Kč bez DPH, uvedených v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. Čl. IX Další podmínky a práva zadavatele (1) Zadavatel požaduje záruku na provedené opravy podle Čl. V návrhu smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). (2) Zadavatel nepovoluje varianty nabídky. (3) Zadavatel si vyhrazuje právo prověřovat vlastnosti a kvalitu poskytovaných služeb. ČL. X. Dodatečné informace (1) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za podmínek 49 odst. 1 zákona. (2) Žádost musí být písemná (lze též v elektronické podobě ová adresa: ). 3

4 ČL. XI. Otevírání obálek 1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:05 hodin v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, Praha Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je dne v 10:00 hodin v hale u hlavní vrátnice budovy GŘC. 4

5 Krycí list nabídky (shodný pro části 1 14) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Opravy a údržba motorových dopravních prostředků pro celní správu Uchazeč Obchodní firma: Adresa a sídlo/místo podnikání uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: FAX: ová adresa: Nabídková cena: (uvést pořadí části 1 14) Nabídková cena vyjmenovaných servisních úkonů (součet cen servisních úkonů jednotlivých typů vozidel dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace) v Kč bez DPH v Kč včetně DPH V... dne Podpis/y člena/ů statutárního orgánu 5

6 Přehled MDP: Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Název vozidla Palivo BMW 525D VOLVO 2.0 FORD FOCUS 1.6 MERCEDES ATEGO RTG BMW 525 AUDI A4 COMBI 1.8 MAZDA TDI VW GOLF VW GOLF DCI FORD FOCUS 1.6 S FORMAN 135 LXI VAN TDI YAMAHA NISSAN PATROL VW PASSAT VW PASSAT COMBI COMBI 1.8T PRAGA V3S MITSUBISHI PAJERO RENAULT MASTER VW POLO 1.4 TSI MERCEDES BENZ VIANO CDI 2,2 HONDA CIVIC 1.8 GT LAND ROVER S SUPERB FORD S-MAX 1.6 TDI 1.6 TDI KIA CEE D 1.6 AUDI A6 Benzin BA 96 TDI VW GOLF FORD MONDEO KOMBI VW MULTIVAN KOMBI HONDA X8R-S Benzin BA 91 B Normal 6

7 S SUPERB VW PASSAT VARIANT 2.8 S SUPERB VW PASSAT VARIANT DACIA LOGAN VAN COMBI 4X4 KIA CEE D 1.6 KOMBI 1.9 TDI 2.0 OPEL ASTRA 2.0 RENAULT MASTER 2.5 VW MULTIVAN FORD MONDEO MERCEDES-BENZ KOMBI 1.8 MITSUBISHI SUZUKI GRAND VITARA 3.2 VW PASSAT FORD FOCUS 1.6 KIA CEED ISUZU MINIBUS S SUPERB 2.8 S SUPERB 2.8 S SUPERB 2.8 VW MULTIVAN 2.0 TDI 1.8 SLX KIA CEE D 1.6 HATCHBACK 2.0T RS KIA CEE D 1.6 KIA CEE D 1.6 VW GOLF VARIANT TOYOTA KIA CEE D 7

8 FORD FOCUS 1.4 VW GOLF 1.4 RS MERCEDES AUDI A3 FORD FOKUS KIA CEE D 1.6 KIA SHUMA II 2.0 S SUPERB 2.8 MERCEDES-BENZ HONDA SH 300 VW MULTIVAN AUDI A6 FORD FOCUS 1.4 VOLVO S80 VW TOUAREG VW GOLF VW GOLF SUBARU FORESTER 2.0T FORD MONDEO FORD TRANZIT 1.9 TDI SUBARU KOMBI FORESTER PEUGEOT 407 MAZDA 6 MPS MAZDA 6 OPEL VECTRA KOM. 2.8 AUDI A6 VW CARAVELLE KOMBI VW CRAFTER KOMBI VW T4 2.5 TDI OPEL INSIGNIA 2.0 COMBI II AMBIENTE1,8 Benzin BA 91 B Normal 8

9 1.6 TDI CITROËN JUMPY S ROOMSTER OPEL COMBO VAN 1.3 DTJ S YETI S SUPERB S SUPERB 1.4 VW TOURAN CROSS BMW MITSUBISHI PAJERO 3.8 OPEL INSIGNIA 2.0 VW TIGUAN S SUPERB 3.6 RS VW PASSAT AUDI A3 MERCEDES-BENZ HONDA X8R-S HONDA XL 1000V HONDA CB750F HONDA X8R-S COMBI 1.8T 1.9 TDI GLXI SLX 1.8 SLX HONDA XL TRANSALP 2.0 VW PASSAT VW CARAVELLE 2.5TDI COMBI 1.6 AUDI A6 2.8 OPEL ASTRA 1.8 AUDI A8 AUDI A6 Benzin BA 91 B Normal 9

10 S FELICIA COMBI LXI 1.9 TDI NISSAN MAXIMA FORD GALAXY SAAB 9-5 VW PASSAT FORD TRANZIT HYUNDAI H-100 VW T4 2.4 SYNCHRO ZETOR TRAKTOR PEUGEOT 406 FIAT DUCATO 2.8 TDI FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS ROVER 620 VOLVO V 40 MAZDA 626 ŠKODA SUPERB 1.9 TDI FORD FOCUS TCE TCE TCE KOMBI KOMBI MERCEDES BENZ VIANO CDI 2.2/LA ŠKODA SUPERB RENAULT TRAFIC DCI FIAT PANDA VW CADDY 10

11 AMBIENTE 1.8 TSI AMBIENTE 1.8 TSI OPEL AGILA V GL RENAULT TRAFIC KIA CEÉD RENAULT MASTER RENAULT THALIA RENAULT CLIO DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN RENAULT KANGOO 1.6 Z TSI COMBI 1U 1.8 TSI 1.8 TSI KOMBI VW CADDY VW CADDY CITROËN JUMPY KIA CEÉD ŠKODA FABIE VOLSKWAGEN TRANSPORTÉR ŠKODA FELICIA ŠKODA FELICIA KOMBI ŠKODA FELICIA COMBI FORD TRANSIT VW T4 2.5 TDI Benzin BA 91 B Normal 11

12 S FELICIA COMBI LXI SKODA FABIA ŠKODA FELICIA 1.4 ŠKODA FELICIA COMBI FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS MULTICARA M 2501 KOMBI VW PASSAT ŠKODA FELICIA COMBI RENAULT CLIO 1,2 RENAULT TRAFIC RENAULT MASTER ŠKODA SUPERB 2,8 KIA CEE D DACIA LOGAN COMBI 1,6 DACIA LOGAN COMBI 1,6 12

13 RENAULT KANGOO 1,6 GRANDTOUR RENAULT CLIO 1,2 COMBI 4X4 1.8 TSI 1.6 TDI 1.8 TSI 1.6 POLICEJNÍ DACIA LOGAN COMBI 1.4 RENAULT KANGOO 1.8 SLX 1.8 SLX RENAULT ESPACE PEUGEOT BOXER 2.5 D VW PASSAT S FELICIA COMBI LXI VW PASSAT MAGMA PEUGEOT BOXER 2.5 D VW T4 2.5 TDI SYNCH. VW T4 2.5 TDI S FELICIA COMBI LXI FORD FOCUS 1.6 RENAULT TRAFIC DCI FORD FOCUS FIAT DUCATO KOMBI RENAULT KANGOO 13

14 RENAULT TRAFFIC RENAULT MASTER DACIA LOGAN COMBI DACIA LOGAN COMBI RENAULT KANGOO 1.8 TSI KIA CEE D KOMBI SW 1.6 CRDI TDI RENAULT CLIO KOMBI KIA CEE D 2.0 TDI Š FABIA HATCHBACK DACIA LOGAN COMBI FORD FOCUS COMBI TOUR 1.6 Š OCTAVIA 1.6 TDI Š OCTAVIA 1.8 Š OCTAVIA PRIMA 1.6 TDI S FELICIA VANPLUS LXI VW CADDY RENAULT KANGOO T5 T5 T5 1.9 SUBARU FORESTER 2.0T SAAB 9-5 NISSAN ECO Benzin BA 91 B Normal 14

15 PEUGEOT BOXER 2.5 D GLX 1.6 PEUGEOT BOXER 1.9 TD SUBARU FORESTER 2.0 VW T4 2.5 TDI SUBARU FORESTER 2.0 Benzin BA 96 FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS KOMBI Benzin BA 96 RENAULT TRAFIC Benzin BA 96 Benzin BA 96 RENAULT KANGOO Benzin BA 96 PEUGEOT BOXER KOMBI Benzin BA 96 RENAULT MASTER Benzin BA 96 Benzin BA 96 DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN COMBI 1.6 RENAULT TRAFFIC 2.5 DCI FORD FOCUS COMBI 1.8 TDCI ŚKODA OCTAVIA TOUR 1.6 ŚKODA OCTAVIA 1.8 TSI ŚKODA OCTAVIA 1.8 TSI 1.8 TSI MAZDA

16 VW T4 2.5 TDI SYNCH. IVECO TECTOR NISSAN KING - CAB 2.0 KIA CEED COMBI 1.9 TDI 1.8 TSI 4X4 KIA CEED SW Benzin BA 96 RENAULT KANGO 1.8 SLX Benzin BA 96 SLXI 1.6 Benzin BA SLX VW PASSAT 1.8 SUBARU FORESTER 2.0 FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS KOMBI CITROëN XSARA RENAULT CLIO 1,2 RENAULT CLIO 1,2 CITROËN JUMPY Š SUPERB SKODA SUPERB RENAULT MEGA 1,6 RENAULT TRAFIC 16

17 RENAULT MASTER 2.5 DCI RENAULT KANGOO 1.6 VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR KIA - ED -CEE D DACIA LOGAN COMBI 1,6 DACIA LOGAN AMBIENTE 1,2 FORD FOCUS KOMBI 1,8 Š OCTAVIA 1.6TDI 1.8TSI VOLSWAGEN TRANSPORTER RENAULT KANGOO RENAULT TRAFIC VW CARAVELLE 2.5 TDI KOMBI COMBI 4X4 VW T4 2.5 TDI VW T4 2.5 TDI SYNCH. FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS KOMBI KOMBI S FELICIA COMBI 17

18 KIA CEÉD TSI RENAULT TRAFIC RENAULT MASTER S SUPERB 2.8 RENAULT KANGOO KIA CEÉD 1.6 DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN COMBI 1.6 RENAULT KANGOO 1.6 FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDCI 1.8 TSI 4X4 TOUR TSI Š OCTAVIA 1.8 TSI CITROËN JUMPY KIA CEÉD 1.6 VW PASSAT 2.0 Š SUPERB 1.8T 2.0 VW CADDY VW CADDY TDI VW PASSAT CLAS. SUBARU FORESTER 2.0 SUBARU FORESTER 2.0 VW T4 2.5 TDI 18

19 1.6 FORD FOCUS FORD FOCUS 1.6 S FELICIA GLX 1.6 ŠKODA FELICIA KOMBI AMBIENTE KOMBI KOMBI RENAULT KANGOO RENAULT KANGOO MERCEDES SPRINTER MERCEDES BENZ 413 CDI HYUNDAI SANTA FE AMBIENTE 1,8 TSI RENAULT CLIO VW PASSAT CITROEN C5 2,2, HDI FORD TRANSIT ŠKODA SUPERB RENAULT CLIO RENAULT CLIO CITROËN JUMPY FORD TRANSIT PRAKTIK ŠKODA SUPERB 2,8 KOMBI FORD TRANSIT TOURNEO KOMBI 19

20 RENAULT TRAFIC DCI FORD TRANSIT FORD FOCUS COMBI MERCEDES KOMBI RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC VW CRAFTER KOMBI RENAULT TRAFIC VW T4 2.5 TDI VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR KIA VW CADDY RENAULT MASTER PEUGEOT Š.FABIA COMBI VW TRANSPORTÉR DACIA LOGAN DACIA LOGAN RENAULT KANGO DACIA LOGAN 20

21 1.8 SLX GLX 1.6 S FELICIA LX 1.6 ŠKODA FELICIA 1.9 TDI S FELICIA COMBI LXI DERBI PREDATOR 50 S FELICIA COMBI LXI 1,4 1.4 ŠKODA FELICIA NISSAN ALMERA 1.5 VW T4 2.5 TDI IVECO NÁKLADNÍ N2 FORD FOCUS 1.6 FORD FOCUS ŚKODA OCTAVIA RENAULT CLIO RENAULT CLIO RENAULT CLIO KOMBI KOMBI ŠKODA SUPERB DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN COMBI 1.6 RENAULT KANGOO

22 TOUR 1.6 KIA CEED RENAULT TRAFIC DCI RENAULT TRAFIC DCI 1.6 KOMBI KIA SEE D RENAULT MASTER RENAULT KANGOO 1.6 RENAUT MEGANE KOMBI 1.9 DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN COMBI 1.6 DACIA LOGAN COMBI TSI 4X4 1.8 TSI 1.6 TDI. TSI KIA CEED RENAULT KANGOO 1.6 RENAULT KANGOO 1.6 SUBARU FORESTER 2.0 VW T4 2.5 TDI 22

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Servis a opravy služebních vozidel

Servis a opravy služebních vozidel Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 29.3.2012 Č. j.: MF-28004/2012/23-232/T Věc: Referent: Přílohy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Jak postupovat při hlášení pojistné události

Jak postupovat při hlášení pojistné události Jak postupovat při hlášení pojistné události I. JAK POSTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ PO VZNIKU ŠKODY... 2 I.1. Škoda na vozidle... 2 I.2. Škoda na majetku... 2 II. STRUČNÝ POPIS POSTUPU HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI...

Více

v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Naše čj.: MUSP 76237/2012 Naše sp. zn.: 76237/2012 MJP/PEHA *MUSPX015RMAN* Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více